Potencjały transgranicznego rynku pracy. Ostritz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Potencjały transgranicznego rynku pracy. Ostritz 27.05.2009"

Transkrypt

1 Potencjały transgranicznego rynku pracy Ostritz

2

3 Obszar Dolnego Śląska Ludność: Mężczyźni (47,9%) Kobiety (52,1%) miasto wieś Powierzchnia: ,77 km² Podział administracyjny: 29 powiatów (26 ziemskich, 3 grodzkie) Stolica: Wrocław

4 Struktura Województwa

5 Struktura Urzędów Pracy Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu) ( z Filiami: Wrocław, Legnica, Jelenia Góra) 26 Powiatowych Urzędów Pracy

6 DWUP jednostka samorządu województwa Marszałek --- Dyrektor DWUP PUP jednostka samorządu powiatu Starosta --- Dyrektor PUP

7 Zadania WUP określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich (przygotowanie i realizację regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia) podział posiadanych środków Funduszu Pracy na działania na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji bezrobotnych; opracowywanie analiz rynku pracy i badanie popytu na pracę, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych programowanie i wykonywanie zadań realizowanych przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy

8 Zadania WUP realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (pełnienie funkcji instytucji właściwej, przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków bezrobotnych o wydanie odpowiednich zaświadczeń w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia, wydawanie decyzji w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia) realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami EOG, w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES organizowanie i koordynowanie oraz świadczenie usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, opracowywanie, gromadzenie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji zawodowych opracowywanie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja,

9 Zadania PUP pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy; udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe i informację zawodową; rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych

10 Zadania PUP inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych oraz innych zasobów informacji dotyczących lokalnego rynku pracy przydatnych w poszukiwaniu pracy przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia

11 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej EURES W POLSCE Zespół EURES Departament Rynku Pracy: Menadżer EURES pełen etat 3 pracownicy pełen etat IT Departament: Specjalista IT pół etatu - Wojewódzki Urząd Pracy (16) Menadżer Liniowy EURES (16) Doradcy EURES (37) Wojewódzcy Asystenci EURES Powiatowe Urzędy Pracy (338) Posrednicy pracy relizujacy zadania EURES, tzw. powiatowi asystenci (przynajmniej 338)

12 STOPA BEZROBOCIA WEDŁUG WOJEWÓDZTW Grudzień 2008 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

13 STOPA BEZROBOCIA Dolny Śląsk Grudzień ,2 % Marzec ,3 %

14

15 Stopa bezrobocia 2009 DOLNOŚLĄSKIE 140,0 12,3 podregion jeleniogórski 34,9 17,0 Bolesławiecki 4,2 13,8 Jaworski 3,6 19,0 Jeleniogorski 3,4 17,1 Kamiennogórski 3,4 21,7 Lubański 4,8 25,4 Lwówecki 3,6 24,1 Zgorzelecki 4,6 13,2 Złotoryjski 4,2 26,4 m. Jelenia Góra 3,2 8,7

16 ZAWODY NADWYŻKOWE NA POLSKIM RYNKU PRACY Sprzedawcy i demonstratorzy Sprzedawcy usług ug finansowych Mechanicy, inżynierowie, technicy Murarze i kamieniarze Mechanicy pojazdów w mechanicznych Kucharze Krawcy i kapelusznicy Ekonomiści Dietetycy i specjaliści ci ds. odżywiania Technicy i inżynierowie budownictwa lądowego l i wodnego Pracownicy produkcyjni, pakowacze Pracownicy techniczni z zakresu rolnictwa i leśnictwa Spawacze i ślusarze Pracownicy niewykwalifikowani

17 NIEDOBORY NA RYNKU PRACY Pracownicy biurowi/pracownicy administracyjni/sekretarki Kierowcy cięż ężarówek Kasjerzy sklepowi Stolarz i cieśla Spawacze Recepcjoniści ci i informatorzy Pracownicy ochrony Pracownicy linii produkcyjnych Pracownicy budowlani Betoniarze i pracownicy robót t wykończeniowych Murarze i kamieniarze Sprzedawcy Nadzorcy budowlani Operatorzy w przemyśle górniczymg

18 Nadwyżkowe wielkie grupy zawodwe specjaliści (napływ bezrobotnych był ponad 3- krotnie większy od liczby zgłoszonych ofert zatrudnienia), technicy i inny średni personel (ponad 3-krotnie) pracownicy usług osobistych i sprzedawcy (1,7 - krotnie, ) rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy (4,7 krotnie, ) robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (prawie 3- krotnie).

19 W 2008 roku największe zapotrzebowanie na pracowników dotyczyło grup zawodów pracownicy przy pracach prostych, robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, pracownicy usług osobistych i sprzedawcy oraz pracownicy biurowi Oferty pracy w tych grupach zawodów stanowiły ponad 70% ogółu zgłoszonych ofert zatrudnienia.

20 Potencjał rynku dolnośląskiego - Wrocław Branża finansowa Branża informatyczna Branża przemysłowa Allied Irish Bank- BZ Bank, Credit Agicole, Lukas Bank, AIG Bank, Eurobank, Santander Consumer Bank, Volvo, Hewlett-Packard, GE Money Bank, Credit Suisse Siemens, Volvo, HP, Google, Opera Software, DeLaval Bosch Cadbury-Wedel SA, Cargill Branża elektryczna Toshiba, Siemens Branża chemiczna US Pharmacia, Hasco-Lek, Galena, Labor, S- Lab, Herbapol, Cussons Branża usługowa KFC, Pizza Hut, Burger King, Rodeo Drive

21 Potencjał rynku dolnośląskiego SEE Wrocław Branże: (podstrefa WSSE) Samochodowa (WABACO) Elektryczna (urządzenia gospodarstwa domowego) (Whirpool, FagorMastercook) Branże: (podstrefa TSSE) Tworzywa sztuczne (UPM Raflatac) Elektryczna (LG Philips, LCD, LG Elektronics, Toshiba Television Central Europe, Heesung Elektronics LCD, LG Chem, LG Innotek, Domg Seo Display, Dong Yang Elektronics, TAE Sung Poland, POS- PPC Poland)

22 Potencjał rynku dolnośląskiego Fabryki porcelany w Wałbrzychu i Jaworzynie Śl. Przemysł samochodowy RONAL Kopalnia Granitu w Strzegomiu Przemysł uzdrowiskowy

23 Potencjał rynku dolnośląskiego SEE Wałbrzych B. samochodowa Faurecia, NSK Seering Systems Europe, Metzeler, Trelleborg, Bridgestone, Mahle, Toyota Motor Corporation, Takata Petri, Metalis Polska, B. chemiczno-farmaceutyczna B. Elektryczna (urządzenia gospodarstwa domowego Colgate- Palmolive, PCC Rokoita General Elektric, Elektrolux B. Metalowa i maszynowa Italmetal Sp. z o.o., Wemeco Poland, Poland Smelting Technologies Polst Sp. Z o.o. B. Elektryczna Orion, Pentair Poland B. tekstylna Folstop Export, Krater Sp. Z o.o., Franc Textil sp. z o.o. B. budowlana Henkel, Ceresit B. ceramiczna Cersanit, NTK Technikal Ceramics Sp. z o.o.

24 Potencjał rynku dolnośląskiego Legnica - Kopalnia miedzi, huta miedzi, - SSE: Branże samochodowa, metalowa, usługowa, tworzyw sztucznych, meblowa, odzieżowa, budowlana

25 SEE Legnica B. samochodowa Volkswagen Motor Polska Sp, Sitech Sp. z o.o./ Sitech Sitztechnik GmbH, TBNeca, Voss Automotive Polska Sp. z o.o., Sanden Manufacturing Polska, Faurecia Legnica, Aksys Polska, Künhl Polska, Sor Iberica Polska, AluCar- D Sp. z o.o. B. metalowa Heldener Metalltechnik Polska, FIUKA Polska, VIA Polska, Schuerholz Polska, Brugman Fabryka Grzejnikow, Winkelmann, Viesmann Technika Grzewcza, Hörmann Legnica Sp. Z o.o. B. usługowa Impel-Perfekta Sp. z o.o. Tworzywa sztuczne Apinex Techniak Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o., Plasticos Durex Polska Sp. Z o.o., Kaczmarek Petzetakis Sp.z o.o. B. meblowa C+P Systemy Meblowe Sp. z o.o. B. odzieżowa CCC Factory Sp. z o.o., Gruca S.C. B.budowlana Royal Europa, Eucoso Sp. z o.o., UZIN Polska Produkty Budowlane Sp. z o.o., Wytwornia Klejow i Zapraw Budowlanych Sudety Sp. Z o.o.

26 Potencjał rynku dolnośląskiego- Jelenia Góra Przemysł chemiczny ( przedsiębiorstwo farmaceutyczne JELFA S.A.) Produkcja szkieł optycznych Dolfamex, JZO) Przemysł tekstylny (Anilux) Przemysł papierniczy Kopalnia węgla brunatnego

27 SEE Kamienna Góra B. oświetleniowa tworzywa sztuczne KARKO Sp. z o.o. Kalibra Sp. Z o.o., ZEIBINA Kunststoff- Technik Polska Sp. z o.o., Wiefferink Polska Sp. z o.o., B. meblowa BO-WA-DE 2 Sp. Z o.o., Megatex Sp. Z o.o. B. samochodowa TAKATA PETRI PARTS POLSKA Sp. Z o.o., Autocam Poland Sp. z o.o., Dr. Schneider Automotive, Polska Sp. z o.o., Uniwheels Logistik Poland Sp. z o.o. B. budowlana CERRYS S.C., Wilton Timber Produkts Poland Sp. z o.o., Luzyce Beton Sp. Z o.o., Weber Hydraulika Sp. Z o.o., B. drukarska BDN Sp. Z o.o., WEPA Professional Piechowice S.A., B. metalowa CZYRKO Budowa Maszyn Sp. z o.o., Konstal Sp. Z o.o., B. ceramiczna CERAMIKA MARCONI Sp. Z o.o.

28 SAE Bolesławiec Guardian Automotive Poland (branża motoryzacyjna) HOERBIGER Automotive Drukarnia BDN Ziolopex Sp. z o.o. Toyota

29 DOCHÓD - Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w III kwartale 2008 roku 2 968,55 zł = 675,21 EUR ( 1EUR = 4,40 PLN) - Najniższe miesięczne wynagrodzenie brutto 1276 zł = 290,28 EUR

30 Indywidualny podatek dochodowy Polska posiada progresywny system podatkowy. Mamy dwa progi podatkowe: 18%- do rocznego dochodu 32%-ponad

31 Zasiłek dla bezrobotnych Wymiar zasiłku dla osób b bezrobotnych: podstawowy - 551,80 zł z = 125 EUR obniżonyony 441,50 zł z = 100 EUR podwyższony - 662,20 zł z = 150 EUR jest on zależny od przepracowanego okresu.

32 Działania transgraniczne (Eures TriRegio) Polsko-niemieckie dni doradcze w Görlitz (od r. cyklicznie co miesiąc) Polsko-czeskie dni doradcze w Lubaniu (od r. cyklicznie) Transgraniczny Dzień Informacyjno- Rekrutacyjny w Zgorzelcu (0d 2007r. cyklicznie raz w roku)

33 Plan na rok 2009/2010 Polsko-niemieckie i polsko-czeskie dni doradcze w Zgorzelcu Kontynuacja DD w Görlitz i DD w Lubaniu IV TDIR w Zgorzelcu Seminarium dla wystawców IV TDIR Warsztaty dla pracowników adminstracji pracy z 3 krajów

34 Wrocław

35 Dziękuje za uwagę! Alicja Przepiórska Doradca Eures DWUP Wałbrzych

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r.

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE Wydział Badań i Analiz ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 212 r. Lublin 213 r. Spis treści Zakres i struktura opracowania.. 5 1. Charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE POWIATU JASIELSKIEGO I DZIAŁANIACH MAJĄCYCH NA CELU JEGO ZMNIEJSZENIE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU Jasło, luty

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK MARZEC 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia wg zawodów i grup zawodowych...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE za rok 2012 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY 1. STOPA BEZROBOCIA. 2. LICZBA BEZROBOTNYCH 3. BEZROBOCIE WEDŁUG GMIN. 4. BEZROBOTNI

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2004 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2004 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2004 ROK Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2004 roku. 2.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku

Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku KATOWICE maj 2014 r. Spis Treści Wstęp... 3 Założenia modelu prognostycznego... 3 Prognoza zatrudnienia...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach ul. Sądowa 5, 64-600 Oborniki tel. (0-61) 653 66 36, e-mail: poob@praca.gov.pl http://pup.oborniki.starostwo.gov.pl/ http://pup.obornikiwlkp.ibip.pl Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE OR-0250-4/DS/06 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2007r. (analiza roczna) Białogard luty 2008r. Informacja roczna

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH RYNEK 2014 PRACY Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2014 Powiatowy program promocji

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o Wałbrzychu... 1. 2. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok... 8

1. Informacje o Wałbrzychu... 1. 2. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok... 8 SPIS TREŚCI 1. Informacje o Wałbrzychu... 1 2. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok... 8 3. Załączniki do uchwały budżetowej 3.1 Plan dochodów i wydatków oraz

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim 1 2 Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy Publikacja wydana na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach Skierniewice 2012 3 4 Spis treści I. WSTĘP...7

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY na lata 2010-2015 Etap I DIAGNOZA PROSPEKTYWNA POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE KOŚCIERZYNA, MARZEC 2010 1 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU Toruń, marzec 2009 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 1 1. Ogólna charakterystyka funkcjonowania rynku pracy w województwie kujawsko pomorskim... 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

!" #$ %&' $ # +$+ " !" #$ %&' # # " " )-- !" #$ $ # +$+* ; " ,) -,1), -).- 0.,.) 1 ,. 2. -.. 0-2.) 0 1/,/1,200 /, 2 11,.22 5 4

! #$ %&' $ # +$+  ! #$ %&' # #   )-- ! #$ $ # +$+* ;  ,) -,1), -).- 0.,.) 1 ,. 2. -.. 0-2.) 0 1/,/1,200 /, 2 11,.22 5 4 3.1. LICZBA PRACUJĄCYCH Do pracujących, oprócz osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, Urząd Statystyczny zalicza również pracodawców i pracujących na własny rachunek, osoby wykonujące pracę nakładczą,

Bardziej szczegółowo

20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce KPMG W POLSCE 20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce kpmg.pl Patroni honorowi: Kontakt KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa T: +48 22 528 11 00 F: +48 22 528 10 09 E: kpmg@kpmg.pl Marek

Bardziej szczegółowo

I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL) 1

I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL) 1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Wydział Analiz i Statystyki SYTUACJA NA RYNKU PRACY OSÓB MŁODYCH W 2014 ROKU w tysiącach osób I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane o Wałbrzychu

Podstawowe dane o Wałbrzychu Podstawowe dane o Wałbrzychu I - Wałbrzych - lokalizacja Wałbrzych położony jest w południowo-zachodniej Polsce w centralnej części Sudetów Środkowych, w województwie dolnośląskim w pobliżu granic z Czechami

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo