Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 85/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Skarbowym w Otwocku. 1.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 85/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Skarbowym w Otwocku. 1."

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 85/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego, wydanych Skarbowym w Otwocku przez Naczelnika Urzędu 1. Zarządzenie: 1) Nr 1/2006 z dnia r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze sprzętu komputerowego w Urzędzie Skarbowym w Otwocku. Regulamin korzystania ze sprzętu komputerowego w Urzędzie 2) Nr 31/2007 z dnia r. w sprawie wprowadzenia Procedur kontroli finansowej w Urzędzie Skarbowym w Otwocku ; 3) Nr 51/2007 z dnia r. w sprawie powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej dla ustalenia stanu faktycznego kasy budżetowej, druków ścisłego zarachowania, w tym mandatów karnych, będących na stanie osób odpowiedzialnych w Urzędzie Skarbowym za gospodarkę drukami i mandatami; 4) Nr 21/2009 z dnia r. w sprawie: przeprowadzenia ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej. Instrukcja w sprawie ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej; 5) Nr 33/2009 z dnia r. w sprawie: przeprowadzenia pierwszej oceny w służbie cywilnej Instrukcja w sprawie pierwszej oceny w służbie cywilnej; 6) Nr 28/2009 dnia r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych; 7) Nr 38/2009 z dnia r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla sieci informatycznych LAN resortu finansów; 8) Nr 40/2009 z dnia r. sprawie wprowadzenia wytycznych określających zasady blokowania, odblokowywania, oraz usuwania kont w domenie Active Directory resortu finansów Wytyczne określające zasady blokowania, odblokowywania, oraz usuwania kont w domenie Active Directory resortu finansów; 9) Nr 48/2009 z dnia r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-Ws w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Skarbowy w Otwocku; 10) Nr 12/2010 z dnia r. w sprawie wprowadzenia procedury nadawania i anulowania upoważnień użytkownikom systemu e-deklaracje w zakresie przetwarzania danych osobowych. Procedura nadawania i anulowania upoważnień użytkownikom systemu e-deklaracje w zakresie przetwarzania danych osobowych; 11) Nr 14/2010 z dnia r.w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie 12) Nr 17/2011 z dnia r. w sprawie: Polityki kadrowej w Urzędzie 13) Nr 29/2011 z dnia r. w sprawie: postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą "Tajemnica skarbowa" w Urzędzie Skarbowym 1

2 w Otwocku. Instrukcja w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji stanowiących tajemnicę skarbową w Urzędzie 14) Nr 31/2011 z dnia r. w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 30/2009 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Otwocku z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie eksploatacji pojazdów i gospodarki samochodowej w Urzędzie 15) Nr 43/2011 z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia procedury kontroli zarządczej w Urzędzie 16) Nr 45/2011 z dnia 01 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Ryzykiem w Urzędzie 17) Nr 50/2011 z dnia 03 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia Procedury samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie 18) Nr 53/2011 z dnia r. w sprawie powołania Administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie 19) Nr 60/2011 z dnia r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Skarbowym w Otwocku planu awaryjnego na wypadek przerw w działaniu systemu informatycznego w Urzędzie Skarbowym w Otwocku. Plan awaryjny na wypadek przerw w działaniu systemu informatycznego w Urzędzie 20) Nr 61/2011 z dnia r. w sprawie: 1) wprowadzenia Ramowej polityki bezpieczeństwa w zakresie systemów informatycznych i nieinformatycznych w Urzędzie Skarbowym w Otwocku 2) wprowadzenia Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi Urzędu Skarbowego w Otwocku ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji dla użytkowników. Ramowa polityka bezpieczeństwa w zakresie systemów informatycznych i nieinformatycznych w Urzędzie Skarbowym w Otwocku. Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi Urzędu Skarbowego w Otwocku ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji dla użytkowników; 21) Nr 70 /2011 z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 43/2011 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Otwocku z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia Procedury kontroli zarządczej w Urzędzie 22) Nr 71/2011 z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 45/2011 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Otwocku z dnia 01 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Ryzykiem w Urzędzie 23) Nr 78/2011 u z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia Procedury działań korygujących i zapobiegawczych w Urzędzie 24) Nr 23/2012 z dnia r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w które wyposażony jest Urząd Skarbowy w Otwocku; 25) Nr 24/2012 z dnia r. w sprawie wprowadzenia Procedury ustalania indywidualnych Programów Rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Urzędzie Skarbowym w Otwocku. Procedura ustalania indywidualnego programu rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej w Urzędzie 2

3 26) Nr 27/2012 z dnia r. w sprawie: zmian do Zarządzenia Nr 17/2011 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Otwocku z dnia r. w sprawie wprowadzenia Polityki kadrowej w Urzędzie 27) Nr 29/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 45/2011 z późń. zm. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Otwocku z dnia 01 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Ryzykiem w Urzędzie 28) Nr 31/2012 w sprawie zasad rachunkowości budżetowej oraz zakładowego planu kont; 29) Nr 33/2012 z dnia r. w sprawie: utworzenia punktu przetwarzania materiałów poufnych w Urzędzie 30) Nr 13/2013 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Otwocku z dnia r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji pobierania opłat za wykonanie kopii z akt sprawy lub uwierzytelnionych odpisów w Urzędzie 31) Nr 27/2013 z dnia r. w sprawie: wprowadzenia Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na lata w Urzędzie Skarbowym w Otwocku. Program zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie Skarbowym w Otwocku ( na lata ); 32) Nr 28/2013 z dnia r. w sprawie: wprowadzenia Polityki antymobbingowej w Urzędzie Skarbowym w Otwocku. Polityka antymobbingowa w Urzędzie 33) Nr 29/2013 z dnia r. w sprawie: wprowadzenia Polityki szkoleniowej Urzędu Skarbowego w Otwocku; 34) Nr 30/2013 z dnia r. w sprawie: wprowadzenia Systemu działań motywacyjnych dla pracowników Urzędu Skarbowego w Otwocku; 35) Nr 31/2013 z dnia r. w sprawie wprowadzenia zmian w "Instrukcji zarządzania systemami Informatycznymi Urzędu Skarbowego w Otwocku; 36) Zarządzenie Nr 37/2013 z dnia r. w sprawie: wprowadzenia jednolitego tekstu Polityki kadrowej w Urzędzie 37) Nr 40/2013 z dnia r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady i tryb postępowania w zakresie udzielania zamówień publicznych; 38) Nr 41/2013 z dnia r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 10/2011 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Otwocku z dnia 09 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Skarbowego w Otwocku.Regulamin pracy Urzędu Skarbowego w Otwocku; 39) Nr 45/2013 z dnia r.w sprawie: wprowadzenia Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Urzędu Skarbowego w Otwocku. Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Urzędu Skarbowego w Otwocku; 40) Nr 46/2013 z dnia 18 października 2013r. w sprawie w prowadzenia zmian w Załączniku nr 4 do Zarządzenia Nr 29/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. stanowiącego jednolity tekst Zarządzenia Nr 45/2011 z dnia 01 sierpnia 2011r. wprowadzającego System Zarządzania Ryzykiem w Urzędzie 3

4 41) Nr 47/2013 z dnia r. w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania kontami w Active Directory dla użytkowników systemu e-deklaracje Aplikacja Urzędnika i SeRCe. Procedura zarządzania kontami w Active Directory dla użytkowników systemu e-deklaracje Aplikacja Urzędnika i SeRCe; 42) Nr 48/2013 z dnia r. w sprawie: organizacji i funkcjonowania Stanowiska Kierowania realizowanego w związku z wykonaniem zadań obronnych w Urzędzie 43) Nr 49/2013 z dnia r. w sprawie: organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru realizowanego w związku z wykonaniem zadań obronnych w Urzędzie 44) Nr 53/2013 z dnia r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Skarbowym w Otwocku: Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Skarbowym w Otwocku;Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "Zastrzeżone" w podległych komórkach organizacyjnych oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie 45) Nr 54/2013 z dnia r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej szczegółowe wymagania w zakresie składania oświadczeń o stanie majątkowym przez pracowników Urzędu Skarbowego w Otwocku; 46) Nr 14/2014 z dnia r. w sprawie: wprowadzenia procedur związanych z zabezpieczeniem serwera aplikacji POTAX; 47) Nr 31/2014 z dnia r. Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania świadczeń i pomocy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie 48) Nr 40/2014 z dnia r. w sprawie zasad korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych w Urzędzie 49) Nr 41/2014 z dnia r. w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania użytkownikami informatycznego systemu obsługi budżetu państwa TREZOR. Procedura zarządzania użytkownikami informatycznego systemu obsługi budżetu państwa TREZOR. Dodanie nowego użytkownika - wniosek.lista autoryzacji. Lista autoryzacji z przypisanymi rolami. Role. Dokumentacja administratora. Polityka haseł; 50) Nr 48/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia rejestru ryzyka w Urzędzie Skarbowym w Otwocku 51) Nr 6/2015 z dnia r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania świadczeń i pomocy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Skarbowym w Otwocku. Roczny plan wydatków z ZFŚS za 2015 rok; 52) Nr 15/2014 N z dnia r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Otwocku. 2. Decyzja: 1) Nr 7/2011 z dnia r. w sprawie wdrożenia dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie 4

5 2) Nr 8/2014 z dnia r. w sprawie powołania redaktora strony Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie 3) Nr 10/2014 z dnia 01 lipca 2014r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Skarbowym w Otwocku. 5

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OPOLU PRO FM SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst jednolity Opole, lipiec 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział II. ZASADY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2011 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 7 listopada 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU Dyrektor Izby Skarbowej i Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.)

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Załącznik do Zarządzenia Nr 72 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 3/R/14 ze zm. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku - 1 - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach, ul. Żwirki i Wigury 17, 40-063 Katowice PRZEWODNIK JAKOŚCI PJ/1 obowiązuje od: 11.12.2013 KOPIA UŻYTKOWA- WERSJA ELEKTRONICZNA Odpowiedzialny za opracowanie: Zweryfikował:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 października 2013 r. Poz. 34

Warszawa, dnia 16 października 2013 r. Poz. 34 Warszawa, dnia 16 października 2013 r. Poz. 34 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 40 M I N I S T R A F I N A N S ÓW 1) z dnia 14 października 2013 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

1. PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 4

1. PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 4 Strona 1/ 38 Spis treści Spis treści strona 1. PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 4 2. PRZEPISY STANOWIĄCE PODSTAWĘ DZIAŁALNOŚCI 11 3. STOSOWANA TERMINOLOGIA 12 4. SYSTEM ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA ORAZ DZIAŁANOŚĆ KONTROLNA BIURA KONTROLI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

I. ORGANIZACJA ORAZ DZIAŁANOŚĆ KONTROLNA BIURA KONTROLI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ W POLICJI W 2011 ROKU I. ORGANIZACJA ORAZ DZIAŁANOŚĆ KONTROLNA BIURA KONTROLI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI PPRZEPISY REGULUJĄCE ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONTROLI.

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo