Strategia na Rekordowa atrakcyjność dywidend w Polsce. Departament Analiz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia na 2015. Rekordowa atrakcyjność dywidend w Polsce. Departament Analiz"

Transkrypt

1 2 stycznia 215 Rekordowa atrakcyjność dywidend w Polsce Miniony rok nie był szczegålnie udany dla polskiego rynku akcji. Podczas gdy głåwne indeksy giełdowe zakończyły 2 r. na poziomach zbliżonych do tych z początku roku, na rynku obligacji kontynuowana była hossa. W efekcie råżnica między stopą dywidend a rentownością obligacji skarbowych jeszcze bardziej się powiększyła na korzyść akcji. Niska rentowność obligacji skarbowych czy oprocentowanie depozytåw sugeruje możliwość odwracania się od nich dotychczasowych inwestoråw, ktårzy w poszukiwaniu wyższych zyskåw mogą zwråcić się w kierunku bardziej ryzykownych, ale dających nadzieję na wyższe stopy zwrotu funduszy akcyjnych. Potencjalnymi kupującymi mogą być råwnież inwestorzy zagraniczni, w ktårych portfelach akcje polskich spåłek wciąż pozostają niedoważone. Fundusze obligacyjne powoli przestają być najbardziej polecanym produktem inwestycyjnym także przez sprzedawcåw. Notowania indeksçw sty mar maj WIG WIG2 mwig4 lip wrz lis W 215 roku nie spodziewamy się spektakularnych wzroståw. Problemy ekonomiczne wielu krajåw nie zostały rozwiązane, a luźna polityka monetarna także nie wydaje się środkiem do trwałego uzdrowienia ich gospodarek. Brak wyraźnej poprawy w sferze makroekonomicznej oraz ryzyka geopolityczne będą naszym zdaniem głåwnymi zagrożeniami ciążącymi nad rynkami akcji w roku bieżącym. Niskie stopy procentowe, tanie surowce i - jak nam się wydaje - brak korzystniejszej alternatywy przemawiają za rynkiem akcji. Spodziewamy się że tegoroczne wzrosty głåwnych indeksåw wyniosą 5-1%. Zalecamy kupowanie spåłek (także mniejszych) dywidendowych. Zmiany indeksçw (%) 3m 12m 3m 12m WIG WIG Bud WIG WIG Energ mwig WIG Info WIG CEE WIG Media WIG Dywid WIG Surow WIG Banki WIG Paliwa WIG Spoż WIG Dev WIG Chemia WIG Tele Sektor finansowy Otoczenie makroekonomiczne w 215 roku będzie korzystne dla bankçw, niestety spçłki będą musiały zmierzyć się z niekorzystnymi czynnikami regulacyjnymi (wzrost opłaty na BFG, spadek opłaty interchange). Silniejszy wzrost PKB i związane z tym niższe odpisy na portfel kredytowy, mogą zostać w dużej części zniwelowane przez spadek marży odsetkowej wywołany obniżeniem się rynkowych stçp procentowych. Banki będą starały się zrekompensować ubytek dochodçw podwyżkami opłat i prowizji, jednak wyniki w I połowie roku będą niższe niż w 2. WspomÇc je mogą jednorazowe dochody ze sprzedaży części portfela obligacji (większość bankçw ma odłożone w kapitałach wysokie niezrealizowane zyski z tytułu wzrostu ceny papierçw), ale sądzimy że nie wszystkie banki wykorzystają te zyski w 215 roku (część będzie preferowała powolne ich skonsumowanie w kolejnych latach). Wzrost dochodçw prowizyjnych, poza podwyżką cen za usługi, będzie możliwy dzięki poprawie dynamiki kredytowej oraz wyższej sprzedaży produktçw inwestycyjnych. Departament Analiz Marcin Materna, CFA Doradca Inwestycyjny Maciej Krefta Wojciech Woźniak Marcin Palenik, CFA Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spçłką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raportu.

2 Obecnie spçłki są notowane przy średnim wskaźniku P/E wysokości 15. czyli stosunkowo wysoko na tle notowań bankçw zagranicznych. Naszym zdaniem poprawa koniunktury może zwiększyć zainteresowanie bardziej ryzykownymi bankami, charakteryzującymi się wyższymi dynamikami wolumençw, ale jednocześnie niższą dywidendą, jednak ta pozostaje ważnym czynnikiem dla potencjalnego zwrotu z inwestycji w walory spçłek. Naszym zdaniem najlepszą ekspozycją na wzrost wolumençw w sektorze będzie mbank i Alior Bank (w przypadku tego podmiotu niewykluczona jest gra pod przejęcia). Większego zainteresowania dużymi bankami spodziewamy się w okre przyznawania prawa do dywidend. Stąd nasze pozytywne rekomendacje Pekao, Bank Handlowy i PZU. Handel detaliczny i dystrybucja Bieżący rok nie powinien być zbyt udany dla akcji najważniejszych spçłek detalicznych - LPP oraz CCC. Obie spçłki będą poprawiać zyski wolniej niż można było wcześniej oczekiwać, co w porçwnaniu z wysokimi wskaźnikami C/Z nie daje potencjału wzrostu kursçw. Wolimy akcje CCC, choć nowa powierzchnia powinna przyrastać istotnie wolniej niż spçłka zapowiada (tak jak to było w zeszłym roku). Uważamy, że wpływ wydarzeń w Rosji i na Ukrainie odbije się na wynikach LPP tego roku w większym stopniu niż w roku ubiegłym i czynnik ten nadal jest niedoceniany. Konsument w Rosji jeszcze pçł roku temu był pełen optymizmu, teraz prawdopodobnie kraj wchodzi w silną recesję (co musi wpłynąć na konsumpcję). Częściowo wymuszony wzrost w innych krajach nie będzie aż tak dochodowy jak to było w Rosji. Zdecydowanie wolimy sektor dystrybutorçw IT, ktçry rçwnież korzysta ze wzrostu popytu konsumpcyjnego w Polsce. SpÇłki z tego sektora powinny kontynuować poprawę wynikçw, a ryzyko negatywnych niespodzianek nie jest naszym zdaniem duże (oprçcz spçłki ABC Data, ktçrej podwyższone ryzyko jest odzwierciedlone w niższych wskaźnikach). Sektor spożywczy W branży spożywczej oczekujemy niewielkiej zmiany zyskçw r/r wśrçd pokrywanych spçłek. Największą potencjalnie pozytywną niespodzianką mogą się okazać akcje Tarczyńskiego, ktçry w tym roku będzie zwiększać produkcję dzięki nowym mocom. Korzystnie na tą spçłkę będzie rçwnież wpływał spadek cen surowca z ostatnich miesięcy. Po negatywnych zaskoczeniach w ubiegłorocznych wynikach (w tym dużo większy CAPEX) spçłkę tą należy jednak traktować jako podwyższonego ryzyka. Wyniki spçłki Duda będą zbliżone do ubiegłorocznych, a ewentualne większe odchylenie będzie raczej negatywne (cały czas wpływ wykrycia choroby ASF w Polsce). Poprawa w Otmuchowie będzie efektem dalszej optymalizacji działalności oraz rozwoju eksportu, natomiast w Ambrze zmniejszy się strata na projekcie Cydr Lubelski. Korzystnie na obie spçłki będą wpływać spadki cen surowcçw, jednak wpływ nie powinien być duży. Przemysł W branży przemysłowej w 215 r. zyskiwać powinny polskie firmy, ktçre eksportują na ZachÇd, wobec osłabienia złotçwki (Zetkama, Apator) oraz przedsiębiorstwa, w ktçrych dużą rolę odgrywają koszty surowcçw, znajdujące się w trendzie spadkowym (Ferro, Relpol). 215 r. będzie trudny dla spçłek, w ktçrych znaczącą część eksportu stanowiła sprzedaż na WschÇd (Aplisens, Amica). Motorem wzrostu dla polskiego przemysłu w 215 r. będą rçwnież uruchomione środki unijne z nowego budżetu, jednak większa ilość przetargçw jest spodziewana od 216 r. Na dotacjach unijnych skorzystają z pewnością firmy produkujące lub świadczące usługi dla kolejnictwa, ochrony środowiska, energetyki czy gazownictwa. Deweloperzy W 215 roku spodziewamy się utrzymania korzystnego otoczenia rynkowego dla działalności deweloperçw mieszkaniowych, w szczegçlności dużych, korzystających na wprowadzonej w 212 roku "ustawie deweloperskiej". Pomimo relatywnie wysokich wycen (biorąc pod uwagę wskaźnik C/WK) ponownie preferujemy akcje Robyga oraz Dom Development, ktçre regularnie dzielą się wypracowywanymi zyskami ze swoimi akcjonariuszami od istotnie tańszych walorçw JW. Construction czy Polnordu. W przypadku deweloperçw komercyjnych zarçwno GTC, jak i Echo Investment wyceniane są poniżej wartości księgowej. Z tej pary preferujemy Echo Investment, ktçre jest nieznacznie droższe, lecz także bardziej stabilne i niezawodne od swojego giełdowego konkurenta zaangażowanego na problematycznych rynkach krajçw CEE i SEE. 2

3 Zmiany rekomendacji Millennium DM Poprzednia rekomendacja Nowa rekomendacja Poprzednia cena docelowa Nowa cena docelowa Alior Bank neutralnie akumuluj Bank Handlowy neutralnie akumuluj mbank akumuluj kupuj BZ WBK akumuluj neutralnie LPP neutralnie redukuj CCC akumuluj neutralnie Duda akumuluj neutralnie AB akumuluj kupuj ABC Data akumuluj neutralnie Elemental Holding kupuj kupuj Zetkama akumuluj akumuluj Amica kupuj kupuj Ferro kupuj kupuj Apator neutralnie neutralnie Aplisens redukuj neutralnie Relpol kupuj kupuj Benefit akumuluj akumuluj Impel akumuluj kupuj Dom Development kupuj akumuluj Robyg akumuluj kupuj Echo Investment neutralnie akumuluj ŹrÅdło: Millennium DM Zalecenia w stosunku do spçłek Branża Top pick Worst pick Branża finansowa PKO BP, Bank Handlowy, PZU Getin Noble Bank Alior Bank, mbank Przemysł Ferro, Elemental Holding Aplisens Branża spożywcza Ambra, OtmuchÇw Duda Handel detaliczny i dystrybucja AB, Action LPP Deweloperzy Pozostałe spçłki Dom Development, Robyg Impel ŹrÅdło: Millennium DM S.A. 3

4 Sytuacja makroekonomiczna ECB przejmie pałeczkę po FED w drukowaniu gotåwki Wprawdzie rok 2 w strefie Euro zakończył dwuletnią recesję jednak dynamika wzrostu rozczarowała. Wskazuje to naszym zdaniem na strukturalną słabość gospodarki europejskiej - m.in. relatywnie mała elastyczność i innowacyjność przedsiębiorstw, starzejące się społeczeństwo, wysokie ceny energii w porçwnaniu z USA. Dodatkowo dochodzą rçżne cele w polityce pieniężnej, co uwidacznia się w decyzjach ECB. Po kilku latach pozostawania "w tyle" za ultra łagodną polityką FEDu, teraz to ECB oraz bank centralny Japonii przejmą pałeczkę w drukowaniu walut na światowe rynki. Działania ECB mogą być kluczowe dla gospodarki europejskiej w kolejnych kwartałach. Szef ECB Mario Draghi chciałby zwiększyć bilans ECB o 1 bln EUR, czego raczej nie da się osiągnąć bez skupowania obligacji rządowych. Powstaje oczywista kwestia, ktçrych krajçw obligacje bank ma kupować. Jeśli kupowałby proporcjonalnie do wielkości krajçw, byłyby to głçwnie już teraz niskooprocentowane obligacje Niemiec i Francji. Z drugiej strony skup obligacji krajçw peryferyjnych zmniejszyłby ich chęć do dalszych reform strukturalnych. Wprawdzie uważamy, że do znacznego skupu obligacji rządowych w 215 roku przez ECB dojdzie, jednak ze względu na problemy strukturalne wpływ na gospodarkę realną będzie mniejszy niż się oczekuje. Konsensus prognoz wzrostu PKB (styczeń 215 r.) 4.% 3.5% 3.% 2.5% 2.% 1.5% %.5% % -.5% -% 3.6% 3.3% 3.3% 1.6% 1.5% 1.7%.4% 1.3%.8% 1.5% -.4% 1.1% 3.% 2.8% 2.3% 2.2% Polska Niemcy Strefa euro USA 2 2e 215e 216e 4.% 3.5% 3.% 2.5% 2.% 3.4% 3.5% 3.6% 3.3% 3.% 3.1% 3.3% 2.8% 1.4% 1.5% 1.1% 1.2% %.8%.7% %.8%.7%.5% % Q1 Q2 Q3 Q4 e Q1 15e Q2 15e Q3 15e Strefa euro Niemcy Polska Q4 15e ŹrÅdło: Bloomberg Wskaźniki PMI i ISM dla przemysłu wybranych krajçw USA Strefa euro Niemcy Polska ŹrÅdło: Bloomberg 4

5 W 215 roku powinno być kontynuowane powolne zacieśnianie polityki pieniężnej przez FED. Po zakończeniu programu skupu na ten rok oczekuje się rozpoczęcia cyklu podwyżek stçp procentowych. Oczekiwania rynkowe to 2-3 podwyżki w sumie o maks. 75 bp do końca 215 roku. Niskie bezrobocie (ostatnie dane to 5.6%) i stabilny wzrost gospodarczy wskazują, że tylko silny, nieprzewidywalny wstrząs mçgłby przesunąć w cza nieuchronne podwyżki stçp. Zacieśnianie polityki pieniężnej przy rçwnoczesnych planach zwiększania bilansu przez ECB, powinno wpływać na kontynuację spadku kursu EUR/USD. Kurs walutowy będzie kanałem, przez ktçry wzrost gospodarczy w USA powinien wspierać gospodarki europejskie. Bilanse głçwnych bankçw centralnych (w mld USD) ECB FED BoJ sty 9 9 lip 9 paź 9 sty 1 1 lip 1 paź 1 sty lip 11 paź 11 sty lip 12 paź 12 sty lip paź sty lip paź ŹrÅdło: Bloomberg GłÅwne czynniki ryzyka dla umiarkowanego wzrostu Sytuacja w Rosji i na Ukrainie to głçwne czynniki ryzyka geopolitycznego, ale rçwnież pewne ryzyko ekonomiczne. Potencjalna eskalacja konfliktu na Ukrainie na nowe rejony (np. zachodnią część Ukrainy czy część Mołdawii) będzie głçwnie czynnikiem psychologicznym. Realny wpływ dla całych gospodarek jest ograniczony (wpływ na Polskę szacuje się na poziomie.2-.5% PKB) i dotyczy poszczegçlnych sektorçw (np. spożywczy) czy spçłek (np. LPP, Amica). Czarne scenariusze (bankructwo Rosji, niewypłacalność tamtejszych spçłek na dużą skalę) mogłoby dotknąć niektçre europejskie banki oraz wpłynęłoby na większe spowolnienie gospodarek w regionie. Na ten moment wiele rçżnych scenariuszy jest realnych, jednak tylko regionalna wojna jest negatywnym, scenariuszem, ktçry nie jest uwzględniany przez rynki. Z drugiej strony słabość gospodarcza Rosji zwiększa szanse, że Putin sprçbuje się wycofać z agresywnej polityki (nie będzie miał na nią środkçw). Na ten moment dajemy niestety nieznacznie większe prawdopodobieństwo dalszemu pogorszaniu się sytuacji w regionie. Utrzymujące się wysokie bezrobocie w wielu krajach UE i rosnący pesymizm stanowi naszym zdaniem czynnik ryzyka dla całej UE. Silny wzrost poparcia dla partii antyeuropejskich (np. Partii Niepodległości w Wielkiej Brytanii czy Frontu Narodowego we Francji) pogłębia myślenie nacjonalistyczne i w dalszej perspektywie oznaczać będzie pogorszenie się procesçw decyzyjnych w UE (co już widać przy decyzji ECB odnośnie skupu obligacji rządowych). W poszczegçlnych państwach oddalane będą niezbędne reformy strukturalne bez ktçrych UE będzie tracić na konkurencyjności. Istnieje rosnące prawdopodobieństwo, że ponownie zaczną się problemy z Grecją. Wprawdzie gospodarka tego kraju po 6-letniej recesji zaczyna odżywać, to Grecy mają już dość reform i największe poparcie polityczne ma lewicowa SYRIZA, ktçre optuje za wyjściem ze strefy euro. Rośnie rçwnież poparcie dla partii chcących wyjść ze strefy euro we Włoszech (chce tego druga największa partia) oraz Hiszpanii. Na ten moment nie wskazujemy na pojedyncze potencjalne zdarzenie jako czynnik ryzyka, lecz rçżne tendencje odśrodkowe (jak separatystyczne referenda w Szkocji i Katalonii) będą się pojawiać częściej wpływając negatywnie, co najmniej krçtkoterminowo, na sentyment rynkçw. 5

6 W Polsce wzrost PKB zbliżony do 3.3% przy niskiej inflacji Oczekiwania większości ekonomistçw wskazują na wzrost PKB w Polsce w okolicach 3.3% przy bardzo niewielkim zrçżnicowaniu prognoz. Taki wzrost oznaczałby stabilizację dynamiki PKB na poziomie z ubiegłego roku. Dane za III kw. 2 pierwotnie wskazywały na możliwość początku większego spowolnienia, jednak kolejne miesiące pokazały, że gospodarka pozostaje relatywnie silna, a spowolnienie niewielkie. W 2 roku systematycznie obniżało się bezrobocie, co będzie wspierać konsumpcję prywatną rçwnież w roku kolejnym. Dalszy spadek bezrobocia o.5 p.p. spodziewany jest rçwnież w tym roku. Średni wzrost płac o ok. 3.5% przy rçwnoczesnej inflacji zbliżonej do zera wskazuje, że popyt gospodarstw powinien pozostawać w roku 215 głçwnym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Bardzo dobre wyniki wykonania budżetu w roku 2 (deficyt sektora finansçw publicznych ok. 3.% vs planowane 3.4%) wskazują, że w roku 215 deficyt ten powinien dość łatwo zejść poniżej 3.%. Rok wyborczy zwiększa pokusę dodatkowego impulsu fiskalnego, szczegçlnie wobec przegranej PO w wyborach samorządowych, jednak nie powinno to zmienić ogçlnej ścieżki konsolidacji fiskalnej. Relatywnie komfortowa sytuacja budżetowa pomoże jednak w sytuacji niespodziewanego wstrząsu zewnętrznego we wsparciu wzrostu gospodarczego. W polityce pieniężnej spodziewamy się stabilizacji stçp na obecnym poziomie w całym 215 roku. Inflacja nie powinna przekroczyć % do końca 215 roku. Zgadzamy się konsensusem, że rok 215 powinien być rokiem umiarkowanego wzrostu PKB, dalszego spadku bezrobocia przy cały czas bardzo niskiej inflacji. Oczekiwania te uwzględniają możliwość pewnych niewielkich wstrząsçw. I kwartał powinien być najsłabszy pod względem dynamiki r/r ze względçw statystycznych, w kolejnych okresach oczekujemy umiarkowanego odbicia. Kurs EUR/PLN na poziomie nie będzie przeszkadzać wzrostowi gospodarczemu (a poziom ok. 4.3 lub wyżej będzie go wspierał) i dopiero wyraźne umocnienie polskiej waluty zaczęłoby schładzać gospodarkę. Sądzimy jednak, że wraz ze spadkiem EUR/USD nie należy się spodziewać istotnego umocnienie PLN pomimo relatywnie wysokich realnych stçp procentowych (jak na warunki dzijszego świata finansçw). Z drugiej strony niski (1-1.5%) deficyt obrotçw bieżących, przy cały czas dużej atrakcyjności inwestycyjnej Polski sprawia, że fundamenty wskazują na umocnienie polskiej waluty w długim terminie. Inflacja CPI i produkcja przemysłowa w Polsce 2% 15% 1% 5% % -5% sty 8-1% -15% -2% 8 lip 8 paź 8 sty 9 9 lip 9 paź 9 sty 1 1 lip 1 paź 1 ŹrÅdło: Bloomberg, GłÅwny Urząd Statystyczny Produkcja sprzedana przemysłu (r/r) Inflacja CPI (r/r) Stopa referencyjna NBP sty lip 11 paź 11 sty lip 12 paź 12 sty lip paź sty lip paź 6

7 Akcje nadal atrakcyjne Wyniki odnotowane przez polski rynek akcji w 2 roku trudno uznać za zachwycające. W minionym roku jednym z oczekiwanych kluczowych czynnikçw wpływających na rynki akcji były przeforsowane przez rząd destrukcyjne zmiany w systemie emerytalnym. Niepewność budziła liczba członkçw OFE, ktçra zdecyduje się pozostać przy II filarze oszczędzania na emeryturę (ostatecznie liczba ta wyniosła ponad 2.56 mln, tj. 15.4% pierwotnej liczby członkçw). Poza czynnikami znanymi pojawiły się także wydarzenia nieoczekiwane, wśrçd ktçrych najważniejsze to konflikt ukraiński. Wojna na Ukrainie i sankcje nałożone przez kraje rozwinięte na Rosję doprowadziły do recesji na wschodzie, tradycyjnym ważnym partnerze handlowym Polski. Dramatyczne osłabienie waluty rosyjskiej i ukraińskiej waluty odczuła także część spçłek giełdowych, co znalazło swoje odzwierciedlenie w ich notowaniach. Kolejnym zaskakującym wydarzeniem był spadek cen ropy naftowej, ktçra w ciągu ostatniego kwartału ub.r. z około 1 USD stoczyła się poniżej 6 USD, a w kolejnych dniach poniżej 5 USD za baryłkę. Stopy zwrotu głçwnych indeksçw w latach % 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% -2% -25% WIG2 WIG WIG4 WIG8 WIGdiv Data raportu MilleDM Koniec rok "(...) Biorąc pod uwagę niski poziom indeksu WIG2 z początku roku (2194 pkt.) wzrost w tym roku o 2% nie powinien być dużym problemem (...)" ( ) W I påłroczu należy liczyć się raczej z płaskim zachowaniem indeksåw ( ) na rynkach akcji spodziewamy się kontynuacji rozpoczętych w ubiegłym roku wzroståw, ponownie na poziomie 2%+ ( )" ( ) cały rok powinien się skończyć dla głåwnych indeksåw na niewielkim plu. ( ) Nie sądzimy, aby ten rok był tak dobry dla spåłek wzrostowych (o wysokich wskaźnikach C/Z), gdzie ryzyko większych spadkåw jest największe ( ) sty 12 lut 12 mar maj 12 lip wrz 12 paź 12 lis sty lut mar maj cze lip wrz paź lis sty lut mar maj cze lip wrz paź lis sty 15 ŹrÅdło: Millennium DM, Bloomberg; * - komentarze są cytatami ze strategii Millennium DM za poprzednie lata Rok ubiegły zakończył się ostatecznie niemal płasko (na minimalnych plusach) i choć spodziewaliśmy "niewielkich plusçw dla głçwnych indeksçw" zakładaliśmy, że będą one nieco wyraźniejsze. Wyjątkiem był indeks WIG8, ktçry stracił w tym cza niemal %. Stopy zwrotu głçwnych indeksçw w latach 212-2* WIG2 WIG WIG4 WIG8 WIG dywid % 26.2% 21.7% 25.3% 22.2% 2-1.8% 8.1% 32.6% 39.5% 2.5% w tym 2H': 11.4%.6% 21.2% 23.3% 17.5% 2.4%.3% 6.9% -.9% 1.8% ŹrÅdło: Bloomberg; * - stopy zwrotu uwzględniają dywidendy i PP Obligacje ponownie zdrożały, akcje jeszcze nie Trwająca hossa na światowych rynkach obligacji wywołana została luźną polityka monetarną bankçw centralnych. Kontynuowany obecnie wzrost cen (spadek rentowności) instrumentçw dłużnych prowadzi do powstania baniek spekulacyjnych, co zwiększa ryzyko korekty i powinno doprowadzić do przepływu części kapitału z rynku obligacji na rynek akcji. Rentowność 1-letnich obligacji na koniec ub.r. wyniosła niespełna 2.2% dla USA, ok..3% w przypadku Japonii oraz niespełna.6% dla Niemiec. Odwrotność wskaźnika C/Z oraz stopa dywidend dla głçwnych indeksçw giełdowych przewyższa w wymienionych krajach rentowność obligacji, co sugeruje atrakcyjność akcji w porçwnaniu z papierami dłużnymi. 7

8 Atrakcyjność akcji względem obligacji w USA i Japonii ŹrÅdło: Bloomberg USA 81 cze cze cze 89 9 cze cze cze cze 1 2 cze 4 5 cze 7 8 cze 1 11 cze rçżnia wskaźnika Z/C i rentowności obligacji USA Odwrotność C/Z dla indeksu S&P Rentowność 1-letnich obligacji rządu USA Japonia Atrakcyjność akcji względem obligacji w Niemczech i w Polsce cze 1 1 cze 2 2 cze 3 3 cze 4 4 cze 5 5 cze 6 6 cze 7 7 cze 8 8 cze 9 9 cze 1 1 cze cze cze rçżnia wskaźnika Z/C i rentowności obligacji Japoni Odwrotność C/Z dla indeksu Nikkei225 Rentowność 1-letnich obligacji rządu Japoni Niemcy Polska cze 1 1 cze 2 2 cze 3 3 cze 4 4 cze 5 5 cze 6 6 cze 7 7 cze 8 8 cze 9 9 cze 1 1 cze cze cze -2.5 cze 1 1 cze 2 2 cze 3 3 cze 4 4 cze 5 5 cze 6 6 cze 7 7 cze 8 8 cze 9 9 cze 1 1 cze cze cze rçżnia wskaźnika Z/C i rentowności obligacji Niemiec Odwrotność C/Z dla indeksu DAX Rentowność 1-letnich obligacji rządu Niemiec rçżnia wskaźnika Z/C i rentowności obligacji Polski Odwrotność C/Z dla indeksu WIG2 Rentowność 1-letnich obligacji rządu Polski ŹrÅdło: Bloomberg W minionym roku mieliśmy do czynienia z dalszym spadkiem rentowności obligacji skarbowych na większości rynkçw. Dalszy spadek rentowności obligacji skarbowych w 2 roku lut cze paź lut cze paź USA Niemcy Francja Japonia Polska Rosja* Rosja USD* Turcja Turcja USD Chiny Brazylia sty lut mar USA Francja Polska Turcja USD maj cze lip wrz paź lis Niemcy Japonia Rosja USD* Chiny ŹrÅdło: Bloomberg wg danych na 31/12/2; * - rentowność obligacji 15 letnich, dla pozostałych krajåw 1 letnich 8

9 W Polsce rentowność 1 letnich obligacji skarbowych spadła w minionym roku z 4.3% do 2.5%. W styczniu br. rentowność ponownie zaczęła obniżać się i aktualnie zbliża się do poziomu 2.2%. Stopa dywidendy dla indeksu WIG2 w minionym roku rçwnież spadła o ok. 1pp (z 5.7% do 3.97%), jednak wyraźnie przekracza poziom rentowności obligacji co sugeruje wyższą atrakcyjność akcji względem papierçw dłużnych. Stopa dywidendy vs. rentowność obligacji w Niemczech i w Polsce Niemcy Polska mar 9 cze 9 wrz 9 9 mar 1 cze 1 wrz 1 1 mar 11 cze 11 wrz mar 12 wrz mar cze wrz mar cze wrz mar 9 cze 9 wrz 9 9 mar 1 cze 1 wrz 1 1 mar 11 cze 11 wrz mar 12 wrz mar cze wrz mar cze wrz nadwyżka DY nad rent. obligacji skarb. stopa dywidendy dla indeksu DAX rent. 1 letnich obligacji rządu Niemiec nadwyżka DY nad rent. obligacji skarb. stopa dywidendy dla indeksu WIG2 rent. 1 letnich obligacji rządu Polski ŹrÅdło: Bloomberg Stopa dywidendy vs. rentowność obligacji w USA i w Japonii USA Japonia ŹrÅdło: Bloomberg nadwyżka DY nad rent. obligacji skarb. stopa dywidendy dla indeksu S&P5 rent. 1 letnich obligacji rządu USA Stopa dywidendy dla akcji z indeksu WIG2 wyniosła na koniec minionego roku 3.97%, natomiast dla szerokiego indeksu WIG 3.45% nadwyżka DY nad rent. obligacji skarb. stopa dywidendy dla indeksu NIKKEI225 rent. 1 letnich obligacji rządu Japoni Uwolnienie gotåwki z obligacji Rok 2 był kolejnym udanym dla rynku instrumentçw dłużnych. Kontynuowany spadek rekordowo niskich poziomçw rentowności obligacji skarbowych krajçw wschodzących powinien przyczynić się do przepływu kapitału w kierunku aktywçw oferujących atrakcyjniejsze stopy zwrotu. Spodziewamy się, że spadek uzyskiwanych stçp zwrotu skłoni inwestorçw do przesuwania coraz większych środkçw z funduszy obligacyjnych do oferujących potencjalnie wyższe zyski funduszy akcyjnych. 9

10 Struktura aktywçw funduszy inwestycyjnych (mld PLN, %) Aktywa netto Zobowiązania Pozostałe aktywa ŹrÅdło: NBP, Millennium DM Depozyty i pożyczki udzielone Udziałowe instrumenty finansowe Dłużne papiery wartościowe Q'1 1Q'11 3Q'11 1Q'12 3Q'12 1Q' 3Q' 1Q' 3Q' Udziałowe instrumenty finansowe Depozyty i pożyczki udzielone 25 1% 2 8% 15 6% 1 4% 52% 2.5% 6.% 5.% 7.8% 7.6% 9.4% 7.1% 8.1% 9.7% 8.9% Aktywa netto funduszy inwestycyjnych wyniosły na koniec III kwartału ub.r. 218 mld PLN, co oznacza wzrost ponad 2% względem stanu na koniec 2r. Zaangażowanie funduszy w instrumenty dłużne w tym okre nie uległo zasadniczej zmianie (41.4% na koniec 39.2r wobec 41.2% na r), natomiast udział instrumentçw udziałowych w portfelu spadł do 4.3% z poziomu 41.5%. Warto zauważyć, że na koniec 21 roku zaangażowanie fundusze w akcje przekraczało 5%. Warto zauważyć, że wartość depozytçw zgromadzonych przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe przekracza 82 mld PLN. Na koniec listopada ub.r. wartość depozytçw terminowych (41 mld PLN) była zbliżona do gotçwki zgromadzonej na rachunkach bieżących (4 mld PLN). Kolejna obniżka stçp procentowych przez RPP odzwierciedlona w niższym oprocentowaniu lokat może przyczynić się do przepływu kapitału do bardziej rentownych form oszczędzania. 9% 7% 5% 3% 1% % 4.7% 5.8% 42.7% 45.2% Dłużne papiery wartościowe Pozostałe aktywa 41.9% 41.2% 41.4% 42.2% 41.5% 4.3% 3Q'1 1Q'11 3Q'11 1Q'12 3Q'12 1Q' 3Q' 1Q' 3Q' Depozyty przedsiębiorstw, gospodarstw domowych* (mld PLN) i WIG2 miliardy PLN cze nadwyżka dep. term. nad bieżącymi depozyty terminowe depozyty bieżące WIG2 (prawa skala) cze cze cze cze 1 1 cze 2 2 cze 3 3 cze 4 4 cze 5 5 cze 6 6 cze 7 7 cze 8 8 cze 9 9 cze 1 1 cze cze cze ŹrÅdło: NBP, Millennium DM; * - gosp. domowych oraz instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gosp. domowych

11 Struktura aktywçw OFE Q'11 1Q'12 ŹrÅdło: Millennium DM, KNF Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q' 2Q' 3Q' 4Q' 1Q' 2Q' 3Q' 4Q' 1% 5.6%5.%4.9%8.1%8.1%5.3%5.2%5.3%5.9%4.2%6.%6.9%7.% 31% 34% 33% 33% 35% 38% 41% 42% 39% 87% 85% 84% 83% W lutym ub.r. OFE zostały zmuszone do oddania ok. połowy środkçw do ZUS (przede wszystkim poprzez przekazanie skarbowych papierçw dłużnych), czego efektem była zmiana struktury aktywçw w portfelach. ub.r. 83% aktywçw portfela (12 mld PLN) ulokowane było w akcjach wobec 87% (1 mld PLN) na koniec I kw. W tym samym okre wzrçsł odsetek depozytçw, ktçre na koniec 2r. wynosiły 7.% (1.4 mld PLN) wobec 4.2% na koniec I kw. (6.3 mld PLN). Przeprowadzone w ub.r. destrukcyjne zmiany w systemie OFE były jednym z kluczowych czynnikçw rzutujących na rynek akcji w roku minionym (ze względu na niepewność ostatecznego odsetka osçb pozostających w OFE), a jego negatywne skutki będą także odczuwalne w latach kolejnych (spadek obrotçw, płynności). 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % inne depozyty pozaskarbowe dłużne pap. wart. skarbowe dłużne pap. wart. akcje 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q' 2Q' 3Q' 4Q' 1Q' 2Q' 3Q' 4Q' Polskie akcje pozostały tanie Minionego roku na polskim rynku akcji nie można zaliczyć do udanych. Polskie akcje cały czas można uznać za atrakcyjnie wyceniane. Biorąc pod uwagę wskaźnik C/WK (cena do wartości księgowej) polskie akcje wciąż należą do jednych z najtańszych zarçwno wśrçd rynkçw dojrzałych, jak i rynkçw wschodzących. Wskaźnik C/WK na wybranych rynkach dojrzałych, 31/12/ DJIA S&P5 FTSE1 DAX CAC4 Nikkei225 WIG2 1.8 WIG DJIA S&P5 FTSE1 DAX CAC4 Nikkei225 WIG2 WIG 9 mar 1 cze 1 wrz 1 1 mar 11 cze 11 wrz mar 12 ŹrÅdło: Bloomberg wg danych na 31/12/2 wrz mar cze wrz mar cze wrz XII. XII. 11

12 Wskaźnik C/WK na rynkach wschodzacych, w Polsce nadal nisko mar 1 WIG WIG2 RTS USD Hang Seng XU1 IBOVA FTSE/JSE4 SENSEX Shanghai Comp cze 1 wrz 1 1 mar 11 cze 11 wrz ŹrÅdło: Bloomberg wg danych na 31/12/2 mar 12 wrz mar cze wrz mar cze wrz WIG 3. WIG2 2.6 RTS USD Hang Seng 2.4 XU1 2.3 IBOVA FTSE/JSE4 2. SENSEX Shanghai Comp XII..5 XII. WśrÇd rynkçw wschodzących wyraźnie potaniały (pod względem wskaźnika C/WK) akcje na rynku rosyjskim (w związku z kryzysem wywołanym sankcjami za aneksję części kraju sądniego i zaangażowanie w konflikcie na jego terytorium). Akcje na pozostałych rynkach podrożały lub utrzymały zbliżone wyceny. Warto zwrçcić uwagę, że akcje z polskich indeksçw wyrçżniają się na tle pozostałych rynkçw wschodzących stopą dywidendy przewyższającą rentowność obligacji skarbowych (ponadto rçżnica ta wzrosła r/r). Stopa dyw., C/Z oraz rent. obligacji skarbowych na wybranych rynkach Stopa dywidendy (%) Rentownośc 1-letnich obligacji skarbowych (%) C/Z (skala prawa) S&P5 S&P5 DAX (USA)* (USA) (GER)* DAX (GER) Nikkei225 (JAP)* Nikkei225 WIG (JAP) (POL)* WIG (POL) WIG2 (POL)* 15.4 WIG2 Shanghai XU1 (POL) Comp (CNA) (TUR) 16.3 IBOVA (BRA) JSE4 SENSEX (RPA) (IND) ŹrÅdło: Bloomberg wg danych na 31/12/2; * - na 31/12/2 Podsumowanie Sytuacja gospodarcza krajçw europejskich (choć pozostaje zrçżnicowana) nie uległa trwałej poprawie, także gospodarka chińska wciąż pracuje przy spowolnionych obrotach. W minionym roku japoński bank centralny kontynuował 'dodruk' jençw (poprzez skup obligacji) skutkujący spadkiem wartości waluty i w efekcie wzrostem eksportu. Dodatkowy kapitał pomagał także w tym cza japońskiej giełdzie w osiągnięciu nowych szczytçw, jednak kraj wciąż pozostaje w recesji. Program luzowania ilościowego został zakończony natomiast w Stanach Zjednoczonych. Tamtejszy odpowiednik banku centralnego zdecydował, że ultra luźna polityka monetarna odniosła skutek tj. gospodarka wrçciła na właściwe, wzrostowe tory - FED pozostawił jednak stopy procentowe na niezmienionym niskim poziomie. Brak ożywienia gospodarczego w strefie euro sugeruje, że także europejski bank centralny zdecyduje się wkrçtce na dodruk pieniędzy celem osłabienie wspçlnotowej waluty, co mogłoby pomçc rozpędzić gospodarki krajçw. 12

13 Brak utrwalenia poprawy w sferze makroekonomicznej oraz ryzyka geopolityczne będą naszym zdaniem głçwnymi zagrożeniami dla pozytywnego scenariusza dla rynku akcji. WśrÇd głçwnych czynnikçw przemawiających za wzrostami na rynkach akcji wymienić należy: Niska atrakcyjność innych form inwestowania: - dalszy spadek rekordowo niskich rentowności obligacji skarbowych, - nieatrakcyjny poziom oprocentowania lokat terminowych - oczekiwany spadek zyskçw funduszy obligacyjnych i przepływ środkçw do funduszy akcji Kolejna obniżka rekordowo niskich stçp procentowych w Polsce Wysoka płynność (niskie stopy i możliwe rozpoczęcie operacji ilościowego luzowania polityki pieniężnej w strefie euro) Wysokie stany depozytçw terminowych w sektorze niefinansowym (ponad 4 mld PLN zgromadzone na rachunkach bieżących i drugie tyle na depozytach terminowych) Polskie akcje pozostały tanie i zyskały na atrakcyjności względem obligacji: dla WIG2 wskaźnik C/Z wynosi.5, C/WK 1.33, a DY 3.97% wobec 2.51% rentowności obligacji skarbowych (wskaźniki dla WIG odpowiednio: C/Z = 16.1, C/WK = 1.28, DY = 3.45%) Spadek cen surowcçw (załamanie cen ropy) oznaczający niższe koszty i szanse na poprawę wynikçw spçłek i zwiększający wolne dochody do dyspozycji gospodarstw domowych Możliwość wykorzystania nowej puli Funduszy Europejskich 2-22 Podsumowując akcje nadal uważamy za najatrakcyjniejszą klasę aktywçw inwestycyjnych (niska rentowność obligacji skarbowych czy oprocentowania depozytçw). Problemy ekonomiczne wielu zadłużonych krajçw wciąż nie zostały rozwiązane, a często jedynie zapomniane wobec bardziej medialnych, materializujących się ryzyk geopolitycznych. Wysokie bezrobocie oraz ubçstwo ludzi (zwłaszcza młodych) w Portugali, Hiszpanii, Grecji czy krajach CEE i SEE kontrastuje z relatywnym bogactwem i dostatkiem mieszkańcçw Niemiec. Rosnąca dywergencja pomiędzy standardami życia w rçżnych krajach Unie Europejskiej przekonuje rosnącą pę ludzi, że koszty członkostwa w UE w obecnym kształcie przeważają nad korzyściami. Za odzwierciedlenie tych przekonań można uznać wzrost politycznego znaczenia (po ostatnich wyborach do Europarlamentu) partii 'antyeuropejskich'. Utrzymanie trwałości Unii Europejskiej w obecnym kształcie możliwe byłoby w przypadku powrotu krajçw członkowskich na ścieżkę zrçwnoważonego, trwałego rozwoju makroekonomicznego. Stymulowanie głçwnych światowych gospodarek luźną polityką monetarną nie wydaje się efektywnym środkiem do trwałej poprawy makroekonomicznej, co nie oznacza, że nadmiar gotçwki napędzający także rynki akcji uniemożliwia osiągnięcie satysfakcjonujących zyskçw. Niskie stopy procentowe oraz tanie surowce oznaczają niższe koszty przedsiębiorstw, co daje nadzieję na poprawę ich wynikçw i utrwalenie ożywienia gospodarczego. Uwzględniając szczegçlnie zmienne warunki makroekonomiczne podtrzymujemy zalecenie selekcji sprawdzonych spçłek dywidendowych.

14 Rekomendacje Millennium DM opublikowane w 2 roku SpÅłka Rekomendacja Data wydania Cena rynkowa w dniu rekomendacji wydania rekomendacji Cena docelowa AB SA akumuluj 3 lut ABC Data akumuluj 1 mar Action akumuluj 1 mar AC Autogaz akumuluj 31 sty Alior Bank neutralnie 21 sty Ambra kupuj 3 cze Amica kupuj 21 sty Apator neutralnie 21 sty Apator akumuluj Aplisens redukuj 21 sty Bank Handlowy akumuluj 21 sty Benefit akumuluj 21 sty BZ WBK akumuluj 21 sty CCC neutralnie Ciech akumuluj 21 sty Dom Development neutralnie 21 sty Dom Development akumuluj 7 mar Duda akumuluj 2 paź Echo Investment neutralnie 21 sty Elemental Holding kupuj 21 paź Ferro kupuj 4 lip Grupa Azoty akumuluj 21 sty GTC akumuluj 21 sty Bank Handlowy akumuluj 9 maj Impel neutralnie 21 sty Impel akumuluj 5 cze ING neutralnie 7 maj ING akumuluj ING akumuluj 5 lis Lentex kupuj 21 sty LPP akumuluj mbank neutralnie 6 lut mbank akumuluj mbank akumuluj 31 paź OtmuchÇw akumuluj 21 sty OtmuchÇw kupuj 23 maj Pekao akumuluj 21 sty Pekao akumuluj 11 mar Pekao akumuluj PKO BP kupuj 21 sty PKO BP kupuj 16 maj PKO BP kupuj 1 wrz PKO BP kupuj 6 lis Relpol kupuj 21 sty Robyg neutralnie 21 sty Robyg akumuluj 27 maj Ropczyce kupuj 23 maj SMT kupuj 21 sty Synthos neutralnie 21 sty Synthos akumuluj 6 maj Tarczyński akumuluj 2 paź Wawel neutralnie 21 sty Work Service neutralnie Zetkama akumuluj 21 sty ZPUE akumuluj 21 sty ŹrÅdło: Millennium DM S.A.

15 Departament Analiz Sprzedaż Marcin Materna, CFA Doradca Inwestycyjny Dyrektor banki, ubezpieczenia Radosław Zawadzki Dyrektor Marcin Palenik, CFA Analityk branża spożywcza, handel, energetyka Leszek Iwaniec Maciej Krefta Analityk deweloperzy, gçrnictwo, przemysł drzewny Arkadiusz Szumilak Wojciech Woźniak Analityk przemysł elektromaszynowy, metalowy i chemiczny Marek Przytuła Sebastian Siemiątkowski Analityk fundusze inwestycyjne Jarosław Ołdakowski Artur Topczewski Analityk fundusze inwestycyjne Grażyna Mendrych Millennium Dom Maklerski S.A. Ul. Żaryna 2A, Harmony Office Center IIIp Warszawa Polska Fax: Tel Objaśnienia terminologii fachowej użytej w raporcie EV - wycena rynkowa spçłki + wartość długu odsetkowego netto EBIT - zysk operacyjny EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja WNB - wynik na działalności bankowej P/CE - stosunek ceny akcji do zysku netto na akcję powiększonego o amortyzację na akcję P/E - stosunek ceny akcji do zysku netto na 1 akcję P/BV - stosunek ceny akcji do wartości księgowej na 1 akcję ROE - stopa zwrotu z kapitałçw własnych ROA - stopa zwrotu z aktywçw EPS - zysk netto na 1 akcję CEPS - wartość zysku netto i amortyzacji na 1 akcję BVPS - wartość księgowa na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję NPL - kredyty zagrożone Skala rekomendacji stosowana w Millennium Dom Maklerski S.A. KUPUJ - uważamy, że akcje spçłki posiadają ponad 2% potencjał wzrostu AKUMULUJ - uważamy, że akcje spçłki posiadają ponad 1% potencjał wzrostu NEUTRALNIE - uważamy, że cena akcji spçłki pozostanie stabilna (+/- 1%) REDUKUJ - uważamy, że akcje spçłki są przewartościowane o 1-2% SPRZEDAJ - uważamy, że akcje spçłki są przewartościowane o ponad 2% Rekomendacje wydawane przez Millennium Dom Maklerski S.A. obowiązują 6 miesięcy od daty wydania, o ile wcześniej nie zostaną zaktualizowane. Millennium Dom Maklerski S.A. dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka. Stosowane metody wyceny Rekomendacja sporządzona jest w oparciu o następujące metody wyceny (wybrane 2 z 3): Metoda DCF (model zdyskontowanych strumieni pieniężnych) - metoda uznawana za najbardziej odpowiednią do wyceny przedsiębiorstw. Wadą metody DCF jest wrażliwość otrzymanej w ten sposçb wyceny na przyjęte założenia dotyczące zarçwno samej firmy, jak i jej otoczenia makroekonomicznego. Struktura rekomendacji Millennium DM S.A. w IV kwartale 2 roku Liczba rekomendacji Metoda porçwnawcza (porçwnanie odpowiednich wskaźnikçw rynkowych, przy ktçrych jest notowana spçłka z podobnymi wskaźnikami dla innych firm z tej samej branży bądź branż pokrewnych) - lepiej niż metoda DCF odzwierciedla postrzeganie branży, w ktçrej działa spçłka, przez inwestorçw. Wadą metody porçwnawczej jest wrażliwość na dobçr przyjętej py porçwnawczej oraz porçwnywanych wskaźnikçw, a także wysoka zmienność wyceny w zależności od koniunktury na rynku. Metoda ROE-P/BV (model uzależniający właściwy wskaźnik P/BV od rentowności spçłki) - metoda uznawana za najbardziej odpowiednią do wyceny bankçw. Wadą tej metody jest wrażliwość otrzymanej w ten sposçb wyceny na przyjęte założenia dotyczące zarçwno samej firmy (zyskowność, efektywność), jak i jej otoczenia makroekonomicznego. Powiązania Millennium Dom Maklerski S.A. ze spåłką będąca przedmiotem niniejszego raportu. Millennium Dom Maklerski S.A. pełni funkcję animatora emitenta dla spçłek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, GKS Katowice, Eurotel, od ktçrych otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Millennium Dom Maklerski S.A. pełni funkcję animatora rynku dla spçłek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, Sygnity oraz KGHM, PZU, GKS Katowice, Eurotel. Millennium Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spçłki: Dekpol, od ktçrej otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Millennium Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy mçgł zawierać umowy ze spçłkami Getin Noble Bank, Getin Holding oraz Benefit Systems w zakre bankowości inwestycyjnej. SpÇłki będące przedmiotem raportu mogą być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głçwnego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy Millennium Dom Maklerski S.A., a spçłkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o ktçrych mowa w Rozporządzeniu Rady MinistrÇw z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentçw finansowych lub ich emitentçw, ktçre byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Pozostałe informacje NadzÇr nad Millennium Dom Maklerski S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Osoba lub osoby wskazane w prawym dolnym rogu pierwszej strony niniejszej publikacji sporządziły rekomendacje, informacja o stanowiskach osçb sporządzających jest zawarta w gçrnej części ostatniej strony niniejszej publikacji. Data wskazana w prawym gçrnym rogu pierwszej strony niniejszej publikacji jest datą sporządzenia oraz datą pierwszego udostępnienia. Nie wystąpiły istotne zmiany w stosunku do poprzedniej rekomendacji dotyczące metod i podstaw wyceny przyjętych przy ocenie instrumentu finansowego lub emitenta instrumentçw finansowych oraz projekcji cenowych zawartych w rekomendacji chyba, że zostało to wyraźnie zaznaczone w treści rekomendacji. Niniejsza publikacja została przygotowana przez Millennium Dom Maklerski S.A. wyłącznie na potrzeby klientçw Millennium Dom Maklerski S.A., nie stanowi reklamy ani oferowania papierçw wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środkçw masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody Millennium Dom Maklerski S.A. jest zabronione. Niniejszy dokument, ani jego kopia nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio przekazane lub wydane osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak Millennium Dom Maklerski S.A. nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były wszelkie informacje na temat spçłki, jakie były publicznie dostępne i znane sporządzającemu do dnia jej sporządzenia. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez Millennium Dom Maklerski S.A. bez uzgodnień ze spçłką będącą przedmiotem rekomendacji ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, ktçre w przyszłości mogą okazać się nietrafne. Millennium Dom Maklerski S.A. nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Inwestowanie w akcje spçłki (spçłek) wymienionych w niniejszej analizie wiąże się z szeregiem ryzyk związanych miedzy innymi z sytuacja makroekonomiczna, zmiana regulacji prawnych, zmianami sytuacji na rynkach towarowych, ryzykiem stçp procentowych, ktçrych wyeliminowanie jest praktycznie niemożliwe. Treść rekomendacji nie była udostępniona spçłce będącej przedmiotem rekomendacji przed jej opublikowaniem. Aktualizacja niniejszego raportu dokonywana jest w zależności od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka. Millennium Dom Maklerski S.A. może świadczyć usługi na rzecz firm, ktçrych dotyczą analizy. Millennium Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie analitycznym. % udział Kupuj 2 33% Akumuluj 3 5% Neutralnie 1 17% Redukuj % Sprzedaj % Struktura rekomendacji dla spåłek, dla ktårych Millennium DM S.A. świadczył usługi z zakresu bankowości inwestycyjnej* Kupuj % Akumuluj 2 1% Neutralnie % Redukuj % Sprzedaj % *ostatnie 12 miesięcy, łącznie ze spåłkami, dla ktårych MDM S.A. pełni funkcję animatora 6

16

mbank akumuluj Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku

mbank akumuluj Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku sektor bankowy 31 pażdziernika 2014 akumuluj poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 486.3 529.5 Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku Wynik netto w u III kwartale 2014 ukształtował

Bardziej szczegółowo

PKO BP. kupuj. Wciąż wysokie dyskonto

PKO BP. kupuj. Wciąż wysokie dyskonto sektor bankowy 17 marca 2015 kupuj poprzednia rekomendacja: kupuj Cena: Cena docelowa: 34.8 40.0 Wciąż wysokie dyskonto Wynik netto w IV kwartale 2014 ukształtował się na poziomie powyżej oczekiwań rynkowych.

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2009 1 402 964 2 480 991 595 45.7 0.0 375.4 19.5 2.4 60.0 0.0 0.9 13.1

Zysk netto 2009 1 402 964 2 480 991 595 45.7 0.0 375.4 19.5 2.4 60.0 0.0 0.9 13.1 5 maja 2011 akumuluj sektor bankowy poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 892.5 986.9 Kolejny wzrost wynikäw operacyjnych Wyniki w I kwartale ukształtowały się na poziomie wyższym niż

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy. akumuluj. Zyski ze sprzedaży obligacji poprawiają wynik

Bank Handlowy. akumuluj. Zyski ze sprzedaży obligacji poprawiają wynik sektor bankowy 9 maja 2014 akumuluj poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 109.2 115.2 Zyski ze sprzedaży obligacji poprawiają wynik Wynik netto Banku Handlowego w I kwartale 2014 ukształtował

Bardziej szczegółowo

Sektor bankowy. Coraz niższe roczne zmiany wolumenåw. październik 2012. Dynamika wolumenéw

Sektor bankowy. Coraz niższe roczne zmiany wolumenåw. październik 2012. Dynamika wolumenéw 31 października 20 październik 20 Coraz niższe roczne zmiany wolumenåw Statyki z eśnia przyniosły pogorszenie dynamik wzrostu wolumenéw kredytéw, zaréwno w segmencie detalicznym jak i przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Prognozy wynikäw kwartalnych

Prognozy wynikäw kwartalnych 27 kwietnia 2015 I kwartał 2015 Sektor finansowy Na wyniki bankçw w I kwartale będą silnie oddziaływały czynniki zewnętrzne: kolejna obniżka stçp procentowych, ktçra po raz kolejny negatywnie wpłynie na

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2010 1 497 655 2 563 1 183 755 5.8 3.8 49.7 16.2 1.9 53.8 4.0 2.0 11.9

Zysk netto 2010 1 497 655 2 563 1 183 755 5.8 3.8 49.7 16.2 1.9 53.8 4.0 2.0 11.9 sektor bankowy 6 listopada 2012 neutralnie poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: 93.9 85.4 Spadek kosztäw wyższy niż prognozy Wyniki Banku Handlowego w III kwartale ukształtowały się

Bardziej szczegółowo

Sektor bankowy. Kontynuacja stagnacji wolumenäw. wrzesień 2013. Dynamika wolumenéw. Wyniki sektora bankowego

Sektor bankowy. Kontynuacja stagnacji wolumenäw. wrzesień 2013. Dynamika wolumenéw. Wyniki sektora bankowego 30 września 20 wrzeń 20 Kontynuacja stagnacji wolumenäw Statyki z rpnia nie przyniosły znaczącej poprawy dynamik wzrostu wolumenéw depozytéw, zaréwno w segmencie detalicznym jak i przedsiębiorstw. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2009 1 563 1 314 3 238 1 643 886 12.1 0.0 81.5 18.7 2.8 49.7 0.0 1.6 16.3

Zysk netto 2009 1 563 1 314 3 238 1 643 886 12.1 0.0 81.5 18.7 2.8 49.7 0.0 1.6 16.3 27 lipca 2011 neutralnie sektor bankowy poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: 227.0 238.5 Powolny wzrost akcji kredytowej Wyniki w II kwartale ukształtowały się na poziomie wyższym niż

Bardziej szczegółowo

Prognozy wynikäw kwartalnych

Prognozy wynikäw kwartalnych 24 lipca 2015 II kwartał 2015 Sektor finansowy i bankçw w II kwartale będą słabe. W tym okresie spçłki zanotują dołek na wskaźniku marży odsetkowej, czego nie zrekompensuje w pełni w większości przypadkçw

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2011 3 219 1 673 5 319 2 524 1 512 20.3 8.0 139.6 15.0 2.2 53.2 2.6 1.5 15.2

Zysk netto 2011 3 219 1 673 5 319 2 524 1 512 20.3 8.0 139.6 15.0 2.2 53.2 2.6 1.5 15.2 30 lipca 2013 neutralnie sektor bankowy poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: 304.5 298.2 Pierwsze efekty synergii po fuzji Wynik netto w II kwartale 2013 ukształtował się na poziomie

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2011 7 609 3 101 11 000 6 731 3 807 3.0 2.0 18.3 13.0 2.2 39.6 5.0 2.1 17.2

Zysk netto 2011 7 609 3 101 11 000 6 731 3 807 3.0 2.0 18.3 13.0 2.2 39.6 5.0 2.1 17.2 14 listopada 2013 akumuluj sektor bankowy poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 39.5 47.0 Zatrzymanie spadku wyniku odsetkowego Wynik netto w III kwartale 2013 ukształtował się na poziomie

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2008 1 635 1 390 3 190 1 576 855 11.7 3.0 67.9 18.3 3.2 51.2 1.7 18.4

Zysk netto 2008 1 635 1 390 3 190 1 576 855 11.7 3.0 67.9 18.3 3.2 51.2 1.7 18.4 30 kwietnia 2010 akumuluj sektor bankowy poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 214.0 216.8 W oczekiwaniu na nowego inwestora W I kwartale zarobi³ 233.2 mln PLN, co by³o rezultatem nieco

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 25 maja 2016. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 25 maja 2016. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 25 maja 216 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 1 831.67% -4.9% -26.% 536/135 WIG3 2 33.7% -5.5% -24.6% 562/141 mwig4 3 51.37% -4.1% -9.1% 63/15

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2011 3 219 1 673 5 319 2 524 1 512 20.3 8.0 139.6 18.5 2.7 53.2 2.1 1.5 15.2

Zysk netto 2011 3 219 1 673 5 319 2 524 1 512 20.3 8.0 139.6 18.5 2.7 53.2 2.1 1.5 15.2 25 października 2013 neutralnie sektor bankowy poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: 374.5 343.5 Rekordowy wynik kwartalny Wynik netto w III kwartale 2013 ukształtował się na poziomie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Fundamental Trade EURGBP

Fundamental Trade EURGBP Fundamental Trade EURGBP Euro to bez wątpienia jedna z najsłabszych walut w obecnym czasie, co z resztą widać po zachowaniu w stosunku do większości walut G10. EURUSD schodzi na coraz to niższe pułapy,

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 23 listopada 2015. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 23 listopada 2015. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 23 listopada 215 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 22.61% -4.1% -16.4% 313/78 WIG3 2 246.63% -4.3% -13.8% 339/85 mwig4 3 653.44% -2.5% 3.2%

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 8 października 2015. GłÅwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieråw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 8 października 2015. GłÅwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieråw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 8 października 215 GłÅwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 11.36% -1.2% -12.5% 172/284 WIG3 2 337.5% -.7% -9.9% 1146/34 mwig4 3 692.83% 1.8% 3.9%

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Prognozy wynikäw kwartalnych

Prognozy wynikäw kwartalnych IV kwartał 2014 2 lutego 2015 Sektor finansowy i bankçw giełdowych w IV kwartale były niższe od wypracowanych trzy miesiące wcześniej. Poprawiające się wolumeny jedynie w części zniwelowały negatywny wpływ

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 5 marca 2014. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 5 marca 2014. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 5 marca 214 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm 7 255 WIG2 2 443 2.22% 3.6% -1.4% 927/34 WIG3 2 597 2.59% 4.1% 3.2% 991/325 mwig4 3 57 3.53% 2.3% 33.4%

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2014 rok i podział zysku Warszawa, 22 czerwca 2015 Otoczenie makroekonomiczne % r/r, pkt proc. 7.0 5.0 3.0 1.0-1.0-3.0-5.0 Gospodarka stopniowo przyspiesza Wzrost

Bardziej szczegółowo

Koniunktura na kredyty

Koniunktura na kredyty Marzec PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Koniunktura na kredyty Index Pengab / / / Pengab wartość trendu cyklu / / / / / Ocena kredyty osób indywidualnych / / / / / / / / / / / / Listopadowy

Bardziej szczegółowo

Wygrani/Przegrani. Orange 10.21 2.61% Pekao 179.55-1.35% PGE 21.68 2.12% Synthos 4.05-1.22% Wydarzenia w spåłkach

Wygrani/Przegrani. Orange 10.21 2.61% Pekao 179.55-1.35% PGE 21.68 2.12% Synthos 4.05-1.22% Wydarzenia w spåłkach Raport dzienny 24 października 214 GłÅwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 434.2% -1.7% -4.6% 599/179 WIG3 2 616.23% -1.7% -3.7% 63/188 mwig4 3 514 -.25% -2.9% -1.4%

Bardziej szczegółowo

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Piotr Popławski, Analityk walutowy Banku BGŻ Warszawa, 19 września 214 r. Kluczowe czynniki kształtujące kurs walutowy: Krajowe i zagraniczne stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 1 października 2015. GłÅwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieråw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 1 października 2015. GłÅwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieråw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 1 października 215 GłÅwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 66 1.14% -2.3% -16.1% 782/25 WIG3 2 286 1.22% -2.2% -13.5% 826/217 mwig4 3 577 1.37% -1.%

Bardziej szczegółowo

Wygrani/Przegrani. PGE 20.55 1.93% JSW 14.88-4.31% ALIOR 92.96 1.60% PKN Orlen 70.65-2.82% Wydarzenia w späłkach

Wygrani/Przegrani. PGE 20.55 1.93% JSW 14.88-4.31% ALIOR 92.96 1.60% PKN Orlen 70.65-2.82% Wydarzenia w späłkach Raport dzienny 1 czerwca 215 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 438 -.14% -3.1%.3% 127/338 WIG3 2 666 -.9% -2.5% 2.6% 136/362 mwig4 3 849.14% -.4% 1.4% 24/64

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Wygrani/Przegrani. Mbank 440.00 2.18% Lotos 25.50-3.63% Eurocash 31.75 1.44% Orange 9.20-3.36% Wydarzenia w späłkach

Wygrani/Przegrani. Mbank 440.00 2.18% Lotos 25.50-3.63% Eurocash 31.75 1.44% Orange 9.20-3.36% Wydarzenia w späłkach Raport dzienny 16 marca 215 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 33-1.13% -2.5% -1.6% 612/155 WIG3 2 512-1.1% -1.4% 1.5% 695/176 mwig4 3 743 -.14% 5.2% 15.6%

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 11 stycznia 2016. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 11 stycznia 2016. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 11 stycznia 216 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm 6 22 WIG2 1 725-1.16% -1.8% -26.2% 582/145 WIG3 1 935-1.17% -1.6% -23.3% 64/151 mwig4 3 438-1.8%.5%

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych. Adam Zaremba

Sytuacja na rynkach finansowych. Adam Zaremba Sytuacja na rynkach finansowych Adam Zaremba Sytuacja na rynkach globalnych Światowe rynki akcji 16. 15. 14. S&P5 DAX NIKKEI 13. 12. 11. 1. 9. 8. 7. 213-7-12 214-1-12 214-7-12 215-1-12 215-7-12 216-1-12

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Styczeń 2015r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Styczeń 2015 2 Subfundusz UniAkcje

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 24 czerwca 2016. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 24 czerwca 2016. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 24 czerwca 216 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 1 854 1.68% 1.2% -21.1% 69/168 WIG3 2 65 1.56% 1.5% -19.8% 724/176 mwig4 3 521 1.3%.3% -6.3%

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC EUR/PLN W ŚWIETLE BIEŻĄCEJ POLITYKI EBC Luzowanie ilościowe w strefie euro jak dotąd sprzyjało aprecjacji złotego wobec wspólnej waluty. Pomimo chwilowego rozczarowania rynków finansowych skromną skalą

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony wzrost koniunktury

Zrównoważony wzrost koniunktury marzec PENGAB =. +. Zrównoważony wzrost koniunktury Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 18 września 2015. GłÅwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieråw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 18 września 2015. GłÅwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieråw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 18 września 215 GłÅwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 199.81% 1.4% -12.1% 8/217 WIG3 2 424.54%.5% -9.9% 859/233 mwig4 3 664 -.4% -3.5%.1% 114/31

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 3 kwietnia 2014. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 3 kwietnia 2014. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 3 kwietnia 214 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm 6 255 WIG2 2 473.43% 3.5% 5.9% 699/23 WIG3 2 625.27% 3.7% 9.4% 738/243 mwig4 3 534.14% 4.3% 35.5%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

W prognozach mniej optymizmu

W prognozach mniej optymizmu Wrzesień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. -. -. W prognozach mniej optymizmu Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 29 roku - 1 - Znaczący wzrost wyniku netto na przestrzeni 29 r. 3 285 25 2 3% 92 Wpływ zdarzenia jednorazowego* 15 1 5 172% 193 54% 71

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 16 września 2015. GłÅwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieråw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 16 września 2015. GłÅwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieråw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 16 września 215 GłÅwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 186.13% -.6% -12.5% 513/138 WIG3 2 412.16% -1.3% -9.9% 549/147 mwig4 3 659 -.23% -4.8% 1.%

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 11 grudnia 2015. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 11 grudnia 2015. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 11 grudnia 215 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm 6 25 WIG2 1 799 1.45% -11.% -24.4% 734/184 WIG3 2 13 1.26% -1.6% -21.5% 793/199 mwig4 3 467 -.1% -5.3%

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Rubel pod presją ropy i dolara do końca 2016 roku

RAPORT SPECJALNY Rubel pod presją ropy i dolara do końca 2016 roku RUBEL POD PRESJĄ ROPY I DOLARA DO KOŃCA 2016 ROKU Rubel należy do koszyka walut rynków wschodzących przez co zmiany jego kursu w przeważającym stopniu zależą od tego w jakiej kondycji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 0 S&P500 DAX NIKKEI 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 0 0 0 WIG0 WIG50 WIG50

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 21 maja 2015. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 21 maja 2015. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 21 maja 215 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 521 -.9%.5% 4.4% 771/29 WIG3 2 749 -.11%.8% 6.6% 823/224 mwig4 3 927 -.13% 2.4% 15.2% 153/41 swig8

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 20 listopada 2015. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 20 listopada 2015. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 2 listopada 215 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 1 -.7% -5.1% -16.1% 46/116 WIG3 2 232 -.5% -5.4% -13.6% 451/113 mwig4 3 636.45% -4.1% 3.1%

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 31 stycznia 2014. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 31 stycznia 2014. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 31 stycznia 214 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 336.97% -2.7% -6.3% 776/248 WIG3 2 467.69% -2.8% -2.2% 83/265 mwig4 3 351 -.43%.2% 29.% 135/43

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12. Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2015 roku Niedrzwica Duża, 2016 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 213 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Warszawa, kwiecień 213 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III

6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III 6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III Okres subskrypcji: 02.12.2011 07.12.2011 Okres trwania lokaty: 08.12.2011 08.06.2012 Aktywo bazowe: Kurs EUR/PLN ogłaszany na fixingu Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 8 listopada 2013. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 8 listopada 2013. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 8 listopada GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 528.25% 6.5% 8.1% 586/187 WIG3 2 677 -.65% 5.6% - 631/21 mwig4 3 5 -.36% 6.5% 45.7% 77/24 swig8

Bardziej szczegółowo

raport miesięczny styczeń 2015

raport miesięczny styczeń 2015 MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2015 Warszawa, 2015 r. Zarząd Spółki Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych WYCENY OBLIGACJI IZ DYSKONTUJĄ WZROST CPI, ALE SĄ WCIĄŻ ATRAKCYJNE W lipcowym raporcie specjalnym postawiliśmy tezę, że obligacje serii IZ nie w pełni dyskontują ryzyko przyszłego wzrostu inflacji. Proponowaliśmy

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO RYNKI AKCJI WIG20 mwig40 swig 2013-12-27 20-05-27 20-10-27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 120 WALUTY S&P500 DAX NIKKEI 2013-12-27 20-05-27

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 7 września 2015. GłÅwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieråw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 7 września 2015. GłÅwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieråw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 7 września 215 GłÅwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 146 -.4% -2.3% -15.5% 645/17 WIG3 2 366 -.3% -3.% -12.7% 679/179 mwig4 3 612 -.16% -5.2% 2.%

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Strategia na 2014. Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB. Departament Analiz

Strategia na 2014. Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB. Departament Analiz Strategia na 214 21 stycznia 214 Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB Uważamy, że pomimo ryzyk związanych głéwnie z reformą OFE, akcje nadal pozostają atrakcyjną inwestycją, szczegélnie poréwnując z

Bardziej szczegółowo

Wygrani/Przegrani. PKN Orlen 69.30 4.21% PGE 20.90-2.34% LPP 8099.00 3.83% Tauron PE 4.86-1.22% Wydarzenia w späłkach

Wygrani/Przegrani. PKN Orlen 69.30 4.21% PGE 20.90-2.34% LPP 8099.00 3.83% Tauron PE 4.86-1.22% Wydarzenia w späłkach Raport dzienny 28 kwietnia 215 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 549 1.2% 7.4% 4.6% 842/23 WIG3 2 775 1.27% 7.6% 7.4% 886/241 mwig4 3 883.66% 5.1% 14.3% 13/35

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Wzrósł popyt na kredyty

Wzrósł popyt na kredyty Październik PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Wzrósł popyt na kredyty Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Październikowy sondaż sondaż

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK Chorzów, 7 Kwiecień 2011 WIDZIMY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK GLOBALNE CZYNNIKI RYZYKA Niestabilność polityczna w rejonie Afryki Północnej i krajów Bliskiego Wschodu Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 22 stycznia 2015. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 22 stycznia 2015. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 22 stycznia 215 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 288 2.3% -1.5% -6.% 631/17 WIG3 2 473 1.97% -1.3% -3.4% 683/184 mwig4 3 448 1.44% -1.4% 1.9%

Bardziej szczegółowo

obroty PLN/USDm Wygrani/Przegrani Asseco Poland 59.92 4.19% KGHM 93.36-3.85% Pekao 162.50 4.17% Tauron PE 3.63-3.46% Wydarzenia w späłkach

obroty PLN/USDm Wygrani/Przegrani Asseco Poland 59.92 4.19% KGHM 93.36-3.85% Pekao 162.50 4.17% Tauron PE 3.63-3.46% Wydarzenia w späłkach Raport dzienny 3 lipca 215 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm 4 26 WIG2 2 212.81% -4.6% -5.7% 812/216 WIG3 2 443.87% -3.8% -2.8% 859/228 mwig4 3 754.87% 1.9% 14.%

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście sytuacji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014 RAPORT Kupuj (utrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 38, Cena docelowa (PLN) 44,1 Min 5 tyg (PLN) 3, Max 5 tyg (PLN) 39, Kapitalizacja (mln PLN) 1946 EV (mln PLN) 1486 Liczba akcji (mln szt.) 51,

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Brazylijski rynek akcji

Brazylijski rynek akcji Brazylijski rynek akcji Komentarz rynkowy Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji Marzec 2012 Na rynku brazylijskim widzimy szansę na znaczący wzrost cen akcji ze względu na rozpoczęty cykl

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi Perspektywy rynku nieruchomości ci i branży y deweloperskiej w 2009 roku Spragnieni krwi Warszawa, 29 Kwietnia 2009 Polski rynek nieruchomości ci oczekiwany scenariusz rynkowy W 2009 roku oczekujemy spadku

Bardziej szczegółowo

Wygrani/Przegrani. KGHM 111.90 1.45% PGNiG 6.69-3.74% LPP 6954.15 0.81% Mbank 430.00-2.14% Wydarzenia w späłkach

Wygrani/Przegrani. KGHM 111.90 1.45% PGNiG 6.69-3.74% LPP 6954.15 0.81% Mbank 430.00-2.14% Wydarzenia w späłkach Raport dzienny 24 czerwca 215 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 341 -.38% -7.% -4.8% 439/118 WIG3 2 569 -.36% -6.2% -2.5% 479/128 mwig4 3 776.13% -3.5% 8.3%

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Podczas czwartkowej aukcji Ministerstwo Finansów będzie odkupowało obligacje serii OK0116 (16,9 mld PLN), PS0416 (19,6 mld PLN) i OK0716 (12,6 mld PLN) o łącznej wartości 49,1

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo