PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W POZIOMIE PODZIEMIA W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W PRUSZKOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W POZIOMIE PODZIEMIA W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W PRUSZKOWIE"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W POZIOMIE PODZIEMIA W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W PRUSZKOWIE ARCHITEKTURA OBIEKT INWESTOR SĄD REJONOWY W PRUSZKOWIE ul. Kraszewskiego 22 SĄD REJONOWY W PRUSZKOWIE ul. Kraszewskiego 22 GŁÓWNY PROJEKTANT JEDNOSTKA PROJEKTOWA T.K.M. DARIUSZ KAROLAK Warszawa, ul. Piękna 31/37 lok.6, Tel./fax.: , AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA PRO FORMA GRZEGORZ RYCERZ Brwinów, ul. Słoneczna 20A, tel: branŝa imię i nazwisko nr upr. data podpis ARCHITEKTURA PROJEKTANT mgr inŝ. GRZEGORZ RYCERZ MA/025/ KONSTRUKCJA PROJEKTANT mgr inŝ. DARIUSZ KAROLAK MAZ/0143/P OOK/ Warszawa, sierpień 2012

2 Spis treści Część opisowa l.p. zawartość 1 Strona tytułowa 2 Spis treści 3 Wykaz opracowań projektu budowlanego remontu pomieszczeń 4 Przedmiot opracowania 5 Podstawa opracowania 6 Zakres opracowania 7 Opis techniczny 8 Oświadczenie projektantów zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dn.7 lipca 1994 r. 9 Kopia uprawnień budowlanych projektantów 10 Zaświadczenie o wpisie projektanta na listę Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów 11 Zaświadczenie o wpisie projektanta na listę Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów 12 Informacja BIOZ Część rysunkowa l.p. zawartość nr rysunku 1 RZUT KONDYGNACJI PODZIEMNEJ 01 Wykaz opracowań projektu budowlanego l.p. zawartość 1 Projekt budowlano wykonawczy remontu wybranych pomieszczeń w poziomie podziemia w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie, Architektura 2

3 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy remontu wybranych pomieszczeń w poziomie podziemia w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie, przy ul. Kraszewskiego Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest zlecenie Inwestora oraz oględziny i inwentaryzacja budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie dokonane przez projektantów. 3. Zakres opracowania Zakres przestrzenny opracowania dotyczy pomieszczeń archiwum i magazynowych nr 3 archiwum ksiąg wieczystych, 4b magazyn druków, 5 depozyty, 16 archiwum, 17 archiwum, 20 magazyn akt. 3

4 OPIS TECHNICZNY Planowany remont wybranych pomieszczeń w poziomie podziemia polega na wyposażeniu ich w nowe regały jezdne i wolnostojące, wykonanie nowych posadzek z terakoty, przełożenie pod posadzkę rur wodnych w pomieszczeniu archiwum ksiąg wieczystych oraz wykonanie progów na posadzce w rejonie aresztu. Pomieszczenia wyposażane w nowe regały obecnie są wykorzystywane na cele magazynowe archiwum. Regały Przewiduje się montaż regałów przejezdnych i stacjonarnych. Modele i kolorystyka o równoważnych parametrach technicznych z istniejącymi w archiwum ksiąg wieczystych. W projektowanej przestrzeni przewiduje się instalacje następujących urządzeń: 3 archiwum ksiąg wieczystych: [1] regał podwójny przejezdny dł. 1000cm, szer. 62,5cm, wys. 220cm; [2] regał wolnostojący dł. 76cm, szer. 32cm, wys. 160cm; [3] regał wolnostojący dł. 80cm, szer. 32cm, wys. 220cm; [4] regał wolnostojący dł. 40cm, szer. 32 cm, wys. 215cm; [5] regał wolnostojący dł. 60cm, szer. 32cm, wys. 88cm; [6] regał wolnostojący dł. 275cm, szer. 62,5cm, wys. 220cm; oraz półki do uzupełnienia istniejących regałów 80x40 12szt., 100x40 18szt., 40x60 6szt., 80x30 8szt., 100x30 32szt., 40x30 8szt.; ograniczniki (listwy) 80 16szt., szt., 40 10szt.; zaczepy 300szt. Półki montowane minimum co 28cm na regale nr 1,2,3,4,5, a na regale nr6 montowane w standardzie co 40cm. 4b - magazyn druków: 10 regałów przejezdnych dł. 180cm, szer. 63cm, wys. 208cm. Odstępy między półkami 40cm, ostatnia wynikowa. 5 depozyty: 8 regałów przejezdnych dł. 180cm, szer. 63cm, wys. 200cm. Odstęp między pólkami - 40cm, ostatnia wynikowa. 16 archiwum: 7 regałów przejezdnych dł. 630cm, szer. 63cm, wys. 200cm. Odstęp między pólkami - 40cm, ostatnia wynikowa. 17 archiwum: 3 regały przejezdne dł. 630cm, szer. 63cm, wys. 230cm. Odstęp między pólkami 40cm, ostatnia wynikowa magazyn akt: 2 regały przejezdne dł. 200cm, szer. 63cm, wys. 230cm. 2 regały stacjonarne archiwalne z podstawą, jednostronne, plecy pełne dł. 160cm, szer. 31,5cm, wys. 200 cm, 1 regał stacjonarny archiwalny z podstawą, jednostronny, plecy pełne dł. 100cm, szer. 31,5cm, wys. 200cm, 1 regał stacjonarny archiwalny z podstawą, jednostronny, plecy pełne dł. 400cm, szer. 31,5cm, wys. 230cm z lokalnym obniżeniem do 200cm. Odstęp między pólkami 40cm, ostatnia wynikowa. Półki montowane będą od spodu w standardowym rozstawie używanym w archiwum ksiąg wieczystych - ok.40 cm. Ostatnia półka będzie miała rozstaw wynikający z wysokości pomieszczenia i przyjętej w związku z tym wysokości regału. 4

5 Instalacja wodna Przewiduje się przełożenie istniejących rur wodnych w pomieszczeniu 3 archiwum ksiąg wieczystych oraz pomieszczeniu 6 magazyn archiwum, mocowanych pod sufitem w głównym korytarzu wzdłuż osi C, pod istniejącą posadzkę. Przełożenie zostanie wykonane na odcinku pomiędzy drzwiami wejściowymi do pomieszczenia nr3 (os 8/C), a drzwiami wejściowymi do pomieszczenia nr4 (oś 3 /C). Przewidywane roboty: - wykonanie kanału 35x20cm w istniejącej posadzce betonowej, z lokalnym poszerzeniem w miejscach planowanych kompensacji co ok. 6,00m (w przypadku uszkodzenia istniejącej izolacji p.wilgociowej posadzki należy ją odtworzyć), - demontaż istniejących rur wodnych pod sufitem na odcinku pomiędzy drzwiami wejściowymi do pomieszczenia nr3 (os 8/C), a drzwiami wejściowymi do pomieszczenia nr4 (oś 3 /C), - ułożenie w kanale rur wodnych typu Aquatherm Fusiotherm: zasilenie zimnej wody 50, ciepła woda Ø25, cyrkulacja Ø20. Rury w osłonach termoizolacyjnych z pianki polietylenowej i peszlu, kompensacje co około 6,00m z obustronnymi przekładkami styropianowymi gr.2cm w celu umożliwienia odkształceń, - rury należy układać na głębokości umożliwiającej wykonanie warstwy wylewki cementowej gr. 10cm (min) ponad peszlem, - wykonanie wylewki betonowej z betonu B20, zbrojonej zbrojeniem rozproszonym z włókien polipropylenowych. - wykończenie posadzki gresem identycznym z istniejącym w pomieszczeniu nr3, - zabudowa pionowych odcinków rur w osiach 8/C i oś 3 /C oraz zasilenia łazienki w poziomie parteru płytami GK na ruszcie systemowym, rury należy prowadzić w szczelnej obudowie z peszli, - malowanie na kolor biały sufitu w miejscach po zdemontowanej instalacji wodnej, 3 archiwum ksiąg wieczystych Stan istniejący powierzchnia 222,18 m2 wysokość 243 cm, pod podciągiem 204 cm posadzka - terakota ściany i sufit - tynk instalacje: - wodna liczne przewody instalacji wodnej na ścianach i pod sufitem - elektryczna - prowadzona natynkowo po ścianach i suficie, oświetlenie jarzeniowe na suficie - teletechniczna przewody na ścianach i pod sufitem - kontroli dostępu 5

6 - przeciwpożarowa przewody, czujki dymu na suficie wyposażenie regały metalowe przejezdne i wolnostojące. Prace do wykonania: Montaż dodatkowych regałów przejezdnych i wolnostojących, oraz uzupełnienie półek w istniejących regałach (numeracja regałów 1 6). Regał przejezdny [1] zostanie zamontowany na istniejących prowadnicach. Przełożenie instalacji wodnej spod sufitu pod istniejącą posadzkę. Usunięcie nieczynnego pionu kanalizacji wraz z kolankami pod stropem, w rejonie osi 4 /C. Poniżej poziomu posadzki kanalizację należy zaczopować korkiem betonowym. Posadzkę w miejscu po zlikwidowanym pionie kanalizacji wykończyć gresem identycznym z istniejącym w pomieszczeniu nr3. 6 magazyn archiwum Stan istniejący powierzchnia 67,21 m2 wysokość 242 cm, pod podciągiem 226 cm posadzka - terakota ściany i sufit - tynk instalacje: - wodna liczne przewody instalacji wodnej na ścianach i pod sufitem - elektryczna - prowadzona natynkowo po ścianach i suficie, oświetlenie jarzeniowe na suficie, szafka elektryczna w rejonie schodów - teletechniczna przewody na ścianach i pod sufitem - kontroli dostępu - przeciwpożarowa przewody, czujka dymu na suficie, przycisk sygnalizacji pożarowej i urządzenie sygnalizacji dźwiękowej pożaru w rejonie schodów, - gazowa przewód gazu biegnący po ścianie w rejonie schodów. wyposażenie regały metalowe przejezdne. Prace do wykonania: Przełożenie instalacji wodnej spod sufitu pod istniejącą posadzkę. 4b magazyn druków Stan istniejący powierzchnia 21,75 m2 wysokość 232 cm posadzka - beton ściany i sufit - tynk instalacje: - wodna liczne przewody instalacji wodnej na ścianach i pod sufitem 6

7 - elektryczna - prowadzona natynkowo po ścianach i suficie, oświetlenie jarzeniowe na suficie, - przeciwpożarowa przewody, czujka dymu na suficie, wyposażenie regały metalowe wolnostojące. Prace do wykonania: Montaż prowadnic regałów przesuwnych na ławie betonowej o przekroju 25x20cm i wykończenie posadzki gresem identycznym z istniejącym w pomieszczeniu nr6 - magazyn archiwum, wraz z cokolikami. Zagruntowanie i dwukrotne pomalowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym. Zainstalowanie systemowych regałów przesuwnych w standardzie regałów zamontowanych w pomieszczeniu 3 archiwum ksiąg wieczystych. Usunięcie nieczynnej rury kanalizacyjnej biegnącej wzdłuż ściany w osi 2. od strony zewnętrznej budynku, poniżej poziomu terenu rurę kanalizacyjną należy zaczopować korkiem betonowym, a otwór w ścianie zewnętrznej budynku zamurować i zabezpieczyć go izolacją przeciwwodną. 5 depozyty Stan istniejący powierzchnia 17,86 m2 wysokość 230 cm, pod podciągiem 213 cm posadzka - beton ściany i sufit - tynk instalacje: - wodna liczne przewody instalacji wodnej na ścianach i pod sufitem - elektryczna - prowadzona natynkowo po ścianach i suficie, oświetlenie jarzeniowe na suficie, - przeciwpożarowa przewody, czujka dymu na suficie, Prace do wykonania: Przekładki instalacji elektrycznej w rejonie wyburzanych ścian i projektowanych ścian murowanych w otworach bram. Wykonanie ściany murowanej z bloczków gazobetonowych w otworze istniejącej bramy garażowej, z pozostawieniem otworu na drzwi 85/185cm. Skrzydła zewnętrzne drzwi istniejących do pozostawienia. Dwie pierwsze warstwy ściany należy wymurować z bloczków betonowych. Zabezpieczenie ścian przeciwwilgociowo dwukrotnie kładzioną bitumiczną masą powłokową. Ocieplenie ściany warstwą styropianu o gr. 5cm mocowaną na klej i kołki i wykończoną zaprawą zbrojoną siatką, od strony istniejących drzwi garażowych. W stalowych drzwiach garażowych należy wykonać otwory wentylacyjne Ø15mm (3szt./skrzydło) w ich górnej i dolnej części, w celu umożliwienia cyrkulacji powietrza w szczelinie między drzwiami, a izolacją ze styropianu. Zamontowanie ościeżnic i skrzydła drzwi stalowych ocieplonych 7

8 80x185cm w kolorze białym, w wymurowanej ścianie. Montaż prowadnic regałów przesuwnych na ławie betonowej o przekroju 25x20cm i wykończenie posadzki gresem identycznym z istniejącym w pomieszczeniu nr6 - magazyn archiwum, wraz z cokolikami. Zagruntowanie i dwukrotne pomalowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym. Zainstalowanie systemowych regałów przesuwnych w standardzie regałów zamontowanych w pomieszczeniu 3 archiwum ksiąg wieczystych. 16 archiwum Stan istniejący powierzchnia 45,50 m2 wysokość 261 cm, pod kanałami 205 cm posadzka płytki PCV ściany i sufit - tynk instalacje: - wodna przewody instalacji wodnej na ścianach i pod sufitem - elektryczna - prowadzona natynkowo po ścianach i suficie, oświetlenie jarzeniowe na suficie, - przeciwpożarowa przewody, czujka dymu na suficie, - kanały wentylacyjne pod sufitem wyposażenie regały metalowe wolnostojące. Prace do wykonania: Montaż prowadnic regałów przesuwnych na ławie betonowej o przekroju 25x20cm i wykończenie posadzki gresem identycznym z istniejącym w pomieszczeniu nr6 - magazyn archiwum, wraz z cokolikami. Zagruntowanie i dwukrotne pomalowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym. Zainstalowanie systemowych regałów przesuwnych w standardzie regałów zamontowanych w pomieszczeniu 3 archiwum ksiąg wieczystych. 17 archiwum Stan istniejący powierzchnia 21,90 m2 wysokość 253 cm posadzka płytki PCV ściany i sufit - tynk instalacje: - wodna przewody instalacji wodnej na ścianach i pod sufitem - elektryczna - prowadzona natynkowo po ścianach i suficie, oświetlenie jarzeniowe na suficie, - przeciwpożarowa przewody, czujka dymu na suficie, wyposażenie regały metalowe wolnostojące. 8

9 Prace do wykonania: Montaż prowadnic regałów przesuwnych na ławie betonowej o przekroju 25x20cm i wykończenie posadzki gresem identycznym z istniejącym w pomieszczeniu nr6 - magazyn archiwum, wraz z cokolikami. Wymiana istniejącego okna drewnianego na okno PCV 88x96cm rozwierno-uchylne w kolorze białym, wyposażone w system rozszczelnienia. Współczynnik przenikania ciepła k=1,1 W/m2K. Zagruntowanie i dwukrotne pomalowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym. Zainstalowanie systemowych regałów przesuwnych w standardzie regałów zamontowanych w pomieszczeniu 3 archiwum ksiąg wieczystych. 20 magazyn akt Stan istniejący powierzchnia 14,99 m2 wysokość 251 cm posadzka lastryko ściany i sufit - tynk instalacje: - wodna przewody instalacji wodnej na ścianach i pod sufitem - elektryczna - prowadzona natynkowo po ścianach i suficie, oświetlenie jarzeniowe na suficie, - przeciwpożarowa przewody, czujka dymu na suficie, wyposażenie regały metalowe wolnostojące. Prace do wykonania: Montaż prowadnic regałów przesuwnych na ławie betonowej o przekroju 25x20cm i wykończenie posadzki gresem identycznym z istniejącym w pomieszczeniu nr6 - magazyn archiwum, wraz z cokolikami. Skucie obrzeża i wyrównanie istniejącego parapetu okiennego. Zagruntowanie i dwukrotne pomalowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym. Zainstalowanie systemowych regałów przesuwnych i wolnostojących w standardzie regałów zamontowanych w pomieszczeniu 3 archiwum ksiąg wieczystych. 12 areszt korytarz Stan istniejący powierzchnia 24,15 m2 wysokość 250 cm, pod podciągiem 235 cm posadzka terakota ściany i sufit - tynk instalacje: - wodna przewody instalacji wodnej na ścianach i pod sufitem - elektryczna - prowadzona natynkowo po ścianach i suficie, oświetlenie jarzeniowe na 9

10 suficie, - przeciwpożarowa przewody, czujki dymu na suficie, Prace do wykonania: Skucie istniejącej terakoty w miejscu planowanego progu, wykonanie progu wysokości 4cm z gładzi cementowej o wytrzymałości min. 20 MPa, z połączeniem z istniejącą gładzią przy pomocy warstwy szczepnej do betonu. Wykończenie posadzki gresem identycznym z istniejącym w pomieszczeniu, wraz z cokolikami. 21 korytarz Stan istniejący powierzchnia 62,84 m2 wysokość cm, pod podciągiem 237 cm posadzka terakota ściany i sufit - tynk instalacje: - wodna przewody instalacji wodnej na ścianach i pod sufitem - elektryczna - prowadzona natynkowo po ścianach i suficie, oświetlenie jarzeniowe na suficie, - przeciwpożarowa przewody, czujki dymu na suficie, Prace do wykonania: Skucie istniejącej terakoty w miejscu planowanego progu, wykonanie progu wysokości 5cm z gładzi cementowej o wytrzymałości min. 20 MPa, z połączeniem z istniejącą gładzią przy pomocy warstwy szczepnej do betonu. Wykończenie posadzki gresem identycznym z istniejącym w pomieszczeniu, wraz z cokolikami. inż. arch. Grzegorz Rycerz upr. nr MA / 025 /04 Warszawa, sierpień 2012 mgr inż. Dariusz Karolak upr. nr MAZ/0143/POOK/04 10

11 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Ja niżej podpisany, mgr inż. arch. Grzegorz Rycerz, posiadający uprawnienia budowlane nr MA/025/04 oświadczam, że jestem członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów o nr ewidencyjnym MA Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane oświadczam że Projekt budowlano wykonawczy remontu wybranych pomieszczeń w poziomie podziemia w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. mgr inż. arch. Grzegorz Rycerz upr. nr MA / 025 /04 11

12 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Ja niżej podpisany, mgr inż. Dariusz Karolak, posiadający uprawnienia budowlane nr MAZ/0143/POOK/04 oświadczam, że jestem członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o nr ewidencyjnym MAZ/BO/1075/04. Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane oświadczam że Projekt budowlano wykonawczy remontu wybranych pomieszczeń w poziomie podziemia w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. mgr inż. Dariusz Karolak upr. nr MAZ/0143/POOK/04 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 Projekt Budowlano - Wykonawczy REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W POZIOMIE PODZIEMIA W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 22 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTOR: Sąd Rejonowy w Pruszkowie Pruszków, ul. Kraszewskiego 22 PROJEKT: T.K.M. Dariusz Karolak Warszawa, ul. Piękna 31/37 lok. 6 Warszawa, sierpień 2012r. 17

18 1. Zakres robót Zaprojektowano remont wybranych pomieszczeń polegający na wymianie posadzek, przebudowie instalacji oraz montażu regałów przesuwnych. Prace budowlane prowadzone będą jednoetapowo. 2. Elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Na terenie objętym opracowaniem nie znajdują się żadne elementy mogące stworzyć zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych roboty budowlane - stwarzające możliwość upadku pracownika z wysokości, uderzenia, przygniecenia pracowników przez przedmioty spadające z góry. roboty izolacyjne i malarskie stwarzające możliwość upadku pracownika z wysokości. 4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy zapewni na miejscu budowy instruktaż pracowników przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje. 5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń Teren budowy należy ogrodzić i odpowiednio oznakować, zabezpieczając przed dostępem osób postronnych. Ze względu na prace prowadzone przy pomieszczeniu archiwum, należy prace odpowiednio zabezpieczyć w celu ochrony osób postronnych. Kierownik Budowy przed przystąpieniem do prac zapewni poinstruowanie pracowników o ewentualnych zagrożeniach i określi zasady postępowania w przypadku ich wystąpienia. Na terenie budowy nie przewiduje się przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych. Pełna dokumentacja budowy oraz wszystkie niezbędne do jej prowadzenia dokumenty będą dostępne u Kierownika Budowy. Kierownik Budowy, wprowadzając niezbędne zmiany wynikające z postępu robót budowlanych, a dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w opisie planu BiOZ, dokonuje adnotacji o przyczynach wprowadzenia zmian. Działka, na której będą prowadzone roboty budowlane, usytuowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie dróg pożarowych. 18

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

F A S T E R. 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710

F A S T E R. 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710 F A S T E R PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : Budynek koszar

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ programy / dotacje: generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 0 4 8 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH Rodzaj opracowania Adres Budowy OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO Remont korytarzy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONANIA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA SANITARNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo