Slajd 1. Slajd 2. Slajd 3 PODZIAŁ MIĘŚNI GRZBIETU MIĘŚNIE GRZBIETU POWIERZCHOWNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Slajd 1. Slajd 2. Slajd 3 PODZIAŁ MIĘŚNI GRZBIETU MIĘŚNIE GRZBIETU POWIERZCHOWNE"

Transkrypt

1 Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 PODZIAŁ MIĘŚNI GRZBIETU Mięśnie grzbietu dzieli się na dwie grupy: - warstwę bardziej powierzchowną stanowią mięśnie związane ze szkieletem kończyny górnej - do warstwy głębokiej należą mięśnie kręgosłupa MIĘŚNIE GRZBIETU POWIERZCHOWNE W tej grupie znajdują się mięśnie rozpoczynające się na kręgosłupie: - mięśnie kolcowo-ramienne (związane z kończyną górną) - mięśnie kolcowo-żebrowe (związane z żebrami)

2 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6 MIĘŚNIE KOLCOWO-RAMIENNE m. czworoboczny (m. trapezius) PP kresa karkowa górna, guzowatość potyliczna zewnętrzna, więzadło karkowe i wyrostki kolczyste kręgów od C 7 do Th 12 PK koniec barkowy obojczyka, wyrostek barkowy i grzebień łopatki, przyśrodkowy koniec grzebienia łopatki Czynność: pociąganie barków ku górze i ku tyłowi, prostowanie odcinka szyjnego kręgosłupa, zbliżanie łopatek do kręgosłupa i obracanie ich kątem bocznym ku górze, a dolnym ku bokowi bierze udział w odwodzeniu kończyny górnej ponad poziom m. najszerszy grzbietu (m. latissimus dorsi) PP wyrostki kolczyste kręgów od Th 7 do L 5, grzebień krzyżowy pośrodkowy, przyśrodkowa część grzebienia biodrowego, żebra od X do XII i kąt dolny łopatki PK grzebień guzka mniejszego kości ramiennej Czynność: przywodzi ramię, pociąga ku tyłowi i obraca je do wewnątrz. Przy ustalonych i opuszczonych kkg napinający się mięsień uciska żebra i staje się mięśniem wydechowym ( m. kaszlu ). m. równoległoboczny (m. rhomboideus) PP wyrostki kolczyste kręgów od C 6 do Th 4 PK brzeg przyśrodkowy łopatki między grzebieniem a kątem dolnym Czynność: pociąga łopatkę ku górze i do linii pośrodkowej tylnej

3 Slajd 7 Slajd 8 Slajd 9 m. dźwigacz łopatki (m. levator scapulae) PP guzki tylne wyrostków poprzecznych kręgów od C 1 do C 4 PK kąt górny i górna część brzegu przyśrodkowego łopatki Czynność: pociąga łopatkę ku górze i do linii pośrodkowej tylnej MIĘŚNIE KOLCOWO-ŻEBROWE m. zębaty tylny górny (m. serratus posterior superior) PP wyrostki kolczyste kręgów od C 6 do Th 2 PK żebra od II do V Czynność: kurcząc się unosi żebra jest m. wdechowym m. zębaty tylny dolny (m. serratus posterior inferior) PP wyrostki kolczyste kręgów od Th 11 do L 2 lub L 3 PK cztery lub pięć zębów przyczepia się do brzegów dolnych ostatnich żeber Czynność: pociąga ku tyłowi i obniża ostatnie żebra rozciąga klatkę piersiową (zwiększa jej długość i pojemność) m. wdechowy. Współdziała z przeponą przy wdechu zapobiegając unoszeniu dolnych żeber i pociąganiu ich ku przodowi.

4 Slajd 10 MIĘŚNIE GRZBIETU GŁĘBOKIE W skład tej grupy wchodzą mięśnie położone po obu stronach kręgosłupa- między wyrostkami kolczystymi kręgów a kątami żeber i stanowią one właściwe mm grzbietu. Grupa ta rozciąga się od kości potylicznej do kości krzyżowej. Ze względu na wspólną czynność noszą nazwę: mięsień prostownik grzbietu (musculus erector spinae). Slajd 11 mięsień prostownik grzbietu Slajd 12 schemat mm grzbietu 3. m. półkolcowy szyi 4. m. półkolcowy głowy 6. m. biodrowo-żebrowy szyi 7. m. półkolcowy klatki piersiowej 8. m. kolcowy klatki piersiowej 9. m. biodrowo-żebrowy klatki piersiowej 11. m. biodrowo-żebrowy lędźwi 12. m. najdłuższy klatki piersiowej 17. m. wielodzielny 24. m. najdłuższy głowy 25. m. najdłuższy szyi 26. m. najdłuższy klatki piersiowej

5 Slajd 13 Slajd 14 Slajd 15 Mięśnie płatowate Leżą w okolicy karku, pod m. czworobocznym i m. mostkowo obojczykowo - sutkowym. m. płatowaty głowy (m. splenius capitis): PP więzadło karkowe na wys. od C 3 do C 7, wyrostki kolczyste Th 1 i Th 2 i więzadło nadkolcowe PK wyrostek sutkowy kości skroniowej oraz poniżej kresy karkowej górnej kości potylicznej m. płatowaty szyi (m. splenius cervicis): PP wyrostki kolczyste i więzadło nadkolcowe od Th 3 do Th 5 PK guzki tylne wyrostków poprzecznych od C 1 do C 3. Mięśnie długie grzbietu: biodrowo-żebrowy, najdłuższy i kolcowy. Mięśnie mają wspólny PP na kości biodrowej, więzadle krzyżowo-kolcowym, w. krzyżowobiodrowym tylnym, w. nadkolcowym i blaszce powierzchownej powięzi piersiowo-lędźwiowej. W górnej części okolicy lędźwiowej wspólna masa mięśniowa dzieli się na 3 podłużne pasma: 1. boczne m. biodrowo-żebrowy, 2. pośrednie m. najdłuższy, 3. przyśrodkowe m. kolcowy. Każde z nich dzieli się na 3 części w zależności od okolicy, w której przebiega. Mięśnie długie grzbietu Mięsień i jego części PP PK m. biodrowo-żebrowy (m. iliocostalis) a) lędźwi, b) klatki piersiowej, c) szyi m. najdłuższy (m. longissimus) a) klatki piersiowej, b) szyi, c) głowy wspólna masa mięśniowa, kąty żeber od I do XII, kąty żeber od III do XII wyrostki poprzeczne kręgów od C 4 do C 6 m. kolcowy (m. spinalis) a) klatki piersiowej, b) szyi, c) głowy wspólna masa mięśniowa, wyrostki żebrowe i wyrostki poprzeczne dodatkowe kręgów kręgów od Th 1 do Th 12 i od lędźwiowych, poprzeczne C 3 do C 7 kręgów od Th 1 do Th 12 i od C 2 do C 6, żebra od III do X, wyrostek sutkowy kości skroniowej wyrostki kolczyste kręgów L 1 - L 2, Th 10 -Th 12, Th 1-Th 2 i dolnych kręgów szyjnych wyrostki kolczyste kręgów od Th 2 do Th 8 i od C 2 do C 4, guzowatość potyliczna zewnętrzna

6 Slajd 16 Slajd 17 Slajd 18 Mięsień poprzeczno-kolcowy (m. transversospinalis) Jest to szereg drobnych mięśni biegnących od wyrostków poprzecznych w górę i do linii środkowej. Składają się na niego 3 grupy mięśni: 1. m. półkolcowy, 2. m. wielodzielny, 3. mm skręcające Mięsień poprzeczno-kolcowy Mięsień i jego części PP PK m. półkolcowy (m. wyrostki poprzeczne wyrostki kolczyste kręgów semispinalis) kręgów od Th 1 do Th 10 i od od Th 1 do Th 4 i od C 2 do C 6, a) klatki piersiowej, b) szyi, c) głowy C 4 do C 6 łuska kości potylicznej m. wielodzielny (m. multifidus) mm skręcające (mm rotatores) a) lędźwi, b) klatki piersiowej, c) szyi kość krzyżowa, kość wyrostki kolczyste kręgów miedniczna, więzadła lędźwiowych, piersiowych krzyżowo-biodrowe tylne i i szyjnych krzyżowo-kolcowe, wyrostki suteczkowate kręgów L, poprzeczne kręgów Th i stawowe kręgów od C 5 do C 7 wyrostki poprzeczne kręgów Mięśnie krótkie grzbietu podstawy wyrostków kolczystych kręgów położonych wyżej Są to drobne mięśnie przyczepiające się do sąsiadujących ze sobą kręgów. Należą do nich mm międzykolcowe i międzypoprzeczne.

7 Slajd 19 Slajd 20 Slajd 21 Mięśnie krótkie grzbietu Mięśnie i ich odcinki mm międzykolcowe (mm interspinales) a) lędźwi, b) klatki piersiowej, c) szyi PP i PK łączą wierzchołki wyrostków kolczystych sąsiadujących kręgów mm międzypoprzeczne łączą wyrostki żebrowe i dodatkowe (mm intertransversarii) z suteczkowatymi kręgów lędźwiowych, a) lędźwi, wyrostki poprzeczne dolnych kręgów b) klatki piersiowej (tylko w dolnej części) piersiowych oraz guzki przednie i tylne c) szyi wyrostków poprzecznych kręgów szyjnych Czynność mięśni głębokich grzbietu Mięśnie te stanowią zespół prostujący kręgosłup przyczyniają się do utrzymywania pionowej postawy ciała. Działając jednostronnie zginają kręgosłup w swoją stronę. Mięśnie posiadające skośny przebieg włókien obracają kręgosłup w swoją stronę lub przeciwną (w zależności od przyczepów): mm płatowate głowy i szyi obracają głowę w swoją stronę, m. poprzeczno-kolcowy obraca klatkę piersiową, szyję i głowę w stronę przeciwną. Mięśnie podpotyliczne m. prosty tylny głowy mniejszy 2. m. prosty tylny głowy większy 3. m. skośny głowy górny 4. m. skośny głowy dolny 4 Jest to grupa mięśni łączących kręg szczytowy i obrotowy z czaszką: mm proste tylne głowy większy i mniejszy, m. prosty boczny głowy i mm skośne głowy górny i dolny. Czynność: mm proste tylne głowy większy i mniejszy działając obustronnie unoszą głowę, jednostronnie obracają głowę w swoją stronę, mm skośne głowy działając obustronnie prostują głowę, działając jednostronnie m. skośny górny obraca głowę w stronę przeciwną, a m. skośny dolny w swoją stronę.

8 Slajd Mięśnie posturalne Jest to grupa mięśni odpowiedzialna za utrzymywanie pionowej postawy ciała. Należą do niej: 1. m. prostownik grzbietu, 2. m. prosty brzucha, 3. m. pośladkowy wielki, 4. m. czworogłowy uda, 5. m. trójgłowy łydki

KINEZJOLOGIA ( prof. dr hab. Jacek Lewandowski )

KINEZJOLOGIA ( prof. dr hab. Jacek Lewandowski ) KINEZJOLOGIA ( prof. dr hab. Jacek Lewandowski ) AKINEZJA brak lub upośledzenie wykonywania ruchów, które bardzo często określa się mianem niedowładu. Wywołane jest uszkodzeniem obwodowego narządu ruchu,

Bardziej szczegółowo

Badanie i leczenie dysfunkcji piersiowego odcinka kręgosłupa

Badanie i leczenie dysfunkcji piersiowego odcinka kręgosłupa Badanie i leczenie dysfunkcji piersiowego odcinka kręgosłupa 205 Badanie i leczenie dysfunkcji piersiowego odcinka kręgosłupa ZARYS ROZDZIAŁU W rozdziale tym przedstawiono kinematykę piersiowego odcinka

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH WYDZIAŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KIERUNEK: FIZJOTERAPIA MARIA DOBOSZ

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH WYDZIAŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KIERUNEK: FIZJOTERAPIA MARIA DOBOSZ ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH WYDZIAŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KIERUNEK: FIZJOTERAPIA MARIA DOBOSZ WPŁYW USZKODZENIA MIĘŚNIA NADGRZEBIENIOWEGO NA STABILNOŚĆ I MOBLINOŚĆ OBRĘCZY BARKOWEJ PRACA MAGISTERSKA

Bardziej szczegółowo

OSTEOPATIA WISCERALNA III

OSTEOPATIA WISCERALNA III OSTEOPATIA WISCERALNA III Michel Puylaerd D.O. Śledziona, nerki, pęcherz moczowy, macica, prostata, klatka piersiowa 1 SPIS TREŚCI 1. Śledziona...3 2. Nerki i moczowód.5 3. Pęcherz moczowy 11 4. Macica..16

Bardziej szczegółowo

- odmienności określane jako błędy w przypadku ich utrwalenia się, wymagające dłuŝszego, odpowiednio dobranego postępowania korekcyjnego

- odmienności określane jako błędy w przypadku ich utrwalenia się, wymagające dłuŝszego, odpowiednio dobranego postępowania korekcyjnego POSTAWA CIAŁA - indywidualne ukształtowanie ciała i połoŝenie poszczególnych odcinków tułowia oraz nóg w pozycji stojącej. Postawa jest nawykiem ruchowym; człowiek moŝe poprawić j ą przez napięcie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Budowa i funkcje kręgosłupa jako całości Budowa kręgów Budowa krążka międzykręgowego Zespoły anatomiczno-czynnościowe kręgosłupa

Budowa i funkcje kręgosłupa jako całości Budowa kręgów Budowa krążka międzykręgowego Zespoły anatomiczno-czynnościowe kręgosłupa Budowa i funkcje kręgosłupa jako całości Kręgosłup jest największym narządem ludzkiego ciała w jego skład wchodzi: kręgosłup właściwy, będący kolumną zbudowaną z elementów kostnych (kręgów), połączonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WŁASNY Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I SPDP Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM

PROGRAM WŁASNY Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I SPDP Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM PROGRAM WŁASNY Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I SPDP Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM Opracowanie: mgr Joanna Bek mgr Przemysław Góźdź OPOLE 2011 SPIS

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia. Rehabilitacja w schorzeniach odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa

Ćwiczenia. Rehabilitacja w schorzeniach odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa Ćwiczenia 1. Rehabilitacja w schorzeniach odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa 1.1. Stabilny Mostek ćwiczenia izometryczne mięśni tułowia 1.2. Mobilizacja zgięciowo-wyprostna kręgosłupa na dużej piłce

Bardziej szczegółowo

BADANIE KLINICZNE I RADIOLOGICZNE SKOLIOZ

BADANIE KLINICZNE I RADIOLOGICZNE SKOLIOZ BADANIE KLINICZNE I RADIOLOGICZNE SKOLIOZ mgr Radosław Raźniewski Badanie Kliniczne i Radiologiczne Skolioz 2 SPIS TREŚCI: 1. Anatomia i biomechanika kręgosłupa 2. Co to jest skolioza? 3. Objawy 4. Epidemiologia

Bardziej szczegółowo

OCENA WYNIKÓW LECZENIA DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA W ODCINKU LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWYM MASAŻEM WIBROAKUSTYCZNYM

OCENA WYNIKÓW LECZENIA DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA W ODCINKU LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWYM MASAŻEM WIBROAKUSTYCZNYM UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI WYDZIAŁ Wojskowo-Lekarski Oddział FIZJOTERAPII PATRYCJA MROZEK Nr albumu: 506817840 OCENA WYNIKÓW LECZENIA DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA W ODCINKU LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWYM MASAŻEM

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE PRASKIEJ SZKOŁY MEDYCYNY MANUALNEJ: TERAPIA MANUALNA PROGRAM SZKOLENIA:

SZKOLENIE PRASKIEJ SZKOŁY MEDYCYNY MANUALNEJ: TERAPIA MANUALNA PROGRAM SZKOLENIA: SZKOLENIE PRASKIEJ SZKOŁY MEDYCYNY MANUALNEJ: TERAPIA MANUALNA PROGRAM SZKOLENIA: Moduł I A : techniki tkanek miękkich, techniki relaksacji mięśni. Cel modułu: uczestnicy szkolenia poznają techniki diagnostyczno

Bardziej szczegółowo

METODY I ZASADY OCENY POSTAWY CIAŁA O P R A C O W A N I E :

METODY I ZASADY OCENY POSTAWY CIAŁA O P R A C O W A N I E : METODY I ZASADY OCENY POSTAWY CIAŁA O P R A C O W A N I E : M I R O S Ł A W A O W C Z A R E K Co to jest postawa ciała? Postawa ciała to indywidualne ukształtowanie ciała i poszczególnych odcinków tułowia

Bardziej szczegółowo

Daniel Nowotczyñski. SAMOLECZENIE w medycynie naturalnej

Daniel Nowotczyñski. SAMOLECZENIE w medycynie naturalnej Daniel Nowotczyñski SAMOLECZENIE w medycynie naturalnej Daniel Nowotczyński SAMOLECZENIE W MEDYCYNIE NATURALNEJ - SUPLEMENT SPIS TREŚCI OD AUTORA...3 CZĘŚĆ I: IRYDOLOGIA CZYLI TAJEMNICE TWOICH OCZU...4

Bardziej szczegółowo

Joanna Chowańska. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Fizjoterapia

Joanna Chowańska. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Fizjoterapia Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Fizjoterapia Joanna Chowańska ZASADNOŚĆ STOSOWANIA RÓŻNYCH POZYCJI PRZY BADANIU METODĄ TOPOGRAFII POWIERZCHNIOWEJ

Bardziej szczegółowo

TERAPIA MANUALNA HOLISTYCZNA PROGRAM KURSU

TERAPIA MANUALNA HOLISTYCZNA PROGRAM KURSU TERAPIA MANUALNA HOLISTYCZNA PROGRAM KURSU WERSJA 08.2014 Spis treści Wprowadzenie... 3 Moduł I... 6 Podstawowe pojęcia w modelu dynamicznym rozumienia procesów chorobowych oraz procesów zdrowienia....

Bardziej szczegółowo

WIELOSPECJALISTYCZNY KURS MEDYCYNY MANUALNEJ

WIELOSPECJALISTYCZNY KURS MEDYCYNY MANUALNEJ WIELOSPECJALISTYCZNY KURS MEDYCYNY MANUALNEJ Patronat naukowy : Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne. Oddział Śląski Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej. Oddział Śląski Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

ANATOMICZNE PODSTAWY POSTĘPOWANIA LEKARSKIEGO. Pod redakcją Konstantego Ślusarczyka i Jacka Kosiewicza

ANATOMICZNE PODSTAWY POSTĘPOWANIA LEKARSKIEGO. Pod redakcją Konstantego Ślusarczyka i Jacka Kosiewicza ANATOMICZNE PODSTAWY POSTĘPOWANIA LEKARSKIEGO Pod redakcją Konstantego Ślusarczyka i Jacka Kosiewicza ANATOMICZNE PODSTAWY POSTĘPOWANIA LEKARSKIEGO AUTORZY: Robert JAROSZ Tadeusz JĘDRZEJCZYK Zbigniew KALETKA

Bardziej szczegółowo

Wady postawy ciała i metody ich diagnozowania. Wady kr gosłupa w płaszczy nie strzałkowej Plecy okr głe - kifotyczn kifoz totaln Plecy wkl słe

Wady postawy ciała i metody ich diagnozowania.  Wady kr gosłupa w płaszczy nie strzałkowej Plecy okr głe - kifotyczn kifoz totaln Plecy wkl słe Wady postawy ciała i metody ich diagnozowania. Kręgosłup ludzki w prawidłowych warunkach w płaszczyźnie czołowej jest linią prostą, w płaszczyźnie strzałkowej, zaś - tworzy on swoiste, łukowate wygięcia,

Bardziej szczegółowo

Eleonora Pacewicz Dobór ćwiczeń w korekcji wad postawy w płaszczyźnie strzałkowej

Eleonora Pacewicz Dobór ćwiczeń w korekcji wad postawy w płaszczyźnie strzałkowej Eleonora Pacewicz Dobór ćwiczeń w korekcji wad postawy w płaszczyźnie strzałkowej. Koszalin 2008 SPIS TREŚCI Wstęp.. Rozdział pierwszy Mechanizm utrzymania osiowej równowagi kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej...

Bardziej szczegółowo

Skuteczność poizometrycznej relaksacji mięśni u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych

Skuteczność poizometrycznej relaksacji mięśni u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych Wydział Wojskowo Lekarski Oddział Fizjoterapii Tomasz Szkudlarek Nr albumu 092023 Skuteczność poizometrycznej relaksacji mięśni u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Zestawy ćwiczeń z użyciem kijów

Zestawy ćwiczeń z użyciem kijów Zestawy ćwiczeń z użyciem kijów Głównym zadaniem tych podstawowych ćwiczeń z kijami jest przygotowanie stawów i mięśni do treningu, lub regeneracja ich po wysiłku. Nordic Walking jest wspaniałym i funkcjonalnym

Bardziej szczegółowo

GIMNASTYKA KOREKCYJNA NIE ZAWSZE SERIO.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA NIE ZAWSZE SERIO. GIMNASTYKA KOREKCYJNA NIE ZAWSZE SERIO. Moja koleżanka w publikacji zatytułowanej wady postawy przedstawiła istotę problemu. Czym zajmuje się gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna. Scharakteryzowała wady

Bardziej szczegółowo

UKŁAD KOSTNO MIĘŚNIOWY BADANIE PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE. Dr n. med. Bartosz Symonides

UKŁAD KOSTNO MIĘŚNIOWY BADANIE PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE. Dr n. med. Bartosz Symonides UKŁAD KOSTNO MIĘŚNIOWY BADANIE PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE Dr n. med. Bartosz Symonides Dolegliwości ze strony układu kostno-mięśniowego Dlaczego ważne? Jedne z najczęściej zgłaszanych dolegliwości Wywiad

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ĆWICZEŃ DLA SKOLIOZ

PROGRAM ĆWICZEŃ DLA SKOLIOZ PROGRAM ĆWICZEŃ DLA SKOLIOZ Boczne skrzywienie kręgosłupa (skolioza) może być spowodowane wieloma czynnikami. Jednak najczęściej są one wynikiem osłabienia mięśni grzbietu i brzucha (w głównej mierze odpowiedzialnych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA DLA STUDENTÓW I ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII

ZAKRES WYMAGAŃ Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA DLA STUDENTÓW I ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII ZAKRES WYMAGAŃ Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA DLA STUDENTÓW I ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII Znajomość mian anatomicznych w języku polskim i angielskim. Osie i płaszczyzny ciała człowieka. Narządy bierne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia w pigułce. Autorki: mgr Wioletta Wójcik mgr Ewa Stefańska mgr Iwona Wiśniowska. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.

Ćwiczenia w pigułce. Autorki: mgr Wioletta Wójcik mgr Ewa Stefańska mgr Iwona Wiśniowska. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory. Ćwiczenia w pigułce Autorki: mgr Wioletta Wójcik mgr Ewa Stefańska mgr Iwona Wiśniowska SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI:...2 WSTĘP...3 RODZAJE ZAJĘĆ RUCHOWYCH:...5 STRETCHING (ROZCIĄGANIE MIĘŚNI)...6 ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

www.terapiafunkcjonalna.pl WPROWADZENIE... 6 STRUKTURA BADANIA FIZJOTERAPEUTYCZNEGO... 8 Lokalizacja i Dermatomy... 8 Symptomy początkowe...

www.terapiafunkcjonalna.pl WPROWADZENIE... 6 STRUKTURA BADANIA FIZJOTERAPEUTYCZNEGO... 8 Lokalizacja i Dermatomy... 8 Symptomy początkowe... Spis treści WPROWADZENIE... 6 JAKI JEST CEL TEGO E- BOOKA?... 6 DLACZEGO WARTO PRZECZYTAĆ TEGO E- BOOKA?... 6 CZYM JEST DZWONEK ALARMOWY?... 6 CZYM NIE JEST DZWONEK ALARMOWY?... 7 JAK OBEJRZEĆ MATERIAŁY

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

KONSPEKT ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ KONSPEKT ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ Prowadząca: Joanna Chrobocińska Liczba ćwiczących: do 14 osób, Czas: 30 minut, Wada: boczne skrzywienie kręgosłupa I st. (skolioza) Temat: Ćwiczenia mięśni prostownika

Bardziej szczegółowo

Aktywność dla zdrowia Prosty lek

Aktywność dla zdrowia Prosty lek Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Aktywność dla zdrowia Prosty lek ĆWICZENIA Ewa Kozdroń Warszawa 2014 Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Aktywność dla zdrowia Prosty lek ĆWICZENIA Ewa

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT

DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT MIROSŁAWA OWCZAREK ŁÓDŹ 11.05.2013 DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT [Wpisz adres] [Wpisz numer telefonu] [Wpisz adres e-mail] Pracę swoją dedykuję: Dzieciom, Rodzicom, Radzie Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo