I ROK (2016/2017) Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I ROK (2016/2017) Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska)"

Transkrypt

1 I ROK (2016/2017) Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska) 1. semestr 1 Wiedza o kulturze W 30 E 3 2 Nauki pomocnicze filologii polskiej ĆW 30 ZO 2 3 Wychowanie fizyczne ĆA 30 ZO 1 4 Język obcy nowożytny L 30 ZO 2 5 Literatura staropolska W 30 E 3 6 Literatura staropolska ĆW 30 ZO 2 7 Arcydzieła literatury europejskiej W 15 Z - 8 Poetyka W 30 E 2 9 Poetyka ĆW 30 ZO 2 10 Gramatyka opisowa jęz. polskiego W 15 Z 2 11 Gramatyka opisowa jęz. polskiego ĆW 30 ZO 2 12 Wykład monograficzny (opcja III) 1 W 15 Z 1 13 Historia filozofii W 30 E 3 14 Technologia incyjna K 30 ZO 2 15 Ochrona własności intelektualnej W 15 ZO 1 16 Konwersatorium do wyboru (opcja II) 2 K 15 ZO Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej brak przedmiotów specjalizacji nauczycielskiej Przedmioty specjalności logopedycznej brak przedmiotów specjalności logopedycznej 1 W ramach wykładu monograficznego student/ka może uczestniczyć w dowolnie wybranym wykładzie (proponowanym corocznie przez IFP). Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jeden wykład monograficzny w semestrze. IFP najczęściej proponuje wykłady literaturoznawcze i językoznawcze (niekiedy także metodyczne lub kulturoznawcze). 2 W ramach Konwersatorium do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranych konwersatoriach (różnych niż te, które znajdują się w programie studiów dla specjalności/specjalizacji, którą student/ka wybrał/a). Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium. Propozycje corocznie podaje Dyrekcja IFP. IC4/30/A: Kultura mniejszości narodowych i etnicznych, IC4/30/B: Specyfika językowa regionu, (2016/2017) IC4/30/C: Regionalizm i lokalizm w Unii Europejskiej, (2016/2017) IC4/30/D: Komunikacja językowa a media. (2016/2017) W przypadku, gdy studentów nie przekracza 80. osób, uruchomiona zostaje mniejsza grup, wówczas wyboru i wskazania przedmiotu dokonuje Dyrekcja IFP (sugerując się zapotrzebowaniem owym w poszczególnych zakładach). 1

2 I ROK (2016/2017) Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska) 2. semestr 1 Język obcy nowożytny L 30 ZO 2 2 Wychowanie fizyczne ĆA 30 ZO 1 3 Literatura oświeceniowa W 30 E 3 4 Literatura oświeceniowa ĆW 30 ZO 2 5 Arcydzieła literatury europejskiej W 15 Z - 6 Analiza dzieła literackiego ĆW 30 ZO 2 7 Gramatyka opisowa jęz. polskiego W 15 E 2 8 Gramatyka opisowa jęz. polskiego ĆW 30 ZO 2 9 Wykład monograficzny (opcja III) W 15 Z 1 10 Praca roczna ZO Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej 11 Psychologia społeczna W 30 Z 4 i wychowawcza 12 Teoria kształcenia i wychowania W 30 Z 3 13 Teoria kształcenia i wychowania ĆW 30 ZO 4 14 Podstawy dydaktyki ĆW 30 ZO Przedmioty specjalności logopedycznej brak przedmiotów specjalności logopedycznej 2

3 I ROK (2016/2017) Specjalność: biurowa w roku akademickim 2016/2017 grupa ww. specjalności nie ukonstytuowała się 1. semestr 1 Wiedza o kulturze W 30 E 3 2 Nauki pomocnicze filologii polskiej ĆW 30 ZO 2 3 Wychowanie fizyczne ĆA 30 ZO 1 4 Język obcy nowożytny L 30 ZO 2 5 Literatura staropolska W 30 E 3 6 Literatura staropolska ĆW 30 ZO 2 7 Arcydzieła literatury europejskiej W 15 Z - 8 Poetyka W 30 E 2 9 Poetyka ĆW 30 ZO 2 10 Gramatyka opisowa jęz. polskiego W 15 Z 2 11 Gramatyka opisowa jęz. polskiego ĆW 30 ZO 2 12 Wykład monograficzny (opcja III) 3 W 15 Z 1 13 Historia filozofii W 30 E 3 14 Technologia incyjna K 30 ZO 2 15 Ochrona własności intelektualnej W 15 ZO 1 16 Konwersatorium do wyboru (opcja II) 4 K 15 ZO Przedmioty specjalności biurowej brak przedmiotów specjalności biurowej 3 W ramach wykładu monograficznego student/ka może uczestniczyć w dowolnie wybranym wykładzie (proponowanym corocznie przez IFP). Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jeden wykład monograficzny w semestrze. IFP najczęściej proponuje wykłady literaturoznawcze i językoznawcze (niekiedy także metodyczne lub kulturoznawcze). 4 W ramach Konwersatorium do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranych konwersatoriach (różnych niż te, które znajdują się w programie studiów dla specjalności/specjalizacji, którą student/ka wybrał/a). Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium. Propozycje corocznie podaje Dyrekcja IFP. IC4/30/A: Kultura mniejszości narodowych i etnicznych, IC4/30/B: Specyfika językowa regionu, (2016/2017) IC4/30/C: Regionalizm i lokalizm w Unii Europejskiej, (2016/2017) IC4/30/D: Komunikacja językowa a media. (2016/2017) W przypadku, gdy studentów nie przekracza 80. osób, uruchomiona zostaje mniejsza grup, wówczas wyboru i wskazania przedmiotu dokonuje Dyrekcja IFP (sugerując się zapotrzebowaniem owym w poszczególnych zakładach). 3

4 I ROK (2016/2017) Specjalność: biurowa w roku akademickim 2016/2017 grupa ww. specjalności nie ukonstytuowała się 2. semestr 1 Język obcy nowożytny L 30 ZO 2 2 Wychowanie fizyczne ĆA 30 ZO 1 3 Literatura oświeceniowa W 30 E 3 4 Literatura oświeceniowa ĆW 30 ZO 2 5 Arcydzieła literatury europejskiej W 15 Z - 6 Analiza dzieła literackiego ĆW 30 ZO 2 7 Gramatyka opisowa jęz. polskiego W 15 E 2 8 Gramatyka opisowa jęz. polskiego ĆW 30 ZO 2 9 Wykład monograficzny (opcja III) W 15 Z 1 10 Praca roczna ZO Przedmioty specjalności biurowej 11 Nauka o komunikowaniu W 20+10* E 4 12 Językoznawstwo pragmatyczne W 30 E 5 13 Językoznawstwo pragmatyczne ĆW 30 ZO * * 31 4

5 I ROK (2016/2017) Specjalność: edytorsko-medialna 1. semestr 1 Wiedza o kulturze W 30 E 3 2 Nauki pomocnicze filologii polskiej ĆW 30 ZO 2 3 Wychowanie fizyczne ĆA 30 ZO 1 4 Język obcy nowożytny L 30 ZO 2 5 Literatura staropolska W 30 E 3 6 Literatura staropolska ĆW 30 ZO 2 7 Arcydzieła literatury europejskiej W 15 Z - 8 Poetyka W 30 E 2 9 Poetyka ĆW 30 ZO 2 10 Gramatyka opisowa jęz. polskiego W 15 Z 2 11 Gramatyka opisowa jęz. polskiego ĆW 30 ZO 2 12 Wykład monograficzny (opcja III) 5 W 15 Z 1 13 Historia filozofii W 30 E 3 14 Technologia incyjna K 30 ZO 2 15 Ochrona własności intelektualnej W 15 ZO 1 16 Konwersatorium do wyboru (opcja K 15 ZO 1 II) Przedmioty specjalności edytorsko-medialnej brak przedmiotów specjalności edytorsko-medialnej 5 W ramach wykładu monograficznego student/ka może uczestniczyć w dowolnie wybranym wykładzie (proponowanym corocznie przez IFP). Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jeden wykład monograficzny w semestrze. IFP najczęściej proponuje wykłady literaturoznawcze i językoznawcze (niekiedy także metodyczne lub kulturoznawcze). 6 W ramach Konwersatorium do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranych konwersatoriach (różnych niż te, które znajdują się w programie studiów dla specjalności/specjalizacji, którą student/ka wybrał/a). Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium. Propozycje corocznie podaje Dyrekcja IFP. IC4/30/A: Kultura mniejszości narodowych i etnicznych, IC4/30/B: Specyfika językowa regionu, (2016/2017) IC4/30/C: Regionalizm i lokalizm w Unii Europejskiej, (2016/2017) IC4/30/D: Komunikacja językowa a media. (2016/2017) W przypadku, gdy studentów nie przekracza 80. osób, uruchomiona zostaje mniejsza grup, wówczas wyboru i wskazania przedmiotu dokonuje Dyrekcja IFP (sugerując się zapotrzebowaniem owym w poszczególnych zakładach). 5

6 I ROK (2016/2017) specjalność: edytorsko-medialna 2. semestr 1 Język obcy nowożytny L 30 ZO 2 2 Wychowanie fizyczne ĆA 30 ZO 1 3 Literatura oświeceniowa W 30 E 3 4 Literatura oświeceniowa ĆW 30 ZO 2 5 Arcydzieła literatury europejskiej W 15 Z - 6 Analiza dzieła literackiego ĆW 30 ZO 2 7 Gramatyka opisowa jęz. polskiego W 15 E 2 8 Gramatyka opisowa jęz. polskiego ĆW 30 ZO 2 9 Wykład monograficzny (opcja III) W 15 Z 1 10 Praca roczna ZO Przedmioty specjalności edytorsko-medialnej 11 Podstawy tekstologii ĆW 30 ZO 4 12 Historia książki ĆA 30 ZO 5 13 Emisja głosu ĆW 30 ZO 3 14 Opcja I: Retoryka i retoryczność tekstów antycznych/warsztaty ortograficzne i interpunkcyjne (2016/2017)** ĆW 30 ZO **Student/ka może uczestniczyć w wybranych ćwiczeniach warsztatowych. W przypadku, gdy studentów nie przekracza 25. osób uruchomiona zostaje tylko jedna grupa, wówczas wyboru i wskazania przedmiotu dokonuje Dyrekcja IFP (sugerując się zapotrzebowaniem owym w poszczególnych zakładach). 6

7 I ROK (2016/2017) Specjalność: turystyka dziedzictwa kulturowego w roku akademickim 2016/2017 grupa ww. specjalności nie ukonstytuowała się 1. semestr 1 Wiedza o kulturze W 30 E 3 2 Nauki pomocnicze filologii polskiej ĆW 30 ZO 2 3 Wychowanie fizyczne ĆA 30 ZO 1 4 Język obcy nowożytny L 30 ZO 2 5 Literatura staropolska W 30 E 3 6 Literatura staropolska ĆW 30 ZO 2 7 Arcydzieła literatury europejskiej W 15 Z - 8 Poetyka W 30 E 2 9 Poetyka ĆW 30 ZO 2 10 Gramatyka opisowa jęz. polskiego W 15 Z 2 11 Gramatyka opisowa jęz. polskiego ĆW 30 ZO 2 12 Wykład monograficzny (opcja III) 7 W 15 Z 1 13 Historia filozofii W 30 E 3 14 Technologia incyjna K 30 ZO 2 15 Ochrona własności intelektualnej W 15 ZO 1 16 Konwersatorium do wyboru (opcja K 15 ZO 1 II) Przedmioty specjalności turystyka dziedzictwa kulturowego brak przedmiotów specjalności turystyka dziedzictwa kulturowego 7 W ramach wykładu monograficznego student/ka może uczestniczyć w dowolnie wybranym wykładzie (proponowanym corocznie przez IFP). Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jeden wykład monograficzny w semestrze. IFP najczęściej proponuje wykłady literaturoznawcze i językoznawcze (niekiedy także metodyczne lub kulturoznawcze). 8 W ramach Konwersatorium do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranych konwersatoriach (różnych niż te, które znajdują się w programie studiów dla specjalności/specjalizacji, którą student/ka wybrał/a). Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium. Propozycje corocznie podaje Dyrekcja IFP. IC4/30/A: Kultura mniejszości narodowych i etnicznych, IC4/30/B: Specyfika językowa regionu, (2016/2017) IC4/30/C: Regionalizm i lokalizm w Unii Europejskiej, (2016/2017) IC4/30/D: Komunikacja językowa a media. (2016/2017) W przypadku, gdy studentów nie przekracza 80. osób, uruchomiona zostaje mniejsza grup, wówczas wyboru i wskazania przedmiotu dokonuje Dyrekcja IFP (sugerując się zapotrzebowaniem owym w poszczególnych zakładach). 7

8 I ROK (2016/2017) Specjalność: turystyka dziedzictwa kulturowego w roku akademickim 2016/2017 grupa ww. specjalności nie ukonstytuowała się 2. semestr 1 Język obcy nowożytny L 30 ZO 2 2 Wychowanie fizyczne ĆA 30 ZO 1 3 Literatura oświeceniowa W 30 E 3 4 Literatura oświeceniowa ĆW 30 ZO 2 5 Arcydzieła literatury europejskiej W 15 Z - 6 Analiza dzieła literackiego ĆW 30 ZO 2 7 Gramatyka opisowa jęz. polskiego W 15 E 2 8 Gramatyka opisowa jęz. polskiego ĆW 30 ZO 2 9 Wykład monograficzny (opcja III) W 15 Z 1 10 Praca roczna ZO Przedmioty specjalności turystyka dziedzictwa kulturowego 11 Przewodnictwo turystyczne W 30 ZO 3 12 Podstawy organizacji przedsięwzięć ĆA 15 ZO 2 turystycznych 13 Kultura krajów Unii Europejskiej ĆA 15 ZO 3 14 Kultura krajów Unii Europejskiej W 30 E 3 15 Kultura i historia regionu W 30 ZO 2 16 Język angielski w turystyce ĆW 15 ZO

9 II ROK (2016/2017) Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska) semestr 3. Forma 1 Łacina z elementami kult. antycznej L 30 ZO 2 2 Język obcy nowożytny L 30 ZO 2 3 Literatura romantyzmu W 30 E 2 4 Literatura romantyzmu ĆW 30 ZO 2 5 Arcydzieła literatury europejskiej W 15 Z - 6 Teoria literatury W 30 E 2 7 Gramatyka opisowa języka polskiego W 30 E 2 8 Gramatyka opisowa języka polskiego ĆW 30 ZO 2 9 Leksykologia i leksykografia ĆW 15 ZO 1 10 Gramatyka historyczna jęz. polskiego W 15 Z 2 z el. historii języka 11 Gramatyka historyczna jęz. polskiego ĆW 15 ZO 2 z el. historii języka 12 Wykład monograficzny 9 W 15 Z Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej 13 Teoria kształcenia i wychowania W 15 E 2 14 Psychologia społeczna W 45 E 4 i wychowawcza 15 Metodyka nauczania lit. i j. pol. ĆW 30 ZO 2 16 Praktyka asystencko-hospitacyjna P 30 ZO 2 z jęz. pol. w szkole podstawowej 17 Praktyka ogólnopedagogiczna w szkole podstawowej P 30 ZO (P) 13 Przedmioty specjalności logopedycznej 18 Fonetyka z ortofonią dla logopedów ĆA 30 ZO 1 19 Anatomia, fizjologia i patofizjologia W 15 E 1 narządów mowy, głosu i słuchu 20 Wstęp do logopedii W 15 ZO 1 21 Warsztat logopedy ĆW 15 ZO 1 22 Dydaktyka postępowania ĆW 15 ZO 1 logopedycznego 23 Rozwój mowy i zdolności W 15 ZO 1 komunikacyjnych dziecka 24 Metodyka pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych W 15 ZO 1 25 Warsztaty dramy ĆW 15 ZO (P) 41 9 W ramach wykładu monograficznego student/ka może uczestniczyć w dowolnie wybranym wykładzie (proponowanym corocznie przez IFP). Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jeden wykład monograficzny w semestrze. IFP proponuje wykłady literaturoznawcze, językoznawcze (niekiedy także metodyczne lub kulturoznawcze). 9

10 II ROK (2016/2017) Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska) semestr 4. 1 Łacina z elementami kult. antycznej L 30 ZO 2 2 Historia Polski W 30 E 2 3 Język obcy nowożytny L 30 E 2 4 Literatura pozytywizmu W 30 E 2 5 Literatura pozytywizmu ĆW 30 ZO 2 6 Arcydzieła literatury europejskiej W 15 Z - 7 Analiza dzieła literackiego ĆW 30 ZO 2 8 Stylistyka praktyczna ĆW 15 ZO 1 9 Gramatyka historyczna języka polskiego W 30 E 2 z el. historii jęz. 10 Gramatyka historyczna języka polskiego ĆW 30 ZO 2 z el. historii jęz. 11 Wykład monograficzny (opcja III) 10 W 15 Z 1 12 Praca roczna Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej 13 Metodyka nauczania lit. i j. pol. ĆW 30 ZO 2 14 Opcja: Retoryka i retoryczność tekstów literackich (XV-XIX w.)/ Współczesna kultura miasta i regionu ĆW 30 ZO 2 (2016/2017) Praktyka asystencko-hospitacyjna z jęz. pol. w szkole podstawowej P 45 ZO (P) 7 Przedmioty specjalności logopedycznej 16 Budowanie systemu językowego ĆA 15 ZO 1 17 Współpraca logopedy z lekarzami W 15 ZO 1 (foniatria, ortodoncja, audiologia) 18 Diagnoza i terapia dyslalii i alalii W 15 E 1 19 Diagnoza i terapia dyslalii i alalii ĆA 30 ZO 1 20 Praktyka w gabinecie logopedycznym P 30 ZO 1,5 (Instytut Filologii Polskiej) 21 Zaburzenia komunikacji językowej W 15 E 1 dysleksja 22 Zaburzenia komunikacji językowej ĆA 15 ZO 1 dysleksja 23 Alternatywne metody pomocy dziecku z trudnościami (metoda Alexandra, ĆA 15 ZO 1 10 W ramach wykładu monograficznego student/ka może uczestniczyć w dowolnie wybranym wykładzie (proponowanym corocznie przez IFP). Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jeden wykład monograficzny w semestrze. IFP proponuje wykłady literaturoznawcze, językoznawcze (niekiedy także metodyczne lub kulturoznawcze). Studenci specjalności edytorsko-medialnej (jeśli wyrażają taką chęć) uczęszczają na wykład z przedmiotu Ruch wydawniczy i prawo autorskie w Polsce (semestr 4.). Przedmiot premiowany jest 1 pkt.. 11 Student/ka może uczestniczyć w wybranych ćwiczeniach warsztatowych. W przypadku, gdy studentów nie przekracza 25. osób uruchomiona zostaje tylko jedna grupa, wówczas wyboru i wskazania przedmiotu dokonuje Dyrekcja IFP (sugerując sie zapotrzebowaniem owym w poszczególnych zakładach). 10

11 muzykoterapia, teatr z łyżki) 24 Warsztaty edukacji twórczej ĆW 15 ZO 1 25 Literaturoterapia ĆA 15 ZO 1 26 Media w pracy z dzieckiem ĆA 15 ZO 1 27 Praktyka asystencko-hospitacyjna w szkole podstawowej (w klasach integracyjnych) P 30 ZO 1, (P) (P) 40 11

12 II ROK (2016/2017) Specjalność: edytorsko-medialna 3. semestr 1 Łacina z elementami kult. antycznej L 30 ZO 2 2 Język obcy nowożytny L 30 ZO 2 3 Literatura romantyzmu W 30 E 2 4 Literatura romantyzmu ĆW 30 ZO 2 5 Arcydzieła literatury europejskiej W 15 Z - 6 Teoria literatury W 30 E 2 7 Gramatyka opisowa języka polskiego W 30 E 2 8 Gramatyka opisowa języka polskiego ĆW 30 ZO 2 9 Leksykologia i leksykografia ĆW 15 ZO 1 10 Gramatyka historyczna jęz. polskiego W 15 Z 2 z el. historii języka 11 Gramatyka historyczna jęz. polskiego ĆW 15 ZO 2 z el. historii języka 12 Wykład monograficzny 12 W 15 Z Przedmioty specjalności edytorsko-medialnej 13 Retoryka i erystyka W 15 E 2 14 Podstawy poligrafii współczesnej ĆA 15+15* ZO 2 15 Retoryka i erystyka ĆW 30 ZO 1 16 Praktyka ciągła w wydawnictwach, P 50 ZO 5 drukarniach, mediach (do wyboru) 60+15(S) (P) (S) +50(P) W ramach wykładu monograficznego student/ka może uczestniczyć w dowolnie wybranym wykładzie (proponowanym corocznie przez IFP). Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jeden wykład monograficzny w semestrze. IFP proponuje wykłady literaturoznawcze, językoznawcze (niekiedy także metodyczne lub kulturoznawcze). 12

13 II ROK (2016/2017) Specjalność: edytorsko-medialna 4. semestr 1 Łacina z elementami kult. antycznej L 30 ZO 2 2 Historia Polski W 30 E 2 3 Język obcy nowożytny L 30 E 2 4 Literatura pozytywizmu W 30 E 2 5 Literatura pozytywizmu ĆW 30 ZO 2 6 Arcydzieła literatury europejskiej W 15 Z - 7 Analiza dzieła literackiego ĆW 30 ZO 2 8 Stylistyka praktyczna ĆW 15 ZO 1 9 Gramatyka historyczna języka polskiego W 30 E 2 z el. historii jęz. 10 Gramatyka historyczna języka polskiego ĆW 30 ZO 2 z el. historii jęz. 11 Wykład monograficzny (opcja III) 13 W 15 Z 1 12 Praca roczna Przedmioty specjalności edytorsko-medialnej 13 Krytyczna analiza tekstu w praktyce ĆW 30 ZO 4 redakcyjnej 14 Językowe przygotowanie tekstu ĆW 30 ZO 4 15 Opcja II: Retoryka i retoryczność tekstów literackich (XV-XIX w.)/język promocji i reklamy (2016/2017) 14 ĆW 30 ZO W ramach wykładu monograficznego student/ka może uczestniczyć w dowolnie wybranym wykładzie (proponowanym corocznie przez IFP). Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jeden wykład monograficzny w semestrze. IFP proponuje wykłady literaturoznawcze, językoznawcze (niekiedy także metodyczne lub kulturoznawcze). Studenci specjalności edytorsko-medialnej (jeśli wyrażają taką chęć) uczęszczają na wykład z przedmiotu Ruch wydawniczy i prawo autorskie w Polsce (semestr 4.). Przedmiot premiowany jest 1 pkt.. 14 Student/ka może uczestniczyć w wybranych ćwiczeniach warsztatowych. W przypadku, gdy studentów nie przekracza 25. osób uruchomiona zostaje tylko jedna grupa, wówczas wyboru i wskazania przedmiotu dokonuje Dyrekcja IFP (sugerując się zapotrzebowaniem owym w poszczególnych zakładach). 13

14 III ROK (2016/2017) Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska) semestr 5. 1 Przedmiot poszerzający wiedzę ogólną 15 2 Literatura Młodej Polski W 30 E 2 3 Literatura dwudziestolecia międzywojennego W 30 E 2 4 Literatura Młodej Polski ĆW 30 ZO 1 5 Literatura dwudziestolecia międzywojennego ĆW 30 ZO 1 6 Literatura po 1939 roku ĆW 30 ZO 1 7 Arcydzieła literatury powszechnej W 15 Z - (Arcydzieła literatury powszechnej przełomu XIX i XX wieku) 8 Arcydzieła literatury powszechnej W 15 Z - (Arcydzieła literatury powszechnej ) 9 Kultura języka ĆW 30 ZO 2 10 Podstawy językoznawstwa W 30 E 2 11 Seminarium licencjackie S 30 Z 3 12 Wykład monograficzny 16 W 15 Z 1 13 Lingwistyka tekstu ĆW 15 ZO (S) 19 Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej 14 Metodyka nauczania lit. i j. pol. W 15 E 2 15 Metodyka nauczania lit. i j. pol. ĆW 15 ZO 2 16 Literatura dla dzieci i młodzieży ĆA 15 ZO (P) Praktyka ciągła z zakresu jęz. pol. w szkole podstawowej P 45 ZO 5 Przedmioty specjalności logopedycznej 15 W ramach Przedmiotu poszerzającego wiedzę student/ka może uczestniczyć w wybranych ćwiczeniach (różnych niż te, które znajdują się w programie studiów dla specjalności, którą wybrał/a). Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedne ćwiczenia; semestr 5: IC4/29/A Drama w kulturze i edukacji (2016/2017), IC4/29/B Literatura pośród sztuk; IC4/29/C Kultura audiowizualna (2016/2017), IC4/29/D Warsztaty reżyserskie. 16 W ramach wykładu monograficznego student/ka może uczestniczyć w dowolnie wybranym wykładzie (proponowanym corocznie przez IFP). Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jeden wykład monograficzny w semestrze. IFP proponuje wykłady literaturoznawcze, językoznawcze (niekiedy także metodyczne lub kulturoznawcze). 14

15 18 Psycholingwistyka W 15 ZO 1 19 Diagnoza i terapia oligofazji W 15 E 1 20 Diagnoza i terapia oligofazji ĆA 15 ZO 1 21 Klasyfikacja wad wymowy (dysartria, W 30 ZO 1 anartria, dysglosja, autyzm i zespół Asbergera, afazja, surdologopedia, jąkanie) 22 Praktyka w gabinecie logopedycznym P 30 ZO 1.5 (Instytut Filologii Polskiej) 23 Pedagogika specjalna W 15 ZO 1 24 Dialogi edukacyjne ze sztuką ĆA 15 ZO 1 25 Praktyka asystencko-hospitacyjna w P 30 ZO 1.5 szkole podstawowej (w klasach integracyjnych) (P) (P)+10(S) 40 15

16 III ROK (2016/2017) Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska) semestr 6. Forma ĆW 20+10(S) ZO 3 1 Przedmiot poszerzający wiedzę ogólną 17 2 Literatura po 1939 roku W 30 E 3 3 Literatura po 1939 r. ĆW 30 ZO 2 4 Arcydzieła literatury powszechnej (Arcydzieła literatury powszechnej po 1939 roku) W 15 Z - 5 Seminarium licencjackie S 30 Z (S) 15 Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej 6 Dykcja i emisja głosu ĆW 15 ZO 3 7 Literatura dla dzieci i młodzieży ĆA 15 ZO 3 8 Opcja II: Adaptacje filmowe literatury (2016/2017)/Interpretacja dzieła literackiego w szkole podstawowej 18 ĆW 30 ZO 4 9 Sztuka pisania ĆW 15 ZO Przedmioty specjalności logopedycznej brak przedmiotów specjalności logopedycznej (S) W ramach Przedmiotu poszerzającego wiedzę student/ka może uczestniczyć w wybranych ćwiczeniach (różnych niż te, które znajdują się w programie studiów dla specjalności, którą wybrał/a). Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedne ćwiczenia; semestr 6: IC4/29/E Gatunki wypowiedzi w praktyce szkolnej (2016/2017), IC4/29/F Krytyka literacka, IC4/29/G Europejskie dziedzictwo kultury polskiej (2016/2017), IC4/29/H Teksty kultury w edukacji. 18 Student/ka może uczestniczyć w wybranych ćwiczeniach warsztatowych. W przypadku, gdy studentów nie przekracza 25. osób uruchomiona zostaje tylko jedna grupa, wówczas wyboru i wskazania przedmiotu dokonuje Dyrekcja IFP (sugerując sie zapotrzebowaniem owym w poszczególnych zakładach). 16

17 III ROK (2016/2017) Specjalność: dziennikarstwo semestr 5. Liczba ĆW 20+10(S) ZO 3 1 Przedmiot poszerzający wiedzę ogólną 19 2 Literatura Młodej Polski W 30 E 2 3 Literatura dwudziestolecia międzywojennego W 30 E 2 4 Literatura Młodej Polski ĆW 30 ZO 1 5 Literatura dwudziestolecia międzywojennego ĆW 30 ZO 1 6 Literatura po 1939 roku ĆW 30 ZO 1 7 Arcydzieła literatury powszechnej W 15 Z - (Arcydzieła literatury powszechnej przełomu XIX i XX wieku) 8 Arcydzieła literatury powszechnej W 15 Z - (Arcydzieła literatury powszechnej ) 9 Kultura języka ĆW 30 ZO 2 10 Podstawy językoznawstwa W 30 E 2 11 Seminarium licencjackie S 30 Z 3 12 Wykład monograficzny 20 W 15 Z 1 13 Lingwistyka tekstu ĆW 15 ZO (S) 19 Przedmioty specjalności dziennikarstwo 14 Emisja głosu ĆW 15 ZO 2 15 Opcja I: ĆW 30 ZO 2 Problemy poprawności językowej/współczesna kultura miasta i regionu (2016/2017) Język wypowiedzi dziennikarskiej ĆW 15 ZO 2 17 Praktyka ciągła w mediach (radio bądź telewizja) 60+50(P) 11 P 50 ZO (S)+ 50(P) W ramach Przedmiotu poszerzającego wiedzę student/ka może uczestniczyć w wybranych ćwiczeniach (różnych niż te, które znajdują się w programie studiów dla specjalności, którą wybrał/a). Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedne ćwiczenia; semestr 5: IC4/29/A Drama w kulturze i edukacji (2016/2017), IC4/29/B Literatura pośród sztuk; IC4/29/C Kultura audiowizualna (2016/2017), IC4/29/D Warsztaty reżyserskie. 20 W ramach wykładu monograficznego student/ka może uczestniczyć w dowolnie wybranym wykładzie (proponowanym corocznie przez IFP). Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jeden wykład monograficzny w semestrze. IFP proponuje wykłady literaturoznawcze, językoznawcze (niekiedy także metodyczne lub kulturoznawcze). 21 Student/ka może uczestniczyć w wybranych ćwiczeniach warsztatowych. W przypadku, gdy studentów nie przekracza 25. osób uruchomiona zostaje tylko jedna grupa, wówczas wyboru i wskazania przedmiotu dokonuje Dyrekcja IFP (sugerując się zapotrzebowaniem owym w poszczególnych zakładach). 17

18 III ROK (2016/2017) Specjalność: dziennikarstwo semestr 6. Forma ĆW 20+10(S) ZO 3 1 Przedmiot poszerzający wiedzę ogólną 22 2 Literatura po 1939 roku W 30 E 3 3 Literatura po 1939 r. ĆW 30 ZO 2 4 Arcydzieła literatury powszechnej (Arcydzieła literatury powszechnej po 1939 roku) W 15 Z - 5 Seminarium licencjackie S 30 Z (S) 15 Przedmioty specjalności dziennikarstwo 6 Wiedza o mediach współczesnych w Polsce i w krajach UE W 15 E 3 7 Emisja głosu ĆW 15 ZO 3 8 Opcja II: Media regionalne i lokalne (2016/2017)/Społeczna rola mediów 23 ĆW 15 ZO 3 9 Opcja III: ĆW 30 ZO 3 Retoryka i retoryczność tekstów literackich (XV-XIX w.)/analiza i interpretacja tekstów kultury (teatr i film) (2016/2017) Podstawy fotografii artystycznej ĆW 10+5(S) ZO (S) (S) W ramach Przedmiotu poszerzającego wiedzę student/ka może uczestniczyć w wybranych ćwiczeniach (różnych niż te, które znajdują się w programie studiów dla specjalności, którą wybrał/a). Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedne ćwiczenia; semestr 6: IC4/29/E Gatunki wypowiedzi w praktyce szkolnej (2016/2017), IC4/29/F Krytyka literacka, IC4/29/G Europejskie dziedzictwo kultury polskiej (2016/2017), IC4/29/H Teksty kultury w edukacji. 23 Student/ka może uczestniczyć w wybranych ćwiczeniach warsztatowych. W przypadku, gdy studentów nie przekracza 25. osób uruchomiona zostaje tylko jedna grupa, wówczas wyboru i wskazania przedmiotu dokonuje Dyrekcja IFP (sugerując się zapotrzebowaniem owym w poszczególnych zakładach). 24 Student/ka może uczestniczyć w wybranych ćwiczeniach warsztatowych. W przypadku, gdy studentów nie przekracza 25. osób uruchomiona zostaje tylko jedna grupa, wówczas wyboru i wskazania przedmiotu dokonuje Dyrekcja IFP (sugerując się zapotrzebowaniem owym w poszczególnych zakładach). 18

19 III ROK (2016/2017) Specjalność: edytorsko-medialna semestr 5. Liczba ĆW 20+10(S) ZO 3 1 Przedmiot poszerzający wiedzę ogólną 25 2 Literatura Młodej Polski W 30 E 2 3 Literatura dwudziestolecia międzywojennego W 30 E 2 4 Literatura Młodej Polski ĆW 30 ZO 1 5 Literatura dwudziestolecia międzywojennego ĆW 30 ZO 1 6 Literatura po 1939 roku ĆW 30 ZO 1 7 Arcydzieła literatury powszechnej W 15 Z - (Arcydzieła literatury powszechnej przełomu XIX i XX wieku) 8 Arcydzieła literatury powszechnej W 15 Z - (Arcydzieła literatury powszechnej ) 9 Kultura języka ĆW 30 ZO 2 10 Podstawy językoznawstwa W 30 E 2 11 Seminarium licencjackie S 30 Z 3 12 Wykład monograficzny 26 W 15 Z 1 13 Lingwistyka tekstu ĆW 15 ZO (S) 19 Przedmioty specjalności edytorsko-medialnej 14 Krytyczna analiza tekstu w praktyce redakcyjnej ĆW 30 ZO 4 15 Komputerowe przygotowanie publikacji ĆW 15 ZO (P) Praktyka ciągła w wydawnictwach, drukarniach, mediach (do wyboru) P 50 ZO (S) +50(P) W ramach Przedmiotu poszerzającego wiedzę student/ka może uczestniczyć w wybranych ćwiczeniach (różnych niż te, które znajdują się w programie studiów dla specjalności, którą wybrał/a). Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedne ćwiczenia; semestr 5: IC4/29/A Drama w kulturze i edukacji (2016/2017), IC4/29/B Literatura pośród sztuk; IC4/29/C Kultura audiowizualna (2016/2017), IC4/29/D Warsztaty reżyserskie. 26 W ramach wykładu monograficznego student/ka może uczestniczyć w dowolnie wybranym wykładzie (proponowanym corocznie przez IFP). Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jeden wykład monograficzny w semestrze. IFP proponuje wykłady literaturoznawcze, językoznawcze (niekiedy także metodyczne lub kulturoznawcze). 19

20 III ROK (2016/2017) Specjalność: edytorsko-medialna semestr 6. Forma ĆW 20+10(S) ZO 3 1 Przedmiot poszerzający wiedzę ogólną 27 2 Literatura po 1939 roku W 30 E 3 3 Literatura po 1939 r. ĆW 30 ZO 2 4 Arcydzieła literatury powszechnej (Arcydzieła literatury powszechnej po 1939 roku) W 15 Z - 5 Seminarium licencjackie S 30 Z (S) 15 Przedmioty specjalności edytorsko-medialnej 6 Projektowanie publikacji ĆW 15 ZO 4 7 Wiedza o mediach współczesnych w W 15 E 3 Polsce i w krajach UE 8 Komputerowe przygotowanie publikacji ĆW 15 ZO 4 9 Opcja III: Region w humanistyce/współczesna kultura miasta i regionu (2016/2017) 28 ĆW 30 ZO (S) 27 W ramach Przedmiotu poszerzającego wiedzę student/ka może uczestniczyć w wybranych ćwiczeniach (różnych niż te, które znajdują się w programie studiów dla specjalności, którą wybrał/a). Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedne ćwiczenia; semestr 6: IC4/29/E Gatunki wypowiedzi w praktyce szkolnej (2016/2017), IC4/29/F Krytyka literacka, IC4/29/G Europejskie dziedzictwo kultury polskiej (2016/2017), IC4/29/H Teksty kultury w edukacji. 28 Student/ka może uczestniczyć w wybranych ćwiczeniach warsztatowych. W przypadku, gdy studentów nie przekracza 25. osób uruchomiona zostaje tylko jedna grupa, wówczas wyboru i wskazania przedmiotu dokonuje Dyrekcja IFP (sugerując się zapotrzebowaniem owym w poszczególnych zakładach). 20

21 I ROK/2. stopnia (2016/2017) Specjalizacja nauczycielska lub Specjalizacja nauczycielska ze specjalnością dodatkową wiedza o kulturze lub Specjalizacja nauczycielska ze specjalnością dodatkową nauczanie języka polskiego jako obcego semestr 1. 1 Język obcy nowożytny L 30 ZO 3 2 Wychowanie fizyczne ĆA 30 Z 1 3 Konteksty literatury polskiej XX W 30 E 3 i XXI w. 4 Konteksty literatury polskiej XX K 30 ZO 3 i XXI w. 5 Współczesny język polski W 30 E 3 6 Współczesny język polski K 30 ZO 3 7 Retoryka w piśmiennictwie staropolskim K 30 ZO 3 i oświeceniowym 8 Seminarium magisterskie S 15 Z 2 9 Wykład monograficzny do seminarium W 15 Z Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej 10 Psychologia W 45 ZO 4 11 Przygotowanie pedagogiczne W 15 Z 2 12 Przygotowanie pedagogiczne ĆW 30 ZO 2 13 Metodyka nauczania literatury ĆW 30 ZO 3 i języka polskiego 14 Podstawy dydaktyki ĆW 30 ZO Przedmioty specjalności wiedza o kulturze* 15 Problemy kultury współczesnej W 15 E 2 16 Animacja kultury ĆW 30 ZO 3 17 Metodyka nauczania wiedzy o kulturze 18 Praktyka asystencko-hospitacyjna z wiedzy o kulturze w szkole ponadgimnazjalnej ĆA 30 ZO 4 P 30 ZO (P) 13 Przedmioty specjalności nauczanie języka polskiego jako obcego* 19 Podstawy glottodydaktyki W 15 E 3 20 Bilingwizm w nauczaniu języka polskiego jako obcego ĆA 15 E 2 21

22 21 Zabawy logopedyczne ĆW 15 ZO 2 w nauczaniu fonetyki języka polskiego jako obcego 22 Podstawy fonetyki ĆW 15 ZO 2 i poprawnej wymowy 23 Gramatyka języka polskiego ĆA 30 ZO 2 dla lektorów 24 Metodyka nauczania języka polskiego W 15 ZO 3 jako obcego 25 Praktyka asystencko-hospitacyjna w P 30 ZO 3 Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców Polonus 90+30(P) 17 *dla osób studiujących specjalizację nauczycielską z dodatkową specjalnością wiedza o kulturze lub nauczanie języka polskiego jako obcego 22

23 I ROK/2.stopnia (2016/2017) Specjalizacja nauczycielska lub Specjalizacja nauczycielska ze specjalnością dodatkową wiedza o kulturze lub Specjalizacja nauczycielska ze specjalnością dodatkową nauczanie języka polskiego jako obcego semestr 2. 1 Teoria kultury W 30 ZO 4 2 Język obcy nowożytny L 30 E 3 3 Metodologia badań literackich W 30 E 3 4 Metodologia badań literackich K 30 ZO 3 5 Metodologia badań językoznawczych W 30 E 3 6 Metodologia badań językoznawczych K 30 ZO 3 7 Konteksty literatury XIX w. K 30 ZO 2 8 Seminarium magisterskie S 30 Z Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej 9 Psychologia W 30 E 4 10 Przygotowanie pedagogiczne W 30 E 3 11 Metodyka nauczania literatury i języka polskiego 12 Praktyka asystencko-hospitacyjna w gimnazjum ĆW 15 ZO 1 P 45 ZO Przedmioty specjalności dodatkowej wiedza o kulturze* 13 Problemy historii kultury W 15 ZO 2 14 Kultura regionu W 15 ZO 2 15 Kultura polska w perspektywie europejskiej W 15 ZO 2 16 Ochrona prawna dziedzictwa kultury W 15 ZO 1 17 Opcja I: Teksty kultury (analiza dzieła filmowego i teatralnego) (2016/2017) lub Formy narracji graficznej 29 ĆW 30 ZO 2 18 Metodyka nauczania wiedzy o kulturze 19 Praktyka asystencko-hospitacyjna z wiedzy o kulturze w szkole ponadgimnazjalnej ĆA 30 ZO 4 P 30 ZO (P) 17 Przedmioty specjalności nauczanie języka polskiego jako obcego* ĆA 15 ZO 2 20 Praktyczna gramatyka języka polskiego z elementami gramatyki porów- 29 Student/ka może uczestniczyć w wybranych ćwiczeniach warsztatowych. W przypadku, gdy studentów nie przekracza 25. osób uruchomiona zostaje tylko jedna grupa, wówczas wyboru i wskazania przedmiotu dokonuje Dyrekcja IFP (sugerując się zapotrzebowaniem owym w poszczególnych zakładach). 23

24 nawczej 21 Literatura polska w nauczaniu ĆA 15 ZO 2 cudzoziemców z elementami komparatystyki 22 Wybrane zagadnienia przekładu ĆW 15 ZO 3 23 Metody nauczania języka polskiego ĆA 30 ZO 3 jako obcego 24 Praktyka asystencko-hospitacyjna w Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców Polonus P 30 ZO (P) 13 * dla osób studiujących specjalizację nauczycielską z dodatkową specjalnością wiedza o kulturze lub nauczanie języka polskiego jako obce 24

25 I ROK/2. stopnia (2016/2017) Specjalność kultura i nowe media semestr 1. 1 Język obcy nowożytny L 30 ZO 3 2 Wychowanie fizyczne ĆA 30 Z 1 3 Konteksty literatury polskiej XX W 30 E 3 i XXI w. 4 Konteksty literatury polskiej XX K 30 ZO 3 i XXI w. 5 Współczesny język polski W 30 E 3 6 Współczesny język polski K 30 ZO 3 7 Retoryka w piśmiennictwie staropolskim K 30 ZO 3 i oświeceniowym 8 Seminarium magisterskie S 15 Z 2 9 Wykład monograficzny do seminarium W 15 Z Przedmioty specjalności kultura i nowe media 10 Problemy kultury współczesnej W 15 E 4 11 Kultura audiowizualna i multimedialna ĆA 30 ZO

26 I ROK/2.stopnia (2016/2017) Specjalność kultura i nowe media semestr 2. 1 Teoria kultury W 30 ZO 4 2 Język obcy nowożytny L 30 E 3 3 Metodologia badań literackich W 30 E 3 4 Metodologia badań literackich K 30 ZO 3 5 Metodologia badań językoznawczych W 30 E 3 6 Metodologia badań językoznawczych K 30 ZO 3 7 Konteksty literatury XIX w. K 30 ZO 2 8 Seminarium magisterskie S 30 Z Przedmioty specjalności kultura i nowe media 9 Kultura w Internecie ĆA 15 ZO 3 10 Przekład intersemiotyczny W 15 ZO 2 11 Przekład intersemiotyczny ĆA 15 ZO

27 I ROK/2. stopnia (2016/2017) Specjalność asystent kadr kierowniczych i elit politycznych semestr 1. 1 Język obcy nowożytny L 30 ZO 3 2 Wychowanie fizyczne ĆA 30 Z 1 3 Konteksty literatury polskiej XX W 30 E 3 i XXI w. 4 Konteksty literatury polskiej XX K 30 ZO 3 i XXI w. 5 Współczesny język polski W 30 E 3 6 Współczesny język polski K 30 ZO 3 7 Retoryka w piśmiennictwie staropolskim K 30 ZO 3 i oświeceniowym 8 Seminarium magisterskie S 15 Z 2 9 Wykład monograficzny do seminarium W 15 Z Przedmioty specjalności asystent kadr kierowniczych i elit politycznych 10 Pragmatyka językowa ĆW 15 ZO 3 11 Etykieta biznesu (savoir vivre) ĆW 15 ZO 2 12 Techniki perswazji ĆW 15 ZO

28 I ROK/2. stopnia (2016/2017) Specjalność asystent kadr kierowniczych i elit politycznych semestr 2. 1 Teoria kultury W 30 ZO 4 2 Język obcy nowożytny L 30 E 3 3 Metodologia badań literackich W 30 E 3 4 Metodologia badań literackich K 30 ZO 3 5 Metodologia badań językoznawczych W 30 E 3 6 Metodologia badań językoznawczych K 30 ZO 3 7 Konteksty literatury XIX w. K 30 ZO 2 8 Seminarium magisterskie S 30 Z Przedmioty specjalności asystent kadr kierowniczych i elit politycznych 9 Komunikacja interpersonalna W 15 E 4 10 Redakcja tekstów użytkowych ĆW 15 ZO

29 I ROK/2. stopnia (2016/2017) Specjalność: edytorstwo semestr 1. 1 Język obcy nowożytny L 30 ZO 3 2 Wychowanie fizyczne ĆA 30 Z 1 3 Konteksty literatury polskiej XX W 30 E 3 i XXI w. 4 Konteksty literatury polskiej XX K 30 ZO 3 i XXI w. 5 Współczesny język polski W 30 E 3 6 Współczesny język polski K 30 ZO 3 7 Retoryka w piśmiennictwie staropolskim K 30 ZO 3 i oświeceniowym 8 Seminarium magisterskie S 15 Z 2 9 Wykład monograficzny do seminarium W 15 Z Przedmioty specjalności edytorstwo 10 O sztuce książki ĆA 15 ZO 3 11 Tekstologia ĆW 15 ZO 2 12 Komputerowa edycja tekstu ĆW 15 ZO

30 I ROK/2. stopnia (2016/2017) Specjalność: edytorstwo semestr 2. 1 Teoria kultury W 30 ZO 4 2 Język obcy nowożytny L 30 E 3 3 Metodologia badań literackich W 30 E 3 4 Metodologia badań literackich K 30 ZO 3 5 Metodologia badań językoznawczych W 30 E 3 6 Metodologia badań językoznawczych K 30 ZO 3 7 Konteksty literatury XIX w. K 30 ZO 2 8 Seminarium magisterskie S 30 Z Przedmioty specjalności edytorstwo 9 Podstawy edytorstwa W 15 E 2 10 Tekstologia ĆW 15 ZO 2 11 Komputerowa edycja tekstu* ĆW 15 ZO *Jednym z wymogów przedmiotu jest zaprojektowanie publikacji uwzględniającej językowe, techniczne i estetyczne normy edycji. 30

31 I ROK/2. stopnia (2016/2017) Specjalność: BIBLIOTEKOZNAWSTWO I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ NAUKOWĄ semestr 1. 1 Język obcy nowożytny L 30 ZO 3 2 Wychowanie fizyczne ĆA 30 Z 1 3 Konteksty literatury polskiej XX W 30 E 3 i XXI w. 4 Konteksty literatury polskiej XX K 30 ZO 3 i XXI w. 5 Współczesny język polski W 30 E 3 6 Współczesny język polski K 30 ZO 3 7 Retoryka w piśmiennictwie staropolskim K 30 ZO 3 i oświeceniowym 8 Seminarium magisterskie S 15 Z 2 9 Wykład monograficzny do seminarium W 15 Z Przedmioty specjalności BIBLIOTEKOZNAWSTWO I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ NAUKOWĄ 10 Nauka o książce W 30 E 3 11 Opracowanie lne i rzeczowe, ĆW 15 ZO 3 digitalizacja dokumentów 12 Usługi biblioteczno-incyjne ĆW 15 ZO

32 I ROK/2. stopnia (2016/2017) Specjalność: BIBLIOTEKOZNAWSTWO I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ NAUKOWĄ semestr 2. 1 Teoria kultury W 30 ZO 4 2 Język obcy nowożytny L 30 E 3 3 Metodologia badań literackich W 30 E 3 4 Metodologia badań literackich K 30 ZO 3 5 Metodologia badań językoznawczych W 30 E 3 6 Metodologia badań językoznawczych K 30 ZO 3 7 Konteksty literatury XIX w. K 30 ZO 2 8 Seminarium magisterskie S 30 Z Przedmioty specjalności BIBLIOTEKOZNAWSTWO I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ NAUKOWĄ 9 Źródła incji W 15 ZO 1 10 Dokumenty elektroniczne i biblioteki cyfrowe 11 Tworzenie i zarządzanie serwisem WWW ĆW 15 ZO 3 ĆW 15 ZO

33 I ROK/2. stopnia (2016/2017) Specjalność: dydaktyk aplikacji multimedialnych semestr 1. 1 Język obcy nowożytny L 30 ZO 3 2 Wychowanie fizyczne ĆA 30 Z 1 3 Konteksty literatury polskiej XX W 30 E 3 i XXI w. 4 Konteksty literatury polskiej XX K 30 ZO 3 i XXI w. 5 Współczesny język polski W 30 E 3 6 Współczesny język polski K 30 ZO 3 7 Retoryka w piśmiennictwie staropolskim K 30 ZO 3 i oświeceniowym 8 Seminarium magisterskie S 15 Z 2 9 Wykład monograficzny do seminarium W 15 Z Przedmioty specjalności dydaktyk aplikacji multimedialnych ĆW 15 ZO 3 10 Analizowanie oferty rynkowej w zakresie dostępnych aplikacji multimedialnych 11 Podstawy wiedzy z zakresu programowania oraz grafiki komputerowej ĆW 15 E 3 12 Plat e-learningowa ĆW 15 ZO

34 I ROK/2. stopnia (2016/2017) Specjalność: dydaktyk aplikacji multimedialnych semestr 2. 1 Teoria kultury W 30 ZO 4 2 Język obcy nowożytny L 30 E 3 3 Metodologia badań literackich W 30 E 3 4 Metodologia badań literackich K 30 ZO 3 5 Metodologia badań językoznawczych W 30 E 3 6 Metodologia badań językoznawczych K 30 ZO 3 7 Konteksty literatury XIX w. K 30 ZO 2 8 Seminarium magisterskie S 30 Z Przedmioty specjalności dydaktyk aplikacji multimedialnych 9 Testowanie, wdrażanie i ocenianie aplikacji multimedialnych z oferty dostępnej na rynku 10 Podstawy pedagogiki medialnej ĆW 15 ZO 4 W 15 E

35 II ROK/2. stopnia (2016/2017) Specjalizacja nauczycielska lub Specjalizacja nauczycielska ze specjalnością dodatkową wiedza o kulturze lub Specjalizacja nauczycielska ze specjalnością dodatkową nauczanie języka polskiego jako obcego semestr 3. 1 Przedmiot do wyboru 30 : Moduł literaturoznawczy: Dramat staropolski i oświeceniowy; Literatura i historia; Literatura i mity. Moduł językoznawczy: Reżyseria; Retoryka w komunikacji lub/i Językowa i stylistyczna analiza tekstu; Praktyczne zastosowanie języka. Moduł kulturoznawczometodyczny: Kultura i literatura sarmacka; Wybrane zagadnienia kultury XIX w.; Współczesna kultura literacka; Polska literatura migracyjna ĆW 20+10(S) ZO 4 (unijna) Seminarium magisterskie S 30 Z 5 3 Przedmiot ogólnouczelniany 32 W 30 Z 2 3x20+3x 10(S) Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej 4 Metodyka nauczania lit. i j. pol. W 15 E 2 5 Metodyka nauczania lit. i j. pol. ĆW 30 ZO 1 3x Z listy przedmiotów ogłaszanej corocznie przez IFP student/ka wybiera 3 przedmioty (wybór z dowolnego modułu). 31 W roku akademicki 2016/2017 Kontrola komunikacji cenzura w literaturze i kulturze. 32 Propozycje wykładów corocznie przedstawiają wszystkie Wydziały UR. 35

36 6 Praktyka asystencko-hospitacyjna z języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej 7 Praktyka ogólnopedagogiczna w szkole podstawowej 8 Praktyka ciągła z języka polskiego w gimnazjum P 45 ZO 4 P 30 ZO 3 P 30 ZO (P) (P) 33 Przedmioty specjalności dodatkowej wiedza o kulturze brak przedmiotów specjalności dodatkowej wiedza o kulturze Przedmioty specjalności nauczanie języka polskiego jako obcego brak przedmiotów specjalności dodatkowej nauczanie języka polskiego jako obcego 36

37 II ROK/2.stopnia (2016/2017) Specjalizacja nauczycielska Specjalizacja nauczycielska ze specjalnością dodatkową wiedza o kulturze lub nauczanie języka polskiego jako obcego semestr 4. 1 Przedmiot do wyboru 33 : Moduł literaturoznawczy: Literatura i filozofia; Warsztaty krytycznoliterackie lub/i Interpretacja i pragmatyka odbioru dzieła literackiego. Moduł językoznawczy: Wprowadzenie do onomastyki; Chwyty retoryczne. Moduł kulturoznawczo-metodyczny: Interpretacja tekstu w szkolnej edukacji polonistycznej; Formy narracji graficznej. K 20+10(S) ZO 3 2 Seminarium magisterskie S 30 Z 10 2x20+2x 10(S) Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej brak Przedmioty specjalności dodatkowej wiedza o kulturze brak Przedmioty specjalności nauczanie języka polskiego jako obcego brak 2x Z listy przedmiotów ogłaszanej corocznie przez IFP student/ka wybiera 2 przedmioty (wybór z dowolnego modułu). 37

38 II ROK/2. stopnia (2016/2017) Specjalność: edytorstwo semestr 3. 1 Przedmiot do wyboru 34 : Moduł literaturoznawczy: ĆW 20+10(S) ZO 4 Dramat staropolski i oświeceniowy; Literatura i historia; Literatura i mity. Moduł językoznawczy: Reżyseria; Retoryka w komunikacji lub/i Językowa i stylistyczna analiza tekstu; Praktyczne zastosowanie języka. Moduł kulturoznawczometodyczny: Kultura i literatura sarmacka; Wybrane zagadnienia kultury XIX w.; Współczesna kultura literacka; Polska literatura migracyjna (unijna). 2 Seminarium magisterskie S 30 Z 5 3 Przedmiot ogólnouczelniany 35 W 30 Z 2 3x20+3x 10(S) x Przedmioty specjalności edytorstwo 4 Dzieje książki i edytorstwo W 15 E 4 historyczne 5 Komputerowa edycja tekstu ĆW 15 ZO 3 6 Problemy poprawności językowej ĆW 15 ZO (P) 7 Praktyka ciągła w redakcjach, wydawnictwach lub drukarniach P 30 ZO (P) Z listy przedmiotów ogłaszanej corocznie przez IFP student/ka wybiera 3 przedmioty (wybór z dowolnego modułu). 35 Propozycje wykładów corocznie przedstawiają wszystkie Wydziały UR. 38

39 II ROK/2. stopnia (2016/2017) Specjalność: edytorstwo semestr 4. 1 Przedmiot do wyboru 36 : Moduł literaturoznawczy: K 20+10(S) ZO 3 Literatura i filozofia; Warsztaty krytycznoliterackie lub/i Interpretacja i pragmatyka odbioru dzieła literackiego. Moduł językoznawczy: Wprowadzenie do onomastyki; Chwyty retoryczne. Moduł kulturoznawczo-metodyczny: Interpretacja tekstu w szkolnej edukacji polonistycznej; Formy narracji graficznej. 2 Seminarium magisterskie S 30 Z 10 2x20+2x 2x (S) Przedmioty specjalności edytorstwo 3 Komputerowa edycja tekstu ĆW 15 ZO 4 4 Ruch wydawniczy i prawo autorskie W 15 ZO 4 w Polsce 5 Kompozycja i estetyka tekstu ĆW 15 ZO Z listy przedmiotów ogłaszanej corocznie przez IFP student/ka wybiera 2 przedmioty (wybór z dowolnego modułu). 39

40 II ROK/2. stopnia (2016/2017) Specjalność: asystent kadr zarządzających i elit politycznych semestr 3. 1 Przedmiot do wyboru 37 : Moduł literaturoznawczy: ĆW 20+10(S) ZO 4 Dramat staropolski i oświeceniowy; Literatura i historia; Literatura i mity. Moduł językoznawczy: Reżyseria; Retoryka w komunikacji lub/i Językowa i stylistyczna analiza tekstu; Praktyczne zastosowanie języka. Moduł kulturoznawczometodyczny: Kultura i literatura sarmacka; Wybrane zagadnienia kultury XIX w.; Współczesna kultura literacka; Polska literatura migracyjna (unijna). 2 Seminarium magisterskie S 30 Z 5 3 Przedmiot ogólnouczelniany 38 W 30 Z 2 3x20+3x 10(S) x Przedmioty specjalności asystent kadr zarządzających i elit politycznych 4 Język reklamy i komunikacja ĆW 15 ZO 3 marketingowa 5 Redakcja tekstów użytkowych ĆW 15 ZO 3 6 Retoryka stosowana ĆW 15 ZO 2 7 Praktyka ciągła w administracji publicznej i różnego typu biurach lub instytucjach (do wyboru) P 30 ZO (P) (P) Z listy przedmiotów ogłaszanej corocznie przez IFP student/ka wybiera 3 przedmioty (wybór z dowolnego modułu). 38 Propozycje wykładów corocznie przedstawiają wszystkie Wydziały UR. 40

41 II ROK/2. stopnia (2016/2017) Specjalność: asystent kadr zarządzających i elit politycznych semestr 4. 1 Przedmiot do wyboru 39 : Moduł literaturoznawczy: K 20+10(S) ZO 3 Literatura i filozofia; Warsztaty krytycznoliterackie lub/i Interpretacja i pragmatyka odbioru dzieła literackiego. Moduł językoznawczy: Wprowadzenie do onomastyki; Chwyty retoryczne. Moduł kulturoznawczo-metodyczny: Interpretacja tekstu w szkolnej edukacji polonistycznej; Formy narracji graficznej. 2 Seminarium magisterskie S 30 Z 10 2x20+2x 2x (S) Przedmioty specjalności: asystent kadr zarządzających i elit politycznych 3 Kody pozajęzykowe ĆW 15 ZO 4 4 Psychologia społeczna W 15 E 4 5 Współczesne życie kulturalne ĆA 15 ZO 2 6 Obsługa urządzeń biurowych ĆW 15 ZO Z listy przedmiotów ogłaszanej corocznie przez IFP student/ka wybiera 2 przedmioty (wybór z dowolnego modułu). 41

I ROK Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska)

I ROK Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska) I ROK Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska) 1. semestr 1 Wiedza o kulturze W 30 E 3 2 Nauki pomocnicze filologii polskiej ĆW 30 ZO 3 3 Wychowanie fizyczne ĆA 30 ZO 1 4 Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

I ROK Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska)

I ROK Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska) I ROK Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska) 1. semestr 1 Wiedza o kulturze W 30 E 5 2 Nauki pomocnicze filologii polskiej ĆW 30 ZO 2 3 Wychowanie fizyczne ĆA 30 ZO 1 4 Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

I ROK Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska)

I ROK Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska) I ROK Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska) 1. semestr 1 Wiedza o kulturze W 30 E 3 2 Nauki pomocnicze filologii polskiej ĆW 30 ZO 2 3 Wychowanie fizyczne ĆA 30 ZO 1 4 Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

I ROK (2018/2019) Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska)

I ROK (2018/2019) Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska) I ROK Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska) 1. semestr 1 Wiedza o kulturze W 30 E 3 2 Nauki pomocnicze filologii polskiej ĆW 30 ZO 3 3 Wychowanie fizyczne ĆA 30 ZO 0 4 Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

I ROK (2018/2019) Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska)

I ROK (2018/2019) Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska) I ROK Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska) 2. semestr 1 Język obcy nowożytny L 30 ZO 2 2 Wychowanie fizyczne ĆA 30 ZO 0 3 Literatura oświeceniowa W 30 E 3 4 Literatura oświeceniowa ĆW

Bardziej szczegółowo

II ROK/1. stopnia Specjalność: język polski z edukacją kulturową (specjalizacja nauczycielska) Lp. nazwa przedmiotu rodzaj zajęć

II ROK/1. stopnia Specjalność: język polski z edukacją kulturową (specjalizacja nauczycielska) Lp. nazwa przedmiotu rodzaj zajęć II ROK/1. stopnia Specjalność: język polski z edukacją kulturową (specjalizacja nauczycielska) Przedmioty wspólne 1 Łacina z elementami kultury antycznej ĆW 40+20* Z 6 2 Historia Polski W 15+15* E 3 3

Bardziej szczegółowo

TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST. 1. ST.

TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST. 1. ST. TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST.. ST. rok akademicki 0/05 MODUŁ I FILOLOGICZNY I A MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH, I B MODUŁ PRZEDMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia warsztatowe i lektoraty. Konwersatoria Seminarium wykład Ćwicz.\konw. ECTS

Ćwiczenia warsztatowe i lektoraty. Konwersatoria Seminarium wykład Ćwicz.\konw. ECTS Razem ćwiczenia audytoryjne Ćwiczenia warsztatowe i lektoraty Konwersatoria Seminarium Łącznie Punkty powiązane z badaniami prowadzonymi w IFP PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA;

Bardziej szczegółowo

FP I ROK/2. stopnia Specjalizacja nauczycielska (2018/2019)

FP I ROK/2. stopnia Specjalizacja nauczycielska (2018/2019) FP I ROK/2. stopnia Specjalizacja nauczycielska semestr 1. 1 Język obcy nowożytny L 30 ZO 3 2 Konteksty literatury polskiej XX W 30 E 3 3 Konteksty literatury polskiej XX K 30 ZO 3 4 Współczesny język

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia warsztatowe i lektoraty Laboratoria. Seminarium. ćwiczenia. wykład Ćwicz.\konw. ECTS. audytoryjne

Ćwiczenia warsztatowe i lektoraty Laboratoria. Seminarium. ćwiczenia. wykład Ćwicz.\konw. ECTS. audytoryjne Razem ćwiczenia audytoryjne Ćwiczenia warsztatowe i lektoraty Laboratoria Seminarium PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (siatka dla I roku) KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA; rok akademicki 0/01 Siatka przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia warsztatowe i lektoraty Konwersatoria. ćwiczenia audytoryjne. Seminarium. wykład Ćwicz.\konw. ECTS

Ćwiczenia warsztatowe i lektoraty Konwersatoria. ćwiczenia audytoryjne. Seminarium. wykład Ćwicz.\konw. ECTS Razem ćwiczenia audytoryjne Ćwiczenia warsztatowe i lektoraty Konwersatoria Seminarium PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA (siatka dla I roku) KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA; rok akademicki 14/1 Siatka przedmiotów

Bardziej szczegółowo

IX A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH IX B. MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH IX C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM)

IX A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH IX B. MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH IX C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM) TABELA EFEKTÓW PROGRAMU Z (STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE) MODUŁ IX: FILOLOGICZNY IX A. MODUŁ ÓW PODSTAWOWYCH IX B. MODUŁ ÓW KIERUNKOWYCH IX C. MODUŁ ÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM)

Bardziej szczegółowo

TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST. 1. ST.

TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST. 1. ST. TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST. 1. ST. rok akademicki 01/01 MODUŁ I FILOLOGICZNY I A MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH, I B MODUŁ PRZEDMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

IX C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM) Konwersatoria. Seminarium. ćwiczenia audytoryjne. ćwiczenia warsztatowe

IX C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM) Konwersatoria. Seminarium. ćwiczenia audytoryjne. ćwiczenia warsztatowe Forma zaliczenia Konwersatoria Seminarium (siatka dla I roku) KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA; rok akademicki 2014/2015 MODUŁ IX: FILOLOGICZNY Siatka przedmiotów wspólnych dla wszystkich specjalności i specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Forma zajęć I rok II rok. ćwiczenia warsztatowe konwersatoria seminarium wykład Ćwicz.\konw. ECTS

Forma zajęć I rok II rok. ćwiczenia warsztatowe konwersatoria seminarium wykład Ćwicz.\konw. ECTS Forma zaliczenia Razem ćwiczenia audytoryjne ćwiczenia warsztatowe konwersatoria seminarium Łącznie Punkty powiązane z badaniami prowadzonymi w IFP PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA KIERUNEK: FILOLOGIA

Bardziej szczegółowo

IX C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM)* Konwersatoria. Seminarium. ćwiczenia audytoryjne. ćwiczenia warsztatowe

IX C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM)* Konwersatoria. Seminarium. ćwiczenia audytoryjne. ćwiczenia warsztatowe Forma zaliczenia Konwersatoria Seminarium PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA (siatka dla I roku) KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA; rok akademicki 2013/2014 (MODUŁ IX: FILOLOGICNY) Siatka przedmiotów wspólnych

Bardziej szczegółowo

I ROK (2017/2018) kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna (specjalność media i broker informacji)

I ROK (2017/2018) kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna (specjalność media i broker informacji) I ROK (2017/2018) (specjalność media i broker incji) 1. semestr 1 Podstawy prawa W 15 E 2 2 Podstawy ekonomii W 30 E 2 3 Nauka o komunikowaniu W 30 E 3 4 Nauka o komunikowaniu ĆA 30 ZO 2 5 Historia filozofii

Bardziej szczegółowo

I ROK (2018/2019) kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna (specjalność media i broker informacji)

I ROK (2018/2019) kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna (specjalność media i broker informacji) I ROK (2018/2019) (specjalność media i broker incji) 1. semestr 1 Podstawy prawa 1 W 15 E 2 2 Podstawy ekonomii W 30 E 2 3 Nauka o komunikowaniu 2 W 30 E 3 4 Nauka o komunikowaniu 3 ĆA 30 ZO 2 5 Historia

Bardziej szczegółowo

Konwersatoria Seminarium. ćwiczenia audytoryjne. ćwiczenia warsztatowe

Konwersatoria Seminarium. ćwiczenia audytoryjne. ćwiczenia warsztatowe Forma zaliczenia Konwersatoria Seminarium (siatka dla I roku) KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA; rok akademicki 0/05 (MODUŁ IX: FILOLOGICZNY) Siatka przedmiotów wspólnych dla wszystkich specjalności i specjalizacji

Bardziej szczegółowo

TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST. 1. ST. (STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE)

TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST. 1. ST. (STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE) TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST.. ST. (STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE) MODUŁ I FILOLOGICZNY I A MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH, I B MODUŁ PRZEDMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

I ROK (2016/2017) kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna (specjalność media regionalne)

I ROK (2016/2017) kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna (specjalność media regionalne) (specjalność media regionalne) 1. semestr 1 Podstawy prawa W 15 E 2 2 Podstawy ekonomii W 30 E 2 3 Nauka o komunikowaniu W 30 E 3 4 Nauka o komunikowaniu ĆA 30 ZO 3 5 Historia filozofii W 30 E 2 6 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

IX C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM)* Seminarium. ćwiczenia audytoryjne. Zajęcia terenowe. ćwiczenia warsztatowe

IX C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM)* Seminarium. ćwiczenia audytoryjne. Zajęcia terenowe. ćwiczenia warsztatowe Forma zaliczenia Razem ćwiczenia audytoryjne ćwiczenia warsztatowe Zajęcia terenowe Seminarium Lp. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA (siatka dla I roku) KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA; rok akademicki

Bardziej szczegółowo

I ROK (2018/2019) kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna (specjalność media i broker informacji)

I ROK (2018/2019) kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna (specjalność media i broker informacji) I ROK (2018/2019) (specjalność media i broker incji) 2. semestr 1 Wychowanie fizyczne ĆA 30 ZO 0 2 Język obcy nowożytny L 30 ZO 2 3 Historia prasy (XIX wiek) ĆA 15 ZO 1 4 Systemy medialne na świecie W

Bardziej szczegółowo

IX C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM)* Konwersatoria Seminarium. ćwiczenia audytoryjne. ćwiczenia warsztatowe

IX C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM)* Konwersatoria Seminarium. ćwiczenia audytoryjne. ćwiczenia warsztatowe Forma zaliczenia Razem ćwiczenia audytoryjne ćwiczenia warsztatowe Konwersatoria Seminarium Lp. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA (siatka dla I roku) KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA; rok akademicki 1/1

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ECTS rok akademicki 2013/2014 MODUŁ IX: FILOLOGICZNY

INFORMATOR ECTS rok akademicki 2013/2014 MODUŁ IX: FILOLOGICZNY INFORMATOR rok akademicki 01/014 MODUŁ IX: FILOLOGICZNY IX A. MODUŁ ÓW PODSTAWOWYCH IX B. MODUŁ ÓW KIERUNKOWYCH IX C. MODUŁ ÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM) SPOSOBY EFEKTÓW W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

IX A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH IX B. MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH IX C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM)

IX A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH IX B. MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH IX C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM) TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST. 2. ST. (STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE) rok akademicki 201/2014 MODUŁ IX: FILOLOGICZNY IX A. MODUŁ

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2017/2018

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2017/2018 FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2017/2018 Z E - zaliczenie - egzamin I rok 09.0 Seminarium magisterskie 30 Z 4 30 Z 4 09.2 Kultura literacka 30 Z 3 09.2 Wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA;

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA; Razem ćwiczenia audytoryjne Ćwiczenia warsztatowe i lektoraty Konwersatoria Seminarium PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA (siatka dla I roku) KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA; rok akademicki

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ECTS ROK AKADEMICKI 2012/2013

INFORMATOR ECTS ROK AKADEMICKI 2012/2013 INFORMATOR ROK AKADEMICKI 2012/201 MODUŁ IX: FILOLOGICZNY IX A. MODUŁ ÓW PODSTAWOWYCH IX B. MODUŁ ÓW KIERUNKOWYCH IX C. MODUŁ ÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM) POSZCZEGÓLNYCH ÓW MODUŁU

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017 I rok (6 grup dziekańskich) FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017 Z E - zaliczenie - egzamin 09.0 1. seminarium magisterskie 30 Z 4 30 Z 4 09.2 2. kultura literacka

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016. II rok

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016. II rok PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Specjalność nauczycielska Specjalność edytorska Specjalnośc 'wiedza o filmie'

Bardziej szczegółowo

A. Moduły kierunkowe

A. Moduły kierunkowe sem. PLAN STUDIÓW I STOPNIA studia stacjonarne FILOLOGIA POLSKA specjalności: język polski z logopedią, komunikacja społeczna i praca wydawnicza, kształcenie językowe dla urzędów i firm z elementami glottodydaktyki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. II rok. 2 semestr 3 semestr

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. II rok. 2 semestr 3 semestr PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015 WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Specjalność nauczycielska Specjalność edytorska Specjalnośc 'wiedza o filmie'

Bardziej szczegółowo

Filologia polska studia 2. stopnia PLAN STUDIÓW

Filologia polska studia 2. stopnia PLAN STUDIÓW Tabela 1. Filologia polska studia 2. stopnia 2019 2020 PLAN STUDIÓW Semestr zajęć 7 8 Zajęcia obowiązkowe 1. Proseminarium 1 W 15 Z 3 2. Współczesna kultura literacka 1 W/K 30 Z 3 3. Laboratorium literatury:

Bardziej szczegółowo

1 semestr W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS

1 semestr W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS Kierunek studiów: LOGOPEDA Z JĘZYKEM POLSKM nauczycielska Poziom kształcenia: studia stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne A. Przedmioty podstawowe Liczba, forma zajęć,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY Piotrków Tryb. dn Kierunek: FILOLOGIA POLSKA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY Piotrków Tryb. dn Kierunek: FILOLOGIA POLSKA Lp. Rodzaj zajęć: I W/WS II C/K/L/P/P Z/S III PW/PE/ KZ E ZO Z I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS 2. Wychowanie fizyczne 1,2 30 1 30 1 60 60 2 Technologia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia warsztatowe i lektoraty. Seminarium. ćwiczenia audytoryjne. Konwersatoria. wykład Ćwicz.\kon ECTS I A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH

Ćwiczenia warsztatowe i lektoraty. Seminarium. ćwiczenia audytoryjne. Konwersatoria. wykład Ćwicz.\kon ECTS I A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Razem ćwiczenia audytoryjne Ćwiczenia warsztatowe i lektoraty Konwersatoria Seminarium PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA (siatka dla I roku) KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA; rok akademicki

Bardziej szczegółowo

II rok. 4 semestr 1, ,

II rok. 4 semestr 1, , Lp. WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Moduł / Przedmiot kod Specjalność nauczycielska Specjalność edytorska Specjalnośc 'wiedza o filmie' Specjalność publicystyczno-dziennikarska Specjalność

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny Semestr I PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny 1 BHP 15 15 z/o 1 2 Ochrona własności intelektualnej 15 15 z/o 1 3 Literatura

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Lp. humanistyczny filologia polska Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE/ KZ E ZO Z I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY

Bardziej szczegółowo

Zestawienie przedmiotów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2018/ /2021

Zestawienie przedmiotów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2018/ /2021 Zestawienie przedmiotów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2018/2019-2020/2021 Kierunek: filologia polska, studia stacjonarne Specjalizacja: nauczycielska Specjalizacja: logopedia ogólna Legenda:

Bardziej szczegółowo

II rok kultury antycznej Historia myśli humanistycznej 2 1,

II rok kultury antycznej Historia myśli humanistycznej 2 1, Lp. Załącznik nr 6 (wymagany do wniosku w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia w oparciu o przedstawiony program kształcenia) PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/17

Bardziej szczegółowo

A. Moduły przedmiotowe kształcenia ogólnego. B. Moduły przedmiotowe kierunkowe

A. Moduły przedmiotowe kształcenia ogólnego. B. Moduły przedmiotowe kierunkowe PLAN STUDIÓW I STOPNIA studia stacjonarne FILOLOGIA POLSKA specjalności: język polski z logopedią, komunikacja społeczna i praca wydawnicza, Uchwalono przez Radę Wydziału Humanistycznego w dniu Obowązuje

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2013/2014

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2013/2014 FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2013/2014 Z E - zaliczenie - egzamin u I rok wykł. ćwicz Punkty. 09.2 Wprowadzenie do nauki o literaturze 15 Z 30 Z 5 09.2 Historia

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2018/2019. I rok 7 grup

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2018/2019. I rok 7 grup FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2018/2019 I rok 7 grup Z E - zaliczenie - egzamin 09.2 Wybrane zagadnienia literatury polskiej do 15 Z 30 Z 6 - - - r. 1918 09.2 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia: N - liczba godzin zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego S - liczba godzin samodzielnej pracy studenta

Oznaczenia: N - liczba godzin zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego S - liczba godzin samodzielnej pracy studenta Zestawienie modułów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2017/2018-2019/2020 Kierunek: filologia polska, studia stacjonarne Specjalizacja: nienauczycielska Specjalność: dziennikarstwo i nowe media

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2018/2019

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2018/2019 FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2018/2019 Z E - zaliczenie - egzamin I rok 09.2 Wprowadzenie do nauki o literaturze 30 Z - 2 - - - 09.2 Historia literatury polskiej

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2016/2017

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2016/2017 FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2016/2017 Z E - zaliczenie - egzamin I rok nazwa przedmiotu 09.2 Wprowadzenie do nauki o literaturze 15 Z 30 Z 5 - - - 09.2 Historia

Bardziej szczegółowo

praktyczne Seminaria Zajęcia Zo/1 E/ Teoria literatury E/

praktyczne Seminaria Zajęcia Zo/1 E/ Teoria literatury E/ Forma zalicz. Ogółem Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne UNIWERSYTET im. A. MICKIEWICZA w Poznaniu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH ważny od 1.X.201 r. Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Rozkład godzin Forma zalicz. praktyczne. Seminaria Zajęcia. Zo/1 E/ Teoria literatury E/

Rozkład godzin Forma zalicz. praktyczne. Seminaria Zajęcia. Zo/1 E/ Teoria literatury E/ UNIWERSYTET im. A. MICKIEWICZA w Poznaniu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH ważny od 1.X.2019 r. Kierunek: Filologia polska Studia pierwszego stopnia Liczba godzin Rozkład

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2017/2018

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2017/2018 FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2017/2018 Z E - zaliczenie - egzamin I rok 09.2 Wprowadzenie do nauki o literaturze 30 Z - 2 - - - 09.2 Historia literatury polskiej

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia filologii polskiej o profilu praktycznym prowadzonych łącznie przez WPA i WFPiK UAM na WPA w Kaliszu

Plan studiów stacjonarnych I stopnia filologii polskiej o profilu praktycznym prowadzonych łącznie przez WPA i WFPiK UAM na WPA w Kaliszu Plan studiów stacjonarnych I stopnia filologii polskiej o profilu praktycznym prowadzonych łącznie przez WPA i WFPiK UAM na WPA w Kaliszu A. Przedmioty podstawowe / kierunkowe: rok I, semestr I Przedmioty

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal.

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal. FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Przedmioty podstawowe i kierunkowe pięć grup (wyjątki zaznaczono w uwagach) Ćwiczenia Forma zaliczenia Rok studiów

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2015/2016

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2015/2016 FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2015/2016 Z E - zaliczenie - egzamin I rok nazwa przedmiotu 09.2 Wprowadzenie do nauki o literaturze 15 Z 30 Z 5 - - - 09.2 Historia

Bardziej szczegółowo

MISH-S PLAN STUDIÓW. filologia polska l (licencjat) stacjonarne 2017/2018. kierunek studiów: stopień: forma studiów: od roku:

MISH-S PLAN STUDIÓW. filologia polska l (licencjat) stacjonarne 2017/2018. kierunek studiów: stopień: forma studiów: od roku: MISH-S PLAN STUDIÓW MODUŁ I: KIERUNEK PODSTAWOWY kierunek studiów: stopień: forma studiów: od roku: filologia polska l (licencjat) stacjonarne 2017/2018 PRZEDMIOTY, KTÓRE MUSZĄ BYĆ REALIZOWANE NA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

Zestawienie modułów do planu studiów pierwszego stopnia n

Zestawienie modułów do planu studiów pierwszego stopnia n Zestawienie modułów do planu studiów pierwszego stopnia n 2016-2019 kierunek: filologia polska, st. Stacjonarne Specjalizacja: nauczycielska Legenda: W. wykład Ćw. ćwiczenia S. seminarium dyplomowe zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie modułów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2017/ /2020

Zestawienie modułów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2017/ /2020 Zestawienie modułów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2017/2018-2019/2020 Kierunek: filologia polska, st. stacjonarne Specjalizacja: nauczycielska Legenda: W - wykład CAU - ćwiczenia audytoryjne

Bardziej szczegółowo

Zestawienie przedmiotów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2018/ /2021

Zestawienie przedmiotów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2018/ /2021 Zestawienie przedmiotów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2018/2019-2020/2021 Kierunek: filologia polska, studia stacjonarne Specjalizacja: nauczycielska Legenda: W - wykład CAU - ćwiczenia audytoryjne

Bardziej szczegółowo

Zestawienie przedmiotów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2018/ /2021

Zestawienie przedmiotów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2018/ /2021 Zestawienie przedmiotów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2018/2019-2020/2021 Kierunek: filologia polska, studia stacjonarne Specjalizacja: nienauczycielska Specjalność: dziennikarstwo i nowe

Bardziej szczegółowo

Filologia polska specjalność projektowanie komunikacji

Filologia polska specjalność projektowanie komunikacji Filologia polska specjalność projektowanie komunikacji studia stacjonarne licencjackie nabór 2014/2015 wykaz przedmiotów 2. Nauki pomocnicze filologii polskiej 3. Historia filozofii 4. Język obcy 5. Wychowanie

Bardziej szczegółowo

STUDIA POLONISTYCZNO-GERMANISTYCZNE

STUDIA POLONISTYCZNO-GERMANISTYCZNE STUDIA POLONISTYCZNO-GERMANISTYCZNE Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) od naboru 2016/17 Specjalność nauczyciel języka niemieckiego I ROK, semestr pierwszy ilość godzin Moduł 1: Język kierunkowy

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA (I, II, III, IVa lub IVb lub IVc, V) PROGRAM STUDIÓW W SYSTEMIE ECTS. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

FILOLOGIA POLSKA (I, II, III, IVa lub IVb lub IVc, V) PROGRAM STUDIÓW W SYSTEMIE ECTS. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA FILOLOGIA POLSKA (I, II, III, IVa lub IVb lub IVc, V) PROGRAM STUDIÓW W SYSTEMIE ECTS. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA PRZEDMIOTY SEMESTR 1 SEMESTR 2 SEMESTR 3 SEMESTR 4 SEMESTR 5 SEMESTR 6 G Liczba

Bardziej szczegółowo

MISH-S. filologia polska akademicki II (studia magisterskie) 2017/2018

MISH-S. filologia polska akademicki II (studia magisterskie) 2017/2018 MISH-S PLAN STUDIÓW kierunek studiów: profil studiów: stopień: forma studiów: stacjonarne od roku: filologia polska akademicki II (studia magisterskie) 017/018 I MODUŁ I: KIERUNEK PODSTAWOWY od początku

Bardziej szczegółowo

I rok. 1 semestr 2 semestr oświecenia 2 1,

I rok. 1 semestr 2 semestr oświecenia 2 1, PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Specjalności: Profil uzupełniający nauczycielska nauczanie języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia warsztatowe i lektoraty. Konwersatoria Seminarium. wykład Ćwicz.\kon. wykład w. ECTS I A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH

Ćwiczenia warsztatowe i lektoraty. Konwersatoria Seminarium. wykład Ćwicz.\kon. wykład w. ECTS I A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Razem ćwiczenia audytoryjne Ćwiczenia warsztatowe i lektoraty Konwersatoria Seminarium Związek z badaniami prowadzonymi w IFP PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA (siatka dla I roku) KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. I rok. 1 semestr 2 semestr

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. I rok. 1 semestr 2 semestr PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015 WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Specjalności: nauczycielska wiedza o filmie krytyka artystyczno-literacka publicystyczno-dziennikarska

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Wydział Humanistyczny Filologia polska PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Rodzaj zajęć: I W/WS II C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE /KZ Rozkład godzin Lp. Przedmiot kod Razem Razem godz. ECTS 1 semestr

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 ostatnia aktualizacja: 110.2017 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 Kierunek: Filologia Polska Specjalność: nauczycielska studia pierwszego stopnia trzyletnie I ROK STUDIÓW: O/F

Bardziej szczegółowo

Program studiów pierwszego stopnia stacjonarnych realizowanych od roku akademickiego 2012/2013 na kierunku logopedia ogólna i kliniczna

Program studiów pierwszego stopnia stacjonarnych realizowanych od roku akademickiego 2012/2013 na kierunku logopedia ogólna i kliniczna Program studiów pierwszego stopnia stacjonarnych realizowanych od roku akademickiego 2012/2013 na kierunku logopedia ogólna i kliniczna Rok I 1. Wprowadzenie do nauki o języku - 30 zal. / ocena 3 2. Promocja

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 ostatnia aktualizacja: 1002016 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 Kierunek: Filologia Polska Specjalność: nauczycielska studia pierwszego stopnia trzyletnie I RK STUDIÓW: /F Literatura

Bardziej szczegółowo

Rozkład godzin średniowiecza do oświecenia 1, XIX. 2, Literatura polska wieku

Rozkład godzin średniowiecza do oświecenia 1, XIX. 2, Literatura polska wieku WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Lp. Przedmiot kod Specjalności: Załącznik nr 8 (wymagany do wniosku w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia w oparciu o przedstawiony program kształcenia)

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. I rok. 2 semestr 3 semestr

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. I rok. 2 semestr 3 semestr Lp. WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Przedmiot kod Specjalności: nauczycielska wiedza o teatrze i filmie krytyka artystyczno-literacka publicystyczno-dziennikarska hermeneutyczna retoryczna

Bardziej szczegółowo

3 sem. ćw.lab./ćw.prow. w jęz. obcym/ semin.dypl. ECTS w. ćw. ćw. A. Moduły przedmiotowe kształcenia ogólnego

3 sem. ćw.lab./ćw.prow. w jęz. obcym/ semin.dypl. ECTS w. ćw. ćw. A. Moduły przedmiotowe kształcenia ogólnego Forma zaliczenia wykłady ćwiczenia ć lab./ćprow jęz.obcym / semin.dypl. ć ćlab./ćpro w jęz. ć ćlab./ćpro w jęz. ć ćlab./ćpro w jęz. ć ćlab./ćpro w j. obcym/ sem.dypl. ć ćlab./ćpro w jęz. ć ćlab./ćpro w

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia: N liczba godzin zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego S liczba godzin samodzielnej pracy studenta

Oznaczenia: N liczba godzin zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego S liczba godzin samodzielnej pracy studenta Zestawienie modułów do planu studiów stacjonarnych I. stopnia na lata 2016-2019 Kierunek: filologia polska, studia stacjonarne Specjalizacja: nienauczycielska Specjalność: dziennikarska/wydawniczo-redaktorska

Bardziej szczegółowo

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW SPECJALNOŚĆ: filologia angielska germańska SPECJALIZACJA: nauczycielska literaturoznawstwo / tłumaczenia z i elementami języki specjalistyczne kulturoznawstwa ROK STUDIÓW: I STOPIEŃ STUDIÓW: I Ilość godzin

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2018/2019

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2018/2019 ostatnia aktualizacja: 202018 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2018/2019 Kierunek: Filologia Polska Specjalność: nauczycielska studia pierwszego stopnia trzyletnie I RK STUDIÓW: /F Literatura

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. kolokwium, egzamin pisemny, pytania na zajęciach FP1_W02, FP1_W04, FP1_W07

PROGRAM STUDIÓW. kolokwium, egzamin pisemny, pytania na zajęciach FP1_W02, FP1_W04, FP1_W07 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, I n s t y t u t F i l o l o g i i P o l s k i e j 2. Nazwa kierunku: f i l o l o g i a p o l s k a 3.

Bardziej szczegółowo

Specjalność: doradztwo wizerunkowe i rzecznikostwo. A_przedmioty ogólne i specjalnościowe I rok II rok III rok

Specjalność: doradztwo wizerunkowe i rzecznikostwo. A_przedmioty ogólne i specjalnościowe I rok II rok III rok 1. Nazwa kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa 2. Cykl rozpoczęcia 2017/2018Z 3. Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 4. Profil kształcenia praktyczny 5. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny Kierunek: komunikacja promocyjna i kryzysowa Specjalność: poradnictwo logopedyczne

Wydział Filologiczny Kierunek: komunikacja promocyjna i kryzysowa Specjalność: poradnictwo logopedyczne Wydział Filologiczny Kierunek: komunikacja promocyjna i kryzysowa Specjalność: poradnictwo logopedyczne studia pierwszego stopnia studia stacjonarne od roku akademickiego 2015/2016 A semestr 1 semestr

Bardziej szczegółowo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PLAN STUDIÓW stacjonarnych

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PLAN STUDIÓW stacjonarnych Egzamin po semestrze Forma zaliczenia Razem Wykłady Konwersatoria Seminaria Ćwiczenia Laboratoria. Ćw. terenowe STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Godziny zajęć Rozkład godzin zajęć Lp. Kod dyscypliny w programie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SPECJALIZACJI ZAWODOWYCH

PROGRAM SPECJALIZACJI ZAWODOWYCH PROGRAM SPECJALIACJI AWODOWYCH Po zaliczeniu I roku studiów pierwszego stopnia student ma obowiązek wyboru specjalizacji zawodowej (rejestracja przez USOS). Specjalizacja w ramach realizowanego toku studiów

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zajęć dydakt.

Rodzaj zajęć dydakt. Kierunek: EDYTRSTW studia pierwszego stopnia trzyletnie (licencjat) I RK STUDIÓW I semestr: Literatura świecenia i Romantyzmu Wykład + ćwiczenia 60+30 2+3 2 Historia Polski Wykład F Egzamin ustny 30 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA Załącznik do Protokołu Rady Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dn. 13 kwietnia 2015 r. (dostosowanie programu studiów w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 3 października

Bardziej szczegółowo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PLAN STUDIÓW stacjonarnych

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PLAN STUDIÓW stacjonarnych Egzamin po semestrze Forma zaliczenia Razem Wykłady Konwersatoria Seminaria Ćwiczenia Laboratoria. Ćw. terenowe STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Godziny zajęć Rozkład godzin zajęć Lp. Kod dyscypliny w programie

Bardziej szczegółowo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PLAN STUDIÓW niestacjonarnych

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PLAN STUDIÓW niestacjonarnych Egzamin po semestrze Forma zaliczenia Razem Wykłady Konwersatoria Seminaria Ćwiczenia Laboratoria. Ćw. terenowe STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Godziny zajęć Rozkład godzin zajęć Lp. Kod dyscypliny w programie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA Załącznik do Protokołu Rady Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dn. 11 kwietnia 2016 r. PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA 2016-2019 Nazwa kierunku studiów i kod programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA Załącznik do Protokołu Rady Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dn. 13 kwietnia 2015 r. PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA 2015-2018 Nazwa kierunku studiów i kod programu

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2019/2020

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2019/2020 Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2019/2020 Kierunek: Filologia polska nauczycielska studia pierwszego stopnia trzyletnie ostatnia aktualizacja: 002019 r. I RK STUDIÓW: /F Literatura staropolska

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I rok filologii rosyjskiej, studia stacjonarne I stopnia w roku akad. 2019/2020

PLAN STUDIÓW I rok filologii rosyjskiej, studia stacjonarne I stopnia w roku akad. 2019/2020 Kierunek: filologia rosyjska I rok filologii rosyjskiej, studia stacjonarne I stopnia w roku akad. 2019/2020 SEMESTR ZIMOWY (1) Nauka języka rosyjskiego I (wariant 0 I) Fonetyka praktyczna języka rosyjskiego

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz. Legenda: E egzamin; Z zaliczenie; ZO zaliczenie z oceną; O ocena; PP praca pisemna; w wykład;

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT RUSYCYSTYKI FILOLOGIA ROSYJSKA PLAN STUDIÓW I rok filologii rosyjskiej, studia stacjonarne I stopnia (obowiązuje od roku akad.

INSTYTUT RUSYCYSTYKI FILOLOGIA ROSYJSKA PLAN STUDIÓW I rok filologii rosyjskiej, studia stacjonarne I stopnia (obowiązuje od roku akad. I rok filologii rosyjskiej, studia stacjonarne I stopnia (obowiązuje od roku akad. 01/01) Lp. 1... 4. 5. 6. 7. NAZWA PRZEDMIOTU semestr Praktyczna nauka języka rosyjskiego I /Praktyczna nauka jęz. rosyjskiego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do logopedii T, KO, OA zal. / ocenę 1,5. Wprowadzenie do nauki o języku T, KO, OA zal. / ocenę 3

Wprowadzenie do logopedii T, KO, OA zal. / ocenę 1,5. Wprowadzenie do nauki o języku T, KO, OA zal. / ocenę 3 Przedmiot W Ć WR OGUN KINT Suma godz. Sposoby weryfikacji efektów uczenia Forma zaliczenia Wprowadzenie do logopedii 15 15 T, KO, OA zal. / ocenę 1,5 Wprowadzenie do nauki o języku 30 30 T, KO, OA zal.

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie (I stopnia)

Studia licencjackie (I stopnia) FILOLOGIA POLSKA Studia licencjackie (I stopnia) Program studiów I stopnia Obejmuje następujące przedmioty: Treści podstawowe: język łaciński z elementami kultury antycznej, wiedza o kulturze, nauki pomocnicze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA Załącznik do Protokołu Rady Wydziału Nauk Humanistycznych z dn. 13 kwietnia 2015 r. PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA 2015-2017 Nazwa kierunku studiów i kod programu

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. FILOLOGIA HISZPAŃSKA studia stacjonarne studia magisterskie. specjalność FILOLOG HISZPAŃSKI W ŚWIECIE CYFROWYM 1

PLAN STUDIÓW. FILOLOGIA HISZPAŃSKA studia stacjonarne studia magisterskie. specjalność FILOLOG HISZPAŃSKI W ŚWIECIE CYFROWYM 1 kierunkowe PLAN STUDIÓW FILOLOGIA HISZPAŃSKA studia stacjonarne studia magisterskie dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020 i kolejnych (PROJEKT zaakceptowany przez Radę IFR 2019.01.29.)

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do logopedii T, KO, OA zal. / ocenę 1,5. Wprowadzenie do nauki o języku T, KO, OA zal. / ocenę 3

Wprowadzenie do logopedii T, KO, OA zal. / ocenę 1,5. Wprowadzenie do nauki o języku T, KO, OA zal. / ocenę 3 Przedmiot W Ć WR OGUN KINT Suma godz. Wprowadzenie do logopedii 15 15 T, KO, OA zal. / ocenę 1,5 Wprowadzenie do nauki o języku 30 30 T, KO, OA zal. / ocenę 3 Emisja głosu 30 30 KO, OA zal. / ocenę 3 Logorytmika

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w 2019/2020

Program studiów obowiązujący w 2019/2020 Kierunek: Filologia Polska ostatnia aktualizacja: 10.02019 Specjalność: nauczycielska studia pierwszego stopnia trzyletnie II RK STUDIÓW: Program studiów obowiązujący w 2019/2020 III semestr: Literatura

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: LINGWISTYKA STOSOWANA Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne

Kierunek studiów: LINGWISTYKA STOSOWANA Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Kierunek studiów: LINGWISTYKA STOSOWANA Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne 1.1.D3.LS. A. Przedmioty podstawowe 1 Wprowadzenie do językoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Język polski w komunikacji społecznej Specjalność: komunikacja w praktyce społecznej studia pierwszego stopnia trzyletnie

Kierunek: Język polski w komunikacji społecznej Specjalność: komunikacja w praktyce społecznej studia pierwszego stopnia trzyletnie ostatnia aktualizacja: 204.2017 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 Kierunek: Język polski w komunikacji społecznej Specjalność: komunikacja w praktyce społecznej studia pierwszego

Bardziej szczegółowo