ZASADY UDZIELANIA POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY UDZIELANIA POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ"

Transkrypt

1 ZASADY UDZIELANIA POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ Pierwsza pomoc przedlekarska w nagłych wypadkach służy ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego oraz ograniczeniu skutków zdarzenia na miejscu wypadku. Wykonując obowiązki zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia, niejednokrotnie można zetknąć się z sytuacją, w której trzeba będzie podjąć decyzję, czy udzielić pomocy osobie potrzebującej, czy też chronić powierzone dobro (życie, zdrowie, mienie). Do sytuacji takich odnosi się art. 162 kk. W 1 określa się, iż Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 2 zaś mówi, iż Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu lub w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby bardziej do tego powołanej. Nagłe zachorowanie lub nagłe pogorszenie stanu zdrowia wymaga zastosowania pomocy takiej, jaka w danych warunkach jest możliwa. Zanim przybędzie lekarz, podstawą pomocy przedlekarskiej, świadczonej drugiej osobie, jest zadbanie, by osoba ta miała zachowane funkcje życiowe, tzn. oddychanie i krążenie oraz inne, które na danym etapie pomocy można zachować lub przywrócić. Oddychanie i krążenie podtrzymuje się zabiegami masażu serca i sztucznego oddychania. Z brzmienia art. 162 kk wynika, że istnieje bezwzględny wymóg udzielania pomocy w warunkach, w nim podanych. Pomoc ograniczona jest tylko własnym bezpieczeństwem lub bezpieczeństwem innej osoby (nie mienia!), niezależnie czy powiązanych stosunkiem rodzinnym, służbowym, czy też obcych. W tak określonych warunkach, w przypadku chronienia życia i zdrowia albo mienia, należy udzielić pomocy, jeżeli tylko nie spowoduje się niebezpieczeństwa, dla osoby chronionej, podwładnej lub dla siebie. Ponieważ możliwość powstania szkody majątkowej nie zwalnia od obowiązku pomocy, wydawać się może, że w każdym przypadku konieczności niesienia pomocy osobie dotkniętej niebezpieczeństwem, pomocy takiej należy udzielić. Pamiętać jednak trzeba, że każde rozluźnienie ochrony mienia (majątku) może sprowadzić również niebezpieczeństwo dla osoby je ochraniającej. W tych warunkach decyduje dostateczne rozpoznanie sytuacji. Nieudzielenie pomocy w sytuacji, gdy podczas ochrony nawet mienia stwarza się niebezpieczeństwo dla siebie jako chroniącego, nie podlega odpowiedzialności karnej. Kiedy można odstąpić od udzielenia pomocy? Jeżeli pojawią się (lub istnieją) jakiekolwiek wątpliwości, że udzielenie pomocy sprowadzi (spowoduje) niebezpieczeństwo (dla podwładnych lub siebie), można odstąpić od udzielenia pomocy bezpośrednio (fizycznie) przez zastosowanie masażu serca i sztucznego oddychania. Należy jednak wówczas bezwzględnie zawiadomić służby publiczne, powołane do udzielenia pomocy. Od udzielania pomocy bezpośrednio można ponadto odstąpić, kiedy nasze warunki fizyczne nie pozwalają na skuteczną reanimację (zmęczenie, wyczerpanie akcja ratowniczą). Należy natomiast zawsze starać się powiadomić odpowiednie służby. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy i procedury mogą z czasem ulec zmianie lub mogą być modyfikowane. Cele pierwszej pomocy pozostają te same: ratować życie;

2 zapobiegać pogarszaniu się stanu zdrowia rannego, np. unikać dalszych uszkodzeń ciała; ułatwić odzyskanie zdrowia. Ocena stanu zdrowia osoby poszkodowanej wykonywana jest w oparciu o: oddychanie; krwawienie; złamania; oparzenia. Można również opierać się na nowym systemie obejmującym: drogi oddechowe; oddychanie; krążenie. Czy tego chcemy, czy nie, najnowsze regulaminy postępowania wymagają od nas dzwonienia po służby ratownicze w większości przypadków. Trafnie uznano, że resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR) umożliwia ofierze otrzymanie dotlenionej krwi, ale nie spowoduje magicznego ponownego bicia serca. Przywrócenie pracy serca jest możliwe dzięki szybkiej aplikacji elektrycznego wstrząsu z defibrylatora, będącego na wyposażeniu większości ambulansów, a im wcześniej dotrze on do poszkodowanego tym lepiej. CPR podtrzymuje pacjenta przy życiu, aż do chwili przyjazdu karetki z defibrylatorem i ewakuacji go do ośrodka specjalistycznej opieki medycznej. Działanie pracownika ochrony musi być w pełni rozumiane przez wszystkich pracowników ochrony. Sztuczne oddychanie i masaż serca muszą być umiejętnie wykonywane, zarówno kiedy pracujemy osobno, jak i parami. Obsługa CPR, opatrywanie ran oraz wszelkie czynności ratunkowe muszą być integralną częścią treningu każdego z pracowników ochrony. Pomoc rannemu powinna być udzielana zgodnie z następującymi zasadami: 1) założone rękawiczki zestaw pierwszej pomocy musi zawierać jednorazowe rękawiczki ochronne, mogą to być rękawiczki chirurgiczne. Krew jest teraz niebezpieczną substancją; 2) niebezpieczeństwo/ryzyko dla ciebie, a później dla poszkodowanego. Jeżeli jest zbyt niebezpiecznie nie próbuj podchodzić do ofiary; 3) stan świadomości czy ranny jest przytomny? 4) mów i wstrząśnij aby określić, czy ranny orientuje się w sytuacji, czy odpowiada na pytania, czy reaguje na ból, czy też nie reaguje na żadne bodźce. Jeżeli reaguje, skup się na obrażeniach. Jeżeli nie reaguje: 1) sprawdź drogi oddechowe, udrożnij je i utrzymuj drożność; 2) sprawdź oddychanie, patrz, nasłuchuj i wyczuj (dziesięciosekundowa kontrola). Patrz na klatkę piersiową słuchając i wyczuwając oddech na swoim uchu. Jeżeli ranny nie oddycha - zacznij od wykonania 30 uciśnięć na klatkę piersiową w centralnym jej miejscu, na głębokość ok 4-5 centymetrów (u osoby dorosłej) w tempie 100 uciśnięć na minutę; 3) następnie odchyl głowę do tyłu i wykonaj 2 wdechy ratownicze (wdech trwający ok. jednej sekundy) cykl ten (30 uciśnięć i 2 wdechy wykonuj na przemian do póki poszkodowany nie zacznie dawać oznak życia łapanie powietrza, odkasływanie lub gdy dostępny będzie zestaw AED albo kiedy przybędzie profesjonalna pomoc lub też będziesz już zbyt wyczerpany(a) aby kontynuować akcję ratowniczą. Jeżeli ranny jest nieprzytomny i nie znany jest powód utraty przytomności, w takim przypadku, jeżeli nie podejrzewamy urazu kręgosłupa, ułóż poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.

3 Widoczne objawy sprawdź i zapisz tętno, szybkość oddechu, kolor, ciśnienie krwi, nasycenie tlenem (reakcja krążeniowa na naciśnięcie na paznokieć). Kontrola krwawienia sprawdzenie całego ciała w poszukiwaniu krwawiących ran. Całkowite sprawdzenie ciała, kręgosłupa; sprawdź portfel, czy nie ma tam żadnej informacji o chorobie, grupie krwi itd. Opatrz rany zagrażające życiu. Wstrząs leczenie objawów wstrząsów, jeżeli jest to możliwe. Monitorowanie ponowna kontrola wzrokowa. Ewakuacja przygotuj poszkodowanego do ewakuacji. Protokół postępowania jest następujący: 1. Nieprzytomny brak oznak krążenia i nie oddycha. a) dzwoń na 999 po karetkę; europejski numer alarmowy Nieprzytomny, oddycha, jest krążenie. a) opatrz rany zagrażające życiu; b) ułóż poszkodowanego w pozycji bezpiecznej lub przeciwwstrząsowej; c) zadzwoń po karetkę. 3. Przytomny, oddycha i jest zachowane krążenie. a) opatrz rany; b) zadzwoń po karetkę jeżeli uważasz, że jest to potrzebne. UDZIELANIE POMOCY POSZKODOWANYM Sprawdź czy jest bezpiecznie (ocena miejsca zdarzenia, bezpieczeństwa własnego, bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia). Ocena obejmuje m.in. zabezpieczenie przed kontaktem z płynami ustrojowymi, ocena ewentualnych zagrożeń (np. rozsypane szkło, niebezpieczne przedmioty, niebezpieczni świadkowie zdarzenia); ocena czy poszkodowani nadal znajdują się w niebezpieczeństwie jeżeli tak, wezwij odpowiednią pomoc! Sprawdź reakcję poszkodowanego. Podejdź ostrożnie do poszkodowanego, delikatnie potrząśnij za ramiona i głośno zapytaj: Jestem przeszkolonym ratownikiem, czy mogę Ci pomóc? a) jeżeli reaguje, jest przytomny, zostaw poszkodowanego w pozycji zastanej (jeżeli nic mu nie zagraża!). Dowiedz się, w jakim jest stanie. Zapewnij mu komfort psychiczny. b) jeżeli nie reaguje, jest nieprzytomny. Wezwij kogoś do pomocy. Jeśli widzisz jakichś innych świadków zdarzenia poproś kogoś z nich o pozostanie, bo może być potrzebna tobie pomoc (poproś konkretną osobę, jeśli znasz jej imię czy nazwisko powiedz: np. Czy mógłbyś Mariusz pozostać tutaj, będzie mi potrzebna twoja pomoc. Jeśli nie znasz nikogo z gapiów z imienia, czy nazwiska, możesz powiedzieć do jakiejś osoby nawiązując z nią kontakt wzrokowy: Czy Pani /tu możesz wskazać na konkretną osobę/ w /tu wymień charakterystyczną część garderoby tej osoby/ może na chwilkę tutaj pozostać, bo może mi być Pani pomoc potrzebna. Jeśli widzimy kogoś w mundurze np. policjanta, strażnika miejskiego itp. dobrze jest właśnie do nich zwrócić się o pomoc. Jeżeli nikogo nie ma na miejscu zdarzenia głośno zawołaj o pomoc.

4 Udrożnij drogi oddechowe (A airway) osoby poszkodowanej. Połóż jedną rękę na czole poszkodowanego i delikatnie odegnij jego głowę do tyłu. Drugą rękę połóż na częściach kostnych brody poszkodowanego i odchyl w ten sposób głowę poszkodowanego do tyłu. Oceń, czy poszkodowany oddycha (B breathing). Utrzymuj drożność dróg oddechowych, oceń prawidłowość oddechu wzrokiem, słuchem i czuciem. Pochyl się nad poszkodowanym, tak by wyczuć ruch wydychanego powietrza z ust poszkodowanego na swoim policzku, staraj się usłyszeć szmer wydechowy poszkodowanego, jednocześnie obserwuj czy unosi się klatka piersiowa. Oceny dokonuj przez 10 sekund! Zasada jest taka: Widzę, słyszę, czuję. Jeśli poszkodowany nie oddycha / masz jakiekolwiek wątpliwości czy oddech jest prawidłowy. Natychmiast wezwij pomoc! Wzywanie pomocy: 999 pogotowie ratunkowe; 998 straż pożarna; 997 policja; 112 Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Kolejność podawania informacji przy wzywaniu pomocy: 1. Przedstaw się - podaj swoje imię i nazwisko. 2. Podaj adres, gdzie miało miejsce zdarzenie (jeśli nie znamy adresu podajemy charakterystyczne punkty elementy krajobrazu, który nas otacza). 3. Co się stało: ilu poszkodowanych i w jakim są stanie, czy oddychają poszkodowani, czy są przytomni, i jakie mają inne obrażenia. 4. Podaj inne ważne informacje o zdarzeniu. Nie należy jako pierwszy odkładać słuchawki, ponieważ dyspozytor może mieć jakieś dodatkowe pytania do nas. RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA (RKO/CPR) Resuscytacja krążeniowo oddechowa (C circulation). Poszkodowany powinien podczas resuscytacji leżeć płasko na plecach na twardym podłożu). Teraz, wykonaj 30 uciśnięć klatki piersiowej (splecione, wyprostowane w łokciach ręce ułóż na środku klatki piersiowej, uciskaj tak, aby klatka piersiowa ugięła się na głębokość 4-5 cm w rytmie 100 uciśnięć na minutę. 30:2 Uciski klatki piersiowej Oddechy ratownicze

5 Następnie wykonaj 2 oddechy ratownicze. Szczelnie obejmij swoimi ustami usta poszkodowanego i wdmuchnij tyle powietrza, aby uniosła się klatka piersiowa poszkodowanego, wtedy oddech ratowniczy jest prawidłowy. Pamiętaj o udrożnieniu dróg oddechowych poszkodowanego. Jeśli poszkodowany oddycha i nie widzisz u niego żadnych krwotoków dokonaj wzrokowej oceny poszkodowanego czy nie ma innych obrażeń ciała: oparzenie, odmrożenie, złamania / zwichnięcia kończyn. Jeżeli występują jakieś obrażenia na ciele poszkodowanego pozostaw go w pozycji zastanej z udrożnionymi drogami oddechowymi. Jeżeli nie występują żadne obrażenia, ułóż poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. POZYCJA BEZPIECZNA Pozycję bezpieczną stosujemy, jeśli wystąpią łącznie trzy czynniki: 1) poszkodowany jest nieprzytomny; 2) poszkodowany nie ma żadnych obrażeń; 3) poszkodowany ma zachowany oddech. ułóż rękę poszkodowanego bliższą twojej strony pod kątem 90 stopni; spleć swoją rękę (bliższą głowy poszkodowanego) z ręką poszkodowanego po przeciwległej tobie stronie; splecione ręce przyłóż do policzka poszkodowanego (bliższego twojej strony); chwyć teraz drugą ręką pod kolanem poszkodowanego i przyciągnij za pomocą dźwigni ciało poszkodowanego w swoją stronę; ułóż nogę poszkodowanego (tą, która jest na górze) pod kątem prostym; udrożnij drogi oddechowe poszkodowanego; sprawdź czy poszkodowany oddycha. Jeśli poszkodowany: spadł z wysokości, skakał do wody, brał udział w wypadku komunikacyjnym zawsze należy u niego podejrzewać uraz kręgosłupa. Poszkodowanego takiego nie wolno poruszać! Szczelnie okryj poszkodowanego / zabezpieczy to go przed utratą ciepła. Cały czas utrzymuj / staraj nawiązać się kontakt słowy z poszkodowanym. Wezwij bezwzględnie pomoc medyczną. Wstrząs może być bezpośrednią przyczyną zatrzymania krążenia, dlatego obserwuj każdego poszkodowanego czy nie występują u niego objawy wstrząsu. Sprawdź czy poszkodowany nie ma oznak wstrząsu: Jeśli poszkodowany miał lub ma: krwotok, rozległe oparzenie, zawał serca, zakażenie, jest na coś uczulony i ma następujące objawy: bladą skórę; przyspieszony, płytki oddech; różnego rodzaju zaburzenia świadomości; drgawki; zimny perlisty pot.

6 Jeśli widać u poszkodowanego w/w objawy należy: zlikwidować przyczynę wstrząsu: zatamuj krwotoki zabezpiecz złamania udziel pomocy przy oparzeniu ułóż poszkodowanego w pozycji przeciwwstrząsowej (poszkodowany leży płasko na plecach i ma uniesione nogi cm nad ziemią) szczelnie okryj poszkodowanego (zabezpiecz go przed utratą ciepła) cały czas utrzymuj / staraj nawiązać się kontakt słowny z poszkodowanym. Oceń czy nie występują u poszkodowanego krwotoki. Jeśli widzisz masywny wypływ krwi z ciała poszkodowanego unieś (jeśli to kończyna) kończynę do góry przyłóż do rany grubą warstwę czystego materiału (najlepszy byłby jałowy kompres) przyłóż coś co będzie stanowiło ucisk miejsca krwawienia (np. rozpakowany bandaż) następnie w ten sposób stworzony opatrunek przybandażuj najlepiej bandażem elastycznym. Jeśli ten opatrunek przecieka, nie zdejmuj go, ale dołóż kolejną warstwę opatrunku i przybandażuj go. Mogą również nastąpić inne przypadki, które wymagają równie szybkiej reakcji osoby udzielającej pierwszej pomocy: a) porażenie prądem; b) zadławienie; c) omdlenie; d) zawał serca; e) napad drgawek (padaczka, inny); f) oparzenie. Ad. a) porażenie prądem: należy odizolować poszkodowanego od źródła prądu, poprzez wyłączenie bezpieczników lub wyłącznika prądu; następnie sprawdzamy reakcję poszkodowanego i dokonujemy wstępnej oceny. Ad. b) zadławienie: jeśli poszkodowany oddycha każ mu się pochylić do przodu i zachęć go do kaszlu; jeśli to nie poskutkuje wykonaj pięć uderzeń między łopatki; jeśli to nie poskutkuje wykonaj pięć uciśnięć nadbrzusza (pomiędzy mostkiem, a pępkiem Uwaga! Ucisku nadbrzusza nie stosujemy u kobiet w ciąży!!! jeśli uciśnięcia nadbrzusza nie poskutkują należy ponownie wykonać pięć uderzeń między łopatki. Te czynności wykonujemy na przemian, aż do skutku lub utraty przytomności przez poszkodowanego.

7 Jeśli poszkodowany straci przytomność przejdź natychmiast do procedury postępowania z osobą nieprzytomną!!! Ad. c) omdlenie. Jeśli poszkodowany na twoich oczach upadł i wiesz, że nie ma żadnych urazów, ale długo przebywał w dusznym pomieszczeniu, długo stał bez zmiany pozycji lub np. siedział / leżał i szybko się podniósł do pozycji stojącej: zapewnij dopływ świeżego powietrza (wynieś, w miarę możliwości, poszkodowanego z dusznego pomieszczenia lub poproś kogoś o otwarcie okien); ułóż poszkodowanego płasko na plecach; dokonaj wstępnej oceny stanu poszkodowanego, udrożnij drogi oddechowe, sprawdź oddech; jeżeli oddech jest zachowany, poluzuj odzież poszkodowanego; następnie podnieś nogi i ręce poszkodowanego do góry; jeśli poszkodowany nie odzyskuje przytomności dłużej niż 3 minuty traktuj go jak osobę nieprzytomną. Ad. d) zawał serca. Jeśli poszkodowany skarży się na: nagły, silny, gniotąco kłujący ból za mostkiem promieniujący w stronę kończyny, ból zębów, duszności, ma bladą skórę, jest osłabiony, jest zaniepokojony, boi się; to możemy podejrzewać problemy z sercem. Aby pomóc takiemu poszkodowanemu musisz: uspokoić go (i wspierać cały czas psychicznie); polecić mu usiąść i pochylić się lekko do przodu. Jeśli są objawy wstrząsu ułóż poszkodowanego w pozycji przeciwwstrząsowej, okryć go czymś ciepłym (termoizolacja); bezwzględnie zapewnić mu pomoc lekarską. Uwaga! Bądź przygotowany do podjęcia resuscytacji krążeniowo oddechowej, ponieważ w każdej chwili może u takiego poszkodowanego nastąpić zatrzymanie akcji serca. Jeżeli pojawiły się u Ciebie podobne objawy jak wyżej, jesteś sam(a), a pomoc jest już w drodze, zacznij gwałtownie kaszleć poprzedzając kaszel głębokim oddechem!

8 Ad. e) napad drgawek. Jeśli widzisz, że ktoś upada, a jego ciało zaczyna drgać silnie, nie stój bezczynnie tylko mu pomóż: w czasie ataku: odsuń z jego okolic wszystkie niebezpieczne przedmioty; zabezpiecz głowę poszkodowanego przed dalszymi urazami (od uderzeń w podłogę). po ataku: udrożnij drogi oddechowe i sprawdź oddech; jeśli poszkodowany oddycha i nie widzisz u niego żadnych krwotoków dokonaj wzrokowej oceny poszkodowanego czy nie ma innych obrażeń ciała, jeśli to konieczne wezwij pomoc; okryj poszkodowanego (termoizolacja). Ad. f) oparzenie. jeśli oparzenie miało miejsce na naszych oczach należy zdjąć biżuterię i odzież poszkodowanego z miejsca oparzenia; następnie schładzaj powierzchnię oparzoną pod bieżącą zimną wodą nie krócej niż 15 min; jeśli w miejscu oparzenia występują pęcherze lub rany należy założyć luźny opatrunek (gaza wyjałowiona lekko przybandażowana opaską dzianą) lub założyć opatrunek hydrożelowy, Każde oparzenie twarzy, oczu lub krocza; oparzenie powyżej 10 % ciała (1 % to powierzchnia wielkości dłoni poszkodowanego) oraz jeśli jest zwęglony fragment ciała należy traktować jako ciężkie i trzeba zapewnić pomoc medyczną. ZABEZPIECZENIE MIEJSCA WYPADKU SAMOCHODOWEGO Twój samochód: 1) zatrzymaj własny pojazd - w miejscu bezpiecznym na poboczu, nie na środku ulicy, aby nie stwarzać zagrożenia oraz nie powodować kolejnej kolizji. (1) 2) zabezpiecz własny pojazd oraz miejsce zdarzenia własnym pojazdem (ewentualnie oświetl światłami ze swojego samochodu miejsce wypadku), 3) włącz światła awaryjne (2) i zaciągnij hamulec ręczny. 4) zabierz ze swojego samochodu: a) trójkąt ostrzegawczy, b) kamizelkę odblaskową, c) apteczkę pierwszej pomocy, d) ewentualnie, jeśli widzisz taką potrzebę weź ze sobą także gaśnicę.

9 Miejsce wypadku: 1) ustaw trójkąt ostrzegawczy w odpowiedniej odległości za miejscem zdarzenia (3). W terenie miejskim trójkąt możesz ustawić bliżej miejsca zdarzenia. Na drodze ekspresowej lub na autostradzie musisz ustawić trójkąt nawet 100 m od miejsca zdarzenia. Trójkąt zawsze ustawiaj przed zakrętem. W terenie pagórkowatym, ustaw trójkąt przed górą / pagórkiem; 2) jeśli jest bezpiecznie i nic ci nie zagraża podejdź do samochodu poszkodowanego; 3) jeśli widzisz dym lub płomienie wydobywające się z pod maski samochodu poszkodowanego, a posiadasz gaśnicę ugaś palący się pojazd w następujący sposób: podejdź do samochodu poszkodowanego otwórz klapę samochodu, ale nie podnoś jej wyjmij zawleczkę z gaśnicy uchyl delikatnie klapę samochodu do góry wtłocz zawartości gaśnicy; 4) wyłącz stacyjkę, wyjmij kluczyki ze stacyjki z samochodu / samochodów biorących udział w wypadku i połóż je na kokpicie sterowniczym (przed kierownicą), ponieważ mogą być później potrzebne do zabrania na lawetę samochodu, który uległ wypadkowi; 5) zaciągnij hamulec ręczny w samochodzie / samochodach biorących udział w wypadku. Postępowanie z poszkodowanym / poszkodowanymi. Każdą z poniższych czynności należy wykonać przy każdym poszkodowanym: rozetnij pasy, w które jest zapięty poszkodowany; oceń stan poszkodowanego (dokładna ocena stanu poszkodowanego); w zależności od wyniku oceny stanu poszkodowanego, przystąp do dalszych czynności ratunkowych. Poszkodowanych nie wyjmujemy z pojazdów, ponieważ jak u każdej osoby biorącej udział w wypadku komunikacyjnym należy podejrzewać uraz kręgosłupa. Wyjątek od tej tego stanowią sytuacje: kiedy istnieje jakiekolwiek zagrożenie na miejscu zdarzenia, np.: samochód grozi zapaleniem lub już się pali; samochód jest niestabilny (może się stoczyć) lub występują inne zagrożenia samochodu; poszkodowany nie oddycha. Jeśli występują powyższe sytuacje ewakuuj poszkodowanego za pomocą chwytu unoszącego.

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych 1 Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych Algorytm BLS zaleca: 1. Upewnij się czy poszkodowany i wszyscy świadkowie zdarzenia są bezpieczni. 2. Sprawdź reakcję poszkodowanego (rys. 1): delikatnie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE U OSÓB DOROSŁYCH ZAWSZE PAMIĘTAJ O SWOIM BEZPIECZEŃSTWIE KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY. Basic Life Support

PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE U OSÓB DOROSŁYCH ZAWSZE PAMIĘTAJ O SWOIM BEZPIECZEŃSTWIE KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY. Basic Life Support KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY Wytyczne 2005 wg Europejskiej Rady ds. Resuscytacji OPRACOWANIE: mgr Dorota Ladowska mgr Sławomir Nawrot Gorzów Wlkp. 2010r. PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE U OSÓB

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Obowiązek udzielania pierwszej pomocy Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym niebezpieczeństwem utraty życia lub zdrowia nie udziela pomocy, mogąc jej

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO - ODDECHOWA

ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO - ODDECHOWA ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO - ODDECHOWA Upewnij się, czy poszkodowany i wszyscy świadkowie zdarzenia są bezpieczni. Sprawdź reakcje poszkodowanego: delikatnie potrząśnij

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zasady udzielania pomocy przedlekarskiej:

Organizacja i zasady udzielania pomocy przedlekarskiej: Organizacja i zasady udzielania pomocy przedlekarskiej: Materiały szkoleniowe Łańcuch pomocy: ocenić i zabezpieczyć miejsce wypadku, zawsze pamiętać o bezpieczeństwie postronnych, swoim, poszkodowanych

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC realizacja programu Ratujemy i uczymy ratować

PIERWSZA POMOC realizacja programu Ratujemy i uczymy ratować PIERWSZA POMOC realizacja programu Ratujemy i uczymy ratować W naszej szkole cyklicznie od 4 lat w klasach III realizowany jest program "Ratujemy i uczymy ratować" przy współpracy Fundacji Wielkiej Orkiestry

Bardziej szczegółowo

POMOC W OMDLENIACH. Szkolenia bhp w firmie Pomoc w omdleniach 1

POMOC W OMDLENIACH. Szkolenia bhp w firmie Pomoc w omdleniach 1 POMOC W OMDLENIACH Szkolenia bhp w firmie Pomoc w omdleniach 1 Podstawa prawna Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku

Bardziej szczegółowo

a. Nie porusza się, nie odpowiada na pytania oraz nie reaguje na potrząsanie

a. Nie porusza się, nie odpowiada na pytania oraz nie reaguje na potrząsanie 1. Osoba nieprzytomna: a. Nie porusza się, nie odpowiada na pytania oraz nie reaguje na potrząsanie b. Ma otwarte oczy, ale nie odpowiada na pytania c. Odpowiada na pytania, ale nie pamięta, co się wydarzyło

Bardziej szczegółowo

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO - ODDECHOWA (RKO) CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO W POZNANIU

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO - ODDECHOWA (RKO) CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO W POZNANIU RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO - ODDECHOWA (RKO) CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO W POZNANIU WIADOMOŚCI PODSTAWOWE Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) jest główną przyczyną śmierci w Europie Dochodzi do 350 700

Bardziej szczegółowo

Udzielanie pierwszej pomocy dzieciom w placówkach oświatowych. Beata Łaziuk Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

Udzielanie pierwszej pomocy dzieciom w placówkach oświatowych. Beata Łaziuk Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach Udzielanie pierwszej pomocy dzieciom w placówkach oświatowych Beata Łaziuk Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach Cele wdrażania pierwszej pomocy Moralny obowiązek ochrony życia Obowiązek prawny

Bardziej szczegółowo

Europejska Rada Resuscytacji. Kurs Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych i Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej

Europejska Rada Resuscytacji. Kurs Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych i Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej Kurs Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych i Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej CELE Po zakończeniu kursu uczestnik powinien umieć zademonstrować: Jak wykonać ocenę nieprzytomnego poszkodowanego Jak

Bardziej szczegółowo

Algorytm BLS sekwencja postępowania

Algorytm BLS sekwencja postępowania Algorytm BLS (basic live support) zaleca : 1. Upewnij się, czy poszkodowany i wszyscy świadkowie zdarzenia są bezpieczni. 2. Sprawdź reakcję poszkodowanego, delikatnie potrząśnij za ramiona i głośno zapytaj:

Bardziej szczegółowo

Sekwencja założeń taktycznych w ratownictwie medycznym Procedura 1. Przybycie na miejsce zdarzenia

Sekwencja założeń taktycznych w ratownictwie medycznym Procedura 1. Przybycie na miejsce zdarzenia Sekwencja założeń taktycznych w ratownictwie medycznym Procedura 1 Przybycie na miejsce zdarzenia : - zabezpieczenie ratowników - identyfikacja zagrożeń - liczba poszkodowanych - potrzebne dodatkowe siły

Bardziej szczegółowo

ZATRZYMANIE KRĄŻENIA KRWI. Szkolenia bhp w firmie Zatrzymanie krążenia krwi 1

ZATRZYMANIE KRĄŻENIA KRWI. Szkolenia bhp w firmie Zatrzymanie krążenia krwi 1 ZATRZYMANIE KRĄŻENIA KRWI Szkolenia bhp w firmie Zatrzymanie krążenia krwi 1 Podstawa prawna Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego

Bardziej szczegółowo

ALGORYTM P-BLS. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY. P-BLS Paediatric Basic Life Support

ALGORYTM P-BLS. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY. P-BLS Paediatric Basic Life Support KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY Wytyczne 2005 wg Europejskiej Rady ds. Resuscytacji Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci OPRACOWANIE: mgr Dorota Ladowska mgr Sławomir Nawrot Gorzów Wlkp. 2010r.

Bardziej szczegółowo

Ratowanie życia - reanimacja

Ratowanie życia - reanimacja Udzielając pierwszej pomocy powinniśmy wykonywać ją do czasu, aż poszkodowany odzyska oddech lub przybędzie wykwalifikowany ratownik. Jeśli stracimy siły, może nas zastąpić druga osoba. REANIMACJA: 1.

Bardziej szczegółowo

KONTROLA CZYNNOŚCI ŻYCIOWYCH. - kontrola przytomności, - kontrola drożności dróg oddechowych, - kontrola oddychania, - kontrola krążenia krwi.

KONTROLA CZYNNOŚCI ŻYCIOWYCH. - kontrola przytomności, - kontrola drożności dróg oddechowych, - kontrola oddychania, - kontrola krążenia krwi. moduł V foliogram 7 KONTROLA CZYNNOŚCI ŻYCIOWYCH Kolejność postępowania: - kontrola przytomności, - kontrola drożności dróg oddechowych, - kontrola oddychania, - kontrola krążenia krwi. moduł V foliogram

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA "ABC MAŁEGO RATOWNIKA ROZKŁAD MATERIAŁU. Klasa 2

INNOWACJA PEDAGOGICZNA ABC MAŁEGO RATOWNIKA ROZKŁAD MATERIAŁU. Klasa 2 INNOWACJA PEDAGOGICZNA "ABC MAŁEGO RATOWNIKA ROZKŁAD MATERIAŁU Klasa 2 Uczeń: Treści edukacyjne potrafi ocenić sytuację w miejscu wypadku potrafi zadbać o swoje bezpieczeństwo w miejscu wypadku potrafi

Bardziej szczegółowo

Kurs podstawowy udzielania pierwszej pomocy

Kurs podstawowy udzielania pierwszej pomocy Kurs podstawowy udzielania pierwszej pomocy Pierwsza pomoc - zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu

Bardziej szczegółowo

Skutki przepływu prądu przez ciało człowieka

Skutki przepływu prądu przez ciało człowieka Do porażenia prądem dochodzi na skutek przepływu prądu elektrycznego przez ciało człowieka. Poszczególne części ciała mają różny opór elektryczny, który stanowi przeszkodę na drodze prądu i ogranicza jego

Bardziej szczegółowo

/jakjezdzisz. /jakjezdzisz. jakjezdzisz.pl

/jakjezdzisz. /jakjezdzisz. jakjezdzisz.pl /jakjezdzisz /jakjezdzisz jakjezdzisz.pl Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku 4 2 1 DOKONAJ WSTĘPNEJ OCENY SYTUACJI Sprawdź ilu poszkodowanych znajduje się w pojeździe i w jakim są stanie. Dowiedz

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA Definicja Pierwsza Pomoc zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia,

Bardziej szczegółowo

Jak ratować i radzić sobie ze strachem przed podejmowaniem czynności ratowniczych. Zasady udzielania pierwszej pomocy

Jak ratować i radzić sobie ze strachem przed podejmowaniem czynności ratowniczych. Zasady udzielania pierwszej pomocy Jak ratować i radzić sobie ze strachem przed podejmowaniem czynności ratowniczych Zasady udzielania pierwszej pomocy ASPEKTY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY TEORIA PRAKTYKA 1 CELE POZNANIE PIORYTETÓW ZROZUMIENIE

Bardziej szczegółowo

Kurs podstawowy RKO/AED. Resuscytacja Krążeniowo- Oddechowa i Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna

Kurs podstawowy RKO/AED. Resuscytacja Krążeniowo- Oddechowa i Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna Kurs podstawowy RKO/AED Resuscytacja Krążeniowo- Oddechowa i Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna Cele Po zakończeniu kursu uczestnik powinien umieć zademonstrować: Jak ocenić nieprzytomnego poszkodowanego

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA ZAŁOŻEŃ TAKTYCZNYCH W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM

SEKWENCJA ZAŁOŻEŃ TAKTYCZNYCH W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM Procedura nr 1 SEKWENCJA ZAŁOŻEŃ TAKTYCZNYCH W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM PRZYBYCIE NA MIEJSCE ZDARZENIA I ROZPOZNANIE EWENTUALNE UZNANIE ZDARZENIA ZA MASOWE ZABEZPIECZENIE MIEJSCA ZDARZENIA I RATOWNIKÓW DOTARCIE

Bardziej szczegółowo

WIEDZA Skala: /P-(pamięta nazwę); R- (rozumie, umie wyjaśnić, porównać, wskazać); S- (stosuje, wykorzystuje)/

WIEDZA Skala: /P-(pamięta nazwę); R- (rozumie, umie wyjaśnić, porównać, wskazać); S- (stosuje, wykorzystuje)/ ARKUSZ KOMPETENCJI UCZNIA W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ W KL. I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Data badania... Nazwisko i imię ucznia... Płeć M/K... klasa Uczeń ze specjalnymi potrzebami

Bardziej szczegółowo

Z A D Ł A W I E N I E

Z A D Ł A W I E N I E www.scanwork.glt.pl Z A D Ł A W I E N I E CIAŁO OBCE W DROGACH ODDECHOWYCH Szkolenia z pierwszej pomocy WYTYCZNE RESUSCYTACJI 2010 POSTĘPOWANIE U OSÓB DOROSŁYCH I DZIECI POWYŻEJ 1 ROKU ŻYCIA I. ŁAGODNA

Bardziej szczegółowo

Wariant A: Na miejscu zdarzenia znajdują się osoby postronne Wariant B: Na miejscu zdarzenia nie ma osób postronnych

Wariant A: Na miejscu zdarzenia znajdują się osoby postronne Wariant B: Na miejscu zdarzenia nie ma osób postronnych R E S U S C Y T A C J A K R Ą Ż E N I O W O - O D D E C H O W A ALGORYTM RKO U DOROSŁYCH Wariant A: Na miejscu zdarzenia znajdują się osoby postronne Wariant B: Na miejscu zdarzenia nie ma osób postronnych

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE PRZY UTRACIE PRZYTOMNOŚCI

POSTĘPOWANIE PRZY UTRACIE PRZYTOMNOŚCI POSTĘPOWANIE PRZY UTRACIE PRZYTOMNOŚCI (ĆWICZENIE) Wariant A: Na miejscu zdarzenia nie ma osób postronnych Wariant B: Na miejscu zdarzenia znajdują się osoby postronne Oceń sytuację i zadbaj o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA MŁODZIEŻY UCZESTNICZĄCEJ W AKCJI FERIE W ZST ZIMOWA SZKOŁA PIERWSZEJ POMOCY 2010/2011

MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA MŁODZIEŻY UCZESTNICZĄCEJ W AKCJI FERIE W ZST ZIMOWA SZKOŁA PIERWSZEJ POMOCY 2010/2011 Zespół Szkół Technicznych w Mielcu mgr Andrzej Wyzga MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA MŁODZIEŻY UCZESTNICZĄCEJ W AKCJI FERIE W ZST ZIMOWA SZKOŁA PIERWSZEJ POMOCY 2010/2011 SZKOLENIE W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA W

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Procedury ratownicze z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

Załącznik nr 1 Procedury ratownicze z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy Załącznik nr 1 Procedury ratownicze z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy 1. Sekwencja założeń taktycznych w ratownictwie medycznym 2. 3. Postępowanie w zatrzymaniu krążenia u dorosłych (RKO) 4. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI PIERWSZEJ POMOCY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 10 W JAŚLE

PROCEDURA ORGANIZACJI PIERWSZEJ POMOCY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 10 W JAŚLE PROCEDURA ORGANIZACJI PIERWSZEJ POMOCY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 10 W JAŚLE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006 r. Nr 191 poz. 1410 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa i Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna

Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa i Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa i Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna Informacje podstawowe W Europie, co 45 sek. dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia, Szczególnie ważnym elementem przed przybyciem

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I ORGANIZACJA MIEJSCA ZDARZENIA

BEZPIECZEŃSTWO I ORGANIZACJA MIEJSCA ZDARZENIA BEZPIECZEŃSTWO I ORGANIZACJA MIEJSCA ZDARZENIA Podstawowe zasady oceny i zapewnienia bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia: 1. Zachowaj spokój, zatrzymaj się, pomyśl, działaj 2. Oceniaj ryzyko 3. Oceń czy

Bardziej szczegółowo

Organizacja pierwszej pomocy

Organizacja pierwszej pomocy Organizacja pierwszej pomocy Zagadnienia: 1. Obowiązek świadczenia pierwszej pomocy. 2. Ogólny schemat udzielania pierwszej pomocy. 3. Ocena sytuacji. 4. Zapewnienie bezpieczeństwa. 5. Telefoniczne wezwanie

Bardziej szczegółowo

Sekwencja założeń taktycznych w ratownictwie medycznym Procedura 1. Przybycie na miejsce zdarzenia

Sekwencja założeń taktycznych w ratownictwie medycznym Procedura 1. Przybycie na miejsce zdarzenia Sekwencja założeń taktycznych w ratownictwie medycznym Procedura 1 Przybycie na miejsce zdarzenia : - zabezpieczenie ratowników - identyfikacja zagrożeń - liczba poszkodowanych - potrzebne dodatkowe siły

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc z wykorzystaniem Opaski Ratunkowej SOS

Pierwsza pomoc z wykorzystaniem Opaski Ratunkowej SOS Pierwsza pomoc z wykorzystaniem Opaski Ratunkowej SOS Podstawowym celem programu jest nauczenie uczestnika warsztatów prawidłowego wzywania pomocy w postaci służb ratunkowych oraz podstawowych technik

Bardziej szczegółowo

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO ODDECHOWA

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO ODDECHOWA RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO ODDECHOWA Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych: 1. Upewnij się, czy poszkodowany i wszyscy świadkowie zdarzenia są bezpieczni 2. Sprawdź reakcję poszkodowanego (ryc.1):

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE SERCE ZIELONEJ GÓRY Program Powszechnego Dostępu Do Defibrylacji

BEZPIECZNE SERCE ZIELONEJ GÓRY Program Powszechnego Dostępu Do Defibrylacji BEZPIECZNE SERCE ZIELONEJ GÓRY Program Powszechnego Dostępu Do Defibrylacji Każdy łańcuch jest tak silny, jak silne jest jego najsłabsze ogniwo Lek. Szymon Michniewicz Specjalista medycyny ratunkowej Dyspozytor

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK KIEROWCY NA MIEJSCU ZDARZENIA

NIEZBĘDNIK KIEROWCY NA MIEJSCU ZDARZENIA NIEZBĘDNIK KIEROWCY NA MIEJSCU ZDARZENIA NIEZBĘDNIK KIEROWCY NA MIEJSCU ZDARZENIA SPIS TREŚCI 1. ABC wypadku w 6 krokach... 3 2. Kiedy wezwać Policję... 6 3. Pierwsza pomoc... 8 4. Wskazówki... 10 5. Jak

Bardziej szczegółowo

c. Ocena bezpieczeństwa, sprawdzenie przytomności, wołanie o pomoc, udrożnienie dróg oddechowych, sprawdzenie oddechu, wezwanie pomocy

c. Ocena bezpieczeństwa, sprawdzenie przytomności, wołanie o pomoc, udrożnienie dróg oddechowych, sprawdzenie oddechu, wezwanie pomocy 1. Wybierz prawidłową kolejność czynności wykonywanych podczas podejścia do poszkodowanego: a. Ocena bezpieczeństwa, wołanie o pomoc, sprawdzenie przytomności, udrożnienie dróg oddechowych, wezwanie pomocy,

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy:

Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy: Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. Załącznik nr 1 Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy:

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA ZAŁOŻEŃ TAKTYCZNYCH W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM

SEKWENCJA ZAŁOŻEŃ TAKTYCZNYCH W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM Procedura nr 1 SEKWENCJA ZAŁOŻEŃ TAKTYCZNYCH W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM PRZYBYCIE NA MIEJSCE ZDARZENIA I ROZPOZNANIE EWENTUALNE UZNANIE ZDARZENIA ZA MASOWE ZABEZPIECZENIE MIEJSCA ZDARZENIA I RATOWNIKÓW DOTARCIE

Bardziej szczegółowo

CO ROBIĆ W NAGŁYCH WYPADKACH

CO ROBIĆ W NAGŁYCH WYPADKACH CO ROBIĆ W NAGŁYCH WYPADKACH ZDROWIE DOM PRZESTĘPSTWA KATASTROFY PODRÓŻE NIEBEZPIECZNE ZWIERZĘTA KOMPUTERY pierwsza pomoc pomoc osobom rannym Niosąc pomoc osobie rannej, zachowujemy spokój i działamy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne. Zastosowanie AED

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne. Zastosowanie AED Podstawowe zabiegi resuscytacyjne. Zastosowanie AED Szkolenie zgodne z wytycznymi ERC 2015 PLAN WYKŁADU Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) algorytmy postępowania Aspekty prawne Proces naturalnego umierania

Bardziej szczegółowo

Kolizja / wypadek drogowy co robić?

Kolizja / wypadek drogowy co robić? Kolizja / wypadek drogowy co robić? 1. Oceń skutki zdarzenia Czy pojawił się ogień? Czy są ranni? Jeśli tak: zadzwoń pod numer 112 i zgłoś zdarzenie udziel pierwszej pomocy ofiarom 2. Zadbaj o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Adama Mickiewicza w Siemianowicach Śl.

Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Adama Mickiewicza w Siemianowicach Śl. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Adama Mickiewicza w Siemianowicach Śl. Bezpieczeństwo podczas udzielania pomocy Po pierwsze - nie szkodzić! Nie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2017 KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 30 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2017 KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 30 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2017 KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie organizacji "Systemu pierwszej pomocy" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Łańcuch przeżycia 2015-04-23. Wytyczne resuscytacji krążeniowooddechowej. 2005 (Update 2010) Mechanizmy nagłego zatrzymania krążenia (NZK)

Łańcuch przeżycia 2015-04-23. Wytyczne resuscytacji krążeniowooddechowej. 2005 (Update 2010) Mechanizmy nagłego zatrzymania krążenia (NZK) Wytyczne resuscytacji krążeniowooddechowej 2005 (Update 2010) II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Mechanizmy nagłego zatrzymania krążenia (NZK) Migotanie komór szybka chaotyczna depolaryzacja i repolaryzacja

Bardziej szczegółowo

Wytyczne resuscytacji krążeniowooddechowej. 2005 (Update 2010)

Wytyczne resuscytacji krążeniowooddechowej. 2005 (Update 2010) Wytyczne resuscytacji krążeniowooddechowej 2005 (Update 2010) II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 1 Mechanizmy nagłego zatrzymania krążenia (NZK) Migotanie komór szybka chaotyczna depolaryzacja i repolaryzacja

Bardziej szczegółowo

OBJAWY. kaszel, ktoś nagle, bez jasnej przyczyny przestaje oddychać, sinieje, traci przytomność.

OBJAWY. kaszel, ktoś nagle, bez jasnej przyczyny przestaje oddychać, sinieje, traci przytomność. ZADŁAWIENIE Ciało obce OBJAWY kaszel, ktoś nagle, bez jasnej przyczyny przestaje oddychać, sinieje, traci przytomność. RÓŻNICOWANIE ZADŁAWIENIA (NIEDROŻNOŚCI) Objawy Czy się zadławiłeś? Inne objawy Łagodna

Bardziej szczegółowo

RESUSCYTACJA DOROSŁEGO

RESUSCYTACJA DOROSŁEGO RESUSCYTACJA DOROSŁEGO W Europie rocznie dochodzi do około 700,000 nagłych zatrzymań krążenia z przyczyn kardiologicznych Przeżycia do wypisu ze szpitala wynoszą obecnie około 5-10% Podjęcie RKO przez

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc z wykorzystaniem Opaski Ratunkowej SOS Zakłady pracy

Pierwsza pomoc z wykorzystaniem Opaski Ratunkowej SOS Zakłady pracy Pierwsza pomoc z wykorzystaniem Opaski Ratunkowej SOS Zakłady pracy Podstawowym celem programu jest nauczenie uczestnika warsztatów prawidłowego wzywania pomocy w postaci służb ratunkowych oraz podstawowych

Bardziej szczegółowo

TARBONUS. 27. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Organizacja akcji ratunkowej

TARBONUS. 27. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Organizacja akcji ratunkowej 27. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach 27.1. Organizacja akcji ratunkowej 27.1.1. Wezwanie pomocy Pamiętajmy, że im wcześniej powiadomimy służby ratunkowe, tym czas oczekiwania na przybycie wykwalifikowanej

Bardziej szczegółowo

Moja ierwsza omoc 1p

Moja ierwsza omoc 1p Moja ierwsza 1pomoc 1 Ocena i zabezpieczenie miejsca zdarzenia Pamiętaj, że Twoje bezpieczeństwo jako ratownika jest zawsze najważniejsze! Zachowaj szczególną ostrożność podczas wypadków komunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 7: Elementy pierwszej pomocy. Autor: Grażyna Gugała

KURS STRAŻKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 7: Elementy pierwszej pomocy. Autor: Grażyna Gugała KURS STRAŻKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 7: Elementy pierwszej pomocy Autor: Grażyna Gugała Niedrożne drogi oddechowe. Utrata przytomności powoduje bezwład mięśni, wskutek czego język zapada się i blokuje

Bardziej szczegółowo

Oceń sytuację, zadbaj o bezpieczeństwo. Jest bezpiecznie. Zbadaj przytomność. Nie reaguje (osoba nieprzytomna)

Oceń sytuację, zadbaj o bezpieczeństwo. Jest bezpiecznie. Zbadaj przytomność. Nie reaguje (osoba nieprzytomna) R E S U S C Y T A C J A K R Ą Ż E N I O W O - O D D E C H O W A ALGORYTM RKO U DOROSŁYCH Wariant A: Na miejscu zdarzenia nie ma osób postronnych Wariant B: Na miejscu zdarzenia znajdują się osoby postronne

Bardziej szczegółowo

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa Resuscytacja krążeniowo-oddechowa NIE BÓJMY SIĘ UDZIELAĆ PIERWSZEJ POMOCY!!! LEPIEJ ROBIĆ COŚ, NIŻ NIE ROBIĆ NIC I BIERNIE SIĘ PRZYGLĄDAĆ!!! Nie traćmy cennego czasu czekając na przyjazd karetki!!! Czasami

Bardziej szczegółowo

Po pierwsze - Po drugie - Po trzecie - Po czwarte - 1. Jak wezwać pogotowie ratunkowe? 2. Telefony alarmowe: 112 999 998 997 986 981

Po pierwsze - Po drugie - Po trzecie - Po czwarte - 1. Jak wezwać pogotowie ratunkowe? 2. Telefony alarmowe: 112 999 998 997 986 981 Rowerzysta, jak i każdy inny uczestnik ruchu drogowego (np. pieszy, kierowca samochodu, motocyklista), może stać się świadkiem wypadku. Warto wiedzieć, jak należy zachować się w takiej sytuacji. Po pierwsze

Bardziej szczegółowo

KURS Resuscytacja KrąŜeniowo- Oddechowa & Automatyczna Zewnętrzna Defibrylacja. European Resuscitation Council

KURS Resuscytacja KrąŜeniowo- Oddechowa & Automatyczna Zewnętrzna Defibrylacja. European Resuscitation Council KURS Resuscytacja KrąŜeniowo- Oddechowa & Automatyczna Zewnętrzna Defibrylacja Adaptacja z j. angielskiego instruktor Ratownictwa Drogowego PZM Jacek Wacławski ZAŁOśENIA Uczestnicy tego kursu winni po

Bardziej szczegółowo

Europejska Rada Resuscytacji. Kurs Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych i Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej

Europejska Rada Resuscytacji. Kurs Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych i Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej Kurs Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych i Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej CELE Po zakończeniu kursu uczestnik powinien umieć zademonstrować: Jak wykonać ocenę nieprzytomnego poszkodowanego Jak

Bardziej szczegółowo

Lucyna Wasielewska. Udzielanie pierwszej pomocy - test

Lucyna Wasielewska. Udzielanie pierwszej pomocy - test Lucyna Wasielewska Udzielanie pierwszej pomocy - test www.eduskrypt.pl 2010 Drogi uczniu, otrzymujesz do rozwiązania quiz składający się z 20 zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru. Zadania te sprawdzą,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. KEN W PUŁAWACH PRZEDMEDYCZNE ZABIEGI RATUJĄCE ŻYCIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. KEN W PUŁAWACH PRZEDMEDYCZNE ZABIEGI RATUJĄCE ŻYCIE ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. KEN W PUŁAWACH PRZEDMEDYCZNE ZABIEGI RATUJĄCE ŻYCIE Spis zagadnień Telefony alarmowe Wyposażenie apteczki Bezpieczeństwo na miejscu wypadku Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Bardziej szczegółowo

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u osoby dorosłej i dziecka

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u osoby dorosłej i dziecka Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u osoby dorosłej i dziecka dr n. o zdr. Krystyna Ziółkowska Akademia Pomorska w Słupsku Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Ratownictwa Medycznego BLS Basic Life Support Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE DO KONKURSU PIERWSZA POMOC DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE DO KONKURSU PIERWSZA POMOC DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE DO KONKURSU PIERWSZA POMOC DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM Edukacja w zakresie pierwszej pomocy, to działania dydaktyczno - wychowawcze szkoły, mające na celu przygotowanie młodzieży do działania

Bardziej szczegółowo

I POMOC RATUJE ŻYCIE

I POMOC RATUJE ŻYCIE I POMOC RATUJE ŻYCIE Obowiązek udzielania pomocy Prawny obowiązek udzielenia pomocy jest określony artykułem 162 Kodeksu Karnego (Ustawa z dnia 6.07.1997) 1.Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu

Bardziej szczegółowo

Przybycie na miejsce zdarzenia

Przybycie na miejsce zdarzenia Sekwencja założeń taktycznych w ratownictwie medycznym Procedura 1 Przybycie na miejsce zdarzenia : - zabezpieczenie ratowników - identyfikacja zagrożeń - liczba poszkodowanych - potrzebne dodatkowe siły

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU EDUKACJA DLA BEZEPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM

ROZKŁAD MATERIAŁU EDUKACJA DLA BEZEPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU EDUKACJA DLA BEZEPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM I. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Nr lekcji. Temat lekcji 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach zasady bezpieczeństwa Kryteria

Bardziej szczegółowo

UTRATA ŚWIADOMOŚCI. Utrata świadomości jest stanem, w którym poszkodowany nie reaguje na bodźce z zewnątrz.

UTRATA ŚWIADOMOŚCI. Utrata świadomości jest stanem, w którym poszkodowany nie reaguje na bodźce z zewnątrz. moduł V foliogram 34 UTRATA ŚWIADOMOŚCI Utrata świadomości jest stanem, w którym poszkodowany nie reaguje na bodźce z zewnątrz. Możliwe przyczyny: uraz czaszki, krwotok, niedotlenienie mózgu, choroby wewnętrzne,

Bardziej szczegółowo

Program Bezpieczeństwo nad Jeziorem Zegrzyńskim

Program Bezpieczeństwo nad Jeziorem Zegrzyńskim Program Bezpieczeństwo nad Jeziorem Zegrzyńskim Mapa batymetryczna Temperatura wody Zalewu Zegrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

CMP_Pierwsza Pomoc_A4_24str.indd 1 2007-11-23 14:31:30

CMP_Pierwsza Pomoc_A4_24str.indd 1 2007-11-23 14:31:30 CMP_Pierwsza Pomoc_A4_24str.indd 1 2007-11-23 14:31:30 2 Szkolenie udzielania Pierwszej Pomocy 3 CEL ZAJĘĆ 1. 2. 3. zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy;

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W RAMACH PROJEKTU. POMAGAM jestem bezpieczny, jestem skuteczny

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W RAMACH PROJEKTU. POMAGAM jestem bezpieczny, jestem skuteczny Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urząd m.st. Warszawy Zatwierdzam Straż Miejska m.st. Warszawy Zatwierdzam HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W RAMACH PROJEKTU POMAGAM jestem bezpieczny, jestem skuteczny

Bardziej szczegółowo

Treści kształcenia i wychowania V.2. Dla edukacji systematycznej. uwagi. zagadnienia związane z realizacją programu. przewidywane osiągnięcia uczniów

Treści kształcenia i wychowania V.2. Dla edukacji systematycznej. uwagi. zagadnienia związane z realizacją programu. przewidywane osiągnięcia uczniów temat zagadnienia związane z realizacją programu przewidywane osiągnięcia uczniów uwagi 2.Zasłabnięcie, utrata przytomności, zadławienia. 3. Uwaga! Wypadek! 4. Oparzenia i przegrzanie - sygnały alarmowe

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

Związek Harcerstwa Polskiego. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Związek Harcerstwa Polskiego Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Obowiązek udzielania pierwszej pomocy Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym niebezpieczeństwem utraty życia lub zdrowia nie

Bardziej szczegółowo

XIX edycja Konkursu dla pracowników młodocianych zatrudnionych w rzemiośle. Pierwsza pomoc przedmedyczna osobom poszkodowanym w wypadkach przy pracy

XIX edycja Konkursu dla pracowników młodocianych zatrudnionych w rzemiośle. Pierwsza pomoc przedmedyczna osobom poszkodowanym w wypadkach przy pracy XIX edycja Konkursu dla pracowników młodocianych zatrudnionych w rzemiośle Pierwsza pomoc przedmedyczna osobom poszkodowanym w wypadkach przy pracy 1. Jak powinna postąpić osoba ratująca poszkodowanego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE U DOROSŁYCH

PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE U DOROSŁYCH "Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażania siebie lub

Bardziej szczegółowo

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia.

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Moduł V Foliogram 1 GDY ZAUWAŻYMY POŻAR......najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Jeśli zachodzi obawa, że w obiekcie objętym pożarem są ludzie, należy ich zaalarmować,

Bardziej szczegółowo

Organizacja pierwszej pomocy

Organizacja pierwszej pomocy Organizacja pierwszej pomocy Zagadnienia: 1. Obowiązek świadczenia pierwszej pomocy. 2. Ogólny schemat udzielania pierwszej pomocy. 3. Ocena sytuacji i zapewnienie bezpieczeństwa. 4. Telefoniczne wezwanie

Bardziej szczegółowo

Ferie w ZST Zimowa Szkoła Pierwszej Pomocy 2009/2010

Ferie w ZST Zimowa Szkoła Pierwszej Pomocy 2009/2010 Zespół Szkół Technicznych w Mielcu mgr Andrzej Wyzga Ferie w ZST Zimowa Szkoła Pierwszej Pomocy 2009/2010 Program szkolenia młodzieży w zakresie PODSTAW PODTRZYMYWANIA ŻYCIA (BLS) ORAZ AUTOMATYCZNEJ DEFIBRYLACJI

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr B.0151-129/08 z dnia 19.05.2008 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr B.0151-129/08 z dnia 19.05.2008 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr B.0151-129/08 z dnia 19.05.2008 r. PROGRAM ZDROWOTNY JAK ŻYĆ BEZPIECZNIE pierwsza pomoc przedmedyczna Założenia Programem zdrowotnym Jak żyć bezpiecznie pierwsza

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE U DOROSŁYCH. Artykuł pobrano ze strony eioba.pl

Pierwsza pomoc PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE U DOROSŁYCH. Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pierwsza pomoc Zadaniem osoby udzielającej pierwszej pomocy jest utrzymanie przy życiu poszkodowanego i nie dopuszczenie do powstania dalszych powikłań do chwili przybycia

Bardziej szczegółowo

przez odciągnięcie porażonego od urządzeń będących pod napięciem przez odizolowanie porażonego, uniemożliwiające przepływ prądu przez jego ciało.

przez odciągnięcie porażonego od urządzeń będących pod napięciem przez odizolowanie porażonego, uniemożliwiające przepływ prądu przez jego ciało. Lekcja 60. Zasady postępowania podczas ratowania osób porażonych prądem elektrycznym W razie porażenia prądem elektrycznym najważniejszą czynnością jest szybkie uwolnienie porażonego spod działania prądu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 70/2018 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 27 listopada 2018 r.

Zarządzenie nr 70/2018 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 27 listopada 2018 r. Zarządzenie nr 70/2018 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu w sprawie zasad funkcjonowania systemu pierwszej pomocy oraz wyznaczenia osób do udzielania pierwszej pomocy

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach zagraŝających Ŝyciu

Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach zagraŝających Ŝyciu Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach zagraŝających Ŝyciu PrzeŜycie osób cięŝko rannych ( poszkodowanych ) po wypadkach i katastrofach zaleŝy od jak najszybszego udzielenia pomocy medycznej i właściwej

Bardziej szczegółowo

Ferie w ZST Zimowa Szkoła Pierwszej Pomocy 2011/2012

Ferie w ZST Zimowa Szkoła Pierwszej Pomocy 2011/2012 Zespół Szkół Technicznych w Mielcu mgr Andrzej Wyzga Ferie w ZST Zimowa Szkoła Pierwszej Pomocy 2011/2012 Program szkolenia młodzieży - PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH Mielec, 30-31.01-01.02. 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Udzielanie pierwszej pomocy

Udzielanie pierwszej pomocy Udzielanie pierwszej pomocy mgr pielęgniarstwa Teresa Szulc kierownik kształcenia praktycznego Europejskiego Centrum Edukacji w Opiece Długoterminowej Szkoły Policealnej dla Opiekunów Medycznych 1. Jak

Bardziej szczegółowo

WYPADKI I KOLIZJE DROGOWE

WYPADKI I KOLIZJE DROGOWE WYPADKI I KOLIZJE DROGOWE WYPADKI DROGOWE Wypadek drogowy określenie zdarzenia w ruchu drogowym, gdzie jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego bierze udział w zdarzeniu, w wyniku którego uczestnik

Bardziej szczegółowo

GDY ZAUWAŻYMY POŻAR...

GDY ZAUWAŻYMY POŻAR... Szkoły Ponadgimnazjalne Moduł V Foliogram 1 GDY ZAUWAŻYMY POŻAR......najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu dobytku. Jeśli zachodzi obawa, że w obiekcie objętym pożarem są ludzie,

Bardziej szczegółowo

W ratowaniu życia pierwsze minuty najważniejsze

W ratowaniu życia pierwsze minuty najważniejsze BEZPIECZEŃSTWO OCENA PRZYTOMNOŚCI NIEPRZYTOMNY WEZWIJ POMOC 112 / 999 Algorytm Resuscytacji Krążeniowo - Oddechowej (RKO) OCENA ODDECHU NIE ODDYCHA RKO 30 : 2 UCIŚNIĘĆ WDECHY Prowadź RKO do momentu: 1.

Bardziej szczegółowo

Telefony alarmowe : POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112 STRAŻ POŻARNA 998 POLICJA 997 GOPR 601 100 300, 985 WOPR 601 100 100

Telefony alarmowe : POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112 STRAŻ POŻARNA 998 POLICJA 997 GOPR 601 100 300, 985 WOPR 601 100 100 Telefony alarmowe : POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112 STRAŻ POŻARNA 998 POLICJA 997 GOPR 601 100 300, 985 WOPR 601 100 100 KOMPLETOWANIE APTECZKI Co trzeba wziąć pod uwagę przy kompletowaniu apteczki? -liczbę

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16 KLASA III GIMNAZJUM. Imię:... Nazwisko:... Data:...

Edukacja dla bezpieczeństwa EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16 KLASA III GIMNAZJUM. Imię:... Nazwisko:... Data:... Edukacja dla bezpieczeństwa EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16 KLASA III GIMNAZJUM Imię:... Nazwisko:... Data:... 1. Skaleczenia i mniejsze rany można przemyć: A. jodyną B. wodą utlenioną C. wodą z kranu D.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne wakacje. z APTEO CARE

Bezpieczne wakacje. z APTEO CARE ZACHOWAJ TĘ ULOTKĘ Bezpieczne wakacje z MOŻE UR ATOWAĆ KOMUŚ Ż YCIE! Postępowanie w przypadku urazów Wiosna i lato to pory roku, w których jesteśmy najaktywniejsi. To naturalne, że przytrafiają nam się

Bardziej szczegółowo

HIPOTERMIA definicje, rozpoznawanie, postępowanie

HIPOTERMIA definicje, rozpoznawanie, postępowanie HIPOTERMIA definicje, rozpoznawanie, postępowanie dr med. Maciej Sterliński Szkolenie z zakresu ratownictwa lodowego WOPR Województwa Mazowieckiego Zegrze, 19.02.2006 Główne cele działania zespołów ratowniczych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo nie psuje dobrej zabawy,

Bezpieczeństwo nie psuje dobrej zabawy, SZKOLENIE E-LEARNINGOWE Bezpieczeństwo nie psuje dobrej zabawy, czyli jak pojechać na projekt edukacyjny z dziećmi, dobrze się bawić i przestrzegać zasad bezpieczeństwa. zapraszają Regionalne Koordynatorki

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Mielcu

Zespół Szkół Technicznych w Mielcu Zespół Szkół Technicznych w Mielcu mgr Andrzej Wyzga Ferie w ZST Zimowa Szkoła Pierwszej Pomocy 2015/2016 Program szkolenia młodzieży - POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZATRZYMANIA KRĄŻENIA U OSÓB DOROSŁYCH (RESUSCYTACJA

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie z umiejętności wzywania pomocy

Ćwiczenie z umiejętności wzywania pomocy Ćwiczenie z umiejętności wzywania pomocy Student po zapoznaniu się z informacjami na temat jak prawidłowo wezwać pomoc oraz roli dyspozytora przystępuje do ćwiczenia. W ćwiczeniu bierze udział dwóch studentów.

Bardziej szczegółowo

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej 1. W tej sytuacji kierujący: Zestaw nr 4 a. pojazdem 3 ma pierwszeństwo przed 2, b. pojazdem 1 powinien

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Mielcu

Zespół Szkół Technicznych w Mielcu Zespół Szkół Technicznych w Mielcu mgr Andrzej Wyzga Zajęcia pozalekcyjne Program szkolenia młodzieży - RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA (CARDIOPULMONARY RESUSCITATION - CPR) OSÓB DOROSŁYCH WG WYTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie: dr Artur Woźny

Przygotowanie: dr Artur Woźny Geneza budowy systemu powiadamiania PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Centrów Powiadamiania Ratunkowego

Bardziej szczegółowo