Preparaty podstawowe stosowane w homotoksykologii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Preparaty podstawowe stosowane w homotoksykologii"

Transkrypt

1 Preparaty podstawowe stosowane w homotoksykologii IAH AC Preparaty podstawowe stosowane w homotoksykologii IAH 2007 Preparaty podstawowe mają szczególne znaczenie wśród produktów antyhomotoksycznych. Nie tylko często są lekami bioterapeutycznymi pierwszego rzutu, lecz także są one przedmiotem badań podstawowych i klinicznych. Ich działanie jest dobrze udokumentowane, co otwiera im możliwość stosowania w medycynie konwencjonalnej. Można zatem powiedzieć, że leki te razem z teorią homotoksykologii stanowią pomost pomiędzy medycyną konwencjonalną i komplementarną. 1

2 Preparaty podstawowe: cechy 1 Zawierają ponad 2 składniki aktywne Leki o długiej tradycji na rynku farmaceutycznym Często stosowane jako leki pierwszego rzutu IAH Pierwsze preparaty podstawowe stworzył sam dr Reckeweg pod koniec lat trzydziestych. Poszukiwał on silnych i skutecznych leków złożonych zawierających składniki stosowane w danej sytuacji klinicznej. W ten sposób powstały preparaty podstawowe. Preparat podstawowy składa się z co najmniej dwóch różnych składników. Są one łatwe do stosowania, nawet w medycynie konwencjonalnej, ponieważ wskazania do ich podawania są czysto kliniczne. Oznacza to, że na przykład Traumeel stosuje się w każdej sytuacji, w której w medycynie konwencjonalnej zastosowano by NLPZ. Traumeel jest lekiem regulującym procesy zapalne, który może być stosowany w pierwotnych i wtórnych zapaleniach, szczególnie dotyczących układu ruchu. Wykazuje on także wysoką skuteczność w leczeniu urazów (w medycynie sportowej). Więcej informacji na temat preparatu Traumeel znajduje się w wykładzie IAH AC Traumeel lek regulujący procesy zapalne. 2

3 Preparaty podstawowe: cechy 2 Leki pierwszego rzutu w schematach leczenia antyhomotoksycznego Dostępne w tradycyjnych postaciach galenowych Produkowane zgodnie z wymogami złożonych leków homeopatycznych IAH Preparaty podstawowe stosowane są w najczęściej spotykanych schorzeniach w praktyce lekarza pierwszego kontaktu, szczególnie w schorzeniach ostrych. Są one zatem lekami pierwszego rzutu w leczeniu antyhomotoksycznym, nawet jeśli stosowane są bardziej skomplikowane schematy leczenia. Preparaty podstawowe, zależnie od konkretnego leku, dostępne są w tradycyjnych postaciach galenowych. Niektóre z nich dostępne są w postaciach pozajelitowych, tabletkach, kroplach, maściach, żelach, a nawet czopkach, niekiedy też lek dostępny jest w różnych postaciach galenowych. Podstawowe preparaty antyhomotoksyczne, tak jak wszystkie złożone leki homeopatyczne, są produkowane zgodnie z obowiązującymi wymogami określonymi w farmakopei (w tym przypadku Farmakopei Niemieckiej). 3

4 Minimalne wymogi dla preparatu podstawowego Musi to być lek homeopatyczny Może to być similimum (lek podobny do potencjalnej) homotoksyny Lek ten może działać przeciw jednej lub kilku homotoksynom Głównym mechanizmem działania leku musi być aktywacja lub regulacja funkcji tkanki lub układu regulacyjnego i/lub stymulacja oraz ostateczna detoksykacja i wydalenie homotoksyn IAH Preparat podstawowy jest czymś więcej niż tylko złożonym produktem homeopatycznym. Oprócz tego, że jest to produkt wytwarzany zgodnie z farmakopeą homeopatyczną, musi on stanowić similimum profilu działania homotoksyny. Jeden lek antyhomotoksyczny może jednocześnie działać przeciw jednej lub wielu homotoksynom. Główny mechanizm działania preparatu podstawowego musi być jednym z trzech filarów homotoksykologii. Oznacza to, że lek taki może być lekiem oczyszczającym, immunomodulacyjnym lub wspomagającym czynność tkanek bądź narządów. Przypominamy, że trzema fundamentami homotoksykologii są: 1. Oczyszczanie i detoksykacja. 2. Immunomodulacja. 3. Wspomaganie komórek i narządów. 4

5 Wymóg 1 lek homeopatyczny Zawiera składniki w homeopatycznych rozcieńczeniach dziesiętnych Jest produkowany zgodnie z zasadami GMP i HAB (Homöopathisches Arzneimittelbuch) Działanie potwierdzone badaniami klinicznymi zgodnymi z GCP i badaniami podstawowymi Substancje głównie w niskich lub średnich rozcieńczeniach IAH Leki antyhomotoksyczne zawierają jedynie dziesiętne rozcieńczenia składników aktywnych (potencje D, w Stanach Zjednoczonych i niektórych innych krajach zwane potencjami dziesiętnymi). Produkcja tych leków odbywa się według najwyższych standardów przemysłu farmaceutycznego oraz zgodnie z zasadami GMP (Good Manufacturing Practice) i HAB czyli Niemieckiej Farmakopei Homeopatycznej (Homeopathisches Arzneimittelbuch). Działanie głównych składników antyhomotoksycznych, szczególnie w preparatach podstawowych, jest potwierdzone badaniami klinicznymi prowadzonymi według najwyższych standardów (zgodnie z zasadami dobrej praktyki klinicznej, GCP Good Clinical Practice), a w wielu przypadkach także badaniami podstawowymi. Większość składników preparatów podstawowych jest stosowana w niskich lub średnich rozcieńczeniach, co przekłada się na ich obecność mikro- i nanomolekularnych ilości w leku. 5

6 Wymóg 2 - podobieństwo Działanie toksyczne homotoksyny można bezpośrednio lub pośrednio (za pośrednictwem regulujących mediatorów) odwrócić przy pomocy odpowiednio rozcieńczonych substancji homeopatycznych wchodzących w skład leku. Zastosowane substancje muszą cechować się podobnym profilem w Materia Medica Similimum niektórych preparatów zachodzi nawet na poziomie motywów białkowych rozpoznawanych przez receptory limfocytów T (immunologiczna reakcja świadka) Ogólnie: im bliższe podobieństwo, tym większa skuteczność składnika IAH W przeciwieństwie do klasycznych preparatów homeopatycznych, gdzie podobieństwo leku ograniczone jest do wywoływanych przezeń objawów i objawów występujących u pacjenta, w homotoksykologii substancje dobierane są według podobieństwa pomiędzy działaniami homotoksyny i profilem działania substancji. Oznacza to, że działania homotoksyny są bezpośrednio lub pośrednio (poprzez regulujący mediator) odwracane przez zastosowanie odpowiednio rozcieńczonej substancji homeopatycznej wchodzącej w skład leku i cechującej się podobnym profilem w Materia Medica. Nowoczesne badania podstawowe wykazały istnienie podobieństwa pomiędzy składnikami leków a homotoksynami na poziomie motywów białkowych rozpoznawanych przez receptory limfocytów T CD4+. Komórka prezentująca antygen przedstawia charakterystyczne białka homotoksyny naiwnym limfocytom. Prezentacja tych charakterystycznych białek (motywów) związanych z receptorami głównego układu zgodności tkankowej typu II znajdującymi się na powierzchni komórek prezentujących antygen (motywy klasy II) zachodzi podczas kontaktu naiwnego limfocytu T z komórką prezentującą antygen, epitopy motywu są podczas tego procesu rozpoznawane przez receptor limfocytu T. Oznacza to, że pomiędzy motywem rozpoznawanym przez regulacyjny limfocyt T (TH-3) a motywem rozpoznawanym przez prozapalne limfocyty TH-1 i TH-2 musi istnieć podobieństwo, ponieważ zarówno antyhomotoksyczny składnik leku i homotoksyna są rozpoznawane przez różne rodzaje limfocytów T (motyw antyhomotoksyczny przez regulacyjne limfocyty T, a motyw homotoksyny przez limfocyty TH-1 i TH-2). Jedynie w ten sposób może dojść do zahamowania procesu zapalnego poprzez uwolnienie transformującego czynnika wzrostu beta (TGF-β). Ogólną zasadą jest to, że im bliższe jest podobieństwo, tym lepsze i dokładniejsze jest działanie preparatu homeopatycznego. Można powiedzieć, że niskie i średnie rozcieńczenia homeopatyczne wywierają działanie regulacyjne związane z podobieństwem pomiędzy toksynami obecnymi u pacjenta a profilem leku opisanym w Materia Medica. To podobieństwo można zaobserwować na różnych poziomach: na poziomie objawów klinicznych, na poziomie regulacji (wpływu mediatorów), a nawet na poziomie motywów rozpoznawanych przez pomocnicze limfocyty T. 6

7 Wymóg 3 wielokrotne podobieństwo Homotoksyny powodujące podobne choroby można leczyć tym samym similimum Jeden składnik preparatu może działać przeciw jednej lub wielu podobnym homotoksynom Podobne składniki preparatu mogą działać przeciw tej samej homotoksynie IAH W rzeczywistości widzimy, jak różne homotoksyny powodują te same lub zbliżone objawy, zatem mogą one być leczone tym samym similimum. Nadużywanie kawy, alkoholu i nikotyny może powodować podobny zespół objawów obejmujący nudności i dolegliwości żołądkowe, które mogą być leczone tym samym similimum: Nux vomica (kulczyba). Zatrucie Nux vomica lub jego alkaloidem strychniną powoduje u pacjenta wystąpienie objawów podobnych do objawów zatrucia alkoholem, nikotyną lub kawą. Dlatego nadużycia jednej lub więcej tych substancji można leczyć bardzo niskimi stężeniami Nux vomica, szczególnie, gdy czynnik nadużywany powoduje wymioty lub nudności. W rzeczywistości można powiedzieć, że jeden składnik preparatu antyhomotoksycznego takiego, jak preparat podstawowy, może działać przeciw licznym zbliżonym homotoksynom. Także różne zbliżone składniki preparatu antyhomotoksycznego mogą działać przeciw jednej homotoksynie dzięki wzajemnemu podobieństwu. 7

8 Wymóg 4 - aktywacja Lek antyhomotoksyczny stymuluje aktywność układu odpornościowego na poziomie macierzy zewnątrzkomórkowej i środowiska humoralnego Lub eliminuje homotoksynę lub stymuluje jeden lub więcej kanałów wydalania homotoksyn IAH Jak już wspomniano, aktywacja zachodzi na poziomie jednego lub kilku filarów homotoksykologii, głównie na poziomie pierwszego i drugiego filaru. Niektóre preparaty podstawowe opracowano w celu oczyszczenia macierzy zewnątrzkomórkowej poprzez układ chłonny (np. Lymphomyosot), inne aktywują narządy uczestniczące w detoksykacji takie jak wątroba (np. Hepeel) lub nerki (np. Reneel). Druga grupa preparatów podstawowych wywiera działanie immunomodulacyjne (np. Traumeel) lub działa na poziomie wydzielania mediatorów w procesach autoregulacji (np. Engystrol). Mniej preparatów podstawowych wykorzystuje trzeci filar homotoksykologii bezpośredni wpływ na funkcjonowanie komórek lub wspomaganie narządowe. Chociaż preparaty podstawowe mogą działać w tych mechanizmach, wpływ na trzeci filar homotoksykologii osiąga się stosując preparaty compositum działające na poziomie tkankowym i wspomagające czynność narządów. Homakordy wykazują działanie pobudzające czynności poszczególnych narządów. Przedstawiono tu ogólną klasyfikację preparatów podstawowych. Niektóre z nich rzeczywiście wykazują działanie ochronne wobec narządów. Niedawne badania wykazały przeciwproliferacyjne i przeciwutleniające działanie preparatu Hepeel. Z wyników badania wyciągnięto wniosek, że Hepeel wywiera działanie ochronne wobec wątroby. 8

9 Tropizmy Preparat funkcjotropowy: reguluje czynność narządu lub układu narządów Preparat organotropowy: wspomaga narząd, wykazuje działanie regeneracyjne lub ochronne wobec komórek narządu, poprawia transport tlenu do komórek Preparat psychotropowy: wpływa na umysł pacjenta. Reguluje emocje i myśli IAH Tropizmem nazywamy powinowactwo preparatu do narządu, czynności narządu lub umysłu. Nie każdy preparat wykazuje wszystkie 3 przedstawione tropizmy, zatem klasyfikujemy preparaty według wykazywanych przez nie tropizmów u ludzi. Preparat funkcjotropowy wpływa na czynność narządu (lub wielu narządów). Organotropizm substancji do narządu oznacza wysokie powinowactwo danej substancji do narządu. Oznacza to, że substancja ta wpływa na stan narządu. Składniki psychotropowe są substancjami wpływającymi na stan umysłowy pacjenta. Oznacza to, że niektóre substancje mogą redukować nerwowość, a inne powodować odczuwanie pozytywnych emocji lub bardziej pozytywnego stosunku do życia. Preparaty homeopatyczne wykazujące psychotropizm nie powinny być mylone ze środkami psychofarmakologicznymi. Pomimo swego bardzo pozytywnego wpływu na stan umysłowy pacjenta, preparaty homeopatyczne nie wywierają głębokiego wpływu na stan pacjenta, jak środki psychofarmakologiczne i nie powinny być stosowane w poważnych schorzeniach umysłowych takich, jak depresja endogenna lub ciężkie zaburzenia osobowości. 9

10 W przypadku preparatów podstawowych oznacza to, że: Oprócz odwracania działania homotoksyn, często mają one działanie oczyszczające na poziomie macierzy zewnątrzkomórkowej lub odpowiedniego narządu lub układu narządów Mają one głównie działanie funkcjotropowe (terapia regulacyjna) rzadko organotropowe lub psychotropowe Ich zastosowanie jest związane ze wskazaniem klinicznym IAH Można stwierdzić, że oprócz działania neutralizującego homotoksyny, preparaty podstawowe mogą wywierać też działanie oczyszczające i detoksykacyjne. Oznacza to, że pewne substancje mogą stymulować lub przyspieszać eliminację homotoksyn z bezpośredniego środowiska komórki (macierzy zewnątrzkomórkowej). Większość substancji stosowanych w preparatach podstawowych ma działanie funkcjotropowe, a jedynie nieliczne mają działanie organotropowe. Istnieje wiele substancji mających działanie psychotropowe, a niektóre z nich znajdują się w preparatach stosowanych w niepokoju, zaburzeniach snu, lęku, stresie itd. 10

11 Większość leków antyhomotoksycznych jest lekami homeopatycznymi, ale większość leków homeopatycznych nie jest lekami antyhomotoksycznymi. IAH 2007 Ze względu na to, że w większości leków antyhomotoksycznych stosuje się homeopatyczne rozcieńczenia składników, można powiedzieć, że leki antyhomotoksyczne są złożonymi preparatami homeopatycznymi. Zdanie przeciwne jednak jest nieprawdziwe. Preparaty antyhomotoksyczne różnią się od złożonych leków homeopatycznych synergizmem działania swoich składników, dopełnianiem się działania składników oraz działaniem preparatu na określoną fazę w Tabeli Ewolucji Choroby. 11

12 Preparat antyhomotoksyczny jest czymś więcej niż tylko złożonym preparatem homeopatycznym IAH Istnieją ważne różnice pomiędzy lekami antyhomotoksycznymi a złożonymi lekami homeopatycznymi. Jak już wspomniano przy okazji poprzedniego slajdu, różnice te są o tyle ważne, że oba rodzaje leków wywierają zupełnie różne działania na organizm człowieka i są inaczej stosowane (zgodnie z miejscem zajmowanym przez pacjenta w Tabeli Ewolucji Choroby), nie należy zatem mylić tych rodzajów leków. 12

13 Architektura Leki antyhomotoksyczne a złożone preparaty homeopatyczne IAH 2007 Jeśli porównamy architekturę leku antyhomotoksycznego z architekturą złożonego leku homeopatycznego, zauważymy kilka zasadniczych różnic. 13

14 Architektura typowego złożonego leku homeopatycznego Wszystkie składniki preparatu mają podobne wskazania określone w Materia Medica Składnik 6 Składnik 1 Ogólne wskazanie Składnik 5 Składnik 2 Składnik 3 Składnik 4 IAH W złożonych lekach homeopatycznych dobór składników jest podyktowany ogólnym wskazaniem. W rzeczywistości, składniki te mają wspólne, ogólne wskazania opisane w Materia Medica, dzięki czemu wchodzą w skład leku. Często widzimy złożone leki homeopatyczne stosowane w klasycznej homeopatii przeciw wielu schorzeniom. Oznacza to, że wybór składników zależy wyłącznie od podobnych profili ich działania. 14

15 Złożony lek homeopatyczny Uśmierzanie objawów IAH 2007 Głównym celem stosowania złożonych preparatów homeopatycznych jest redukcja objawów choroby. 15

16 Architektura podstawowego preparatu homeopatycznego Składnik 1 Składnik 2 Objaw A Ogólne wskazanie Objawy A, B,C Objaw B Składnik 3 Składnik 4 Składnik 5 Różne składniki preparatu działają przeciw różnym aspektom ogólnego wskazania Składnik 6 Objaw C IAH W lekach antyhomotoksycznych różne aspekty intoksykacji są odzwierciedlane przez wybór składników leku. W leku regulującym proces zapalny takim, jak na przykład Traumeel, niektóre składniki redukują obrzęk i zaczerwienienie, inne hamują produkcję mediatorów prozapalnych, a jeszcze inne uśmierzają ból, a nawet regenerują macierz zewnątrzkomórkową (poprzez wytwarzanie TGF-β stymulującego regeneracyjną czynność fibroblastów). Można, więc powiedzieć, że różne składniki preparatu antyhomotoksycznego działają wobec różnych aspektów ogólnego wskazania do stosowania leku. Skład preparatu jest opracowany w celu zapewnienia synergii działania składników i dopełniania się ich aktywności wobec wskazania. 16

17 Preparaty antyhomotoksyczne Regulacja, detoksykacja i wspomaganie komórkowe lub narządowe. W ten sposób osiąga się ulgę w objawach IAH 2007 Ogólnie, leki antyhomotoksyczne działają zgodnie z jednym lub dwoma spośród trzech filarów homotoksykologii. Preparaty podstawowe stymulują oczyszczanie i/lub detoksykację, wiele z nich ma działanie immunomodulacyjne lub regulacyjne. Ulga w objawach występujących u pacjenta jest pośrednim efektem tych działań. Wyeliminowana homotoksyna nie powoduje już patologicznej reakcji organizmu. W homotoksykologii, choroba określana jest jako biologiczna, celowa obrona przed obecnością homotoksyn, eliminacja homotoksyny lub korekta powodowanych przez nią zaburzeń regulacji spowoduje ustąpienie objawów klinicznych. Stosowanie terapeutyczne leków antyhomotoksycznych jest zatem leczeniem przyczynowym. 17

18 Przykład: Hepeel Wskazanie kliniczne: pierwotne i wtórne schorzenia wątroby Składniki leku regulują czynność wątroby (funkcjotropizm) i chronią komórki wątroby przed uszkodzeniem (1) W porównaniu do preparatu Hepeel, preparat Hepar compositum odtruwa macierz zewnątrzkomórkową wątroby, chroni komórki wątroby (fizjotropizm) i poprawia dostarczanie tlenu do komórek watroby (organotropizm) (1) Gebhardt, R.; Antioxidative, Antiprolerative and Biochemical Effects in HepG2 Cells of a Homeopathic Preparation and its Constituent Plant Tinctures Tested Separately or in Combination, ArzneimittelForschung/Drug Research, 2003, 53, No 12, IAH Spójrzmy dla przykładu na preparat Hepeel stosowany w chorobach wątroby. Jest on podstawowym preparatem antyhomotoksycznym. Patrząc na wskazania widzimy pierwotne i wtórne schorzenia wątroby. Analizując jego skład i odwołując się do badań podstawowych, zauważamy w składzie preparatu obecność składników aktywujących czynność wątroby (narządu odtruwającego), a nawet chroniące komórki wątroby przed uszkodzeniem przez pewne homotoksyny. W porównaniu do bardziej złożonego leku antyhomotoksycznego Hepar compositum, Hepeel bardziej wpływa na pierwszy i drugi filar homotoksykologii. Hepar compositum ma działanie immunomodulacyjne na poziomie wątroby, oraz wspomaga działanie komórek tego narządu. 18

19 Skład preparatu Hepeel z czysto homeopatycznego punktu widzenia: Materia Medica składników Lycopodium: Chelidonium: China: Nux moschata: Carduus mar.: Phosphorus: Veratrum alb.: Colocyntis: aktywacja czynności wątroby, detoksykacja czucie bólu w okolicy wątroby, pęcherzyka żółciowego powiększenie wątroby, utrata apetytu zapalenie jelit, wzdęcie ochrona komórek, detoksykacja zatrucie wątroby zapalenie jelit, wymioty kolka, ból w okolicy lędźwiowej IAH Jeśli przyjrzymy się dokładniej różnym składnikom leku, widzimy szczególne cechy funkcjotropowe kilku jego składników. Widzimy także składniki o działaniu ochronnym wobec komórek wątroby. Niektóre składniki leku mają bezpośrednie działanie przynoszące ulgę w dolegliwościach ze strony wątroby. 19

20 Hepeel z antyhomotoksycznego punktu widzenia Badania wykazały działanie ochronne leku wobec komórek wątroby (Gebhardt) Synergizm pomiędzy poszczególnymi składnikami odpowiada za końcowy efekt działania Składniki leku nie są do siebie podobne (jak w złożonych preparatach homeopatycznych), lecz dopełniają wzajemnie swoje działanie IAH Skład podstawowego preparatu Hepeel zapewnia synergistyczne działanie i wzajemnie się dopełniające działanie jego składników, a także działanie ochronne wobec komórek wątroby w schorzeniach tego narządu. Lek ten stosuje się głównie w schorzeniach wątroby znajdujących się po lewej stronie przedziału regulacja/kompensacja w Tabeli Ewolucji Choroby.

21 Preparat podstawowy >< Compositum Reneel Aesculus-Heel Lymphomyosot Spascupreel Schwef-Heel Hormeel Solidago compositum Aesculus compositum Tonsilla compositum Atropinum compositum Cutis compositum Ovarium compositum IAH Główną różnicą pomiędzy preparatem podstawowym, a odpowiadającym mu preparatem typu compositum jest architektura jego składu. Preparaty typu compositum, w przeciwieństwie do preparatów podstawowych często zawierają wyciągi z narządów świni i katalizatory. Każdy główny preparat podstawowy ma odpowiednik w typie compositum. Preparaty podstawowe są stosowane w leczeniu schorzeń znajdujących się po lewej stronie przedziału regulacja/kompensacja w Tabeli Ewolucji Choroby. Preparaty typu compositum są stosowane głównie w schorzeniach znajdujących się po prawej stronie przedziału. 21

22 Preparaty podstawowe, jak wszystkie leki antyhomotoksyczne, przepisuje się zgodnie z pozycją pacjenta w Tabeli Ewolucji Choroby.? IAH Preparaty podstawowe, jak również preparaty compositum, stosuje się często zgodnie z aktualną pozycją pacjenta w Tabeli Ewolucji Choroby, przebytą ewolucją choroby lub zdrowia oraz zagrożeniem ewolucją choroby w najbliższej przyszłości. 22

23 Preparat podstawowy jest lekiem działającym objawowo i/lub wpływającym na środowisko wewnętrzne pacjenta Leki te najczęściej stosuje się nawet w monoterapii w schorzeniach znajdujących się po lewej stronie Tabeli Ewolucji Choroby. Leki te są także skuteczne w schorzeniach znajdujących się po prawej stronie tabeli jako element złożonego schematu leczenia. IAH Możemy zatem powiedzieć, że preparat podstawowy jest lekiem działającym objawowo i/lub wpływającym na środowisko wewnętrzne pacjenta. Preparaty podstawowe stosuje się często w monoterapii w schorzeniach ostrych, stanowią one standardowy element bardziej złożonych schematów leczenia (3 filary) w przewlekłych schorzeniach degeneracyjnych. 23

24 IAH Innymi słowy, można powiedzieć, że patrząc na Tabelę Ewolucji Choroby, preparaty podstawowe stosuje się w schorzeniach znajdujących się po prawej stronie przedziału regulacja/kompensacja w skojarzeniu z innymi lekami antyhomotoksycznymi, można je stosować w monoterapii w schorzeniach znajdujących się po lewej stronie Tabeli Ewolucji Choroby, szczególnie w fazach humoralnych. 24

25 + IAH Czerwony obszar w Tabeli Ewolucji Choroby odpowiada zakresowi stosowania preparatów podstawowych. Po lewej stronie przedziału regulacja/kompensacja można stosować je w monoterapii, po prawej stronie przedziału należy skojarzyć je z innymi lekami antyhomotoksycznymi opracowując pełen schemat leczenia. 25

26 Trzy filary homotoksykologii: RAMY CZASOWE LECZENIA DETOKSYKACJA IMMUNOMODULACJA WSPOMAGANIE KOMÓRKOWE I NARZĄDOWE IAH Niektóre preparaty podstawowe działają jedynie poprzez oczyszczanie i detoksykację. Najważniejszymi spośród nich są: Lymphomyosot jest podstawowym preparatem oczyszczającym organizm za pośrednictwem układu chłonnego, stosuje się go w celu transportu homotoksyn z macierzy zewnątrzkomórkowej do krwi. Hepeel jest stymulatorem czynności wątroby przez co ma działanie detoksykacyjne. Galium Heel jest lekiem głęboko oczyszczającym macierz zewnątrzkomórkową (przy stosowaniu długotrwałym), a nawet oczyszczającym komórki. 26

27 Trzy filary homotoksykologii: DETOKSYKACJA IMMUNOMODULACJA WSPOMAGANIE KOMÓRKOWE I NARZĄDOWE IAH Inne preparaty podstawowe wywierają silne działanie immunomodulacyjne. Głównymi takim lekami są: - Traumeel - lek regulujący procesy zapalne. - Reneel - lek o działaniu immunomodulacyjnym na poziomie nerek i pęcherza moczowego. - Tartephedreel - lek o działaniu immunomodulacyjnym na poziomie płuc. Chociaż Engystol jest silnym immunomodulatorem, jego architektura wykazuje więcej cech homakordu niż typowego preparatu podstawowego. Engystol jest stosowany głównie jako lek wzmacniający odporność w zakażeniach wirusowych. 27

28 Preparaty podstawowe można kojarzyć z preparatami typu Injeel i homakordami dostosowując je do indywidualnych wskazań. -Wstrzyknięcia mieszanek leków - IAH W leczeniu antyhomotoksycznym można zindywidualizować podejście do pacjenta uzupełniając stosowany lek o homakordy lub preparaty typu Injeel. W takim wypadku często stosuje się wstrzyknięcia mieszanek leków. Wszystkie leki firmy Heel można ze sobą kojarzyć lub mieszać ze sobą, ponieważ nie stwierdzono interakcji pomiędzy nimi ani działania potencjalizującego. Preparaty podstawowe są wspaniałym wprowadzeniem do medycyny antyhomotoksycznej, szczególnie w praktyce lekarza ogólnego. 28

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. Przyczyny, objawy i leczenie bezsenności. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej mgr farm. Katarzyna Górka opiekun specjalizacji: dr n. farm. Jerzy

Bardziej szczegółowo

Witajcie! To już szesnaste wydanie zaleceń. Pierwsze ukazało się w 1984 roku, zatem za nami 24 lata wysiłku!

Witajcie! To już szesnaste wydanie zaleceń. Pierwsze ukazało się w 1984 roku, zatem za nami 24 lata wysiłku! Uwagi diagnostyczne i zalecenia odnośnie leczenia boreliozy choroby z Lyme i koinfekcji autorstwa doktora Josepha Burrascano (wydanie XVI, październik 2008) Witajcie! To już szesnaste wydanie zaleceń.

Bardziej szczegółowo

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 400 mg newirapiny (w postaci bezwodnej).

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 400 mg newirapiny (w postaci bezwodnej). 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Viramune 400 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 400 mg newirapiny (w postaci bezwodnej).

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ESPEN: Żywienie pozajelitowe w Intensywnej Terapii

Wytyczne ESPEN: Żywienie pozajelitowe w Intensywnej Terapii 1 Wytyczne ESPEN: Żywienie pozajelitowe w Intensywnej Terapii Pierre Singer 1, Mette M. Berger 2, Greet Van den Berghe 3, Gianni Biolo 4, Philip Calder 4, AlastairForbes 6, Richard Griffiths 7, Georg Kreyman

Bardziej szczegółowo

ENZYMY WSPOMAGAJĄCE TRAWIENIE

ENZYMY WSPOMAGAJĄCE TRAWIENIE ŻYWIENIE I ZDROWIE NUTRITION & HEALTH ROCZNIK 9, NR 4 (35) CALIVITA INTERNATIONAL-POLSKA Wrzesień 2006 Prof. dr n. med. Valeria Szedlak-Vadocz Przewodnicząca Zespołu Doradców Medycznych CaliVita International

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia World Health Organization Geneva Wydane przez Światową Organizację Zdrowia w 2001 r. Tytuł oryginału: International classification

Bardziej szczegółowo

ŚwiatRZS. Sytuacja chorych na RZS w Polsce. Magazyn dla zainteresowanych reumatoidalnym zapaleniem stawów. Leczenie biologiczne.

ŚwiatRZS. Sytuacja chorych na RZS w Polsce. Magazyn dla zainteresowanych reumatoidalnym zapaleniem stawów. Leczenie biologiczne. ŚwiatRZS 12011 Magazyn dla zainteresowanych reumatoidalnym zapaleniem stawów 5 Leczenie biologiczne. Ważne pytania 8 Chorujesz na RZS? www.das28.pl 4 Sytuacja chorych na RZS w Polsce 10 Jedzenie, które

Bardziej szczegółowo

mukowiscydoza nr 29 (2011 r.) Czasopismo Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą Od Redakcji

mukowiscydoza nr 29 (2011 r.) Czasopismo Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą Od Redakcji mukowiscydoza nr 29 (2011 r.) Czasopismo Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą Redaktor Naczelna: Małgorzata Kaczmarek ma_ka1@poczta.onet.pl zespół Redakcyjny: Joanna Górecka Alina Grzeszczuk Lucyna

Bardziej szczegółowo

Rozdział III ALKOHOL A ZDROWIE

Rozdział III ALKOHOL A ZDROWIE Rozdział III ALKOHOL A ZDROWIE 3.1. Wpływ alkoholu na organizm konsekwencje doraźne Alkohol etylowy jest chemiczną substancją aktywną biologicznie. Przy analizowaniu problemów alkoholowych zazwyczaj koncentrujemy

Bardziej szczegółowo

Państwo Członkowskie Podmiot odpowiedzialny Nazwa własna Nazwa Moc Postać farmaceutyczna Droga podania

Państwo Członkowskie Podmiot odpowiedzialny Nazwa własna Nazwa Moc Postać farmaceutyczna Droga podania ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTACI FARMACEUTYCZNYCH, MOCY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DRÓG PODANIA, PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE POSIADAJĄCE POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH 1 Państwo Członkowskie

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Jacek A. Pietrzyk. Autorzy wydania VI uzupełnionego i poprawionego:

Redakcja: Jacek A. Pietrzyk. Autorzy wydania VI uzupełnionego i poprawionego: Redakcja: Jacek A. Pietrzyk Autorzy wydania VI uzupełnionego i poprawionego: Paweł Dyras, Elżbieta Gabrowska, Włodzimierz Kubiak, Małgorzata Liber, Iwona Mazur, Jacek A. Pietrzyk, Małgorzata Równicka,

Bardziej szczegółowo

CO DZIŚ OZNACZA ZDROWY STYL ŻYCIA?

CO DZIŚ OZNACZA ZDROWY STYL ŻYCIA? D w u m i e s i ę c z n i k b r a n ż o w y n r 2 ( 0 2 ) 2 0 1 4 CZŁOWIEK XXI WIEKU CO DZIŚ OZNACZA ZDROWY STYL ŻYCIA? NOWA PIRAMIDA ŻYWIENIA SPERSONALIZOWANA DIETA INDYWIDUALNY DOBÓR AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie amigdaliny w metabolicznym leczeniu raka. dr med. Francisco Contreras Oasis of Hope Hospital

Zastosowanie amigdaliny w metabolicznym leczeniu raka. dr med. Francisco Contreras Oasis of Hope Hospital Zastosowanie amigdaliny w metabolicznym leczeniu raka dr med. Francisco Contreras Oasis of Hope Hospital Żródło: Terapia metaboliczna witaminą B17 Stosowana w prewencji i chorobach nowotworowych. Materiał

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI W PROFILAKTYCE DOPINGU! POZIOM PODSTAWOWY

PIERWSZE KROKI W PROFILAKTYCE DOPINGU! POZIOM PODSTAWOWY Harmonising the knowledge about biomedical side effects of doping PIERWSZE KROKI W PROFILAKTYCE DOPINGU! POZIOM PODSTAWOWY SLAJD 2: Istnieje wiele teorii na temat pochodzenia terminu doping. Plemię Kaffir

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

ZADBAJ O KOŚCI W TYM ROKU ATRAKCYJNA W WIEKU. Dieta, ruch i witamina D 01 121 7-8 116. Sztuka planowania i osiągania celów

ZADBAJ O KOŚCI W TYM ROKU ATRAKCYJNA W WIEKU. Dieta, ruch i witamina D 01 121 7-8 116. Sztuka planowania i osiągania celów styczeń 2014 lipiec-sierpień 2013 01 121 7-8 116 w w w. e s t r e f a z d r o w i a. p l w w w. e s t r e f a z d r o w i a. p l W TYM ROKU MI SIĘ UDA! Sztuka planowania i osiągania celów ATRAKCYJNA W

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Omeprazol Mylan, 40 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka z proszkiem zawiera 42,5

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pacjencie! WSTĘP

Szanowny Pacjencie! WSTĘP Rak jelita grubego RAK jelita grubego / 1 Szanowny Pacjencie! WSTĘP Fundacja Projan Warszawa 2014 r. Wydanie I Skoro trzymasz tę broszurę w ręce to najprawdopodobniej dowiedziałeś się, że masz raka jelita

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE W DYSTROFII MIĘŚNIOWEJ TYPU DUCHENNE A PORADNIK DLA RODZIN

DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE W DYSTROFII MIĘŚNIOWEJ TYPU DUCHENNE A PORADNIK DLA RODZIN DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE W DYSTROFII MIĘŚNIOWEJ TYPU DUCHENNE A PORADNIK DLA RODZIN SPIS TREŚCI Strona Oświadczenie 1 1. Wstęp 2 2. Jak korzystać z tego dokumentu 3 3. Rozpoznanie 7 4. Opieka nerwowo-mięśniowa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY Publikacja finansowana dzięki dotacji Fundacji MEDTRONIC OPRACOWANIE: Prof. nadz. dr hab. med. Katarzyna Cypryk Klinika Diabetologii

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Etform 850, 850 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 850 mg chlorowodorku metforminy

Bardziej szczegółowo

Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V

Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V Zespół redakcyjny serii Biblioteka Nestora : dr Agnieszka Pierzchalska Piotr Klag dr Zbigniew Machaj dr Ewa Pisarczyk Bogacka Copyright by Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO

ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO redakcja Jan Szewieczek Jan Duława Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Skuteczność różnych metod antykoncepcji [267] ----------------- Tab. 31 -----------------

Skuteczność różnych metod antykoncepcji [267] ----------------- Tab. 31 ----------------- We wszystkich tych przypadkach należałoby rozważyć stosowanie tabletki o większej zawartości hormonu do czasu stosowania wyżej wymienionych leków. W przypadku rifampicyny należałoby stosować dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Farmacja. Receptura. praktyczna. Zaplanuj swój dzień popraw efektywność i jakość pracy. Udar mózgu objawy, pierwsza pomoc, leczenie

Farmacja. Receptura. praktyczna. Zaplanuj swój dzień popraw efektywność i jakość pracy. Udar mózgu objawy, pierwsza pomoc, leczenie PRAKTYCZNY MAGAZYN DLA FARMACEUTÓW www.farmacjapraktyczna.pl Farmacja praktyczna POLPHARMA FARMACEUTOM Nr 12 (71) Grudzień 2013 Cena: 6,70 zł Nauka Udar mózgu objawy, pierwsza pomoc, leczenie Zaplanuj

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poglądów medycznych i ich etyczne implikacje T e z y r e f e r a t u

Ewolucja poglądów medycznych i ich etyczne implikacje T e z y r e f e r a t u w świetle wybranego piśmiennictwa. Ewolucja poglądów medycznych i jej etyczne implikacje Założenia i cel pracy Urazy głowy są dużym wyzwaniem dla medycyny. Od wielu lat już na miejscu wypadku udzielana

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Kuvan 100 mg, tabletki do sporządzania roztworu doustnego 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka do sporządzania roztworu

Bardziej szczegółowo

GLUTATION TWÓJ KLUCZ DO ZDROWIA

GLUTATION TWÓJ KLUCZ DO ZDROWIA GLUTATION TWÓJ KLUCZ DO ZDROWIA Dr. n. med. Jimmy Gutman Słowo wstępne: dr. n. med. Gustavo Bounous "C, HiM^i^'- X, * ^-i i G-^n,^ ^^ Czwarte wydanie międzynarodowego bestsellera o zdrowiu Jak podnieść

Bardziej szczegółowo

Depresje definicja, klasyfikacja, przyczyny

Depresje definicja, klasyfikacja, przyczyny PRACA POGLĄDOWA ISSN 1643 0956 Łukasz Święcicki II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Depresje definicja, klasyfikacja, przyczyny Depression definition, classification

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla chorych na GIST (Nowotwory podscieliskowe przewodu pokarmowego)

Poradnik dla chorych na GIST (Nowotwory podscieliskowe przewodu pokarmowego) Global GIST-Network Poradnik dla chorych na GIST (Nowotwory podscieliskowe przewodu pokarmowego) Deutsch English Español Francaçis Italiano Nederlands Norsk Polski Português Markus Wartenberg / Peter Reichardt

Bardziej szczegółowo