Oprawa kamieni jubilerskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oprawa kamieni jubilerskich"

Transkrypt

1 Oprawa kamieni jubilerskich Najczęściej oprawiane kamienie mają kształt okrągły. Ich szlif zwany jest w jubilerstwie brylantowym, tak szlifowane są diamenty, szafiry, rubiny, cyrkonie i wiele innych kamieni naturalnych i syntetycznych. Mogą one być oprawiane w oprawki, / oprawa na całym obwodzie /w łapki. lub kulki / korny /. Mamy także oprawy bardziej skomplikowane, które w tłumaczeniu na język polski, należałoby nazwać oprawą kanałową, oprawą bruk i oprawą niewidoczną Ponieważ najwięcej zakuwa się małych kamieni, od nich możemy zacząć naukę. Rys.192 Załóżmy, że mamy oprawić 3mm. diament o szlifie brylantowym, w niewielkim damskim sygnecie, którego powierzchnia jest kwadratem o bokach 8x8 mm. Przy pomocy cyrkla obrysowujemy krawędzie górnej powierzchni sygnetu. Odstęp od krawędzi do linii obrysu powinien wynosić 1 mm. Następnie rysujemy dwie linie ukośne na krzyż, tak, aby uchwyci środek kwadratu. Możemy teraz cyrklem wrysować koło równe średnicy kamienia. Rysujemy także drugie mniejsze koło. Po co? Po to, aby, możliwe było wczesne korygowanie położenia rozwiercanego otworu. Jest to ważny szczegół szczególnie w przypadku, kiedy będziemy osadzali wiele kamieni w możliwie najmniejszej powierzchni. Mając wyrysowane oba koła nawiercamy wiertłem otwór a następnie go powiększamy. Warto używać do pierwszego wiercenia możliwie małej średnicy wiertła, a następnie użyć wiertła większego. Czasami zamiast drugiego wiertła używamy frezu do rozwiercania. Cały czas uważamy, aby otwór w trakcie rozwiercania był usytuowany centrycznie. Otwór po rozwierceniu musi być mniejszy od średnicy kamienia

2 Rys Końcowy rozwiert otworu wykonujemy frezem do oprawy kamieni. Kształt frezu pokazano na rysunku Jego średnica musi odpowiadać średnicy kamienia. Na tym etapie niezwykle ważne jest, aby otwór nie był ani za głęboki ani zbyt płytki. Prawidłowo zagłębiony kamień to ten, którego tafla minimalnie wystaje ponad płaszczyznę, w której jest osadzony. Zbyt płytkie zagłębienie kamienia może nam przysporzyć kłopotów z nałożeniem na niego kulki, która ma go mocować. Kiedy otwór mamy już gotowy, możemy dalsze czynności wykonywać na dwa sposoby. Pierwszy, którego ja sam nie stosuję, polega na głębokim nacięciu rylcem grawerskim o bardzo wąskim ostrzu dwóch linii od rogu czworokąta do samego otworu Linie te biorą początek w rogu i rozchodzą się nieco przy otworze na kamień. Patrz rysunek. Nacięcia takie wykonuje się na wszystkich czterech rogach. Płaszczyzny pomiędzy linią boczną wzdłuż krawędzi sygnetu a wykonanymi nacięciami, ścinamy płaskim rylcem w taki sposób, aby tworzyły nachylenie ok. 15º- 20 ºdo otworu. Nachylenie tych płaszczyzn będzie tworzyło tak zwane lustro kamienia. Miejscem nienaruszonym jest tylko to, które znajduje się pomiędzy dwoma głębokimi nacięciami na poszczególnych rogach. Po włożeniu kamienia do przygotowanego otworu, przystępujemy do formowania kulki. Zagłębiamy ostrze półokrągłego rylca, około jednego mm pomiędzy dwoma wcześniej wykonanymi na rogach nacięciami. Poprzez silny nacisk nasuwamy ostrzem tworzący się wiór na kamień. Rylec nie może posunąć się zbyt daleko, aby materiał pod jego ostrzem, na krawędzi otworu nie został oderwany. Rys. 194 Musi on jednak nasunąć metal tak daleko, aby krawędź kamienia znalazła się pod nim. Zebrany i uniesiony metal dociskamy zakuwaczem do kulek. Wgłębienie zakuwacza tworzy wówczas kulkę, a faktycznie coś w rodzaju główki nitu, który swą częścią zachodzi na kamień. Cztery takie kulki mocują na stałe kamień do sygnetu. Całość wystarczy lekko przepolerować i przejechać kilkakrotnie po krawędziach czworoboku miligryfem. Tej metody nie stosuję, szczególnie, jeśli mam oprawiać wiele małych kamieni z tej prostej przyczyny, że ścinany płaskim rylcem materiał pod tz. lustro w dalszej pracy powoduje silne refleksy świetlne, co nie tylko męczy oczy, ale i utrudnia dostrzeganie wszystkich szczegółów. Praca odbywa się na ogół pod intensywnym światłem. Dla tej przyczyny, ja, po wykonaniu otworu umieszczam w nim kamień i od razu półokrągłym rylcem zakuwam, podnosząc kulki na kamień. Kolejna czynność to dociśnięcie kulek zakuwaczem i dopiero na koniec, płaskim rylcem zbieram zbędny materiał, wykonując wokół kamienia lustro. Jeśli oprawiamy nieco większy kamień i mamy do dyspozycji dużą powierzchnię, możemy zakuć go w nieco bardziej ozdobny sposób. Wykonujemy nie jedną, lecz po trzy kulki w każdym rogu. Rozmieszczenie kulek w takim przypadku pokazano na rysunku 194 po stronie prawej.

3 Rys. 195 Pamiętajmy, że najlepiej rylec grawerski tnie metal, jeśli jest zaostrzony pod kątem 70º do 75º. Kąt rozwarcia pomiędzy płaszczyzną ciętą a spodnią linią rylca wynosi dużo poniżej 10º. Kąt ten jest trudny do zmierzenia, ale myślę, że nie jest on większy niż 3º do 5º. Im będzie on większy tym trudniej będzie się nam pracowało. Aby rylec posuwał się do przodu nie wystarczy sama siła ręki, pchającej rylec. Dłoń musi wykonywać ruch podobny do ruchu koła balansowego w zegarku. Tak jakby dłoń poruszała się według swej osi w lewo i w prawo z jednoczesnym naciskiem w przód na główkę rylca. Dobrze pracuje się z rylcem półokrągłym nr 52. Zakuwacz do kulek, dobieramy w zależności od wielkości oprawianych kamieni i wielkości formowanych kulek, a zatem i od rodzaju rylca. Sygnet męski.opal, szlif owalny kaboszon w oprawce gładkiej, diamenty oprawione kanałowo.

4 Rys. 196 Jeśli mamy oprawić w płaskiej obrączce kilka kamieni, -3, 5, 7, kamieni lub więcej, to robimy to w następujący sposób. Pierwsza rzecz to rozmieszczenie kamieni. W tym przypadku klient życzy sobie ze względu na koszty, zużycie jak najmniejszej ilości diamentów. Chce jednocześnie, aby wyglądało, że jest ich więcej niż w rzeczywistości. Osiągniemy to rozsuwając kamienie. Taki rozsuw może wynosić od 1/3 do 1/2 średnicy diamentu. Większe rozsunięcie, wpływa niekorzystnie na widok kompozycji. Kiedy mamy rozrysowane rozmieszczenie kamieni pozostałe czynności wykonujemy tak jak to zostało opisane podczas oprawy pojedynczego kamienia. Sposób rozrysowania pokazuje zamieszczony rysunek. Pozwala on jednocześnie ustalić kolejność poszczególnych czynności. Zdecydowana różnica dotyczy jedynie lustra, które wykonujemy na końcu. Proszę zwrócić uwagę, że pomiędzy kamieniami ścinamy tak krawędzie, aby powstały tam maleńkie ostrosłupy. Coś na kształt małych piramid. Dzięki temu powstaje wzrokowa iluzja, niedozwalająca spostrzec, że pomiędzy diamentami jest znaczny odstęp.

5 Rys Jeśli klient jest zamożny i jedyny warunek, jaki stawia to ten, aby praca była dobrze wykonana a wyrób przedstawiał znaczną wartość to w takim przypadku zdecydujemy się na oprawę dużej ilości diamentów. Nie będziemy pozostawiać pomiędzy nimi wolnej przestrzeni, lecz ustawimy je jeden przy drugim. Mówiąc prościej kamień będzie się stykał z kamieniem. Rozrysowujemy pola poszczególnych kamieni i ustalamy punkty środków ich położenia. Możemy zauważyć, że zarysowane cyrklem średnice kamieni nie stykają się z sobą. Gdybyśmy nie pozostawili pewnego odstępu, przy umieszczaniu kamieni w nawierconych otworach, mogłoby się okazać, że ich krawędzie zahaczają o siebie i któryś z kamieni nie daje się wcisnąć pomiędzy pozostałe. Kamienie wbrew pozorom nie posiadają dokładnie takich samych rozmiarów, dotyczy to szczególnie kamieni szlachetnych. Wolna przestrzeń przykładowo dla kamieni o średnicy 2mm. powinna wynosić około mm. podczas wykonywania otworów może ona być ścięta przez wibrację obracającego się z dużą prędkością freza. Tam gdzie zostanie ona nienaruszona, ścinamy ją półokrągłym rylcem grawerskim. Ścięcie to, pomiędzy kamieniami, zostało zaznaczone na rysunku. Rys. 198 Jest ono zaznaczone bardzo wyraźnie i jest doskonale widoczne. W praktyce, kiedy wypolerowane złoto silnie błyszczy, a dochodzi do tego blask kamienia, jakakolwiek wolna przestrzeń rzędu ułamka milimetra jest niewidoczna. Optyczne wrażenie jest takie jakby kamień opierał się o kamień.

6 Rys. 199 Na rysunku pokazane zostało, w jaki sposób płaskim rylcem, zbierane jest złoto, aby utworzyć lustro wokół kamienia. Rys Na przekroju poprzecznym możemy prześledzić kąt nachylenia płaszczyzn lustra, usytuowanie kulek na kamieniu, oraz głębokość, w jakiej jest osadzony kamień. Oprawa kamienia w oprawce gładkiej na całym obwodzie polega na wycięciu rylcem bądź okrągłym frezem rowka dookoła wewnętrznej ścianki oprawki, ułożenia kamienia w oprawce i kiedy jego krawędź opiera się o wycięty rowek dociśnięcie do niego dolnej części oprawki. Dociśnięcie może być wykonane zakuwaczem płaskim lub doklepanie młotkiem. Ta druga metoda jest powszechnie używana.

7 Rys. 201 Oprawa kanałowa kamieni W oprawie kanałowej kamienie zaciskane są od góry. Rozmieszczenie kamieni nie wymaga kolejnego opisu. Jeśli sami wycinamy kanał, musimy wyciąć go węższy od średnicy kamienia. Jeśli dysponujemy gotowym wyrobem w formie odlewu, kamienie dobieramy większe od szerokości kanału. Duże firmy sprzedające gotowe półprodukty w swych katalogach podają od razu ilość i wielkość kamieni potrzebnych do wykończenia danego modelu. W takim przypadku nasz cały wysiłek skupia się na osadzeniu kamieni. Najpierw nacinamy jedną ściankę kanału frezem ustawionym pod takim kątem, aby druga ścianka była nienaruszona. Kiedy frez wykona wcięcie w ściance, frez prostujemy do pionu i nacinamy ściankę przeciwległą. Rys. 202

8 Nacięcia obu ścianek będą różne, co widać na zamieszczonym rysunku. Po włożeniu do kanału kamieni, zakuwamy je zakuwaczem o płaskim kwadratowym zakończeniu. Do zakucia kanału najczęściej nie wystarcza sam nacisk ręki uzbrojonej w zakuwacz, Musimy użyć młoteczka udarowego, a jeśli takiego nie mamy, zwykłego młotka zegarmistrzowskiego. Płaski zakuwacz naprowadzamy na krawędź kanału w pobliże kamienia i uderzamy w niego młotkiem. W ten sposób rozklepujemy złoto, dociskając go do kamienia. Jeśli kamienie w momencie zakuwania drgają pod wpływem uderzeń, unieruchamiamy je odrobinę miękkiego, lepkiego wosku. Wosk ten usuniemy później poprzez wygotowanie w gorącej wodzie, rozpuszczając w nafcie, lub o ile kamienie odporne są na wysokie temperatury, poprzez wypalenie palnikiem. Fot. 203 Przykład oprawy kanałowej Rys, 204 Oprawa kamienia w łapki jest znacznie bardziej prosta, mniej pracochłonna i łatwa w wykonaniu. Najczęściej mamy do czynienia z oprawą w cztery łapki. Cała praca sprowadza się do nacięcia frezem łapek tak jak to pokazano na rysunku. Frez musi mieć średnicę kamienia. Czasem zachodzi konieczność nieco rozgiąć lub dogiąć łapki do środka. W środek naciętych łapek wciskamy kamień i zaciskamy na nim końce łapek. Jeśli zbyt daleko zachodzą na kamień, przycinamy je piłką, a następnie zaokrąglamy trójkątnym pilnikiem iglakiem. Po obróbce pilnikiem wyrównujemy je frezem kubeczkowym i polerujemy.

9 Rys, 205 Łapki nie powinny wystawać ponad taflę kamienia Dość trudna i skomplikowana jest oprawa kamieni o szlifie markiza. Wydłużony kształt kamienia może być oprawiony w cztery łapki, ale jego ostro zbiegające się na końcach płaszczyzny zahaczałyby o odzież i rękawiczki. Dla tych właśnie kamieni opracowano nieco inną oprawkę. Pokazana jest ona na zamieszczonym rysunku. Jej wykonanie jest stosunkowo trudne. Wykonują ją specjalizujące się w produkcji półfabrykatów złotniczych, firmy. Osadzenie kamienia w takiej oprawie polega ma nacięciu wszystkich łapek na odpowiednim poziomie łącznie z łapkami czołowymi, których przekrój poprzeczny, ma kształt ceownika. Po włożeniu kamienia i dogięciu wszystkich łapek to właśnie łapki czołowe sprawiają najwięcej kłopotu. Doginamy przede wszystkim ich zakończenia. Obrobienie pilnikiem musi być tak wykonane, aby łapki te nie były ostre i nie zaczepiały o odzież Rys. 206 Oprawa w łapki do kamieni o szlifie,,markiza. Oprawa kamieni półszlachetnych szlifowanych jako kaboszon w gładkiej oprawce na całym obwodzie, polega w pierwszym rzędzie na podebraniu okrągłym frezem lub rylcem oprawki od środka. Głębokość podebrania materiału, musi być na tyle duża, aby po włożeniu kamienia w oprawkę krawędzie można było docisnąć ręcznym zakuwaczem lub doklepać młoteczkiem. W taki sposób można oprawiać zarówno kamienie półszlachetne, które najczęściej szlifowane są we wspomniane już kaboszony, jak również wszystkie inne kamienie szlifowane w facetki Rys Oprawa kamieni półszlachetnych Na koniec chciałbym wspomnieć o zakuwaniu kamieni w taki rodzaj, że można to by nazwać brukowaniem W tym układzie kamienie układane są możliwie jak najbardziej ściśle obok siebie. Aby to zrobić układamy kamienie mijankowo. Bardzo ważne jest dokładne zmierzenie kamieni i precyzyjne rozrysowanie ich układu. Patrz kolejny rysunek. Po odwierceniu otworów i umieszczeniu w nich kamieni, w części środkowej pomiędzy otworami pozostaną niewielkie trójkąty materiału. Widać to bardzo wyraźnie na schemacie rysunkowym oznaczonym literą,,d trójkąt taki należy przy pomocy płaskiego rylca- zakuwacza obrócić tak jak to pokazują strzałki. Jest to możliwe tylko, jeśli po kolei spychać będziemy końce wystających trójkątów na kamienie, zgodnie z kierunkiem, jaki sobie przyjmiemy. Pożądany efekt tej pracy powinien wyglądać jak na rysunku,,e, gdzie wyraźnie widać że trójkąt przesunął się zamykając kamienie do siebie przyległe. W ten sposób mamy zamknięty kamień środkowy i wszystkie

10 pozostałe kamienie doń przylegające od strony środkowej a d b c e f Rys. 208,,Brukowanie kamieniami. Zamknięcie ich z pozostałych stron odbywa się poprzez sformowanie kulek tak jak przy oprawie pojedynczego kamienia. Ze względu na odległość kamieni od krawędzi płytki kulki będą miały różną wielkość. Będziemy robili sześć kulek dużych, które mocować będą po dwa kamienie, jedną kulką, oraz sześć kulek małych, mocujących pojedyncze kamienie przez każdą z kulek. Do końcowego ukształtowania kulek użyjemy odpowiednich zakuwaczy wklęsłych, tak jak przy zakuwaniu kamieni w korny Ten rodzaj zakuwania kamieni, można spotkać dosyć często w większych okazach biżuterii. Mogą to być sygnety męskie, lub duże damskie broszki, bransolety, spinki. Ta forma oprawy okrągłych kamieni jest bardzo efektowna I robi na klientach dobre wrażenie Rys209. Oprócz typowego oprawiania kamieni w systemie kanałowym są także i inne, które są pochodną tej oprawy. Przykłady takiego osadzania pokazano na rysunku. Sam kamień tak jak w typowej oprawie kanałowej jest mocowany w ten sam sposób. Zupełnie inaczej oprawiany jest diament czy cyrkonia w gładkie lustro. Ten rodzaj oprawy

11 pokazano na fotografii. Fot. 210 Oprawa w lustro Oprawa w lustro wydaje się być bardzo prosta, jednakże jej wykonanie wymaga dwóch rzeczy. Dobrych oczu i bardzo dokładnego dopasowania rozmiaru frezu do rozmiaru kamienia. Wykonany w złocie otwór musi być takiej wielkości, aby wciśnięty w niego kamień nie wypadał samoczynnie. Kamień, który ma nadmierny luz, może być bardzo trudny do zakucia. Podczas pokazu zakuwania kamienia, setter / oprawiacz kamieni/ posługiwał się młoteczkiem pneumatycznym z końcówką kwadratową zeszlifowaną i wypolerowaną na kształt płozy u sanek. Patrz rysunek. Płozą tą objeżdżał po krawędzi dolegającej do kamienia powodując jej spłaszczenie. Powodowało to jednocześnie nasunięcie części złota na kamień. Wokół kamienia powstawała nachylona płaszczyzna. Tak oprawiony diament nie posiadał żadnych widocznych śladów zamocowań. Oprawa była gładka i nie haczyła o garderobę klienta. Dla spotęgowania efektu oprawy w lustro, powierzchnię złota wokół kamienia najczęściej się matuje. Tym efektowniejszy jest blask diamentu i lustra wokół niego. W takiej oprawie sam kamień robi wrażenie większego i bardziej widocznego. W ostatnim czasie tego rodzaju oprawa diamentów jest nie tylko w modzie, ale chętnie stosowana, przez jubilerów ze względu na efektowny wygląd i niewielką ilość zużywanych do oprawy kamieni Rys. 211 Narzędzia i ich użycie. Po wielu próbach z użyciem Maxgrawera i młoteczka udarowego, zdecydowałem się na użycie nieco innej metody oprawiania kamieni. Do tego celu użyłem okrągłego stalowego prętu o średnicy około 4 mm. z zaostrzonym końcem. Naciskając nim silnie, rozwalcowywałem krawędź dookoła kamienia tak długo aż kamień był zakuty, a wokół niego powstało lustro o odpowiednim nachyleniu. To samo można robić narzędziem o przekroju kwadratu z końcem podobnym do płozy. Wprawdzie trzeba włożyć sporo wysiłku w sam nacisk na krawędź, którą musimy spłaszczyć, ale w tej metodzie ryzyko stłuczenia kamienia, bądź jego uszkodzenia jest niewielka. Jeśli spróbujemy

12 oprawić cyrkonię w srebro próby , które jest stosunkowo miękkie, to przekonamy się ze jest to dosyć łatwe, Zamieszczone rysunki powinny ułatwić zrozumienie, w jaki sposób należy postępować podczas pracy przy zakuwaniu kamieni. Zakucie musi być wykonane bardzo starannie. Szczególnie dokładne musi być spasowanie otworu i kamienia. Jakiekolwiek luzy bądź niedokładności w zakuciu kamienia mogą być przyczyną jego wypadnięcia podczas noszenia biżuterii. Jeśli mielibyśmy jakiekolwiek wątpliwości, co do oprawy kamienia, lepiej dodatkowo zamocować go na dwie maleńkie trudne do zobaczenia gołym okiem kulki. Rys Zakuwanie w lustro Oprawa diamentów w oprawie niedostrzegalnej, lub niewidocznej, ma miejsce w stosunku do kamieni o szlifie princes. Pojawiła się w Los Angeles, zaledwie kilka lat temu. Opinia wśród kolegów z branży, którzy pracują w Stanach jest taka, że przy oprawie kamieni, obok siebie, siedzi setter i szlifierz jednocześnie. Były także opinie, że przez kamienie przeciągany jest drut. Oglądając te wyroby na Expo w Nowym Jorku zauważyłem ze każdy kamień ma swoje oddzielne gniazdo, na którym się opiera. Na powierzchni i w samych kamieniach nie było niczego, co mogłoby utrzymywać kamienie w ich pozycji. Ponieważ w tej sprawie jestem sceptykiem, uważam, że kamienie albo łączone są ze sobą tak jak parkiet, na podłodze, metodą na pióro i wpust, albo klejone. Ponieważ cena diamentów jest wysoka, należy przypuszczać, że stosuje się tą pierwszą metodę. Cena wyrobów z tak wykonaną oprawą znacznie przekraczała cenę wyrobów z diamentami oprawianymi tradycyjnie. Ponieważ sposób oprawy unvisible był tajemnicą wytwórcy, który ją pierwszy wynalazł i zastosował, niewiele więcej mogą o niej powiedzieć. Być może któryś z polskich złotników wie o tej metodzie więcej i zechce się swoimi wiadomościami z nami podzielić. Fot Oprawa diamentów niewidoczna dla oka.

13 Fot. 214 Ten sam rodzaj oprawy w obrączkach Na zakończenie możne tylko zauważyć ze zmniejszenie lub powiększenie obrączki, takiej jak na fotografii powyżej, nie może być wykonane, żadną metodą. Fot. 215 Serduszko wysadzane diamentami. Brak jest widocznych miejsc, w których kamień byłby mocowany do podstawy. W obrączce wyraźnie widać, że każdy diament ma swoje oddzielne gniazdo

14

15

16

17

18

19

20

21

22

oprawa kaboszonu w tzw. cargę

oprawa kaboszonu w tzw. cargę oprawa kaboszonu w tzw. cargę Zajmuje się tworzeniem biżuterii w technikach jubilerskich. Chciałbym przybliżyć Wam jedną z podstawowych umiejętności, którą wykorzystuje się w tej technice oprawę kaboszonu

Bardziej szczegółowo

12^ OPIS OCHRONNY PL WZORU UŻYTKOWEGO

12^ OPIS OCHRONNY PL WZORU UŻYTKOWEGO raiplarz ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 12^ OPIS OCHRONNY PL 61285 WZORU UŻYTKOWEGO (21J Numer zgłoszenia: 111351 @ Data zgłoszenia: 25.08.2000 Y1 0 Intel7:

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla lądowisk szpitalnych oddziałów ratunkowych

Wymagania dla lądowisk szpitalnych oddziałów ratunkowych Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. Wymagania dla lądowisk szpitalnych oddziałów ratunkowych 1. Lądowisko wyznaczone jest przez strefę podejścia do lądowania i startu,

Bardziej szczegółowo

Łączenie blatów kuchennych o szerokości 60 cm

Łączenie blatów kuchennych o szerokości 60 cm Nr 529 Łączenie blatów kuchennych o szerokości 60 cm Opis Z pomocą szablonu do blatów kuchennych PS 900 oraz frezarki górnowrzecionowej Festool, np. OF 1400, można szybko i łatwo wykonywać połączenia tych

Bardziej szczegółowo

PL B1. SKRZETUSKI RAFAŁ, Niemodlin, PL SKRZETUSKI ZBIGNIEW, Niemodlin, PL SKRZETUSKI BARTOSZ, Niemodlin, PL

PL B1. SKRZETUSKI RAFAŁ, Niemodlin, PL SKRZETUSKI ZBIGNIEW, Niemodlin, PL SKRZETUSKI BARTOSZ, Niemodlin, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209287 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 376523 (51) Int.Cl. E04H 17/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 05.08.2005

Bardziej szczegółowo

SZa 98 strona 1 Rysunek techniczny

SZa 98 strona 1 Rysunek techniczny Wstęp Wymiarowanie Rodzaje linii rysunkowych i ich przeznaczenie 1. linia ciągła cienka linie pomocnicze, kreskowanie przekrojów, linie wymiarowe, 2. linia ciągła gruba krawędzie widoczne 3. linia kreskowa

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 5 i 6 Przygotowanie dokumentacji technicznej dla brył

Ćwiczenie nr 5 i 6 Przygotowanie dokumentacji technicznej dla brył Ćwiczenie nr 5 i 6 Przygotowanie dokumentacji technicznej dla brył Zadanie A Celem będzie wykonanie rysunku pokazanego NA KOŃCU zadania. Rysując proszę się posłużyć podanymi tam wymiarami. Pamiętajmy o

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2 Znormalizowane elementy rysunku technicznego. Przekroje.

WYKŁAD 2 Znormalizowane elementy rysunku technicznego. Przekroje. WYKŁAD 2 Znormalizowane elementy rysunku technicznego. Przekroje. Tworzenie z formatu A4 formatów podstawowych. Rodzaje linii Najważniejsze zastosowania linii: - ciągła gruba do rysowania widocznych krawędzi

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FLAGOWYCH PROFILI ICOPAL AL 73 /1,3/ 2200

SYSTEM FLAGOWYCH PROFILI ICOPAL AL 73 /1,3/ 2200 Aluminiowe Profilowane Listwy Dociskowe SYSTEM FLAGOWYCH PROFILI ICOPAL AL 73 /1,3/ 2200 ICOPAL S.A. Lipiec 2014 Opracował : GGŁ, BGA 22/9/2011 Powerpoint Template Page 1 22/9/2011 Powerpoint Template

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA LĄDOWISK SZPITALNYCH ODDZIAŁÓW RATUNKOWYCH

WYMAGANIA DLA LĄDOWISK SZPITALNYCH ODDZIAŁÓW RATUNKOWYCH Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. WYMAGANIA DLA LĄDOWISK SZPITALNYCH ODDZIAŁÓW RATUNKOWYCH 1. Lądowisko wyznaczone jest przez strefę podejścia do lądowania i startu,

Bardziej szczegółowo

Garaż na rowery Bikeport

Garaż na rowery Bikeport Garaż na rowery Bikeport Zabezpieczenie przed wiatrem i deszczem. Garaż na rowery Bikeport Czy męczy cię chowanie roweru do piwnicy? Rozwiązaniem jest garaż na rowery - Bikeport - do samodzielnego montażu,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO formaty arkuszy

PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO formaty arkuszy Format PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO formaty arkuszy Wymiary arkusza (mm) A0 841 x 1189 A1 594 x 841 A2 420 x 594 A3 297 x 420 A4 210 x 297 Rysunki wykonujemy na formacie A4, muszą one mieć obramowanie

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114048 (22) Data zgłoszenia: 25.04.2003 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62651 (13)

Bardziej szczegółowo

RZUTOWANIE PROSTOKĄTNE

RZUTOWANIE PROSTOKĄTNE RZUTOWANIE PROSTOKĄTNE WPROWADZENIE Wykonywanie rysunku technicznego - zastosowanie Rysunek techniczny przedmiotu jest najczęściej podstawą jego wykonania, dlatego odwzorowywany przedmiot nie powinien

Bardziej szczegółowo

... T"" ...J CD CD. Frez palcowy walcowo-cz%wy. RESZKA GRZEGORZ JG SERVICE, Lublin, PL POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL

... T ...J CD CD. Frez palcowy walcowo-cz%wy. RESZKA GRZEGORZ JG SERVICE, Lublin, PL POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217266 (13) 81 (21) Numer zgłoszenia 392522 (51) Int.CI 823851/04 (2006.01) 823C 5/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

Łożysko z pochyleniami

Łożysko z pochyleniami Łożysko z pochyleniami Wykonamy model części jak na rys. 1 Rys. 1 Część ta ma płaszczyznę symetrii (pokazaną na rys. 1). Płaszczyzna ta może być płaszczyzną podziału formy odlewniczej. Aby model można

Bardziej szczegółowo

(12) O P IS O C H R O N N Y W Z O R U P R Z E M Y S Ł O W E G O

(12) O P IS O C H R O N N Y W Z O R U P R Z E M Y S Ł O W E G O RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) O P IS O C H R O N N Y W Z O R U P R Z E M Y S Ł O W E G O (19) P L (11) 1 6 0 2 4 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia' 15320 (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/IL02/00463 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/IL02/00463 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203626 (21) Numer zgłoszenia: 364376 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 16.06.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ŻALUZJI MEBLOWYCH

SYSTEM ŻALUZJI MEBLOWYCH SYSTEM ŻALUZJI MEBLOWYCH 05/2012 Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu klientów na pojedyncze zestawy żaluzji meblowych, firma Thermoplast Sp. z o.o. przygotowała pakiety montażowe o szerokościach: 400,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki Ćwiczenie laboratoryjne 2 Temat: Modelowanie powierzchni swobodnych 3D przy użyciu programu Autodesk Inventor Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Widoki WPROWADZENIE. Rzutowanie prostokątne - podział Rzuty prostokątne dzieli się na trzy rodzaje: widoki,.przekroje, kłady.

Widoki WPROWADZENIE. Rzutowanie prostokątne - podział Rzuty prostokątne dzieli się na trzy rodzaje: widoki,.przekroje, kłady. Widoki WPROWADZENIE Rzutowanie prostokątne - podział Rzuty prostokątne dzieli się na trzy rodzaje: widoki, przekroje, kłady Widoki obrazują zewnętrzną czyli widoczną część przedmiotu Przekroje przedstawiają

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie i profilowanie frontów meblowych

Kształtowanie i profilowanie frontów meblowych Nr 228 Kształtowanie i profilowanie frontów meblowych A Opis Oprócz klasycznych konstrukcji drzwiowych, które można wykonać w łatwy sposób przy użyciu frezów do kontrprofili i płycin, istnieje również

Bardziej szczegółowo

PRZEKROJE RYSUNKOWE CZ.1 PRZEKROJE PROSTE. Opracował : Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu

PRZEKROJE RYSUNKOWE CZ.1 PRZEKROJE PROSTE. Opracował : Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu PRZEKROJE RYSUNKOWE CZ.1 PRZEKROJE PROSTE Opracował : Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu IDEA PRZEKROJU stosujemy, aby odzwierciedlić wewnętrzne, niewidoczne z zewnątrz, kształty przedmiotu.

Bardziej szczegółowo

WZORU yi [2\J Numer zgłoszenia: s~\ j f i7.

WZORU yi [2\J Numer zgłoszenia: s~\ j f i7. RZECZPOSPOLITA POLSKA!3 OPIS OCHRONNY PL 61725 WZORU UŻYTKOWEGO @ yi [2\J Numer zgłoszenia: 112985 s~\ j f i7. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 13.02.2002 A61F 9/06 Okulary

Bardziej szczegółowo

Połączenia ram z zastosowaniem łączników DOMINO

Połączenia ram z zastosowaniem łączników DOMINO Nr 542 Połączenia ram z zastosowaniem łączników DOMINO A Opis Za pomocą systemu łączników do drewna DOMINO można szybko i łatwo wykonywać połączenia ram, jakie często występują podczas prac stolarskich.

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/IL03/00757 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/IL03/00757 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203973 (21) Numer zgłoszenia: 375481 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 22.09.2003 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Zbudowanie latawca jest bardzo proste, wystarczy, że krok po kroku będziesz postępował według tego co napisaliśmy poniżej.

Zbudowanie latawca jest bardzo proste, wystarczy, że krok po kroku będziesz postępował według tego co napisaliśmy poniżej. Jak zbudować latawiec? Zbudowanie latawca jest bardzo proste, wystarczy, że krok po kroku będziesz postępował według tego co napisaliśmy poniżej. Rzeczy które będą ci potrzebne: 1.Dwie proste listewki.

Bardziej szczegółowo

Obiekt 2: Świątynia Zeusa

Obiekt 2: Świątynia Zeusa Obiekt 2: Świątynia Zeusa Rys 2-1. Wyobrażenie greckiej świątyni ku czci Zeusa Prezentowane w tym dokumencie zadanie polega na narysowaniu bryły, będącej wyobrażeniem greckiej świątyni ku czci Zeusa. Poniżej

Bardziej szczegółowo

NORMA ZAKŁADOWA. 2.2 Grubość szkła szlifowanego oraz jego wymiary

NORMA ZAKŁADOWA. 2.2 Grubość szkła szlifowanego oraz jego wymiary NORMA ZAKŁADOWA I. CEL: Niniejsza Norma Zakładowa Diversa Diversa Sp. z o.o. Sp.k. stworzona została w oparciu o Polskie Normy: PN-EN 572-2 Szkło float. PN-EN 12150-1 Szkło w budownictwie Norma Zakładowa

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1. fig.3. (73) Uprawniony z patentu: Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej "M ER A -P N EFA L, Warszawa, PL

(13) B1 PL B1. fig.3. (73) Uprawniony z patentu: Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej M ER A -P N EFA L, Warszawa, PL R Z E C Z PO SPO L IT A (12) OPIS PATENTOWY (19) P L(1)156800 PO LSK A (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 274526 U rząd P atentow y (22) Data zgłoszenia: 05.09.1988 R zeczypospolitej Polskiej (51) IntCl5:

Bardziej szczegółowo

PL B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, Warszawa, PL BUP 12/10

PL B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, Warszawa, PL BUP 12/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209061 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 386693 (51) Int.Cl. F16B 7/10 (2006.01) F16B 7/16 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

Montaż. zamków. wpuszczanych i nawierzchniowych

Montaż. zamków. wpuszczanych i nawierzchniowych Montaż zamków wpuszczanych i nawierzchniowych Przygotowanie Zamki do drzwi ze względu na mocowanie w drzwiach można podzielić na dwie zasadnicze grupy: zamki wpuszczane, zamki wierzchnie. Zamki wpuszczane

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO (,9)PL <1>62020

WZORU UŻYTKOWEGO (,9)PL <1>62020 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY Dl BGZEMPLARZ ARCHIWALNY Ronon WZORU UŻYTKOWEGO (,9)PL 62020 (21) Numer zgłoszenia: 113389 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 22.07.2002 Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

SZABLON DO WIERCENIA OTWORÓW POD ZŁĄCZKĘ CABINEO

SZABLON DO WIERCENIA OTWORÓW POD ZŁĄCZKĘ CABINEO SZABLON DO WIERCENIA OTWORÓW POD ZŁĄCZKĘ CABINEO AGENCJA AMK Sp. z o.o. Sp.k. PL 61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 10 Tel.: (+48 61) 879 99 25, Fax: (+48 61) 853 28 49 www.agencja-amk.pl 1/7 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wymiana klepek parkietu w ułożonej podłodze

Wymiana klepek parkietu w ułożonej podłodze Nr 527 Wymiana klepek parkietu w ułożonej podłodze A Opis W tym przykładzie zastosowania przedstawiono wymianę klepek parkietu w ułożonej podłodze. W przypadku uszkodzonego parkietu często pomaga jedynie

Bardziej szczegółowo

Klasa 3.Graniastosłupy.

Klasa 3.Graniastosłupy. Klasa 3.Graniastosłupy. 1. Uzupełnij nazwy odcinków oznaczonych literami: a........................................................... b........................................................... c...........................................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Szlifowanie cz. II. KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184035 (21 ) Numer zgłoszenia: 322833 (22) Data zgłoszenia: 23.10.1997 (13) B1 (51) IntCl7: A47B 57/48 A47B

Bardziej szczegółowo

PL B1. RAK ROMAN ROZTOCZE ZAKŁAD USŁUGOWO PRODUKCYJNY, Tomaszów Lubelski, PL BUP 02/18. KRZYSZTOF RACZKIEWICZ, Tomaszów Lubelski, PL

PL B1. RAK ROMAN ROZTOCZE ZAKŁAD USŁUGOWO PRODUKCYJNY, Tomaszów Lubelski, PL BUP 02/18. KRZYSZTOF RACZKIEWICZ, Tomaszów Lubelski, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 230530 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 421266 (51) Int.Cl. F16L 3/08 (2006.01) H02G 3/30 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

Modelowanie dłoni. 1. Obraz referencyjny

Modelowanie dłoni. 1. Obraz referencyjny Modelowanie dłoni 1. Obraz referencyjny Obrazy referencyjne ustawiamy na panelach Properties (uaktywnienie/dezaktywacja klawiszem N), w zakładce Backgraund Images. Należy zaznaczyć opcje wyświetlania obrazu

Bardziej szczegółowo

postaci przezroczystego walca zabarwionego i osadzonego (12) OPIS PATEN TO W Y (19) P L (11) (13) B3 PL B3

postaci przezroczystego walca zabarwionego i osadzonego (12) OPIS PATEN TO W Y (19) P L (11) (13) B3 PL B3 RZECZPO SPO LITA POLSKA Urząd Patentow y R zeczy p o sp o litej P o lsk iej (12) OPIS PATEN TO W Y (19) P L (11) 157831 (13) B3 Numer zgłoszenia: 270269 (21) D ata zgłoszenia: 22.01.1988 (61) Patent dodatkowy

Bardziej szczegółowo

WZORU Y1 Numer zgłoszenia: /^~\ T,1

WZORU Y1 Numer zgłoszenia: /^~\ T,1 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA OPIS OCHRONNY PL 61377 WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 Numer zgłoszenia: 111063 /^~\ T,1 (5i) Intel: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 03.06.2000

Bardziej szczegółowo

Definicja obrotu: Definicja elementów obrotu:

Definicja obrotu: Definicja elementów obrotu: 5. Obroty i kłady Definicja obrotu: Obrotem punktu A dookoła prostej l nazywamy ruch punktu A po okręgu k zawartym w płaszczyźnie prostopadłej do prostej l w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek

Bardziej szczegółowo

PL 200888 B1. Sposób dokładnego wykrawania elementów z blach i otworów oraz wykrojnik do realizacji tego sposobu

PL 200888 B1. Sposób dokładnego wykrawania elementów z blach i otworów oraz wykrojnik do realizacji tego sposobu RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 200888 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 355081 (51) Int.Cl. B21D 28/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.07.2002

Bardziej szczegółowo

Połączenia płyt na styk z zastosowaniem łączników DOMINO

Połączenia płyt na styk z zastosowaniem łączników DOMINO Nr 543 Połączenia płyt na styk z zastosowaniem łączników DOMINO A Opis Za pomocą systemu łączników do drewna DOMINO można szybko i łatwo wykonywać połączenia na styk ram i stelaży, jakie często występują

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie jest to podawanie wymiarów przedmiotów na rysunkach technicznych za pomocą linii, liczb i znaków wymiarowych.

Wymiarowanie jest to podawanie wymiarów przedmiotów na rysunkach technicznych za pomocą linii, liczb i znaków wymiarowych. WYMIAROWANIE (w rys. technicznym maszynowym) 1. Co to jest wymiarowanie? Aby rysunek techniczny mógł stanowić podstawę do wykonania jakiegoś przedmiotu nie wystarczy bezbłędne narysowanie go w rzutach

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części Inventor cw1 Otwieramy nowy rysunek typu Inventor Part (ipt) pojedyncza część. Wykonujemy to następującym algorytmem, rys. 1: 1. Na wstędze Rozpocznij klikamy nowy 2. W oknie dialogowym Nowy plik klikamy

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO (,9)PL,1) 63204

WZORU UŻYTKOWEGO (,9)PL,1) 63204 mnr MZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA (1/i) OPIS OCHRONNY Dl. WZORU UŻYTKOWEGO (,9)PL,1) 63204 (21) Numer zgłoszenia: 114919 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 25.06.2004 Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki ul. Leśna 1a Podstawy Konstrukcji Maszyn Techniki Wytwarzania. Temat: Prace ślusarskie.

Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki ul. Leśna 1a Podstawy Konstrukcji Maszyn Techniki Wytwarzania. Temat: Prace ślusarskie. Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki ul. Leśna 1a Podstawy Konstrukcji Maszyn Techniki Wytwarzania. Temat: Prace ślusarskie. 23.02.2016 Podstawy Konstrukcji Maszyn 1 PRZEBIEG LEKCJI: 1. Ślusarstwo.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ MODELOWANIE CZĘŚCI Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU SOLID EDGE

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ MODELOWANIE CZĘŚCI Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU SOLID EDGE INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ MODELOWANIE CZĘŚCI Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU SOLID EDGE Łódź 2012 1 Program Solid Edge ST (Synchronous Technology) umożliwia projektowanie urządzeń technicznych w środowisku

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B2

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B2 RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161647 (13) B2 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 285386 22) Data zgłoszenia: 24.05.1990 51) IntCl5: B23Q 7/02 Tarcza

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY > Figury płaskie (1) KĄTY. Kąt składa się z ramion i wierzchołka. Jego wielkość jest mierzona w stopniach:

PODSTAWY > Figury płaskie (1) KĄTY. Kąt składa się z ramion i wierzchołka. Jego wielkość jest mierzona w stopniach: PODSTAWY > Figury płaskie (1) KĄTY Kąt składa się z ramion i wierzchołka. Jego wielkość jest mierzona w stopniach: Kąt możemy opisać wpisując w łuk jego miarę (gdy jest znana). Gdy nie znamy miary kąta,

Bardziej szczegółowo

(12) OPI S OCHRONN Y WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(12) OPI S OCHRONN Y WZORU PRZEMYSŁOWEGO (12) OPI S OCHRONN Y WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11)Rp.2764 (21) Nume r zgłoszenia: 2211 9 (51) Klasyfikacja : 06-06 (22) Dat a zgłoszenia: 16.08.200 1 (54) Fron t meblowy (45) O udzieleni u praw a z

Bardziej szczegółowo

PL B1. BRIDGESTONE/FIRESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.p.A., Rzym, IT , IT, TO2001A001155

PL B1. BRIDGESTONE/FIRESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.p.A., Rzym, IT , IT, TO2001A001155 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208257 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 357658 (22) Data zgłoszenia: 10.12.2002 (51) Int.Cl. B60C 3/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 28.09.1995, PCT/DK95/00388

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 28.09.1995, PCT/DK95/00388 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 319401 (22) Data zgłoszenia: 28.09.1995 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU SZAFKI BHP BEZ NÓŻEK

INSTRUKCJA MONTAŻU SZAFKI BHP BEZ NÓŻEK INSTRUKCJA MONTAŻU SZAFKI BHP BEZ NÓŻEK Półka zamykająca (D) Górny trawers (E) Środkowa półka (D) Pue Zamek (V) Tylna stopa (G) Dolna półka (D) Trawers dolny (F) Stopa słupa (H) www.mecalux.pl/shop - Tel.

Bardziej szczegółowo

(12) OPI S OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(12) OPI S OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (12) OPI S OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11)6724 (21) Nume r zgłoszenia: 354 7 (51) Klasyfikacja : 30-02 (22) Dat a zgłoszenia: 20.06.200 3 (54) Akwariu m (45) O udzieleni u praw a z rejestracj

Bardziej szczegółowo

Połączenia skośne płyt z zastosowaniem łączników DOMINO

Połączenia skośne płyt z zastosowaniem łączników DOMINO Nr 544 Połączenia skośne płyt z zastosowaniem łączników DOMINO A Opis Za pomocą systemu łączników do drewna DOMINO można szybko i łatwo wykonywać połączenia skośne płyt, jakie często występują podczas

Bardziej szczegółowo

Połączenia stelaży z zastosowaniem łączników DOMINO

Połączenia stelaży z zastosowaniem łączników DOMINO Nr 541 Połączenia stelaży z zastosowaniem łączników DOMINO A Opis Za pomocą systemu łączników do drewna DOMINO można szybko i łatwo wykonywać połączenia stelaży, jakie często występują podczas prac stolarskich.

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 08/ WUP 09/17

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 08/ WUP 09/17 PL 226776 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 226776 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 409761 (51) Int.Cl. F16F 1/02 (2006.01) F16F 1/46 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) R Z E C Z P O S P O L IT A P O LSK A (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178501 (21) Numer zgłoszenia: 319402 (22) Data zgłoszenia: 28.09.1995 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 28.09.1995, PCT/DK95/00389

Bardziej szczegółowo

PL 218045 B1. MALCZEWSKI TOMASZ PROHANTRA, Stalowa Wola, PL 30.01.2012 BUP 03/12. TOMASZ MALCZEWSKI, Stalowa Wola, PL 30.09.

PL 218045 B1. MALCZEWSKI TOMASZ PROHANTRA, Stalowa Wola, PL 30.01.2012 BUP 03/12. TOMASZ MALCZEWSKI, Stalowa Wola, PL 30.09. PL 218045 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218045 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391863 (51) Int.Cl. A47B 43/00 (2006.01) A47B 47/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Stożkiem nazywamy bryłę obrotową, która powstała przez obrót trójkąta prostokątnego wokół jednej z jego przyprostokątnych.

Stożkiem nazywamy bryłę obrotową, która powstała przez obrót trójkąta prostokątnego wokół jednej z jego przyprostokątnych. 1.4. Stożek W tym temacie dowiesz się: jak obliczać pole powierzchni bocznej i pole powierzchni całkowitej stożka, jak obliczać objętość stożka, jak wykorzystywać własności stożków w zadaniach praktycznych.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 171370 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia. 300177 (2 2 ) Data zgłoszenia 23.08.1993 (51) IntCl B60C 5/22 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Politechnika Koszalińska,Koszalin,PL Wanatowicz Szymon,Koszalin,PL BUP 18/01. Szymon Wanatowicz,Koszalin,PL

PL B1. Politechnika Koszalińska,Koszalin,PL Wanatowicz Szymon,Koszalin,PL BUP 18/01. Szymon Wanatowicz,Koszalin,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 200395 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 346259 (22) Data zgłoszenia: 02.03.2001 (51) Int.Cl. B65D 85/575 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

BLOK OHIO STAR TUTORIAL NA PATCHWORKOWY WZÓR

BLOK OHIO STAR TUTORIAL NA PATCHWORKOWY WZÓR BLOK OHIO STAR TUTORIAL NA PATCHWORKOWY WZÓR Lubicie klasyczne patchworkowe wzory? Pokażę dzisiaj jak uszyć blok o nazwie Ohio Star. Ostatnio szyłam same maleństwa (bloki Farmers Wife mają 6 cali), w ramach

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186259

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186259 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186259 (21) Numer zgłoszenia: 324542 (22) Data zgłoszenia: 28.01.1998 (13) B1 (51) IntCl7 E05B 41/00 E05C

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 03/12

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 03/12 PL 214791 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214791 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391913 (51) Int.Cl. A01F 29/06 (2006.01) B02C 18/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A 18 pkt. 3. Które z poniższych brył A, B, C, D przedstawiają bryłę zaznaczoną kolorem szarym?

CZĘŚĆ A 18 pkt. 3. Które z poniższych brył A, B, C, D przedstawiają bryłę zaznaczoną kolorem szarym? WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ T E S T K W A L I F I K A C Y J N Y Z P R E D Y S P O Z Y C J I D O Z A W O D U A R C H I T E K T A GDAŃSK, 6 CZERWCA 2009, CZAS TRWANIA TESTU (CZĘŚĆ A + B +

Bardziej szczegółowo

Nylofor 3D/3D Pro/3D Light II. Instrukcja.

Nylofor 3D/3D Pro/3D Light II. Instrukcja. Nylofor 3D/3D Pro/3D Light II Instrukcja www.betafence.pl Panele Nylofor 3D Panele Panele o szerokości 2500 mm i wysokości od 630 do 2430 mm, są jednostronnie zakończone ostrymi końcówkami o długości 30

Bardziej szczegółowo

RUUKKI LIBERTA ZALECENIA PROJEKTOWE

RUUKKI LIBERTA ZALECENIA PROJEKTOWE RUUKKI LIBERTA ZALECENIA PROJEKTOWE OKŁADZINY ELEWACYJNE Informacje podstawowe Przed zamówieniem kasetonów należy sporządzić projekt wykonawczy elewacji z uwzględnieniem pozostałych konstrukcji, podkonstrukcji

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 19.04.2002, PCT/GB02/01828 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 19.04.2002, PCT/GB02/01828 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197715 (21) Numer zgłoszenia: 368077 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 19.04.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

TOLERANCJE WYMIAROWE SAPA

TOLERANCJE WYMIAROWE SAPA TOLERANCJE WYMIAROWE SAPA Tolerancje wymiarowe SAPA zapewniają powtarzalność wymiarów w normalnych warunkach produkcyjnych. Obowiązują one dla wymiarów, dla których nie poczyniono innych ustaleń w trakcie

Bardziej szczegółowo

w jednym kwadrat ziemia powietrze równoboczny pięciobok

w jednym kwadrat ziemia powietrze równoboczny pięciobok Wielościany Definicja 1: Wielościanem nazywamy zbiór skończonej ilości wielokątów płaskich spełniających następujące warunki: 1. każde dwa wielokąty mają bok lub wierzchołek wspólny albo nie mają żadnego

Bardziej szczegółowo

KŁAD NIETYPOWA ODMIANA PRZEKROJU

KŁAD NIETYPOWA ODMIANA PRZEKROJU KŁAD NIETYPOWA ODMIANA PRZEKROJU Opracował: Robert Urbanik Pojęcie kładu Polska Norma określa kład jako zarys figury geometrycznej powstałej w wyniku przecięcia przedmiotu tylko jedną płaszczyzną przekroju,

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie. Wymiarowanie jest to podawanie wymiarów przedmiotów na rysunkach technicznych za pomocą linii, liczb i znaków wymiarowych.

Wymiarowanie. Wymiarowanie jest to podawanie wymiarów przedmiotów na rysunkach technicznych za pomocą linii, liczb i znaków wymiarowych. Wymiarowanie Wymiarowanie jest to podawanie wymiarów przedmiotów na rysunkach technicznych za pomocą linii, liczb i znaków wymiarowych. Wymiarowanie: -jedna z najważniejszych rzeczy na rysunku technicznym

Bardziej szczegółowo

Drukowanie i sklejanie wykrojów w formacie A4 INSTRUKCJA

Drukowanie i sklejanie wykrojów w formacie A4 INSTRUKCJA t e l. : 8 8 7 0 7 0 7 3 1 w w w. p i n s o l a. p l Drukowanie i sklejanie wykrojów w formacie A4 INSTRUKCJA Aby poprawnie wydrukować i złączyć z sobą kartki A4 z wykrojami należy zastosować się do niniejszej

Bardziej szczegółowo

PL 215409 B3. BORCZYK MONIKA, Bielsko-Biała, PL 22.06.2009 BUP 13/09. MONIKA BORCZYK, Bielsko-Biała, PL 31.12.2013 WUP 12/13 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 215409 B3. BORCZYK MONIKA, Bielsko-Biała, PL 22.06.2009 BUP 13/09. MONIKA BORCZYK, Bielsko-Biała, PL 31.12.2013 WUP 12/13 RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 215409 B3 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215409 (21) Numer zgłoszenia: 384078 (22) Data zgłoszenia: 17.12.2007 (61) Patent dodatkowy

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. JELEŃ MAREK P.P.H. MOSKITO, Tarnów, PL BUP 11/ WUP 02/14. MAREK JELEŃ, Tarnów, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. JELEŃ MAREK P.P.H. MOSKITO, Tarnów, PL BUP 11/ WUP 02/14. MAREK JELEŃ, Tarnów, PL PL 67009 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 120502 (22) Data zgłoszenia: 17.11.2011 (19) PL (11) 67009 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 8 - Modyfikacje części, tworzenie brył złożonych

Ćwiczenie nr 8 - Modyfikacje części, tworzenie brył złożonych Ćwiczenie nr 8 - Modyfikacje części, tworzenie brył złożonych Wprowadzenie Utworzone elementy bryłowe należy traktować jako wstępnie wykonane elementy, które dopiero po dalszej obróbce będą gotowymi częściami

Bardziej szczegółowo

^ OPIS OCHRONNY PL 60786

^ OPIS OCHRONNY PL 60786 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA ^ OPIS OCHRONNY PL 60786 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 (2l) Numer zgłoszenia: 109400 5i) Intel7: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 13.03.1999

Bardziej szczegółowo

PL B1. ŻBIKOWSKI JERZY, Zielona Góra, PL BUP 03/06. JERZY ŻBIKOWSKI, Zielona Góra, PL WUP 09/11 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. ŻBIKOWSKI JERZY, Zielona Góra, PL BUP 03/06. JERZY ŻBIKOWSKI, Zielona Góra, PL WUP 09/11 RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209441 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 369279 (51) Int.Cl. F16H 7/06 (2006.01) F16G 13/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Zalecenia montażowe listwy przypodłogowe i narożniki nora

Zalecenia montażowe listwy przypodłogowe i narożniki nora Zalecenia montażowe listwy przypodłogowe i narożniki nora Podłoże musi spełniać wymagania dotyczące gotowości do montażu zgodnie z VOB, DIN 18 365. Podłoża nie mogą mieć wysokości przekraczającej 0,6 mm.

Bardziej szczegółowo

Jak oprawić kamień bez dziurki (kaboszon) bez lutowania?

Jak oprawić kamień bez dziurki (kaboszon) bez lutowania? Jak oprawić kamień bez dziurki (kaboszon) bez lutowania? Jak oprawić kamień bez dziurki (kaboszon) bez lutowania? Na co dzień często używam palnika ale dzisiaj postanowiłam obejść się bez niego żeby pokazać

Bardziej szczegółowo

PL B1. PACK PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,wadowice,pl BUP 07/

PL B1. PACK PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,wadowice,pl BUP 07/ RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 194831 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 349980 (51) Int.Cl. B65B 17/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 04.10.2001

Bardziej szczegółowo

Dla dobrego trzymania i ślizgu nart, nie ważna jest tylko ostrość krawędzi, ale również ich struktura i smarowanie.

Dla dobrego trzymania i ślizgu nart, nie ważna jest tylko ostrość krawędzi, ale również ich struktura i smarowanie. I Wstęp Narty carvingowe, to narty o zwiększonym, a w niektórych wypadkach, radykalnym taliowaniu. Wszystkie inne parametry i ich właściwości są temu podporządkowane. Sztywność zgięciowa jest zmniejszona,

Bardziej szczegółowo

(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)185402

(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)185402 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)185402 (21 ) Numer zgłoszenia. 323209 (22) Data zgłoszenia- 1 8.11.1997 (13)B1 (51) IntCl7 B25D 1/12 (54) Młotek

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja rysunkowa materiału ceramicznego ze stanowiska Gurukly Depe (Turkmenistan)

Dokumentacja rysunkowa materiału ceramicznego ze stanowiska Gurukly Depe (Turkmenistan) Dokumentacja rysunkowa materiału ceramicznego ze stanowiska Gurukly Depe (Turkmenistan) Prawidłowa dokumentacja materiału ceramicznego ma na celu odtworzenie pierwotnego kształtu i wyglądu naczynia. Rysunek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ROZKŁADANIA SOFTBOKSU

INSTRUKCJA ROZKŁADANIA SOFTBOKSU INSTRUKCJA ROZKŁADANIA SOFTBOKSU Do rozłożenia softboksu nie będą potrzebne żadne narzędzia. Wszystkie elementy mocowane są za pomocą rzepu lub metalowych zatrzasków. Krok 1. Wyjmujemy z pudełka pokrowiec

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE TORU KOLEJOWEGO DLA LOKOMOTYWY - ZABAWKI. W tym przewodniku stworzymy tor kolejowy pasujący do zabawki.

TWORZENIE TORU KOLEJOWEGO DLA LOKOMOTYWY - ZABAWKI. W tym przewodniku stworzymy tor kolejowy pasujący do zabawki. TWORZENIE TORU KOLEJOWEGO DLA LOKOMOTYWY - ZABAWKI W tym przewodniku stworzymy tor kolejowy pasujący do zabawki. Wymiary twojej zabawki mogą być inne niż ta, więc musisz zacząć od zmierzenia jej wymiarów.

Bardziej szczegółowo

Tuleje ochronne Trwała i skuteczna naprawa powierzchni promieniowych pierścieni uszczelniających wału

Tuleje ochronne Trwała i skuteczna naprawa powierzchni promieniowych pierścieni uszczelniających wału Tuleje ochronne Trwała i skuteczna naprawa powierzchni promieniowych pierścieni uszczelniających wału PRODUCT INFORMATION POSTER INSIDE Tuleje ochronne doskonała metoda naprawy Materiał stal nierdzewna,

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 F16K 1/18 ( ) Fabryka ARMATURY HAWLE Sp. z o.o., Koziegłowy, PL BUP 25/07. Artur Kubicki, Poznań, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 F16K 1/18 ( ) Fabryka ARMATURY HAWLE Sp. z o.o., Koziegłowy, PL BUP 25/07. Artur Kubicki, Poznań, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 116156 (22) Data zgłoszenia: 31.05.2006 (19) PL (11) 63991 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Proflex UWAGA. I Warunki przed montażem

Proflex UWAGA. I Warunki przed montażem Proflex Dziękujemy, że wybrałeś najlepszą z drewnianych nawierzchni sportowych firmy Tarkett. Mamy nadzieję, że ten system będzie dawał Ci satysfakcję każdego dnia. UWAGA Drewno, jako naturalny, żywy materiał,

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. POLAK ANDRZEJ ZMM MAXPOL ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ, Rzeszów, PL BUP 22/

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. POLAK ANDRZEJ ZMM MAXPOL ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ, Rzeszów, PL BUP 22/ PL 66635 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119929 (22) Data zgłoszenia: 13.04.2011 (19) PL (11) 66635 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie otworów po sękach i intarsje z użyciem frezarki górnowrzecionowej

Wypełnianie otworów po sękach i intarsje z użyciem frezarki górnowrzecionowej Nr 316 Wypełnianie otworów po sękach i intarsje z użyciem frezarki górnowrzecionowej A Opis Za pomocą frezarki górnowrzecionowej, frezu do wpustów oraz tulejek kopiujących o dwóch rozmiarach można wykonywać

Bardziej szczegółowo

Frezy do frezarki ze szlifem tylnim

Frezy do frezarki ze szlifem tylnim do frezarki ze szlifem tylnim Frezy do wosku Spiralny kształt szybko odtransportowuje opiłki wosku Wnęka magazynująca łatwo gromadzi opiłki zapobiega rozsmarowywaniu się wosku Ostre ostrza szybkie, skuteczne

Bardziej szczegółowo