AUDYT ENERGETYCZNY. Centrum Kultury i Sportu-kryta pływalnia. ul. M. Konopnickiej 4, Miechów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUDYT ENERGETYCZNY. Centrum Kultury i Sportu-kryta pływalnia. ul. M. Konopnickiej 4, Miechów"

Transkrypt

1 AUDYT ENERGETYCZNY Centrum Kultury i Sportu-kryta pływalnia ul. M. Opracował: Waldemar Wróbel Dom z energią nieruchomości i certyfikaty energetyczne ul. Mackiewicza 25/16, Kraków tel.: Kraków, maj 2015 roku Opracował: Waldemar Wróbel str. 1

2 Audyt energetyczny-kryta pływalnia w Miechowie Zestawienie uzyskanych oszczędności energii oraz ograniczenie emisji 2. Przeprowadzenie zaproponowanych w audycie energetycznym budynku modernizacji, pozwoli na uzyskanie oszczędności energii podczas jego bieżącej eksploatacji a tym samym ograniczy ilości emitowanego do atmosfery dwutlenku węgla. Proponowane modernizacje: -zastosowanie gruntowej pompy ciepła napędzanej instalacją fotowoltaiczną podgrzewania wody użytkowej Możliwe do uzyskania efekty przedstawiono w poniżej zamieszczonym zestawieniu. do Centrum Kultury i Sportu w Miechowie-kryta pływalnia Nośnik energii Zużycie energii w GJ przed modern Węgiel kamienny 0,00 Gaz ziemny 4237, ,19 725,24 17,12 55,82 236, ,05 40,48 17,12 Olej opałowy 0,00 Energia elektryczna 0,00 Energia słoneczna 725,24 po modern Oszczędność energii (z danego nośnika) GJ % Wsk. emisji 2 Emisja 2 ( z danego nośnika) w tonach przed modern 0,00 0,00 0,00 92,71 0,00 0,00 0,00 0,00 76,59 0,00 0,00 0,00 0,00 93,74 0,00 725,24 0,00 0,00 0,00 0,00 po modern Ograniczenie emisji 2 (z danego nośnika) Tona % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Łącznie 4962, ,43 725,24 14,61-236, ,05 40,48 17,12 Produkcja energii elektrycznej z PV 0,00 725,24 725,24 0,00 0,00 0,00-67,98 67,98 0,00 Razem 4962, , ,48 29,23-236, ,07 108,47 45,86 Emisja 2 przed i po modernizacji - tony 250,00 200,00 150,00 236,53 100,00 50,00 128,07 0,00 Wykres nr 1. Wielkość emisji 2 przed i po modernizacji.

3 Gmina Miechów ul.: Sienkiewicza, nr: 25 kod: , miejscowo æ: Miechów tel.: fax: PESEL: Nazwa: nr: Waldemar Wróbel "Dom z energi¹"-nieruchomo ci i certyfikaty energetyczne, ul.mackiewicza 25/16, Kraków, REGON , NIP FS/1/2015

4 Gmina Miechów ul.: Sienkiewicza, nr: 25 kod: , miejscowo æ: Miechów tel.: fax: PESEL: Nazwa: nr:

5

6

7 3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRAWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3.1 Dokumenty i dane źródłowe - Projekt wykonawczy architektoniczno-budowlany 2008rok Opis konstrukcji budynku rzuty i przekroje. - Projekt wykonawczy wentylacja mechaniczna 2008 Opis wentylacji w budynku. - Projekt wykonawczy instalacje ogrzewcze, gazu i kotłowni 2008 rok Opis i rysunki instalacji c.o. i kotłowni budynku. - Wizja lokalna Zebranie informacji o budynku, oględziny oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej. 3.2 Wytyczne i uwagi inwestora Audyt ma na celu wskazanie możliwości zastosowania oraz obliczenie kosztów i oszczędności zastosowania pompy ciepła zasilanej instalacją fotowoltaiczną. 3.3 Wkład własny inwestora oraz kwota kredytu możliwa do zaciągnięcia Deklarowany wkład własny inwestora wynosi [zł] 0.00 Kwota kredytu możliwa do zaciągnięcia wynosi [zł] 0.00 Przewidywany okres kredytowania [miesięcy] 1 Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 6

8 3.4 Ustawy, Rozporządzenia, Normy - Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów - Dz.U.Nr.223,poz,1459. Dalej zwana Ustawą termomodernizacyjną. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmów oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Dalej zwane Rozporządzeniem dot. audytów termomodernizacyjnych. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej. Dalej zwane Rozporządzeniem dot. świadectw energetycznych. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690). Dalej zwane Warunkami Technicznymi. - Polska Norma PN - EN ISO 13790:2009 "Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Obliczanie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia" - Polska Norma PN-EN ISO 6946:2008 "Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeń". - Polska Norma PN-EN ISO "Właściwości cieplne budynków - Wymiana ciepła przez grunt - Metody obliczania" - Polska Norma PN-EN ISO "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - Metody uproszczone i wartości orientacyjne". - Polska Norma PN-EN 12831:2006 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego". - PN - EN ISO : 2008 "Cieplne właściwości użytkowania budynków - Współczynniki przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację. Metoda obliczania" Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 7

9 4. INWENTARYZACJA TECHNICZNO - BUDOWLANA BUDYNKU 4.1 Ogólne dane techniczne budynku. Konstrukcja i technologia Budynek użytkowany od 2012 roku, składa się z krytej pływalni, części rekreacyjno-sportowej oraz zaplecza administarcyjnotechnicznego.budynek podpiwniczony,posadowiony na zelbetowych stopach i ławach fundamentowych, sciany żelbetowe i murowane z bloczków U220, stropy lane żelbetowe, stropodach na konstrukcji drewnianej.okna i drzwi systemowe aluminiowe. 4.2 Opis techniczny podstawowych elementów budynku Ściany zewnętrzne Ściany budynku. Wszystkie ściany stref budynku. Dach / stropodach Stropodachy budynku. Stropy budynku Podłoga Podłogi w piwnicy Sciany podziemia Stolarka otworowa Przeszklenia,okna i drzwi budynku. Wszystkie stropodachy budynku Wszystkie stropy budynku. Podłogi zagłębione w całym budynku. Ściany podziemia w budynku. Wszystkie przeszklenia i drzwi zewnetrzne budynku. Szczegółowe parametry przegród wielowarstwowych znajdują się w załączniku nr 2. Szczegółowe parametry stolarki otworowej znajdują się w załączniku nr Charakterystyka energetyczna budynku Charakterystyka energetyczna budynku Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kw] Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie cwu (służące do weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) kwh/(m² rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m² rok)] Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) Cena za 1GJ na ogrzewanie**) [zł] Opłata 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc [zł] 0.00 Opłata za podgrzanie 1 m3 wody użytkowej [zł] Opłata 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie wody użytkowej na miesiąc [zł] 0.00 Opłata za ogrzanie 1 m2 pow. użytkowej [zł] Opłata abonamentowa [zł] Inne Cena za 1GJ na podgrzanie wody użytkowej Charakterystyka systemu grzewczego Opis istniejącego systemu ogrzewania. Budynek ogrzewany jest z własnej kotłowni zlokalizowanej w piwnicy i wyposażonej w dwa gazowe kotły De Dietrich GT 430 o mocy 495kW każdy. Część socjalno administracyjna zastosowano grzejniki panelowe wyposażone w głowice termostatyczne. Na hali basenowej ogrzewanie realizowane jest przez instalację podłogową oraz wentylacyjną. Składowe sprawności systemu ogrzewania Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 8

10 Nośnik energii końcowej Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny Udział systemu w zapotrzebowaniu na ciepło [%] Udział systemu w zapotrzebowaniu na moc [%] Sprawność wytworzenia ciepła 0.90 Sprawność przesyłu ciepła 0.96 Sprawność regulacji ciepła 0.88 Sprawność akumulacji ciepła 0.95 Całkowita sprawność systemu grzewczego 0.72 Nośnik energii końcowej Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny Udział systemu w zapotrzebowaniu na ciepło [%] Udział systemu w zapotrzebowaniu na moc [%] Sprawność wytworzenia ciepła 0.90 Sprawność przesyłu ciepła 0.96 Sprawność regulacji ciepła 0.76 Sprawność akumulacji ciepła 0.95 Całkowita sprawność systemu grzewczego 0.62 Nośnik energii końcowej Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny Udział systemu w zapotrzebowaniu na ciepło [%] Udział systemu w zapotrzebowaniu na moc [%] Sprawność wytworzenia ciepła 0.90 Sprawność przesyłu ciepła 0.95 Sprawność regulacji ciepła 0.88 Sprawność akumulacji ciepła 0.95 Całkowita sprawność systemu grzewczego Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej Opis istniejącego systemu ciepłej wody użytkowej Ciepła woda przygotowywana w zasobniku ogrzewanym przez kotły gazowe oraz instalację solarną. Składowe sprawności systemu ciepłej wody użytkowej Nośnik energii końcowej Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny Udział systemu w zapotrzebowaniu na ciepło [%] Udział systemu w zapotrzebowaniu na moc [%] Sprawność wytworzenia ciepła 0.92 Sprawność przesyłu ciepła 0.60 Sprawność akumulacji ciepła 0.85 Całkowita sprawność systemu 0.47 Nośnik energii końcowej Lokalne odnawialne źródła energii: energia słoneczna Udział systemu w zapotrzebowaniu na ciepło [%] Udział systemu w zapotrzebowaniu na moc [%] Sprawność wytworzenia ciepła 0.70 Sprawność przesyłu ciepła 0.60 Sprawność akumulacji ciepła 0.85 Całkowita sprawność systemu Charakterystyka systemu wentylacji budynku Opis istniejącego systemu wentylacji Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 9

11 Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 10

12 5. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU W ZAKRESIE WSKAZANYCH RODZAJÓW ULEPSZEŃ Element budynku planowany do modernizacji System ogrzewania System przygotowania ciepłej wody użytkowej Ściany budynku. Stropy budynku Stropodachy budynku. Podłogi w piwnicy Sciany podziemia Przeszklenia,okna i drzwi budynku. Ocena wentylacji Opis planowanego usprawnienia Nie przewiduje się termomodernizacji Montaż gruntowej pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną. Nie przewiduje się termomodernizacji Nie przewiduje się termomodernizacji Nie przewiduje się termomodernizacji Nie przewiduje się termomodernizacji Nie przewiduje się termomodernizacji Nie przewiduje się termomodernizacji Nie występuje Uzasadnienie na podstawie istniejącego stanu technicznego Zastosowanie pc zasilanej pv umożliwi zmniejszenie zużycia gazu na cele podgrzewania wody użytkowej bez dodatkowych nakładów energi elektrycznej. Przegrody o dobrej izolacyjności termicznej, zgodnie z życzeniem inwestora nie będą modernizowane. Zgodnie z życzeniem inwestora przegrody nie będą modernizowane. Zgodnie z życzeniem inwestora przegrody nie będą modernizowane. Zgodnie z życzeniem inwestora przegrody nie będą modernizowane. Zgodnie z życzeniem inwestora przegrody nie będą modernizowane. Przegrody o dobrych właściwościach termoizolacyjnych, zgodnie z życzeniem inwestora nie będą modernizoawane. Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 11

13 6.1 Optymalizacja ulepszeń instalacji c.w.u Ulepszenie: Zastosowanie pompy ciepła zasilanej z instalacji fotowoltaicznej. Opis usprawnienia Opis modernizacji źródła ciepła Opis modernizacji przesyłania ciepła Opis modernizacji akumulacji ciepła Wariant wpływający na zmniejszenie zużycia ciepłej wody: Wariant polegający na poprawie sprawności systemu ogrzewania: Systemy proponowane w usprawnieniu System: Nośnik energii końcowej Udział systemu w zapotrzebowaniu na ciepło [%] 0.00 Udział systemu w zapotrzebowaniu na moc [%] 0.00 Sprawność wytworzenia ciepła 0.92 Sprawność przesyłu ciepła 0.60 Sprawność akumulacji ciepła 0.85 Całkowita sprawność systemu 0.47 System: Nośnik energii końcowej Montaż gruntowej pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną. Montaż gruntowej pompy ciepła wraz z wykonaniem pionowych odwiertów. Instalacja na elewacji budynku przeziernych paneli fotowoltaicznych zasilających pompę ciepła. Bez zmian. Bez zmian. Udział systemu w zapotrzebowaniu na ciepło [%] Udział systemu w zapotrzebowaniu na moc [%] Sprawność wytworzenia ciepła 0.56 Sprawność przesyłu ciepła 0.50 Sprawność akumulacji ciepła 0.85 Całkowita sprawność systemu 0.24 System: Nośnik energii końcowej Udział systemu w zapotrzebowaniu na ciepło [%] Udział systemu w zapotrzebowaniu na moc [%] Sprawność wytworzenia ciepła 4.00 Sprawność przesyłu ciepła 0.60 Sprawność akumulacji ciepła 0.85 Całkowita sprawność systemu 2.04 Wyniki obliczeń dla ulepszenia Zapotrzebowanie na ciepło przed modernizacją [GJ] Zapotrzebowanie na moc przed modernizacją [MW] Zapotrzebowanie na ciepło po modernizacj [GJ] 0.00 Zapotrzebowanie na moc po modernizacji [MW] Planowany koszt ulepszenia [zł] Roczne oszczędności kosztów energii [zł/rok] SPBT [lata] nie tak Gazowy, ciśnieniowy kocioł GT S De Dietrich Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny Kolektor próżniowy CPC9 Lokalne odnawialne źródła energii: energia słoneczna Gruntowa pompa ciepła, bezposrednie odparowanie w gruncie,napedzana elektrycznie z własnej instalacji pv Lokalne odnawialne źródła energii: energia słoneczna Wybrany wariant: Zastosowanie pompy ciepła zasilanej z instalacji fotowoltaicznej. SPBT [lata] Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 12

14 Roczne oszczędności kosztów wynikające z zastosowania ulepszenia termomodernizacyjnego [zł/rok] Całkowity koszt wykonania ulepszenia [zł] Uwagi audytora Zastosowanie pc zasilanej pv umożliwi zmniejszenie zużycia gazu na cele podgrzewania wody użytkowej bez dodatkowych nakładów energi elektrycznej. Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 13

15 6.2 WYBRANE I ZOPTYMALIZOWANE ULEPSZENIA TERMOMODERNIZACYJNE ZMIERZAJĄCECE DO ZMNIEJSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO W WYNIKU ZMNIEJSZENIA STRAT PRZENIKANIA CIEPŁA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE ORAZ WARIANTY PRZEDSIEWZIEĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH MODERNIZACJI SYSTEMU WENTYLACJI I SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, USZEREGOWANE WEDŁUG ROSNĄCEJ WARTOŚCI SPBT Lp. Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowane koszty robót [zł] SPBT [lata] 1 Montaż gruntowej pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną., Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 14

16 6.3 Wybór optymalnego wariantu poprawiającego sprawność systemu c.o. TABELA 2. RODZAJE ULEPSZEŃ TERMOMODERNIZACYJNYCH SKŁADAJĄCE SIĘ NA OPTYMALNY WARIANT PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO POPRAWIAJĄCY SPRAWNOŚĆ CIEPLNĄ SYSTEMU GRZEWCZEGO Rodzaje ulepszeń termomodernizacyjnych Wytwarzanie ciepła: bez zmian Przesyłanie ciepła: bez zmian Regulacja systemu grzewczego: bez zmian Akumulacja ciepła: bez zmian Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia: bez_zmian Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciągu doby: bez zmian Sprawność całkowita systemu grzewczego Opis ulepszenia systemu grzewczego Istniejący system grzewczy nie poddany termomodernizacji Uwagi audytora Wartości sprawności składowych oraz współczynników w *) ηg = 0.90 ηd = 0.96 ηe = 0.86 ηs = 0.95 Wt = 1.00 Wd = 1.00 ηgηdηeηs = 0.70 Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 15

17 Zakres usprawnień wchodzących w skład wybranego wariantu przedstawiono w punkcie 7.2: Dokumentacja poszczególnych wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych Optymalna kwota kredytu z punktu widzenia minimalizacji wysokości kredytu i maksymalizacji wysokości premii termomodernizacyjnej. Zwiększenie kwoty kredytu powyżej podanej wartości nie wpłynie na zwiększenie wysokości premii termomodernizacyjnej Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona WYBÓR OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO 7.1 Określenie wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych Lp. 1 Wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowane koszty całkowite[zł] Roczne oszczędności kosztów energii [zł/rok] Procentowa oszczędność zapotrzebowania na energię (z Optymalna uwzględnieniem kwota kredytu sprawności całkowitej)[%] Premia termomodernizacyjna 20% kredytu 16% kosztów całkowitych [zł] [zł/rok] [%] [zł %] [zł] [zł] [zł] Dwukrotność rocznej oszczędności kosztów energii Wariant optymalizacyjny 1 - wybrany do realizacji Wybrany do realizacji wariant optymalizacyjny Do realizacji wybrano wariant optymalizacyjny nr 1 Planowany koszt wybranego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi zł W kosztach uwzględniono całkowity koszt wykonania opracowania: zł Przy zadeklarowanym wkładzie własnym inwestora w wysokości 0.00 zł, planowana kwota kredytu wynosi zł

18 7.2 Dokumentacja wybranego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wariant optymalizacyjny 1 - wybrany do realizacji Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia 1 System przygotowania c.w.u. Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu: Zastosowanie pompy ciepła zasilanej z instalacji fotowoltaicznej. SPBT [lata] Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kw] Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 0.00 Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m² rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m² rok)] Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 17

19 8 OPIS WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI Lp. 1 Rodzaj robót Modernizacja systemu przygotowania c.w.u.: modernizacja instalacji grzewczej Obliczenie ilości robót Cena jednostkowa Koszt robót [zł] [zł] Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 18

20 Załącznik 1: Jednostkowe opłaty za energię przed i po wykonaniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Jednostkowe koszty energii dla systemu ogrzewania Rodzaj nośnika Udział w instalacji c.o [%] Jednostkowe koszty energii przed termomodernizacją Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny Jednostkowe koszty energii po termomodernizacji Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny Opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem [zł/gj] Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem [zł/mw * m-c] Miesięczna opłata abonamentowa [zł/mc] Jednostkowe koszty energii dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej Rodzaj nośnika Udział w instalacji c.o [%] Jednostkowe koszty energii przed termomodernizacją Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny Lokalne odnawialne źródła energii: energia słoneczna Jednostkowe koszty energii po termomodernizacji Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny Lokalne odnawialne źródła energii: energia słoneczna Opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem [zł/gj] Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem [zł/mw * m-c] Miesięczna opłata abonamentowa [zł/mc] Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 19

21 Załącznik 2: Szczegółowa budowa przegród wielowarstwowych Symbol przegrody: SDT Typ przegrody Stropodach Stropodach tradycyjny Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0.04 Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.1 Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³] 1 Stal nierdzewna Filce. maty i płyty z wełny mineralnej ( ) Monomer etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM) Nazwa grupy, w której występuje przegroda Występowanie przegrody w grupie Grupa optymalizowana Współczynnik przenikania ciepła dla grupy przed modernizacją Współczynnik przenikania ciepła dla grupy po modernizacji Stropodachy budynku. NIE Symbol przegrody: SDTnw Typ przegrody Stropodach nad wykuszem Stropodach tradycyjny Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0.04 Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.1 Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³] 1 Stal nierdzewna Styropian (15-40) Monomer etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM) Nazwa grupy, w której występuje przegroda Występowanie przegrody w grupie Grupa optymalizowana Współczynnik przenikania ciepła dla grupy przed modernizacją Współczynnik przenikania ciepła dla grupy po modernizacji Stropodachy budynku. NIE Symbol przegrody: PPO pt Typ przegrody Podłoga zagłębiona pom. techniczne Podłoga w podziemiu ogrzewanym Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0 Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.17 Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³] 1 Ceresit CF 37 - posadzka epoksydowa (składnik A+B) Wylewka cementowa Papa (asfaltowa) Żelbet Piasek średni Nazwa grupy, w której występuje przegroda Występowanie przegrody w grupie Grupa optymalizowana Współczynnik przenikania ciepła dla grupy przed modernizacją Współczynnik przenikania ciepła dla grupy po modernizacji Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 20

22 Podłogi w piwnicy NIE Symbol przegrody: PPO ps Typ przegrody Podłoga zagłębiona pom. sportowe Podłoga w podziemiu ogrzewanym Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 0.51 Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0 Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.17 Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³] 1 Sosna i świerk - w poprzek włókien Wylewka cementowa Styropian (15-40) Papa (asfaltowa) Żelbet Piasek średni Nazwa grupy, w której występuje przegroda Występowanie przegrody w grupie Grupa optymalizowana Współczynnik przenikania ciepła dla grupy przed modernizacją Współczynnik przenikania ciepła dla grupy po modernizacji Podłogi w piwnicy NIE Symbol przegrody: STJwhb Typ przegrody Strop wew hala basenowa Strop o budowie jednorodnej Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0.17 Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.17 Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³] 1 Płyty okładzinowe ceramiczne. terakota Wylewka cementowa Styropian (15-40) x papa na lepiku Żelbet Tynk lub gładź cementowo-wapienna Nazwa grupy, w której występuje przegroda Występowanie przegrody w grupie Grupa optymalizowana Współczynnik przenikania ciepła dla grupy przed modernizacją Współczynnik przenikania ciepła dla grupy po modernizacji Stropy budynku NIE Symbol przegrody: STJwip Typ przegrody Strop wew inne pomieszczenia Strop o budowie jednorodnej Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0.17 Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.17 Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³] 1 Płyty okładzinowe ceramiczne. terakota Wylewka cementowa Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 21

23 3 Styropian (15-40) Żelbet Tynk lub gładź cementowo-wapienna Nazwa grupy, w której występuje przegroda Występowanie przegrody w grupie Grupa optymalizowana Współczynnik przenikania ciepła dla grupy przed modernizacją Współczynnik przenikania ciepła dla grupy po modernizacji Stropy budynku NIE Symbol przegrody: STJz Typ przegrody Strop zewnętrzny wykuszu Strop o budowie jednorodnej Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0.04 Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.17 Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³] 1 Płyty okładzinowe ceramiczne. terakota Wylewka cementowa Żelbet Styropian (15-40) Ceresit CT tynk mineralny, faktura \"kamyczkowa\", biały (ziarno 1,5 mm) Nazwa grupy, w której występuje przegroda Występowanie przegrody w grupie Grupa optymalizowana Współczynnik przenikania ciepła dla grupy przed modernizacją Współczynnik przenikania ciepła dla grupy po modernizacji Stropy budynku NIE Symbol przegrody: SPO Typ przegrody Ściana podziemia przylegająca do gruntu Ściana podziemia przylegająca do gruntu Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 0.29 Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0 Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.13 Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³] 1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna Żelbet Styropian (15-40) Beton zwykły z kruszywa kamiennego (2200) Nazwa grupy, w której występuje przegroda Występowanie przegrody w grupie Grupa optymalizowana Współczynnik przenikania ciepła dla grupy przed modernizacją Współczynnik przenikania ciepła dla grupy po modernizacji Sciany podziemia NIE Symbol przegrody: SJzbsż Typ przegrody Ściana zew beton, styropian, żelbet Ściana o budowie jednorodnej Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0.04 Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 22

24 Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.13 Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³] 1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna Żelbet Styropian (15-40) Beton zwykły z kruszywa kamiennego (1900) Nazwa grupy, w której występuje przegroda Występowanie przegrody w grupie Grupa optymalizowana Współczynnik przenikania ciepła dla grupy przed modernizacją Współczynnik przenikania ciepła dla grupy po modernizacji Ściany budynku. NIE Symbol przegrody: SJzod Typ przegrody Ściana zew żelbet, wełna,drewno Ściana o budowie jednorodnej Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0.04 Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.13 Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³] 1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna Żelbet Filce. maty i płyty z wełny mineralnej ( ) Słabo wentylowana warstwa powietrzna Sosna i świerk w poprzek włókien Nazwa grupy, w której występuje przegroda Występowanie przegrody w grupie Grupa optymalizowana Współczynnik przenikania ciepła dla grupy przed modernizacją Współczynnik przenikania ciepła dla grupy po modernizacji Ściany budynku. NIE Symbol przegrody: SJwż Typ przegrody Ściana wew żelbetowa Ściana o budowie jednorodnej Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0.13 Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.13 Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³] 1 Tynk lub gładź cementowa Żelbet Tynk lub gładź cementowa Nazwa grupy, w której występuje przegroda Występowanie przegrody w grupie Grupa optymalizowana Współczynnik przenikania ciepła dla grupy przed modernizacją Współczynnik przenikania ciepła dla grupy po modernizacji Ściany budynku. NIE Symbol przegrody: SJwp Typ przegrody Ściana wew pustak Ściana o budowie jednorodnej Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 1.53 Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 23

25 Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0.13 Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.13 Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³] 1 Tynk lub gładź cementowa Pustak ścienny K0 65-2W 188*288* Tynk lub gładź cementowa Nazwa grupy, w której występuje przegroda Występowanie przegrody w grupie Grupa optymalizowana Współczynnik przenikania ciepła dla grupy przed modernizacją Współczynnik przenikania ciepła dla grupy po modernizacji Ściany budynku. NIE Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 24

26 Załącznik 3: Szczegółowe parametry stolarki otworowej Symbol przegrody: O Okno aluminiowe Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 1.3 Współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g 0.75 Udział pola powierzchni przeszklonej do całkowitego pola powierzchni okna C 0.7 Współczynnik przepływu powietrza przez szczeliny [m³/m*h*dapa²/³] 1 Nazwa grupy, w której występuje przegroda Występowanie przegrody w grupie Grupa optymalizowana Współczynnik przenikania ciepła dla grupy przed modernizacją Współczynnik przenikania ciepła dla grupy po modernizacji Przeszklenia,okna i drzwi budynku. NIE Symbol przegrody: Pa Przeszklenie aluminiowe Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 1.3 Współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g 0.75 Udział pola powierzchni przeszklonej do całkowitego pola powierzchni okna C 0.7 Współczynnik przepływu powietrza przez szczeliny [m³/m*h*dapa²/³] 1 Nazwa grupy, w której występuje przegroda Występowanie przegrody w grupie Grupa optymalizowana Współczynnik przenikania ciepła dla grupy przed modernizacją Współczynnik przenikania ciepła dla grupy po modernizacji Przeszklenia,okna i drzwi budynku. NIE Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 25

27 Załącznik 4: Dokumentacja obliczenia zapotrzebowania na ciepło oraz moc dla wariantu istniejącego i wybranego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Strefa: Kręgielnia Dane ogólne strefy Rodzaj strefy niemieszkalny Powierzchnia ogrzewana lokalu/strefy Af Kubatura wentylowana lokalu/strefy V [m³] Temperatura dla trybu ogrzewania lokalu/strefy θi,h [ C] Pojemność cieplna strefy Cm [kj/k] Dane dla strefy przed termodernizacją Przegrody wielowarstwowe Powierzchnia Grupa Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kj/k] Sciany podziemia Ściana przylegająca do gruntu Podłogi w piwnicy Podłoga zagłębiona kręgielni Ściany budynku. Ściana kręgielnia/podbasenie Przegrody wielowarstwowe wewnętrzne Powierzchnia ogrzewana przegrody Pojemność cieplna przegrody na jednostkę powierzchni κ[j/(m²k)] wewnętrzna zewnętrzna wewnętrzna zewnętrzna Pojemność cieplna przegrody Cm [J/K] Strop wewnętrzny Ściana wewnętrzna Ściana wewnętrzna Ściana wewnętrzna Mostki cieplne Symbol przegrody Symbol mostka Ψi [W/(mK)] li [m] PPO ps GF1 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) Wentylacja Typ wentylacji wentylacja mechaniczna nawiewnowywiewna działająca okresowo Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.40 Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] 0 Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0 Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] Ciepła woda użytkowa Temperatura wody zimnej θo [ C] Temperatura wody ciepłej θcw [ C] Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(m² dzień)] 1.20 Czas użytkowania tuz [doba] Współczynnik korekcyjny związany z przerwami w użytkowaniu ciepłej wody użytkowej kr [-] 0.50 Urządzenia pomocnicze System Opis urządzenia Moc/Moc jednostkowa Czas działania Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 26

28 powyżej 250 powyżej 250 powyżej godzin na dobę w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.15 [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] 3650 Pompa ładująca zasobnik ciepłej wody użytkowej w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.20 [W/m²] 290 Napęd pomocniczy i regulacja kotła do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku o powierzchni Af powyżej godzin na dobę w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.50 [W/m²] [W/m²] 2920 Pompa ładująca zasobnik ciepłej wody użytkowej w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.20 [W/m²] 290 Pompy i regulacja instalacji solarnej w budynku o powierzchni Af powyżej [W/m²] 765 wentylacja Wentylator w centrali nawiewno-wywiewnej, krotność wymiany powietrza powyżej 0,6 [1/h] 1.30 [W/m²] 8760 [h] Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec θint,h C θe C tm [h] H [W/K] Cm [kj/k] τ [h] ah QH,ht [kwh] qint [W/m²] Qint [kwh] Qsol [kwh] QH,gn [kwh] γh ηh,gn QH,nd,n [kwh] LH [h] lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień θint,h C θe C tm [h] H [W/K] Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 27

29 Cm [kj/k] τ [h] ah QH,ht [kwh] qint [W/m²] Qint [kwh] Qsol [kwh] QH,gn [kwh] γh ηh,gn QH,nd,n [kwh] LH [h] Wyniki zapotrzebowania na ciepło Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] 582 Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kwh] Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kwh] Dane dla strefy po termodernizacji Przegrody wielowarstwowe Powierzchnia Grupa Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kj/k] Sciany podziemia Ściana przylegająca do gruntu Podłogi w piwnicy Podłoga zagłębiona kręgielni Ściany budynku. Ściana kręgielnia/podbasenie Przegrody wielowarstwowe wewnętrzne Powierzchnia ogrzewana przegrody Pojemność cieplna przegrody na jednostkę powierzchni κ[j/(m²k)] wewnętrzna zewnętrzna wewnętrzna zewnętrzna Pojemność cieplna przegrody Cm [J/K] Strop wewnętrzny Ściana wewnętrzna Ściana wewnętrzna Ściana wewnętrzna Mostki cieplne Symbol przegrody Symbol mostka Ψi [W/(mK)] li [m] PPO ps GF1 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) Wentylacja Typ wentylacji wentylacja mechaniczna nawiewnowywiewna działająca okresowo Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.40 Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] 0 Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0 Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] Ciepła woda użytkowa Temperatura wody zimnej θo [ C] Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 28

30 Temperatura wody ciepłej θcw [ C] Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(m² dzień)] 1.20 Czas użytkowania tuz [doba] Współczynnik korekcyjny związany z przerwami w użytkowaniu ciepłej wody użytkowej kr [-] 0.50 Urządzenia pomocnicze System Opis urządzenia powyżej 250 powyżej 250 powyżej godzin na dobę w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² Moc/Moc jednostkowa 0.15 [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] 0. Pompa ładująca zasobnik ciepłej wody użytkowej w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.20 [W/m²] 0. Napęd pomocniczy i regulacja kotła do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku o powierzchni Af powyżej godzin na dobę w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.50 [W/m²] [W/m²] 2920 Pompa ładująca zasobnik ciepłej wody użytkowej w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.20 [W/m²] 290 Pompy i regulacja instalacji solarnej w budynku o powierzchni Af powyżej [W/m²] godzin na dobę w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.04 [W/m²] 3650 Pompa ładująca zasobnik ciepłej wody użytkowej w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.20 [W/m²] 290 Naped pomocniczy pompy ciepła glikol/woda w układzie przygotowania ciepłej wody użytkowej 0.45 [W/m²] 200 Czas działania wentylacja Wentylator w centrali nawiewno-wywiewnej, krotność wymiany powietrza powyżej 0,6 [1/h] 1.30 [W/m²] 8760 [h] Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec θint,h C θe C tm [h] H [W/K] Cm [kj/k] τ [h] ah QH,ht [kwh] qint [W/m²] Qint [kwh] Qsol [kwh] Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 29

31 QH,gn [kwh] γh ηh,gn QH,nd,n [kwh] LH [h] lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień θint,h C θe C tm [h] H [W/K] Cm [kj/k] τ [h] ah QH,ht [kwh] qint [W/m²] Qint [kwh] Qsol [kwh] QH,gn [kwh] γh ηh,gn QH,nd,n [kwh] LH [h] Wyniki zapotrzebowania na ciepło Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] 582 Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kwh] Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kwh] Strefa: Hala basenowa. Dane ogólne strefy Rodzaj strefy niemieszkalny Powierzchnia ogrzewana lokalu/strefy Af Kubatura wentylowana lokalu/strefy V [m³] Temperatura dla trybu ogrzewania lokalu/strefy θi,h [ C] Pojemność cieplna strefy Cm [kj/k] Dane dla strefy przed termodernizacją Przegrody wielowarstwowe Powierzchnia Grupa Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kj/k] Stropodachy budynku. Stropodach Stropy budynku Strop basen/podbasenie Ściany budynku. Ściana zewnętrzna basen pd Ściany budynku. Ściana zewnętrzna basen pd Ściany budynku. Ściana zewnętrzna basen wsch Ściany budynku. Ściana zewnętrzna basen zach Ściany budynku. Ściana basen/część soc Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 30

32 Przegrody typowe Grupa Powierzchnia a [m³/m h dapa²/³] U [W/m² K] Htr [W/K] Przeszklenia,okna i drzwi budynku. Przeszklenie hali basenu Przeszklenia,okna i drzwi budynku. Przeszklenie hali basenu Przeszklenia,okna i drzwi budynku. Przeszklenie hali basenu Przeszklenia,okna i drzwi budynku. Okno Przeszklenia,okna i drzwi budynku. Przeszklenie basenu Przeszklenia,okna i drzwi budynku. Przeszklenie basenu Przeszklenia,okna i drzwi budynku. Drzwi zewnetrzne Przeszklenia,okna i drzwi budynku. Przeszklenie basenu Przeszklenia,okna i drzwi budynku. Okno Mostki cieplne Symbol przegrody Symbol mostka Ψi [W/(mK)] li [m] SJzbsż W6 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) SJzod W6 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.1 SJzbsż W6 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) SJzbsż W6 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) Wentylacja Typ wentylacji wentylacja mechaniczna nawiewnowywiewna działająca okresowo Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.40 Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] 0 Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0 Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] Ciepła woda użytkowa Temperatura wody zimnej θo [ C] Temperatura wody ciepłej θcw [ C] Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(m² dzień)] Czas użytkowania tuz [doba] Współczynnik korekcyjny związany z przerwami w użytkowaniu ciepłej wody użytkowej kr [-] 1.00 Urządzenia pomocnicze System Opis urządzenia powyżej 250 powyżej 250 powyżej 250 Moc/Moc jednostkowa 0.15 [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] 1372 Czas działania Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 31

33 4 godzin na dobę w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.15 [W/m²] [W/m²] 3650 Pompa ładująca zasobnik ciepłej wody użytkowej w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.20 [W/m²] 290 Napęd pomocniczy i regulacja kotła do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku o powierzchni Af powyżej godzin na dobę w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.50 [W/m²] [W/m²] 2920 Pompa ładująca zasobnik ciepłej wody użytkowej w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.20 [W/m²] 290 Pompy i regulacja instalacji solarnej w budynku o powierzchni Af powyżej [W/m²] 765 wentylacja Wentylator w centrali nawiewno-wywiewnej, krotność wymiany powietrza powyżej 0,6 [1/h] 1.30 [W/m²] 8760 [h] Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec θint,h C θe C tm [h] H [W/K] Cm [kj/k] τ [h] ah QH,ht [kwh] qint [W/m²] Qint [kwh] Qsol [kwh] QH,gn [kwh] γh ηh,gn QH,nd,n [kwh] LH [h] lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień θint,h C θe C tm [h] H [W/K] Cm [kj/k] τ [h] ah QH,ht [kwh] qint [W/m²] Qint [kwh] Qsol [kwh] QH,gn [kwh] γh ηh,gn QH,nd,n [kwh] LH [h] Wyniki zapotrzebowania na ciepło Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 32

34 Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kwh] Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kwh] Dane dla strefy po termodernizacji Przegrody wielowarstwowe Powierzchnia Grupa Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kj/k] Stropodachy budynku. Stropodach Stropy budynku Strop basen/podbasenie Ściany budynku. Ściana zewnętrzna basen pd Ściany budynku. Ściana zewnętrzna basen pd Ściany budynku. Ściana zewnętrzna basen wsch Ściany budynku. Ściana zewnętrzna basen zach Ściany budynku. Ściana basen/część soc Przegrody typowe Grupa Powierzchnia a [m³/m h dapa²/³] U [W/m² K] Htr [W/K] Przeszklenia,okna i drzwi budynku. Przeszklenie hali basenu Przeszklenia,okna i drzwi budynku. Przeszklenie hali basenu Przeszklenia,okna i drzwi budynku. Przeszklenie hali basenu Przeszklenia,okna i drzwi budynku. Okno Przeszklenia,okna i drzwi budynku. Przeszklenie basenu Przeszklenia,okna i drzwi budynku. Przeszklenie basenu Przeszklenia,okna i drzwi budynku. Drzwi zewnetrzne Przeszklenia,okna i drzwi budynku. Przeszklenie basenu Przeszklenia,okna i drzwi budynku. Okno Mostki cieplne Symbol przegrody Symbol mostka Ψi [W/(mK)] li [m] SJzbsż W6 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) SJzod W6 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.1 SJzbsż W6 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) SJzbsż W6 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) Wentylacja Typ wentylacji wentylacja mechaniczna nawiewnowywiewna działająca okresowo Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.40 Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] 0 Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0 Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] Ciepła woda użytkowa Temperatura wody zimnej θo [ C] Temperatura wody ciepłej θcw [ C] Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(m² dzień)] Czas użytkowania tuz [doba] Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 33

35 Współczynnik korekcyjny związany z przerwami w użytkowaniu ciepłej wody użytkowej kr [-] 1.00 Urządzenia pomocnicze System Opis urządzenia powyżej 250 powyżej 250 powyżej godzin na dobę w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² Moc/Moc jednostkowa 0.15 [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] 0. Pompa ładująca zasobnik ciepłej wody użytkowej w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.20 [W/m²] 0. Napęd pomocniczy i regulacja kotła do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku o powierzchni Af powyżej godzin na dobę w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.50 [W/m²] [W/m²] 2920 Pompa ładująca zasobnik ciepłej wody użytkowej w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.20 [W/m²] 290 Pompy i regulacja instalacji solarnej w budynku o powierzchni Af powyżej [W/m²] godzin na dobę w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.04 [W/m²] 3650 Pompa ładująca zasobnik ciepłej wody użytkowej w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.20 [W/m²] 290 Naped pomocniczy pompy ciepła glikol/woda w układzie przygotowania ciepłej wody użytkowej 0.45 [W/m²] 200 Czas działania wentylacja Wentylator w centrali nawiewno-wywiewnej, krotność wymiany powietrza powyżej 0,6 [1/h] 1.30 [W/m²] 8760 [h] Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec θint,h C θe C tm [h] H [W/K] Cm [kj/k] τ [h] ah QH,ht [kwh] qint [W/m²] Qint [kwh] Qsol [kwh] QH,gn [kwh] γh ηh,gn Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 34

36 QH,nd,n [kwh] LH [h] lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień θint,h C θe C tm [h] H [W/K] Cm [kj/k] τ [h] ah QH,ht [kwh] qint [W/m²] Qint [kwh] Qsol [kwh] QH,gn [kwh] γh ηh,gn QH,nd,n [kwh] LH [h] Wyniki zapotrzebowania na ciepło Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kwh] Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kwh] Strefa: Część sportowo-rekreacyjna Dane ogólne strefy Rodzaj strefy niemieszkalny Powierzchnia ogrzewana lokalu/strefy Af Kubatura wentylowana lokalu/strefy V [m³] Temperatura dla trybu ogrzewania lokalu/strefy θi,h [ C] Pojemność cieplna strefy Cm [kj/k] Dane dla strefy przed termodernizacją Przegrody wielowarstwowe Powierzchnia Grupa Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kj/k] Stropodachy budynku. Stropodach cz. sportowo-rekr Ściany budynku. Ściana część sport-rekr. pn Ściany budynku. Ściana część sport-rekr. wsch Ściany budynku. Ściana część sport-rekr. wsch Ściany budynku. Ściana część sport-rekr. zach Stropy budynku Strop nad kregielnią Ściany budynku. Ściana z basenem Ściany budynku. Ściana ze sklepem Ściany budynku. Ściana z admin Ściany budynku. Ściana z admin Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 35

37 Stropy budynku Strop z admin Stropy budynku Strop zewn Przegrody wielowarstwowe wewnętrzne Powierzchnia ogrzewana przegrody Pojemność cieplna przegrody na jednostkę powierzchni κ[j/(m²k)] wewnętrzna zewnętrzna wewnętrzna zewnętrzna Pojemność cieplna przegrody Cm [J/K] Strop wewnętrzny Ściana wewnętrzna Ściana wewnętrzna Ściana wewnętrzna Przegrody typowe Grupa Powierzchnia a [m³/m h dapa²/³] U [W/m² K] Htr [W/K] Przeszklenia,okna i drzwi budynku. Przeszklenie Przeszklenia,okna i drzwi budynku. Okno Przeszklenia,okna i drzwi budynku. Przeszklenie Przeszklenia,okna i drzwi budynku. Przeszklenie Przeszklenia,okna i drzwi budynku. Przeszklenie Mostki cieplne Symbol przegrody Symbol mostka Ψi [W/(mK)] li [m] SJzbsż W6 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) SJzbsż W6 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) SJzod W6 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.1 SJzbsż W6 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.1 Wentylacja Typ wentylacji wentylacja mechaniczna nawiewnowywiewna działająca okresowo Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.40 Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] 0 Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0 Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] Ciepła woda użytkowa Temperatura wody zimnej θo [ C] Temperatura wody ciepłej θcw [ C] Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(m² dzień)] 2.00 Czas użytkowania tuz [doba] Współczynnik korekcyjny związany z przerwami w użytkowaniu ciepłej wody użytkowej kr [-] 1.00 Urządzenia pomocnicze System Opis urządzenia powyżej 250 Moc/Moc jednostkowa 0.15 [W/m²] [W/m²] [W/m²] 3520 Czas działania Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 36

38 powyżej 250 powyżej godzin na dobę w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.15 [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] 3650 Pompa ładująca zasobnik ciepłej wody użytkowej w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.20 [W/m²] 290 Napęd pomocniczy i regulacja kotła do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku o powierzchni Af powyżej godzin na dobę w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.50 [W/m²] [W/m²] 2920 Pompa ładująca zasobnik ciepłej wody użytkowej w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.20 [W/m²] 290 Pompy i regulacja instalacji solarnej w budynku o powierzchni Af powyżej [W/m²] 765 wentylacja Wentylator w centrali nawiewno-wywiewnej, krotność wymiany powietrza powyżej 0,6 [1/h] 1.30 [W/m²] 8760 [h] Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec θint,h C θe C tm [h] H [W/K] Cm [kj/k] τ [h] ah QH,ht [kwh] qint [W/m²] Qint [kwh] Qsol [kwh] QH,gn [kwh] γh ηh,gn QH,nd,n [kwh] LH [h] lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień θint,h C θe C tm [h] H [W/K] Cm [kj/k] τ [h] ah QH,ht [kwh] qint [W/m²] Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 37

39 Qint [kwh] Qsol [kwh] QH,gn [kwh] γh ηh,gn QH,nd,n [kwh] LH [h] Wyniki zapotrzebowania na ciepło Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kwh] Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kwh] Dane dla strefy po termodernizacji Przegrody wielowarstwowe Powierzchnia Grupa Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kj/k] Stropodachy budynku. Stropodach cz. sportowo-rekr Ściany budynku. Ściana część sport-rekr. pn Ściany budynku. Ściana część sport-rekr. wsch Ściany budynku. Ściana część sport-rekr. wsch Ściany budynku. Ściana część sport-rekr. zach Stropy budynku Strop nad kregielnią Ściany budynku. Ściana z basenem Ściany budynku. Ściana ze sklepem Ściany budynku. Ściana z admin Ściany budynku. Ściana z admin Stropy budynku Strop z admin Stropy budynku Strop zewn Przegrody wielowarstwowe wewnętrzne Powierzchnia ogrzewana przegrody Pojemność cieplna przegrody na jednostkę powierzchni κ[j/(m²k)] wewnętrzna zewnętrzna wewnętrzna zewnętrzna Pojemność cieplna przegrody Cm [J/K] Strop wewnętrzny Ściana wewnętrzna Ściana wewnętrzna Ściana wewnętrzna Przegrody typowe Grupa Powierzchnia a [m³/m h dapa²/³] U [W/m² K] Htr [W/K] Przeszklenia,okna i drzwi budynku. Przeszklenie Przeszklenia,okna i drzwi budynku. Okno Przeszklenia,okna i drzwi budynku. Przeszklenie Przeszklenia,okna i drzwi budynku. Przeszklenie Przeszklenia,okna i drzwi budynku. Przeszklenie Mostki cieplne Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 38

40 Symbol przegrody Symbol mostka Ψi [W/(mK)] li [m] SJzbsż W6 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) SJzbsż W6 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) SJzod W6 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.1 SJzbsż W6 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.1 Wentylacja Typ wentylacji wentylacja mechaniczna nawiewnowywiewna działająca okresowo Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.40 Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] 0 Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0 Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] Ciepła woda użytkowa Temperatura wody zimnej θo [ C] Temperatura wody ciepłej θcw [ C] Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(m² dzień)] 2.00 Czas użytkowania tuz [doba] Współczynnik korekcyjny związany z przerwami w użytkowaniu ciepłej wody użytkowej kr [-] 1.00 Urządzenia pomocnicze System Opis urządzenia powyżej 250 powyżej 250 powyżej godzin na dobę w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² Moc/Moc jednostkowa 0.15 [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] 0. Pompa ładująca zasobnik ciepłej wody użytkowej w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.20 [W/m²] 0. Napęd pomocniczy i regulacja kotła do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku o powierzchni Af powyżej godzin na dobę w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.50 [W/m²] [W/m²] 2920 Pompa ładująca zasobnik ciepłej wody użytkowej w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.20 [W/m²] 290 Pompy i regulacja instalacji solarnej w budynku o powierzchni Af powyżej [W/m²] godzin na dobę w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.04 [W/m²] 3650 Pompa ładująca zasobnik ciepłej wody użytkowej w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.20 [W/m²] 290 Naped pomocniczy pompy ciepła glikol/woda w układzie przygotowania ciepłej wody użytkowej 0.45 [W/m²] 200 Czas działania Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 39

41 wentylacja Wentylator w centrali nawiewno-wywiewnej, krotność wymiany powietrza powyżej 0,6 [1/h] 1.30 [W/m²] 8760 [h] Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec θint,h C θe C tm [h] H [W/K] Cm [kj/k] τ [h] ah QH,ht [kwh] qint [W/m²] Qint [kwh] Qsol [kwh] QH,gn [kwh] γh ηh,gn QH,nd,n [kwh] LH [h] lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień θint,h C θe C tm [h] H [W/K] Cm [kj/k] τ [h] ah QH,ht [kwh] qint [W/m²] Qint [kwh] Qsol [kwh] QH,gn [kwh] γh ηh,gn QH,nd,n [kwh] LH [h] Wyniki zapotrzebowania na ciepło Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kwh] Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kwh] Strefa: Część biurowo-administarcyjna Dane ogólne strefy Rodzaj strefy niemieszkalny Powierzchnia ogrzewana lokalu/strefy Af Kubatura wentylowana lokalu/strefy V [m³] Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 40

42 Temperatura dla trybu ogrzewania lokalu/strefy θi,h [ C] Pojemność cieplna strefy Cm [kj/k] Dane dla strefy przed termodernizacją Przegrody wielowarstwowe Powierzchnia Grupa Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kj/k] Stropodachy budynku. Stropodach biur Stropy budynku Strop nad kregielnią Ściany budynku. Ściana biur pn Ściany budynku. Ściana z kawiarnią Przegrody wielowarstwowe wewnętrzne Powierzchnia ogrzewana przegrody Pojemność cieplna przegrody na jednostkę powierzchni κ[j/(m²k)] wewnętrzna zewnętrzna wewnętrzna zewnętrzna Pojemność cieplna przegrody Cm [J/K] Przegroda wewnętrzna Ściana wewnętrzna Przegrody typowe Grupa Powierzchnia a [m³/m h dapa²/³] U [W/m² K] Htr [W/K] Przeszklenia,okna i drzwi budynku. Przeszklenie Przeszklenia,okna i drzwi budynku. Przeszklenie Wentylacja Typ wentylacji wentylacja mechaniczna nawiewnowywiewna działająca okresowo Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.40 Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] 0 Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0 Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] Ciepła woda użytkowa Temperatura wody zimnej θo [ C] Temperatura wody ciepłej θcw [ C] Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(m² dzień)] 0.35 Czas użytkowania tuz [doba] Współczynnik korekcyjny związany z przerwami w użytkowaniu ciepłej wody użytkowej kr [-] 0.70 Urządzenia pomocnicze System Opis urządzenia powyżej 250 powyżej 250 Moc/Moc jednostkowa 0.15 [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] 1074 Czas działania Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 41

43 powyżej godzin na dobę w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.15 [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] 3650 Pompa ładująca zasobnik ciepłej wody użytkowej w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.20 [W/m²] 290 Napęd pomocniczy i regulacja kotła do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku o powierzchni Af powyżej godzin na dobę w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.50 [W/m²] [W/m²] 2920 Pompa ładująca zasobnik ciepłej wody użytkowej w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.20 [W/m²] 290 Pompy i regulacja instalacji solarnej w budynku o powierzchni Af powyżej [W/m²] 765 wentylacja Wentylator w centrali nawiewno-wywiewnej, krotność wymiany powietrza powyżej 0,6 [1/h] 1.30 [W/m²] 8760 [h] Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec θint,h C θe C tm [h] H [W/K] Cm [kj/k] τ [h] ah QH,ht [kwh] qint [W/m²] Qint [kwh] Qsol [kwh] QH,gn [kwh] γh ηh,gn QH,nd,n [kwh] LH [h] lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień θint,h C θe C tm [h] H [W/K] Cm [kj/k] τ [h] ah QH,ht [kwh] qint [W/m²] Qint [kwh] Qsol [kwh] QH,gn [kwh] Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 42

44 γh ηh,gn QH,nd,n [kwh] LH [h] Wyniki zapotrzebowania na ciepło Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kwh] Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kwh] Dane dla strefy po termodernizacji Przegrody wielowarstwowe Powierzchnia Grupa Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kj/k] Stropodachy budynku. Stropodach biur Stropy budynku Strop nad kregielnią Ściany budynku. Ściana biur pn Ściany budynku. Ściana z kawiarnią Przegrody wielowarstwowe wewnętrzne Powierzchnia ogrzewana przegrody Pojemność cieplna przegrody na jednostkę powierzchni κ[j/(m²k)] wewnętrzna zewnętrzna wewnętrzna zewnętrzna Pojemność cieplna przegrody Cm [J/K] Przegroda wewnętrzna Ściana wewnętrzna Przegrody typowe Grupa Powierzchnia a [m³/m h dapa²/³] U [W/m² K] Htr [W/K] Przeszklenia,okna i drzwi budynku. Przeszklenie Przeszklenia,okna i drzwi budynku. Przeszklenie Wentylacja Typ wentylacji wentylacja mechaniczna nawiewnowywiewna działająca okresowo Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.40 Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] 0 Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0 Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] Ciepła woda użytkowa Temperatura wody zimnej θo [ C] Temperatura wody ciepłej θcw [ C] Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(m² dzień)] 0.35 Czas użytkowania tuz [doba] Współczynnik korekcyjny związany z przerwami w użytkowaniu ciepłej wody użytkowej kr [-] 0.70 Urządzenia pomocnicze System Opis urządzenia Moc/Moc jednostkowa Czas działania Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 43

45 powyżej 250 powyżej 250 powyżej godzin na dobę w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.15 [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] 0. Pompa ładująca zasobnik ciepłej wody użytkowej w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.20 [W/m²] 0. Napęd pomocniczy i regulacja kotła do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku o powierzchni Af powyżej godzin na dobę w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.50 [W/m²] [W/m²] 2920 Pompa ładująca zasobnik ciepłej wody użytkowej w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.20 [W/m²] 290 Pompy i regulacja instalacji solarnej w budynku o powierzchni Af powyżej [W/m²] godzin na dobę w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.04 [W/m²] 3650 Pompa ładująca zasobnik ciepłej wody użytkowej w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.20 [W/m²] 290 Naped pomocniczy pompy ciepła glikol/woda w układzie przygotowania ciepłej wody użytkowej 0.45 [W/m²] 200 wentylacja Wentylator w centrali nawiewno-wywiewnej, krotność wymiany powietrza powyżej 0,6 [1/h] 1.30 [W/m²] 8760 [h] Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec θint,h C θe C tm [h] H [W/K] Cm [kj/k] τ [h] ah QH,ht [kwh] qint [W/m²] Qint [kwh] Qsol [kwh] QH,gn [kwh] γh ηh,gn QH,nd,n [kwh] LH [h] lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień θint,h C Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 44

46 θe C tm [h] H [W/K] Cm [kj/k] τ [h] ah QH,ht [kwh] qint [W/m²] Qint [kwh] Qsol [kwh] QH,gn [kwh] γh ηh,gn QH,nd,n [kwh] LH [h] Wyniki zapotrzebowania na ciepło Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kwh] Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kwh] Strefa: Sklep Dane ogólne strefy Rodzaj strefy niemieszkalny Powierzchnia ogrzewana lokalu/strefy Af Kubatura wentylowana lokalu/strefy V [m³] Temperatura dla trybu ogrzewania lokalu/strefy θi,h [ C] Pojemność cieplna strefy Cm [kj/k] Dane dla strefy przed termodernizacją Przegrody wielowarstwowe Powierzchnia Grupa Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kj/k] Stropy budynku Strop nad kręgielnią Stropy budynku Strop kawiarnia Ściany budynku. Ściana sklep pn Ściany budynku. Ściana sklep zach Ściany budynku. Ściana sport Przegrody typowe Grupa Powierzchnia a [m³/m h dapa²/³] U [W/m² K] Htr [W/K] Przeszklenia,okna i drzwi budynku. Przeszklenie Wentylacja Typ wentylacji wentylacja mechaniczna nawiewnowywiewna działająca okresowo Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.40 Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 45

47 Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] 0 Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0 Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] Ciepła woda użytkowa Temperatura wody zimnej θo [ C] Temperatura wody ciepłej θcw [ C] Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(m² dzień)] 0.60 Czas użytkowania tuz [doba] Współczynnik korekcyjny związany z przerwami w użytkowaniu ciepłej wody użytkowej kr [-] 0.78 Urządzenia pomocnicze System Opis urządzenia powyżej 250 powyżej 250 powyżej godzin na dobę w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² Moc/Moc jednostkowa 0.15 [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] 3650 Pompa ładująca zasobnik ciepłej wody użytkowej w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.20 [W/m²] 290 Napęd pomocniczy i regulacja kotła do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku o powierzchni Af powyżej godzin na dobę w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.50 [W/m²] [W/m²] 2920 Pompa ładująca zasobnik ciepłej wody użytkowej w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.20 [W/m²] 290 Pompy i regulacja instalacji solarnej w budynku o powierzchni Af powyżej [W/m²] 765 Czas działania wentylacja Wentylator w centrali nawiewno-wywiewnej, krotność wymiany powietrza powyżej 0,6 [1/h] 1.30 [W/m²] 8760 [h] Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec θint,h C θe C tm [h] H [W/K] Cm [kj/k] τ [h] ah QH,ht [kwh] qint [W/m²] Qint [kwh] Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 46

48 Qsol [kwh] QH,gn [kwh] γh ηh,gn QH,nd,n [kwh] LH [h] lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień θint,h C θe C tm [h] H [W/K] Cm [kj/k] τ [h] ah QH,ht [kwh] qint [W/m²] Qint [kwh] Qsol [kwh] QH,gn [kwh] γh ηh,gn QH,nd,n [kwh] LH [h] Wyniki zapotrzebowania na ciepło Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] 26.8 Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kwh] Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kwh] Dane dla strefy po termodernizacji Przegrody wielowarstwowe Powierzchnia Grupa Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kj/k] Stropy budynku Strop nad kręgielnią Stropy budynku Strop kawiarnia Ściany budynku. Ściana sklep pn Ściany budynku. Ściana sklep zach Ściany budynku. Ściana sport Przegrody typowe Grupa Powierzchnia a [m³/m h dapa²/³] U [W/m² K] Htr [W/K] Przeszklenia,okna i drzwi budynku. Przeszklenie Wentylacja Typ wentylacji wentylacja mechaniczna nawiewnowywiewna działająca okresowo Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.40 Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 47

49 Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] 0 Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0 Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] Ciepła woda użytkowa Temperatura wody zimnej θo [ C] Temperatura wody ciepłej θcw [ C] Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(m² dzień)] 0.60 Czas użytkowania tuz [doba] Współczynnik korekcyjny związany z przerwami w użytkowaniu ciepłej wody użytkowej kr [-] 0.78 Urządzenia pomocnicze System Opis urządzenia powyżej 250 powyżej 250 powyżej godzin na dobę w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² Moc/Moc jednostkowa 0.15 [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] 0. Pompa ładująca zasobnik ciepłej wody użytkowej w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.20 [W/m²] 0. Napęd pomocniczy i regulacja kotła do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku o powierzchni Af powyżej godzin na dobę w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.50 [W/m²] [W/m²] 2920 Pompa ładująca zasobnik ciepłej wody użytkowej w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.20 [W/m²] 290 Pompy i regulacja instalacji solarnej w budynku o powierzchni Af powyżej [W/m²] godzin na dobę w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.04 [W/m²] 3650 Pompa ładująca zasobnik ciepłej wody użytkowej w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.20 [W/m²] 290 Naped pomocniczy pompy ciepła glikol/woda w układzie przygotowania ciepłej wody użytkowej 0.45 [W/m²] 200 Czas działania wentylacja Wentylator w centrali nawiewno-wywiewnej, krotność wymiany powietrza powyżej 0,6 [1/h] 1.30 [W/m²] 8760 [h] Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec θint,h C θe C tm [h] H [W/K] Cm [kj/k] τ [h] Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 48

50 ah QH,ht [kwh] qint [W/m²] Qint [kwh] Qsol [kwh] QH,gn [kwh] γh ηh,gn QH,nd,n [kwh] LH [h] lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień θint,h C θe C tm [h] H [W/K] Cm [kj/k] τ [h] ah QH,ht [kwh] qint [W/m²] Qint [kwh] Qsol [kwh] QH,gn [kwh] γh ηh,gn QH,nd,n [kwh] LH [h] Wyniki zapotrzebowania na ciepło Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] 26.8 Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kwh] Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kwh] Strefa: Kawiarnia Dane ogólne strefy Rodzaj strefy niemieszkalny Powierzchnia ogrzewana lokalu/strefy Af Kubatura wentylowana lokalu/strefy V [m³] Temperatura dla trybu ogrzewania lokalu/strefy θi,h [ C] Pojemność cieplna strefy Cm [kj/k] Dane dla strefy przed termodernizacją Przegrody wielowarstwowe Powierzchnia Grupa Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kj/k] Stropodachy budynku. Stropodach kawiarni Stropodachy budynku. Stropodach kawiarni Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 49

51 Stropy budynku Strop zewn wykuszu Ściany budynku. Ściana kawiarni pn Ściany budynku. Ściana kawiarni pd Ściany budynku. Ściana kawiarni zach Ściany budynku. Ściana z basenem Ściany budynku. Ściana z admin Przegrody wielowarstwowe wewnętrzne Powierzchnia ogrzewana przegrody Pojemność cieplna przegrody na jednostkę powierzchni κ[j/(m²k)] wewnętrzna zewnętrzna wewnętrzna zewnętrzna Pojemność cieplna przegrody Cm [J/K] Ściana wewnętrzna Przegrody typowe Grupa Powierzchnia a [m³/m h dapa²/³] U [W/m² K] Htr [W/K] Przeszklenia,okna i drzwi budynku. Przeszklenie Przeszklenia,okna i drzwi budynku. Przeszklenie Przeszklenia,okna i drzwi budynku. Przeszklenie Przeszklenia,okna i drzwi budynku. Przeszklenie Mostki cieplne Symbol przegrody Symbol mostka Ψi [W/(mK)] li [m] STJz B1 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) Wentylacja Typ wentylacji wentylacja mechaniczna nawiewnowywiewna działająca okresowo Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.40 Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] 0 Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0 Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] Ciepła woda użytkowa Temperatura wody zimnej θo [ C] Temperatura wody ciepłej θcw [ C] Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(m² dzień)] 2.50 Czas użytkowania tuz [doba] Współczynnik korekcyjny związany z przerwami w użytkowaniu ciepłej wody użytkowej kr [-] 0.80 Urządzenia pomocnicze System Opis urządzenia powyżej 250 powyżej 250 Moc/Moc jednostkowa 0.15 [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] 1074 Czas działania Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 50

52 powyżej godzin na dobę w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.15 [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] 3650 Pompa ładująca zasobnik ciepłej wody użytkowej w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.20 [W/m²] 290 Napęd pomocniczy i regulacja kotła do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku o powierzchni Af powyżej godzin na dobę w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.50 [W/m²] [W/m²] 2920 Pompa ładująca zasobnik ciepłej wody użytkowej w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.20 [W/m²] 290 Pompy i regulacja instalacji solarnej w budynku o powierzchni Af powyżej [W/m²] 765 Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec θint,h C θe C tm [h] H [W/K] Cm [kj/k] τ [h] ah QH,ht [kwh] qint [W/m²] Qint [kwh] Qsol [kwh] QH,gn [kwh] γh ηh,gn QH,nd,n [kwh] LH [h] lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień θint,h C θe C tm [h] H [W/K] Cm [kj/k] τ [h] ah QH,ht [kwh] qint [W/m²] Qint [kwh] Qsol [kwh] QH,gn [kwh] γh Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 51

53 ηh,gn QH,nd,n [kwh] LH [h] Wyniki zapotrzebowania na ciepło Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] 107 Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kwh] Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kwh] Dane dla strefy po termodernizacji Przegrody wielowarstwowe Powierzchnia Grupa Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kj/k] Stropodachy budynku. Stropodach kawiarni Stropodachy budynku. Stropodach kawiarni Stropy budynku Strop zewn wykuszu Ściany budynku. Ściana kawiarni pn Ściany budynku. Ściana kawiarni pd Ściany budynku. Ściana kawiarni zach Ściany budynku. Ściana z basenem Ściany budynku. Ściana z admin Przegrody wielowarstwowe wewnętrzne Powierzchnia ogrzewana przegrody Pojemność cieplna przegrody na jednostkę powierzchni κ[j/(m²k)] wewnętrzna zewnętrzna wewnętrzna zewnętrzna Pojemność cieplna przegrody Cm [J/K] Ściana wewnętrzna Przegrody typowe Grupa Powierzchnia a [m³/m h dapa²/³] U [W/m² K] Htr [W/K] Przeszklenia,okna i drzwi budynku. Przeszklenie Przeszklenia,okna i drzwi budynku. Przeszklenie Przeszklenia,okna i drzwi budynku. Przeszklenie Przeszklenia,okna i drzwi budynku. Przeszklenie Mostki cieplne Symbol przegrody Symbol mostka Ψi [W/(mK)] li [m] STJz B1 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) Wentylacja Typ wentylacji wentylacja mechaniczna nawiewnowywiewna działająca okresowo Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.40 Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] 0 Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0 Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] Ciepła woda użytkowa Temperatura wody zimnej θo [ C] Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 52

54 Temperatura wody ciepłej θcw [ C] Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(m² dzień)] 2.50 Czas użytkowania tuz [doba] Współczynnik korekcyjny związany z przerwami w użytkowaniu ciepłej wody użytkowej kr [-] 0.80 Urządzenia pomocnicze System Opis urządzenia powyżej 250 powyżej 250 powyżej godzin na dobę w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² Moc/Moc jednostkowa 0.15 [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] [W/m²] 0. Pompa ładująca zasobnik ciepłej wody użytkowej w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.20 [W/m²] 0. Napęd pomocniczy i regulacja kotła do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku o powierzchni Af powyżej godzin na dobę w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.50 [W/m²] [W/m²] 2920 Pompa ładująca zasobnik ciepłej wody użytkowej w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.20 [W/m²] 290 Pompy i regulacja instalacji solarnej w budynku o powierzchni Af powyżej [W/m²] godzin na dobę w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.04 [W/m²] 3650 Pompa ładująca zasobnik ciepłej wody użytkowej w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.20 [W/m²] 290 Naped pomocniczy pompy ciepła glikol/woda w układzie przygotowania ciepłej wody użytkowej 0.45 [W/m²] 200 Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009 Czas działania styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec θint,h C θe C tm [h] H [W/K] Cm [kj/k] τ [h] ah QH,ht [kwh] qint [W/m²] Qint [kwh] Qsol [kwh] QH,gn [kwh] Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 53

55 γh ηh,gn QH,nd,n [kwh] LH [h] lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień θint,h C θe C tm [h] H [W/K] Cm [kj/k] τ [h] ah QH,ht [kwh] qint [W/m²] Qint [kwh] Qsol [kwh] QH,gn [kwh] γh ηh,gn QH,nd,n [kwh] LH [h] Wyniki zapotrzebowania na ciepło Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] 107 Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kwh] Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kwh] Strefa: Podbasenie Dane ogólne strefy Rodzaj strefy nieogrzewany Powierzchnia ogrzewana lokalu/strefy Af Kubatura wentylowana lokalu/strefy V [m³] Strumień powietrza między przestrzenią nieogrzewaną a środowiskiem zewnętrznym Vue [m³/h] Umowna krotność wymiany powietrza między przestrzenią nieogrzewaną a środowiskiem zewnętrznym nue [1/h] Dane dla strefy przed termodernizacją Przegrody wielowarstwowe Powierzchnia Grupa Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kj/k] Podłogi w piwnicy Podłoga zagłębiona pom. tech Sciany podziemia Ściana przylegająca do gruntu podbasenia Miesięczne bilanse ciepła strefy nieogrzewanej wg normy PN - EN ISO 13789: styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec θu C θe C Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 54

56 tm [h] Hue [W/K] Hiu [W/K] qint [W/m²] Qint [kwh] Qsol [kwh] lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień θu C θe C tm [h] Hue [W/K] Hiu [W/K] qint [W/m²] Qint [kwh] Qsol [kwh] Dane dla strefy po termodernizacji Przegrody wielowarstwowe Powierzchnia Grupa Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kj/k] Podłogi w piwnicy Podłoga zagłębiona pom. tech Sciany podziemia Ściana przylegająca do gruntu podbasenia Miesięczne bilanse ciepła strefy nieogrzewanej wg normy PN - EN ISO 13789: styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec θu C θe C tm [h] Hue [W/K] Hiu [W/K] qint [W/m²] Qint [kwh] Qsol [kwh] lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień θu C θe C tm [h] Hue [W/K] Hiu [W/K] qint [W/m²] Qint [kwh] Qsol [kwh] Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 55

57 Charakterystyka energetyczna budynku Przed termomodernizacją Po termomodernizacji Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kw] Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] Rozkład zapotrzebowania na erergię Udziały strat energii końcowej przez poszczególne elementy budynku wynikające z bilansu zapotrzebowania na ciepło dla całego budynku. Element budynku [1] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: ściany zewnętrzne Przed termomodernizacją wartość [GJ] [%] Po termomodernizacji wartość [GJ] [%] [2] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: okna [3] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: stropy [4] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: dach [5] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: okna dachowe [6] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: podłoga na gruncie [7] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez wentylację [8] Przygotowanie ciepłej wody użytowej Suma: Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 56

58 Rozkład strat energii Straty ciepła przez poszczególne elementy budynku. Element budynku Przed termomodernizacją wartość [GJ] [%] Po termomodernizacji wartość [GJ] [1] Straty przez przenikanie: ściany zewnętrzne [2] Straty przez przenikanie: okna [3] Straty przez przenikanie: stropy [4] Straty przez przenikanie: dach [5] Straty przez przenikanie: okna dachowe [6] Straty przez przenikanie: podłoga na gruncie [7] Straty przez wentylację [8] Przygotowanie ciepłej wody użytowej Suma: [%] Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 57

Centrum Kultury i Sportu-kryta pływalnia. ul. M. Konopnickiej 4, Miechów

Centrum Kultury i Sportu-kryta pływalnia. ul. M. Konopnickiej 4, Miechów ANEKS do AUDYTU ENERGETYCZNEGO W stosunku do audytu pierwotnego dokonano zmian polegajacych na opisaniu w tekście iż zastosowane usprawnienia obejmują również podgrzewanie wody basenowej. Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

Raport z obliczeń certyfikatu numer: 1/2010

Raport z obliczeń certyfikatu numer: 1/2010 Budynek oceniany: Budynek mieszkalny jednorodzinny Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia użytkowa (Af, m²) Kubatura budynku m³ Przyjęta lokalizacja Warszawa

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Orla 1 05-091 Ząbki Powiat Wołomiński województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3.1 Dokumenty i dane źródłowe - Ocena stanu technicznego Ocena stanu technicznego wykonana w 2006 roku

Bardziej szczegółowo

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3.1 Dokumenty i dane źródłowe - Inwentaryzacja budynku Opis techniczny + rysunki - Książka Obiektu Budowlanego

Bardziej szczegółowo

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3.1 Dokumenty i dane źródłowe - Inwentaryzacja elewacji Inwentaryzacja elewacji budynku - Wizja lokalna

Bardziej szczegółowo

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3.1 Dokumenty i dane źródłowe - Inwentaryzacja budynku szkolnego Szkice z inwentaryzacji przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek szkoły, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Władysława Stanisława Reymonta 65 47-208 Brożec Powiat Krapkowicki województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3.1 Dokumenty i dane źródłowe - Protokół z kontroli 5 letniej Protokół z kontroli 5 letniej wykonany w

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Spręcowo 53A 11-001 Dywity Powiat Olsztyński województwo: warmińsko-mazurskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3.1 Dokumenty i dane źródłowe - Brak dokumentacji budynku - Rzuty budynku opracowanie własne 3.2 Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Sobieskiego 22 41-209 Sosnowiec Miasto na prawach powiatu: Sosnowiec województwo: śląskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Budynek OSP w Barbarce - Barbarka, gmina Skała. Audyt energetyczny. Budynek OSP Barbarka 16, Barbarka

Budynek OSP w Barbarce - Barbarka, gmina Skała. Audyt energetyczny. Budynek OSP Barbarka 16, Barbarka Budynek OSP w Barbarce - Barbarka, gmina Skała Audyt energetyczny Budynek OSP Opracował: Waldemar Wróbel Dom z energią nieruchomości i certyfikaty energetyczne ul. Mackiewicza 25/16, 31-214 Kraków tel.:

Bardziej szczegółowo

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3.1 Dokumenty i dane źródłowe - Projekt budowlany Książki obiektów budowlanych, projekt techniczny archiwalny

Bardziej szczegółowo

Raport z obliczeń certyfikatu numer: Budynek Zeroenergetyczny

Raport z obliczeń certyfikatu numer: Budynek Zeroenergetyczny Budynek oceniany: Dom jednorodzinny wolnostojący "Budynek ZERO" Budynek oceniany Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia użytkowa (Af, m²) Kubatura budynku

Bardziej szczegółowo

TABELA 1. STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU str. 2. str. 3. str. 4. str. 5. str. 6. str. 7. str. 8. str. 9. str. 10. str.

TABELA 1. STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU str. 2. str. 3. str. 4. str. 5. str. 6. str. 7. str. 8. str. 9. str. 10. str. TABELA 1. STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU 1. DANE IDENTYFIKACYJNE BUDYNKU 1.1 Rodzaj budynku 1.3 Inwestor (nazwa lub imię i nazwisko, adres do korespondencji, PESEL*) (*w przypadku cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek o charakterze usługowo-produkcyjno-biurowym, ul. Okrzei 23, 59-225 Chojnów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku ul. Okrzei 23 59-225 Chojnów Powiat Legnicki województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek Miejskiego Przedszkola Nr 3, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku K.I.Gałczyńskiego 7 09-400 Płock Powiat Płocki województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3.1 Dokumenty i dane źródłowe - Projekt budowlany Książki obiektów budowlanych, projekt techniczny archiwalny,

Bardziej szczegółowo

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3.1 Dokumenty i dane źródłowe - Audyt energetyczny Audyt energetyczny wykonany w 2004 roku przez Danbor

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek Urzędu Miasta i Gminy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 2 58-250 Pieszyce Powiat Dzierżoniowski województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

Powiat Poznañski ul. Jackowskiego Poznañ

Powiat Poznañski ul. Jackowskiego Poznañ Powiat Poznañski ul. Jackowskiego 18 60-509 Poznañ DEMBSKI - NOWAK SPÓ KA CYWILNA UL. JANA PAW A II 14, LOKAL NR 101 61-139 POZNAÑ NIP 782 267 42 83 REGON 366312664 - cz onkostwo w Zrzeszeniu Audytorów

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek Nowych Koszar, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Gradowa 11 80-802 Gdańsk Miasto na prawach powiatu: Gdańsk województwo: pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Użyteczności publicznej - oświatowy - przedszkole, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Młyńska 3 87-500 Rypin Powiat Rypiński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Iwaszkiewicza w Dąbrównie, Ostródzka 12 (dz. nr 62), 14-120 Dąbrówno Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Ostródzka 12 (dz. nr 62) 14-120 Dąbrówno Powiat Ostródzki województwo:

Bardziej szczegółowo

Informacje uzyskane w trakcie wizji lokalnej w dniu 8.03.2013r. od Kierownika DPS - mgr Teresy Sienkiewicz

Informacje uzyskane w trakcie wizji lokalnej w dniu 8.03.2013r. od Kierownika DPS - mgr Teresy Sienkiewicz 3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3.1 Dokumenty i dane źródłowe - Projekt branża sanitarna Projekt techniczny instalacji wod.-kan.cw.co wykonany

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Ośrodek zdrowia z częścią mieszkalną, Lipnica Murowana 49, działka nr 481, 32-724 Lipnica Murowana Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Lipnica Murowana 49, działka nr 481 32-724 Lipnica Murowana Powiat

Bardziej szczegółowo

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3.1 Dokumenty i dane źródłowe - Inwentaryzacja Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku żłobka

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Świetlica, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku dz nr 129 87-400 Nowogród Powiat Golubsko-Dobrzyński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny. budynku

Audyt energetyczny. budynku Audyt energetyczny budynku dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i remoncie wraz z termomodernizacją budynku bloku sportowego w szkole podstawowej nr 3 przy ul. Bobrzej 27 we Wrocławiu Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Olsztyńskie Planetarium, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Al. Marszałka J. Piłsudskiego 38 10-450 Olsztyn Miasto na prawach powiatu: Olsztyn województwo: warmińsko-mazurskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Bardziej szczegółowo

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1957 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Nr 1 w Żurominie, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyzwolenia 12 09-300 Żuromin Powiat Żuromiński województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego Modernizacja (przebudowa) węzła ciepłowniczego c.w.u. Ginekologia. 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Służby zdrowia 1.2 Rok budowy 2010 Radomski

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: Szkoła przed 1 Budynek oceniany: Zespół Szkół w Głogówku Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do

Bardziej szczegółowo

4.1 Charakterystyka instalacji 4.2 Współczynniki przenikania ciepła przegród zewnętrznych w ogrzewanych budynkach oraz inne wskaźniki energetyczne

4.1 Charakterystyka instalacji 4.2 Współczynniki przenikania ciepła przegród zewnętrznych w ogrzewanych budynkach oraz inne wskaźniki energetyczne Spis treści: 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Charakterystyka techniczno - użytkowa budynku 4. Zakres opracowania 4.1 Charakterystyka instalacji 4.2 Współczynniki przenikania ciepła przegród zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 4. WYMIANA POWIETRZA W BUDYNKACH Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację 65

Spis treści. 4. WYMIANA POWIETRZA W BUDYNKACH Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację 65 Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków : praca zbiorowa. T. 2, Zagadnienia fizyki budowli, audyt energetyczny, audyt remontowy, świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

1. Dane ogólne o budynku

1. Dane ogólne o budynku AUDYT ENERGETYCZNY Celem ćwiczeń jest wykonanie audytu energetycznego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego we Wrocławiu. Budynek jest w całości podpiwniczony i ma cztery powtarzalne

Bardziej szczegółowo

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44 Oceniany budynek Rodzaj budynku Mieszkalny Przeznaczenie budynku Dom jednorodzinny Adres budynku 90-057 Łódź ul. Sienkiewicza 85/87 Rok oddania do użytkowania budynku 2007 Metoda wyznaczania charakterystyki

Bardziej szczegółowo

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3.1 Dokumenty i dane źródłowe - Pomiary własne audytora Pomiary własne. Wizja lokalna. - Wytyczne Inwestora

Bardziej szczegółowo

Podstawa opracowania Projekt budowlany rozbudowy budynku remizy strażackiej

Podstawa opracowania Projekt budowlany rozbudowy budynku remizy strażackiej 1. Opis: Podstawa opracowania Projekt budowlany rozbudowy budynku remizy strażackiej 2. Dane ogólne Inwestor Nazwa: Gmina Wieliszew Adres: 05-135 Wieliszew ul. Modlińska 1 Projektant Nazwa: mgr inż. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny ul.

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej przeznaczony

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Użyteczności publicznej ADRES BUDYNKU WARSZAWA, SOSNKOWSKIEGO 3 NAZWA PROJEKTU MODERNIZACJA KORTÓW TENISOWYCH ORAZ PRZYKRYCIA KORTÓW

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Użyteczności publicznej Całość budynku ADRES BUDYNKU Warszawa, ul. Gen. Kazimierza Sonskowskiego 3 NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Budynek technologiczny Całość budynku ADRES BUDYNKU Płonka-Strumianka, dz.ew.nr 70/2,71/5,71/8,286 obr Płonka Strumiance

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miechów Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Konopnickiej AUDYT ENERGETYCZNY

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miechów Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Konopnickiej AUDYT ENERGETYCZNY Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miechów Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Konopnickiej AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 im. M. Konopnickiej Oś. Gen. W.

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Marika II Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Tarnów, ul. Sportowa dz. nr 10/104 obr 274 NAZWA PROJEKTU Budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1962 Gmina Babimost 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Rynek 3 ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Letycja II Wrocław Adres inwestycji Orientacja

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3.1 Dokumenty i dane źródłowe - Dokumentacja techniczna Inwentaruzacja budynku.rzuty budynku. - Wizja lokalna

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek szkolno - oświatowy St. Leszczyńskiej, 32-600 Oświęcim . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Tulio Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny stan istniejący Miejscowość:

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny stan istniejący Miejscowość: Wyniki - Ogólne Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny stan istniejący Miejscowość: Sucha Beskidzka Adres: ul. Szpitalna 22 Projektant: mgr inŝ. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

RAPORT Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

RAPORT Projektowana charakterystyka energetyczna budynku. Budynek oceniany: Budynek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali użytkowych Powierzchnia użytkowa (Af, m²) Kubatura budynku m³ Parametry

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Zamieszkania zbiorowego 1.2 Rok budowy 1989 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 Rzeszów ul. Lenartowicza 13 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Lisa Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO AUDYTU ENERGETYCZNEGO. Szkoła Podstawowa im. Gen. S. Maczka

ANEKS DO AUDYTU ENERGETYCZNEGO. Szkoła Podstawowa im. Gen. S. Maczka ''Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miechów'' Szkoła Podstawowa im. Gen. S. Maczka w Pojałowicach ANEKS DO AUDYTU ENERGETYCZNEGO Szkoła Podstawowa im. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Miriam V Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Budynek Przedszkola Całość budynku ADRES BUDYNKU Dębe Wielkie, dz. nr ew. 4/2, 4/2 NAZWA PROJEKTU POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3.1 Dokumenty i dane źródłowe - Inwentaryzacja/dokumentacja Inwentaryzacja/dokumentacja obiektu. - Wizja

Bardziej szczegółowo

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3.1 Dokumenty i dane źródłowe - Dokumentacja techniczna Inwentaruzacja budynku.rzuty budynku. - Wizja lokalna

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. Budynek Nowych Koszar na terenie Centrum Hewelianum

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. Budynek Nowych Koszar na terenie Centrum Hewelianum 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Nowych Koszar na terenie Centrum Hewelianum ul. Gradowa 11, 8-82 Gdańsk Styczeń, 217 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna z zapleczem 1.2 Rok budowy Ok 1990 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Żłobek w Mścicach Szkolna Mścice, działka nr 138 Gmina Będzino, Będzino 19, 76-037 Będzino mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1954 Wspólnota Mieszkaniowa 2,2A 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Bukowa 2, 2A

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie ul. Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Komendy Powiatowej PSP w Piasecznie ul. Staszica 19 05-500 Piaseczno Powiat Piaseczyński województwo:

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 Rzeszów ul. Chmaja 9a Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Megan III Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40 Rzeszów ul. Rataja 14 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Szkoła Podstawowa gm. Nielisz dz. nr 907/5 22-413 Nielisz Gmina Nielisz STANISŁAW SÓJKOWSKI UWM/WNT/A/495/09

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku Audyt Energetyczny Budynku Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wlkp. Powiat Ostrowski województwo: wielkopolskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Andromeda I Wrocław Adres inwestycji Orientacja

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Arkadia II Wrocław Adres inwestycji Orientacja

Bardziej szczegółowo

Typ budynku, lokalizacja, rok budowy - Powierzchnia ogrzewana, Af m 2. Wysokość kondygnacji (całkowita) Wysokość kondygnacji (w świetle)

Typ budynku, lokalizacja, rok budowy - Powierzchnia ogrzewana, Af m 2. Wysokość kondygnacji (całkowita) Wysokość kondygnacji (w świetle) 1 Dane ogólne: Opis obiektu obliczeń Typ budynku, lokalizacja, rok budowy - Powierzchnia ogrzewana, Af m 2 Wysokość kondygnacji (całkowita) Wysokość kondygnacji (w świetle) m m Kubatura ogrzewana (całkowita)

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Rozbudowa istniejącej hali produkcyjno-magazynowej ul. Okrężna 14B, dz. nr 295/7, 295/5 57-130 Przeworno KESSLER - POLSKA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Toruń; Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Świętego Józefa 53/59

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU zgodnie z: ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego Dz. U. Nr 43/2009r. poz. 346 ZESPÓŁ SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Maja i Miko II Wrocław Adres inwestycji Orientacja

Bardziej szczegółowo

Pytania kontrolne dotyczące zakresu świadectw charakterystyki energetycznej

Pytania kontrolne dotyczące zakresu świadectw charakterystyki energetycznej Pytania kontrolne dotyczące zakresu świadectw charakterystyki energetycznej Czy potrafisz wyznaczyć wskaźniki EP, EK i EU? wyznaczyć roczne zapotrzebowanie na użytkową, końcową oraz nieodnawialną energię

Bardziej szczegółowo

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4 TEMAT: REWITALIZACJA ZARABIA ETAP III POLEGAJĄCA NA BDOWIE KORTÓW TENISOWYCH, BOISKA DO BADMINTONA, FNDAMENTÓW POD ZADASZENIE KORTÓW TENISOWYCH, PIŁKOCHYTÓW ORAZ BDYNK SZATNIOWO-GOSPODARCZEGO WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek zamieszkania zbiorowego Dz.

Bardziej szczegółowo