JĘZYK ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW SAL OBSŁUGI PODATNIKA W URZĘDACH SKARBOWYCH SŁOWNIK DO MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JĘZYK ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW SAL OBSŁUGI PODATNIKA W URZĘDACH SKARBOWYCH SŁOWNIK DO MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH"

Transkrypt

1 JĘZYK ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW SAL OBSŁUGI PODATNIKA W URZĘDACH SKARBOWYCH SŁOWNIK DO MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH Szkolenie zorganizowane w ramach projektu Szkolenia psychospołeczne i specjalistyczne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2 SŁOWNIK POLSKO - ANGIELSKI Administracja państwowa administracja samorządowa adres siedziby akcje (giełdowe) akt darowizny akt notarialny aktualizacja aktywa amortyzacja podatkowa governmental administration self-territorial administration head office address shares/equities instrument of donation notarial act/certificate update assets tax depreciation Beneficjent biuro notarialne biuro rachunkowe budynek mieszkalny beneficiary notary s office accountancy office dwelling house Cele charytatywne cele publiczne CIT czek członek zarządu charity goals/purposes public goals/purposes corporate income tax cheque board member Dane dane identyfikacyjne darczyńca darowizna (otrzymana) darowizny (na cel) decyzja na piśmie deklaracja podatkowa data/details identification data donor gift donations decision in writing tax return 2

3 dług dochody kapitałowe dochód dochód brutto dochód netto dochód podlegający opodatkowaniu dochód wolny od podatku dochód z dzierŝawy dochód ze spadku dostawa towarów dostawca dowód osobisty dystrybucja dywidenda dywidendy dzerŝawa działalność gastronomiczna działalność gospodarcza działalność gospodarcza działalność rolnicza działalność usługowa działy specjalne produkcji rolnej dzierŝawa dzierŝawa długoletnia dzierŝawa krótkoterminowa dzierŝawa wieczysta debt income from capital income gross income net income taxable income income free of tax rent-roll legacy/inheritance revenue supply of goods supplier identity card distribution dividend dividends lease catering activities economic/business activity economic/business activity; self employment agricultural activities service activities special branches of agricultural activities lease long leasehold short lease perpetual lease 3

4 Eksploatacja budynku emerytura ewidencja ewidencja działalności gospodarczej use of a building retirement pension record/register/registry business activity register Faktura filia forma opodatkowania forma prawna forma umowy forma uproszczona formularz podatkowy formularz urzędowy fundusz invoice branch form of taxation legal form contract status simplified form tax form office form fund General terms Główny Urząd Statystyczny gmina gospodarstwo rolne górny pułap podatkowy zasady ogólne Central Statistics Office commune/municipality farm tax ceiling Hipoteka mortgage Indywidualna działalność gospodarcza indywidualnie informacja informacja podsumowująca informacje dodatkowe self-employment individually information desk summary information additional information 4

5 inheritance inspektor sanitarny interpretacja indywidualna inwestor spadek sanitary inspector individual interpretation investor Jednoosobowa działalność gospodarcza self-employment Kapitał minimalny kapitał spółki kapitał udziałowy wspólników kara upomnienia karta podatkowa karta podatnika kod kraju kod pocztowy kodeks karny skarbowy konsument końcowy konto/rachunek bankowy kontrahent korekta korekta zeznania koszty amortyzacji Krajowy Rejestr Sądowy kredyt księga księga przychodów i rozchodów kwartał kwestionariusz kwota kwota do zapłaty minimal capital partnership capital partner s capital admonition penalty taxpayer s card Tax Card country code postal code Fiscal Penal Code final consumer bank account contractor correction correction of income tax return depreciation costs National Court Register loan book/registry/ register tax register of revenues and expenses quarter form amount amount payable 5

6 kwota dostaw kwota wolna od podatku amount of supply tax-free amount Leasing nieruchomości likwidacja limit lista wspólników lokal lokal spółdzielczy property leasing liquidation/dissolution limit list of partners premises/flat cooperative property Łączna wartość total value Majątek małe przedsiębiorstwo małoletnie dzieci małŝonek marka miesięczny property small business adolescent children spouse make monthly Nabycie (zakup) nabycie spadku nabyć nadpłata nadwyŝka najem NajwyŜsza Izba Kontroli nazwa firmy nieograniczona odpowiedzialność nierezydent acquisition acquisition of inheritance acquire overpayment excess rent Supreme Audit Chamber company name unlimited liability non-resident 6

7 nieruchomość nieruchomość dzierŝawiona nieruchomość hipoteczna nieruchomość rolna nieruchomość samorządowa nieruchomość słuŝebna nieruchomość wykorzystywana nieruchomość zabudowana NIP notariusz numer rejestracyjny Numer statystyczny REGON property holding mortgaged property land council estate serviant estate operating property developed property tax/taxpayer identification number notary number plate REGON statistical number ObciąŜać obliczyć obowiązki płatnika obowiązkowe ubezpieczenie obrót obywatel oddający w dzierŝawę oddzielne opodatkowanie odliczalne od podatku odliczenia od dochodu odliczenia od podatku odliczenie odpis dokumentu odpowiedzialność odpowiedź odprowadzać podatek odroczenie płatności podatku burden/charge calculate obligations of a taxpayer compulsory insurance turnover citizen sublessor separate taxation tax deductible income deductible tax deductible deduction document transcript liability reply pay tax deferment of tax 7

8 odsetki odwołanie od decyzji ogłoszenie okienko (w urzędzie) okres dzierŝawy okres rozliczeniowy okręg administracyjny opłata opłata sądowa opłata skarbowa organizacja uŝyteczności publicznej oryginał dokumentu osoba dzierŝawiąca osoba fizyczna osoba prawna osoba wynajmująca osoba zagraniczna osobowość prawna osoby duchowne osoby ustanawiające oszczędności oświadczenie oświadczenie o dochodach otrzymać (np. NIP) interests appeal from a decision announcement counter term/period of lease tax period municipality fee/charge court fee/tax stamp duty social benefit organization original document leasee natural person legal person tenant foreign person legal status clergymen establishing parties savings statement/declaration statement on income obtain, receive Państwa członkowskie Państwowa Inspekcja Pracy papiery wartościowe pełnomocnik PESEL member states National Labour Inspectorate securities representative personal number 8

9 pieczątka PIS płatnik płatność pobierać (zaliczki) podatek podatek dochodowy od osób fizycznych podatek konsumpcyjny podatek liniowy podatek naleŝny podatek od darowizn podatek od osób fizycznych podatek od spadku podatek progresywny podatek ryczałtowy podatki bezpośrednie podatnik poddzierŝawa podlegające opodatkowaniu podmiot podnajem podstawa opodatkowania postępowanie egzekucyjne postępowanie podatkowe potwierdzenie powiat powierzchnia pozarolnicza dzialalność gospodarcza pracodawca pracownik stamp National Sanitary Inspectorate payer / remitter payment withhold/collect tax personal icome tax consumption tax flat tax tax due donation tax personal income tax inheritance tax progressive tax flat rate taxation direct taxes taxpayer sublease taxable entity/subject sub-rent tax base execution proceedings tax proceedings/procedure confirmation/certificate poviat/county/district floorage non agricultural business activity employer employee 9

10 prawa autorskie prawa własności/majątkowe procedura prokurent prośba próg podatkowy prywatnie przedmiot działalności przedmiot opodatkowania przedsiębiorca przedsiębiorstwo przekroczyć limit przenieść prawo własności przepisy przestępstwo podatkowe przychód przychód ewidencjonowany copyright property rights procedure authorised agent request tax threshold privately object of activity subject of taxation entrepreneur/businessman enterprise/business excess the limit convey property rights regulations tax offence revenue recorded revenue Rada nadzorcza REGON rejestracja rejestracja dla celów statystycznych renta inwalidzka renta socjalna roczny rodzaj podatnika rok podatkowy rok produkcji rozliczenie rozliczenie roczne board of directors register of companies registration registration for statistical purposes disability pension welfare pension annual taxpayer s type tax year production year settlement annual settlement 10

11 rozłoŝenie na raty rozpoczęcie działalności ryczałt ewidencjonowany payment by instalments beginning/ commencement of activity flat rate Sąd Gospodarczy siedziba składać (wniosek) składka składki na ubezpieczenie społeczne składki zdrowotne skrócony spadek spadkobiorca spadkodawca sporządzić umowę spółdzielnia spółka spółka akcyjna spółka cywilna spółka cywilna spółka jawna spółka kapitałowa spółka komandytowa spółka osobowa spółka partnerska spółka z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stałe miejsce zamieszkania stałe zatrudnienie stan majątkowy Commercial Court head office/seat apply for (sth) fee/contribution social insurance tax health insurance contribution/premium abbreviated inheritance heir testator draw up an agreement co-operative company/partnership joint-stock company/registered company Civil Law Partnership company general partnership capital partnership limited partnership private company professional partnership Limited Liability Company limited liability company (Ltd) permanent residence permanent employment financial position/status 11

12 stan prawny status uchodźcy stawka opodatkowania stosunek pracy stowarzyszenie strata strata podatkowa stypendium szyld środki pienięŝne legal status refugee status tax rate employment relationship association/society loss tax loss scholarship signboard financial assets Tablica informacyjna termin ostateczny testament towary transakcja transakcja trójstronna typ notice board deadline/time limit will goods/commodities transaction trilateral/tripartite transaction type Ubezpieczenie społeczne udział w zyskach udział/akcja ulga na dzieci ulga podatkowa umowa umowa cywilnoprawna umowa darowizny umowa dzierŝawy umowa najmu umowa o dzieło social security profit share share child relief tax relief contract/ agreement civil law agreement contract of donation contract of location hire contract commission contract (of performing a task) 12

13 umowa pisemna umowa spółki Umowa spółki Unia Europejska upowaŝnienie Urząd Gminy Urząd Miasta Urząd Miasta/Gminy Urząd Skarbowy Urząd Statystyczny usługi uwagi uzyskać kopię written contract partnership agreement/contract Company Contract European Union (EU) authorisation Gmina s (municipality) Hall City Hall Town/Gmina s Hall Tax Office Statistics Office services comments receive a copy VAT value added tax Wartość wartość rynkowa warunki dzierŝawy wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów wkład wniesiony władze administracyjne władze podatkowe władze publiczne władze skarbowe własciciel nieruchomości własnościowe prawo do lokalu własność własność spółdzielcza właściciel value market value terms of lease intra-community acquisition of goods contribution/share administrative authorities tax authorities public authorities fiscal authorities tenement householder title to a cooperative flat ownership cooperative property owner 13

14 właściciel lokalu spółdzielczego właściwa gmina właściwy urząd wniosek wniosek o nadanie numeru NIP wnioskodawca województwo wpis wpis do ewidencji wpis do ewidencji działalności gospodarczej wpłaty kwartalne wspólna odpowiedzialność wspólnik Wspólnota Europejska współwłasność wstrzymanie wybór zasad opodatkowania wydać (pozwolenie) Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej wyjątek wykreślić wpis wymagane dokumenty wymagania wymagania kapitałowe wymóg wynagrodzenie wynajem wypełnić (formularz) wystąpić z wnioskiem wysyłka towarów cooperative property owner appropriate commune/municipality appropriate office motion/application taxpayer ID number application applicant province/voivodship entry register entry business activity register entry quarterly payments mutual liability business partner European Community joint ownership suspension tax principle selection issue business activity register exception delete an entry required documents requirements capital requirements requirement remuneration rent fill in file a motion/application shipment of goods 14

15 wziąć w dzierŝawę wznowienie wzór wzór dokumentu wzór podpisu take on lease renewal/ resumption sample/specimen sample document specimen signature Zachowek Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaległości podatkowe zaliczka zaliczka na poczet podatku zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych zaliczka podatkowa zaliczki kwartalne zaliczki miesięczne załącznik załączyć dokument załoŝyć (spółkę) załoŝyć działalność gospodarczą załoŝyć konto zapytanie zarejestrować zasady ogólne zasady specjalne zasady uproszczone zasiedzenie zasięgnąć informacji legitimate portion Social Insurance Institution tax arrears prepayment/advance payment tax prepayment personal income tax advance corporate tax advance advance tax quarterly prepayment/advance monthly prepayment/advance attachment enclose a document establish establish economic activity open a bank account enquiry register general terms special schemes/rules simplified rules acquisitive prescription enquire 15

16 zasiłek zasiłek dla bezrobotnych zasiłek społeczny zaświadczenie zaświadczenie o nabyciu spadku zaświadczenie o niezaleganiu zaświadczenie o potrąceniu podatku zaświadczenie o zapłaceniu/wysokości/ podatku z tytułu nabycia spadku zaświadczenie o zwolnienie z podatku zatrudnienie stałe zatwierdzenie orzeczenia zawiadomienie zawrzeć (umowę) zawrzeć umowę zaŝalenie zbycie akcji zbycie aktywów zdolność prawna zeznanie podatkowe zezwolenie na pobyt zgłoszenie zgłoszenie aktualizacyjne zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego zgłoszenie identyfikacyjne zgłoszenie płatnika VAT zgłoszenie rejestracyjne social benefit unemployment benefit social benefit certificate inheritance acquisition certificate tax clearance certificate tax deduction certificate certificate of the payment/the amount from inheritance acquisition exemption certificate permanent employment approval of a decision notice/notification conclude conclude a contract complaint disposal of stock disposal of assets legal capacity income tax return residence permit registration update request Business Activity Record registration social security registration identification form registration of VAT remitter/payer registration form/request 16

17 złoŝyc oświadczenie złoŝyć (dokument) znaczek skarbowy zobowiązania zobowiązania finansowe zobowiązania podatkowe zryczałtowany zryczałtowany podatek dochodowy zwolnienie zwolnienie z podatku zwrot zwrot kosztów zwrot podatku submit a statement submit revenue (duty) stamp obligations financial commitments tax liabilities/tax payable flat-rate flat rate income tax exemption exemption from tax return cost refund refund of the tax Źródło dochodów źródło przychodów source of income source of revenue 17

18 SŁOWNIK ANGIELSKO - POLSKI Abbreviated accountancy office acquire acquisition acquisition of inheritance acquisitive prescription additional information administrative authorities admonition penalty adolescent children advance payment advance tax agreement agricultural activities amount amount of supply amount payable announcement annual annual settlement appeal from a decision applicant application apply for (sth) appropriate commune/municipality appropriate office approval of a decision assets skrócony biuro rachunkowe nabyć nabycie (zakup) nabycie spadku zasiedzenie informacje dodatkowe władze administracyjne kara upomnienia małoletnie dzieci zaliczka zaliczka podatkowa umowa działalność rolnicza kwota kwota dostaw kwota do zapłaty ogłoszenie roczny rozliczenie roczne odwołanie od decyzji wnioskodawca wniosek składać (wniosek) właściwa gmina właściwy urząd zatwierdzenie orzeczenia aktywa association stowarzyszenie 18

19 attachment authorisation authorised agent załącznik upowaŝnienie prokurent Bank account beginning of activity beneficiary board member board of directors book branch burden/charge business business activity Business Activity Record registration business activity register business activity register entry business partner businessman konto/rachunek bankowy rozpoczęcie działalności beneficjent członek zarządu rada nadzorcza księga filia obciąŝać przedsiębiorstwo działalność gospodarcza zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej ewidencja działalności gospodarczej wpis do ewidencji działalności gospodarczej wspólnik przedsiębiorca Calculate capital partnership capital requirements catering activities Central Statistics Office certificate certificate certificate of the payment/the amount from inheritance acquisition obliczyć spółka kapitałowa wymagania kapitałowe działalność gastronomiczna Główny Urząd Statystyczny potwierdzenie zaświadczenie zaświadczenie o zapłaceniu/wysokości/ podatku z tytułu nabycia spadku charge opłata 19

20 charity goals/purposes cheque child relief citizen City Hall civil law agreement Civil Law Partnership clergymen collect commencement of activity comments Commercial Court commission contract (of performing a task) commodities commune company company Company Contract company name complaint compulsory insurance conclude conclude a contract confirmation consumption tax contract contract of donation contract of location contract status contractor cele charytatywne czek ulga na dzieci obywatel Urząd Miasta umowa cywilnoprawna spółka cywilna osoby duchowne pobierać (zaliczki) rozpoczęcie działalności uwagi Sąd Gospodarczy umowa o dzieło towary gmina spółka/firma spółka cywilna Umowa spółki nazwa firmy zaŝalenie obowiązkowe ubezpieczenie zawrzeć (umowę) zawrzeć umowę potwierdzenie podatek konsumpcyjny umowa umowa darowizny umowa dzierŝawy forma umowy kontrahent 20

21 contribution contribution convey property rights co-operative cooperative property cooperative property cooperative property owner copyright corporate income tax corporate tax advance correction correction of income tax return cost refund council estate counter country code county court fee court tax składka wkład wniesiony przenieść prawo własności spółdzielnia lokal spółdzielczy własność spółdzielcza właściciel lokalu spółdzielczego prawa autorskie CIT zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych korekta korekta zeznania zwrot kosztów nieruchomość samorządowa okienko (w urzędzie) kod kraju powiat opłata sądowa opłata sądowa Data deadline debt decision in writing declaration deduction deferment of tax delete an entry depreciation costs dane termin ostateczny dług decyzja na piśmie oświadczenie odliczenie odroczenie płatności podatku wykreślić wpis koszty amortyzacji 21

22 details developed property direct taxes disability pension disposal of assets disposal of stock dissolution distribution district dividend dividends document transcript donation tax donations donor draw up an agreement dwelling house dane nieruchomość zabudowana podatki bezpośrednie renta inwalidzka zbycie aktywów zbycie akcji likwidacja dystrybucja powiat dywidenda dywidendy odpis dokumentu podatek od darowizn darowizny (na cel) darczyńca sporządzić umowę budynek mieszkalny Economic activity employee employer employment relationship enclose a document enquire enquiry enterprise entity entrepreneur działalność gospodarcza pracownik pracodawca stosunek pracy załączyć dokument zasięgnąć informacji zapytanie przedsiębiorstwo podmiot przedsiębiorca 22

23 entry equities establish establish economic activity establishing parties European Community European Union (EU) exception excess excess the limit execution proceedings exemption exemption certificate exemption from tax wpis akcje (giełdowe) załoŝyć (spółkę) załoŝyć działalność gospodarczą osoby ustanawiające Wspólnota Europejska Unia Europejska wyjątek nadwyŝka przekroczyć limit postępowanie egzekucyjne zwolnienie zaświadczenie o zwolnienie z podatku zwolnienie z podatku Farm fee fee file a motion/application fill in final consumer financial assets financial commitments financial position/status fiscal authorities Fiscal Penal Code flat gospodarstwo rolne opłata składka wystąpić z wnioskiem wypełnić (formularz) konsument końcowy środki pienięŝne zobowiązania finansowe stan majątkowy władze skarbowe kodeks karny skarbowy lokal flat rate ryczałt ewidencjonowany 23

24 flat rate income tax flat rate taxation flat tax flat-rate floorage foreign person form form of taxation fund zryczałtowany podatek dochodowy podatek ryczałtowy podatek liniowy zryczałtowany powierzchnia osoba zagraniczna kwestionariusz forma opodatkowania fundusz General partnership general terms gift Gmina s (municipality) Hall goods governmental administration gross income spółka jawna zasady ogólne darowizna (otrzymana) Urząd Gminy towary administracja państwowa dochód brutto Head office head office address health insurance contribution/premium heir hire contract holding siedziba adres siedziby składki zdrowotne spadkobiorca umowa najmu nieruchomość dzierŝawiona 24

25 Identification data identification form identity card income income deductible income free of tax income from capital income tax return individual interpretation individually information desk inheritance inheritance acquisition certificate inheritance revenue inheritance tax instrument of donation interests intra-community acquisition of goods investor invoice issue dane identyfikacyjne zgłoszenie identyfikacyjne dowód osobisty dochód odliczenia od dochodu dochód wolny od podatku dochody kapitałowe zeznanie podatkowe interpretacja indywidualna indywidualnie informacja spadek zaświadczenie o nabyciu spadku dochód ze spadku podatek od spadku akt darowizny odsetki wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów inwestor faktura wydać (pozwolenie) Joint ownership joint-stock company współwłasność spółka akcyjna 25

26 Land lease lease leasee legacy revenue legal capacity legal form legal person legal status legal status legitimate portion liability limit Limited Liability Company limited liability company (Ltd) limited partnership liquidation list of partners loan long leasehold loss nieruchomość rolna dzerŝawa dzierŝawa osoba dzierŝawiąca dochód ze spadku zdolność prawna forma prawna osoba prawna osobowość prawna stan prawny zachowek odpowiedzialność limit spółka z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa likwidacja lista wspólników kredyt dzierŝawa długoletnia strata Make market value member states minimal capital monthly marka wartość rynkowa państwa członkowskie kapitał minimalny miesięczny 26

27 monthly prepayment/advance mortgage mortgaged property motion municipality municipality mutual liability zaliczki miesięczne hipoteka nieruchomość hipoteczna wniosek gmina okręg administracyjny wspólna odpowiedzialność National Court Register National Labour Inspectorate National Sanitary Inspectorate natural person net income non agricultural business activity non-resident notarial act notarial certificate notary notary s office notice notice board notification number plate Krajowy Rejestr Sądowy Państwowa Inspekcja Pracy PIS osoba fizyczna dochód netto pozarolnicza dzialalność gospodarcza nierezydent akt notarialny akt notarialny notariusz biuro notarialne zawiadomienie tablica informacyjna zawiadomienie numer rejestracyjny Object of activity obligations obligations of a taxpayer przedmiot działalności zobowiązania obowiązki płatnika 27

28 obtain, receive office form open a bank account operating property original document overpayment owner ownership otrzymać (np. NIP) formularz urzędowy załoŝyć konto nieruchomość wykorzystywana oryginał dokumentu nadpłata właściciel własność Partner s capital partnership partnership agreement/contract partnership capital pay tax payer payment payment by instalments period of lease permanent employment permanent employment permanent residence perpetual lease personal icome tax personal income tax personal income tax advance personal number postal code kapitał udziałowy wspólników spółka umowa spółki kapitał spółki odprowadzać podatek płatnik płatność rozłoŝenie na raty okres dzierŝawy stałe zatrudnienie zatrudnienie stałe stałe miejsce zamieszkania dzierŝawa wieczysta podatek dochodowy od osób fizycznych podatek od osób fizycznych zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych PESEL kod pocztowy poviat powiat 28

29 premises prepayment private company privately procedure production year professional partnership profit share progressive tax property property property leasing property rights province public authorities public goals/purposes lokal zaliczka spółka osobowa prywatnie procedura rok produkcji spółka partnerska udział w zyskach podatek progresywny majątek nieruchomość leasing nieruchomości prawa własności/majątkowe województwo władze publiczne cele publiczne Quarter quarterly payments quarterly prepayment/advance kwartał wpłaty kwartalne zaliczki kwartalne Receive a copy record recorded revenue refugee status refund of the tax register uzyskać kopię ewidencja przychód ewidencjonowany status uchodźcy zwrot podatku ewidencja 29

30 register register register entry register of companies registered company registration registration registration for statistical purposes registration form/request registration of VAT remitter/payer registry registry REGON statistical number regulations remitter remuneration renewal rent rent rent-roll reply representative request required documents requirement requirements residence permit resumption księga zarejestrować wpis do ewidencji REGON spółka akcyjna rejestracja zgłoszenie rejestracja dla celów statystycznych zgłoszenie rejestracyjne zgłoszenie płatnika VAT ewidencja księga Numer statystyczny REGON przepisy płatnik wynagrodzenie wznowienie najem wynajem dochód z dzierŝawy odpowiedź pełnomocnik prośba wymagane dokumenty wymóg wymagania zezwolenie na pobyt wznowienie 30

31 retirement pension return revenue revenue (duty) stamp emerytura zwrot przychód znaczek skarbowy Sample sample document sanitary inspector savings scholarship seat securities self-employment self-employment self-employment self-territorial administration separate taxation serviant estate service activities services settlement share share shares shipment of goods short lease signboard wzór wzór dokumentu inspektor sanitarny oszczędności stypendium siedziba papiery wartościowe działalność gospodarcza indywidualna działalność gospodarcza jednoosobowa działalność gospodarcza administracja samorządowa oddzielne opodatkowanie nieruchomość słuŝebna działalność usługowa usługi rozliczenie udział/akcja wkład wniesiony akcje (giełdowe) wysyłka towarów dzierŝawa krótkoterminowa szyld simplified form forma uproszczona 31

32 simplified rules small business social benefit social benefit social benefit organization Social Insurance Institution social insurance tax social security social security registration society source of income source of revenue spadek special branches of agricultural activities special schemes/rules specimen specimen signature spouse stamp stamp duty statement statement on income Statistics Office subject subject of taxation sublease sublessor submit zasady uproszczone małe przedsiębiorstwo zasiłek zasiłek społeczny organizacja uŝyteczności publicznej Zakład Ubezpieczeń Społecznych składki na ubezpieczenie społeczne ubezpieczenie społeczne zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego stowarzyszenie źródło dochodów źródło przychodów inheritance działy specjalne produkcji rolnej zasady specjalne wzór wzór podpisu małŝonek pieczątka opłata skarbowa oświadczenie oświadczenie o dochodach Urząd Statystyczny podmiot przedmiot opodatkowania poddzierŝawa oddający w dzierŝawę złoŝyć (dokument) 32

33 submit a statement sub-rent summary information supplier supply of goods Supreme Audit Chamber suspension złoŝyc oświadczenie podnajem informacja podsumowująca dostawca dostawa towarów NajwyŜsza Izba Kontroli wstrzymanie Take on lease tax tax arrears tax authorities tax base Tax Card tax ceiling tax clearance certificate tax deductible tax deductible tax deduction certificate tax depreciation tax due tax form tax liabilities tax loss tax offence Tax Office tax payable tax period wziąć w dzierŝawę podatek zaległości podatkowe władze podatkowe podstawa opodatkowania karta podatnika górny pułap podatkowy zaświadczenie o niezaleganiu odliczalne od podatku odliczenia od podatku zaświadczenie o potrąceniu podatku amortyzacja podatkowa podatek naleŝny formularz podatkowy zobowiązania podatkowe strata podatkowa przestępstwo podatkowe Urząd Skarbowy zobowiązania podatkowe okres rozliczeniowy 33

34 tax prepayment tax principle selection tax procedure tax proceedings tax rate tax register of revenues and expenses tax relief tax return tax threshold tax year tax/taxpayer identification number taxable taxable income tax-free amount taxpayer taxpayer ID number application taxpayer s card taxpayer s type tenant tenement householder term of lease terms of lease testator time limit title to a cooperative flat total value Town/Gmina s Hall transaction zaliczka na poczet podatku wybór zasad opodatkowania postępowanie podatkowe postępowanie podatkowe stawka opodatkowania księga przychodów i rozchodów ulga podatkowa deklaracja podatkowa próg podatkowy rok podatkowy NIP podlegające opodatkowaniu dochód podlegający opodatkowaniu kwota wolna od podatku podatnik wniosek o nadanie numeru NIP karta podatkowa rodzaj podatnika osoba wynajmująca własciciel nieruchomości okres dzierŝawy warunki dzierŝawy spadkodawca termin ostateczny własnościowe prawo do lokalu łączna wartość Urząd Miasta/Gminy transakcja 34

35 trilateral/tripartite transaction turnover type transakcja trójstronna obrót typ Unemployment benefit unlimited liability update update request use of a building zasiłek dla bezrobotnych nieograniczona odpowiedzialność aktualizacja zgłoszenie aktualizacyjne eksploatacja budynku Value value added tax voivodship wartość VAT województwo Welfare pension will withhold written contract zasady ogólne renta socjalna testament pobierać (zaliczki) umowa pisemna general terms 35

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług 1 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja danych identyfikacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej aktualizacja zmiana dane osoba fizyczna 2 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Karty Informacyjne US Chrzanów

Karty Informacyjne US Chrzanów Karty Informacyjne US Chrzanów Informacja o karcie informacyjnej NumerWersjaNazwa Obowiązuje od dnia Plik PDF K/001 3 Wniosek o stwierdzeni nadpłaty K/002 3 Wstrzymanie wykonania decyzji K/003 3 K/004

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

WZÓR nr 2 OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WZÓR nr 2 OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ WZÓR nr 2 OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych/niepodatkowych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ULGI UZNANIOWEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE ULGI UZNANIOWEJ 1. Identyfikator podatkowy 2. Numer dokumentu 3. Status WNIOSEK O PRZYZNANIE ULGI UZNANIOWEJ 0209-4 Podstawa prawna : art.67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r. poz.749

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr sprawy 3. Nr dokumentu F- 062/1 OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej Podstawa prawna: Art. 180 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego Dokumenty osobowe Druki bankowe wniosek wraz z załącznikami Obywatel polski dowód osobisty drugi dokument

Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego Dokumenty osobowe Druki bankowe wniosek wraz z załącznikami Obywatel polski dowód osobisty drugi dokument Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego Dokumenty osobowe Druki bankowe wniosek wraz z załącznikami Obywatel polski dowód osobisty drugi dokument tożsamości ze zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy, legitymacja

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-36L Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną i instrukcją wypełniania ZEZNANIE O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieograniczony

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej K/020 Urząd Skarbowy w Limanowej KARTA INFORMACYJNA URZĄD SKARBOWY W LIMANOWEJ ul. M.B. Bolesnej 9, 34-600 Limanowa Składanie informacji podatkowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Załącznik nr I.7. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Bardziej szczegółowo

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE I. Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 lipca 2014 r. Poz. 939 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 16 lipca 2014 r. Poz. 939 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lipca 2014 r. Poz. 939 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zeznania podatkowego składanego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (pieczątka firmowa) Dębica, dn. 20..- - 1. Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko podatnika

Bardziej szczegółowo

Deklaracje podatkowe składane drogą elektroniczną. Wpisany przez Wojciech Krysztofiak

Deklaracje podatkowe składane drogą elektroniczną. Wpisany przez Wojciech Krysztofiak Z dniem 1 stycznia 2008 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów umożliwiające wszystkim podatnikom i płatnikom składanie deklaracji podatkowych i niektórych innych dokumentów w formie elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. Projekt z dnia 29.01.2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2007 r. w sprawie wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 lipca 2014 r. Poz. 939 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 16 lipca 2014 r. Poz. 939 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lipca 2014 r. Poz. 939 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zeznania podatkowego składanego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie podstawowych obciążeń podatkowych i składkowych

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy.

Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy. Prelegent: dr Jerzy Jagoda, przedsiębiorca, doradca firm z kapitałem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 2068 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 2068 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 2068 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW Jeśli zamierzasz ubiegać się w naszym Banku o kredyt, to w celu oceny Twojej zdolności kredytowej poprosimy Ciebie o udokumentowanie źródeł Twoich dochodów. Standardowy wykaz tych dokumentów zawierają

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu podatkowego

Elementy systemu podatkowego Elementy systemu podatkowego I. ogólne prawo podatkowe 1. zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 1 2. kontrola skarbowa -ustawa z dnia 28 września

Bardziej szczegółowo

Symbole formularza/tytułu płatności

Symbole formularza/tytułu płatności Załącznik 4 Symbol formularza/tytułu płatności *) Symbole formularza/tytułu płatności Opis Rodzaj rachunku bankowego (/// ) 1) 1 2 3 *) podatek dochodowy od osób prawnych -10Z **) -11R **) -6R **) -6AR

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 27

Warszawa, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 27 Warszawa, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 27 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 czerwca 2012 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych W obwieszczeniu

Bardziej szczegółowo

LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYTMIESZKANIOWY KREDYT KOSNOLIDACYJNY POŻYCZKĘ HIPOTECZNĄ

LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYTMIESZKANIOWY KREDYT KOSNOLIDACYJNY POŻYCZKĘ HIPOTECZNĄ Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Data złożenia kompletu dokumentów: LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYTMIESZKANIOWY KREDYT KOSNOLIDACYJNY POŻYCZKĘ HIPOTECZNĄ PLUS BANK S.A. dziękuje za

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Opodatkowanie najmu jako odrębnego źródła przychodu 46 1. Znaczenie zakwalifikowania najmu do odrębnego źródła przychodu 46 2.

ROZDZIAŁ IV Opodatkowanie najmu jako odrębnego źródła przychodu 46 1. Znaczenie zakwalifikowania najmu do odrębnego źródła przychodu 46 2. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Ogólne wiadomości związane z najmem na podstawie kodeksu cywilnego 7 1. Najem rzeczy i nieruchomości 7 2. Czynsz 8 3. Sposoby rozwiązania umowy najmu 8 4. Zbycie rzeczy wynajmowanej

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI PODATKU DOCHODOWEGO OD DOCHODÓW

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI PODATKU DOCHODOWEGO OD DOCHODÓW Załącznik nr 4 Symbol płatności ( / / / ) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH -10 * -11 * -2-2A -2B -6 * DEKLARACJA O WYSOKOŚCI POBRANEGO ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD PODATNIKÓW PODATKU DOCHODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy?

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? Zakładam własny biznes Jak otworzyć działalność gospodarczą? Jakie wybrać formy opodatkowania? Jakie koszty nas czekają? Jakie niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Spółka cywilna i spółka jawna Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Forma prawna przedsiębiorstw determinuje: tryb i warunki załoŝenia przedsiębiorstwa; zakres odpowiedzialności właściciela(i) za zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza podatków

Ekonomiczna analiza podatków Ekonomiczna analiza podatków 3. Podatki a działalność gospodarcza Owsiak (2005), Finanse Publiczne, PWN Osiatyński J., Finanse publiczne Ekonomia i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 James,

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

SD-3 ZEZNANIE PODATKOWE O NABYCIU RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH

SD-3 ZEZNANIE PODATKOWE O NABYCIU RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika. Nr dokumentu. Status SD- ZEZNANIE PODATKOWE O NABYCIU RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH. Data powstania obowiązku podatkowego zgodnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok 1,59% 98,41% podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS PIT 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Sposoby rozliczenia podatku dochodowego: 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych: Karta podatkowa Ryczałt od przychodów

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Ułatwienie płatnicze w zapłacie należności cywilno-prawnych lub niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym

KARTA USŁUGI. Ułatwienie płatnicze w zapłacie należności cywilno-prawnych lub niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym KARTA USŁUGI Ułatwienie płatnicze w zapłacie należności cywilno-prawnych lub niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym Nr 0028/2011/IP Data zatwierdzenia: 1 / 2 Co chcę załatwić?

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII Rozdział I. Faza inwestycyjna... 1 1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zadanie 1 Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej są uregulowane w ustawie: a) O

Bardziej szczegółowo

1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT

1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT Zestaw 5 Zakres wiadomosci: podstawy przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej 1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT 2.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o udzielenie kredytu na działalnośc gospodarczą

W N I O S E K o udzielenie kredytu na działalnośc gospodarczą Załącznik nr I.3 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Wpisano do rejestru dnia...poz... Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nazwa Firmy... Siedziba wykonywania dzialalnosci gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) Podatek dochodowy od osób fizycznych (ang. PIT - Personal Income Tax - podatek od dochodów osobistych). Jest to podatek bezpośredni, który płacą osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą:

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT 4. 5. Lp. I. DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA DOTYCZĄCA KLIENTA Dowód osobisty lub paszport 2. Zaświadczenie o zameldowaniu zawsze w przypadku paszportu

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

WZÓR nr 1 OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

WZÓR nr 1 OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. WZÓR nr 1 OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy również

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 października 2014 r. Poz. 1379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 1 października 2014 r.

Warszawa, dnia 10 października 2014 r. Poz. 1379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 1 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 października 2014 r. Poz. 1379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 1 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych

Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych Dokumenty formalno-prawne 1. Uchwała członków wspólnoty powołująca zarząd wspólnoty mieszkaniowej oraz osoby uprawnione do składania oświadczeń woli

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O L E A S I N G

W N I O S E K O L E A S I N G INFORMACJE PODSTAWOWE Pełna nazwa firmy, siedziba - dokładny adres W N I O S E K O L E A S I N G Adres do korespondencji jak wyżej KRS REGON NIP Osoba do kontaktu w sprawie wniosku: Osoba do kontaktu w

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

gospodarcza. Formy opodatkowania.

gospodarcza. Formy opodatkowania. Działalno alność gospodarcza. Formy opodatkowania. Podatek dochodowy Podatek od towarów w i usług ug PIT VAT 22 alności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób b fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 marca 2012 r. Poz. 355 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 30 marca 2012 r. Poz. 355 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 marca 2012 r. Poz. 355 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ

FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ Data złożenia wniosku Numer wniosku Osoba przyjmująca wniosek FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ 1. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY Pełna nazwa przedsiębiorstwa Adres prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografi a 1. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografi a 1. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... XI Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII 1. Faza inwestycyjna... 1 1.1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ I STANIE MAJĄTKOWYM DLA OSÓB FIZYCZNYCH

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ I STANIE MAJĄTKOWYM DLA OSÓB FIZYCZNYCH OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ I STANIE MAJĄTKOWYM DLA OSÓB FIZYCZNYCH Imię i nazwisko podatnika PESEL Data urodzenia Stan cywilny Miejsce zamieszkania Nr telefonu Miejsce prowadzenia działalności*

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-06-15 13:34:27

Czego wymaga fiskus 2015-06-15 13:34:27 Czego wymaga fiskus 2015-06-15 13:34:27 2 W Irlandii obowiązują dwie stawki PIT 20 proc. i 41 proc., a progi zależą od sytuacji rodzinnej podatnika. Stawka podstawowa podatku od dochodów spółek, czyli

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status POLTAX 1. Numer Identyfikacji Podatkowej a 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status PIT-37 Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim Nr rejestru zgłoszeń: Wpisano dnia: Prowadzący sprawę: WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZłoŜony przez:...... telefon: (firma)... (dom)...

Bardziej szczegółowo

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN POLAND

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN POLAND HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN The basic Polish Financial Statements always consist of: Introduction to the financial statements Balance sheet: Assets and Equities & Liabilities Profit & Loss Statement

Bardziej szczegółowo

TAX GUIDE SŁOWENIA KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.

TAX GUIDE SŁOWENIA KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. TAX GUIDE SŁOWENIA KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. WARSZAWA Marzec 2012 KDPW S.A. dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w niniejszym Tax Guide były wiarygodne i rzetelnie przedstawione.

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów finansowych z podziałem na źródło dochodów:

Lista dokumentów finansowych z podziałem na źródło dochodów: Lista dokumentów finansowych z podziałem na źródło dochodów: DOKUMENTY DOTYCZĄCE POSIADANYCH PRODUKTÓW FINANSOWYCH: Wyciągi z konta lub kont osobistych Kredytobiorcy na które wpływa wynagrodzenie z ostatnich

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe

Spis treści. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe Spis treści str. Akty prawne 9 CZĘŚĆ I PODATKI DOCHODOWE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 11 1. Podatek dochodowy od osób prawnych 11 1.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 11 1.1.1. Podmioty podlegające opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy również aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG. Przed wypełnieniem należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

4. Rok. A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA 5. Urząd, do którego adresowane jest zeznanie 6. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):

4. Rok. A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA 5. Urząd, do którego adresowane jest zeznanie 6. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat): kwadratwpoz.2 i iczeniadochoduaczyl Sposóbobl (wypełniająpit/z). wrazzdołączonympisemnymuzasadnieniemprzyczynkorekty. POLTAX 1. Numer Identyfikacji Podatkowej 2. Nr dokumentu 3. Status 8 8 8-1 4 8-9 9-5

Bardziej szczegółowo

TAX GUIDE. Czechy KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.

TAX GUIDE. Czechy KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. TAX GUIDE Czechy KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. WARSZAWA Październik 2011 KDPW S.A. dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w niniejszym Tax Guide były wiarygodne i rzetelnie przedstawione.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MAJĄTKOWEJ ZOBOWIĄZANEGO

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MAJĄTKOWEJ ZOBOWIĄZANEGO Załącznik do postanowienia Nr 102/09 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 30.01.2009 roku OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MAJĄTKOWEJ ZOBOWIĄZANEGO I. Dane identyfikacyjne (zaznaczyć krzyżykiem właściwy kwadrat): osoba

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność członków rad nadzorczych a podatki w sprawozdaniu finansowym

Odpowiedzialność członków rad nadzorczych a podatki w sprawozdaniu finansowym Odpowiedzialność członków rad nadzorczych a podatki w sprawozdaniu finansowym Forum Rad Nadzorczych Warszawa, 20 maja 2010 Agenda 1 Odpowiedzialność karno skarbowa za rozliczenia podatkowe 2 Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 52 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych 1. W obwieszczeniu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKU KREDYTOWEGO

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKU KREDYTOWEGO WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKU KREDYTOWEGO DOKUMENTY DOTYCZĄCE TWOJEJ OSOBY ORAZ WSPÓŁKREDYTOBIORCÓW - Dowód osobisty - Książeczka wojskowa (jeśli jesteś mężczyzną i nie skończyłeś

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) a 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-37 Prawidłowe wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA definicję działalności gospodarczej określa art. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia

Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia 1. Faza inwestycyjna 1.1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość 1.1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych 1.1.1.1. Opodatkowanie zbywcy 1.1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI NR

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI NR JERIII data rejestracji wniosku zostanie Poza zakresem wpisz wartość od 1 do 7 priorytety : dodana automatycznie Biuro Terenowe PołczynZdrój starter eureka biznes eko imię i nazwisko oficera poż. Wnioskowana

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Referat Egzekucji Administracyjnej. Stan spraw na dzień 31.12.2014r.

Samodzielny Referat Egzekucji Administracyjnej. Stan spraw na dzień 31.12.2014r. Samodzielny Referat Egzekucji Administracyjnej Lp. Rodzaj spraw, 1. Tytuły wykonawcze 30 630 13 094 Niezwłocznie 2. Czynności egzekucyjne 45 116 Niezwłocznie Dział Obsługi Bezpośredniej Lp. Rodzaj spraw,

Bardziej szczegółowo

Symbole formularza/tytułu płatności

Symbole formularza/tytułu płatności RACHUNKI BANKOWE URZĘDÓW SKARBOWYCH - Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych Załącznik nr 4 Symbol formularza/tytułu płatności

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu:

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu: Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej oraz rolniczej w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śl. nr wniosku.. data przyjęcia wniosku.... WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe podatki i zezwolenia. Urząd Marszałkowski w Opolu spotkanie 18.11.2008 r.

Organizacje pozarządowe podatki i zezwolenia. Urząd Marszałkowski w Opolu spotkanie 18.11.2008 r. Organizacje pozarządowe podatki i zezwolenia Urząd Marszałkowski w Opolu spotkanie 18.11.2008 r. Świadomość podatkowa Czy istnieje parasol podatkowy nad działalnością prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej

Bardziej szczegółowo

Wniosek pracodawcy o zwrot ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów:

Wniosek pracodawcy o zwrot ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów: ,, Wniosek pracodawcy o zwrot ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów: poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten dotyczy

Bardziej szczegółowo

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Publikacja omawia z praktycznego punktu widzenia i w sposób przystępny podatki z którymi księgowy

Bardziej szczegółowo