JĘZYK ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW SAL OBSŁUGI PODATNIKA W URZĘDACH SKARBOWYCH SŁOWNIK DO MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JĘZYK ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW SAL OBSŁUGI PODATNIKA W URZĘDACH SKARBOWYCH SŁOWNIK DO MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH"

Transkrypt

1 JĘZYK ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW SAL OBSŁUGI PODATNIKA W URZĘDACH SKARBOWYCH SŁOWNIK DO MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH Szkolenie zorganizowane w ramach projektu Szkolenia psychospołeczne i specjalistyczne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2 SŁOWNIK POLSKO - ANGIELSKI Administracja państwowa administracja samorządowa adres siedziby akcje (giełdowe) akt darowizny akt notarialny aktualizacja aktywa amortyzacja podatkowa governmental administration self-territorial administration head office address shares/equities instrument of donation notarial act/certificate update assets tax depreciation Beneficjent biuro notarialne biuro rachunkowe budynek mieszkalny beneficiary notary s office accountancy office dwelling house Cele charytatywne cele publiczne CIT czek członek zarządu charity goals/purposes public goals/purposes corporate income tax cheque board member Dane dane identyfikacyjne darczyńca darowizna (otrzymana) darowizny (na cel) decyzja na piśmie deklaracja podatkowa data/details identification data donor gift donations decision in writing tax return 2

3 dług dochody kapitałowe dochód dochód brutto dochód netto dochód podlegający opodatkowaniu dochód wolny od podatku dochód z dzierŝawy dochód ze spadku dostawa towarów dostawca dowód osobisty dystrybucja dywidenda dywidendy dzerŝawa działalność gastronomiczna działalność gospodarcza działalność gospodarcza działalność rolnicza działalność usługowa działy specjalne produkcji rolnej dzierŝawa dzierŝawa długoletnia dzierŝawa krótkoterminowa dzierŝawa wieczysta debt income from capital income gross income net income taxable income income free of tax rent-roll legacy/inheritance revenue supply of goods supplier identity card distribution dividend dividends lease catering activities economic/business activity economic/business activity; self employment agricultural activities service activities special branches of agricultural activities lease long leasehold short lease perpetual lease 3

4 Eksploatacja budynku emerytura ewidencja ewidencja działalności gospodarczej use of a building retirement pension record/register/registry business activity register Faktura filia forma opodatkowania forma prawna forma umowy forma uproszczona formularz podatkowy formularz urzędowy fundusz invoice branch form of taxation legal form contract status simplified form tax form office form fund General terms Główny Urząd Statystyczny gmina gospodarstwo rolne górny pułap podatkowy zasady ogólne Central Statistics Office commune/municipality farm tax ceiling Hipoteka mortgage Indywidualna działalność gospodarcza indywidualnie informacja informacja podsumowująca informacje dodatkowe self-employment individually information desk summary information additional information 4

5 inheritance inspektor sanitarny interpretacja indywidualna inwestor spadek sanitary inspector individual interpretation investor Jednoosobowa działalność gospodarcza self-employment Kapitał minimalny kapitał spółki kapitał udziałowy wspólników kara upomnienia karta podatkowa karta podatnika kod kraju kod pocztowy kodeks karny skarbowy konsument końcowy konto/rachunek bankowy kontrahent korekta korekta zeznania koszty amortyzacji Krajowy Rejestr Sądowy kredyt księga księga przychodów i rozchodów kwartał kwestionariusz kwota kwota do zapłaty minimal capital partnership capital partner s capital admonition penalty taxpayer s card Tax Card country code postal code Fiscal Penal Code final consumer bank account contractor correction correction of income tax return depreciation costs National Court Register loan book/registry/ register tax register of revenues and expenses quarter form amount amount payable 5

6 kwota dostaw kwota wolna od podatku amount of supply tax-free amount Leasing nieruchomości likwidacja limit lista wspólników lokal lokal spółdzielczy property leasing liquidation/dissolution limit list of partners premises/flat cooperative property Łączna wartość total value Majątek małe przedsiębiorstwo małoletnie dzieci małŝonek marka miesięczny property small business adolescent children spouse make monthly Nabycie (zakup) nabycie spadku nabyć nadpłata nadwyŝka najem NajwyŜsza Izba Kontroli nazwa firmy nieograniczona odpowiedzialność nierezydent acquisition acquisition of inheritance acquire overpayment excess rent Supreme Audit Chamber company name unlimited liability non-resident 6

7 nieruchomość nieruchomość dzierŝawiona nieruchomość hipoteczna nieruchomość rolna nieruchomość samorządowa nieruchomość słuŝebna nieruchomość wykorzystywana nieruchomość zabudowana NIP notariusz numer rejestracyjny Numer statystyczny REGON property holding mortgaged property land council estate serviant estate operating property developed property tax/taxpayer identification number notary number plate REGON statistical number ObciąŜać obliczyć obowiązki płatnika obowiązkowe ubezpieczenie obrót obywatel oddający w dzierŝawę oddzielne opodatkowanie odliczalne od podatku odliczenia od dochodu odliczenia od podatku odliczenie odpis dokumentu odpowiedzialność odpowiedź odprowadzać podatek odroczenie płatności podatku burden/charge calculate obligations of a taxpayer compulsory insurance turnover citizen sublessor separate taxation tax deductible income deductible tax deductible deduction document transcript liability reply pay tax deferment of tax 7

8 odsetki odwołanie od decyzji ogłoszenie okienko (w urzędzie) okres dzierŝawy okres rozliczeniowy okręg administracyjny opłata opłata sądowa opłata skarbowa organizacja uŝyteczności publicznej oryginał dokumentu osoba dzierŝawiąca osoba fizyczna osoba prawna osoba wynajmująca osoba zagraniczna osobowość prawna osoby duchowne osoby ustanawiające oszczędności oświadczenie oświadczenie o dochodach otrzymać (np. NIP) interests appeal from a decision announcement counter term/period of lease tax period municipality fee/charge court fee/tax stamp duty social benefit organization original document leasee natural person legal person tenant foreign person legal status clergymen establishing parties savings statement/declaration statement on income obtain, receive Państwa członkowskie Państwowa Inspekcja Pracy papiery wartościowe pełnomocnik PESEL member states National Labour Inspectorate securities representative personal number 8

9 pieczątka PIS płatnik płatność pobierać (zaliczki) podatek podatek dochodowy od osób fizycznych podatek konsumpcyjny podatek liniowy podatek naleŝny podatek od darowizn podatek od osób fizycznych podatek od spadku podatek progresywny podatek ryczałtowy podatki bezpośrednie podatnik poddzierŝawa podlegające opodatkowaniu podmiot podnajem podstawa opodatkowania postępowanie egzekucyjne postępowanie podatkowe potwierdzenie powiat powierzchnia pozarolnicza dzialalność gospodarcza pracodawca pracownik stamp National Sanitary Inspectorate payer / remitter payment withhold/collect tax personal icome tax consumption tax flat tax tax due donation tax personal income tax inheritance tax progressive tax flat rate taxation direct taxes taxpayer sublease taxable entity/subject sub-rent tax base execution proceedings tax proceedings/procedure confirmation/certificate poviat/county/district floorage non agricultural business activity employer employee 9

10 prawa autorskie prawa własności/majątkowe procedura prokurent prośba próg podatkowy prywatnie przedmiot działalności przedmiot opodatkowania przedsiębiorca przedsiębiorstwo przekroczyć limit przenieść prawo własności przepisy przestępstwo podatkowe przychód przychód ewidencjonowany copyright property rights procedure authorised agent request tax threshold privately object of activity subject of taxation entrepreneur/businessman enterprise/business excess the limit convey property rights regulations tax offence revenue recorded revenue Rada nadzorcza REGON rejestracja rejestracja dla celów statystycznych renta inwalidzka renta socjalna roczny rodzaj podatnika rok podatkowy rok produkcji rozliczenie rozliczenie roczne board of directors register of companies registration registration for statistical purposes disability pension welfare pension annual taxpayer s type tax year production year settlement annual settlement 10

11 rozłoŝenie na raty rozpoczęcie działalności ryczałt ewidencjonowany payment by instalments beginning/ commencement of activity flat rate Sąd Gospodarczy siedziba składać (wniosek) składka składki na ubezpieczenie społeczne składki zdrowotne skrócony spadek spadkobiorca spadkodawca sporządzić umowę spółdzielnia spółka spółka akcyjna spółka cywilna spółka cywilna spółka jawna spółka kapitałowa spółka komandytowa spółka osobowa spółka partnerska spółka z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stałe miejsce zamieszkania stałe zatrudnienie stan majątkowy Commercial Court head office/seat apply for (sth) fee/contribution social insurance tax health insurance contribution/premium abbreviated inheritance heir testator draw up an agreement co-operative company/partnership joint-stock company/registered company Civil Law Partnership company general partnership capital partnership limited partnership private company professional partnership Limited Liability Company limited liability company (Ltd) permanent residence permanent employment financial position/status 11

12 stan prawny status uchodźcy stawka opodatkowania stosunek pracy stowarzyszenie strata strata podatkowa stypendium szyld środki pienięŝne legal status refugee status tax rate employment relationship association/society loss tax loss scholarship signboard financial assets Tablica informacyjna termin ostateczny testament towary transakcja transakcja trójstronna typ notice board deadline/time limit will goods/commodities transaction trilateral/tripartite transaction type Ubezpieczenie społeczne udział w zyskach udział/akcja ulga na dzieci ulga podatkowa umowa umowa cywilnoprawna umowa darowizny umowa dzierŝawy umowa najmu umowa o dzieło social security profit share share child relief tax relief contract/ agreement civil law agreement contract of donation contract of location hire contract commission contract (of performing a task) 12

13 umowa pisemna umowa spółki Umowa spółki Unia Europejska upowaŝnienie Urząd Gminy Urząd Miasta Urząd Miasta/Gminy Urząd Skarbowy Urząd Statystyczny usługi uwagi uzyskać kopię written contract partnership agreement/contract Company Contract European Union (EU) authorisation Gmina s (municipality) Hall City Hall Town/Gmina s Hall Tax Office Statistics Office services comments receive a copy VAT value added tax Wartość wartość rynkowa warunki dzierŝawy wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów wkład wniesiony władze administracyjne władze podatkowe władze publiczne władze skarbowe własciciel nieruchomości własnościowe prawo do lokalu własność własność spółdzielcza właściciel value market value terms of lease intra-community acquisition of goods contribution/share administrative authorities tax authorities public authorities fiscal authorities tenement householder title to a cooperative flat ownership cooperative property owner 13

14 właściciel lokalu spółdzielczego właściwa gmina właściwy urząd wniosek wniosek o nadanie numeru NIP wnioskodawca województwo wpis wpis do ewidencji wpis do ewidencji działalności gospodarczej wpłaty kwartalne wspólna odpowiedzialność wspólnik Wspólnota Europejska współwłasność wstrzymanie wybór zasad opodatkowania wydać (pozwolenie) Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej wyjątek wykreślić wpis wymagane dokumenty wymagania wymagania kapitałowe wymóg wynagrodzenie wynajem wypełnić (formularz) wystąpić z wnioskiem wysyłka towarów cooperative property owner appropriate commune/municipality appropriate office motion/application taxpayer ID number application applicant province/voivodship entry register entry business activity register entry quarterly payments mutual liability business partner European Community joint ownership suspension tax principle selection issue business activity register exception delete an entry required documents requirements capital requirements requirement remuneration rent fill in file a motion/application shipment of goods 14

15 wziąć w dzierŝawę wznowienie wzór wzór dokumentu wzór podpisu take on lease renewal/ resumption sample/specimen sample document specimen signature Zachowek Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaległości podatkowe zaliczka zaliczka na poczet podatku zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych zaliczka podatkowa zaliczki kwartalne zaliczki miesięczne załącznik załączyć dokument załoŝyć (spółkę) załoŝyć działalność gospodarczą załoŝyć konto zapytanie zarejestrować zasady ogólne zasady specjalne zasady uproszczone zasiedzenie zasięgnąć informacji legitimate portion Social Insurance Institution tax arrears prepayment/advance payment tax prepayment personal income tax advance corporate tax advance advance tax quarterly prepayment/advance monthly prepayment/advance attachment enclose a document establish establish economic activity open a bank account enquiry register general terms special schemes/rules simplified rules acquisitive prescription enquire 15

16 zasiłek zasiłek dla bezrobotnych zasiłek społeczny zaświadczenie zaświadczenie o nabyciu spadku zaświadczenie o niezaleganiu zaświadczenie o potrąceniu podatku zaświadczenie o zapłaceniu/wysokości/ podatku z tytułu nabycia spadku zaświadczenie o zwolnienie z podatku zatrudnienie stałe zatwierdzenie orzeczenia zawiadomienie zawrzeć (umowę) zawrzeć umowę zaŝalenie zbycie akcji zbycie aktywów zdolność prawna zeznanie podatkowe zezwolenie na pobyt zgłoszenie zgłoszenie aktualizacyjne zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego zgłoszenie identyfikacyjne zgłoszenie płatnika VAT zgłoszenie rejestracyjne social benefit unemployment benefit social benefit certificate inheritance acquisition certificate tax clearance certificate tax deduction certificate certificate of the payment/the amount from inheritance acquisition exemption certificate permanent employment approval of a decision notice/notification conclude conclude a contract complaint disposal of stock disposal of assets legal capacity income tax return residence permit registration update request Business Activity Record registration social security registration identification form registration of VAT remitter/payer registration form/request 16

17 złoŝyc oświadczenie złoŝyć (dokument) znaczek skarbowy zobowiązania zobowiązania finansowe zobowiązania podatkowe zryczałtowany zryczałtowany podatek dochodowy zwolnienie zwolnienie z podatku zwrot zwrot kosztów zwrot podatku submit a statement submit revenue (duty) stamp obligations financial commitments tax liabilities/tax payable flat-rate flat rate income tax exemption exemption from tax return cost refund refund of the tax Źródło dochodów źródło przychodów source of income source of revenue 17

18 SŁOWNIK ANGIELSKO - POLSKI Abbreviated accountancy office acquire acquisition acquisition of inheritance acquisitive prescription additional information administrative authorities admonition penalty adolescent children advance payment advance tax agreement agricultural activities amount amount of supply amount payable announcement annual annual settlement appeal from a decision applicant application apply for (sth) appropriate commune/municipality appropriate office approval of a decision assets skrócony biuro rachunkowe nabyć nabycie (zakup) nabycie spadku zasiedzenie informacje dodatkowe władze administracyjne kara upomnienia małoletnie dzieci zaliczka zaliczka podatkowa umowa działalność rolnicza kwota kwota dostaw kwota do zapłaty ogłoszenie roczny rozliczenie roczne odwołanie od decyzji wnioskodawca wniosek składać (wniosek) właściwa gmina właściwy urząd zatwierdzenie orzeczenia aktywa association stowarzyszenie 18

19 attachment authorisation authorised agent załącznik upowaŝnienie prokurent Bank account beginning of activity beneficiary board member board of directors book branch burden/charge business business activity Business Activity Record registration business activity register business activity register entry business partner businessman konto/rachunek bankowy rozpoczęcie działalności beneficjent członek zarządu rada nadzorcza księga filia obciąŝać przedsiębiorstwo działalność gospodarcza zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej ewidencja działalności gospodarczej wpis do ewidencji działalności gospodarczej wspólnik przedsiębiorca Calculate capital partnership capital requirements catering activities Central Statistics Office certificate certificate certificate of the payment/the amount from inheritance acquisition obliczyć spółka kapitałowa wymagania kapitałowe działalność gastronomiczna Główny Urząd Statystyczny potwierdzenie zaświadczenie zaświadczenie o zapłaceniu/wysokości/ podatku z tytułu nabycia spadku charge opłata 19

20 charity goals/purposes cheque child relief citizen City Hall civil law agreement Civil Law Partnership clergymen collect commencement of activity comments Commercial Court commission contract (of performing a task) commodities commune company company Company Contract company name complaint compulsory insurance conclude conclude a contract confirmation consumption tax contract contract of donation contract of location contract status contractor cele charytatywne czek ulga na dzieci obywatel Urząd Miasta umowa cywilnoprawna spółka cywilna osoby duchowne pobierać (zaliczki) rozpoczęcie działalności uwagi Sąd Gospodarczy umowa o dzieło towary gmina spółka/firma spółka cywilna Umowa spółki nazwa firmy zaŝalenie obowiązkowe ubezpieczenie zawrzeć (umowę) zawrzeć umowę potwierdzenie podatek konsumpcyjny umowa umowa darowizny umowa dzierŝawy forma umowy kontrahent 20

21 contribution contribution convey property rights co-operative cooperative property cooperative property cooperative property owner copyright corporate income tax corporate tax advance correction correction of income tax return cost refund council estate counter country code county court fee court tax składka wkład wniesiony przenieść prawo własności spółdzielnia lokal spółdzielczy własność spółdzielcza właściciel lokalu spółdzielczego prawa autorskie CIT zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych korekta korekta zeznania zwrot kosztów nieruchomość samorządowa okienko (w urzędzie) kod kraju powiat opłata sądowa opłata sądowa Data deadline debt decision in writing declaration deduction deferment of tax delete an entry depreciation costs dane termin ostateczny dług decyzja na piśmie oświadczenie odliczenie odroczenie płatności podatku wykreślić wpis koszty amortyzacji 21

22 details developed property direct taxes disability pension disposal of assets disposal of stock dissolution distribution district dividend dividends document transcript donation tax donations donor draw up an agreement dwelling house dane nieruchomość zabudowana podatki bezpośrednie renta inwalidzka zbycie aktywów zbycie akcji likwidacja dystrybucja powiat dywidenda dywidendy odpis dokumentu podatek od darowizn darowizny (na cel) darczyńca sporządzić umowę budynek mieszkalny Economic activity employee employer employment relationship enclose a document enquire enquiry enterprise entity entrepreneur działalność gospodarcza pracownik pracodawca stosunek pracy załączyć dokument zasięgnąć informacji zapytanie przedsiębiorstwo podmiot przedsiębiorca 22

23 entry equities establish establish economic activity establishing parties European Community European Union (EU) exception excess excess the limit execution proceedings exemption exemption certificate exemption from tax wpis akcje (giełdowe) załoŝyć (spółkę) załoŝyć działalność gospodarczą osoby ustanawiające Wspólnota Europejska Unia Europejska wyjątek nadwyŝka przekroczyć limit postępowanie egzekucyjne zwolnienie zaświadczenie o zwolnienie z podatku zwolnienie z podatku Farm fee fee file a motion/application fill in final consumer financial assets financial commitments financial position/status fiscal authorities Fiscal Penal Code flat gospodarstwo rolne opłata składka wystąpić z wnioskiem wypełnić (formularz) konsument końcowy środki pienięŝne zobowiązania finansowe stan majątkowy władze skarbowe kodeks karny skarbowy lokal flat rate ryczałt ewidencjonowany 23

24 flat rate income tax flat rate taxation flat tax flat-rate floorage foreign person form form of taxation fund zryczałtowany podatek dochodowy podatek ryczałtowy podatek liniowy zryczałtowany powierzchnia osoba zagraniczna kwestionariusz forma opodatkowania fundusz General partnership general terms gift Gmina s (municipality) Hall goods governmental administration gross income spółka jawna zasady ogólne darowizna (otrzymana) Urząd Gminy towary administracja państwowa dochód brutto Head office head office address health insurance contribution/premium heir hire contract holding siedziba adres siedziby składki zdrowotne spadkobiorca umowa najmu nieruchomość dzierŝawiona 24

25 Identification data identification form identity card income income deductible income free of tax income from capital income tax return individual interpretation individually information desk inheritance inheritance acquisition certificate inheritance revenue inheritance tax instrument of donation interests intra-community acquisition of goods investor invoice issue dane identyfikacyjne zgłoszenie identyfikacyjne dowód osobisty dochód odliczenia od dochodu dochód wolny od podatku dochody kapitałowe zeznanie podatkowe interpretacja indywidualna indywidualnie informacja spadek zaświadczenie o nabyciu spadku dochód ze spadku podatek od spadku akt darowizny odsetki wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów inwestor faktura wydać (pozwolenie) Joint ownership joint-stock company współwłasność spółka akcyjna 25

26 Land lease lease leasee legacy revenue legal capacity legal form legal person legal status legal status legitimate portion liability limit Limited Liability Company limited liability company (Ltd) limited partnership liquidation list of partners loan long leasehold loss nieruchomość rolna dzerŝawa dzierŝawa osoba dzierŝawiąca dochód ze spadku zdolność prawna forma prawna osoba prawna osobowość prawna stan prawny zachowek odpowiedzialność limit spółka z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa likwidacja lista wspólników kredyt dzierŝawa długoletnia strata Make market value member states minimal capital monthly marka wartość rynkowa państwa członkowskie kapitał minimalny miesięczny 26

27 monthly prepayment/advance mortgage mortgaged property motion municipality municipality mutual liability zaliczki miesięczne hipoteka nieruchomość hipoteczna wniosek gmina okręg administracyjny wspólna odpowiedzialność National Court Register National Labour Inspectorate National Sanitary Inspectorate natural person net income non agricultural business activity non-resident notarial act notarial certificate notary notary s office notice notice board notification number plate Krajowy Rejestr Sądowy Państwowa Inspekcja Pracy PIS osoba fizyczna dochód netto pozarolnicza dzialalność gospodarcza nierezydent akt notarialny akt notarialny notariusz biuro notarialne zawiadomienie tablica informacyjna zawiadomienie numer rejestracyjny Object of activity obligations obligations of a taxpayer przedmiot działalności zobowiązania obowiązki płatnika 27

28 obtain, receive office form open a bank account operating property original document overpayment owner ownership otrzymać (np. NIP) formularz urzędowy załoŝyć konto nieruchomość wykorzystywana oryginał dokumentu nadpłata właściciel własność Partner s capital partnership partnership agreement/contract partnership capital pay tax payer payment payment by instalments period of lease permanent employment permanent employment permanent residence perpetual lease personal icome tax personal income tax personal income tax advance personal number postal code kapitał udziałowy wspólników spółka umowa spółki kapitał spółki odprowadzać podatek płatnik płatność rozłoŝenie na raty okres dzierŝawy stałe zatrudnienie zatrudnienie stałe stałe miejsce zamieszkania dzierŝawa wieczysta podatek dochodowy od osób fizycznych podatek od osób fizycznych zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych PESEL kod pocztowy poviat powiat 28

29 premises prepayment private company privately procedure production year professional partnership profit share progressive tax property property property leasing property rights province public authorities public goals/purposes lokal zaliczka spółka osobowa prywatnie procedura rok produkcji spółka partnerska udział w zyskach podatek progresywny majątek nieruchomość leasing nieruchomości prawa własności/majątkowe województwo władze publiczne cele publiczne Quarter quarterly payments quarterly prepayment/advance kwartał wpłaty kwartalne zaliczki kwartalne Receive a copy record recorded revenue refugee status refund of the tax register uzyskać kopię ewidencja przychód ewidencjonowany status uchodźcy zwrot podatku ewidencja 29

30 register register register entry register of companies registered company registration registration registration for statistical purposes registration form/request registration of VAT remitter/payer registry registry REGON statistical number regulations remitter remuneration renewal rent rent rent-roll reply representative request required documents requirement requirements residence permit resumption księga zarejestrować wpis do ewidencji REGON spółka akcyjna rejestracja zgłoszenie rejestracja dla celów statystycznych zgłoszenie rejestracyjne zgłoszenie płatnika VAT ewidencja księga Numer statystyczny REGON przepisy płatnik wynagrodzenie wznowienie najem wynajem dochód z dzierŝawy odpowiedź pełnomocnik prośba wymagane dokumenty wymóg wymagania zezwolenie na pobyt wznowienie 30

31 retirement pension return revenue revenue (duty) stamp emerytura zwrot przychód znaczek skarbowy Sample sample document sanitary inspector savings scholarship seat securities self-employment self-employment self-employment self-territorial administration separate taxation serviant estate service activities services settlement share share shares shipment of goods short lease signboard wzór wzór dokumentu inspektor sanitarny oszczędności stypendium siedziba papiery wartościowe działalność gospodarcza indywidualna działalność gospodarcza jednoosobowa działalność gospodarcza administracja samorządowa oddzielne opodatkowanie nieruchomość słuŝebna działalność usługowa usługi rozliczenie udział/akcja wkład wniesiony akcje (giełdowe) wysyłka towarów dzierŝawa krótkoterminowa szyld simplified form forma uproszczona 31

32 simplified rules small business social benefit social benefit social benefit organization Social Insurance Institution social insurance tax social security social security registration society source of income source of revenue spadek special branches of agricultural activities special schemes/rules specimen specimen signature spouse stamp stamp duty statement statement on income Statistics Office subject subject of taxation sublease sublessor submit zasady uproszczone małe przedsiębiorstwo zasiłek zasiłek społeczny organizacja uŝyteczności publicznej Zakład Ubezpieczeń Społecznych składki na ubezpieczenie społeczne ubezpieczenie społeczne zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego stowarzyszenie źródło dochodów źródło przychodów inheritance działy specjalne produkcji rolnej zasady specjalne wzór wzór podpisu małŝonek pieczątka opłata skarbowa oświadczenie oświadczenie o dochodach Urząd Statystyczny podmiot przedmiot opodatkowania poddzierŝawa oddający w dzierŝawę złoŝyć (dokument) 32

33 submit a statement sub-rent summary information supplier supply of goods Supreme Audit Chamber suspension złoŝyc oświadczenie podnajem informacja podsumowująca dostawca dostawa towarów NajwyŜsza Izba Kontroli wstrzymanie Take on lease tax tax arrears tax authorities tax base Tax Card tax ceiling tax clearance certificate tax deductible tax deductible tax deduction certificate tax depreciation tax due tax form tax liabilities tax loss tax offence Tax Office tax payable tax period wziąć w dzierŝawę podatek zaległości podatkowe władze podatkowe podstawa opodatkowania karta podatnika górny pułap podatkowy zaświadczenie o niezaleganiu odliczalne od podatku odliczenia od podatku zaświadczenie o potrąceniu podatku amortyzacja podatkowa podatek naleŝny formularz podatkowy zobowiązania podatkowe strata podatkowa przestępstwo podatkowe Urząd Skarbowy zobowiązania podatkowe okres rozliczeniowy 33

34 tax prepayment tax principle selection tax procedure tax proceedings tax rate tax register of revenues and expenses tax relief tax return tax threshold tax year tax/taxpayer identification number taxable taxable income tax-free amount taxpayer taxpayer ID number application taxpayer s card taxpayer s type tenant tenement householder term of lease terms of lease testator time limit title to a cooperative flat total value Town/Gmina s Hall transaction zaliczka na poczet podatku wybór zasad opodatkowania postępowanie podatkowe postępowanie podatkowe stawka opodatkowania księga przychodów i rozchodów ulga podatkowa deklaracja podatkowa próg podatkowy rok podatkowy NIP podlegające opodatkowaniu dochód podlegający opodatkowaniu kwota wolna od podatku podatnik wniosek o nadanie numeru NIP karta podatkowa rodzaj podatnika osoba wynajmująca własciciel nieruchomości okres dzierŝawy warunki dzierŝawy spadkodawca termin ostateczny własnościowe prawo do lokalu łączna wartość Urząd Miasta/Gminy transakcja 34

35 trilateral/tripartite transaction turnover type transakcja trójstronna obrót typ Unemployment benefit unlimited liability update update request use of a building zasiłek dla bezrobotnych nieograniczona odpowiedzialność aktualizacja zgłoszenie aktualizacyjne eksploatacja budynku Value value added tax voivodship wartość VAT województwo Welfare pension will withhold written contract zasady ogólne renta socjalna testament pobierać (zaliczki) umowa pisemna general terms 35

brzuch, dolna część tułowia (med.) umiejętność, zaradność, sprawność nieobecność na terenie Stanów Zjednoczonych

brzuch, dolna część tułowia (med.) umiejętność, zaradność, sprawność nieobecność na terenie Stanów Zjednoczonych English Polish Glossary Slownik terminow specjalistycznych A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z List of Professions - Lista Zawodów A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-L-M-N-O-P-R-S-T-W A abbreviation abdomen

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W POLSCE

INWESTOWANIE W POLSCE T R I N I T Y T R U S T, F A C I L I T A T I O N & C L O S U R E WARSZAWA KRAKÓW INWESTOWANIE W POLSCE CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA WROCŁAW BUKARESZT SOFIA PRAGA Trinity Corporate Services Sp. z o.o. Siedziba:

Bardziej szczegółowo

SKRYPT Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

SKRYPT Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SKRYPT Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Tłumaczenie: Qatalogus Biuro Tłumaczeń Katarzyna Kacprzak Opracowanie metodyczne: Agnieszka Gągała Redakcja i korekta: Danuta

Bardziej szczegółowo

Dictionary. Market. of Real Estate. English-Polish Polish-English. Wydawnictwo C.H. Beck. Roman Kozierkiewicz

Dictionary. Market. of Real Estate. English-Polish Polish-English. Wydawnictwo C.H. Beck. Roman Kozierkiewicz Dictionary of Real Estate Market Roman Kozierkiewicz English-Polish Polish-English Wydawnictwo C.H. Beck Dictionary of Real Estate Market English-Polish Polish-English S³ownik rynku nieruchomoœci angielsko-polski

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 19 January 2015 ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT Opracowanie publikacji Preparation of the publication GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Opracowanie publikacji

Opracowanie publikacji Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS Departament Przedsiębiorstw CSO Enterprises Department Kierujący Supervisor Aneta Płatek Zastępca Dyrektora Departamentu Deputy Director of the

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów objaśnienia skrótów W skorowidzu zostały zastosowane następujące oznaczenia: Z zeszyt, S segregator, CD płyta, P dodatek Prawo dla Księgowych W dodatek Wzory formularzy i dokumentów Natomiast działy segregatora

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elżbieta Szczepaniak Informacje o kursie Prowadzący: Elżbieta Szczepaniak Centrum Studiów Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii, pok. RA108 eszczepaniak@wsiz.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać. 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać. 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich Złóż tylko podpisy w zaznaczonych krzyżykiem miejsca (uwaga na niektórych formularzach dwa razy). Pamiętaj

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą

Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, na Słowacji, w Czechach ROZPOCZYNAM PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W POLSCE Działalność gospodarcza to zgodnie z ustawą o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr

Bardziej szczegółowo

CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares)

CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares) CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares) PRZEWODNIK PRAWNOPODATKOWY wrzesień 2011 Krawczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa Budynek Focus, al. Armii Ludowej 26,

Bardziej szczegółowo

access dostęp access right prawo dostępu (np. do nieruchomości)

access dostęp access right prawo dostępu (np. do nieruchomości) A abandonment porzucenie (np. nieruchomości przez właściciela lub użytkownika) abandonment of a claim zrzeczenie się roszczenia abandonment of real property zrzeczenie się własności nieruchomości abatement

Bardziej szczegółowo

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014 FINAL TERMS Series No. 4527 dated 4 June 2014 Issue of 100,000,000 units Step-Up Certificates with Barrier Digital interest ( Siła Dalekiego Wschodu ) on an Equity Basket (the Securities ) under the Structured

Bardziej szczegółowo

People with refugee status or another form of leave to remain in the UK have the same rights to benefits as UK citizens.

People with refugee status or another form of leave to remain in the UK have the same rights to benefits as UK citizens. BENEFITS ZASIŁKI A benefit is the name for money given by the UK authorities to people with low or no income or for people who have extra care needs because of an illness or disability. Zasiłek to kwota

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form

Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i w

Bardziej szczegółowo

Zakładanie firmy. Przewodnik podatkowy

Zakładanie firmy. Przewodnik podatkowy Zakładanie firmy Czerwiec 2007 Misja Urzędu Skarbowego Służyć społeczeństwu poprzez sprawiedliwe i efektywne pobieranie podatków i opłat oraz poprzez sprawowanie kontroli nad importem i eksportem. Zakładanie

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę w Warszawie

Jak założyć własną firmę w Warszawie Jak założyć własną firmę w Warszawie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Opracowanie publikacji: Miasto Stołeczne Warszawa Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

administracja robót publicznych public works administration administracja rządowa governmental administration;

administracja robót publicznych public works administration administracja rządowa governmental administration; abolicja podatkowa tax abolition abonament subscription; licence fee abonament roczny yearly subscription abonamentowa polisa ubezpieczeniowa floating cover abonent subscriber abritraż walutowy pośredni

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI Od Wydawcy... 45 ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 47 1. Osoba fizyczna... 47 2. Gospodarstwo rolne definicja... 47 3. Działalność rolnicza definicja normatywna... 48 4. Dział

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 1/9. Lista potrzebnych dokumentów

Szanowni Państwo, 1/9. Lista potrzebnych dokumentów 1/9 Szanowni Państwo, Na stronach 2-9 dostępny jest wzór wniosku do AKCEPT Credit S.A. Po wypełnieniu, prosimy o odesłanie pocztą, faksem lub e-mailem. Poniżej znajdą Państwo listę dokumentów, które należy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce Wpłynęło dnia... Nr... przyjął......dnia... WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce A. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY K L I E N T 1 Nazwisko i imię... 2. Data i miejsce urodzenia... 3. Adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo