Preparaty podstawowe stosowane w homotoksykologii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Preparaty podstawowe stosowane w homotoksykologii"

Transkrypt

1 Preparaty podstawowe stosowane w homotoksykologii IAH AC Preparaty podstawowe stosowane w homotoksykologii IAH 2007 Preparaty podstawowe mają szczególne znaczenie wśród produktów antyhomotoksycznych. Nie tylko często są lekami bioterapeutycznymi pierwszego rzutu, lecz także są one przedmiotem badań podstawowych i klinicznych. Ich działanie jest dobrze udokumentowane, co otwiera im możliwość stosowania w medycynie konwencjonalnej. Można zatem powiedzieć, że leki te razem z teorią homotoksykologii stanowią pomost pomiędzy medycyną konwencjonalną i komplementarną. 1

2 Preparaty podstawowe: cechy 1 Zawierają ponad 2 składniki aktywne Leki o długiej tradycji na rynku farmaceutycznym Często stosowane jako leki pierwszego rzutu IAH Pierwsze preparaty podstawowe stworzył sam dr Reckeweg pod koniec lat trzydziestych. Poszukiwał on silnych i skutecznych leków złożonych zawierających składniki stosowane w danej sytuacji klinicznej. W ten sposób powstały preparaty podstawowe. Preparat podstawowy składa się z co najmniej dwóch różnych składników. Są one łatwe do stosowania, nawet w medycynie konwencjonalnej, ponieważ wskazania do ich podawania są czysto kliniczne. Oznacza to, że na przykład Traumeel stosuje się w każdej sytuacji, w której w medycynie konwencjonalnej zastosowano by NLPZ. Traumeel jest lekiem regulującym procesy zapalne, który może być stosowany w pierwotnych i wtórnych zapaleniach, szczególnie dotyczących układu ruchu. Wykazuje on także wysoką skuteczność w leczeniu urazów (w medycynie sportowej). Więcej informacji na temat preparatu Traumeel znajduje się w wykładzie IAH AC Traumeel lek regulujący procesy zapalne. 2

3 Preparaty podstawowe: cechy 2 Leki pierwszego rzutu w schematach leczenia antyhomotoksycznego Dostępne w tradycyjnych postaciach galenowych Produkowane zgodnie z wymogami złożonych leków homeopatycznych IAH Preparaty podstawowe stosowane są w najczęściej spotykanych schorzeniach w praktyce lekarza pierwszego kontaktu, szczególnie w schorzeniach ostrych. Są one zatem lekami pierwszego rzutu w leczeniu antyhomotoksycznym, nawet jeśli stosowane są bardziej skomplikowane schematy leczenia. Preparaty podstawowe, zależnie od konkretnego leku, dostępne są w tradycyjnych postaciach galenowych. Niektóre z nich dostępne są w postaciach pozajelitowych, tabletkach, kroplach, maściach, żelach, a nawet czopkach, niekiedy też lek dostępny jest w różnych postaciach galenowych. Podstawowe preparaty antyhomotoksyczne, tak jak wszystkie złożone leki homeopatyczne, są produkowane zgodnie z obowiązującymi wymogami określonymi w farmakopei (w tym przypadku Farmakopei Niemieckiej). 3

4 Minimalne wymogi dla preparatu podstawowego Musi to być lek homeopatyczny Może to być similimum (lek podobny do potencjalnej) homotoksyny Lek ten może działać przeciw jednej lub kilku homotoksynom Głównym mechanizmem działania leku musi być aktywacja lub regulacja funkcji tkanki lub układu regulacyjnego i/lub stymulacja oraz ostateczna detoksykacja i wydalenie homotoksyn IAH Preparat podstawowy jest czymś więcej niż tylko złożonym produktem homeopatycznym. Oprócz tego, że jest to produkt wytwarzany zgodnie z farmakopeą homeopatyczną, musi on stanowić similimum profilu działania homotoksyny. Jeden lek antyhomotoksyczny może jednocześnie działać przeciw jednej lub wielu homotoksynom. Główny mechanizm działania preparatu podstawowego musi być jednym z trzech filarów homotoksykologii. Oznacza to, że lek taki może być lekiem oczyszczającym, immunomodulacyjnym lub wspomagającym czynność tkanek bądź narządów. Przypominamy, że trzema fundamentami homotoksykologii są: 1. Oczyszczanie i detoksykacja. 2. Immunomodulacja. 3. Wspomaganie komórek i narządów. 4

5 Wymóg 1 lek homeopatyczny Zawiera składniki w homeopatycznych rozcieńczeniach dziesiętnych Jest produkowany zgodnie z zasadami GMP i HAB (Homöopathisches Arzneimittelbuch) Działanie potwierdzone badaniami klinicznymi zgodnymi z GCP i badaniami podstawowymi Substancje głównie w niskich lub średnich rozcieńczeniach IAH Leki antyhomotoksyczne zawierają jedynie dziesiętne rozcieńczenia składników aktywnych (potencje D, w Stanach Zjednoczonych i niektórych innych krajach zwane potencjami dziesiętnymi). Produkcja tych leków odbywa się według najwyższych standardów przemysłu farmaceutycznego oraz zgodnie z zasadami GMP (Good Manufacturing Practice) i HAB czyli Niemieckiej Farmakopei Homeopatycznej (Homeopathisches Arzneimittelbuch). Działanie głównych składników antyhomotoksycznych, szczególnie w preparatach podstawowych, jest potwierdzone badaniami klinicznymi prowadzonymi według najwyższych standardów (zgodnie z zasadami dobrej praktyki klinicznej, GCP Good Clinical Practice), a w wielu przypadkach także badaniami podstawowymi. Większość składników preparatów podstawowych jest stosowana w niskich lub średnich rozcieńczeniach, co przekłada się na ich obecność mikro- i nanomolekularnych ilości w leku. 5

6 Wymóg 2 - podobieństwo Działanie toksyczne homotoksyny można bezpośrednio lub pośrednio (za pośrednictwem regulujących mediatorów) odwrócić przy pomocy odpowiednio rozcieńczonych substancji homeopatycznych wchodzących w skład leku. Zastosowane substancje muszą cechować się podobnym profilem w Materia Medica Similimum niektórych preparatów zachodzi nawet na poziomie motywów białkowych rozpoznawanych przez receptory limfocytów T (immunologiczna reakcja świadka) Ogólnie: im bliższe podobieństwo, tym większa skuteczność składnika IAH W przeciwieństwie do klasycznych preparatów homeopatycznych, gdzie podobieństwo leku ograniczone jest do wywoływanych przezeń objawów i objawów występujących u pacjenta, w homotoksykologii substancje dobierane są według podobieństwa pomiędzy działaniami homotoksyny i profilem działania substancji. Oznacza to, że działania homotoksyny są bezpośrednio lub pośrednio (poprzez regulujący mediator) odwracane przez zastosowanie odpowiednio rozcieńczonej substancji homeopatycznej wchodzącej w skład leku i cechującej się podobnym profilem w Materia Medica. Nowoczesne badania podstawowe wykazały istnienie podobieństwa pomiędzy składnikami leków a homotoksynami na poziomie motywów białkowych rozpoznawanych przez receptory limfocytów T CD4+. Komórka prezentująca antygen przedstawia charakterystyczne białka homotoksyny naiwnym limfocytom. Prezentacja tych charakterystycznych białek (motywów) związanych z receptorami głównego układu zgodności tkankowej typu II znajdującymi się na powierzchni komórek prezentujących antygen (motywy klasy II) zachodzi podczas kontaktu naiwnego limfocytu T z komórką prezentującą antygen, epitopy motywu są podczas tego procesu rozpoznawane przez receptor limfocytu T. Oznacza to, że pomiędzy motywem rozpoznawanym przez regulacyjny limfocyt T (TH-3) a motywem rozpoznawanym przez prozapalne limfocyty TH-1 i TH-2 musi istnieć podobieństwo, ponieważ zarówno antyhomotoksyczny składnik leku i homotoksyna są rozpoznawane przez różne rodzaje limfocytów T (motyw antyhomotoksyczny przez regulacyjne limfocyty T, a motyw homotoksyny przez limfocyty TH-1 i TH-2). Jedynie w ten sposób może dojść do zahamowania procesu zapalnego poprzez uwolnienie transformującego czynnika wzrostu beta (TGF-β). Ogólną zasadą jest to, że im bliższe jest podobieństwo, tym lepsze i dokładniejsze jest działanie preparatu homeopatycznego. Można powiedzieć, że niskie i średnie rozcieńczenia homeopatyczne wywierają działanie regulacyjne związane z podobieństwem pomiędzy toksynami obecnymi u pacjenta a profilem leku opisanym w Materia Medica. To podobieństwo można zaobserwować na różnych poziomach: na poziomie objawów klinicznych, na poziomie regulacji (wpływu mediatorów), a nawet na poziomie motywów rozpoznawanych przez pomocnicze limfocyty T. 6

7 Wymóg 3 wielokrotne podobieństwo Homotoksyny powodujące podobne choroby można leczyć tym samym similimum Jeden składnik preparatu może działać przeciw jednej lub wielu podobnym homotoksynom Podobne składniki preparatu mogą działać przeciw tej samej homotoksynie IAH W rzeczywistości widzimy, jak różne homotoksyny powodują te same lub zbliżone objawy, zatem mogą one być leczone tym samym similimum. Nadużywanie kawy, alkoholu i nikotyny może powodować podobny zespół objawów obejmujący nudności i dolegliwości żołądkowe, które mogą być leczone tym samym similimum: Nux vomica (kulczyba). Zatrucie Nux vomica lub jego alkaloidem strychniną powoduje u pacjenta wystąpienie objawów podobnych do objawów zatrucia alkoholem, nikotyną lub kawą. Dlatego nadużycia jednej lub więcej tych substancji można leczyć bardzo niskimi stężeniami Nux vomica, szczególnie, gdy czynnik nadużywany powoduje wymioty lub nudności. W rzeczywistości można powiedzieć, że jeden składnik preparatu antyhomotoksycznego takiego, jak preparat podstawowy, może działać przeciw licznym zbliżonym homotoksynom. Także różne zbliżone składniki preparatu antyhomotoksycznego mogą działać przeciw jednej homotoksynie dzięki wzajemnemu podobieństwu. 7

8 Wymóg 4 - aktywacja Lek antyhomotoksyczny stymuluje aktywność układu odpornościowego na poziomie macierzy zewnątrzkomórkowej i środowiska humoralnego Lub eliminuje homotoksynę lub stymuluje jeden lub więcej kanałów wydalania homotoksyn IAH Jak już wspomniano, aktywacja zachodzi na poziomie jednego lub kilku filarów homotoksykologii, głównie na poziomie pierwszego i drugiego filaru. Niektóre preparaty podstawowe opracowano w celu oczyszczenia macierzy zewnątrzkomórkowej poprzez układ chłonny (np. Lymphomyosot), inne aktywują narządy uczestniczące w detoksykacji takie jak wątroba (np. Hepeel) lub nerki (np. Reneel). Druga grupa preparatów podstawowych wywiera działanie immunomodulacyjne (np. Traumeel) lub działa na poziomie wydzielania mediatorów w procesach autoregulacji (np. Engystrol). Mniej preparatów podstawowych wykorzystuje trzeci filar homotoksykologii bezpośredni wpływ na funkcjonowanie komórek lub wspomaganie narządowe. Chociaż preparaty podstawowe mogą działać w tych mechanizmach, wpływ na trzeci filar homotoksykologii osiąga się stosując preparaty compositum działające na poziomie tkankowym i wspomagające czynność narządów. Homakordy wykazują działanie pobudzające czynności poszczególnych narządów. Przedstawiono tu ogólną klasyfikację preparatów podstawowych. Niektóre z nich rzeczywiście wykazują działanie ochronne wobec narządów. Niedawne badania wykazały przeciwproliferacyjne i przeciwutleniające działanie preparatu Hepeel. Z wyników badania wyciągnięto wniosek, że Hepeel wywiera działanie ochronne wobec wątroby. 8

9 Tropizmy Preparat funkcjotropowy: reguluje czynność narządu lub układu narządów Preparat organotropowy: wspomaga narząd, wykazuje działanie regeneracyjne lub ochronne wobec komórek narządu, poprawia transport tlenu do komórek Preparat psychotropowy: wpływa na umysł pacjenta. Reguluje emocje i myśli IAH Tropizmem nazywamy powinowactwo preparatu do narządu, czynności narządu lub umysłu. Nie każdy preparat wykazuje wszystkie 3 przedstawione tropizmy, zatem klasyfikujemy preparaty według wykazywanych przez nie tropizmów u ludzi. Preparat funkcjotropowy wpływa na czynność narządu (lub wielu narządów). Organotropizm substancji do narządu oznacza wysokie powinowactwo danej substancji do narządu. Oznacza to, że substancja ta wpływa na stan narządu. Składniki psychotropowe są substancjami wpływającymi na stan umysłowy pacjenta. Oznacza to, że niektóre substancje mogą redukować nerwowość, a inne powodować odczuwanie pozytywnych emocji lub bardziej pozytywnego stosunku do życia. Preparaty homeopatyczne wykazujące psychotropizm nie powinny być mylone ze środkami psychofarmakologicznymi. Pomimo swego bardzo pozytywnego wpływu na stan umysłowy pacjenta, preparaty homeopatyczne nie wywierają głębokiego wpływu na stan pacjenta, jak środki psychofarmakologiczne i nie powinny być stosowane w poważnych schorzeniach umysłowych takich, jak depresja endogenna lub ciężkie zaburzenia osobowości. 9

10 W przypadku preparatów podstawowych oznacza to, że: Oprócz odwracania działania homotoksyn, często mają one działanie oczyszczające na poziomie macierzy zewnątrzkomórkowej lub odpowiedniego narządu lub układu narządów Mają one głównie działanie funkcjotropowe (terapia regulacyjna) rzadko organotropowe lub psychotropowe Ich zastosowanie jest związane ze wskazaniem klinicznym IAH Można stwierdzić, że oprócz działania neutralizującego homotoksyny, preparaty podstawowe mogą wywierać też działanie oczyszczające i detoksykacyjne. Oznacza to, że pewne substancje mogą stymulować lub przyspieszać eliminację homotoksyn z bezpośredniego środowiska komórki (macierzy zewnątrzkomórkowej). Większość substancji stosowanych w preparatach podstawowych ma działanie funkcjotropowe, a jedynie nieliczne mają działanie organotropowe. Istnieje wiele substancji mających działanie psychotropowe, a niektóre z nich znajdują się w preparatach stosowanych w niepokoju, zaburzeniach snu, lęku, stresie itd. 10

11 Większość leków antyhomotoksycznych jest lekami homeopatycznymi, ale większość leków homeopatycznych nie jest lekami antyhomotoksycznymi. IAH 2007 Ze względu na to, że w większości leków antyhomotoksycznych stosuje się homeopatyczne rozcieńczenia składników, można powiedzieć, że leki antyhomotoksyczne są złożonymi preparatami homeopatycznymi. Zdanie przeciwne jednak jest nieprawdziwe. Preparaty antyhomotoksyczne różnią się od złożonych leków homeopatycznych synergizmem działania swoich składników, dopełnianiem się działania składników oraz działaniem preparatu na określoną fazę w Tabeli Ewolucji Choroby. 11

12 Preparat antyhomotoksyczny jest czymś więcej niż tylko złożonym preparatem homeopatycznym IAH Istnieją ważne różnice pomiędzy lekami antyhomotoksycznymi a złożonymi lekami homeopatycznymi. Jak już wspomniano przy okazji poprzedniego slajdu, różnice te są o tyle ważne, że oba rodzaje leków wywierają zupełnie różne działania na organizm człowieka i są inaczej stosowane (zgodnie z miejscem zajmowanym przez pacjenta w Tabeli Ewolucji Choroby), nie należy zatem mylić tych rodzajów leków. 12

13 Architektura Leki antyhomotoksyczne a złożone preparaty homeopatyczne IAH 2007 Jeśli porównamy architekturę leku antyhomotoksycznego z architekturą złożonego leku homeopatycznego, zauważymy kilka zasadniczych różnic. 13

14 Architektura typowego złożonego leku homeopatycznego Wszystkie składniki preparatu mają podobne wskazania określone w Materia Medica Składnik 6 Składnik 1 Ogólne wskazanie Składnik 5 Składnik 2 Składnik 3 Składnik 4 IAH W złożonych lekach homeopatycznych dobór składników jest podyktowany ogólnym wskazaniem. W rzeczywistości, składniki te mają wspólne, ogólne wskazania opisane w Materia Medica, dzięki czemu wchodzą w skład leku. Często widzimy złożone leki homeopatyczne stosowane w klasycznej homeopatii przeciw wielu schorzeniom. Oznacza to, że wybór składników zależy wyłącznie od podobnych profili ich działania. 14

15 Złożony lek homeopatyczny Uśmierzanie objawów IAH 2007 Głównym celem stosowania złożonych preparatów homeopatycznych jest redukcja objawów choroby. 15

16 Architektura podstawowego preparatu homeopatycznego Składnik 1 Składnik 2 Objaw A Ogólne wskazanie Objawy A, B,C Objaw B Składnik 3 Składnik 4 Składnik 5 Różne składniki preparatu działają przeciw różnym aspektom ogólnego wskazania Składnik 6 Objaw C IAH W lekach antyhomotoksycznych różne aspekty intoksykacji są odzwierciedlane przez wybór składników leku. W leku regulującym proces zapalny takim, jak na przykład Traumeel, niektóre składniki redukują obrzęk i zaczerwienienie, inne hamują produkcję mediatorów prozapalnych, a jeszcze inne uśmierzają ból, a nawet regenerują macierz zewnątrzkomórkową (poprzez wytwarzanie TGF-β stymulującego regeneracyjną czynność fibroblastów). Można, więc powiedzieć, że różne składniki preparatu antyhomotoksycznego działają wobec różnych aspektów ogólnego wskazania do stosowania leku. Skład preparatu jest opracowany w celu zapewnienia synergii działania składników i dopełniania się ich aktywności wobec wskazania. 16

17 Preparaty antyhomotoksyczne Regulacja, detoksykacja i wspomaganie komórkowe lub narządowe. W ten sposób osiąga się ulgę w objawach IAH 2007 Ogólnie, leki antyhomotoksyczne działają zgodnie z jednym lub dwoma spośród trzech filarów homotoksykologii. Preparaty podstawowe stymulują oczyszczanie i/lub detoksykację, wiele z nich ma działanie immunomodulacyjne lub regulacyjne. Ulga w objawach występujących u pacjenta jest pośrednim efektem tych działań. Wyeliminowana homotoksyna nie powoduje już patologicznej reakcji organizmu. W homotoksykologii, choroba określana jest jako biologiczna, celowa obrona przed obecnością homotoksyn, eliminacja homotoksyny lub korekta powodowanych przez nią zaburzeń regulacji spowoduje ustąpienie objawów klinicznych. Stosowanie terapeutyczne leków antyhomotoksycznych jest zatem leczeniem przyczynowym. 17

18 Przykład: Hepeel Wskazanie kliniczne: pierwotne i wtórne schorzenia wątroby Składniki leku regulują czynność wątroby (funkcjotropizm) i chronią komórki wątroby przed uszkodzeniem (1) W porównaniu do preparatu Hepeel, preparat Hepar compositum odtruwa macierz zewnątrzkomórkową wątroby, chroni komórki wątroby (fizjotropizm) i poprawia dostarczanie tlenu do komórek watroby (organotropizm) (1) Gebhardt, R.; Antioxidative, Antiprolerative and Biochemical Effects in HepG2 Cells of a Homeopathic Preparation and its Constituent Plant Tinctures Tested Separately or in Combination, ArzneimittelForschung/Drug Research, 2003, 53, No 12, IAH Spójrzmy dla przykładu na preparat Hepeel stosowany w chorobach wątroby. Jest on podstawowym preparatem antyhomotoksycznym. Patrząc na wskazania widzimy pierwotne i wtórne schorzenia wątroby. Analizując jego skład i odwołując się do badań podstawowych, zauważamy w składzie preparatu obecność składników aktywujących czynność wątroby (narządu odtruwającego), a nawet chroniące komórki wątroby przed uszkodzeniem przez pewne homotoksyny. W porównaniu do bardziej złożonego leku antyhomotoksycznego Hepar compositum, Hepeel bardziej wpływa na pierwszy i drugi filar homotoksykologii. Hepar compositum ma działanie immunomodulacyjne na poziomie wątroby, oraz wspomaga działanie komórek tego narządu. 18

19 Skład preparatu Hepeel z czysto homeopatycznego punktu widzenia: Materia Medica składników Lycopodium: Chelidonium: China: Nux moschata: Carduus mar.: Phosphorus: Veratrum alb.: Colocyntis: aktywacja czynności wątroby, detoksykacja czucie bólu w okolicy wątroby, pęcherzyka żółciowego powiększenie wątroby, utrata apetytu zapalenie jelit, wzdęcie ochrona komórek, detoksykacja zatrucie wątroby zapalenie jelit, wymioty kolka, ból w okolicy lędźwiowej IAH Jeśli przyjrzymy się dokładniej różnym składnikom leku, widzimy szczególne cechy funkcjotropowe kilku jego składników. Widzimy także składniki o działaniu ochronnym wobec komórek wątroby. Niektóre składniki leku mają bezpośrednie działanie przynoszące ulgę w dolegliwościach ze strony wątroby. 19

20 Hepeel z antyhomotoksycznego punktu widzenia Badania wykazały działanie ochronne leku wobec komórek wątroby (Gebhardt) Synergizm pomiędzy poszczególnymi składnikami odpowiada za końcowy efekt działania Składniki leku nie są do siebie podobne (jak w złożonych preparatach homeopatycznych), lecz dopełniają wzajemnie swoje działanie IAH Skład podstawowego preparatu Hepeel zapewnia synergistyczne działanie i wzajemnie się dopełniające działanie jego składników, a także działanie ochronne wobec komórek wątroby w schorzeniach tego narządu. Lek ten stosuje się głównie w schorzeniach wątroby znajdujących się po lewej stronie przedziału regulacja/kompensacja w Tabeli Ewolucji Choroby.

21 Preparat podstawowy >< Compositum Reneel Aesculus-Heel Lymphomyosot Spascupreel Schwef-Heel Hormeel Solidago compositum Aesculus compositum Tonsilla compositum Atropinum compositum Cutis compositum Ovarium compositum IAH Główną różnicą pomiędzy preparatem podstawowym, a odpowiadającym mu preparatem typu compositum jest architektura jego składu. Preparaty typu compositum, w przeciwieństwie do preparatów podstawowych często zawierają wyciągi z narządów świni i katalizatory. Każdy główny preparat podstawowy ma odpowiednik w typie compositum. Preparaty podstawowe są stosowane w leczeniu schorzeń znajdujących się po lewej stronie przedziału regulacja/kompensacja w Tabeli Ewolucji Choroby. Preparaty typu compositum są stosowane głównie w schorzeniach znajdujących się po prawej stronie przedziału. 21

22 Preparaty podstawowe, jak wszystkie leki antyhomotoksyczne, przepisuje się zgodnie z pozycją pacjenta w Tabeli Ewolucji Choroby.? IAH Preparaty podstawowe, jak również preparaty compositum, stosuje się często zgodnie z aktualną pozycją pacjenta w Tabeli Ewolucji Choroby, przebytą ewolucją choroby lub zdrowia oraz zagrożeniem ewolucją choroby w najbliższej przyszłości. 22

23 Preparat podstawowy jest lekiem działającym objawowo i/lub wpływającym na środowisko wewnętrzne pacjenta Leki te najczęściej stosuje się nawet w monoterapii w schorzeniach znajdujących się po lewej stronie Tabeli Ewolucji Choroby. Leki te są także skuteczne w schorzeniach znajdujących się po prawej stronie tabeli jako element złożonego schematu leczenia. IAH Możemy zatem powiedzieć, że preparat podstawowy jest lekiem działającym objawowo i/lub wpływającym na środowisko wewnętrzne pacjenta. Preparaty podstawowe stosuje się często w monoterapii w schorzeniach ostrych, stanowią one standardowy element bardziej złożonych schematów leczenia (3 filary) w przewlekłych schorzeniach degeneracyjnych. 23

24 IAH Innymi słowy, można powiedzieć, że patrząc na Tabelę Ewolucji Choroby, preparaty podstawowe stosuje się w schorzeniach znajdujących się po prawej stronie przedziału regulacja/kompensacja w skojarzeniu z innymi lekami antyhomotoksycznymi, można je stosować w monoterapii w schorzeniach znajdujących się po lewej stronie Tabeli Ewolucji Choroby, szczególnie w fazach humoralnych. 24

25 + IAH Czerwony obszar w Tabeli Ewolucji Choroby odpowiada zakresowi stosowania preparatów podstawowych. Po lewej stronie przedziału regulacja/kompensacja można stosować je w monoterapii, po prawej stronie przedziału należy skojarzyć je z innymi lekami antyhomotoksycznymi opracowując pełen schemat leczenia. 25

26 Trzy filary homotoksykologii: RAMY CZASOWE LECZENIA DETOKSYKACJA IMMUNOMODULACJA WSPOMAGANIE KOMÓRKOWE I NARZĄDOWE IAH Niektóre preparaty podstawowe działają jedynie poprzez oczyszczanie i detoksykację. Najważniejszymi spośród nich są: Lymphomyosot jest podstawowym preparatem oczyszczającym organizm za pośrednictwem układu chłonnego, stosuje się go w celu transportu homotoksyn z macierzy zewnątrzkomórkowej do krwi. Hepeel jest stymulatorem czynności wątroby przez co ma działanie detoksykacyjne. Galium Heel jest lekiem głęboko oczyszczającym macierz zewnątrzkomórkową (przy stosowaniu długotrwałym), a nawet oczyszczającym komórki. 26

27 Trzy filary homotoksykologii: DETOKSYKACJA IMMUNOMODULACJA WSPOMAGANIE KOMÓRKOWE I NARZĄDOWE IAH Inne preparaty podstawowe wywierają silne działanie immunomodulacyjne. Głównymi takim lekami są: - Traumeel - lek regulujący procesy zapalne. - Reneel - lek o działaniu immunomodulacyjnym na poziomie nerek i pęcherza moczowego. - Tartephedreel - lek o działaniu immunomodulacyjnym na poziomie płuc. Chociaż Engystol jest silnym immunomodulatorem, jego architektura wykazuje więcej cech homakordu niż typowego preparatu podstawowego. Engystol jest stosowany głównie jako lek wzmacniający odporność w zakażeniach wirusowych. 27

28 Preparaty podstawowe można kojarzyć z preparatami typu Injeel i homakordami dostosowując je do indywidualnych wskazań. -Wstrzyknięcia mieszanek leków - IAH W leczeniu antyhomotoksycznym można zindywidualizować podejście do pacjenta uzupełniając stosowany lek o homakordy lub preparaty typu Injeel. W takim wypadku często stosuje się wstrzyknięcia mieszanek leków. Wszystkie leki firmy Heel można ze sobą kojarzyć lub mieszać ze sobą, ponieważ nie stwierdzono interakcji pomiędzy nimi ani działania potencjalizującego. Preparaty podstawowe są wspaniałym wprowadzeniem do medycyny antyhomotoksycznej, szczególnie w praktyce lekarza ogólnego. 28

Grupy preparatów antyhomotoksycznych

Grupy preparatów antyhomotoksycznych Grupy preparatów antyhomotoksycznych IAH AC Grupy preparatów antyhomotoksycznych IAH 2007 Asortyment leków antyhomotoksycznych firmy Heel jest dość szeroki i bardzo zróżnicowany. Przyczyną tego jest to,

Bardziej szczegółowo

Preparaty typu compositum

Preparaty typu compositum Preparaty typu compositum IAH AC Preparaty typu compositum IAH 2007 1 Cele Poznanie różnych postaci struktury preparatów compositum Powiązanie określonej struktury preparatu compositum z jego zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO TERAPII

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO TERAPII KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO TERAPII Ból PRZYWRACANIE ZDROWIA W SZCZEGÓLNY SPOSÓB 2 Krążenie Zapalenie Naprawa tkanek Większość z nas uważa zdrowie za pewnik. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy organizm traci

Bardziej szczegółowo

Homotoksyną nazywamy KAŻDĄ substancję toksyczną dla organizmu człowieka (homo = człowiek, toksyna = trucizna). Toksyczność może wynikać z chemicznych

Homotoksyną nazywamy KAŻDĄ substancję toksyczną dla organizmu człowieka (homo = człowiek, toksyna = trucizna). Toksyczność może wynikać z chemicznych Trzema filarami homotoksykologii są oczyszczanie i detoksykacja, immunomodulacja oraz wspomaganie narządów i komórek. Oczyszczanie i detoksykacja są zatem pierwszym podstawowym elementem leczenia antyhomotoksycznego

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Leczenie stwardnienia rozsianego

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Leczenie stwardnienia rozsianego załącznik nr 16 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Nazwa programu: LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO ICD-10 G.35 - stwardnienie rozsiane Dziedzina medycyny: neurologia I.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Nazwa przedmiotu/modułu. Farmakologia Kliniczna. Wydział Lekarski I. Nazwa kierunku studiów. Lekarski. Język przedmiotu

SYLABUS. Nazwa przedmiotu/modułu. Farmakologia Kliniczna. Wydział Lekarski I. Nazwa kierunku studiów. Lekarski. Język przedmiotu Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Wydział Lekarski I Lekarski Jednolite magisterskie stacjonarne polski SYLABUS Farmakologia Kliniczna

Bardziej szczegółowo

JAK DZIAŁA WĄTROBA? Wątroba spełnia cztery funkcje. Najczęstsze przyczyny chorób wątroby. Objawy towarzyszące chorobom wątroby

JAK DZIAŁA WĄTROBA? Wątroba spełnia cztery funkcje. Najczęstsze przyczyny chorób wątroby. Objawy towarzyszące chorobom wątroby SPIS TREŚCI JAK DZIAŁA WĄTROBA? Wątroba spełnia cztery funkcje Wątroba jest największym narządem wewnętrznym naszego organizmu. Wątroba jest kluczowym organem regulującym nasz metabolizm (każda substancja

Bardziej szczegółowo

Aneks II Zmiany w drukach informacyjnych produktów leczniczych zarejestrowanych w procedurze narodowej

Aneks II Zmiany w drukach informacyjnych produktów leczniczych zarejestrowanych w procedurze narodowej Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną immunoglobulinę anty-t limfocytarną pochodzenia króliczego stosowaną u ludzi [rabbit anti-human thymocyte] (proszek

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2009 Leczenie stwardnienia rozsianego

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2009 Leczenie stwardnienia rozsianego Nazwa programu: LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO ICD-10 G.35 - stwardnienie rozsiane Dziedzina medycyny: neurologia Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 16/2009 Prezesa NFZ z dnia 10 marca 2009 roku I. Cel

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA PROBLEMÓW LEKOWYCH (PCNE)

KLASYFIKACJA PROBLEMÓW LEKOWYCH (PCNE) KLASYFIKACJA PROBLEMÓW LEKOWYCH (PCNE) Pharmaceutical Care Network Europe 6 kategorii problemów lekowych 6 kategorii przyczyn problemów lekowych 4 kategorie możliwych interwencji 3 kategorie wyników działań

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Viburcol compositum czopki

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Viburcol compositum czopki Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Viburcol compositum czopki Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Bardziej szczegółowo

Immunomodulacja. IAH AC Immunomodulacja

Immunomodulacja. IAH AC Immunomodulacja Immunomodulacja IAH AC Immunomodulacja IAH 2007 Większość interakcji zachodzących w organizmie człowieka zachodzi dzięki układom autoregulacyjnym. Ponieważ otrzymują one sygnały z innych układów i mają

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktu leczniczego Demezon

Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktu leczniczego Demezon VI.2 VI.2.1 Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktu leczniczego Demezon Omówienie rozpowszechnienia choroby Deksametazonu sodu fosforan w postaci roztworu do wstrzykiwań stosowany jest

Bardziej szczegółowo

Depresja a uzależnienia. Maciej Plichtowski Specjalista psychiatra Specjalista psychoterapii uzależnień

Depresja a uzależnienia. Maciej Plichtowski Specjalista psychiatra Specjalista psychoterapii uzależnień Depresja a uzależnienia Maciej Plichtowski Specjalista psychiatra Specjalista psychoterapii uzależnień Alkoholizm w chorobach afektywnych Badania NIMH* (1990) (uzależnienie + nadużywanie) Badania II Kliniki

Bardziej szczegółowo

Leczenie biologiczne co to znaczy?

Leczenie biologiczne co to znaczy? Leczenie biologiczne co to znaczy? lek med. Anna Bochenek Centrum Badawcze Współczesnej Terapii C B W T 26 Październik 2006 W oparciu o materiały źródłowe edukacyjnego Grantu, prezentowanego na DDW 2006

Bardziej szczegółowo

Rodzaje autoprzeciwciał, sposoby ich wykrywania, znaczenie w ustaleniu diagnozy i monitorowaniu. Objawy związane z mechanizmami uszkodzenia.

Rodzaje autoprzeciwciał, sposoby ich wykrywania, znaczenie w ustaleniu diagnozy i monitorowaniu. Objawy związane z mechanizmami uszkodzenia. Zakres zagadnień do poszczególnych tematów zajęć I Choroby układowe tkanki łącznej 1. Toczeń rumieniowaty układowy 2. Reumatoidalne zapalenie stawów 3. Twardzina układowa 4. Zapalenie wielomięśniowe/zapalenie

Bardziej szczegółowo

(+) ponad normę - odwodnienie organizmu lub nadmierne zagęszczenie krwi

(+) ponad normę - odwodnienie organizmu lub nadmierne zagęszczenie krwi Gdy robimy badania laboratoryjne krwi w wyniku otrzymujemy wydruk z niezliczoną liczbą skrótów, cyferek i znaków. Zazwyczaj odstępstwa od norm zaznaczone są na kartce z wynikami gwiazdkami. Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

SLIMXL. Trójfazowy system odchudzania: oczyszcza organizm i redukuje wahania nastroju

SLIMXL. Trójfazowy system odchudzania: oczyszcza organizm i redukuje wahania nastroju SLIMXL Trójfazowy system odchudzania: oczyszcza organizm i redukuje wahania nastroju GRUPA DOCELOWA SlimXL to suplement diety przeznaczony dla kobiet: - z nadwagą i otyłością - które chcą tygodniowo zrzucić

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Glimbax, 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła (Diclofenacum)

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Glimbax, 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła (Diclofenacum) ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Glimbax, 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła (Diclofenacum) Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Stanowisko Rady Przejrzystości nr 5/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. w zakresie zakwalifikowania/niezasadności zakwalifikowania leku Valdoxan (agomelatinum)

Bardziej szczegółowo

Żel antycellulitowy ŻEL ANTYCELLULITOWY. Czym jest cellulit? INFORMACJE OGÓLNE

Żel antycellulitowy ŻEL ANTYCELLULITOWY. Czym jest cellulit? INFORMACJE OGÓLNE Czym jest cellulit? cellulit= skórka pomarańczowa = nierównomierne rozmieszczenie tkanki tłuszczowej, wody i produktów przemiany materii w tkankach skóry, widoczne wgłębienia i guzkowatość skóry, występująca

Bardziej szczegółowo

Kiedy lekarz powinien decydować o wyborze terapii oraz klinicznej ocenie korzyści do ryzyka stosowania leków biologicznych lub biopodobnych?

Kiedy lekarz powinien decydować o wyborze terapii oraz klinicznej ocenie korzyści do ryzyka stosowania leków biologicznych lub biopodobnych? Kiedy lekarz powinien decydować o wyborze terapii oraz klinicznej ocenie korzyści do ryzyka stosowania leków biologicznych lub biopodobnych? prof. dr hab. med.. Piotr Fiedor Warszawski Uniwersytet Medyczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU OPIS

KARTA PRZEDMIOTU OPIS CECHA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Nazwa przedmiotu FARMAKOLOGIA Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia stacjonarne przedmiotu Jednostka realizująca Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY GAUCHERA ICD-10 E

LECZENIE CHOROBY GAUCHERA ICD-10 E załącznik nr 19 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Nazwa programu: LECZENIE CHOROBY GAUCHERA ICD-10 E 75 Zaburzenia przemian sfingolipidów i inne zaburzenia spichrzania

Bardziej szczegółowo

Zapalenie ucha środkowego

Zapalenie ucha środkowego Zapalenie ucha środkowego Poradnik dla pacjenta Dr Maciej Starachowski Ostre zapalenie ucha środkowego. Co to jest? Ostre zapalenie ucha środkowego jest rozpoznawane w przypadku zmian zapalnych w uchu

Bardziej szczegółowo

Rozmnażanie i wzrost komórek sąściśle kontrolowane. Genetyczne podłoże nowotworzenia

Rozmnażanie i wzrost komórek sąściśle kontrolowane. Genetyczne podłoże nowotworzenia Rozmnażanie i wzrost komórek sąściśle kontrolowane Genetyczne podłoże nowotworzenia Rozmnażanie i wzrost komórek sąściśle kontrolowane Rozmnażanie i wzrost komórek sąściśle kontrolowane Połączenia komórek

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Leczenie stwardnienia rozsianego

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Leczenie stwardnienia rozsianego Załącznik nr 15 do zarządzenia nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 10/2012/DGL Prezesa NFZ z dnia 15 lutego 2012 r. Nazwa programu: LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO ICD-10 G.35

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej APETYT NA ŻYCIE

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej APETYT NA ŻYCIE ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej APETYT NA ŻYCIE Katowice 2007 Śl.C.Z.P Dział Chorobowości Hospitalizowanej 23 luty Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi Choroby układu nerwowego 1 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym * X 2 Choroby nerwów obwodowych X 3 Choroby mięśni X 4 Zaburzenia równowagi X 5 Guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni X 6

Bardziej szczegółowo

Tabela Ewolucji Choroby (DET): ćwiczenia praktyczne

Tabela Ewolucji Choroby (DET): ćwiczenia praktyczne Tabela Ewolucji Choroby (DET): ćwiczenia praktyczne IAH AC Tabela Ewolucji Choroby (DET): ćwiczenia praktyczne IAH 2007 Omówiona szczegółowo, w wykładzie ;;IAH AC- wprowadzenie do homotoksykologii, Tabela

Bardziej szczegółowo

Farmakologia nauka o interakcjach pomiędzy substancjami chemicznymi a żywymi organizmami.

Farmakologia nauka o interakcjach pomiędzy substancjami chemicznymi a żywymi organizmami. Farmakologia nauka o interakcjach pomiędzy substancjami chemicznymi a żywymi organizmami. Każda substancja chemiczna oddziałująca na organizmy żywe może być zdefiniowana jako środek farmakologiczny (ang.

Bardziej szczegółowo

Wojanów 2008-05.23 / 24 NEBULIZACJE

Wojanów 2008-05.23 / 24 NEBULIZACJE Wojanów 2008-05.23 / 24 NEBULIZACJE BTS Nebulizacja domowa raport z konferencji Podawanie leków dooskrzelowych w pediatrii w leczeniu astmy Urządzenia stosowane do inhalacji w leczeniu dzieci Budesonid

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Gaviscon o smaku mięty Saszetki, (500 mg + 267 mg + 160 mg)/10 ml, zawiesina doustna

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Gaviscon o smaku mięty Saszetki, (500 mg + 267 mg + 160 mg)/10 ml, zawiesina doustna CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Gaviscon o smaku mięty Saszetki, (500 mg + 267 mg + 160 mg)/10 ml, zawiesina doustna 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Gaviscon o smaku

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany. Zaliczenie pierwszego semestru z anatomii i z patologii

Zaawansowany. Zaliczenie pierwszego semestru z anatomii i z patologii 1 Kierunek: PILĘGNIARSTWO Nazwa przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Kod przedmiotu Poziom przedmiotu Rok studiów Semestr Liczba punktów Metody nauczania Język wykładowy Imię i nazwisko wykładowcy

Bardziej szczegółowo

ACOUSTIC WAVE THEAPY X-WAVE TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI

ACOUSTIC WAVE THEAPY X-WAVE TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI ACOUSTIC WAVE THEAPY X-WAVE TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI zaawansowane, nieinwazyjne leczenie cellulitu pomagające uzyskać gładką skórę w miejscach, gdzie zazwyczaj występują

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA DLA PACJENTA

BROSZURA INFORMACYJNA DLA PACJENTA BROSZURA INFORMACYJNA DLA PACJENTA Zastosowanie produktu BOTOX /Vistabel 4 jednostki Allergan/0,1 ml toksyna botulinowa typu A w leczeniu zmarszczek pionowych gładzizny czoła Spis treści Co to są zmarszczki

Bardziej szczegółowo

lasery wysokoenergetyczne rewolucja w terapii laserowej

lasery wysokoenergetyczne rewolucja w terapii laserowej lasery wysokoenergetyczne rewolucja w terapii laserowej BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76, 22 882 42 51 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl, www.btlnet.pl Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Cytyzyna ostatnie ważne osiągnięcie nauki polskiej

Cytyzyna ostatnie ważne osiągnięcie nauki polskiej Cytyzyna ostatnie ważne osiągnięcie nauki polskiej Dorota Lewandowska dr n. med. Obecnie dostępne formy pomocy palącym Farmakologiczne NTZ guma plastry pastylki pastylki podjęzykowe Bupropion (Zyban) Wareniklina

Bardziej szczegółowo

a problemy z masą ciała

a problemy z masą ciała POLACY a problemy z masą ciała POLACY a problemy z masą ciała Badanie NATPOL PLUS (2002): reprezentatywna grupa dorosłych Polek: wiek 18-94 lata Skutki otyłości choroby układu sercowo-naczyniowego cukrzyca

Bardziej szczegółowo

ZEPTER INTERNATIONAL POLAND R E G I O N A L M E E T I N G B R A N D M E D I C A L ZEPTER INTERNATIONAL POLAND REGIONAL MEETING WARSZAWA, 15-11-2013

ZEPTER INTERNATIONAL POLAND R E G I O N A L M E E T I N G B R A N D M E D I C A L ZEPTER INTERNATIONAL POLAND REGIONAL MEETING WARSZAWA, 15-11-2013 ZEPTER INTERNATIONAL POLAND R E G I O N A L M E E T I N G B R A N D M E D I C A L ZEPTER INTERNATIONAL POLAND REGIONAL MEETING WARSZAWA, 15-11-2013 Ewolucja BIOPTRON BIOPTRON MedAll Nr 1 wśród Terapii

Bardziej szczegółowo

Rodzaje substancji leczniczych

Rodzaje substancji leczniczych Rodzaje substancji leczniczych Próby kliniczne leków - film Leki na nadkwasotę neutralizujące nadmiar kwasów żołądkowych Leki na nadkwasotę hamujące wydzielanie kwasów żołądkowych Ranitydyna (ranitidine)

Bardziej szczegółowo

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA 25 UZUPEŁNIENIA ZAWARTE W ODPOWIEDNICH PUNKTACH CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO DLA PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. K_W01 Zna definicje, cele i metody żywienia klinicznego oraz sposoby oceny odżywienia w oparciu o metody kliniczne.

WIEDZA. K_W01 Zna definicje, cele i metody żywienia klinicznego oraz sposoby oceny odżywienia w oparciu o metody kliniczne. Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Nazwa studiów: Żywienie kliniczne Typ studiów: doskonalące Symbol Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych WIEDZA K_W01 Zna definicje,

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia rozsianego oparte na kryteriach

Bardziej szczegółowo

TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI

TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI zaawansowane, nieinwazyjne leczenie cellulitu pomaga osiągnąć gładką skórę w miejscach, gdzie zazwyczaj występują wgłębienia potwierdzona naukowo metoda zabiegów estetycznych

Bardziej szczegółowo

Elektrostymulacja zamiast leków?

Elektrostymulacja zamiast leków? 15.12.2014 Nowa metoda leczenia migreny jest już dostępna w Polsce Elektrostymulacja zamiast leków? Pacjenci cierpiący na uporczywe bóle głowy mają alternatywę. Zamiast farmakologii powodującej liczne

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wiadomości o nowotworach nerki, pęcherza moczowego i prostaty

Podstawowe wiadomości o nowotworach nerki, pęcherza moczowego i prostaty Podstawowe wiadomości o nowotworach nerki, pęcherza moczowego i prostaty Człowiek najlepsza inwestycja Projekt pn. Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów

Bardziej szczegółowo

FARMAKOTERAPIA W GERIATRII

FARMAKOTERAPIA W GERIATRII Interdyscyplinarne Spotkania Geriatryczne FARMAKOTERAPIA W GERIATRII mgr Teresa Niechwiadowicz-Czapka Instytut Pielęgniarstwa Zakład Podstaw Opieki Pielęgniarskiej Wchłanianie środków farmakologicznych

Bardziej szczegółowo

Cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek

Cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek Cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek Krzysztof Letachowicz Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Kierownik: Prof. dr hab. Marian Klinger Cewkowo-śródmiąższowe

Bardziej szczegółowo

SWOICH ŻYWICIELI. = wirusy = priony = bakterie pasoŝytnicze = grzyby. = robaki = kleszcze = owady

SWOICH ŻYWICIELI. = wirusy = priony = bakterie pasoŝytnicze = grzyby. = robaki = kleszcze = owady Wszystkie prawa zastrzeżone CALIVITA INTERNATIONAL INTERNATIONAL--POLSKA 2006 ParaProteX OSOBISTY OCHRONIARZ www.calivita.com.pl PASOŻYTY ORGANIZMY ŻYJĄCE KOSZTEM SWOICH ŻYWICIELI Mikroparazyty = wirusy

Bardziej szczegółowo

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 719 Poz. 27 Załącznik B.68. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) ŚWIADCZENIOBIORCY I. Terapia sildenafilem

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu: LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI

Nazwa programu: LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 41/2009 Prezesa NFZ z dnia 15 września 2009 roku Nazwa programu: LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI ICD 10 D80 w tym D80.0, D80.1, D80.3, D80.4, D80.5,

Bardziej szczegółowo

42 Choroby wysokogórskie PORADA PORADA 42 ROBERT SZYMCZAK. Choroby. wysokogórskie

42 Choroby wysokogórskie PORADA PORADA 42 ROBERT SZYMCZAK. Choroby. wysokogórskie 4 Choroby wysokogórskie PORADA 4 ROBERT SZYMCZAK Choroby wysokogórskie 4 4 Choroby wysokogórskie W rozdziale omówimy choroby związane ze zmniejszającą się dostępnością tlenu na wysokości: Ostrą Chorobę

Bardziej szczegółowo

Antyhomotoksyczne leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów

Antyhomotoksyczne leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów Antyhomotoksyczne leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów IAH AC Antyhomotoksyczne leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów IAH 2007 Starzenie się nowoczesnych społeczeństw odwróciło rozkład wiekowy populacji

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MD-TISSUE W TERAPII ANTI-AGING

ZASTOSOWANIE MD-TISSUE W TERAPII ANTI-AGING Starzenie się skóry jest rezultatem wpływu wielu czynników biologicznych, biochemicznych i genetycznych na indywidualne jednostki. Jednocześnie wpływ czynników zewnętrznych chemicznych i fizycznych determinują

Bardziej szczegółowo

ZDROWE JELITA NOWE SPOSOBY PROFILAKTYKI. Poradnik dla pacjenta o diagnozowaniu i leczeniu chorób jelit

ZDROWE JELITA NOWE SPOSOBY PROFILAKTYKI. Poradnik dla pacjenta o diagnozowaniu i leczeniu chorób jelit ZDROWE JELITA NOWE SPOSOBY PROFILAKTYKI Poradnik dla pacjenta o diagnozowaniu i leczeniu chorób jelit W przypadku choroby nasze jelita mają niewiele możliwości zwrócenia na siebie naszej uwagi. Typowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEPIENIA OCHRONNE U DOROSŁYCH lek. Kamil Chudziński Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CSK MSW w Warszawie 10.11.2015 Szczepionki Zabite lub żywe, ale odzjadliwione drobnoustroje/toksyny +

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 269 15687 Poz. 1597 1597 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Na

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO CROTAMITON FARMAPOL płyn do stosowania na skórę, 100 mg/g 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ 1 g płynu do stosowania

Bardziej szczegółowo

Q.Light - profesjonalna fototerapia

Q.Light - profesjonalna fototerapia Q.Light - profesjonalna fototerapia Urządzenie Q.Light 70 NT IR pozwala na prowadzenie skutecznej terapii w szerokim zakresie stosowania właściwemu dla światła spolaryzowanego. Q.Light 70 NT IR jest bardzo

Bardziej szczegółowo

Poradnia Immunologiczna

Poradnia Immunologiczna Poradnia Immunologiczna Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli Lublin, 2011 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Copyright for the text by Jadwiga Górnicka, Warszawa 2013 Copyright by Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski, 2013

Copyright for the text by Jadwiga Górnicka, Warszawa 2013 Copyright by Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski, 2013 Copyright for the text by Jadwiga Górnicka, Warszawa 2013 Copyright by Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski, 2013 Zdjęcia na okładce freshidea Fotolia.com pixelplot Fotolia.com Redakcja Monika Marczyk Koordynacja

Bardziej szczegółowo

Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV

Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV HCV zidentyfikowany w 1989 roku należy do rodziny Flaviviridae zawiera jednoniciowy RNA koduje białka strukturalne i niestrukturalne (co najmniej 10) ma 6 podstawowych

Bardziej szczegółowo

Immulina wzmacnia odporność

Immulina wzmacnia odporność Immulina wzmacnia odporność Narodowe Centrum Badania Preparatów Naturalnych Immulina została opracowana przez zespół naukowców z Narodowego Centrum Badania Preparatów Naturalnych Uniwersytetu Missisipi

Bardziej szczegółowo

1 Homeopatia Katarzyna Wiącek-Bielecka

1 Homeopatia Katarzyna Wiącek-Bielecka 1 2 Spis treści Bibliografia......5 Wstęp......6 1. Krótka historia homeopatii......9 2. Podział homeopatii.... 10 3. Produkcja leków homeopatycznych.... 11 4. Koncepcja medycyny w homeopatii.... 14 a)

Bardziej szczegółowo

Katalog usług AZ MED Sp. z o.o.

Katalog usług AZ MED Sp. z o.o. Katalog usług AZ MED Sp. z o.o. Oferujemy leczenie bólu bez względu na jego pochodzenie i przyczyny AZ MED Informacje ogólne W zakresie działaności AZ MED Sp. z o.o. działają poradnie: leczenia bólu (neurologia,ortopedia

Bardziej szczegółowo

Psychoterapia poznawczobehawioralna. chorobami somatycznymi. Paulina Wróbel Instytut Psychologii UJ

Psychoterapia poznawczobehawioralna. chorobami somatycznymi. Paulina Wróbel Instytut Psychologii UJ Psychoterapia poznawczobehawioralna pacjentów z chorobami somatycznymi Paulina Wróbel Instytut Psychologii UJ Chory somatycznie i jego sytuacja Poczucie zagrożenia Utrata kontroli Wyłączenie z ról społecznych

Bardziej szczegółowo

Idea opieki farmaceutycznej Idea opieki farmaceutycznej narodziła się Stanach Zjednoczonych w latach 90- tych XX w., Jest to proces w którym

Idea opieki farmaceutycznej Idea opieki farmaceutycznej narodziła się Stanach Zjednoczonych w latach 90- tych XX w., Jest to proces w którym Idea opieki farmaceutycznej Idea opieki farmaceutycznej narodziła się Stanach Zjednoczonych w latach 90- tych XX w., Jest to proces w którym farmaceuta współpracuje z pacjentem oraz innym personelem medycznym,

Bardziej szczegółowo

Oddział Pediatryczny - ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju

Oddział Pediatryczny - ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju Nazwa świadczenia A59 bóle głowy A87b inne choroby układu nerwowego < 18 r.ż. C56 poważne choroby gardła, uszu i nosa C57 inne choroby gardła, uszu i nosa C56b poważne choroby gardła, uszu i nosa < 18

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) wiek od 12 roku życia; 2) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia

Bardziej szczegółowo

Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013. I. Osoby dorosłe

Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013. I. Osoby dorosłe Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013 Załącznik nr 1 WYKAZ NIEULECZALNYCH, POSTĘPUJĄCYCH, OGRANICZAJĄCYCH ŻYCIE CHORÓB NOWOTWOROWYCH INIENOWOTWOROWYCH, W KTÓRYCH SĄ UDZIELANE ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY

NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY Poradnik dla pacjenta i jego rodziny Konsultacja: prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong CO TO JEST ZESPÓŁ METABOLICZNY Nadciśnienie tętnicze (inaczej podwyższone ciśnienie

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia związane z posiadaniem tytułu Zasłużony Dawca Przeszczepu

Uprawnienia związane z posiadaniem tytułu Zasłużony Dawca Przeszczepu Biuro Prasy i Promocji Rzecznik Prasowy tel.: 22 831 30 71 faks: 22 826 27 91 e-mail: biuro-bp@mz.gov.pl INFORMACJA PRASOWA Zasłużony Dawca Przeszczepu Warszawa, 31 marca 2010 r. Tytuł Zasłużony Dawca

Bardziej szczegółowo

Feli Immun. Feli Immun. Tabletki. Naturalny dodatek do karmy wzmacniający odporność organizmu u kotów

Feli Immun. Feli Immun. Tabletki. Naturalny dodatek do karmy wzmacniający odporność organizmu u kotów Feli Immun Tabletki Feli Immun Naturalny dodatek do karmy wzmacniający odporność organizmu u kotów > Zastosowanie Feli Immun Pomóż swojemu kotu! Produkty linii anivital dla kotów poprawiają kondycję, zdrowie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia..(poz. ) WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 1 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK) (ICD-10 M 45)

LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK) (ICD-10 M 45) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 615 Poz. 27 Załącznik B.36. LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK) (ICD-10 M

Bardziej szczegółowo

BLIZEJ SIEBIE DALEJ OD NARKOTYKÓW, DOPALACZY

BLIZEJ SIEBIE DALEJ OD NARKOTYKÓW, DOPALACZY BLIZEJ SIEBIE DALEJ OD NARKOTYKÓW, DOPALACZY Narkotyki i prawo Posiadanie narkotyków jest czynem karalnym, ale łamanie prawa przez dziecko biorące narkotyki związane bywa także ze zdobywaniem pieniędzy.

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA 1

ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Alerzina, 10 mg, tabletki powlekane (Cetirizini dihydrochloridum) Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY PROZDROWOTNE DLA ZWIERZĄT

PRODUKTY PROZDROWOTNE DLA ZWIERZĄT PRODUKTY PROZDROWOTNE DLA ZWIERZĄT Produkty prozdrowotne dla zwierząt Ideą produkcji preparatów prozdrowotnych firmy INTERMAG jest zminimalizowanie stosowania antybiotyków dla zwierząt i jak najszersze

Bardziej szczegółowo

Rozsiany rak piersi z przerzutami rady dla pacjentek i ich rodzin

Rozsiany rak piersi z przerzutami rady dla pacjentek i ich rodzin Rozsiany rak piersi z przerzutami rady dla pacjentek i ich rodzin Rozsiany rak piersi oznacza, że komórki rakowe z pierwotnego guza rozprzestrzeniły się na inne części ciała. Te komórki rakowe tworzą nowe

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO JESTEŚMY SZCZĘŚLIWE?

DLACZEGO JESTEŚMY SZCZĘŚLIWE? CATOSAL: SKŁAD Per ml: Butafosfan Witamina B12 WSKAZANIA 100 mg ] Źródło aktywnego fosforu ] 0,050 mg ] Składniki Dodatek witaminowy aktywne Zaleca się stosowanie preparatu przy zaburzeniach przemiany

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Echinacea Max Teva płyn doustny, 980 mg/ml. Echinaceae purpureae herbae succus

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Echinacea Max Teva płyn doustny, 980 mg/ml. Echinaceae purpureae herbae succus Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Echinacea Max Teva płyn doustny, 980 mg/ml Echinaceae purpureae herbae succus Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Simponi jest lekiem o działaniu przeciwzapalnym. Preparat stosuje się w leczeniu następujących chorób u osób dorosłych:

Simponi jest lekiem o działaniu przeciwzapalnym. Preparat stosuje się w leczeniu następujących chorób u osób dorosłych: EMA/411054/2015 EMEA/H/C/000992 Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa golimumab Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR) dotyczącego produktu.

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Flavamed max, 6 mg/ml (30 mg/5 ml), roztwór doustny Ambroxoli hydrochloridum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Flavamed max, 6 mg/ml (30 mg/5 ml), roztwór doustny Ambroxoli hydrochloridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Flavamed max, 6 mg/ml (30 mg/5 ml), roztwór doustny Ambroxoli hydrochloridum Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne

Bardziej szczegółowo

Działania niepożądane radioterapii

Działania niepożądane radioterapii Działania niepożądane radioterapii Powikłania po radioterapii dzielimy na wczesne i późne. Powikłania wczesne ostre występują w trakcie leczenia i do 3 miesięcy po jego zakończeniu. Ostry odczyn popromienny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Świadczenia szpitalne

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Świadczenia szpitalne Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA FARMACEUTY JAK WYDAWAĆ LEK INSTANYL

PRZEWODNIK DLA FARMACEUTY JAK WYDAWAĆ LEK INSTANYL PRZEWODNIK DLA FARMACEUTY JAK WYDAWAĆ LEK INSTANYL WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: INSTANYL, AEROZOL DO NOSA LEK STOSOWANY W LECZENIU PRZEBIJAJĄCEGO BÓLU NOWOTWOROWEGO Szanowny Farmaceuto, Należy

Bardziej szczegółowo

Mefelor 50/5 mg Tabletka o przedłużonym uwalnianiu. Metoprololtartrat/Felodipi n AbZ 50 mg/5 mg Retardtabletten

Mefelor 50/5 mg Tabletka o przedłużonym uwalnianiu. Metoprololtartrat/Felodipi n AbZ 50 mg/5 mg Retardtabletten ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTACI FARMACEUTYCZNYCH, MOCY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DRÓG PODANIA, WNIOSKODAWCÓW, POSIADACZY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH Państwo członkowskie Podmiot

Bardziej szczegółowo

Rada Przejrzystości. Agencja Oceny Technologii Medycznych

Rada Przejrzystości. Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Stanowisko Rady Przejrzystości nr 29/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie zasadności finansowania środka spożywczego specjalnego przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta

ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta Uwaga: Konieczna może być późniejsza aktualizacja charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta

Bardziej szczegółowo

Konferencja SAMOLECZENIE A EDUKACJA ZDROWOTNA, POLITYKA ZDROWOTNA, ETYKA Kraków, 20.04.2009 r.

Konferencja SAMOLECZENIE A EDUKACJA ZDROWOTNA, POLITYKA ZDROWOTNA, ETYKA Kraków, 20.04.2009 r. Piotr Burda Biuro In formacji T oksykologicznej Szpital Praski Warszawa Konferencja SAMOLECZENIE A EDUKACJA ZDROWOTNA, POLITYKA ZDROWOTNA, ETYKA Kraków, 20.04.2009 r. - Obejmuje stosowanie przez pacjenta

Bardziej szczegółowo

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 731 Poz. 66 Załącznik B.68. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) ŚWIADCZENIOBIORCY I. Terapia

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktu Pronasal

Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktu Pronasal VI.2 VI.2.1 Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktu Pronasal Omówienie rozpowszechnienia choroby Alergiczny nieżyt nosa (ANN) jest najczęściej występującym zaburzeniem zapalnym w obrębie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE PRZEDMIOTY PODSTAWOWE Anatomia człowieka 1. Które z białek występujących w organizmie człowieka odpowiedzialne są za kurczliwość mięśni? 2. Co to są neurony i w jaki sposób stykają się między sobą i efektorami?

Bardziej szczegółowo

Czy grozi mi wirusowe zapalenie wątroby typu B?

Czy grozi mi wirusowe zapalenie wątroby typu B? Czy grozi mi wirusowe zapalenie wątroby typu B? Co to jest? Wirus zapalenia wątroby typu B (HBW) powoduje zakażenie wątroby mogące prowadzić do poważnej choroby tego organu. Wątroba jest bardzo ważnym

Bardziej szczegółowo

Substancje pomocnicze: fenol, sodu chlorek, disodu fosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforan dwuwodny, woda do wstrzykiwań.

Substancje pomocnicze: fenol, sodu chlorek, disodu fosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforan dwuwodny, woda do wstrzykiwań. Ulotka dla pacjenta Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty,

Bardziej szczegółowo