Prezentacja wolnej przestrzeni do zagospodarowania zlokalizowanej w parku wodnym Aquadrom w Rudzie Śląskiej DATA: 15 maja 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja wolnej przestrzeni do zagospodarowania zlokalizowanej w parku wodnym Aquadrom w Rudzie Śląskiej DATA: 15 maja 2014 roku"

Transkrypt

1 Strona1 Prezentacja wolnej przestrzeni do zagospodarowania zlokalizowanej w parku wodnym Aquadrom w Rudzie Śląskiej DATA: 15 maja 2014 roku

2 Strona2 Spis treści: 1. Wstęp str Cel i zakres opracowania str Dane o nieruchomości 3.1 Lokalizacja, przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego i stan prawny nieruchomości str Analiza lokalizacji i opis otoczenia nieruchomości str Analiza lokalizacji nieruchomości str Opis otoczenia nieruchomości str Inne uwarunkowania str Stan techniczno-użytkowy nieruchomości str Charakterystyka i opis wolnej przestrzeni do zagospodarowania str Wentylacja i klimatyzacja str Załączniki (dokumentacja fotograficzna) str. 18

3 Strona3 1. Wstęp Aquadrom w Rudzie Śląskiej to najnowocześniejszy obiekt rekreacyjno-sportowy w województwie śląskim. Jest to kompleks trzech stref: Sportu, Rekreacji i Saunarium. Szereg innowacji zastosowanych w Aquadromie, wyróżnia go na tle pozostałych parków wodnych w Polsce. Nowoczesne technologie, takie jak nietypowy dach przepuszczający promienie UV, interaktywne zjeżdżalnie, basen z ruchomym dnem czy 7-metrowa jedyna taka tuba dla płetwonurków przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności obiektu. Miesięcznie odwiedza go średnio osób, głównie z Rudy Śląskiej, Katowic, Chorzowa, Zabrza, Gliwic. Aquadrom to obiekt powszechnie rozpoznawalny, kojarzony i łatwy do zidentyfikowania. Aquadrom położony jest w Rudzie Śląskiej mieście, którego powierzchnia wynosi 77,73 km². Ruda Śląska graniczy z Zabrzem, Bytomiem, Świętochłowicami, Chorzowem, Katowicami, Mikołowem i powiatem gliwickim. Doskonała sieć komunikacyjna miasta i jego lokalizacja w środku około 2,5 milionowej konurbacji górnośląskiej, przebiegająca przez miasto autostrada A-4 i Drogowa Trasa Średnicowa oraz droga wojewódzka 925 łącząca Bytom z Rybnikiem, w pobliżu skrzyżowanie autostrad A-1 i A-4 oraz około 9 milionów mieszkańców w promieniu 100 km powoduje, że Ruda Śląska jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miast na Górnym Śląsku. Obiekt został oddany do użytku w grudniu 2012 roku. Na kondygnacji IV, ponad wykonaną i oddaną do użytku strefą basenowo rekreacyjną znajduje się wolna przestrzeń do zagospodarowania, w stanie surowym zamkniętym bez wykończonych i wyposażonych wnętrz, z uwzględnieniem doprowadzeniaodprowadzenia mediów o powierzchni użytkowej 1.425,23 m2. Na etapie budowy planowano przeznaczenie tej części obiektu na strefę fitness, w której miał się znaleźć nowoczesny fitness club wraz z pomieszczeniami sanitarnymi, biurowym, socjalnym oraz barem, na co może wskazywać konstrukcja żelbetowa oraz spora część wymurowanych ścian działowych. Ne oznacza to, że przedmiotowej przestrzeni nie można zaadaptować pod inną działalność gospodarczą. Zapraszamy do zapoznania się z naszą prezentacją wolnych pomieszczeń do zagospodarowania.

4 Strona4 2. Cel i zakres opracowania: Przedmiotem opracowania jest prezentacja wolnej przestrzeni do zagospodarowania w ośrodku rekreacyjno-sportowym Aquadrom w Rudzie Śląskiej. Celem opracowania jest przedstawienie podstawowych informacji na temat lokalizacji, charakterystyki oraz funkcjonalności przedmiotowej przestrzeni oraz zainteresowanie potencjalnego inwestora. 3. Dane o nieruchomości: 3.1 Lokalizacja, przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego i stan prawny nieruchomości: Przedmiotowe pomieszczenia znajdują się w budynku parku wodnego Aquadrom, który położony jest w południowej części miasta Ruda Śląska w dzielnicy Halemba i zlokalizowany jest po północnej stronie rzeki Kłodnicy w rejonie kwartału ulicy Kłodnickiej i 1-go Maja. Część budynku, w której znajduje się niezagospodarowana przestrzeń posiada następujące oznaczenia geodezyjne: Województwo: śląskie; Miasto: Ruda Śląska; Ulica: Kłodnicka95A; KW nr: GL1S/ /2; Działki nr: 2389/113, 2388/113. Fragment mapy o charakterze poglądowym z opisem przeznaczenia obszaru. Źródło:

5 Strona5 Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej nr 1066/LXI/2006 z dnia r. teren, na którym znajduje się budynek jest na obszarze oznaczonym symbolem: US1 tereny sportu i rekreacji. Działki gruntu wchodzące w skład nieruchomości (w części, w której znajdują się wolne pomieszczenia) są własnością Skarbu Państwa, a użytkownikiem wieczystym jest Aquadrom Sp. z o.o. Budynek stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności 3.2 Analiza lokalizacji i opis otoczenia nieruchomości: Analiza lokalizacji nieruchomości: Ruda Śląska jest dużym ośrodkiem przemysłowym, położonym na południu Polski, w centralnej części województwa śląskiego. Ruda Śląska, której powierzchnia wynosi 77,73 km², graniczy z Zabrzem, Bytomiem, Świętochłowicami, Chorzowem, Katowicami, Mikołowem i powiatem gliwickim. Ruda Śląska jest miastem na prawach powiatu. Razem z Świętochłowicami, Chorzowem, Siemianowicami Śląskimi, Katowicami oraz Mysłowicami wchodzi w skład podregionu katowickiego. Ruda Śląska od ponad dwustu lat rozwijała się na bazie górnictwa węgla kamiennego oraz hutnictwa, co ukształtowało w znacznej mierze gospodarczy obraz miasta. Obecnie jest największym miastem górniczym w Unii Europejskiej jednak w ostatnich latach miasto zmienia swój wizerunek i rozwija się w różnych kierunkach. Istotnego znaczenia nabierają zakłady produkcyjne w dziedzinie obróbki metali, automatyki przemysłowej, przemysłu spożywczego, poligraficznego i materiałów izolacyjnych. Konsekwencją rozwoju gospodarczego Rudy Śląskiej jest rozwój małych i średnich firm usługowych, produkcyjnych i handlowych. Dobrze rozwinięta jest infrastruktura biznesu: banków, biur doradztwa gospodarczego, finansowego i prawnego, towarzystw ubezpieczeniowych oraz biur obrotu nieruchomości. Szerokie perspektywy rozwojowe dla przedsiębiorców daje zaplecze doradcze, natomiast pełną obsługę finansową dla firm i mieszkańców zapewnia 13 banków. Otoczenie biznesu uzupełniają liczne instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, kancelarie prawnicze i firmy obsługi nieruchomości. W mieście działa kilkadziesiąt firm z udziałem kapitału zagranicznego, między innymi Segece Polska Sp. z o.o., Lambertz Polonia, Leiber Poland, Greschbach-Zeman-Pokój, Tesco Polska. Ze względu na posiadany potencjał ekonomiczny i możliwości rozwojowe, miasto stanowi atrakcyjny obszar do zaangażowania się w działalność gospodarczą inwestorów krajowych i zagranicznych. Atutem miasta jest

6 Strona6 również sprawnie działająca infrastruktura i wyszkolone kadry. Doskonała sieć komunikacyjna miasta i jego lokalizacja w środku około 2,5 milionowej konurbacji górnośląskiej, przebiegająca przez miasto autostrada A-4 i Drogowa Trasa Średnicowa oraz droga wojewódzka 925 łącząca Bytom z Rybnikiem, w pobliżu skrzyżowanie autostrad A-1 i A-4 oraz około 9 milionów mieszkańców w promieniu 100 km powoduje, że Ruda Śląska jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miast na Górnym Śląsku. Na południe od miasta przebiega również droga krajowa DK44, łącząca województwo śląskie z małopolskim. Świetne skomunikowanie miast konurbacji górnośląskiej w układzie wschód-zachód przyczyniło się do podjęcia przez Miasto Ruda Śląska prac polegających na budowie trasy w układzie północ-południe (N-S). Zadanie to jest priorytetową inwestycją w mieście. Wybudowana trasa N-S w znacznym stopniu przejmie ruch tranzytowy w układzie północ-południe, zatem po autostradzie A1, będzie to druga ważna relacja w regionie. Ruda Śląska posiada oferty inwestycyjne dotyczące zagospodarowania wielu nieruchomości (gruntów, budynków i lokali użytkowych) położonych zarówno w pobliżu ważnych ciągów komunikacyjnych, jak i w wyznaczonych dla tego celu strefach aktywności gospodarczej. Nieruchomości komunalne przeznaczone są dla rozwoju produkcji, usług, handlu i budownictwa mieszkaniowego. Miasto otwarte jest na przemysł wykorzystujący nowoczesne technologie i produkcję nieuciążliwą dla środowiska naturalnego. Przedsiębiorcy mogą korzystać z obniżonych stawek w podatku od nieruchomości od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli utworzą nowe miejsca pracy. Obniżenie stawki dla przedsiębiorców zatrudniających nowych pracowników obowiązuje w zależności od liczby utworzonych etatów od 2 do 5 lat. Ponadto prowadzący działalność w Rudzie Śląskiej mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, objętych ochroną konserwatorską, w których wykonano remont całej elewacji frontowej. Do najważniejszych atutów miasta, które sprzyjają działalności gospodarczej należą między innymi: Położenie geograficzne (korzystny układ komunikacyjny, układ metropolitarny); Lokalizacja miasta w centrum Metropolii, która sprzyja alokacji siły roboczej; Działalność instytucji otoczenia biznesu: Rudzka Agencja Rozwoju Inwestor, Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości, Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny; Duża ilość potencjalnych terenów inwestycyjnych, szczególnie stanowiących własność Miasta; Prowadzenie polityki przyjaznej dla przedsiębiorców i inwestorów; Wspieranie przedsiębiorczości poprzez odpowiednie rozwiązania w zakresie podatków i opłat lokalnych;

7 Strona7 Uzbrajanie terenów inwestycyjnych wyznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, w tym budowa nowych dróg dojazdowych. Główne kierunki rozwoju miasta zostały zawarte w Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska Zgodnie z wytyczoną wizją rozwoju Ruda Śląska w przyszłości będzie miastem nowoczesnym, zrewitalizowanym, dobrze skomunikowanym, atrakcyjnym ekonomicznie dla kapitału zagranicznego. Ważnym miernikiem, który wskazuje potencjał gospodarczy regionu jest stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia w Rudzie Śląskiej, w roku 2012, wynosiła 9% i wzrosła w stosunku do roku 2007 o 2,2% oraz była wyższa o 1,2% niż w podregionie katowickim. Wartość stopy bezrobocia na poziomie 9% pozycjonowała Rudę Śląską na drugim miejscu w podregionie. W porównaniu do średniej krajowej, stopa bezrobocia w mieście była niższa o 4,4% zarówno w roku 2007, jak i w roku Również w porównaniu do średniej wojewódzkiej wartości te były niższe odpowiednio o 2,4% w roku 2007 oraz o 3,1% w roku Dynamika bezrobocia w Rudzie Śląskiej w latach (tj. zmiana liczby bezrobotnych zarejestrowanych w czasie; jako rok bazowy przyjęto 2008, natomiast jako rok docelowy 2012) wynosiła 180. Najliczniejszą grupę bezrobotnych w Rudzie Śląskiej stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym. Liczba osób bezrobotnych w tej grupie wzrosła na przestrzeni lat z do osób. W 2012 roku osoby te stanowiły 33% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych w Rudzie Śląskiej. Najliczniejszą grupę osób bezrobotnych w Rudzie Śląskiej stanowiły osoby w wieku lat. Osoby te stanowiły w roku ,4% wszystkich bezrobotnych. Najmniejszą pod względem liczebności była grupa Osoby z tej grupy stanowiły zaledwie 1,7% wszystkich bezrobotnych. Przeciętne wynagrodzenie brutto w Rudzie Śląskiej w 2012 roku wynosiło 3.309,17 zł i w stosunku do roku 2008 wzrosło o 531,84 zł. W stosunku do średniej krajowej przeciętne wynagrodzenie brutto w Rudzie Śląskiej było niższe o 11,6 pkt., a w porównaniu do średniej wojewódzkiej o 14,6 pkt. Przeciętne wynagrodzenie brutto nie do końca pokazuje stopień zamożności mieszkańców danej jednostki terytorialnej. Wartość ta jest zawyżona przez nieliczne osoby, które mają wysokie zarobki. Pewien obraz zamożności pokazują dane dotyczące deklaracji PIT i CIT. W roku 2012 wzrosła liczba podatników (osób fizycznych) rozliczających się za pomocą PIT 37 przekraczających I próg podatkowy (dochód powyżej ,00 zł) z 598 w 2011 roku do 1018 w 2012 roku. Wzrosła również liczba podmiotów rozliczających się za pomocą CIT-8 (podatek od dochodów spółek) z 720 w 2011 roku do 736 w 2012 roku. Liczba ludności Rudy Śląskiej wynosi około 140 tys., miasto znajduje się pod tym względem na 24 pozycji w kraju. Biorąc pod uwagę miasta niewojewódzkie, Ruda Śląska plasuje się na 7 miejscu pod względem liczby ludności. Strukturę ludności w Rudzie Śląskiej można określić jako bardzo zbliżoną do porównywanych

8 Strona8 jednostek terytorialnych. Wśród porównywanych miast na prawach powiatów grodzkich, Ruda Śląska odznacza się największym procentowym udziałem ludności w wieku przedprodukcyjnym 17,56% oraz najmniejszym udziałem procentowym ludności w wieku poprodukcyjnym w społeczeństwie ogółem, tj. 17,71%. W latach przyrost naturalny w Rudzie Śląskiej był ujemny. Liczba urodzin (dzieci, które zameldowano w Rudzie Śląskiej) wynosiła w latach odpowiednio: 1.512, i Zmarło natomiast odpowiednio w 2010 roku 1.618, w 2011 roku oraz w 2012 roku osób. Wartość przyrostu naturalnego wynosiła odpowiednio: (-0,75), (-1,25) oraz (-1,19) promila ( ). Saldo migracji w Rudzie Śląskiej w latach , ze wskaźnikiem (-5,83) było najniższe wśród porównywanych jednostek. W latach wartość ta znacznie spadła (-3,78) i wśród porównywanych miast zajmowała 4 pozycję pod tym względem. Ważną informacją są również dane na temat wykształcenia mieszkańców Rudy Śląskiej, które zostały zebrane podczas Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2011 roku. Najliczniejszą grupę wśród mieszkańców Rudy Śląskiej stanowili mieszkańcy z wykształceniem zasadniczym zawodowym (29,88%) oraz z wykształceniem średnim (28,34%). Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2011 roku w Rudzie Śląskiej było 12,64% mieszkańców z wykształceniem wyższym. Ludność z wykształceniem gimnazjalnym stanowiła 4,88%. Duży odsetek wśród ludności ogółem w Rudzie Śląskiej stanowią mieszkańcy z wykształceniem ukończonym podstawowym tj. 17,50%. Potencjał ekonomiczny miasta Ruda Śląska można zobrazować przez pokazanie PKB. PKB podregionu katowickiego w 2007r. wynosiło mln zł, co stanowiło 22,59% PKB województwa śląskiego oraz 2,94% PKB całego kraju, przy czym PKB regionu miasto stołeczne Warszawa wynosiło 13,51% ( mln zł), a dla średniego regionu w Polsce 1,41%, tj mln zł. W 2010r., w stosunku do 2007r., PKB dla podregionu katowickiego wzrosło o mln zł i wynosiło mln zł, a dla średniego regionu w Polsce mln zł. Udział % wartości PKB regionu w województwie zmniejszył się o 1,01% (do 21,58%), a w skali kraju o 1,14% (do 2,80%). Jednakże dynamika PKB regionu wzrosła o 14,85. Podregion katowicki w 2007r. osiągnął PKB na 1 mieszkańca w wysokości PLN, co pozwoliło na osiągnięcie 6 pozycji w skali kraju. W 2010r. podregion katowicki nadal znajdował się na 6 pozycji, a wzrost PKB podregionu nastąpił o PLN, tj. 16,50% Opis otoczenia nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej (ulica Kłodnicka). Nieruchomość położona jest w strefie miejskiej Rudzie Śląskiej Halembie. Otoczenie stanowi

9 Strona9 głównie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna III-IV kondygnacyjna oraz punkty handlowe. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości zlokalizowana jest hala sportowa, budynek byłej placówki oświatowej oraz budynek Caritasu. W dalszej okolicy znajdują się między innymi boisko sportowe Grunwald, budynki i tereny KWK Halemba-Wirek oraz plac handlowy, Biedronka, Aldi, Lidl i Intermarche Inne uwarunkowania: Nieruchomość, w której znajduje się przedmiotowa przestrzeń do zagospodarowania położona jest na terenie górniczym KWK Halemba-Wirek. Wg danych z Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, zlokalizowana jest poza zasięgiem wpływów aktualnie prowadzonej i projektowanej eksploatacji górniczej. Istnieje jednak możliwość wystąpienia wstrząsów podziemnych wywołujących przyspieszenie drgań powierzchni o maksymalnej wartości a<=250mm/s². 3.3 Stan techniczno-użytkowy nieruchomości: Budynek, w którym znajdują się lokale u do zagospodarowania jest obiektem: w grupie funkcjonalnej zaliczającym się do obiektów użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym (miesięcznie korzysta z obiektu średnio osób, głównie z Rudy Śląskiej, Katowic, Chorzowa, Zabrza, Gliwic); wolnostojącym; o skomplikowanej bryle i rzucie o formie wachlarzowej; w pełni dostępnym dla osób niepełnosprawnych w zakresie stref ogólnodostępnych; czterokondygnacyjnym. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej. Nieruchomość posiada dostęp do następujących sieci uzbrojenia technicznego: linia elektryczna; sieć wodociągowa i kanalizacyjna; sieć ciepłownicza; sieć teletechniczna; sieć wentylacyjna; lampy oświetleniowe. Na nieruchomości znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe (około 350 miejsc).

10 Strona10 Obiekt jest ogrodzony, chroniony i monitorowany. Budynek obiektu rekreacyjno-sportowego Aquadrom od strony przedmiotowej wolnej przestrzeni do zagospodarowania. Widok na strefę z pomieszczeniami do zagospodarowania.

11 Strona11 4. Charakterystyka i opis wolnej przestrzeni do zagospodarowania: Przedmiotowa przestrzeń w stanie surowym zamkniętym bez wykończonych i wyposażonych wnętrz, z uwzględnieniem doprowadzenia-odprowadzenia mediów o powierzchni użytkowej 1.425,23 m2 znajduje się w budynku parku wodnego Aquadrom oddanego do użytku w 2012 roku. Na etapie budowy planowano przeznaczenie tej części obiektu na strefę fitness, w której miał się znaleźć nowoczesny fitness club wraz z pomieszczeniami sanitarnymi, biurowym, socjalnym oraz barem. Może wskazywać na to konstrukcja żelbetowa oraz spora część wymurowanych ścian działowych. Lokale do zagospodarowania znajdują się na kondygnacji IV, ponad wykonaną i oddaną do użytku strefą basenowo - rekreacyjną. Do wejścia do przedmiotowych pomieszczeń z holu głównego Aquadromu należy kierować się poprzez otwarte schody oraz windę (także dla niepełnosprawnych), która znajduje się w głębi holu wejściowego po lewej stronie od recepcji. Istnieje również możliwość wejścia boczną klatką schodową ewakuacyjną. Wejście główne do obiektu Aquadrom. Widok na boczną klatkę schodową.

12 Strona12 Widok na hol główny i recepcję Aquadromu. Otwarte schody i winda z głównego holu wejściowego prowadzą na antresolę IV kondygnacji, z której dostępne są pomieszczenia administracyjno-biurowe całego obiektu (po lewej) i wejście do przedmiotowej przestrzeni (po prawej). Przedmiotowe pomieszczenia zaopatrzone są też w osobną klatkę schodową ewakuacyjną po przeciwnej stronie od wejścia głównego i windy, jak również w bezpośrednie połączenie windowe z częścią basenowo-rekreacyjną. Widok na schody w holu głównym prowadzące na kondygnację, na której znajduje się przedmiotowa przestrzeń do zagospodarowania.

13 Strona13 Widok na wejście do przedmiotowych pomieszczeń. Na przedmiotową przestrzeń składają się dwa poziomy: i Wejście główne prowadzi na poziom +9,00, którego powierzchnia użytkowa wynosi: 1.060,67 m² Na poziomie tym znajdują się następujące pomieszczenia: Lp. Nr pomieszczenia Powierzchnia w m² Opis pomieszczenia UWAGI , ,38 Pomieszczenie z odpływem kanalizacyjnym. Pomieszczenie przejściowe. Ściany działowe z cegieł wapienno-piaskowych. Ściana nośna żelbetowa. Pomieszczenie bez dostępu do okien. Pomieszczenie z odpływem kanalizacyjnym. Wejście z pomieszczenia nr Ściany działowe z cegieł wapienno-piaskowych. Ściana nośna żelbetowa. Pomieszczenie bez dostępu do okien. Brak dokumentacji fotograficznej ze względu na zamurowane wejście. Brak dokumentacji fotograficznej ze względu na zamurowane wejście.

14 Strona , , , , ,84 Pomieszczenie magazynowe. Ściany działowe z cegieł wapienno-piaskowych. Ściana nośna żelbetowa. Pomieszczenie bez dostępu do okien. Korytarz komunikacyjny z odpływem kanalizacyjnym prowadzący do pomieszczeń: , , , , , Ściany działowe z cegieł wapiennopiaskowych. Ściana nośna żelbetowa. Pomieszczenie bez dostępu do okien. Pomieszczenie magazynowe. Ściany działowe z cegieł wapienno-piaskowych. Pomieszczenie bez dostępu do okien. Pomieszczenie z odpływem kanalizacyjnym. Ściany działowe z cegieł wapienno-piaskowych. Ściana nośna żelbetowa. Pomieszczenie bez dostępu do okien. Pomieszczenie z odpływem kanalizacyjnym. Pomieszczenie przejściowe. Ściany działowe z cegieł wapienno-piaskowych. Ściana nośna żelbetowa. Pomieszczenie bez dostępu do okien. Brak dokumentacji fotograficznej ze względu na zamurowane wejście. Brak dokumentacji fotograficznej ze względu na zamurowane wejście. Brak dokumentacji fotograficznej ze względu na zamurowane wejście. Brak dokumentacji fotograficznej ze względu na zamurowane wejście. Brak dokumentacji fotograficznej ze względu na zamurowane wejście.

15 Strona15 Pomieszczenie z odpływem kanalizacyjnym ,70 Pomieszczenie przejściowe. Ściany działowe z cegieł wapienno-piaskowych. Ściana nośna żelbetowa. Pomieszczenie bez dostępu do okien. Pomieszczenie z odpływem kanalizacyjnym. Ściany działowe z cegieł wapienno-piaskowych. Ściana nośna ,87 żelbetowa. Pomieszczenie bez dostępu do okien ,04 Otwarta przestrzeń z bezpośrednim dostępem do ,90 wejścia/wyjścia głównego oraz windy prowadzącej do ,28 części basenowej (wydzielono pomieszczenie ,80 ściany działowe z cegieł wapienno-piaskowych). Przestrzeń oświetlona naturalnie poprzez okna ścienne ,46 oraz dachowe. Znajduje się tu żelbetowa klatka schodowa prowadząca na poziom +13,50. Przestrzeń z odpływami ,41 kanalizacyjnymi oraz konstrukcyjnymi żelbetowymi filarami. Znajdują tu się również wyloty wentylacyjne. Brak dokumentacji fotograficznej ze względu na zamurowane wejście. Brak dokumentacji fotograficznej ze względu na zamurowane wejście. Załącznik nr: 1, 2, 3, 4, 4a, Brak 1, , , A 5, , ,39 Wnęka z wejściami do pomieszczeń , A, , , , , , , Pomieszczenie z odpływami kanalizacyjnymi. Ściany działowe z cegieł wapienno-piaskowych. Ściana nośna żelbetowa. Pomieszczenie bez dostępu do okien. Pomieszczenie z odpływami kanalizacyjnymi. W pomieszczeniu znajdują się drzwi prowadzące do strefy technicznej-wentylacyjnej. Wejście do pomieszczenia z otwartej przestrzeni. Pomieszczenia z odpływami kanalizacyjnymi. Ściany działowe z cegieł wapienno-piaskowych. Ściana nośna żelbetowa. Pomieszczenia bez dostępu do okien. Zał. 5. Brak dokumentacji fotograficznej. Załącznik nr: 6, 7. Brak dokumentacji fotograficznej.

16 Strona , , , , , ,86 Korytarz komunikacyjny prowadzący do pomieszczeń: , , , , , Korytarz prowadzi również do wyjścia ewakuacyjnego oraz na drugą żelbetową klatkę schodową prowadzącą na poziom +13,50. Pomieszczenie z dostępem do światła dziennego (okna ,55 ścienne). W pomieszczeniu znajduje się żelbetowy filar konstrukcyjny. Ściany działowe z cegieł wapiennopiaskowych. Ściana nośna żelbetowa. Pomieszczenie z dostępem do światła dziennego (okna ,90 ścienne). W pomieszczeniu znajduje się żelbetowy filar konstrukcyjny. Ściany działowe z cegieł wapiennopiaskowych. Ściana nośna żelbetowa. Pomieszczenie magazynowe bez dostępu do okna. Ściany ,28 działowe z cegieł wapienno-piaskowych. Ściana nośna żelbetowa. Ewakuacyjna żelbetowa klatka schodowa , ,59 Otwarte pomieszczenie o wysokości poziomu (+9,00)+(+13,50). Ściany nośne żelbetowe ,59 Otwarte pomieszczenie o wysokości poziomu (+9,00)+(+13,50). Ściany nośne żelbetowe ,59 Otwarte pomieszczenie o wysokości poziomu (+9,00)+(+13,50). Ściany nośne żelbetowe. Załącznik nr: 8, 9, 10. Załącznik nr: 11, 12. Załącznik nr: 13, 14. Brak dokumentacji fotograficznej. Brak dokumentacji fotograficznej. Załącznik nr: 15. Załącznik nr: 15. Załącznik nr: 15. RAZEM powierzchnia użytkowa 1.060,67 Na poziom o powierzchni użytkowej 363,23 m² prowadzą dwie klatki schodowe. Na poziomie tym znajdują się następujące pomieszczenia:

17 Strona17 Lp. Nr Powierzchnia Opis pomieszczenia UWAGI pomieszczenia w m² ,38 Żelbetowa klatka schodowa. Załącznik nr: 16, 17, 18. Otwarta przestrzeń z żelbetowymi filarami Załącznik nr: ,23 konstrukcyjnymi. Oświetlona światłem naturalnym (okna 19, 20, 21, 22. na całej powierzchni bocznej ściany nośnej) ,54 Żelbetowa klatka schodowa. Załącznik nr: 23, 10. RAZEM powierzchnia użytkowa 363, Wentylacja i klimatyzacja Częstotliwość wymian na godzinę: - 5 wymian na godzinę w pomieszczeniach fitness + squash, - 2 wymiany na godzinę w pomieszczeniach magazynowych, - 15 wymian na godzinę w toaletach, - 30 wymian na godzinę w łaźniach. Wydajność bloku wentylatora nawiewnego: - nawiew m³/godz. - wywiew m³/godz. Chłodzenie za pomocą sekcji adiabatycznej. Ogrzewanie następuje przez podwójne wymienniki krzyżowe. Moc nagrzewnicy w zimie 118,5 kilowata. Poza tym: - czujki przeciwpożarowe, - instalacja hydrantowa, - kable i głośniki dźwiękowego sygnału ostrzegawczego.

18 Strona18 Załącznik nr 1 Widok od strony wejścia/wyjścia głównego na otwartą przestrzeń. Po prawej widoczna wnęka, po lewej wejścia do pomieszczenia

19 Strona19 Załącznik nr 2 Widok na korytarz komunikacyjny prowadzący do windy łączącej przedmiotową przestrzeń ze strefą basenową. Po prawej zamurowane wejścia do pomieszczeń , , , , , , , , ,

20 Strona20 Załącznik nr 3 Widok na wejście/wyjście główne od strony otwartej przestrzeni. Po lewej widoczne wejście do korytarza komunikacyjnego opisane w załączniku nr 2.

21 Strona21 Załącznik nr 4 Widok z punktu A otwartej przestrzeni. Po lewej wejście do pomieszczenia , korytarza komunikacyjnego oraz na klatkę schodową

22 Strona22 Załącznik nr 4a Widok z punktu B otwartej przestrzeni.

23 Strona23 Załącznik nr 5 Widok na wnękę z wejściami do pomieszczeń , A, , , , , , ,

24 Strona24 Załącznik nr 6 Widok na wejście do pomieszczenia

25 Strona25 Załącznik nr 7 Widok na pomieszczenie

26 Strona26 Załącznik nr 8 Widok na korytarz komunikacyjny oraz otwarte pomieszczenia o wysokości poziomu (+9,00)+(+13,50) nr , ,

27 Strona27 Załącznik nr 9 Widok na korytarz komunikacyjny oraz wejścia do pomieszczeń ,

28 Strona28 Załącznik nr 10 Widok z korytarza komunikacyjnego na klatkę schodową oraz wyjście ewakuacyjne (klatka schodowa ).

29 Strona29 Załącznik nr 11 Widok na pomieszczenie od strony wejścia.

30 Strona30 Załącznik nr 12 Widok na pomieszczenie od strony okien.

31 Strona31 Załącznik nr 13 Widok na pomieszczenie

32 Strona32 Załącznik nr 14 Widok na pomieszczenie od strony okien.

33 Strona33 Załącznik nr 15 Widok na pomieszczenie (analogicznie do , ).

34 Strona34 Załącznik nr 16 Widok na klatkę schodową

35 Strona35 Załącznik nr 17 Widok z klatki schodowej prowadzącej na poziom +13,50.

36 Strona36 Załącznik nr 18 Widok na klatkę schodową z poziomu +13,50.

37 Strona37 Załącznik nr 19 Widok przestrzeni znajdującej się na poziomie +13,50 od strony klatki schodowej

38 Strona38 Załącznik nr 20 Widok z otwartej przestrzeni poziomu +13,50 na pomieszczenia , ,

39 Strona39 Załącznik nr 21 Widok przestrzeni znajdującej się na poziomie +13,50 od strony klatki schodowej

40 Strona40 Załącznik nr 22 Widok przestrzeni znajdującej się na poziomie +13,50 od strony klatki schodowej

41 Strona41 Załącznik 23 Widok na klatkę schodową z poziomu +13,50.

42

43

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa ul. Puławska 182 02-670 Warszawa Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana opisana jako działka Nr 7/247 KW BY1B/00063606/4. Lokalizacja: CIECH Nieruchomości SA ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA NR 1/2013

OFERTA INWESTYCYJNA NR 1/2013 KSSE- Podstrefa Tyska OFERTA INWESTYCYJNA NR 1/2013 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA CZĘŚCIOWO ZABUDOWANA Przedmiotem oferty jest: sprzedaż nieruchomości położonej w Chorzowie Starym - o powierzchni 25 246 m2 składającej

Bardziej szczegółowo

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej)

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej) Burmistrz Międzyrzecza w imieniu własnym i Partnerów Burmistrza Skwierzyny i Wójta Przytocznej zaprasza inwestorów do składania propozycji na zakup działek inwestycyjnych. Burmistrz Międzyrzecza w imieniu

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI BIUROWEJ

OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI BIUROWEJ OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI BIUROWEJ Invest Park Hajduki S.A. ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Tel.: +48 32 771 40 70 Fax: +48 32 771 40 73 O NAS Invest Park Hajduki S.A. funkcjonuje na terenie byłych Zakładów

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż. Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80

Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż. Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80 Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ NA SPRZEDAŻ Przedmiotem sprzedaży jest przysługujące RWE Stoen

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

Jaworzno Elektryków. Opis nieruchomości:

Jaworzno Elektryków. Opis nieruchomości: Opis nieruchomości: Jaworzno Elektryków Strona 1 1) O Jaworznie Jaworzno jest miastem położonym we wschodniej części województwa śląskiego, na pograniczu regionów Górnego Śląska i Małopolski. miasta. Obecnie

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Rejtana 9-11 Działka nr 39 Powierzchnia działki: 876,0 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo usługowym Księga wieczysta: WR1K/00102868/7

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE)

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) POZNAŃ, LIPIEC 2014 1. Opis nieruchomości: a) działka: nr 142, arkusz mapy 12, obręb Nr 0021 Jeżyce, o powierzchni 752

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha.

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. OFERTA Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. Miasto: Gmina: Województwo: Własność: Użytkownik wieczysty: Racibórz Racibórz śląskie Skarb Państwa. Przewozy

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne biura do wynajęcia!!! Informacje dotyczące najmu pomieszczeń biurowych

Nowoczesne biura do wynajęcia!!! Informacje dotyczące najmu pomieszczeń biurowych Nowoczesne biura do wynajęcia!!! Informacje dotyczące najmu pomieszczeń biurowych Prezentujemy Państwu informację o nowoczesnych pomieszczeniach biurowych o powierzchni 950 m 2 zlokalizowanych na terenie

Bardziej szczegółowo

WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ. TERRA TRADING S.A. ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, Poland

WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ. TERRA TRADING S.A. ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, Poland WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WSCHOWA Miejscowość znajduje się na pograniczu Wielkopolski i Dolnego Śląska i liczy ok. 15 tys. mieszkańców. Miasto i Gmina

Bardziej szczegółowo

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU.

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU. ul. Jerzmanowska 18 54-530 Wrocław tel. +48 71 355 77 25 fax. +48 71 359 16 46 e-mail: arkop@arkop.com.pl www.arkop.com.pl OFERTA INWESTYCYJNA HALE MAGAZYNOWE / PRODUKCYJNE: 1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM.

Bardziej szczegółowo

1. Opis budynków: Piekary Śląskie r.

1. Opis budynków: Piekary Śląskie r. ul. Harcerska 23, 41-946 Piekary Śląskie, Polska, tel.: (+48) 32 779 65 00, fax: (+48) 32 281-34-91, www.orzel-bialy.com.pl Skład Zarządu: Prezes Zarządu Michael Rohde Pedersen. Spółka zarejestrowana w

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Wrocław ul. Małachowskiego 1-9 grunt zabudowany budynkami biurowo -magazynowymi NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Cena: 10 036 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 0,4235 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20 Lokalizacja i otoczenie Lokalizacja Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo wschodniej części Lublina w narożniku ulic Garbarskiej i Drogi

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, ul. Kiełczowska / Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ

WROCŁAW, ul. Kiełczowska / Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ WROCŁAW, Kiełczowska / Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ KONCEPT Koncept WS z z o.o. o.o. S.K.A., k., 21A, 21 61-619 A, 61-619 MIASTO WROCŁAW Wrocław miasto na prawach

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. OFERTA INWESTYCYJNA Częściowo zabudowana nieruchomość o łącznej pow. 56.843 m 2 (tereny obiektów produkcyjnych) położona w Jaworznie w rejonie ul. Grunwaldzkiej - województwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ Wrocław Pl. Wolności 10 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich 38/40 50-950 Wrocław tel. 071/393-8149

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu: Logistyka Bytom. GC Investment, Katowice, 2014

Prezentacja projektu: Logistyka Bytom. GC Investment, Katowice, 2014 Prezentacja projektu: Logistyka Bytom GC Investment, Katowice, 2014 1 Lokalizacja: Górny Śląsk Powierzchnia: 1 218 km 2 Liczba ludności: 1 978,6 tys. Najatrakcyjniejszy subregion w Polsce - wg. raportu

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne biura do wynajęcia!!! Informacje dotyczące najmu pomieszczeń biurowych

Nowoczesne biura do wynajęcia!!! Informacje dotyczące najmu pomieszczeń biurowych Nowoczesne biura do wynajęcia!!! Informacje dotyczące najmu pomieszczeń biurowych Prezentujemy Państwu informację o nowoczesnych pomieszczeniach biurowych o powierzchni około 460 m 2 zlokalizowanych na

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna L U T Y 2015 Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna Broszura Inwestycyjna Podsumowanie Atrakcyjna nieruchomość, zlokalizowana przy głównym trakcie komunikacyjnym miasta Kraśnik Podsumowanie:

Bardziej szczegółowo

Z A P R O S Z E N I E

Z A P R O S Z E N I E Z A P R O S Z E N I E D O S K Ł A D A N I A O F E R T N A B Y C I A N I E R U C H O M O Ś C I W A R S Z A W A, U L. B I A Ł O B R Z E S K A NR 7 / 9 D z i a ł k a n r 71 o p o w i e r z c h n i 417 m ²

Bardziej szczegółowo

OFERTA NAJMU POWIERZCHNI GALERIA HANDLOWA STARA CEGIELNIA KNURÓW, ULICA 1 MAJA 74

OFERTA NAJMU POWIERZCHNI GALERIA HANDLOWA STARA CEGIELNIA KNURÓW, ULICA 1 MAJA 74 OFERTA NAJMU POWIERZCHNI GALERIA HANDLOWA STARA CEGIELNIA KNURÓW, ULICA 1 MAJA 74 DOŁĄCZ DO NASZYCH NAJEMCÓW! e-mail: biuro@dlinvest.pl tel.: +48 32 253 00 95 LOKALIZACJA Knurów wchodzi w skład Konurbacji

Bardziej szczegółowo

Katowice Ligocka. Oferta inwestycyjna

Katowice Ligocka. Oferta inwestycyjna Oferta inwestycyjna Katowice Ligocka Strona 1 1 O Katowicach Dziesiąte miasto w kraju pod względem ludności, 314 500 mieszkańców. Katowice leżą w centrum największej aglomeracji w Polsce 2,8 mln ludzi.

Bardziej szczegółowo

LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą

LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą Szanowni Państwo, LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą Przedstawiamy prezentację nieruchomości składającej się zespołu nowoczesnych budynków

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park - relacja z budowy (2011)

MARR Business Park - relacja z budowy (2011) MARR Business Park - relacja z budowy (2011) 09.12.2011 Rozpoczęta w maju ubiegłego roku inwestycja na terenie MARR Business Park przy ul. Nad Drwiną 10, obejmująca budowę hal produkcyjno-magazynowych

Bardziej szczegółowo

Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3

Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3 Oferta nr: 1278 Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3 Rodzaj nieruchomości Rodzaj zabudowy Powierzchnia użytkowa Powierzchnia działki Kamienica mieszkalno - usługowa

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE 01.09.2012 r.

OTWARCIE 01.09.2012 r. OTWARCIE 01.09.2012 r. Szanowni Państwo dziękuję za zainteresowanie naszą ofertą wynajmu powierzchni handlowych w nowopowstającym centrum handlowo-usługowym GALERIA PÓŁNOC zlokalizowanym w północnej części

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Miasto Krosno Klimat gospodarczy 46 934 Mieszkańcy 112 064 6,7% Bezrobocie 16,3% 5

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 Invest Park Hajduki S.A. ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Tel.: +48 32 771 40 70 Fax: +48 32 771 40 73 O NAS Invest Park Hajduki S.A. funkcjonuje na terenie byłych Zakładów

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, ulica LIZBOŃSKA 1

WARSZAWA, ulica LIZBOŃSKA 1 Z A P R O S Z E N I E D O S K Ł A D A N I A O F E R T N A B Y C I A P R A W A U Ż Y T K O W A N I A W I E C Z Y S T E G O G R U N T U W R A Z Z P R A W E M W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K U LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego są nieruchomości gruntowe, na które składają się: działka nr 481/16 o pow. 18 m 2 zabudowana budynkiem garażu stanowiącego

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Warszawa ulica Sowińskiego 28 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Powierzchnia gruntu: 23 954 m2 Powierzchnia użytkowa: 5 888,10 m2 Adres: ul. Sowińskiego 28, Warszawa Tytuł prawny

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne biura do wynajęcia!!! Informacje dotyczące najmu pomieszczeń biurowych

Nowoczesne biura do wynajęcia!!! Informacje dotyczące najmu pomieszczeń biurowych Nowoczesne biura do wynajęcia!!! Informacje dotyczące najmu pomieszczeń biurowych Prezentujemy Państwu informację o nowoczesnych pomieszczeniach biurowych o powierzchni 472 m 2 zlokalizowanych na terenie

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Willa położona w Warszawie, przy ul. Sobczaka 11 (Bemowo). Na nieruchomość składa się prawo własności działki gruntu o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Przedmiot sprzedaży: Przewidywana cena : ,00 zł

Przedmiot sprzedaży: Przewidywana cena : ,00 zł Olsztyn ul. Limanowskiego - grunt zabudowany budynkami usługowymi - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Cena: : 890 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 4 313 m.kw. Powierzchnia użytkowa: : 531,62 m kw. Adres: ul. Limanowskiego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów ul. Ujejskiego 3 Zakład Produktów Naftowych Nr 4

Rzeszów ul. Ujejskiego 3 Zakład Produktów Naftowych Nr 4 Rzeszów ul. Ujejskiego 3 Zakład Produktów Naftowych Nr 4 Rzeszów, ul. Ujejskiego 3 Działki o nr: 51/2, 51/5, 51/7. Działki zabudowane obiektami zakładu produktów naftowych Księga wieczysta: RZ1Z/00078013/7

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4. 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA 1 2 SPIS TREŚCI 2 3 SPIS RYSUNKÓW 2 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.4 LOKALIZACJA 3 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Olsztyn ul. Limanowskiego grunt zabudowany parterowym budynkiem biurowym Powierzchnia gruntu: 4 313 m.kw. m.kw. Powierzchnia uż użytkowa: ytkowa: 531,62 m kw. Powierzchnia zabudowy:

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nieruchomość położona w Katowicach przy ulicy Raciborskiej. Powierzchnia łączna 6,1443 ha. Ponad 6 400m 2 powierzchni użytkowej budynków.

OFERTA. Nieruchomość położona w Katowicach przy ulicy Raciborskiej. Powierzchnia łączna 6,1443 ha. Ponad 6 400m 2 powierzchni użytkowej budynków. OFERTA Nieruchomość położona w Katowicach przy ulicy Raciborskiej. Powierzchnia łączna 6,1443 ha. Ponad 6 400m 2 powierzchni użytkowej budynków. Miasto: Gmina: Województwo: Własność: Użytkownik wieczysty:

Bardziej szczegółowo

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE:

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE: Koszalin położony jest w województwie zachodniopomorskim w Polsce, w odległości 6 km w linii prostej od Morza Bałtyckiego. Koszalin to ważny węzeł komunikacyjny, przez który przebiega międzynarodowa trasa

Bardziej szczegółowo

ZIELONA GÓRA, ul. Działkowa / Zacisze

ZIELONA GÓRA, ul. Działkowa / Zacisze ZIELONA GÓRA, ul. Działkowa / Zacisze PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO ZIELONA GÓRA Zielona Góra miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, siedziba organów samorządu

Bardziej szczegółowo

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO 4000m 2 POWIERZCHNI HANDLOWEJ Mamy przyjemność zaoferować Państwu powierzchnię komercyjną w obiekcie typu convenience, którego lokalizacja znajduję się

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość na sprzedaż

Nieruchomość na sprzedaż Nieruchomość na sprzedaż Grunt zabudowany budynkiem mieszkalnym Warszawa, Bemowo, ul. Oławska 1 RWE Stoen Operator Sp. z o.o. w Warszawie Ul. Piękna 46, 00 672 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00048766/2 lokal mieszkalny położony na parterze (1 kondygnacja)

Bardziej szczegółowo

ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie!

ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie! ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie! Zaledwie 90 km od Warszawy i 100 km od wschodniej granicy Unii Europejskiej leżą 80 tysięczne Siedlce. Miasto o wielowiekowej, bogatej

Bardziej szczegółowo

O f e r t a w y n a j m u p o w i e r z c h n i k o m e r c y j n e j Czechowice ul. Traugutta 11

O f e r t a w y n a j m u p o w i e r z c h n i k o m e r c y j n e j Czechowice ul. Traugutta 11 Bielskie Technologie Sp. z o.o. 43-512 Kaniów ul. Stefana Kóski 45 O f e r t a w y n a j m u p o w i e r z c h n i k o m e r c y j n e j Czechowice ul. Traugutta 11 Czechowice-Dziedzice, marzec 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Bytom Szombierki Targowisko

Bytom Szombierki Targowisko Nieruchomość pod obiekt handlowy Bytom Szombierki Targowisko GC Investment S.A., Katowice, 2013 Strona 1 1 Lokalizacja: Polska, Górny Śląsk Bytom leży w sercu najbardziej uprzemysłowionego i zurbanizowanego

Bardziej szczegółowo

Informacja o obiekcie biurowo-socjalnym z halą magazynowo-produkcyjną 1. Informacje ogólne:

Informacja o obiekcie biurowo-socjalnym z halą magazynowo-produkcyjną 1. Informacje ogólne: Informacja o obiekcie biurowo-socjalnym z halą magazynowo-produkcyjną 1. Informacje ogólne: Nieruchomość położona jest na terenie Synergy Park w Przyszowicach przy ulicy Granicznej 66 w gminie Gierałtowice

Bardziej szczegółowo

Opole ul. Buhla 11 woj. opolskie. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym

Opole ul. Buhla 11 woj. opolskie. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym Opole ul. Buhla 11 woj. opolskie Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Opole woj. opolskie Ulica, nr budynku Franciszka Józefa Buhla 11 Powierzchnia budynków Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Nieruchomość gruntowa niezabudowana Nieruchomość gruntowa niezabudowana WAR S ZAWA 01 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w dzielnicy Żoliborz przy zbiegu ulic Powązkowskiej, Krasińskiego i Elbląskiej. 6 linii tramwajowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNEJ NR 67

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNEJ NR 67 OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNEJ NR 67 Invest Park Hajduki S.A. ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Tel.: +48 32 771 40 70 Fax: +48 32 771 40 73 O NAS Invest Park Hajduki S.A. funkcjonuje na terenie

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 2309 m kw. Położenie: Katowice Pocztowa 9 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Kliknij

Bardziej szczegółowo

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Charakter: produkcyjny Powierzchnia hali: 1.282,38 m 2 Media: prąd, siła, woda, kanalizacja, gaz, telefon, Internet Powierzchnia działki: 7.835 m2 Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Państwa działalności gospodarczej. Obiekt posiada garaże podziemne i naziemne wyposażone łącznie w kilkaset stanowisk postojowych.

Państwa działalności gospodarczej. Obiekt posiada garaże podziemne i naziemne wyposażone łącznie w kilkaset stanowisk postojowych. WYSOKA Dane podstawowe: miejscowość Wysoka, ul. Lipowa, Obręb 0028 Wysoka, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, działka Nr 46/68 (nowy podział: 46/73-83) o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

OPOLSKA CENTRUM OFERTA WYNAJMU LOKALI USŁUGOWYCH I BIUROWYCH KATOWICE, CENTRUM, UL. OPOLSKA WWW.INWESTORHM.PL

OPOLSKA CENTRUM OFERTA WYNAJMU LOKALI USŁUGOWYCH I BIUROWYCH KATOWICE, CENTRUM, UL. OPOLSKA WWW.INWESTORHM.PL OPOLSKA CENTRUM OFERTA WYNAJMU LOKALI USŁUGOWYCH I BIUROWYCH KATOWICE, CENTRUM, UL. OPOLSKA WWW.INWESTORHM.PL www.inwestorhm.pl DZIAŁ KOMERCJALIZACJI Bartłomiej Stuła tel. 660-678-382 bartek.stula@grupainwest.pl

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Pila ul. Wawelska grunt niezabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 4,9197 ha Położenie: Piła, ul. Wawelska Tytuł prawny: własność Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot sprzedaży: prawo

Bardziej szczegółowo

OPOLSKA CENTRUM OFERTA WYNAJMU LOKALI USŁUGOWYCH I BIUROWYCH KATOWICE, CENTRUM, UL. OPOLSKA WWW.INWESTORHM.PL

OPOLSKA CENTRUM OFERTA WYNAJMU LOKALI USŁUGOWYCH I BIUROWYCH KATOWICE, CENTRUM, UL. OPOLSKA WWW.INWESTORHM.PL OPOLSKA CENTRUM OFERTA WYNAJMU LOKALI USŁUGOWYCH I BIUROWYCH KATOWICE, CENTRUM, UL. OPOLSKA WWW.INWESTORHM.PL www.inwestorhm.pl DZIAŁ KOMERCJALIZACJI Bartłomiej Stuła tel. 660-678-382 bartek.stula@grupainwest.pl

Bardziej szczegółowo

7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne

7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne 7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w Libertowie w gminie Mogilany, około 9,0 km na południe od ścisłego centrum

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Podstrefa Tyska CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Podstrefa Tyska CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Podstrefa Tyska przedstawia: OFERTĘ NR: 3/2013- sprzedaż/najem/dzierżawa budynku-restauracji z salą wielofunkcyjną z zapleczem CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka gruntu oznaczona jest nr ewidencyjnym 7/1 i ma powierzchnię całkowitą 5947 m 2.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka gruntu oznaczona jest nr ewidencyjnym 7/1 i ma powierzchnię całkowitą 5947 m 2. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności do działki składającej się na nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w ścisłym centrum Wielunia, przy ul. Głowackiego. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów

Bardziej szczegółowo

Z A P R O S Z E N I E

Z A P R O S Z E N I E Z A P R O S Z E N I E D O S K Ł A D A N I A O F E R T N A B Y C I A N I E R U C H O M O Ś C I W A R S Z A W A, U L. W O L S K A N R 1 1 7 / 1 2 3 D z i a ł k i n r 1 0 i 1 1 o ł ą c z n e j p o w i e r

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24 KONTAKT Cena proponowana wynosi 700 000 zł do negocjacji (siedemset tysięcy złotych) Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 Invest Park Hajduki S.A. ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Tel.: +48 32 771 40 70 Fax: +48 32 771 40 73 O NAS Invest Park Hajduki S.A. funkcjonuje na terenie byłych Zakładów

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

Możliwości i perspektywy inwestycyjne w Białymstoku. www.bialystok.pl

Możliwości i perspektywy inwestycyjne w Białymstoku. www.bialystok.pl Możliwości i perspektywy inwestycyjne w Białymstoku www.bialystok.pl Dlaczego Polska? Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych www.paiz.gov.pl Dlaczego Białystok? Potencjalna metropolia

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, ul. Belgradzka 18

WARSZAWA, ul. Belgradzka 18 LOKAL HANDLOWY Przedmiotowy lokal znajduje się w parterze wielorodzinnego budynku mieszkalnego, przy ulicy Belgradzkiej 18, na terenie dzielnicy Ursynów w Warszawie. LOKALIZACJA Pawilon handlowy własność

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA NR 7/2014/2015

OFERTA INWESTYCYJNA NR 7/2014/2015 KSSE- Podstrefa Tyska OFERTA INWESTYCYJNA NR 7/2014/2015 NAJEM/DZIERŻAWA POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA BIURA PRZEDMIOT OFERTY JEST: - najem/dzierżawa pomieszczeń przeznaczonych i przystosowanych na biura,

Bardziej szczegółowo

Z A P R O S Z E N I E

Z A P R O S Z E N I E Z A P R O S Z E N I E D O S K Ł A D A N I A O F E R T N A B Y C I A N I E R U C H O M O Ś C I W A R S Z A W A, U L. W O L S K A N R 1 1 7 / 1 2 3 D z i a ł k i n r 1 0 i 1 1 o ł ą c z n e j p o w i e r

Bardziej szczegółowo

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q <

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q < 2 00 8 r O CS k o. ł _J z O z as X U $ os K Z 11 1 ULI U» u UJ ry Q X OS o o U 5: i2.... ANOWI ITALI BIBLIOGRAFIA SPIS TABEL SPIS PLANSZ OO i UJ I Q > 236 BIBLIOGRAFIA MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 1. Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Łódź, ul. Obywatelska grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Powierzchnia gruntu: 20 437 m kw. Położenie: Łódź ulica Obywatelska 121/129 Tytuł prawny: prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 22 982 m kw. Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Wrocław,

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJON ŻORY CENTRUM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W ŻORACH

GIMNAZJON ŻORY CENTRUM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W ŻORACH GIMNAZJON CENTRUM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W ŻORACH ŻORY śory TO: DOSKONAŁA LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA W REGIONIE ponad 60-tysięczne miasto położone przy głównych szlakach komunikacyjnych A-1 śory

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

O projekcie. Witamy na Romera!

O projekcie. Witamy na Romera! Witamy na Romera! Na Romera to kolejna w Polsce inwestycja doświadczonego belgijskiego dewelopera - firmy Matexi. Projekt wyróżnia się nowatorskim połączeniem budynku mieszkalnego z wydzieloną częścią

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne biura do wynajęcia!!! Informacje dotyczące najmu pomieszczeń biurowych

Nowoczesne biura do wynajęcia!!! Informacje dotyczące najmu pomieszczeń biurowych Nowoczesne biura do wynajęcia!!! Informacje dotyczące najmu pomieszczeń biurowych Prezentujemy Państwu informację o nowoczesnych pomieszczeniach biurowych o powierzchni 240 m 2 zlokalizowanych na terenie

Bardziej szczegółowo

Bytom Szombierki. Nieruchomość pod targowisko. GC Investment S.A., Katowice, 2011

Bytom Szombierki. Nieruchomość pod targowisko. GC Investment S.A., Katowice, 2011 Nieruchomość pod targowisko Bytom Szombierki GC Investment S.A., Katowice, 2011 Strona 1 Lokalizacja: Polska, Górny Śląsk Bytom leży w sercu najbardziej uprzemysłowionego i zurbanizowanego regionu w Polsce

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 03 Charakterystyka miasta Katowice W-880.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU NOWOTARSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ Uwarunkowania dla Miasta Nowy Targ Miasto Nowy Targ jest obszarem o znacznym potencjale sprzyjającym rozwojowi gospodarki.

Bardziej szczegółowo

NiegowiĆ, g m i n a G d ó w

NiegowiĆ, g m i n a G d ó w NiegowiĆ, g m i n a G d ó w Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 294/5, obszaru 300 m 2, położonej w miejscowości Niegowid,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM. LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM. www.nieruchomosci.lobos.

LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM. LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM. www.nieruchomosci.lobos. LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA z WZiZT na zabudowę budynkiem biurowo- -usługowym lub usługowo-hotelowym o powierzchni użytkowej 24000 m 2 W CENTRUM AL.POKOJU 1A

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM. Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM. Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Departament i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich

Bardziej szczegółowo

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż Warszawa ul. Ratuszowa 7/9 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Warszawa Ulica, nr budynku ul. Ratuszowa 7/9 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I. PRZEDMIOT OFERTY Przedmiotem oferty jest sprzedaż części nieruchomości - niezabudowanej, opisanej poniżej, będącej we władaniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka

Bardziej szczegółowo

BRZEG, ul. 1-go Maja / Ptasia

BRZEG, ul. 1-go Maja / Ptasia BRZEG, ul. 1-go Maja / Ptasia PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO BRZEG Brzeg - miasto i gmina w województwie opolskim, siedziba powiatu brzeskiego, położone nad Odrą,

Bardziej szczegółowo

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 5/2011 BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY WRAZ Z HALĄ PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWĄ W TYCHACH

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 5/2011 BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY WRAZ Z HALĄ PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWĄ W TYCHACH KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 5/2011 BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY WRAZ Z HALĄ PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWĄ W TYCHACH Przedmiotem oferty jest: sprzedaż lub najem/dzierżawa całości lub części nieruchomości

Bardziej szczegółowo

O inwestycji. 55O mieszkań. 6 5OO m² powierzchni. 640 miejsc postojowych. 14 297 m² pow. terenu. 8 684 m² pow. zabudowy

O inwestycji. 55O mieszkań. 6 5OO m² powierzchni. 640 miejsc postojowych. 14 297 m² pow. terenu. 8 684 m² pow. zabudowy KOMERCJA O inwestycji Cztery Wieże to nowoczesny kompleks mieszkalno usługowy, zlokalizowany przy ul. Chorzowskiej w Katowicach. Inwestycja składa się z czterech piętnastopiętrowych budynków mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - POWIERZCHNIE BIUROWE Łódź, al. Kościuszki 5/7 (gmina Łódź M., powiat m. Łódź, województwo łódzkie) POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Łódź, al. Kościuszki 5/7 Kliknij i zlokalizuj

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

KSSE- Podstrefa Tyska. OFERTA INWESTYCYJNA Nr 8/2014 NAJEM POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH RUDA ŚLĄSKA

KSSE- Podstrefa Tyska. OFERTA INWESTYCYJNA Nr 8/2014 NAJEM POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH RUDA ŚLĄSKA KSSE- Podstrefa Tyska OFERTA INWESTYCYJNA Nr 8/2014 NAJEM POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH RUDA ŚLĄSKA Przedmiotem oferty jest najem pomieszczeń administracyjno-biurowych znajdujących się na I i II

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej OPIS NIERUCHOMOŚCI 1. Opis i charakterystyka działek : Działki będące przedmiotem wyceny położone są w Łodygowicach przy ulicy Jasnej. Posiadają księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Żywcu o numerze BB1Z

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI Region Gdański NSZZ Solidarność 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI OFERTA BUDYNEK SZKOLENIOWO-EKSPOZYCYJNY Proponowana cena zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem

Bardziej szczegółowo