DTC-350. VISUALmpeg PRO Analizator Sygnałów MPEG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DTC-350. VISUALmpeg PRO Analizator Sygnałów MPEG"

Transkrypt

1 DTC-350 VISUALmpeg PRO Analizator Sygnałów MPEG 1/18 July 2005

2 1.Wprowadzenie Pakiet programowy VISUALmpeg PRO przeznaczony jest do zaawansowanej analizy jakościowej Strumienia Elementarnego kodowanego w formatach MPEG-1 i EMEG-2. Wyniki pomiarów prezentowane mogą być na wiele różnych sposobów, umożliwiając dogłębną analizę jakościową zakodowanego sygnału. Program umożliwia operowanie na następujących rodzajach Strumieni: - Strumień Elementarny (Elementary Stream) - Strumień Systemowy (System Stream) - Strumień Programu (Program Stream) - Strumień Transportowy (Transport Stream) Pierwsze trzy strumienie (Elementarny-, Programu-, Systemowy-) można analizować bezpośrednio po załadowaniu i otworzeniu (menu [Open File]) pliku zawierającego strumień. Po otworzeniu pliku zawierającego Strumień Transportowy następuje w pierwszej kolejności wyodrębnienie Strumienia Elementarnego, po czym następnie można przystąpić do standardowych procedur analizy. Program VISUALmpeg PRO umożliwia analizę wszystkich podstawowych składowych sygnałów MPEG Video; począwszy od Nagłówka, a skończywszy na warstwie bloków. Poniżej prezentowana jest szczegółowa lista parametrów podlegających analizie: VBV Buffer Header Data Picture Coding Type Macroblock Coding Types MB Quantiser Motion Vectors DCT Coefficients Bit allocation Slice structure Picture Frequency analysing Display of differential Frames Display of Motion compensated Frames Video Quality Analyser Bufor VBV Nagłówek Danych Sposób Kodowania Obrazu Sposób Kodowania Makrobloków Matryca Kwantyzacji Wektory Ruchu Współczynniki DCT Alokacja Bitów Sekwencja Makrobloków Analiza Składowych Częstotliwościowych Obrazu Składowe Różnicowe Obrazu Składowe Skompresowane Obrazu Analiza Jakości Obrazu Video Obecna wersja programu VISUALmpeg PRO nie wymaga stosowania żadnych komponentów sprzętowych. Oprogramowanie tworzone było głównie z myślą o szybkości działania, jednakże charakteryzuje się przy tym wysoką funkcjonalnością oraz walorami edukacyjnymi, mogąc również służyć do wszechstronnego zapoznania się z problemami występującymi przy stosowaniu kodowania w formatach MPEG-1 i MPEG-2. 2/18 July 2005

3 2.Główna Belka Narzędziowa Po otworzeniu Strumienia Elementarnego na górze ekranu otwiera się Główna Belka Narzędziowa, umożliwiająca sterowanie pracą analizatora oraz określająca sposób prowadzenia analiz. Główna Belka Narzędziowa Ikona Funkcja Opis Nowa Przygotowanie do prowadzenia nowej analizy. Otwórz Otworzenie nowego pliku. Program VISUALmpeg PRO określa samoczynnie typ pliku (Elementarny-, Program-, System-) oraz uruchamia odpowiedni typ podprogramu analizującego. Po otworzeniu pliku Strumienia Transportowego należy wykorzystując Analizator Strumienia Transportowego wydzielić żądany Strumień Elementarny. Nagłówek Włączenie/wyłączenie wyświetlania Struktury (Drzewa) Nagłówka. Drzewo pokazuje strukturę badanego Strumienia wraz z lokalizacją Nagłówka. Wskazując odpowiedni węzeł można wybrać element do analizy: Nagłówek bądź obraz,. Ikona Podglądu Obrazu Włączenie/Wyłączenie podglądu kolejnych obrazów, zawartych w analizowanym Strumieniu, w postaci Ikon. Dodatkowo wskazując na Ikonę można dokonać wyboru obrazu. Sposób Wyświetlania Ramki Panel Sterujący Nagłówek/Obraz Bufor VBV Przełącznik sposobów wyświetlania ramek. Przełącznik służy do ustalenia sposobu wyświetlania wyników w głównym Oknie Analizatora 3 Włączenie/Wyłączenie Panela Sterującego. Przełącznik wyświetlania informacji o Nagłówku lub obrazie Włączenie/Wyłączenie Panela Sterującego analizą Bufora VBV 3.3 3/18 July 2005

4 Szczegółowa Informacja o Makroblokach Pełny Ekran Centrowanie Pomiar Jakości Kodowania Rejestr błędów Włączenie/Wyłączenie wyświetlania szczegółowych informacji o Makroblokach. Podgląd tych informacji jest również dostępny po kliknięciu lewym klawiszem myszki na obszarze wyświetlanego obrazu (kliknięcie prawym klawiszem zamyka podgląd) 3.4 Rozciągnięcie wyświetlanego obrazu na całej dostępnej powierzchni głównego okna. Wycentrowanie wyświetlanego obrazu względem środka głównego okna Analizatora. Uruchomienie Analizatora jakości kodowania (obrazu) w niezależnym oknie Uruchomienie Rejestratora błędów w niezależnym oknie 5 4/18 July 2005

5 3.Okno Analizatora 3.1.Pasek Wyboru Pasek Wyboru [Options] umożliwia wybór analizowanych parametrów. Pasek Wyboru Wyświetlanie Obrazu Chrominancja i Luminancja Po wybraniu opcji [Picture Luma] wyświetlana jest jedynie luminancja obrazu. Analogicznie po wybraniu opcji [Picture Chroma] wyświetlana jest jedynie chrominancja obrazu. Włączenie obu opcji równocześnie umożliwia oglądanie standardowego obrazu TV Sposób Kodowania Makrobloków W zależności od sposobu kodowania danego fragmentu obrazu w odpowiedni sposób kodowane są jego poszczególne makrobloki. Po zaznaczeniu opcji [MB Coding Type] analizator prezentuje rozkład różnych rodzajów kodowań makrobloków obrazu przy użyciu różnych kolorów. Rozkład różnych typów kodowania makrobloków pokazany przy pomocy kolorów 5/18 July 2005

6 Możliwe jest włączenie bądź wyłączenie podglądu luminancji obrazu. Włączenie chrominancji jest niemożliwe z uwagi na prezentacje typów kodowań przy pomocy kolorów Matryca Kwantyzacji Kwantyzacja jest kluczowym mechanizmem kodowania w systemie MPEG. Redukcja ilości kroków kwantyzacji jest podstawą do redukcji ilości bitów niezbędnych do zakodowania obrazu. Po włączeniu opcji [MB Quantizer] program pokazuje wartość kwantyzacji na obszarze obrazu. Czym większa intensywność (jasność) bloku tym większa kwantyzacja danego fragmentu obrazu. Kolor makrobloków definiuje równocześnie typ kodowania obrazu: kolor czerwony dla typu I, kolor niebieski dla typu P, kolor zielony dla typu B. Aby sprawdzić dokładną wartość kwantyzacji należy kliknąć na makroblok i obejrzeć wykres [q_scale] w prawym górnym rogu okna informacji o makroblokach. Prezentacja graficzna wartości matrycy kwantyzacji obrazu 6/18 July 2005

7 3.1.4.Alokacja bitów Program VISUALmpeg PRO umożliwia wyświetlenie informacji o alokacji bitów obrazu w odniesieniu do makrobloków 16x16 opcja [Bits per MB] lub bloków 8x8 opcja [Bits per MB]. Ilość bitów przypadających na blok (makroblok) wizualizowana jest jasnością odpowiedniego kwadratu. Aby sprawdzić ilość bitów przypadających na blok lub makroblok należy kliknąć na blok lub makroblok i obejrzeć wykres [q_scale] w lewym górnym rogu okna programu. Prezentacja graficzna ilości bitów przypadających na makroblok 16x16 w obszarze obrazu Prezentacja graficzna ilości bitów przypadających na blok 8x8 w obszarze obrazu 7/18 July 2005

8 3.1.5.Siatka Makrobloków Po wybraniu opcji [Macroblok Grid] można obejrzeć przyporządkowanie makrobloków do odpowiednich fragmentów obrazu. Obraz z włączoną siatką makrobloków Wektory Ruchu. Jedną z niezwykle istotnych cech kodowania MPEG jest kompresja obrazu z uwzględnieniem ruchu obiektów na obrazie. Niskie wartości Bit-Rate są osiągalne wyłącznie dla obrazów typu P i B. W tych przypadku procedury kodowania są bardzo efektywne. Program wyświetla wektory ruchu dla obrazów typu P i B. Wektory mogą być wyświetlane samodzielnie lub razem z innymi informacjami o obrazie lub makroblokach. Wyświetlenie wektorów ruchu w przód 8/18 July 2005

9 3.1.7.Składowe Częstotliwości Obrazu W opcji tej możliwa jest analiza składowych częstotliwościowych obrazu. Wartości [DTC Min] i [DTC Max] służą do określenia zakresu zobrazowania współczynników DCT podczas analizy. Każdy wyspecyfikowany w bloku 8x8 zestaw współczynników transformowany jest na analizowany obraz. Matryca 8x8 wyboru zakresu współczynników DCT do analizy Jeśli dla przykładu tylko jeden współczynnik zostanie wybrany (składowa DC lewy górny róg w matrycy) obraz pokazuje wyłącznie wartości składowej DC. Jest oczywiście możliwe, aby wybrać zobrazowanie np. wyłącznie składowych wysokoczęstotliwościowych obrazu. Dowolność wyboru zobrazowania daje możliwość prostego zrozumienia istotności zawartości różnych składowych częstotliwościowych w sygnale. Prezentacja składowej DC w obrazie 9/18 July 2005

10 Prezentacja składowych wysokoczęstotliwościowych w obrazie 3.2.Nagłówek Program VISUALmpeg PRO umożliwia obejrzenie informacji zawartych w zdekodowanym Nagłówku Strumienia po włączeniu przycisku ( ). Nagłówek Główny Strumienia, wyświetlany w lewej części okna Analizatora, zawiera następujące informacje: GOP Group of Pictures I, B, P Picture Header PCE Picture Coding Extension SEE Sequence Extension SEQ Sequence Header Celem wyświetlenia szczegółowych informacji o poszczególnych nagłówkach należy kliknąć na odpowiednią ikonę. Tablica, otwierająca się po prawej stronie Okna Analizatora, zawiera następujące szczegółowe informacje: nazwę [PARAMETER], kod binarny [BINARY CODE], zawartość [VALUE], opis [MEANING]. 10/18 July 2005

11 Prezentacja drzewa nagłówków oraz rozwinięcie wybranego nagłówka 3.3.Bufor VBV Poniższy wykres przedstawia wykorzystanie hipotetycznego Bufora VBV (Video Buffer Verifier). Dekoder sygnału MPEG powinien zapewniać optymalne warunki dekodowania poprzez niedopuszczanie do przeładowania bądź całkowitego opróżnienia bufora. Jest to warunek poprawnego dekodowania Strumienia Video. Bufor VBV jest zapełniany danymi w stałym tempie, zgodnie z Bit-Rate dekodowanego Strumienia. Dane z bufora VBV pobierane są każdorazowo w sposób skokowy podczas procesu dekodowania kolejnego obrazu przez dekoder. Zielone linie ukośne prezentują ładowanie, ze stałą prędkością, bufora VBV danymi, zaś pionowe odpowiadają opróżnianiu bufora podczas procesu dekodowania każdego obrazu (kadru). Przykład wykorzystania bufora VBV Tak więc, zielona linia łamana pokazuje aktualne zapełnienie bufora danymi, zaś linia czerwona określa maksymalną pojemność bufora. Przekroczenie przez linię zieloną linii czerwonej oznacza przepełnienie bufora. 11/18 July 2005

12 3.4.Szczegółowe Informacje o Makroblokach i Współczynnikach DCT Szczegółowe informacje o Makroblokach są dostępne po naciśnięciu przycisku [Detailed MB Info]. Wyboru makrobloku dokonuje się poprzez kliknięcie na interesujący makroblok. Wyświetlane są następujące informacje: - Zdekodowany nagłówek makrobloku; - Współczynniki DCT (Y0-Y3,Cr,Cb) przed lub po inwersji matrycy kwantyzacji; - Matrycę kwantyzacji; - Ilość pikseli po procesie IDCT. Korzystając z opcji umieszczonych na panelu informacyjnym makrobloków można wybrać wyświetlanie interesującego parametru oraz wskazać blok do wyświetlania danych (Y0- Y3,Cr,Cb). Szczegółowe informacje na temat makrobloków 12/18 July 2005

13 3.5.Składowe Różnicowe Obrazu Program VISUALmpeg PRO umożliwia analizę oraz wyświetlenie składowych różnicowych skompresowanych obrazów przed dodaniem ich do ramek referencyjnych. Celem wyświetlenia składowych należy wybrać opcję [Differential Frame]. Analiza ta obrazuje rozłożenie informacji odnośnie ruchu w nadawanej ramce obrazu. Opcja ta jest bardzo użyteczna przy demonstracji różnic w sposobach kodowania; np.: typu B I P. Informacje różnicowe dla obrazu 3.6.Obraz skompresowany względem elementów ruchomych Ważną częścią procesu kodowania w standardzie MPEG jest kompresja obrazu względem elementów ruchomych dla obrazów typu P i B. Dobrej jakości procedury kompresyjne mogą w znaczny sposób zmniejszyć ilość informacji niezbędną do zakodowania obrazu, a tym samy przyczynić się do zaoszczędzenia dużej ilości bitów, czyli w efekcie do zaoszczędzenia pasma. Program VISUALmpeg PRO umożliwia wyświetlenie skompresowanych obrazów przed dodaniem informacji różnicowej (ruchu) do danej ramki po wybraniu opcji [Motion Compensated]. Wyświetlany obraz umożliwia ocenę pracy procedur kompresji ruchu kodera. Obraz skompresowany pod względem ruchu Analiza obrazów skompresowanych ruchowo oraz obrazów zawierających informację różnicową o obrazie umożliwiają zorientowanie się w sposobie kompresji obrazów typu P i 13/18 July 2005

14 B przez koder MPEG. Równocześnie uzyskuje się w ten sposób wiedzę o sposobie rekonstrukcji obrazu przez dekoder MPEG: Obraz skompresowany + Składowe różnicowe obrazu Odtworzony obraz 14/18 July 2005

15 4.Analizator Jakości Video Chociaż obiektywny pomiar jakości obrazu video (bez posiadania wersji źródłowej) jest trudnym i złożonym zagadnieniem to dzięki zastosowaniu złożonych algorytmów program VISUALmpeg PRO umożliwia dokładne określanie jakości obrazu w czasie przy pomocy czterech niezależnych procedur testowych: - Prezentacji Graficznej Współczynnika Jakości Obrazu - Prezentacji Graficznej Współczynnika Zakłóceń - Prezentacji Graficznej Wartości Bit Rate - Prezentacji Graficznej Ilości Bitów na Ramkę (Obraz) 4.1.Wykres Współczynnika Jakości Obrazu Współczynnik Jakości Obrazu Qi odwzorowuje wiernie jakość obrazu dzięki zaawansowanej analizie kombinacji wielu różnych parametrów sygnału MPEG. 4.2.Wykres Współczynnika Zakłóceń Wykres ten pokazuje ilościowe występowanie różnych artefaktów MPEG (np. blocking), które są typowymi objawami złej jakości obrazu oraz/lub złej pracy dekodera. 15/18 July 2005

16 4.3.Wykres Bit-Rate Jedną z możliwych przyczyn utraty jakości obrazu jest gubienie bitów podczas procesu dekodowania sygnału. Poniższy wykres pokazuje wykres Bit-Rate sygnału użytego do dekodowania różnych elementów Strumienia. Program umożliwia, dla przykładu, pomiar odchyłki bieżącego Bit-Rate od wartości nominalnej (oryginalnej). 4.4.Wykres Ilości Bitów na Ramkę Techniki kodowania wykorzystywane przy przesyłaniu obrazów typu I, B, P wykorzystują diametralnie inne ilości przesyłanych bitów na obraz wynikłe ze stosowanych technologii. Poniższy wykres pokazuje statystykę ilości bitów ramkę (obraz), co ma bezpośredni związek z jakością przesyłanego video. 16/18 July 2005

17 5.Rejestracja Błędów Rejestrator Błędów umożliwia detekcję błędów składniowych w strumieniu MPEG. Uruchomienie rejestracji dokonywane jest poprzez naciśnięcie klawisza znajdującego się ba Belce Narzędziowej. Rejestrator uruchamiany jest we własnym oknie rozpoczynając natychmiast sprawdzanie poprawności Strumienia, ramka po ramce. Dla poprawnej ramki wyświetlany jest napis OK. Przy wystąpieniu błędu generowany jest automatycznie odpowiedni komunikat definiujący zdarzenie. 17/18 July 2005

18 6.Analizator Strumienia Transportowego Program VISUALmpeg PRO przeprowadzana podstawową analizę parametrów Strumienia Transportowego, a w szczególności wyświetlenie zawartych w Strumieniu pakietów video. Podstawową zadaniem analizatora jest umożliwienie wydzielenia ze Strumienia Transportowego Elementarnych Strumieni Video wraz z ich zapisem do pliku. Dokonuje się tego poprzez wskazania myszką interesującego pakietu i kliknięcie. Wskazany program zostaje wydzielony i zapisany na dysk. Od tej chwili można poddać wydzielony Strumień standardowej analizie programem VISUALmpeg PRO. Producent zastrzega możliwość zmian 18/18 July 2005

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Kamery IP. Instrukcja obsługi

Kamery IP. Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem technicznym w celu uzyskania informacji dotyczących parametrów urządzeń. Instrukcja zawiera

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA W Y Ż S Z A S Z K O Ł A I N F O R M A T Y K I W Y D Z I A Ł Z A M I E J S C O W Y W E W Ł O C Ł A W K U K I E R U N E K I N F O R M A T Y K A PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Prezentacja medialna współpracy

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Realizacja usług Voice over IP i Video over IP w sieciach operatorskich i korporacyjnych

Realizacja usług Voice over IP i Video over IP w sieciach operatorskich i korporacyjnych Zakład Sieci (Z-2) Ośrodek Informatyki (OI) Realizacja usług Voice over IP i Video over IP w sieciach operatorskich i korporacyjnych Numer pracy: 02.30.005.6 07.30.003.6 Warszawa, grudzień 2006 Realizacja

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi NMS Client 7-T

instrukcja obsługi NMS Client 7-T instrukcja obsługi NMS Client 7-T UWAGI INFORMACJE I OSTRZEŻENIA Dyrektywy EMC (2004/108/EC) i LVD (2006/95/EC) Oznakowanie CE Nasze produkty spełniają wymagania zawarte w dyrektywach oraz przepisach krajowych

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

NAWIGATOR podręcznik użytkownika

NAWIGATOR podręcznik użytkownika NAWIGATOR podręcznik użytkownika spis treści: informacje ogólne...2 rejestracja usługi...2 logowanie...3 pierwsze uruchomienie (instalacja komponentu Java)...4 proces instalacji komponentu Java...4 użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Rozdział. Dodatek

Przewodnik. Rozdział. Dodatek Przewodnik Rozdział 1: STATISTICA ogólny opis 7 2: Przykłady 13 Analizy 15 Zarządzanie danymi 73 Wersje korporacyjne 93 3: Środowisko pracy 123 4: Zarządzanie wynikami analiz 143 5: Dokumenty STATISTICA

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Gamma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Gamma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Gamma Podręcznik Użytkownika SYSTHERM INFO Sp. z o.o., ul. Janickiego [WIEPOFAMA], 60-542 Poznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20

Bardziej szczegółowo

(dreambox - PC) wersja 2.0

(dreambox - PC) wersja 2.0 Jak ze strumienia.ts zrobić płytę DVD (dreambox - PC) wersja 2.0 Autor: waland@gdynia.mm.pl Aktualizacja: 2005.03.06 Przewodnik opisuje sposób postępowania oraz wykorzystanie wybranych narzędzi umożliwiających

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132

H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132 PL H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132 Przed podłączeniem i uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie...4 1.1 informacje

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE

NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE wersja 1.5.8.0 Instrukcja obsługi Nowy Sącz, kwiecień 2010 Spis treści 1 INSTALACJA... 5 1.1 ROZPOCZĘCIE INSTALACJI... 5 1.2 INSTALACJA KOMPONENTÓW SYSTEMU....

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER

KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Ver. 4.01 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INFORMACJE OGÓLNE... 4 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 5 INSTRUKCJA INSTALACJI... 6 AKCESORIA DO

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie aplikacji komputerowych dla potrzeb przedsiębiorstw transportowych na przykładzie pakietu emapatransport+

Wykorzystanie aplikacji komputerowych dla potrzeb przedsiębiorstw transportowych na przykładzie pakietu emapatransport+ ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Telekomunikacji w transporcie wewnętrznym / drogowym INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo