Homotoksyną nazywamy KAŻDĄ substancję toksyczną dla organizmu człowieka (homo = człowiek, toksyna = trucizna). Toksyczność może wynikać z chemicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Homotoksyną nazywamy KAŻDĄ substancję toksyczną dla organizmu człowieka (homo = człowiek, toksyna = trucizna). Toksyczność może wynikać z chemicznych"

Transkrypt

1 Trzema filarami homotoksykologii są oczyszczanie i detoksykacja, immunomodulacja oraz wspomaganie narządów i komórek. Oczyszczanie i detoksykacja są zatem pierwszym podstawowym elementem leczenia antyhomotoksycznego chorób przewlekłych. W związku z tym ważne jest, aby student (słuchacz) zdawał sobie sprawę ze znaczenia tej ważnej metody usuwania obciążenia toksycznego z organizmu i wspomagania go na drodze do zdrowia. Chociaż o znaczeniu oczyszczania i detoksykacji pisał już sam dr H. H. Reckeweg, to szczegółowa znajomość macierzy zewnątrzkomórkowej, przede wszystkim żywej macierzy (więcej szczegółów zawarto w wykładzie IAH AC Histologia i Fizjologia Macierzy ) oraz potrzeby oczyszczania i detoksykacji nabiera coraz większego znaczenia we wszelkich formach medycyny komplementarnej. Oczyszczanie i detoksykacja nie tylko znacznie redukują akumulację toksyn i zaburzenia czynności komórek, również leki antyhomotoksyczne działają skuteczniej w czystym środowisku, w którym działają układy autoregulacyjne, a interakcje między nimi nie są blokowane przez obecność zakłócających czynników i substancji.

2 Z punktu widzenia homotoksykologii choroby są wynikami reakcji organizmu na intoksykację. Obciążenie toksynami (homotoksynami) może blokować przekazywanie podstawowych mediatorów regulacyjnych na poziomie macierzy zewnątrzkomórkowej lub powodować reakcje metaboliczne, które ostatecznie zagrażają jakości życia i czynności komórki. Oznacza to, że sygnały sterujące przekazywane z jednego układu do drugiego są spowalniane, zatrzymywane lub zmieniane, co skutkuje zaburzeniami regulacji układów lub wytwarzaniem substancji chemicznych mogących wpływać na prawidłowe funkcjonowanie komórki. Z homotoksykologicznej definicji choroby wiemy, że to, co obserwujemy jako objawy kliniczne choroby, jest niczym więcej jak tylko obronnymi reakcjami organizmu przeciw czynnikom toksycznym. Organizm stara się różnymi sposobami, zależnie od fazy ewolucji choroby, zahamować akumulację lub nawet rozprzestrzenianie się homotoksyn i pozbyć się ich. Wynikiem działań organizmu są obserwowane objawy kliniczne (gorączka, ból, wymioty, zaczerwienienie...). Ponieważ choroba jest przede wszystkim wynikiem intoksykacji, prawdziwym leczeniem przyczynowym jest eliminacja homotoksyn odpowiedzialnych za zatrucie bez zakłócania czy hamowanie wyników działań organizmu (objawów), ponieważ to drugie byłoby leczeniem objawowym. 2

3 Homotoksyną nazywamy KAŻDĄ substancję toksyczną dla organizmu człowieka (homo = człowiek, toksyna = trucizna). Toksyczność może wynikać z chemicznych cech toksyny, rozpoczynanych przez nią reakcji metabolicznych i biochemicznych, powodowanych przez nią uszkodzeń w przypadku mikroorganizmów lub nawet z odległego wpływu na prawidłowe funkcjonowanie komórki. Oznacza to, że oprócz substancji chemicznych i mikroorganizmów, także promieniowanie lub nieprawidłowe wydzielanie własnego hormonu lub mediatora może być homotoksyną. Definicja homotoksyny jest zatem szeroka i z pewnością nie należy jej ograniczać do klasycznych toksyn środowiskowych. Rozróżniamy homotoksyny endogenne i egzogenne. Wiele wieków temu Paracelsus dostrzegł znaczenie dawki dla uznania danej substancji za toksyczną. Arszenik jest powszechnie znany jako substancja silnie trująca, ale niewiele osób wie, że arszenik znajduje się w wielu produktach żywnościowych, które codziennie spożywamy... występuje on w nich w bardzo znikomych ilościach. Wyższe dawki są śmiertelne. Bardzo niskie dawki toksyny mogą nawet działać na organizm korzystnie. Inną substancją uznawaną za niewątpliwie śmiertelną w wysokich dawkach jest czysta woda (wypicie wody w ilości ponad 30% masy ciała w ciągu doby jest śmiertelnie niebezpieczne), więc nie tylko sama substancja odpowiada za toksyczność, rozważając to zagadnienie powinniśmy wziąć pod uwagę: substancję (powtarzane) dawki czas interakcji z organizmem adaptację do intoksykacji podatność organizmu zdolność do magazynowania substancji (macierz zewnątrzkomórkowa) zdolność do wydalania substancji potencjalizujące lub hamujące interakcje z innymi substancjami z bezpośredniego środowiska organizmu Kombinacja dawek i czasu działania toksyny może powodować nieoczekiwane działania toksyczne. Wysoka dawka toksyny przyjęta w krótkim czasie jest niemal zawsze niebezpieczna, jednak długotrwała intoksykacja małymi dawkami nie musi wykazywać działania szkodliwego. W rzeczywistości należy stwierdzić, że homotoksyna wykazuje działanie toksyczne jedynie w pewnych określonych warunkach i nie każda homotoksyna wykazuje podobne działanie toksyczne na każdego człowieka. Możemy wyznaczyć wytyczne i standardy, ale nie dotyczą one wszystkich ludzi dokładnie tak samo. 3

4 Homotoksynami egzogennymi są substancje, które z definicji są toksyczne dla organizmu człowieka w pewnych warunkach (patrz poprzedni slajd). Niektóre z nich są powszechnie znane (tytoń, alkohol, rozmaite narkotyki) inne są mniej znane (aromaty, barwniki, słodziki żywności) lub w ogóle nieznane (kadm, kleje, gazy, promieniowanie...). Homotoksyny endogenne są wytwarzane przez sam organizm. Większość z nich jest pośrednimi lub ubocznymi produktami procesów metabolicznych (np. CO 2 ). Inne homotoksyny endogenne są skutkami zaburzeń wydzielania hormonów (np. estrogenów/progesteronu), zahamowania wydzielania mediatora lub substancji pośredniczącej (np. insuliny w cukrzycy) lub szybkiego wychwytu zwrotnego substancji (np. serotoniny w depresji) lub powtarzanej stymulacji zwiększoną ilością mediatora (np. hormonów tarczycy w nadczynności tego narządu). Podstawowe znaczenie ma blokujące działanie homotoksyny na prawidłowe funkcjonowanie komórek lub układów narządów. Nawet poza komórką homotoksyna może wpływać na układy regulacyjne zagrażając funkcjonowaniu komórki. 4

5 Dr Reckeweg użył przenośni stwierdzając, że homotoksyny płoną w ogniu zapalenia. Miał on na myśli to, że organizm rozpoczynając proces zapalny w związku z obecnością homotoksyny w macierzy zewnątrzkomórkowej, powoduje mobilizację komórek obronnych, nasilenie procesów ogólnego oczyszczania (głównie poprzez produkcje przeciwciał i/lub fagocytozę) do chwili oczyszczenia terenu. Podczas zapalenia sieć proteoglikanów macierzy jest rozkładana przez enzymy. Rozkład macierzy ułatwia eliminację homotoksyn przez układy obronne organizmu. W drugiej fazie zapalenia struktura macierzy jest odtwarzana przez fibroblasty. Depozycja homotoksyn w macierzy zewnątrzkomórkowej, komórkach tłuszczowych, zakończeniach neuronów, a nawet w liposomach komórek bez oczyszczania organizmu spowoduje długotrwałe gromadzenie homotoksyn i stan zatrucia. Gromadzenie homotoksyn jest główną przyczyną przewlekłych chorób degeneracyjnych, należy mu zapobiegać wszelkimi środkami. 5

6 Strzałki na tym rysunku pokazują olbrzymią liczbę interakcji zachodzących na poziomie macierzy zewnątrzkomórkowej. Komórki także wchodzą we wzajemne interakcje. Można nawet stwierdzić, że dzięki żywej macierzy w każdej chwili każda komórka organizmu komunikuje się z każdą inną komórką (patrz IAH AC Żywa macierz: histologia i fizjologia). Omówiliśmy już drogę transportu składników odżywczych z naczyń włosowatych do komórki oraz metabolitów z komórki do krwi lub układu limfatycznego. Przekazywanie informacji z zakończeń nerwowych do komórek i z powrotem odbywa się inną drogą. Dyfuzja substancji przekaźnikowych z krwiobiegu może wpływać na zakończenia nerwowe, komórki układu odpornościowego i fibroblasty. Dyfuzja substancji przekaźnikowych jest z kolei kontrolowana przez układ wewnątrzwydzielniczy uwalniający hormony. Rytmy biologiczne wpływają na ośrodkowy układ nerwowy, który z kolei kontroluje te rytmy biologiczne, układ wewnątrzwydzielniczy i cały układ nerwowy (psycho-neuro-endokrynoimunologia). Fibroblasty wytwarzają proteoglikany i naprawiają uszkodzone włókna kolagenu. Co jest istotne: komórki jednej tkanki wchodzą ze sobą w interakcje tak, aby wszystkie komórki układu narządów działały jak zespół spełniający określone funkcje danego układu. Wszelkie nagromadzenia homotoksyn w tej delikatnej trójwymiarowej sieci utrudniają lub blokują prawidłową transmisję mediatorów i interakcje pomiędzy poszczególnymi układami. Zaburzenie regulacji układów ostatecznie powoduję dysfunkcje komórek. 6

7 Ogólnie możne powiedzieć, że jakość życia pacjenta zależy przede wszystkim od czystości macierzy zewnątrzkomórkowej oraz prawidłowych interakcji zachodzących w jego żywej macierzy. Oczyszczanie i detoksykacja organizmu jest zatem jednym z naszych podstawowych celów w medycynie antyhomotoksycznej. Można także stwierdzić, że działania terapeutyczne podejmowane w leczeniu chorób przewlekłych nie obejmujące oczyszczania i detoksykacji nie będą miały długotrwałego efektu, częste będą nawroty choroby. 7

8 Organizm dysponuje trzema głównymi metodami eliminacji homotoksyn znajdujących się w ustroju. 1. Próba eliminacji homotoksyn poprzez procesy metaboliczne (tak, aby uzyskać nietoksyczne produkty końcowe lub pośrednie) lub eliminacja poprzez mechanizmy obronne podlegające autoregulacji. Ściślej mówiąc oznacza to, że jeśli zawiedzie wzmożona eliminacja toksyny, miejscowe komórki układu odpornościowego zainicjują kaskadę procesów zapalnych, której jedynym celem będzie eliminacja nagromadzonych toksyn. Jeśli i to zawiedzie, zastosowana zostanie następna metoda. 2. Gromadzenie (akumulacja) homotoksyn na poziomie pełniących funkcję filtra biofizycznego glikozaminoglikanów i proteoglikanów. Ponieważ filtr ten znajduje się na trasie transportu mediatorów, składników odżywczych i innych ważnych substancji przenoszonych z krwiobiegu do komórek i z powrotem, akumulacja toksyn może fizycznie blokować ten transport i zaburzać interakcje pomiędzy różnymi układami. Po odpowiednio długim czasie może dojść do niedotlenienia komórek i zaburzenia ich funkcji. W najgorszym wypadku aktywacji ulega trzeci tor przemian homotoksyn. 3. Same homotoksyny lub efekty ich działania mogą dostać się do komórek i powodować ich dysfunkcję, uszkodzenie lub nawet śmierć. Zatrucie wewnątrzkomórkowe, uszkodzenie lub nawet śmierć komórki wpływają na funkcjonowanie tkanki, do której należała komórka. Im większej liczby komórek dotyczy ten proces, tym większa dysfunkcja narządu lub tkanki i większe nasilenie choroby. Gdy homotoksyny wnikają do komórek, obserwujemy przewlekłe choroby degeneracyjne, często nieodwracalne, ponieważ uszkodzenie narządu często jest tak nasilone, że nie może zostać naprawione. 8

9 Istnieją trzy mechanizmy gromadzenia homotoksyn w strukturze macierzy zewnątrzkomórkowej i blokowania przez nie przekazywania sygnałów oraz rozregulowania czynności komórek zachodzące za pośrednictwem żywej macierzy. 1. Mechanizm fizyczny: dzięki kształtom i wielkości swoich cząsteczek homotoksyny mogą zaczepiać się w sieciowej strukturze proteoglikanów i glikozaminoglikanów na poziomie macierzy zewnątrzkomórkowej. Jeśli ilość zatrzymanych homotoksyn znacząco wzrośnie, będą one fizycznie blokować transport wszelkich korzystnych substancji. 2. Mechanizm elektryczny: ładunek elektryczny proteoglikanów jest ujemny. W związku z tym dodatnio naładowane homotoksyny będą przyciągane do struktury macierzy zewnątrzkomórkowej i będą wiązać się z nią dzięki przyciąganiu ładunków. 3. Mechanizm hydrofilny: homotoksyny rozpuszczalne w wodzie lub drobnocząsteczkowe mogą pozostawać w zatrzymującej wodę strukturze macierzy. Proteoglikany są wysoce hydrofilne, zatem substancje 9

10 rozpuszczalne w wodzie mogą pozostawać w ich strukturze. 9

11 Jeśli homotoksyny zwiążą się z macierzą, oczyszczanie i detoksykacja powinny być standardowym postępowaniem w każdej terapii antyhomotoksycznej. W Tabeli Ewolucji Choroby (dawna nazwa: tabela sześciu faz Reckewega) znajdujemy charakterystykę tego etapu choroby w trzeciej kolumnie jako fazę depozycji. Ponieważ w początkowym okresie depozycji często obserwujemy skąpe objawy kliniczne, proces chorobowy może nie być uchwytny, przez co żadna interwencja nie jest podejmowana. W konsekwencji prowadzi to do skąpoobjawowej ewolucji choroby w stan przewlekłej intoksykacji. Kiedy u pacjenta ostatecznie wystąpią objawy kliniczne, często towarzyszą one uszkodzeniu komórek i struktur narządów. W związku z tym w fazie depozycji, im szybciej pacjent będzie poddany oczyszczaniu i detoksykacji, 10

12 tym lepiej. 10

13 Także w stanie intoksykacji komórek oczyszczanie i detoksykacja mają bardzo duże znaczenie. Nie tylko musimy usunąć toksyny znajdujące się w macierzy i powodujące niedotlenienie komórek i inne zaburzenia. Musimy także wyeliminować ewentualne toksyny wewnątrzkomórkowe i przetransportować je przez macierz zewnątrzkomórkową do narządów prowadzących detoksykację i narządów wydalniczych. Większość leków oczyszczających i detoksykacyjnych działa na toksyny zgromadzone w macierzy zewnątrzkomórkowej a nie na eliminację toksyn zgromadzonych wewnątrz komórek. Dlatego w medycynie antyhomotoksycznej opracowuje się i stosuje leki aktywujące komórki. 11

14 Podsumowując: homotoksyny gromadzone w macierzy zewnątrzkomórkowej blokują transport i zaburzają funkcję filtracyjną filtra biofizycznego zwiększając zagrożenie niedotlenieniem komórek i zaburzeniami regulacji ich czynności. Homotoksyny wewnątrzkomórkowe mogą zaburzać działanie struktur wewnątrzkomórkowych lub uszkadzać je zwiększając ryzyko chorób degeneracyjnych. 12

15 W Tabeli Ewolucji Choroby faza depozycji jest na granicy pomiędzy zatruciem zewnątrz- a wewnątrzkomórkowym i/lub zaburzeniem funkcji, 13

16 stwarza zatem długotrwałe zagrożenie dla stanu zdrowia pacjenta. 13

17 Można stwierdzić, że równowaga pomiędzy przedłużoną depozycją homotoksyn w macierzy oraz niezauważalną impregnacją komórki homotoksynami lub efektami ich działania jest bardzo chwiejna. Fazy depozycji są często cichymi procesami początkowo ze skąpymi objawami klinicznymi (proszę pomyśleć o kamicy nerkowej i kamicy pęcherza moczowego, polipach, torbielach, amalgamacie w zębach, DDT w wątrobie ). Kiedy pojawią się objawy kliniczne, często towarzyszą im uszkodzenia komórek. Dlatego w tabeli ewolucji choroby fazy depozycji i impregnacji są bardzo ściśle związane z macierzą zewnątrzkomórkową. Podstawową wspólną 14

18 przyczyna chorób jest stan macierzy zewnątrzkomórkowej. 14

19 Kaskada zjawisk prowadzących do rozwoju choroby przewlekłej zaczyna się intoksykacją macierzy zewnątrzkomórkowej powodującą niedotlenienie komórek. Intoksykacja komórki lub zaburzenie jej funkcji jest tylko kwestią czasu. Im więcej komórek w danej tkance jest objętych tym procesem, tym więcej zaburzeń pojawi się w czynności tkanki. Ponieważ z czasem dochodzi do upośledzenia procesów 15

20 fizjologicznych, rozwija się choroba przewlekła. 15

21 Omówimy teraz bardziej szczegółowo trzy filary leczenia homotoksykologicznego chorób przewlekłych. Ponieważ podczas gromadzenia homotoksyn czas działa na niekorzyść komórki, im szybciej rozpocznie się detoksykacja i usuwanie homotoksyn, tym lepiej dla komórki, dlatego pierwszym filarem leczenia homotoksykologicznego jest oczyszczanie i detoksykacja. Często można zauważyć, że oczyszczanie i detoksykacja wyzwalają procesy zapalne związane z transportem homotoksyn i zwiększoną możliwością ich wykrycia przez układ odpornościowy. Z drugiej strony mobilizacja układu odpornościowego w miejscu intoksykacji przyspiesza detoksykację, ponieważ zapalenie może być postrzegane jako przyspieszone oczyszczanie macierzy. Poprzez immunomodulację (drugi filar leczenia homotoksykologicznego) z jednej strony mobilizujemy układ odpornościowy, z drugiej strony utrzymujemy reakcje odpornościowe na określonym poziomie. W ten sposób nie obniżamy zbytnio jakości życia pacjenta nasilając procesy zapalne. Na poprzednich slajdach pokazano, że jakości życia komórki zagraża przedłużone gromadzenie homotoksyn. Nie tylko istnieje w takim wypadku ryzyko niedotlenienia komórki przez fizyczne zablokowanie macierzy przez homotoksyny (zaburzenie transportu), lecz także możliwe jest nasycenie homotoksynami samej komórki. Dlatego trzecim filarem leczenia homotoksykologicznego jest wspomaganie czynności komórek i narządów. 16

22 Wprowadzając do strategii terapeutycznej trzy filary homotoksykologii, zmniejszamy ryzyko ewolucji choroby (ewolucji wpływu intoksykacji na ważniejsze narządy i tkanki). Procesy oczyszczania i detoksykacji oczyszczą macierz, a przez to bezpośrednie środowisko komórki. Terapia regulacyjna ochroni pacjenta przed ciężkimi reakcjami zapalnymi podczas transportu i przetwarzania homotoksyn. Dzięki natlenieniu komórek optymalizacji ulega aktywność i czynność komórki. Wspomaganie czynności komórki prowadzi do poprawy procesów fizjologicznych w tkance, co zmniejsza objawy 17

23 choroby i poprawia jakość życia pacjenta. 17

24 Oczyszczanie oznacza przeniesienie homotoksyn poprzez naczynia limfatyczne do krążenia żylnego. Wątroba i nerki są głównymi narządami detoksykacyjnymi, więc detoksykacja oznacza ich aktywację. Chociaż skóra ma pewne zdolności do detoksykacji, jej głównym zadaniem jest ochrona organizmu przed homotoksynami i ich wydalanie. 18

25 Wewnętrzna skóra czyli błony śluzowe pełnią podobne funkcje. 18

26 Nerki dokonują częściowej detoksykacji i wydalają produkty resztkowe. Nerki odpowiadają za stężenie substancji mineralnych w płynach ustrojowych. Nerki regulują także kwasowość płynów ustrojowych, wywierają wpływ na potencjał elektryczny (gospodarkę elektrolitową) oraz regulują objętość płynów ustrojowych poprzez wydalanie odpowiedniej ilości wody. Nerki bezpośrednio z moczem wydalają homotoksyny rozpuszczalne w wodzie, które są głównie produktami przemiany materii narządów, niektóre substancje chemiczne i metale ciężkie. Mimo że osoba dorosła produkuje przeciętnie 150 litrów moczu pierwotnego dziennie, jedynie 1% tej objętości (1,5 litra) jest wydalany jako mocz ostateczny pełen zbędnych substancji, głównie homotoksyn. Reszta jest wchłaniana i zużywana ponownie, co pozwala na utrzymanie równowagi mineralnej i elektrolitowej. 19

27 Wątroba jest głównym narządem detoksykacyjnym człowieka. Homotoksyny rozpuszczalne w tłuszczach trafiające do wątroby z krwi są metabolicznie przekształcane do substancji rozpuszczalnych w wodzie, które trafią do nerek, skąd zostaną wydalone z moczem. Niektóre homotoksyny są bezpośrednio metabolizowane poprzez substancje zawierające grupy sulfhydrylowe do nietoksycznych produktów resztkowych zwanych homotoksynami. Oczywiście detoksykacja w wątrobie może polegać na kombinacji tych 20

28 dwóch procesów metabolicznych. 20

29 Chociaż skóra jest przede wszystkim pierwszą barierą chroniąca organizm, nie powinniśmy zapominać o jej funkcjach wydalniczych i detoksykacyjnych. Wydalnicze i detoksykacyjne funkcje skóry nabierają szczególnego znaczenia podczas stosowania zaawansowanych i bardziej złożonych programów detoksykacji. U osób poważnie zatrutych często obserwujemy działanie oczyszczania i detoksykacji na poziomie skóry pod postacią wysypek lub zmian skórnych, potów nocnych, przykrego zapachu itd. Podczas stosowania bardziej zaawansowanych programów detoksykacji wykorzystuje się leki swoiście detoksykujące i oczyszczające skórę. Dotyczy to również leczenia chorób skóry 21

30 lub schorzeń stanowiących kolejne etapy ewolucji chorób skóry. 21

31 Funkcję bariery, którą na zewnątrz ciała pełni skóra, w jego wnętrzu wypełniają błony śluzowe. Oprócz swojej funkcji obronnej, błony śluzowe, a nie skóra są największą powierzchnią kontaktu organizmu z otaczającym go środowiskiem, a przez to jest także główną drogą wnikania toksyn. W błonach śluzowych występuje wiele komórek układu odpornościowego, nie tworzących oddzielnych narządów. Najważniejszymi błonami śluzowymi są błony śluzowe układu oddechowego (zawierająca BALT) i pokarmowego (zawierająca GALT). MALT pełni funkcje bariery kontrolującej rozproszoną tkankę limfatyczną zabezpieczającą organizm przed substancjami z zewnątrz. Aktywując komórki układu odpornościowego, błony śluzowe i tkanka 22

32 MALT odgrywają kluczową rolę w detoksykacji organizmu. 22

33 Większość homotoksyn znajduje się w macierzy zewnątrzkomórkowej i ze względu na swoje rozmiary, strukturę, większość z nich zostanie przetransportowana przez układ limfatyczny z macierzy zewnątrzkomórkowej do wątroby i nerek. Po detoksykacji w wątrobie i nerkach homotoksyny mogą być usunięte z organizmu przez narządy wydalnicze. Niewydolność układu odpornościowego, schorzenia wątroby i nerek w krótkim czasie powodują znaczną intoksykację organizmu. Dlatego u większości pacjentów oczyszczanie i detoksykację prowadzimy jednocześnie, ponieważ oczyszczanie bez wspomagania czynności wątroby i nerek mogłoby spowodować przeładowanie toksynami tych ważnych narządów. 23

Grupy preparatów antyhomotoksycznych

Grupy preparatów antyhomotoksycznych Grupy preparatów antyhomotoksycznych IAH AC Grupy preparatów antyhomotoksycznych IAH 2007 Asortyment leków antyhomotoksycznych firmy Heel jest dość szeroki i bardzo zróżnicowany. Przyczyną tego jest to,

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Uwaga: Konieczna może być późniejsza aktualizacja zmian w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce

Bardziej szczegółowo

ACOUSTIC WAVE THEAPY X-WAVE TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI

ACOUSTIC WAVE THEAPY X-WAVE TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI ACOUSTIC WAVE THEAPY X-WAVE TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI zaawansowane, nieinwazyjne leczenie cellulitu pomagające uzyskać gładką skórę w miejscach, gdzie zazwyczaj występują

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. Bocheńska Lecznicza Sól Jodowo-Bromowa 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. Bocheńska Lecznicza Sól Jodowo-Bromowa 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bocheńska Lecznicza Sól Jodowo-Bromowa 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Produkt leczniczy zawiera sól jodowo-bromową, w tym jodki nie mniej

Bardziej szczegółowo

Profil metaboliczny róŝnych organów ciała

Profil metaboliczny róŝnych organów ciała Profil metaboliczny róŝnych organów ciała Uwaga: tkanka tłuszczowa (adipose tissue) NIE wykorzystuje glicerolu do biosyntezy triacylogliceroli Endo-, para-, i autokrynna droga przekazu informacji biologicznej.

Bardziej szczegółowo

Copyright for the text by Jadwiga Górnicka, Warszawa 2013 Copyright by Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski, 2013

Copyright for the text by Jadwiga Górnicka, Warszawa 2013 Copyright by Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski, 2013 Copyright for the text by Jadwiga Górnicka, Warszawa 2013 Copyright by Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski, 2013 Zdjęcia na okładce freshidea Fotolia.com pixelplot Fotolia.com Redakcja Monika Marczyk Koordynacja

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE PRZEDMIOTY PODSTAWOWE Anatomia człowieka 1. Które z białek występujących w organizmie człowieka odpowiedzialne są za kurczliwość mięśni? 2. Co to są neurony i w jaki sposób stykają się między sobą i efektorami?

Bardziej szczegółowo

w sprawie sposobu prowadzenia badań klinicznych z udziałem małoletnich

w sprawie sposobu prowadzenia badań klinicznych z udziałem małoletnich ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia badań klinicznych z udziałem małoletnich (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r.) Na podstawie art. 37h ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI

TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI zaawansowane, nieinwazyjne leczenie cellulitu pomaga osiągnąć gładką skórę w miejscach, gdzie zazwyczaj występują wgłębienia potwierdzona naukowo metoda zabiegów estetycznych

Bardziej szczegółowo

Kompartmenty wodne ustroju

Kompartmenty wodne ustroju Kompartmenty wodne ustroju Tomasz Irzyniec Oddział Nefrologii, Szpital MSWiA Katowice Zawartość wody w ustroju jest funkcją wieku, masy ciała i zawartości tłuszczu u dzieci zawartość wody wynosi około

Bardziej szczegółowo

Co to jest cukrzyca?

Co to jest cukrzyca? Co to jest cukrzyca? Schemat postępowania w cukrzycy Wstęp Cukrzyca to stan, w którym organizm nie może utrzymać na odpowiednim poziomie stężenia glukozy (cukru) we krwi. Glukoza jest głównym źródłem energii

Bardziej szczegółowo

Farmakologia nauka o interakcjach pomiędzy substancjami chemicznymi a żywymi organizmami.

Farmakologia nauka o interakcjach pomiędzy substancjami chemicznymi a żywymi organizmami. Farmakologia nauka o interakcjach pomiędzy substancjami chemicznymi a żywymi organizmami. Każda substancja chemiczna oddziałująca na organizmy żywe może być zdefiniowana jako środek farmakologiczny (ang.

Bardziej szczegółowo

a problemy z masą ciała

a problemy z masą ciała POLACY a problemy z masą ciała POLACY a problemy z masą ciała Badanie NATPOL PLUS (2002): reprezentatywna grupa dorosłych Polek: wiek 18-94 lata Skutki otyłości choroby układu sercowo-naczyniowego cukrzyca

Bardziej szczegółowo

Rodzaje autoprzeciwciał, sposoby ich wykrywania, znaczenie w ustaleniu diagnozy i monitorowaniu. Objawy związane z mechanizmami uszkodzenia.

Rodzaje autoprzeciwciał, sposoby ich wykrywania, znaczenie w ustaleniu diagnozy i monitorowaniu. Objawy związane z mechanizmami uszkodzenia. Zakres zagadnień do poszczególnych tematów zajęć I Choroby układowe tkanki łącznej 1. Toczeń rumieniowaty układowy 2. Reumatoidalne zapalenie stawów 3. Twardzina układowa 4. Zapalenie wielomięśniowe/zapalenie

Bardziej szczegółowo

Anna Durka. Opiekun pracy: Dr n. med. Waldemar Machała

Anna Durka. Opiekun pracy: Dr n. med. Waldemar Machała Anna Durka Zastosowanie aktywowanego białka C (Xigris) u pacjentów leczonych z powodu ciężkiej sepsy w II Zakladzie Anestezjologii i Intensywnej Terapii USK nr 2 im. WAM w Łodzi. Opiekun pracy: Dr n. med.

Bardziej szczegółowo

JAK DZIAŁA WĄTROBA? Wątroba spełnia cztery funkcje. Najczęstsze przyczyny chorób wątroby. Objawy towarzyszące chorobom wątroby

JAK DZIAŁA WĄTROBA? Wątroba spełnia cztery funkcje. Najczęstsze przyczyny chorób wątroby. Objawy towarzyszące chorobom wątroby SPIS TREŚCI JAK DZIAŁA WĄTROBA? Wątroba spełnia cztery funkcje Wątroba jest największym narządem wewnętrznym naszego organizmu. Wątroba jest kluczowym organem regulującym nasz metabolizm (każda substancja

Bardziej szczegółowo

CIAŁO I ZDROWIE WSZECHŚWIAT KOMÓREK

CIAŁO I ZDROWIE WSZECHŚWIAT KOMÓREK CIAŁ I ZDRWIE WSZECHŚWIAT KMÓREK RGANIZM RGANY TKANKA SKŁADNIKI DŻYWCZE x x KMÓRKA x FUNDAMENT ZDRWEG ŻYCIA x PRZEMIANA MATERII WSZECHŚWIAT KMÓREK Komórki są budulcem wszystkich żywych istot, również nasze

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ORGANIZMIE SPOWODOWANE PICIEM ALKOHOLU

ZMIANY W ORGANIZMIE SPOWODOWANE PICIEM ALKOHOLU ZMIANY W ORGANIZMIE SPOWODOWANE PICIEM ALKOHOLU ( na podstawie artykułu zamieszczonego na portalu internetowym www.wp.pl zebrał i opracował administrator strony www.atol.org.pl ) Przewlekłe nadużywanie

Bardziej szczegółowo

Subiektywne objawy zmęczenia. Zmęczenie. Ból mięśni. Objawy obiektywne 2016-04-07

Subiektywne objawy zmęczenia. Zmęczenie. Ból mięśni. Objawy obiektywne 2016-04-07 Zmęczenie to mechanizm obronny, chroniący przed załamaniem funkcji fizjologicznych (wyczerpaniem) Subiektywne objawy zmęczenia bóle mięśni, uczucie osłabienia i wyczerpania, duszność, senność, nudności,

Bardziej szczegółowo

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK O krwi Czym jest krew? Krew to płynna tkanka w skład której wchodzą: - Krwinki czerwone(erytrocyty) są to komórkowe składniki krwi nie zawierające jądra, zawierające barwnik krwi hemoglobinę, odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH ICD-10 N

LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH ICD-10 N Załącznik nr 42 do zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku Nazwa programu: LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH ICD-10 N 25.8 Inne zaburzenia

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MD-TISSUE W TERAPII ANTI-AGING

ZASTOSOWANIE MD-TISSUE W TERAPII ANTI-AGING Starzenie się skóry jest rezultatem wpływu wielu czynników biologicznych, biochemicznych i genetycznych na indywidualne jednostki. Jednocześnie wpływ czynników zewnętrznych chemicznych i fizycznych determinują

Bardziej szczegółowo

Woda a zdrowie. dr inż. Marta Jeruszka-Bielak. Centrum Komunikacji Społecznej

Woda a zdrowie. dr inż. Marta Jeruszka-Bielak. Centrum Komunikacji Społecznej Woda a zdrowie dr inż. Marta Jeruszka-Bielak Centrum Komunikacji Społecznej 1. Podstawowy składnik ciała Woda należy do niezbędnych składników pokarmowych i musi być dostarczana regularnie w ciągu dnia

Bardziej szczegółowo

Konferencja SAMOLECZENIE A EDUKACJA ZDROWOTNA, POLITYKA ZDROWOTNA, ETYKA Kraków, 20.04.2009 r.

Konferencja SAMOLECZENIE A EDUKACJA ZDROWOTNA, POLITYKA ZDROWOTNA, ETYKA Kraków, 20.04.2009 r. Piotr Burda Biuro In formacji T oksykologicznej Szpital Praski Warszawa Konferencja SAMOLECZENIE A EDUKACJA ZDROWOTNA, POLITYKA ZDROWOTNA, ETYKA Kraków, 20.04.2009 r. - Obejmuje stosowanie przez pacjenta

Bardziej szczegółowo

Żywność. zapewnia prawidłowe funkcjonowanie. poprawia samopoczucie

Żywność. zapewnia prawidłowe funkcjonowanie. poprawia samopoczucie Warsztaty żywieniowe Żywność buduje i regeneruje dostarcza energii zapewnia prawidłowe funkcjonowanie poprawia samopoczucie Żaden pojedynczy produkt nie dostarczy Ci wszystkiego, czego potrzebujesz dlatego

Bardziej szczegółowo

RYCYNA. Ricinus communis. Z notatnika terrorysty...

RYCYNA. Ricinus communis. Z notatnika terrorysty... Z notatnika terrorysty... wielokrotnie stosowana do zabójstw - skuteczna łatwo dostępna: 1-5% znajduje się w nasionach rącznika pospolitego (Ricinus communis, rodzina Euphorbiaceae), z których wytłacza

Bardziej szczegółowo

FARMAKOTERAPIA W GERIATRII

FARMAKOTERAPIA W GERIATRII Interdyscyplinarne Spotkania Geriatryczne FARMAKOTERAPIA W GERIATRII mgr Teresa Niechwiadowicz-Czapka Instytut Pielęgniarstwa Zakład Podstaw Opieki Pielęgniarskiej Wchłanianie środków farmakologicznych

Bardziej szczegółowo

Rodzaje substancji leczniczych

Rodzaje substancji leczniczych Rodzaje substancji leczniczych Próby kliniczne leków - film Leki na nadkwasotę neutralizujące nadmiar kwasów żołądkowych Leki na nadkwasotę hamujące wydzielanie kwasów żołądkowych Ranitydyna (ranitidine)

Bardziej szczegółowo

Dlaczego spożywać wodę alkaliczną o zmienionej strukturze

Dlaczego spożywać wodę alkaliczną o zmienionej strukturze Dlaczego spożywać wodę alkaliczną o zmienionej strukturze Oto trzy powody dlaczego: Po pierwsze, zjonizowana woda jest potężnym płynnym antyoksydantem, który jest łatwo absorbowany przez organizm. Woda

Bardziej szczegółowo

Uzależnienia. Nabyta silna potrzeba zażywania jakiejś substancji.

Uzależnienia. Nabyta silna potrzeba zażywania jakiejś substancji. Uzależnienia Nabyta silna potrzeba zażywania jakiejś substancji. Termin uzależnienie jest stosowany głównie dla osób, które nadużywają narkotyków, alkoholu i papierosów. Używki Wszystkie używki stanowią

Bardziej szczegółowo

Preparaty podstawowe stosowane w homotoksykologii

Preparaty podstawowe stosowane w homotoksykologii Preparaty podstawowe stosowane w homotoksykologii IAH AC Preparaty podstawowe stosowane w homotoksykologii IAH 2007 Preparaty podstawowe mają szczególne znaczenie wśród produktów antyhomotoksycznych. Nie

Bardziej szczegółowo

Jakie są objawy zespołu policystycznych jajników?

Jakie są objawy zespołu policystycznych jajników? 3 Jakie są objawy zespołu policystycznych jajników? Najważniejsze punkty zu kobiet występuje różne nasilenie objawów; u niektórych objawy mogą być ciężkie, u innych nieznaczne. zobjawami zespołu PCOS mogą

Bardziej szczegółowo

Wpływ alkoholu na ryzyko rozwoju nowotworów złośliwych

Wpływ alkoholu na ryzyko rozwoju nowotworów złośliwych Wpływ alkoholu na ryzyko rozwoju nowotworów złośliwych Badania epidemiologiczne i eksperymentalne nie budzą wątpliwości spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko rozwoju wielu nowotworów złośliwych, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

Wpływ pozycji siedzącej na organizm człowieka

Wpływ pozycji siedzącej na organizm człowieka Wpływ pozycji siedzącej na organizm człowieka Rozwój gospodarczy, dokonujący się we wszystkich obszarach życia ludzi, wiąże się nieodzownie ze zmianą dominującej pozycji ciała człowieka. W ciągu doby,

Bardziej szczegółowo

Suplementacja wspierająca walkę organizmu z grzybami, wirusami i pasożytami z użyciem naturalnych suplementów.

Suplementacja wspierająca walkę organizmu z grzybami, wirusami i pasożytami z użyciem naturalnych suplementów. Suplementacja wspierająca walkę organizmu z grzybami, wirusami i pasożytami z użyciem naturalnych suplementów. 1 / 9 Pozbycie się grzybicy to proces, który wymaga czasu, cierpliwości i wytrwałości. Suplementacja

Bardziej szczegółowo

Preparaty typu compositum

Preparaty typu compositum Preparaty typu compositum IAH AC Preparaty typu compositum IAH 2007 1 Cele Poznanie różnych postaci struktury preparatów compositum Powiązanie określonej struktury preparatu compositum z jego zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY GAUCHERA ICD-10 E

LECZENIE CHOROBY GAUCHERA ICD-10 E załącznik nr 19 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Nazwa programu: LECZENIE CHOROBY GAUCHERA ICD-10 E 75 Zaburzenia przemian sfingolipidów i inne zaburzenia spichrzania

Bardziej szczegółowo

Rzadkie Młodzieńcze Pierwotne Układowe Zapalenie Naczyń Krwionośnych

Rzadkie Młodzieńcze Pierwotne Układowe Zapalenie Naczyń Krwionośnych www.printo.it/pediatric-rheumatology/pl/intro Rzadkie Młodzieńcze Pierwotne Układowe Zapalenie Naczyń Krwionośnych Wersja 2016 2. DIAGNOZA I LECZENIE 2.1 Jakie są rodzaje zapalenia naczyń? Jak klasyfikuje

Bardziej szczegółowo

Witaminy i minerały dla osób z przewlekłą chorobą nerek i po przeszczepieniu nerki

Witaminy i minerały dla osób z przewlekłą chorobą nerek i po przeszczepieniu nerki Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Witaminy i minerały dla osób z przewlekłą chorobą nerek i po przeszczepieniu nerki Zestaw witamin i składników mineralnych przygotowany

Bardziej szczegółowo

2011-03-17. Woda. Rola wody. Jestem tym co piję-dlaczego woda jest niezbędna dla zdrowia?

2011-03-17. Woda. Rola wody. Jestem tym co piję-dlaczego woda jest niezbędna dla zdrowia? Jestem tym co piję-dlaczego woda jest niezbędna dla zdrowia? A. Jarosz Woda głównym składnikiem ciała i podstawowym składnikiem pożywienia stanowi 50 80 %masy ciała zasoby wodne organizmu muszą być stale

Bardziej szczegółowo

Żel antycellulitowy ŻEL ANTYCELLULITOWY. Czym jest cellulit? INFORMACJE OGÓLNE

Żel antycellulitowy ŻEL ANTYCELLULITOWY. Czym jest cellulit? INFORMACJE OGÓLNE Czym jest cellulit? cellulit= skórka pomarańczowa = nierównomierne rozmieszczenie tkanki tłuszczowej, wody i produktów przemiany materii w tkankach skóry, widoczne wgłębienia i guzkowatość skóry, występująca

Bardziej szczegółowo

ń Ż Ń Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia PSSE Brzesko - Barbara Jewiarz

ń Ż Ń Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia PSSE Brzesko - Barbara Jewiarz 5 1 0 2 ia w o I r C d Ś Z O ń zie WN Y D Ż y O ow t W a T i S w Ń Ś E Z C E I BEZP Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia PSSE Brzesko - Barbara Jewiarz 7 kwietnia 2015 r. Światowy Dzień Zdrowia hasło tegorocznej

Bardziej szczegółowo

Co może zniszczyć nerki? Jak żyć, aby je chronić?

Co może zniszczyć nerki? Jak żyć, aby je chronić? Co może zniszczyć nerki? Jak żyć, aby je chronić? Co zawdzięczamy nerkom? Działanie nerki można sprowadzić do działania jej podstawowego elementu funkcjonalnego, czyli nefronu. Pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego

Bardziej szczegółowo

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu Zanacodar Combi przeznaczone do publicznej wiadomości

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu Zanacodar Combi przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu Zanacodar Combi przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2.1 Omówienie rozpowszechnienia choroby Szacuje się, że wysokie ciśnienie krwi jest przyczyną

Bardziej szczegółowo

Rejestracja Agnieszka Bednarek

Rejestracja Agnieszka Bednarek Rejestracja Agnieszka Bednarek 668706117 Fala uderzeniowa znajduje zastosowanie w rehabilitacji, medycynie sportowej i ortopedii. Jest to innowacyjna metoda, przynosząca szybkie i długotrwałe rezultaty

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy chorób dziedzicznych

Mechanizmy chorób dziedzicznych Mechanizmy chorób dziedzicznych Podział chorób dziedzicznych Choroby jednogenowe Autosomalne Dominujące achondroplazja, neurofibromatoza Recesywne fenyloketonuria, mukowiscydioza Sprzężone z płcią Dominujące

Bardziej szczegółowo

Arsen zawarty jest w różnych minerałach. Zwykle towarzyszy siarce lub zespołom kruszowców siarki.

Arsen zawarty jest w różnych minerałach. Zwykle towarzyszy siarce lub zespołom kruszowców siarki. ARSEN Arsen zawarty jest w różnych minerałach. Zwykle towarzyszy siarce lub zespołom kruszowców siarki. W związkach swych występuje jako pierwiastek trój i pięciowartościowy. Źródłami zanieczyszczenia

Bardziej szczegółowo

Annex I. Podsumowanie naukowe i uzasadnienie dla wprowadzenia zmiany w warunkach pozwolenia

Annex I. Podsumowanie naukowe i uzasadnienie dla wprowadzenia zmiany w warunkach pozwolenia Annex I Podsumowanie naukowe i uzasadnienie dla wprowadzenia zmiany w warunkach pozwolenia Podsumowanie naukowe Biorąc pod uwagę Raport oceniający komitetu PRAC dotyczący Okresowego Raportu o Bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

SLIMXL. Trójfazowy system odchudzania: oczyszcza organizm i redukuje wahania nastroju

SLIMXL. Trójfazowy system odchudzania: oczyszcza organizm i redukuje wahania nastroju SLIMXL Trójfazowy system odchudzania: oczyszcza organizm i redukuje wahania nastroju GRUPA DOCELOWA SlimXL to suplement diety przeznaczony dla kobiet: - z nadwagą i otyłością - które chcą tygodniowo zrzucić

Bardziej szczegółowo

6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej

6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej 6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej 6.2.1. Podsumowanie korzyści wynikających z leczenia Co to jest T2488? T2488

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ALKOHOLU NA ORGANIZM CZŁOWIEKA

WPŁYW ALKOHOLU NA ORGANIZM CZŁOWIEKA RODZAJE ALKOHOLU alkohol metylowy (znany także pod nazwami spirytus drzewny i karbinol najprostszy, trujący dla człowieka związek organiczny z grupy alkoholi) ; alkohol etylowy (napój alkoholowy); gliceryna

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. K_W01 Zna definicje, cele i metody żywienia klinicznego oraz sposoby oceny odżywienia w oparciu o metody kliniczne.

WIEDZA. K_W01 Zna definicje, cele i metody żywienia klinicznego oraz sposoby oceny odżywienia w oparciu o metody kliniczne. Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Nazwa studiów: Żywienie kliniczne Typ studiów: doskonalące Symbol Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych WIEDZA K_W01 Zna definicje,

Bardziej szczegółowo

BIOLOGICZNIE AKTYWNY SUPLEMENT DIETY. www.calivita.com.pl

BIOLOGICZNIE AKTYWNY SUPLEMENT DIETY. www.calivita.com.pl BIOLOGICZNIE AKTYWNY SUPLEMENT DIETY WOLNE RODNIKI TO AKTYWNE ATOMY LUB CZĄSTECZKI, KTÓRE ZGUBIŁY JEDEN ELEKTRON. PRÓBUJĄC GO ODZYSKAĆ, SZYBKO WCHODZĄ W REAKCJE Z RÓŻNYMI ELEMENTAMI KOMÓREK, USZKADZAJĄC

Bardziej szczegółowo

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data 1. Struktura organizmu i funkcje, jakim ona służy ( komórki,

Bardziej szczegółowo

Porcja standardowa alkoholu

Porcja standardowa alkoholu Porcja standardowa alkoholu Porcja standardowa to 10 gramów czystego alkoholu etylowego czyli: 200 ml piwa o zaw.alk. 5% 100 ml wina o zaw.alk. 10% 25 ml wódki o zaw.alk. 40% Czas usuwania z organizmu

Bardziej szczegółowo

Czy grozi mi wirusowe zapalenie wątroby typu B?

Czy grozi mi wirusowe zapalenie wątroby typu B? Czy grozi mi wirusowe zapalenie wątroby typu B? Co to jest? Wirus zapalenia wątroby typu B (HBW) powoduje zakażenie wątroby mogące prowadzić do poważnej choroby tego organu. Wątroba jest bardzo ważnym

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA. MINIRIN Melt (Desmopressinum) 60 mikrogramów 120 mikrogramów 240 mikrogramów Liofilizat doustny

ULOTKA DLA PACJENTA. MINIRIN Melt (Desmopressinum) 60 mikrogramów 120 mikrogramów 240 mikrogramów Liofilizat doustny ULOTKA DLA PACJENTA Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty,

Bardziej szczegółowo

2. Etiopatogeneza astmy... 14 2.1. Układ oddechowy... 14 2.2. Układ krążenia... 16

2. Etiopatogeneza astmy... 14 2.1. Układ oddechowy... 14 2.2. Układ krążenia... 16 INTENSYWNA TERAPIA STANU ASTMATYCZNEGO 1. Definicja... 13 2. Etiopatogeneza astmy... 14 2.1. Układ oddechowy... 14 2.2. Układ krążenia... 16 3. Obraz kliniczny... 17 3.1. Rozpoznanie... 17 3.2. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Farmakologia

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Farmakologia S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod AF modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Farmakologia Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Tułów człowieka [ BAP_ doc ]

Tułów człowieka [ BAP_ doc ] Tułów człowieka [ ] Prezentacja Wstep Ciało człowieka jest najpiękniejszym i najbardziej skomplikowanym mechanizmem na świecie. W naszym ciele rozgrywa się bez przerwy tysiące zdarzeń. Nasze płuca pracują,

Bardziej szczegółowo

Nauczycielski plan dydaktyczny. Produkcja zwierzęca. Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012. Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS

Nauczycielski plan dydaktyczny. Produkcja zwierzęca. Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012. Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS Nauczycielski plan dydaktyczny Produkcja zwierzęca Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012 Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS 2005.02.03 Prowadzący mgr inż. Alicja Adamska Moduł, dział, Temat: Lp. Zakres

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS 1 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia chorób serca i naczyń

Epidemiologia chorób serca i naczyń Warszawa, 8.10.2007 Epidemiologia chorób serca i naczyń Codziennie w Polsce, na choroby układu sercowo-naczyniowego umiera średnio 476 osób. Co prawda w latach 90. udało się zahamować bardzo duży wzrost

Bardziej szczegółowo

Radiobiologia. Dawki promieniowania. Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią. Jonizacja. Wzbudzanie

Radiobiologia. Dawki promieniowania. Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią. Jonizacja. Wzbudzanie Radiobiologia Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią Podczas przechodzenia promieniowania jonizującego przez warstwy ośrodka pochłaniającego jego energia zostaje zaabsorbowana Jonizacja W

Bardziej szczegółowo

Kilka słów na temat trucizn nas otaczających

Kilka słów na temat trucizn nas otaczających Kilka słów na temat trucizn nas otaczających Tlumaczenie Aleksandra Maciejewska Co jadłeś dzisiaj na śniadanie? Czy miałeś miskę owoców lub inne zdrowe jedzenie? Ludzie stają się bardziej świadomi tego,

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia rozsianego oparte na kryteriach

Bardziej szczegółowo

Co to jest termografia?

Co to jest termografia? Co to jest termografia? Słowo Termografia Pochodzi od dwóch słów "termo" czyli ciepło i "grafia" rysować, opisywać więc termografia to opisywanie przy pomocy temperatury zmian zachodzących w naszym organiźmie

Bardziej szczegółowo

Piramida przedstawia zasady prawidłowego odżywiania. Informuje o tym, ile porcji różnych grup produktów powinno znaleźć się w posiłkach, które

Piramida przedstawia zasady prawidłowego odżywiania. Informuje o tym, ile porcji różnych grup produktów powinno znaleźć się w posiłkach, które DROGI RODZICU Piramida przedstawia zasady prawidłowego odżywiania. Informuje o tym, ile porcji różnych grup produktów powinno znaleźć się w posiłkach, które zjadamy w ciągu dnia. Przy czym obowiązuje zasada,

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO TERAPII

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO TERAPII KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO TERAPII Ból PRZYWRACANIE ZDROWIA W SZCZEGÓLNY SPOSÓB 2 Krążenie Zapalenie Naprawa tkanek Większość z nas uważa zdrowie za pewnik. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy organizm traci

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO JESTEŚMY SZCZĘŚLIWE?

DLACZEGO JESTEŚMY SZCZĘŚLIWE? CATOSAL: SKŁAD Per ml: Butafosfan Witamina B12 WSKAZANIA 100 mg ] Źródło aktywnego fosforu ] 0,050 mg ] Składniki Dodatek witaminowy aktywne Zaleca się stosowanie preparatu przy zaburzeniach przemiany

Bardziej szczegółowo

Oral Chelate Chelatacja doustna

Oral Chelate Chelatacja doustna Oral Chelate Chelatacja doustna Oral Chelate -Chelatacja doustna Terapia chelatonowa jest stosowana do bardzo skutecznego usuwania z tętnic złogów miażdżycowych, i przywracania krążenia krwi. Czynniki

Bardziej szczegółowo

VI.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu leczniczego LoperamideDr.Max przeznaczone do publicznej wiadomości

VI.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu leczniczego LoperamideDr.Max przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu leczniczego LoperamideDr.Max przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2.1.Omówienie rozpowszechnienia choroby 1. Ostra biegunka: Biegunka to zwiększona

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE TECHNIKI ZAMRAŻANIA

WSPÓŁCZESNE TECHNIKI ZAMRAŻANIA WSPÓŁCZESNE TECHNIKI ZAMRAŻANIA Temat: Denaturacja białek oraz przemiany tłuszczów i węglowodorów, jako typowe przemiany chemiczne i biochemiczne zachodzące w żywności mrożonej. Łukasz Tryc SUChiKL Sem.

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Leczenie choroby Hurler

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Leczenie choroby Hurler Nazwa programu: LECZENIE CHOROBY HURLER ICD-10 E-76.0 - Mukopolisacharydoza typu I (MPS I) Dziedzina medycyny: pediatria załącznik nr 23 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008

Bardziej szczegółowo

Wysoka szczytowa moc impulsu, krótki czas jego trwania oraz długie

Wysoka szczytowa moc impulsu, krótki czas jego trwania oraz długie W HILTERAPIA stosuje się pulsacyjną emisję promieniowania laserowego. Wysoka szczytowa moc impulsu, krótki czas jego trwania oraz długie przerwy między impulsami sprawiają, że odpowiednio duża dawka energii

Bardziej szczegółowo

Przedzabiegowa ankieta anestezjologiczna

Przedzabiegowa ankieta anestezjologiczna SPECJALISTYCZNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTO MED Kazimiera Sikora 25 731 KIELCE, ul. Słoneczna 1 Biuro tel (041) 346-08-50; fax (041) 346-21-00 Przychodnie- ul Słoneczna 1 (041)345-11-47;

Bardziej szczegółowo

www.printo.it/pediatric-rheumatology/pl/intro Choroba behceta Wersja 2016 2. DIAGNOZA I LECZENIE 2.1 Jak diagnozuje się tę chorobę? Diagnoza jest głównie kliniczna. Może minąć od roku do nawet pięciu lat

Bardziej szczegółowo

OBWODOWY UKŁAD NERWOWY

OBWODOWY UKŁAD NERWOWY KRĘGOSŁUP Cechy dzięki którym chroni rdzeń : Elastyczność połączeń międzykręgowych sprężystości krążków Krzywizny kręgosłupa Obszerne światło kanału kręgowego i OBWODOWY UKŁAD NERWOWY Nerwy łączą się z

Bardziej szczegółowo

Co to jest cukrzyca?

Co to jest cukrzyca? CEL/75/11/09 Co to jest cukrzyca? Schemat postępowania w cukrzycy Wstęp Cukrzyca to stan, w którym organizm nie może utrzymać na odpowiednim poziomie stężenia glukozy (cukru) we krwi. Glukoza jest głównym

Bardziej szczegółowo

TAF TEMPERATURE ADAPTED FEEDS. - Odpowiednia pasza na daną porę roku TEMPERATURE ADAPTED FEEDS TM

TAF TEMPERATURE ADAPTED FEEDS. - Odpowiednia pasza na daną porę roku TEMPERATURE ADAPTED FEEDS TM TEMPERATURE ADAPTED FEEDS - Odpowiednia pasza na daną porę roku TEMPERATURE ADAPTED FEEDS - Odpowiednia pasza na daną porę roku Ryby to organizmy zmiennocieplne. Temperatura środowiska wpływa na pobieranie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. Leki stosowane w zaburzeniach układu krążenia

SPIS TREŚCI 1. Leki stosowane w zaburzeniach układu krążenia SPIS TREŚCI Wstęp 13 1. Leki stosowane w zaburzeniach układu krążenia 15 1.1. Wiadomości ogólne 17 1.1.1. Krew 18 1.1.2. Transport gazów 19 1.1.3. Charakterystyka schorzeń układu krążenia 21 1.2. Rola

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Znaczenie nauki o żywieniu. 2. Gospodarka energetyczna organizmu człowieka. 3. Podstawowe składniki pokarmowe i ich rola

SPIS TREŚCI. 1. Znaczenie nauki o żywieniu. 2. Gospodarka energetyczna organizmu człowieka. 3. Podstawowe składniki pokarmowe i ich rola 3 SPIS TREŚCI 1. Znaczenie nauki o żywieniu 1.1. Cele i zadania nauki o żywieniu................................................8 1.2. Rozwój nauki o żywieniu człowieka.............................................9

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną hydroksyzynę.

Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną hydroksyzynę. Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną hydroksyzynę. Aneks III Poprawki do odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 2 semestr Przedmiot kształcenia treści kierunkowych dr Józef Ratajczyk

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 2 semestr Przedmiot kształcenia treści kierunkowych dr Józef Ratajczyk SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Patologia ogólna Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 269 15687 Poz. 1597 1597 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Na

Bardziej szczegółowo

WYBRANE SKŁADNIKI POKARMOWE A GENY

WYBRANE SKŁADNIKI POKARMOWE A GENY WYBRANE SKŁADNIKI POKARMOWE A GENY d r i n ż. Magdalena Górnicka Zakład Oceny Żywienia Katedra Żywienia Człowieka WitaminyA, E i C oraz karotenoidy Selen Flawonoidy AKRYLOAMID Powstaje podczas przetwarzania

Bardziej szczegółowo

AD/HD ( Attention Deficit Hyperactivity Disorder) Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej z Zaburzeniami Koncentracji Uwagi

AD/HD ( Attention Deficit Hyperactivity Disorder) Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej z Zaburzeniami Koncentracji Uwagi AD/HD ( Attention Deficit Hyperactivity Disorder) Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej z Zaburzeniami Koncentracji Uwagi GENETYCZNIE UWARUNKOWANA, NEUROLOGICZNA DYSFUNKCJA, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ NIEADEKWATNYMI

Bardziej szczegółowo

Aneks II Zmiany w drukach informacyjnych produktów leczniczych zarejestrowanych w procedurze narodowej

Aneks II Zmiany w drukach informacyjnych produktów leczniczych zarejestrowanych w procedurze narodowej Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną immunoglobulinę anty-t limfocytarną pochodzenia króliczego stosowaną u ludzi [rabbit anti-human thymocyte] (proszek

Bardziej szczegółowo

Podczas gotowania część składników przedostaje się do wody. Część składników ulatnia się wraz z parą (głównie witamina C).

Podczas gotowania część składników przedostaje się do wody. Część składników ulatnia się wraz z parą (głównie witamina C). Podczas gotowania część składników przedostaje się do wody. Część składników ulatnia się wraz z parą (głównie witamina C). Wzrost temperatury redukuje poziom większości składników odżywczych. Surowy por

Bardziej szczegółowo

CMC/2015/03/WJ/03. Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca

CMC/2015/03/WJ/03. Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca CMC/2015/03/WJ/03 Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca Dane pacjenta Imię:... Nazwisko:... PESEL:... Rozpoznane choroby: Nadciśnienie tętnicze Choroba wieńcowa Przebyty zawał

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie u zarządzania rzyzkiem dla produktu leczniczego Cartexan przeznaczone do publicznej wiadomości

Podsumowanie u zarządzania rzyzkiem dla produktu leczniczego Cartexan przeznaczone do publicznej wiadomości Podsumowanie u zarządzania rzyzkiem dla produktu leczniczego Cartexan przeznaczone do publicznej wiadomości Omówienie rozpowszechnienia choroby Rosnąca oczekiwana długość życia i starzejące się społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. śelazo... 46 Wapń i witamina D... 47 Cynk... 47

Spis treści. śelazo... 46 Wapń i witamina D... 47 Cynk... 47 Spis treści Przedmowa... 9 1. Ustalanie zapotrzebowania energetycznego w róŝnych stanach chorobowych (Danuta Gajewska)... 11 Wiadomości ogólne... 11 Całkowita przemiana materii... 12 Wprowadzenie... 12

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Leczenie stwardnienia rozsianego

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Leczenie stwardnienia rozsianego załącznik nr 16 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Nazwa programu: LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO ICD-10 G.35 - stwardnienie rozsiane Dziedzina medycyny: neurologia I.

Bardziej szczegółowo

Pakiet konsultacji genetycznych zawierający spersonalizowane zalecenia żywieniowe dla pacjenta

Pakiet konsultacji genetycznych zawierający spersonalizowane zalecenia żywieniowe dla pacjenta Pakiet konsultacji genetycznych zawierający spersonalizowane zalecenia żywieniowe dla pacjenta CHOROBY DIETOZALEŻNE W POLSCE 2,150,000 osób w Polsce cierpi na cukrzycę typu II 7,500,000 osób w Polsce cierpi

Bardziej szczegółowo

(+) ponad normę - odwodnienie organizmu lub nadmierne zagęszczenie krwi

(+) ponad normę - odwodnienie organizmu lub nadmierne zagęszczenie krwi Gdy robimy badania laboratoryjne krwi w wyniku otrzymujemy wydruk z niezliczoną liczbą skrótów, cyferek i znaków. Zazwyczaj odstępstwa od norm zaznaczone są na kartce z wynikami gwiazdkami. Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Definicja, epidemiologia i koszty otyłości. Część II Etiologia i patogeneza otyłości

Spis treści. Część I Definicja, epidemiologia i koszty otyłości. Część II Etiologia i patogeneza otyłości Spis treści Część I Definicja, epidemiologia i koszty otyłości Rozdział 1. Wprowadzenie: problematyka otyłości w ujęciu historycznym i współczesnym..................................... 15 Problematyka

Bardziej szczegółowo

Układ wewnątrzwydzielniczy

Układ wewnątrzwydzielniczy Układ wewnątrzwydzielniczy 1. Gruczoły dokrewne właściwe: przysadka mózgowa, szyszynka, gruczoł tarczowy, gruczoły przytarczyczne, nadnercza 2. Gruczoły dokrewne mieszane: trzustka, jajniki, jądra 3. Inne

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO VIPROSAL B 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 g maści zawiera: substancja czynna: 0,05 j.m. jadu żmii zygzakowatej, 30 mg kamfory racemicznej

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Dietetyka studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Dietetyka studia pierwszego stopnia profil praktyczny Symbol kierunkowych efektów kształcenia l K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Dietetyka studia pierwszego stopnia profil praktyczny WIEDZA Zna budowę,

Bardziej szczegółowo