Prezentacja wolnej przestrzeni do zagospodarowania zlokalizowanej w parku wodnym Aquadrom w Rudzie Śląskiej DATA: 15 maja 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja wolnej przestrzeni do zagospodarowania zlokalizowanej w parku wodnym Aquadrom w Rudzie Śląskiej DATA: 15 maja 2014 roku"

Transkrypt

1 Strona1 Prezentacja wolnej przestrzeni do zagospodarowania zlokalizowanej w parku wodnym Aquadrom w Rudzie Śląskiej DATA: 15 maja 2014 roku

2 Strona2 Spis treści: 1. Wstęp str Cel i zakres opracowania str Dane o nieruchomości 3.1 Lokalizacja, przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego i stan prawny nieruchomości str Analiza lokalizacji i opis otoczenia nieruchomości str Analiza lokalizacji nieruchomości str Opis otoczenia nieruchomości str Inne uwarunkowania str Stan techniczno-użytkowy nieruchomości str Charakterystyka i opis wolnej przestrzeni do zagospodarowania str Wentylacja i klimatyzacja str Załączniki (dokumentacja fotograficzna) str. 18

3 Strona3 1. Wstęp Aquadrom w Rudzie Śląskiej to najnowocześniejszy obiekt rekreacyjno-sportowy w województwie śląskim. Jest to kompleks trzech stref: Sportu, Rekreacji i Saunarium. Szereg innowacji zastosowanych w Aquadromie, wyróżnia go na tle pozostałych parków wodnych w Polsce. Nowoczesne technologie, takie jak nietypowy dach przepuszczający promienie UV, interaktywne zjeżdżalnie, basen z ruchomym dnem czy 7-metrowa jedyna taka tuba dla płetwonurków przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności obiektu. Miesięcznie odwiedza go średnio osób, głównie z Rudy Śląskiej, Katowic, Chorzowa, Zabrza, Gliwic. Aquadrom to obiekt powszechnie rozpoznawalny, kojarzony i łatwy do zidentyfikowania. Aquadrom położony jest w Rudzie Śląskiej mieście, którego powierzchnia wynosi 77,73 km². Ruda Śląska graniczy z Zabrzem, Bytomiem, Świętochłowicami, Chorzowem, Katowicami, Mikołowem i powiatem gliwickim. Doskonała sieć komunikacyjna miasta i jego lokalizacja w środku około 2,5 milionowej konurbacji górnośląskiej, przebiegająca przez miasto autostrada A-4 i Drogowa Trasa Średnicowa oraz droga wojewódzka 925 łącząca Bytom z Rybnikiem, w pobliżu skrzyżowanie autostrad A-1 i A-4 oraz około 9 milionów mieszkańców w promieniu 100 km powoduje, że Ruda Śląska jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miast na Górnym Śląsku. Obiekt został oddany do użytku w grudniu 2012 roku. Na kondygnacji IV, ponad wykonaną i oddaną do użytku strefą basenowo rekreacyjną znajduje się wolna przestrzeń do zagospodarowania, w stanie surowym zamkniętym bez wykończonych i wyposażonych wnętrz, z uwzględnieniem doprowadzeniaodprowadzenia mediów o powierzchni użytkowej 1.425,23 m2. Na etapie budowy planowano przeznaczenie tej części obiektu na strefę fitness, w której miał się znaleźć nowoczesny fitness club wraz z pomieszczeniami sanitarnymi, biurowym, socjalnym oraz barem, na co może wskazywać konstrukcja żelbetowa oraz spora część wymurowanych ścian działowych. Ne oznacza to, że przedmiotowej przestrzeni nie można zaadaptować pod inną działalność gospodarczą. Zapraszamy do zapoznania się z naszą prezentacją wolnych pomieszczeń do zagospodarowania.

4 Strona4 2. Cel i zakres opracowania: Przedmiotem opracowania jest prezentacja wolnej przestrzeni do zagospodarowania w ośrodku rekreacyjno-sportowym Aquadrom w Rudzie Śląskiej. Celem opracowania jest przedstawienie podstawowych informacji na temat lokalizacji, charakterystyki oraz funkcjonalności przedmiotowej przestrzeni oraz zainteresowanie potencjalnego inwestora. 3. Dane o nieruchomości: 3.1 Lokalizacja, przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego i stan prawny nieruchomości: Przedmiotowe pomieszczenia znajdują się w budynku parku wodnego Aquadrom, który położony jest w południowej części miasta Ruda Śląska w dzielnicy Halemba i zlokalizowany jest po północnej stronie rzeki Kłodnicy w rejonie kwartału ulicy Kłodnickiej i 1-go Maja. Część budynku, w której znajduje się niezagospodarowana przestrzeń posiada następujące oznaczenia geodezyjne: Województwo: śląskie; Miasto: Ruda Śląska; Ulica: Kłodnicka95A; KW nr: GL1S/ /2; Działki nr: 2389/113, 2388/113. Fragment mapy o charakterze poglądowym z opisem przeznaczenia obszaru. Źródło:

5 Strona5 Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej nr 1066/LXI/2006 z dnia r. teren, na którym znajduje się budynek jest na obszarze oznaczonym symbolem: US1 tereny sportu i rekreacji. Działki gruntu wchodzące w skład nieruchomości (w części, w której znajdują się wolne pomieszczenia) są własnością Skarbu Państwa, a użytkownikiem wieczystym jest Aquadrom Sp. z o.o. Budynek stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności 3.2 Analiza lokalizacji i opis otoczenia nieruchomości: Analiza lokalizacji nieruchomości: Ruda Śląska jest dużym ośrodkiem przemysłowym, położonym na południu Polski, w centralnej części województwa śląskiego. Ruda Śląska, której powierzchnia wynosi 77,73 km², graniczy z Zabrzem, Bytomiem, Świętochłowicami, Chorzowem, Katowicami, Mikołowem i powiatem gliwickim. Ruda Śląska jest miastem na prawach powiatu. Razem z Świętochłowicami, Chorzowem, Siemianowicami Śląskimi, Katowicami oraz Mysłowicami wchodzi w skład podregionu katowickiego. Ruda Śląska od ponad dwustu lat rozwijała się na bazie górnictwa węgla kamiennego oraz hutnictwa, co ukształtowało w znacznej mierze gospodarczy obraz miasta. Obecnie jest największym miastem górniczym w Unii Europejskiej jednak w ostatnich latach miasto zmienia swój wizerunek i rozwija się w różnych kierunkach. Istotnego znaczenia nabierają zakłady produkcyjne w dziedzinie obróbki metali, automatyki przemysłowej, przemysłu spożywczego, poligraficznego i materiałów izolacyjnych. Konsekwencją rozwoju gospodarczego Rudy Śląskiej jest rozwój małych i średnich firm usługowych, produkcyjnych i handlowych. Dobrze rozwinięta jest infrastruktura biznesu: banków, biur doradztwa gospodarczego, finansowego i prawnego, towarzystw ubezpieczeniowych oraz biur obrotu nieruchomości. Szerokie perspektywy rozwojowe dla przedsiębiorców daje zaplecze doradcze, natomiast pełną obsługę finansową dla firm i mieszkańców zapewnia 13 banków. Otoczenie biznesu uzupełniają liczne instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, kancelarie prawnicze i firmy obsługi nieruchomości. W mieście działa kilkadziesiąt firm z udziałem kapitału zagranicznego, między innymi Segece Polska Sp. z o.o., Lambertz Polonia, Leiber Poland, Greschbach-Zeman-Pokój, Tesco Polska. Ze względu na posiadany potencjał ekonomiczny i możliwości rozwojowe, miasto stanowi atrakcyjny obszar do zaangażowania się w działalność gospodarczą inwestorów krajowych i zagranicznych. Atutem miasta jest

6 Strona6 również sprawnie działająca infrastruktura i wyszkolone kadry. Doskonała sieć komunikacyjna miasta i jego lokalizacja w środku około 2,5 milionowej konurbacji górnośląskiej, przebiegająca przez miasto autostrada A-4 i Drogowa Trasa Średnicowa oraz droga wojewódzka 925 łącząca Bytom z Rybnikiem, w pobliżu skrzyżowanie autostrad A-1 i A-4 oraz około 9 milionów mieszkańców w promieniu 100 km powoduje, że Ruda Śląska jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miast na Górnym Śląsku. Na południe od miasta przebiega również droga krajowa DK44, łącząca województwo śląskie z małopolskim. Świetne skomunikowanie miast konurbacji górnośląskiej w układzie wschód-zachód przyczyniło się do podjęcia przez Miasto Ruda Śląska prac polegających na budowie trasy w układzie północ-południe (N-S). Zadanie to jest priorytetową inwestycją w mieście. Wybudowana trasa N-S w znacznym stopniu przejmie ruch tranzytowy w układzie północ-południe, zatem po autostradzie A1, będzie to druga ważna relacja w regionie. Ruda Śląska posiada oferty inwestycyjne dotyczące zagospodarowania wielu nieruchomości (gruntów, budynków i lokali użytkowych) położonych zarówno w pobliżu ważnych ciągów komunikacyjnych, jak i w wyznaczonych dla tego celu strefach aktywności gospodarczej. Nieruchomości komunalne przeznaczone są dla rozwoju produkcji, usług, handlu i budownictwa mieszkaniowego. Miasto otwarte jest na przemysł wykorzystujący nowoczesne technologie i produkcję nieuciążliwą dla środowiska naturalnego. Przedsiębiorcy mogą korzystać z obniżonych stawek w podatku od nieruchomości od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli utworzą nowe miejsca pracy. Obniżenie stawki dla przedsiębiorców zatrudniających nowych pracowników obowiązuje w zależności od liczby utworzonych etatów od 2 do 5 lat. Ponadto prowadzący działalność w Rudzie Śląskiej mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, objętych ochroną konserwatorską, w których wykonano remont całej elewacji frontowej. Do najważniejszych atutów miasta, które sprzyjają działalności gospodarczej należą między innymi: Położenie geograficzne (korzystny układ komunikacyjny, układ metropolitarny); Lokalizacja miasta w centrum Metropolii, która sprzyja alokacji siły roboczej; Działalność instytucji otoczenia biznesu: Rudzka Agencja Rozwoju Inwestor, Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości, Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny; Duża ilość potencjalnych terenów inwestycyjnych, szczególnie stanowiących własność Miasta; Prowadzenie polityki przyjaznej dla przedsiębiorców i inwestorów; Wspieranie przedsiębiorczości poprzez odpowiednie rozwiązania w zakresie podatków i opłat lokalnych;

7 Strona7 Uzbrajanie terenów inwestycyjnych wyznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, w tym budowa nowych dróg dojazdowych. Główne kierunki rozwoju miasta zostały zawarte w Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska Zgodnie z wytyczoną wizją rozwoju Ruda Śląska w przyszłości będzie miastem nowoczesnym, zrewitalizowanym, dobrze skomunikowanym, atrakcyjnym ekonomicznie dla kapitału zagranicznego. Ważnym miernikiem, który wskazuje potencjał gospodarczy regionu jest stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia w Rudzie Śląskiej, w roku 2012, wynosiła 9% i wzrosła w stosunku do roku 2007 o 2,2% oraz była wyższa o 1,2% niż w podregionie katowickim. Wartość stopy bezrobocia na poziomie 9% pozycjonowała Rudę Śląską na drugim miejscu w podregionie. W porównaniu do średniej krajowej, stopa bezrobocia w mieście była niższa o 4,4% zarówno w roku 2007, jak i w roku Również w porównaniu do średniej wojewódzkiej wartości te były niższe odpowiednio o 2,4% w roku 2007 oraz o 3,1% w roku Dynamika bezrobocia w Rudzie Śląskiej w latach (tj. zmiana liczby bezrobotnych zarejestrowanych w czasie; jako rok bazowy przyjęto 2008, natomiast jako rok docelowy 2012) wynosiła 180. Najliczniejszą grupę bezrobotnych w Rudzie Śląskiej stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym. Liczba osób bezrobotnych w tej grupie wzrosła na przestrzeni lat z do osób. W 2012 roku osoby te stanowiły 33% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych w Rudzie Śląskiej. Najliczniejszą grupę osób bezrobotnych w Rudzie Śląskiej stanowiły osoby w wieku lat. Osoby te stanowiły w roku ,4% wszystkich bezrobotnych. Najmniejszą pod względem liczebności była grupa Osoby z tej grupy stanowiły zaledwie 1,7% wszystkich bezrobotnych. Przeciętne wynagrodzenie brutto w Rudzie Śląskiej w 2012 roku wynosiło 3.309,17 zł i w stosunku do roku 2008 wzrosło o 531,84 zł. W stosunku do średniej krajowej przeciętne wynagrodzenie brutto w Rudzie Śląskiej było niższe o 11,6 pkt., a w porównaniu do średniej wojewódzkiej o 14,6 pkt. Przeciętne wynagrodzenie brutto nie do końca pokazuje stopień zamożności mieszkańców danej jednostki terytorialnej. Wartość ta jest zawyżona przez nieliczne osoby, które mają wysokie zarobki. Pewien obraz zamożności pokazują dane dotyczące deklaracji PIT i CIT. W roku 2012 wzrosła liczba podatników (osób fizycznych) rozliczających się za pomocą PIT 37 przekraczających I próg podatkowy (dochód powyżej ,00 zł) z 598 w 2011 roku do 1018 w 2012 roku. Wzrosła również liczba podmiotów rozliczających się za pomocą CIT-8 (podatek od dochodów spółek) z 720 w 2011 roku do 736 w 2012 roku. Liczba ludności Rudy Śląskiej wynosi około 140 tys., miasto znajduje się pod tym względem na 24 pozycji w kraju. Biorąc pod uwagę miasta niewojewódzkie, Ruda Śląska plasuje się na 7 miejscu pod względem liczby ludności. Strukturę ludności w Rudzie Śląskiej można określić jako bardzo zbliżoną do porównywanych

8 Strona8 jednostek terytorialnych. Wśród porównywanych miast na prawach powiatów grodzkich, Ruda Śląska odznacza się największym procentowym udziałem ludności w wieku przedprodukcyjnym 17,56% oraz najmniejszym udziałem procentowym ludności w wieku poprodukcyjnym w społeczeństwie ogółem, tj. 17,71%. W latach przyrost naturalny w Rudzie Śląskiej był ujemny. Liczba urodzin (dzieci, które zameldowano w Rudzie Śląskiej) wynosiła w latach odpowiednio: 1.512, i Zmarło natomiast odpowiednio w 2010 roku 1.618, w 2011 roku oraz w 2012 roku osób. Wartość przyrostu naturalnego wynosiła odpowiednio: (-0,75), (-1,25) oraz (-1,19) promila ( ). Saldo migracji w Rudzie Śląskiej w latach , ze wskaźnikiem (-5,83) było najniższe wśród porównywanych jednostek. W latach wartość ta znacznie spadła (-3,78) i wśród porównywanych miast zajmowała 4 pozycję pod tym względem. Ważną informacją są również dane na temat wykształcenia mieszkańców Rudy Śląskiej, które zostały zebrane podczas Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2011 roku. Najliczniejszą grupę wśród mieszkańców Rudy Śląskiej stanowili mieszkańcy z wykształceniem zasadniczym zawodowym (29,88%) oraz z wykształceniem średnim (28,34%). Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2011 roku w Rudzie Śląskiej było 12,64% mieszkańców z wykształceniem wyższym. Ludność z wykształceniem gimnazjalnym stanowiła 4,88%. Duży odsetek wśród ludności ogółem w Rudzie Śląskiej stanowią mieszkańcy z wykształceniem ukończonym podstawowym tj. 17,50%. Potencjał ekonomiczny miasta Ruda Śląska można zobrazować przez pokazanie PKB. PKB podregionu katowickiego w 2007r. wynosiło mln zł, co stanowiło 22,59% PKB województwa śląskiego oraz 2,94% PKB całego kraju, przy czym PKB regionu miasto stołeczne Warszawa wynosiło 13,51% ( mln zł), a dla średniego regionu w Polsce 1,41%, tj mln zł. W 2010r., w stosunku do 2007r., PKB dla podregionu katowickiego wzrosło o mln zł i wynosiło mln zł, a dla średniego regionu w Polsce mln zł. Udział % wartości PKB regionu w województwie zmniejszył się o 1,01% (do 21,58%), a w skali kraju o 1,14% (do 2,80%). Jednakże dynamika PKB regionu wzrosła o 14,85. Podregion katowicki w 2007r. osiągnął PKB na 1 mieszkańca w wysokości PLN, co pozwoliło na osiągnięcie 6 pozycji w skali kraju. W 2010r. podregion katowicki nadal znajdował się na 6 pozycji, a wzrost PKB podregionu nastąpił o PLN, tj. 16,50% Opis otoczenia nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej (ulica Kłodnicka). Nieruchomość położona jest w strefie miejskiej Rudzie Śląskiej Halembie. Otoczenie stanowi

9 Strona9 głównie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna III-IV kondygnacyjna oraz punkty handlowe. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości zlokalizowana jest hala sportowa, budynek byłej placówki oświatowej oraz budynek Caritasu. W dalszej okolicy znajdują się między innymi boisko sportowe Grunwald, budynki i tereny KWK Halemba-Wirek oraz plac handlowy, Biedronka, Aldi, Lidl i Intermarche Inne uwarunkowania: Nieruchomość, w której znajduje się przedmiotowa przestrzeń do zagospodarowania położona jest na terenie górniczym KWK Halemba-Wirek. Wg danych z Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, zlokalizowana jest poza zasięgiem wpływów aktualnie prowadzonej i projektowanej eksploatacji górniczej. Istnieje jednak możliwość wystąpienia wstrząsów podziemnych wywołujących przyspieszenie drgań powierzchni o maksymalnej wartości a<=250mm/s². 3.3 Stan techniczno-użytkowy nieruchomości: Budynek, w którym znajdują się lokale u do zagospodarowania jest obiektem: w grupie funkcjonalnej zaliczającym się do obiektów użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym (miesięcznie korzysta z obiektu średnio osób, głównie z Rudy Śląskiej, Katowic, Chorzowa, Zabrza, Gliwic); wolnostojącym; o skomplikowanej bryle i rzucie o formie wachlarzowej; w pełni dostępnym dla osób niepełnosprawnych w zakresie stref ogólnodostępnych; czterokondygnacyjnym. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej. Nieruchomość posiada dostęp do następujących sieci uzbrojenia technicznego: linia elektryczna; sieć wodociągowa i kanalizacyjna; sieć ciepłownicza; sieć teletechniczna; sieć wentylacyjna; lampy oświetleniowe. Na nieruchomości znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe (około 350 miejsc).

10 Strona10 Obiekt jest ogrodzony, chroniony i monitorowany. Budynek obiektu rekreacyjno-sportowego Aquadrom od strony przedmiotowej wolnej przestrzeni do zagospodarowania. Widok na strefę z pomieszczeniami do zagospodarowania.

11 Strona11 4. Charakterystyka i opis wolnej przestrzeni do zagospodarowania: Przedmiotowa przestrzeń w stanie surowym zamkniętym bez wykończonych i wyposażonych wnętrz, z uwzględnieniem doprowadzenia-odprowadzenia mediów o powierzchni użytkowej 1.425,23 m2 znajduje się w budynku parku wodnego Aquadrom oddanego do użytku w 2012 roku. Na etapie budowy planowano przeznaczenie tej części obiektu na strefę fitness, w której miał się znaleźć nowoczesny fitness club wraz z pomieszczeniami sanitarnymi, biurowym, socjalnym oraz barem. Może wskazywać na to konstrukcja żelbetowa oraz spora część wymurowanych ścian działowych. Lokale do zagospodarowania znajdują się na kondygnacji IV, ponad wykonaną i oddaną do użytku strefą basenowo - rekreacyjną. Do wejścia do przedmiotowych pomieszczeń z holu głównego Aquadromu należy kierować się poprzez otwarte schody oraz windę (także dla niepełnosprawnych), która znajduje się w głębi holu wejściowego po lewej stronie od recepcji. Istnieje również możliwość wejścia boczną klatką schodową ewakuacyjną. Wejście główne do obiektu Aquadrom. Widok na boczną klatkę schodową.

12 Strona12 Widok na hol główny i recepcję Aquadromu. Otwarte schody i winda z głównego holu wejściowego prowadzą na antresolę IV kondygnacji, z której dostępne są pomieszczenia administracyjno-biurowe całego obiektu (po lewej) i wejście do przedmiotowej przestrzeni (po prawej). Przedmiotowe pomieszczenia zaopatrzone są też w osobną klatkę schodową ewakuacyjną po przeciwnej stronie od wejścia głównego i windy, jak również w bezpośrednie połączenie windowe z częścią basenowo-rekreacyjną. Widok na schody w holu głównym prowadzące na kondygnację, na której znajduje się przedmiotowa przestrzeń do zagospodarowania.

13 Strona13 Widok na wejście do przedmiotowych pomieszczeń. Na przedmiotową przestrzeń składają się dwa poziomy: i Wejście główne prowadzi na poziom +9,00, którego powierzchnia użytkowa wynosi: 1.060,67 m² Na poziomie tym znajdują się następujące pomieszczenia: Lp. Nr pomieszczenia Powierzchnia w m² Opis pomieszczenia UWAGI , ,38 Pomieszczenie z odpływem kanalizacyjnym. Pomieszczenie przejściowe. Ściany działowe z cegieł wapienno-piaskowych. Ściana nośna żelbetowa. Pomieszczenie bez dostępu do okien. Pomieszczenie z odpływem kanalizacyjnym. Wejście z pomieszczenia nr Ściany działowe z cegieł wapienno-piaskowych. Ściana nośna żelbetowa. Pomieszczenie bez dostępu do okien. Brak dokumentacji fotograficznej ze względu na zamurowane wejście. Brak dokumentacji fotograficznej ze względu na zamurowane wejście.

14 Strona , , , , ,84 Pomieszczenie magazynowe. Ściany działowe z cegieł wapienno-piaskowych. Ściana nośna żelbetowa. Pomieszczenie bez dostępu do okien. Korytarz komunikacyjny z odpływem kanalizacyjnym prowadzący do pomieszczeń: , , , , , Ściany działowe z cegieł wapiennopiaskowych. Ściana nośna żelbetowa. Pomieszczenie bez dostępu do okien. Pomieszczenie magazynowe. Ściany działowe z cegieł wapienno-piaskowych. Pomieszczenie bez dostępu do okien. Pomieszczenie z odpływem kanalizacyjnym. Ściany działowe z cegieł wapienno-piaskowych. Ściana nośna żelbetowa. Pomieszczenie bez dostępu do okien. Pomieszczenie z odpływem kanalizacyjnym. Pomieszczenie przejściowe. Ściany działowe z cegieł wapienno-piaskowych. Ściana nośna żelbetowa. Pomieszczenie bez dostępu do okien. Brak dokumentacji fotograficznej ze względu na zamurowane wejście. Brak dokumentacji fotograficznej ze względu na zamurowane wejście. Brak dokumentacji fotograficznej ze względu na zamurowane wejście. Brak dokumentacji fotograficznej ze względu na zamurowane wejście. Brak dokumentacji fotograficznej ze względu na zamurowane wejście.

15 Strona15 Pomieszczenie z odpływem kanalizacyjnym ,70 Pomieszczenie przejściowe. Ściany działowe z cegieł wapienno-piaskowych. Ściana nośna żelbetowa. Pomieszczenie bez dostępu do okien. Pomieszczenie z odpływem kanalizacyjnym. Ściany działowe z cegieł wapienno-piaskowych. Ściana nośna ,87 żelbetowa. Pomieszczenie bez dostępu do okien ,04 Otwarta przestrzeń z bezpośrednim dostępem do ,90 wejścia/wyjścia głównego oraz windy prowadzącej do ,28 części basenowej (wydzielono pomieszczenie ,80 ściany działowe z cegieł wapienno-piaskowych). Przestrzeń oświetlona naturalnie poprzez okna ścienne ,46 oraz dachowe. Znajduje się tu żelbetowa klatka schodowa prowadząca na poziom +13,50. Przestrzeń z odpływami ,41 kanalizacyjnymi oraz konstrukcyjnymi żelbetowymi filarami. Znajdują tu się również wyloty wentylacyjne. Brak dokumentacji fotograficznej ze względu na zamurowane wejście. Brak dokumentacji fotograficznej ze względu na zamurowane wejście. Załącznik nr: 1, 2, 3, 4, 4a, Brak 1, , , A 5, , ,39 Wnęka z wejściami do pomieszczeń , A, , , , , , , Pomieszczenie z odpływami kanalizacyjnymi. Ściany działowe z cegieł wapienno-piaskowych. Ściana nośna żelbetowa. Pomieszczenie bez dostępu do okien. Pomieszczenie z odpływami kanalizacyjnymi. W pomieszczeniu znajdują się drzwi prowadzące do strefy technicznej-wentylacyjnej. Wejście do pomieszczenia z otwartej przestrzeni. Pomieszczenia z odpływami kanalizacyjnymi. Ściany działowe z cegieł wapienno-piaskowych. Ściana nośna żelbetowa. Pomieszczenia bez dostępu do okien. Zał. 5. Brak dokumentacji fotograficznej. Załącznik nr: 6, 7. Brak dokumentacji fotograficznej.

16 Strona , , , , , ,86 Korytarz komunikacyjny prowadzący do pomieszczeń: , , , , , Korytarz prowadzi również do wyjścia ewakuacyjnego oraz na drugą żelbetową klatkę schodową prowadzącą na poziom +13,50. Pomieszczenie z dostępem do światła dziennego (okna ,55 ścienne). W pomieszczeniu znajduje się żelbetowy filar konstrukcyjny. Ściany działowe z cegieł wapiennopiaskowych. Ściana nośna żelbetowa. Pomieszczenie z dostępem do światła dziennego (okna ,90 ścienne). W pomieszczeniu znajduje się żelbetowy filar konstrukcyjny. Ściany działowe z cegieł wapiennopiaskowych. Ściana nośna żelbetowa. Pomieszczenie magazynowe bez dostępu do okna. Ściany ,28 działowe z cegieł wapienno-piaskowych. Ściana nośna żelbetowa. Ewakuacyjna żelbetowa klatka schodowa , ,59 Otwarte pomieszczenie o wysokości poziomu (+9,00)+(+13,50). Ściany nośne żelbetowe ,59 Otwarte pomieszczenie o wysokości poziomu (+9,00)+(+13,50). Ściany nośne żelbetowe ,59 Otwarte pomieszczenie o wysokości poziomu (+9,00)+(+13,50). Ściany nośne żelbetowe. Załącznik nr: 8, 9, 10. Załącznik nr: 11, 12. Załącznik nr: 13, 14. Brak dokumentacji fotograficznej. Brak dokumentacji fotograficznej. Załącznik nr: 15. Załącznik nr: 15. Załącznik nr: 15. RAZEM powierzchnia użytkowa 1.060,67 Na poziom o powierzchni użytkowej 363,23 m² prowadzą dwie klatki schodowe. Na poziomie tym znajdują się następujące pomieszczenia:

17 Strona17 Lp. Nr Powierzchnia Opis pomieszczenia UWAGI pomieszczenia w m² ,38 Żelbetowa klatka schodowa. Załącznik nr: 16, 17, 18. Otwarta przestrzeń z żelbetowymi filarami Załącznik nr: ,23 konstrukcyjnymi. Oświetlona światłem naturalnym (okna 19, 20, 21, 22. na całej powierzchni bocznej ściany nośnej) ,54 Żelbetowa klatka schodowa. Załącznik nr: 23, 10. RAZEM powierzchnia użytkowa 363, Wentylacja i klimatyzacja Częstotliwość wymian na godzinę: - 5 wymian na godzinę w pomieszczeniach fitness + squash, - 2 wymiany na godzinę w pomieszczeniach magazynowych, - 15 wymian na godzinę w toaletach, - 30 wymian na godzinę w łaźniach. Wydajność bloku wentylatora nawiewnego: - nawiew m³/godz. - wywiew m³/godz. Chłodzenie za pomocą sekcji adiabatycznej. Ogrzewanie następuje przez podwójne wymienniki krzyżowe. Moc nagrzewnicy w zimie 118,5 kilowata. Poza tym: - czujki przeciwpożarowe, - instalacja hydrantowa, - kable i głośniki dźwiękowego sygnału ostrzegawczego.

18 Strona18 Załącznik nr 1 Widok od strony wejścia/wyjścia głównego na otwartą przestrzeń. Po prawej widoczna wnęka, po lewej wejścia do pomieszczenia

19 Strona19 Załącznik nr 2 Widok na korytarz komunikacyjny prowadzący do windy łączącej przedmiotową przestrzeń ze strefą basenową. Po prawej zamurowane wejścia do pomieszczeń , , , , , , , , ,

20 Strona20 Załącznik nr 3 Widok na wejście/wyjście główne od strony otwartej przestrzeni. Po lewej widoczne wejście do korytarza komunikacyjnego opisane w załączniku nr 2.

21 Strona21 Załącznik nr 4 Widok z punktu A otwartej przestrzeni. Po lewej wejście do pomieszczenia , korytarza komunikacyjnego oraz na klatkę schodową

22 Strona22 Załącznik nr 4a Widok z punktu B otwartej przestrzeni.

23 Strona23 Załącznik nr 5 Widok na wnękę z wejściami do pomieszczeń , A, , , , , , ,

24 Strona24 Załącznik nr 6 Widok na wejście do pomieszczenia

25 Strona25 Załącznik nr 7 Widok na pomieszczenie

26 Strona26 Załącznik nr 8 Widok na korytarz komunikacyjny oraz otwarte pomieszczenia o wysokości poziomu (+9,00)+(+13,50) nr , ,

27 Strona27 Załącznik nr 9 Widok na korytarz komunikacyjny oraz wejścia do pomieszczeń ,

28 Strona28 Załącznik nr 10 Widok z korytarza komunikacyjnego na klatkę schodową oraz wyjście ewakuacyjne (klatka schodowa ).

29 Strona29 Załącznik nr 11 Widok na pomieszczenie od strony wejścia.

30 Strona30 Załącznik nr 12 Widok na pomieszczenie od strony okien.

31 Strona31 Załącznik nr 13 Widok na pomieszczenie

32 Strona32 Załącznik nr 14 Widok na pomieszczenie od strony okien.

33 Strona33 Załącznik nr 15 Widok na pomieszczenie (analogicznie do , ).

34 Strona34 Załącznik nr 16 Widok na klatkę schodową

35 Strona35 Załącznik nr 17 Widok z klatki schodowej prowadzącej na poziom +13,50.

36 Strona36 Załącznik nr 18 Widok na klatkę schodową z poziomu +13,50.

37 Strona37 Załącznik nr 19 Widok przestrzeni znajdującej się na poziomie +13,50 od strony klatki schodowej

38 Strona38 Załącznik nr 20 Widok z otwartej przestrzeni poziomu +13,50 na pomieszczenia , ,

39 Strona39 Załącznik nr 21 Widok przestrzeni znajdującej się na poziomie +13,50 od strony klatki schodowej

40 Strona40 Załącznik nr 22 Widok przestrzeni znajdującej się na poziomie +13,50 od strony klatki schodowej

41 Strona41 Załącznik 23 Widok na klatkę schodową z poziomu +13,50.

42

43

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7 Spis treści 1. Wstęp...5 2. Proces strategiczny...5 3. Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 4. Diagnoza...7 4.1. Diagnoza ogólna... 7 4.1.1. Infrastruktura społeczna... 10 Kielce na tle

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2007 2015 aktualizacja

Lokalny Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2007 2015 aktualizacja Zalacznik do uchwaly Rady Miejskiej Wodzislawia Slaskiego Nr XLVII/465/10 Lokalny Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2007 2015 aktualizacja Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego wrzesień

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Praga Północ MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Praga Północ MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ DZIELNICY... 4 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE... 4 UWARUNKOWANIA OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030

Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030 Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030 Świętochłowice, 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Świętochłowice ul. Katowicka 54 41-600 Świętochłowice www.swietochlowice.pl WYKONAWCA: EU-CONSULT Sp.

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Projekt Opracowano w: TOMASZ PIERSIAK KONSULTING ul. Sikorskiego 4 65-454 Zielona Góra Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Projekt Opracowano w: TOMASZ PIERSIAK KONSULTING ul. Sikorskiego 4 65-454 Zielona Góra Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia

Raport o stanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia Raport o stanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia Górnośląski Związek Metropolitalny listopad 2008 r. materiały i konsultacje merytoryczne dr Krzysztof Wrana Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chełmek". Na

Bardziej szczegółowo

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ KATOWICE, LIPIEC 2013 2 S t r o n a Niniejszy dokument stanowi aktualizację dokumentu pn. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA Załącznik nr 1 do Uchwały nr 693/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA na lata 2013 2020 DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO Zespół sporządzający dokument KOORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

S t u d i u m uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice

S t u d i u m uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice BURMISTRZ KRAPKOWIC S t u d i u m uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice Zmiana tekst jednolity 2013r. Tekst studium stanowi zał. nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności dla projektu Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego etap II Gmina Miasto Włocławek

Studium wykonalności dla projektu Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego etap II Gmina Miasto Włocławek Studium wykonalności dla projektu Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego etap II Gmina Miasto Włocławek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego Luty 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu rozszerzonego dokumentu pn. "Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni

Bardziej szczegółowo

Tychy na tle wybranych powiatów w latach 2002-2012 Analiza danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego

Tychy na tle wybranych powiatów w latach 2002-2012 Analiza danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego Analiza statystyczna: Tychy na tle wybranych powiatów w latach 2002-2012 Analiza danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego Analiza realizowana na zlecenie: Urząd Miasta Tychy 43 100 Tychy Al.

Bardziej szczegółowo

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Frombork na lata 2007-2015 Frombork, listopad 2007r. Spis treści WSTĘP... 3 CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE... 4 POŁOŻENIE... 4 ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Branże: lotnicza, chemiczna, IT, jakość życia, OZE Opracowanie powstało w ramach realizacji projektu Tworzenie i rozwój

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III DOKUMENT REJESTRACYJNY

ROZDZIAŁ III DOKUMENT REJESTRACYJNY ROZDZIAŁ III DOKUMENT REJESTRACYJNY 1. Osoby odpowiedzialne 1.1. Emitent 1.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta Nazwa (firma): Vantage Development Spółka Akcyjna Nazwa skrócona: Siedziba: Vantage S.A.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W RZESZOWIE NA LATA 2007-2015

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W RZESZOWIE NA LATA 2007-2015 ALEKSANDER NOWORÓL KONSULTING 30-348 Kraków, ul. Chmieleniec 37/27, tel./fax: 012 263 63 33 http://www.noworol.com, e-mail: konsulting@noworol.eu dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól, prof. UJ dr Kamila

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 OPRACOWANA PRZEZ MAJ 2015 Spis treści 1 Wprowadzenie.... 2 2 Diagnoza stanu społeczno- gospodarczego Ziemi Dzierżoniowskiej.... 5 3 Analiza SWOT...

Bardziej szczegółowo

Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Zabierzów

Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Zabierzów Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy na lata 2014-2020 Uchwała Nr LI/457/14 Rady Gminy z dnia 7 listopada 2014 r. Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020, 2013

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/129/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27.03.2012r. Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Szczecin, październik 2011r. dokument

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej nr 242/2012 z dnia 26 września 2012 roku SPIS SKRÓTÓW...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Zakopanego z dnia. Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 ZIELONE ZAKOPANE TATRZAŃSKIE CENTRUM MIĘDZYNARODOWEJ TURYSTYKI, KULTURY I SPORTU, ROZWIJAJĄCE

Bardziej szczegółowo

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM MI AST O TY CHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TYCHY TEKST STUDIUM /Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Tychy z dnia.../ BIURO ROZWOJU REGIONU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Warszawa, luty 2014 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 KONTEKST POWSTANIA STRATEGII, ZASADY OPRACOWANIA DOKUMENTU... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo