Osteologia. SZKIELET OSIOWY- Czaszka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Osteologia. SZKIELET OSIOWY- Czaszka"

Transkrypt

1 Osteologia SZKIELET OSIOWY- Czaszka

2 K. czołowa os frontalis a. łuska czołowa squama frontalis b. guz czołowy tuber frontale c. łuk brwiowy arcus superciliaris d. brzeg nadoczodołowy margo supraorbitalis e. otwór nadooczodołowy / wcięcie nadoczodołowe foramen supraorbitale / incisura supraorbitalis szew czołowy sutura metopica kresa czołowa linea temporalis a b g c e d f

3 K. czołowa os frontalis g. kresa czołowa linea temporalis g

4 K. czołowa os frontalis h. wyrostek jarzmowy processus zygomaticus i. bruzda zatoki strzałkowej górnej sulcus sinus sagittalis superioris j. grzebień czołowy crista frontalis k. otwór ślepy foramen cecum l. dołeczki ziarenkowate (Pachoniego) foveolae ł. część oczodołowa pars orbitalis m. dół gruczołu łzowego fossa glandulae lacrimalis n. wcięcie sitowe incisura ethmoidalis o. zatoka czołowa sinus frontalis i l j k h ł o n m

5 K. czołowa os frontalis określanie strony: szew wieńcowy jest położony tylnie i wygięty przednio-bocznie, co oznacza, że szwy strzałkowy i wieńcowy nie stykają się pod kątem prostym zatoka czołowa, położona przednio-przyśrodkowo jest często odsłonięta w uszkodzonych fragmentach kresy skroniowe skręcają bocznie i słabną w kierunku tylnim

6 K. czołowa os frontalis wzrost: k. czołowa kostnieje z 2 punktów kostnienia, przedzielonych szwem czołowym, który zwykle zrasta się w 2 r.ż. pomyłki: może być pomylona k. ciemieniową

7 K. ciemieniowa os parietalis a. kąt czołowy angulus frontalis b. kąt klinowy angulus sphenoidalis c. kąt potyliczny angulus occipitalis d. kąt sutkowy angulus mastoideus e. guz ciemieniowy tuber parietalis g. kresa skroniowa górna linea temporalis superior h. kresa skroniowa dolna linea temporalis inferior i. otwór ciemieniowy foramen parietale j. prążki ciemieniowe striae parietalis i a c e g h j b d

8 K. ciemieniowa os parietalis k. dołeczki ziarenkowate (Pachoniego) foveolae granulares (Pachoni) l. bruzda zatoki esowatej sulcus sinus sigmoidei k l

9 K. ciemieniowa os parietalis określanie strony: rowki oponowe biegną pionowo wzdłuż szwu wieńcowego, a bardziej poziomo przy szwie łuskowym szew wieńcowy ma mniej skomplikowany, bardziej zygzakowaty kształt najgrubsze są kąty potyliczny i sutkowy kąt sutkowy po stronie wewnętrznej posiada zatokę szew łuskowy leży bocznie i dolnie, a prążki ciemieniowe są wygięte tylnogórnie

10 K. ciemieniowa os parietalis wzrost: k. ciemieniowa kostnieje z punktu kostnienia położonego w okolicy guza ciemieniowego.kąty k. ciemieniowej nie są zosyfikowane w chwili narodzin i tworzą ciemiączka pomyłki: może być pomylona z k. czołową, potyliczną lub skroniową

11 K. skroniowa os temporalis część skalista łuska k. skroniowej część bębenkowa część sutkowa B C A D

12 K. skroniowa os temporalis a. część łuskowa pars squamosa b. przewód słuchowy zewnętrzny meatus acusticus externus c. grzebień nadprzewodowy crista suprameatica d. grzebień nadsutkowy crista supramastoidea e. wyrostek sutkowaty processus mastoideus a d c b e

13 K. skroniowa os temporalis f. otwór sutkowy foramen mastoideum g. wcięcie sutkowate incisura mastoidea h. guzek stawowy tuberculum articulare i. dół żuchwowy fossa mandibularis j. część bębenkowa pars tympanica k. wyrostek rylcowaty processus styloideus l. otwór rylcowo-sutkowy foramen stylomastoideum ł. pochwa wyrostka rylcowatego vagina processus styloidei m. dół szyjny fossa jugularis n. kanał tętnicy szyjnej canalis caroticus j n ł m h l g k f i

14 K. skroniowa os temporalis q. wcięcie ciemieniowe incisura parietalis r. przewód słuchowy wewnętrzy meatus acusticus internus s. bruzda zatoki esowatej sulcus sinus sigmoidei q s r

15 K. skroniowa os temporalis o. część skalista pars pertosa p. wyrostek jarzmowy processus zygomaticus p o

16 K. skroniowa os temporalis określanie strony: na wyrostku sutkowym, wierzchołek wyrostka jest skierowany dolnie a cały wyrostek jest wygięty do przodu część skalista, przewód słuchowy wewnętrzny znajduje się tylnie a całość zwęża się przednio-przyśrodkowo fragmenty łuski, powierzchnia szwu łuskowego pokrywa kość ciemieniową wyrostke jarzmowy, guzek stawowy jest położony tylnio, górna krawędź łuku jest najcieńsza a szew skroniowo-jarzmowy biegnie od tylniodolnego w kierunku przedniogórnym

17 K. skroniowa os temporalis wzrost: kostnieje z 8 punktów kostnienia podczas życia płodowego. W chwili narodzin tylko 3 punkty pozostają aktywne: cz. łuskowa, cz. skalistosutkowa i pierścień bębenkowy annulus tympanicus pomyłki: brak

18 K. słuchowe ossicula auditus Młoteczek malleus kowadełko incus strzemiączko stapes

19 K. potyliczna os occipitalis A. łuska k. potylicznej B. cz. boczne C. cz. podstawna C B A

20 K. potyliczna os occipitalis a. otwór wielki foramen magnum b. guzowatość potyliczna zewnętrzna protuberantia occipitalis externa c. kresy karkowe najwyższa i górna lineae nuchae suprema et superior d. kresa karkowa dolna linea nuchae inferior e. grzebień potyliczny zewnętrzny crista occipitalis externa c f. kłykcie potyliczne condyles occipitales g. dół kłykciowy fossa condylaris d h. kanał kłykciowy canalis condylaris i. kanał nerwu podjęzykowego e canalis hypoglossalis b i h g a f

21 K. potyliczna os occipitalis i. kanał nerwu podjęzykowego canalis hypoglossalis j. wyrostek szyjny processus jugularis k. wcięcie szyjne incisura jugularis l. wyniosłość krzyżowata eminentia cruciformis ł. guzowatość potyliczna wewnętrzna protuberantia occipitalis interna m. bruzda zatoki strzałkowej górnej sulcus sinus sagittalis superioris n. grzebień potyliczny wewnętrzny crista occipitalis interna o. bruzda zatoki poprzecznej sulcus sinus transversi m l,ł o n i k j

22 K. potyliczna os occipitalis wzrost: k. potyliczna przy narodzinach składa się z 4 części: łuski, części bocznych i cz. podstawnej. Łuska i cz. boczne zrastają się ok. 4 r.ż., a ok. 6 r.ż. przyrasta do nich cz. podstawna. Chrząstkozrost klinowopotyliczny najczęściej zrasta się pomiędzy 18 a 25 r.ż. pomyłki: może być pomylona z łopatką i k. czaszki

23 K. potyliczna os occipitalis określanie strony: za pomocą szwu węgłowego dla samych kłykci krawędź otworu wielkiego znajduje się przyśrodkowo i nieco tylnie dół kłykciowy jest położony tylnie a kanał nerwu podjęzykowego biegnie przedniobocznie do tylnoprzyśrodkowo

24 K. szczękowa os maxillaris a. b. c. d. f. g. h. i. wyrostek jarzmowy processus zygomaticus otwór podoczodołowy foramen infraorbitale dół nadkłowy fossa canina wyrostek czołowy processus frontalis otwór gruszkowaty apertura pyriformis wyrostek zębodołowy processus alveolaris łęki zębodołowe juga alveolaria kolec nosowy przedni spina nasalis anterior grzebień łzowy przedni crista lacrimalis anterior d i a b e h g c f

25 K. szczękowa os maxillaris j. wyrostek podniebienny processus palatinus f

26 K. szczękowa os maxillaris k. zatoka szczękowa sinus maxillaris k

27 K. szczękowa os maxillaris l. bruzda podoczodołowa sulcus infraorbitalis l

28 K. szczękowa os maxillaris ł. zębodoły alveoli dentales m. otwór przysieczny foramen incisivum n. bruzda podniebienna większa sulcus palatinus major n m ł

29 K. szczękowa os maxillaris określanie strony: wyrostek czołowy, cieńszy brzeg jest położony przednio-bocznie, powierzchnia przyśrodkowa jest podziurawiona naczyniami krwionośnymi a grzebień łzowy przedni jest położony bocznie fragmenty z zębodołami ułatwiają określenie stron kości, lecz w innych przypadkach może być konieczne użycie materiału porównawczego

30 K. szczękowa os maxillaris wzrost: każda k. szczękowa ma dwa punkty kostnienia: szczękowy i na kości przysiecznej. Łączą się one wcześnie, ok. 9 m-ca ż.pł. ale szew przysieczny może zostać zachowany pomyłki: może być pomylona z innymi k. czaszki

31 K. podniebienna os palatinum a. grzebień małżowinowy crista conchalis a

32 K. podniebienna os palatinum b. kanał podniebienny większy canalis palatinus major c. blaszka pionowa lamina perpendicularis c b

33 K. podniebienna os palatinum d. kolec nosowy tylny spina nasalis posterior e. wyrostek piramidowy processus pyramidalis e d

34 K. podniebienna os palatinum f. blaszka pozioma lamina horizontalis g. otwór podniebienny większy foramen palatinum major h. otwory podniebienne mniejsze foramina palatina minora g f h

35 K. podniebienna os palatinum określanie strony: powierzchnia górna jest gładka, powierzchna dolna (podniebienna) jest szorstka, krawędź tylna nie łączy się z żadną kością a otwory podniebienne mniejsze i większe są umiejscowione tylno-bocznie

Osteologia. SZKIELET OSIOWY- Czaszka

Osteologia. SZKIELET OSIOWY- Czaszka Osteologia SZKIELET OSIOWY- Czaszka Lemiesz vomer a. skrzydło lemiesza ala vomeris b. tylna krawędź lemiesza a b Lemiesz vomer c. blaszka pionowa lamina perpendicularis d. bruzda lemiesza sulcus vomeris

Bardziej szczegółowo

Osteologia. SZKIELET OSIOWY- Czaszka

Osteologia. SZKIELET OSIOWY- Czaszka Osteologia SZKIELET OSIOWY- Czaszka SZKIELET LUDZKI szkielet osiowy skeleton axiale szkielet kończyn skeleton appendiculare SZKIELET OSIOWY szkielet klatki piersiowej ossa thoracis kręgosłup columna vertebralis

Bardziej szczegółowo

Anatomia topograficzna

Anatomia topograficzna Anatomia topograficzna CZASZKA Wy łą cza jąc ko stecz ki słu cho we, czasz ka skła da się z22 ko ści. Z wy jątkiem żuchwy, która tworzy dolną szczę kę, ko ści czasz ki po łączone są ze so bą za po mo cą

Bardziej szczegółowo

OSTEOLOGIA. Małżowina nosowa dolna Kość łzowa Kość nosowa

OSTEOLOGIA. Małżowina nosowa dolna Kość łzowa Kość nosowa 1 OSTEOLOGIA Kość potyliczna Otwór wielki Część podstawna Stok Guzek gardłowy Część boczna Łuska potyliczna Kłykieć potyliczny Kanał kłykciowy Kanał nerwu podjęzykowego Dół kłykciowy Guzowatość potyliczna

Bardziej szczegółowo

siekacze kły trzonowce korony zęba szyjki zęba korzenia wierzchołka Siekacze Kły przedtrzonowych trzonowych

siekacze kły trzonowce korony zęba szyjki zęba korzenia wierzchołka Siekacze Kły przedtrzonowych trzonowych UKŁAD KOSTNY Zęby Uzębienie człowieka jest zróżnicowane i dwupokoleniowe. Wyróżniamy zęby mleczne (dentes decidui) i stałe (dentes permanentes). Zęby mleczne pojawiają się od. miesiąca życia; pierwszymi

Bardziej szczegółowo

Wykaz mian anatomicznych obowiązujących na zaliczeniu praktycznym z Anatomii dla Kierunku Ratownictwo Medyczne i Pielęgniarstwo 2014/15

Wykaz mian anatomicznych obowiązujących na zaliczeniu praktycznym z Anatomii dla Kierunku Ratownictwo Medyczne i Pielęgniarstwo 2014/15 Wykaz mian anatomicznych obowiązujących na zaliczeniu praktycznym z Anatomii dla Kierunku Ratownictwo Medyczne i Pielęgniarstwo 2014/15 Kolokwium III: Głowa, szyja i ośrodkowy układ nerwowy Kość czołowa

Bardziej szczegółowo

Osteologia. Określanie płci

Osteologia. Określanie płci Osteologia Określanie płci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cecha Wielkość ogólna Jama oczodołu Powierzchnia otworu wielkiego Wyrostki sutkowate Kresy skroniowe Łuki nadoczodołowe Wysokość czaszki Spłaszczenie okolicy

Bardziej szczegółowo

Osteologia SZKIELET OSIOWY

Osteologia SZKIELET OSIOWY Osteologia SZKIELET OSIOWY SZKIELET LUDZKI szkielet osiowy skeleton axiale szkielet kończyn skeleton appendiculare SZKIELET OSIOWY szkielet klatki piersiowej ossa thoracis kręgosłup columna vertebralis

Bardziej szczegółowo

SZKIELET OSIOWY. Slajd 1. Slajd 2. Slajd 3

SZKIELET OSIOWY. Slajd 1. Slajd 2. Slajd 3 Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 SZKIELET OSIOWY Szkielet osiowy zbudowany jest z czaszki, kręgosłupa, żeber i mostka. CZASZKA (cranium) Czaszka składa się z dwóch części: tylno górnej, która stanowi czaszkę mózgową

Bardziej szczegółowo

GŁOWA I SZYJA. Tablica 1. 1 Głowa i szyja. Tablice Nerwy skórne głowy i szyi. 3 Powierzchowne tętnice oraz żyły twarzy i głowy.

GŁOWA I SZYJA. Tablica 1. 1 Głowa i szyja. Tablice Nerwy skórne głowy i szyi. 3 Powierzchowne tętnice oraz żyły twarzy i głowy. GŁOWA I SZYJA Rozdział GŁOWA I SZYJA Anatomia topograficzna Tablica Głowa i szyja Anatomia powierzchowna głowy i szyi Tablice 2 3 2 Nerwy skórne głowy i szyi 3 Powierzchowne tętnice oraz żyły twarzy i

Bardziej szczegółowo

CZASZKI Z GROBÓW, ODKOPANYCH PRZEZ P. BYDŁOWSKIEGO W NOWOSIÓŁCE. (Z 3-ma rysunkami).

CZASZKI Z GROBÓW, ODKOPANYCH PRZEZ P. BYDŁOWSKIEGO W NOWOSIÓŁCE. (Z 3-ma rysunkami). CZASZKI Z GROBÓW, ODKOPANYCH PRZEZ P. BYDŁOWSKIEGO W NOWOSIÓŁCE POWIATU LIPOWIECKIEGO. (Z 3-ma rysunkami). Materyał do tej notatki został mi dostarczony przez p. Erazma Majewskiego. Składa się on z dwóch

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 6. Układ oddechowy złożony z dróg oddechowych i płuc.

WSTĘP. 6. Układ oddechowy złożony z dróg oddechowych i płuc. WSTĘP Biologia jest nauką zajmującą się opisywaniem budowy i funkcjonowania organizmów żywych. Dzielimy ją na takie działy, jak: morfologia, która jest nauką o budowie organizmu, i fizjologia, która jest

Bardziej szczegółowo

Szkielet osiowy zbudowany jest z czaszki, kręgosłupa, żeber i mostka.

Szkielet osiowy zbudowany jest z czaszki, kręgosłupa, żeber i mostka. SZKIELET OSIOWY Szkielet osiowy zbudowany jest z czaszki, kręgosłupa, żeber i mostka. CZASZKA (cranium) Czaszka składa się z dwóch części: tylno górnej, która stanowi czaszkę mózgową i przednio dolnej,

Bardziej szczegółowo

Osteologia KOŃCZYNA GÓRNA

Osteologia KOŃCZYNA GÓRNA Osteologia KOŃCZYNA GÓRNA CZĘŚCI SZKIELETU Szkielet osiowy skeleton axiale Szkielet kończyn skeleton appendiculare SZKIELET KOŃCZYNY GÓRNEJ SKELETON MEMBRI SUPERIORIS obręcz barkowa cingulum membri superioris

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl r. Kazimierz jnfoiszewsl^i.ia opisowa ciała ludzkiego Część I, ze s zyt I. PETEESBURG. Drukarnia J. Mansfelda, Mala Morska 9.

http://rcin.org.pl r. Kazimierz jnfoiszewsl^i.ia opisowa ciała ludzkiego Część I, ze s zyt I. PETEESBURG. Drukarnia J. Mansfelda, Mala Morska 9. 3627 m" W r m r. Kazimierz jnfoiszewsl^i.ia opisowa ciała ludzkiego Część I, ze s zyt I. : ANATOMIA CZASZKOJAMIL PETEESBURG. Drukarnia J. Mansfelda, Mala Morska 9. 1889 1899. pr. Kazimierz J^oiszewsKł

Bardziej szczegółowo

K. PISZCZELOWA TIBIA. wzrost: k. piszczelowa kostnieje z 3 centrów kostnienia. Pierwotny punkt kostnienia kostnieje w 7 tyg. ż. pł.

K. PISZCZELOWA TIBIA. wzrost: k. piszczelowa kostnieje z 3 centrów kostnienia. Pierwotny punkt kostnienia kostnieje w 7 tyg. ż. pł. K. PISZCZELOWA TIBIA wzrost: k. piszczelowa kostnieje z 3 centrów kostnienia. Pierwotny punkt kostnienia kostnieje w 7 tyg. ż. pł. K. STRZAŁKOWA FIBULA b a a. głowa k. strzałkowej caput fibulae b. wierzchołek

Bardziej szczegółowo

Slajd 1 KOŃCZYNA DOLNA: MIĘŚNIE OBRĘCZY. Slajd 2. Slajd 3 MM WEWNĘTRZNE

Slajd 1 KOŃCZYNA DOLNA: MIĘŚNIE OBRĘCZY. Slajd 2. Slajd 3 MM WEWNĘTRZNE Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 KOŃCZYNA DOLNA: MIĘŚNIE OBRĘCZY Do tej grupy należą mięśnie działające na staw biodrowy jako: zginacze, prostowniki, odwodziciele, przywodziciele oraz rotatory uda. Otaczają one

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Czaszka. Ryc. 1. Podział czaszki kostnoszkieletowych ze względu na pochodzenie jej elementów

Ćwiczenie 1 Czaszka. Ryc. 1. Podział czaszki kostnoszkieletowych ze względu na pochodzenie jej elementów 1 Ćwiczenie 1 Czaszka 1. Ewolucja czaszki kręgowców podstawowe trendy i modyfikacje Czaszka (Cranium) zbudowana jest z trzech elementów. Filogenetycznie, najstarszym jest splanchnocranium (trzewioczaszka),

Bardziej szczegółowo

SZKIELET KOŃCZYNY DOLNEJ

SZKIELET KOŃCZYNY DOLNEJ Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 SZKIELET KOŃCZYNY DOLNEJ SZKIELET KOŃCZYNY DOLNEJ DZIELI SIĘ NA: kości obręczy kończyny dolnej, który stanowią kości miedniczne, kości części wolnej kończyny dolnej: - kość udowa

Bardziej szczegółowo

ŚCIANY KLATKI PIERSIOWEJ 2.3.1.2 ŻEBRA

ŚCIANY KLATKI PIERSIOWEJ 2.3.1.2 ŻEBRA 133 2.3.1.2 ŻEBRA U człowieka występuje 12 par żeber. Są to długie, płaskie i wygięte listwy kostne, zwane też kośćmi żebrowymi. Z przodu ich przedłużeniami są chrząstki żebrowe. Tylny koniec żebra (costa)

Bardziej szczegółowo

CIAŁA LUDZKIEGO.

CIAŁA LUDZKIEGO. A N A T O M I A CIAŁA LUDZKIEGO. KRÓTKI RYS ANATOMII CIAŁA LUDZKIEGO. SK R E ŚL IŁ Dr LUDWIK NATANSON. W A R S Z A W A, NAKŁADEM HENRYKA NATANSONA W oln o drukow ać, z warunkiem ułożeniu w Komitecie Cenzury,

Bardziej szczegółowo

К. STOŁY H WO. CZASZKI Z JACKOWICY. (Okres Cymmeryjski) (Les crânes de Jacko wica)

К. STOŁY H WO. CZASZKI Z JACKOWICY. (Okres Cymmeryjski) (Les crânes de Jacko wica) К. STOŁY H WO. CZASZKI Z JACKOWICY (Okres Cymmeryjski) (Les crânes de Jacko wica) Opracowane w pracowni antropologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie. * P. Erazm Majewski dostarczył mi

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANTROPOLOGICZNA CMENTARZYSKA CIAŁOPALNEGO Z TARGOWISKA, STANOWISKA 10 I 11 II. KATALOG SZCZĄTKÓW KOSTNYCH

ANALIZA ANTROPOLOGICZNA CMENTARZYSKA CIAŁOPALNEGO Z TARGOWISKA, STANOWISKA 10 I 11 II. KATALOG SZCZĄTKÓW KOSTNYCH Jarosław Wróbel Analiza antropologiczna cmentarzyska ciałopalnego z Targowiska, stanowiska 10 i 11 II. Katalog szczątków kostnych Analiza antropologiczna cmentarzyska ciałopalnego z Targowiska, stanowiska

Bardziej szczegółowo

Tablica 18. Głowa szyja tułów. 18 Mięśnie właściwe (głębokie) grzbietu ( ryc , , 2.96) I Pasmo boczne

Tablica 18. Głowa szyja tułów. 18 Mięśnie właściwe (głębokie) grzbietu ( ryc , , 2.96) I Pasmo boczne Tablica 18 Głowa szyja tułów 18 Mięśnie właściwe (głębokie) grzbietu ( ryc. 2.76 2.79, 2.81 2.84, 2.96) I Pasmo Pasmo mięśni właściwych grzbietu pokrywa w odcinku szyjnym i lędźwiowym pasmo przyśrodkowe,

Bardziej szczegółowo

Kot. kręg szyjny VII [C7] (vertebra cervicalis VII) kręg piersiowy XIII [Th13] (vertebra thoracica XIII) łopatka (scapula):

Kot. kręg szyjny VII [C7] (vertebra cervicalis VII) kręg piersiowy XIII [Th13] (vertebra thoracica XIII) łopatka (scapula): 10. KOT 443 10 Ryc. 10.1. Cechy morfologii kota: widok od strony lewej. W budowie ciała kota i psa istnieje wiele różnic (zob. ryc. 1.1) dotyczących głównie kształtu i proporcji poszczególnych części ciała.

Bardziej szczegółowo

Slajd 1. Slajd 2. Slajd 3 PODZIAŁ MIĘŚNI GRZBIETU MIĘŚNIE GRZBIETU POWIERZCHOWNE

Slajd 1. Slajd 2. Slajd 3 PODZIAŁ MIĘŚNI GRZBIETU MIĘŚNIE GRZBIETU POWIERZCHOWNE Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 PODZIAŁ MIĘŚNI GRZBIETU Mięśnie grzbietu dzieli się na dwie grupy: - warstwę bardziej powierzchowną stanowią mięśnie związane ze szkieletem kończyny górnej - do warstwy głębokiej

Bardziej szczegółowo

Kręgosłup szyjny 3.1 Diagnostyka Terapia kręgosłupa szyjnego (techniki 93 energizacji mięśni, MET) Terapia odcinka szyjnego

Kręgosłup szyjny 3.1 Diagnostyka Terapia kręgosłupa szyjnego (techniki 93 energizacji mięśni, MET) Terapia odcinka szyjnego 77 Kręgosłup szyjny Tobias K. Dobler, Christian Fossum, Peter Sommerfeld, Dominic Taylor Terapeuta na zdjęciach: Tobias K. Dobler (.), Dominic Taylor (.2).1 Diagnostyka 82 Christian Fossum, Peter Sommerfeld,

Bardziej szczegółowo

RADIOGRAM PRZEGLĄDOWY CZASZKI (RTG)

RADIOGRAM PRZEGLĄDOWY CZASZKI (RTG) ANATOMIA RADIOLOGICZNA CSN, GŁOWA, SZYJA PODSTAWY JOANNA JAWOREK-TROĆ OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY CZASZKA METODY BADANIA RADIOGRAM PRZEGLĄDOWY CZASZKI (RTG) TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA (TK) REZONANS MAGNETYCZNY

Bardziej szczegółowo

10. ANATOMIA RADIOGRAFICZNA GŁOWY, RĘKI I STOPY

10. ANATOMIA RADIOGRAFICZNA GŁOWY, RĘKI I STOPY 10. ANATOMIA RADIOGRAFICZNA GŁOWY, RĘKI I STOPY Rozważania kliniczne dotyczące radiografii Radiografia jest bardzo pożytecznym narzędziem diagnostycznym w medycynie przeżuwaczy, szczególnie w przypadku

Bardziej szczegółowo

SZKIELET KOOCZYNY DOLNEJ

SZKIELET KOOCZYNY DOLNEJ SZKIELET KOOCZYNY DOLNEJ SZKIELET KOOCZYNY DOLNEJ DZIELI SIĘ NA: kości obręczy kooczyny dolnej, który stanowią kości miedniczne, kości części wolnej kooczyny dolnej: - kośd udowa, - kości goleni, - kości

Bardziej szczegółowo

Na okładce preparat anatomiczny ze zbiorów Muzeum Anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum Fot. Jacenty Urbaniak

Na okładce preparat anatomiczny ze zbiorów Muzeum Anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum Fot. Jacenty Urbaniak RECENZENT Prof. dr hab. med. Janina Sokołowska-Pituchowa PROJEKT OKŁADKI Marcin Bruchnalski Na okładce preparat anatomiczny ze zbiorów Muzeum Anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum Fot.

Bardziej szczegółowo

Zakręt czołowy środkowy (gyrus frontalis medius)

Zakręt czołowy środkowy (gyrus frontalis medius) Zakręt czołowy środkowy (gyrus frontalis medius) Glowa jądra ogoniastego (head of caudate nucleus) Nerwy wzrokowe (optic nerves) Tętnica środkowa mózgu (middle cerebral artery) Zbiornik skrzyżowania (chiasmatic

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 7

Spis treści. Wstęp... 7 Wstęp.............................................................. 7 I. Plan budowy ciała ludzkiego... 9 Okolice ciała ludzkiego........................................................................

Bardziej szczegółowo

Anatomia mózgu. Kacper Łukasiewicz

Anatomia mózgu. Kacper Łukasiewicz Anatomia mózgu cz. 4 Plan prezentacji Międzymózgowie - podział Podwzgórze - opis struktur Wzgórzomózgowie - opis struktur Podział międzymózgowia Międzymózgowie (diencephalon) dzielimy na dwie części: -

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIA KRĘGOSŁUPA

POŁĄCZENIA KRĘGOSŁUPA POŁĄCZENIA KRĘGOSŁUPA KRĘGOSŁUP (columna vertebralis) Kręgosłup nie jest sztywnym słupem kostnym składa się z kręgów zrośniętych ze sobą w odcinkach krzyżowym i guzicznym oraz ruchomych połączeo w części

Bardziej szczegółowo

BBONZY I KOŚCI LUDZKIE. 89

BBONZY I KOŚCI LUDZKIE. 89 BBONZY I KOŚCI LUDZKIE. 89 drutu sporządzone. Drut nie okrągły, lecz w przekroju podobny do przekroju bransolety 9282. Co do siekierki nr. 9292, nadmienię tylko, że jest cała gładzona, dług. 76 mm, szerokość

Bardziej szczegółowo

SZKIELET KOŃCZYNY GÓRNEJ

SZKIELET KOŃCZYNY GÓRNEJ Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 SZKIELET KOŃCZYNY GÓRNEJ SZKIELET Szkielet kończyny górnej dzieli się na: 1. Kości obręczy kończyny górnej: - obojczyk, - łopatka 2. Kości części wolnej kończyny górnej: - kość

Bardziej szczegółowo

RYCINA 3-1 Anatomia kości stawu łokciowego i przedramienia widok od strony dłoniowej.

RYCINA 3-1 Anatomia kości stawu łokciowego i przedramienia widok od strony dłoniowej. Rozdział 3 65 crista supracondylaris lateralis fossa radialis epicondylus lateralis crista supracondylaris medialis fossa coronoidea epicondylus medialis capitulum humeri caput radii collum radii tuberositas

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. I. Plan budowy ciała ludzkiego 9 Okolice ciata ludzkiego Układy narządów *P. Określenie orientacyjne w przestrzeni

Spis treści. Wstęp. I. Plan budowy ciała ludzkiego 9 Okolice ciata ludzkiego Układy narządów *P. Określenie orientacyjne w przestrzeni Wstęp 7 I. Plan budowy ciała ludzkiego 9 Okolice ciata ludzkiego Układy narządów *P Określenie orientacyjne w przestrzeni Płaszczyzny ciała Osie ciała II. Układ bierny i czynny ruchu (osteologia, syndesmołogia,

Bardziej szczegółowo

Układ szkieletowy 4. Układ mięśniowy 44. Układ trawienny 68. Układ moczowo-płciowy 96. Układ wewnątrzwydzielniczy 110. Układ naczyniowy 118

Układ szkieletowy 4. Układ mięśniowy 44. Układ trawienny 68. Układ moczowo-płciowy 96. Układ wewnątrzwydzielniczy 110. Układ naczyniowy 118 Spis treści Układ szkieletowy 4 Układ mięśniowy 44 Układ trawienny 68 Układ oddechowy 84 Układ moczowo-płciowy 96 Układ wewnątrzwydzielniczy 110 Układ naczyniowy 118 Układ nerwowy 134 Skóra i narządy zmysłów

Bardziej szczegółowo

UKŁADY NARZĄDÓW U CZŁOWIEKA

UKŁADY NARZĄDÓW U CZŁOWIEKA UKŁADY NARZĄDÓW U CZŁOWIEKA 1. Układy narządów: szkieletowy stawowy mięśniowy pokarmowy oddechowy moczowy płciowy dokrewny (gruczoły wydzielania wewnętrznego) sercowo naczyniowy chłonny nerwowy narządów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANTROPOLOGICZNA WCZESNOŚREDNIOWIECZNEGO SZKIELETU LUDZKIEGO Z CZERSKA, POW. PIASECZNO

ANALIZA ANTROPOLOGICZNA WCZESNOŚREDNIOWIECZNEGO SZKIELETU LUDZKIEGO Z CZERSKA, POW. PIASECZNO Archeologia Polski 1972, 17, 1 pp. 161-166 ANALIZA ANTROPOLOGICZNA WCZESNOŚREDNIOWIECZNEGO SZKIELETU LUDZKIEGO Z CZERSKA, POW. PIASECZNO Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wyników badań

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Ograniczenia i połączenia dołów i przestrzeni czaszki Rozdział 4. Mięśnie i powięzie głowy, szyi i karku

Rozdział 3. Ograniczenia i połączenia dołów i przestrzeni czaszki Rozdział 4. Mięśnie i powięzie głowy, szyi i karku Spis treści 7 Spis treści Rozdział 1. Okolice głowy, szyi i karku... 13 Rozdział 2. Kościec głowy i szyi... 23 2.1. Kościec głowy... 23 2.1.1. Czaszka mózgowa... 23 2.1.1.1. Ściana przednia... 23 2.1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Anatomia ogólna 1. 2 Głowa i szyja Czaszka i mięśnie głowy Nerwy czaszkowe 64

Spis treści. 1 Anatomia ogólna 1. 2 Głowa i szyja Czaszka i mięśnie głowy Nerwy czaszkowe 64 1 Anatomia ogólna 1 Ogólne zasady budowy ciała ludzkiego 1 Położenie narządów wewnętrznych, punkty palpacyjne i linie topograficzne 2 Płaszczyzny i kierunki ciała 4 Osteologia 6 Kościec ciała ludzkiego

Bardziej szczegółowo

Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ

Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ KOMPENDIUM Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA ć i ; 4 T m»4 TOM I Redakcja wydania II MedPharm T O M I KOMPENDIUM Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA Redakcja wydania II autorzy: Elżbieta Błaszczyk Danuta Biegańska-Dembowska

Bardziej szczegółowo

SZKIELET KOOCZYNY GÓRNEJ

SZKIELET KOOCZYNY GÓRNEJ SZKIELET KOOCZYNY GÓRNEJ SZKIELET Szkielet kooczyny górnej dzieli się na: 1. Kości obręczy kooczyny górnej: - obojczyk, - łopatka 2. Kości części wolnej kooczyny górnej: - kośd ramienna, - kości przedramienia,

Bardziej szczegółowo

Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. VII, 2005. A l ic j a Ś m i s z k i e w i c z - S k w a r s k a

Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. VII, 2005. A l ic j a Ś m i s z k i e w i c z - S k w a r s k a Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. VII, 2005 A l ic j a Ś m i s z k i e w i c z - S k w a r s k a A n a l i z a a n t r o p o l o g i c z n a s z c z ą t k ó w k o s t n y c h z n e o l i t u i

Bardziej szczegółowo

SZKIELET Z GROBU KULTURY CERAMIKI SZNUROWEJ W SMROKOWIE, WOJ. MAŁOPOLSKIE ANALIZA ANTROPOLOGICZNA

SZKIELET Z GROBU KULTURY CERAMIKI SZNUROWEJ W SMROKOWIE, WOJ. MAŁOPOLSKIE ANALIZA ANTROPOLOGICZNA SPRAWOZDANIA ARCHEOLOQICZNE, T. 55, 2003 PL ISNN 0081-3834 ELŻBIETA HADUCH SZKIELET Z GROBU KULTURY CERAMIKI SZNUROWEJ W SMROKOWIE, WOJ. MAŁOPOLSKIE ANALIZA ANTROPOLOGICZNA Grób kultury ceramiki sznurowej

Bardziej szczegółowo

ZOFIA IGNASIAK WYDANIE II ELSEYIER URBAN&PARTNER

ZOFIA IGNASIAK WYDANIE II ELSEYIER URBAN&PARTNER ZOFIA IGNASIAK ELSEYIER URBAN&PARTNER WYDANIE II Zofia Ignasiak Anatomia układu ruchu Wydanie II Elsevier Urban & Partner Wrocław \ Spis treści J Wstęp... I. Plan budowy ciała ludzkiego... Okolice ciała

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet

Bardziej szczegółowo

ANATOMICZNE PODSTAWY POSTĘPOWANIA LEKARSKIEGO. Pod redakcją Konstantego Ślusarczyka i Jacka Kosiewicza

ANATOMICZNE PODSTAWY POSTĘPOWANIA LEKARSKIEGO. Pod redakcją Konstantego Ślusarczyka i Jacka Kosiewicza ANATOMICZNE PODSTAWY POSTĘPOWANIA LEKARSKIEGO Pod redakcją Konstantego Ślusarczyka i Jacka Kosiewicza ANATOMICZNE PODSTAWY POSTĘPOWANIA LEKARSKIEGO AUTORZY: Robert JAROSZ Tadeusz JĘDRZEJCZYK Zbigniew KALETKA

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ SZCZĄTKÓW KOSTNYCH Z GROBU SKRZYNKOWEGO ODKRYTEGO W GRABOWIE BOBOWSKIM, GM. STAROGARD GDAŃSKI (STANOWISKO 1)

WYNIKI BADAŃ SZCZĄTKÓW KOSTNYCH Z GROBU SKRZYNKOWEGO ODKRYTEGO W GRABOWIE BOBOWSKIM, GM. STAROGARD GDAŃSKI (STANOWISKO 1) S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 8 2011 WYNIKI BADAŃ SZCZĄTKÓW KOSTNYCH Z GROBU SKRZYNKOWEGO ODKRYTEGO W GRABOWIE BOBOWSKIM, GM. STAROGARD GDAŃSKI (STANOWISKO 1) RESULTS OF RESEARCHES OF

Bardziej szczegółowo

UKŁAD SZKIELETOWY CZŁOWIEKA

UKŁAD SZKIELETOWY CZŁOWIEKA 1. PODZIAŁ I BUDOWA KOŚCI UKŁAD SZKIELETOWY CZŁOWIEKA Szkielet dorosłego człowieka składa się z 206 kości. Ze względu na kształt dzielimy je na cztery rodzaje: - długie kość ramieniowa albo udowa - krótkie

Bardziej szczegółowo

mgr Grzegorz Witkowski Układ szkieletowy

mgr Grzegorz Witkowski Układ szkieletowy mgr Grzegorz Witkowski Układ ruchowy Kości Połączenia kości ścisłe (więzozrost, chrząstkozrost, kościozrost) wolne (stawy) Mięśnie Kości Kości tworzy tkanka kostna tkanka łączna składająca się z: Substancji

Bardziej szczegółowo

BONES OF THE HUMAN BODY KOŚCI CIAŁA LUDZKIEGO

BONES OF THE HUMAN BODY KOŚCI CIAŁA LUDZKIEGO BONES OF THE HUMAN BODY KOŚCI CIAŁA LUDZKIEGO ciała ludzkiego CRANIUM CZASZKA Cranial mózgoczaszki Conchae, inferior nasal (turbinate) małżowina nosowa dolna cienka płytka z kości gąbczastej o zakrzywionych

Bardziej szczegółowo

PORÓD FIZJOLOGICZNY MIROSŁAW WIELGOŚ. I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawski Uniwersytet Medyczny

PORÓD FIZJOLOGICZNY MIROSŁAW WIELGOŚ. I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawski Uniwersytet Medyczny PORÓD FIZJOLOGICZNY MIROSŁAW WIELGOŚ I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawski Uniwersytet Medyczny Definicja - - Ciąża o prawidłowym przebiegu - Ciąża pojedyncza - Ciąża donoszona - Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

BOŻENA PRZYJEMSKA TERAPIA CZ ASZKOWO -KRZYŻO W A SKUTECZNE TECHNIKI LECZENIA. STUDIO ASTROPSYCHOLOGII jeszcze lepsze jutro

BOŻENA PRZYJEMSKA TERAPIA CZ ASZKOWO -KRZYŻO W A SKUTECZNE TECHNIKI LECZENIA. STUDIO ASTROPSYCHOLOGII jeszcze lepsze jutro BOŻENA PRZYJEMSKA TERAPIA CZ ASZKOWO -KRZYŻO W A SKUTECZNE TECHNIKI LECZENIA 9 STUDIO ASTROPSYCHOLOGII jeszcze lepsze jutro BOŻENA PRZYJEMSKA TERAPIA CZ ASZKGW G -KRZYŻOWA SKUTECZNE TECHNIK! LECZENIA «?

Bardziej szczegółowo

Okolice głowy i szyi 4-tygodniowego ludzkiego zarodka przypominają w pewien sposób analogiczne obszary zarodka ryby, znajdującego się na identycznym

Okolice głowy i szyi 4-tygodniowego ludzkiego zarodka przypominają w pewien sposób analogiczne obszary zarodka ryby, znajdującego się na identycznym Multimedial Unit of Dept. of Anatomy JU Okolice głowy i szyi 4-tygodniowego ludzkiego zarodka przypominają w pewien sposób analogiczne obszary zarodka ryby, znajdującego się na identycznym czasowo etapie

Bardziej szczegółowo

Przeżuwacze. Głowa i okolica dobrzuszna szyi przeżuwaczy. Niniejszy i kolejne rozdziały (26 31) dotyczą przede. Część IV

Przeżuwacze. Głowa i okolica dobrzuszna szyi przeżuwaczy. Niniejszy i kolejne rozdziały (26 31) dotyczą przede. Część IV Część IV Przeżuwacze Głowa i okolica dobrzuszna szyi przeżuwaczy Niniejszy i kolejne rozdziały ( ) dotyczą przede wszystkim bydła. Owca i koza różnią się między sobą i oczywiście od bydła wieloma cechami

Bardziej szczegółowo

DOCETAXELUM. Zał cznik C.19. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

DOCETAXELUM. Zał cznik C.19. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Zał cznik C.19. DOCETAXELUM Lp 1 DOCETAXELUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 DOCETAXELUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 DOCETAXELUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4 DOCETAXELUM

Bardziej szczegółowo

ANATOMIA. Flashcards. Kości, stawy i więzadła. Łacińskie mianownictwo anatomiczne. Wydanie kart

ANATOMIA. Flashcards. Kości, stawy i więzadła. Łacińskie mianownictwo anatomiczne. Wydanie kart ANATOMIA Kości, stawy i więzadła Flashcards Łacińskie mianownictwo anatomiczne Wydanie 7 Redakcja naukowa wydania polskiego Grzegorz Żurek Układ kart i tekst zostały przygotowane przez Larsa Bräuera 125

Bardziej szczegółowo

Studia i Materiały. Wanda Kozak-Zychman

Studia i Materiały. Wanda Kozak-Zychman Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego Tom XXXII Rzeszów 2011 Studia i Materiały Wanda Kozak-Zychman Materiały kostne z pochówków wczesnośredniowiecznych odkrytych na Wzgórzu Staromiejskim

Bardziej szczegółowo

1. Protezowanie aparatami (przewodnictwo powietrzne i kostne). 2. Ćwiczenia logopedyczne.

1. Protezowanie aparatami (przewodnictwo powietrzne i kostne). 2. Ćwiczenia logopedyczne. 2. Implantacje mikroelektrod do ślimaka przekazywanie odpowiednio dobranych sygnałów elektrycznych do receptorów w sposób sterowany komputerem. Rehabilitacja w uszkodzeniach słuchu: 1. Protezowanie aparatami

Bardziej szczegółowo

Slajd 1. Slajd 2. Slajd 3 OGÓLNA BUDOWA I MECHANIKA KLATKI PIERSIOWEJ ŻEBRO

Slajd 1. Slajd 2. Slajd 3 OGÓLNA BUDOWA I MECHANIKA KLATKI PIERSIOWEJ ŻEBRO Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 OGÓLNA BUDOWA I MECHANIKA KLATKI PIERSIOWEJ W skład szkieletu klatki piersiowej wchodzi: 12 kręgów piersiowych, 12 par żeber i mostek. trzon mostka ŻEBRO Jest kością długą w kształcie

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA KRĘGOSŁUPA

MECHANIKA KRĘGOSŁUPA MECHANIKA KRĘGOSŁUPA KRZYWIZNY FIZJOLOGICZNE KRĘGOSŁUPA Prawidłowo zbudowany kręgosłup dorosłego człowieka tworzy w płaszczyźnie strzałkowej linię łamaną przypominającą sinusoidę. Odcinek krzyżowy i piersiowy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Układ mięśniowy

Rozdział 3 Układ mięśniowy Rozdział Układ mięśniowy 071_16_R0_Anatomia Nettera do kolorowania.indd 71 2010-06-2 1:11:2 Mięśnie wyrazowe Mięśnie wyrazowe pod kilkoma względami wyróżniają się spośród mięśni szkieletowych. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

MIĘŚNIE KLATKI PIERSIOWEJ

MIĘŚNIE KLATKI PIERSIOWEJ Slajd Slajd 2 Slajd 3 MIĘŚNIE KLATKI PIERSIOWEJ Podział mięśni klatki piersiowej Wyróżnia się trzy grupy mm klatki piersiowej: mięśnie powierzchowne, mięśnie głębokie, przepona Mięśnie powierzchowne Związane

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIA KOŚCI połączenia ścisłe połączenia wolne/ruchome (stawy)

POŁĄCZENIA KOŚCI połączenia ścisłe połączenia wolne/ruchome (stawy) POŁĄCZENIA KOŚCI połączenia ścisłe połączenia wolne/ruchome (stawy) POŁĄCZENIA ŚCISŁE więzozrosty chrząstkozrosty kościozrosty WIĘZOZROSTY więzozrost włóknisty więzozrost sprężysty szew szew gładki/prosty

Bardziej szczegółowo

mgr Grzegorz Witkowski Układ oddechowy

mgr Grzegorz Witkowski Układ oddechowy mgr Grzegorz Witkowski Górne drogi odd: - Jama nosowa - Gardło Dolne drogi odd: - Krtań - Tchawica - Oskrzela - Płuca Jama nosowa Nos zewnętrzny: - Trójścienna piramida - Koniec górny: nasada nosa - Boczne

Bardziej szczegółowo

Analgezja regionalna Głowa Regional anaesthesia The head

Analgezja regionalna Głowa Regional anaesthesia The head R T Y K U Ł P O G L Ą D O W Y / R E V I E W P P E R Wpłynęło/Submitted: 18.05.2009 Poprawiono/Corrected: 14.06.2009 Zaakceptowano/ccepted: 14.06.2009 kademia Medycyny nalgezja regionalna Głowa Regional

Bardziej szczegółowo

Wykaz mian anatomicznych obowiązujących na zaliczeniu praktycznym z Anatomii dla Kierunku Ratownictwo Medyczne i Pielęgniarstwo 2014/15

Wykaz mian anatomicznych obowiązujących na zaliczeniu praktycznym z Anatomii dla Kierunku Ratownictwo Medyczne i Pielęgniarstwo 2014/15 Wykaz mian anatomicznych obowiązujących na zaliczeniu praktycznym z Anatomii dla Kierunku Ratownictwo Medyczne i Pielęgniarstwo 2014/15 Kolokwium I: Klatka piersiowa, grzbiet i kończyna górna Typowy kręg

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie narządu ruchu. Kinga Matczak

Funkcjonowanie narządu ruchu. Kinga Matczak Funkcjonowanie narządu ruchu Kinga Matczak Narząd ruchu zapewnia człowiekowi utrzymanie prawidłowej postawy ciała, dowolne zmiany pozycji i przemieszczanie się w przestrzeni. Ze względu na budowę i właściwości

Bardziej szczegółowo

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz.

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. 42 Załącznik C.26. FLUOROURACILUM 1 FLUOROURACILUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 FLUOROURACILUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 FLUOROURACILUM

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ANATOMICZNE. Slajd 1. Slajd 2. Slajd 3. Piśmiennictwo Podstawowe: 1. Ignasiak Z., Janusz A., Jarosińska A.

PODSTAWY ANATOMICZNE. Slajd 1. Slajd 2. Slajd 3. Piśmiennictwo Podstawowe: 1. Ignasiak Z., Janusz A., Jarosińska A. Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 PODSTAWY ANATOMICZNE Piśmiennictwo Podstawowe: 1. Ignasiak Z., Janusz A., Jarosińska A., [2003]: Anatomia człowieka, cz. I i II. AWF Wrocław. 2. Bochenek A., Reicher M., [najnowsze

Bardziej szczegółowo

Pamiętaj. Instynkt i zmysły zawsze wyprzedzają w działaniu rozum i rozsądek

Pamiętaj. Instynkt i zmysły zawsze wyprzedzają w działaniu rozum i rozsądek Poznań, maj 2015 Pamiętaj Instynkt i zmysły zawsze wyprzedzają w działaniu rozum i rozsądek Tezy filozofii osteopatycznej wg. Littlejohna Osteopatia jest filozofią bazującą na naukowych świadectwach i

Bardziej szczegółowo

Wstęp do terapii manualnej

Wstęp do terapii manualnej Wstęp do terapii manualnej wydanie I polskie pod redakcją Zofii Ignasiak i Grzegorza Zurka URBAN & PARTNER Wim Jorritsma Anatomia na żywym człowieku Wstęp do terapii manualnej Wydanie I polskie pod redakcją

Bardziej szczegółowo

MIĘŚNIE UDA. Slajd 1. Slajd 2. Slajd 3

MIĘŚNIE UDA. Slajd 1. Slajd 2. Slajd 3 Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 MIĘŚNIE UDA Podział mięśni uda Mięśnie położone na udzie stanowią najsilniejszy i największy objętościowo zespół w organizmie ludzkim. Trzy grupy mięśni oddzielone są od siebie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie 13

Spis treści. Wprowadzenie 13 Spis treści Wprowadzenie 13 Badanie klatki piersiowej 21 Klatka piersiowa - projekcja boczna (pionowa wiązka promieni 24 Klatka piersiowa - projekcja grzbietowo-brzuszna 26 Klatka piersiowa - projekcja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA BUDOWA I MECHANIKA KLATKI PIERSIOWEJ

OGÓLNA BUDOWA I MECHANIKA KLATKI PIERSIOWEJ OGÓLNA BUDOWA I MECHANIKA KLATKI PIERSIOWEJ SZKIELET KLATKI PIERSIOWEJ W skład szkieletu klatki piersiowej wchodzi: 12 kręgów piersiowych, 12 par żeber i mostek. trzon mostka ŻEBRO Jest kością długą w

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIA KOŃCZYNY GÓRNEJ

POŁĄCZENIA KOŃCZYNY GÓRNEJ Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 POŁĄCZENIA KOŃCZYNY GÓRNEJ POŁĄCZENIE Z TUŁOWIEM Kończyna górna jest połączona z kośćcem tułowia za pomocą obręczy złożonej z obojczyka i łopatki. W tym połączeniu znajdują się

Bardziej szczegółowo

PACLITAXELUM. Załącznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

PACLITAXELUM. Załącznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Załącznik C.47. PACLITAXELUM Lp 1. PACLITAXELUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. PACLITAXELUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. PACLITAXELUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. PACLITAXELUM

Bardziej szczegółowo

ATLAS ANATOMII PALPACYJNEJ 2. Kończyna dolna

ATLAS ANATOMII PALPACYJNEJ 2. Kończyna dolna ATLAS ANATOMII PALPACYJNEJ 2 Kończyna dolna BADANIE MANUALNE POWŁOK Kończyna dolna Z języka francuskiego tłumaczyła Joanna Józefowicz-Pacuła WARSZAWA WYDAWNICTWO LEKARSKIE PZWL SPIS TREŚCI Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Anatomia opisowa i porównawcza czaszki wybranych gatunków jaszczurek z rodzaju Podarcis (Squamata: Lacertidae)

Anatomia opisowa i porównawcza czaszki wybranych gatunków jaszczurek z rodzaju Podarcis (Squamata: Lacertidae) See discussions, stats, and author profiles for this publication at: http://www.researchgate.net/publication/279955108 Anatomia opisowa i porównawcza czaszki wybranych gatunków jaszczurek z rodzaju Podarcis

Bardziej szczegółowo

Układ szkieletowy Iza Falęcka

Układ szkieletowy Iza Falęcka Układ szkieletowy Iza alęcka Zaznacz podpunkt, w którym nie wymieniono kości krótkich. a) kość łokciowa, kość miednicza, rzepka b) kość krzyżowa, paliczki, łopatka c) kość nadgarstka, kręgosłup, kość śródręcza

Bardziej szczegółowo

Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony

Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony Schneidera i umieszczeniu pod nią biomateriału. Zestaw

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANTROPOLOGICZNA MATERIAŁÓW KOSTNYCH Z CMENTARZYSKA KULTURY CERAMIKI SZNUROWEJ W KONIUSZY, WOJ. KRAKÓW

ANALIZA ANTROPOLOGICZNA MATERIAŁÓW KOSTNYCH Z CMENTARZYSKA KULTURY CERAMIKI SZNUROWEJ W KONIUSZY, WOJ. KRAKÓW Sprawozdania Archeologiczne, t. XXXI, 1979 ELŻBIETA GLEŃ ANALIZA ANTROPOLOGICZNA MATERIAŁÓW KOSTNYCH Z CMENTARZYSKA KULTURY CERAMIKI SZNUROWEJ W KONIUSZY, WOJ. KRAKÓW Ryc. 1. Koniusza, woj. Kraków. Ułożenie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2017-2023 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Anatomia A/A

Bardziej szczegółowo

NERWY CZASZKOWE I ICH JĄDRA. KLINICZNE ASPEKTY USZKODZEŃ NERWÓW CZASZKOWYCH.

NERWY CZASZKOWE I ICH JĄDRA. KLINICZNE ASPEKTY USZKODZEŃ NERWÓW CZASZKOWYCH. NERWY CZASZKOWE I ICH JĄDRA. KLINICZNE ASPEKTY USZKODZEŃ NERWÓW CZASZKOWYCH. Uszkodzenie nerwu węchowego powoduje anosmię (brak węchu). Może być wynikiem złamania w obrębie dołu przedniego czaszki lub

Bardziej szczegółowo

a) b) c) d) 3 rylcowo-gnykowego. Pień nerwu twarzowego oznaczono 4.

a) b) c) d) 3 rylcowo-gnykowego. Pień nerwu twarzowego oznaczono 4. Ryc. 50 a). Dojście górne do preparowania nerwu twarzowego opiera się na identyfikacji wyrostka sutkowatego i mięśni: 1 mostkowosutkowo-obojczykowego, 2 dwubrzuścowego, 3 rylcowo-gnykowego. Pień nerwu

Bardziej szczegółowo

Anatomia wprowadzenie

Anatomia wprowadzenie Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Anatomia wprowadzenie Piśmiennictwo Podstawowe: 1. Ignasiak Z., Janusz A., Jarosińska A., [2003]: Anatomia człowieka, cz. I i II. AWF Wrocław. 2. Bochenek A., Reicher M., [najnowsze

Bardziej szczegółowo

Badanie ultrasonograficzne tętnic zewnątrzczaszkowych i wewnątrzczaszkowych metodą dopplerowską

Badanie ultrasonograficzne tętnic zewnątrzczaszkowych i wewnątrzczaszkowych metodą dopplerowską 10 Badanie ultrasonograficzne tętnic zewnątrzczaszkowych i wewnątrzczaszkowych metodą dopplerowską Joanna Wojczal W rozdziale omówiono badanie dopplerowskie ( na ślepo ) tętnic domózgo wych zewnątrzczaszkowych

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Dzierżykray-Rogalski Szczątki kostne z grobu kultury amfor kulistych w Stoku w powiecie puławskim

Tadeusz Dzierżykray-Rogalski Szczątki kostne z grobu kultury amfor kulistych w Stoku w powiecie puławskim Tadeusz Dzierżykray-Rogalski Szczątki kostne z grobu kultury amfor kulistych w Stoku w powiecie puławskim Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio F 2/3, 235-254 1947 ANNALES

Bardziej szczegółowo

MIĘŚNIE PODPOTYLICZNE

MIĘŚNIE PODPOTYLICZNE MIĘŚNIE PODPOTYLICZNE M. PROSTY BOCZNY GŁOWY M. SKOŚNY GÓRNY GŁOWY M. PROSTY TYLNY WIĘKSZY M. SKOŚNY DOLNY GŁOWY mm. międzypoprzeczne szyi wyrostek kolczysty kręgu obrotowego M. PROSTY TYLNY MNIEJSZY wyrostek

Bardziej szczegółowo

zgięcie odwiedzenie rotacja zewnętrzna (ręka za głowę górą) rotacja wewnętrzna (ręka za plecami do łopatki)

zgięcie odwiedzenie rotacja zewnętrzna (ręka za głowę górą) rotacja wewnętrzna (ręka za plecami do łopatki) Diagnostyka wizualna barku 1. Norma ustawienia łopatki: łopatka w odległości ok 8 cm od kręgosłupa, umiejscowiona między TH2 i TH7, płasko przylegająca do klatki, zrotowana 30 st. 2. Norma ustawienia głowy

Bardziej szczegółowo

Warsztaty tomografii komputerowej ucho

Warsztaty tomografii komputerowej ucho Warsztaty tomografii komputerowej ucho 1. obraz TK w granicach normy rozległa pneumatyzacja kości skroniowych (93) 2. zwłóknienie przyśrodkowych części przewodów słuchowych zewnętrznych pogrubienie tkanek

Bardziej szczegółowo

NAUKI O CZŁOWIEKU. Biologia kości Terminologia

NAUKI O CZŁOWIEKU. Biologia kości Terminologia NAUKI O CZŁOWIEKU Biologia kości Terminologia PODSTAWOWE INFORMACJE O KOŚCIACH Kośd jest jedną z najmocniejszych substancji biologicznych Szkielet jednak to mniej niż 20% masy ciała FUNKCJE KOŚCI Układ

Bardziej szczegółowo

PACLITAXELUM. Zał cznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

PACLITAXELUM. Zał cznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Zał cznik C.47. PACLITAXELUM Lp 1. PACLITAXELUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. PACLITAXELUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. PACLITAXELUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. PACLITAXELUM

Bardziej szczegółowo

Anatomia topograficzna kości twarzoczaszki w aspekcie analizy warunków do implantacji wszczepów filarowych lub stosowania tradycyjnych protez zębowych

Anatomia topograficzna kości twarzoczaszki w aspekcie analizy warunków do implantacji wszczepów filarowych lub stosowania tradycyjnych protez zębowych 2008, tom IX, nr 1 (30) Stanisław Majewski Anatomia topograficzna kości twarzoczaszki w aspekcie analizy warunków do implantacji wszczepów filarowych lub stosowania tradycyjnych protez zębowych Topographic

Bardziej szczegółowo