Immunomodulacja. IAH AC Immunomodulacja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Immunomodulacja. IAH AC Immunomodulacja"

Transkrypt

1 Immunomodulacja IAH AC Immunomodulacja IAH 2007 Większość interakcji zachodzących w organizmie człowieka zachodzi dzięki układom autoregulacyjnym. Ponieważ otrzymują one sygnały z innych układów i mają postać pętli sprzężeń zwrotnych utrzymujących daną wartość w ustalonych granicach, interweniując w takim układzie stosujemy tzw. terapię regulacyjną. Układ odpornościowy także jest układem autoregulacyjnym. Stara się on w celowy sposób bronić organizmu przed wszelkimi homotoksynami. W tym celu zmobilizowane mechanizmy obronne będą wykorzystane przez odpowiedni układ, który przejmie kontrolę nad działaniami przeciw czynnikowi stresowemu. Regulacja zachodzi poprzez uwalnianie odpowiednich mediatorów stymulujących i hamujących. Możemy powiedzieć, że każdy mediator stymulujący czy aktywujący ma swego antagonistę, który hamuje aktywowaną komórkę czy proces. Wygląda to niemal jak prowadzenie samochodu ze stopami na pedałach hamulca i gazu jednocześnie. Każda niewielka zmiana nacisku na którykolwiek z tych pedałów spowoduje przyspieszenie lub zahamowanie samochodu. Układ odpornościowy jest przykładem subtelnej autoregulacji, w którą możemy ingerować lekami. Terapeutyczne zastosowanie takiej interwencji nazywamy immunomodulacją, polega ona na stosowaniu leków wpływających na układ odpornościowy. 1

2 Czym jest immunomodulacja? Immunomodulacja jest metodą terapeutyczną polegającą na interwencjach w procesy autoregulacji układu odpornościowego. IAH Definicja immunomodulacji odnosi się do działań leku na procesy autoregulacji kierujące układem immunologicznym. Wiele leków antyhomotoksycznych działa poprzez interwencję w ten układ okazując się czymś więcej niż użytecznymi środkami, przy okazji zachowując najwyższe bezpieczeństwo. Mikro- i nanodawki stosowane w lekach antyhomotoksycznych wykluczają możliwość zatrucia składnikami leków, które często obserwuje się w przypadku leków konwencjonalnych. Makrodawki, oprócz swojego blokującego działania często powodują działania uboczne lub interakcje z innymi lekami lub substancjami (np. alkoholem). W subtelnej regulacji zachodzącej dzięki mikro- czy nanodawkom cytokin i innych mediatorów, uczestniczyć mogą jedynie mikro- czy nanodawki leków. 2

3 Trzy filary homotoksykologii DETOKSYKACJA IMMUNOMODULACJA AKTYWACJA KOMÓRKOWA IAH Omówimy teraz dokładniej trzy filary czyli podstawy leczenia homotoksykologicznego chorób przewlekłych. Z czasem w komórce narastają zaburzenia regulacji i intoksykacja, toteż im szybciej zastosuje się detoksykację i oczyszczanie z homotoksyn, tym lepiej dla komórki. Dlatego pierwszym filarem leczenia homotoksykologicznego jest oczyszczanie i detoksykacja. Drugim filarem jest immunomodulacja. Ponieważ najszybsze oczyszczanie macierzy zewnątrzkomórkowej zapewnia układ odpornościowy, immunomodulacja jest bardzo istotnym elementem homotoksykologicznego protokołu leczenia, szczególnie w chorobach przewlekłych. W celu aktywacji lub regulacji reakcji immunologicznych nie tylko utrzymuje się układ odpornościowy na odpowiednim poziomie celowej aktywności, lecz także utrzymują się objawy kliniczne zapalenia na akceptowalnym poziomie lub stymuluje się niereaktywny układ odpornościowy. 3

4 Podstawowi uczestnicy reakcji immunologicznych Komórka prezentująca antygen Komórka dendrytyczna Limfocyt Th0 Limfocyt Th1 Limfocyt Th2 Limfocyt Th3 czyli Treg IAH Komórki prezentujące antygen: komórki prezentujące antygen fagocytują, przetwarzają i prezentują antygeny. Charakterystyczne białka antygenu są prezentowane na zewnętrznej powierzchni komórki prezentującej antygen chemotaktycznie zwabionym limfocytom T (naiwnym prolimfocytom/th0) w powiązaniu z białkami MHC. Charakterystyczne peptydy antygenu są pobierane z białek MHC komórki prezentującej antygen i wiązane z receptorami limfocytu T. Od tej chwili limfocyt T staje się limfocytem T pomocniczym, który skupia się na obronie przed danym antygenem i stymuluje inne komórki układu odpornościowego do jego eliminacji. Ponieważ motyw czyli wzór receptora limfocytu TH1 czy TH2 jest antygenowo swoisty, zadaniem tych komórek jest swoista obrona immunologiczna. Komórka dendrytyczna: komórki dendrytyczne odgrywają kluczową rolę w stymulacji i modulacji odpowiedzi komórkowej. Zakażenia wywierają znaczący efekt na komórkach dendrytycznych, które wchodzą w interakcje z limfocytami T i określają, czy rozwinie się odpowiedź zależna od limfocytów TH1 czy TH2. Limfocyt Th0 jest naiwnym prolimfocytem bez swoistej funkcji. Limfocyty Th0 mogą ulegać różnicowaniu w kierunku prozapalnych limfocytów TH1 lub TH2 lub hamujących zapalenie limfocytów TH3 zwanych też limfocytami T regulatorowymi. Limfocyty TH-1 ith-2są limfocytami prozapalnymi, ich głównym zadaniem jest wyzwalanie i stymulacja obrony przed określonym antygenem. Limfocyty TH-3 są komórkami regulującymi procesy zapalne. Hamują one aktywność limfocytów TH1 i TH2, a przez to ich czynność. 4

5 IAH Antygen limfocytu cytotoksycznego 4 (CTLA-4) i CD28 są także ważnymi regulatorami aktywacji limfocytów. Po aktywacji CTLA-4 zapobiega aktywacji limfocytu przez antygeny inne niż ten, na który limfocyt był pierwotne uczulony, co zapewnia jego swoistość antygenową. CTLA-4 wydaje się odgrywać ważną rolę w tolerancji dla własnych tkanek. Kiedy komórka prezentująca antygen prezentuje układowi odpornościowemu własne białka, przyłączenie CTLA-4 spowoduje śmierć (apoptozę) limfocytu T i brak rekacji immunologicznej. 5

6 Równowaga Th1/Th2 Limfocyt Th1 Limfocyt Th2 Limfocyt Th3 czyli Treg IAH Pomocnicze limfocyty T (TH) są specjalnymi subpopulacjami limfocytów CD4, które pomagają innym komórkom immunokompetentnym w odpowiedzi immunologicznej powodując ich aktywację lub wydzielanie cytokin. Dzielimy je na trzy klasy Th1, Th2, i Th3. Limfocyty Th1 odpowiadają za odporność komórkową. Wyzwalają one aktywność komórek NK i makrofagów wobec mikroorganizmów lub komórek, które odróżniają się od komórek macierzystych (np. komórek zarażonych przez wirusy). Limfocyty Th2 kierują odpornością humoralną. Po aktywacji przez motyw związany z ich receptorami stymulują produkcję przeciwciał (limfocyty B, plazmocyty) w celu eliminacji antygenów znajdujących się na zewnątrz komórek (humoralny w płynach ustrojowych). Proces zapalny może przebiegać według szlaku zależnego od limfocytów Th1 lub Th2. Aktywność limfocytów Th1 hamuje aktywność limfocytów Th2 i vice versa. Wiadomo, że kontakty z mikroorganizmami w dzieciństwie (reakcja zależna od Th1) zwiększają ryzyko schorzeń zależnych od limfocytów Th2 np. astmą oskrzelową i innymi chorobami alergicznymi. U osób zdrowych istnieje harmonijna równowaga pomiędzy aktywnością limfocytów T11 i T22. Limfocyty Th3 są komórkami regulatorowymi. Ich głównym mediatorem regulującym procesy zapalne jest TGF-beta (transformujący czynnik wzrostu beta). Limfocyty Treg hamują aktywność zarówno limfocytów Th1 jak i Th2, przez co hamują procesy zapalne. W medycynie antyhomotoksycznej stymulacja limfocytów Treg jest często stosowaną techniką regulacji procesów zapalnych. 6

7 Główny układ zgodności tkankowej (MHC) MHC klasy I MHC klasy II HLA IAH Białka głównego układu zgodności tkankowej klasy I (czyli ludzki antygen leukocytarny klasy I) znajdują się na zewnętrznych powierzchniach komórek jądrzastych. Określa on swoistość komórki i ulega zmianie pod wpływem wnikających do niej antygenów. Zmienione białko MHC klasy I na powierzchni komórki aktywuje komórki NK i limfocyty T cytotoksyczne, które naprawiają lub eliminują zajętą komórkę. Białka głównego układu zgodności tkankowej klasy II znajdują się na powierzchni komórek układu odpornościowego (komórek prezentujących antygen, komórek dendrytycznych), głównie makrofagów (dokładniej komórek prezentujących antygen). Kiedy na powierzchni komórki prezentującej antygen pojawi się zmienione białko MHC-II, zjawisko chemotaksji przyciąga naiwne limfocyty T, które przechwytują charakterystyczny motyw sfagocytowanego antygenu, tworząc podstawę dla swoistej obrony przed rozpoznanym antygenem. Ludzki antygen leukocytarny (HLA) jest inną nazwą białek MHC komórek człowieka. 7

8 DHEA TH0 TH3 Kortyzol TH1 TH2 IL-2 IFN gamma TNF TGF-beta IL-4, 13 IL-5 IL-10 Zapalenie Hamowanie Alergia IAH Badacze nazywają pregnenolon, a następnie DHEA hormonami-matkami, ponieważ stanowią one podstawę do produkcji wielu innych hormonów, w tym hormonów płciowych, koniecznych do wielu czynności fizjologicznych (np, estrogeny, testosteron, progesteron, kortyzol itd.) Hormony te odpowiadają za wiele czynności organizmu takich, jak między innymi gospodarka tłuszczowa i mineralna, kontrola stresu, utrzymanie cech płciowych męskich i żeńskich. Organizm produkuje DHEA i przekształca go w miarę potrzeb do innych hormonów. DHEA stymuluje odporność komórkową czyli promuje reakcje zależne od limfocytów TH1, podczas gdy kortyzol hamuje reakcje zależne od limfocytów TH1 stymulując jednocześnie długotrwałe reakcje zależne od limfocytów TH2. Można powiedzieć, że długotrwałe uwalnianie kortyzolu (np. podczas stresu) promuje reakcje zależne od limfocytów TH2 powodując alergie, niektóre choroby autoimmunologiczne, a nawet nowotwory. Niektóre choroby autoimmunologiczne są jednak zależne od limfocytów TH1 (choroba Crohna). Ponieważ limfocyty TH3 uwalniając TGF-beta hamują obie te grupy reakcji, nie tylko bezpośrednio przeciwdziałają one zaburzeniom równowagi, pomiędzy nimi, lecz także zmniejszają ekspresję cytokin przez limfocyty Th1 i Th2. Z badań wiemy 1, że Traumeel S hamuje wydzielanie IL1beta i TNF-alfa. Te dwa mediatory hamują produkcję kortyzolu, dlatego Traumeel S ma między innymi tak silne działanie przeciwzapalne. 1. Porozov S, Cahalon L Weiser M, Branski D, Lider O, Oberbaum M., Inhibition of IL-1β and TNF alpha Secretion from Resting and Activated Human Immunocytes by Homeopathic Medication Traumeel S. Clinical & Developmental Immunology ;11(2):

9 Przełączanie Th1 / Th2 Sztywność TH1 Komórkowe reakcje autoimmunologiczne, np. reumatoidalne zapalenie stawów, stwardnienie rozsiane Przewlekłe, nawracające zapalenia Zapalenie ścięgien Kardiomiopatia Choroba Crohna Sztywność TH2 Choroby alergiczne Astma Wyprysk Alergiczny nieżyt nosa Zaburzenia odporności komórkowej Przewlekłe choroby grzybicze Zespół przewlekłego zmęczenia Nowotwory Późna faza AIDS Narkotyki Ecstasy Alkohol IAH Układ autoregulacyjny z definicji zbudowany jest z dwóch przeciwstawnych prądów czy stanów wzajemnie się hamujących. W obu tych stanach może dojść do zablokowania układu, jakby oscylujący proces zablokował się w pewnym momencie i trwał w nim dalej. Zablokowanie układu w stanie przewagi TH1 powoduje sztywność TH1. Typowymi chorobami tego stanu są wszystkie choroby, w których układ odpornościowy kieruje się przeciw własnym tkankom (komórkowe reakcje autoimmunologiczne). Inne przykłady obejmują wiele rodzajów przewlekłych zapaleń. Także kardiomiopatia i choroba Crohna są wyrazem sztywności TH1. Zablokowanie układu w stanie przewagi TH2 powoduje choroby alergiczne o różnej lokalizacji, a także zaburzenia odporności komórkowej, zespół przewlekłego zmęczenia, późną fazę AIDS i nowotwory. 9

10 MALT IAH 2007 Tkanka chłonna błon śluzowych (MALT mucosa associated lymphoid tissue) przechwytuje antygeny i prezentuje je poprzez kaskadę aktywnych komórek układowi odpornościowemu. Obserwuje się dwa sposoby przechwytywania antygenów: fagocytozę (duże cząstki) i pinocytozę (małe cząstki i płyny). 10

11 MALT NALT BALT GALT SALT IAH Ponieważ błony śluzowe rozciągają się wszędzie tam, gdzie organizm styka się ze środowiskiem ( wewnętrzna skóra ) MALT dzielimy na NALT (tkanka chłonna nosa: migdałki i węzły chłonne), BALT (tkanka chłonna oskrzeli), GALT (tkanka chłonna jelit). Wyjątkowy ale podobny charakter ma SALT (tkanka chłonna skóry), która nie jest związana z błoną śluzową. 11

12 Tkanka limfoidalna związana z błonami śluzowymi BRANDTZAEG, P. Homing of mucosal immune cells - a possible connection between intestinal and articular inflammation. Alimentary pharmacology & Therapeutics, Supplement. Volume 11 Supplement 3 December 1997 pp IAH Komórki immunokompetenene z różnych okolic MALT kierują się do pewnych gruczołów i otorbionych węzłów chłonnych. Ponadto, zgodnie z rysunkiem, istnieją możliwe reakcje krzyżowe pomiędzy pewnymi antygenami i tkankami np. GALT i gruczoły sutkowe lub GALT i tkanki błony maziowej. MALT odgrywa także ważną rolę w chorobach układowych. 12

13 Zapalenie: mediatory Powodują zapalenie Niszczą tkanki Interleukina 1 Interleukina 6 Interleukina 8 Czynnik martwicy nowotworu Pochodzą z: Makrofagów Limfocytów Th1 Chondrocytów Fibroblastów Hamują zapalenie, wspomagają naprawę tkanek Interleukina 10 Transformujący czynnik wzrostu β Pochodzą z: Limfocytów Th3 Limfocytów regulatorowych pod wpływem IL10 Innych komórek organizmu IAH Mediatory można podzielić na mediatory prozapalne i przeciwzapalne. Można powiedzieć, że każdy agonista ma swego antagonistę. Oznacza to, że oba przeciwne procesy w rezultacie dają równowagę pomiędzy reakcjami immunologicznymi zależnymi od limfocytów TH1 i TH2. Oczywiście dzieje się tak w prawidłowo funkcjonującym organizmie. Często widzimy przewagę limfocytów TH1 lub TH2 z nadmierną ekspresję odpowiednich mediatorów. IL 1, 6 i 8 oraz TNF powodują niszczenie tkanek i indukują zapalenie. Źródłem tych mediatorów są makrofagi, limfocyty TH1, chondrocyty i fibroblasty. IL 10 i TGF-beta indukują naprawę tkanek i hamują zapalenie. Ich źródłem są limfocyty TH3 i niektóre inne komórki organizmu. 13

14 Interleukiny i inne mediatory Komórki NK Hamujące Aktywujące Komórki dendrytyczne IL-12 TGF-β TH-3 LimfocytyTH2 Komórki tuczne TGF-β IL-4 Eozynofil IL-10 TH-1 TH-2 IL-2 IFN-γ Limfocyt B IL-2 IFN-γ IFN-γ/TNF-β Limfocyt ct IFN-γ IL-12 makrofag Limfocyt B IL-4 IL-5 IL-6 IL-13 Komórka tuczna IL-3 IL-4 IL-10 IgG2a aktywacja aktywacja Inne klasy Ig wzrost IAH Odpowiedzią immunologiczną sterują liczne mediatory. Mimo że procesy indukowane przez limfocyty TH1 i TH2 są odmienne, oba mogą wzajemnie kontrolować i hamować swoje działanie. Reakcje zależne od limfocytów TH1 hamują reakcje zależne od limfocytów TH2 za pośrednictwem interferonu gamma, a limfocyty TH2 uwalniając interleukinę 10 mogą hamować reakcje zależne od limfocytów TH1. Ponad limfocytami TH1 i TH2 stoją komórki regulatorowe (TH3 czyli Treg), które uwalniając transformujący czynnik wzrostu beta mogą hamować zarówno reakcje zależne od TH1 jak i TH2. W procesach odporności komórkowej i humoralnej aktywowane są różne immunocyty. W obu rodzajach odporności aktywność docelowej komórki wpływa na początek kaskady reakcji. Makrofagi stymulują czynność limfocytów TH1 uwalniając IL 12, ale same są aktywowane przez IFN-gamma i TNF-beta oba uwalniane przez limfocyty TH1, W ten sposób tworzy się pętla. Podobna pętla tworzy się w szlaku reakcji zależnych od limfocytów TH2. Komórki tuczne indukują aktywność limfocytów TH2, które uwalniając interleukiny 3, 4 i 10 aktywują komórki tuczne. Na koniec można stwierdzić, że zarówno szlak zależny od limfocytów TH1 i TH2 jest zdolny do samostymulacji poprzez pętlę dodatniego sprzężenia zwrotnego. Sprzężenie zwrotne jest hamowane jedynie wzajemnie przez szlaki reakcji zależne od limfocytów TH1 i TH2 oraz nadrzędne regulacyjne działanie limfocytów Treg. 14

15 IL-2 IFN-γ Limfocyt B IgG2a Interleukiny i inne mediatory Komórki dendrytyczne IL-12 TH-1 IL-2 IFN-γ TGF-β IFN-γ/TNF-β Limfocyt ct aktywacja TH-3 IL-10 IFN-γ IL-12 makrofag aktywacja Komórki NK LimfocytyTH-2 Komórki tuczne TGF-β Limfocyt B Inne klasy Ig IL-4 TH-2 IL-4 IL-5 IL-6 IL-13 Hamujące Aktywujące Komórka tuczna wzrost Eozyno fil IL-3 IL-4 IL-10 IAH Liczba zmienionych przez antygen cząsteczek MHC klasy II decyduje o powstaniu limfocytów TH1 i TH2 z jednej strony lub limfocytów TH3 z drugiej strony. Prezentacja dużej liczby zmienionych przez antygeny cząsteczek białek MHC klasy II na komórkach prezentujących antygeny i komórkach dendrytycznych prowadzi do powstania limfocytów TH1 i TH2, które są limfocytami prozapalnymi. Prezentacja mikrodawek antygenu spowoduje powstanie limfocytów TH3, które będą hamować szlaki reakcji zapalnych zależnych od limfocytów TH1 i TH2. Zjawisko stymulacji przeciwnie działających pomocniczych limfocytów T przez różne dawki tego samego antygenu znane jest w nowoczesnej immunologii pod nazwą tolerancji doustnej. Aktywacja limfocytów TH3 zamiast TH1 lub TH2 jest jednym z możliwych mechanizmów działania nowoczesnej immunoterapii. 15

16 Zjawiska regulacyjne przyjmują kształt fali IAH Biorąc pod uwagę wzajemne hamowanie obserwowane w układach autoregulacyjnych, dokładniej w układzie odpornościowym organizmu, musimy stwierdzić, że wzorce zjawisk regulacyjnych przyjmują kształt fali, przypominający oscylacje ramion wagi wokół punktu równowagi. Wychylenie w którąkolwiek stronę natychmiast zwiększy amplitudę oscylacji, które z czasem wygasną osiągając równowagę. Oscylacja wokół wartości podstawowej jest jedną z głównych cech homeostazy. 16

17 IAH W zapaleniu obserwujemy naprzemienną aktywność szlaków zależnych od limfocytów TH1 i TH2 oscylującą wokół punktu równowagi. Deoksykortyzol stymuluje aktywność limfocytów TH1, a kortyzol stymuluje aktywność limfocytów TH2. Przewaga któregokolwiek procesu spowoduje przedłużony stan wzmożonej odporności komórkowej lub humoralnej ze wszystkimi wymienionymi konsekwencjami. Utrzymując oscylacje do chwili odzyskania równowagi lub maksymalnego zbliżenia się do niej, jest to jednym z celów immunomodulacji. Powyższy obraz zawsze wyjaśnia niebezpieczeństwo przedłużonej blokady limfocytów TH1 przez stosowanie kortykosteroidów w leczeniu konwencjonalnym. Leki te wciskają pacjenta głębiej w stan odporności zależnej od limfocytów TH2 ze wszystkimi tego konsekwencjami. 17

18 Immunologiczna reakcja świadka i leki antyhomotoksyczne (Prof. H. Heine) IAH Immunologiczna reakcja świadka, zasada znana w nowoczesnej immunologii została wykorzystana przez prof. Hartmuta Heinego do wyjaśnienia mechanizmu działania niskich stężeń składników organicznych w lekach antyhomotoksycznych. Prof. Hartmut Heine był histologiem i pracował przez wiele lat Zakładzie Anatomii Uniwersytetu w Written-Herdecke w Niemczech. Od roku 1997 do 2002 był związany z instytutem Antihomotoxische Medizin und Grundregulationsforschung, który zajmował się badaniami nad medycyną antyhomotoksyczną i wzorcami regulacji w układzie podstawowym. Prof. Heine był także (do roku 2003) członkiem Rady Naukowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Homotoksykologii. Prowadził pionierskie badania nad przestrzenią zewnątrzkomórkową, badania anatomiczno-histologiczne nad punktami akupunktury oraz stymulacją immunologiczną wywieraną przez leki antyhomotoksyczne. Po koniec roku 1997 opublikował swoja hipotezę immunologicznej reakcji świadka, farmakodynamiczny model (potwierdzony in vitro) działania substancji organicznych w potencjach rzędu D1 do D14. Model Heinego jest bardzo ważny. Znikome stężenia molekularne składników organicznych takich, jak w preparacie Traumeel S, stymulują reakcje immunologiczne zależne od limfocytów TH3. Powyższy rysunek wyjaśnia model Heinego. Kiedy środek antyhomotoksyczny zawierający białka w niskiej potencji trafia do układu regulacji podstawowej, komórki prezentujące antygen i komórki dendrytyczne eliminują go w drodze fagocytozy. Charakterystyczne białka są transportowane z powrotem na powierzchnię makrofaga w postaci krótkich łańcuchów aminokwasów. Antygeny są swoiście prezentowane w postaci motywów związanych z białkami MHC na powierzchni komórki (MHC główny układ zgodności tkankowej). 18

19 Immunologiczna reakcja świadka według prof. H. Heinego IAH Te motywy są rozpoznawane przez znajdujące się w pobliżu naiwne limfocyty T, które kontaktują się z nimi poprzez swoje receptory. Zachodzi, zatem, interakcja pomiędzy receptorem limfocytu T i motywem prezentowanym przez komórkę. Ta interakcja jest sygnałem dla limfocytu do przekształcenia w komórkę TH3 (limfocyt regulatorowy). Nowopowstałe limfocyty TH3 są transportowane do najbliższego węzła chłonnego, gdzie namnażają się (tworzenie klonów). Aktywne limfocyty TH3 poszukują w rejonie zapalenia limfocytów prozapalnych (TH1 i TH2) odpowiadających na obce substancje, które rozpoczęły proces zapalny. Limfocyt TH3 poszukuje innych limfocytów o motywie podobnym do własnego. Kiedy potwierdzi podobieństwo, limfocyt TH3 natychmiast zaczyna produkcję wysoko aktywnego TGF-beta (transformującego czynnika wzrostu beta), który zmniejsza aktywność limfocytów TH1 i TH2. Dokładność hamowania limfocytów TH1 i TH2 powoduje zahamowanie stymulacji zapalenia przez te limfocyty, co powoduje zmniejszenie nasilenia objawów zapalenia i jego aktywności. W jednym zdaniu można powiedzieć, że preparat Traumeel S stymuluje tworzenie swoistych limfocytów TH3, które uwalniając TGF-beta hamują aktywność limfocytów TH1 i TH2. 19

20 Zespoły regulacji układu odpornościowego Zakażenie, zapalenie Upośledzone reakcje immunologiczne Ostre zakażenie Przewlekłe, nawracające zakażenie Podostre zakażenie Alergia Zespół przewlekłego zmęczenia i zaburzenia odporności Endometrioza Choroby autoimmunologiczne Rak Życie Czas Śmierć IAH Często obserwujemy, że pacjent ewoluuje od stanu przewagi limfocytów TH1 do przewagi limfocytów TH2. Choroby wymienione na powyższym rysunku są charakterystyczne dla głównej drogi ewolucji stanu równowagi TH1/TH2, lecz także odpowiadają Tabeli Ewolucji Choroby (patrz wykład IAH AC Wprowadzenie do homotoksykologii). 20

21 Zespół ogólnej adaptacji Trzy fazy Faza alarmu Faza oporu Faza wyczerpania Proces ten jest uwarunkowany działaniem osi podwzgórzeprzysadka-nadnercza IAH Badacz Hans Selye, ojciec przyjętej obecnie teorii stresu, odkrył, że reakcja organizmu na czynnik stresowy ma trzy fazy. Ogólnie możemy powiedzieć, że organizm stara się znaleźć sposób przeżycia spotkania z czynnikiem stresowym. Począwszy od fazy alarmu organizm będzie stawiał czynnikowi stresowemu opór, jeśli będzie on nieskuteczny a stres będzie trwał, dojdzie do fazy wyczerpania. Cała reakcja na stres, uwarunkowana głównie przez wzmożone wydzielanie kortyzolu, które jest jedyną drogą reakcji dla osi podwzgórze-przysadkanadnercza. W warunkach prawidłowych, ta oś sterująca podlega regulacji w pętlach sprzężeń zwrotnych. Wydzielane glikokortykoidy zahamują wydzielanie ACTH. W stresie przewlekłym, obserwujemy nieprawidłową regulację poziomu glikokortykoidów. 21

22 Faza alarmu Wzmożona podejrzliwość Całe życie przestawia się w tryb alarmu W warunkach prawidłowych funkcjonowanie lepsze niż zwykle Poszukiwanie pomocy jedynie, gdy nie można sobie poradzić IAH W fazie alarmu, cały organizm przestawia się w tryb wzmożonej wrażliwości na bodźce mogące oznaczać niebezpieczeństwo. Trzy możliwe reakcje na niebezpieczeństwo są następujące: 1. Ucieczka: organizm stara się uciec od niebezpieczeństwa (w przyrodzie królik, koń, większość ptaków itd.) 2. Walka: organizm przygotowuje się do walki z intruzem lub niebezpieczeństwem zewnętrznym (w przyrodzie lew, pies, krokodyl itd.) 3. Znieruchomienie: zasada tej metody polega na tym, że nie robienie niczego jest lepsze niż zrobienie czegoś złego. Nieruchomiejąc organizm stara się uniknąć zauważenia i ataku (w przyrodzie osioł, bażant itd.) W fazie alarmu, dzięki podwyższonemu poziomowi uwagi, ludzie wydają się funkcjonować dokładniej. Cały organizm bada nadchodzące sygnały pod kątem zagrożenia (duży udział układu limbicznego). Reakcje są szybkie, dokładne i mają na celu obronę. 22

23 Faza oporu Skutki: Wzrost wydzielania glikokortykoidów Indukcja wydzielania interleukiny 6 przez katecholaminy Gromadzenie tłuszczu wokół trzewi Hiperinsulinizm, hiperlipidemia, nadciśnienie Osteoporoza Proces zapalny IAH Podczas oporu wobec czynnika stresowego obserwujemy wzmożone wydzielanie glikokortykoidów. Jest to prawidłowe zjawisko biologiczne. Glikokortykoidy tłumią wszelkie poczucie choroby (nie byłoby dobrze czuć objawy zapalenia, gdy trzeba walczyć z atakującym lwem). Po dłuższym czasie do głosu dojdą negatywne skutki długotrwałego wydzielania glikokortykoidów. Wzmożone wydzielanie glikokortykoidów może powodować wszelkie choroby związane z zaburzeniami regulacji np. nadciśnienie tętnicze, hiperinsulinizm, sztywność TH2 itd. 23

24 Faza wyczerpania (wypalenia) Skutki: Obniżenie napędu Znużenie Zaburzenia poznawcze Choroby autoimmunologiczne/wzmożone procesy immunologiczne Alergie Choroby zapalne Prawdziwe zespoły autoimmunologiczne IAH Jeśli nieskuteczny opór trwa zbyt długo, organizm ulega wyczerpaniu. Oprócz ogólnego znużenia, możemy zaobserwować zaburzenia somatyczne i psychiczne. Po długotrwałej ekspozycji na podwyższone poziomy glikokortykoidów mogą się pojawić wszelkie rodzaje chorób zależnych od limfocytów TH2. W fazie wyczerpania powszechne są alergie, a później choroby autoimmunologiczne. 24

25 Wpływ stresu na: Afekt Rozmnażanie Wzrost Oś podwzgórze-przysadka-tarczyca Przewód pokarmowy Działanie układu odpornościowego IAH Przedłużony stres wywiera bardzo negatywny wpływ na ogólny stan zdrowia. Wpływ ten jest nie tylko psychiczny (obniżenie nastroju, lęk, zaburzenia snu, utrata apetytu) lecz także fizyczny. Stres może negatywnie wpływać na płodność, powodować problemy żołądkowo- -jelitowe takie, jak zespół nieszczelnego jelita, obniżać odporność, powodować wystąpienie zespołu metabolicznego i wzrost masy ciała. Mimo, że stres może na nas działać bardzo pozytywnie, sprawiać, że będziemy szybsi, działali sprawniej, podejmowali decyzje, byli twórczy itd., to przedłużony stan wzmożonego wydzielania hormonów stresu powoduje dokuczliwe schorzenia psychosomatyczne, które po pewnym czasie przełożą się na prawdziwe dysfunkcje somatyczne i przewlekłe choroby degeneracyjne. 25

26 Ogólny zespół adaptacji: podsumowanie Pacjent może zatrzymać się w którejkolwiek z faz Niemożność osiągnięcia homeostazy prowadzi do wystąpienia chorób Ich skutki widoczne są w całym organizmie IAH Podsumowując można powiedzieć, że stres jest konieczny do życia, jednak przedłużające się sytuacje stresowe mogą doprowadzić do wyczerpania organizmu i zaburzeń równowagi, które prowadzą do pewnych zaburzeń lub nawet chorób. Wszystko zależy od równowagi i zdolności do utrzymania odpowiednich parametrów. Stres nie wpływa na pojedynczy parametr w układach autoregulacyjnych organizmu. Głównie poprzez wydzielanie kortyzolu, stres zaburza działanie układów autoregulacyjnych w całym organizmie, a przez to wywiera silny wpływ na zdrowie człowieka. 26

27 Trzy filary homotoksykologii Immunomodulacja Wszystkie produkty zawierają wyciągi narządowe, jady, nozody i aminokwasy w rozcieńczeniach D1-D14 Przykłady: Galium-Heel (aminokwasy jadów i roślin) Traumeel (aminokwasy roślinne) Glandula suprarenalis suis-injeel (sarkody) Streptococcus haemolyticus-injeel (nozody) IAH Immunomodulacyjne preparaty antyhomotoksyczne zmieniają reakcje odpornościowe organizmu, przez co są bardzo pomocne w leczeniu nieprawidłowych reakcji układu odpornościowego. Niektóre leki hamują reakcje odpornościowe (immunoinhibitory), niektóre stymulują reakcje obronne (immunostymulatory). Niektóre wykazują dwa przeciwstawne działania zależnie od fazy autoregulacji, w której aktualnie znajduje się pacjent. Ta ostatnia grupa leków obejmuje prawdziwe immunomodulatory, ponieważ potrafią one zmieniać działanie układu odpornościowego w obu kierunkach. Heine postulował, że aby móc wywierać efekt immunomodulacyjny poprzez aktywację limfocytów TH3, w skład leku muszą wchodzić białka w rozcieńczeniach pomiędzy 10-1 a (rozcieńczenia homeopatyczne od D1 do D14). Stężenia wyższe niż 10-1 prawdopodobnie spowodują produkcję limfocytów TH1 lubth2, niższe stężenia molekularne białek niż nie są dość wysokie, aby wywrzeć efekt immunomodulacyjny. Chcielibyśmy podkreślić, że to wciąż stężenie razy wyższe od liczby Avogadro wynoszącej

28 Potwierdzone działanie immunomodulacyjne (1) Traumeel S Traumeel S jest lekiem regulującym proces zapalny Traumeel S hamuje wydzielanie: IL-1β TNF-α IL-8 Porozov, S. et al., Inhibition of IL-1β and TNF-alpha secretion from resting and activated human immunocytes by the homeopathic medication Traumeel S, Clinical and Developmental Immunology, 2004; 11(2): IAH Oprócz immunologicznej reakcji świadka wywoływanej przez organiczne składniki preparatu Traumeel, najnowsze badania wykazały immunomodulacyjne działanie preparatu Traumeel in vitro. Porozov wykazał, że Traumeel wywoływał następujące zmiany w hodowli ludzkich immunocytów in vitro: IL-1β, TNF-alfa i IL-8 są mediatorami prozapalnymi. IL-1β aktywuje makrofagi i duże ziarniste limfocyty takie, jak cytotoksyczne limfocyty T i komórki NK TNF-α aktywuje makrofagi większość limfocytów i komórki tuczne IL-8 stymuluje przechodzenie leukocytów, szczególnie neutrofilów, poza światło naczynia. Stopień zahamowania wydzielania poszczególnych mediatorów wyniósł 70% dla IL-1β, 65% dla TNF-α i 50% dla IL-8. Traumeel S jest nazywany lekiem regulującym procesy zapalne. 28

29 Potwierdzone działanie immunomodulacyjne (2) Engystol Engystol hamuje proliferację wirusów aktywując nieswoisty układ odpornościowy Engystol zwiększa wydzielanie IFN-γ przez limfocyty T o 24% 1 Engystol hamuje proliferację różnych wirusów 2 Engystol wzmaga aktywność granulocytów o 33% 3 1. Enbergs, H., Effects of the homeopathic Preparation Engystol on Interferon-γ Production by Human T-Lymphocytes, Immunological Investigations, 35; 19-27, Oberbaum, M. et al, Antiviral Activity of Engystol: An In Vitro Analysis, The Journal of Alternative and Complementary Medicine, vol. 11, No 5, , Wagner, H. et al, Die Beeinflussung der Phagozytosefähigkeit von Granulozyten durch homöopathische Arzneipräparate, Drug Research, 36 (II), 9, , 1986 IAH Głównym działaniem preparatu Engystol jest immunostymulacja. Preparat ten wpływa na równowagę limfocytów TH1/TH2 poprzez nasilenie wydzielania interferonu gamma przez limfocyty T. To zjawisko jest użyteczne w leczeniu zakażeń wirusowych, a także w stanie przewagi limfocytów TH2 (np. w astmie i innych chorobach). Engystol stymuluje także aktywność granulocytów, co sprawia, że wzmacnia on odporność nieswoistą. 29

30 Potwierdzone działanie immunomodulacyjne (3) Euphorbium compositum Euphorbium compositum silnie hamuje namnażanie wirusa HSV-1 i RSV, a w mniejszym stopniu wirusa grypy typu A 1 1. Glatthaar-Saalmüller, B. et al., Antiviral Action of Euphorbium compositum and its components, (original) Forschende Komplementärmedizin - Klassische Naturheilkunde, 8; , 2001 IAH Euphorbium compositum wykazuje silne działanie hamujące proliferację wirusa HSV-1 i RSV, w mniejszym stopniu wirusa grypy typu A. Mechanizm tego działania nie jest w pełni wyjaśniony. Przypuszcza się, że mechanizm działania jest podobny do mechanizmu działania Engystolu 2, który poprzez nasilenie wydzielania interferonu gamma hamuje reprodukcję wirusów. 2. Enbergs, Effects of the homeopathic preparation Engystol on interferon-γ production by human T-lymphocytes. Immunological Investigations, 35: 19-27,

31 Potwierdzone działanie immunomodulacyjne (4) Zeel comp. Zeel comp. N hamuje wydzielanie cytokin prozapalnych szlaku 5-LOX i COX-2 1 Zeel comp. N jest równie skuteczny jak inhibitory COX-2 w leczeniu zwyrodnienia stawu kolanowego 2 1 Jäggi, R. et al: Dual inhibition of 5-lipoxygenase/cyclooxygenase by a reconstituted homeopathic remedy; possible explanation for clinical efficacy and favourable tolerability; Inflammation Research, 2004, 53, Birnesser, H. et al., Treating Osteoarthritis of the Knee: A Modern Homeopathic Medication Works as well as COX 2 Inhibitors, Der Allgemeinarzt, 25(4), , 2003 IAH Zeel silnie hamuje wydzielanie mediatorów prozapalnych szlaku 5-LOX, w mniejszym stopniu szlaku COX-2. Nie wiadomo, czy odbywa się to poprzez hamowanie wstępnego etapu kaskady zapalnej na poziomie limfocytów TH1 i TH2 czy poprzez bezpośrednie hamowanie aktywności enzymów 5-LOX i COX-2. Skuteczność preparatu Zeel porównywano do standardowych inhibitorów COX-2, ustalając, że preparat Zeel jest tak samo skuteczny jak ta klasa NLPZ. 31

32 Podsumowanie Zależnie od sztywności układu odpornościowego pacjenta, w celu przywrócenia równowagi można stosować rozmaite preparaty antyhomotoksyczne. Immunomodulacja nie powinna być postrzegana w izolacji od dwu pozostałych filarów homotoksykologii. Często pełne wyleczenie pacjenta wymaga zastosowania wszystkich trzech filarów. IAH Długotrwałe zaburzenia równowagi TH1/TH2 są często obserwowane w przypadku przewagi którejś z populacji limfocytów. Odpowiednie podejście terapeutyczne wymaga zrozumienia sztywności układu odpornościowego pacjenta. Immunomodulacja w izolacji jest odpowiednim leczeniem jedynie w ostrych zakażeniach. W bardziej przewlekłych przypadkach należy podejrzewać intoksykację i uszkodzenia macierzy zewnątrzkomórkowej oraz zaburzenia regulacji procesów wewnątrzkomórkowych lub nawet uszkodzenie struktur komórki. Należy zawsze pamiętać o trzech filarach homotoksykologii (oczyszczanie i detoksykacja, immunomodulacja oraz wspomaganie komórek i narządów) podczas leczenia schorzeń przewlekłych. Jeden z trzech filarów homotoksykologii przeważnie pozwoli jedynie na osiągnięcie krótkotrwałego efektu terapeutycznego. Integracja dwóch filarów jest znacznie lepszym pomysłem. Integracja w planie leczenia wszystkich trzech filarów zwiększy szanse długotrwałej skuteczności leczenia, a nawet spowodowania ewolucji zdrowia w DET (Tabeli Ewolucji Choroby). 32

33 Podsumowanie Większość zaburzeń układu odpornościowego to zaburzenia regulacji Nie jest to prawdziwa immunosupresja, lecz raczej długotrwała przewaga (sztywność) któregoś z elementów układu odpornościowego Medycyna mikrodawkowa, ze względu na swoje działanie regulacyjne (na limfocyty Treg) może przywrócić równowagę bez powodowania trwałej przewagi (sztywności) innego elementu układu odpornościowego IAH Większość zaburzeń układu odpornościowego jest powodowana przez zaburzenia funkcjonowania układu autoregulacyjnego. Konwencjonalne leczenie tłumiące działanie układu odpornościowego często powoduje odwrócenia zaburzeń równowagi w drugą stronę, zastępując przewagę jednego elementu układu opornościowego drugą, spowodowaną przez sam lek immunosupresyjny. Stosując bodźce mikrodawkowe pochodzące od leków antyhomotoksycznych, możliwa jest immunomodulacja przywracająca równowagę układu autoregulacji. Immunomodulacja przy pomocy leków antyhomotoksycznych zachodzi poprzez stymulację przez składniki leku komórek wydzielających mediatory. Nie sam składnik leku działa regulacyjnie, lecz stymulacja komórek regulujących działanie nadaktywnego elementu układu odpornościowego. 33

Preparaty podstawowe stosowane w homotoksykologii

Preparaty podstawowe stosowane w homotoksykologii Preparaty podstawowe stosowane w homotoksykologii IAH AC Preparaty podstawowe stosowane w homotoksykologii IAH 2007 Preparaty podstawowe mają szczególne znaczenie wśród produktów antyhomotoksycznych. Nie

Bardziej szczegółowo

Poziom leptyny w surowicy krwi w połączeniu z przebiegiem klinicznym i ryzykiem rozwoju późnych powikłań u dzieci z rozpoznaniem cukrzycy typu 1.

Poziom leptyny w surowicy krwi w połączeniu z przebiegiem klinicznym i ryzykiem rozwoju późnych powikłań u dzieci z rozpoznaniem cukrzycy typu 1. Gdański Uniwersytet Medyczny Agnieszka Katarzyna Brandt Poziom leptyny w surowicy krwi w połączeniu z przebiegiem klinicznym i ryzykiem rozwoju późnych powikłań u dzieci z rozpoznaniem cukrzycy typu 1.

Bardziej szczegółowo

ANNALES ACADEMIAE MEDICAE GEDANENSIS TOM XXXVIII 2 0 0 8 SUPLEMENT 1

ANNALES ACADEMIAE MEDICAE GEDANENSIS TOM XXXVIII 2 0 0 8 SUPLEMENT 1 ANNALES ACADEMIAE MEDICAE GEDANENSIS TOM XXXVIII 2 0 0 8 SUPLEMENT 1 AKADEMIA MEDYCZNA W GDAŃSKU Anna Liberek ROLA TRANSFORMUJĄCEGO CZYNNIKA WZROSTU β1 (TGF-β1) I JEGO POLIMORFIZMU GENOWEGO W ETIOPATOGENEZIE

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka, profilaktyka, klinika i terapia zakażeń HIV/AIDS współczesne możliwości i problemy

Diagnostyka, profilaktyka, klinika i terapia zakażeń HIV/AIDS współczesne możliwości i problemy Diagnostyka, profilaktyka, klinika i terapia zakażeń HIV/AIDS współczesne możliwości i problemy Diagnostyka, profilaktyka, klinika i terapia zakażeń HIV/AIDS współczesne możliwości i problemy pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Ocena związku między rozwojem fizycznym dziecka 6-letniego a stresem i jakością życia

Ocena związku między rozwojem fizycznym dziecka 6-letniego a stresem i jakością życia Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wydział Biologii Sylwia Trambacz Ocena związku między rozwojem fizycznym dziecka 6-letniego a stresem i jakością życia Praca doktorska wykonana w Zakładzie Biologii

Bardziej szczegółowo

Reumatoidalne zapalenie stawów. Aktywnie przez życie. Poradnik pacjenta dotyczący reumatoidalnego zapalenia stawów.

Reumatoidalne zapalenie stawów. Aktywnie przez życie. Poradnik pacjenta dotyczący reumatoidalnego zapalenia stawów. Reumatoidalne zapalenie stawów. Aktywnie przez życie. Poradnik pacjenta dotyczący reumatoidalnego zapalenia stawów. Droga pacjentko, drogi pacjencie, Treść Informacje dotyczące choroby 04 Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

THE INFLUENCE OF NUTRITION ON IMMUNE SYSTEM. IMMUNOMODULATION BY FATTY ACIDS, VITAMINS, MINERALS AND ANTIOXIDANTS

THE INFLUENCE OF NUTRITION ON IMMUNE SYSTEM. IMMUNOMODULATION BY FATTY ACIDS, VITAMINS, MINERALS AND ANTIOXIDANTS Nowiny Lekarskie 2013, 82, 3, 222 231 EWELINA DYMARSKA, ALINA GROCHOWALSKA, HANNA KRAUSS WPŁYW SPOSOBU ODŻYWIANIA NA UKŁAD ODPORNOŚCIOWY. IMMUNOMODULACYJNE DZIAŁANIE KWASÓW TŁUSZCZOWYCH, WITAMIN I SKŁADNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Drodzy bracia i siostry,

Drodzy bracia i siostry, Papieskie Orędzie na Światowy Dzień Chorego 2014 Potrzeba miłosiernych samarytan Drodzy bracia i siostry, 1. Z okazji XXII Światowego Dnia Chorego, którego temat w tym roku brzmi Wiara i miłosierdzie:

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. Dr n. med. Ewa Bień. Gdański Uniwersytet Medyczny. Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii

Autoreferat. Dr n. med. Ewa Bień. Gdański Uniwersytet Medyczny. Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Autoreferat Dr n. med. Ewa Bień Gdański Uniwersytet Medyczny Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdańsk 2013 1 Spis treści 1. Życiorys i podsumowanie pracy zawodowej.3 2. Wskazanie osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

PARAPROTEX ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE

PARAPROTEX ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE ŻYWIENIE I ZDROWIE NUTRITION & HEALTH ROCZNIK 9, NR 3 (34) CALIVITA INTERNATIONAL-POLSKA Czerwiec 2006 Prof. dr n. med. Valeria Szedlak-Vadocz Przewodnicząca Zespołu Doradców Medycznych CaliVita International

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski I

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski I Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski I Katarzyna Hen Ocena stężenia osteoprotegeryny oraz kompleksu intima-media u chorych z zespołem metabolicznym Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

DZIECI TEŻ MAJĄ SM Poradnik dla rodziców dzieci chorych na stwardnienie rozsiane

DZIECI TEŻ MAJĄ SM Poradnik dla rodziców dzieci chorych na stwardnienie rozsiane DZIECI TEŻ MAJĄ SM Poradnik dla rodziców dzieci chorych na stwardnienie rozsiane Warszawa 2009 Dzieci też mają SM. Poradnik dla rodziców dzieci chorych na stwardnienie rozsiane Poradnik ten jest publikacją

Bardziej szczegółowo

CYTOKINY. Maja Machcińska

CYTOKINY. Maja Machcińska CYTOKINY Maja Machcińska Cytokiny hormony układu odpornościowego białkowe przekaźniki rozpuszczalni pośrednicy komunikowania się międzykomórkowego. działają w złożonej sieci, w której produkcja jednej

Bardziej szczegółowo

Witajcie! To już szesnaste wydanie zaleceń. Pierwsze ukazało się w 1984 roku, zatem za nami 24 lata wysiłku!

Witajcie! To już szesnaste wydanie zaleceń. Pierwsze ukazało się w 1984 roku, zatem za nami 24 lata wysiłku! Uwagi diagnostyczne i zalecenia odnośnie leczenia boreliozy choroby z Lyme i koinfekcji autorstwa doktora Josepha Burrascano (wydanie XVI, październik 2008) Witajcie! To już szesnaste wydanie zaleceń.

Bardziej szczegółowo

Kurs trenerów... o leczeniu antyretrowirusowym

Kurs trenerów... o leczeniu antyretrowirusowym Kurs trenerów...... o leczeniu antyretrowirusowym na potrzeby programów rzecznictwa Częsci 1 8: podstawowe informacje o HIV Część 1 - Układ odpornościowy i liczba komórek CD4 Część 2 - Wirusologia, HIV

Bardziej szczegółowo

Zdrowie dzięki. Testy na nietolerancję białek w żywności i inhalantach

Zdrowie dzięki. Testy na nietolerancję białek w żywności i inhalantach Zdrowie dzięki innowacyjnym testom Testy na nietolerancję białek Testy na nietolerancję białek w żywności i inhalantach Przyczyny zaangażowania Doświadczenie własne ze wspaniałymi wynikami. Możliwość pomocy

Bardziej szczegółowo

TRANSFER FACTOR firmy 4Life Research

TRANSFER FACTOR firmy 4Life Research TRANSFER FACTOR firmy 4Life Research Tytuły: czynniki osłabiające naturalną odporność nieprawidłowo pracujący układ immunologiczny przyczyną chorób co to jest transfer factor i jak działa Historia firmy

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla młodzieży i rodziców dzieci chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa) lub chorobę Leśniowskiego-Crohna

Poradnik dla młodzieży i rodziców dzieci chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa) lub chorobę Leśniowskiego-Crohna Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita Poradnik dla młodzieży i rodziców dzieci chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa) lub chorobę Leśniowskiego-Crohna

Bardziej szczegółowo

UZALEŻNIENIA LEKOWE: MECHANIZMY NEUROBIOLOGICZNE I PODSTAWY FARMAKOTERAPII*

UZALEŻNIENIA LEKOWE: MECHANIZMY NEUROBIOLOGICZNE I PODSTAWY FARMAKOTERAPII* UZALEŻNIENIA LEKOWE: MECHANIZMY NEUROBIOLOGICZNE I PODSTAWY FARMAKOTERAPII* Jerzy Vetulani Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie WSTĘP Najbardziej niebezpieczną cechą substancji psychoaktywnych

Bardziej szczegółowo

CO DZIŚ OZNACZA ZDROWY STYL ŻYCIA?

CO DZIŚ OZNACZA ZDROWY STYL ŻYCIA? D w u m i e s i ę c z n i k b r a n ż o w y n r 2 ( 0 2 ) 2 0 1 4 CZŁOWIEK XXI WIEKU CO DZIŚ OZNACZA ZDROWY STYL ŻYCIA? NOWA PIRAMIDA ŻYWIENIA SPERSONALIZOWANA DIETA INDYWIDUALNY DOBÓR AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Chemioterapia, Immunoterapia i Terapia Celowana

Chemioterapia, Immunoterapia i Terapia Celowana Chemioterapia, Immunoterapia i Terapia Celowana Informacje dla Pacjenta Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli Lublin, 2011 Spis Treści 3 WSTĘP 4 DEFINICJA CHEMIOTERAPII, 4 IMMUNOTERAPII

Bardziej szczegółowo

Przeciwciała anty-hcv i anty-hgv a obecność. RNA tych wirusów u chorych dializowanych. Barbara Tabor. Promotor: Prof. dr hab. med. Władysław Sułowicz

Przeciwciała anty-hcv i anty-hgv a obecność. RNA tych wirusów u chorych dializowanych. Barbara Tabor. Promotor: Prof. dr hab. med. Władysław Sułowicz Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum Wydział Lekarski Katedra i Klinika Nefrologii Barbara Tabor Przeciwciała anty-hcv i anty-hgv a obecność RNA tych wirusów u chorych dializowanych Praca doktorska*

Bardziej szczegółowo

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. Przyczyny, objawy i leczenie bezsenności. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej mgr farm. Katarzyna Górka opiekun specjalizacji: dr n. farm. Jerzy

Bardziej szczegółowo

NOWE KIERUNKI W BADANIACH ŻYWIENIOWYCH NUTRIGENOMIKA

NOWE KIERUNKI W BADANIACH ŻYWIENIOWYCH NUTRIGENOMIKA Rocz. Nauk. Zoot., T. 37, z. 2 (2010) 83 103 NOWE KIERUNKI W BADANIACH ŻYWIENIOWYCH NUTRIGENOMIKA M a r e k P i e s z k a, M a r i u s z P. P i e t r a s Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy,

Bardziej szczegółowo

NOWOTWÓR PROSTATY PORADNIK PACJENTA

NOWOTWÓR PROSTATY PORADNIK PACJENTA NOWOTWÓR PROSTATY PORADNIK PACJENTA KAMPANIA EDUKACYJNA NA TEMAT RAKA PROSTATY ORGANIZATOR PARTNERZY HONOROWI PARTNER Mit choroby jest czasem gorszy od samej choroby Susan Sontag (1933 2004) 2 PORADNIK

Bardziej szczegółowo

Terminy " nietolerancja pokarmowa", "alergia", "nadwrażliwość" są często używane zamiennie. Dla jasności, pożyteczne jest ich odróżnianie...

Terminy  nietolerancja pokarmowa, alergia, nadwrażliwość są często używane zamiennie. Dla jasności, pożyteczne jest ich odróżnianie... PO CO ROBIĆ TESTY ALERGOLOGICZNE Żywność stanowi największe antygenowe wyzwanie dla systemu immunologicznego. Zakładając pełne trawienie, nieuszkodzone jelito, dobry stan ogólny i minimalną ekspozycję

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU. Monika Młot-Michalska

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU. Monika Młot-Michalska UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU Monika Młot-Michalska Mineralna gęstość kości oraz 10-letnie ryzyko złamania osteoporotycznego wyliczone przy pomocy kalkulatora oceny ryzyka

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKO O CHOROBIE VON WILLEBRANDA

WSZYSTKO O CHOROBIE VON WILLEBRANDA 1 WSZYSTKO O CHOROBIE VON WILLEBRANDA Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię Członek Światowej Federacji ds. Hemofilii Tytuł oryginału: All About von Willebrand Disease......for people with von Willebrand

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE I PASOśYTNICZE

CHOROBY ZAKAŹNE I PASOśYTNICZE CHOROBY ZAKAŹNE I PASOśYTNICZE grupa IX V rok WL Wrocław 2009 wersja 1.7 2 3 Wykaz zagadnień z chorób zakaźnych i pasoŝytniczych obowiązujących do egzaminu 1. Zasady rozpoznawania i róŝnicowania chorób

Bardziej szczegółowo

FIZJOLOGIA I PATOLOGIA PRZEWLEKLE NIEGOJĄCYCH SIĘ OWRZODZEŃ ORAZ SPOSOBY ICH MIEJSCOWEGO LECZENIA W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY MEDYCZNEJ

FIZJOLOGIA I PATOLOGIA PRZEWLEKLE NIEGOJĄCYCH SIĘ OWRZODZEŃ ORAZ SPOSOBY ICH MIEJSCOWEGO LECZENIA W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY MEDYCZNEJ Copyright 2009 by Wydawnictwo Czelej sp. z o.o. FIZJOLOGIA I PATOLOGIA PRZEWLEKLE NIEGOJĄCYCH SIĘ OWRZODZEŃ ORAZ SPOSOBY ICH MIEJSCOWEGO LECZENIA W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY MEDYCZNEJ The physiology

Bardziej szczegółowo