Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Wiosna 2010) Opiekun pracowni internetowej cz. 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Wiosna 2010) Opiekun pracowni internetowej cz. 1"

Transkrypt

1 Instrukcja numer D1/02_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Wiosna 2010) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do zasobów sieciowych serwera i stacji - Zadania Zadanie 1 Modyfikacja menu Start Programy dla kont znajdujących się w jednostce organizacyjnej PoziomA Zadanie polega na zmodyfikowaniu menu Start Wszystkie programy dla użytkowników, których konta znajdują się w jednostce organizacyjnej PoziomA. Modyfikacje należy wykonać ze stacji, będąc zalogowanym jako administrator domeny i korzystając z odpowiedniego udziału sieciowego udostępnionego na serwerze. Polecenie 1 testowanie, jak działa menu dla kont domyślnych w systemie 7 1. Zaloguj się na stacji roboczej jako student0xxd z hasłem poziomd 2. Wybierz prawym klawiszem pasek zadań a następnie opcję Właściwości z menu kontekstowego 3. W oknie Właściwości paska zadań i menu Start przejdź do zakładki Menu Start 4. W oknie Właściwości paska zadań i menu Start na zakładce Menu Start zaznacz opcję Klasyczne menu Start 5. W oknie Właściwości paska zadań i menu Start wybierz przycisk OK 6. Wybierz z paska zadań Start Programy i sprawdź, jakie podfoldery widzisz? 7. Zaczekaj z wykonywaniem kolejnych punktów polecenia na komentarz prowadzącego i ponownie wybierz z paska zadań Start Programy. Co się zmieniło? Czy menu zmienia się na bieżąco, gdy modyfikuje je prowadzący? 8. Wybierz prawym klawiszem pasek zadań a następnie opcję Właściwości z menu kontekstowego 9. W oknie Właściwości paska zadań i menu Start przejdź do zakładki Menu Start 10. W oknie Właściwości paska zadań i menu Start na zakładce Menu Start zaznacz opcję Menu Start 11. W oknie Właściwości paska zadań i menu Start wybierz przycisk OK 12. Wybierz z paska zadań Start Wszystkie programy i sprawdź, jakie podfoldery widzisz? by Dariusz Fabicki, Janusz S. Wierzbicki NR D1/02_01/Z [v. 2.0] Strona 1/13

2 13. Zaczekaj na komentarz prowadzącego i ponownie wybierz z paska zadań Start Wszystkie programy. Co się zmieniło? Czy menu zmienia się na bieżąco, gdy modyfikuje je prowadzący? 14. Wyloguj się i zaloguj się ponownie na to samo konto studenckie, na jakim pracowałeś (student0xxd) 15. Sprawdź menu Start. Czy teraz widać ostatnio wprowadzone przez prowadzącego zmiany? Podsumowanie jak działa menu Start Polecenie 2 modyfikowanie menu Start z pozycji konta administratora sieci (domeny) Jakie są nazwy serwera oraz domeny używane w czasie kursu? 1. Zaloguj się na stacji roboczej jako administrator domeny (domena\administrator) 2. Wybierz z paska zadań menu Start i wpisz w polu wyszukiwania następującą ścieżkę sieciową: \\nazwa_serwera\o$\menus\7pozioma\programs Co oznacza znak $ w nazwie udziału sieciowego? Co powoduje? Zwróć uwagę, iż w miarę wpisywania ścieżki, w oknie ponad polem wyszukiwania, ukazują się dostępne rozwinięcia dotychczas wpisanej ścieżki. Zamiast wpisywać całą ścieżkę, wygodniejsze może się okazać jej wybranie poprzez wyklikanie dostępnego rozwinięcia. 3. Zatwierdź wpisaną ścieżkę przyciskiem Enter 4. W nowo otwartym oknie utwórz folder o nazwie zawierającej twoje Imię Nazwisko [Proszę nie stosować innych nazw!!!] 5. Skopiuj z Pulpitu do stworzonego przez siebie folderu skróty do programu Logomocja 6. Wyloguj się z konta Administrator 7. Zaloguj się na konto student0xxa gdzie xx jest numerem twojego stanowiska 8. Sprawdź, czy masz dostęp poprzez menu Start Wszystkie programy Imię Nazwisko do programu Logomocja oraz czy możesz go uruchomić? 9. Wyloguj się by Dariusz Fabicki, Janusz S. Wierzbicki NR D1/02_01/Z [v. 2.0] Strona 2/13

3 Notatka kiedy skrót w ten sposób stworzony w menu nie będzie użyteczny? W wersji DVD kolekcji Wiosna 2010, ze względu na współpracę z różnymi systemami Windows zainstalowanymi na stacjach roboczych (7 oraz XP) oddzielnie modyfikuje się menu dla każdego z nich ustalając zawartość odpowiedniego folderu na serwerze. Dotyczy to kont domyślnych oraz takich, dla których menu zostało przekierowane z serwera. Dzieje się tak dlatego, iż w obu systemach menu jest inaczej zorganizowane i prowadzi do innych, lub w innych miejscach znajdujących się, aplikacji. Wszystkie menu dla kont domyślnych przyporządkowanych do poziomów A,B,C,D oraz nauczycielskiego znajdują się na serwerze w folderze: O:\menus Menu przeznaczone dla użytkowników pracujących z systemem Windows 7 znajdują się odpowiednio w folderach: O:\menus\7PoziomA O:\menus\7PoziomB O:\menus\7PoziomC O:\menus\7PoziomD O:\menus\7Nauczyciele Menu przeznaczone dla użytkowników pracujących z systemem Windows XP znajdują się odpowiednio w folderach: O:\menus\PoziomA O:\menus\PoziomB O:\menus\PoziomC O:\menus\PoziomD O:\menus\Nauczyciele Dostęp do menu zawsze jest możliwy z pomiomu administratora systemu poprzez ścieżkę \\nazwa_serwera\o$\menus Na przykład dla serwera o nazwie sbs2007: \\sbs2007\o$\menus Lub uniwersalnie: %logonserver%\o$\menus Uwaga!!! Warto pamiętać o tym, iż po wprowadzeniu zmian w menu użytkowników korzystających z systemu 7, zmiany będą widoczne dopiero po ponownym zalogowaniu się użytkownika w systemie, lub po wprowadzeniu zmian w jego wyglądzie poprzez opcję dostosowania. Jednakże, dla większości kont domyślnych (poza tymi, które należą do Poziom D oraz Nauczyciele) opcja dostosowywania jest nieodostępna. W związku z tym, może się okazać konieczne przelogowanie uczniów, jeśli w czasie lekcji zostanie zmodyfikowane dla nich menu. by Dariusz Fabicki, Janusz S. Wierzbicki NR D1/02_01/Z [v. 2.0] Strona 3/13

4 Zadanie 2 Tworzenie skrótów do programów znajdujących się w udostępnionych zasobach serwera z poziomu administratora systemu Drugie zadanie podobne jest do pierwszego w menu dla użytkowników, których konta należą do jednostki organizacyjnej PoziomA, należy dodać skróty do programów udostępnianych w zasobie sieciowym serwera. Polecenie 1 1. Proszę zalogować się jako administrator domeny (domena\administrator) 2. Wybierz z paska zadań menu Start i wpisz w polu wyszukiwania następującą ścieżkę sieciową: \\nazwa_serwera\o$\menus\7pozioma\programs\imię Nazwisko Jaka jest nazwa serwera używanego w czasie kursu? 3. Utwórz skróty w otwartym folderze do następujących ścieżek: \\nazwa_serwera\wszyscy$\felix.exe \\nazwa_serwera\wszyscy$\jajko.exe (skorzystaj z procedury nr 1 umieszczonej pod niniejszym poleceniem) 4. Wyloguj się z konta Administrator 5. Zaloguj się na konto student0xxa gdzie xx jest numerem twojego stanowiska 6. Uruchom wszystkie programy umieszczone w menu z twoim imieniem i nazwiskiem 7. Wyloguj się Procedura 1 Tworzenie skrótu do zasobu sieciowego 1. Wybierz prawym przyciskiem myszy puste pole w oknie folderu, w którym chcesz stworzyć skrót 2. Z menu kontekstowego wybierz opcję Nowy Skrót 3. W oknie kreatora Tworzenie skrótu Dla jakiego elementu chcesz utworzyć skrót wpisz w pole Wpisz lokalizację elementu ścieżkę sieciową do elementu, dla którego tworzysz skrót. 4. W oknie kreatora Tworzenie skrótu Jak chcesz nazwać skrót wpisz w polu Wpisz nazwę tego skrótu nazwę, jaka ma być nadana pod ikoną skrótu Notatka czy wszystkie programy możemy udostępniać poprzez udział sieciowy? Czy administrator będąc zalogowany na konsoli serwera mógłby utworzyć skrót do programu Logomocja-Imagine, a jeśli tak, to czy jest jakiś warunek, który musiałby zostać spełniony? by Dariusz Fabicki, Janusz S. Wierzbicki NR D1/02_01/Z [v. 2.0] Strona 4/13

5 Zadanie 3 Tworzenie skrótów w menu użytkownika z poziomu nauczyciela Użytkownik pracujący na koncie należącym do grupy nauczycieli nie może jak wiemy instalować samodzielnie oprogramowania, co sprawdziliśmy w poprzednich ćwiczeniach (testowanie kont). Nie ma także możliwości modyfikowania menu użytkowników jako takich. Po za jednym wyjątkiem. Może umieszczać dowolne rzeczy (dokumenty, skróty do programów) w specjalnym folderze nazwanym Od nauczyciela. Każdy z poziomów ma oddzielny folder, a każdy z tych folderów może dowolnie modyfikować każdy z nauczycieli. Nauczyciele mają także dostęp do lokalnego menu Start danego komputera. Dzięki temu, wykorzystując wspomniane foldery Od nauczyciela, mogą w dowolny sposób udostępniać skróty do oprogramowania zainstalowanego na komputerach swoim uczniom. Wystarczy, że skopiują wybrane skróty do udostępnionego folderu. Niniejsze polecenie pokazuje, w jaki sposób udostępnić Logomocję dla kont uczniowskich należących do PoziomB oraz PoziomC, którym to wcześniej Logomocji nie udostępniliśmy. Polecenie 1 1. Proszę zalogować się na konto nauczyciel0xxn, z hasłem nauczyciel 2. Wybierz z paska zadań menu Start a następnie Wszystkie programy -> Wspólne menu Start lokalnego komputera 3. Przejdź do folderu Logomocja-Imagine 4. Skopiuj do schowka zawartość folderu Logomocja-Imagine 5. Wybierz z paska zadań menu Start a następnie Wszystkie programy -> PoziomB Jeśli skrót nie działa natychmiast, przeciągnij go na Pulpit i otwórz skopiowany skrót. 6. W otwartym folderze otwórz folder ze swoim imieniem i nazwiskiem 7. Przejdź do stworzonego przez siebie folderu i wklej tam skopiowaną wcześniej do schowka zawartość folderu Logomocja-Imagine 8. Wyloguj się i zaloguj na konto student0xxb 9. Wybierz z paska zadań menu Start a następnie Wszystkie programy -> Od nauczyciela -> Imię i Nazwisko -> Logomocja-Imagine -> Logomocja Imagine 10. Zamknij program Logomocja i wyloguj się Notatka by Dariusz Fabicki, Janusz S. Wierzbicki NR D1/02_01/Z [v. 2.0] Strona 5/13

6 Zadanie 4 Sprawdzanie zawartości kont użytkowników Czwarte zadanie obrazuje możliwość przeglądania folderów poszczególnych użytkowników oraz ich modyfikacji z poziomu dostępu nauczyciela (jak również administratora domeny). Polecenie 1 1. Proszę zalogować się na konto nauczyciel0xxn, z hasłem nauczyciel 2. Proszę otworzyć zasób sieciowy, w którym znajdują się foldery Dokumenty wszystkich użytkowników. Ścieżka sieciowa do tego zasobu to: \\nazwa_serwera\redirected$ Jaka jest nazwa serwera używanego w czasie kursu? 3. Proszę sprawdzić, co zapisał student0xxa w folderze Dokumenty (skorzystaj z niżej zamieszczonej wskazówki) 4. Proszę w tym miejscu stworzyć nowy folder o nazwie zawierającej twoje Imię Nazwisko dla studenta0xxa 5. Proszę stworzyć w analogiczny sposób nowy folder o nazwie zawierającej twoje Imię Nazwisko dla studenta0xxb 6. Proszę sprawdzić, co zapisał na koncie nauczyciela sąsiad (z twojej prawej lub lewej strony) w folderze Dokumenty? Czy będąc zalogowanym jako nauczyciel można podglądać dokumenty innych nauczycieli? 7. Wyloguj się Można bezpośrednio otworzyć folder osobisty użytkownika używając następującej ścieżki sieciowej: \\nazwa_serwera\redirected$\nazwa_konta Przykład: \\sbs00\redirected$\student001c Można również użyć w ścieżce sieciowej, zamiast nazwy serwera, zmiennej systemowej przechowującej jego nazwę. Wówczas ścieżka mogłaby wyglądać w sposób następujący: %LOGONSERVER%\redirected$\student001c Jeśli nie pamiętamy ścieżki nic nie szkodzi. Osoba zalogowana jako nauczyciel może skorzystać ze skrótu w menu start: Start -> Wszystkie programy -> Dokumenty uczniów by Dariusz Fabicki, Janusz S. Wierzbicki NR D1/02_01/Z [v. 2.0] Strona 6/13

7 Zadanie 5 Dostęp do zasobów sieciowych stacji modyfikacja profili lokalnych Piąte zadanie pokazuje możliwość przeglądania oraz modyfikacji zasobów dyskowych stacji roboczych poprzez udziały sieciowe udostępniane przez nią w sieci dla administratora domeny. W czasie wykonywania poniższego ćwiczenia zwróć uwagę, że w systemie 7 rozróżniamy ścieżki logiczne i fizyczne. Dzięki temu zachodzi pełna zgodność między różnymi wersjami językowymi a jednocześnie zwykły użytkownik widzi nazwy folderów w swoim języku. Przykład: C:\users\public\documents Będzie widoczna jako ścieżka logiczna typu: Komputer -> OSDisk (c:) -> Użytkownicy -> Publiczny -> Dokumenty publiczne Wygląd ścieżki logicznej może być uzależniony od sposobu jej wpisania lub przejścia do niej. Ścieżka logiczna ma ułatwiać zwykłemu użytkownikowi zorientowanie się, co w danej chwili widzi w oknie eksploratora, a nie dokładnie umiejscawiać dany zasób. Polecenie 1 testowanie konta lokalnego i domenowego Administratora 1. Jeśli jesteś zalogowany na stacji roboczej wyloguj się 2. Następnie wywołaj ekran logowania (ALT+CTRL+DEL) 3. Następnie w polu nazwa użytkownika wpisz Administrator i zaczekaj z wykonywaniem kolejnych punktów polecenia na komentarz prowadzącego 4. Wpisz hasło do konta administratora lokalnego stacji i zaloguj się Czy hasło administratora stacji lokalnej jest takie samo, jak administratora domeny? Czy zawsze tak musi być? 5. Stwórz na pulpicie nowy dokument tekstowy i zapisz go pod nazwą zawierającą twoje imię i nazwisko z dopiskiem administrator lokalny, np.: Janusz Wierzbicki administrator lokalny 6. Wyloguj się 7. Następnie wywołaj ekran logowania (ALT+CTRL+DEL) 8. Następnie w polu nazwa użytkownika wpisz stolik00\administrator i zaczekaj z wykonywaniem kolejnych punktów polecenia na komentarz prowadzącego 9. Wpisz hasło do konta administratora domeny i zaloguj się 10. Stwórz na pulpicie nowy dokument tekstowy i zapisz go pod nazwą zawierającą twoje imię i nazwisko z dopiskiem administrator lokalny, np.: Janusz Wierzbicki administrator domeny by Dariusz Fabicki, Janusz S. Wierzbicki NR D1/02_01/Z [v. 2.0] Strona 7/13

8 11. Z paska zadań wybierz START -> Komputer 12. Przejdź do dysku C: 13. Przejdź do folderu Użytkownicy 14. Przejdź do folderu administrator 15. Przejedź do folderu Pulpit 16. Który ze stworzonych plików tekstowych widzisz? Zapisz jego nazwę 17. Z paska zadań wybierz START -> Komputer 18. Przejdź do dysku C: 19. Przejdź do folderu Użytkownicy 20. Przejdź do każdego z wymienionych poniżej folderów, jeśli są dostępne na twojej stacji, a w każdym z nich przejdź do folderu Pulpit i sprawdź, w którym znajduje się drugi ze stworzonych przez ciebie dokumentów tekstowych, którego nie było w folderze administrator\pulpit administrator.stolik00 (czyli po kropce nazwa domeny) administrator.d1-numerkursu-xx (czyli po kropce obecna nazwa stacji) Który ze stworzonych plików tekstowych i w którym z wyżej wymienionych folderów został przez ciebie odnaleziony? Zapisz nazwy folderu i odnalezionego w nim pliku. UWAGA: Koniecznie, jeśli widzisz więcej niż jeden z wyżej wymienionych w punkcie 20 folderów, odwiedź je wszystkie sprawdzając co znajduje się w podfolderze Pulpit 21. Wysłuchaj komentarza prowadzącego i zapisz wnioski z ćwiczenia by Dariusz Fabicki, Janusz S. Wierzbicki NR D1/02_01/Z [v. 2.0] Strona 8/13

9 Polecenie 2 zmiana trybu graficznego na AERO Aby uaktywnić tryb AERO należy zmienić rozdzielczość ekranu na chwilę na mniejszą (lub większą), a następnie ustawić taką, jaka nam odpowiada. Tryb AERO zostanie automatycznie uruchomiony, jeśli komputer spełnia minimalne wymagania to umożliwiające. 1. Zaloguj się na stacji roboczej jako operator 2. Wybierz z paska zadań przycisk Start -> Panel sterowania 3. W oknie Panelu sterowania wybierz opcję Dopasuj rozdzielczość ekranu z sekcji Wygląd i personalizacja 4. W oknie Ustawienia ekranu za pomocą suwaka ustaw rozdzielczość 800x600 pikseli 5. W oknie Ustawienia ekranu wybierz przycisk OK. 6. W oknie Ustawienia ekranu (Czy chcesz zachować te ustawienia ekranu?) wybierz przycisk OK 7. W oknie Panelu sterowania wybierz opcję Dopasuj rozdzielczość ekranu z sekcji Wygląd i personalizacja 8. W oknie Ustawienia ekranu za pomocą suwaka ustaw wyższą rozdzielczość, jaka będzie Ci odpowiadała (jeśli na stanowisku, przy którym pracujesz, ustawiony jest monitor LCD, to najlepsze efekty uzyskasz ustawiając rozdzielczość 1280x1024 piksele) 9. W oknie Ustawienia ekranu wybierz przycisk OK. 10. W oknie Ustawienia ekranu (Czy chcesz zachować te ustawienia ekranu?) wybierz przycisk OK 11. Po dokonanych zmianach interfejs graficzny użytkownika automatycznie przestawi się do trybu AERO. by Dariusz Fabicki, Janusz S. Wierzbicki NR D1/02_01/Z [v. 2.0] Strona 9/13

10 Polecenie 3 zdalny dostęp do zasobów stacji poprzez sieć lokalną 1. Zaloguj się jako administrator domeny (w nazwie logowania wpisz: domena\administrator, czyli w czasie szkolenia stolik00\administrator) 2. Wybierz z paska Start 3. Wybierz prawym przyciskiem myszy Komputer 4. Wybierz z menu kontekstowego Właściwości 5. W oknie Wyświetl podstawowe informacje o tym komputerze odszukaj pole Nazwa komputera Zanotuj, jaka jest nazwa twojej stacji roboczej w czasie kursu? 6. Zamknij okno Wyświetl podstawowe informacje o tym komputerze Zanotuj, zgodnie ze wskazówką prowadzącego zajęcia, nazwę stacji dla której będziesz wykonywał dalsze ćwiczenia oraz na czym będą one polegały (rysunek poglądowy z tablicy) 7. Wybierz z paska zadań menu Start i w polu wyszukiwania wpisz ścieżkę sieciową, która pokaże dysk twardy C: stacji roboczej o danej nazwie. Zrób to według poniższego wzorca, uwzględniając uwagi prowadzącego, które zapisałeś powyżej: \\nazwa_stacji_roboczej\c$ 8. Przejdź do folderu Użytkownicy 9. Utwórz administratorowi domeny na sąsiedniej, wskazanej przez prowadzącego stacji, folder na pulpicie o nazwie Imię Nazwisko dla administratora W jaki sposób można to zrobić? W jakim miejscu należy założyć ten folder? 1. administrator.stolik00 -> Pulpit 2. administrator -> Pulpit by Dariusz Fabicki, Janusz S. Wierzbicki NR D1/02_01/Z [v. 2.0] Strona 10/13

11 Czy możliwe jest założenie tego folderu we wskazanym miejscu? Dlaczego? 10. Proszę utworzyć wszystkim użytkownikom na sąsiedniej, wskazanej przez prowadzącego, stacji folder na pulpicie o nazwie Imię Nazwisko dla wszystkich W jaki sposób można to zrobić? W jakim miejscu należy założyć ten folder? \\nazwa_stacji\c$\users\public\desktop 11. Sprawdź dokonane przez siebie zmiany na komputerze sąsiada, gdy jest on zalogowany na konto administrator domeny (udostępnij też swój komputer osobie, która na nim wykonywała ćwiczenia) Jeśli nie widać wprowadzonych zmian, a powinny być już widoczne, należy spróbować odświeżyć widok pulpitu. Które zmiany widać na koncie administratora? Dlaczego? 12. Sprawdź dokonane przez siebie zmiany na komputerze sąsiada, gdy jest on zalogowany na konto student0xxa (udostępnij też swój komputer osobie, która na nim wykonywała ćwiczenia) Czy na koncie studenta widać wprowadzone zmiany? Dlaczego? 13. Sprawdź dokonane przez siebie zmiany na komputerze sąsiada, gdy jest on zalogowany na konto operator (udostępnij też swój komputer osobie, która na nim wykonywała ćwiczenia) Jeśli nie widać wprowadzonych zmian, a powinny być już widoczne, należy spróbować odświeżyć widok pulpitu. Które zmiany operator widzi, a których nie? 14. Wyloguj się by Dariusz Fabicki, Janusz S. Wierzbicki NR D1/02_01/Z [v. 2.0] Strona 11/13

12 - najważniejsze zasoby sieciowe dostępne z poziomu konta administratora Administrator domeny może uzyskać dostęp do zawartości wszystkich najważniejszych folderów użytkowników znajdujących się w jednostkach organizacyjnych: PoziomA, PoziomB, PoziomC, PoziomD i Nauczyciele. Są to: Foldery Dokumenty oraz Pulpit, do których możemy uzyskać dostęp po wpisaniu w polu adresu lub w polu otwórz: \\nazwa_serwera\o$\redirected lub \\nazwa_serwera\redirected$ Profile, do których możemy się uzyskać dostęp po wpisaniu w polu adresu lub w polu otwórz: \\nazwa_serwera\o$\profiles lub \\nazwa_serwera\profiles$ Dane Aplikacji stanowiące część profili, do których możemy uzyskać dostęp po wpisaniu w polu adresu lub w polu otwórz: \\nazwa_serwera\o$\appdata lub \\nazwa_serwera\appdata$ Stron Domowych użytkowników, do których możemy uzyskać dostęp po wpisaniu w polu adresu lub w polu otwórz: \\nazwa_serwera\o$\homepages Dodatkowo administrator domeny może uzyskać dostęp do zawartości domyślnych menu dla poszczególnych poziomów wpisując w polu adresu lub otwórz: \\nazwa_serwera\o$\menus Administrator domeny może również uzyskać dostęp do zawartości dysków twardych wszystkich stacji podłączonych do domeny wpisując w polu adresu lub otwórz: \\nazwa_stacji\c$ Administrator domeny ma również możliwość dostępu do folderu wspólnego dla użytkowników wszystkich kont domyślnych (tj. studenckich oraz nauczycielskich) poprzez ścieżkę \\nazwa_serwera\wszyscy$ lub \\nazwa_serwera\o$\zasoby\wszyscy Użytkownicy kont domyślnych mają ten zasób dostępny jako dysk sieciowy J: Na ścieżce \\nazwa_serwera\o$\zasoby dostępne są dla administratora również foldery: PoziomA, PoziomB, PoziomC, PoziomD Każdy z nich uwidoczniony jest w menu Start odpowiedniego poziomu do odczytu jako Od Nauczyciela. Uczniowie mogą z nich jedynie czytać udostępnione przez nauczycieli dokumenty i skróty. Nauczyciele mają do nich łatwy dostęp również przez menu Start Wszystkie programy i nazwę danego poziomu. Notatki by Dariusz Fabicki, Janusz S. Wierzbicki NR D1/02_01/Z [v. 2.0] Strona 12/13

13 najważniejsze zasoby sieciowe dostępne z poziomu kont nauczycielskich Użytkownicy należący do grupy Nauczyciele posiadają dostęp do zawartości folderów Pulpit i Moje Dokumenty użytkowników z jednostek organizacyjnych PoziomA, PoziomB, PoziomC, PoziomD po wpisaniu w polu adresu lub w polu otwórz: \\nazwa_serwera\redirected$ dla folderu dokumentów i pulpitów uczniów \\nazwa_serwera\wszyscy$ dla folderu dostępnego dla wszystkich Jednocześnie nie są oni w stanie oglądać i zmieniać zawartości tych folderów u innych użytkowników należących do tej samej grupy Nauczyciele Ułatwieniem może być fakt, że nauczyciele mają skrót do dokumentów uczniów w menu Start, oraz zamapowany folder dostępny dla wszystkich jako dyskj J: i nie muszą zapamiętywać ścieżek sieciowych. Notatka by Dariusz Fabicki, Janusz S. Wierzbicki NR D1/02_01/Z [v. 2.0] Strona 13/13

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/02_01/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Dost p do zasobów sieciowych serwera i stacji - Zadania Zadanie 1 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 16: Udostępnianie folderów

Laboratorium 16: Udostępnianie folderów Laboratorium 16: Udostępnianie folderów Cele Po ukończeniu tego laboratorium słuchacz będzie potrafił: Udostępniać foldery. Modyfikować ustawienia dostępu. Czas przeznaczony na ukończenie laboratorium:

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/01_02/Z1 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Domyślnie dostępne konta i ich właściwości - zadanie 1 Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Nowości w funkcjonalności DVD kolekcja Jesień 2007

Nowości w funkcjonalności DVD kolekcja Jesień 2007 25-27 Maja 2007 Mrozy VI Ogólnopolski Zjazd Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych Nowości w funkcjonalności DVD kolekcja Jesień 2007 Celem niniejszego ćwiczenia jest zapoznanie się z funkcjonalnością

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/09_01/Z1 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2) Tworzenie i edycja zasad grup - wymuszenie ustawienia tapety Zadanie 1 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD4/17_02/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 4 (SPD1.2) Założenie kont użytkowników i konfiguracja miejsca na ich indywidualne

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_04/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Automatyczne zakładanie kont (D1) Zadanie 1 Zakładanie 40 kont dla nowej grupy

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/08_05/Z4 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Tworzenie i edycja zasad grup - zadanie 4 (D2) Zadanie 4a Modyfikacja zasad grup

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/10_06/Z1 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2) Praca na kontach lokalnych stacji - tworzenie kont lokalnych na stacji i

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/08_04/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2) Active Directory - jednostki organizacyjne - tworzenie struktury Jednostki

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Administracja kontami użytkowników

Rozdział 5. Administracja kontami użytkowników Rozdział 5. Administracja kontami użytkowników Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą przygotować oddzielne środowisko pracy dla każdego użytkownika komputera. Windows XP, w porównaniu do systemów Windows

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_04/D5 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do grup dyskusyjnych na szkolnym serwerze Jak skonfigurować dostęp

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD3/12_02/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Instalacja programu phpmyadmin (PD3) Zadanie 1 Program phpmyadmin jest jednym

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Rozdział 12 Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Współdzielenie drukarek Kolejną czynnością często wykonywaną w sieci jest udostępnianie drukarek. Rozwiązanie to odnosi się do każdego modelu drukarki

Bardziej szczegółowo

PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER

PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności konfigurowania komputera w sieci typu klient-serwer Zadania 1. Przestudiować w podręczniku [1] rozdział pt. Praca w sieci z serwerem.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/08_01 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2) Określanie właściwości stron WWW (domyślne pliki startowe, katalogi wirtualne,

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. 3. Udostępnić folder nadrzędny do folderu z danymi (czyli folder Finanse Optivum) operatorom programu na końcówkach roboczych.

Problemy techniczne. 3. Udostępnić folder nadrzędny do folderu z danymi (czyli folder Finanse Optivum) operatorom programu na końcówkach roboczych. Problemy techniczne Jak udostępnić dane sieciowo w programach z pakietu Finanse Optivum praca w trybie współużytkowania Programy z pakietu Finanse Optivum mogą pracować na wspólnej bazie danych. Baza ta

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z1 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7a - Active Directory w pracowniach MEN

Ćwiczenie 7a - Active Directory w pracowniach MEN Str. 1 Ćwiczenie 7a - Active Directory w pracowniach MEN Gxc LAN CKP - Fast Ethernet Brama 10.0.10.100 DNS 212.160.198.2 Gxa Koncentrator (Hub) - 5 portowy P5 P4 P3 P2 P1 3C905C-TX IP 10.0.10.xc 3C905C-TX

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD6/26_00/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 6 (SPD2.3) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_05/Z4 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Tworzenie własnej witryny WWW - Zadanie 4 (D1) Zadanie 4 Wypełnianie zawartością

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie, przenoszenie plików i folderów

Kopiowanie, przenoszenie plików i folderów Kopiowanie, przenoszenie plików i folderów Pliki i foldery znajdujące się na dysku można kopiować lub przenosić zarówno w ramach jednego dysku jak i między różnymi nośnikami (np. pendrive, karta pamięci,

Bardziej szczegółowo

Temat: Administracja kontami użytkowników

Temat: Administracja kontami użytkowników Temat: Administracja kontami użytkowników Praca z hasłami Tworzenie hasła W zależności od wybranej metody tworzenia konta użytkownika lokalnego Windows XP daje możliwość utworzenia hasła użytkownika podczas

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z systemu operacyjnego WINDOWS

Ćwiczenia z systemu operacyjnego WINDOWS Opracowanie: Krzysztof Trembaczowski Spis treści Ćwiczenia z systemu operacyjnego Windows 98.... 3 1. Ćwiczenie (Zabawa z pasjansem)... 3 2. Ćwiczenie (Elementy składowe interfejsu)... 3 3. Ćwiczenie (Elementy

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel 7 Business Ship Control dla Symfonia Handel Instrukcja Instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja modułu... 3 2. Uruchomienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Zabezpieczanie kont, danych i komputera w systemie Windows XP

Laboratorium - Zabezpieczanie kont, danych i komputera w systemie Windows XP 5.0 10.2.1.9 Laboratorium - Zabezpieczanie kont, danych i komputera w systemie Windows XP Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz badać, jak zabezpieczyć konta, dane i komputer

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

INFO-NET.wsparcie. pppoe.in.net.pl. Pamiętaj aby nie podawać nikomu swojego hasła! Instrukcja połączenia PPPoE w Windows XP WAŻNA INFORMACJA

INFO-NET.wsparcie. pppoe.in.net.pl. Pamiętaj aby nie podawać nikomu swojego hasła! Instrukcja połączenia PPPoE w Windows XP WAŻNA INFORMACJA Instrukcja połączenia PPPoE w Windows XP W celu ułatwienia konfiguracji połączenia w przyszłości, w poniższe pola można przepisać nazwę użytkownika (login) i hasło do połączenia, które otrzymali Państwo

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Udostępnianie folderu i mapowanie dysku sieciowego w systemie Windows XP

Laboratorium - Udostępnianie folderu i mapowanie dysku sieciowego w systemie Windows XP 5.0 6.8.4.9 Laboratorium - Udostępnianie folderu i mapowanie dysku sieciowego w systemie Windows XP Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium utworzysz i udostępnisz folder,

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte 7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business Ship

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE u l. W a ł y Chro b r e g o 1-2 70-5 0 0 S z c z e c i n t e l e f o n ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 3 3 1 f a x ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 5 7 5 ww w. a m. s z c z e c in. p l e - m a

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja serwera IIS z FTP

Instalacja i konfiguracja serwera IIS z FTP Instalacja i konfiguracja serwera IIS z FTP IIS (Internet Information Services) jest to usługa dostępna w systemach z rodziny Windows Server, pozwalająca na obsługę i utrzymanie własnych stron WWW oraz

Bardziej szczegółowo

Komputery I (2) Panel sterowania:

Komputery I (2) Panel sterowania: Komputery I (2) Paweł Jamer Panel sterowania: Podstawowym miejscem z którego zarządzamy ustawieniami systemu Windows jest panel sterowania. Znaleźć tam możemy wszelkiego rodzaju narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Zabezpieczanie kont, danych i komputera w systemie Windows 7

Laboratorium - Zabezpieczanie kont, danych i komputera w systemie Windows 7 5.0 10.2.1.7 Laboratorium - Zabezpieczanie kont, danych i komputera w systemie Windows 7 Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz badać, jak zabezpieczyć konta, dane i komputer

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows 7

Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows 7 5.0 5.3.3.5 Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows 7 Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz korzystać z narzędzi administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/09_01/Z8 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2) Wykonanie kopii zapasowej wybranych zasad grup XX Zadanie 08 Wykonanie kopii

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Budowa i administracja systemów operacyjnych Laboratorium 15 Administrowanie kontami użytkowników

Budowa i administracja systemów operacyjnych Laboratorium 15 Administrowanie kontami użytkowników Budowa i administracja systemów operacyjnych Laboratorium 15 Administrowanie kontami użytkowników Konto użytkownika daje użytkownikowi możliwość podłączenia się do domeny w celu uzyskania dostępu do zasobów

Bardziej szczegółowo

Tomasz Greszata - Koszalin

Tomasz Greszata - Koszalin T: Profile użytkownika w systemie Windows. Profile użytkowników to zbiory ustawień środowiska pracy każdego użytkownika na komputerze lokalnym. Profile automatycznie tworzą i utrzymują następujące ustawienia:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Zabezpieczanie kont, danych i komputera w systemie Windows Vista

Laboratorium - Zabezpieczanie kont, danych i komputera w systemie Windows Vista 5.0 10.2.1.8 Laboratorium - Zabezpieczanie kont, danych i komputera w systemie Windows Vista Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz badać, jak zabezpieczyć konta, dane i komputer

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja funkcji logowania

Skrócona instrukcja funkcji logowania Skrócona instrukcja funkcji logowania Logowanie 1. Wpisz swój identyfikator nie używając spacji, podkreśleń ani nawiasów. Aby przejść do pola tekstowego Hasło, wciśnij klawisz tabulatora lub kliknij wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Aby edytować atrybuty dostępu do plikow/ katalogow w systemie plików NTFS wpierw sprawdź czy jest Wyłączone proste udostępnianie czyli przejdź

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/03_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Instalacja serwera MS SBS 2003 R2 Premium w wersji dla polskich szkół (D1) Zadanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Połączenia

Konfiguracja Połączenia 2012.07.17Aktualizacja: 2012.10.11, 12:50 Konfiguracjaja klienta PPPoE w Windows 7 1. Klikamy na ikonę połączeń sieciowych przy zegarze i otwieramy "Centrum sieci i udostępniania". Aby wyłączyć protokół

Bardziej szczegółowo

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Jeśli chcemy skopiować dany plik lub katalog należy kliknąć na ikonę Mój komputer (2 razy), a następnie zaznaczony obiekt np. z dysku C:\

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Archiwizacja i odzyskiwanie danych w Windows Vista

Laboratorium - Archiwizacja i odzyskiwanie danych w Windows Vista 5.0 10.3.1.5 Laboratorium - Archiwizacja i odzyskiwanie danych w Windows Vista Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium wykonasz kopię zapasową danych. Przeprowadzisz również

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Dział techniczny Inter-Reh 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego menu wybieramy Panel sterowania 2. Otworzy się okno Panel sterowania, w oknie

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

PCBIZNES Instalacja wersji sieciowej na serwerze z Microsoft Windows 7

PCBIZNES Instalacja wersji sieciowej na serwerze z Microsoft Windows 7 PCBIZNES Instalacja wersji sieciowej na serwerze z Microsoft Windows 7 Przebieg instalacji wersji sieciowej na przykładzie programu Ewa: I. KONFIGURACJA SERWERA 1. Instalację wersji sieciowej należy rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Archiwizacja i odzyskiwanie danych w systemie Windows XP

Laboratorium - Archiwizacja i odzyskiwanie danych w systemie Windows XP 5.0 10.3.1.6 Laboratorium - Archiwizacja i odzyskiwanie danych w systemie Windows XP Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium wykonasz kopię zapasową danych. Przeprowadzisz

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemów Operacyjnych

Laboratorium Systemów Operacyjnych Laboratorium Systemów Operacyjnych Użytkownicy, Grupy, Prawa Tworzenie kont użytkowników Lokalne konto pozwala użytkownikowi na uzyskanie dostępu do zasobów lokalnego komputera. Konto domenowe pozwala

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego,

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie plików i folderów

Udostępnianie plików i folderów Udostępnianie plików i folderów Udostępnianie folderów Aby udostępnić folder w sieci należy zaznaczyć wybrany folder i kliknąć PPM wybieramy opcję Właściwości, a następnie zakładkę Udostępnianie. Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera.

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Wchodzimy w Centrum sieci -> Połączenia sieciowe -> następnie do właściwości naszej karty sieciowej. Następnie przechodzimy do Protokół internetowy

Bardziej szczegółowo

Podgląd z rejestratorów IPOX na komputerze z systemem WINDOWS za pomocą programu NVMS-2.0 LITE

Podgląd z rejestratorów IPOX na komputerze z systemem WINDOWS za pomocą programu NVMS-2.0 LITE Wersja: 1.0 Data: 06.08.2019 Podgląd z rejestratorów IPOX na komputerze z systemem WINDOWS za pomocą programu NVMS-2.0 LITE NVMS-2 LITE jest oprogramowaniem typu CMS, umożliwiającym użytkownikowi sprawowanie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Udostępnianie folderu, tworzenie grupy domowej i mapowanie dysku sieciowego w Windows 7

Laboratorium - Udostępnianie folderu, tworzenie grupy domowej i mapowanie dysku sieciowego w Windows 7 5.0 6.8.4.7 Laboratorium - Udostępnianie folderu, tworzenie grupy domowej i mapowanie dysku sieciowego w Windows 7 Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium utworzysz i udostępnisz

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Udostępnianie folderu i mapowanie dysku sieciowego w systemie Windows Vista

Laboratorium - Udostępnianie folderu i mapowanie dysku sieciowego w systemie Windows Vista 5.0 6.8.4.8 Laboratorium - Udostępnianie folderu i mapowanie dysku sieciowego w systemie Windows Vista Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium utworzysz i udostępnisz folder,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows Vista

Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows Vista 5.0 5.3.3.6 Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows Vista Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz korzystać z narzędzi administracyjnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE u l. W a ł y Chro b r e g o 1-2 70-5 0 0 S z c z e c i n t e l e f o n ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 3 3 1 f a x ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 5 7 5 ww w. a m. s z c z e c in. p l e - m a

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Podstawy administrowania serwerem

Laboratorium A: Podstawy administrowania serwerem Rozdział 1: Podstawy administrowania serwerem 41 Laboratorium A: Podstawy administrowania serwerem Cele Scenariusz Uwagi administratora systemów Wymagania wstępne Po zrealizowaniu tego laboratorium uczestnik

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_05/Z7 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Tworzenie własnej witryny WWW - Zadanie 7 (D1) Zadanie 7 Modyfikowanie właściwości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.)

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) Cityconnect Sp z o. o. Krakowski Dostawca Internetu Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie aplikacji Plan lekcji w przeglądarce Internet Explorer

Uruchomienie aplikacji Plan lekcji w przeglądarce Internet Explorer Uruchomienie aplikacji Plan lekcji w przeglądarce Internet Explorer Aplikacja Plan lekcji wykonana jest w technologii ClickOnce. Przeglądarki internetowe na ogół domyślnie blokują uruchamianie aplikacji

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo