Budynek OSP w Barbarce - Barbarka, gmina Skała. Audyt energetyczny. Budynek OSP Barbarka 16, Barbarka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budynek OSP w Barbarce - Barbarka, gmina Skała. Audyt energetyczny. Budynek OSP Barbarka 16, Barbarka"

Transkrypt

1 Budynek OSP w Barbarce - Barbarka, gmina Skała Audyt energetyczny Budynek OSP Opracował: Waldemar Wróbel Dom z energią nieruchomości i certyfikaty energetyczne ul. Mackiewicza 25/16, Kraków tel.: Kraków, marzec 2017 roku str. 1

2 Gmina Ska³a ul.: Rynek, nr: 29 kod: , miejscowo æ: Ska³a tel.: fax: PESEL: Nazwa: nr: Waldemar Wróbel "Dom z energi¹"-nieruchomo ci i certyfikaty energetyczne ul.mackiewicza 25/16, Kraków, NIP: , REGON: OSP B/2017

3 Gmina Ska³a ul.: Rynek, nr: 29 kod: , miejscowo æ: Ska³a tel.: fax: PESEL: Nazwa: nr:

4

5

6 3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3.1 Dokumenty i dane źródłowe - Przedmiar - prace remontowo budowlane Przedmiar planowanych prac - Projekt budowlany-instalacje wewnętrzne i termoizolacja budynku Opis planowanych prac modernizacyjnych - Faktury za zużytą energię elektryczną Zużycie i cena energii elektrycznej. - Wizja lokalna w dniu Oględziny i pomiar budynku, sporządzenie dokumentacji fotograficznej. 3.2 Wytyczne i uwagi inwestora 3.3 Wkład własny inwestora oraz kwota kredytu możliwa do zaciągnięcia Deklarowany wkład własny inwestora wynosi [zł] 0.00 Kwota kredytu możliwa do zaciągnięcia wynosi [zł] 0.00 Przewidywany okres kredytowania [miesięcy] 1 Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 6

7 3.4 Ustawy, Rozporządzenia, Normy - Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów - Dz.U.Nr.223,poz,1459. Dalej zwana Ustawą termomodernizacyjną. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmów oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690). Dalej zwane Warunkami Technicznymi. - Polska Norma PN - EN ISO 13790:2009 "Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Obliczanie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia" - Polska Norma PN-EN ISO 6946:2008 "Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeń". - Polska Norma PN-EN ISO "Właściwości cieplne budynków - Wymiana ciepła przez grunt - Metody obliczania" - Polska Norma PN-EN ISO "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - Metody uproszczone i wartości orientacyjne". - Polska Norma PN-EN 12831:2006 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego". - PN - EN ISO : 2008 "Cieplne właściwości użytkowania budynków - Współczynniki przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację. Metoda obliczania" Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 7

8 4. INWENTARYZACJA TECHNICZNO - BUDOWLANA BUDYNKU 4.1 Ogólne dane techniczne budynku. Konstrukcja i technologia Budynek wzniesiony w latach 50 XX wieku, konstrukcja tradycyjna, murowana. Ściany zewnętrzne murowane z bloczków z betonu komórkowego, strop lany, betonowy, dach o konstrukcji drewnianej przekryty blachą trapezową. Drzwi i część okien wymieniona na nowe z pcv w 2010 roku, pozostały do wymiany okna drewniane i brama garażowa. Budynek ogrzewany za pomocą elektrycznego pieca akumulacyjnego, ciepła woda przygotowywana w elektrycznym pojemnościowym podgrzewaczu. Wentylacja grawitacyjna przez nieszczelności i kanały wentylacyjne. Budynek w dobrym stanie technicznym. 4.2 Opis techniczny podstawowych elementów budynku Ściany zewnętrzne Ściany zewnętrzne budynku Dach / stropodach Dach budynku. Strop nad ostatnią kondygnacją. Podłoga Podłogi na gruncie. Stolarka otworowa Brama garażowa Okna pcv. Drzwi zewnętrzne Okno drewniane Ściany zewnętrzne budynku- tynk, pustak z betonu komórowego, tynk - brak izolacji termicznej Dach na konstrukcji drewnianej krokwie 10x12cm w rozstawie średnio 0,90m, przekryty blachą trapezową, bez izolacji termicznej. Strop betonowy grubości 20cm nad całym budynkiem - przegroda bez ocieplenia. Podłogi na gruncie: -terakota, wylewka cementowa,beton, żwir i piasek -wylewka cementowa,beton, żwir i piasek -deski na legarach 10x10cm w rozstawie 0,90m,beton, żwir i piasek Stara drewniana brama garażowa. Okna dwuszybowe na profilu pcv. Drzwi zewnętrzne o słabej izolacyjności termicznej. Okna drewniane w złym stanie technicznym. Szczegółowe parametry przegród wielowarstwowych znajdują się w załączniku nr 2. Szczegółowe parametry stolarki otworowej znajdują się w załączniku nr Charakterystyka energetyczna budynku Charakterystyka energetyczna budynku Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kw] 0.22 Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 2.57 Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie cwu (służące do weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) kwh/(m² rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m² rok)] Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) Cena za 1GJ na ogrzewanie**) [zł] Opłata 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc [zł] Opłata za podgrzanie 1 m3 wody użytkowej [zł] Opłata 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie wody użytkowej na miesiąc [zł] Opłata za ogrzanie 1 m2 pow. użytkowej [zł] 8.43 Opłata abonamentowa [zł] 2.95 Inne Cena za 1GJ na podgrzanie wody użytkowej Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 8

9 4.4 Charakterystyka systemu grzewczego Opis istniejącego systemu ogrzewania. Ogrzewanie miejscowe, elektryczne. Składowe sprawności systemu ogrzewania Nośnik energii końcowej Sieć elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * Udział systemu w zapotrzebowaniu na ciepło [%] Udział systemu w zapotrzebowaniu na moc [%] Sprawność wytworzenia ciepła 0.99 Sprawność przesyłu ciepła 1.00 Sprawność regulacji ciepła 0.88 Sprawność akumulacji ciepła 1.00 Całkowita sprawność systemu grzewczego Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej Opis istniejącego systemu ciepłej wody użytkowej Pojemnościowy elektryczny podgrzewacz bezpośrednio przy punktach poboru. Składowe sprawności systemu ciepłej wody użytkowej Nośnik energii końcowej Sieć elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * Udział systemu w zapotrzebowaniu na ciepło [%] Udział systemu w zapotrzebowaniu na moc [%] Sprawność wytworzenia ciepła 0.96 Sprawność przesyłu ciepła 1.00 Sprawność akumulacji ciepła 0.65 Całkowita sprawność systemu CWU Charakterystyka systemu wentylacji budynku Opis istniejącego systemu wentylacji W budynku występuje wentylacja grawitacyjna - wyciąg powietrza za pomocą indywidualnych przewodów wentylacyjnych, nawiew powietrza poprzez nieszczelności stolarki okiennej i drzwiowej. Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 9

10 5. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU W ZAKRESIE WSKAZANYCH RODZAJÓW ULEPSZEŃ Element budynku planowany do modernizacji System ogrzewania System przygotowania ciepłej wody użytkowej Ściany zewnętrzne budynku Dach budynku. Podłogi na gruncie. Strop nad ostatnią kondygnacją. Brama garażowa Okna pcv. Drzwi zewnętrzne Okno drewniane Ocena wentylacji Opis planowanego usprawnienia Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej, montaż kondensacyjnego kotła gazowego, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. Nie przewiduje się termomodernizacji Przewiduje się ocieplenie ścian metodą lekką - mokrą, z zastosowaniem np: styropianu o grubości i współczynniku przewodzenia ciepła zapewniającymi spełnie obecnie obowiązujących wymogów izolacyjności termicznej. Nie przewiduje się termomodernizacji Nie przewiduje się termomodernizacji Na stropie należy położyć warstwę materiału termoizolacyjnego. Należy wymienić bramę na nową, spełniającą wymagania WT 2017 czyli o U nie wyższym niż 1,5W/(m2*K). Nie przewiduje się termomodernizacji Nie przewiduje się termomodernizacji Wymiana starych drewnianych okien na nowe o współczynniku przenikania ciepła U nie wiekszym niż 1.6 W/(m2*K). Nie występuje Uzasadnienie na podstawie istniejącego stanu technicznego Instalacja nowoczesnego kotła i zmiana nośnika energii pozwoli zapewnić prawidłowy konfort użytkowania budynku. Przegrody o słabej izolacyjności termicznej, wymagają ocieplenia. Ze względu na konieczność zachowania ciągłości izolacji tj wyeliminowanie mostków termicznych jak też zachowanie estetyki budynku ocieplić należy również cokół budynku. Powierzchnię cokołu doliczono do powierzchni ocieplanej. Przegrody oddzielają pomieszczenie nieogrzewane od środowiska zewnętrznego.ze względu na planowane ocieplenie stropu nie wymagają modernizacji. Na chwilę obecną ze względów finansowych przegrody nie będą modernizowane. Przegroda nie spełnia wymaganych warunków izolacyjności termicznej co powoduje wychładzanie pomieszczeń znajdujących się pod nią. Drewniana nieszczelna brama garażowa bez izolacji termicznej, wymaga wymiany. Okna o zadowalających parametrach izolacyjności termicznej. Drzwi nie przeznaczone do wymiany ze względów finansowych. Okna nieszczelne, w złym stanie technicznym nie spełniają obecnych wymagań termoizolacyjnych, przeznaczone do wymiany. Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 10

11 6. WYBÓR OPTYMALNYCH ULEPSZEŃ 6.1 Optymalizacja przegród wielowarstwowych Strop nad ostatnią kondygnacją. Dobór optymalnej grubości materiału izolacyjnego dla grupy przegród. Powierzchnia do obliczeń strat ciepła Rzeczywista powierzchnia do docieplenia Obliczeniowa temperatura wewnętrzna Obliczeniowa temperatura zewnętrzna [m²] [m²] [ C] 2.40 [ C] Liczba stopniodni 1920 Opis sposobu wykonania termomodernizacji przegrody Materiał izolacyjny Współczynnik przewodzenia ciepła Wybrana grubość dodatkowej warstwy materiału izolacyjnego Cena 1 m³ materiału izolacyjnego Dokumentacja obliczeń liczby stopniodni Na stropie należy położyć warstwę materiału termoizolacyjnego. Materiał teroizolacyjny np: wełna mineralna [W/mK] 0.20 [m] [zł/m³] styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec Ti Tem Lm Sdm lipiec sierpień wrzesień pazdziernik listopad grudzień Ti Tem Lm Sdm Szczegółowe koszty 1 m² docieplenia grupy przegród dla wybranego wariantu termomodernizacyjnego Koszt robocizny [ ] Koszt 1 m² materiału izolacyjnego [ ] Koszt dodatkowy [ ] Łączny koszt 1 m² docieplenia Koszt sprzętu [ ] Podstawy przyjęcia wyceny Wyniki obliczeń Wielkość Jednostka Stan aktualny [zł/m²] Analiza cen na lokalnym rynku. Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 Wariant 5 d [m] ΔR [(m² K)/W] R [(m² K)/W] U [W/(m² K)] Q [GJ] q [MW] ΔQ [zł/rok] N [zł] SPBT [lata] Wybrany wariant SPBT Numer wybranego wariantu [lata] Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 11

12 Roczne oszczędności kosztów wynikające z zastosowania ulepszenia termomodernizacyjnego Całkowity koszt wykonania ulepszenia Koszt energii [zł/rok] [zł] Szczegółowe informacje o opłatach za energię znajdują się w załączniku nr 1 Uzasadnienie Przegrody należy ocieplić obliczoną grubością warstwy izolacji termicznej przy uwzględnieniu wyboru optymalnego wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez przegrody zapewniając wymagany obecnie opór cieplny przegrody i najniższy SPBT. Ze względu na zróżnicowany sposób użytkowania budynku przyjeto iż temperatura wewnętrzna pomieszczeń wynosi powyżej 16C. Wg WT 2017, U stropu nie może być wyższe niż 0,18 W/(m2*K). Wszystkie materiały użyte podczas prac budowlanych musza posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.koszt usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej usprawnienia i powierzchni całkowitej przewidzianej do modernizacji Uwagi audytora Należy zwrócić uwagę na zachowanie ciągłości izolacji w szczególności na styku ze ścianami zewnętrznymi strychu. Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 12

13 Ściany zewnętrzne budynku Dobór optymalnej grubości materiału izolacyjnego dla grupy przegród. Powierzchnia do obliczeń strat ciepła Rzeczywista powierzchnia do docieplenia Obliczeniowa temperatura wewnętrzna Obliczeniowa temperatura zewnętrzna Liczba stopniodni 2439 Opis sposobu wykonania termomodernizacji przegrody Materiał izolacyjny Współczynnik przewodzenia ciepła Wybrana grubość dodatkowej warstwy materiału izolacyjnego Cena 1 m³ materiału izolacyjnego Dokumentacja obliczeń liczby stopniodni [m²] [m²] [ C] [ C] Przewiduje się ocieplenie ścian metodą lekką - mokrą, z zastosowaniem np: styropianu o grubości i współczynniku przewodzenia ciepła zapewniającymi spełnie obecnie obowiązujących wymogów izolacyjności termicznej. Materiał teroizolacyjny np: styropian [W/mK] 0.15 [m] [zł/m³] styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec Ti Tem Lm Sdm lipiec sierpień wrzesień pazdziernik listopad grudzień Ti Tem Lm Sdm Szczegółowe koszty 1 m² docieplenia grupy przegród dla wybranego wariantu termomodernizacyjnego Koszt robocizny [ ] Koszt 1 m² materiału izolacyjnego [ ] Koszt dodatkowy [ ] Łączny koszt 1 m² docieplenia Koszt sprzętu [ ] Podstawy przyjęcia wyceny Wyniki obliczeń Wielkość Jednostka Stan aktualny [zł/m²] Analiza cen na lokalnym rynku. Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 Wariant 5 d [m] ΔR [(m² K)/W] R [(m² K)/W] U [W/(m² K)] Q [GJ] q [MW] ΔQ [zł/rok] N [zł] SPBT [lata] Wybrany wariant SPBT Numer wybranego wariantu [lata] Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 13

14 Roczne oszczędności kosztów wynikające z zastosowania ulepszenia termomodernizacyjnego Całkowity koszt wykonania ulepszenia Koszt energii [zł/rok] [zł] Szczegółowe informacje o opłatach za energię znajdują się w załączniku nr 1 Uzasadnienie Przegrody należy ocieplić obliczoną grubością warstwy izolacji termicznej przy uwzględnieniu wyboru optymalnego wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez przegrody zapewniając wymagany obecnie opór cieplny przegrody i najniższy SPBT. Ze względu na zróżnicowany sposób użytkowania budynku przyjeto iż temperatura wewnętrzna pomieszczeń wynosi powyżej 16C. Wg WT 2017, U ściany nie może być wieksze niż 0,23 W/(m2*K). Wszystkie materiały użyte podczas prac budowlanych musza posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.koszt usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej usprawnienia i powierzchni całkowitej przewidzianej do modernizacji. Uwagi audytora Całość robót wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót ociepleniowych.szczególną uwagę zwróćić należy na zachowanie ciągłości izolacji oraz prawidłowe ocieplenie miejsc osadzenia okien w ścianie tak aby uniknąć powstawania mostków termicznych. Ze względu na konieczność zachowania ciągłości izolacji tj wyeliminowanie mostków termicznych jak też zachowanie estetyki budynku, ocieplić należy również cokół. Powierzchnię cokołu doliczono do powierzchni ocieplanej. Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 14

15 6.2 Optymalizacja stolarki otworowej Okno drewniane Dobór optymalnego wariantu dla grupy okien/drzwi. Powierzchnia przegród typowych 3.04 m² Łączny strumień powietrza wentylacyjnego Obliczeniowa temperatura wewnętrzna Obliczeniowa temperatura zewnętrzna m³/h 8.00 C C Liczba stopniodni 1084 Dokumentacja obliczeń liczby stopniodni styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec Ti Tem Lm Sdm lipiec sierpień wrzesień pazdziernik listopad grudzień Ti Tem Lm Sdm Okno drewniane Opis ulepszenia w wariancie: 1 Wymiana starych drewnianych okien na nowe o współczynniku przenikania ciepła U nie wiekszym niż 1.6 W/(m2*K). Szczegółowe koszty wybranego ulepszenia termomodernizacyjnego dla grupy okien/drzwi Opis kosztu Cena jedn. Jednostka ilość Koszt [zł] Koszt termomodernizacji stolarki zł/m² Koszt montażu stolarki 0.00 zł Koszty związane z modernizacją elementów wpływających na strumień wentylacyjny 0.00 zł Koszt dodatkowy: Wyniki obliczeń Wielkość Jednostka Stan aktualny Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 U [W/(m² K)] a [m³/(m h da Pa²/³)] l [m] cr [-] cw [-] cm [-] Q [GJ] q [MW] ΔQ [zł/rok] N [zł] SPBT [lata] Wybrany wariant SPBT Numer wybranego wariantu [lata] Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 15

16 Roczne oszczędności kosztów wynikające z zastosowania ulepszenia termomodernizacyjnego Całkowity koszt wykonania ulepszenia Uwagi audytora [zł/rok] [zł] Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłową izolację termiczną ościeży tak aby nie powstawały mostki termiczne. Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 16

17 Brama garażowa Dobór optymalnego wariantu dla grupy okien/drzwi. Powierzchnia przegród typowych 9.57 m² Łączny strumień powietrza wentylacyjnego Obliczeniowa temperatura wewnętrzna Obliczeniowa temperatura zewnętrzna m³/h 8.00 C C Liczba stopniodni 1084 Dokumentacja obliczeń liczby stopniodni styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec Ti Tem Lm Sdm lipiec sierpień wrzesień pazdziernik listopad grudzień Ti Tem Lm Sdm Brama garażowa Opis ulepszenia w wariancie: 1 Należy wymienić bramę na nową, spełniającą wymagania WT 2017 czyli o U nie wyższym niż 1,5W/(m2*K). Szczegółowe koszty wybranego ulepszenia termomodernizacyjnego dla grupy okien/drzwi Opis kosztu Cena jedn. Jednostka ilość Koszt [zł] Koszt termomodernizacji stolarki zł/m² Koszt montażu stolarki 0.00 zł Koszty związane z modernizacją elementów wpływających na strumień wentylacyjny 0.00 zł Koszt dodatkowy: Wyniki obliczeń Wielkość Jednostka Stan aktualny Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 U [W/(m² K)] a [m³/(m h da Pa²/³)] l [m] cr [-] cw [-] cm [-] Q [GJ] q [MW] ΔQ [zł/rok] N [zł] SPBT [lata] Wybrany wariant SPBT Numer wybranego wariantu 1 Roczne oszczędności kosztów wynikające z zastosowania ulepszenia termomodernizacyjnego Całkowity koszt wykonania ulepszenia [lata] [zł/rok] [zł] Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 17

18 Uwagi audytora Szczególną uwagę zwrócić na prawidłowe osadzenie i izolacje termiczną ościeży. Warstwa izolacji musi zachodzić na framugi tak aby nie powstawały mostki termiczne. Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 18

19 6.3 WYBRANE I ZOPTYMALIZOWANE ULEPSZENIA TERMOMODERNIZACYJNE ZMIERZAJĄCECE DO ZMNIEJSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO W WYNIKU ZMNIEJSZENIA STRAT PRZENIKANIA CIEPŁA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE ORAZ WARIANTY PRZEDSIEWZIEĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH MODERNIZACJI SYSTEMU WENTYLACJI I SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, USZEREGOWANE WEDŁUG ROSNĄCEJ WARTOŚCI SPBT Lp Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Na stropie należy położyć warstwę materiału termoizolacyjnego., Materiał teroizolacyjny np: wełna mineralna Wymiana starych drewnianych okien na nowe o współczynniku przenikania ciepła U nie wiekszym niż 1.6 W/(m2*K). Przewiduje się ocieplenie ścian metodą lekką - mokrą, z zastosowaniem np: styropianu o grubości i współczynniku przewodzenia ciepła zapewniającymi spełnie obecnie obowiązujących wymogów izolacyjności termicznej., Materiał teroizolacyjny np: styropian Należy wymienić bramę na nową, spełniającą wymagania WT 2017 czyli o U nie wyższym niż 1,5W/(m2*K). Planowane koszty robót [zł] SPBT [lata] Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 19

20 6.4 Wybór optymalnego wariantu poprawiającego sprawność systemu c.o. Ulepszenie: Wariant wpływający na długość przerw w ogrzewaniu: Montaż kotła gazowego wraz z instalacją c.o. wt 0.85 wd 0.82 Wariant polegający na poprawie sprawności systemu ogrzewania: Systemy ogrzewania proponowane w usprawnieniu System: Nośnik energii końcowej tak tak Kotły gazowe kondensacyjne (70/55 C) o mocy nominalnej do 50 kw Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny Udział systemu w zapotrzebowaniu na ciepło [%] Udział systemu w zapotrzebowaniu na moc [%] Sprawność wytworzenia ciepła 0.91 Sprawność przesyłu ciepła 0.96 Sprawność regulacji ciepła 0.93 Sprawność akumulacji ciepła 1.00 Całkowita sprawność systemu grzewczego 0.81 Wyniki obliczeń dla ulepszenia Zapotrzebowanie na ciepło [GJ] Zapotrzebowanie na moc [MW] Planowany koszt ulepszenia [zł] Roczne oszczędności kosztów energii [zł/rok] SPBT [lata] Wybrany wariant: Montaż kotła gazowego wraz z instalacją c.o. SPBT [lata] Roczne oszczędności kosztów wynikające z zastosowania ulepszenia termomodernizacyjnego [zł/rok] Całkowity koszt wykonania ulepszenia [zł] Uwagi audytora Instalacja nowoczesnego kotła i zmiana nośnika energii pozwoli zapewnić prawidłowy konfort użytkowania budynku. TABELA 2. RODZAJE ULEPSZEŃ TERMOMODERNIZACYJNYCH SKŁADAJĄCE SIĘ NA OPTYMALNY WARIANT PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO POPRAWIAJĄCY SPRAWNOŚĆ CIEPLNĄ SYSTEMU GRZEWCZEGO Rodzaje ulepszeń termomodernizacyjnych Wytwarzanie ciepła: Montaż gazowego kondensacyjnego kotła. Przesyłanie ciepła: Rozprowadzenie instalacji c.o. w budynku, montaż grzejników. Regulacja systemu grzewczego: Montaż grzejników wyposażonych w zawory i głowice termostatyczne Akumulacja ciepła: Bez zmian. Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia: Regulacja dobowa i tygodniowa. Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciągu doby: Regulacja dobowa i tygodniowa. Sprawność całkowita systemu grzewczego Wartości sprawności składowych oraz współczynników w *) ηg = 0.91 ηd = 0.96 ηe = 0.93 ηs = 1.00 Wt = 0.85 Wd = 0.82 ηgηdηeηs = 0.81 Opis ulepszenia systemu grzewczego Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej, montaż kondensacyjnego kotła gazowego, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 20

21 Uwagi audytora Instalacja nowoczesnego kotła i zmiana nośnika energii pozwoli zapewnić prawidłowy konfort użytkowania budynku. Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 21

22 Zakres usprawnień wchodzących w skład wybranego wariantu przedstawiono w punkcie 7.2: Dokumentacja poszczególnych wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych Optymalna kwota kredytu z punktu widzenia minimalizacji wysokości kredytu i maksymalizacji wysokości premii termomodernizacyjnej. Zwiększenie kwoty kredytu powyżej podanej wartości nie wpłynie na zwiększenie wysokości premii termomodernizacyjnej Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 22 Audyt energetyczny budynku 7. WYBÓR OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO 7.1 Określenie wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych Lp. 1 Wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowane koszty całkowite[zł] Roczne oszczędności kosztów energii [zł/rok] Procentowa oszczędność zapotrzebowania na energię (z Optymalna uwzględnieniem kwota kredytu sprawności całkowitej)[%] Premia termomodernizacyjna 20% kredytu 16% kosztów całkowitych [zł] [zł/rok] [%] [zł %] [zł] [zł] [zł] Dwukrotność rocznej oszczędności kosztów energii Wariant optymalizacyjny 1 - wybrany do realizacji Wariant optymalizacyjny Wariant optymalizacyjny Wariant optymalizacyjny Wariant optymalizacyjny Wybrany do realizacji wariant optymalizacyjny Do realizacji wybrano wariant optymalizacyjny nr 1 Planowany koszt wybranego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi zł W kosztach uwzględniono całkowity koszt wykonania opracowania: zł Przy zadeklarowanym wkładzie własnym inwestora w wysokości 0.00 zł, planowana kwota kredytu wynosi zł

23 7.2 Dokumentacja wybranego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wariant optymalizacyjny 1 - wybrany do realizacji Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia 1 System ogrzewania Montaż kotła gazowego wraz z instalacją c.o Strop nad ostatnią kondygnacją. Ocieplenie stropu Okno drewniane Wymiana okien SPBT [lata] 4 Ściany zewnętrzne budynku Ocieplenie ścian zewnętrznych Brama garażowa Wymiana bramy garażowej Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu: Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kw] 0.22 Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 2.57 Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m² rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m² rok)] Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 23

24 8 OPIS WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI Lp Rodzaj robót Modernizacja systemu grzewczego: Regulacja dobowa i tygodniowa. Modernizacja systemu grzewczego: modernizacja instalacji grzewczej Ściany zewnętrzne budynku - Materiał teroizolacyjny np: styropian (λ = 0.032[W/(m K)]) o grubości: [m] Ściana zewnętrzna pn-wsch, Ściana zewnętrzna pd-zach, Ściana zewnętrzna pd-wsch, Ściana zewnętrzna pn-wsch, Ściana zewnętrzna pd-zach, Ściana zewnętrzna pd-wsch, Ściana zewnętrzna pn-zach Strop nad ostatnią kondygnacją. - Materiał teroizolacyjny np: wełna mineralna (λ = 0.038[W/(m K)]) o grubości: [m] Strop, Strop Obliczenie ilości robót Cena jednostkowa Koszt robót [zł] [zł] [zł] [m²] [zł/m²] [m²] [zł/m²] Brama garażowa - Wymiana bramy garażowej 9.57 [m²] [zł/m²] Okno drewniane - Wymiana okien [m²] [zł/m²] Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 24

25 ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1: Jednostkowe opłaty za energię przed i po wykonaniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Jednostkowe koszty energii dla systemu ogrzewania Rodzaj nośnika Udział w instalacji c.o [%] Jednostkowe koszty energii przed termomodernizacją Sieć elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * Jednostkowe koszty energii po termomodernizacji Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny Opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem [zł/gj] Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem [zł/mw * m-c] Miesięczna opłata abonamentowa [zł/mc] Jednostkowe koszty energii dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej Rodzaj nośnika Udział w instalacji c.o [%] Jednostkowe koszty energii przed termomodernizacją Sieć elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * Jednostkowe koszty energii po termomodernizacji Sieć elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * Opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem [zł/gj] Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem [zł/mw * m-c] Miesięczna opłata abonamentowa [zł/mc] Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 25

26 ZAŁĄCZNIKI Załącznik 2: Szczegółowa budowa przegród wielowarstwowych Symbol przegrody: PGg Nazwa przegrody Typ przegrody Podłoga na gruncie garaż Podłoga na gruncie Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0 Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.17 Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³] 1 Wylewka cementowa Beton zwykły z kruszywa kamiennego (1900) Piasek i żwir Nazwa grupy, w której występuje przegroda Występowanie przegrody w grupie Grupa optymalizowana Współczynnik przenikania ciepła dla grupy przed modernizacją Współczynnik przenikania ciepła dla grupy po modernizacji Podłogi na gruncie. NIE Symbol przegrody: PGt Nazwa przegrody Typ przegrody Podłoga na gruncie -terakota Podłoga na gruncie Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0 Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.17 Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³] 1 Płyty okładzinowe ceramiczne. terakota Wylewka cementowa Beton zwykły z kruszywa kamiennego (1900) Piasek i żwir Nazwa grupy, w której występuje przegroda Występowanie przegrody w grupie Grupa optymalizowana Współczynnik przenikania ciepła dla grupy przed modernizacją Współczynnik przenikania ciepła dla grupy po modernizacji Podłogi na gruncie. NIE Symbol przegrody: NPGds Nazwa przegrody Typ przegrody Niejednorodna podłoga na gruncie -duża sala Niejednorodna podłoga na gruncie Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0 Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.17 Wycinek: Wycinek legar Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³] 1 Sosna i świerk - w poprzek włókien Sosna i świerk - w poprzek włókien Beton zwykły z kruszywa kamiennego (1900) Wycinek: Wycinek pustka powietrzna Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³] 1 Sosna i świerk - w poprzek włókien Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 26

27 ZAŁĄCZNIKI 2 Niewentylowana warstwa powietrzna Beton zwykły z kruszywa kamiennego (1900) Nazwa grupy, w której występuje przegroda Występowanie przegrody w grupie Grupa optymalizowana Współczynnik przenikania ciepła dla grupy przed modernizacją Współczynnik przenikania ciepła dla grupy po modernizacji Podłogi na gruncie. NIE Symbol przegrody: STNK Nazwa przegrody Typ przegrody Strop nad ostatnią kondygnacją Strop nad ostatnią kondygnacją Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0.04 Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.1 Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³] 1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna Beton zwykły z kruszywa kamiennego (1900) Nazwa grupy, w której występuje przegroda Występowanie przegrody w grupie Grupa optymalizowana Współczynnik przenikania ciepła dla grupy przed modernizacją Współczynnik przenikania ciepła dla grupy po modernizacji Strop nad ostatnią kondygnacją. TAK Symbol przegrody: SJz Nazwa przegrody Typ przegrody Ściana zewnętrzna Ściana o budowie jednorodnej Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0.04 Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.13 Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³] 1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna Ściana z bloczków z betonu komórkowego (600) na zaprawie cementowo-wapiennej bez tynku. ze spoinami o grubości nie większej niż 1.5 cm przy gęstości objętościowej betonu Tynk cementowo-piaskowy Nazwa grupy, w której występuje przegroda Występowanie przegrody w grupie Grupa optymalizowana Współczynnik przenikania ciepła dla grupy przed modernizacją Współczynnik przenikania ciepła dla grupy po modernizacji Ściany zewnętrzne budynku TAK Przegrody wielowarstwowe - Dach skośny Symbol przegrody: DS Nazwa przegrody Dach skośny Typ przegrody Dach skośny Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m²k)/w] 0.04 Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m²k)/w] 0.1 Kąt nachylenia połaci [ ] 35 Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 27

28 ZAŁĄCZNIKI Rozstaw osiowy krokwi [m] 0.9 Wysokość krokwi [m] 0.12 Szerokość krokwi [m] 0.1 Wysokość kontrłaty [m] 0.05 Szerokość kontrłaty [m] 0.05 Nazwa grupy, w której występuje przegroda Występowanie przegrody w grupie Grupa optymalizowana Współczynnik przenikania ciepła dla grupy przed modernizacją Współczynnik przenikania ciepła dla grupy po modernizacji Dach budynku. NIE Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 28

29 ZAŁĄCZNIKI Załącznik 3: Szczegółowe parametry stolarki otworowej Symbol przegrody: OPCV Nazwa przegrody Okno pcv Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 1.4 Współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g 0.75 Udział pola powierzchni przeszklonej do całkowitego pola powierzchni okna C 0.7 Współczynnik przepływu powietrza przez szczeliny [m³/m*h*dapa²/³] 0 Nazwa grupy, w której występuje przegroda Występowanie przegrody w grupie Grupa optymalizowana Współczynnik przenikania ciepła dla grupy przed modernizacją Współczynnik przenikania ciepła dla grupy po modernizacji Okna pcv. NIE Symbol przegrody: OD Nazwa przegrody Okno drewniane Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 2.9 Współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g 0.75 Udział pola powierzchni przeszklonej do całkowitego pola powierzchni okna C 0.7 Współczynnik przepływu powietrza przez szczeliny [m³/m*h*dapa²/³] 2 Nazwa grupy, w której występuje przegroda Występowanie przegrody w grupie Grupa optymalizowana Współczynnik przenikania ciepła dla grupy przed modernizacją Współczynnik przenikania ciepła dla grupy po modernizacji Okno drewniane TAK Symbol przegrody: DZ Nazwa przegrody Drzwi zewnętrzne Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 2.6 Współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g 0 Udział pola powierzchni przeszklonej do całkowitego pola powierzchni okna C 0 Współczynnik przepływu powietrza przez szczeliny [m³/m*h*dapa²/³] 0 Nazwa grupy, w której występuje przegroda Występowanie przegrody w grupie Grupa optymalizowana Współczynnik przenikania ciepła dla grupy przed modernizacją Współczynnik przenikania ciepła dla grupy po modernizacji Drzwi zewnętrzne NIE Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 29

30 ZAŁĄCZNIKI Załącznik 4: Dokumentacja obliczenia zapotrzebowania na ciepło oraz moc dla wariantu istniejącego i wybranego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Strefa: Garaż Dane ogólne strefy Rodzaj strefy niemieszkalny Powierzchnia ogrzewana lokalu/strefy Af [m²] Kubatura wentylowana lokalu/strefy V [m³] Temperatura dla trybu ogrzewania lokalu/strefy θi,h [ C] 8.00 Pojemność cieplna strefy Cm [kj/k] Dane dla strefy przed termodernizacją Przegrody wielowarstwowe Powierzchnia [m²] Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kj/k] Podłogi na gruncie. Podłoga na gruncie Strop nad ostatnią kondygnacją. Ściany zewnętrzne budynku Ściany zewnętrzne budynku Ściany zewnętrzne budynku Przegrody typowe Grupa Strop Ściana zewnętrzna pn-wsch Ściana zewnętrzna pd-zach Ściana zewnętrzna pd-wsch Nazwa przegrody Powierzchnia [m²] a [m³/m h dapa²/³] U [W/m² K] Htr [W/K] Brama garażowa Brama garażowa Okno drewniane Okno drewniane Mostki cieplne Symbol przegrody Symbol mostka Ψi [W/(mK)] li [m] PGg GF12 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) SJz W14 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) SJz W14 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) Wentylacja Typ wentylacji wentylacja naturalna Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.00 Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0 Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0 Ciepła woda użytkowa Temperatura wody zimnej θo [ C] Temperatura wody ciepłej θcw [ C] Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(m² dzień)] 0.00 Czas użytkowania tuz [doba] Współczynnik korekcyjny związany z przerwami w użytkowaniu ciepłej wody użytkowej kr [-] 1.00 Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 30

31 ZAŁĄCZNIKI θint,h C θe C tm [h] H [W/K] Cm [kj/k] τ [h] ah QH,ht [kwh] qint [W/m²] Qint [kwh] Qsol [kwh] QH,gn [kwh] γh ηh,gn QH,nd,n [kwh] LH [h] lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień θint,h C θe C tm [h] H [W/K] Cm [kj/k] τ [h] ah QH,ht [kwh] qint [W/m²] Qint [kwh] Qsol [kwh] QH,gn [kwh] γh ηh,gn QH,nd,n [kwh] LH [h] Wyniki zapotrzebowania na ciepło Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kwh] Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kwh] Dane dla strefy po termodernizacji Przegrody wielowarstwowe Powierzchnia [m²] Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kj/k] Podłogi na gruncie. Podłoga na gruncie Strop nad ostatnią kondygnacją. Strop Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 31

32 ZAŁĄCZNIKI Ściany zewnętrzne budynku Ściany zewnętrzne budynku Ściany zewnętrzne budynku Przegrody typowe Grupa Ściana zewnętrzna pn-wsch Ściana zewnętrzna pd-zach Ściana zewnętrzna pd-wsch Nazwa przegrody Powierzchnia [m²] a [m³/m h dapa²/³] U [W/m² K] Htr [W/K] Brama garażowa Brama garażowa Okno drewniane Okno drewniane Mostki cieplne Symbol przegrody Symbol mostka Ψi [W/(mK)] li [m] PGg GF12 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) SJz W14 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) SJz W14 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) Wentylacja Typ wentylacji wentylacja naturalna Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.00 Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0 Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0 Ciepła woda użytkowa Temperatura wody zimnej θo [ C] Temperatura wody ciepłej θcw [ C] Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(m² dzień)] 0.00 Czas użytkowania tuz [doba] Współczynnik korekcyjny związany z przerwami w użytkowaniu ciepłej wody użytkowej kr [-] 1.00 Urządzenia pomocnicze System CO Opis urządzenia Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami członowymi lub płytowymi przy granicznej temperaturze ogrzewania 12 C w budynku o powierzchni Af do 250 m² Moc/Moc jednostkowa 0.30 [W/m²] 8760 CO Napęd pomocniczy i regulacja kotła do ogrzewania w budynku o powierzchni Af do 250 [m²] 0.50 [W/m²] 8760 Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009 Czas działania styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec θint,h C θe C tm [h] H [W/K] Cm [kj/k] τ [h] ah QH,ht [kwh] qint [W/m²] Qint [kwh] Qsol [kwh] QH,gn [kwh] Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 32

33 ZAŁĄCZNIKI γh ηh,gn QH,nd,n [kwh] LH [h] lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień θint,h C θe C tm [h] H [W/K] Cm [kj/k] τ [h] ah QH,ht [kwh] qint [W/m²] Qint [kwh] Qsol [kwh] QH,gn [kwh] γh ηh,gn QH,nd,n [kwh] LH [h] Wyniki zapotrzebowania na ciepło Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] 59.5 Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kwh] 2334 Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kwh] Strefa: Powierzchnia wielofunkcyjna Dane ogólne strefy Rodzaj strefy niemieszkalny Powierzchnia ogrzewana lokalu/strefy Af [m²] Kubatura wentylowana lokalu/strefy V [m³] Temperatura dla trybu ogrzewania lokalu/strefy θi,h [ C] Pojemność cieplna strefy Cm [kj/k] Dane dla strefy przed termodernizacją Przegrody wielowarstwowe Powierzchnia [m²] Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kj/k] Podłogi na gruncie. Podłoga na gruncie-drewniana Podłogi na gruncie. Podłoga na gruncie-terakota Strop nad ostatnią kondygnacją. Ściany zewnętrzne budynku Ściany zewnętrzne budynku Strop Ściana zewnętrzna pn-wsch Ściana zewnętrzna pd-zach Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 33

34 ZAŁĄCZNIKI Ściany zewnętrzne budynku Ściany zewnętrzne budynku Przegrody typowe Grupa Ściana zewnętrzna pd-wsch Ściana zewnętrzna pn-zach Nazwa przegrody Powierzchnia [m²] a [m³/m h dapa²/³] U [W/m² K] Htr [W/K] Okna pcv. Okno pcv Okna pcv. Okno pcv Okna pcv. Okno pcv Drzwi zewnętrzne Drzwi zewnętrzne Mostki cieplne Symbol przegrody Symbol mostka Ψi [W/(mK)] li [m] NPGds GF12 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) PGt GF4 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) SJz W18 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) SJz W18 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) SJz W18 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) Wentylacja Typ wentylacji wentylacja naturalna Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.00 Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0 Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0 Ciepła woda użytkowa Temperatura wody zimnej θo [ C] Temperatura wody ciepłej θcw [ C] Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(m² dzień)] 0.35 Czas użytkowania tuz [doba] Współczynnik korekcyjny związany z przerwami w użytkowaniu ciepłej wody użytkowej kr [-] 0.49 Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec θint,h C θe C tm [h] H [W/K] Cm [kj/k] τ [h] ah QH,ht [kwh] qint [W/m²] Qint [kwh] Qsol [kwh] QH,gn [kwh] γh ηh,gn Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 34

35 ZAŁĄCZNIKI QH,nd,n [kwh] LH [h] lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień θint,h C θe C tm [h] H [W/K] Cm [kj/k] τ [h] ah QH,ht [kwh] qint [W/m²] Qint [kwh] Qsol [kwh] QH,gn [kwh] γh ηh,gn QH,nd,n [kwh] LH [h] Wyniki zapotrzebowania na ciepło Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] 200 Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kwh] Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kwh] Dane dla strefy po termodernizacji Przegrody wielowarstwowe Powierzchnia [m²] Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kj/k] Podłogi na gruncie. Podłoga na gruncie-drewniana Podłogi na gruncie. Podłoga na gruncie-terakota Strop nad ostatnią kondygnacją. Ściany zewnętrzne budynku Ściany zewnętrzne budynku Ściany zewnętrzne budynku Ściany zewnętrzne budynku Przegrody typowe Grupa Strop Ściana zewnętrzna pn-wsch Ściana zewnętrzna pd-zach Ściana zewnętrzna pd-wsch Ściana zewnętrzna pn-zach Nazwa przegrody Powierzchnia [m²] a [m³/m h dapa²/³] U [W/m² K] Htr [W/K] Okna pcv. Okno pcv Okna pcv. Okno pcv Okna pcv. Okno pcv Drzwi zewnętrzne Drzwi zewnętrzne Mostki cieplne Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 35

36 ZAŁĄCZNIKI Symbol przegrody Symbol mostka Ψi [W/(mK)] li [m] NPGds GF12 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) PGt GF4 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) SJz W18 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) SJz W18 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) SJz W18 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) Wentylacja Typ wentylacji wentylacja naturalna Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.00 Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0 Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0 Ciepła woda użytkowa Temperatura wody zimnej θo [ C] Temperatura wody ciepłej θcw [ C] Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(m² dzień)] 0.35 Czas użytkowania tuz [doba] Współczynnik korekcyjny związany z przerwami w użytkowaniu ciepłej wody użytkowej kr [-] 0.49 Urządzenia pomocnicze System CO Opis urządzenia Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami członowymi lub płytowymi przy granicznej temperaturze ogrzewania 12 C w budynku o powierzchni Af do 250 m² Moc/Moc jednostkowa 0.30 [W/m²] 8760 CO Napęd pomocniczy i regulacja kotła do ogrzewania w budynku o powierzchni Af do 250 [m²] 0.50 [W/m²] 8760 Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009 Czas działania styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec θint,h C θe C tm [h] H [W/K] Cm [kj/k] τ [h] ah QH,ht [kwh] qint [W/m²] Qint [kwh] Qsol [kwh] QH,gn [kwh] γh ηh,gn QH,nd,n [kwh] LH [h] lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień θint,h C θe C tm [h] Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 36

37 ZAŁĄCZNIKI H [W/K] Cm [kj/k] τ [h] ah QH,ht [kwh] qint [W/m²] Qint [kwh] Qsol [kwh] QH,gn [kwh] γh ηh,gn QH,nd,n [kwh] LH [h] Wyniki zapotrzebowania na ciepło Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] 200 Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kwh] Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kwh] Strefa: Strych Dane ogólne strefy Rodzaj strefy nieogrzewany Powierzchnia ogrzewana lokalu/strefy Af [m²] Kubatura wentylowana lokalu/strefy V [m³] Strumień powietrza między przestrzenią nieogrzewaną a środowiskiem zewnętrznym Vue [m³/h] Umowna krotność wymiany powietrza między przestrzenią nieogrzewaną a środowiskiem zewnętrznym nue [1/h] Dane dla strefy przed termodernizacją Przegrody wielowarstwowe Powierzchnia [m²] Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kj/k] Dach budynku. Dach pn-wsch Dach budynku. Dach pd-zach Dach budynku. Dach pd-wsch Dach budynku. Dach pn-zach Miesięczne bilanse ciepła strefy nieogrzewanej wg normy PN - EN ISO 13789:2008 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec θu C θe C tm [h] Hue [W/K] Hiu [W/K] qint [W/m²] Qint [kwh] Qsol [kwh] lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 0.5 Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 37

38 ZAŁĄCZNIKI θu C θe C tm [h] Hue [W/K] Hiu [W/K] qint [W/m²] Qint [kwh] Qsol [kwh] Dane dla strefy po termodernizacji Przegrody wielowarstwowe Powierzchnia [m²] Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kj/k] Dach budynku. Dach pn-wsch Dach budynku. Dach pd-zach Dach budynku. Dach pd-wsch Dach budynku. Dach pn-zach Miesięczne bilanse ciepła strefy nieogrzewanej wg normy PN - EN ISO 13789:2008 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec θu C θe C tm [h] Hue [W/K] Hiu [W/K] qint [W/m²] Qint [kwh] Qsol [kwh] lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień θu C θe C tm [h] Hue [W/K] Hiu [W/K] qint [W/m²] Qint [kwh] Qsol [kwh] Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 38

39 ZAŁĄCZNIKI Charakterystyka energetyczna budynku Przed termomodernizacją Po termomodernizacji Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kw] Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] Rozkład zapotrzebowania na energię Udziały strat energii końcowej przez poszczególne elementy budynku wynikające z bilansu zapotrzebowania na ciepło dla całego budynku. Element budynku [1] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: ściany zewnętrzne Przed termomodernizacją wartość [GJ] [%] Po termomodernizacji wartość [GJ] [%] [2] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: okna [3] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: stropy [4] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: dach [5] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: okna dachowe [6] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: podłoga na gruncie [7] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez wentylację [8] Przygotowanie ciepłej wody użytowej Suma: Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 39

40 ZAŁĄCZNIKI Rozkład strat energii Straty ciepła przez poszczególne elementy budynku. Element budynku Przed termomodernizacją wartość [GJ] [%] Po termomodernizacji wartość [GJ] [1] Straty przez przenikanie: ściany zewnętrzne [2] Straty przez przenikanie: okna [3] Straty przez przenikanie: stropy [4] Straty przez przenikanie: dach [5] Straty przez przenikanie: okna dachowe [6] Straty przez przenikanie: podłoga na gruncie [7] Straty przez wentylację [8] Przygotowanie ciepłej wody użytowej Suma: [%] Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 40

41 ZAŁĄCZNIKI Załącznik 5: Dokumentacja dodatkowych wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych Wariant optymalizacyjny 2 Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia 1 System ogrzewania Montaż kotła gazowego wraz z instalacją c.o Strop nad ostatnią kondygnacją. Ocieplenie stropu Okno drewniane Wymiana okien SPBT [lata] 4 Ściany zewnętrzne budynku Ocieplenie ścian zewnętrznych Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu: Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kw] 0.22 Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 2.57 Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m² rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m² rok)] Wariant optymalizacyjny 3 Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia 1 System ogrzewania Montaż kotła gazowego wraz z instalacją c.o Strop nad ostatnią kondygnacją. Ocieplenie stropu Okno drewniane Wymiana okien Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu: Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kw] 0.22 Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 2.57 Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m² rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m² rok)] Wariant optymalizacyjny 4 Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia 1 System ogrzewania Montaż kotła gazowego wraz z instalacją c.o Strop nad ostatnią kondygnacją. Ocieplenie stropu Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu: Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kw] 0.22 Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] SPBT [lata] SPBT [lata] Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 41

42 ZAŁĄCZNIKI Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m² rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m² rok)] Wariant optymalizacyjny 5 Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia 1 System ogrzewania Montaż kotła gazowego wraz z instalacją c.o Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu: Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kw] 0.22 Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 2.57 Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m² rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m² rok)] SPBT [lata] Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 42

43 Budynek OSP w Barbarce, gmina Skała. Emisja zanieczyszczeń i emisja równoważna. Wartości opałowe paliw i wskaźniki emisji zanieczyszczeń do obliczeń przyjęto wg danych KOBiZE oraz informacji uzyskanych z WFOŚ w Krakowie. 1. Stan przed modernizacją: Nośnik energii Energia elektryczna Zapotrzebowanie energii GJ MWh 153,42 42,62 Zanieczyszczenie Wskaźnik emisji Emisja zanieczyszczeń Współczynnik toksyczności Emisja równoważna kg/mwh kg - kg Pyły 0,0620 2,6424 2,9 7,6631 SO2 1, , ,6119 NOx 0, ,6595 2,9 117,9125 CO 0,2340 9,9731 0,5 4,9865 CO2 798, , Inne Całkowita emisja równoważna 195, Stan po modernizacji: Nośnik energii Gaz ziemny Wartość opałowa Zapotrzebowanie energii nośnika GJ/m3 GJ m3 0, , ,39 Zanieczyszczenie Wskaźnik emisji Emisja zanieczyszczeń Współczynnik toksyczności Emisja równoważna g/m3 kg - kg Pyły 0,0005 0,0009 2,9 0,0027 SO2 0,0800 0, ,1485 NOx 1,6500 3,0630 2,9 8,8828 CO 0,3000 0,5569 0,5 0,2785 CO2 2000, , Inne Całkowita emisja równoważna 9,3125 str. 43

44 Budynek OSP w Barbarce, gmina Skała. Nośnik energii Energia elektryczna Zapotrzebowanie energii GJ MWh 2,57 0,71 Zanieczyszczenie Wskaźnik emisji Emisja zanieczyszczeń Współczynnik toksyczności Emisja równoważna kg/mwh kg - kg Pyły 0,0620 0,0440 2,9 0,1277 SO2 1,5160 1, ,0764 NOx 0,9540 0,6773 2,9 1,9643 CO 0,2340 0,1661 0,5 0,0831 CO2 798, , Inne Całkowita emisja równoważna 3, Redukcja emisji zanieczyszczeń. Zanieczyszczenie Emisja do powietrza przed modernizacją Emisja do powietrza po modernizacji Redukcja kg/rok kg/rok kg/rok Pyły 2,6424 0,0449 2,5975 SO2 64,6119 1, ,3870 NOx 40,6595 3, ,9191 CO 9,9731 0,7231 9,2500 CO , , ,5200 Inne Całkowita zredukowana emisja równoważna kg/rok 182,6101 str. 44

45 Budynek OSP Barbarka 16, gmina Skała Usytuowanie budynku w terenie

46 Budynek OSP Barbarka 16, gmina Skała Elewacja południowo-zachodnia Elewacja południowo-wschodnia

47 Budynek OSP Barbarka 16, gmina Skała Elewacja północno-wschodnia Elewacja północno-zachodnia

48 Budynek OSP Barbarka 16, gmina Skała Wymiary zewnętrzne budynku Rzut budynku

Raport z obliczeń certyfikatu numer: 1/2010

Raport z obliczeń certyfikatu numer: 1/2010 Budynek oceniany: Budynek mieszkalny jednorodzinny Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia użytkowa (Af, m²) Kubatura budynku m³ Przyjęta lokalizacja Warszawa

Bardziej szczegółowo

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3.1 Dokumenty i dane źródłowe - Inwentaryzacja budynku Opis techniczny + rysunki - Książka Obiektu Budowlanego

Bardziej szczegółowo

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3.1 Dokumenty i dane źródłowe - Ocena stanu technicznego Ocena stanu technicznego wykonana w 2006 roku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Orla 1 05-091 Ząbki Powiat Wołomiński województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3.1 Dokumenty i dane źródłowe - Inwentaryzacja budynku szkolnego Szkice z inwentaryzacji przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3.1 Dokumenty i dane źródłowe - Inwentaryzacja elewacji Inwentaryzacja elewacji budynku - Wizja lokalna

Bardziej szczegółowo

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3.1 Dokumenty i dane źródłowe - Brak dokumentacji budynku - Rzuty budynku opracowanie własne 3.2 Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek Miejskiego Przedszkola Nr 3, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku K.I.Gałczyńskiego 7 09-400 Płock Powiat Płocki województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3.1 Dokumenty i dane źródłowe - Protokół z kontroli 5 letniej Protokół z kontroli 5 letniej wykonany w

Bardziej szczegółowo

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3.1 Dokumenty i dane źródłowe - Projekt budowlany Książki obiektów budowlanych, projekt techniczny archiwalny

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3.1 Dokumenty i dane źródłowe - Projekt budowlany Książki obiektów budowlanych, projekt techniczny archiwalny,

Bardziej szczegółowo

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3.1 Dokumenty i dane źródłowe - Audyt energetyczny Audyt energetyczny wykonany w 2004 roku przez Danbor

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek Nowych Koszar, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Gradowa 11 80-802 Gdańsk Miasto na prawach powiatu: Gdańsk województwo: pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do

Bardziej szczegółowo

Powiat Poznañski ul. Jackowskiego Poznañ

Powiat Poznañski ul. Jackowskiego Poznañ Powiat Poznañski ul. Jackowskiego 18 60-509 Poznañ DEMBSKI - NOWAK SPÓ KA CYWILNA UL. JANA PAW A II 14, LOKAL NR 101 61-139 POZNAÑ NIP 782 267 42 83 REGON 366312664 - cz onkostwo w Zrzeszeniu Audytorów

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek Urzędu Miasta i Gminy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 2 58-250 Pieszyce Powiat Dzierżoniowski województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Spręcowo 53A 11-001 Dywity Powiat Olsztyński województwo: warmińsko-mazurskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Centrum Kultury i Sportu-kryta pływalnia. ul. M. Konopnickiej 4, Miechów

AUDYT ENERGETYCZNY. Centrum Kultury i Sportu-kryta pływalnia. ul. M. Konopnickiej 4, Miechów AUDYT ENERGETYCZNY Centrum Kultury i Sportu-kryta pływalnia ul. M. Opracował: Waldemar Wróbel Dom z energią nieruchomości i certyfikaty energetyczne ul. Mackiewicza 25/16, 31-214 Kraków tel.: 661 107 610

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Sobieskiego 22 41-209 Sosnowiec Miasto na prawach powiatu: Sosnowiec województwo: śląskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Nr 1 w Żurominie, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyzwolenia 12 09-300 Żuromin Powiat Żuromiński województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek szkoły, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Władysława Stanisława Reymonta 65 47-208 Brożec Powiat Krapkowicki województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do

Bardziej szczegółowo

Raport z obliczeń certyfikatu numer: Budynek Zeroenergetyczny

Raport z obliczeń certyfikatu numer: Budynek Zeroenergetyczny Budynek oceniany: Dom jednorodzinny wolnostojący "Budynek ZERO" Budynek oceniany Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia użytkowa (Af, m²) Kubatura budynku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Iwaszkiewicza w Dąbrównie, Ostródzka 12 (dz. nr 62), 14-120 Dąbrówno Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Ostródzka 12 (dz. nr 62) 14-120 Dąbrówno Powiat Ostródzki województwo:

Bardziej szczegółowo

Informacje uzyskane w trakcie wizji lokalnej w dniu 8.03.2013r. od Kierownika DPS - mgr Teresy Sienkiewicz

Informacje uzyskane w trakcie wizji lokalnej w dniu 8.03.2013r. od Kierownika DPS - mgr Teresy Sienkiewicz 3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3.1 Dokumenty i dane źródłowe - Projekt branża sanitarna Projekt techniczny instalacji wod.-kan.cw.co wykonany

Bardziej szczegółowo

TABELA 1. STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU str. 2. str. 3. str. 4. str. 5. str. 6. str. 7. str. 8. str. 9. str. 10. str.

TABELA 1. STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU str. 2. str. 3. str. 4. str. 5. str. 6. str. 7. str. 8. str. 9. str. 10. str. TABELA 1. STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU 1. DANE IDENTYFIKACYJNE BUDYNKU 1.1 Rodzaj budynku 1.3 Inwestor (nazwa lub imię i nazwisko, adres do korespondencji, PESEL*) (*w przypadku cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3.1 Dokumenty i dane źródłowe - Inwentaryzacja Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku żłobka

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Ośrodek zdrowia z częścią mieszkalną, Lipnica Murowana 49, działka nr 481, 32-724 Lipnica Murowana Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Lipnica Murowana 49, działka nr 481 32-724 Lipnica Murowana Powiat

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Olsztyńskie Planetarium, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Al. Marszałka J. Piłsudskiego 38 10-450 Olsztyn Miasto na prawach powiatu: Olsztyn województwo: warmińsko-mazurskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3.1 Dokumenty i dane źródłowe - Pomiary własne audytora Pomiary własne. Wizja lokalna. - Wytyczne Inwestora

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Użyteczności publicznej - oświatowy - przedszkole, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Młyńska 3 87-500 Rypin Powiat Rypiński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek o charakterze usługowo-produkcyjno-biurowym, ul. Okrzei 23, 59-225 Chojnów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku ul. Okrzei 23 59-225 Chojnów Powiat Legnicki województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Centrum Kultury i Sportu-kryta pływalnia. ul. M. Konopnickiej 4, Miechów

Centrum Kultury i Sportu-kryta pływalnia. ul. M. Konopnickiej 4, Miechów ANEKS do AUDYTU ENERGETYCZNEGO W stosunku do audytu pierwotnego dokonano zmian polegajacych na opisaniu w tekście iż zastosowane usprawnienia obejmują również podgrzewanie wody basenowej. Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1957 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku Audyt Energetyczny Budynku Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wlkp. Powiat Ostrowski województwo: wielkopolskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu:

Bardziej szczegółowo

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3.1 Dokumenty i dane źródłowe - Inwentaryzacja/dokumentacja Inwentaryzacja/dokumentacja obiektu. - Wizja

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny. budynku

Audyt energetyczny. budynku Audyt energetyczny budynku dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i remoncie wraz z termomodernizacją budynku bloku sportowego w szkole podstawowej nr 3 przy ul. Bobrzej 27 we Wrocławiu Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: Szkoła przed 1 Budynek oceniany: Zespół Szkół w Głogówku Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Świetlica, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku dz nr 129 87-400 Nowogród Powiat Golubsko-Dobrzyński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miechów Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Konopnickiej AUDYT ENERGETYCZNY

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miechów Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Konopnickiej AUDYT ENERGETYCZNY Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miechów Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Konopnickiej AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 im. M. Konopnickiej Oś. Gen. W.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

1. Dane ogólne o budynku

1. Dane ogólne o budynku AUDYT ENERGETYCZNY Celem ćwiczeń jest wykonanie audytu energetycznego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego we Wrocławiu. Budynek jest w całości podpiwniczony i ma cztery powtarzalne

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie ul. Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Komendy Powiatowej PSP w Piasecznie ul. Staszica 19 05-500 Piaseczno Powiat Piaseczyński województwo:

Bardziej szczegółowo

4.1 Charakterystyka instalacji 4.2 Współczynniki przenikania ciepła przegród zewnętrznych w ogrzewanych budynkach oraz inne wskaźniki energetyczne

4.1 Charakterystyka instalacji 4.2 Współczynniki przenikania ciepła przegród zewnętrznych w ogrzewanych budynkach oraz inne wskaźniki energetyczne Spis treści: 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Charakterystyka techniczno - użytkowa budynku 4. Zakres opracowania 4.1 Charakterystyka instalacji 4.2 Współczynniki przenikania ciepła przegród zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego Modernizacja (przebudowa) węzła ciepłowniczego c.w.u. Ginekologia. 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Służby zdrowia 1.2 Rok budowy 2010 Radomski

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY AUDYT ENERGETYCZNY

WSTĘPNY AUDYT ENERGETYCZNY doradztwo energetyczne 03 532 Warszawa, ul. Obwodowa 11 j tel. 604 443 003, 608 375 628, tel./fax: +48 22 743 69 38 www.argoxee.com.pl argoxee@poczta.fm, p.peska@argoxee.com.pl WSTĘPNY AUDYT ENERGETYCZNY

Bardziej szczegółowo

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Adres budynku: Liceum Przykładowa 1 00-000 Przykładowo Autor opracowania: SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 Źródła ciepła 3 Przegrody nieprzezroczyste 5 Przegrody przezroczyste

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY AUDYT ENERGETYCZNY

WSTĘPNY AUDYT ENERGETYCZNY doradztwo energetyczne 03 532 Warszawa, ul. Obwodowa 11 j tel. 604 443 003, 608 375 628, tel./fax: +48 22 743 69 38 www.argoxee.com.pl argoxee@poczta.fm, p.peska@argoxee.com.pl WSTĘPNY AUDYT ENERGETYCZNY

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44 Oceniany budynek Rodzaj budynku Mieszkalny Przeznaczenie budynku Dom jednorodzinny Adres budynku 90-057 Łódź ul. Sienkiewicza 85/87 Rok oddania do użytkowania budynku 2007 Metoda wyznaczania charakterystyki

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU zgodnie z: ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego Dz. U. Nr 43/2009r. poz. 346 ZESPÓŁ SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Podstawa opracowania Projekt budowlany rozbudowy budynku remizy strażackiej

Podstawa opracowania Projekt budowlany rozbudowy budynku remizy strażackiej 1. Opis: Podstawa opracowania Projekt budowlany rozbudowy budynku remizy strażackiej 2. Dane ogólne Inwestor Nazwa: Gmina Wieliszew Adres: 05-135 Wieliszew ul. Modlińska 1 Projektant Nazwa: mgr inż. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek szkolno - oświatowy St. Leszczyńskiej, 32-600 Oświęcim . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali

Bardziej szczegółowo

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3.1 Dokumenty i dane źródłowe - Dokumentacja techniczna Inwentaruzacja budynku.rzuty budynku. - Wizja lokalna

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1962 Gmina Babimost 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Rynek 3 ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

Audyt remontowy budynku

Audyt remontowy budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny, Przykładowa 16, 40-086 Katowice Strona 1 Audyt Remontowy Budynku Przykładowa 16 40-086 Katowice Miasto na prawach powiatu: Katowice województwo: śląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny ul.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. Budynek Nowych Koszar na terenie Centrum Hewelianum

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. Budynek Nowych Koszar na terenie Centrum Hewelianum 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Nowych Koszar na terenie Centrum Hewelianum ul. Gradowa 11, 8-82 Gdańsk Styczeń, 217 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna z zapleczem 1.2 Rok budowy Ok 1990 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: al. Róż 1 74-510 Trzcińsko Zdrój powiat: gryfiński województwo:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 4. WYMIANA POWIETRZA W BUDYNKACH Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację 65

Spis treści. 4. WYMIANA POWIETRZA W BUDYNKACH Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację 65 Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków : praca zbiorowa. T. 2, Zagadnienia fizyki budowli, audyt energetyczny, audyt remontowy, świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Letycja II Wrocław Adres inwestycji Orientacja

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Zamieszkania zbiorowego 1.2 Rok budowy 1989 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3.1 Dokumenty i dane źródłowe - Dokumentacja techniczna Inwentaruzacja budynku.rzuty budynku. - Wizja lokalna

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Marika II Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Megan III Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. WARSZAWA . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Urzędu Gminy w Słupi (Koneckiej) Adres budynku Urząd Gminy 26-234 Słupia gm. Słupia (Konecka) pow. konecki woj. świętokrzyskie Wykonawca audytu energetycznego Elżbieta Kasperska

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Miriam V Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY REMONTOWY

AUDYT ENERGETYCZNY REMONTOWY DORADZTWO ENERGETYCZNE TERMOMODERNIZACJA I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ ul. Struga 58/1 90-567 Łódź tel./fax (042) 630-54-60, kom. 0-601 35 44 07 AUDYT ENERGETYCZNY REMONTOWY Budynek. Pl.. w Łodzi Adres Obiektu:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1954 Wspólnota Mieszkaniowa 2,2A 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Bukowa 2, 2A

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: Wykonawca audytu: ul. Szymanowskiego 9E 78-230 Karlino

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Adres budynku Wykonawca audytu ulica: Szarych Szeregów 6 kod: 26-130 miejscowość: Suchedniów powiat: skarżyski województwo: świętokrzyskie Imię i nazwisko: Bartosz Szymusik

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Lisa Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Budynek Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Św.Anny 2 działka nr 294/6 47-100 Sucha Gmina Strzelce

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1890 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Tulio Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Użyteczności publicznej Całość budynku ADRES BUDYNKU Warszawa, ul. Gen. Kazimierza Sonskowskiego 3 NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK-109"

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO TK-109 Kraków, dn. 18.03.2013 r. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK109" 1. DANE OGÓLNE Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy, wolno stojący, bez podpiwniczenia.

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Miriam II Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Justynian Mały II z poddaszem Wrocław Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Żłobek w Mścicach Szkolna Mścice, działka nr 138 Gmina Będzino, Będzino 19, 76-037 Będzino mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Prometeusz Wrocław Adres inwestycji Orientacja

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: ul. Okrzei 3-5 78-230 Karlino powiat: białogardzki województwo:

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. WARSZAWA . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Orion III Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo