Możliwości rozwoju systemów zarządzania bezpieczeństwem i procesami w branży gazowniczej w świetle doświadczeń i standardów energetyki zawodowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Możliwości rozwoju systemów zarządzania bezpieczeństwem i procesami w branży gazowniczej w świetle doświadczeń i standardów energetyki zawodowej"

Transkrypt

1 Autor: Daniel Dziadek Możliwości rozwoju systemów zarządzania bezpieczeństwem i procesami w branży gazowniczej w świetle doświadczeń i standardów energetyki zawodowej

2 Bezpieczeństwo systemów systemy operacyjne Bezpieczeństwo Wiele definicji. Celem jest ochrona systemu oraz jego danych przed utratą bądź zniszczeniem, głównie poprzez zapewnienie ochrony przed dostępem osób nieuprawnionych. Strategia bezpieczeństwa w systemach Windows (główne elementy) Domena Logiczny zbiór komputerów i użytkowników w sieci, współdzielących wspólną bazę zabezpieczeń. Scentralizowana administracja Konta reprezentujące użytkowników lub komputer, Firewall ma chronić przed zagrożeniami z zewnątrz Baza Active Directory z tożsamościami i ich zależnościami w domenie.

3 Bezpieczeństwo systemów systemy operacyjne Bezpieczeństwo w systemach opartych o Linux. Podobne mechanizmy jak w Windows Mniej popularny jako system operacyjny dla systemów sterowania Mniej znany obsłudze, używany głównie do celu w jakim został zainstalowany

4 Bezpieczeństwo systemów przegląd zagrożeń Zabezpieczenia zewnętrzne: Czyli ochrona systemu przed zagrożeniami pochodzącymi spoza systemu sterowania. Internet, sieci zakładowe (intranet), zewnętrzne urządzenia podłączone do systemu, podłączenia zdalne Typy wirusy wprowadzone poprzez Internet, bądź użytkowników (pendrive), dostęp z nieuprawnionych źródeł (włamanie), takich jak hakerzy bądź szpiedzy przemysłowi, niedozwolone działania w systemie z nieuprawnionego źródła, nieuprawniony dostęp do zasobów (danych), użycie stacji operatorskich niezgodnie z przeznaczeniem (gry, poczta i www, niedozwolone oprogramowanie)

5 Bezpieczeństwo systemów przegląd zagrożeń Zabezpieczenia zewnętrzne c.d.: Zapobieganie (możliwe środki ochrony) zapory sieciowe, programy antywirusowe, zabezpieczone linki, kopie zapasowe i ich odtwarzanie, zarządzanie hasłami, kontrola wewnętrzna (osoba odpowiedzialna w zakładzie), polityka aplikowania łat (patchy), ograniczenie funkcji dostępu zdalnego, blokowanie zewnętrznych pamięci masowanych (CDROM, USB),

6 Bezpieczeństwo systemów przegląd zagrożeń Zabezpieczenia wewnętrzne: Czyli ochrona systemu sterowania przed działaniami umożliwiającymi wykorzystanie funkcji systemu do zrobienia szkody od środka. Do głównych zagrożeń tego typu można zaliczyć: nieuprawnione wykorzystanie danych funkcji systemu, niemożność zarządzania zabezpieczeniami dla dużego systemu, niezabezpieczone stacje robocze w innych częściach obiektu. Typy zagrożeń zabezpieczenia są zbyt skomplikowane by nimi łatwo zarządzać, stacje robocze nie są należycie zabezpieczone przed niewłaściwym użyciem, zła polityka zarządzania hasłami, nielogiczna polityka uprawnień dla komputerów i użytkowników.

7 Bezpieczeństwo systemów przegląd zagrożeń Zabezpieczenia wewnętrzne c.d.: Zapobieganie Uproszczenie konfiguracji zabezpieczeń: zarządzanie zabezpieczeniami z jednej lokalizacji, utworzenie grup wstępnie zdefiniowanych użytkowników (szablony), przyporządkowanie użytkownikom odpowiednich ról, wydzielenie dostępu do funkcji inżynierskich tylko dla uprawnionych użytkowników, Polityka zarządzania hasłami: wymaganie hasła na stacjach operatorskich i inżynierskich, wymaganie okresowej zmiany hasła, wymuszenie haseł o określonej złożoności, reagowanie na nieudane próby logowania. Utworzenie i użycie zabezpieczonych i ograniczonych stacji operatorskich: ochrona przed instalacją innych aplikacji, ochrona przed wprowadzaniem zmian do plików i katalogów, wymaganie hasła przy dostępie do stacji roboczej,

8 Bezpieczeństwo systemów a czynnik ludzki Podejście obsługi obiektowej Świadomość osób odpowiedzialnych za system do podejmowania działań mających na celu eliminowanie zagrożeń. Przykłady z życia: Okres uruchomienia systemu: kto jest odpowiedzialny? Przekazanie użytkownikowi końcowemu: forma SAT, zakres, zbycie odpowiedzialności za system, forsowanie zabezpieczeń, świadomość (kto może) forma (dziennik zmian) odpowiedzialność przywrócenie stanu z przed zmian, System alarmowania źle skonfigurowany - brak reakcji obsługi Archiwizacja zdarzeń i logów - uświadomienie obsługi.

9 Bezpieczeństwo systemów dobre praktyki Jak podnieś poziom bezpieczeństwa? Standardy (opisane wcześniej): instalacja zapory, tworzenie kopii (automatycznie), instalacja systemu antywirusowego, Utworzenie planu wdrażania zabezpieczeń systemu: zasady dla grup, role użytkowników gradacja, Planowanie a krótkie okresy przestojów zakładu, Szkolenia (jak często, kiedy planować?) obsługa obiektowa, pracownicy firm realizujących wdrożenia, współpraca osób zarządzających systemem (wykonawca - zamawiający): od momentu wstępnego konfigurowania systemu sterowania udział IT

10 Bezpieczeństwo systemów dobre praktyki Jak podnieś poziom bezpieczeństwa? Aktualnie wspierany system operacyjny, Użycie ACL na switch ach sieciowych systemu Firewall sprzętowy nie wszyscy się decydują ze względu na koszty Realizacja wdrożeń z zachowaniem standardów jakości i bezpieczeństwa (ISO/IEC 9001, ISO/IEC 27001). Certyfikowany personel: SIL, CCNA, CCNP, Praca na wybranym bloku (identyfikacja obiektu) VPN, zdalne logowanie przez gateway (stacja robocza z ograniczeniami użytkownika), brak pełnych rozwiązań systemowych wyszkolony personel, korzystanie z doświadczenia firmy zewnętrznej

11 Bezpieczeństwo systemów aplikacja, hardware Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i niezawodności systemu można realizować także w oparciu o: Definiowanie na etapie projektu odpowiedniej ilości sygnałów, Rozdział urządzeń, pomiarów na różne karty IO, sterowniki, Wybór 2 z 3 Powielenie aplikacji Dedykowane systemy: ESD, KUZB, HIPPS Dedykowane moduły IO, przekaźniki, Okresowe testowanie poprawności działania.

12 Bezpieczeństwo instalacji diagnostyka eksploatacyjna Pośrednie sposoby podnoszenia poziomu : Implementacja algorytmów czasu pracy urządzeń, Systemy zarządzania infrastrukturą przemysłową zawierające zaawansowane algorytmy prognozowania awarii planowanie przeglądów systemu, części zapasowe Aplikacja zarządzanie ryzykiem Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, zdefiniowanie Service Level Agreement (SLA)

13 Bezpieczeństwo systemów przykłady z zewnątrz W zakresie bezpieczeństwa działania Istnieją standardy tworzenia oprogramowania pozwalające spełnid wymagania zarówno walidacji jak i certyfikowania. Standardy projektowania architektury: Multiple Independent Levels of Security (MILS) Uwaga: niektóre standardy kodowania (JAVA,.NET) nie są certyfikowane w ogóle w zastosowaniach dla energetyki jądrowej wobec tego oprogramowanie wykonane w tych językach programowania nie może być dopuszczone do użycia źródło:

14 Bezpieczeństwo systemów przykład elektrownie atomowe Standardy prowadzenia oceny i certyfikacji wyrobów Amerykański standard NERC CIP 1 9 Nie ma zastosowania do elektrowni nadzorowanych przez U.S. Nuclear Regulatory Commission oraz the Canadian Nuclear Safety Commission. Inne podmioty muszą być zgodne z w/w standardem co potwierdza Federal Energy Regulatory Commission in Commission Order No. 706 W 2009 NRC wydała 10 CFR Protection Of Digital Computer and Communication Systems And Networks określając wytyczne dla bezpieczeństwa cybernetycznego w elektrowniach jądrowych Amerykański model ochrony, opracowany w ramach NEI 04-04

15 Bezpieczeństwo systemów podsumowanie, kierunki rozwoju Jak wpływać na bezpieczeństwo, jak monitorować instalacje w świetle rozwoju systemów sterownia i eliminowania obsługi obiektowej. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego w dużym stopniu zależy od zachowania samego użytkownika. Brak dbałości o hasła, firewall czy uprawnienia użytkowników powoduje narażenie każdego systemu na zagrożenia podsumowując: bardzo ważna świadomość niezależnie od kierunków rozwoju. Bezpieczeństwo kosztuje: nowości oferowane przez producentów systemów, certyfikowani dostawcy, szkolenia personelu, Jakie instytucje, organizacje wytyczają standardy? Analogie do Smart Grid?

16 Bezpieczeństwo systemów podsumowanie, kierunki rozwoju Jak wpływać na bezpieczeństwo c.d. Podejście dwupoziomowe: ochrona informacji, bezpieczeństwo działania, ochrona fizyczna urządzeń: szafy sieciowe, stacje operatorskie Cykliczne przeglądanie logów systemowych, Wysyłanie istotnych komunikatów z logów zebranych przez system Aplikacje mobilne - tylko jednokierunkowo

17 Informacja o Firmie Dział Control Solution Center w Transition Technologies S.A.

18 CSC Control Solution Center ponad 20 lat na rynku Zakres działalności: Nasza wiedza i doświadczenie w zakresie rozwiązań opartych o DCS i PLC bierze się z ponad 400-stu wdrożeń na całym świecie w obszarach energetyki konwencjonalnej oraz: odnawialnych źródeł energii (spalarnie biomasy, elektrownie słoneczne, wodne, wiatrowe) stacji uzdatniania wody, stacji odsalania wody morskiej, zakładów chemicznych i farmaceutycznych, stalowni, cementowni, gipsowni Nadrzędne sekwencje startu i odstawienia jednym guzikiem Sterowanie turbinami i pracą wyspową Współpraca z centralną dyspozycją mocy i sterowanie obciążeniem bloków Komunikacja międzysystemowa (Modbus, Profibus, Fieldbus, protokoły rodziny IEC, OPC) Systemy zabezpieczeń (SIS, SIL3) Symulatory (blokowy, GE Mark IV)

19 CSC Control Solution Center ponad 20 lat na rynku CSC nasze doświadczenie w automatyce procesów chemicznych Zakres L.p. Nazwa obiektu Kraj Rok D B M L G S F 1. BIOCHEMI D CONDEA D RAS ABU FONTAS QA AS PONTES E LOS BARRIOS E KRIO PL DETROIT US TRZEBINIA PL Uwagi Chemia Chemia Odsalanie Instalacja uzdatniania wody System dozowania chemii Separacja Helu Instalacja uzdatniania wody Rafinacja of parafiny D B M L G S F Zakres - projekt - baza danych - układy automatycznej regulacji - sterowania - grafiki operatorskie - symulator prcesu - prace obiektowe, wdrożenie

20 Kontakt Dziękuję za uwagę Daniel Dziadek Dyrektor ds. Projektów Strategicznych Dział Control Solution Center Transition Technologies S.A. Control Solution Center ul. Antoniego Słonimskiego Wrocław T.: F.:

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA GŁÓWNE ZAGADNIENIA: 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 2. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W SYSTEMACH IT 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions SA Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions S.A. (Asseco BS) dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw. Kompleksowa oferta firmy obejmuje gotowe

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ SYSTEMU WINDOWS 8 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeństwa Security Cooperation Program (SCP) Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa Katalog usług wdrożeniowych VEGANET Oferta handlowa - 1 - Historia Wersji Data Wersja Autor Opis 13.12.2012 0.6 Tomasz Baczyński Korekta całości dokumentu. Zmiana formy na opis dla klientów. 29.05.2012

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Umowy) Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści 1. Cel zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Funkcjonalność Systemu do szyfrowania danych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji Projektu. 3. Dokumentacja i filmy instruktażowe. 4. Szkolenia.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O DZIENNIK URZĘDOWY Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 8 / 2 0 1 5 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Zabezpieczenia następnej generacji dla sieci firmowych W ciągu ostatnich paru lat, od momentu przedstawienia przez Gartnera koncepcji next-generation firewall, wielu dostawców z branży

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych Z-6 Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną (Z6)06.30.002.6 (OI)07.30.002.6 (Z2)02.30.007.6 Warszawa 2006 2 3 Zarządzanie usługami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer

Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Autor: piotr 08.10.2007. Zmieniony 08.10.2007. Piotr Witczak - audyt bezpieczenstwa informacji, systemów IT Przedstawiony

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

PAKIET D. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:...

PAKIET D. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... PAKIET D 1. Serwer typu RACK 2 szt. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... LP Parametr lub Minimalne wymagania warunek 1 Obudowa -Typu Rack, wysokość 1U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Problem bezpieczeństwa Tylko system zapewniający całkowite bezpieczeństwo pracy oraz danych może być akceptowany jako narzędzie biznesowe! Dlatego projektowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 a do SIWZ. Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5. Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013

Załącznik nr 3 a do SIWZ. Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5. Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013 Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013 Załącznik nr 3 a do SIWZ (Nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5 L.P Opis / Minimalny wymagany

Bardziej szczegółowo

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich CLOUD COMPUTING w sektorze finansowym Autorzy Ewa Dybka Dariusz Falkowski Robert Gajda Maciej Gawroński Martyna Kubiak Wojciech Małek Przemysław

Bardziej szczegółowo

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Process Automation System Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Wyzwania l Ograniczenie kosztów projektowania, eksploatacji i konserwacji l Maksymalizacja wydajności zakładu

Bardziej szczegółowo

infrastructure Skup się na biznesie i oszczędzaj Outsourcing Infrastruktury IT

infrastructure Skup się na biznesie i oszczędzaj Outsourcing Infrastruktury IT infrastructure Skup się na biznesie i oszczędzaj Outsourcing Infrastruktury IT Infrastructure 2 Wprowadzenie Głównym zadaniem przedsiębiorstw jest zwiększanie konkurencyjności własnych produktów i usług,

Bardziej szczegółowo

Wieloplatformowa ochrona infrastruktury IT Chronimy już 3,5 mln Polaków

Wieloplatformowa ochrona infrastruktury IT Chronimy już 3,5 mln Polaków Wieloplatformowa ochrona infrastruktury IT Chronimy już 3,5 mln Polaków www.eset.pl Ponad 100 milionów użytkowników na świecie Założona w 1992 roku firma ESET jest globalnym dostawcą oprogramowania zabezpieczającego

Bardziej szczegółowo

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2 Zakł ad Sieci (Z-2) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 2 Model bezpieczeństwa informatycznego

Bardziej szczegółowo