Rejestr Zarządzeń Starosty Kłodzkiego za 2015 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rejestr Zarządzeń Starosty Kłodzkiego za 2015 rok"

Transkrypt

1 Rejestr Zarządzeń Starosty Kłodzkiego za 2015 rok 1) Zarządzenie Nr 1/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 09 stycznia 2015 roku w sprawie obsługi finansowo-księgowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego Nr 5 z siedzibą w Nowej Rudzie ul. Słoneczna 13 2) Zarządzenie Nr 2/2015 Starosty Kłodzkiego nie weszło w życie 3) Zarządzenie Nr 3/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 06 marca 2015 roku w sprawie wzoru ankiety samooceny kontroli zarządczej za rok ) Zarządzenie Nr 4/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2014 Starosty Kłodzkiego z dnia 10 września 2014 roku w sprawie organizacji i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (epuap) 5) Zarządzenie Nr 5/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Oświaty 6) Zarządzenie Nr 6/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Kłodzkiego w 2015 roku 7) Zarządzenie Nr 7/2015 Starosty Kłodzkiego nie weszło w życie 8) Zarządzenie Nr 8/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie powołania 9) Zarządzenie Nr 9/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie powołania 10) Zarządzenie Nr 10/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie powołania zespołu ds. opracowania koncepcji powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata ) Zarządzenie Nr 11/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczowychowawczej na terenie Powiatu Kłodzkiego w 2015 roku 12) Zarządzenie Nr 12/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie wyborów członków do składu Komisji Socjalnej 13) Zarządzenie Nr 13/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 09 marca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu ds. monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata ) Zarządzenie Nr 14/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kłodzku 15) Zarządzenie Nr 15/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu

2 16) Zarządzenie Nr 16/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie powołania 17) Zarządzenie Nr 17/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu 18) Zarządzenie Nr 18/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Kłodzkiego z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wytycznych do kontroli dowodów księgowych oraz określenia wykazu osób upoważnionych do kontroli dowodów księgowych oraz uprawnionych do wystawiania i odbioru faktur VAT w 19) Zarządzenie Nr 19/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/2014 Starosty Kłodzkiego z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dotyczących projektu Budowa innowacyjnych e- usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 20) Zarządzenie Nr 20/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania 21) Zarządzenie Nr 21/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kłodzku za rok ) Zarządzenie Nr 22/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania biegłego 23) Zarządzenie Nr 23/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 24) Zarządzenie Nr 24/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 85/2012 Starosty Kłodzkiego z dnia 01 sierpnia 2012 roku w sprawie składu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kłodzku 25) Zarządzenie Nr 25/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie powołania auditorów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania 26) Zarządzenie Nr 26/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia harmonogramu i programu auditów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania w na rok ) Zarządzenie Nr 27/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kłodzku 28) Zarządzenie Nr 28/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 1 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu

3 29) Zarządzenie Nr 29/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 1 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko dyrektora Wydziału Oświaty 30) Zarządzenie Nr 30/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 1 kwietnia 2015 roku w sprawie przyznawania środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka lub rodzinie zastępczej 31) Zarządzenie Nr 31/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds. wyborów urzędnika wyborczego Powiatu Kłodzkiego 32) Zarządzenie Nr 32/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do dalszego brakowania 33) Zarządzenie Nr 33/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zasad dotyczących przygotowywania materiałów przedkładanych na posiedzenia Zarządu Powiatu Kłodzkiego 34) Zarządzenie Nr 34/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Kłodzkiego 35) Zarządzenie Nr 35/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku ) Zarządzenie Nr 36/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 30 kwietnia 2015 roku w spawie zmiany terminu przeglądu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w 37) Zarządzenie Nr 37/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/2014 Starosty Kłodzkiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów w 38) Zarządzenie Nr 38/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie badania satysfakcji i oczekiwań klientów Starostwa Powiatowego w Kłodzku 39) Zarządzenie Nr 39/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny wniosków złożonych w ramach XI Edycji Powiatowego Konkursu Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych w ramach programu Odnowa wsi powiatu kłodzkiego 40) Zarządzenie Nr 40/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie badania satysfakcji i oczekiwań pracowników Starostwa Powiatowego w Kłodzku 41) Zarządzenie Nr 41/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie powołania zespołu ds. badania satysfakcji i oczekiwań klientów Starostwa Powiatowego w Kłodzku 42) Zarządzenie Nr 42/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie powołania 43) Zarządzenie Nr 43/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie ustanowienia polityki zarządzania zasobami ludzkimi w

4 44) Zarządzenie Nr 44/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zasad naboru pracowników Starostwa Powiatowego w Kłodzku 45) Zarządzenie Nr 45/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Kłodzkiego z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wytycznych do kontroli dowodów księgowych oraz określenia wykazu osób upoważnionych do kontroli dowodów księgowych oraz uprawnionych do wystawiania i odbioru faktur VAT w 46) Zarządzenie Nr 46/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Procedury Audytu Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Kłodzku 47) Zarządzenie Nr 47/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Kłodzku 48) Zarządzenie Nr 48/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata ) Zarządzenie Nr 49/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Oświaty 50) Zarządzenie Nr 50/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata ) Zarządzenie Nr 51/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia tekstu ogłoszenia informującego o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 52) Zarządzenie Nr 52/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Kłodzkiego z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wytycznych do kontroli dowodów księgowych oraz określenia wykazu osób upoważnionych do kontroli dowodów księgowych oraz uprawnionych do wystawiania i odbioru faktur VAT w 53) Zarządzenie Nr 53/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do dalszego brakowania 54) Zarządzenie Nr 54/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie planu zarządzania ryzykiem na rok ) Zarządzenie Nr 55/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia działań doskonalących po Przeglądzie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w za rok ) Zarządzenie Nr 56/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia limitu zużycia paliwa dla samochodu służbowego marki Skoda Octavia Active typu sedan rok produkcji ) Zarządzenie Nr 57/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Kłodzkiego z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wytycznych do kontroli dowodów księgowych oraz określenia wykazu osób upoważnionych do

5 kontroli dowodów księgowych oraz uprawnionych do wystawiania i odbioru faktur VAT w 58) Zarządzenie Nr 58/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie zasad wyznaczania celów i zadań, określania mierników oraz monitorowania stopnia ich realizacji w 59) Zarządzenie Nr 59/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 8 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód w infrastrukturze powiatowej spowodowanych przez silny porywisty wiatr i intensywne opady deszczu, które wystąpiły w dniu 8 lipca 2015 roku 60) Zarządzenie Nr 60/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. obsługi konsumentów 61) Zarządzenie Nr 61/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata ) Zarządzenie Nr 62/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłodzkiego na lata ) Zarządzenie Nr 63/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju ul. Wojska Polskiego 37 64) Zarządzenie Nr 64/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 60/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. obsługi konsumentów 65) Zarządzenie Nr 65/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na bieżące funkcjonowanie placówki opiekuńczowychowawczej typu rodzinnego w 2015 r. 66) Zarządzenie Nr 66/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym w Kłodzku 67) Zarządzenie Nr 67/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad dofinasowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków PFRON 68) Zarządzenie Nr 68/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania komisji do dokonania oceny dokumentacji zawierającej informacje niejawne oraz jej zniszczenia 69) Zarządzenie Nr 69/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych 70) Zarządzenie Nr 70/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

6 71) Zarządzenie Nr 71/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 72) Zarządzenie Nr 72/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 15 września 2015 roku w sprawie przyjęcia planu kontroli przeprowadzanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku w domach pomocy społecznej funkcjonujących jako jednostki organizacyjne Powiatu Kłodzkiego w roku ) Zarządzanie Nr 73/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 15 września 2015 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy-Zdroju 74) Zarządzenie Nr 74/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie przyznawania środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka lub rodzinie zastępczej 75) Zarządzenie Nr 75/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 22 września 2015 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję w latach ) Zarządzenie Nr 76/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 24 września 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w 77) Zarządzenie Nr 77/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 5 października 2015 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych 78) Zarządzenie Nr 78/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 12 października 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 77/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 5 października 2015 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych 79) Zarządzenie Nr 79/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 13 października 2015 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej 80) Zarządzenie Nr 80/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 19 października 2015 roku w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych 81) Zarządzenie Nr 81/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do dalszego brakowania 82) Zarządzenie Nr 82/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie 83) Zarządzenie Nr 83/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie powołania komisji do protokólarnego odbioru pracy, zleconej umową z dnia 25 czerwca 2015 r. Nr CRU/ORG/178/ ) Zarządzenie Nr 84/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie

7 85) Zarządzenie Nr 85/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 74/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie przyznawania środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka lub rodzinie zastępczej 86) Zarządzenie Nr 86/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie 87) Zarządzenie Nr 87/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie 88) Zarządzenie Nr 88/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Jugowie 89) Zarządzenie Nr 89/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Kłodzku 90) Zarządzenie Nr 90/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. obronnych i zarządzania kryzysowego w Referacie Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich 91) Zarządzenie Nr 91/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 88/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Jugowie 92) Zarządzenie Nr 91A/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie 93) Zarządzenie Nr 92/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko ds. prowadzenia i obsługi powiatowego zasobu geodezyjnokartograficznego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej 94) Zarządzenie Nr 93/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie 95) Zarządzenie Nr 94/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie powołania komisji do protokólarnego odbioru pracy zleconej umową z dnia 03 grudnia 2015 r. Nr CRU/ORG/380/ ) Zarządzenie Nr 95/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia planu szkoleń na rok ) Zarządzenie Nr 96/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. obsługi Rady Powiatu Kłodzkiego w Biurze Obsługi Rady Powiatu 98) Zarządzenie Nr 97/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do dalszego brakowania

8 99) Zarządzenie Nr 98/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 92/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko ds. prowadzenia i obsługi powiatowego zasobu geodezyjnokartograficznego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej 100) Zarządzenie Nr 99/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad dofinasowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 101) Zarządzenie Nr 100/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Planu audytu na 2016 rok 102) Zarządzenie Nr 101/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia planu kontroli przeprowadzanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących jako jednostki organizacyjne Powiatu Kłodzkiego na rok ) Zarządzenie Nr 102/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko ds. prowadzenia i obsługi powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej 104) Zarządzenie Nr 103/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia harmonogramu i programu auditów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania w na rok 2016

Rejestr Zarządzeń Starosty Kłodzkiego za 2014 rok

Rejestr Zarządzeń Starosty Kłodzkiego za 2014 rok Rejestr Zarządzeń Starosty Kłodzkiego za 2014 rok 1) Zarządzenie Nr 1/2014 Starosty Kłodzkiego z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko w ramach umowy na zastępstwo 2) Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Rejestr Zarządzeń Starosty Kłodzkiego za 2017 rok

Rejestr Zarządzeń Starosty Kłodzkiego za 2017 rok Rejestr Zarządzeń Starosty Kłodzkiego za 2017 rok 1) Zarządzenie Nr 1/2017 Starosty Kłodzkiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie powołania 2) Zarządzenie Nr 2/2017 Starosty Kłodzkiego z dnia 9 stycznia

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Kłodzko 10.01.2012 r. S P R A W O Z D A N I E z działalności zespołu ds. rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w latach 2008 2011 w zakresie udzielonych dofinansowao ze środków Paostwowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Starosty Starogardzkiegorok 2009

Zarządzenia Starosty Starogardzkiegorok 2009 Zarządzenia Starosty Starogardzkiegorok 2009 Zarządzenia Starosty Starogardzkiego rok 2009 Zarządzenie Nr 1/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia 9.01.2009 roku (44.6 KB) (Download/get/id,11083.html) w

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY ZDUŃSKOWOLSKIEGO 2007 ROK

REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY ZDUŃSKOWOLSKIEGO 2007 ROK REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY ZDUŃSKOWOLSKIEGO 2007 ROK Lp. Nr z dnia w sprawie Zarządzenia 1. 1/07 12 stycznia 2007 r. Powołania Zespołu ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych 2. 2/07 16 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Starosty Starogardzkiego Rok 2011

Zarządzenia Starosty Starogardzkiego Rok 2011 Zarządzenia Starosty Starogardzkiego Rok 2011 ZARZĄDZENIE NR 1/2011 STAROSTY STAROGARDZKIEGO z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdania budżetowego Rb-WSa w zakresie wydatków

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 92/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Garwolinie 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

KONTROLE ZEWNĘTRZNE URZĘDU PRZEPROWADZONE W 2007R.

KONTROLE ZEWNĘTRZNE URZĘDU PRZEPROWADZONE W 2007R. KONTROLE ZEWNĘTRZNE URZĘDU PRZEPROWADZONE W 2007R. 1 Zachodniopomorski Urząd Funduszami Europejskimi 2 Zachodniopomorski Urząd 3 Zachodniopomorski Urząd Funduszami Europejskimi 4 Zachodniopomorski Urząd

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wewnętrznej organizacji komórek organizacyjnych starostwa

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wewnętrznej organizacji komórek organizacyjnych starostwa ZARZĄDZENIE NR 13/2016 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wewnętrznej organizacji komórek organizacyjnych starostwa Na podstawie 18 uchwały Nr 139/2016 Zarządu Powiatu Brzeskiego

Bardziej szczegółowo

0152 ZARZĄDZENIA KIEROWNIKA URZĘDU /wewnętrzne/ 2007 rok

0152 ZARZĄDZENIA KIEROWNIKA URZĘDU /wewnętrzne/ 2007 rok 0152 ZARZĄDZENIA KIEROWNIKA URZĘDU /wewnętrzne/ 2007 rok 1. SM/0152/1/07 2.01.2007 Częściowa zmiana Nr S.M.3012/55/2004 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 13 grudnia 2004 roku w sprawie udzielania upoważnień

Bardziej szczegółowo

SPIS ZARZĄDZEŃ DYREKTORA MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ROK 2008:

SPIS ZARZĄDZEŃ DYREKTORA MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ROK 2008: SPIS ZARZĄDZEŃ DYREKTORA MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ROK 2008: Lp. Numer Zarządz enia Data podjęcia Treść Zarządzenia 1. 1/08 02.01.2008 W sprawie powołania Zespołu ds. oceny zasadności

Bardziej szczegółowo

Wydział Organizacyjny,Zamówień Publicznych i Zarządzania Kryzysowego ul. Kwiatowa 1a

Wydział Organizacyjny,Zamówień Publicznych i Zarządzania Kryzysowego ul. Kwiatowa 1a Wydziały Starostwa Administrator, 6.07.2016 Wydział Organizacyjny,Zamówień Publicznych i Zarządzania Kryzysowego Zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, obsługę administracyjną Zarządu

Bardziej szczegółowo

Książka telefoniczna urzędu

Książka telefoniczna urzędu Książka telefoniczna urzędu UL. PABIANICKA 17/19 CENTRALA 44 635 86 00 Starosta Waldemar Wyczachowski Sekretariat tel. 44 635 86 01 Wicestarosta Grzegorz Gryczka Sekretariat tel. 44 635 86 69 Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Starosty 2014

Zarządzenia Starosty 2014 Zarządzenia Starosty 2014 Załączniki do zarządzeń Starosty dostępne do wglądu w Sekretariacie Starosty Zarządzenie Nr 1/2014 (347.6 KB) w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko inspektora ds. obrony cywilnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 07.03.2014r

ZARZĄDZENIE NR 17 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 07.03.2014r ZARZĄDZENIE NR 17 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 07.03.2014r w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 30 Starosty Olkuskiego z dnia 23.04.2012r w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 122/418/17 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 18 września 2017 r.

Uchwała Nr 122/418/17 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 18 września 2017 r. Uchwała Nr 122/418/17 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 18 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO PODPORZADKOWANIE STATUS ETATY

STANOWISKO PODPORZADKOWANIE STATUS ETATY Załącznik nr do Uchwały Nr XVII/5/0 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 06.03.0 r. STANOWISKA KIEROWNICZE / KOMÓRKA STANOWISKO PODPORZADKOWANIE STATUS ETATY 3 4 5 6 STAROSTA Rada Powiatu Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XVI-157/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23.03.2012 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 poz.594, 645,1318, z 2014 poz. 379, poz.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 poz.594, 645,1318, z 2014 poz. 379, poz. Zarządzenie Nr 26/OK/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 816 /OK/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 43 /2012

ZARZĄDZENIE Nr 43 /2012 ZARZĄDZENIE Nr 43 /2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXVII/471/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 986/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 986/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2015 roku Zarządzenie Nr 986/2015 Prezydenta Miasta Płocka zmieniające zarządzenie nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XIV / 106 / 2008. Rady Powiatu NiŜańskiego z dnia 4 lutego 2008 r.

U C H W A Ł A Nr XIV / 106 / 2008. Rady Powiatu NiŜańskiego z dnia 4 lutego 2008 r. U C H W A Ł A Nr XIV / 106 / 2008 Rady Powiatu NiŜańskiego w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.120. 7.2011 z 14.02.2011r w sprawie kontroli zarządczej WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ OBSZAR Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE Załącznik do Uchwały Nr XIV/114/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012 S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE KĘTRZYN, 2012 R. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Starosty Nr 212 z dnia 28 czerwca 2012 r. Powiat Lubelski Księga Zarządzania Procesami Starostwa Powiatowego w Lublinie Numer: KZP-01 Strona: 1 z 11 Starostwo Powiatowe w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50 /2011

ZARZĄDZENIE NR 50 /2011 ZARZĄDZENIE NR 50 /2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 91/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r. 1. Zarządzenie: Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2014 STAROSTY POLKOWICKIEGO. z dnia 2 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2014 STAROSTY POLKOWICKIEGO. z dnia 2 stycznia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 2/2014 STAROSTY POLKOWICKIEGO w sprawie podziału zadań między Starostę, Wicestarostę, urzędujących członków Zarządu Powiatu oraz Sekretarza i Skarbnika Powiatu Na podstawie art. 34 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Załącznik Nr... do Uchwały Nr... Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia... Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje:

Zarządu Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje: Uchwała Nr 468/2006 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 6 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu. Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Załącznik do Uchwały nr / /2013 Zarząd Powiatu Zgierskiego z dnia. maja 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDY W OBLICZU WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

SAMORZĄDY W OBLICZU WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ SAMORZĄDY W OBLICZU WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ PODZIAŁ KOMPETENCJI MIĘDZY SAMORZĄDAMI GMINA POWIAT WOJEWÓDZTWO Wspieranie rodziny Piecza zastępcza Piecza zastępcza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim. Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

Analiza Ryzyka Tabele

Analiza Ryzyka Tabele Analiza Ryzyka Tabele Tabela nr 1 Lista wytypowanych w oparciu o systemy funkcjonalne obszarów audytu. Obszar audytu związany z działalnością podstawową (statutową) 1. USŁUGI SPOŁECZNE 2. PROMOCJA I ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 584/09 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 16.03.2009 r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 123/266/12 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 listopada 2012 roku Zmiany w planie wydatków na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan audytu wewnętrznego na rok 2015.

Plan audytu wewnętrznego na rok 2015. KTA.1721.1.2014 Załącznik do zarządzenia Nr 50/14 Starosty Lubartowskiego z dnia 31 grudnia2014r. Plan audytu wewnętrznego na rok 2015. l. Starostwo Powiatowe w Lubartowie. (nazwa jednostki organizacyjnej,

Bardziej szczegółowo

KW Kępno r.

KW Kępno r. KW.0633.1.2014 Kępno 29.12.2014 r. PLAN KONTROLI WYZNACZONY DLA SAMODZIELNEGO STANOWISKA DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W KĘPNIE NA 2015 ROK Lp. Rodzaj i temat kontroli Jednostka kontrolowana

Bardziej szczegółowo

ZS.IV-8151/ 12 / 09 Radom, 27.02.2009 r.

ZS.IV-8151/ 12 / 09 Radom, 27.02.2009 r. URZĄD MIEJSKI w Radomiu Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Radomiu 26-610 RADOM ul. J. Kilińskiego 30 Tel: 048-36 26 870; 36 20 983, Fax: 048-36 20 200 ZS.IV-8151/ 12 / 09 Radom, 27.02.2009

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W

DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W Załącznik nr 1 do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej I poziomu w Starostwie Powiatowym w Pułtusku DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W PUŁTUSKU.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1920/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 1920/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2016 roku Zarządzenie Nr 1920/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1207/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 października 2015 r. zmieniającego zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 193/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012r. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie W Rozdziale I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN 2014

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN 2014 ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN 2014 Lp. Nr zarządzenia Z dnia Sprawa 1 1/2014 02.01.2014 W sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin 2 2/2014 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2002 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1667/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr 1667/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 1667/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1207/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 października 2015 r. zmieniającego zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli Samodzielnego Stanowiska ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie- Koźlu za 2015r

Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli Samodzielnego Stanowiska ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie- Koźlu za 2015r STAROSTWO POWIATOWE W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Plac Wolności 13 tel. (077) 472-32-00, 483-31-08 fax (077) 472-32-95 Sk.1431.1.2016 Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna Nr*: 01/2014 Termin przeglądu: 17.02.2014 1. Program przeglądu; spotkanie otwierające ocena realizacji Polityki Jakości sprawozdania z realizacji celów dotyczących jakości raporty z realizacji celów wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 371/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 371/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 października 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 371/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 19 października 2016 r. w sprawie podziału obsługi prawnej Urzędu Miasta Kielce pomiędzy Radców Prawnych Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania powiatowe

Wydatki na zadania powiatowe Załącznik Nr 4.2 Wydatki na zadania powiatowe plan roku 2007 Wydatki razem 205 803 209 Wydatki bieżące 154 320 435 wynagrodzenia i pochodne 98 792 490 dotacje 21 697 025 Wydatki majątkowe 51 482 774 Wydatki

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, zwany dalej Regulaminem, określa organizacje i zasady funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 26 ZARZĄDZENIE NR 35 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety. Badanie satysfakcji klienta Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej w roku 2015

Wyniki ankiety. Badanie satysfakcji klienta Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej w roku 2015 Wyniki ankiety Badanie satysfakcji klienta Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej w roku 2015 Badanie było przeprowadzane od maja do wrzesnia 2015 r. 1. Częstotliwość załatwiania spraw w Starostwie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r. identyfikator 22/2015/2 ZARZĄDZENIE NR 22/2015 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Prezydentem Miasta, Zastępcami Prezydenta Miasta,

Bardziej szczegółowo

Dotacje z budżetu Powiatu na realizację zadań zleconych i własnych dla jednostek na rok 2005

Dotacje z budżetu Powiatu na realizację zadań zleconych i własnych dla jednostek na rok 2005 Dotacje z budżetu Powiatu na realizację zadań zleconych i własnych dla jednostek na rok 2005 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXVI/151/04 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 17 grudnia 2004r. Dział Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r. Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Regulamin stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor. mgr inż. Jerzy Bryś

Regulamin stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor. mgr inż. Jerzy Bryś Zarządzenie nr 71/10/2010 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie z dnia 25 października 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia r.

Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia r. Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie określenia organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 992 /OU/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 września 2017 r.

Zarządzenie Nr 992 /OU/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 września 2017 r. Zarządzenie Nr 992 /OU/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 478 /OU/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Załącznik do uchwały Nr XXXVII/156/2006 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 czerwca 2006 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne i Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W INOWROCŁAWIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W INOWROCŁAWIU Załącznik do uchwały Nr 363/05 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 2 lutego 2005 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W INOWROCŁAWIU 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ UREGULOWAŃ WEWNETRZNYCH OBOWIAZUJĄCYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SANDOMIERZU W RAMACH KONTROLI ZARZĄDCZEJ

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ UREGULOWAŃ WEWNETRZNYCH OBOWIAZUJĄCYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SANDOMIERZU W RAMACH KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.64.2013 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 08.07.2013 w sprawie zmiany zarządzenia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 01.02.2013 Nr 021.1.15.2013 w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-16/12 Warszawa, dnia 23 stycznia 2013 roku PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 1. Planowane zadania zapewniające Lp Temat planowanego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 959/ZK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr 959/ZK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr 959/ZK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku. Na podstawie 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 8 S /2001. Zarządu Powiatu Kłodzkiego Z dnia... W sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku

Uchwała Nr 8 S /2001. Zarządu Powiatu Kłodzkiego Z dnia... W sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku Uchwała Nr 8 S /2001 Zarządu Powiatu Kłodzkiego Z dnia... r W sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 1998

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1333/2016 ZARZĄDU POWIATU W POZNANIU z dnia 6 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr 1333/2016 ZARZĄDU POWIATU W POZNANIU z dnia 6 grudnia 2016 r. UCHWAŁA Nr 1333/2016 ZARZĄDU POWIATU W POZNANIU z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu poznańskiego na 2017 rok Na podstawie art. 247 ust.

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2. Zestawienie

Tabela Nr 2. Zestawienie ZP Nr 28/2016 w sprawie zwiększeń Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 Dział Treść Plan Zmniejszenia Zwiększenia 1 600 700 710 750 754 758 801 851 852 85 854 900 921 Zmiany po stronie wydatków 45.960.250,22

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 93/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w. 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 2737).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 2737). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 2833 SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 2737). Marszałek Sejmu,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego nr 20 / 33 / 2011. z dnia 30 sierpnia 2011r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Dział Rozdział Nazwa Plan (roczny) Wykonanie %

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr V/119/04 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 16 września 2004 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 53/2015 STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 29 kwietnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 53/2015 STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 29 kwietnia 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 53/2015 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2015 roku W sprawie: zmiany składu zespołu projektowego dla potrzeb realizacji projektu pt.: Równe szanse - program rozwojowy Specjalnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Z działalności kontrolnej Głównego specjalisty ds. kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie- Koźlu za 2014r

Sprawozdanie Z działalności kontrolnej Głównego specjalisty ds. kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie- Koźlu za 2014r STAROSTWO POWIATOWE W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Plac Wolności 13 tel. (077) 472-32-00, 483-31-08 fax (077) 472-32-95 Sk.1431.1.2015 Sprawozdanie Z działalności kontrolnej Głównego specjalisty

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich AUDYTOR WEWNĘTRZNY Tel. 55-17-957 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 roku Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-19/11 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 6/2015 BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 12 stycznia 2015 r.

ZARZADZENIE NR 6/2015 BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 12 stycznia 2015 r. ZARZADZENIE NR 6/2015 BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie : zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zakopane Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej A. Środowisko wewnętrzne I. Przestrzeganie wartości etycznych. Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu Załącznik do Uchwały Nr XIV/132/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2008roku STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zwane dalej Centrum

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r.

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/297/06 Rady Powiatu Pisz z 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia... 2015 r.

OBWIESZCZENIE NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia... 2015 r. Projekt OBWIESZCZENIE NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia... 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr LIV/1569/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 518/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 518/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2015 roku Zarządzenie Nr 518/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 82/233/04 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 19 października 2004 r.

Uchwała Nr 82/233/04 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 19 października 2004 r. Uchwała Nr 82/233/04 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 19 października 2004 r. w sprawie nadania Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie regulaminu organizacyjnego Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2017 STAROSTY MAKOWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2017 STAROSTY MAKOWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 1/2017 STAROSTY MAKOWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Makowie Mazowieckim Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie Załącznik do Uchwały Nr 183/2009 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 26 marca 2009r. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Dział Wyszczególnienie Kwiecień Maj Czerwiec 010 Rolnictwo i Łowiectwo Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dział Wyszczególnienie Kwiecień Maj Czerwiec 010 Rolnictwo i Łowiectwo Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Załącznik nr 2 do uchwały nr 17/2006 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 marca 2006 roku Harmonogram wydatków budżetowych na miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2006 roku Dział Wyszczególnienie Kwiecień

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 2015r. Projekt w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 275/09 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 34/89/12 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 31.01.2012r.

Uchwała nr 34/89/12 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 31.01.2012r. 1 Uchwała nr 34/89/12 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 31.01.2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Radomiu za rok 2011

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Radomiu za rok 2011 Radom, dn. 12.01.2012 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Radomiu za rok 2011 ZS.IV.843.1.2012 Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGRANIZACYJNY POWIATOWGO BIURA GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

REGULAMIN OGRANIZACYJNY POWIATOWGO BIURA GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ REGULAMIN OGRANIZACYJNY POWIATOWGO BIURA GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIANIA OGÓLNE 1 Gospodarstwo pomocnicze pod nazwą Powiatowe Biuro Geodezji Kartografii i Katastru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w R a d z i e j o w i e

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w R a d z i e j o w i e REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w R a d z i e j o w i e I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwane dalej Centrum jest powiatową jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo