Prezentacja wolnej przestrzeni do zagospodarowania zlokalizowanej w parku wodnym Aquadrom w Rudzie Śląskiej DATA: 15 maja 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja wolnej przestrzeni do zagospodarowania zlokalizowanej w parku wodnym Aquadrom w Rudzie Śląskiej DATA: 15 maja 2014 roku"

Transkrypt

1 Strona1 Prezentacja wolnej przestrzeni do zagospodarowania zlokalizowanej w parku wodnym Aquadrom w Rudzie Śląskiej DATA: 15 maja 2014 roku

2 Strona2 Spis treści: 1. Wstęp str Cel i zakres opracowania str Dane o nieruchomości 3.1 Lokalizacja, przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego i stan prawny nieruchomości str Analiza lokalizacji i opis otoczenia nieruchomości str Analiza lokalizacji nieruchomości str Opis otoczenia nieruchomości str Inne uwarunkowania str Stan techniczno-użytkowy nieruchomości str Charakterystyka i opis wolnej przestrzeni do zagospodarowania str Wentylacja i klimatyzacja str Załączniki (dokumentacja fotograficzna) str. 18

3 Strona3 1. Wstęp Aquadrom w Rudzie Śląskiej to najnowocześniejszy obiekt rekreacyjno-sportowy w województwie śląskim. Jest to kompleks trzech stref: Sportu, Rekreacji i Saunarium. Szereg innowacji zastosowanych w Aquadromie, wyróżnia go na tle pozostałych parków wodnych w Polsce. Nowoczesne technologie, takie jak nietypowy dach przepuszczający promienie UV, interaktywne zjeżdżalnie, basen z ruchomym dnem czy 7-metrowa jedyna taka tuba dla płetwonurków przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności obiektu. Miesięcznie odwiedza go średnio osób, głównie z Rudy Śląskiej, Katowic, Chorzowa, Zabrza, Gliwic. Aquadrom to obiekt powszechnie rozpoznawalny, kojarzony i łatwy do zidentyfikowania. Aquadrom położony jest w Rudzie Śląskiej mieście, którego powierzchnia wynosi 77,73 km². Ruda Śląska graniczy z Zabrzem, Bytomiem, Świętochłowicami, Chorzowem, Katowicami, Mikołowem i powiatem gliwickim. Doskonała sieć komunikacyjna miasta i jego lokalizacja w środku około 2,5 milionowej konurbacji górnośląskiej, przebiegająca przez miasto autostrada A-4 i Drogowa Trasa Średnicowa oraz droga wojewódzka 925 łącząca Bytom z Rybnikiem, w pobliżu skrzyżowanie autostrad A-1 i A-4 oraz około 9 milionów mieszkańców w promieniu 100 km powoduje, że Ruda Śląska jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miast na Górnym Śląsku. Obiekt został oddany do użytku w grudniu 2012 roku. Na kondygnacji IV, ponad wykonaną i oddaną do użytku strefą basenowo rekreacyjną znajduje się wolna przestrzeń do zagospodarowania, w stanie surowym zamkniętym bez wykończonych i wyposażonych wnętrz, z uwzględnieniem doprowadzeniaodprowadzenia mediów o powierzchni użytkowej 1.425,23 m2. Na etapie budowy planowano przeznaczenie tej części obiektu na strefę fitness, w której miał się znaleźć nowoczesny fitness club wraz z pomieszczeniami sanitarnymi, biurowym, socjalnym oraz barem, na co może wskazywać konstrukcja żelbetowa oraz spora część wymurowanych ścian działowych. Ne oznacza to, że przedmiotowej przestrzeni nie można zaadaptować pod inną działalność gospodarczą. Zapraszamy do zapoznania się z naszą prezentacją wolnych pomieszczeń do zagospodarowania.

4 Strona4 2. Cel i zakres opracowania: Przedmiotem opracowania jest prezentacja wolnej przestrzeni do zagospodarowania w ośrodku rekreacyjno-sportowym Aquadrom w Rudzie Śląskiej. Celem opracowania jest przedstawienie podstawowych informacji na temat lokalizacji, charakterystyki oraz funkcjonalności przedmiotowej przestrzeni oraz zainteresowanie potencjalnego inwestora. 3. Dane o nieruchomości: 3.1 Lokalizacja, przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego i stan prawny nieruchomości: Przedmiotowe pomieszczenia znajdują się w budynku parku wodnego Aquadrom, który położony jest w południowej części miasta Ruda Śląska w dzielnicy Halemba i zlokalizowany jest po północnej stronie rzeki Kłodnicy w rejonie kwartału ulicy Kłodnickiej i 1-go Maja. Część budynku, w której znajduje się niezagospodarowana przestrzeń posiada następujące oznaczenia geodezyjne: Województwo: śląskie; Miasto: Ruda Śląska; Ulica: Kłodnicka95A; KW nr: GL1S/ /2; Działki nr: 2389/113, 2388/113. Fragment mapy o charakterze poglądowym z opisem przeznaczenia obszaru. Źródło:

5 Strona5 Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej nr 1066/LXI/2006 z dnia r. teren, na którym znajduje się budynek jest na obszarze oznaczonym symbolem: US1 tereny sportu i rekreacji. Działki gruntu wchodzące w skład nieruchomości (w części, w której znajdują się wolne pomieszczenia) są własnością Skarbu Państwa, a użytkownikiem wieczystym jest Aquadrom Sp. z o.o. Budynek stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności 3.2 Analiza lokalizacji i opis otoczenia nieruchomości: Analiza lokalizacji nieruchomości: Ruda Śląska jest dużym ośrodkiem przemysłowym, położonym na południu Polski, w centralnej części województwa śląskiego. Ruda Śląska, której powierzchnia wynosi 77,73 km², graniczy z Zabrzem, Bytomiem, Świętochłowicami, Chorzowem, Katowicami, Mikołowem i powiatem gliwickim. Ruda Śląska jest miastem na prawach powiatu. Razem z Świętochłowicami, Chorzowem, Siemianowicami Śląskimi, Katowicami oraz Mysłowicami wchodzi w skład podregionu katowickiego. Ruda Śląska od ponad dwustu lat rozwijała się na bazie górnictwa węgla kamiennego oraz hutnictwa, co ukształtowało w znacznej mierze gospodarczy obraz miasta. Obecnie jest największym miastem górniczym w Unii Europejskiej jednak w ostatnich latach miasto zmienia swój wizerunek i rozwija się w różnych kierunkach. Istotnego znaczenia nabierają zakłady produkcyjne w dziedzinie obróbki metali, automatyki przemysłowej, przemysłu spożywczego, poligraficznego i materiałów izolacyjnych. Konsekwencją rozwoju gospodarczego Rudy Śląskiej jest rozwój małych i średnich firm usługowych, produkcyjnych i handlowych. Dobrze rozwinięta jest infrastruktura biznesu: banków, biur doradztwa gospodarczego, finansowego i prawnego, towarzystw ubezpieczeniowych oraz biur obrotu nieruchomości. Szerokie perspektywy rozwojowe dla przedsiębiorców daje zaplecze doradcze, natomiast pełną obsługę finansową dla firm i mieszkańców zapewnia 13 banków. Otoczenie biznesu uzupełniają liczne instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, kancelarie prawnicze i firmy obsługi nieruchomości. W mieście działa kilkadziesiąt firm z udziałem kapitału zagranicznego, między innymi Segece Polska Sp. z o.o., Lambertz Polonia, Leiber Poland, Greschbach-Zeman-Pokój, Tesco Polska. Ze względu na posiadany potencjał ekonomiczny i możliwości rozwojowe, miasto stanowi atrakcyjny obszar do zaangażowania się w działalność gospodarczą inwestorów krajowych i zagranicznych. Atutem miasta jest

6 Strona6 również sprawnie działająca infrastruktura i wyszkolone kadry. Doskonała sieć komunikacyjna miasta i jego lokalizacja w środku około 2,5 milionowej konurbacji górnośląskiej, przebiegająca przez miasto autostrada A-4 i Drogowa Trasa Średnicowa oraz droga wojewódzka 925 łącząca Bytom z Rybnikiem, w pobliżu skrzyżowanie autostrad A-1 i A-4 oraz około 9 milionów mieszkańców w promieniu 100 km powoduje, że Ruda Śląska jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miast na Górnym Śląsku. Na południe od miasta przebiega również droga krajowa DK44, łącząca województwo śląskie z małopolskim. Świetne skomunikowanie miast konurbacji górnośląskiej w układzie wschód-zachód przyczyniło się do podjęcia przez Miasto Ruda Śląska prac polegających na budowie trasy w układzie północ-południe (N-S). Zadanie to jest priorytetową inwestycją w mieście. Wybudowana trasa N-S w znacznym stopniu przejmie ruch tranzytowy w układzie północ-południe, zatem po autostradzie A1, będzie to druga ważna relacja w regionie. Ruda Śląska posiada oferty inwestycyjne dotyczące zagospodarowania wielu nieruchomości (gruntów, budynków i lokali użytkowych) położonych zarówno w pobliżu ważnych ciągów komunikacyjnych, jak i w wyznaczonych dla tego celu strefach aktywności gospodarczej. Nieruchomości komunalne przeznaczone są dla rozwoju produkcji, usług, handlu i budownictwa mieszkaniowego. Miasto otwarte jest na przemysł wykorzystujący nowoczesne technologie i produkcję nieuciążliwą dla środowiska naturalnego. Przedsiębiorcy mogą korzystać z obniżonych stawek w podatku od nieruchomości od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli utworzą nowe miejsca pracy. Obniżenie stawki dla przedsiębiorców zatrudniających nowych pracowników obowiązuje w zależności od liczby utworzonych etatów od 2 do 5 lat. Ponadto prowadzący działalność w Rudzie Śląskiej mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, objętych ochroną konserwatorską, w których wykonano remont całej elewacji frontowej. Do najważniejszych atutów miasta, które sprzyjają działalności gospodarczej należą między innymi: Położenie geograficzne (korzystny układ komunikacyjny, układ metropolitarny); Lokalizacja miasta w centrum Metropolii, która sprzyja alokacji siły roboczej; Działalność instytucji otoczenia biznesu: Rudzka Agencja Rozwoju Inwestor, Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości, Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny; Duża ilość potencjalnych terenów inwestycyjnych, szczególnie stanowiących własność Miasta; Prowadzenie polityki przyjaznej dla przedsiębiorców i inwestorów; Wspieranie przedsiębiorczości poprzez odpowiednie rozwiązania w zakresie podatków i opłat lokalnych;

7 Strona7 Uzbrajanie terenów inwestycyjnych wyznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, w tym budowa nowych dróg dojazdowych. Główne kierunki rozwoju miasta zostały zawarte w Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska Zgodnie z wytyczoną wizją rozwoju Ruda Śląska w przyszłości będzie miastem nowoczesnym, zrewitalizowanym, dobrze skomunikowanym, atrakcyjnym ekonomicznie dla kapitału zagranicznego. Ważnym miernikiem, który wskazuje potencjał gospodarczy regionu jest stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia w Rudzie Śląskiej, w roku 2012, wynosiła 9% i wzrosła w stosunku do roku 2007 o 2,2% oraz była wyższa o 1,2% niż w podregionie katowickim. Wartość stopy bezrobocia na poziomie 9% pozycjonowała Rudę Śląską na drugim miejscu w podregionie. W porównaniu do średniej krajowej, stopa bezrobocia w mieście była niższa o 4,4% zarówno w roku 2007, jak i w roku Również w porównaniu do średniej wojewódzkiej wartości te były niższe odpowiednio o 2,4% w roku 2007 oraz o 3,1% w roku Dynamika bezrobocia w Rudzie Śląskiej w latach (tj. zmiana liczby bezrobotnych zarejestrowanych w czasie; jako rok bazowy przyjęto 2008, natomiast jako rok docelowy 2012) wynosiła 180. Najliczniejszą grupę bezrobotnych w Rudzie Śląskiej stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym. Liczba osób bezrobotnych w tej grupie wzrosła na przestrzeni lat z do osób. W 2012 roku osoby te stanowiły 33% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych w Rudzie Śląskiej. Najliczniejszą grupę osób bezrobotnych w Rudzie Śląskiej stanowiły osoby w wieku lat. Osoby te stanowiły w roku ,4% wszystkich bezrobotnych. Najmniejszą pod względem liczebności była grupa Osoby z tej grupy stanowiły zaledwie 1,7% wszystkich bezrobotnych. Przeciętne wynagrodzenie brutto w Rudzie Śląskiej w 2012 roku wynosiło 3.309,17 zł i w stosunku do roku 2008 wzrosło o 531,84 zł. W stosunku do średniej krajowej przeciętne wynagrodzenie brutto w Rudzie Śląskiej było niższe o 11,6 pkt., a w porównaniu do średniej wojewódzkiej o 14,6 pkt. Przeciętne wynagrodzenie brutto nie do końca pokazuje stopień zamożności mieszkańców danej jednostki terytorialnej. Wartość ta jest zawyżona przez nieliczne osoby, które mają wysokie zarobki. Pewien obraz zamożności pokazują dane dotyczące deklaracji PIT i CIT. W roku 2012 wzrosła liczba podatników (osób fizycznych) rozliczających się za pomocą PIT 37 przekraczających I próg podatkowy (dochód powyżej ,00 zł) z 598 w 2011 roku do 1018 w 2012 roku. Wzrosła również liczba podmiotów rozliczających się za pomocą CIT-8 (podatek od dochodów spółek) z 720 w 2011 roku do 736 w 2012 roku. Liczba ludności Rudy Śląskiej wynosi około 140 tys., miasto znajduje się pod tym względem na 24 pozycji w kraju. Biorąc pod uwagę miasta niewojewódzkie, Ruda Śląska plasuje się na 7 miejscu pod względem liczby ludności. Strukturę ludności w Rudzie Śląskiej można określić jako bardzo zbliżoną do porównywanych

8 Strona8 jednostek terytorialnych. Wśród porównywanych miast na prawach powiatów grodzkich, Ruda Śląska odznacza się największym procentowym udziałem ludności w wieku przedprodukcyjnym 17,56% oraz najmniejszym udziałem procentowym ludności w wieku poprodukcyjnym w społeczeństwie ogółem, tj. 17,71%. W latach przyrost naturalny w Rudzie Śląskiej był ujemny. Liczba urodzin (dzieci, które zameldowano w Rudzie Śląskiej) wynosiła w latach odpowiednio: 1.512, i Zmarło natomiast odpowiednio w 2010 roku 1.618, w 2011 roku oraz w 2012 roku osób. Wartość przyrostu naturalnego wynosiła odpowiednio: (-0,75), (-1,25) oraz (-1,19) promila ( ). Saldo migracji w Rudzie Śląskiej w latach , ze wskaźnikiem (-5,83) było najniższe wśród porównywanych jednostek. W latach wartość ta znacznie spadła (-3,78) i wśród porównywanych miast zajmowała 4 pozycję pod tym względem. Ważną informacją są również dane na temat wykształcenia mieszkańców Rudy Śląskiej, które zostały zebrane podczas Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2011 roku. Najliczniejszą grupę wśród mieszkańców Rudy Śląskiej stanowili mieszkańcy z wykształceniem zasadniczym zawodowym (29,88%) oraz z wykształceniem średnim (28,34%). Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2011 roku w Rudzie Śląskiej było 12,64% mieszkańców z wykształceniem wyższym. Ludność z wykształceniem gimnazjalnym stanowiła 4,88%. Duży odsetek wśród ludności ogółem w Rudzie Śląskiej stanowią mieszkańcy z wykształceniem ukończonym podstawowym tj. 17,50%. Potencjał ekonomiczny miasta Ruda Śląska można zobrazować przez pokazanie PKB. PKB podregionu katowickiego w 2007r. wynosiło mln zł, co stanowiło 22,59% PKB województwa śląskiego oraz 2,94% PKB całego kraju, przy czym PKB regionu miasto stołeczne Warszawa wynosiło 13,51% ( mln zł), a dla średniego regionu w Polsce 1,41%, tj mln zł. W 2010r., w stosunku do 2007r., PKB dla podregionu katowickiego wzrosło o mln zł i wynosiło mln zł, a dla średniego regionu w Polsce mln zł. Udział % wartości PKB regionu w województwie zmniejszył się o 1,01% (do 21,58%), a w skali kraju o 1,14% (do 2,80%). Jednakże dynamika PKB regionu wzrosła o 14,85. Podregion katowicki w 2007r. osiągnął PKB na 1 mieszkańca w wysokości PLN, co pozwoliło na osiągnięcie 6 pozycji w skali kraju. W 2010r. podregion katowicki nadal znajdował się na 6 pozycji, a wzrost PKB podregionu nastąpił o PLN, tj. 16,50% Opis otoczenia nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej (ulica Kłodnicka). Nieruchomość położona jest w strefie miejskiej Rudzie Śląskiej Halembie. Otoczenie stanowi

9 Strona9 głównie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna III-IV kondygnacyjna oraz punkty handlowe. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości zlokalizowana jest hala sportowa, budynek byłej placówki oświatowej oraz budynek Caritasu. W dalszej okolicy znajdują się między innymi boisko sportowe Grunwald, budynki i tereny KWK Halemba-Wirek oraz plac handlowy, Biedronka, Aldi, Lidl i Intermarche Inne uwarunkowania: Nieruchomość, w której znajduje się przedmiotowa przestrzeń do zagospodarowania położona jest na terenie górniczym KWK Halemba-Wirek. Wg danych z Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, zlokalizowana jest poza zasięgiem wpływów aktualnie prowadzonej i projektowanej eksploatacji górniczej. Istnieje jednak możliwość wystąpienia wstrząsów podziemnych wywołujących przyspieszenie drgań powierzchni o maksymalnej wartości a<=250mm/s². 3.3 Stan techniczno-użytkowy nieruchomości: Budynek, w którym znajdują się lokale u do zagospodarowania jest obiektem: w grupie funkcjonalnej zaliczającym się do obiektów użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym (miesięcznie korzysta z obiektu średnio osób, głównie z Rudy Śląskiej, Katowic, Chorzowa, Zabrza, Gliwic); wolnostojącym; o skomplikowanej bryle i rzucie o formie wachlarzowej; w pełni dostępnym dla osób niepełnosprawnych w zakresie stref ogólnodostępnych; czterokondygnacyjnym. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej. Nieruchomość posiada dostęp do następujących sieci uzbrojenia technicznego: linia elektryczna; sieć wodociągowa i kanalizacyjna; sieć ciepłownicza; sieć teletechniczna; sieć wentylacyjna; lampy oświetleniowe. Na nieruchomości znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe (około 350 miejsc).

10 Strona10 Obiekt jest ogrodzony, chroniony i monitorowany. Budynek obiektu rekreacyjno-sportowego Aquadrom od strony przedmiotowej wolnej przestrzeni do zagospodarowania. Widok na strefę z pomieszczeniami do zagospodarowania.

11 Strona11 4. Charakterystyka i opis wolnej przestrzeni do zagospodarowania: Przedmiotowa przestrzeń w stanie surowym zamkniętym bez wykończonych i wyposażonych wnętrz, z uwzględnieniem doprowadzenia-odprowadzenia mediów o powierzchni użytkowej 1.425,23 m2 znajduje się w budynku parku wodnego Aquadrom oddanego do użytku w 2012 roku. Na etapie budowy planowano przeznaczenie tej części obiektu na strefę fitness, w której miał się znaleźć nowoczesny fitness club wraz z pomieszczeniami sanitarnymi, biurowym, socjalnym oraz barem. Może wskazywać na to konstrukcja żelbetowa oraz spora część wymurowanych ścian działowych. Lokale do zagospodarowania znajdują się na kondygnacji IV, ponad wykonaną i oddaną do użytku strefą basenowo - rekreacyjną. Do wejścia do przedmiotowych pomieszczeń z holu głównego Aquadromu należy kierować się poprzez otwarte schody oraz windę (także dla niepełnosprawnych), która znajduje się w głębi holu wejściowego po lewej stronie od recepcji. Istnieje również możliwość wejścia boczną klatką schodową ewakuacyjną. Wejście główne do obiektu Aquadrom. Widok na boczną klatkę schodową.

12 Strona12 Widok na hol główny i recepcję Aquadromu. Otwarte schody i winda z głównego holu wejściowego prowadzą na antresolę IV kondygnacji, z której dostępne są pomieszczenia administracyjno-biurowe całego obiektu (po lewej) i wejście do przedmiotowej przestrzeni (po prawej). Przedmiotowe pomieszczenia zaopatrzone są też w osobną klatkę schodową ewakuacyjną po przeciwnej stronie od wejścia głównego i windy, jak również w bezpośrednie połączenie windowe z częścią basenowo-rekreacyjną. Widok na schody w holu głównym prowadzące na kondygnację, na której znajduje się przedmiotowa przestrzeń do zagospodarowania.

13 Strona13 Widok na wejście do przedmiotowych pomieszczeń. Na przedmiotową przestrzeń składają się dwa poziomy: i Wejście główne prowadzi na poziom +9,00, którego powierzchnia użytkowa wynosi: 1.060,67 m² Na poziomie tym znajdują się następujące pomieszczenia: Lp. Nr pomieszczenia Powierzchnia w m² Opis pomieszczenia UWAGI , ,38 Pomieszczenie z odpływem kanalizacyjnym. Pomieszczenie przejściowe. Ściany działowe z cegieł wapienno-piaskowych. Ściana nośna żelbetowa. Pomieszczenie bez dostępu do okien. Pomieszczenie z odpływem kanalizacyjnym. Wejście z pomieszczenia nr Ściany działowe z cegieł wapienno-piaskowych. Ściana nośna żelbetowa. Pomieszczenie bez dostępu do okien. Brak dokumentacji fotograficznej ze względu na zamurowane wejście. Brak dokumentacji fotograficznej ze względu na zamurowane wejście.

14 Strona , , , , ,84 Pomieszczenie magazynowe. Ściany działowe z cegieł wapienno-piaskowych. Ściana nośna żelbetowa. Pomieszczenie bez dostępu do okien. Korytarz komunikacyjny z odpływem kanalizacyjnym prowadzący do pomieszczeń: , , , , , Ściany działowe z cegieł wapiennopiaskowych. Ściana nośna żelbetowa. Pomieszczenie bez dostępu do okien. Pomieszczenie magazynowe. Ściany działowe z cegieł wapienno-piaskowych. Pomieszczenie bez dostępu do okien. Pomieszczenie z odpływem kanalizacyjnym. Ściany działowe z cegieł wapienno-piaskowych. Ściana nośna żelbetowa. Pomieszczenie bez dostępu do okien. Pomieszczenie z odpływem kanalizacyjnym. Pomieszczenie przejściowe. Ściany działowe z cegieł wapienno-piaskowych. Ściana nośna żelbetowa. Pomieszczenie bez dostępu do okien. Brak dokumentacji fotograficznej ze względu na zamurowane wejście. Brak dokumentacji fotograficznej ze względu na zamurowane wejście. Brak dokumentacji fotograficznej ze względu na zamurowane wejście. Brak dokumentacji fotograficznej ze względu na zamurowane wejście. Brak dokumentacji fotograficznej ze względu na zamurowane wejście.

15 Strona15 Pomieszczenie z odpływem kanalizacyjnym ,70 Pomieszczenie przejściowe. Ściany działowe z cegieł wapienno-piaskowych. Ściana nośna żelbetowa. Pomieszczenie bez dostępu do okien. Pomieszczenie z odpływem kanalizacyjnym. Ściany działowe z cegieł wapienno-piaskowych. Ściana nośna ,87 żelbetowa. Pomieszczenie bez dostępu do okien ,04 Otwarta przestrzeń z bezpośrednim dostępem do ,90 wejścia/wyjścia głównego oraz windy prowadzącej do ,28 części basenowej (wydzielono pomieszczenie ,80 ściany działowe z cegieł wapienno-piaskowych). Przestrzeń oświetlona naturalnie poprzez okna ścienne ,46 oraz dachowe. Znajduje się tu żelbetowa klatka schodowa prowadząca na poziom +13,50. Przestrzeń z odpływami ,41 kanalizacyjnymi oraz konstrukcyjnymi żelbetowymi filarami. Znajdują tu się również wyloty wentylacyjne. Brak dokumentacji fotograficznej ze względu na zamurowane wejście. Brak dokumentacji fotograficznej ze względu na zamurowane wejście. Załącznik nr: 1, 2, 3, 4, 4a, Brak 1, , , A 5, , ,39 Wnęka z wejściami do pomieszczeń , A, , , , , , , Pomieszczenie z odpływami kanalizacyjnymi. Ściany działowe z cegieł wapienno-piaskowych. Ściana nośna żelbetowa. Pomieszczenie bez dostępu do okien. Pomieszczenie z odpływami kanalizacyjnymi. W pomieszczeniu znajdują się drzwi prowadzące do strefy technicznej-wentylacyjnej. Wejście do pomieszczenia z otwartej przestrzeni. Pomieszczenia z odpływami kanalizacyjnymi. Ściany działowe z cegieł wapienno-piaskowych. Ściana nośna żelbetowa. Pomieszczenia bez dostępu do okien. Zał. 5. Brak dokumentacji fotograficznej. Załącznik nr: 6, 7. Brak dokumentacji fotograficznej.

16 Strona , , , , , ,86 Korytarz komunikacyjny prowadzący do pomieszczeń: , , , , , Korytarz prowadzi również do wyjścia ewakuacyjnego oraz na drugą żelbetową klatkę schodową prowadzącą na poziom +13,50. Pomieszczenie z dostępem do światła dziennego (okna ,55 ścienne). W pomieszczeniu znajduje się żelbetowy filar konstrukcyjny. Ściany działowe z cegieł wapiennopiaskowych. Ściana nośna żelbetowa. Pomieszczenie z dostępem do światła dziennego (okna ,90 ścienne). W pomieszczeniu znajduje się żelbetowy filar konstrukcyjny. Ściany działowe z cegieł wapiennopiaskowych. Ściana nośna żelbetowa. Pomieszczenie magazynowe bez dostępu do okna. Ściany ,28 działowe z cegieł wapienno-piaskowych. Ściana nośna żelbetowa. Ewakuacyjna żelbetowa klatka schodowa , ,59 Otwarte pomieszczenie o wysokości poziomu (+9,00)+(+13,50). Ściany nośne żelbetowe ,59 Otwarte pomieszczenie o wysokości poziomu (+9,00)+(+13,50). Ściany nośne żelbetowe ,59 Otwarte pomieszczenie o wysokości poziomu (+9,00)+(+13,50). Ściany nośne żelbetowe. Załącznik nr: 8, 9, 10. Załącznik nr: 11, 12. Załącznik nr: 13, 14. Brak dokumentacji fotograficznej. Brak dokumentacji fotograficznej. Załącznik nr: 15. Załącznik nr: 15. Załącznik nr: 15. RAZEM powierzchnia użytkowa 1.060,67 Na poziom o powierzchni użytkowej 363,23 m² prowadzą dwie klatki schodowe. Na poziomie tym znajdują się następujące pomieszczenia:

17 Strona17 Lp. Nr Powierzchnia Opis pomieszczenia UWAGI pomieszczenia w m² ,38 Żelbetowa klatka schodowa. Załącznik nr: 16, 17, 18. Otwarta przestrzeń z żelbetowymi filarami Załącznik nr: ,23 konstrukcyjnymi. Oświetlona światłem naturalnym (okna 19, 20, 21, 22. na całej powierzchni bocznej ściany nośnej) ,54 Żelbetowa klatka schodowa. Załącznik nr: 23, 10. RAZEM powierzchnia użytkowa 363, Wentylacja i klimatyzacja Częstotliwość wymian na godzinę: - 5 wymian na godzinę w pomieszczeniach fitness + squash, - 2 wymiany na godzinę w pomieszczeniach magazynowych, - 15 wymian na godzinę w toaletach, - 30 wymian na godzinę w łaźniach. Wydajność bloku wentylatora nawiewnego: - nawiew m³/godz. - wywiew m³/godz. Chłodzenie za pomocą sekcji adiabatycznej. Ogrzewanie następuje przez podwójne wymienniki krzyżowe. Moc nagrzewnicy w zimie 118,5 kilowata. Poza tym: - czujki przeciwpożarowe, - instalacja hydrantowa, - kable i głośniki dźwiękowego sygnału ostrzegawczego.

18 Strona18 Załącznik nr 1 Widok od strony wejścia/wyjścia głównego na otwartą przestrzeń. Po prawej widoczna wnęka, po lewej wejścia do pomieszczenia

19 Strona19 Załącznik nr 2 Widok na korytarz komunikacyjny prowadzący do windy łączącej przedmiotową przestrzeń ze strefą basenową. Po prawej zamurowane wejścia do pomieszczeń , , , , , , , , ,

20 Strona20 Załącznik nr 3 Widok na wejście/wyjście główne od strony otwartej przestrzeni. Po lewej widoczne wejście do korytarza komunikacyjnego opisane w załączniku nr 2.

21 Strona21 Załącznik nr 4 Widok z punktu A otwartej przestrzeni. Po lewej wejście do pomieszczenia , korytarza komunikacyjnego oraz na klatkę schodową

22 Strona22 Załącznik nr 4a Widok z punktu B otwartej przestrzeni.

23 Strona23 Załącznik nr 5 Widok na wnękę z wejściami do pomieszczeń , A, , , , , , ,

24 Strona24 Załącznik nr 6 Widok na wejście do pomieszczenia

25 Strona25 Załącznik nr 7 Widok na pomieszczenie

26 Strona26 Załącznik nr 8 Widok na korytarz komunikacyjny oraz otwarte pomieszczenia o wysokości poziomu (+9,00)+(+13,50) nr , ,

27 Strona27 Załącznik nr 9 Widok na korytarz komunikacyjny oraz wejścia do pomieszczeń ,

28 Strona28 Załącznik nr 10 Widok z korytarza komunikacyjnego na klatkę schodową oraz wyjście ewakuacyjne (klatka schodowa ).

29 Strona29 Załącznik nr 11 Widok na pomieszczenie od strony wejścia.

30 Strona30 Załącznik nr 12 Widok na pomieszczenie od strony okien.

31 Strona31 Załącznik nr 13 Widok na pomieszczenie

32 Strona32 Załącznik nr 14 Widok na pomieszczenie od strony okien.

33 Strona33 Załącznik nr 15 Widok na pomieszczenie (analogicznie do , ).

34 Strona34 Załącznik nr 16 Widok na klatkę schodową

35 Strona35 Załącznik nr 17 Widok z klatki schodowej prowadzącej na poziom +13,50.

36 Strona36 Załącznik nr 18 Widok na klatkę schodową z poziomu +13,50.

37 Strona37 Załącznik nr 19 Widok przestrzeni znajdującej się na poziomie +13,50 od strony klatki schodowej

38 Strona38 Załącznik nr 20 Widok z otwartej przestrzeni poziomu +13,50 na pomieszczenia , ,

39 Strona39 Załącznik nr 21 Widok przestrzeni znajdującej się na poziomie +13,50 od strony klatki schodowej

40 Strona40 Załącznik nr 22 Widok przestrzeni znajdującej się na poziomie +13,50 od strony klatki schodowej

41 Strona41 Załącznik 23 Widok na klatkę schodową z poziomu +13,50.

42

43

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa ul. Puławska 182 02-670 Warszawa Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana opisana jako działka Nr 7/247 KW BY1B/00063606/4. Lokalizacja: CIECH Nieruchomości SA ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA NR 1/2013

OFERTA INWESTYCYJNA NR 1/2013 KSSE- Podstrefa Tyska OFERTA INWESTYCYJNA NR 1/2013 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA CZĘŚCIOWO ZABUDOWANA Przedmiotem oferty jest: sprzedaż nieruchomości położonej w Chorzowie Starym - o powierzchni 25 246 m2 składającej

Bardziej szczegółowo

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej)

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej) Burmistrz Międzyrzecza w imieniu własnym i Partnerów Burmistrza Skwierzyny i Wójta Przytocznej zaprasza inwestorów do składania propozycji na zakup działek inwestycyjnych. Burmistrz Międzyrzecza w imieniu

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI BIUROWEJ

OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI BIUROWEJ OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI BIUROWEJ Invest Park Hajduki S.A. ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Tel.: +48 32 771 40 70 Fax: +48 32 771 40 73 O NAS Invest Park Hajduki S.A. funkcjonuje na terenie byłych Zakładów

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż. Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80

Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż. Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80 Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ NA SPRZEDAŻ Przedmiotem sprzedaży jest przysługujące RWE Stoen

Bardziej szczegółowo

KATOWICE ul. Woźniaka 5 województwo śląskie

KATOWICE ul. Woźniaka 5 województwo śląskie KATOWICE ul. Woźniaka 5 województwo śląskie KATOWICE ul. Woźniaka 5 województwo śląskie LOKALIZACJA Województwo Śląskie: Województwo Śląskie to największy i najważniejszy region przemysłowy Polski, położony

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Bydgoszcz al. Jana Pawła II 157 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 2,4628 ha Położenie: Bydgoszcz, al. Jana Pawła II 157 Tytuł prawny: prawo użytkowania wieczystego Kliknij

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Olsztynie przy ulicy Mickiewicza 2, w skład której wchodzą dwa lokale usługowo-biurowe o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Jaworzno Elektryków. Opis nieruchomości:

Jaworzno Elektryków. Opis nieruchomości: Opis nieruchomości: Jaworzno Elektryków Strona 1 1) O Jaworznie Jaworzno jest miastem położonym we wschodniej części województwa śląskiego, na pograniczu regionów Górnego Śląska i Małopolski. miasta. Obecnie

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie: Aktywizacja gospodarcza

Przeznaczenie: Aktywizacja gospodarcza OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Grunt (nieznacznie zabudowany) Przeznaczenie: Aktywizacja gospodarcza (TEREN DOTYCHCZASOWEJ BAZY PKS W NOWYM TOMYŚLU) Nowy Tomyśl ul. Targowa 7 przy nowej obwodnicy Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, ul. Kiełczowska

WROCŁAW, ul. Kiełczowska WROCŁAW, ul. Kiełczowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WROCŁAW Wrocław miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, siedziba władz województwa dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Rejtana 9-11 Działka nr 39 Powierzchnia działki: 876,0 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo usługowym Księga wieczysta: WR1K/00102868/7

Bardziej szczegółowo

Radom ul. Wierzbicka 80C Nieruchomość na sprzedaż

Radom ul. Wierzbicka 80C Nieruchomość na sprzedaż Radom ul. Wierzbicka 80C Nieruchomość Nieruchomość na sprzedaż sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Ulica, nr budynku Radom Wierzbicka 80 C Nieruchomość zabudowana budynkami o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Legnica NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ HANDEL. ul. Najświętszej Marii Panny

Legnica NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ HANDEL. ul. Najświętszej Marii Panny NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Legnica ul. Najświętszej Marii Panny INFORMACJE O TERENIE Właściciel: Tesco Zakresem sprzedaży objęte są działki: nr 311 912m 2 niezabudowana, nr 312 456m 2 zabudowana II-kondygnacyjnym

Bardziej szczegółowo

Oferta wynajmu/sprzedaży. Obiektu stanowiącego nieruchomość o całkowitej powierzchni ok. 2 ha znajdującej się w centrum Opola.

Oferta wynajmu/sprzedaży. Obiektu stanowiącego nieruchomość o całkowitej powierzchni ok. 2 ha znajdującej się w centrum Opola. Oferta wynajmu/sprzedaży Obiektu stanowiącego nieruchomość o całkowitej powierzchni ok. 2 ha znajdującej się w centrum Opola. Opis nieruchomości Przedmiotem oferty jest prawo własności nieruchomości gruntowej

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE)

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) POZNAŃ, LIPIEC 2014 1. Opis nieruchomości: a) działka: nr 142, arkusz mapy 12, obręb Nr 0021 Jeżyce, o powierzchni 752

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha.

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. OFERTA Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. Miasto: Gmina: Województwo: Własność: Użytkownik wieczysty: Racibórz Racibórz śląskie Skarb Państwa. Przewozy

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Bydgoszcz al. Jana Pawła II 157 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 2,4978 ha Położenie: Bydgoszcz, al. Jana Pawła II 157 Tytuł prawny: prawo użytkowania wieczystego Kliknij

Bardziej szczegółowo

Mielec, ul. Rynek Rzochowski 3

Mielec, ul. Rynek Rzochowski 3 Mielec, ul. Rynek Rzochowski 3 Przedmiot sprzedaży: prawo własności lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni użytkowej 113,78 m 2, usytuowanego na parterze budynku handlowo-usługowego położonego w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Bestwina ul. Podzamcze 16 woj. śląskie. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym

Bestwina ul. Podzamcze 16 woj. śląskie. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym Bestwina ul. Podzamcze 16 woj. śląskie Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Bestwina Ulica, nr budynku Podzamcze 16 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Olsztynie przy ulicy Mickiewicza 2, w skład której wchodzą dwa lokale usługowo-biurowe o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne biura do wynajęcia!!! Informacje dotyczące najmu pomieszczeń biurowych

Nowoczesne biura do wynajęcia!!! Informacje dotyczące najmu pomieszczeń biurowych Nowoczesne biura do wynajęcia!!! Informacje dotyczące najmu pomieszczeń biurowych Prezentujemy Państwu informację o nowoczesnych pomieszczeniach biurowych o powierzchni 950 m 2 zlokalizowanych na terenie

Bardziej szczegółowo

Żarnowiec ul. Warszawska 13. Nieruchomość na sprzedaż

Żarnowiec ul. Warszawska 13. Nieruchomość na sprzedaż Żarnowiec ul. Warszawska 13 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Żarnowiec Ulica, nr budynku Warszawska, 13 Powierzchnia budynku Nieruchomość jest zabudowana budynkiem o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU.

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU. ul. Jerzmanowska 18 54-530 Wrocław tel. +48 71 355 77 25 fax. +48 71 359 16 46 e-mail: arkop@arkop.com.pl www.arkop.com.pl OFERTA INWESTYCYJNA HALE MAGAZYNOWE / PRODUKCYJNE: 1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM.

Bardziej szczegółowo

1. Opis budynków: Piekary Śląskie r.

1. Opis budynków: Piekary Śląskie r. ul. Harcerska 23, 41-946 Piekary Śląskie, Polska, tel.: (+48) 32 779 65 00, fax: (+48) 32 281-34-91, www.orzel-bialy.com.pl Skład Zarządu: Prezes Zarządu Michael Rohde Pedersen. Spółka zarejestrowana w

Bardziej szczegółowo

WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ. TERRA TRADING S.A. ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, Poland

WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ. TERRA TRADING S.A. ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, Poland WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WSCHOWA Miejscowość znajduje się na pograniczu Wielkopolski i Dolnego Śląska i liczy ok. 15 tys. mieszkańców. Miasto i Gmina

Bardziej szczegółowo

Ogółem ogrodzony teren obejmuje powierzchnię około 45 arów

Ogółem ogrodzony teren obejmuje powierzchnię około 45 arów INFORMACJE DODATKOWE SPROSTOWANIE: Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków oraz zapisem w księdze wieczystej powierzchnia działki nr 142 położonej w Łysakówku wynosi 39 arów. Nadmienia się że w terenie

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Wrocław ul. Małachowskiego 1-9 grunt zabudowany budynkami biurowo -magazynowymi NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Cena: 10 036 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 0,4235 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Oferta. LOKALE UŻYTKOWE osiedle Słoneczna Kotlina Jasło, ul. Lwowska. tel. kom

Oferta. LOKALE UŻYTKOWE osiedle Słoneczna Kotlina Jasło, ul. Lwowska. tel. kom Oferta LOKALE UŻYTKOWE osiedle Słoneczna Kotlina Jasło, ul. Lwowska W związku z prowadzoną przez nas inwestycją mieszkaniową budowa osiedla Słoneczna Kotlina przy ulicy Lwowskiej w Jaśle, pragniemy przedstawić

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20 Lokalizacja i otoczenie Lokalizacja Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo wschodniej części Lublina w narożniku ulic Garbarskiej i Drogi

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 42. Budynek jest własnością Banku Pekao S.A.: -działka gruntu nr 383, o powierzchni 965 m²; -prawo

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Bydgoszcz ul. Długa 57

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Bydgoszcz ul. Długa 57 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Bydgoszcz ul. Długa 57 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość gruntowa o powierzchni 713 m² zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 975 m². Cena wywoławcza nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. OFERTA INWESTYCYJNA Częściowo zabudowana nieruchomość o łącznej pow. 56.843 m 2 (tereny obiektów produkcyjnych) położona w Jaworznie w rejonie ul. Grunwaldzkiej - województwo

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, ul. Kiełczowska / Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ

WROCŁAW, ul. Kiełczowska / Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ WROCŁAW, Kiełczowska / Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ KONCEPT Koncept WS z z o.o. o.o. S.K.A., k., 21A, 21 61-619 A, 61-619 MIASTO WROCŁAW Wrocław miasto na prawach

Bardziej szczegółowo

Z A P R O S Z E N I E

Z A P R O S Z E N I E Z A P R O S Z E N I E D O S K Ł A D A N I A O F E R T N A B Y C I A N I E R U C H O M O Ś C I W A R S Z A W A, U L. B I A Ł O B R Z E S K A NR 7 / 9 D z i a ł k a n r 71 o p o w i e r z c h n i 417 m ²

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, ulica LIZBOŃSKA 1

WARSZAWA, ulica LIZBOŃSKA 1 Z A P R O S Z E N I E D O S K Ł A D A N I A O F E R T N A B Y C I A P R A W A U Ż Y T K O W A N I A W I E C Z Y S T E G O G R U N T U W R A Z Z P R A W E M W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K U LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Legnica ul. Poznańska 50 grunt zabudowany jest budynkiem warsztatowomagazynowym z częścią biurowo-socjalną NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Powierzchnia gruntu: 1,1655 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu: Logistyka Bytom. GC Investment, Katowice, 2014

Prezentacja projektu: Logistyka Bytom. GC Investment, Katowice, 2014 Prezentacja projektu: Logistyka Bytom GC Investment, Katowice, 2014 1 Lokalizacja: Górny Śląsk Powierzchnia: 1 218 km 2 Liczba ludności: 1 978,6 tys. Najatrakcyjniejszy subregion w Polsce - wg. raportu

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna L U T Y 2015 Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna Broszura Inwestycyjna Podsumowanie Atrakcyjna nieruchomość, zlokalizowana przy głównym trakcie komunikacyjnym miasta Kraśnik Podsumowanie:

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne biura do wynajęcia!!! Informacje dotyczące najmu pomieszczeń biurowych

Nowoczesne biura do wynajęcia!!! Informacje dotyczące najmu pomieszczeń biurowych Nowoczesne biura do wynajęcia!!! Informacje dotyczące najmu pomieszczeń biurowych Prezentujemy Państwu informację o nowoczesnych pomieszczeniach biurowych o powierzchni około 460 m 2 zlokalizowanych na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ Wrocław Pl. Wolności 10 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich 38/40 50-950 Wrocław tel. 071/393-8149

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą

LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą Szanowni Państwo, LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą Przedstawiamy prezentację nieruchomości składającej się zespołu nowoczesnych budynków

Bardziej szczegółowo

Katowice Ligocka. Oferta inwestycyjna

Katowice Ligocka. Oferta inwestycyjna Oferta inwestycyjna Katowice Ligocka Strona 1 1 O Katowicach Dziesiąte miasto w kraju pod względem ludności, 314 500 mieszkańców. Katowice leżą w centrum największej aglomeracji w Polsce 2,8 mln ludzi.

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park - relacja z budowy (2011)

MARR Business Park - relacja z budowy (2011) MARR Business Park - relacja z budowy (2011) 09.12.2011 Rozpoczęta w maju ubiegłego roku inwestycja na terenie MARR Business Park przy ul. Nad Drwiną 10, obejmująca budowę hal produkcyjno-magazynowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA NAJMU POWIERZCHNI GALERIA HANDLOWA STARA CEGIELNIA KNURÓW, ULICA 1 MAJA 74

OFERTA NAJMU POWIERZCHNI GALERIA HANDLOWA STARA CEGIELNIA KNURÓW, ULICA 1 MAJA 74 OFERTA NAJMU POWIERZCHNI GALERIA HANDLOWA STARA CEGIELNIA KNURÓW, ULICA 1 MAJA 74 DOŁĄCZ DO NASZYCH NAJEMCÓW! e-mail: biuro@dlinvest.pl tel.: +48 32 253 00 95 LOKALIZACJA Knurów wchodzi w skład Konurbacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ WŁOCŁAWEK, ul. Kościuszki 3

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ WŁOCŁAWEK, ul. Kościuszki 3 INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ WŁOCŁAWEK, ul. Kościuszki 3 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarządzania Nieruchomościami ul. Kasprzaka 2/8 Warszawa tel. 22 634 69 14 kom.

Bardziej szczegółowo

Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3

Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3 Oferta nr: 1278 Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3 Rodzaj nieruchomości Rodzaj zabudowy Powierzchnia użytkowa Powierzchnia działki Kamienica mieszkalno - usługowa

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE 01.09.2012 r.

OTWARCIE 01.09.2012 r. OTWARCIE 01.09.2012 r. Szanowni Państwo dziękuję za zainteresowanie naszą ofertą wynajmu powierzchni handlowych w nowopowstającym centrum handlowo-usługowym GALERIA PÓŁNOC zlokalizowanym w północnej części

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego są nieruchomości gruntowe, na które składają się: działka nr 481/16 o pow. 18 m 2 zabudowana budynkiem garażu stanowiącego

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 Invest Park Hajduki S.A. ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Tel.: +48 32 771 40 70 Fax: +48 32 771 40 73 O NAS Invest Park Hajduki S.A. funkcjonuje na terenie byłych Zakładów

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Miasto Krosno Klimat gospodarczy 46 934 Mieszkańcy 112 064 6,7% Bezrobocie 16,3% 5

Bardziej szczegółowo

fot. Paweł Kozarzewski Serock, dn r.

fot. Paweł Kozarzewski Serock, dn r. fot. Paweł Kozarzewski Serock, dn. 08.06.2017 r. Cel spotkania podsumowanie dotychczasowych działań; omówienie stwierdzonych problemów i barier; wypracowanie nowej formuły działań w celu uruchomienia strefy

Bardziej szczegółowo

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.)

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.) STRATEGIA ROZWOJU SZCZECINA MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE 1.2. Statystyczny wizerunek Szczecina na tle województwa zachodniopomorskiego i kraju Miejsce Szczecina w województwie zachodniopomorskim i w kraju przedstawia

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Warszawa ulica Sowińskiego 28 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Powierzchnia gruntu: 23 954 m2 Powierzchnia użytkowa: 5 888,10 m2 Adres: ul. Sowińskiego 28, Warszawa Tytuł prawny

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Raciborska ul. Powstańców, 9. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym

Kuźnia Raciborska ul. Powstańców, 9. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym Kuźnia Raciborska ul. Powstańców, 9 Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Kuźnia Raciborska Ulica, nr budynku Powstańców, 9 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Wrocław ul. Małachowskiego 11 grunt zabudowany budynkiem magazynowo usługowym NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Cena: 2 859 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 0, 2804 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

budynek 560 m2 do adaptacji

budynek 560 m2 do adaptacji Data wydruku: 16.03.2017 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Kontakt z agentem: Karolina Majewska tel: +48426386040 mob: +48603307036 karolina.majewska@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

Przedmiot sprzedaży: Przewidywana cena : ,00 zł

Przedmiot sprzedaży: Przewidywana cena : ,00 zł Olsztyn ul. Limanowskiego - grunt zabudowany budynkami usługowymi - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Cena: : 890 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 4 313 m.kw. Powierzchnia użytkowa: : 531,62 m kw. Adres: ul. Limanowskiego

Bardziej szczegółowo

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO 4000m 2 POWIERZCHNI HANDLOWEJ Mamy przyjemność zaoferować Państwu powierzchnię komercyjną w obiekcie typu convenience, którego lokalizacja znajduję się

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Willa położona w Warszawie, przy ul. Sobczaka 11 (Bemowo). Na nieruchomość składa się prawo własności działki gruntu o powierzchni

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4. 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA 1 2 SPIS TREŚCI 2 3 SPIS RYSUNKÓW 2 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.4 LOKALIZACJA 3 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

Rzeszów ul. Ujejskiego 3 Zakład Produktów Naftowych Nr 4

Rzeszów ul. Ujejskiego 3 Zakład Produktów Naftowych Nr 4 Rzeszów ul. Ujejskiego 3 Zakład Produktów Naftowych Nr 4 Rzeszów, ul. Ujejskiego 3 Działki o nr: 51/2, 51/5, 51/7. Działki zabudowane obiektami zakładu produktów naftowych Księga wieczysta: RZ1Z/00078013/7

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR1P/00506817/2 lokal mieszkalny nr 3 położony na parterze (1

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Olsztyn ul. Limanowskiego grunt zabudowany parterowym budynkiem biurowym Powierzchnia gruntu: 4 313 m.kw. m.kw. Powierzchnia uż użytkowa: ytkowa: 531,62 m kw. Powierzchnia zabudowy:

Bardziej szczegółowo

2. Przeznaczenie nieruchomości. obszarze mieszkalnictwa o średniej intensywności z przewagą zabudowy wielorodzinnej 3. Opis przedmiotu wyceny

2. Przeznaczenie nieruchomości. obszarze mieszkalnictwa o średniej intensywności z przewagą zabudowy wielorodzinnej 3. Opis przedmiotu wyceny 2. Przeznaczenie nieruchomości. Dla terenu, na którym położony jest budynek wielorodzinny z przedmiotowym lokalem, nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według zapisu

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nieruchomość położona w Katowicach przy ulicy Raciborskiej. Powierzchnia łączna 6,1443 ha. Ponad 6 400m 2 powierzchni użytkowej budynków.

OFERTA. Nieruchomość położona w Katowicach przy ulicy Raciborskiej. Powierzchnia łączna 6,1443 ha. Ponad 6 400m 2 powierzchni użytkowej budynków. OFERTA Nieruchomość położona w Katowicach przy ulicy Raciborskiej. Powierzchnia łączna 6,1443 ha. Ponad 6 400m 2 powierzchni użytkowej budynków. Miasto: Gmina: Województwo: Własność: Użytkownik wieczysty:

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne biura do wynajęcia!!! Informacje dotyczące najmu pomieszczeń biurowych

Nowoczesne biura do wynajęcia!!! Informacje dotyczące najmu pomieszczeń biurowych Nowoczesne biura do wynajęcia!!! Informacje dotyczące najmu pomieszczeń biurowych Prezentujemy Państwu informację o nowoczesnych pomieszczeniach biurowych o powierzchni 472 m 2 zlokalizowanych na terenie

Bardziej szczegółowo

7.2. Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia, informacje ogólne

7.2. Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia, informacje ogólne 7.2. Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia, informacje ogólne Gmina Wieliczka leży na południowy - wschód od Krakowa, zajmując obszar 100,1 km2. Jej strukturę administracyjną tworzą: miasto Wieliczka

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDAŻY. Lubicz Dolny ulica Mostowa 1

NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDAŻY. Lubicz Dolny ulica Mostowa 1 NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDAŻY Lubicz Dolny ulica Mostowa 1 Przedmiot sprzedaży: lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 40,09 m2 usytuowany na I piętrze w budynku mieszkalno-użytkowym, posadowionym na

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość na sprzedaż

Nieruchomość na sprzedaż Nieruchomość na sprzedaż Grunt zabudowany budynkiem mieszkalnym Warszawa, Bemowo, ul. Oławska 1 RWE Stoen Operator Sp. z o.o. w Warszawie Ul. Piękna 46, 00 672 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE:

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE: Koszalin położony jest w województwie zachodniopomorskim w Polsce, w odległości 6 km w linii prostej od Morza Bałtyckiego. Koszalin to ważny węzeł komunikacyjny, przez który przebiega międzynarodowa trasa

Bardziej szczegółowo

Lubicz Dolny ul. Mostowa 1 Lokal użytkowy nr 4. Nieruchomość na sprzedaż

Lubicz Dolny ul. Mostowa 1 Lokal użytkowy nr 4. Nieruchomość na sprzedaż Lubicz Dolny ul. Mostowa 1 Lokal użytkowy nr 4 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Lubicz Ulica, nr budynku Mostowa 1 Powierzchnia lokalu Lokal użytkowy nr 4 o powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

ZIELONA GÓRA, ul. Działkowa / Zacisze

ZIELONA GÓRA, ul. Działkowa / Zacisze ZIELONA GÓRA, ul. Działkowa / Zacisze PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO ZIELONA GÓRA Zielona Góra miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, siedziba organów samorządu

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Katowice ul. Paderewskiego 33

Nieruchomość do sprzedania. Katowice ul. Paderewskiego 33 Nieruchomość do sprzedania Katowice ul. Paderewskiego 33 Przedmiot sprzedaży Prawo użytkowania wieczystego zabudowanych działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 5/1 i 27/1 łącznego obszaru 2124

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą nr KR1P/00083890/5 lokal mieszkalny nr 4 położony na I piętrze (II

Bardziej szczegółowo

OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH GMINA MŚCIWOJÓW LOKALIZACJA: GRZEGORZÓW

OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH GMINA MŚCIWOJÓW LOKALIZACJA: GRZEGORZÓW OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH GMINA MŚCIWOJÓW LOKALIZACJA: GRZEGORZÓW 1. Będąca własnością Gminy Mściwojów niezabudowana nieruchomość położona jest w obrębie wsi Grzegorzów i składa się z dwóch działek

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00048766/2 lokal mieszkalny położony na parterze (1 kondygnacja)

Bardziej szczegółowo

O f e r t a w y n a j m u p o w i e r z c h n i k o m e r c y j n e j Czechowice ul. Traugutta 11

O f e r t a w y n a j m u p o w i e r z c h n i k o m e r c y j n e j Czechowice ul. Traugutta 11 Bielskie Technologie Sp. z o.o. 43-512 Kaniów ul. Stefana Kóski 45 O f e r t a w y n a j m u p o w i e r z c h n i k o m e r c y j n e j Czechowice ul. Traugutta 11 Czechowice-Dziedzice, marzec 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie!

ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie! ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie! Zaledwie 90 km od Warszawy i 100 km od wschodniej granicy Unii Europejskiej leżą 80 tysięczne Siedlce. Miasto o wielowiekowej, bogatej

Bardziej szczegółowo

Budynek produkcyjno-magazynowo-usługowy do sprzedaży

Budynek produkcyjno-magazynowo-usługowy do sprzedaży Budynek produkcyjno-magazynowo-usługowy do sprzedaży Nieruchomość na sprzedaż 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3, zlokalizowana w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec Budynek produkcyno-magazynowo-usługowy

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOCHOWA UL. JAGIELLOŃSKA 1

CZĘSTOCHOWA UL. JAGIELLOŃSKA 1 OFERTA NAJMU POWIERZCHNI D L C E N T E R P O I N T CZĘSTOCHOWA UL. JAGIELLOŃSKA 1 Catchment area planowanej inwestycji jest zamieszkały przez blisko 281 971 mieszkańców. Częstochowa należy do miast o dużym

Bardziej szczegółowo

Bytom Szombierki Targowisko

Bytom Szombierki Targowisko Nieruchomość pod obiekt handlowy Bytom Szombierki Targowisko GC Investment S.A., Katowice, 2013 Strona 1 1 Lokalizacja: Polska, Górny Śląsk Bytom leży w sercu najbardziej uprzemysłowionego i zurbanizowanego

Bardziej szczegółowo

Popielów ul. Wolności 10a woj. opolskie. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym

Popielów ul. Wolności 10a woj. opolskie. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym Popielów ul. Wolności 10a woj. opolskie Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Popielów woj. opolskie Ulica, nr budynku Powierzchnia budynków Wolności 10a Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Nieruchomość gruntowa niezabudowana Nieruchomość gruntowa niezabudowana WAR S ZAWA 01 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w dzielnicy Żoliborz przy zbiegu ulic Powązkowskiej, Krasińskiego i Elbląskiej. 6 linii tramwajowych

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni 5.544,20 m 2, stanowiąca działkę gruntu nr 90/17. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 6.105.000

Bardziej szczegółowo

Informacja o obiekcie biurowo-socjalnym z halą magazynowo-produkcyjną 1. Informacje ogólne:

Informacja o obiekcie biurowo-socjalnym z halą magazynowo-produkcyjną 1. Informacje ogólne: Informacja o obiekcie biurowo-socjalnym z halą magazynowo-produkcyjną 1. Informacje ogólne: Nieruchomość położona jest na terenie Synergy Park w Przyszowicach przy ulicy Granicznej 66 w gminie Gierałtowice

Bardziej szczegółowo

Informacja o nieruchomości położonej w Sieradzu przy ul. Jana Pawła II 90 lokal mieszkalny nr 43

Informacja o nieruchomości położonej w Sieradzu przy ul. Jana Pawła II 90 lokal mieszkalny nr 43 Informacja o nieruchomości położonej w Sieradzu przy ul. Jana Pawła II 90 lokal mieszkalny nr 43 STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI : Nieruchomość gruntowa zabudowana; Stanowi własność Województwa Łódzkiego (wspólnota

Bardziej szczegółowo

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Charakter: produkcyjny Powierzchnia hali: 1.282,38 m 2 Media: prąd, siła, woda, kanalizacja, gaz, telefon, Internet Powierzchnia działki: 7.835 m2 Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNEJ NR 67

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNEJ NR 67 OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNEJ NR 67 Invest Park Hajduki S.A. ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Tel.: +48 32 771 40 70 Fax: +48 32 771 40 73 O NAS Invest Park Hajduki S.A. funkcjonuje na terenie

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 2309 m kw. Położenie: Katowice Pocztowa 9 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Kliknij

Bardziej szczegółowo

Państwa działalności gospodarczej. Obiekt posiada garaże podziemne i naziemne wyposażone łącznie w kilkaset stanowisk postojowych.

Państwa działalności gospodarczej. Obiekt posiada garaże podziemne i naziemne wyposażone łącznie w kilkaset stanowisk postojowych. WYSOKA Dane podstawowe: miejscowość Wysoka, ul. Lipowa, Obręb 0028 Wysoka, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, działka Nr 46/68 (nowy podział: 46/73-83) o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

OPOLSKA CENTRUM OFERTA WYNAJMU LOKALI USŁUGOWYCH I BIUROWYCH KATOWICE, CENTRUM, UL. OPOLSKA WWW.INWESTORHM.PL

OPOLSKA CENTRUM OFERTA WYNAJMU LOKALI USŁUGOWYCH I BIUROWYCH KATOWICE, CENTRUM, UL. OPOLSKA WWW.INWESTORHM.PL OPOLSKA CENTRUM OFERTA WYNAJMU LOKALI USŁUGOWYCH I BIUROWYCH KATOWICE, CENTRUM, UL. OPOLSKA WWW.INWESTORHM.PL www.inwestorhm.pl DZIAŁ KOMERCJALIZACJI Bartłomiej Stuła tel. 660-678-382 bartek.stula@grupainwest.pl

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: W A R S Z A W A, ul. W O L S K A NR 117/123

Lokalizacja: W A R S Z A W A, ul. W O L S K A NR 117/123 Z A P R O S Z E N I E D O S K Ł A D A N I A O F E R T N A B Y C I A N I E R U C H O M O Ś C I Lokalizacja: W A R S Z A W A, ul. W O L S K A NR 117/123 N i e r u c h o m o ś ć g r u n t o w a z a b u d

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne biura do wynajęcia!!! Informacje dotyczące najmu pomieszczeń biurowych

Nowoczesne biura do wynajęcia!!! Informacje dotyczące najmu pomieszczeń biurowych Nowoczesne biura do wynajęcia!!! Informacje dotyczące najmu pomieszczeń biurowych Prezentujemy Państwu informację o nowoczesnych pomieszczeniach biurowych zlokalizowanych na terenie kompleksu Auro Business

Bardziej szczegółowo