Sybase Adaptive Server Enterprise

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sybase Adaptive Server Enterprise"

Transkrypt

1 Dokument techniczny Sybase Adaptive Server Enterprise Nowości w wersji I

2 II

3 WSTĘP W ostatnich latach obserwuje się skokowy przyrost ilości danych przetwarzanych przez organizacje. Nie jest to spowodowane jedynie potrzebą przechowywania danych o charakterze historycznym, które trzeba składować w hurtowniach danych dla potrzeb analitycznych, ale też koniecznością zarządzania w systemach danymi o charakterze operacyjnym i transakcyjnym. Zmiana ilościowa z baz operacyjnych o wielkości kilkuset gigabajtów, którymi przedsiębiorstwa zarządzały jeszcze 10 lat temu, na wielkości mierzone w terabajtach nastąpiła niemal z dnia na dzień. Badania prowadzone w korporacjach reprezentujących rozliczne branże wskazują na roczny przyrost ilości danych operacyjnych rzędu 25-30%. Terabajt stał się dziś standardową jednostka miary wielkości operacyjnej bazy danych. System Adaptive Server Enterprise 15 firmy Sybase został zaprojektowany właśnie w celu sprostania wymogom jakie stawiają przed użytkownikiem środowiska operujące dużymi (terabajtowymi) zbiorami danych. Takie środowiska muszą stawić czoła wyzwaniom w zakresie wydajności i skalowalności w najbardziej wymagających systemach notowań giełdowych, jednocześnie zapewniając dostęp do raportów w ciągu dnia i na zamknięcie, pełniąc funkcję narzędzi wspomagających proces decyzyjny. Właśnie możliwość jednoczesnego przetwarzania zadań różnego typu (mixed workloads), zapewnienie bezkolizyjnego działania systemu transakcyjnego i generowania raportów operacyjnych jest domeną ASE serii 15. ASE w tej wersji wprowadził wiele znaczących rozwiązań technologicznych, jak ulepszony aparat przetwarzania zapytań czy obsługa partycji semantycznych. Wszystkie zmiany służą bezproblemowej obsłudze baz danych liczonych w terabajtach. Wersja 15 ASE została wprowadzona we wrześniu 2005 r. Od tamtej daty w serii pojawiły się kolejne: ASE , ASE i ASE 15.5, w których dodawano nowe funkcjonalności, których domagali się programiści aplikacji i administratorzy baz danych, takie jak definiowane przez użytkownika funkcje SQL, wyzwalacze zastępujące (instead of triggers), blokowanie tabel systemowych na poziomie wiersza, tabele xml, rozliczne ulepszenia w systemie szyfrowania, nowe funkcje statystyczne oraz wiele innych, wpływających na wydajność oraz wspomagających monitorowanie i diagnostykę systemu. W ASE pojawiło się najnowszej generacji narzędzie do obsługi Javy, wprowadzając możliwość wykorzystania standardowego środowiska Java Runtime Environment (JRE) i komponentów JVM (np. J2SE) bezpośrednio w ASE. W celu ulepszenia procesu replikowania dodano replikację poleceń SQL, która w połączeniu z technologia Sybase Replication Server znacznie przyspiesza replikację zadań wsadowych. Ponadto narzędzie QPTune oraz tryb kompatybilności (z ASE 12.5x) dla procesora zapytań umożliwił łatwiejsze przeprowadzenie migracji do wersji ASE 15. W wersji ASE 15.5 wprowadzono w pełni zintegrowaną funkcjonalność do obsługi baz umieszczonych w pamięci operacyjnej (in-memory database). Rozwiązanie pozwalające na płynną i pełną integrację bazy umieszczonej w pamięci z tradycyjną bazą dyskową było pierwszym tego typu rozwiązaniem na rynku. Baza typu In-Memory jest wykorzystywana do buforowania danych (np. danych zgodności i referencyjnych w transakcjach handlowych), przetwarzania dużych ilości danych marketingowych, zadań wsadowych, gdzie liczy się (i musi zostać zachowany) tylko końcowy rezultat przetwarzania. Baza In-Memory jest również wykorzystywana jako szybki bufor dla obiektów tymczasowych ASE. Sybase wprowadził też wersję klastrową ze współdzielonym dyskiem (Shared-disk Cluster Edition) odpowiadając na zapotrzebowanie dotyczące ciągłej dostępności do danych w systemach o krytycznym znaczeniu. Rozwiązanie wprowadzone w Cluster Edition było efektem wielu lat pracy działu badań i rozwoju. Nakłady poniesione na innowacje zostały nagrodzone masowym pozyskiwaniem nowych klientów i wzrostem udziału w rynku firmy Sybase. WPROWADZENIE DO ASE 15.7 Po przejęciu w 2010 r. Sybase przez spółkę SAP, lidera na rynku aplikacji biznesowych, popyt na produkty ASE gwałtownie wzrósł. Aplikacje wchodzące w skład SAP Business Suite oraz inne, wcześniej działające w technologii SAP Netweaver, są obecnie obsługiwane przez ASE. Dla Sybase ASE rozpoczął się bardzo ciekawy okres. Najnowsza wersja Sybase ASE linii ASE 15.x, oznaczona jako ASE 15.7 jest wersją bogatą w nowe funkcjonalności. W tym dokumencie opisano krótko kilka nowych cech, funkcji i właściwości ASE 15.7, oraz korzyści jakich mogą spodziewać się klienci po tej wersji. Znaczące ulepszenia zostały wprowadzone w następujących dziedzinach: optymalizacja przestrzeni przechowywania danych; efektywność programowania aplikacji; wydajność; rozbudowane funkcje diagnostyki i monitorowania; zarządzanie bezpieczeństwem danych. 1

4 Wersja ASE 15.7 wprowadza udogodnienia w następujących obszarach: optymalizacja przestrzeni przechowywania danych; efektywność programowania aplikacji; wydajność; ulepszony system diagnostyki i monitorowania; zarządzanie bezpieczeństwem. OPTYMALIZACJA PRZESTRZENI SKŁADOWANIA DANYCH Wzrost ilości przetwarzanych danych stanowi dla przedsiębiorstw poważne wyzwanie: przepisy wymuszające dłuższy okres przechowywania danych, wzrastająca liczba transakcji, coraz więcej danych o charakterze nieuporządkowanym (obrazy, tekst, pliki audio i wideo), sytuacje wymagające przechowywania danych przez dłuższy okres ze względu na wspomagania procesu decyzyjnego. Mimo, że w ogólności ceny przestrzeni dyskowej spadają, jednak wzrost ilości danych nadal pozostaje problemem, którego rozwiązaniem zajmują się centra danych. Koszty związane z danymi nie są jednorodne i i nie ograniczają się do kosztów jednej tylko kopii. Rzeczywistość przedstawia się zupełnie inaczej: jednostka danych przekłada się na minimum 3 do 5 kopii w samym centrum danych plus dodatkowe kopie poza centrum. Kopie danych produkcyjnych przechowywane są w systemach testowych i deweloperskich, archiwach i kopiach zapasowych, w systemach wspomagających procesy decyzyjne oraz systemach odzyskiwania danych w przypadku awarii. Jeśli weźmie się pod uwagę koszty transferu danych, utrzymania łącz szerokopasmowych, koszty pracy, licencji oprogramowania itp. okaże się, że koszty przechowywania danych nagle rosną, a stwierdzenie, że przestrzeń dyskowa jest dziś tania jak nigdy staje się nie całkiem adekwatne do sytuacji. A przecież w powyższym rozważaniu nie uwzględniono jeszcze kosztów operacji we/wy i pamięci podręcznej potrzebnej w procesie przetwarzania danych! W ASE 15.7 wprowadzono następujące udogodnienia związane z optymalizacją przestrzeni dyskowej: kompresja zarówno danych standardowych, jak i typu LOB (large objects); przechowywanie dużych obiektów (LOB) w wierszach danych; tworzenie niezmaterializowanych nienullwych kolumn bez kopiowania danych; możliwość zmniejszenia wielkości logu transakcyjnego. Kompresja Wcześniejsze wersje ASE pozwalały na kompresowanie backupowanych danych, co ograniczało koszty przechowywania danych offline. W ASE 15.7 wprowadzono mechanizm kompresji w obrębie samej bazy, na danych operacyjnych. Mogą jej podlegać zarówno standardowe dane relacyjne, jaki i dane nieustrukturyzowane (LOBy). Wstępne testy wskazują, że kompresja ta może osiągnąć współczynnik od 50 do 80%. W ASE 15.7 w celu osiągnięcia wysokiego współczynnika kompresji wykorzystywane są różne strategie: kompresja w obrębie pojedynczego wiersza, redukująca puste/zerowe miejsca w kolumnach o określonej długości. Na poziomie strony/bloku danych stosuje się kompresję zarówno stron słownika, jak i indeksu. Powtarzające się dane i bloki danych są zastępowane jednokrotnym odniesieniem, co skutkuje ogromnymi oszczędnościami w zakresie zdublowanych danych. Dane można kompresować na poziomie bazy, tabeli lub partycji, co pozwala użytkownikowi dokonać wyboru metod kompresji dla danych aktywnych i nieaktywnych. ASE 15.7 obsługuje również kompresje obiektów typu LOB w obrębie bazy danych. Wziąwszy pod uwagę, że te obiekty (jak sama nazwa wskazuje) mogą być bardzo duże, nawet do 2 GB, ich kompresja skutkuje znaczną oszczędnością przestrzeni dyskowej. Stosowane są bezstratne algorytmy FastLZ i Zlib. Pierwszy z nich w mniejszym stopniu obciąża jednostkę centralną, drugi z kolei zapewnia większy współczynnik kompresji. Użytkownik może wybrać poziom, na którym dokonywana jest kompresja: baza danych, tabela lub kolumna. Przechowywanie obiektów LOB w wierszach Od nowoczesnych aplikacji biurowych coraz częściej wymaga się możliwości przetwarzania danych nieustrukturyzowanych. Dane te są przechowywane jako kolumny typu LOB (np. dane tekstowe, obrazy, unitext, obiekty XML). LOBy różnią się między sobą wielkością, niektóre mają rozmiar pojedynczych bajtów, inne kilku gigabajtów. W ASE zastosowano optymalizację przechowywania tych obiektów poprzez przypisanie im bloków, które są wskazywane z poziomu wiersza danych. W przypadku naprawdę dużych obiektów nieustrukturyzowanych rozwiązanie to było bardzo skuteczne. W ASE 15.7 wprowadzono zmianę, pozwalającą na przechowywanie obiektów LOB wprost w wierszach danych tabeli, jeśli są niewielkich rozmiarów. Rozwiązanie to ma dwie zalety: prowadzi do oszczędności przestrzeni dyskowej poprzez optymalizację miejsca przypisanego małym obiektom LOB oraz powoduje wzrost wydajności systemu przez zredukowanie przestrzeni potrzebnej na operacje we/wy przy pobieraniu obiektów LOB. W systemie ASE migracja obiektów LOB z systemu przechowywania w wierszach do przechowywania poza wierszami (i odwrotnie) odbywa się płynnie, zapewniając optymalizację składowania w miarę zmian wielkości konkretnych obiektów (np. w wyniku aktualizacji danych). 2

5 Tworzenie niezmaterializowanych nienullowych kolumn bez kopiowania danych W przeszłości utworzenie nienullowej kolumny w istniejącej tabeli danych wymagało skopiowania całości danych. Sytuacja ta była szczególnie uciążliwa, gdy w grę wchodziły bardzo duże tabele. Wersja ASE 15.7 umożliwia tworzenie niezmaterializowanych nienullowych kolumn bez potrzeby kopiowania danych (co wymagało zarezerwowania ogromnej ilości tymczasowej przestrzeni, równej pierwotnemu rozmiarowi tabeli). Rozwiązanie wprowadzone przez ASE 15.7 pozwala zaoszczędzić zarówno czas, jak i przestrzeń dyskową. W przypadku uaktualnienia tych wierszy, kolumny te są w tle automatycznie instancjonowane (fizycznie zapisywane w wierszu danych). Zmniejszenie wielkości logu transakcyjnego Wersja ASE 15.7 umożliwia zmniejszenie wielkości logu transakcyjnego. Logi transakcyjne bywają bardzo duże z wielu powodów: w celu obsłużenia sytuacji zapełnienia loga transakcyjnego, obsłużenia jednorazowych operacji wymagających bardzo dużej przestrzeni dyskowej lub nawet wynikające z przeszacowania wymaganej wielkości w czasie planowania. EFEKTYWNOŚĆ PROGRAMOWANIA APLIKACJI Wersja ASE 15.7 oferuje wiele udogodnień wspomagających wydajne programowanie aplikacji. Wśród nich na uwagę zasługują: Wprowadzone w ASE 15.7 udogodnienia dotyczące optymalizacji przestrzeni składowania: kompresja zarówno danych standardowych, jak i typu LOB (large objects); przechowywanie dużych obiektów (LOB) w wierszach danych; tworzenie niezmaterializowanych nienullowych kolumn bez kopiowania danych; możliwość zmniejszenia wielkości logu transakcyjnego. prostszy i skuteczniejszy sposób pobierania i przetwarzania dużych obiektów (LOB); większa elastyczność w zakresie (w obszarze) współbieżności i poziomach izolacji; ulepszona obsługa instrukcji SQL; obsługa języków skryptowych. W wersji ASE 15.7 znacznie poprawiono obsługę obiektów LOB. Poza funkcjonalnością opisaną powyżej, pozwalająca na zapisywanie tych obiektów w wierszach tabel, wersja 15.7 wprowadza koncepcję lokalizatorów tych obiektów (LOB locators). Lokalizatory LOB to w ogólności uchwyty/wskaźniki do obiektu buforowanego w pamięci serwera. Aplikacja kliencka wysyła i odbiera lokalizatory jako zmienne hosta i znaczniki parametrów. Aplikacje klienckie mogą dokonywać operacji na obiektach LOB komunikując się z serwerem poprzez ich lokalizatory, bez potrzeby generowania ruchu samych obiektów. Ta nowość ogranicza znacznie ruch w sieci między klientem a serwerem, zmniejsza też zapotrzebowanie na dodatkową pamięć po stronie klienta. Uproszczone operowanie obiektami LOB zapewnione zostało poprzez, dostępne w tej wersji ASE, rozliczne polecenia Transact-SQL (T-SQL). Umożliwiają one między innymi przycinanie, konkatenację obiektów, nadpisywanie fragmentów obiektów, ekstrakcję podłańcuchów, itp. Polecenia T-SQL do operowania na obiektach LOB dostępną są także dla aplikacji klienckich łączących się z wykorzystaniem interfejsu ODBC. Sterownik jconnect JDBC obsługuje dostęp do lokalizatorów z wykorzystaniem klas Blob, Clob i NClob. Ponadto w obecnej wersji obiekty LOB mogą być przekazywane jako parametry procedur składowanych. Powoduje to zwiększenie elastyczności w przetwarzaniu obiektów LOB w ramach procedur składowanych jak również zmniejsza złożoność samego kodu. Wersja 15.7 ASE wprowadza też liczne udogodnienia w poleceniach T-SQL umożliwiające większą ekspresyjność poleceń SQL jak również kontrolę nad współbieżnością i poziomami izolacji. Do udogodnień tych należą między innymi: obsługa polecenia MERGE, które umożliwia przenoszenie wierszy tabeli źródłowej (tabeli, widoku lub tabeli pochodnej) do tabeli docelowej; SELECT FOR UPDATE zakładanie blokad wyłącznych na wierszach otrzymanych w wyniku zapytania w celu ich późniejszego uaktualnienia; możliwość zwalniania blokad założonych przez kursor do odczytu w trakcie jego zamykania dla wszystkich poziomów izolacji nawet jeżeli transakcja pozostaje aktywna; rozliczne ulepszenia w zagnieżdżonych instrukcjach SELECT; możliwość uruchamiania wszystkich procedur systemowych i wybranych poleceń DDL w trybie transakcji łańcuchowych. Kolejnym udogodnieniem dla programistów dostępnym w wersji 15.7 ASE jest obsługa interpretatorów języków skryptowych Python, PHP i Perl. Programiści mogą teraz pisać aplikacje bazodanowe w wybranym przez siebie języku, co ma znaczący wpływ na możliwości wykorzystania potencjału osób biegłych w programowaniu w językach skryptowych. 3

6 ROZBUDOWANE FUNKCJE MONITOROWANIA I DIAGNOSTYKI Wersja 15.7 ASE wprowadza rozliczne ulepszenia dotyczące diagnostyki i monitorowania systemu, między innymi: możliwość zapisywania informacji o abstract planach w pamięci podręcznej poleceń (statement cache); możliwość eksportowania z pamięci podręcznej planów zapytań jako XML; możliwość analizowania parametrów dynamicznych przed wykonaniem zapytania, co pozwala uniknąć nieefektywnych planów zapytań; możliwość monitorowania czasu blokad (lock timeouts); możliwość prezentowania statystyk i histogramów dla różnych obiektów poprzez procedury systemowe (T-SQLowe odpowiedniki narzędzia opdiag ); możliwość monitorowania statusu kursorów; możliwość analizowania planów zapytań generowanych przez optymalizator zapytań w celu zrozumienia czynników mających wpływ na wybór danego planu zapytania (poprzez procedurę systemową sp_opt_querystat). Opisane tu i inne narzędzia umożliwiają programistom aplikacji dogłębną analizę procesów decyzyjnych przeprowadzanych przez procedury optymalizacyjne ASE, co służy jeszcze lepszemu dopasowaniu tych procedur do konkretnych potrzeb i podniesieniu wydajności systemu. Rozbudowano też możliwości tabel monitorujących, co na pewno docenią zaawansowani programiści i administratorzy. W wersji 15.7 wprowadzono narzędzie sybdiag. Jest to nowe silne narzędzie pozwalające na przyspieszenie zarządzania poszczególnymi przypadkami i analizę problemów klientów. Jest to narzędzie oparte na technologii Java zbierające dane na temat konfiguracji ASE i środowiska. Generuje ono plik skompresowany.zip zawierający dane w postaci HTML, które po zdekompresowaniu są odczytywane w przeglądarce internetowej. Zawarte w nim dane to informacje o systemie operacyjnym, konfiguracji ASE, środowisku, dane z monitoringu i inne pliki oraz skrypty. Należy podkreślić, że dane takie jak loginy, hasła, lista użytkowników lub informacje zawarte w tabelach nie są przesyłane. Funkcjonalność sybdiag może być używania przez klientów w celu przesłania do działu wsparcia Sybase ważnych danych diagnostycznych za pomocą jednej komendy, co znacznie ogranicza cykle komunikacyjne i obciążenie czasowe zarówno po stronie klienta jak i działu wsparcia technicznego Sybase. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH Wersja 15.7 ASE wprowadza rozliczne ulepszenia dotyczące bezpieczeństwa danych, między innymi: zmiany właścicieli obiektów; obsługa profili logowania; podział wiedzy/podwójna kontrola w celu chronienia kluczy szyfrujących (wymagane do spełnienia normy bezpieczeństwa w systemach przetwarzania danych kart płatniczych PCI-DSS); wzmocnienie algorytmów szyfrowania celem uzyskania zgodności ze standardem FIPS szyfrowanie haseł ról algorytmem SHA256, szyfrowanie haseł dla zewnętrznych loginów oraz ukrytego kodu SQL algorytmem AES-256; pojedyncze logowanie z systemem przesyłania uwierzytelnienia w procedurze end-to-end, protokół Kerberos. W wersji 15.7 zmiana właściciela obiektu jest znacznie łatwiejsza. Potrzeba takiej zmiany zachodzi dość często, choćby w przypadku utworzenia obiektu przez jedną osobę, a zarządzania nim lub serwisowania przez inną. Taka sytuacja może mieć miejsce przy zmianach stanowisk i odpowiedzialności pracowników, zmiany pracy, przejęciach i fuzjach lub powierzeniu serwisowania systemu firmie zewnętrznej. Wersja 15.7 pozwala na dogodne przeprowadzenie zmiany właściciela obiektu. Inną cechą wersji 15.7, pozwalającą na łatwiejsze zarządzanie zagadnieniami bezpieczeństwa danych jest możliwość tworzenia profili loginów. We wcześniejszych wersjach każdy login był traktowany indywidualnie. Taki system mógł być kłopotliwy na przykład w przypadku zmiany polityki dostępu do danych, obejmującej większą liczbę użytkowników. W ASE 15.7 można stworzyć profile loginów, których atrybuty definiowane w SQLu (np. default database, login script, auto activated roles, authenticate with) składowane są wraz z wartościami w kontenerach atrybutów. Profile loginów mogą być wspólne dla grup loginów. System ten jest łatwy w zarządzaniu i zapewnia dużą elastyczność w kształtowaniu polityki ochrony danych, pozwala też na proste dostosowanie tej polityki do zmieniających się uregulowań prawnych. 4

7 POPRAWA WYDAJNOŚCI W wersji 15.7 ASE zwrócono szczególną uwagę na dwa aspekty związane z poprawą wydajności systemu: skrócenie opóźnień w przetwarzaniu zapytań, w szczególności dla dynamicznego SQL; ulepszenia jądra serwera mające na celu lepsze wykorzystanie możliwości sprzętowych przy przetwarzaniu równoległym. W wersji 15.7 zastosowano wiele mechanizmów optymalizujących, które skracają czas wykonania zapytania. Są to miedzy innymi optymalizacje w zakresie użycia pamięci podręcznej i powtórnego wykorzystania informacji z kompilacji zapytań w kolejnych wywołaniach, redukcja ilości metadanych przesyłanych przez sieć dla zbiorów wyników, wykorzystanie globalnej pamięci podręcznej dla dynamicznych SQL w celu buforowania zapytań, które mogą być następnie użyte w różnych sesjach, skuteczniejsza realizacja zapytań, które nie odnoszą się do tabel i nie generują zbiorów wyników, efektywniejsza obsługa polecenia fetch kursora, jak również możliwość buforowania planów zapytań kursora w buforze instrukcji. W wersji 15.7 wprowadzono też ulepszone jądro serwera, lepiej obsługujące operacje równoległe. Nowe jądro poprawia skalowalność systemu ASE w konfiguracjach sprzętowych złożonych z dużej liczby procesorów, rdzeni lub wątków sprzętowych. Nowa wersja umożliwia też lepszą integrację operacji wejścia/wyjścia przetwarzanych zdarzeń i ogranicza obciążenie operacjami we/wy w ramach serwera ASE. Ulepszenia te nie tylko podnoszą wydajność operacji we/wy, ale również poprawiają pracę ASE w środowiskach wirtualnych. PODSUMOWANIE ASE 15.7 jest bardzo bogatą w funkcjonalności edycją ASE, która w bardzo istotny sposób wpisuje się w linie produktów z serii ASE 15x. ASE 15.7 jest też wersją przystosowaną do obsługi aplikacji SAP. ASE 15.7 nie tylko oferuje potężną platformę bazodanową użytkownikom oprogramowania SAP, ale skierowana jest również do użytkowników wcześniejszych wersji Sybase ASE, którzy mogą wykorzystać nowe funkcjonalności łatwo dokonując uaktualnienia do najnowszej wersji. 5

8 Sybase, Inc. Worldwide Headquarters One Sybase Drive Dublin, CA U.S.A SYBASE 6 Sybase Products Poland Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 133/ Warszawa Copyright 2011 Sybase, an SAP Company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieujawnione prawa zastrzeżone na podstawie amerykańskich przepisów o prawach autorskich. Sybase i logo Sybase są znakami towarowymi Sybase, Inc. lub jego spółek zależnych. wskazuje na rejestrację w Stanach Zjednoczonych Ameryki. SAP i logo SAP są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi SAP AG w Niemczech oraz w kilku innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właściwych właścicieli. 09/11

Sybase Adaptive Server Enterprise

Sybase Adaptive Server Enterprise Dokument techniczny Sybase Adaptive Server Enterprise Wydajność i niezawodność w systemach o kluczowym znaczeniu dla działalności firm www.sybase.com.pl I EDYCJE SYBASE ASE Edycja Enterprise (Enterprise

Bardziej szczegółowo

SQL Anywhere ARKUSZ DANYCH PRODUKTU

SQL Anywhere ARKUSZ DANYCH PRODUKTU SQL Anywhere Wiodące technologie bazodanowe umożliwiające proste zarządzanie jak i przenoszenie wbudowanych baz danych w środowisku tzw. pierwszej linii działalności ARKUSZ DANYCH PRODUKTU EKSPLOZJA DANYCH

Bardziej szczegółowo

Analiza szybko poruszających się danych i działanie w oparciu o nie: omówienie przetwarzania złożonych zdarzeń

Analiza szybko poruszających się danych i działanie w oparciu o nie: omówienie przetwarzania złożonych zdarzeń Dokument techniczny Analiza szybko poruszających się danych i działanie w oparciu o nie: omówienie przetwarzania złożonych zdarzeń Informacje na temat podstawowych koncepcji i korzyści, jakie można osiągnąć,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

Sybase IQ. Szybsze i pełniejsze raporty biznesowe o niższym łącznym koszcie własności PRZEGLĄD ROZWIĄZANIA. www.sybase.com.pl

Sybase IQ. Szybsze i pełniejsze raporty biznesowe o niższym łącznym koszcie własności PRZEGLĄD ROZWIĄZANIA. www.sybase.com.pl Sybase IQ Szybsze i pełniejsze raporty biznesowe o niższym łącznym koszcie własności PRZEGLĄD ROZWIĄZANIA www.sybase.com.pl Każdego roku ilość danych przetwarzanych przez przedsiębiorstwa rośnie w postępie

Bardziej szczegółowo

Moc analizy ciągłej w czasie rzeczywistym (Real-time Continuous Intelligence ) dostępnej w ESP

Moc analizy ciągłej w czasie rzeczywistym (Real-time Continuous Intelligence ) dostępnej w ESP DOKUMENT BIZNESOWY Moc analizy ciągłej w czasie rzeczywistym (Real-time Continuous Intelligence ) dostępnej w ESP Korzystanie z technologii CEP do uzyskiwania informacji o rynku z dużych ilości danych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Dokument oficjalny Opublikowano: 9 sierpnia Niniejszy dokument jest dokumentem wstępnym, który przed ostatecznym, komercyjnym udostępnieniem

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Krok po kroku Paul Turley, Joe Kasprzak, Scott Cameron, Satoshi Iizuka oraz Pablo Guzman z Hitachi Consulting Microsoft SQL Server 2005 Integration Services

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii Continuous Intelligence w zarządzaniu energią

Wykorzystanie technologii Continuous Intelligence w zarządzaniu energią Dokument techniczny Wykorzystanie technologii Continuous Intelligence w zarządzaniu energią www.sybase.com.pl I SPIS TREŚCI 1 Wstęp 1 Rozwiązania inteligentnego zarządzania energią 2 Architektura rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Microsoft Public Cloud

Microsoft Public Cloud 1. Prelegenci Dominik Wojciechowski, eopen; Adrian Przygoda, eopen. Waldemar Skrzypiec, w firmie Microsoft jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne. Dominik Wojciechowski oraz Adrian Przygoda z firmy

Bardziej szczegółowo

System ciągłej ochrony danych

System ciągłej ochrony danych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Michał Malinowski Nr albumu: 189420 System ciągłej ochrony danych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007 PRZEWODNIK PO PRODUKCIE

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007 PRZEWODNIK PO PRODUKCIE MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007 PRZEWODNIK PO PRODUKCIE Coraz częściej pracownicy do obsługi kluczowych potrzeb komunikacyjnych wykorzystują pocztę e-mail. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA!

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! Praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: specjalność: promotor:!"#$%&%'

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* HMI/SCADA ifix 5.8 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* HMI/SCADA ifix 5.8 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* HMI/SCADA ifix 5.8 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION. Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION

Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION. Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION 1. Prelegenci Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION ITMAGINATION jest partnerem Microsoft od 6 lat, czyli od początku istnienia firmy. Główną działalnością

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www.

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Paweł Skrobol Nr albumu: 4885 Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo