LOGO!Soft Comfort pomoc online

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LOGO!Soft Comfort pomoc online"

Transkrypt

1 LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie czasu trwania cyklu programu LOGO! bez wyświetlacza ( LOGO! Pure ) Struktura menu LOGO! Numery katalogowe Skróty A B C D E F 04/2011

2 Informacje prawne System ostrzeżeń Uwagi pojawiające się w tym podręczniku służyć mają zachowaniu bezpieczeństwa ludzi i uniknięcia szkód wynikłych z niewłaściwego użytkowania urządzenia. Wskazówki te podzielono i oznaczono zależnie od stopnia zagrożenia w następujący sposób: ZAGROŻENIE Oznacza, że w przypadku nie zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa występuje zagrożenie śmiercią lub ciężkimi obrażeniami ciała. OSTRZEŻENIE Oznacza, że w przypadku nie zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa może wystąpić zagrożenie śmiercią lub ciężkimi obrażeniami ciała. OSTROŻNIE Znak ostrzegawczy oznacza, że w przypadku nie zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa mogą wystąpić lekkie obrażenia ciała. OSTROŻNIE Brak dodatkowego znaku ostrzegawczego oznacza, że w przypadku nie zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa mogą wystąpić szkody materialne. UWAGA Oznacza, że w przypadku nie wzięcia pod uwagę odpowiednich informacji może wystąpić niezamierzony stan lub sytuacja. W przypadku gdy występuje kilka niebezpieczeństw o różnym stopniu narażenia, to wszystkie są sygnalizowane jednym ostrzeżeniem odpowiadającym najwyższemu zagrożeniu. Ostrzeżenie o możliwości wystąpienia obrażeń ciała z odpowiednim symbolem, obejmuje również możliwość uszkodzenia mienia. Kwalifikacje personelu Urządzenia/system mogą być konfigurowane i używane wyłącznie na podstawie niniejszej dokumentacji. Do uruchamiania i obsługi urządzeń/systemu upoważniony jest tylko wykwalifikowany personel. Jako personel wykwalifikowany, w rozumieniu uwag zawartych w niniejszym opisie, rozumie się osoby, które mają uprawnienia do uruchamiania, dozoru, uziemiania i oznaczania urządzeń, systemów i obwodów zgodnie ze standardami i praktyką bezpieczeństwa. Właściwe użycie wyrobów firmy Siemens Prosimy o przestrzeganie następujących uwag: OSTRZEŻENIE Wyroby firmy Siemens mogą być używane wyłącznie w aplikacjach opisanych w katalogu i dokumentacji technicznej. Jeżeli wykorzystuje się produkty i podzespoły pochodzące od innych producentów, to muszą być one rekomendowane lub zatwierdzone przez firmę Siemens. Dla zapewnienia bezpiecznej pracy i uniknięcia problemów niezbędne są odpowiednie: transport, przechowywanie, instalacja, montaż, uruchamianie, obsługa i konserwacja. Należy zapewnić dozwolone warunki zewnętrzne. Należy stosować się do informacji podanych w dokumentacji technicznej. Znaki zastrzeżone Wszystkie nazwy identyfikowane znakiem są zarejestrowanymi znakami towarowymi Siemens AG. Inne oznaczenia występujące w niniejszym podręczniku mogą by znakami towarowymi, których wykorzystanie dla własnych celów przez osoby trzecie może naruszy prawa właścicieli. Zrzeczenie się odpowiedzialności Treść niniejszej publikacji sprawdzona została pod kątem zgodności opisanego sprzętu i oprogramowania ze stanem faktycznym. Niemniej jednak nie można założyć braku jakichkolwiek nieprawidłowości. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność i gwarancję całkowitej prawdziwości zawartych informacji. Treść podręcznika poddana jest okresowo uzupełnieniom i poprawkom. Wszelkie konieczne korekty wprowadza się w kolejnych wydaniach.

3 1. LOGO!Soft Comfort V Witamy użytkowników LOGO!Soft Comfort V7.0! Zawartość płyty DVD Co nowego w LOGO!Soft Comfort? Co nowego w LOGO!Soft Comfort V7.0? Zmiany w LOGO!Soft Comfort V6.1 względem wersji V5.x Schemat drabinkowy (LAD), schemat bloków funkcjonalnych (FBD) i funkcje definiowane przez użytkownika (UDF) LOGO! i LOGO!Soft Comfort w Internecie Kompatybilność LOGO! z interfejsem ASi Interfejs komunikacyjny ASi Wejście interfejsu ASi Wyjście interfejsu ASi Interfejs użytkownika Interfejs użytkownika omówienie Opis okna informacyjnego Opis listwy statusowej Przyciski funkcyjne i skróty Listwa narzędziowa Omówienie standardowej listwy narzędziowej Listwa narzędziowa symulacji i okno stanu Zestaw narzędzi programowania Listwa narzędziowa programowania omówienie Katalog elementów schematu programu Narzędzie Wybór Narzędzie Wstaw komentarz Narzędzie Rozłącz/Połącz Narzędzie Podłącz Pasek menu Pasek menu omówienie Omówienie Menu Plik Menu Plik omówienie Plik Nowy Plik Otwórz... 34

4 Spis treści Plik Zamknij Plik Zamknij wszystko Plik Zapisz Plik Zapisz jako Plik Obszar roboczy Plik Podgląd wydruku Plik Drukuj Plik Właściwości Plik Właściwości Ogólne Plik Właściwości Komentarz Plik Właściwości Statystyka Plik Właściwości Obszar roboczy Plik Właściwości Parametr Plik Porównaj Plik Konwertuj (LAD FBD) Plik Konwertuj (FBD LAD) Plik Ustawienia komunikatów Plik Wyjście Menu edycji Menu edycji omówienie Edycja Cofnij Edycja Dalej Edycja Usuń Edycja Wytnij Edycja Kopiuj Edycja Wklej Edycja Zaznacz wszystko Edycja Idź do bloku Edycja Przesuń na warstwę górną Edycja Przesuń na warstwę dolną Edycja Nazwy wejść/wyjść Edycja Właściwości bloku Edycja Właściwości bloków (wszystkie bloki) Edycja Usuń połączenie Edycja Edycja właściwości UDF Menu Format Menu Format omówienie

5 Spis treści Format Czcionka Format Zwijanie tekstu Format Wyrównanie Format Wyrównanie Wyrównaj w pionie Format Wyrównanie Wyrównaj w poziomie Format Wyrównanie Rozłóż w przestrzeni poziomo Format Wyrównanie Rozłóż w przestrzeni pionowo Format Wyrównanie Automatyczne wyrównanie Format Ustawianie odstępów Format Wyrównanie odstępów Menu Widok Menu Widok omówienie Widok Powiększenie Widok Powiększ Widok Pomniejsz Widok Listwa narzędziowa Widok Zaznacz linie Widok Okno informacyjne Widok Listwa statusowa Widok Podpowiedzi Menu narzędzi Menu narzędzi omówienie Narzędzia Transfer Narzędzia Transfer PC LOGO! Narzędzia Transfer LOGO! PC Narzędzia Transfer Konfiguracja adresu sieciowego (tylko 0BA7) Narzędzia Transfer Konfiguracja trybu Normal/Slave (tylko 0BA7) Narzędzia Transfer Zmiana trybu pracy urządzenia LOGO! Narzędzia Transfer Ustaw zegar Narzędzia Transfer Czas letni/czas zimowy Narzędzia Transfer Licznik godzin Narzędzia Transfer Wyczyść program i hasło użytkownika Narzędzia Transfer Ustaw ekran powitalny LOGO! TD Narzędzia Transfer Pokaż wersję FW (tylko 0BA7) Narzędzia Transfer Stan I/O (tylko 0BA7) Narzędzia Transfer Pobierz Data Log (tylko 0BA7) Narzędzia Transfer Diagnostyka (tylko 0BA7)

6 Spis treści Narzędzia Określ wersje LOGO! Narzędzia Wybór narzędzia Narzędzia Symulacja Narzędzia Parametry symulacji Narzędzia Test Online Narzędzia Podłącz modem Narzędzia Podłącz modem Wybierz modem Narzędzia Podłącz modem Wybierz konfigurację dla urządzenia zdalnego Narzędzia Podłącz modem Konfiguracja komendy zdalnego modemu Narzędzia Podłącz modem Skonfiguruj polecenie dla modemu zdalnego Narzędzia Podłącz modem Wybór lokalnej konfiguracji Narzędzia Podłącz modem Konfiguracja komendy lokalnego modemu Narzędzia Podłącz modem Wybór numeru telefonu Narzędzia Odłącz modem Narzędzia Połączenia ethernetowe (tylko 0BA7) Narzędzia Tablica wymiany danych VM (tylko 0BA7) Narzędzia Opcje Narzędzia Opcje Standardowy edytor Narzędzia Opcje: Język Narzędzia Opcje: Widok dokumentu Narzędzia Opcje: Ekran Narzędzia Opcje: Drukuj Edycja Przerwij połączenie Narzędzia Opcje: Interfejs komunikacyjny Narzędzia Opcje: Symulacja Narzędzia Opcje: Kolory Narzędzia Opcje: Personalizacja wyglądu Narzędzia Opcje: UDF (tylko 0BA7) Menu okna Menu okna omówienie Okno Rozmieść pionowo Okno Rozmieść poziomo Okno Kaskada Okno Rozdziel w pionie Okno Rozdziel w poziomie

7 Spis treści Okno Cofnij rozdzielenie Okno Lista wyboru Menu pomocy Menu pomocy omówienie Pomoc Zawartość Pomoc Pomoc kontekstowa Pomoc Aktualizacja oprogramowania Pomoc Informacja o programie Samouczek Wymagania do pracy z samouczkiem Rozpoczęcie tworzenia programu Wprowadzenie do tworzenia schematów programów Tworzenie schematu programu Tworzenie schematu programu Utworzenie nowego schematu programu Zaznaczanie bloków Rozmieszczanie bloków Edytowanie bloków Łączenie bloków Dostępność bloków Edytowanie wyglądu Edytowanie i optymalizacja wyglądu Zaznaczanie obiektów Edytowanie zaznaczonych obiektów Zamiana bloków Przerywanie połączeń Dokumentacja i zapis projektu Dokumentacja schematu programu Otwieranie i zapis schematu programu Symulacja programu roboczego Rozpoczęcie symulacji Wygląd wejść Wygląd wyjść Ustawienia wyjść Awaria zasilania Wygląd komunikatów Przyporządkowanie parametrów w trybie symulacji Operacje alternatywne

8 Spis treści Kontrola czasu symulacji Symulacja komunikacji sieciowej (tylko 0BA7) Tablica danych (tylko 0BA7) Przykład praktyczny Przykład praktyczny: wstęp Zadanie Wygląd projektu Projekt z LOGO! Wprowadzanie danych projektu Rozmieszczanie bloków Łączenie bloków Oczyszczenie interfejsu programowania Optymalizacja wyglądu Testowanie schematu programu Dokumentacja schematu programu Przenoszenie schematu programu Wykonanie testu online programu Przykładowe aplikacje Przykładowe aplikacje omówienie System wentylacji Brama w fabryce Sterowanie ogrzewaniem Maszyna pakująca Materiały referencyjne Stałe i konektory Stałe i konektory omówienie Edytory FBD i UDF Wejście Przycisk kursora Przyciski funkcyjne LOGO! TD Wyjście Stan niski/stan wysoki Bit rejestru przesuwnego Wyjście wirtualne Flaga Wejście analogowe

9 Spis treści Wyjście analogowe Wejście sieciowe (tylko 0BA7) Analogowe wejście sieciowe (tylko 0BA7) Wyjście sieciowe (tylko 0BA7) Analogowe wyjście sieciowe (tylko 0BA7) Edytor LAD Styk rozwierny Styk zwierny Styk analogowy Wyjście Negacja wyjścia Wyjście analogowe Flaga wewnętrzna Wejście sieciowe (tylko 0BA7) Analogowe wejście sieciowe (tylko 0BA7) Wyjście sieciowe (tylko 0BA7) Analogowe wyjście sieciowe (tylko 0BA7) Funkcje podstawowe (edytory FBD i UDF) Funkcje podstawowe (edytory FBD i UDF) omówienie AND AND z analizą zboczy NAND NAND z analizą zboczy OR NOR XOR NOT Funkcje specjalne Funkcje specjalne omówienie Timery Opóźnienie wł Opóźnienie wył Opóźnienie wł./wył Opóźnienie wł. z pamięcią Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem Generator impulsów symetrycznych

10 Spis treści Asynchroniczny generator impulsowy Generator losowy Schodowy wyłącznik światła Przełącznik dwufunkcyjny Timer tygodniowy Timer roczny Zegar astronomiczny (tylko 0BA7) Stoper (tylko 0BA7) Liczniki Licznik góra/dół Licznik godzin Progowy przełącznik częstotliwości Funkcje analogowe Progowy przełącznik analogowy Analogowy przerzutnik różnicowy Komparator analogowy Watchdog analogowy Wzmacniacz analogowy Multiplekser analogowy PWM Instrukcje matematyczne Filtr analogowy (tylko 0BA7) Maks./Min. (tylko 0BA7) Wartość średnia (tylko 0BA7) Przetwarzanie wartości analogowych Podstawy Możliwe ustawienia w LOGO!Soft Comfort Możliwe ustawienia w LOGO! Przykład Wersje od 0BA0 do 0BA Sterowanie i regulacja Podstawy sterowania i regulacji Podstawy sterowania Opis poszczególnych parametrów Regulator PI Generator rampy Pozostałe Przekaźnik zatrzaskowy

11 Spis treści Przekaźnik impulsowy Komunikaty (LOGO! 0BA6 i LOGO! 0BA7) Komunikaty (LOGO! 0BA5) Przełącznik programowalny Rejestr przesuwny (od 0BA4 do 0BA6) Rejestr przesuwny (tylko 0BA7) Detekcja błędów instrukcji arytmetycznych Dodatkowe funkcje edytora LAD Profil rejestru danych (tylko 0BA7) Co to jest rejestr danych? Konfigurowanie rejestru danych Przenoszenie rejestru danych Otwieranie i ładowanie rejestru danych Funkcje definiowane przez użytkownika UDF (tylko 0BA7) Co to jest UDF? Tworzenie UDF Edytowanie UDF Zapisywanie UDF Używanie UDF w schemacie programu FBD lub w innej UDF Synchronizowanie wersji UDF Schematy programów roboczych Schematy programów wstęp Zasoby sprzętowe LOGO! Pamięć Zapotrzebowanie pamięci Obszar pamięci Bloki i numery bloków Bloki Numery bloków Porady i podpowiedzi Porady i podpowiedzi Jak utrzymać podgląd programu podczas symulacji? Szybki i łatwy sposób wyboru bloków i umieszczania ich w programie Szybki i łatwy sposób łączenia bloków w dużych programach Jak używać komunikatów okna informacyjnego do potrzeb dokumentowania? Szybki i łatwy sposób zwiększania/redukcji rozmiaru okna informacyjnego Jak wyświetlić tekst podpowiedzi dla klawisza funkcyjnego?

12 Spis treści Jak zidentyfikować wersję mojego schematu programu? Jak uruchamiać funkcje przy pomocy menu skrótów? Szybki i łatwy sposób zmiany rozmiaru okna programu Szybka metoda zmiany parametrów bloku Szybka metoda zamknięcia aplikacji LOGO!Soft Comfort bez zapamiętywania danych Jak ustalić czas cyklu? A. Dane techniczne A.. Ogólne dane techniczne A.. Dane techniczne: LOGO! A.. Dane techniczne: LOGO! DM8 230R i LOGO! DM16 230R A.. Dane techniczne: LOGO! A.. Dane techniczne: LOGO! DM8 24 and LOGO! DM A.. Dane techniczne: LOGO! 24RC A.. Dane techniczne: LOGO! DM8 24R i LOGO! DM16 24R A.. Dane techniczne: LOGO! 12/24... LOGO! DM8 12/24R A.. Trwałość łączeniowa i żywotność styków przekaźników A.. Dane techniczne: LOGO! AM A.. Dane techniczne: LOGO! AM2 PT A.. Dane techniczne: LOGO! AM2 RTD A.. Dane techniczne: LOGO! AM2 AQ A.. Dane techniczne: CM EIB/KNX A.. Dane techniczne: CM AS Interface A.. Dane techniczne: LOGO!Power 12 V A.. Dane techniczne: LOGO!Power 24 V A.. Dane techniczne: LOGO! Contact 24/ A.. Dane techniczne: LOGO! TD (Text Display) A.. Dane techniczne: Bateria dla karty LOGO! Battery Card B. Wyznaczanie czasu trwania cyklu programu C. LOGO! bez wyświetlacza ( LOGO! Pure ) D. Struktura menu LOGO! D.1.. D.2.. LOGO! Basic LOGO! TD E. Numery katalogowe F. Skróty

13 LOGO!Soft Comfort V Witamy użytkowników LOGO!Soft Comfort V7.0! Co nowego w LOGO!Soft Comfort (strona 14) Elementy interfejsu programowania (strona 23) Samouczek (strona 106) Przykładowe aplikacje (strona 137) Porady i podpowiedzi (strona 299) Do przejrzenia: Pomoc Zawartość (strona 103) stałe i bloki połączeń (strona 145), funkcje podstawowe (edytory FBD i UDF) omówienie (strona 156), funkcje specjalne (SFB) (strona 161), schematy programów (strona 288). Pomoc Pomoc kontekstowa (strona 103) 1.2. Zawartość płyty DVD Płyta DVD ROM DVD-ROM zawiera pliki instalacyjne programu LOGO!Soft Comfort oraz dodatkowe materiały informacyjne. Plik Start.html Ten plik stanowi przewodnik po zawartości płyty DVD. Umożliwia wykonanie następujących zadań: Instalacja LOGO!Soft Comfort Uruchomienie programu LOGO!Soft Comfort.

14 1. LOGO!Soft Comfort V7.0 Plik umożliwia też dostęp do następujących materiałów: Rysunki CAD Instrukcje Sterowniki. Foldery na DVD-ROM Poniższa lista prezentuje zawartość folderów znajdujących się na płycie DVD: Folder..CAD zawiera rysunki elementów LOGO! w formacie CAD. Folder..Manual zawiera instrukcję obsługi LOGO! w plikach PDF, które można otworzyć programem AcrobatReader. Folder..Onlinehelp zawiera plik pomocy online dla LOGO!Soft Comfort, który można otworzyć programem AcrobatReader. Folder..Readme zawiera plik readme w formacie HTML, w którym znajdują się informacje przydatne przed zainstalowaniem programu. Folder..Sample zawiera kilka przykładowych aplikacji, prezentujących propozycje rozwiązań projektowych dla wybranych obszarów zastosowań sterownika LOGO!. Foldery..LinuxApplication,..MacApplication (10.4 lub starsze) i..macapplication (10.5 lub nowsze), i..windows Application_win32 i..windows Application_win64, na pełnej wersji DVD-ROM, zawierają pliki instalacyjne programu LOGO!Soft Comfort dla wymienionych systemów operacyjnych. Jako alternatywny sposób instalacji LOGO!Soft Comfort, po prostu skopiuj odpowiedni folder..application na twardy dysk, a następnie uruchom program LOGO!Soft Comfort poprzez wywołanie..applicationlogocomfort. Folder..Windows Application_win32 jest używany dla systemu Windows 32 bit, a folder..windows Application_win64 jest używany dla Windows 64 bit. Folder..MacApplication (10.4 lub starsze) instaluje aplikację na systemach Mac w wersji V10.4 lub starszej, folder..macapplication (10.5 lub nowsze) instaluje aplikację na systemach Mac w wersji V10.5 lub nowszej Co nowego w LOGO!Soft Comfort? Co nowego w LOGO!Soft Comfort V7.0? Poniżej opisane funkcjonalności wprowadzono w LOGO!Soft Comfort V7.0. Nowe konektory LOGO!Soft Comfort V7.0 wprowadza nowe konektory sieciowe: Wejścia sieciowe (strona 151) Analogowe wejścia sieciowe (strona 151) Wyjścia sieciowe (strona 152) Analogowe wyjścia sieciowe (strona 153). 14

15 1. LOGO!Soft Comfort V7.0 Nowe funkcje specjalne SFB Wprowadzono następujące nowe funkcje specjalne SFB: Zegar astronomiczny (strona 188) Filtr analogowy (strona 220) Maks/Min (strona 222) Wartość średnia (strona 225) Stoper (strona 190). Zaktualizowane funkcje specjalne SFB Następujące funkcje specjalne SFB zostały zmodyfikowane: Komunikaty (strona 249) Rejestr przesuwny (strona 268). Funkcje SFB obliczeń analogowych mają obecnie nazwę Instrukcje matematyczne. Funkcje SFB detekcji błędów obliczeń analogowych mają obecnie nazwę Detekcja błędów instrukcji arytmetycznych. Dodatkowo, LOGO!Soft Comfort V7.0 obsługuje nowe parametry referencyjne dla niektórych bloków, na przykład timer i blok filtra analogowego. Nowe moduły bazowe LOGO! Dostępne są w sprzedaży dwa nowe Moduły Bazowe LOGO!: LOGO! 12/24RCE, LOGO!CE. Zasadniczą zmianą w nowych modułach bazowych jest możliwość obsługi sieci Ethernet. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w materiałach informacyjnych i w instrukcji obsługi modułu LOGO!. Nowe właściwości Program LOGO!Soft Comfort V7.0 łącznie ze sprzętem LOGO! 0BA7, ma następujące nowe właściwości: Komunikacja S7. Moduły bazowe mogą komunikować się poprzez sieć Ethernet, zarówno między sobą, jak i z sterownikami SIMATIC lub panelami SIMA- TIC HMI, obsługującymi Ethernet Edytor UDF (funkcje definiowane przez użytkownika) Obsługa kart SD Rejestrator danych (Data log) Test on-line dla sieciowej transmisji danych i komunikatów Diagnostyka błędów sieciowych i błędów odczytu/zapisu kart SD Symulacja komunikacji w sieci Możliwość identyfikacji wersji programu LOGO! 0BA7 Import/eksport nazw I/O 15

16 1. LOGO!Soft Comfort V7.0 Stan I/O Konfiguracja trybu pracy LOGO! master/slave Możliwość wyświetlania informacji referencyjnych w programie roboczym Zamiana bloków Zdalna modyfikacja parametrów. Zmiany funkcjonalności W programie LOGO!Soft Comfort V7.0 wprowadzono następujące zmiany: Maksymalna liczba bloków zwiększona z 200 do 400 Wielkość pamięci programu (RAM) zwiększona z 3800 do 8400 bajtów Liczba flag analogowych zwiększona z 6 do 16 Liczba rejestrów przesuwnych zwiększona z 1 do 4, a ilość bitów rejestru z 8 bitów do 32 bitów Liczba wyjść wirtualnych zwiększona z 16 do 64 Czas buforowania RTC zwiększony z 80 godzin do 20 dni Zmienny współczynnik powiększenia w podglądzie wydruku Dostępne dwie nowe opcje porządkowania obiektów Dostępne dwie nowe metody sortowania bloków według typu lub nazwy bloku Dostępne zawijanie tekstu w polach tekstowych programu Nowe ustawienia kolorów ramki bloków UDF Dodatkowy komunikat potwierdzenia zerowania Licznika godzin podczas ładowania programu Jedna dodatkowa opcja dla wyświetlania ekranu Start Możliwość dołączenia komentarzy do bloków funkcyjnych i przerywania połączeń Dodanie synchronizacji z czasem LAN do funkcji Ustaw zegar. Informacja LOGO!Soft Comfort V7.0 już nie obsługuje karty baterii RTC. Zobacz też LOGO! i LOGO!Soft Comfort w Internecie (strona 19) Zmiany w LOGO!Soft Comfort V6.1 względem wersji V5.x Nowe funkcje specjalne SFB W LOGO!Soft Comfort V6.1 wprowadzono następujące funkcje specjalne SFB: PWM Instrukcje matematyczne (strona 218) Detekcja błędów instrukcji arytmetycznych (strona 270). 16

17 1. LOGO!Soft Comfort V7.0 Zaktualizowane funkcje specjalne SFB Następujące funkcje specjalne SFB mają nowe właściwości: Komunikaty (strona 249) Licznik godzin pracy (strona 194) Timer tygodniowy (strona 183) Timer roczny (strona 185) Watchdog analogowy (strona 208) Licznik góra/dół (strona 191). Dodatkowo, LOGO!Soft Comfort obsługuje nowe parametry referencyjne bloków (strona 5.3.1). Nowy moduł TD w LOGO! LOGO! obsługuje nowy moduł wyświetlacza tekstowego (TD). Moduł LOGO! TD rozszerza możliwości wyświetlania danych i interfejsu użytkownika modułu bazowego LOGO!. Program LOGO!Soft Comfort umożliwia konfigurację następujących właściwości LOGO! TD: Ekran powitalny Przyciski funkcyjne Komunikaty Podświetlenie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w materiałach informacyjnych i w instrukcji obsługi modułu LOGO!. Nowe moduły bazowe LOGO! Dostępne są dwa nowe moduły bazowe LOGO! (z wbudowanym zegarem czasu rzeczywistego): LOGO! 24C, LOGO! 24Co. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w materiałach informacyjnych i w instrukcji obsługi modułu LOGO!. Nowy moduł rozszerzenia LOGO! Dostępny jest nowy moduł rozszerzenia LOGO!: LOGO! AM2 RTD. Moduł rozszerzenia jest wyposażony w dwa wejścia analogowe dla czujników PT100 i/lub PT1000 z typowymi współczynnikami temperaturowymi α = 0, dla obu typów czujników. Typ czujnika jest rozpoznawany automatycznie, nie ma potrzeby wykonywania regulacji lub konfiguracji. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w materiałach informacyjnych i w instrukcji obsługi modułu LOGO!. 17

18 1. LOGO!Soft Comfort V7.0 Nowe właściwości Program LOGO!Soft Comfort V7.0 łącznie ze sprzętem LOGO! 0BA7, ma następujące nowe właściwości: Metoda usuwania programu użytkownika i hasła z LOGO! 0BA6 Dodatkowe języki, wyższa rozdzielczość i funkcja podświetlenia na wyświetlaczu LOGO! 0BA6 Możliwość wykonywania testów on-line dla programów roboczych LAD Wyświetlanie wartości analogowej trendu dla regulatora PI podczas symulacji lub testów on-line Komunikacja modemowa pomiędzy PC i LOGO! 0BA6 Komunikacja USB pomiędzy PC i modułem bazowym LOGO! Nowa karta pamięci, karta baterii i łączona karta pamięć/bateria dla urządzeń LOGO! 0BA6. Zmiany funkcjonalności W programie LOGO!Soft Comfort wprowadzono następujące zmiany: Liczba bloków programu użytkownika zwiększono do 200 bloków Dodatkowa pamięć nieulotna o pojemności 250 bajtów Wsparcie konfiguracji wszystkich zmian I/O w modułach bazowych LOGO! i w modułach rozszerzenia. Poprzednie wersje Informacje o właściwościach wprowadzanych jako nowe w wersjach wcześniejszych niż LOGO!Soft Comfort V6.1, znajdują się w dokumentacji dla starszych wersji programu. Aktualne i poprzednie wersje dokumentacji można pobrać ze strony internetowej LOGO! (strona 19). Zobacz też PWM (strona 215) 1.4. Schemat drabinkowy (LAD), schemat bloków funkcjonalnych (FBD) i funkcje definiowane przez użytkownika (UDF) LOGO!Soft Comfort daje trzy opcjonalne możliwości tworzenia programów roboczych: Schemat drabinkowy (LAD) Schemat bloków funkcjonalnych (FBD) Funkcje definiowane przez użytkownika (UDF). Kto powinien używać opcji schemat drabinkowy (LAD)? Użytkownicy przyzwyczajeni do pracy ze schematami drabinkowymi programów. 18

19 1. LOGO!Soft Comfort V7.0 Kto powinien używać opcji schemat bloków funkcjonalnych (FBD)? Użytkownicy z doświadczeniem w korzystaniu z bloków logicznych i algebry Boole a. Czym są funkcje definiowane przez użytkownika (UDF)? UDF jest zdefiniowanym schematem logicznym grupy bloków funkcyjnych, może być używana jako blok funkcjonalny w opcji FBD. W następnych rozdziałach UDF jest nazywany typem UDF, jego kopia jest nazywana egzemplarzem obiektu UDF. Szczegółowe informacje: Używanie UDF w schemacie programu FBD lub w innej UDF (strona 286). Różnice pomiędzy LAD, FBD i UDF w pomocy online W pomocy online przede wszystkim opisywany jest Edytor FBD, ponieważ jego funkcjonalność jest bardzo zbliżona do Edytora LAD. UDF są omówione osobno. W przypadku różnic pomiędzy edytorami LAD, FBD i UDF, instrukcja omawia te różnice. Poniższy symbol w tekście pomocy oznacza różnice funkcjonalności między LAD, FBD i UDF: Konwertowanie schematów programów Informacje na temat konwertowania schematów programów patrz: konwertowanie 4 LAD do FBD (strona 45) i z FBD do LAD (strona 45). Przełączanie pomiędzy LAD, FBD i UDF Można przełączać tryb pracy edytora poprzez wybór opcji z menu narzędzi (strona 34) LOGO! i LOGO!Soft Comfort w Internecie W zakładce Support na stronie znajduje się komplet informacji na temat LOGO! i LOGO!Soft Comfort: Aktualizacje i nowe wersje oprogramowania LOGO!Soft Comfort (strona 104) Dodatkowe pakiety językowe, których nie ma na płycie LOGO!Soft Comfort DVD Wiele przykładowych programów i aplikacji Często zadawane pytania (FAQ) Instrukcje i materiały szkoleniowe do pobrania Nowości i inne informacje. 19

20 1. LOGO!Soft Comfort V Kompatybilność Kompatybilność z zasobami sprzętowymi poprzednich wersji LOGO! Program LOGO!Soft Comfort V7.0 jest optymalizowany dla urządzeń LOGO! serii 0BA6 i 0BA7 (numer serii urządzenia jest podany w dokumentach dostawy). Można używać tej wersji LOGO!Soft Comfort dla tworzenia programów roboczych dla poprzednich wersji urządzeń LOGO!. Jednakże, nie można ładować programów zawierających nowe funkcje specjalne SFB lub nowe parametry SFB do urządzeń LOGO! starszych niż seria 0BA7. Program LOGO!Soft Comfort udostępnia listę urządzeń kompatybilnych z programem roboczym w pozycji menu Narzędzia Wybór narzędzia (strona 69). Program roboczy może zostać załadowany do każdego urządzenia znajdującego się na liście. LOGO!Soft Comfort V7.0 dodaje dodatkowe funkcjonalności do wielu istniejących funkcji specjalnych SFB. Nie można ładować programów zawierających nowe parametry SFB do urządzeń LOGO! starszych niż seria 0BA7. Można nadal używać konektorów wejść wybranych urządzeń LOGO! 0BA7 tak, jak w wersjach starszych niż 0BA7, to jest jako wejść. Jednakże w serii 0BA7, wejścia te mogą być używane także jako wejścia analogowe lub szybkie liczniki. Istniejące programy LOGO!Soft Comfort, używające tych konektorów jako wejść, będą działały tak, jak w 0BA6 i wcześniejszych seriach. Nowe programy mogą używać wejść analogowych i szybkich liczników. W materiałach informacyjnych i instrukcjach obsługi modułów LOGO! Znajdują się szczegółowe informacje o poszczególnych modułach: LOGO! 12/24RCE, LOGO!CE, LOGO!C, LOGO!Co, LOGO! 12/24RC, LOGO! 12/24RCo, LOGO! 24, LOGO! 24o, LOGO! 24C i LOGO! 24Co. Wszystkie różnice dotyczące funkcjonowania LOGO!Soft Comfort, bazujące na różnicach pomiędzy poprzednimi seriami, a obecnymi modułami LOGO! serii 0BA6 i 0BA7, są opisane oddzielnie. Jeżeli występują różnice w programowaniu dla poszczególnych serii LOGO!, w niniejszej pomocy używany jest poniższy symbol graficzny, sygnalizujący te różnice: Kompatybilność z poprzednimi wersjami LOGO!Soft Comfort Możesz edytować i rozwijać programy robocze utworzone w starszych wersjach LO- GO!Soft Comfort, przy pomocy najnowszej wersji programu LOGO!Soft Comfort. Kompatybilność ze starszymi kartami pamięci LOGO! Informacje o kompatybilności kart pamięci LOGO! znajdują się w instrukcji obsługi modułu LOGO! Program LOGO!Soft Comfort nie ma dostępu do programów zapisanych na kartach pamięci. Urządzenia LOGO! z interfejsem ASi Można podłączyć moduły LOGO! do szyny interfejsu ASi (strona 21) za pomocą modułu komunikacyjnego. W tym przypadku, wejścia i wyjścia ASi zachowują się tak, jak standardowe wejścia/wyjścia. 20

21 1. LOGO!Soft Comfort V7.0 Zobacz też Zasoby sprzętowe LOGO! (strona 289). Znajdują się tam informacje o poszczególnych seriach urządzeń, a także tabela prezentująca funkcje podstawowe i specjalne, dostępne w poszczególnych wersjach sprzętowych LOGO! z interfejsem ASi Interfejs komunikacyjny ASi Zawartość Poniżej podano informacje istotne dla użytkowania LOGO! z zintegrowanym interfejsem ASi. Konwertowanie programów roboczych Schematy programów zawierające wejście interfejsu ASi (strona 22) lub wyjście interfejsu ASi (strona 22), które były utworzone dla poprzednich wersji modułów LOGO!, są konwertowane w następujących operacjach: Gdy program roboczy zostaje przyporządkowany do modułu LOGO! poprzez Narzędzia Wybór narzędzia (strona 69) Gdy program roboczy zostaje załadowany bez modyfikacji do modułu LOGO!. Jeżeli wejścia/wyjścia interfejsu ASi są wycinane ze starszej wersji programu i wklejane do nowego programu dla modułu LOGO!, to wklejone I/O są też konwertowane w nowym programie roboczym. Zasady konwersji Wejścia Ia1 do Ia4 są konwertowane na I13 do I16. Wyjścia Qa1 do Qa4 są konwertowane na Q9 do Q12. Po wykonaniu konwersji okno informacyjne pokazuje wejścia/wyjścia interfejsu ASi, które były konwertowane na wejścia/wyjścia modułu LOGO!. Jeżeli konwersja nie jest zgodna z Twoją aktualną konfiguracją sprzętu, musisz adaptować numery bloków odpowiednich wejść/wyjść za pomocą okna dialogowego Właściwości bloku. Dodatkowe stałe i przyłącza Moduły LOGO! serii od 0BA0 do 0BA2 nie rozróżniają wejść standardowych i wejść interfejsu ASi. Ze względu na modułową strukturę urządzeń od serii 0BA3, numer bloku cyfrowego, analogowego lub interfejsu ASi jest określony poprzez pozycję modułu rozszerzenia w określonym gnieździe. Wejście interfejsu ASi (strona 22). Pozostałe wersje LOGO! także są wyposażone w wejścia Ia używane w szynie ASi (strona 22). Modułowe urządzenia LOGO! od serii 0BA3 nie rozróżniają wejść standardowych i wejść interfejsu ASi. Użytkownik określa typ wejścia na podstawie rodzaju używanych modułów i kolejności ich instalacji. Dlatego też wejścia interfejsu ASi są tu wyświetlane wyłącznie jako wejścia I. 21

22 1. LOGO!Soft Comfort V7.0 Wyjście interfejsu ASi (strona 22). Wyjścia szyny interfejsu ASi (strona 22) mogą być identyfikowane poprzez literę Qa (dostępne tylko w wybranych wersjach LOGO!). Modułowe urządzenia LOGO! od serii 0BA3 nie rozróżniają wyjść standardowych i wyjść interfejsu ASi. Użytkownik określa typ wyjścia na podstawie rodzaju używanych modułów i kolejności ich instalacji. Dlatego też wyjścia interfejsu ASi są oznaczane wyłącznie literą Q Wejście interfejsu ASi Wersje LOGO! typu LB11 mogą być dołączane bezpośrednio do szyny interfejsu ASi. Wejścia interfejsu ASi są oznaczane Ia. Numer bloku wejścia interfejsu ASi jest określany przez konfigurację sprzętu. Schematy programów z wejściami/wyjściami interfejsu ASi są konwertowane do stosowania w modułowych urządzeniach LOGO!. Więcej informacji w rozdziale Konwertowanie programów roboczych (strona 21). Omówienie (strona 145) Wyjście interfejsu ASi Wersje LOGO! typu LB11 mogą być dołączane bezpośrednio do szyny interfejsu ASi. Wyjścia interfejsu ASi są oznaczane Qa. Numer bloku wyjścia interfejsu ASi jest określany przez konfigurację sprzętu. Wyjścia zawsze zachowują stan z poprzedniego cyklu programu. Ich stan nie zmienia się w trakcie bieżącego cyklu programu. Schematy programów z wejściami/wyjściami interfejsu ASi są konwertowane do stosowania w wersjach modułowych LOGO!. Więcej informacji w rozdziale Konwertowanie programów roboczych (strona 21). Omówienie (strona 145). 22

23 2. Interfejs użytkownika Interfejs użytkownika Interfejs użytkownika omówienie Interfejs użytkownika i interfejs programowania Program LOGO!Soft Comfort uruchamia się z pustym interfejsem użytkownika. Kliknij na następującą ikonę:. Wynik: LOGO!Soft Comfort tworzy nowy, pusty program roboczy. Teraz możesz zobaczyć kompletny interfejs użytkownika programu LOGO!Soft Comfort. Większą część ekranu zajmuje interfejs programowania, służący do tworzenia programów roboczych. W interfejsie programowania są rozmieszczone ikony i linki logiczne tworzonego programu roboczego. Dla ułatwienia przeglądania dużych programów, na prawej i dolnej krawędzi interfejsu programowania umieszczono paski przewijania zawartości okna w pionie i w poziomie. 1 Pasek menu 2 Standardowa listwa narzędziowa 3 Interfejs programowania 4 Okno informacyjne 5 Listwa statusowa 23

24 2. Interfejs użytkownika 6 Stałe i konektory Funkcje podstawowe (tylko Edytory FBD i UDF) Funkcje specjalne Profil rejestru danych (tylko FBD i Edytor LAD) UDF (tylko Edytory FBD i UDF) 7 Listwa narzędziowa programowania Pasek menu Pasek menu (strona 33) znajduje się na górze okna programu LOGO!Soft Comfort. Znajdują się tu polecenia edycji i zarządzania tworzonym programem, a także funkcje definiowania domyślnych ustawień użytkownika i polecenia transferu programu do i z modułu LOGO!. Listwa narzędziowa Program LOGO!Soft Comfort ma trzy następującą listwę narzędziową: Standardowa listwa narzędziowa (strona 28) Listwa narzędziowa programowania (strona 31) Listwa narzędziowa symulacji (strona 29). Standardowa listwa narzędziowa Standardowa listwa narzędziowa (strona 28) znajduje się nad interfejsem programowania. Po uruchomieniu programu LOGO!Soft Comfort wyświetlany jest zredukowany standardowa listwa narzędziowa, zawierająca tylko podstawowe funkcje. Standardowa listwa narzędziowa umożliwia bezpośredni dostęp do podstawowych funkcji programu LOGO!Soft Comfort. Po otwarciu programu roboczego do edycji w interfejsie programowania, wyświetli się kompletny standardowa listwa narzędziowa. 24 Przy pomocy tych narzędzi można utworzyć nowy program roboczy, zapisać lub wydrukować aktualny program, wycinać/kopiować i wklejać obiekty, lub uruchomić transfer danych do lub z urządzenia LOGO!. Standardowa listwa narzędziowa może być przeciągnięty w inne miejsce przy pomocy myszy. Po jego zamknięciu, listwa narzędziowa jest zawsze blokowana w górnej części paska menu. Listwa narzędziowa programowania Listwa narzędziowa programowania (strona 31) znajduje się w lewej części ekranu. Jej ikony służą do zmiany trybów edycji, lub do szybkiego i łatwego tworzenia lub edytowania schematu programu. lub Listwa narzędziowa programowania może być przeciągnięta w inne miejsce przy pomocy myszy. Po zamknięciu listwy narzędziowej jest ona zawsze blokowana w górnej części paska menu.

25 2. Interfejs użytkownika Edytor LAD obecnie nie zawiera ikony funkcji podstawowych (SF), ponieważ można tworzyć funkcje logiczne AND i OR poprzez łączenie poszczególnych bloków. Listwa narzędziowa symulacji Ta listwa narzędziowa (strona 29) służy wyłącznie do symulacji programów roboczych. Okno informacyjne Okno informacyjne (strona 25) znajdujące się poniżej interfejsu programowania, po prawej stronie drzewa bloków, wyświetla informacje i komunikaty, a także urządzenia LOGO! do stosowania w Twoim programie roboczym, rekomendowane w menu Narzędzia Określ wersje LOGO! (strona 69). Listwa statusowa Listwa statusowa (strona 26) znajduje się w dolnej części okna programu. Wyświetla aktywne narzędzie, stan programu, współczynnik powiększenia, numer strony programu roboczego oraz wybrane urządzenie LOGO! Opis okna informacyjnego Zawartość Okno informacyjne wyświetla: Komunikaty błędu generowane na początku symulacji, Urządzenia LOGO! określone przez funkcję menu Narzędzia Określ wersje LOGO! (strona 69) lub klawisz funkcyjny [F2] (strona 26), Datę i czas komunikatu, Nazwę programu roboczego, dla którego wygenerowano komunikat. Jeśli otwarto więcej niż jeden program roboczy, łatwo ustalić który program wygenerował komunikat. Na początku trybu symulacji, program roboczy jest analizowany pod kątem wykorzystywanych zasobów i wersji zastosowanego urządzenia LOGO!. Wykorzystywane zasoby i zarejestrowane błędy są wyświetlane w oknie informacyjnym. Okno informacyjne wyświetla informacje w kolejności wystąpienia. Pasek przewijania umożliwia przeglądanie kolejnych stron. Wszystkie komunikaty są usuwane z okna informacyjnego przy zamykaniu programu LOGO!Soft Comfort. Działanie Otwieranie i zamykanie okna informacyjnego jest możliwe przy pomocy komendy menu Widok Okno informacyjne (strona 58) lub przyciskiem funkcyjnym [F4] (strona 26). Okno informacyjne zwykle znajduje się poniżej interfejsu programowania, po prawej stronie drzewa bloków. Można je przeciągnąć myszą i zablokować na górze interfejsu programowania, w taki sam sposób, jak przeciąga się listwę narzędziową. Możliwe jest dowolne przeciąganie okna informacyjnego, a także przemieszczenie go poza obszar programu LOGO!Soft Comfort do otwierania jako samodzielne okno. 25

26 2. Interfejs użytkownika Szybka metoda powiększania/zmniejszania rozmiaru okna informacyjnego (strona 301) Edytowanie tekstów w oknie informacyjnym Możliwe jest usuwanie zaznaczonych wiadomości z okna informacyjnego lub kopiowanie ich do innych aplikacji. Można też dodawać własne komentarze w oknie informacyjnym. Zaznacz myszą tekst w oknie informacyjnym, a następnie użyj tej ikony do skopiowania tekstu do schowka Windows. Ta ikona służy do usuwania zawartości okna informacyjnego. Jak używać komunikatów okna informacyjnego do potrzeb dokumentowania (strona 301) Opis listwy statusowej Listwa statusowa jest podzielona na pięć sekcji, zawiera użyteczne informacje o Twoim programie roboczym Pole informacji. Wyświetla aktualnie używane narzędzie (strona 31). 2 Stan połączenia modemowego. 3 Wyświetla wybrany moduł LOGO! jako podpowiedź programu LOGO!Soft Comfort. Jeśli jeszcze nie wybrałeś wersji LOGO!, lub chcesz zmienić wybór, kliknij dwukrotnie na ikonę LOGO! w celu wyświetlenia dialogu Narzędzia Wybór narzędzia (strona 69). 4 Wyświetla bieżący współczynnik powiększenia (strona 57). 5 Wyświetla numer bieżącej strony programu roboczego Przyciski funkcyjne i skróty Dla ułatwienia pracy z LOGO!Soft Comfort, program ma zaimplementowane przyciski funkcyjne i skróty klawiszowe dla często używanych funkcji. Przyciski funkcyjne w LOGO!Soft Comfort: [F1] Przywołuje kontekstową pomoc online (strona 103) [F2] Narzędzia Określ wersje LOGO! (strona 69) [F3] Symulacja start/stop (strona 70) [F4] Widok Okno informacyjne otwórz/zamknij (strona 58) [F5] Podłącz (strona 32) [F6] Narzędzie: Stałe i konektory (strona 145) [F7] Narzędzie: Funkcje podstawowe (strona 156) [F8] Narzędzie: Funkcje specjalne (strona 161) 26

27 2. Interfejs użytkownika [F9] Narzędzie komentarzy: Wstaw komentarz (strona 32) [F10] Otwieranie paska menu (strona 33) [F11] Narzędzie Rozłącz/Połącz (strona 32). Skróty klawiszowe w LOGO!Soft Comfort: W Menu Plik (strona 33): [Ctrl+N] Plik Nowy (strona 34) (otwieranie domyślnego edytora, ustawionego w menu Narzędzia/Opcje/Edytor) [Ctrl+O] Plik Otwórz (strona 34) [Ctrl+S] Plik Zapisz (strona 35) [Ctrl+F1] Plik Podgląd wydruku (strona 37) [Ctrl+P] Plik Drukuj (strona 37) [Ctrl+ ] Plik Porównaj (strona 41) [Alt+F4] Plik Wyjście (strona 47). W menu edycji (strona 47): [Ctrl+Z] Edycja Cofnij (strona 48) [Ctrl+Y] Edycja Dalej (strona 48) [Ctrl+X] Edycja Wytnij (strona 48) [Ctrl+C] Edycja Kopiuj (strona 49) [Ctrl+V] Edycja Wklej (strona 49) [Ctrl+A] Edycja Zaznacz wszystko (strona 49) [Ctrl+G] Edycja Idź do bloku (strona 49). W menu Widok (strona 56): [Ctrl+M] Wybierz połączenia (strona 58) [Ctrl+kółko myszy] Widok Powiększenie + (strona 57) W menu narzędzi (strona 59): Widok Powiększenie (strona 57). [Ctrl+D] Narzędzia Transfer : PC LOGO! (strona 60) [Ctrl+U] Narzędzia Transfer : LOGO! PC (strona 61) [Ctrl+H] Narzędzia Wybór narzędzia (strona 69). Jak uruchamiać funkcje przy pomocy menu skrótów (strona 302). Zobacz też Listwa narzędziowa symulacji i okno stanu (strona 29). 27

28 2. Interfejs użytkownika 2.5. Listwa narzędziowa Omówienie standardowej listwy narzędziowej Ikony standardowej listwy narzędziowej zapewniają szybki dostęp do poleceń dostępnych także poprzez menu. Ikony komend dostępne w standardowej listwie narzędziowej: Plik: Nowy (strona 34) Otwórz (strona 34) Zamknij (strona 35) Zapisz (strona 35) Drukuj (strona 37) Edycja: Wytnij (strona 48) Kopiuj (strona 49) Wklej (strona 49) Usuń (strona 48) Cofnij (strona 48) Dalej (strona 48) Format: Automatyczne wyrównanie (strona 55) Wyrównaj w pionie (strona 54) Wyrównaj w poziomie (strona 54) Rozłóż w przestrzeni pionowo (strona 55) Rozłóż w przestrzeni poziomo (strona 54) Narzędzia: Zmiana trybu pracy urządzenia LOGO! (strona 63) PC LOGO! (Download) (strona 60) LOGO! PC (Upload) (strona 61) Widok: Zaznacz linie (strona 58) Powiększenie + (strona 57) Powiększenie (strona 57) Plik: Właściwości: Obszar roboczy (strona 37) Konwertuj (LAD FBD) (strona 45) Konwertuj (FBD LAD) (strona 45) Pomoc: Pomoc kontekstowa (strona 103) 28

29 2. Interfejs użytkownika Listwa narzędziowa symulacji i okno stanu Listwa narzędziowa symulacji Listwa narzędziowa otwiera się w momencie uruchomienia trybu symulacji. Zawiera następujące ikony: Ikony (na przykład przełączniki) do ustawiania stanu wejść przez operatora (strona 117) Ikona symulacji awarii zasilania (strona 118), do testowania odpowiedzi układu na zanik zasilania i powrotu do pracy po przywróceniu zasilania Ikony (na przykład lampki) do monitorowania stanu wyjść (strona 118) Ikony sterowania symulacją Ikony kontroli czasu Ikona tabeli danych. Kliknij << w celu częściowego ukrycia listwy narzędziowej. Dla przywrócenia obszaru, kliknij >>. Organizowanie listwy narzędziowej Ta listwa narzędziowa I/O może być przeciągana myszą w dowolny obszar interfejsu programowania, tak jak inna listwa narzędziowa. Jeśli Twój program jest wyjątkowo duży i zawiera wiele wejść/wyjść, możesz też przeciągnąć ikony I/O poza program LOGO!Soft Comfort i otwierać je niezależnie w oddzielnym oknie. Zapewnia to klarowny wygląd obrazu symulacji. Ikony sterowania symulacją Start symulacji Stop symulacji Zatrzymanie symulacji (pauza) Symulacja sieci. Jeżeli dla programu roboczego w LOGO!Soft Comfort nie zdefiniowano adresu IP, to ikona symulacji sieci jest nieaktywna (ma szary kolor). Ikony kontroli czasu Jeżeli programowana jest aplikacja czasu rzeczywistego, można monitorować przebieg zależności czasowych reakcji programu roboczego. Start symulacji w ustalonym czasie lub ustalonej liczbie cykli. Ustaw czas i liczbę cykli przy pomocy poniższych ikon. Ustaw okres i podstawę czasu dla symulacji uzależnionej czasowo lub wybierz określoną liczbę cykli. Wyświetlanie aktualnego czasu w LOGO!Soft Comfort. Modyfikacja aktualnego czasu w LOGO!Soft Comfort. 29

30 2. Interfejs użytkownika Ikona Tabeli danych Podgląd wartości zmiennych VM w tabeli danych. Podczas symulacji, wartości są aktualizowane w każdym cyklu. Podczas testu Online, wartości są aktualizowane po każdej sesji łączności. Wyświetlanie stanu Zasady: Wyświetlanie stanu sygnałów i zmiennych procesu jest aktywowane w menu Narzędzia Opcje: Symulacja (strona 99). Stan 1 lub 0 linii połączenia jest sygnalizowany kolorem. Domyślnie linie połączeń przenoszące sygnał 1 są czerwone. Linie połączeń przenoszące sygnał 0 są niebieskie. Przykład dla edytora FBD: Widok trendu regulatora PI Jeśli Twój program roboczy zawiera jeden lub więcej bloków funkcyjnych regulatora PI, symulacja wyświetli okno widoku trendu na wyjściu analogowym, prezentujące zmiany wartości zmiennych AQ i PV względem parametru SP, w funkcji czasu. W czasie trwania symulacji, widok trendu jest stale aktualizowany, z konfigurowalną częstotliwością próbkowania. Można dowolnie włączać lub wyłączać wyświetlanie poszczególnych wykresów zmiennych trendu AQ, PV i SP. 30

31 2. Interfejs użytkownika Jeśli Twój program roboczy zawiera więcej niż jeden regulator PI, okno widoku trendu będzie miało osobne zakładki dla każdego bloku funkcyjnego regulatora PI Zestaw narzędzi programowania Listwa narzędziowa programowania omówienie Listwa narzędziowa programowania zawiera ikony poleceń dla tworzenia, edycji i testowania programów. Każde z tych narzędzi reprezentuje określony tryb programowania, w którym operacje myszą mają odmienne działania. Narzędzia edycji nie są dostępne jako polecenia menu. lub Katalog elementów schematu programu (strona 31): Otwórz/Zamknij Wybór (strona 31) Narzędzie komentarzy: Wstaw komentarz (strona 32) Rozłącz/Połącz (strona 32) Podłącz (strona 32) Stałe i przyłącza (strona 145) Funkcje podstawowe (tylko edytory FBD i UDF) (strona 156) Funkcje specjalne (strona 161) Funkcja rejestru danych (strona 271) Symulacja (strona 70) Test Online (strona 72) Katalog elementów schematu programu Katalog zawiera hierarchiczną listę wszystkich elementów, które mogą być użyte do tworzenia programu roboczego. Możesz otwierać i zamykać ten katalog poprzez ikony lub listwy narzędziowej programowania. Korzystanie z katalogu jest intuicyjne. Szybki i łatwy sposób wyboru bloków i umieszczania ich w programie (strona 300) Narzędzie Wybór Narzędzie Wybór służy do wyboru i przemieszczania bloków, tekstu i linii połączeń. Zaznaczanie obiektów pojedyncze poprzez kliknięcie lewym klawiszem myszy, lub grupowo poprzez kliknięcie + klawisz [Ctrl]. Można też użyć myszy jako lasso, do otoczenia obiektów prostokątem i zaznaczenia ich. 31

32 2. Interfejs użytkownika Narzędzie Wybór można przywołać w stanie aktywności każdego innego narzędzia, wciskając klawisz [ESC], lub poprzez kliknięcie ikony na pasku narzędzi programowania. Zaznaczanie obiektów (strona 111) Narzędzie Wstaw komentarz Narzędzie służy do wstawiania lub edycji definiowanych przez użytkownika obiektów tekstowych w interfejsie programowania. Zamiast własnych lub nie powiązanych z blokami obiektów tekstowych, możesz też tworzyć etykiety, bezpośrednio przypisane do poszczególnych bloków, które są przemieszczane lub usuwane razem z odpowiednim blokiem. W celu utworzenia przypisanej etykiety, kliknij bezpośrednio wybrany blok, gdy aktywne jest narzędzie Wstaw komentarz. Do każdego bloku może być przypisana tylko jedna etykieta. Możesz określić rodzaj, rozmiar i kolor czcionki, indywidualnie dla każdej etykiety. Pola tekstowe mogą być definiowane w opcji formatowania Zwijanie tekstu. Zmiana rozmiaru pola tekstowego odbywa się poprzez przeciągniecie i upuszczenie znaczników w narożniku prostokąta. Nie można zmieniać rozmiaru pól tekstowych, które nie są zdefiniowane w formacie Zwijanie tekstu. Dokumentacja schematu programu (strona 115) Narzędzie Rozłącz/Połącz Narzędzie służy do rozłączania i łączenia połączeń pomiędzy blokami. Do przecięcia połączenia, kliknij lewym klawiszem myszy w celu zaznaczenia wybranej linii, gdy aktywne jest narzędzie Rozłącz/Połącz. Połączenie bloków jest zastępowane przez odnośnik do wspólnego bloku. Odnośnik jest sygnowany numerem strony, numerem bloku i danymi we/wy wspólnego bloku. Przerwij połączenie (strona 113) Narzędzie Podłącz Narzędzie służy do łączenia bloków. Aby dokonać połączenia, ustaw kursor myszy na wejściu lub wyjściu bloku i wciśnij lewy klawisz myszy. Trzymając wciśnięty klawisz, przemieść kursor myszy od wybranego punktu początkowego do punktu docelowego. Zwolnij klawisz myszy zostanie zakotwiczone połączenie obu zacisków we/wy. Podczas tworzenia połączenia, jest ono przedstawiane w formie linii prostej pomiędzy punktem startowym i kursorem myszy. Zakotwiczone połączenie jest prezentowane w formie linii łamanej, złożonej z poziomych i pionowych odcinków, które mogą być przemieszczane przy pomocy narzędzia Wybór (strona 31). Łączenie bloków (strona 109). 32

33 2. Interfejs użytkownika 2.6. Pasek menu Pasek menu omówienie Omówienie Pasek menu zawiera funkcje i polecenia, służące do administrowania i edycji programu roboczego dla Twojego modułu LOGO! oraz funkcje pomocy kontekstowej. Menu plików (strona 33) Menu edycji (strona 47) Menu formatu (strona 53) Menu widoku (strona 56) Menu narzędzi (strona 59) Menu okna (strona 101) Menu pomocy (strona 102) Menu Plik Menu Plik omówienie Menu Plik zawiera polecenia związane z zarządzaniem plikami. Znajdują się tu też polecenia otwierania, zapisywania i tworzenia programów roboczych, definiowania ogólnych właściwości pliku oraz drukowania. Nowy (strona 34) Otwórz (strona 34) Zamknij (strona 35) Zamknij wszystko (strona 35) Zapisz (strona 35) Zapisz jako (strona 36) Obszar roboczy (strona 37) Podgląd wydruku (strona 37) Drukuj (strona 37) Właściwości (strona 38) Porównaj (strona 41) Ustawienia komunikatów (strona 46) Wyjście (strona 47). Dostępne tylko w edytorze LAD: Konwertuj (LAD FBD) (strona 45). Dostępne tylko w edytorze FBD: Konwertuj (FBD LAD) (strona 45). 33

34 2. Interfejs użytkownika Plik Nowy polecenie menu Nowy Polecenie otwarcia nowego okna z pustym interfejsem programowania, w edytorze LAD, FBD lub UDF, zależnie Twoich od ustawień programu. W zależności od domyślnych ustawień użytkownika, otworzy się okno z odpowiednią liczbą zakładek, w których możesz określić właściwości tworzonego programu roboczego. Okno to może zostać przywołane później, w celu wprowadzenia lub modyfikacji właściwości w menu Plik Właściwości (strona 38). Sekcje programu uprzednio umieszczone w schowku przy pomocy funkcji Wytnij lub Kopiuj, pozostają w schowku i mogą być wklejone do nowego programu roboczego. Ikona tego polecenia menu znajduje się też w standardowym pasku narzędzi (strona 28). Przełączanie pomiędzy LAD, FBD i UDF Domyślny edytor do tworzenia nowego programu roboczego może zostać wybrany w menu Narzędzia Opcje: Standardowy edytor (strona 94). Wybierz FBD Diagram Edytor, Edytor LAD lub Edytor UDF z rozwijanej listy Standardowy Edytor. Nowy program roboczy będzie tworzony przy pomocy edytora LAD, FBD lub UDF, zależnie od dokonanego wyboru Plik Otwórz Plik Otwórz Polecenie otwiera okno dialogowe, w którym można wybrać i otworzyć wcześniej utworzony program roboczy, do dalszej edycji w interfejsie programowania. Schematy programów utworzone przez LOGO!Soft Comfort mają rozszerzenia nazwy pliku *.lsc, *.lld, *.bin i *.lma. Załadowany program roboczy otwiera się w oknie Nowy. Ikona tego polecenia menu znajduje się też w standardowym pasku narzędzi (strona 28). Programy robocze z LOGO!Soft Standard Użytkownik może też importować pliki utworzone w programie LOGO!Soft Standard (rozszerzenie nazwy pliku = *.lgo). Wybierz rodzaj wyświetlanych plików w oknie Typ Pliku. Program LOGO!Soft Comfort wygeneruje graficzny układ programu roboczego. Alternatywy Możesz też otworzyć program roboczy w jeden z poniższych sposobów: W oknie LOGO!Soft Comfort można przeciągnąć plik programu roboczego do interfejsu programowania. Po zwolnieniu klawisza myszy w interfejsie programowania, program LOGO!Soft Comfort otworzy ten plik w oknie Nowy. 34

35 2. Interfejs użytkownika Podwójne kliknięcie pliku z rozszerzeniem *.lsc, *.lld, *.bin lub *.lma w eksploratorze Windows, automatycznie otworzy ten plik w LOGO!Soft Comfort. Co się dzieje z zawartością schowka? Obiekty programu umieszczone w schowku Windows przy pomocy funkcji Wytnij lub Kopiuj, są przechowywane w schowku i mogą być wklejone do nowego programu roboczego. Ostatnio używane pliki Na końcu menu Plik znajduje się lista plików, które były ostatnio otwierane przez LOGO!Soft Comfort Plik Zamknij Plik Zamknij Kliknij na polecenie menu Zamknij w celu zamknięcia aktywnego okna. Jeżeli program roboczy nie został zapisany, wyświetli się okno dialogowe zapisu pliku. Ikona tego polecenia menu znajduje się też w standardowym pasku narzędzi (strona 28). Jako alternatywne działanie, możesz kliknąć prawym klawiszem myszy na zakładkę schematu programu i wybrać polecenie Zamknij z menu skrótów Plik Zamknij wszystko Kliknij na polecenie menu Zamknij wszystko w celu zamknięcia wszystkich otwartych okien. Jeżeli przynajmniej jeden program roboczy nie został zapisany, wyświetli się okno dialogowe wyboru pliku do zapisania. Wszystkie zaznaczone programy zostaną zapisane Plik Zapisz Plik Zapisz Przy pierwszym zapisie nowo utworzonego programu, otworzy się okno dialogowe, w którym możesz określić ścieżkę i nazwę pliku, pod którą będzie zapisany Twój program roboczy. Szczegółowe informacje w rozdziale Plik Zapisz jako (strona 36). Jeżeli zapisywana jest zmodyfikowana wersja istniejącego programu, wykonywany jest szybki zapis. Poprzednia wersja programu jest zastępowana przez aktu- 35

36 2. Interfejs użytkownika alną. Zmodyfikowany plik jest zapisywany w tej samej lokalizacji i pod tą samą nazwą co plik źródłowy. Ikona tego polecenia menu znajduje się też w standardowym pasku narzędzi (strona 28). Jako alternatywne działanie, możesz kliknąć prawym klawiszem myszy na zakładkę schematu programu i wybrać polecenie Zapisz z menu skrótów Plik Zapisz jako Otworzy się okno dialogowe, w którym możesz określić ścieżkę i nazwę pliku, pod którą będzie zapisany Twój program roboczy. Umożliwia to zapisanie zmodyfikowanego programu pod zmienioną nazwą lub w innej lokalizacji, zachowując jednocześnie niezmienioną poprzednią wersję. Typy plików, które mogą zostać zapisane wymieniono poniżej: LOGO!Soft Comfort plik FBD (*.lsc) LOGO!Soft Comfort plik LAD (*.lld) LOGO! plik UDF (*.Ima) LOGO!Soft Standard plik (*.lgo) Dokument w formacie Acrobat (*.pdf) Plik graficzny JPG (*.jpg) Plik graficzny bitmapy (*.bmp) Plik binarny (*.bin). Na karcie pamięci SD mogą być zapisywane tylko programy FBD: format (*.bin). Domyślne rozszerzenia nazwy pliku LOGO!Soft Comfort to: *.lsc dla programów FBD, *.lld dla programów LAD, lub *.lma dla programów UDF. Możesz też eksportować programy do starszych wersji LOGO!Soft, wybranie typu pliku *.lgo spowoduje zapis w formacie LOGO!Soft Standard. W tym przypadku nie są brane pod uwagę dodatkowe informacje, takie jak układ graficzny położenia bloków. Jeśli Twój program roboczy zawiera funkcje nieobsługiwane przez LOGO!Soft Standard, to LOGO!Soft Comfort wygeneruje komunikat błędu eksportu. W celach prezentacyjnych możesz też zapisać program roboczy w formacie graficznym: *.jpg, *.bmp lub jako dokument AcrobatReader w formacie *.pdf. Jednakże te pliki nie zawierają informacji o logicznej budowie programu i nie mogą być ponownie otwarte w LOGO!Soft Comfort. Format Acrobat Reader oferuje dodatkową właściwość. Zapisanie programu roboczego w pliku *.pdf generuje dokument całkowicie identyczny z wydrukiem programu. Przykładowo: dokument ten może być rozpowszechniony wśród użytkowników nie dysponujących oprogramowaniem LOGO!Soft Comfort, dając im możliwość zapoznania się z projektem. Jako alternatywne działanie, możesz kliknąć prawym klawiszem myszy na zakładkę schematu programu i wybrać polecenie Zapisz jako z menu skrótów. 36

37 2. Interfejs użytkownika Plik Obszar roboczy Polecenie otwiera okno dialogowe, w którym możesz określić obszar roboczy dla tworzenia wydruków programów roboczych. Można zdefiniować format papieru, marginesy strony, ustawienie poziomej lub pionowej orientacji wydruku. LOGO!Soft Comfort oferuje możliwość wydruku wielostronicowego, z ustawianym na ekranie pozycjonowaniem zmiany strony. Obszar wydruku jest definiowany przez użytkownika. Podział programu roboczego na strony: poprzez menu Plik Właściwości (strona 38). Wprowadzone tutaj parametry nie mają wpływu na ustawienia drukarki. Wybierz ustawienia drukarki w menu Plik Drukuj (strona 37). Na koniec możesz określić zakres wydruku w menu Narzędzia Opcje: Drukuj (strona 96) Plik Podgląd wydruku Opcja Podgląd wydruku pozwala podejrzeć wygląd wydruku programu roboczego. Odpowiednie ikony umożliwiają przewijanie stron. Można też używać klawiszy Powiększ lub Pomniejsz, zmieniających skalę obrazu w krokach 25%. Drukowanie jest możliwe bezpośrednio z okna podglądu Plik Drukuj Polecenie menu Drukuj Polecenie otwiera okno dialogowe, w którym możesz wybrać informacje do wydrukowania. Dialog wydruku można otworzyć też z menu Narzędzia Opcje: Drukuj (strona 96). 37

38 2. Interfejs użytkownika Notatka Opcja Komentarz odpowiada informacjom wprowadzonym przez użytkownika w zakładce Komentarz okna dialogowego Właściwości. Więcej informacji w rozdziale Plik Właściwości (strona 38). Opcja Pomijaj puste strony umożliwia pominięcie stron nie zawierających żadnych obiektów graficznych. Puste strony są uwzględnione w numeracji stron, co spowoduje nieciągłość numeracji po ich pominięciu. W oknie dialogowym drukarki możesz określić domyślną drukarkę i właściwości wydruku. Zaawansowane właściwości drukarki można ustawić w systemowym panelu sterowania drukarek. Format AcrobatReader oferuje dodatkową właściwość. Zapisanie programu roboczego w pliku *.pdf generuje dokument całkowicie identyczny z wydrukiem programu. Dokument ten może być rozpowszechniony wśród użytkowników nie dysponujących oprogramowaniem LOGO!Soft Comfort, dając im możliwość zapoznania się z projektem. Ikona tego polecenia menu znajduje się też w standardowym pasku narzędzi (strona 28). Ustawienia formatu wydruku patrz Plik Obszar roboczy (strona 37) Plik Właściwości Okno dialogowe Właściwości zawiera następujące zakładki: Ogólne Komentarz Statystyka Obszar roboczy Parametr. Zobacz też Plik Właściwości Ogólne (strona 38) Plik Właściwości Komentarz (strona 39) Plik Właściwości Statystyka (strona 39) Plik Właściwości Obszar roboczy (strona 39) Plik Właściwości Parametr (strona 39) Plik Właściwości Ogólne W zakładce Ogólne okna dialogowego Właściwości wprowadza się szczegóły dotyczące bieżącego programu roboczego. Odpowiednie pola przeznaczone są do wprowadzenia informacji związanych z projektem i danymi firmy. W tym oknie można szybko określić wersję Twoich programów roboczych. 38

39 2. Interfejs użytkownika Jako alternatywę dla tekstu z nazwą firmy, możesz określić plik graficzny *.bmp lub *.jpg z logo firmy. Właściwość ta umożliwia personalizowanie wyglądu plików Twojego programu. Po zaznaczeniu pola wyboru Pokaż w nowym pliku, każdorazowo przy tworzeniu nowego programu roboczego będzie się pojawiało okno wprowadzania tych informacji. Jak zidentyfikować wersję mojego programu roboczego (strona 302) Plik Właściwości Komentarz W zakładce Komentarz możesz wprowadzić opis programu roboczego i powiązane z nim notatki. Podczas drukowania programu roboczego poprzez polecenie Plik Drukuj (strona 37), możesz wybrać drukowanie tych komentarzy na oddzielnej stronie Plik Właściwości Statystyka Zakładka Statystyka pokazuje datę utworzenia programu roboczego i ostatniego autora Plik Właściwości Obszar roboczy Polecenie menu Obszar roboczy W zakładce Obszar roboczy możesz określić sposób i liczbę stron, na których będzie drukowany Twój program roboczy. Zakładka umożliwia podgląd stronicowania wydruku. Po wybraniu więcej niż jednej strony, podział stron będzie zaznaczony w formie białych linii w interfejsie programowania. Twój program roboczy będzie drukowany zgodnie z tymi ustawieniami. Należy pamiętać, że połączenia przechodzące na inne strony są wycinane na papierowym wydruku. Zaleca się utworzenie odsyłaczy poprzez podział pliku w tych pozycjach przy pomocy narzędzia Rozłącz/Połącz (strona 32). W menu Plik Obszar roboczy (strona 37) możesz określić rozmiar papieru, wyrównanie strony i marginesy. Ikona tego polecenia menu znajduje się też w standardowym pasku narzędzi (strona 28) Plik Właściwości Parametr Gdy program roboczy jest przesyłany do modułu LOGO!, wszystkie parametry zakładki Parametr są też przesyłane i zapisywane. W polu Nazwa programu wpisuje się nazwę programu roboczego (maksimum 16 znaków). Przesłana nazwa programu roboczego będzie prezentowana na wyświetlaczu modułu LOGO!. Możliwe jest przyporządkowanie hasła do Twojego programu roboczego, zmiana lub usunięcie istniejącego hasła. Dla przyporządkowania nowego hasła, należy dwukrotnie wpisać hasło w dwa pola tekstowe Nowe hasło, a następnie potwier- 39

40 2. Interfejs użytkownika dzić OK. Hasło może mieć długość maksimum 10 znaków. W celu zmiany hasła, należy najpierw wpisać dotychczasowe hasło w polu Aktualne hasło, a następnie dwukrotnie wpisać nowe hasło w dwa pola tekstowe Nowe hasło i potwierdzić OK. Można też zawsze usunąć zabezpieczenie programu hasłem. W tym celu należy najpierw wpisać dotychczasowe hasło w polu Aktualne hasło, a pola tekstowe Nowe hasło pozostawić puste i potwierdzić operację OK. Hasło chroni Twój program roboczy w LOGO!. Możesz zawsze otwierać lub edytować programy robocze poprzez LOGO!Soft Comfort, niezależnie czy są one zabezpieczone hasłem, czy nie. Dla chronionych hasłem programów roboczych, zabezpieczenie dotyczy przeglądania i edycji programów załadowanych do modułu LOGO!, oraz pobrania programu roboczego z LOGO! do komputera. W opcji Wyświetl w LOGO! po włączeniu możesz ustalić, co będzie wyświetlane po włączeniu zasilania modułu LOGO!. Opcje wyboru są następujące: Wyświetl datę i czas Wyświetl wejścia i wyjścia Wyświetl menu. W opcji Zachowanie wyjść analogowych w trybie STOP możesz ustalić stan wyjść analogowych LOGO! w trybie zatrzymania STOP. Opcje wyboru są następujące: AQ1 i AQ2 zachowują ostatnie wartości AQ1 i AQ2 przyjmują zdefiniowane wartości. W opcji Ustaw zakres wartości wyjść analogowych możesz ustalić zakres napięć/prądów dla wyjść analogowych. Opcje wyboru są następujące: 0 20 ma/0 10 V, 4 20 ma. W opcji Ustaw pozycje AI3 i AI4 możesz aktywować opcjonalne wejścia AI3 i AI4 w urządzeniach LOGO! 0BA6 i 0BA7, które mają opcję czterech wejść analogowych. Dla urządzeń LOGO! 0BA6 i 0BA7 obsługujących cztery wejścia analogowe, możesz wybrać, ile z nich używać. Opcje wyboru są następujące: 2 AI: tylko wejścia AI1 i AI2, odpowiadające zaciskom wejściowym I7 i I8 są dostępne dla Twojego programu roboczego 4 AI: wejścia AI1 i AI2, odpowiadające zaciskom wejściowym I7 i I8 oraz AI3 i AI4 (zaciski I1 i I2) są dostępne dla Twojego programu roboczego. Urządzenia LOGO! 0BA7 obsługują 8 wejść analogowych i 24 wejścia cyfrowe. Konfiguracja zakładek i pól wprowadzania danych w oknie Właściwości zależy od wersji modułu LOGO! wybranej w menu Narzędzia Wybór narzędzia (strona 69). Właściwość dostępna tylko w Edytorach FBD i LAD. 40

41 2. Interfejs użytkownika Plik Porównaj Funkcja ta służy do porównywania dwóch programów roboczych. LOGO!Soft Comfort nie rozpoznaje różnic w wyglądzie graficznym bloków ani w komentarzach. Zasady stosowania Oba programy robocze musza być otwarte w LOGO!Soft Comfort. Alternatywnie możesz też porównać program otwarty w LOGO!Soft Comfort z programem w urządzeniu LOGO!. Możesz porównywać tylko programy robocze tego samego typu, to jest: *.lsc z *.lsc, *.lld z *.lld, lub *.lma z *.lma. ➀ ➁ ➂ ➃ Wybierz dwa programy robocze do porównania. Kliknij przycisk Start. Możesz użyć dwóch klawiszy strzałek do maksymalizacji obszaru wyświetlania jednego programu roboczego, jednakże drugi program roboczy zostanie wtedy ukryty. Tutaj LOGO!Soft Comfort wyświetli różnice pomiędzy programami: Liczba bloków Parametry bloków Dodatkowe/brakujące bloki Różnice sprzętowe Różnice tekstu komunikatów FB (tekst i wykresy słupkowe) Różnice połączeń Różnice parametrów w wierszach mapowania VM Różnice parametrów połączeń sieci Ethernet. 41

42 2. Interfejs użytkownika Porównywanie dwóch programów roboczych z ustawieniami tablicy wymiany danych VM Przy porównywaniu dwóch programów roboczych z ustawieniami tablicy wymiany danych VM, LOGO!Soft Comfort porównuje dwa wiersze i wyświetla wynik porównania. Wyświetlane są tylko różnice pomiędzy dwiema pierwszymi różniącymi się wierszami. Po znalezieniu dwóch różniących się wierszy, LOGO!Soft Comfort zatrzymuje porównywanie kolejnych wierszy. Poniższe rysunki prezentują przykładowe okna mapowania VM dla dwóch programów roboczych. Jak pokazano dalej na prezentacji wyników porównania, nazwy parametrów w wierszu 1 tablicy wymiany danych VM są różne dla dwóch programów roboczych. 42

43 2. Interfejs użytkownika Porównanie dwóch programów roboczych z połączeniem do sieci Ethernet Przy porównywaniu dwóch programów roboczych z połączeniem do sieci Ethernet, LOGO!Soft Comfort porównuje ich konfiguracje połączeń do sieci Ethernet, a następnie wyświetla wynik porównania. Jeżeli pojawi się różnica w konfiguracji ustawień połączenia, LOGO!Soft Comfort zatrzyma porównywanie dalszych ustawień. Poniższe rysunki prezentują różne adresy modułów i różnice w połączeniach do sieci Ethernet: 43

44 2. Interfejs użytkownika Poniżej pokazano wyniki porównania dwóch programów roboczych, w których inne są ustawienia adresów modułów, oraz odmienne adresy IP dla dwóch modułów bazowych, używanych jako klient. Edytowanie Wszystkie opcje są dostępne dla niezależnego edytowania dwóch programów roboczych. Różnice sprzętowe Jeżeli w dwóch programach zostały skonfigurowane różne urządzenia LOGO!, zostanie wygenerowana znaczna liczba komunikatów niezgodności. Dla uniknięcia tych komunikatów należy ustawić identyczne urządzenia w obu programach. Notatka Przy porównywaniu programów roboczych z wewnętrznymi znacznikami, w niektórych przypadkach LOGO!Soft Comfort raportuje więcej różnic, niż jest w rzeczywistości. LOGO!Soft Comfort zapewnia szybki i łatwy sposób zmiany rozmiaru okna programu. Zobacz też temat: Jak uruchamiać funkcje przy pomocy menu skrótów. 44

45 2. Interfejs użytkownika Plik Konwertuj (LAD FBD) Użyj tej funkcji do konwertowania Twojego programu roboczego z postaci LAD do FBD. Podczas konwersji z LAD do FBD stosowane są następujące reguły: Szeregowe połączenie przełączników jest konwertowane na blok AND. Równoległe połączenie przełączników jest konwertowane na blok OR. Komentarze użytkownika nie są dołączane, ponieważ ich położenie w programie roboczym nie może być określone na podstawie bloków. Rozgałęzienia (połączenia, w których wyjście bloku jest podłączone do wielu wejść bloków i przynajmniej jedno wejście jest podłączone do wielu wyjść bloków) są konwertowane na blok OR. Wejściami bloku OR są wszystkie wyjścia bloków rozgałęzienia. Wyjście bloku OR jest podłączone do wszystkich wejść bloków z rozgałęzienia. Flagi wewnętrzne są rozdzielane, a bieżące ścieżki są łączone. Omówienie konwersji odwrotnej: Plik Konwertuj (FBD LAD) (strona 45). Ta funkcja jest nieaktywna w edytorze UDF Plik Konwertuj (FBD LAD) Użyj tej funkcji do konwertowania Twojego programu roboczego z postaci FBD do LAD. Podczas konwersji z FBD do LAD stosowane są następujące reguły: Bloki AND są konwertowane na szeregowe połączenie przełączników. Bloki OR są konwertowane na równoległe połączenie przełączników. Komentarze dla funkcji elementarnych nie są przenoszone do LAD, ponieważ funkcje te są konwertowane na sieci przełączników. Dlatego komentarz nie może być przypisany jednoznacznie. W edytorze LAD, komentarze są przypisane do wszystkich przełączników danego wejścia. Komentarze użytkownika nie są dołączane, ponieważ ich pozycja w programie roboczym nie może być zdefiniowana na podstawie bloków. Funkcje XOR bloków muszą być konwertowane na odpowiednią logikę LAD, zawierającą przełączniki zwierne i rozwierne. Notatka W pewnych sytuacjach, całkowita liczba bloków w Twoim programie roboczym może wzrosnąć podczas konwertowania. Może wtedy nastąpić przekroczenie dozwolonej liczby bloków w twoim urządzeniu LOGO!. Dlatego też nie zawsze jest możliwa konwersja z edytora FBD do LAD. 45

46 2. Interfejs użytkownika Rozwiązanie: w menu Narzędzia Wybór narzędzia, wybierz aktualnie stosowaną wersję LOGO!. Rozpocznij konwertowanie programu do LAD. Następnie, w menu Narzędzia Określ wersje LOGO! sprawdź, które serie urządzeń są kompatybilne z programem roboczym. Jeśli Twój schemat programu zawiera blok UDF, nie możesz użyć tej funkcji do konwersji z edytora FBD do LAD. Omówienie konwersji odwrotnej: Plik Konwertuj (LAD FBD) (strona 45). Ta funkcja jest nieaktywna w edytorze UDF Plik Ustawienia komunikatów Użyj tego polecenia do konfiguracji ustawień komunikatów, mających zastosowanie do wszystkich komunikatów. Globalne ustawienia właściwości komunikatów są następujące: Korzystaj z nowych możliwości: LOGO!Soft Comfort V6.0 i V7.0 zapewnia nowe możliwości konfigurowania komunikatów (strona 249). Jeśli chcesz korzystać z tych funkcji, zaznacz pole wyboru Nowe właściwości. Nie zaznaczaj tego pola, jeśli chcesz używać właściwości komunikatów zgodnych z wersjami starszymi niż V6.0 (strona 262). Pamiętaj, że po zaznaczeniu nowych właściwości, powrót do poprzedniej funkcjonalności może spowodować utratę danych komunikatów. Zestaw znaków 1: określa pierwszy zestaw znaków dla komunikatów. Komunikaty mogą zawierać znaki zarówno z zestawu znaków 1 jak i zestawu znaków 2. Każdy zestaw znaków może być wybrany jako domyślny dla danego komunikatu. Zestaw znaków 2: określa drugi zestaw znaków dla komunikatów. Komunikaty mogą zawierać znaki zarówno z zestawu znaków 1 jak i zestawu znaków 2. Każdy zestaw znaków może być wybrany jako domyślny dla danego komunikatu. Timer filtrowania wejść analogowych: czas ten określa częstotliwość odświeżania wartości analogowych, wyświetlanych w komunikatach. Czas podawany jest milisekundach. Ustawienia timera przewijania: dla wiadomości animowanych, timer ten określa szybkość migania lub przewijania wiadomości na wewnętrznym wyświetlaczu LOGO! lub LOGO! TD. Czas podawany jest milisekundach, możesz użyć sąsiedniego przycisku do wywołania graficznego regulatora tego czasu. 46

47 2. Interfejs użytkownika Zestaw znaków w LOGO! Obsługiwane zestawy znaków Program LOGO!Soft Comfort, wewnętrzny wyświetlacz LOGO!, oraz LOGO! TD, obsługują następujące zestawy znaków: Nazwa standardu Obsługuje języki Link internetowy ISO Latin-1 Angielski Niemiecki Włoski Hiszpański (częściowo) Holenderski (częściowo) ISO Cyrylica Rosyjski ISO Latin-5 Turecki ISO Latin-10 Francuski GB-2312/GBK Chiński Chiński Shift-JIS Japoński Japoński Szczegółowy opis funkcjonowania tych ustawień patrz funkcja Komunikaty (strona 249). Ta funkcja jest nieaktywna w edytorze UDF Plik Wyjście Program LOGO!Soft Comfort zostanie zamknięty. Jeśli jesteś w trakcie edycji programu roboczego lub wprowadzone zmiany nie zostały zapisane, otworzy się okno dialogowe zapisu danych przed zamknięciem. W tym oknie możesz wybrać otwarte programy robocze, które mają być zapisane. Alternatywnie, możesz zamknąć program LOGO!Soft Comfort bez zapisywania programów roboczych. W tym celu kliknij Zamknij bez zapisu. Szybka metoda zamknięcia aplikacji LOGO!Soft Comfort bez zapamiętywania danych (strona 302) Menu edycji Menu edycji omówienie W menu edycji znajdują się polecenia służące do edycji Twojego programu roboczego. Podstawowe polecenia do tworzenia i edycji schematu programu znajdują się też w ikonach listwy narzędziowej programowania. Cofnij (strona 48) Dalej (strona 48) Usuń (strona 48) Wytnij (strona 48) Kopiuj (strona 49) 47

48 2. Interfejs użytkownika Wklej (strona 49) Zaznacz wszystko (strona 49) Idź do bloku (strona 49) Przesuń na warstwę górną (strona 50) Przesuń na warstwę dolną (strona 50) Nazwy wejść/wyjść (strona 50) Właściwości bloku (strona 51) Właściwości bloków (wszystkie bloki) (strona 51) Usuń połączenie (strona 52) Edycja Cofnij Edycja Cofnij Polecenie to pozwala cofnąć działania wykonane w interfejsie programowania. Ustaw wskaźnik myszy na poleceniu menu Cofnij i zatrzymaj go tam na chwilę. Otworzy się podpowiedź (strona 58) prezentująca działania, które możesz cofnąć poprzez kliknięcie pozycji menu. Możesz cofnąć do 30 wykonanych czynności. Ikona tego polecenia menu znajduje się też w standardowym pasku narzędzi (strona 28) Edycja Dalej Edycja Dalej Funkcja Dalej odwraca działanie ostatnio wykonanego polecenia Cofnij. Kliknij na polecenie menu w celu otwarcia podpowiedzi (strona 58) dla czynności, które mogą być powtórzone. Ikona tego polecenia menu znajduje się też w standardowym pasku narzędzi (strona 28) Edycja Usuń Edycja Usuń Polecenie usunięcia zaznaczonych obiektów, bez kopiowania ich do schowka. Możesz przywrócić usunięte obiekty przy pomocy funkcji Cofnij Edycja Wytnij Edycja Wytnij Polecenie usunięcia z interfejsu programowania jednego lub wielu zaznaczonych obiektów, na przykład bloków i/lub linii łączących, oraz skopiowania ich do schowka. Ikona tego polecenia menu znajduje się też w standardowym pasku narzędzi (strona 28). 48

49 2. Interfejs użytkownika Edycja Kopiuj Edycja Kopiuj Polecenie służy do kopiowania do schowka jednego lub wielu zaznaczonych obiektów, na przykład bloków, tekstu. Ikona tego polecenia menu znajduje się też w standardowym pasku narzędzi (strona 28) Edycja Wklej Polecenie kopiuje zawartość schowka do interfejsu programowania. Pozycja wklejania znajduje się pod uprzednio zaznaczonym obiektem lub w miejscu oznaczonym kliknięciem myszy. Ikona tego polecenia menu znajduje się też w standardowym pasku narzędzi (strona 28). Edycja Wklej Możesz wklejać zawartość schowka tylko wtedy, gdy dostępne są wystarczające dane. Blok wymaga określonych zasobów danych (strona 292), zależnie od typu bloku. Jeżeli system nie dysponuje wystarczającą liczbą zasobów, zostanie wygenerowany komunikat błędu. Linie połączeń z otwartymi końcami nie mogą być wklejane. Mogą one zostać wklejone tylko wtedy, gdy łączą dwa bloki i zostały skopiowane do schowka razem z tymi blokami Edycja Zaznacz wszystko Polecenie służy do zaznaczenia wszystkich obiektów (bloków, linii połączeń i etykiet) w interfejsie programowania Edycja Idź do bloku Możesz użyć tego polecenia do przejrzenia listy wszystkich użytych bloków, włącznie z informacjami o numerach, nazwach i typach bloków. Domyślnie, lista bloków jest sortowana według typu. Możesz też sortować bloki według nazw lub numerów. Program LOGO!Soft Comfort obsługuje rozszerzone wyszukiwanie bloków. Możesz wprowadzić w polu Nazwa bloku fragment nazwy, na przykład *p?. Wyświetlone zostaną wszystkie bloki, których nazwy zawierają literę p. Symbol * zastępuje ciąg znaków, a symbol? zastępuje pojedynczy znak. 49

50 2. Interfejs użytkownika Możesz zaznaczyć blok bezpośrednio na liście w celu podświetlenia go w interfejsie programowania Edycja Przesuń na warstwę górną Możesz użyć tego polecenia do przeniesienia na wierzch jednego z pokrywających się obiektów Edycja Przesuń na warstwę dolną Możesz użyć tego polecenia do przeniesienia na spód jednego z pokrywających się obiektów Edycja Nazwy wejść/wyjść Polecenie umożliwia wprowadzenie nazw zacisków wejściowych i wyjściowych (nazw przyłączy). Poprzez menu Narzędzia Opcje Ekran (strona 95) określ, czy nazwy te mają być wyświetlane w interfejsie programowania. W oknie dialogowym Narzędzia Opcje Drukuj (strona 96) określ, czy nazwy i listy połączeń mają być włączone do wydruku programu roboczego. Po wprowadzeniu nazw zacisków wejściowych i wyjściowych w oknie dialogowym nazwy przyłączy, możesz kliknąć przycisk Eksport, w celu zapisania nazw w pliku.csv. Możesz też importować do programu LOGO!Soft Comfort plik.csv, zawierający informacje o nazwach przyłączy, poprzez kliknięcie przycisku Import. To polecenie menu jest nieaktywne w funkcji Edytor UDF. 50

51 2. Interfejs użytkownika Edycja Właściwości bloku Polecenie to wyświetla właściwości bloku dla bloków zaznaczonych w interfejsie programowania. Okno dialogowe Właściwości bloku zawiera kilka zakładek. Każdy blok ma zakładkę Komentarz, w której możesz wprowadzić odpowiednie komentarze dotyczące bloku. Dla niektórych bloków dostępna jest zakładka Parametr, w której możesz zdefiniować specyficzne parametry bloku. Początkowe parametry symulacji są konfigurowane w zakładce Symulacja. Możesz też przywołać właściwości bloku przez kliknięcie prawym klawiszem myszy na wybrany blok i wybranie polecenia Właściwości bloku z menu skrótów Edycja Właściwości bloków (wszystkie bloki) Polecenie to otwiera okno z dwiema sekcjami. W lewej sekcji możesz zobaczyć listę wszystkich bloków używanych w Twoim programie. Kliknij nazwę bloku, aby wyświetlić jego parametry w prawej kolumnie. Możesz teraz edytować te parametry i zatwierdzić zmiany klawiszem Zastosuj. Jeśli nie zaakceptujesz zmiany parametrów i wybierzesz inny blok, to nazwa zmodyfikowanego bloku będzie podświetlona na niebiesko. Wszystkie zmiany są ignorowane po kliknięciu przycisku Anuluj. Potwierdzenie zmian i zamknięcie okna klawiszem OK. Możesz sortować bloki według nazwy lub numeru poprzez kliknięcie przycisku w prawym górnym rogu listy. Możliwe jest wyszukiwanie bloków według części nazwy. Szczegółowe informacje: Edycja Idź do bloku (strona 49). Po zaznaczeniu pola wyboru Zaznacz blok na rysunku, zaznaczanie kolejnych bloków na liście spowoduje ich podświetlenie w programie roboczym. Funkcje specjalne (strona 161) Funkcje podstawowe (strona 156) Stałe i konektory (strona 145) Rejestr danych (strona 271) UDF (strona 274). 51

52 2. Interfejs użytkownika Edycja Usuń połączenie Możesz usunąć połączenie przy pomocy narzędzia Rozłącz/Połącz, ręcznie lub automatycznie. W tym oknie dialogowym możesz wybrać jeden lub oba poniższe typy przerywanych połączeń: Połączenia prowadzone poprzez blok Połączenia przekraczające ustaloną długość. Potwierdź te ustawienia klawiszem OK, a program LOGO!Soft Comfort przetnie odpowiednie połączenia. Jeśli zaznaczysz pole wyboru Usuń połączenie przy Imporcie/Ładowaniu, powyższe ustawienia będą też stosowane w następujących przypadkach: Podczas ładowania (transferu) programu roboczego z LOGO! do programu LOGO!Soft Comfort Podczas importu (otwierania) programu roboczego utworzonego w programie LOGO!Soft Standard lub LOGO!Soft Comfort. Zobacz też Rozłącz/Połącz (strona 32) Edycja Edycja właściwości UDF Polecenie menu służy do konfigurowania właściwości UDF (funkcje definiowane przez użytkownika). Więcej informacji na temat właściwości UDF patrz Konfiguruj właściwości UDF w rozdziale Edycja UDF (strona 277). To polecenie menu jest dostępne tylko w edytorze UDF. 52

53 2. Interfejs użytkownika Menu Format Menu Format omówienie Menu zawiera opcje formatowania dla etykiet i grup funkcji. Możesz definiować rozmiar i styl czcionki, oraz sposób wyrównania tekstu dla wybranych obiektów. Czcionka (strona 53) Zwijanie tekstu (strona 53) Wyrównanie (strona 54) Ustawianie odstępów (strona 56) Wyrównanie odstępów (strona 56) Format Czcionka Możesz określić rodzaj i rozmiar czcionki, oraz kolor tekstu. W celu zmiany formatu dla istniejących obiektów tekstowych, musisz najpierw je zaznaczyć. Następnie określ żądane atrybuty czcionki i kliknij przycisk OK w celu zastosowania zmian. Możesz ustalić domyślny format tekstu. Nowe obiekty tekstowe będą wyświetlane przy użyciu tego domyślnego formatu Format Zwijanie tekstu Narzędzie Wstaw komentarz (strona 32) umożliwia wprowadzanie lub edycję komentarzy i definiowanych przez użytkownika obiektów tekstowych, w interfejsie programowania. Możesz zwiększać lub zmniejszać rozmiar pola tekstowego (zwykle szerokość pola), poprzez przeciągnięcie uchwytów prostokąta. Przykład: Podczas przeciągania uchwytu w celu zmniejszenia rozmiaru pola, zawartość jest automatycznie zmniejszana do nowego rozmiaru. 53

54 2. Interfejs użytkownika Format Wyrównanie Polecenie udostępnia różne opcje wyrównywania/adjustowania etykiet i bloków funkcyjnych: Wyrównaj w pionie (strona 54) Wyrównaj w poziomie (strona 54) Rozłóż w przestrzeni poziomo (strona 54) Rozłóż w przestrzeni pionowo (strona 55) Automatyczne wyrównanie (strona 55) Format Wyrównanie Wyrównaj w pionie Format Wyrównaj w pionie Zaznaczone obiekty są wyrównywane pionowo do obiektów z wyższym numerem bloku lub do obiektów uprzednio zaznaczonych w programie roboczym. Ikona tego polecenia menu znajduje się też w standardowym pasku narzędzi (strona 28) Format Wyrównanie Wyrównaj w poziomie Format Wyrównaj w poziomie Zaznaczone obiekty są wyrównywane poziomo do obiektów z wyższym numerem bloku lub do obiektów uprzednio zaznaczonych w programie roboczym. Ikona tego polecenia menu znajduje się też w standardowym pasku narzędzi (strona 28) Format Wyrównanie Rozłóż w przestrzeni poziomo Format Rozłóż w przestrzeni poziomo To polecenie menu służy do wstawiania w poziomie spacji pomiędzy zaznaczonymi obiektami. Po wybraniu tego polecenia menu, wyświetli się następujący dialog: Możesz ustalić odległość od 10 do 3000, z krokiem co 5. Możesz też zaznaczyć pole wyboru Użyj domyślnej dla ustalenia domyślnej odległości. Ikona tego polecenia menu znajduje się też w standardowym pasku narzędzi (strona 28). 54

55 2. Interfejs użytkownika Format Wyrównanie Rozłóż w przestrzeni pionowo Format Rozłóż w przestrzeni pionowo To polecenie menu służy do wstawiania w pionie spacji pomiędzy zaznaczonymi obiektami. Po wybraniu tego polecenia menu, wyświetli się dialog identyczny jak w: Format Wyrównanie Rozłóż w przestrzeni pionowo (strona 55). Możesz ustalić odległość od 10 do 3000, z krokiem co 5. Możesz też zaznaczyć pole wyboru Użyj domyślnej dla ustalenia domyślnej odległości. Ikona tego polecenia menu znajduje się też w standardowym pasku narzędzi (strona 28) Format Wyrównanie Automatyczne wyrównanie Menu Format Automatyczne wyrównanie Zaznaczone obiekty są automatycznie wyrównywane w kierunku poziomym i pionowym. Niewielkie przemieszczenia bloków są wyrównywane do wspólnej linii. Odniesieniem dla pionowego wyrównania jest najwyżej położony blok w kolumnie. Odniesieniem dla poziomego wyrównania jest blok najbardziej wysunięty w lewo. 55

56 2. Interfejs użytkownika Ikona tego polecenia menu znajduje się też w standardowym pasku narzędzi (strona 28) Format Ustawianie odstępów Narzędzie to pomaga uporządkować różne obiekty programu roboczego w interfejsie programowania. Siatka jest domyślnie włączona. Możesz zmieniać gęstość siatki z krokiem 5 punktów. Jeżeli jest aktywna opcja Przyciągnij blok do siatki, program LOGO!Soft Comfort wyrównuje położenie obiektów do najbliższej linii siatki. Pozwala to uniknąć pionowych i poziomych przesunięć obiektów. W celu indywidualnego, precyzyjnego pozycjonowania obiektów w interfejsie programowania, zablokuj funkcję Przyciągnij blok do siatki. Jeżeli jest aktywna opcja Przyciągnij połączenia do siatki, program LOGO!Soft Comfort wyrównuje linie połączeń między obiektami do najbliższej linii siatki. W celu dowolnego prowadzenia połączeń w interfejsie programowania, zablokuj funkcję Przyciągnij połączenia do siatki. Możesz ukryć lub wyświetlić siatkę przy pomocy pola wyboru Widoczna siatka. Zaznaczenie pola wyboru Użyj domyślnie zapamięta Twoje ustawienia jako domyślne dla programów roboczych LOGO!Soft Comfort Format Wyrównanie odstępów Jeżeli przy zablokowanej siatce zostały zmienione ustawienia siatki lub wstawionych obiektów, to pozycjonowanie obiektów może nie być zgodne z liniami siatki. Polecenie to ponownie wyrównuje położenie zaznaczonych obiektów do linii siatki Menu Widok Menu Widok omówienie W menu Widok, możesz ustalić współczynnik powiększenia dla wyświetlania Twojego schematu, oraz zdecydować o wyświetleniu lub ukryciu poszczególnych okien programu. Powiększenie (strona 57) Powiększ (strona 57) Pomniejsz (strona 57) Listwa narzędziowa (strona 58) Zaznacz linie (strona 58) Okno informacyjne (strona 58) Listwa statusowa (strona 58) Podpowiedzi (strona 58). 56

57 2. Interfejs użytkownika Widok Powiększenie LOGO!Soft Comfort oferuje możliwości powiększania i zmniejszania obrazu wyświetlanego programu roboczego. Po wybraniu opcji Powiększenie otwiera się okno dialogowe, w którym możesz ustawić współczynnik powiększenia, poprzez wybór z listy lub wpisanie w odpowiednim oknie. Jeśli wybierzesz niewłaściwy współczynnik powiększenia, obiekty na ekranie mogą być nieostre, dlatego w miarę możliwości należy wybierać jeden z domyślnych współczynników powiększenia. Efekt ten nie ma wpływu na wygląd wydruku programu roboczego. LOGO!Soft Comfort umożliwia szybki i łatwy sposób zmiany rozmiaru okna programu. (strona 302) Widok Powiększ Widok Powiększ Współczynnik powiększenia obrazu jest zwiększany o ustalone wartości: 25 (min.) (domyślny) (maks.) Ikona tego polecenia menu znajduje się też w standardowym pasku narzędzi (strona 28). LOGO!Soft Comfort umożliwia szybki i łatwy sposób zmiany rozmiaru okna programu. Zobacz też Szybki i łatwy sposób zmiany rozmiaru okna programu (strona 302) Widok Pomniejsz Widok Pomniejsz Współczynnik powiększenia obrazu jest zmniejszany o ustalone wartości: 400 (maks.) (domyślny) (min.) Ikona tego polecenia menu znajduje się też w standardowym pasku narzędzi (strona 28). LOGO!Soft Comfort umożliwia szybki i łatwy sposób zmiany rozmiaru okna programu. Zobacz też Szybki i łatwy sposób zmiany rozmiaru okna programu (strona 302). 57

58 2. Interfejs użytkownika Widok Listwa narzędziowa Polecenie pozwala pokazać lub ukryć zaznaczoną listwę narzędziową. Standard: Pokaż/Ukryj standardową listwę narzędziową (strona 28) Narzędzia: Pokaż/Ukryj listwę narzędziową programowania (strona 31) Widok Zaznacz linie Widok Zaznacz linie Przy tym ustawieniu, wszystkie połączenia (linie), prowadzące do lub z zaznaczonych bloków, są pokazywane w kolorze. Jeżeli zostanie wybrane pojedyncze połączenie, skonfigurowane przy pomocy tej funkcji, to zaznaczone połączenie jest podświetlone kolorem. Także po wybraniu bloku skonfigurowanego przy pomocy tej funkcji, blok referencyjny dla zaznaczonych bloków zostanie wyświetlony z czerwoną ramką. W menu Narzędzia Opcje: Ekran (strona 95) możesz też wybrać, czy połączenia mają być etykietowane. W menu Narzędzia Opcje: Kolory (strona 100) możesz ustalić kolory używane do wyświetlania połączeń Widok Okno informacyjne To polecenie menu może być używane do wyświetlenia/ukrycia okna informacyjnego (strona 25). Możesz też użyć klawisza funkcyjnego [F4] (strona 26). Okno informacyjne znajduje się poniżej interfejsu programowania, po prawej stronie drzewa bloków Widok Listwa statusowa To polecenie menu służy do pokazania lub ukrycia listwy statusowej (strona 26) Widok Podpowiedzi W LOGO!Soft Comfort, możesz używać funkcji mouse-over-button (zmiany wyglądu klawisza ekranowego) do wyświetlania nazwy ikony, reprezentującej podpowiedź. Jest to pomocne do szybkiego wywołania funkcji reprezentowanej przez ikonę, bez potrzeby wywoływania menu lub funkcji pomocy. 58

59 2. Interfejs użytkownika Menu narzędzi Menu narzędzi omówienie Menu narzędzi zawiera następujące polecenia: Transfer (strona 59) Określ wersje LOGO! (strona 69) Wybór narzędzia (strona 69) Symulacja (strona 70) Parametry symulacji (strona 70) Online test (strona 72) Podłącz modem (strona 73) Odłącz modem (strona 76) Połączenia ethernetowe (strona 76) Tablica wymiany danych VM (strona 81) Opcje (strona 94) Narzędzia Transfer Przy pomocy poleceń z tego menu możesz dokonać transferu danych pomiędzy modułem bazowym LOGO! a programem LOGO!Soft Comfort. Zasady stosowania Przed rozpoczęciem transferu danych pomiędzy modułem bazowym LOGO! a programem LOGO!Soft Comfort, należy skonfigurować interfejs komunikacyjny poprzez polecenie menu Narzędzia Opcje: Interfejs komunikacyjny (strona 97) w programie LOGO!Soft Comfort, oraz przygotować moduł bazowy LOGO! do transferu danych w ustawieniach menu PC/Card PC LOGO!. Notatka Podczas transferu danych moduł bazowy LOGO! nie może być w trybie pracy RUN, ani w trybie edycji. Więcej informacji na temat ustawień menu PC/Card PC LOGO! patrz Instrukcja obsługi LOGO!. Przegląd poleceń menu Transfer Menu Narzędzia Transfer zawiera następujące polecenia: Narzędzia Transfer: PC LOGO! (strona 60) Narzędzia Transfer: LOGO! PC (strona 61) Narzędzia Transfer: Konfiguracja adresu sieciowego (strona 62) Narzędzia Transfer: Konfiguracja trybu Normal/Slave (strona 62) Narzędzia Transfer: Ustaw zegar (strona 64) Narzędzia Transfer: Zmiana trybu pracy urządzenia LOGO! (strona 63) 59

60 2. Interfejs użytkownika Narzędzia Transfer: Czas letni/czas zimowy (strona 65) Narzędzia Transfer: Wyczyść program i hasło użytkownika (strona 65) Narzędzia Transfer: Ustaw ekran powitalny LOGO! TD (strona 66) Narzędzia Transfer: Licznik godzin (strona 65) Narzędzia Transfer: Pokaż wersję FW (strona 67) Narzędzia Transfer: Status wejść/wyjść (strona 67) Narzędzia Transfer: Pobierz Data Log (strona 68) Narzędzia Transfer: Diagnostyka (strona 68) Narzędzia Transfer PC LOGO! Narzędzia Transfer: PC LOGO! Polecenie służy do załadowania programu roboczego utworzonego w aplikacji LOGO!Soft Comfort do modułu bazowego LOGO!. Możesz też w tym celu użyć klawisza wyświetlonego w standardowym pasku narzędzi (strona 28). Przygotowania Przed załadowaniem programu, system określa minimalną wersję sprzętową LOGO!, wymaganą dla Twojego programu roboczego. Modułowy system LOGO! zawsze zapewnia wszystkie dostępne zasoby I/O (strona 295) dla Twojego programu roboczego. Tylko od użytkownika zależy decyzja o zainstalowaniu odpowiedniej ilości modułów rozszerzeń w układzie bazowym. Ładowanie przez sieć Ethernet (tylko 0BA7) Przed nawiązaniem łączności przez sieć Ethernet otworzy się dialog Konfiguruj adres IP, w którym należy potwierdzić lub skonfigurować adres IP: LOGO!Soft Comfort pamięta ostatnio używany adres IP. Możesz kliknąć klawisz Wybierz w celu wyświetlenia dialogu Wybierz adres IP i wybrania innego adresu. 60

61 2. Interfejs użytkownika W tym oknie dialogowym, możesz wykryć, dodać, usunąć lub edytować adres IP. Więcej informacji patrz Narzędzia Opcje: Interfejs komunikacyjny (strona 97). Jeśli chcesz skopiować program roboczy na kartę SD, możesz zaznaczyć pole wyboru Kopiuj na kartę SD w oknie dialogowym Konfiguruj adres IP. Komunikaty błędu Jeżeli Twój program roboczy nie mógł być załadowany do modułu bazowego LOGO!, lub wystąpił błąd podczas ładowania, transfer jest przerywany i wyświetla się odpowiedni komunikat błędu. Użytkownik jest informowany, np. o nierozpoznanej wersji LOGO!, a następnie może wybrać kontynuację lub przerwanie ładowania. Poprawne załadowanie programu jest potwierdzane komunikatem na listwie statusowej. Komunikaty dotyczące transferu danych są wyświetlane na listwie statusowej i w oknie informacyjnym. Szczegóły komunikatów błędu są wyświetlane w oknie informacyjnym. Hasło Jeżeli przyporządkowałeś hasło do Twojego programu roboczego, zostaniesz poproszony o wprowadzenie tego hasła przed transferem danych do LOGO!. Program roboczy zostanie przesłany do LOGO! tylko pod warunkiem wpisania właściwego hasła. To polecenie menu jest nieaktywne w edytorze UDF. Zobacz też Plik Właściwości (strona 38) Narzędzia Transfer Konfiguracja adresu sieciowego (tylko 0BA7) (strona 62) Narzędzia Transfer LOGO! PC Narzędzia Transfer: LOGO! PC Możesz użyć tego polecenia menu do załadowania programu roboczego z modułu bazowego LOGO! do programu LOGO!Soft Comfort. Możesz też użyć klawisza wyświetlonego w standardowym pasku narzędzi (strona 28). Pobieranie przez sieć Ethernet (tylko 0BA7) Patrz Ładowanie przez sieć Ethernet w Narzędzia Transfer PC LOGO! (strona 60). Utracone informacje graficzne Program importowany z LOGO! do LOGO!Soft Comfort nie zawiera żadnych informacji graficznych o wyglądzie bloków w interfejsie programowania. Odpowiedni układ graficzny dla programu roboczego jest wtedy generowany automatycznie. Wygenerowany program roboczy ma wygląd typowego schematu blokowego LO- 61

62 2. Interfejs użytkownika GO!Soft Comfort, poza przypadkami wielokrotnego wystąpieniem tego samego bloku, zamiast którego są wyświetlane przyłącza bloku. Rozmieszczenie bloków jest zawsze aranżowane od górnego lewego narożnika interfejsu programowania. W razie potrzeby możesz używać paska przewijania do podglądu programu roboczego. Przerywanie połączeń Jeśli zostało zaznaczone pole wyboru Usuń połączenie podczas importu/pobierania w oknie dialogowym Narzędzia Opcje: Przerwij połączenie (strona 96), odpowiednie połączenia są przerywane podczas pobierania programu z LOGO! do komputera PC, zgodnie z zasadami zdefiniowanymi w tym oknie dialogowym. Hasło Na początku pobierania z LOGO! programu roboczego zabezpieczonego hasłem, użytkownik jest proszony o wpisanie hasła dostępu. Brak lub błędne hasło spowoduje przerwanie transferu i wyświetlenie komunikat błędu. Zobacz też Narzędzia Opcje: Interfejs komunikacyjny (strona 97) Narzędzia Transfer Konfiguracja adresu sieciowego (tylko 0BA7) Polecenie menu umożliwia zmianę adresu IP modułu bazowego LOGO!. Wyświetlany jest następujący dialog: Możesz ręcznie wpisać oryginalny adres IP docelowego modułu bazowego i nowy adres IP. Możesz też użyć przycisku Wybierz w celu wyświetlenia dialogu Wybierz adres IP, a następnie wybrać adres IP docelowego modułu bazowego i nowy adres IP. Więcej informacji na temat okna dialogowego Wybierz adres IP patrz: Narzędzia Opcje: Interfejs komunikacyjny (strona 97) Narzędzia Transfer Konfiguracja trybu Normal/Slave (tylko 0BA7) Możesz użyć tego polecenia menu do przełączenia modułu bazowego LOGO! pomiędzy trybami pracy Normal i Slave, oraz przeprowadzić odpowiednią konfigurację. 62

63 2. Interfejs użytkownika Wyświetlany jest poniższy dialog Konfiguracja trybu Normal/Slave: Możesz ręcznie wpisać docelowy adres IP modułu bazowego, albo użyć przycisku Wybierz w celu wybrania jednego z zapamiętanych adresów. Po wybraniu trybu Slave, musisz wprowadzić swój adres Master IP: Notatka Moduł bazowy LOGO! automatycznie wykona restart, w celu zastosowania zmian konfiguracji wprowadzonych w programie LOGO!Soft Comfort, w następujących przypadkach: Przełączenie trybu pracy (z trybu Normal do Slave lub odwrotnie) Zmiana adresu Master IP w trybie Slave Zobacz też Narzędzia Transfer PC LOGO! (strona 60) Narzędzia Transfer Zmiana trybu pracy urządzenia LOGO! Narzędzia Transfer Zmiana trybu pracy urządzenia LOGO! Ta funkcja specjalna jest dostępna tylko w urządzeniach serii 0BA4 lub nowszych. Kliknięcie na ten symbol zmienia tryb pracy podłączonego modułu LOGO! z trybu STOP na tryb RUN lub odwrotnie. 63

64 2. Interfejs użytkownika Narzędzia Transfer Ustaw zegar Ta opcja menu służy do podglądu i ustawiania daty i czasu w podłączonym module LOGO!. Kliknij na Aktualny czas w celu wpisania aktualnego czasu systemowego PC do LOGO!Soft Comfort. Ustawianie zegara dla pojedynczego modułu bazowego Kliknij na przycisk Pojedynczy moduł bazowy, a następnie kliknij Zapisz. Pojawi się dialogowe Konfiguruj adres IP, umożliwiający wybór modułu bazowego, w którym ma być ustawiony czas, (poprzez wybranie jego adresu IP). Ręczne wpisywanie danych Możesz wpisać dane ręcznie z klawiatury, poprzez kliknięcie na pole numeryczne zamiast na strzałkę ikony ustawiania daty i czasu. LOGO!Soft Comfort automatycznie skoryguje nieprawidłowo wpisane wartości. Synchronizacja czasu Kliknij na przycisk LAN, a następnie kliknij Zapisz. Zostanie wykonana synchronizacja czasu we wszystkich modułach bazowych, pracujących w tym samym segmencie sieci, co lokalny komputer PC, na którym uruchomiono program LO- GO!Soft Comfort. W wyniku tej operacji, czas wszystkich modułów bazowych jest automatycznie ustawiany według skonfigurowanych wartości daty/czasu. Zobacz też Narzędzia Opcje: Interfejs komunikacyjny (strona 97). 64

65 2. Interfejs użytkownika Narzędzia Transfer Czas letni/czas zimowy To polecenie menu umożliwia automatyczną zmianę ustawień zegara LOGO! na czas letni/zimowy. Po aktywacji zmiany czasu na letni/zimowy, możesz określić metodę zmiany czasu właściwą dla danego kraju: EU: Unia Europejska, UK: Wielka Brytania i Irlandia Płn., US1/US2: USA, Australia, Tasmania, Nowa Zelandia. Dowolnie: metoda zmiany czasu konfigurowana przez użytkownika Dla opcji Dowolnie, należy wpisać miesiąc i dzień zmiany czasu. Początkiem czasu letniego jest godzina 02:00 + wprowadzona poprawka czasu końcem czasu letniego jest 03:00 wprowadzona poprawka czasu. W USA zmieniono zasady stosowania czasu letniego w 2007 roku. Opcja US1 odpowiada konwencji stosowanej przed 2007 rokiem, natomiast US2 odpowiada konwencji z 2007roku, w której czas letni obowiązuje od godziny 2:00 w drugą niedzielę marca, do godziny 2:00 w pierwszą niedzielę listopada (według lokalnej strefy czasowej). Funkcja ta jest obsługiwana tylko przez Urządzenia LOGO! od serii 0BA3. Opcja US2 jest obsługiwana tylko przez Urządzenia LOGO! od serii 0BA6. Zobacz też Narzędzia Opcje: Interfejs komunikacyjny (strona 97) Narzędzia Transfer Licznik godzin Polecenie służy do odczytu licznika godzin podłączonego modułu LOGO!. Możesz też pobrać stan licznika godzin z urządzenia LOGO! z programem zabezpieczonym hasłem, bez potrzeby wprowadzania hasła. Tylko urządzenia LOGO! wersji 0BA3 obsługują tą funkcję. Możesz też tylko przenieść licznik godzin z LOGO! nie wyposażonego w czerwony moduł, ponieważ usunięcie tego modułu spowoduje skasowanie programu LOGO!. Zobacz też Narzędzia Opcje: Interfejs komunikacyjny (strona 97) Narzędzia Transfer Wyczyść program i hasło użytkownika Użyj tego polecenia do usunięcia programu roboczego z podłączonego urządzenia LOGO!. Ewentualnie hasło dostępu też zostanie usunięte. 65

66 2. Interfejs użytkownika Otworzy się okno dialogowe, w którym należy potwierdzić zamiar usunięcia z urządzenia LOGO! zarówno programu roboczego, jak i hasła (jeżeli jest). Po potwierdzeniu polecenia, LOGO!Soft Comfort wykona operację kasowania. Jeśli nie potwierdzisz polecenia, program LOGO!Soft Comfort nie wykona żadnego działania, a program roboczy i hasło (jeżeli jest) pozostanie w urządzeniu LOGO!. Urządzenia LOGO! starsze niż wersja 0BA6 nie obsługują tej funkcji. Próba użycia tej funkcji w starszych urządzeniach spowoduje wyświetlenie przez program LOGO!Soft Comfort odpowiedniego komunikatu informacyjnego. Zobacz też Narzędzia Opcje: Interfejs komunikacyjny (strona 97) Narzędzia Transfer Ustaw ekran powitalny LOGO! TD Użyj tego polecenia do skonfigurowania ekranu powitalnego na wyświetlaczu LOGO! TD przy pomocy wybranego zestawu znaków. W oknie dialogowym możesz też użyć przycisku Czytaj do wyświetlenia uprzednio skonfigurowanego ekranu powitalnego, który jest przechowywany w pamięci modułu bazowego LOGO!, lub zapisać aktualnie skonfigurowany ekran powitalny przy pomocy klawisza Zapisz. Moduł bazowy LOGO! aktualizuje ekran powitalny LOGO! TD, zgodnie z aktualną zawartością pamięci. Wybierz zestaw znaków do zastosowania na ekranie powitalnym i wprowadź z klawiatury tekst w wyświetlonym oknie edycji. Ekran powitalny LOGO! może zawierać wyłącznie tekst. Urządzenia LOGO! starsze niż wersja 0BA6 nie obsługują tej funkcji. Próba użycia tej funkcji w starszych urządzeniach spowoduje wyświetlenie przez program LOGO!Soft Comfort odpowiedniego komunikatu informacyjnego. Kopiowanie i wklejanie tekstu Podczas wpisywania tekstu w wyświetlonym oknie edycji, możesz używać skrótów klawiaturowych funkcji Kopiuj (Ctrl-c) i Wklej (Ctrl-v). Możliwe jest kopiowanie i wklejanie ciągów znakowych pomiędzy dowolnymi dokumentami w Twoim komputerze, tekstów komunikatów, nazw stanów we/wy, oraz tekstów w obszarze edycji ekranu powitalnego LOGO! TD. Program LOGO!Soft Comfort weryfikuje, czy wklejane ciągi tekstowe są zgodne z wybranym zestawem znaków. Nie możesz używać Ctrl-x do wycinania fragmentów tekstu, z wyjątkiem wycinania z innych dokumentów w Twoim komputerze. Program LOGO!Soft Comfort nie obsługuje operacji Wytnij w tekstach komunikatów, nazwach stanów we/wy, oraz tekstach w obszarze edycji ekranu powitalnego LOGO! TD. Zobacz też Narzędzia Opcje: Interfejs komunikacyjny (strona 97). 66

67 2. Interfejs użytkownika Narzędzia Transfer Pokaż wersję FW (tylko 0BA7) Użyj tego polecenia do identyfikacji wersji modułu bazowego LOGO!. Do identyfikacji wersji program LOGO!Soft Comfort wykorzystuje interfejs komunikacyjny wybrany w menu Narzędzia Opcje: Interfejs komunikacyjny (strona 97) Narzędzia Transfer Stan I/O (tylko 0BA7) Polecenie menu wyświetla i rejestruje informację o stanie wszystkich we/wy. Do prezentacji stanu we/wy program LOGO!Soft Comfort wykorzystuje interfejs komunikacyjny wybrany w menu Narzędzia Opcje: Interfejs komunikacyjny (strona 97). Wszystkie informacje o stanie we/wy mogą być później eksportowane do pliku CSV. Wyświetl konfigurację W opcji Pokaż, możesz wybrać linie we/wy do wyświetlenia. Stany zaznaczonych we/wy są wyświetlane w oknie stanu. Właściwości Liczba rekordów, to maksymalna liczba zapisów stanu. Możesz wybrać wartość od 20 do 100. Czas odświeżania, to interwał pomiędzy kolejnymi cyklami odświeżania stanu we/wy. Możesz wybrać wartość od 500 ms do 3000 ms. 67

68 2. Interfejs użytkownika Plik Log Wszystkie informacje o stanie we/wy mogą być eksportowane do pliku,csv. Możesz zmienić lub usunąć ścieżkę dostępu do zapisu pliku Log. W celu zapisania informacji o stanie we/wy do pliku.csv, wykonaj następujące czynności: 1. Kliknij przycisk Zmień i określ ścieżkę dostępu do zapisu pliku Log. 2. Kliknij przycisk OK. Program LOGO!Soft Comfort zapisze informacje o stanie we/wy do wskazanego pliku Log. Możesz też usunąć ścieżkę dostępu do zapisu pliku Log, poprzez kliknięcie przycisku Usuń. Jeżeli nie został określony plik Log, kliknięcie OK spowoduje zamknięcie okna podglądu staniu we/wy bez zapisu do pliku Narzędzia Transfer Pobierz Data Log (tylko 0BA7) To polecenie menu służy do załadowania rejestru danych z pamięci EEPROM do komputera PC, gdy moduł bazowy jest w trybie roboczym Run. Plik jest zapisywany w formacie.csv, który może być otwierany w programie Microsoft Excel lub w edytorze tekstowym. Do załadowania rejestru danych program LOGO!Soft Comfort wykorzystuje interfejs komunikacyjny wybrany w menu Narzędzia Opcje: Interfejs komunikacyjny (strona 97) Narzędzia Transfer Diagnostyka (tylko 0BA7) Funkcja diagnostyki dostarcza informacji o podstawowych błędach, takich jak błędy dostępu do sieci, błędy szyny modułów rozszerzeń, błędy zapisu/odczytu lub zabezpieczenia przed zapisem dla karty SD. Możesz używać tego polecenia w LOGO!Soft Comfort do przeglądania informacji o błędach oraz do kasowania wybranych rekordów błędów. Przy pomocy przycisku Odśwież możesz pobrać aktualną informacje o błędach z podłączonego modułu bazowego. Program LO- GO!Soft Comfort korzysta w tym celu z interfejsu komunikacyjnego wybranego w menu Narzędzia Opcje: Interfejs komunikacyjny (strona 97). 68

69 2. Interfejs użytkownika Funkcja Diagnostyka jest dostępna tylko dla LOGO! 0BA Narzędzia Określ wersje LOGO! Po kliknięciu na to polecenie menu, LOGO!Soft Comfort określi minimalne wymagania sprzętowe wersji modułu LOGO! dla danego programu roboczego. Wynik jest wyświetlany na listwie statusowej. Okno informacyjne prezentuje wszystkie wersje, do których możesz załadować program. Zamiennie można użyć klawisza funkcyjnego [F2] (strona 26) do wykonania tego polecenia menu Narzędzia Wybór narzędzia Dostępne są dwie opcje wyboru urządzenia podczas tworzenia programu w LO- GO!Soft Comfort: Możesz najpierw utworzyć program, a następnie określić wymaganą wersję LOGO! poprzez dialog Narzędzia Określ wersje LOGO! (strona 69). Możesz najpierw wybrać wersję LOGO!, dla której powstanie Twój program roboczy, poprzez dialog Narzędzia Wybór narzędzia. Możesz też przywołać dialog wyboru sprzętu poprzez podwójne kliknięcie ikony LOGO! na listwie statusowej. Dialog wyboru sprzętu prezentuje dostępne zasoby bloków i pamięci. Jeżeli utworzony program roboczy używa określonych bloków, to dialog wyboru sprzętu wyświetli tylko takie urządzenia LOGO!, w których dostępne są te bloki. 69

70 2. Interfejs użytkownika Narzędzia Symulacja Wstęp Funkcja Symulacja umożliwia przetestowanie programu i modyfikację jego parametrów przed załadowaniem do modułu LOGO!. Umożliwia to kontrolę poprawności i optymalizację programu. Tryb symulacji Dla uruchomienia tej funkcji i przejścia do trybu symulacji, kliknij ikonę Symulacja na pasku narzędzi programowania. Symulacja (strona 29) Aktywna ikona jest podświetlona w trybie symulacji. Jeśli został skonfigurowany adres IP programu roboczego, możesz kliknąć ikonę w celu symulacji programu roboczego w sieci. Możesz podglądać wartości zmiennych VM w oknie Tabela danych. W celu wyjścia z trybu symulacji, kliknij ikonę Symulacja lub dowolną inną ikonę listwy narzędziowej programowania. Kliknięcie w inną ikonę spowoduje wyjście z trybu symulacji i otwarcie narzędzia odpowiadającego tej ikonie, na przykład wyboru lub wstawiania bloków. Na początku trybu symulacji, LOGO!Soft Comfort weryfikuje program roboczy i wyświetla wyniki w oknie informacyjnym (strona 58) Narzędzia Parametry symulacji Wybierz polecenie Narzędzia Parametry symulacji w celu skonfigurowania sterowania wejść. Okno dialogowe pokazuje tylko wejścia aktualnie używane w Twoim programie roboczym. Dla wejść cyfrowych są dostępne cztery opcje konfiguracji: Przełącznik Przycisk chwilowy (normalnie otwarty) Przycisk chwilowy (normalnie zamknięty) Częstotliwość. Dla wejść analogowych jest jedna opcja: Analogowe. 70

71 2. Interfejs użytkownika Przełącznik Przełącznik zamyka się w momencie aktywacji i otwiera się przy kolejnej aktywacji. Przycisk chwilowy Przycisk chwilowy jest aktywny tylko podczas aktywacji. Po zwolnieniu klawisza powraca do stanu początkowego. Możesz wybrać zwierne lub rozwierne działanie przycisku. Częstotliwość Częstotliwość wejściowa może być ustalana lub zmieniana w czasie trwania symulacji. Wartość liczbowa jest wyrażana w Hz. Wejście częstotliwościowe jest szczególnym przypadkiem, ponieważ jest przydatne tylko w połączeniu z blokiem SFB przerzutnika progowego. Wej. analogowe Możesz zadać wartość na wejściu analogowym (strona 149) oraz modyfikować ją na bieżąco w trybie symulacji. Ustalone jednostki dla wartości analogowych odpowiadają domyślnej zmiennej procesu. Dopuszczalny zakres zmian odpowiada ustalonemu zakresowi pomiaru, pod warunkiem zaznaczenia opcji Automat. zakres. W tym przypadku dopuszczalne wartości są określone przez zakres pomiarowy funkcji zdefiniowanej dla tego wejścia. Wejście analogowe jest szczególnym przypadkiem, może być używane tylko dla bloków SFB analogowych funkcji specjalnych. Więcej informacji o parametrach bloków analogowych w rozdziale Przetwarzanie wartości analogowych (strona 226). Kolumna nazw Wejścia cyfrowe (strona 146) mają przydzielone symbole I. Wejścia analogowe (strona 149) mają przydzielone symbole AI. Ustawienia Podczas zapisu programu roboczego, dołączane są też ustawienia dla symulacji. Nie ma potrzeby ponownego programowania parametrów symulacji po zamknięciu i ponownym otwarciu programu roboczego. Gdy tryb symulacji jest aktywny, możesz kliknąć nazwę wejścia cyfrowego na liście przełączników cyfrowych, w celu zmiany jego ustawień. Wybierz z listy rozwijanej Przełącznik, Przycisk chwilowy (normalnie otwarty), Przycisk chwilowy (normalnie zamknięty) lub Częstotliwość. Zatwierdź zmiany ustawień klawiszem OK. Podczas trybu symulacji, możesz też kliknąć prawym klawiszem myszy na wejście cyfrowe w programie roboczym i edytować właściwości bloku. W zakładce Symulacja, możesz wybrać rodzaj wejścia w opisany powyżej sposób, w oknie dialogowym Właściwości bloku. Zatwierdź zmiany ustawień klawiszem OK lub Zastosuj. 71

72 2. Interfejs użytkownika Narzędzia Test Online Tryby pracy Test Online i Symulacja (strona 29) umożliwiają monitorowanie wykonywania programu roboczego i jego reakcję na różne stany wejściowe. Różnice względem trybu symulacji W trybie symulacji Twój program roboczy jest wykonywany na komputerze PC. Do tego nie jest potrzebny moduł LOGO!. Stan wejść może być zadawany w komputerze. W trybie Test Online, program roboczy jest wykonywany w module LOGO!. Użytkownik monitoruje pracę modułu LOGO!. Stan wejść programu odpowiada aktualnym, rzeczywistym stanom na wejściach LOGO!. Zasady stosowania Testu Online Twój PC musi być połączony z LOGO!. Do komunikacji program LOGO!Soft Comfort używa interfejsu określonego w menu Narzędzia Opcje: Interfejs komunikacyjny (strona 97). Testowany program roboczy może być w formacie edytora FBD lub LAD, musi zostać załadowany do LOGO!. Programy robocze w LOGO!Soft Comfort i w module LOGO! muszą być identyczne. W razie potrzeby pobierz program z LOGO! do PC, lub załaduj program z PC do LOGO!. Możesz monitorować parametry do 30 bloków. Liczba bloków możliwych do jednoczesnego monitorowania spada, gdy monitorowane bloki zawierają dużą liczbę parametrów (na przykład analogowe funkcje specjalne SFB). Uruchomienie Testu Online 1. Wybierz polecenie menu Narzędzia Test Online. Jeżeli LOGO! jest w trybie STOP, uruchom moduł przyciskiem Start. Wynik: moduł LOGO! wykonuje Twój program roboczy. Uruchomienie trybu monitorowania. 2. Wybierz bloki, których parametry chcesz monitorować. Wynik: zmiany parametrów dla zaznaczonych bloków są prezentowane na żywo. Przełączanie LOGO! do trybu STOP Jeśli chcesz zatrzymać LOGO! poprzez program LOGO!Soft Comfort, kliknij ikonę Stop. Test Online jest obsługiwany przez urządzenia serii 0BA4 i nowsze. 72

73 2. Interfejs użytkownika Możliwe błędy Mogą wystąpić następujące rodzaje błędów: Twój moduł LOGO! nie obsługuje testu online. Rozwiązanie: Zainstaluj urządzenie LOGO! serii 0BA4 lub nowsze. Programy w PC i w LOGO! różnią się. Rozwiązanie: Pobierz program roboczy z LOGO!! do PC, lub załaduj program z PC do LOGO!. Próbujesz jednocześnie monitorować zbyt dużo parametrów/bloków. Rozwiązanie: Zredukuj liczbę jednocześnie monitorowanych parametrów/bloków. Brak komunikacji pomiędzy PC i LOGO!. Rozwiązanie: Ponownie skonfiguruj połączenie. To polecenie menu jest nieaktywne w edytorze UDF Narzędzia Podłącz modem Możesz używać modemów do ładowania i pobierania programów roboczych do/z programu LOGO!Soft Comfort i urządzenia LOGO!. LOGO!Soft Comfort obsługuje modemy 11-bitowe, używające standardowych komend AT. Wybierz polecenie menu Narzędzia Podłącz modem w celu skonfigurowania właściwości modemu, używanego do komunikacji pomiędzy PC z programem LOGO!Soft Comfort a modułem bazowym LOGO!. Program LOGO!Soft Comfort wyświetli dialog Właściwości Modemu, zawierający podsumowanie procesu konfiguracji. Konfiguracja modemu wymaga ustawienia opcji w kilku oknach dialogowych. Po skonfigurowaniu modemu i zestawieniu połączenia, możesz przesyłać programy robocze pomiędzy LOGO!Soft Comfort i LOGO! za pośrednictwem modemowego łącza telefonicznego. Etapy konfigurowania modemu i połączenia są przedstawione poniżej: Wybierz modem (strona 74) Wybierz konfigurację dla urządzenia zdalnego (strona 74) Konfiguracja komendy zdalnego modemu (strona 74) Skonfiguruj polecenie dla modemu zdalnego (strona 75) Wybór lokalnej konfiguracji (strona 75) Konfiguracja komendy lokalnego modemu (strona 75) Wybór numeru telefonu (strona 75). 73

74 2. Interfejs użytkownika W oknach dialogowych konfiguracji modemu możesz używać klawisza Dalej w celu przejścia do kolejnego okna konfiguracji, oraz klawisza Wstecz w celu powrotu do poprzedniego okna. To polecenie menu jest aktywne tylko dla urządzeń LOGO! serii 0BA6 lub starszych Narzędzia Podłącz modem Wybierz modem W oknie dialogowym Wybierz modem, możesz zaznaczyć pole wyboru konfiguracji modemu zdalnego lub modemu lokalnego. Modem zdalny to ten, który jest podłączony do modułu bazowego LOGO! natomiast modem lokalny jest podłączony do komputera z uruchomionym programem LOGO!Soft Comfort. Jeżeli był już wcześniej skonfigurowany modem zdalny lub modem lokalny, w oknie dialogowym wyświetlą się nazwy modemów skonfigurowane w LOGO-!Soft Comfort. Możesz kliknąć klawisz Szczegóły w celu wyświetlenia szczegółowych informacji o skonfigurowanych modemach. Jeżeli modem zdalny został skonfigurowany przy pomocy aplikacji innych niż LOGO!Soft Comfort, możesz zignorować wyświetlone ustawienia. Program LO- GO!Soft Comfort będzie używał aktualnych ustawień modemu. Jeżeli jeszcze nie skonfigurowałeś modemu zdalnego lub zamierzasz zmienić bieżące ustawienia, zaznacz pole wyboru Modem zdalny. Dla modemu lokalnego program LOGO!Soft Comfort będzie używał takich ustawień, jakie są wyświetlane za pośrednictwem klawisza Szczegóły. Możesz zaznaczyć pole wyboru Modem lokalny w celu edycji ustawień. Jeżeli chcesz skonfigurować lub zmienić ustawienia dla obydwu modemów, to zaznacz oba pola wyboru. Jeżeli oba modemy są już skonfigurowane, ale należy wpisać numer telefonu, to nie zaznaczaj pola wyboru. Po kliknięciu przycisku Dalej wyświetli się okno dialogowe konfiguracji numeru telefonu (strona 75). W przeciwnym razie kliknięcie przycisku Dalej spowoduje rozpoczęcie procedury konfiguracji zaznaczonych modemów Narzędzia Podłącz modem Wybierz konfigurację dla urządzenia zdalnego W oknie dialogowym Wybierz konfigurację dla urządzenia zdalnego wybierz opcję Edycja lub Usuń dla istniejącej konfiguracji, albo Nowa dla utworzenia nowej. Kliknij przycisk Dalej w celu kontynuacji procedury konfiguracji modemu Narzędzia Podłącz modem Konfiguracja komendy zdalnego modemu W oknie dialogowym Konfiguracja komendy zdalnego modemu określana jest nazwa modemu zdalnego. Możesz zaznaczyć pole wyboru akceptowania ustawień domyślnych komend modemu, lub nie używać ustawień domyślnych i edytować poszczególne komendy. Pole Dodatkowe umożliwia wprowadzenie innych komend modemu. Dodając nowe komendy, rozdzielaj je spacją. 74

75 2. Interfejs użytkownika Wszystkie polecenia są standardowe. Sprawdź składnię poleceń w dokumentacji Twojego modemu. Kliknij przycisk Zapisz konfigurację w celu zapamiętania tej konfiguracji modemu zdalnego Narzędzia Podłącz modem Skonfiguruj polecenie dla modemu zdalnego Okno dialogowe Skonfiguruj polecenie dla modemu zdalnego jest ostatnim etapem procedury. Po upewnieniu się, że modem zdalny jest podłączony do modułu bazowego LOGO!, wykonaj poniższe czynności: 1. Zaznacz pole wyboru Wykonaj. 2. Wybierz port komunikacyjny. 3. Kliknij przycisk Skonfiguruj polecenie dla modemu zdalnego. LOGO!Soft Comfort wykona procedurę konfiguracji i wyświetli komunikat stanu modemu Narzędzia Podłącz modem Wybór lokalnej konfiguracji Dialog Wybór lokalnej konfiguracji umożliwia edycję lub usunięcie istniejącej konfiguracji, albo utworzenie nowej. Kliknij przycisk Dalej w celu kontynuacji procedury konfiguracji modemu Narzędzia Podłącz modem Konfiguracja komendy lokalnego modemu W oknie dialogowym Konfiguracja komendy lokalnego modemu określana jest nazwa modemu lokalnego. Możesz zaznaczyć pole wyboru akceptowania ustawień domyślnych komend modemu, lub nie używać ustawień domyślnych i edytować poszczególne komendy. Pole Dodatkowe umożliwia wprowadzenie innych komend modemu. Dodając nowe komendy, rozdzielaj je spacją. Wszystkie polecenia są standardowe. Sprawdź składnię poleceń w dokumentacji Twojego modemu. Kliknij przycisk Zapisz konfigurację w celu zapamiętania tej konfiguracji modemu lokalnego Narzędzia Podłącz modem Wybór numeru telefonu W tym oknie dialogowym możesz dodawać i usuwać numery telefonów dla połączeń modemowych. Kliknij przycisk Dodaj nowy w celu wpisania nazwy, numeru telefonu i opisu połączenia telefonicznego. Kolejne numery telefonów można dodawać w identyczny sposób, używając klawisza Dodaj nowy i wprowadzając niezbędne informacje. W celu usunięcia numeru z listy, zaznacz go i kliknij Usuń. W tym oknie dialogowym, możesz połączyć się z wybranym numerem. W celu zestawienia połączenia modemowego, wykonaj poniższe czynności: 1. Sprawdź, czy modem lokalny jest podłączony do twojego komputera, oraz czy modem zdalny jest podłączony do LOGO!. Kliknij pole wyboru Gotowe. 75

76 2. Interfejs użytkownika 2. Wybierz numer telefonu z listy. 3. Kliknij przycisk Zadzwoń. Program LOGO!Soft Comfort zestawi połączenie modemowe i wyświetli komunikat stanu połączenia. W przypadku wystąpienia błędów, LOGO!Soft Comfort wyświetli odpowiedni komunikat błędu. W tym przypadku należy sprawdzić połączenie i konfigurację. Dodatkowe informacje możesz znaleźć w dokumentacji Twojego modemu Narzędzia Odłącz modem Użyj tego polecenia do zakończenia aktywnego połączenia modemowego. W celu skonfigurowania lub zestawienia połączenia wybierz polecenie menu Narzędzia Podłącz modem (strona 73) Narzędzia Połączenia ethernetowe (tylko 0BA7) Użyj tego polecenia menu do skonfigurowania adresu modułu i aktywacji połączenia sieciowego Ethernet dla modułu bazowego LOGO!. 1 Adres modułu Przed wykonaniem połączenia do sieci Ethernet, należy skonfigurować adres IP, maskę podsieci i bramę dla modułu bazowego LOGO! 0BA7. Domyślne wartości dla modułu bazowego są następujące: adres IP: , maska podsieci: , brama:

77 2. Interfejs użytkownika 2 Połączenie do sieci Ethernet W celu dodania połączenia, kliknij prawym klawiszem myszy Połączenia ethernetowe. Moduł bazowy LOGO! 0BA7 obsługuje maksimum osiem połączeń z protokołem TCP/IP S7, do następujących urządzeń: Inne urządzenia LOGO! 0BA7 Sterowniki PLC SIMATIC S7 z funkcją sieci Ethernet Maksymalnie jeden Panel Operatorski SIMATIC HMI, obsługujący komunikację w sieci Ethernet ze sterownikami S7 PLC. NOTATKA: Przy konfiguracji połączenia S7 w panelu SIMATIC HMI, należy wybrać S7-200 jako urządzenie współpracujące. Notatka Przy pomocy LOGO!Soft Comfort V7.0 możesz tworzyć tylko topologię sieci LOGO! 0BA7. Szczegółowe informacje na temat konfiguracji łączności S7 pomiędzy LOGO! 0BA7, sterownikami SIMATIC PLC i HMI patrz sekcja FAQ na stronie internetowej Support LOGO! ( oraz Każde połączenie S7 może być skonfigurowane jako typ klient lub serwer, w którym są odpowiednio skonfigurowane ustawienia lokalne IP/lokalne TSAP (Transmission Layer Service Access Point) oraz zdalne IP/zdalne TSAP. Serwer jest źródłem danych dla skojarzonego w sieci klienta. W celu skonfigurowania ustawień klient/serwer dla każdego modułu LOGO! 0BA7, kliknij dwukrotnie na nazwę połączenia. Moduł bazowy LOGO! 0BA7 jako klient Jeżeli moduł bazowy LOGO! 0BA7 jest skonfigurowany jako klient, może on zażądać transferu danych od zdalnych PLC. 77

78 2. Interfejs użytkownika 1 Lokalne właściwości (klient) TSAP to punkt dostępu do usługi transportu w komunikacji TCP/IP. Lokalny TSAP klienta jest automatycznie generowany przez LOGO!Soft Comfort. 2 Zdalne właściwości (serwer) Zdalny TSAP to punkt dostępu serwera, z którym chcesz się połączyć. Zdalny adres IP to adres IP serwera, z którym chcesz się połączyć. 3 Transfer danych (Odczyt: Lokalny Zdalny, Zapis: Lokalny Zdalny) W jednej sesji połączeniowej klienta mogą być utworzone maksimum 32 transfery danych. W celu wstawienia nowego wiersza transferu danych, kliknij prawym klawiszem myszy istniejący wiersz lub wciśnij klawisz Enter na ostatniej komórce istniejącego wiersza. W procesie odczytu, dane są przesyłane ze zdalnego serwera i zapisywane w lokalnym module bazowym w procesie zapisu dane z lokalnego modułu bazowego są zapisywane w zdalnym serwerze. Możesz zapisywać dane w wybranych obszarach pamięci lokalnego modułu bazowego lub zdalnego serwera, poprzez ustalenie wartości w kolumnach Adres (Lokalny) i Adres (Zdalny). Maksymalna długość bloku danych wynosi 212 bajtów dla każdego transferu danych. 4 Utrzymuj aktywne Jeżeli zaznaczysz to pole wyboru, to moduł bazowy LOGO! 0BA7 będzie sprawdzać stan połączenia co pięć sekund. 78

79 2. Interfejs użytkownika Transfer danych Poniższa tabela prezentuje ograniczenia i dopuszczalne zakresy adresu lokalnego dla połączeń typu klient. Żądania odczytu: Lokalny adres Zdalny adres Typ adresu Zakres Typ adresu Zakres VB od 0 do 850 VB DB.DBB MB IB QB od 0 do 0xFFFF DB[od 0 do 0xFFFF].DBB[od 0 do 0xFFFFFF] od 0 do 0xFFFF od 0 do 0xFFFF od 0 do 0xFFFF Notatka Typ adresu: VB: variable byte memory (pamięć zmiennych) DB.DBB: data block byte memory (pamięć bloków danych) MB: flag byte memory (pamięć flag) IB: input byte memory (pamięć wejść) QB: output byte memory (pamięć wyjść) Lokalny adres + długość bloku Poniższa tabela prezentuje ograniczenia i dopuszczalne zakresy adresu lokalnego dla połączeń typu klient. Żądania zapisu: VB MB IB QB Lokalny adres Zdalny adres Typ adresu Zakres Typ adresu Zakres odd 0 do 850 od 0 do 3 od 0 do 2 od 0 do 1 VB DB.DBB MB IB QB od 0 do 0xFFFF DB[0,0xFFFF].DBB[0,0xFFFFFF] od 0 do 0xFFFF od 0 do 0xFFFF od 0 do 0xFFFF Notatka Lokalny adres + długość bloku 1 maks. wartości lokalnego typu adresu. W module bazowym LOGO!, wartości MB, IB i QB są tylko do odczytu. 79

80 2. Interfejs użytkownika Moduł bazowy LOGO! 0BA7 jako serwer Jeżeli serwerem w tym połączeniu jest SIMATIC S7 lub SIMATIC HMI, musisz skonfigurować połączenie serwera. Jeżeli serwerem dla tego modułu bazowego LOGO! 0BA7 jest także moduł bazowy LOGO!, skonfiguruj połączenie serwera w dialogu Połączenie, poprzez podwójne kliknięcie na Połączenie1 w oknie dialogowym Konfiguracja adresu i połączeń, tak jak pokazano poniżej. 1 Lokalne właściwości (serwer) TSAP: Dopuszczalnym zakresem w LOGO! 0BA7 jest do FF.FF. Lokalny TSAP serwera jest automatycznie generowany przez LOGO!Soft Comfort. Jeżeli klientem w tym połączeniu jest panel operatora (SIMATIC HMI), zaznacz pole wyboru Połącz z Panelem Operatora (OP). Wtedy program LOGO!Soft Comfort automatycznie ustali TSAP na Jeżeli zaznaczysz pole wyboru Akceptuj wszystkie żądania połączeń, to serwer będzie odpowiadał na żądania wszystkich klientów w tej sieci. Serwer może akceptować żądania tylko z jednego adresu IP. Jest to adres IP klienta, z którym chcesz się połączyć. 80

81 2. Interfejs użytkownika 2 Zdalne właściwości (klient) Zdalny TSAP to punkt dostępu klienta, z którym chcesz się połączyć. 3 Utrzymuj aktywne Jeżeli zaznaczysz to pole wyboru, to moduł bazowy LOGO! 0BA7 będzie sprawdzać stan połączenia co pięć sekund Narzędzia Tablica wymiany danych VM (tylko 0BA7) Informacje podstawowe o VM W standardzie komunikacyjnym interfejsu S7, pamięć VM (Variable Memory) służy jako lokalny bufor komunikacyjny dla wymiany danych za pośrednictwem skonfigurowanego łącza transmisyjnego. Topologia sieci może zostać utworzona tylko w LOGO!Soft Comfort, poprzez menu Narzędzia Połączenia ethernetowe (strona 76). Proces wymiany danych jest opisany poniżej: Serwer zapisuje żądane dane w obszarze pamięci VM, określonym przez połączenie S7 i specyfikację transferu danych. W dalszej części tekstu jest to nazywane działaniem udostępniania. Klient odczytuje obszar pamięci VM serwera w procedurze komunikacji sieciowej i aktualizuje odpowiedni obszar swojej pamięci lokalnej VM. Po aktualizacji pamięci lokalnej, program roboczy w urządzeniu klient może korzystać ze skopiowanych z serwera informacji w lokalnej pamięci VM. Typy danych i adres VM Poniżej przedstawiono adresowanie VM i stosowane typy danych. Utworzenie tablicy wymiany danych VM Możesz automatycznie aktualizować stany wejść, wyjść i znaczników w lokalnej pamięci VM. Możesz też zmieniać wartości parametrów w lokalnej VM, a ich wartości w programie LOGO!Soft Comfort będą odpowiednio zmieniane. W ten sposób informacje dostępne w LOGO!Soft Comfort oraz informacje w lokalnej pamięci VM są wzajemnie synchronizowane w czasie rzeczywistym. Poprzez funkcję Tablica wymiany danych VM, możesz utworzyć mapowanie pomiędzy blokiem i pamięcią VM. Wartości parametrów bloku są synchronizowane z wybraną VM w każdym cyklu. Po zsynchronizowaniu, zawartość VM może być używana do ko- 81

82 2. Interfejs użytkownika munikacji z innymi urządzeniami SIMATIC. Możesz mapować do 64 parametrów dla każdego modułu bazowego LOGO! 0BA7. Dialog konfiguracji tablicy wymiany danych VM jest pokazany poniżej: Funkcje specjalne SFB, które mają parametry w bieżącym programie, znajdują się na liście w kolumnie Blok. Kolumna Parametr zawiera listę wyboru parametrów dla odpowiedniego bloku. Kolumna Typ wyświetla typ danych dla zaznaczonych parametrów. Kolumna Adres jest także edytowalna. Służy ona do ustalenia adresu VM, pod którym jest zapisywana wartość parametru. Znacznik za parametrem informuje o jego właściwościach: Wartość parametru jest ustalana i możliwa do wpisania. Bieżąca wartość parametru, tylko do odczytu. Jest to bieżąca wartość parametru, ale może być modyfikowana. NOTATKA: Taki znacznik ma tylko parametr: Wartość licznika dla licznika góra/ dół. Wartość parametru jest pochodną bieżącej wartości parametru z innego, wcześniej zaprogramowanego bloku funkcyjnego. Uwaga: jeżeli nie ma żadnego znacznika, to wartość parametru jest systemowa i nie może być modyfikowana. W oknie tablicy wymiany danych VM możesz: Zaznaczać jednocześnie kilka wierszy rekordu, poprzez kliknięcie ID wybranych wierszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl lub Shift. Wstawiać nowe wiersze poniżej, wciskając Enter na końcu poprzedniego wiersza. Wstawiać nowe wiersze powyżej, poprzez kliknięcie ID wybranego wiersza, a następnie wciśnięcie klawisza Wstaw, lub poprzez kliknięcie prawym klawi- 82

83 2. Interfejs użytkownika szem myszy na wybrany wiersz i wybranie Wstaw wiersz z menu kontekstowego. Usuwać wiersze poprzez kliknięcie ID wybranego wiersza, a następnie wciśnięcie klawisza Usuń, lub poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy na wybrany wiersz i wybranie Usuń z menu kontekstowego. Nie możesz zmienić typu parametru, oraz musisz skonfigurować unikalny adres dla każdego parametru. Zakres adresu dla parametru: od 0 do 850. Jeżeli wpisana wartość przekracza dopuszczalny zakres, wejścia i wyjścia będą adresowane według ustalonych adresów VM. Poniższa tabela przedstawia sposób mapowania adresów pomiędzy we/wy i pamięcią VM. DI Adres VM DQ Adres VM I1 V923.0 Q1 V942.0 I2 V923.1 Q2 V942.1 I3 V923.2 Q3 V942.2 I4 V923.3 Q4 V942.3 I5 V923.4 Q5 V942.4 I6 V923.5 Q6 V942.5 I7 V923.6 Q7 V942.6 I8 V923.7 Q8 V942.7 I9 V924.0 Q9 V943.0 I10 V924.1 Q10 V943.1 I11 V924.2 Q11 V943.2 I12 V924.3 Q12 V943.3 I13 V924.4 Q13 V943.4 I14 V924.5 Q14 V943.5 I15 V924.6 Q15 V943.6 I16 V924.7 Q16 V943.7 I17 V925.0 I18 V925.1 I19 V925.2 I20 V925.3 I21 V925.4 I22 V925.5 I23 V925.6 I24 V925.7 AI Adres VM AQ Adres VM AI1 VW926 AQ1 VW944 AI2 VW928 AQ2 VW946 AI3 VW930 AI4 VW932 AI5 VW934 AI6 VW936 AI7 VW938 AI8 VW940 83

84 2. Interfejs użytkownika AM Adres VM M Adres VM AM1 VW952 M1 V948.0 AM2 VW954 M2 V948.1 AM3 VW956 M3 V948.2 AM4 VW958 M4 V948.3 AM5 VW960 M5 V948.4 AM6 VW962 M6 V948.5 AM7 VW964 M7 V948.6 AM8 VW966 M8 V948.7 AM9 VW968 M9 V949.0 AM10 VW970 M10 V949.1 AM11 VW972 M11 V949.2 AM12 VW974 M12 V949.3 AM13 VW976 M13 V949.4 AM14 VW978 M14 V949.5 AM15 VW980 M15 V949.6 AM16 VW982 M16 V949.7 M17 V950.0 M18 V950.1 M19 V950.2 M20 V950.3 M21 V950.4 M22 V950.5 M23 V950.6 M24 V950.7 M25 V951.0 M26 V951.1 M27 V951.2 Moduł bazowy LOGO! 0BA7 może udostępniać następujące dane poprzez interfejs komunikacyjny S7: Typ danych Liczba Długość danych Wejście cyfrowe 24 Byte Wyjście cyfrowe 16 Byte Znacznik cyfrowy 27 Byte Wejście analogowe 8 Word Wyjście analogowe 2 Word Znacznik analogowy 16 Word Wartość parametru ** ** Aktualna wartość ** ** Długość danych (Byte, Word, lub DWord) wskazuje liczbę bajtów w pamięci VM, wymaganych do zapisu parametru. Parametry bloków określone w oknie dialogowym Konfiguracji pamięci VM są linkowane do Adresu VM. Należy pamiętać, że nie cały obszar pamięci VM jest dostępny do konfiguracji. Część bajtów VM jest zarezerwowanych. Nie możesz określić więcej niż 64 parametry. Przy próbie zdefiniowania więcej niż 64 parametrów, program LOGO!Soft Comfort wyświetli komunikat błędu. 84

85 2. Interfejs użytkownika Ustawienia parametrów Blok Funkcyjny Typ danych Odczyt (R)/ /zapis (W) Opóźnienie włączenia Czas bieżący VW R Opóźnienie wł. VW R/W Pozostały czas VW R Opóźnienie wł. VB R/W Opóźnienie wyłączenia Czas bieżący VW R Opóźnienie wył. VW R/W Pozostały czas VW R Podstawa czasu Opóźnienia wył. VB R/W Opóźnienie włączenia/wyłączenia Czas bieżący VW R Czas wł. (TH) VW R/W Czas wył. (TL) VW R/W Czas wł. (TH) pozostały czas Czas wył (TL) pozostały czas Czas wł. (TH) podstawa czasu Czas wył. (TL) podstawa czasu Bieżąca podstawa czasu VW VW VB VB VB R R R/W R/W R/W Opóźnienie włączenia z pamięcią Czas bieżący VW R Opóźnienie wł. VW R/W Ustawienia parametrów w LOGO!Soft Comfort Ustawienia parametrów we współpracującym urządzeniu Jednostka: sekundy Zakres wartości: od 0 do 9999 Jednostka: minuty lub godziny Zakres wartości: od 0 do milisekund 1 Sekundy 2 Minuty 3 Jednostka: sekundy Zakres wartości: od 0 do 9999 Jednostka: minuty lub godziny Zakres wartości: od 0 do milisekund 1 Sekundy 2 Minuty 3 Jednostka: sekundy Zakres wartości: od 0 do 9999 Jednostka: minuty lub godziny Zakres wartości: od 0 do 5999 Jednostka: sekundy Zakres wartości: od 0 do 9999 Jednostka: minuty lub godziny Zakres wartości: od 0 do milisekund 1 Sekundy 2 Minuty 3 10 milisekund 1 Sekundy 2 Minuty 3 10 milisekund 1 Sekundy 2 Minuty 3 Jednostka: sekundy Zakres wartości: od 0 do 9999 Jednostka: minuty lub godziny Zakres wartości: od 0 do

86 2. Interfejs użytkownika Blok Funkcyjny Typ danych Odczyt (R)/ /zapis (W) Ustawienia parametrów w LOGO!Soft Comfort Ustawienia parametrów we współpracującym urządzeniu Opóźnienie włączenia z pamięcią Pozostały czas VW R Podst. czasu opóźnienia wł. VB R/W 10 milisekund 1 Sekundy 2 Minuty 3 Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym Czas bieżący VW R Jednostka: sekundy Zakres wartości: od 0 do 9999 Czas wył. (TL) VW R/W Jednostka: minuty lub godziny Zakres wartości: od 0 do 5999 Czas wył. (TL) pozostały czas VW R Czas wył. (TL) podstawa czasu VB R/W Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem Czas bieżący VW R Szerokość impulsu (TH) Odległość impulsów (TL) Szerokość impulsu (TH) pozostały czas Odległość impulsów (TL) pozostały czas Szerokość impulsu (TH) podstawa czasu Odległość impulsów (TL) podstawa czasu Bieżąca podstawa czasu VW VW VW VW VB VB VB R/W R/W R R R/W R/W Asynchroniczny generator impulsów Czas bieżący VW R Szerokość impulsu VW R/W Odległość impulsów VW R/W R 10 milisekund 1 Sekundy 2 Minuty 3 Jednostka: sekundy Zakres wartości: od 0 do 9999 Jednostka: minuty lub godziny Zakres wartości: od 0 do 5999 Jednostka: sekundy Zakres wartości: od 0 do 9999 Jednostka: minuty lub godziny Zakres wartości: od 0 do milisekund 1 Sekundy 2 Minuty 3 10 milisekund 1 Sekundy 2 Minuty 3 10 milisekund 1 Sekundy 2 Minuty 3 Jednostka: sekundy Zakres wartości: od 0 do 9999 Jednostka: minuty lub godziny Zakres wartości: od 0 do 5999 Jednostka: sekundy Zakres wartości: od 0 do 9999 Jednostka: minuty lub godziny Zakres wartości: od 0 do

87 2. Interfejs użytkownika Blok Funkcyjny Typ danych Odczyt (R)/ /zapis (W) Asynchroniczny generator impulsów Impuls pozostały czas VW R Przerwa pozostały czas VW R Szerokość impulsu (TH) Podstawa czasu Odległość impulsów (TL) podstawa czasu Bieżąca podstawa czasu VB VB VB R/W R/W Generator losowy Czas bieżący VW R Maks. opóźnienie wł. (TH) Maks. opóźnienie wył. (TL) Maks. opóźnienie wł. (TH) pozostały czas Maks. opóźnienie wył. (TL) pozostały czas Maks. opóźnienie wł. (TH) podstawa czasu Maks. opóźnienie wył. (TL) podstawa czasu Bieżąca podstawa czasu VW VW VW VW VB VB VB R R/W R/W R R R/W R/W Schodowy przełącznik oświetlenia Czas bieżący VW R Opóźnienie wył. VW R/W Czas do ostrzeżenia (T!) VW R Okres ostrzeżenia (T!L) VW R Opóźnienie wył. pozostało VW R R Ustawienia parametrów w LOGO!Soft Comfort Ustawienia parametrów we współpracującym urządzeniu 10 milisekund 1 Sekundy 2 Minuty 3 10 milisekund 1 Sekundy 2 Minuty 3 10 milisekund 1 Sekundy 2 Minuty 3 Jednostka: sekundy Zakres wartości: od 0 do 9999 Jednostka: minuty lub godziny Zakres wartości: od 0 do 5999 Jednostka: sekundy Zakres wartości: od 0 do 9999 Jednostka: minuty lub godziny Zakres wartości: od 0 do milisekund 1 Sekundy 2 Minuty 3 10 milisekund 1 Sekundy 2 Minuty 3 10 milisekund 1 Sekundy 2 Minuty 3 Jednostka: sekundy Zakres wartości: od 0 do 9999 Jednostka: minuty lub godziny Zakres wartości: od 0 do

88 2. Interfejs użytkownika Blok Funkcyjny Typ danych Schodowy przełącznik oświetlenia Czas do ostrzeżenia (T!) pozostały czas VW Okres ostrzeżenia (T!L) pozostały czas VW Opóźnienie wył. podstawa czasu VB Odczyt (R)/ /zapis (W) R R R/W Przełącznik dwufunkcyjny Czas bieżący VW R Czas opóźnienia wył (T) VW R/W Ciągłe świecenie (TL) VW R/W Czas do ostrzeżenia (T!) VW R Okres ostrzeżenia (T!L) VW R Czas Opóźnienia wył (T) pozostało VW R Ciągłe świecenie (TL) pozostało VW R Czas do ostrzeżenia (T!) pozostało VW R Okres ostrzeżenia (T!L) pozostało VW R Opóźnienie wył (T) podstawa czasu Ciągłe świecenie (TL) podstawa czasu Bieżąca podstawa czasu VB VB VB R/W R/W R Ustawienia parametrów w LOGO!Soft Comfort Ustawienia parametrów we współpracującym urządzeniu 10 milisekund 1 Sekundy 2 Minuty 3 Jednostka: sekundy Zakres wartości: od 0 do 9999 Jednostka: sekundy Zakres wartości: od 0 do 9999 Jednostka: minuty lub godziny Zakres wartości: od 0 do milisekund 1 Sekundy 2 Minuty 3 10 milisekund 1 Sekundy 2 Minuty 3 10 milisekund 1 Sekundy 2 Minuty 3 Timer tygodniowy (gdy pole wpisywania jest niedostępne lub funkcja jest zablokowana, wyświetlane jest 0xFF na panelu HMI lub S7 PLC, oraz na wyświetlaczu modułu bazowego) Niedziela Bit 0 Poniedziałek Bit 1 Wtorek Bit 2 Środa Bit 3 Dzień tygodnia 1 VB R/W Czwartek Bit 4 Piątek Bit 5 Sobota Bit 6 NOTATKA: jeżeli odpowiedni bit = 1, to dzień jest wybrany. Czas wł 1 VW R/W h:m h:m Czas wył 1 VW R/W h:m h:m 88

89 2. Interfejs użytkownika Blok Funkcyjny Typ danych Odczyt (R)/ /zapis (W) Ustawienia parametrów w LOGO!Soft Comfort Ustawienia parametrów we współpracującym urządzeniu Timer tygodniowy (gdy pole wpisywania jest niedostępne lub funkcja jest zablokowana, wyświetlane jest 0xFF na panelu HMI lub S7 PLC, oraz na wyświetlaczu modułu bazowego) Niedziela Bit 0 Poniedziałek Bit 1 Wtorek Bit 2 Środa Bit 3 Dzień tygodnia 2 VB R/W Czwartek Bit 4 Piątek Bit 5 Sobota Bit 6 NOTATKA: jeżeli odpowiedni bit = 1, to dzień jest wybrany. Czas wł. 2 VW R/W h:m h:m Czas wył. 2 VW R/W h:m h:m Niedziela Bit 0 Poniedziałek Bit 1 Wtorek Bit 2 Środa Bit 3 Dzień tygodnia 3 VB R/W Czwartek Bit 4 Piątek Bit 5 Sobota Bit 6 NOTATKA: jeżeli odpowiedni bit = 1, to dzień jest wybrany. Czas wł. 3 VW R/W h:m h:m Czas wył. 3 VW R/W h:m h:m Wył 0 Impulsowo VB R/W Wł 1 Timer roczny (gdy pole wpisywania jest niedostępne lub funkcja jest zablokowana, wyświetlane jest 0xFF na panelu HMI lub S7 PLC, oraz na wyświetlaczu modułu bazowego) Czas wł. VW R/W Miesiąc:Dzień Miesiąc:Dzień Czas wył. VW R/W Miesiąc:Dzień Miesiąc:Dzień Rok wł. VB R/W Rok Rok Rok wył. VB R/W Rok Rok Nie 0 Miesięcznie VB R/W Tak 1 Nie 0 Rocznie VB R/W Tak 1 Wył 0 Impulsowo VB R/W Wł 1 Zegar astronomiczny VBx+0 W 1 E 0 Długość geograficzna VD R/W VBx+1 VBx+2 VBx+3 89

90 2. Interfejs użytkownika Blok Funkcyjny Typ danych Odczyt (R)/ /zapis (W) Ustawienia parametrów w LOGO!Soft Comfort Ustawienia parametrów we współpracującym urządzeniu Zegar astronomiczny VBx+0 S 1 Szerokość N 0 VD R/W geograficzna VBx+1 VBx+2 VBx+3 Czas zero (E+ W ) VW R/W od 11 do 12 Bit 7 młodszego bajtu to znak, np : oznacza 1. Czas wschodu słońca VW R h:m Czas zachodu słońca VW R h:m Stoper Podstawa czasu VB R/W Czas bieżący VD R Międzyczas VD R Czas wyjściowy VW R 10 milisekund 0 Sekundy 1 Minuty 2 Godziny 3 Licznik góra/dół Licznik VD R/W od 0 do Próg wł. VD R/W od 0 do Próg wył. VD R/W od 0 do Wartość startowa VD R/W od 0 do Licznik godzin Interwał przeglądów (MI) VD R/W od 0 do (9999H 59M) Czas pracy (MN) VD R Czas całkowity (OT) VD R Progowy przełącznik częstotliwości Częstotliwość VW R Próg wł. VW R/W od 0 do 9999 Próg wył. VW R/W od 0 do 9999 Czas próbkowania VW R Progowy przełącznik analogowy Wł. VW R/W od do Wył. VW R/W od do Wzmocnienie VW R Offset VW R Ax, wzmocnione VW R 90

91 2. Interfejs użytkownika Blok Funkcyjny Typ danych Odczyt (R)/ /zapis (W) Ustawienia parametrów w LOGO!Soft Comfort Ustawienia parametrów we współpracującym urządzeniu Analogowy różnicowy przerzutnik progowy Wł. VW R/W od do Różnica VW R/W od do Wzmocnienie VW R Offset VW R Ax, Wzmocnione VW R Wył. VW R Komparator analogowy Wł. VW R/W od do Wył. VW R/W od do Wzmocnienie VW R Offset VW R Ax, wzmocnione VW R Ay, wzmocnione VW R Ax (wzmocnione) Ay (wzmocnione) VW R Watchdog analogowy Wzmocnienie VW R Offset VW R Aen (wartość porównawcza) VW R Ax, wzmocnione VW R Różnicowe (+) VW R/W od 0 do Różnicowe ( ) VW R/W od 0 do Wzmacniacz analogowy Wzmacniacz analogowy: VW R/W od 1000 do 1000 wzmocnienie Wzm. analogowy: offset VW R/W od do Wzmacniacz analogowy: Ax, VW R wzmocnione Multiplekser analogowy AQ wzmocnione VW R V1 (S1=0 S2=0) VW R/W od do V2 (S1=0 S2=1) VW R/W od do V3 (S1=1 S2=0) VW R/W od do V4 (S1=1 S2=1) VW R/W od do PWM Min. VW R/W od do Maks. VW R/W od do Wzmocnienie VW R/W od 1000 do 1000 Offset VW R/W od do

92 2. Interfejs użytkownika Blok Funkcyjny Typ danych Odczyt (R)/ /zapis (W) Ustawienia parametrów w LOGO!Soft Comfort Ustawienia parametrów we współpracującym urządzeniu PWM Ax, wzmocnione (bież. okres) VW R Jednostka: sekundy Zakres wartości: od 0 do 9999 T VW R/W Jednostka: minuty lub godziny Zakres wartości: od 0 do milisekund 1 Podstawa czasu VB R/W Sekundy 2 powtarzania Minuty 3 Instrukcje matematyczne AQ wzmocnione VW R V1 VW R/W od do V2 VW R/W od do V3 VW R/W od do V4 VW R/W od do VBx Operator 1 VB R/W - 1 * 2 / 3 VBx Operator 2 VB R/W + 1 * 2 / 3 VBx Operator 3 VB R/W - 1 * 2 / 3 L 0 Priorytet 1 VB R/W M 1 H 2 L 0 Priorytet 2 VB R/W M 1 H 2 L 0 Priorytet 3 VB R/W M 1 H 2 Reset do zera 0 Tryb zerowania VB R/W Zachowaj ostatnią wartość 1 92

93 2. Interfejs użytkownika Blok Funkcyjny Typ danych Odczyt (R)/ /zapis (W) Ustawienia parametrów w LOGO!Soft Comfort Ustawienia parametrów we współpracującym urządzeniu Generator rampy Wzmocnienie VW R Offset VW R Bieżący poziom VW R Poziom 1 (L1) VW R/W od do Poziom 2 (L2) VW R/W od do Najwyższa wartość VW R wyjściowa Offset start/stop VW R/W od 0 do Szybkość zmian VW R/W od 1 do Regulator PI Wartość nominalna VW R/W od do (SP) PV, wzmocnione VW R Aq VW R Kc VW R/W od 0 do 9999 Czas całkowania (TI) VW R/W Jednostka: Minuty od 0 do Kierunek zmian VB R/W - 1 Wyj. reg. manualnej VW R/W od 0 do 1000 (Mq) Min. VW R/W od do Maks. VW R/W od do Wzmocnienie VW R od 1000 do 1000 Offset VW R od do Filtr analogowy Dialog parametru liczby próbek do uśredniania VB R/W 3 do Ax VW R Aq VW R Maks./min. Tryb VB R/W 0, 1, 2 i inne wartości Ax VW R Wartość minimalna VW R Wartość maksymalna VW R Aq VW R Gdy reset=0, reset min./maks. VB R/W 0 lub 1 93

94 2. Interfejs użytkownika Blok Funkcyjny Wartość średnia Typ danych Odczyt (R)/ /zapis (W) Czas próbkowania VW R/W Liczba próbek VW R/W Ax VW R Aq VW R Podstawa czasu próbkowania VB R/W Ustawienia parametrów w LOGO!Soft Comfort Ustawienia parametrów we współpracującym urządzeniu Jednostka: sek. lub Minuty Zakres wartości: od 0 do 59 Jednostka: Godziny Zakres wartości: od 0 do 23 Jednostka: Dni Zakres wartości: od 0 do 365 Jednostka: sekundy Zakres wartości: od 1 do St*100 Jednostka: Dni Zakres wartości: od 1 do Jednostka: Godziny Zakres wartości: od 1 do Jednostka: sekundy i 5 Minut Jednostka: sekundy i 6 Minut Zakres wartości: od 1 do St*6000 Zakres wartości: od 1 do Sekundy 1 Minuty 2 Godziny 3 Dni Narzędzia Opcje Tutaj możesz wybrać poszczególne opcje dla LOGO!Soft Comfort: Standardowy edytor (strona 94) Język (strona 95) Widok dokumentu (strona 95) Ekran (strona 95) Drukuj (strona 96) Przerwij połączenie (strona 96) Interfejs komunikacyjny (strona 97) Symulacja (strona 99) Kolory (strona 100) Personalizacja wyglądu (strona 100) UDF (strona 100) Narzędzia Opcje Standardowy edytor Definiowanie domyślnego edytora do wyboru FBD, LAD lub edytor UDF. 94

95 2. Interfejs użytkownika Narzędzia Opcje: Język Wybór języka dla LOGO!Soft Comfort. W celu wybrania i zastosowania nowego języka, musisz zamknąć i uruchomić LOGO!Soft Comfort. Dla programu LOGO! Soft Comfort dostępne jest sześć języków roboczych Narzędzia Opcje: Widok dokumentu Tutaj można określić sposób wyświetlania programów roboczych w LOGO!Soft Comfort: w zakładkach dialogowych lub w oknach. Zaletą wyświetlania w oknie jest możliwość wyświetlenia jednocześnie okien kilku programów roboczych w celu porównania. W trybie wyświetlania w zakładkach, możesz kliknąć prawym klawiszem myszy na zakładkę w celu otwarcia menu skrótów z następującymi funkcjami: Zamknij Zamknij wszystko Zapisz Zapisz jako Narzędzia Opcje: Ekran Tutaj można dokonać ustawień związanych z ekranem i wyświetlaniem. Możesz określić, jakie informacje będą wyświetlane w Twoim programie roboczym: Komentarze Nazwy konektorów Parametry bloków. Inne ustawienia: Antyaliasing. Włączenie antyaliasingu spowoduje wygładzenie narożników i krawędzi. Jeśli jest włączona opcja Widok Wybierz linie (strona 58), to dla linii etykietowanych sposób wyświetlania etykiet będzie taki, jak pokazano poniżej: B007 > B006/2 oznacza: połączenie biegnie z bloku 7 do bloku 6, na wyprowadzenie 2. Połączenia nie będą etykietowane, jeżeli blok do którego biegnie połączenie jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie. Możesz określić, czy program LOGO!Soft Comfort ma pamiętać rozmiar i pozycję okien dialogowych, które były już raz otwarte. Możesz określić, czy LOGO!Soft Comfort ma pamiętać całe środowisko robocze (pozycję okien, otwarte programy robocze itp.). 95

96 2. Interfejs użytkownika Narzędzia Opcje: Drukuj Ustalenie wyboru drukowanych informacji, według poniższych opcji: Komentarz dołączony do pliku: Plik Właściwości: Komentarz (strona 39) Nazwy i parametry konektorów Lista parametrów dla wszystkich bloków, dla zaznaczonych bloków, lub tylko dla funkcji specjalnych timera Lista nazw konektorów. Możesz też zdecydować, czy puste strony mają być pomijane, oraz czy program roboczy powinien być drukowany w powiększonej lub pomniejszonej skali. Dialog ten jest zawsze wyświetlany przed rozpoczęciem drukowania Edycja Przerwij połączenie Możesz wybrać ręczne lub automatyczne przerywanie połączeń przy pomocy narzędzia Rozłącz/Połącz (strona 32). W tym oknie dialogowym możesz określić jeden lub obydwa typy przerywanych połączeń: Połączenia prowadzone poprzez blok Połączenia przekraczające ustaloną długość. Potwierdź te ustawienia klawiszem OK, a LOGO!Soft Comfort przetnie odpowiednie połączenia. Jeżeli zaznaczysz pole wyboru Przerwij połączenie podczas importu/pobierania, powyższe ustawienia będą też stosowane w następujących przypadkach: Podczas pobierania (transferu) programu roboczego z LOGO! do programu LOGO!Soft Comfort Podczas importu (otwierania) programu roboczego, utworzonego w programie LOGO!Soft Standard lub LOGO!Soft Comfort. 96

97 2. Interfejs użytkownika Narzędzia Opcje: Interfejs komunikacyjny Dostępne są dwie opcje interfejsu komunikacyjnego pomiędzy modułem bazowym LOGO! a programem LOGO!Soft Comfort: kabel LOGO! i sieć Ethernet. Dla urządzeń LOGO! 0BA6 lub starszych, możesz używać wyłącznie kabla LOGO! do połączenia dla urządzeń LOGO! 0BA7, możesz używać wyłącznie sieci Ethernet jako interfejsu komunikacji. Komunikacja poprzez kabel PC Przy komunikacji poprzez kabel PC, możesz ręcznie wybrać interfejs komunikacyjny do połączenia z modułem bazowym LOGO!, lub możesz kliknąć przycisk Automatyczna detekcja, aby program LOGO!Soft Comfort automatycznie wykrył właściwy interfejs komunikacyjny: 97

98 2. Interfejs użytkownika Komunikacja poprzez Ethernet Jeżeli zaznaczysz Ethernet jako interfejs komunikacji, musisz w pierwszej kolejności użyć przycisku Dodaj w celu dodania do tabeli konfiguracji adresu IP modułu bazowego LOGO!: Domyślną nazwą adresu IP jest Nowy adres. Kliknij dwukrotnie nazwę i zmień ją w razie potrzeby: Możesz kliknąć dwukrotnie dowolną kolumnę konfiguracji (adres IP, maska podsieci, brama) lub użyć przycisku Edycja do edycji konfiguracji adresu IP. Domyślnym adresem IP urządzenia LOGO! 0BA7 jest

99 2. Interfejs użytkownika Jeżeli nie jesteś pewien, czy adres IP jest prawidłowy, możesz użyć przycisku Detekcja do automatycznego sprawdzenia adresu przez LOGO!Soft Comfort. Możesz obejrzeć wyniki sprawdzenia w kolumnie Status. Jeżeli zaznaczysz pole wyboru Potwierdź przed połączeniem?, program LO- GO!Soft Comfort potwierdzi adres IP przed nawiązaniem połączenia. Więcej informacji patrz Ładowanie przez sieć Ethernet w menu Narzędzia Transfer PC LOGO! (strona 60) Narzędzia Opcje: Symulacja 1. Automatyczny start symulacji: W dialogu Opcje symulacji możesz wybrać, czy uruchamiać symulację automatycznie po przełączeniu w tryb symulacji. W przeciwnym wypadku, musisz kliknąć ikonę z zieloną strzałką dla uruchomienia symulacji. 2. Automatyczna symulacja połączenia sieciowego, jeśli jest dostępny adres IP: Możesz wybrać czy uruchamiać symulację sieci automatycznie po przełączeniu w tryb symulacji, gdy jest dostępny adres IP. W przeciwnym przypadku, musisz kliknąć ikonę w celu uruchomienia symulacji sieci. 3. Pokaż aktualne wartości/pokaż stan sygnałów: możesz też włączyć lub wyłączyć wyświetlanie stanu sygnałów i zmiennych procesu w trybie symulacji. Wyłączenie ich wyświetlania poprawia wydajność symulacji, ponieważ program LOGO!Soft Comfort nie musi na bieżąco wyliczać wartości stanu sygnałów i zmiennych procesu. 4. Pokaż tekst komunikatów LOGO! TD w oddzielnym oknie: możesz określić, czy wyświetlać dodatkowe okno symulacji dla wiadomości tekstowych LOGO! TD. Po zaznaczeniu opcji, w trybie symulacji będą wyświetlane w oddzielnych oknach aktywne komunikaty dla wyświetlacza modułu bazowego LOGO! oraz dla wyświetlacza LOGO! TD. 5. Zerowanie stanu wejść i wyjść na początku symulacji: możesz określić, czy wejścia i wyjścia mają być zerowane na początku symulacji. 99

100 2. Interfejs użytkownika Narzędzia Opcje: Kolory Tutaj możesz zdefiniować ustawienia kolorów: Kolor pulpitu Kolory linii sygnałowych, przenoszących stany logiczne 1 lub 0 w trybie symulacji Ustawienia kolorów dla ramek bloków UDF w programie roboczym Kolor zaznaczonych linii: możesz ustalić oddzielne kolory dla każdego z czterech maksymalnie dostępnych wejść i wyjść bloków Kolor tła dla bloków funkcyjnych. W celu przywrócenia ustawień fabrycznych, kliknij przycisk Domyślne Narzędzia Opcje: Personalizacja wyglądu Tutaj możesz spersonalizować wygląd interfejsu komunikacyjnego użytkownika programu LOGO!Soft Comfort. Wypróbuj! Jak wyświetlić tekst podpowiedzi dla klawisza funkcyjnego (strona 301) Narzędzia Opcje: UDF (tylko 0BA7) Użyj tego polecenia do skonfigurowania biblioteki funkcji użytkownika UDF. Biblioteka UDF może zawierać dwa rodzaje elementów: pojedyncze pliki UDF (.lma) oraz foldery z wieloma plikami UDF. Przy pomocy przycisków Dodaj UDF, Dodaj folder, lub Usuń, możesz usuwać i dodawać pliki lub foldery UDF. Pozycje dodane do biblioteki UDF natychmiast pojawiają się w drzewie bloków i są dostępne do stosowania w programie roboczym. 100

101 2. Interfejs użytkownika Menu okna Menu okna omówienie W menu okna, możesz aranżować wyświetlane na pulpicie okna Twojego programu roboczego. Możesz kopiować istniejące programy robocze i rozdzielać okna, dla uzyskania bardziej czytelnego obrazu dużych programów. Dostępne są następujące opcje rozmieszczania okien: Rozmieść pionowo (strona 101) Rozmieść poziomo (strona 101) Kaskada (strona 101) Rozdziel w pionie (strona 101) Rozdziel w poziomie (strona 102) Cofnij rozdzielenie (strona 102) Lista wyboru (strona 102) Okno Rozmieść pionowo Możesz ustawić pionowo w interfejsie komunikacyjnym programowania kilka okien zawierających program roboczy. To polecenie menu jest dostępne tylko wtedy, gdy został wybrany widok w oknach, a nie wyświetlanie w zakładkach. Wybór w menu Narzędzia Opcje: Widok dokumentu (strona 95) Okno Rozmieść poziomo Możesz ustawić poziomo w interfejsie komunikacyjnym programowania kilka okien zawierających program roboczy. To polecenie menu jest dostępne tylko wtedy, gdy został wybrany widok w oknach, a nie wyświetlanie w zakładkach. Wybór w menu Narzędzia Opcje: Widok dokumentu (strona 95) Okno Kaskada Możesz ustawić kaskadowo w interfejsie komunikacyjnym programowania kilka okien zawierających program roboczy. To polecenie menu jest dostępne tylko wtedy, gdy został wybrany widok w oknach, a nie wyświetlanie w zakładkach. Wybór w menu Narzędzia Opcje: Widok dokumentu (strona 95) Okno Rozdziel w pionie Jeżeli pracując nad dużym programem roboczym, chcesz przeglądać i porównywać oddalone od siebie obiekty, możesz podzielić okno pionowo. Podział dotyczy oczywiście tylko okna wyświetlania, a nie Twojego programu roboczego. Możesz używać pasków przewijania w podzielonych oknach, w celu przeglądania lub modyfikacji poszczególnych elementów programu. 101

102 2. Interfejs użytkownika W razie potrzeby możesz też podzielić okno na kilka części, jeśli uznasz to za konieczne. Okna mogą być dzielone wielokrotnie, zarówno w pionie jak i w poziomie. Podział dotyczy tej części okna, w której była wykonywana ostatnia operacja przy pomocy myszki. Możesz modyfikować Twój program roboczy w każdym obszarze podzielonego okna. Wszystkie zmiany dotyczą oczywiście całego programu roboczego, ponieważ tylko okno zostało podzielone, a nie program Okno Rozdziel w poziomie Jeżeli pracując nad dużym programem roboczym, chcesz przeglądać i porównywać oddalone od siebie obiekty, możesz podzielić okno poziomo. Podział dotyczy oczywiście tylko okna wyświetlania, a nie Twojego programu roboczego. Możesz używać pasków przewijania w podzielonych oknach, w celu przeglądania lub modyfikacji poszczególnych elementów programu. W razie potrzeby możesz też podzielić okno na kilka części, jeśli uznasz to za konieczne. Okna mogą być dzielone wielokrotnie, zarówno w pionie jak i w poziomie. Podział dotyczy tej części okna, w której była wykonywana ostatnia operacja przy pomocy myszki. Możesz modyfikować Twój program roboczy w każdym obszarze podzielonego okna. Wszystkie zmiany dotyczą oczywiście całego programu roboczego, ponieważ tylko okno zostało podzielone, a nie program Okno Cofnij rozdzielenie Możesz użyć tego polecenia menu do cofnięcia podziału wszystkich okien schematu programu Okno Lista wyboru Lista wyboru na końcu menu okna zawiera wszystkie okna, które zostały otwarte w interfejsie komunikacyjnym programowania. Możesz korzystać z tej listy do szybkiego przełączania okien Menu pomocy Menu pomocy omówienie To menu zapewnia pomoc w obsłudze programu LOGO!Soft Comfort. Zawartość (strona 103) Pomoc kontekstowa (strona 103) Aktualizacja oprogramowania (strona 104) Informacja o programie (strona 105). 102

103 2. Interfejs użytkownika Pomoc Zawartość Pomoc online Pomoc online szybko i niezawodnie dostarcza informacji o konfigurowaniu programu, narzędziach i metodach tworzenia programów roboczych przy pomocy LOGO!Soft Comfort. Tematy pomocy online Rozdział Interfejs użytkownika (strona 23) zawiera opis interfejsu komunikacyjnego użytkownika i jego pasków narzędzi oraz szczegóły dotyczące menu programu LOGO!Soft Comfort. Samouczek (strona 106) stanowi szybką i przystępną prezentację działania podstawowych funkcji LOGO!Soft Comfort oraz metod tworzenia programów roboczych. Ostatnim punktem samouczka jest szczegółowo opisany przykład praktyczny (strona 124), ilustrujący kolejne etapy tworzenia programu roboczego. Rozdział Przykładowe aplikacje (strona 137) prezentuje kilka przykładowych aplikacji dla LOGO!. Rozdział Materiały referencyjne (strona 145) zawiera następujące podrozdziały: Podrozdziały: Stałe i konektory (strona 145), Funkcje podstawowe (tylko edytor FBD) (strona 156) i Funkcje specjalne (strona 161) zawierają opisy poszczególnych składników schematu programu. Podrozdział Schematy programów (strona 288) zawiera informacje o wymaganej pamięci, ograniczeniach programu roboczego dla LOGO!, oraz dodatkowe informacje na temat bloków. W rozdziale Porady i podpowiedzi (strona 299) znajdują się porady i rozwiązania, dotyczące wykonywania operacji w programie LOGO!Soft Comfort. Pomoc online zawiera też indeks, a także rozbudowaną wyszukiwarkę tekstową, co umożliwia przeszukiwanie pliku pomocy według zagadnień lub według słów kluczowych. Pomoc dla bloków Dwukrotne kliknięcie na blok w programie roboczym spowoduje otwarcie okna parametrów i ustawień dla tego bloku. Kliknięcie przycisku Pomoc w tym oknie uruchomi oddzielne okno pomocy kontekstowej dla bloku. Okno pomocy pomija następujące symbole : Rozwiązanie: kliknij prawym klawiszem myszy na blok w programie roboczym i wybierz polecenie menu pomocy Pomoc Pomoc kontekstowa Pomoc Pomoc kontekstowa W celu przywołania pomocy dla obiektu, kliknij ikonę pomocy kontekstowej (patrz powyżej), a następnie kliknij wybrany obiekt. 103

104 2. Interfejs użytkownika Wynik: otworzy się okno pomocy dla tego obiektu. Możesz też kliknąć prawym klawiszem myszy na obiekt w interfejsie komunikacyjnym programowania, dla przywołania odpowiedniego tematu pomocy. Pozycja Pomoc w wyświetlonym menu skrótów spowoduje wyświetlenie odpowiednich informacji. Standardowa listwa narzędziowa (strona 28) także zawiera ikonę dla tego polecenia menu Pomoc Aktualizacja oprogramowania Aktualizacja oprogramowania Aktualizacja oprogramowania umożliwia zainstalowanie dodatkowych języków, dodatków do programu, pakietów serwisowych i nowych wersji programu LOGO-!Soft Comfort. Aktualizacja i zmiana wersji Instalacja poprawek i rozszerzeń programu bez zmiany podstawowego numeru wersji jest nazywana aktualizacją (update). Na przykład program LOGO!Soft Comfort w wersji 4.0 może być zaktualizowany do wersji 4.1. Aktualizacja jest możliwa wyłącznie poprzez Internet. Jeżeli zmienia się główny numer, to jest to zmiana wersji programu (upgrade). Na przykład LOGO!Soft Comfort Wersja 6.1 może zostać zmieniona Wersję 7.0. Możesz zmienić wersję poprzez aktualizację oprogramowania lub przy pomocy płyty DVD-ROM. Korzystanie z aktualizacji oprogramowania W celu wykonania aktualizacji lub zmiany wersji programu, wykonaj poniższe czynności: 1. Wybierz, czy chcesz wykonać aktualizację LOGO!Soft Comfort przez Internet lub przy pomocy lokalnego systemu plików (DVD-ROM, dyskietki, dysk twardy). 2. Jeśli wybierzesz aktualizację LOGO!Soft Comfort przy pomocy lokalnego systemu plików, program poprosi o podanie ścieżki dostępu do folderu lokalnego, w którym zostaną zapisane pliki aktualizacyjne. W przypadku aktualizacji LOGO!Soft Comfort przez Internet, właściwy adres strony internetowej jest już wprowadzony w ustawieniach internetowych aktualizacji. Jeżeli nie masz bezpośredniego łącza internetowego, musisz określić serwer Proxy. W razie potrzeby skonsultuj się z Twoim dostawcą usług internetowych. 3. Po nawiązaniu połączenia wyświetli się lista dostępnych aktualizacji/nowych wersji programu. Wybierz żądaną aktualizację/wersję. Jeżeli wykonujesz aktualizację LOGO!Soft Comfort przez Internet, to zaznaczone aktualizacje zostaną automatycznie pobrane i zainstalowane. 4. W przypadku aktualizacji LOGO!Soft Comfort przez Internet, program poprosi o ręczne zakończenie połączenia internetowego po zakończeniu pobierania. 104

105 2. Interfejs użytkownika Program LOGO!Soft Comfort jest automatycznie zamykany po zakończeniu aktualizacji/zmiany wersji. Wszystkie nowe funkcjonalności programu będą aktywne po ponownym uruchomieniu LOGO!Soft Comfort. Możliwe błędy Jeżeli podczas aktualizacji/zmiany wersji pojawi się komunikat błędu Does not agree z zakodowanym numerem, to oznacza, że plik aktualizacji Setup.exe nie uruchomił się prawidłowo. W takim przypadku rozpocznij ponownie procedurę aktualizacji i upewnij się, że program instalacyjny został poprawnie pobrany i uruchomiony Pomoc Informacja o programie W zakładce Ogólne znajdują się informacje o numerze wersji aktualnie używanego programu LOGO!Soft Comfort. W zakładce System znajdują się następujące informacje: używana przez program wersja środowiska Java Runtime, ścieżki dostępu do programu, zainstalowany system operacyjny, użycie pamięci. 105

106 Samouczek Wymagania do pracy z samouczkiem Do korzystania z samouczka wymagana jest znajomość komputera PC oraz umiejętność tworzenia schematów bloków funkcjonalnych. W celu zapewnienia łączności i załadowania Twoich programów roboczych do urządzenia LOGO!, niezbędny jest kabel PC, karta pamięci SD lub łącze sieci Ethernet, zależnie od wybranego interfejsu komunikacyjnego Rozpoczęcie tworzenia programu Wprowadzenie do tworzenia schematów programów Nauka korzystania z programu LOGO!Soft Comfort będzie polegała na utworzeniu prostego programu roboczego i zasymulowania jego działania na komputerze PC. Na końcu niniejszego rozdziału zamieszczono kilka przykładowych aplikacji (strona 124) dla LOGO!Soft Comfort, wraz z informacjami o przygotowaniu, transmisji i archiwizacji Twojej aplikacji. W razie potrzeby, przed rozpoczęciem pracy z samouczkiem przejrzyj rozdział omawiający składniki interfejsu komunikacyjnego użytkownika (strona 23). Brama w fabryce (strona 139) System wentylacji (strona 137) Sterowanie ogrzewaniem (strona 140) Maszyna pakująca (strona 142) Tworzenie schematu programu Tworzenie schematu programu Tworzenie programów przy pomocy Pasków narzędzi Na początkowym etapie tworzenia programu potrzebujesz tylko standardowej listwy narzędziowej i listwy narzędziowej programowania. W celu wybrania narzędzia, ustaw wskaźnik myszy na ikonę i kliknij lewym klawiszem myszy. Wybór będzie sygnalizowany graficznie. Opracowywanie programu roboczego W celu opracowania programu roboczego, wykonaj poniższe czynności: 1. Utwórz nowy program roboczy (strona 107) 2. Wybierz bloki (strona 107)

107 3. Samouczek 3. Rozmieść bloki (strona 107) 4. Skonfiguruj właściwości i komentarze dla bloków (strona 108) 5. Wykonaj połączenia bloków (strona 109) 6. Zoptymalizuj program roboczy (strona 111) 7. Zapisz program roboczy (strona 116). Zauważ, że nie wszystkie bloki są dostępne (strona 111) w poszczególnych sytuacjach Utworzenie nowego schematu programu Po uruchomieniu programu LOGO!Soft Comfort, możesz natychmiast zacząć tworzenie nowego programu roboczego. W tym celu kliknij ikonę Plik Nowy w standardowym pasku narzędzi. Plik Nowy (strona 34). LOGO!Soft Comfort otworzy edytor FBD (lub domyślny edytor, określony w menu Narzędzia/Opcje/Standardowy edytor). Teraz możesz utworzyć program roboczy w nowym oknie Interfejsu komunikacyjnego programowania. Kliknij małą strzałkę po prawej stronie ikony Plik Nowy, w celu otwarcia edytora LAD, FBD lub UDF Zaznaczanie bloków Pierwszym etapem budowania programu roboczego jest wybór bloków dla Twojej aplikacji. Ustal kolejność, w jakiej chcesz wstawiać we/wy oraz bloki standardowe/sfb. Pod symbolem Co na pasku narzędzi programowania znajdują się stałe i przyłącza, czyli zestaw we/wy i stałych sygnałów. Symbol BF, to podstawowe funkcje logiczne algebry Boole a: standardowe bloki logiki cyfrowej. Symbol SF oznacza funkcje specjalne. Możesz też przywołać wybrane grupy funkcji poprzez przyciski funkcyjne. rys lub [F6] Stałe/konektory (strona 145) rys lub [F8] Funkcje specjalne SFB (strona 161). Tylko w edytorach FBD i UDF: rys lub [F7] Funkcje podstawowe (strona 156). Szybki i łatwy sposób wybierania bloków i umieszczania ich w Twoim programie roboczym (strona 300) Rozmieszczanie bloków Kliknij na ikonę grupy, zawierającej potrzebny blok, lub wciśnij odpowiedni klawisz funkcyjny (strona 26). Wszystkie bloki należące wybranej grupy funkcji podstawowych zostaną wyświetlone pod Interfejsem komunikacyjnym programowania. 107

108 3. Samouczek Przykład dla Edytora FBD: Możesz wstawiać wybrane funkcje do Interfejsu komunikacyjnego programowania poprzez zwykłe kliknięcie myszą. Pierwsza funkcja grupy jest wybrana domyślnie, możesz zaznaczyć myszką inne funkcje przed ich umieszczeniem w programie. Przykład dla Edytora FBD: Nie jest konieczne wyrównywanie bloków. Precyzyjne porządkowanie bloków w tym momencie nie ma sensu, dopóki nie wykonasz połączeń między nimi i nie wprowadzisz komentarzy w Twoim programie roboczym. Informacje o numerowaniu bloków można znaleźć tutaj (strona 297). Szybki i łatwy sposób wybierania bloków i umieszczania ich w Twoim programie roboczym (strona 300) Edytowanie bloków Menu skrótów Kliknięcie prawym klawiszem myszy na obiekt otwiera menu skrótów, oferujące różne opcje edycji obiektu. Dostępne opcje edycji zależą od wybranego obiektu. Obiektami mogą być nie tylko bloki i linie połączeń, ale także Interfejs programowania i listwa narzędziowa. W menu skrótów możesz też wywołać pomoc kontekstową (strona 103) na temat wybranego obiektu. 108

109 3. Samouczek Konfigurowanie bloków Kliknij dwukrotnie lewym klawiszem myszy w celu skonfigurowania właściwości bloku. Okno dialogowe Właściwości zawiera zakładkę Komentarz i kilka zakładek parametrów dlafunkcji specjalnych SFB (strona 161), dla wybranych funkcji podstawowych (strona 156) oraz dla stałych i konektorów (strona 145). Możesz tutaj określić wartości i ustawienia parametrów dla wybranych bloków. Funkcja Pomoc na temat parametrów wskazanego bloku może być przywołana poprzez kliknięcie przycisku Pomoc. Funkcje specjalne można rozpoznać za pośrednictwem zielonych liter po lewej stronie bloku w Interfejsie komunikacyjnym programowania Łączenie bloków Dla uzyskania kompletnego programu roboczego, musisz połączyć bloki. W pasku narzędzi programowania (strona 31), wybierz ikonę łączenia bloków. Przykład dla edytora FBD: Konektor (strona 32) Umieść kursor myszy na przyłączu bloku. Wciśnij i przytrzymaj lewy klawisz myszy. Przemieść kursor od przyłącza początkowego do docelowego, zwolnij klawisz myszy. Program LOGO!Soft Comfort połączy dwa wyprowadzenia. Przykład dla edytora LAD: LOGO!Soft Comfort oferuje też inną opcję łączenia bloków: kliknij prawym klawiszem myszy na wejście lub wyjście bloku, a następnie w menu skrótów, kliknij polecenie Połącz z blokiem. Otworzy się lista wyboru, zawierająca wszystkie bloki programu, dla których możliwe jest połączenie. Kliknij na wybrany blok docelowy, a program LOGO!Soft Comfort narysuje linie połączenia. Metoda ta jest bardzo użyteczna w przypadku, gdy łączone bloki znajdują się w dużej odległości od siebie. 109

110 3. Samouczek Notatka dla Edytora LAD: Nie zapomnij połączyć we/wy do paska szyny na lewej krawędzi okna edytora. Wskazówki łączenia bloków Po przeprowadzeniu linii od wejścia do wyjścia lub odwrotnie otworzy się okienko podpowiedzi, prezentujące połączenie. Zwolnij przycisk myszy w celu dołączenia linii do wskazanego wejścia. Możesz korzystać ze skróconej informacji (podpowiedzi) w LOGO!Soft Comfort dla ułatwienia pracy z programem roboczym. Umieść kursor myszy na bloku i zatrzymaj na chwilę w tej pozycji. Zostanie wyświetlona nazwa bloku. Po wskazaniu kursorem myszy na wejście bloku, wyświetli się nazwa tego wejścia. Dla ułatwienia operacji łączenia bloków, wokół kursora myszy pojawia się niebieska ramka, w momencie przechwycenia przez wyprowadzenie we/wy bloku. Zasady łączenia bloków Przy wykonywaniu połączeń bloków obowiązują następujące zasady: Możesz łączyć jedno wejście z wieloma wyjściami. Nie możesz łączyć wielu wejść z jednym wyjściem. Nie możesz łączyć między sobą we/wy w tej samej ścieżce schematu programu. Rekursja nie jest dozwolona. W razie potrzeby możesz dołączyć flagi (strona 148) lub wyjścia (strona 147). Funkcje specjalne SFB (strona 161) mają też zielone konektory. Nie reprezentują one wyprowadzeń łączeniowych, lecz służą do przyporządkowania ustawień parametrów. Analogowe we/wy nie mogą być łączone z cyfrowymi we/wy. Rozgałęzienia połączeń Możesz dołączać we/wy do istniejących połączeń. Szybki i łatwy sposób łączenia bloków w rozbudowanych programach (strona 301). 110

111 3. Samouczek Dostępność bloków Wymagania sprzętowe Dostępny obszar pamięci (strona 295) oraz seria (strona 289) urządzenia LOGO! determinuje: Liczba bloków, które możesz użyć w programie roboczym Jakie rodzaje bloków są dostępne przy tworzeniu Twojego programu roboczego. Domyślnie jest wybrane urządzenie LOGO! najnowszej dostępnej generacji. Po stworzeniu programu roboczego, możesz użyć polecenia menu Narzędzia Określ wersje LOGO! (strona 69) lub wcisnąć klawisz funkcyjny [F2] (strona 26), w celu wyświetlenia okna informacyjnego, wyświetlającego urządzenia LOGO! odpowiednie do wykonania Twojego programu roboczego. Bloki niedostępne dla wybranej wersji sprzętowej LOGO! są podświetlone na szaro. Optymalizacja programu roboczego Jeżeli podczas opracowywania programu roboczego okaże się, że urządzenie LOGO! nie jest w stanie wykonać Twojego programu, powinieneś przeanalizować program pod kątem zasobów funkcjonalnych zawartych w urządzeniu LOGO!. Można przykładowo zastąpić pojedyncze bloki intensywnie korzystające z pamięci (strona 292) przez strukturę złożoną z kilku bloków, które łącznie mają mniejsze wymagania obszaru pamięci. Jeżeli czynności optymalizacyjne nie dały pożądanego efektu, możesz użyć innego modułu LOGO!, lub zoptymalizować/uprościć funkcjonalność Twojej aplikacji Edytowanie wyglądu Edytowanie i optymalizacja wyglądu Program roboczy jest gotowy do użycia po rozmieszczeniu i połączeniu bloków. Jednak zalecane jest uporządkowanie i optymalizacja układu graficznego i wyglądu schematu programu. Możesz odpowiednio zmieniać układ graficzny rozmieszczonych bloków i połączeń Zaznaczanie obiektów Przed rozpoczęciem porządkowania i przemieszczania obiektów, musisz je najpierw zaznaczyć. Kliknij Wybór na pasku narzędzi programowania. Możesz też wcisnąć klawisz [ESC] w celu aktywacji narzędzia Wybór. lub [ESC] Zaznaczanie (strona 31). Pojedyncze bloki lub linie połączeń zaznacza się poprzez kliknięcie myszą. Grupy bloków lub linii połączeń zaznacza się poprzez przechwycenie ich kursorem 111

112 3. Samouczek myszy. W celu przechwycenia obiektów, narysuj ramkę wokół nich, trzymając wciśnięty lewy klawisz myszy, a następnie zwolnij klawisz myszy. Przechwycone obiekty zostaną podświetlone małymi czerwonymi kwadratami w narożnikach zaznaczonych pól. Przykład dla edytora FBD: Poza zaznaczaniem pojedynczych obiektów poprzez kliknięcie myszą i grup obiektów poprzez przechwycenie ich kursorem myszy, istnieje inna możliwość zaznaczenia: opcjonalne zaznaczanie obiektów pojedynczo, poprzez przytrzymanie klawisza [Ctrl] podczas wyboru obiektów myszką. W celu usunięcia zaznaczenia, ponownie kliknij zaznaczony obiekt, trzymając wciśnięty klawisz [Ctrl] Edytowanie zaznaczonych obiektów Możesz usuwać pojedyncze obiekty lub ich grupy klawiszem [Del], przemieszczać je metodą przeciągnij i upuść lub przy pomocy klawiatury. Klawisze strzałek kursora umożliwiają precyzyjne pozycjonowanie, bardzo małymi krokami. Jednakże do wykonania takiej operacji należy wyłączyć funkcję wyrównania odstępów w menu Format Wyrównanie odstępów. Możesz też używać funkcji Wytnij, Kopiuj i Wklej dla zaznaczonych obiektów, poprzez odpowiednie ikony listwy narzędziowej. Wytnij zaznaczony obiekt (strona 48) Kopiuj zaznaczony obiekt (strona 49) Wklej zaznaczony obiekt (strona 49). Edytowanie zaznaczonych linii połączeń Dostępne są specjalne opcje do edycji linii połączeń. Zaznaczone linie połączeń są oznakowane poprzez okrągłe i kwadratowe, niebieskie uchwyty. Okrągłe uchwyty mogą być używane do przemieszczania linii w pionie i poziomie, w wybranym kierunku. Kwadratowe uchwyty służą do zmiany miejsca przyłączenia początku i końca linii. Linie są przesuwane poprzez przeciąganie okrągłych uchwytów. Przykład dla edytora FBD: 112

113 3. Samouczek Jeżeli koniec przemieszczonej linii łączącej nie jest przyporządkowany do wyprowadzenia docelowego, to po zwolnieniu klawisza myszy zostanie on automatycznie dołączony do początkowej pozycji Zamiana bloków Jak zamienić blok w Twoim programie roboczym na inny blok funkcyjny: 1. Wstaw nowy blok powyżej lub poniżej bloku przewidzianego do usunięcia. 2. Przemieść linie połączeń ze starego bloku do nowego, w sposób zgodny z opisem metod edycji zaznaczonych linii połączeń i obiektów. 3. Po przełączeniu wszystkich linii połączeń, możesz usunąć stary blok i umieścić nowy na jego pozycji. Przykład dla edytora FBD: Zachowując opisaną kolejność czynności przy zamianie bloków, możesz zachować układ linii połączeń. Jeżeli najpierw usuniesz stary blok, to usuniesz też jego połączenia, co oznacza konieczność ponownego wykonania wszystkich połączeń bloku. W module bazowym LOGO! 0BA7, możesz bezpośrednio zamienić stary blok, poprzez przeciągnięcie nowego z drzewa bloków na pozycję starego, przy wciśniętym lewym klawiszu myszy Przerywanie połączeń W dużych programach interpretacja schematu połączeń może być trudna, szczególnie w przypadku dużej liczby krzyżujących się linii. Możesz uporządkować wygląd połączeń programu przy pomocy narzędzia Rozłącz/Połącz z listwy narzędziowej programowania. Rozłącz/Połącz (strona 32) Kliknij na połączenie po aktywacji tego narzędzia. Zaznaczona linia połączenia zostanie graficznie rozdzielona, jednak połączenie między blokami będzie nadal aktywne. Wolne końce przeciętego połączenia będą teraz pokazane z ikonami strzałek, wskazujących kierunek przesyłania sygnału. Ponad ikonami będą wyświetlone odnośniki, zawierające numer strony programu roboczego, nazwę bloku i numer wyprowadzenia bloku, do którego prowadzi to połączenie. Kliknij prawym klawiszem myszy na linię łączącą dwa bloki, którą chcesz przeciąć, a następnie wybierz polecenie Rozdziel. Możesz też przeciąć grupę połączeń przy pomocy polecenia menu Edycja Przrwij połączenie (strona 52). Przed przecięciem połączeń, możesz też określić 113

114 3. Samouczek kryteria przerywania, na przykład przecięcie wszystkich połączeń poprowadzonych poprzez bloki. Przykład dla edytora FBD: Wyświetlanie połączenia jest przywracane poprzez kliknięcie na jego otwarty koniec przy aktywowanym narzędziu Rozłącz/Połącz. Opcjonalnie, możesz przywrócić połączenie poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy na otwarty koniec i wywołanie polecenia menu Połącz. Przykład dla edytora FBD: Nie zaleca się używania tego narzędzia do edycji niewielkich programów roboczych. W większości przypadków można zoptymalizować wygląd schematu poprzez zmianę położenia bloków. Zastosowania i zalety Duże i skomplikowane schematy programów mogą zawierać wiele krzyżujących się linii, co zmniejsza czytelność schematu. W tych przypadkach narzędzie Rozłącz/Połącz umożliwia skuteczne oczyszczenie i poprawę klarowności schematu. Możesz szybko skoczyć do przeciwnego końca połączenia poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy na otwarty koniec przeciętego połączenia. Otworzy się menu skrótów, w którym możesz wybrać polecenie menu Idź do przeciwnego końca, aby skoczyć do przeciwnego końca przeciętego połączenia. Inną zaletą narzędzia Rozłącz/Połącz jest ułatwienie czytania schematów wydrukowanych na wielu stronach. Linie połączeń dwóch bloków, znajdujących się na różnych stronach wydruku są podczas drukowania przerywane, bez żadnych odnośników. Jednakże, po użyciu narzędzia Rozłącz/Połącz, zostają wygenerowane odnośniki, kierujące do punktu źródłowego lub docelowego tego połączenia. Przykład dla edytora FBD: 114

115 3. Samouczek Dokumentacja i zapis projektu Dokumentacja schematu programu Etykiety Przy pomocy narzędzia Wstaw komentarz z listwy narzędziowej programowania, możesz tworzyć etykiety przyporządkowane do bloku lub niezależne. W tym celu kliknij na narzędzie Wstaw komentarz. Wstaw komentarz (strona 32) Gdy ikona ta jest aktywna, otwórz okno wprowadzania tekstu poprzez kliknięcie na wolny obszar Interfejsu komunikacyjnego programowania lub na blok. Po wpisaniu tekstu etykiety, kliknij na dowolny punkt poza oknem wprowadzania tekstu lub wciśnij klawisz [ESC]. Okno wprowadzania zostanie zamknięte, a tekst etykiety będzie wyświetlony na schemacie. Wstawiona etykieta może teraz być zaznaczana, przemieszczana lub wyrównywana. Przykład dla edytora FBD: Etykiety przyporządkowane do bloku lub niezależne W celu utworzenia niezależnej etykiety, kliknij na wybrany, pusty obszar interfejsu komunikacyjnego programowania. Etykiety mogą być edytowane przy pomocy narzędzia Wstaw komentarz, poprzez kliknięcie na wybraną etykietę. Poprzez kliknięcie na blok przy aktywnym narzędziu Wstaw komentarz, utworzysz etykietę powiązaną, nazywaną komentarzem bloku. Możesz też wprowadzać i edytować ten komentarz w zakładce Komentarze okna dialogowego Właściwości bloku. Komentarz bloku może być używany na przykład do przyporządkowania nazwy bloku lub wprowadzenia informacji o funkcji tego bloku w programie. Jeżeli zaznaczysz blok z przyporządkowaną etykietą, tekst nie jest zaznaczany. Jednakże, przemieszczanie bloku powoduje także przemieszczenie etykiety. Podczas używania dla bloku funkcji Kopiuj lub Wytnij, tylko blok jest kopiowany do schowka. Operacja Wytnij usuwa przyporządkowaną etykietę. Jednakże, przyporządkowana etykieta może być indywidualnie zaznaczana, a następnie prze- 115

116 3. Samouczek mieszczana, kopiowana, wycinana lub wklejana. Etykieta wklejana ze schowka nie jest już przyporządkowana do bloku. W menu Edycja Nazwy wejść/wyjść (strona 50) możesz przyporządkować do we/wy numery bloków i nazwy przyłączy. Powiązanie komentarzy i komentarze do połączeń Komentarze tekstowe mogą być przyporządkowane do bloków funkcyjnych lub do przeciętych połączeń. Jeżeli komentarz jest przyporządkowany do bloku funkcyjnego lub do przeciętego połączenia, to jego ramka ma kolor zielony. Przyporządkowany komentarz przemieszcza się razem z obiektem, do którego należy. Możesz w pewnym zakresie zmienić względne położenie komentarza w stosunku do symbolu obiektu Otwieranie i zapis schematu programu Zapisywanie programu roboczego W celu zapisania programu roboczego, kliknij ikonę Zapisz w standardowym pasku narzędzi. Plik Zapisz (strona 35) Program roboczy zostanie zapisany pod taką nazwą, pod jaką był otwarty, a poprzednia wersja zostanie usunięta. Jeżeli jest to pierwsza operacja zapisu tego programu, zostaniesz poproszony o podanie nazwy programu i ścieżki dostępu. Otwieranie programu roboczego Możesz zawsze kliknąć na ikonę Plik Otwórz w celu otwarcia programu roboczego dla dalszej edycji. Kliknięcie na ikonę strzałki po prawej stronie przycisku spowoduje wyświetlenie listy ostatnio otwieranych programów. Plik Otwórz (strona 34) 3.3. Symulacja programu roboczego Rozpoczęcie symulacji Do uruchomienia trybu symulacji Twojego programu roboczego służy polecenie menu Narzędzia Symulacja (strona 70) lub ikona symulacji na pasku narzędzi programowania. Na początku symulacji, LOGO!Soft Comfort weryfikuje program roboczy i wyświetla w oknie informacyjnym wszystkie znalezione błędy, które możesz podejrzeć poprzez polecenie menu Widok okno informacyjne (strona 58) lub wciskając 116

117 3. Samouczek klawisz funkcyjny [F4] (strona 26). Możesz też użyć klawisza funkcyjnego [F2] w oknie informacyjnym do wyświetlenia listy modułów LOGO!, odpowiednich do wykonania programu. W trybie symulacji, listwa narzędziowa symulacji i okno stanu (strona 29) umożliwiają wykonywanie i nadzorowanie symulacji oraz obserwację zachowań programu roboczego. Notatka Możesz jednocześnie symulować działanie maksymalnie dwóch programów roboczych. W przypadku próby uruchomienia symulacji trzeciego programu, pojawi się komunikat ostrzeżenia Wygląd wejść Wejścia są wyświetlane w postaci klawiszy lub ikon przełączników. Nazwa wejścia jest wyświetlona pod ikoną. Otwarty przełącznik sygnalizuje stan nieaktywny. Po kliknięciu na ikonę, przełącznik jest aktywowany i wyświetlany w stanie zamkniętym. Ikona dla przycisku I1, nie aktywowany otwarte wejście Ikona dla przycisku I1, aktywowany zamknięte wejście Ikona dla przycisku I2, nie aktywowany otwarte wejście Ikona dla przycisku I2, aktywowany zamknięte wejście. Wygląd wejść analogowych i impulsowych Możesz ustalić wartość napięć lub częstotliwości wejściowych dla wejść analogowych lub impulsowych, przy pomocy regulatora suwakowego. Kliknij na odpowiedni blok w celu wyświetlenia i uruchomienia regulatora, bezpośrednio na schemacie. Jeśli chcesz ustalić wartość bardziej precyzyjnie, wprowadź bezpośrednio wartość liczbową lub zmodyfikuj ją przy pomocy klawiszy strzałek góra/dół, wyświetlonych obok okna wartości. Wygląd dla bloku wejścia analogowego Wejście impulsowe 117

118 3. Samouczek Funkcje wejściowe Na potrzeby symulacji możesz określić sposób reakcji wejścia, poprzez polecenie menu Narzędzia Parametry symulacji (strona 70) Wygląd wyjść W trybie symulacji, wyjścia Q (strona 147) i flaga M (strona 148) są wyświetlane jako wyjścia. Stan wyjścia lub flagi jest sygnalizowany przez ikonę świecącej lub zgaszonej żarówki. Pod tą ikoną jest wyświetlana nazwa wyjścia w Twoim programie roboczym. Wyświetlanie stanu wyjścia Q1 Wyjście wyłączone Wyświetlanie stanu wyjścia Q1 Wyjście włączone. Stan wyjścia może być tylko wyświetlany. Nie możesz zmienić go poprzez kliknięcie na ikonę. Gdy Twój program roboczy włącza wyjście, lampka wskaźnikowa jest włączana, po wyłączeniu wyjścia lampka gaśnie Ustawienia wyjść W trybie symulacji, możesz wybrać komendę Ustawienia wyjść, poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy na wyjście cyfrowe bloku. Polecenie to pozwala wymusić stan wyjścia, niezależnie od aktualnego stanu bloku. Wyjście pozostanie ustawione, dopóki nie zmienisz jego stanu lub do zakończenia symulacji. W ten sposób możesz korzystać z symulacji do sprawdzenia reakcji programu roboczego na wymuszone stany Awaria zasilania Użytkownik może symulować awarię zasilania poprzez kliknięcie na ikonę Zasilanie, w celu przerwania zasilania wszystkich wyjść. Ikona zasilania, nie aktywowana Ikona zasilania, aktywowana Symulacja awarii zasilania. Funkcja ta służy do testowania reakcji układu na awarię zasilania i restart, a także jego retencji. Inaczej niż przy starcie symulacji, funkcja Awaria zasilania jest odpowiednia do testowania zdolności zachowania danych przez układ. Rozpoczęcie symulacji jest odpowiednikiem funkcji Załaduj program do modułu LOGO!, tzn. wszystkie wartości zmiennych są zerowane, łącznie z zapamiętywanymi parametrami Wygląd komunikatów Jeśli klikniesz prawym klawiszem myszy na wyświetlony tekst komunikatu, możesz podejrzeć, z którego bloku pochodzi ten komunikat. Możesz też zaznaczyć ten blok w programie roboczym (Idź do bloku) i wyświetlić jego właściwości (Właściwości bloku). 118

119 3. Samouczek Jeżeli skonfigurowałeś tekst komunikatów modułu LOGO! 0BA6 lub 0BA7 (strona 249), możesz zdecydować, czy tekst komunikatu ma być wyświetlany w jednym miejscu (wewnętrzny wyświetlacz LOGO! lub LOGO! TD), albo na obu wyświetlaczach. Jeżeli zdecydujesz, że tekst komunikatu ma być wyświetlany w jednym miejscu, tryb symulacji wyświetla aktywne komunikaty dla tego miejsca docelowego, w pojedynczym oknie. Jeżeli wybierzesz wyświetlanie na obu wyświetlaczach, tryb symulacji pokaże w oddzielnych oknach aktywne komunikaty dla wbudowanego wyświetlacza LOGO! oraz dla LOGO! TD. Jeśli w Twoim programie roboczym używasz komunikatów tekstowych LOGO! 0BA5 (strona 262), docelowym miejscem wyświetlania może być wyłącznie wbudowany wyświetlacz LOGO!. Widok standardowy Poniżej przedstawiono standardowy widok komunikatu na wbudowanym wyświetlaczu LOGO!: 1 Zakładka wyświetlanego komunikatu o określonym priorytecie. 2 Zakładka dodatkowego komunikatu. Tutaj możesz podejrzeć komunikat o priorytecie 2, jeśli istnieje. 3 Nazwa miejsca docelowego dla komunikatu. Może to być Wbudowany wyświetlacz LOGO! lub LOGO! TD, zależnie od Twoich ustawień. 4 Przycisk Szczegóły Po kliknięciu tego przycisku, zostanie wyświetlony widok szczegółowy z większą ilością informacji (patrz niżej). 5 Symbol Wpisz wartość ręcznie Przed użyciem tej funkcji musisz najpierw kliknąć na miejsce planowanej zmiany w tekście wiadomości. Po kliknięciu tego przycisku, możesz ręcznie zmienić aktualną zawartość okna. Alternatywnie możesz kliknąć dwukrotnie na pole tekstu w celu ręcznej zmiany zawartości. 6 Symbol Idź do bloku Kliknięcie tego przycisku spowoduje zaznaczenie w programie roboczym bloku funkcji specjalnej, powiązanej z wyświetlonym komunikatem. 7 Opcje dla różnych zestawów znaków, gdy program roboczy nie używa M27 (strona 148) do ustalenia wybranego zestawu znaków. 119

120 3. Samouczek Widok szczegółowy Poniżej przedstawiono szczegółowy widok komunikatu na wbudowanym wyświetlaczu LOGO!: 1 Przycisk Szczegóły Kliknięcie tego przycisku spowoduje powrót do widoku standardowego (patrz powyżej). 2 Symbol Wpisz wartość ręcznie Przed użyciem tej funkcji musisz najpierw kliknąć na miejsce zmiany w tekście wiadomości. Po kliknięciu tego przycisku, możesz ręcznie zmienić aktualną zawartość okna. Alternatywnie możesz kliknąć dwukrotnie na pole tekstu w celu ręcznej zmiany zawartości. 3 Symbol Idź do bloku Kliknięcie tego przycisku spowoduje zaznaczenie w programie roboczym bloku funkcji specjalnej, powiązanej z tym komunikatem. 4 Pole w tekście komunikatu, zawierające informacje dotyczące bloku źródłowego komunikatu. Widok komunikatów dla zewnętrznego wyświetlacza LOGO! i dla LOGO! TD Jeżeli w oknie dialogowym Narzędzia Opcje: Symulacja (strona 99) zaznaczysz opcję Pokaż komunikaty LOGO! TD w oddzielnym oknie, oraz ustalisz miejsce docelowe komunikatów jako wewnętrzny wyświetlacz LOGO! i LOGO! TD, to w trybie symulacji teksty aktywnych komunikatów będą wyświetlane w oddzielnych oknach Przyporządkowanie parametrów w trybie symulacji Możesz kliknąć dwukrotnie na blok podczas symulacji, w celu otwarcia okna dialogowego Właściwości bloku. Tutaj, tak jak w trybie programowania, możesz modyfikować komentarze lub parametry bloku. 120

121 3. Samouczek W trybie symulacji wyświetlone są bieżące wartości parametrów. Ta opcja analizy umożliwia śledzenie reakcji programu roboczego. W trybie symulacji możesz jednocześnie otwierać różne okna przyporządkowania parametrów Operacje alternatywne Możesz kliknąć bezpośrednio na wejścia w celu zmiany ich stanu. Możesz zaznaczyć okno stanu myszką lub przeciągnąć je poza obszar roboczy programu LOGO!Soft Comfort, w celu utworzenia osobnego okna. Jest to szczególnie użyteczne do zarządzania dużą liczbą we/wy w Twoim programie roboczym, a także do aranżacji wyglądu okna we/wy zgodnie z Twoimi upodobaniami. 121

122 3. Samouczek Przykład dla edytora FBD: Kontrola czasu symulacji Tryb symulacji programu LOGO!Soft Comfort umożliwia testowanie Twojego programu roboczego przy ustalonej podstawie czasu lub przez ustaloną liczbę wykonanych cykli. Możesz też modyfikować datę i czas bieżący w celu przetestowania działania uzależnień czasowych w Twoim programie roboczym. Więcej informacji na temat kontroli czasu w trybie symulacji patrz punkt Kontrola czasu (strona 29) w temacie Listwa narzędziowa symulacji Symulacja komunikacji sieciowej (tylko 0BA7) W trybie symulacji, możliwe jest symulowanie wirtualnej grupy urządzeń, utworzonej w tle do symulowania komunikacji sieciowej. Możesz umieścić w tej grupie jeden lub więcej programów roboczych. Możliwe jest utworzenie tylko jednej aktywnej grupy do symulacji, a adres IP każdego programu roboczego w grupie musi być unikalny. Poniższy rysunek przedstawia trzy programy robocze w grupie symulacji sieciowej. Po uruchomieniu symulacji, listwa narzędziowa symulacji będzie zawierała przycisk przełączający, dostępny jedynie po skonfigurowaniu sieci Ethernet. 122

123 3. Samouczek Jeśli klikniesz przycisk symulacji sieci, program LOGO!Soft Comfort wyświetli programy robocze w grupie symulacji. Poniższy rysunek przedstawia program roboczy w trybie symulacji sieci. Możesz usunąć diagram z grupy symulacji, poprzez kliknięcie przycisku Symulacja poza siecią. Po jego usunięciu, program LOGO!Soft Comfort kontynuuje symulację programu roboczego, ale bez łączności z innymi programami. Dla programów roboczych bez funkcji komunikacji sieciowej, symulacja przebiega tak samo, jak w LOGO! 0BA Tablica danych (tylko 0BA7) Możesz podglądać wartości zmiennych VM w tabeli danych. Listwa narzędziowa symulacji zawiera przycisk włączający/wyłączający wyświetlanie tabeli danych. W oknie tabeli danych, możesz wprowadzić adresy VM i wybrać odpowiednie typy danych. Program LOGO!Soft Comfort wyświetli aktualne wartości dla wprowadzonych adresów VM. Możesz dodać nowy wiersz poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy na istniejący wiersz lub wciśnięcie klawisza Enter na ostatniej pozycji istniejącego wiersza. Możesz też wpisać wartości w kolumnie Nowe wartości dla istniejącego adresu VM. Pamiętaj, że wartości w IB, QB, i MB są tylko do odczytu. Tabela poniżej przedstawia prawidłowe typy adresów i zakresy pamięci: Typ adresu Bit VB VW VD IB QB MB Zakres od x.0 do x.7 od 0 do 850 od 0 do 849 od 0 do 847 od 0 do 2 od 0 do 1 od 0 do 3 123

124 3. Samouczek Podczas symulacji wartości w tabeli danych będą aktualizowane w każdym cyklu. Podczas testu online wartości są aktualizowane po każdej sesji łączności Przykład praktyczny Przykład praktyczny: wstęp Ten praktyczny przykład aplikacji (strona 124) obsługi pompy wodnej zapewnia początkującym wprowadzenie krok po kroku do metodyki programowania. Inaczej niż w poprzednim rozdziale samouczka, tutaj nauczymy się praktycznego zastosowania opisanych wcześniej funkcji. Dalsze przykłady programów roboczych znajdują się w rozdziale Przykładowe Aplikacje (strona 137) Zadanie Aplikacja Poza zwykłym przyłączem wody pitnej, także woda deszczowa może być stosowana w gospodarstwie domowym, umożliwiając ograniczenie wydatków i poprawę ochrony środowiska. Przykładowo, woda deszczowa może być używana do następujących celów: Pranie ubrań Podlewanie ogrodu Podlewanie roślin domowych Mycie samochodu Spłukiwanie toalety. Woda deszczowa może być zbierana przez odpowiedni system i używana zamiast wody pitnej. Opis systemu Woda deszczowa trafia do zbiornika. Ze zbiornika jest pompowana do odpowiedniego systemu zasilania wodą. Z tego systemu woda może być normalnie pobierana do zużycia, tak samo jak woda pitna. Funkcjonowanie systemu może być podtrzymywane poprzez dostarczanie wody pitnej, gdy zbiornik deszczówki jest pusty. Należy zaprojektować system sterowania taką instalacją wodną. 124

125 3. Samouczek Poniższy rysunek ilustruje sposób funkcjonowania systemu dostarczania wody: Wymagania dla systemu sterowania Zasilanie wodą musi być dostępne przez cały czas. System sterowania musi awaryjnie przełączyć się na zasilanie wodą pitną, jeżeli jest niski stan wody w zbiorniku deszczówki. Układ zasilania wodą musi być zabezpieczony przed dodaniem wody deszczowej do obwodu wody pitnej podczas przełączania. Pompa musi zostać zatrzymana, jeżeli zbiornik deszczówki jest pusty (zabezpieczenie przed pracą pompy na sucho) Wygląd projektu Pompa i elektrozawór są sterowane na podstawie sygnałów z wyłącznika ciśnieniowego i trzech pływakowych czujników poziomu, zainstalowanych w zbiorniku wody deszczowej. Pompa musi zostać włączona, gdy ciśnienie w zbiorniku spadnie poniżej minimum. Po osiągnięciu ciśnienia nominalnego, pompa jest wyłączana z opóźnieniem kilku sekund. Czas opóźnienia zabezpiecza przed oscylacyjnym załączaniem pompy w przypadku ciągłego poboru wody przez użytkownika. 125

126 3. Samouczek Projekt z LOGO! Podłączenie urządzeń zewnętrznych Poza sterownikiem LOGO!, do sterowania pompą potrzebny jest wyłącznik ciśnieniowy i pływakowe czujniki poziomu wody. Jeżeli używasz silnika trójfazowego AC, dodatkowo wymagany jest stycznik do załączania pompy. W przypadku 1-fazowego silnika AC może być wymagany dodatkowy przekaźnik, gdy prąd silnika przekracza zdolność łączeniową przekaźnika wyjściowego Q1. Elektrozawór zwykle może być sterowany bezpośrednio z wyjścia sterownika LOGO!, ze względu na niewielki pobór prądu. Schemat połączeń 1 Pompa 2 Główne przyłącze wody N

127 3. Samouczek Schemat blokowy Schemat blokowy przedstawia sposób połączenia obwodów sterujących pompy i elektrozaworu. Jego układ graficzny odpowiada strukturze programu roboczego. Opcje Dla specyficznych zastosowań, możesz wbudować w system dodatkowe funkcje, które bez zastosowania LOGO! wymagałyby dodatkowych urządzeń sterujących: Uruchamianie systemu w wybranych okresach czasu, na przykład tylko w miesiącach letnich lub o wybranych porach dnia. Sygnalizacja niskiego stanu wody lub braku wody w zbiorniku. Komunikaty błędów systemu Wprowadzanie danych projektu Po wykonaniu wstępnego projektu, możesz rozpocząć tworzenie aplikacji w LO- GO!Soft Comfort. Jeżeli nie chcesz od razu zaczynać programowania, możesz najpierw otworzyć okno z danymi Twojego projektu w menu Właściwości (strona 38). 127

128 3. Samouczek Podczas kolejnych etapów tworzenia aplikacji powinieneś pamiętać o regularnym zapisywaniu poszczególnych wersji Twojego programu roboczego. Możesz później otwierać wcześniejsze wersje w celu przetestowania różnych opcji projektu Rozmieszczanie bloków Kolejnym krokiem jest rozmieszczenie potrzebnych bloków w Interfejsie komunikacyjnym programowania. Zauważ, że poza blokami funkcji standardowych i specjalnych, będziesz potrzebował także bloków we/wy. Na tym etapie projektu wskazane jest rozmieszczenie bloków w taki sposób, jaki wydaje się właściwy dla wykonania połączeń między nimi. Ostateczne rozmieszczenie bloków można skorygować po wykonaniu wszystkich połączeń. Edytor FBD: Edytor LAD: 128

129 3. Samouczek Edytor UDF: Łączenie bloków Połącz bloki w zaplanowany uprzednio sposób. Łączenie polega na narysowaniu linii połączeń, zaczynając od wyjścia bloku źródłowego, a kończąc na wejściu bloku docelowego. Proponowana kolejność ma taką zaletę, że przy podłączaniu wejścia wyświetli się nazwa konektora, co jest przydatne w przypadku kilku różnych konektorów w blokach funkcji specjalnych SFB. Edytor FBD: 129

130 3. Samouczek Edytora LAD: Edytor UDF: Oczyszczenie interfejsu programowania Część linii połączeń może być poprowadzona poprzez bloki. W tej sytuacji wygląd programu roboczego nie jest czytelny. W celu uporządkowania interfejsu komunikacyjnego programowania, zaznacz odpowiednie linie połączeń i bloki, a następnie przesuń lub wyrównaj ich położenie, aby poprawić układ graficzny i wygląd programu roboczego. 130

131 3. Samouczek Edytor FBD: Edytor LAD: Edytor UDF: 131

132 3. Samouczek Optymalizacja wyglądu Niepożądane, ale jednak nieuniknione krzyżujące się linie mogą zostać przecięte za pomocą narzędzia Rozłącz/Połącz (strona 32), co poprawi czytelność schematu. Edytor FBD: Edytor LAD: 132

133 3. Samouczek Edytor UDF: Zauważ, że w edytorze UDF nie jest dopuszczalne stosowanie bloków funkcyjnych: wejść, wyjść, wejść i wyjść analogowych, M8, M25, M26, M27, rejestrów przesuwnych, rejestru danych i komunikatów. W tym momencie ukończyłeś Twój pierwszy program roboczy. Na wszelki wypadek ponownie zweryfikuj poprawność połączeń i konfiguracji parametrów bloków Testowanie schematu programu Wprowadź Twój program roboczy wtryb symulacji (strona 70) i przetestuj, czy nie zawiera błędów. Chociaż mógłbyś już uruchomić Twój program roboczy w sterowniku LOGO!, należy upewnić się, że wszystkie funkcje programu działają zgodnie z oczekiwaniami. Może też okazać się konieczna modyfikacja niektórych parametrów. W trybie symulacji możesz wypróbować reakcję programu na różne kombinacje parametrów wejściowych i na awarię zasilania, oraz porównać symulowaną reakcję wyjść z założeniami projektu. Listwa narzędziowa symulacji i okno stanu (strona 29) dostarczają odpowiednich do tego celu narzędzi. Rzeczywiste czujniki poziomu i przełączniki ciśnieniowe działają według zasady przełącznika chwilowego, jednak do celów testowania i symulacji możesz zmienić działanie funkcji wejściowych na przełączniki bistabilne. 133

134 3. Samouczek Przykład dla edytora FBD: Po przetestowaniu programu i wprowadzeniu odpowiednich poprawek, możesz rozpocząć tworzenie dokumentacji Twojego programu Dokumentacja schematu programu Programowanie komentarzy Możesz zacząć od dodawania komentarzy do Twojego programu, przy pomocynarzędzia Wstaw komentarz (strona 32). Opisz we/wy tak, aby budowa programu była łatwa do zrozumienia. Nie musisz wyświetlać nazw konektorów na ekranie, jednak powinieneś przyporządkować nazwy do nich, aby w późniejszym terminie była możliwość wydrukowania listy połączeń. W zakładce Komentarz okna dialogowego Plik Właściwości (strona 38), możesz dodać komentarz do Twojego programu roboczego, który może być uwzględniony przy drukowaniu dokumentacji programu. Przykład dla edytora FBD: 134

135 3. Samouczek Zapisywanie pliku na nośnikach pamięci Przed transferem programu roboczego do LOGO!, powinieneś ponownie zapisać ostateczną wersję programu. Wybierz odpowiednie polecenie z menu, wprowadź nazwę programu i ścieżkę zapisu. Drukowanie programu roboczego Polecenie Plik Drukuj (strona 37) służy do wydrukowania kopii papierowej programu roboczego. W tym oknie dialogowym określa się format wydruku oraz szczegóły, które mają być drukowane lub pominięte Przenoszenie schematu programu Zabezpieczenie hasłem Możesz ochronić swoje autorskie rozwiązania i uniemożliwić nieautoryzowany dostęp do Twojego programu roboczego poprzez zabezpieczenie hasłem. W celu wprowadzenia hasła, skorzystaj z okna dialogowego Plik Właściwości (strona 38) w zakładce Parametr. Wprowadź hasło i potwierdź klawiszem OK. Zabezpieczenie hasłem dotyczy transferu programu roboczego do LOGO! i jest aktywowane w momencie zakończenia trybu transferu programu. Hasło zabezpiecza Twój program roboczy w sterowniku LOGO!. Edytowanie wartości i parametrów, przeglądanie programu roboczego w LOGO!, oraz pobieranie programu z LOGO! do komputera PC jest teraz możliwe wyłącznie po wpisaniu właściwego hasła. Transfer programu Końcowa czynnością jest załadowanie Twojego programu roboczego do wybranej wersji sterownika LOGO! i podłączenie modułu. Podłącz sterownik LOGO! do odpowiednich urządzeń peryferyjnych projektowanego systemu. Stworzyłeś pierwszą własną aplikację przy pomocy programu LOGO!Soft Comfort w bardzo krótkim czasie. W porównaniu z tradycyjnymi metodami, zaoszczędziłeś znaczącą ilość czasu pracy i wysiłku Wykonanie testu online programu Jeżeli efekty symulacji programu były satysfakcjonujące i został on załadowany do modułu bazowego LOGO!, możesz jeszcze wykonać test online programu roboczego. Działanie testu online jest zbliżone do symulacji, tzn. możesz podglądać stan wejść i wyjść oraz parametry bloków. Różnice polegają na tym, że podczas testowania programu wykonywanego w module bazowym LOGO! funkcjonują żywe wejścia zamiast symulowanych stanów w komputerze PC. Dalej przedstawiono ekran testu online przykładowego programu roboczego. W tym przykładzie, wejście I1 zostało włączone i następnie wyłączone. Timer z opóźnieniem wyłączania rozpoczął zliczanie w momencie wyłączenia I1: 135

136 3. Samouczek Synchronizacja komunikatów tekstowych Tabela danych Warunki początkowe do wykonania testu online patrz Narzędzia Test Online (strona 72). Podczas testu online, możesz modyfikować parametry bloków funkcyjnych za pośrednictwem programu LOGO!Soft Comfort. Po wprowadzeniu modyfikacji w programie, moduł bazowy LOGO! synchronizuje zmodyfikowany parametr. Możesz też modyfikować parametry w module bazowym LOGO!, a program LOGO!Soft Comfort zsynchronizuje zmodyfikowany parametr. Notatka Jeżeli moduł bazowy LOGO! jest nadal w trybie Ustawianie parametrów, to nie będzie mógł zsynchronizować się ze zmianami wprowadzonymi w programie LO- GO!Soft Comfort. 136

137 4. Przykładowe aplikacje Przykładowe aplikacje Przykładowe aplikacje omówienie Wstęp Poza opisanym wcześniej sterownikiem pompy wodnej, program LOGO!Soft Comfort został rozszerzony o zestaw przykładowych aplikacji praktycznych, ilustrujących wszechstronność zastosowań sterownika LOGO!. W niniejszym pliku pomocy omówiono założenia projektowe i sposób ich realizacji przy pomocy LOGO!Soft Comfort. Te przykładowe aplikacje, a także wiele innych można znaleźć na płycie DVD z programem LOGO!Soft Comfort, w folderze..samples. Zamieszczone tam przykładowe aplikacje mają szczegółową dokumentację. Więcej praktycznych realizacji i przykładów programów można znaleźć w Internecie, na stronie Notatka Przykładowe aplikacje dla sterownika LOGO! są dostępne bezpłatnie dla naszych klientów. Są one udostępniane bez gwarancji, zostały pomyślane jako prezentacje możliwych obszarów zastosowań dla modułów LOGO! i oprogramowania LOGO!Soft Comfort. Szczegółowe rozwiązania użytkowników mogą być całkiem odmienne. Użytkownik pracuje z systemem na własną odpowiedzialność. Należy stosować się do lokalnych norm instalacyjnych, obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, związanych z użytkowaniem systemu. Rozdział ten prezentuje następujące przykłady aplikacji: System wentylacji (strona 137) Brama w fabryce (strona 139) Sterowanie ogrzewaniem (strona 140) Maszyna pakująca (strona 142). Wcześniej opisany przykład sterowania pompy wodnej (strona 124) System wentylacji Wymagania dla systemu wentylacji System wentylacji dostarcza świeże powietrze do pomieszczenia i usuwa zanieczyszczone powietrze. Spójrzmy na przykładowy system: W pomieszczeniu zainstalowano wentylator nawiewowy i wentylator wyciągowy. Każdy wentylator jest monitorowany przez czujnik przepływu. 137

138 4. Przykładowe aplikacje Ciśnienie w pomieszczeniu nie może wzrosnąć powyżej atmosferycznego. Wentylator nawiewowy może być włączony tylko wtedy, gdy czujnik przepływu sygnalizuje poprawną pracę wentylatora wyciągowego. Kontrolka ostrzegawcza sygnalizuje awarię jednego z wentylatorów. Rozwiązanie standardowe Wentylatory są monitorowane przez czujniki przepływu. Jeżeli czujnik nie zarejestruje przepływu powietrza, to po ustalonym czasie opóźnienia system wyłącza się i generowany jest komunikat błędu, który może być potwierdzony (wyłączony) przez wciśnięcie przycisku. Monitorowanie wentylatorów wymaga systemu decyzyjnego z dużą liczbą elementów przełączających. Sterownik LOGO! może zastąpić ten układ decyzyjny. Rozwiązanie z użyciem LOGO! Zastosowanie LOGO! redukuje liczbę elementów systemu sterowania. Dzięki temu zmniejsza się czas montażu i ilość potrzebnej przestrzeni w szafce sterowniczej. Może się nawet okazać, że rozmiar szafki sterowniczej będzie mniejszy. W przypadku sterownika LOGO! możesz też zastosować sekwencyjne wyłączanie wentylatorów przy wyłączaniu systemu. Schemat w LOGO! Soft Comfort System jest włączany i wyłączany przy pomocy wejść I1 i I2. Wentylatory są podłączone do wyjść Q1 i Q2, a czujniki przepływu do wejść I3 i I4. Bloki B007 i B008 służą do ustalenia czasów opóźnień, po których sygnał z czujników przepływu będzie wysłany do wyjścia alarmu Q3. 138

139 4. Przykładowe aplikacje Możesz odwrócić stan wyjścia Q3 w celu użycia wyjścia Q4 do wysłania komunikatu. Przekaźnik Q4 zwalnia tylko wtedy, gdy wystąpi zanik napięcia zasilania lub awaria systemu. Stan wyjścia może być wykorzystany do wygenerowania komunikatu Brama w fabryce Wymagania dla układu sterowania bramy Często bramy w fabrykach są zamykane zwijanymi kurtynami. Kurtyny te otwierają się, gdy pojazdy mają wjechać lub wyjechać z hali. Otwieranie bramy jest nadzorowane przez portiera. Kurtyna bramy jest otwierana i zamykana przyciskami w portierni. Portier może kontrolować działanie bramy. Zwijana kurtyna jest zwykle całkowicie otwierana i zamykana, jednak jej ruch może być przerwany w każdej chwili. Na pięć sekund przed rozpoczęciem pracy bramy uruchamiane jest błyskające światło ostrzegawcze, które działa podczas całego cyklu roboczego bramy. Listwa reagująca na nacisk stanowi zabezpieczenie przed urazami ludzi i przygnieceniem obiektów podczas zamykania bramy. Rozwiązanie standardowe Istnieje wiele rozwiązań sterowania automatyczną bramą. Przyciski OTWÓRZ i ZAMKNIJ uruchamiają cykl pracy bramy, jeżeli nie przemieszcza się ona w przeciwnym kierunku. Ruch bramy może zostać zatrzymany przyciskiem STOP albo odpowiednim wyłącznikiem krańcowym. Rozwiązanie z użyciem LOGO! Sterownik LOGO! zapewnia dodatkową funkcjonalność w porównaniu ze standardowymi rozwiązaniami: aktywacja listwy naciskowej powoduje natychmiastowe zatrzymanie ruchu przy zamykaniu bramy. Na pięć sekund przed rozpoczęciem pracy bramy uruchamiane jest błyskające światło ostrzegawcze, które działa podczas całego cyklu roboczego bramy. W przeciwieństwie do rozwiązań standardowych, LOGO! oferuje łatwy i tani sposób modyfikacji systemu sterowania. 139

140 4. Przykładowe aplikacje 4.4. Sterowanie ogrzewaniem Wymagania dla układu sterowania ogrzewaniem Przykład ilustruje sterowanie ogrzewaniem, w którym temperatura czynnika grzewczego jest odwrotnie proporcjonalna do temperatury zewnętrznej. Inaczej mówiąc czym niższa temperatura zewnętrzna, tym wyższa temperatura wody w układzie grzewczym. Czujniki PT100 mierzą temperaturę zewnętrzną i temperaturę wody w układzie grzewczym. Przy temperaturze zewnętrznej 0 C, woda powinna mieć temperaturę 50 C (x). Grzejnik wody powinien włączyć się, gdy temperatura zewnętrzna opadnie o więcej niż 4 C. 140

141 4. Przykładowe aplikacje Rozwiązanie z użyciem LOGO! 1 Czujnik PT100 podłączony do wejścia AI1 mierzy temperaturę wody w instalacji grzewczej. 2 Parametry wzmacniacza analogowego są następujące: Czujnik: PT100 Wybór czujnika PT100 określa parametry i zakres pomiarowy Jednostka: stopień Celsjusza Rozdzielczość: x 1. Sygnał na wyjściu wzmacniacza odpowiada aktualnej temperaturze mierzonej przez czujnik. 3 Czujnik PT100 podłączony do wejścia AI2 mierzy temperaturę zewnętrzną. 4 Parametry wzmacniacza analogowego są następujące: Czujnik: PT100 Wybór czujnika PT100 określa parametry i zakres pomiarowy Jednostka: stopień Celsjusza Rozdzielczość: x 1. Sygnał na wyjściu wzmacniacza odpowiada aktualnej temperaturze mierzonej przez czujnik. 5 Parametry wzmacniacza analogowego są następujące: Czujnik: bez czujnika Wzmocnienie: 1 (zmienia znak wartości z wyjścia wzmacniacza analogowego B001) Offset: 50. Parametry wzmacniacza B004 powodują, że różnica temperatur porównywana przez komparator B005 będzie wynosiła 0, gdy suma obu temperatur wynosi

142 4. Przykładowe aplikacje 6 Parametry komparatora analogowego są następujące: Czujnik: bez czujnika Wzmocnienie: 1 Offset: 0 Wartość progowa włączenia: 4 Wartość progowa wyłączenia: 0. Komparator analogowy włącza wyjście Q2, gdy różnica pomiędzy temperaturą wody i standaryzowaną temperaturą zewnętrzną przekracza 4 C. Jeżeli różnica spada poniżej 0 C, komparator wyłącza wyjście Q2. 7 Wyjście Q2 włącza i wyłącza grzejnik wody. Zasada działania Gdy temperatura zewnętrzna spada, wartość na wyjściu wzmacniacza analogowego B004 rośnie w tym samym stosunku. Odpowiednio rośnie różnica wartości na wejściu komparatora analogowego, pomiędzy temperaturą zewnętrzną i temperaturą wody. Jeżeli różnica przekroczy 4 C, grzejnik wody włącza się. Po uruchomieniu grzejnika, temperatura wody rośnie. W konsekwencji maleje różnica pomiędzy temperaturą wody i temperaturą zewnętrzną (zakładając, że temperatura zewnętrzna spada wolniej niż rośnie temperatura wody). Jeżeli różnica temperatur spadnie poniżej 0 C, grzejnik jest wyłączany. Zmiana parametrów Parametr offset dla wzmacniacza analogowego B004 zależy od wymaganej temperatury wody przy temperaturze zewnętrznej 0 C. Poza tym, wartości progowe włączenia i wyłączenia grzejnika mogą zostać zmienione poprzez zmianę odpowiednich progów przełączania komparatora analogowego B005. Wypróbuj! Ten przykład (w formie gotowego programu aplikacyjnego) znajduje się na płycie DVD z programem LOGO!Soft Comfort. Załaduj program roboczy do LOGO!Soft Comfort i wypróbuj jego działanie w trybie symulacji Maszyna pakująca Wymagania dla maszyny pakującej Do pudełka należy zapakować dwa różne rodzaje produktów, do ustalonej liczby dla każdego produktu. Po wypełnieniu pudełka produktami, jest ono transportowane do maszyny zamykającej opakowanie. Produkty obydwu rodzajów są dostarczane do maszyny pakującej przy pomocy przenośników taśmowych (w przykładzie nie pokazano przenośników dostarczających produkty). Program roboczy zastosowany w tym przykładzie wykorzystuje dwa liczniki góra/dół do zliczania produktów każdego rodzaju, funkcję matematyczną do zliczania łącznej liczby produktów, oraz komunikaty do wyświetlenia liczby obu rodzajów produktów i łącznej liczby produktów na wbudowanym wyświetlaczu LOGO! i LOGO! TD (Text Display). 142

143 4. Przykładowe aplikacje Założenia procedury sterującej są opisane poniżej: Produkty do zapakowania są transportowane przez przenośniki taśmowe (nie pokazane w tym przykładzie). Kolejność umieszczania produktów w pudełku jest przypadkowa. Każdy produkt wpadający do pudełka jest zliczany przez czujnik. Podłączony wyświetlacz LOGO! TD, a także wbudowany wyświetlacz LOGO! musi pokazywać liczbę zliczonych produktów każdego rodzaju, oraz łączną liczbę produktów w pudełku. Program roboczy w LOGO!Soft Comfort Fotokomórki wykrywające wpadające do pudełka produkty są podłączone do dwóch wejść cyfrowych I1 i I2. Dwa liczniki (B001i B002) zliczają produkty obydwu rodzajów. Wartość progowa dla każdego licznika określa maksymalną liczbę dla każdego rodzaju produktu. Gdy pudełko jest pełne, przenośnik taśmowy jest aktywowany na 10 sekund, w celu przeniesienia pudełka do maszyny zamykającej opakowanie, oraz dostarczenia kolejnego pustego pudełka do maszyny pakującej. Aplikacja używa bloku komunikatów (strona 249) do prezentacji na wyświetlaczu LOGO! TD i wbudowanym wyświetlaczu LOGO! zliczonej liczby obu rodzajów produktów oraz łącznej liczby. Blok tekstowy używa właściwości przewijania do wyświetlania zamiennie liczby produktów w postaci liczbowej lub słupków graficznych. Tekst komunikatu może być wyświetlany w języku angielskim lub niemieckim, zależnie od wybranego zestawu znaków dla komunikatów tekstowych. 143

144 4. Przykładowe aplikacje Parametry bloków funkcyjnych Zastosowanie poszczególnych parametrów jest następujące: Wartości progowe dla liczników B001 i B002 określają maksymalną liczbę sztuk wsypywaną do pudełka dla każdego rodzaju produktu. Szerokość impulsu (TH) dla wyzwalanego zboczem przekaźnika czasowego ustala czas trwania ruchu przenośnika taśmowego. Blok funkcji matematycznych B007 wykonuje następujące obliczenia: wartość 1 to liczba zliczona przez licznik B001, wartość 2 to liczba zliczona przez licznik B002, operator 1 to +, czyli suma wartości z obu liczników, priorytet 1 jest wysoki (jest to jedyna operacja w bloku funkcyjnym, czyli priorytet w tym przypadku jest nieistotny), pozostałe argumenty i operatory są ustawione jako + 0 i nie wpływają na wynik działań. Komunikaty Blok komunikatów B010 wyświetla tekst, którego cztery wiersze są przewijane w taki sposób, że naprzemiennie wyświetlane są dwa formaty ekranu. Pierwszy ekran prezentuje liczbę zliczonych produktów (aktualne wartości B001 i B002) i łączną liczbę produktów (obliczoną przez B007) w postaci słupków graficznych. Drugi ekran prezentuje te same wartości w postaci liczbowej, wraz z opisem tekstowym. Funkcja komunikatów jest skonfigurowana do stosowania dwóch zestawów znaków. Komunikaty dla zestawu znaków 1 jest w języku angielskim, a komunikat dla zestawu znaków 2 jest w języku niemieckim. Do wyboru dwóch zestawów znaków służy menu Plik Ustawienia komunikatów (strona 46). Możesz też wybrać ten sam zestaw znaków graficznych dla komunikatów w języku angielskim i niemieckim. Gdy LOGO! jest w trybie roboczym Run, wybrany zestaw znaków określa język, w którym są wyświetlane komunikaty. 144

145 5. Materiały referencyjne Materiały referencyjne Stałe i konektory Stałe i konektory omówienie Narzędzie Stałe i konektory służy do umieszczania w projekcie wejść bloków, wyjść bloków, flag lub stałych (stan wysoki, niski). Odpowiedni typ bloku do wstawienia jest wybierany z dodatkowej listwy narzędziowej, który rozwija się po wybraniu narzędzia Stałe i konektory. Wyświetlane w edytorze FBD Wejście (strona 146) Przycisk kursora (strona 146) Przyciski funkcyjne LOGO! TD (strona 146) Bit rejestru przesuwnego (strona 147) Stan niski/stan wysoki (strona 147) Wyjście (strona 147) Wyjście wirtualne (strona 148) Flaga (strona 148) Wejście analogowe (strona 149) Wyjście analogowe (strona 150) Flaga analogowa (strona 148) Wejścia sieciowe (strona 151) Analogowe wejścia sieciowe (strona 151) Wyjścia sieciowe (strona 152) Analogowe wyjścia sieciowe (strona 153) Wyświetlane w edytorze LAD Styk zwierny (strona 154) Styk analogowy (strona 154) Styk rozwierny (strona 153) Wyjście (strona 154) Negacja wyjścia (strona 155) Wejścia sieciowe (strona 155) Analogowe wejścia sieciowe (strona 155) Wyjścia sieciowe (strona 156) Analogowe wyjścia sieciowe (strona 156) Wyświetlane w edytorze UDF Stan niski/stan wysoki (strona 147) Wyjście wirtualne (strona 148) Flaga (strona 148) Flaga analogowa (strona 148) 145

146 5. Materiały referencyjne Liczba dostępnych ikon zależy od wybranej uprzednio wersji sterownika LOGO! Edytory FBD i UDF Wejście Bloki wejściowe reprezentują zaciski wejściowe sterownika LOGO!. Dostępnych jest do 24 wejść cyfrowych. Podczas konfigurowania bloków możesz przyporządkować do bloku wejść każdy zacisk wejściowy, jeżeli nie jest on jeszcze używany w programie roboczym. Omówienie (strona 145). Ten blok nie jest dostępny w edytorze UDF Przycisk kursora Dostępne są cztery klawisze kierunkowe kursora. Przycisk kursora są definiowane w programie roboczym tak, jak inne wejścia. Przycisk kursora mogą sterować przełącznikami i stanami wejściowymi, umożliwiając operatorowi kontrolę działania programu roboczego. Cztery klawisze kierunkowe kursora w module LOGO! TD mają takie samo działanie jak w module bazowym LOGO!. Na przykład wciśnięcie ESC i dowolnego przycisku kursora w module LOGO! TD lub w module LOGO! generuje takie samo zdarzenie wciśnięcia klawisza. Omówienie (strona 145). Ten blok nie jest dostępny w edytorze UDF Przyciski funkcyjne LOGO! TD Moduł LOGO! TD ma cztery przyciski funkcyjne, które możesz stosować jako wejścia cyfrowe w Twoim programie roboczym. Przyciski funkcyjne są definiowane w programie roboczym tak, jak inne wejścia. Mogą one sterować przełącznikami i stanami wejściowymi, umożliwiając operatorowi kontrolę działania programu roboczego. Omówienie (strona 145). 146

147 5. Materiały referencyjne Ten blok nie jest dostępny w edytorze UDF Wyjście Bloki wyjściowe reprezentują zaciski wyjściowe sterownika LOGO!. Dostępnych jest do 16 wyjść. Podczas konfigurowania bloków możesz przyporządkować do bloku wyjść każdy zacisk wyjściowy, jeżeli nie jest on jeszcze używany w programie roboczym. Stan wyjścia zawsze zachowuje poziom z poprzedniego cyklu programu. Stan ten nie zmienia się podczas trwania bieżącego cyklu. Omówienie (strona 145). Ten blok nie jest dostępny w edytorze UDF Stan niski/stan wysoki Ustawienie wejścia bloku w stan logiczny hi (wysoki) powoduje stałe utrzymywanie stanu H. Ustawienie wejścia bloku w stan logiczny lo (niski) powoduje stałe utrzymywanie stanu L. Omówienie (strona 145). Blok jest dostępny w obu edytorach FBD i UDF Bit rejestru przesuwnego Sterowniki LOGO! serii 0BA6 są wyposażone w 8-bitowy rejestr przesuwny: bity od S1 do S8, które mają przypisany atrybut tylko-do-odczytu. Stany bitów rejestru przesuwnego mogą być zmieniane wyłącznie przy pomocy funkcji specjalnej rejestru przesuwnego. Sterownik LOGO! serii 0BA7 ma 32-bitowy rejestr przesuwny: bity od S1.1 do S4.8. Omówienie (strona 145). 147

148 5. Materiały referencyjne Ten blok nie jest dostępny w edytorze UDF. Zobacz też Rejestr przesuwny (0 od BA4 do 0BA6) (strona 267) Wyjście wirtualne Dołącz wyjście nieużywanego bloku (na przykład komunikatów) do bloku typu Wyjście wirtualne. Maksymalna liczba wyjść wirtualnych: 16 (dla LOGO! 0BA6) lub 64 (dla LOGO! 0BA7). Omówienie (strona 145). Ten blok jest dostępny w obu edytorach FBD i UDF Flaga Bloki Flag mają stany wyjść stany niosące dodatkową informację (znaczniki). LOGO! 0BA7 dopuszcza 27 flag cyfrowych od M1 do M27 i 16 flag analogowych od AM1 do AM16. 0BA6: 27 flag cyfrowych od M1 do M27 6 flag analogowych od AM1 do AM6. 0BA4, 0BA5: 24 flagi cyfrowe od M1 do M24 6 flag analogowych do AM1 do AM6. 0BA3, 0BA2: 8 flag cyfrowych od M1 do M8. 0BA1: 4 flagi cyfrowe od M1 do M4. 0BA0: 0 flag. Podczas konfigurowania bloków możesz przyporządkować nowy numer do flagi, jeżeli nie jest on jeszcze używany w programie roboczym. Wyjście zawsze zachowuje poziom z poprzedniego cyklu programu. Stan ten nie zmienia się podczas trwania bieżącego cyklu. Flaga startu programu: M8 Flaga M8 jest ustawiana w pierwszym cyklu programu roboczego użytkownika i może służyć w Twoim programie roboczym jako znacznik startu programu. Jest zerowana po zakończeniu wykonywania pierwszego cyklu programu. 148

149 5. Materiały referencyjne W kolejnych cyklach programu flaga M8 działa tak samo jak flagi od M1 do M7. Flagi podświetlenia: M25 i M26 Flaga M25 kontroluje podświetlenie wbudowanego wyświetlacza LOGO!. Flaga M26 kontroluje podświetlenie wyświetlacza modułu LOGO! TD (Text Display). Do ustawiania flag podświetlenia możesz używać wyjść timerów, komunikatów lub innych bloków funkcyjnych. Dla uzyskania rozbudowanego sterowania podświetleniem wyświetlaczy, możesz łączyć wyjścia bloków funkcyjnych równolegle lub szeregowo. Flaga zestawu znaków komunikatu: M27 Flaga M27, jeśli jest używana, określa użycie do wyświetlania komunikatów zestawu znaków 1 lub zestawu znaków 2. Dwa zestawy znaków można wybrać w menu Msg Config modułu LOGO! lub poprzez polecenie Plik Ustawienia komunikatów (strona 46) w menu programu LOGO!Soft Comfort. Następnie, po ustaleniu tekstu komunikatu (strona 249), możesz wybrać, czy do wyświetlenia komunikatu ma być zastosowany zestaw znaków 1, czy też zestaw znaków 2. W programie roboczym flaga M27 może być używana do aktywowania lub zablokowania tekstu komunikatu z określonym zestawem znaków. Gdy M27 = 0, to LOGO! wyświetla tylko komunikaty z zestawem znaków 1. Gdy M27 = 1, to LOGO! wyświetla tylko komunikaty z zestawem znaków 2. Flagi analogowe: od AM1 do AM16 Flagi analogowe mogą być używane jako znaczniki dla wejść analogowych lub bloków funkcji analogowych. Znacznik analogowy jedynie przyjmuje wartość analogową na wejściu i przenosi ją na wyjście. Omówienie (strona 145). Flagi M8, M25, M26 i M27 nie są dostępne w edytorze UDF Wejście analogowe Sterowniki LOGO! 12/24RC, LOGO! 12/24RCo, LOGO! 24, LOGO! 24o, LOGO! 24C, LOGO! 24Co i LOGO! 12/24RCE, a także moduły rozszerzeń LOGO! AM2 12/24, przetwarzają sygnały analogowe. Możesz używać do ośmiu wejść analogowych. Podczas konfigurowania bloków, możesz przypisać nowy zacisk wejściowy do wejścia bloku, jeżeli ten zacisk nie jest jeszcze wykorzystany w Twoim programie roboczym. Wybrane zaciski wejściowe sterowników LOGO! 0BA6 wersji 12/24RC, 12/24R- Co, 24/24o, 24C i 24Co mają możliwość alternatywnego definiowania wejść: mogą być używane jako wejścia cyfrowe lub wejścia analogowe. Szczegółowe informacje, specyficzne dla każdej wersji modułu znajdują się w jego instrukcji 149

150 5. Materiały referencyjne obsługi lub karcie katalogowej. Programy aplikacyjne utworzone dla sterowników w wersji 0BA5 lub wcześniejszej, mogą być uruchamiane w modułach 0BA6 bez żadnych modyfikacji. Nowe programy robocze mogą korzystać z rozszerzonych właściwości wejść, na przykład dodatkowych, szybkich liczników oraz funkcji analogowych. Więcej informacji o parametrach bloków analogowych patrz Przetwarzanie wartości analogowych (strona 226). Numer wejścia bloku nie jest zdeterminowany konstrukcją sprzętu w systemach wykorzystujących sterowniki serii od 0BA0 do 0BA2. Omówienie (strona 145). Ten blok nie jest dostępny w edytorze UDF Wyjście analogowe Dostępne są dwa wyjścia analogowe, oznakowane AQ1 i AQ2. Możesz ustalić wartość analogową tych wyjść, przy pomocy funkcji z analogowym parametrem wyjściowym lub znacznika analogowego AM. Jeżeli połączysz funkcję specjalną (z analogową wartością wyjściową) do rzeczywistego wyjścia analogowego, to pamiętaj, że wyjście analogowe może przetwarzać wartości z zakresu od 0 do Poczynając od urządzeń serii 0BA5, możesz zdefiniować zachowanie wyjść analogowych w trybie STOP. Wyjścia analogowe mogą zachować swoją wartość po przejściu LOGO! w tryb STOP. Alternatywnie, możesz określić inne wartości wyjść AQ1 i AQ2, które będą zastosowane po przejściu sterownika w tryb STOP. Możesz też ustalić zakres zmian wyjściowych dla wartości analogowych. Są do wyboru dwie opcje: Normalny (od 0 do 10 V lub 0 20 ma) 4 20 ma. Serie od 0BA0 do 0BA5: W urządzeniach z serii wcześniejszych niż 0BA5, nie możesz skonfigurować stanów wyjść AQ1 i AQ2 dla trybu STOP. Omówienie (strona 145). Ten blok nie jest dostępny w edytorze UDF. 150

151 5. Materiały referencyjne Wejście sieciowe (tylko 0BA7) Możesz połączyć wejście sieciowe z wejściem bloku. Możliwe jest zdefiniowanie do 64 wejść sieciowych. Cyfrowe wejścia sieciowe mogą czytać wartości następujących typów: VM Moduł Slave Diagnostyka. Przy odczycie wartości z VM, zakres adresów VB jest: od 0 do 850. Przy odczytywaniu wartości parametrów z modułu bazowego typu Slave, musisz wprowadzić adres IP modułu Slave. Typ bloku, to wejście lub wyjście modułu Slave. Wejścia sieciowe mogą czytać wartości z wejść od I1 do I24 lub wyjść od Q1 do Q16 modułu bazowego Slave. Przy odczytywaniu wartości parametrów diagnostycznych, należy uprzednio wybrać typ Diagnostyka, jak pokazano na poniższym rysunku. Cztery typy parametrów diagnostyki odpowiadają czterem bitom w obszarze VM. Każdy z czterech bitów może przyjmować wartości 1 lub 0, co odpowiada wystąpieniu lub braku wystąpienia błędu wybranego typu. Omówienie (strona 145). Wejścia sieciowe są nieaktywne w edytorze UDF Analogowe wejście sieciowe (tylko 0BA7) Możesz połączyć analogowe wejście sieciowe z wejściem bloku. Możliwe jest zdefiniowanie do 32 analogowych wejść sieciowych. 151

152 5. Materiały referencyjne Analogowe wejścia sieciowe mogą czytać wartości następujących typów: VM Moduł Slave. Przy odczycie wartości z VM, zakres adresów VW jest: od 0 do 849. Przy odczytywaniu wartości parametrów z modułu bazowego typu Slave, musisz wprowadzić adres IP modułu Slave. Typ bloku, to wejście lub wyjście analogowe modułu Slave. Analogowe wejścia sieciowe mogą czytać wartości z wejść od AI1 do AI8 lub wyjść od AQ1 do AQ2 modułu bazowego Slave. Omówienie (strona 145). Wejścia sieciowe są nieaktywne w edytorze UDF Wyjście sieciowe (tylko 0BA7) Gdy moduł bazowy LOGO! 0BA7 jest w trybie Slave, możesz skonfigurować wyjście sieciowe w module Master, które kontroluje stan wyjścia cyfrowego modułu Slave. Możesz skonfigurować do 64 wyjść sieciowych. W pierwszej kolejności należy wprowadzić adres IP modułu Slave, do którego będą wysyłane polecenia. Wyjścia sieciowe mają numery od Q1 do Q16. Omówienie (strona 145). 152

153 5. Materiały referencyjne Wyjścia sieciowe są nieaktywne w edytorze UDF Analogowe wyjście sieciowe (tylko 0BA7) Gdy moduł bazowy LOGO! 0BA7 jest w trybie Slave, możesz skonfigurować analogowe wyjście sieciowe w module Master, które kontroluje stan wyjścia analogowego modułu Slave. Możesz skonfigurować do 16 analogowych wyjść sieciowych. W pierwszej kolejności należy wprowadzić adres IP modułu Slave, do którego będą wysyłane polecenia. Analogowe wyjścia sieciowe mają numery od AQ1 do AQ2. Omówienie (strona 145). Analogowe wyjścia sieciowe są nieaktywne w edytorze UDF Edytor LAD Styk rozwierny Styki rozwierne reprezentują stany zacisków wejściowych modułu LOGO!. Po umieszczeniu styku w Twoim programie roboczym, otworzy się rozwijane okno. W tym oknie dialogowym możesz określić typ wejścia, odpowiednio do używanego sterownika LOGO!. Jako stan wejściowy, dostępny jest też przycisk kursora, a także przyciski funkcyjne LOGO! TD (jeżeli używany jest moduł wyświetlacza LOGO! TD). Możesz też wybrać stały poziom logiczny wejścia. Dla zmiany wejścia w programie roboczym LAD, kliknij dwukrotnie na odpowiedni blok, w celu otwarcia rozwijanego okna, w którym możesz wprowadzić odpowiednie zmiany. Omówienie (strona 145). 153

154 5. Materiały referencyjne Styk zwierny Styki zwierne reprezentują zaciski wejściowe modułu LOGO!. Po umieszczeniu styku w Twoim programie roboczym, otworzy się rozwijane okno. W tym oknie dialogowym możesz określić typ wejścia, odpowiednio do używanego sterownika LOGO!. Jako stan wejściowy, dostępny jest też przycisk kursora, a także przyciski funkcyjne LOGO! TD (jeżeli używany jest moduł wyświetlacza LOGO! TD). Możesz też wybrać stały poziom logiczny wejścia. Dla zmiany wejścia w programie roboczym LAD, kliknij dwukrotnie na odpowiedni blok, w celu otwarcia rozwijanego okna, w którym możesz wprowadzić odpowiednie zmiany. Omówienie (strona 145) Styk analogowy Styki analogowe reprezentują zaciski wejściowe modułu LOGO!. Po umieszczeniu styku w Twoim programie roboczym, otworzy się rozwijane okno. W tym oknie dialogowym możesz określić typ wejścia, odpowiednio do używanego sterownika LOGO!. Dla zmiany wejścia w programie roboczym LAD, kliknij dwukrotnie na odpowiedni blok, w celu otwarcia rozwijanego okna, w którym możesz wprowadzić odpowiednie zmiany. Omówienie (strona 145) Wyjście Wyjście reprezentują zaciski wyjściowe modułu LOGO!. Dla zmiany wyjścia w programie roboczym LAD, kliknij dwukrotnie na odpowiedni blok, w celu otwarcia rozwijanego okna, w którym możesz przypisać do wyjścia odpowiednie funkcje. Omówienie (strona 145). 154

155 5. Materiały referencyjne Negacja wyjścia Negacja wyjścia reprezentują zaciski wyjściowe modułu LOGO!. Dla zmiany wyjścia w programie roboczym LAD, kliknij dwukrotnie na odpowiedni blok, w celu otwarcia rozwijanego okna, w którym możesz przypisać do wyjścia odpowiednie funkcje. Omówienie (strona 145) Wyjście analogowe Wyjście analogowe reprezentują zaciski wyjściowe modułu LOGO!. Dla zmiany wyjścia w programie roboczym LAD, kliknij dwukrotnie na odpowiedni blok, w celu otwarcia rozwijanego okna, w którym możesz przypisać do wyjścia odpowiednie funkcje. Jeżeli połączysz funkcję specjalną (z analogową wartością wyjściową) do rzeczywistego wyjścia analogowego, to pamiętaj, że wyjście analogowe może przetwarzać wartości z zakresu od 0 do Omówienie (strona 145) Flaga wewnętrzna Możesz używać flag wewnętrznych do zatrzymania bieżącej ścieżki i przełączenia na nową ścieżkę programu. W przeciwieństwie do bloku flag (strona 148) nie są tu wykorzystywane zasoby flag Twojego urządzenia LOGO!. Omówienie (strona 145) Wejście sieciowe (tylko 0BA7) Zobacz: wejście sieciowe (tylko 0BA7) (strona 151) w edytorze FBD Analogowe wejście sieciowe (tylko 0BA7) Zobacz: analogowe wejście sieciowe (tylko 0BA7) (strona 151) w edytorze FBD Wyjście sieciowe (tylko 0BA7) Zobacz: wyjścia sieciowe (tylko 0BA7) (strona 152) w edytorze FBD. 155

156 5. Materiały referencyjne Analogowe wyjście sieciowe (tylko 0BA7) Zobacz: analogowe wyjścia sieciowe (tylko 0BA7) (strona 153) w edytorze FBD Funkcje podstawowe (edytory FBD i UDF) Funkcje podstawowe (edytory FBD i UDF) omówienie Narzędzie to służy do umieszczania w Interfejsie komunikacyjnym programowania standardowych bloków logicznych algebry Boole a. Poszczególne typy funkcji z tej grupy wybiera się z dodatkowej listwy narzędziowej, która otwiera się po wybraniu narzędzia Funkcje podstawowe. AND (strona 157) AND z analizą zboczy (strona 157) NAND (strona 158) NAND z analizą zboczy (strona 158) OR (strona 159) NOR (strona 160) XOR (strona 160) NOT (strona 161) Odwracanie stanów wejść Możesz odwracać (negować) stan poszczególnych wejść: Stan logiczny 1 na wybranym wejściu jest zamieniany na stan 0 w programie roboczym. Stan logiczny 0 jest zamieniany na stan 1. W celu wprowadzenia tej funkcji, kliknij prawym klawiszem myszy na wejście i wybierz polecenie inwersja z menu skrótów. Nie możesz odwracać stanu wejść dla bloków wyjściowych. 0BA0 0BA3: Do odwrócenia stanu wejścia służy funkcja podstawowa NOT (strona 161). Wykresy czasowe Każdy wykres czasowy funkcji podstawowych wyświetla stany trzech wejść dla ułatwienia analizy i interpretacji. 0BA0 0BA3: Funkcje podstawowe mają trzy wejścia AND 156

157 5. Materiały referencyjne Wyjście funkcji AND ma stan 1, gdy wszystkie wejścia mają stan 1, to znaczy gdy przełączniki są zamknięte. Nieużywane wejście bloku (x) ma przypisany stan: x = 1. Tablica stanów logicznych AND Wejście 1 Wejście 2 Wejście 3 Wejście 4 Wyjście Omówienie (strona 156) AND z analizą zboczy Wyjście funkcji AND z analizą zboczy ma stan 1, gdy wszystkie wejścia mają stan 1 i przynajmniej jedno wejście miało stan 0 podczas poprzedniego cyklu. Wyjście jest ustawiane w stan 1 podczas trwania cyklu i musi zostać wyzerowane w następnym cyklu, zanim ponownie będzie mogło przyjąć stan 1. Nieużywane wejście bloku (x) ma stan: x =

158 5. Materiały referencyjne Wykres czasowy dla funkcji AND z analizą zboczy: Omówienie (strona 156) NAND Wyjście funkcji NAND przyjmuje stan 0, gdy wszystkie wejścia mają stan 1, t.j. gdy przełączniki są zamknięte. Nieużywane wejście bloku (x) ma stan: x = 1. Tablica stanów logicznych NAND Wejście 1 Wejście 2 Wejście 3 Wejście 4 Wyjście Omówienie (strona 156) NAND z analizą zboczy Wyjście przyjmuje stan 1 podczas trwania cyklu i musi zostać wyzerowane w następnym cyklu, zanim ponownie będzie mogło przyjąć stan

159 5. Materiały referencyjne Nieużywane wejście bloku (x) ma stan: x = 1. Wykres czasowy funkcji NAND z analizą zboczy Omówienie (strona 156) OR Wyjście funkcji OR ma stan 1, gdy przynajmniej jedno wejście ma stan 1 (zamknięte). Nieużywane wejście bloku (x) ma stan: x = 0. OR tablica stanów logicznych Wejście 1 Wejście 2 Wejście 3 Wejście 4 Wyjście Omówienie (strona 156). 159

160 5. Materiały referencyjne NOR XOR Wyjście funkcji NOR (NOT OR) ma stan 1, gdy wszystkie wejścia mają stan 0 (otwarte). Gdy jedno z wejść jest włączone (stan logiczny 1), to wyjście jest wyłączone (0). Nieużywane wejście bloku (x) ma stan: x = 0. Tablica stanów logicznych NOR Wejście 1 Wejście 2 Wejście 3 Wejście 4 Wyjście Omówienie (strona 156). Wyjście funkcji XOR (exclusive OR) ma stan 1, gdy stany wejść są różne. Nieużywane wejście bloku (x) ma stan: x = 0. Tablica stanów logicznych XOR Wejście 1 Wejście 2 Wyjście Omówienie (strona 156). 160

161 5. Materiały referencyjne NOT Wyjście ma stan 1 gdy wejście ma stan 0. Funkcja NOT odwraca stan wejścia. Przykładowa zaleta funkcji NOT: w LOGO! nie jest już potrzebny styk rozwierny. Można użyć styku zwiernego i odwrócić efekt jego działania przy pomocy funkcji NOT. Tablica stanów logicznych NOT Wejście 1 Wyjście Omówienie (strona 156) Funkcje specjalne Funkcje specjalne omówienie Narzędzie to służy do umieszczania w Interfejsie komunikacyjnym programowania dodatkowych bloków funkcyjnych pamięci stanów i zależności czasowych. Poszczególne typy funkcji z tej grupy wybiera się z dodatkowej listwy narzędziowej, która otwiera się po wybraniu narzędzia funkcji specjalnych SFB. W tym rozdziale omówiono też następujące zadania i charakterystyki funkcji specjalnych: Wejścia odwracające Konfiguracja bloków Parametry referencyjne Zabezpieczenia Pamięć stan. 161

162 5. Materiały referencyjne Funkcje specjalne uporządkowane według grup są wymienione poniżej: Timery Opóźnienie wł. (strona 164) Opóźnienie wył. (strona 166) Opóźnienie wł./wył. (strona 168) Opóźnienie wł. z pamięcią (strona 169) Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym (strona 171) Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem (strona 173) Generator impulsów symetrycznych (strona 174) Asynchroniczny generator impulsowy (strona 175) Analogowe Progowy przełącznik analogowy (strona 200) Analogowy przerzutnik różnicowy (strona 203) Komparator analogowy (strona 205) Watchdog analogowy (strona 208) Wzmacniacz analogowy (strona 211) Multiplekser analogowy (strona 212) PWM (strona 215) Instrukcje matematyczne (strona 218) Generator losowy (strona 176) Regulator PI (strona 239) Schodowy wyłącznik światła (strona 178) Generator rampy (strona 244) Przełącznik dwufunkcyjny (strona 180) Timer tygodniowy (strona 183) Timer roczny (strona 185) Zegar astronomiczny (tylko 0BA7) (strona 188) Stoper (tylko 0BA7) (strona 190) Liczniki Licznik góra/dół (strona 191) Filtr analogowy (tylko 0BA7) (strona 220) Maks./Min. (tylko 0BA7) (strona 222) Wartość średnia (tylko 0BA7) (strona 225) Inne Przekaźnik zatrzaskowy (strona 247) Przekaźnik impulsowy (strona 247) Komunikaty (LOGO! 0BA6 i LOGO! 0BA7) (strona 249) Licznik godzin (strona 194) Przełącznik programowalny (strona 266) Progowy przełącznik częstotliwości (strona 198) Rejestr przesuwny (od 0BA4 do 0BA6) (strona 267) Detekcja błędów instrukcji arytmetycznych (strona 270) 162

163 5. Materiały referencyjne Edytor LAD oferuje następujące funkcje dodatkowe: AND z analizą zboczy (strona 157) NAND z analizą zboczy (strona 158). Edytory FBD i UDF: opis bloków funkcji specjalnych Opis bloków funkcji specjalnych w programie roboczym zaczyna się od ( T ) dla bloków timerów, ( C ) dla liczników i ( SF ) dla pozostałych funkcji. Wybrana wersja LOGO! określa charakterystykę programu roboczego: Dostępne bloki Parametry dostępne do ustawiania. Wejście odwracające Możesz odwracać stan poszczególnych wejść: Stan logiczny 1 na wejściu jest zmieniany na 0 w programie roboczym. Stan logiczny 0 jest zmieniany na 1 w programie roboczym. W tym celu kliknij prawym klawiszem myszy na wejście i wybierz polecenie inwersja z menu skrótów. Nie możesz odwracać stanu wejść dla bloków wyjściowych. Notatka Nieużywane wejścia mają domyślny stan 0. Nie możesz odwracać stanu wejść bloków UDF. Do odwrócenia stanu wejścia użyj funkcji podstawowej NOT (strona 161). Konfiguracja bloków Okno dialogowe Właściwości bloku umożliwia łatwe programowanie parametrów bloku. Parametry referencyjne Możesz też przypisać parametry do bloku za pomocą innych bloków. Są to tzw. parametry referencyjne. Jeśli klikniesz na przycisk Referencyjny obok parametru w oknie właściwości bloku, możesz wybrać, do których bloków ma zostać przypisana aktualna wartość tego parametru. Na przykład, jeżeli klikniesz przycisk Referencyjny dla parametru opóźnienie wył. timera, możesz następnie wybrać bloki, w których będzie zastosowany ten sam czas timera. Program LOGO!Soft Comfort wyświetli listę dostępnych bloków w Twoim programie roboczym, dla których możesz zastosować ten parametr referencyjny. W taki sposób można przypisać czas timera opóźnienie wył. z wyjścia analogowego do innego bloku. 163

164 5. Materiały referencyjne Szybka metoda zmiany parametrów bloku (strona 302). W sterowniku LOGO! 0BA7 jest funkcja czasu referencyjnego timera. Przy jej pomocy możesz przypisać aktualny czas (T a ) timera jako wartość referencyjną (C) dla innych bloków funkcyjnych. Sposób obliczania wartości referencyjnej (C) przedstawia poniższa formuła: Czas bieżący (Ta) Podstawa czasu Wartość referencyjna (C) A : B Godziny (h : m) C = A * 60 + B A : B Minuty (m : s) C = A * 60 + B A : B Sekundy (s: 1/100 s) C = A * B Zabezpieczenie Jeżeli w parametrach bloku istnieje pole wyboru Zabezpieczenie aktywne, możesz odblokować lub zablokować wyświetlanie i edycję tego parametru w trybie konfiguracji modułu LOGO!. Zachowanie stanu Stany przerzutników i liczników dla funkcje specjalnych SFB mogą być pamiętane. Oznacza to, że stany te zostaną przywrócone, na przykład po awarii i przywróceniu zasilania funkcja podejmie działanie z niezmienionymi wartościami. W ten sposób, timer nie zostanie wyzerowany, lecz przedłuży się jego czas działania o okres przerwy w zasilaniu. Aktywacja tej właściwości dla wybranej funkcji wymaga ustawienia opcji Zachowanie stanu. Możliwe są dwa ustawienia do wyboru: Wł.: aktualne stany są pamiętane Wył.: aktualne stany nie są pamiętane (domyślnie). Licznik godzin (strona 194) jest wyjątkiem, ponieważ jego stan jest domyślnie pamiętany Timery Opóźnienie wł. Omówienie Stan wyjścia nie zmieni się, dopóki nie upłynie ustalony czas opóźnienia. 164

165 5. Materiały referencyjne Przyłącze Wejście Trg Parametry Wyjście Q Opis Upływ czasu opóźnienie wł. jest uruchamiany przez wejście Trg (Trigger). T: reprezentuje czas opóźnienia, po którym wyjście zostanie włączone (zmiana stanu wyjścia z 0 na 1). Zachowanie stanu wł. = stan jest przechowywany w pamięci. Q włącza się po upływie ustalonego czasu T, pod warunkiem ciągłego włączenia Trg. Parametr T Parametr czasu T może być uzależniony od aktualnej wartości innej, już zaprogramowanej funkcji: Komparator analogowy: Ax Ay Progowy przełącznik analogowy: Ax Wzmacniacz analogowy: Ax Multiplekser analogowy: AQ Generator rampy: AQ Instrukcje matematyczne: AQ Regulator PI: AQ Licznik góra/dół: Cnt. Dla urządzeń 0BA7, możesz dodatkowo używać aktualnych wartości następujących, uprzednio zaprogramowanych funkcji: Opóźnienie wł.: T a Opóźnienie wył.: T a Opóźnienie wł./wył.: T a Opóźnienie wł. z pamięcią: T a Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym: T a Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem: T a Asynchroniczny generator impulsowy: T a Schodowy przełącznik światła: T a Przełącznik dwufunkcyjny: T a Stoper: AQ Filtr analogowy: AQ Wartość średnia: AQ Maks./Min.: AQ Progowy przełącznik częstotliwości: Fre. Możesz wybrać wymaganą funkcję poprzez numer bloku. Informacje na temat wiarygodności i dokładności podstawy czasu patrz Instrukcja obsługi LOGO!. 165

166 5. Materiały referencyjne Wykres czasowy Opis funkcji Czas T a (aktualny czas systemowy LOGO!) jest pobierany w momencie zmiany stanu z 0 na 1 na wejściu Trg i służy jako podstawa czasu. Jeżeli stan wejścia Trg pozostaje = 1 przez ustalony czas opóźnienia T, to wyjście przyjmuje stan 1 po upływie tego czasu (stan wyjścia nadąża za stanem na wejściu po opóźnieniu T). Licznik czasu jest zerowany, gdy stan wejścia Trg zmieni się na 0 przed upływem czasu T. Wyjście przyjmuje stan 0, gdy wejście Trg ma stan 0. Funkcje specjalne omówienie (strona 161) Opóźnienie wył. Omówienie Wyjście z opóźnieniem wyłączania nie jest wyłączane, dopóki nie upłynie zdefiniowany czas opóźnienia. Przyłącze Wejście Trg Wejście R Parametry Wyjście Q Opis Start odliczania opóźnienia po ujemnym zboczu (przejście z 1 na 0) na wejściu Trg (Trigger). Zerowanie czasu opóźnienia wyłączania i ustawienie wyjścia w stan 0 poprzez wejście R (Reset). Reset ma wyższy priorytet niż Trg. T: Wyjście jest wyłączane po upływie czasu opóźnienia T (zmiana stanu wyjścia z 1 na 0). Zachowanie stanu wł = stan jest przechowywany w pamięci. Q jest włączane na czas T po zmianie stanu na wejściu Trg. Parametr T Parametr czasu T może być uzależniony od aktualnej wartości innej, już zaprogramowanej funkcji: Komparator analogowy: Ax Ay Progowy przełącznik analogowy: Ax Wzmacniacz analogowy: Ax Multiplekser analogowy: AQ 166

167 5. Materiały referencyjne Generator rampy: AQ Instrukcje matematyczne: AQ Regulator PI: AQ Licznik góra/dół: Cnt. Dla urządzeń 0BA7, możesz dodatkowo używać aktualnych wartości następujących, uprzednio zaprogramowanych funkcji: Opóźnienie wł.: T a Opóźnienie wył.: T a Opóźnienie wł./wył.: T a Opóźnienie wł. z pamięcią: T a Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym: T a Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem: T a Asynchroniczny generator impulsowy: T a Schodowy przełącznik światła: T a Przełącznik dwufunkcyjny: T a Stoper: AQ, Filtr analogowy: AQ, Wartość średnia: AQ, Maks./Min.: AQ, Progowy przełącznik częstotliwości: Fre. Możesz wybrać wymaganą funkcję poprzez numer bloku. Informacje na temat wiarygodności i dokładności podstawy czasu patrz Instrukcja obsługi LOGO! Wykres czasowy Opis funkcji Wyjście Q przyjmuje stan 1 natychmiast po zmianie z 0 na 1 na wejściu Trg. Po zmianie z 1 na 0 na wejściu Trg, LOGO! odlicza aktualny czas T, a wyjście pozostaje ustawione. Wyjście Q jest ustawiane na 0, gdy licznik T a osiągnie wartość zaprogramowaną jako T (T a = T) (Opóźnienie wyłączenia). Pojedynczy impuls na wejściu Trg ponownie wyzwala czas T a. Możesz wyzerować czas T a oraz stan wyjścia przy pomocy wejścia R (Reset) przed upływem zaprogramowanego czasu opóźnienia. Funkcje specjalne omówienie (strona 161). 167

168 5. Materiały referencyjne Opóźnienie wł./wył. Omówienie Blok funkcyjny opóźnienie wł./wył. służy do włączania wyjścia po upływie czasu opóźnienia włączenia, a następnie wyłączenia po upływie drugiego ustalonego czasu opóźnienia. Przyłącze Opis Wyzwalanie opóźnienia włączania narastającym zboczem (zmiana z 0 na 1) Wejście Trg na wejściu Trg (Trigger). Wyzwalanie opóźnienia wyłączania opadającym zboczem (zmiana z 1 na 0). T H to czas opóźnienia włączania dla wyjścia (zmiana stanu wyjścia 0 na 1). Parametr T L to czas opóźnienia wyłączania dla wyjścia (zmiana stanu wyjścia 1 na 0). Zachowanie stanu wł. = stan jest przechowywany w pamięci. Q jest włączane po upływie ustalonego czasu T H, gdy Trg jest nadal Wyjście Q ustawione. Wyłączanie wyjścia po upływie czasu T L, gdy wejście Trg nie zostało ponownie ustawione. Parametry T H i T L Czasy opóźnienia ustalone w parametrach T H i T L mogą być uzależnione od aktualnej wartości innej, już zaprogramowanej funkcji: Komparator analogowy: Ax Ay Progowy przełącznik analogowy: Ax Wzmacniacz analogowy: Ax Multiplekser analogowy: AQ Generator rampy: AQ Instrukcje matematyczne: AQ Regulator PI: AQ Licznik góra/dół: Cnt/ Dla urządzeń 0BA7, możesz dodatkowo używać aktualnych wartości następujących, uprzednio zaprogramowanych funkcji: Opóźnienie wł.: T a Opóźnienie wył.: T a Opóźnienie wł./wył.: T a Opóźnienie wł. z pamięcią: T a Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym: T a Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem: T a Asynchroniczny generator impulsowy: T a Schodowy przełącznik światła: T a 168

169 5. Materiały referencyjne Przełącznik dwufunkcyjny: T a Stoper: AQ Filtr analogowy: AQ Wartość średnia: AQ Maks./Min.: AQ Progowy przełącznik częstotliwości: Fre. Możesz wybrać wymaganą funkcję poprzez numer bloku. Informacje na temat wiarygodności i dokładności podstawy czasu patrz Instrukcja obsługi LOGO!. Wykres czasowy Opis funkcji Odliczanie czasu T H jest wyzwalane przez zmianę z 0 na 1 na wejściu Trg. Jeżeli stan wejścia Trg jest 1 przez czas ustalonego opóźnienia T H, wyjście przyjmuje stan logiczny 1 po upływie tego czasu (wyjście jest włączane z opóźnieniem względem sygnału na wejściu). Czas T H jest zerowany, gdy stan wejścia Trg zmieni się na 0 przed upływem tego czasu. Odliczanie czasu T L jest wyzwalane przez zmianę z 1 na 0 na wyjściu. Jeżeli stan wejścia Trg jest 0 przez czas ustalonego opóźnienia T L, wyjście przyjmuje stan logiczny 0 po upływie tego czasu (wyjście jest wyłączane z opóźnieniem względem sygnału na wejściu). Czas T L jest zerowany, gdy stan wejścia Trg zmieni się na 1 przed upływem tego czasu. Funkcje specjalne omówienie (strona 161) Opóźnienie wł. z pamięcią Omówienie Pojedynczy impuls na wejściu wyzwala odliczanie ustalonego czasu. Wyjście jest włączane po upływie tego czasu. 169

170 5. Materiały referencyjne Przyłącze Wejście Trg Wejście R Opis Wyzwala czas opóźnienia włączenia poprzez wejście Trg (Trigger). Zerowanie czasu opóźnienia wyłączania i ustawienie wyjścia w stan 0 poprzez wejście R (Reset). Reset ma wyższy priorytet niż Trg. Parametr T to czas opóźnienia włączania dla wyjścia (zmiana stanu wyjścia z 0 na 1). Wyjście Q Q jest włączane po upływie czasu opóźnienia T. Parametr T Parametr czasu T może być uzależniony od aktualnej wartości innej, już zaprogramowanej funkcji: Komparator analogowy: Ax Ay Progowy przełącznik analogowy: Ax Wzmacniacz analogowy: Ax Multiplekser analogowy: AQ Generator rampy: AQ Instrukcje matematyczne: AQ Regulator PI: AQ Licznik góra/dół: Cnt. Dla urządzeń 0BA7, możesz dodatkowo używać aktualnych wartości następujących, uprzednio zaprogramowanych funkcji: Opóźnienie wł.: T a Opóźnienie wył.: T a Opóźnienie wł./wył.: T a Opóźnienie wł. z pamięcią: T a Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym: T a Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem: T a Asynchroniczny generator impulsowy: T a Schodowy przełącznik światła: T a Przełącznik dwufunkcyjny: T a Stoper: AQ Filtr analogowy: AQ Wartość średnia: AQ Maks./Min.: AQ Progowy przełącznik częstotliwości: Fre. Możesz wybrać żądaną funkcję poprzez numer bloku. 170

171 5. Materiały referencyjne Wykres czasowy Opis funkcji Odliczanie licznika czasu T a jest wyzwalane zmianą stanu z 0 na 1 na wejściu Trg. Wyjście Q przyjmuje stan 1, gdy T a osiągnie wartość T. Kolejny impuls na wejściu Trg nie zmienia T a. Wyjście i odliczany czas T a mogą zostać wyzerowane tylko przez stan 1 na wejściu R. Gdy nie jest ustawiona opcja Zachowanie stanu, Wyjście Q i odliczony czas zostaną wyzerowane po wyłączeniu zasilania. Funkcje specjalne omówienie (strona 161) Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym Omówienie Sygnał na wejściu generuje impuls wyjściowy o zaprogramowanym czasie trwania. Przyłącze Przyłącze Wejście Trg Parametr Wyjście Q Opis Sygnał na wejściu Trg (Trigger) wyzwala przekaźnik czasowy. T reprezentuje czas, po którym wyjście jest zerowane (zmiana stanu wyjścia z 1 na 0). Zachowanie stanu (wł.) = stan jest przechowywany w pamięci. Impuls na wejściu Trg ustawia Q. Wyjście pozostaje ustawione, dopóki nie upłynie czas T, pod warunkiem że Trg = 1 przez cały czas. Zmiana z 1 na 0 na wejściu Trg przed upływem czasu T także zeruje wyjście. Parametr T Parametr czasu T może być uzależniony od aktualnej wartości innej, już zaprogramowanej funkcji: Komparator analogowy: Ax Ay Progowy przełącznik analogowy: Ax Wzmacniacz analogowy: Ax 171

172 5. Materiały referencyjne Multiplekser analogowy: AQ Generator rampy: AQ Instrukcje matematyczne: AQ Regulator PI: AQ Licznik góra/dół: Cnt. Dla urządzeń 0BA7, możesz dodatkowo używać aktualnych wartości następujących, uprzednio zaprogramowanych funkcji: Opóźnienie wł.: T a Opóźnienie wył.: T a Opóźnienie wł./wył.: T a Opóźnienie wł. z pamięcią: T a Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym: T a Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem: T a Asynchroniczny generator impulsowy: T a Schodowy przełącznik światła: T a Przełącznik dwufunkcyjny: T a Stoper: AQ Filtr analogowy: AQ Wartość średnia: AQ Maks./Min.: AQ Progowy przełącznik częstotliwości: Fre. Możesz wybrać żądaną funkcję poprzez numer bloku. Wykres czasowy Opis funkcji Dla stanu wejścia Trg = 1, wyjście Q przyjmuje stan 1. Sygnał wejściowy wyzwala odliczanie czasu T a, gdy wyjście pozostaje ustawione. Gdy T a osiągnie zdefiniowaną wartość T (T a = T), wyjście Q jest zerowane (wyjście impulsowe). Jeżeli stan wejścia Trg zmieni się z 1 na 0 przed upływem zaprogramowanego czasu, wyjście jest natychmiast zerowane. Funkcje specjalne omówienie (strona 161). 172

173 5. Materiały referencyjne Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem Omówienie Impuls wejściowy generuje po upływie określonego czasu ustaloną liczbę impulsów na wyjściu, o zaprogramowanym czasie trwania impulsu/przerwy. Przyłącze Opis Wejście Trg Stan wejścia Trg (Trigger) wyzwala sekwencję impulsów przekaźnika czasowego. Wejście R Wyjście i aktualny czas T a są zerowane sygnałem na wejściu R. Parametry Wyjście Q T H, T L : Szerokość impulsu T H i odległość impulsów T L są programowane. N określa liczbę cykli przerwa/impuls T L /T H : Zakres wartości: Zachowanie stanu (wł.) = stan jest przechowywany w pamięci. Wyjście Q jest ustawiane po upływie czasu T L i zerowane po upływie czasu T H. 0BA2, 0BA3: Występuje tylko parametr T H, który reprezentuje czas opóźnienia wyłączania dla wyjścia. Wejście R nie jest dostępne. Parametry T H i T L Szerokość impulsu T H i odległość między impulsami T L mogą być uzależnione od aktualnej wartości innej, już zaprogramowanej funkcji: Komparator analogowy: Ax Ay Progowy przełącznik analogowy: Ax Wzmacniacz analogowy: Ax Multiplekser analogowy: AQ Generator rampy: AQ Instrukcje matematyczne: AQ Regulator PI: AQ Licznik góra/dół: Cnt. Dla urządzeń 0BA7, możesz dodatkowo używać aktualnych wartości następujących, uprzednio zaprogramowanych funkcji: Opóźnienie wł.: T a Opóźnienie wył.: T a Opóźnienie wł./wył.: T a Opóźnienie wł. z pamięcią: T a 173

174 5. Materiały referencyjne Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym: T a Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem: T a Asynchroniczny generator impulsowy: T a Schodowy przełącznik światła: T a Przełącznik dwufunkcyjny: T a Stoper: AQ Filtr analogowy: AQ Wartość średnia: AQ Maks./Min.: AQ Progowy przełącznik częstotliwości: Fre. Możesz wybrać żądaną funkcję poprzez numer bloku. Wykres czasowy Opis funkcji Po zmianie stanu wejścia Trg na 1, odmierzany jest czas przerwy T L (Time Low). Po upływie czasu T L wyjście Q przyjmuje stan 1 na czas impulsu T H (Time High). Jeżeli wejście Trg jest ponownie aktywowane przed upływem czasu łącznego (T L + T H ), czas T a jest zerowany i cykl impuls/przerwa jest rozpoczynany ponownie. Funkcje specjalne omówienie (strona 161) Generator impulsów symetrycznych Generator impulsów symetrycznych jest dostępny tylko dla urządzeń serii 0BA3. Urządzenia LOGO! nowszych serii korzystają z funkcji asynchronicznego generatora impulsowego (strona 175) zamiast generatora synchronicznego. Omówienie Funkcja generuje przebieg impulsowy o ustalonym okresie i współczynniku wypełnienia 1/2. 174

175 5. Materiały referencyjne Przyłącze Opis Wejście En Odblokowanie (En = 1) lub zablokowanie (En = 0) generatora sygnałem na wejściu En (Enable). Parametr T to czas trwania impulsu lub przerwy na wyjściu generatora. Wyjście Q Q zmienia stan okresowo, według ustalonego czasu impulsu/przerwy T. Wykres czasowy Opis funkcji Można zdefiniować długość przerwy i czasu trwania impulsu poprzez parametr T. Wejście En uruchamia generator impulsowy. Wyjście generatora jest ustawiane w stan 1 na czas T, a następnie w stan 0 na czas T, i tak dalej, dopóki nie nastąpi zablokowanie generatora, tzn. wejście En = 0. Czas T musi być wielokrotnością 0,1 s. Czas T nie jest określony dla T = 0,05 s i T = 0,00 s. Funkcje specjalne omówienie (strona 161) Asynchroniczny generator impulsowy Opis funkcji Przebieg impulsowy na wyjściu może być modyfikowany poprzez współczynnik impuls/przerwa. Przyłącze Wejście En Wejście Inv Parametr Wyjście Q Opis Odblokowanie lub zablokowanie generatora sygnałem na wejściu En. Wejście Inv może być używane do zanegowania sygnału wyjściowego w aktywnym generatorze asynchronicznym. T H, T L : Możesz ustalić szerokość impulsu (T H ) oraz odległość impulsów (T L ). Q cyklicznie zmienia stan, odpowiednio do ustalonych czasów impulsu/przerwy T H i T L. Parametry T H i T L Szerokość impulsu T H i odległość impulsów T L mogą być uzależnione od aktualnej wartości innej, już zaprogramowanej funkcji: Komparator analogowy: Ax Ay Progowy przełącznik analogowy: Ax Wzmacniacz analogowy: Ax Multiplekser analogowy: AQ 175

176 5. Materiały referencyjne Generator rampy: AQ Instrukcje matematyczne: AQ Regulator PI: AQ Licznik góra/dół: Cnt. Dla urządzeń 0BA7, możesz dodatkowo używać aktualnych wartości następujących, uprzednio zaprogramowanych funkcji: Opóźnienie wł.: T a Opóźnienie wył.: T a Opóźnienie wł./wył.: T a Opóźnienie wł. z pamięcią: T a Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym: T a Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem: T a Asynchroniczny generator impulsowy: T a Schodowy przełącznik światła: T a Przełącznik dwufunkcyjny: T a Stoper: AQ Filtr analogowy: AQ Wartość średnia: AQ Maks./Min.: AQ Progowy przełącznik częstotliwości: Fre. Możesz wybrać żądaną funkcję poprzez numer bloku. Wykres czasowy Opis funkcji Możesz określić współczynnik wypełnienia poprzez parametry T H (Time High) i T L (Time Low). Wejście INV może być używane do zanegowania sygnału wyjściowego. Wejście INV odwraca stan wyjścia tylko wtedy, gdy blok generatora jest aktywowany sygnałem EN. Funkcje specjalne omówienie (strona 161) Generator losowy 176

177 5. Materiały referencyjne Omówienie Wyjście generatora losowego jest przełączane w ustalonych okresach czasu. Przyłącze Wejście En Parametr Wyjście Q Opis Narastające zbocze (zmiana z 0 na 1) na wejściu aktywującym En (Enable) uruchamia odliczanie czasu opóźnienia włączenia generatora losowego. Opadające zbocze (zmiana z 1 na 0) wyzwala czas opóźnienia wyłączenia generatora. T H : opóźnienie wł. jest wartością przypadkową, z zakresu od 0 do T H. T L : opóźnienie wył. jest wartością przypadkową, z zakresu od 0 do T L. Wyjście Q jest ustawiane po upływie czasu opóźnienie wł., jeżeli En jest nadal ustawione. Wyjście jest zerowane po upływie czasu opóźnienie wył., jeżeli wejście En nie zostało ponownie ustawione. Parametry T H i T L Czasy opóźnienie wł. (T H ) i opóźnienie wył. (T L ) mogą być uzależnione od aktualnej wartości innej, już zaprogramowanej funkcji: Komparator analogowy: Ax Ay Progowy przełącznik analogowy: Ax Wzmacniacz analogowy: Ax Multiplekser analogowy: AQ Generator rampy: AQ Instrukcje matematyczne: AQ Regulator PI: AQ Licznik góra/dół: Cnt. Dla urządzeń 0BA7, możesz dodatkowo używać aktualnych wartości następujących, uprzednio zaprogramowanych funkcji: Opóźnienie wł.: T a Opóźnienie wył.: T a Opóźnienie wł./wył.: T a Opóźnienie wł. z pamięcią: T a Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym: T a Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem: T a Asynchroniczny generator impulsowy: T a Schodowy przełącznik światła: T a Przełącznik dwufunkcyjny: T a Stoper: AQ Filtr analogowy: AQ Wartość średnia: AQ Maks./Min.: AQ Progowy przełącznik częstotliwości: Fre. 177

178 5. Materiały referencyjne Możesz wybrać żądaną funkcję poprzez numer bloku. Wykres czasowy Opis funkcji Po zmianie z 0 na 1 na wejściu En, zostanie obliczona i aktywowana przypadkowa wartość czasu (opóźnienie wł.) z zakresu od 0 do T H. Jeżeli stan wejścia En jest = 1 przynajmniej przez czas opóźnienie wł., to wyjście przyjmuje stan 1 po upływie czasu opóźnienia. Odliczanie czasu jest przerywane, gdy stan wejścia En zmieni się na zero przed upływem czasu opóźnienie wł. Gdy wejście En zmieni stan z 1 na 0, zostanie obliczona i aktywowana przypadkowa wartość czasu (opóźnienie wył.) z zakresu od 0 do T L. Jeżeli stan wejścia En jest = 0 przynajmniej przez czas opóźnienie wył., to wyjście Q jest zerowane po upływie czasu opóźnienia. Odliczanie czasu jest przerywane, gdy stan wejścia En zmieni się na 1 przed upływem czasu opóźnienie wył. Funkcje specjalne omówienie (strona 161) Schodowy wyłącznik światła Omówienie Zbocze impulsu wejściowego uruchamia odliczanie ustalonego czasu. Wyjście jest zerowane po upływie tego czasu. Przed upływem czasu może zostać wygenerowany impuls ostrzegawczy. Przyłącze Wejście Trg Parametr Wyjście Q Opis Wyzwalanie czasu (opóźnienie wył.) wyłącznika schodowego sygnałem na wejściu Trg (Trigger). T : Wyjście jest zerowane (zmiana z 1 na 0) po upływie czasu opóźnienia wyłączenia T. T! : ustala czas uruchomienia impulsu ostrzegawczego. T!L : ustala czas trwania impulsu ostrzegawczego. Zachowanie stanu (wł.) = stan jest przechowywany w pamięci. Wyjście Q jest zerowane po upływie czasu T. Przed upływem tego czasu może zostać wygenerowany impuls ostrzegawczy. 178

179 5. Materiały referencyjne Parametry T, T! i T!L Czas opóźnienia wyłączenia T, czas wygenerowania ostrzeżenia T! czas trwania impulsu ostrzegawczego T!L mogą być uzależnione od aktualnej wartości innej, już zaprogramowanej funkcji: Komparator analogowy: Ax Ay Progowy przełącznik analogowy: Ax Wzmacniacz analogowy: Ax Multiplekser analogowy: AQ Generator rampy: AQ Instrukcje matematyczne: AQ Regulator PI: AQ Licznik góra/dół: Cnt. Dla urządzeń 0BA7, możesz dodatkowo używać aktualnych wartości następujących, uprzednio zaprogramowanych funkcji: Opóźnienie wł.: T a Opóźnienie wył.: T a Opóźnienie wł./wył.: T a Opóźnienie wł. z pamięcią: T a Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym: T a Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem: T a Asynchroniczny generator impulsowy: T a Schodowy przełącznik światła: T a Przełącznik dwufunkcyjny: T a Stoper: AQ Filtr analogowy: AQ Wartość średnia: AQ Maks./Min.: AQ Progowy przełącznik częstotliwości: Fre. Możesz wybrać żądaną funkcję poprzez numer bloku. Wykres czasowy 179

180 5. Materiały referencyjne Czas ostrzeżenia ustalono na 15 s. Parametry T! i T!L są wtedy nieaktualne. Zmiana podstawy czasu Możesz zmienić podstawę czasu dla okresu i ostrzeżenia. Podstawa czasu T Czas ostrzeżenia Czas trwania ostrzeżenia Sekundy * 750 ms 50 ms Minuty 15 s 1 s Godziny 15 min 1 min * Zastosowanie tylko w programach z czasem cyklu < 25 ms Opis funkcji Wyjście Q przyjmuje stan 1 po zmianie stanu z 0 na 1 na wejściu Trg. Zmiana z 1 na 0 na wejściu Trg przeładowuje aktualny czas i wyjście Q pozostaje ustawione. Wyjście Q jest zerowane, gdy licznik czasu T a osiąga czas T. Po upływie czasu (T T! ), może być wygenerowany impuls ostrzeżenia, zerujący wyjście Q na czas zaprogramowanego impulsu ostrzegawczego T!L. Licznik czasu T a jest przeładowywany (opcjonalnie) poprzez następne opadające zbocze na wejściu Trg, gdy czas T a upłynął. Cykl czasowy skanowania Informacje na temat ustalania cyklu czasowego skanowania LOGO!, patrz dodatek B. Funkcje specjalne omówienie (strona 161) Przełącznik dwufunkcyjny Omówienie Przełącznik ma dwie różne funkcje: Przełącznik chwilowy z opóźnieniem wyłączania Przełącznik (działanie ciągłe). 180

181 5. Materiały referencyjne Przyłącze Wejście Trg Wejście R Parametr Wyjście Q Opis Stan wejścia Trg (Trigger) ustawia wyjście Q (działanie ciągłe) lub zeruje Q po czasie opóźnienie wył. Aktywne wyjście Q może zostać wyzerowane przez sygnał na wejściu Trg. Sygnał na wejściu R zeruje licznik czasu T a i zeruje wyjście. T : określa czas opóźnienie wył. Wyjście jest zerowane (zmiana z 1 na 0) po upływie czasu T. T L : określa czas, w którym wejście musi zostać ustawione dla uruchomienia funkcji działania ciągłego. T! : określa czas opóźnienia dla impulsu ostrzegawczego. T!L : określa długość trwania impulsu ostrzegawczego. Zachowanie stanu (wł.) = stan jest przechowywany w pamięci. Wyjście Q jest ustawiane przez sygnał na wejściu Trg, a następnie jest zerowane po upływie ustalonego czasu, albo, zależnie od czasu trwania impulsu na wejściu Trg, jest zerowane przez kolejny sygnał na wejściu Trg. Parametry T, T L, T! i T!L Czas opóźnienia wyłączania T, czas dla działania ciągłego T L, czas do aktywacji impulsu ostrzegawczego T!, oraz czas trwania impulsu ostrzegawczego T!L mogą być uzależnione od aktualnej wartości innej, już zaprogramowanej funkcji: Komparator analogowy: Ax Ay Progowy przełącznik analogowy: Ax Wzmacniacz analogowy: Ax Multiplekser analogowy: AQ Generator rampy: AQ Instrukcje matematyczne: AQ Regulator PI: AQ Licznik góra/dół: Cnt. Dla urządzeń 0BA7, możesz dodatkowo używać aktualnych wartości następujących, uprzednio zaprogramowanych funkcji: Opóźnienie wł.: T a Opóźnienie wył.: T a Opóźnienie wł./wył.: T a Opóźnienie wł. z pamięcią: T a Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym: T a Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem: T a Asynchroniczny generator impulsowy: T a Schodowy przełącznik światła: T a Przełącznik dwufunkcyjny: T a Stoper: AQ Filtr analogowy: AQ Wartość średnia: AQ 181

182 5. Materiały referencyjne Maks./Min.: AQ Progowy przełącznik częstotliwości: Fre. Możesz wybrać żądaną funkcję poprzez numer bloku. Wykres czasowy 0BA2, 0BA3: Występują tylko parametry T L i T. Wyjście jest zerowane po upływie czasu T. T L określa czas, przez który wejście musi być ustawione dla aktywacji funkcji działania ciągłego. Wejście R nie jest dostępne dla użytkownika. Opis funkcji Wyjście Q przyjmuje stan 1 po zmianie stanu z 0 na 1 na wejściu Trg. Jeżeli wyjście Q = 0, a wejście Trg jest ustawione przez czas nie krótszy niż T L, zostanie aktywowana funkcja działania ciągłego i wyjście Q będzie ustawione na stałe. Czas opóźnienia wyłączenia T zostanie aktywowany, gdy stan wejścia Trg zmieni się na 0 przed upływem czasu T L. Wyjście Q jest zerowane, gdy T a = T. Możesz wygenerować impuls ostrzegawczy przed upływem czasu opóźnienia wyłączenia (T T! ), który zeruje Q na czas T!L. Kolejny sygnał na wejściu Trg zawsze zeruje czas T i wyjście Q. Uwaga Podstawa czasu dla T, T! i T!L musi być jednakowa. Funkcje specjalne omówienie (strona 161). 182

183 5. Materiały referencyjne Timer tygodniowy Uwaga Używanie tej funkcji SFB jest możliwe, gdy Twój sterownik LOGO! jest wyposażony w zegar RTC. Omówienie Wyjście jest sterowane za pośrednictwem programowanego czasu włączenia i wyłączenia. Funkcja obsługuje dowolne kombinacje dni tygodnia. Przyłącze Parametry No1, No2, No3 Par Wyjście Q Opis W parametrach No1, No2, No3 (Cam) programuje się czasy włączenia i wyłączenia, dla każdej komórki Cam timera tygodniowego. W każdej komórce Cam określa się dzień tygodnia i godzinę dla włączenia i wyłączenia. Ustala, czy timer daje impuls włączenia dla każdego cyklu, a potem jest zerowany. Parametr impuls dotyczy wszystkich trzech komórek Cam. Q jest ustawiane, gdy zostanie aktywowana zaprogramowana komórka Cam Wykres czasowy (trzy praktyczne przykłady) Opis funkcji Każdy timer tygodniowy jest wyposażony w trzy komórki Cam. Możesz skonfigurować histerezę czasową niezależnie dla każdej komórki Cam. Dla poszczególnych komórek można zaprogramować czasy włączenia i wyłączenia. Timer tygodniowy ustawia wyjście o ustalonym czasie włączenia, jeżeli nie było dotychczas ustawione. Timer tygodniowy zeruje wyjście o ustalonym czasie wyłączenia, lub po zakończeniu odmierzonego czasu, jeżeli wyjście było skonfigurowane jako impulsowe. W timerze tygodniowym pojawia się konflikt, jeżeli czas włączenia jest taki sam, jak czas wyłączenia dla różnych komórek Cam. W tym przypadku Cam 3 ma wyższy priorytet niż Cam2, a Cam2 ma wyższy priorytet niż Cam1. Stan przełączania timera tygodniowego jest określony przez stany komórek Cam No1, No2 i No3. 183

184 5. Materiały referencyjne Czasy włączenia Czas włączenia może być dowolny, z zakresu od 00:00 do 23:59. Możesz też skonfigurować czas włączenia jako sygnał impulsowy. Blok timera zostanie aktywowany o ustalonej porze na jeden cykl, a następnie wyjście zostanie wyzerowane. W tym przypadku czas wyłączenia nie ma znaczenia i jest zablokowany. Szczególne właściwości istotne przy programowaniu Okno właściwości bloku ma oddzielne zakładki dla każdej z trzech komórek Cam. Tutaj możesz ustalić dzień tygodnia dla każdej komórki Cam. W każdej zakładce jest opcja definiowania czasów włączenia i wyłączenia, w jednostkach godzin i minut. Najkrótszym czasem włączenia jest 1 minuta. W każdej zakładce jest też opcja ustawienia wyjścia impulsowego dla komórki. Możesz indywidualnie blokować czasy włączenia i wyłączenia. Można rozciągnąć czasy przełączania poza jeden dzień, na przykład czas włączenia dla Cam 1 na poniedziałek 7:00, a czas wyłączenia dla Cam 2 na środę 13:07, jednocześnie blokując włączanie dla Cam 2. Ustawienie trybu Impuls jest dostępne tylko dla urządzeń serii 0BA6. Podtrzymanie zegara czasu rzeczywistego Wewnętrzny zegar RTC sterownika LOGO! ma podtrzymanie w przypadku zaniku zasilania. Czas podtrzymania zależy od temperatury otoczenia i wynosi około 20 dni (dla serii LOGO! 0BA7) lub 80 godzin (dla serii LOGO! 0BA6) w temperaturze otoczenia 25 C. Sterowniki LOGO! serii 0BA6 i wyższych obsługują opcję karty baterii lub złożonego modułu pamięciowego (pamięci programu) i baterii podtrzymującej. Każda z tych kart zapewnia podtrzymanie zasilania zegara przez kilka lat. Funkcje specjalne omówienie (strona 161). 184

185 5. Materiały referencyjne Timer roczny Omówienie Wyjście jest sterowane za pośrednictwem programowanego czasu włączenia i wyłączenia. Możesz skonfigurować timer do działania w cyklach czasowych rocznych, miesięcznych lub definiowanych przez użytkownika. W każdym cyklu możesz też skonfigurować timer z wyjściem impulsowym dla ustalonego czasu. Czas jest programowany w zakresie dat od 1 stycznia 2000 do 31 grudnia Notatka: Używanie tej funkcji SFB jest możliwe, gdy Twój sterownik LOGO! jest wyposażony w zegar RTC. Przyłącze Parametr Wyjście Q Opis W parametrze No (Cam) ustala się tryb pracy timera, czasy włączenia i wyłączenia oraz czy wyjście pracuje jako wyjście impulsowe. Q jest ustawiane, gdy zaprogramowana komórka Cam jest włączana. Wykresy czasowe Przykład 1: wybrany tryb roczny, czas wł. = , czas wył. = Każdego roku, dnia wyjście timera jest włączane i pozostaje włączone do dnia Przykład 2: wybrany tryb roczny, impulsowy, czas wł. = , czas wył. = = Każdego roku, dnia 15.03, timer włącza się na jeden cykl programu. Przykład 3: wybrany tryb roczny, czas wł. = , czas wył. = Dnia 1.07 w roku 2008, 2009, 2010, wyjście timera jest włączane i pozostaje włączone do dnia Przykład 4: wybrany tryb roczny, impulsowy, czas wł. = , czas wył. = = Dnia w roku 2008, 2009, 2010, timer włącza się na jeden cykl programu. 185

186 5. Materiały referencyjne Przykład 5: tryb miesięczny nie wybrany, roczny nie wybrany, czas wł. = = , czas wył. = Dnia wyjście timera jest włączane i pozostaje włączone do Przykład 6: tryb miesięczny nie wybrany, roczny nie wybrany, impulsowy, czas wł. = , czas wył. =... Dnia timer włącza się na jeden cykl programu. Ponieważ nie zaznaczono trybu miesięcznego ani rocznego, na wyjściu timera pojawi się tylko jeden impuls, według ustalonego czasu wł. Przykład 7: wybrany tryb roczny, czas wł. = , czas wył. = Dnia w roku 2008 i 2009, wyjście timera jest włączane i pozostaje włączone do 7.01 następnego roku. Gdy wyjście timera wyłączy się dn , to NIE włączy się kolejnego 15 grudnia. Przykład 8: tryb miesięczny zaznaczony, czas wł. = , czas wył. = = Poczynając od 2008 r., wyjście timera włączy się pierwszego dnia każdego miesiąca i wyłączy się piątego dnia tego miesiąca. Timer kontynuuje sekwencję do ostatniego miesiąca 2010 roku. Opis funkcji Timer roczny ustawia i zeruje wyjście dla określonych dat włączenia/wyłączenia. Przełączanie stanu wyjścia następuje o godz. 00:00. Jeśli Twoja aplikacja wy- 186

187 5. Materiały referencyjne maga innego czasu zmiany stanu, zastosuj w Twoim programie roboczym timer tygodniowy łącznie z rocznym timerem. Czas wł. określa miesiąc i dzień włączenia timera. Czas wył. określa miesiąc i dzień ponownego wyzerowania wyjścia. Przyporządkowanie pól wprowadzania danych dla tych czasów jest następujące: rok, miesiąc, dzień. Jeżeli zaznaczysz pole wyboru Miesięczny, wyjście timera włączy się ustalonego dnia każdego miesiąca i pozostanie włączone do dnia ustalonego przez czas wył. Rok włączenia ustala początkowy rok aktywacji timera. Rok wyłączenia definiuje ostatni rok, w którym timer się wyłączy. Graniczny rok to Jeżeli zaznaczysz pole wyboru Roczny, wyjście timera włączy się każdego roku o ustalonej dacie i pozostanie włączone do dnia ustalonego przez czas wył. Rok włączenia ustala początkowy rok aktywacji timera. Rok wyłączenia definiuje ostatni rok, w którym timer się wyłączy. Graniczny rok to Jeżeli zaznaczysz pole wyboru Impulsowy, wyjście timera włączy się na jeden cykl programu w momencie ustalonym przez czas wł., następnie wyjście timera jest zerowane. Możesz wybrać pracę impulsową timera na bazie miesięcznej lub rocznej, albo jednorazowo. Jeżeli nie zaznaczysz żadnego pola wyboru Miesięczny, Roczny, lub Impulsowy, możesz zdefiniować określony przedział czasowy poprzez parametry czas wł. i czas wył. Może to być dowolny okres czasu z obsługiwanego zakresu. Dla nieregularnych cykli wielokrotnego włączania i wyłączania w ciągu roku, możesz zdefiniować wiele timerów rocznych z wyjściami podłączonymi do bloku funkcyjnego OR. Ustawienia selekcji Roczny i Impulsowy są dostępne tylko w urządzeniach serii 0BA6. Ustawienie Miesięczny jest dostępne tylko w urządzeniach serii 0BA4. Podtrzymanie zegara czasu rzeczywistego Wewnętrzny zegar RTC sterownika LOGO! ma podtrzymanie w przypadku zaniku zasilania. Czas podtrzymania zależy od temperatury otoczenia i wynosi około 20 dni (dla serii LOGO! 0BA7) lub 80 godzin (dla serii LOGO! 0BA6) w temperaturze otoczenia 25 C. Sterowniki LOGO! serii 0BA6 i wyższych obsługują opcję karty baterii lub złożonego modułu pamięciowego (pamięci programu) i baterii podtrzymującej. Każda z tych kart zapewnia podtrzymanie zasilania zegara do dwóch lat. Szczególne właściwości istotne przy programowaniu Możesz wprowadzać wartości numeryczne w polach miesięcy i dni. Wprowadzenie niewłaściwych wartości dla dni i miesięcy spowoduje wygenerowanie komunikatu błędu przez program LOGO!Soft Comfort. Ikona Kalendarz umożliwia prosty sposób wprowadzenia daty. Powoduje otwarcie okna kalendarza, w którym możesz wybrać datę poprzez kliknięcie na wybrany dzień. 187

188 5. Materiały referencyjne Przykładowa konfiguracja Wyjście LOGO! ma być włączane raz do roku, w okresie od 1 marca do 4 kwietnia i od 7 lipca do 19 listopada. Konfiguracja tych czasów włączenia wymaga dwóch bloków timerów, podłączonych do bloku OR. Umieść w interfejsie komunikacyjnym programowania dwie funkcje specjalne SFB timera rocznego. Skonfiguruj czas włączenia pierwszego timera na 03.01, a czas wyłączenia na Dla drugiego timera skonfiguruj czas włączenia na a czas wyłączenia na Utwórz logiczne połączenie bloków przez standardowy blok OR. Wyjście OR ma stan 1, gdy przynajmniej jeden timer roczny jest aktywny. Funkcje specjalne omówienie (strona 161) Zegar astronomiczny (tylko 0BA7) Omówienie Funkcja SFB zegara astronomicznego ustawia wyjście w stan wysoki od wschodu do zachodu słońca, na podstawie czasu lokalnego i lokalizacji geograficznej modułu LOGO! 0BA7. Stan wyjścia tego bloku zależy też od konfiguracji zmiany czasu na letni/zimowy. Przyłącze Parametr Wyjście Q Opis Informacja o lokalizacji, zawierająca długość i szerokość geograficzną oraz strefę czasową Q przyjmuje stan wysoki o porze wschodu słońca. Utrzymuje ten stan do godziny zachodu słońca. 188

189 5. Materiały referencyjne Parametry W oknie dialogowym zegara astronomicznego, możesz wybrać lokalizację urządzenia LOOG! 0BA7. Można wybrać jedną z predefiniowanych stref czasowych: Pekin Berlin Londyn Rzym Moskwa Tokio Waszyngton Ankara Madryt Amsterdam. Jeżeli zaznaczysz ją z tych lokalizacji, program LOGO!Soft Comfort zastosuje odpowiednie do tego wyboru współrzędne geograficzne i strefę czasową. Alternatywnie, możesz podać długość i szerokość geograficzną oraz strefę czasową dla Twojej lokalizacji i wybrać własną nazwę tej lokalizacji. Na podstawie położenia geograficznego i strefy czasowej, sterownik LOGO! oblicza dla dnia bieżącego czasy wschodu i zachodu słońca w tej lokalizacji. Blok uwzględnia też czas letni/czas zimowy, jeżeli jest on skonfigurowany na komputerze PC z uruchomionym programem LOGO!Soft Comfort. Dla aktywowania tej opcji należy zaznaczyć pole wyboru Automatycznie koryguj zegar na czas letni/ /zimowy w oknie dialogowym Właściwości daty i czasu. 189

190 5. Materiały referencyjne Wykres czasowy Opis funkcji Funkcja oblicza parametry wejściowe i ustawia lub zeruje wyjście Q, zależnie od czasu wschodu i zachodu słońca w wybranej lokalizacji geograficznej i strefie czasowej. Funkcje specjalne omówienie (strona 161) Stoper (tylko 0BA7) Omówienie Stoper mierzy czas, jaki upłynął od jego włączenia. Przyłącze Wejście En Wejście Lap Wejście R Parametr Wyjście AQ Opis En (Enable) jest wejściem sterującym. LOGO! zeruje licznik czasu i rozpoczyna zliczanie po zmianie stanu En z 0 na 1. Zmiana z 1 na 0 na wejściu En zatrzymuje zliczanie czasu. Narastające zbocze (zmiana z 0 na 1) na wejściu Lap pauzuje stoper i ustawia na wyjściu międzyczas. Opadające zbocze (zmiana z 1 na 0) na wejściu Lap przywraca działanie stopera i ustawia na wyjściu bieżący upływ czasu. Sygnał na wejściu R (Reset) zeruje zliczony czas i międzyczas. Podstawa czasu dla pomiaru może być ustawiona jako godziny, minuty, sekundy, lub 1/100 sekundy. Wyjście AQ prezentuje bieżący upływ czasu po opadającym zboczu (zmiana z 1 na 0) na wejściu Lap, albo międzyczas po narastającym zboczu (zmiana z 0 na 1) na wejściu Lap. Kolejne Narastające zbocze (zmiana z 0 na 1) zeruje wartość na wyjściu AQ. Parametry podstawy czasu Możesz skonfigurować podstawę czasu dla wyjścia analogowego: 190

191 5. Materiały referencyjne Podstawa czasu dla pomiaru może być ustawiona jako: godziny, minuty, sekundy, lub 1/100 sekundy (jednostką jest 10 milisekund). Najmniejsza podstawa czasu i wynikająca z niej rozdzielczość wynosi 10 milisekund (1/100 sekundy). Wykres czasowy Opis funkcji Gdy En = 1, aktualny czas rośnie. Gdy En = 0, zliczanie czasu jest zatrzymane. Gdy En = 1 i Lap = 0, Wyjście AQ prezentuje bieżący upływ czasu. Gdy En = 1 i Lap = 1, aktualny czas jest nadal zliczany, ale na wyjściu AQ jest wartość międzyczasu. Gdy En = 0 i Lap =1, Wyjście AQ prezentuje wartość międzyczasu. Gdy En = 0 i Lap = 0, Wyjście AQ prezentuje ostatnio zmierzoną wartość czasu. Gdy R = 1, zarówno czas stopera, jak i międzyczas jest zerowany. Funkcje specjalne omówienie (strona 161) Liczniki Licznik góra/dół Omówienie Impuls wejściowy zwiększa lub zmniejsza stan licznika, zależnie od ustawień parametrów. Wyjście jest ustawiane lub zerowane po uzyskaniu zaprogramowanego progu zliczania. Kierunek zliczania jest ustalany sygnałem na wejściu Dir. 191

192 5. Materiały referencyjne Przyłącze Wejście R Wejście Cnt Wejście Dir Parametr Wyjście Q Opis Wejście R (Reset) zeruje wyjście i przywraca stan licznika do wartości początkowej (StartVal). Zmiana z 0 na 1na wejściu Cnt powoduje zliczanie. Nie są liczone zmiany z 1 na 0. Do zliczania impulsów wysokiej częstotliwości służą wejścia I3, I4, I5 i I6 (sterowniki LOGO! 12/24RC/RCo, LOGO! 12/24RCE, LOGO! 24/24o i LOGO! 24C/24Co): maks. 5 khz, gdy wejście szybkie jest bezpośrednio dołączone do bloku funkcyjnego Licznik góra/dół. Pozostałe wejścia mogą zliczać impulsy małej częstotliwości (zwykle do 4 Hz). Wejście Dir (Direction) określa kierunek zliczania: Dir = 0: w górę Dir = 1 = w dół. On: wartość progowa wł./zakres wartości: Off: wartość progowa wył./zakres wartości StartVal: Wartość początkowa licznika. Zachowanie stanu (wł.) = stan jest przechowywany w pamięci. Q jest ustawiane i zerowane zależnie od aktualnej wartości Cnt i zaprogramowanych wartości progowych. Parametry On i Off Próg włączenia On i próg wyłączenia Off mogą być uzależnione od aktualnej wartości innej, już zaprogramowanej funkcji: Komparator analogowy: Ax Ay Progowy przełącznik analogowy: Ax Wzmacniacz analogowy: Ax Multiplekser analogowy: AQ Generator rampy: AQ Instrukcje matematyczne: AQ Regulator PI: AQ Licznik góra/dół: Cnt. Dla urządzeń 0BA7, możesz dodatkowo używać aktualnych wartości następujących, uprzednio zaprogramowanych funkcji: Opóźnienie wł.: T a Opóźnienie wył.: T a Opóźnienie wł./wył.: T a Opóźnienie wł. z pamięcią: T a Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym: T a Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem: T a Asynchroniczny generator impulsowy: T a Schodowy przełącznik światła: T a Przełącznik dwufunkcyjny: T a 192

193 5. Materiały referencyjne Stoper: AQ Filtr analogowy: AQ Wartość średnia: AQ Maks./Min.: AQ Progowy przełącznik częstotliwości: Fre. Możesz wybrać żądaną funkcję poprzez numer bloku. Informacje o wiarygodności i dokładności podstawy czasu patrz LOGO! manual. Wykres czasowy Opis funkcji Funkcja zwiększa (Dir = 0) lub zmniejsza (Dir = 1) stan wewnętrznego licznika o 1 po każdym narastającym zboczu na wejściu Cnt. Możesz przywrócić początkową wartość licznika sygnałem na wejściu zerującym R. Dopóki R = 1, wyjście Q ma stan 0, a impulsy na wejściu Cnt nie są zliczane. Wyjście Q jest ustawiane i zerowane zależnie od aktualnej wartości Cnt i zaprogramowanych wartości progowych. Mają tu zastosowanie niżej opisane reguły. Reguły obliczeniowe Jeżeli próg włączenia On >= próg wyłączenia Off, to: Q = 1, gdy Cnt >= On Q = 0, gdy Cnt < Off. Jeżeli próg włączenia On < próg wyłączenia Off, to: Q = 1, gdy On <= Cnt < Off. 0BA0 0BA5: Początkowa wartość parametru nie występuje. Licznik zawsze rozpoczyna zliczanie od 0. 0BA0 0BA3: Parametr Off nie istnieje. Reguły obliczeniowe nie mają zastosowania. Uwaga Funkcja porównuje wartości progowe ze stanem licznika raz na każdy cykl programu. 193

194 5. Materiały referencyjne Dlatego, jeżeli częstotliwość na szybkich wejściach I3, I4, I5, lub I6 jest większa od częstotliwości cyklu czasowego skanowania, ta funkcja SFB może nie zadziałać po przekroczeniu ustalonego limitu. Przykład: W jednym cyklu może być zliczone do 100 impulsów dotychczas zliczono 900 impulsów. Progi On = 950 Off = Wyjście zostanie ustawione dopiero w następnym cyklu, po zliczeniu 1000 impulsów. Wyjście nigdy nie zostanie ustawione, gdy próg Off = 980. Cykl czasowy skanowania Informacje na temat ustalania cyklu czasowego skanowania LOGO!, patrz dodatek B. Funkcje specjalne omówienie (strona 161) Licznik godzin Omówienie Zliczanie czasu jest sterowane przez wejście monitorujące. Wyjście jest ustawiane po upływie zaprogramowanego czasu. Przyłącze Wejście R Wejście En Wejście Ral Parametr Opis Narastające zbocze (zmiana z 0 na 1) na wejściu R zeruje wyjście Q i wpisuje zaprogramowaną wartość początkową MI do licznika czasu pracy do przeglądu (MN). En jest wejściem monitorującym. LOGO! mierzy czas stanu aktywnego na tym wejściu. Narastające zbocze na wejściu Ral (Reset all) zeruje Licznik godzin (OT) i wyjście Q, oraz wpisuje do rejestru czasu (MN) zaprogramowany czas pracy (MI): Wyjście Q = 0 Zmierzony czas godzin pracy OT = 0 Zaprogramowany czas pracy (np. między przeglądami okresowymi) MN = MI. MI: czas pracy podaje się w godzinach i minutach Zakres wartości: h, 0 59 m. OT: Skumulowany czas. Można zaprogramować wartość początkową w jednostkach godzin i minut. Zakres wartości: h, m. Q 0: Gdy wybrano R : Q = 1, gdy MN = 0 Q = 0, gdy R = 1 lub Ral = 1 Gdy wybrano R+En : Q = 1, gdy MN = 0 Q = 0, gdy R = 1 lub Ral = 1 lub En =

195 5. Materiały referencyjne Przyłącze Wyjście Q Opis Wyjście jest ustawiane, gdy MN = 0. Wyjście jest zerowane: Jeżeli Q 0:R+En, gdy R = 1 lub Ral = 1 lub En = 0 Jeżeli Q 0:R, gdy R = 1 lub Ral = 1. Parametr MI Czas między przeglądami MI może być uzależniony od aktualnej wartości innej, już zaprogramowanej funkcji: Komparator analogowy: Ax Ay Progowy przełącznik analogowy: Ax Wzmacniacz analogowy: Ax Multiplekser analogowy: AQ Generator rampy: AQ Instrukcje matematyczne: AQ Regulator PI: AQ Licznik góra/dół: Cnt. Dla urządzeń 0BA7, możesz dodatkowo używać aktualnych wartości następujących, uprzednio zaprogramowanych funkcji: Opóźnienie wł.: T a Opóźnienie wył.: T a Opóźnienie wł./wył.: T a Opóźnienie wł. z pamięcią: T a Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym: T a Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem: T a Asynchroniczny generator impulsowy: T a Schodowy przełącznik światła: T a Przełącznik dwufunkcyjny: T a Stoper: AQ Filtr analogowy: AQ Wartość średnia: AQ Maks./Min.: AQ Progowy przełącznik częstotliwości: Fre. Możesz wybrać żądaną funkcję poprzez numer bloku. 195

196 5. Materiały referencyjne Wykres czasowy Te wartości są zawsze pamiętane przy wyłączeniu zasilania. Opis funkcji Licznik godzin monitoruje wejście En. Jak długo to wejście ma stan 1, sterownik LOGO! mierzy upływ czasu pracy i czas między przeglądami. Po przejściu w tryb konfiguracji, LOGO! wyświetla te czasy. Wyjście przyjmuje stan,1 gdy rejestr czasu między przeglądami MN osiągnie wartość zero. Sygnał na wejściu R zeruje wyjście Q i wpisuje do rejestru MN zaprogramowaną wartość początkową MI. Główny licznik czasu pracy OT nie zmienia stanu. Sygnał na wejściu Ral zeruje wyjście Q i wpisuje do rejestru MN zaprogramowaną wartość początkową MI. Główny licznik czasu pracy OT jest też zerowany. Zależnie od ustawień parametru sterującego wyjściem Q, wyjście jest zerowane sygnałami na wejściu R lub Ral ( Q R ), albo gdy sygnał zerujący (R, Ral) jest 1 lub stan wejścia En jest 0 ( Q R+En ). Podgląd wartości MI, MN i OT W programie LOGO!Soft Comfort możesz pobrać stan Licznika godzin poprzez polecenie menu Narzędzia Transfer Licznik godzin (strona 65). Wartość graniczna OT Zawartość skumulowanego licznika godzin OT jest zachowywana podczas zerowania Licznika godzin sygnałem na wejściu R. Licznik OT zostanie wyzerowany tylko poprzez zmianę stanu z 0 na 1 na wejściu Ral. Skumulowany licznik godzin OT kontynuuje zliczanie tak długo, jak długo występuje stan En = 1, niezależnie 196

197 5. Materiały referencyjne od stanu na wejściu zerującym R. Limit zliczania OT wynosi h. Po osiągnięciu tej wartości licznik OT zatrzymuje się. W trybie programowania możesz ustalić wartość początkową licznika OT. Jeżeli wejście R nigdy nie jest aktywowane, to wartość MN jest obliczana według następującego wzoru: MN = MI (OT % MI). Operator % oznacza resztę z dzielenia liczb całkowitych. Przykład: MI = 30 h, OT = MN = 30 (100 % 30) MN = MN = 20 h MN 30h 30h 30h 30h OT 100h 20h MI W trybie roboczym sterownika wartość OT nie może być ustawiana. Jeżeli wartość MI zostanie zmieniona, nie będzie obliczana wartość MN. Rejestr MN przyjmie wartość równą MI. Programowanie parametrów W programie LOGO!Soft Comfort, możesz zdefiniować wartości początkowe MI i OT. Zaznaczając odpowiednie pole wyboru można ustalić, czy stan wyjścia Q ma zależeć od wejścia En. Zachowanie stanu przez licznik godzin Licznik godzin w sterowniku LOGO! jest standardowo zachowany przy zaniku zasilania. Jeżeli wartość licznika godzin została utracona po wyłączeniu zasilania, wybierz odpowiedni blok w Twoim programie roboczym. Kliknij prawym klawiszem myszy na Licznik godzin i wybierz Właściwości Bloku Parametr. Opcja Zachowanie stanu musi być aktywna i zablokowana (w kolorze szarym). Jeżeli opcja Zachowanie stanu jest niedostępna, usuń blok i umieść nowy blok funkcyjny Licznik godzin na tej samej pozycji. 0BA0 0BA5: Okres między czynnościami obsługowymi (MI) i wartość początkowa skumulowanego licznika godzina (OT) miały tylko jednostkę godzin. Wartości te nie powinny być wykorzystywane przez inne funkcje w urządzeniach starszych niż seria 0BA6. 197

198 5. Materiały referencyjne Zerowanie stanów licznika Jeżeli program roboczy zawierający funkcję Licznik godzin zostanie załadowany z programu LOGO!Soft Comfort do modułu bazowego LOGO! 0BA7, to program LOGO!Soft Comfort zapyta o potwierdzenie kontynuacji. Kontynuacja ładowania programu spowoduje wyzerowanie licznika godzin. UWAGA Podczas kopiowania programu roboczego zawierającego funkcję licznika godzin z karty pamięci SD do modułu bazowego LOGO!, licznik godzin zostanie wyzerowany bez ostrzeżenia. Funkcje specjalne omówienie (strona 161) Progowy przełącznik częstotliwości Omówienie Wyjście jest włączane i wyłączane na podstawie porównania częstotliwości zliczonych impulsów z dwiema wartościami progowymi. Częstotliwość jest mierzona poprzez zliczanie impulsów w ustalonym czasie. Przyłącze Wejście Fre Parametr Wyjście Q Opis Funkcja zlicza zmiany stanu z 0 na 1 na wejściu Fre. Zmiany z 1 na 0 nie są zliczane. Do zliczania impulsów wysokiej częstotliwości służą wejścia I3, I4, I5 i I6 (sterowniki LOGO! 12/24RC/RCo, LOGO! 12/24RCE, LOGO! 24/24o i LOGO! 24C/24Co): maks. 5 khz, gdy wejście szybkie jest bezpośrednio dołączone do bloku funkcyjnego przerzutnika progowego. Pozostałe wejścia mogą zliczać impulsy małej częstotliwości (zwykle do 4 Hz). On: Próg włączenia Zakres wartości: Off: Próg wyłączenia Zakres wartości: G_T: Interwał czasowy lub czas bramkowania, podczas którego są zliczane impulsy wejściowe. Zakres wartości: 00:00 s...99:99 s. Q jest ustawiane lub zerowane zależnie od wartości progowych On/Off. 198

199 5. Materiały referencyjne Parametr G_T Czas bramkowania G_T może być uzależniony od aktualnej wartości innej, już zaprogramowanej funkcji: Komparator analogowy: Ax Ay Progowy przełącznik analogowy: Ax Wzmacniacz analogowy: Ax Multiplekser analogowy: AQ Generator rampy: AQ Instrukcje matematyczne: AQ Regulator PI: AQ Licznik góra/dół: Cnt. Dla urządzeń 0BA7, możesz dodatkowo używać aktualnych wartości następujących, uprzednio zaprogramowanych funkcji: Opóźnienie wł.: T a Opóźnienie wył.: T a Opóźnienie wł./wył.: T a Opóźnienie wł. z pamięcią: T a Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym: T a Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem: T a Asynchroniczny generator impulsowy: T a Schodowy przełącznik światła: T a Przełącznik dwufunkcyjny: T a Stoper: AQ Filtr analogowy: AQ Wartość średnia: AQ Maks./Min.: AQ Progowy przełącznik częstotliwości: Fre. Możesz wybrać żądaną funkcję poprzez numer bloku. Wykres czasowy Opis funkcji Komparator zlicza impulsy na wejściu Fre przez zaprogramowany czas bramkowania G_T. 199

200 5. Materiały referencyjne Wyjście Q jest ustawiane lub zerowane na podstawie porównania wyniku zliczania Fa z zaprogramowanymi wartościami progowymi, według niżej opisanych reguł obliczeniowych. Reguły obliczeniowe Jeżeli wartość progowa (On) >= wartość progowa (Off), to: Q = 1, gdy Fa > On Q = 0, gdy Fa <= Off. Jeżeli wartość progowa (On) < wartość progowa (Off), to: Q = 1, gdy On <= Fa < Off. Funkcje specjalne omówienie (strona 161) Funkcje analogowe Progowy przełącznik analogowy Omówienie Wyjście jest ustawiane lub zerowane na podstawie porównania napięcia na wejściu z dwiema programowanymi wartościami progowymi (histereza). Przyłącze Wejście Ax Parametr Wyjście Q Opis Wejście Ax przyjmuje jeden z poniższych sygnałów analogowych: AI1 do AI8 ( * ) AM1 do AM6 (dla 0BA6) lub AM1 do AM16 (dla 0BA7) AN1 do AN32 (dla 0BA7) AQ1 i AQ2 SAQ1 do SAQ16 (dla 0BA7) Numer bloku funkcyjnego z wyjściem analogowym. A: wzmocnienie Zakres wartości: + 10,00. B: zero offset Zakres wartości: + 10,000. On: próg włączenia Zakres wartości: + 20,000. Off: próg wyłączenia Zakres wartości: + 20,000. p: liczba miejsc dziesiętnych Zakres wartości: 0, 1, 2, 3. Q jest ustawiane lub zerowane odpowiednio do ustawionych progów. * AI1 do AI8: od 0 do 10 V odpowiada liczbie od 0 do 1000 (wartość wewnętrzna). Parametry On i Off Parametry On i Off mogą być uzależnione od aktualnej wartości innej, już zaprogramowanej funkcji: Komparator analogowy: Ax Ay Wzmacniacz analogowy: Ax 200

201 5. Materiały referencyjne Multiplekser analogowy: AQ Generator rampy: AQ Instrukcje matematyczne: AQ Regulator PI: AQ Licznik góra/dół: Cnt. Dla urządzeń 0BA7, możesz dodatkowo używać aktualnych wartości następujących, uprzednio zaprogramowanych funkcji: Opóźnienie wł.: T a Opóźnienie wył.: T a Opóźnienie wł./wył.: T a Opóźnienie wł. z pamięcią: T a Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym: T a Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem: T a Asynchroniczny generator impulsowy: T a Schodowy przełącznik światła: T a Przełącznik dwufunkcyjny: T a Stoper: AQ Filtr analogowy: AQ Wartość średnia: AQ Maks./Min.: AQ Progowy przełącznik częstotliwości: Fre. Możesz wybrać żądaną funkcję poprzez numer bloku. 0BA4: A: wzmocnienie Zakres wartości BA2, 0BA3: Dostępne parametry: G: wzmocnienie w [%] Zakres wartości 0..1,000%. O: offset Zakres wartości ±999. On: próg włączenia Zakres wartości 0..9,999. Off: próg wyłączenia Zakres wartości 0..9,

202 5. Materiały referencyjne Parametr p (liczba miejsc dziesiętnych) Parametr p ma zastosowanie tylko przy wyświetlaniu wartości On, Off i Ax w komunikatach. Parametr p nie dotyczy porównywania wejścia z wartościami On i Off. (Funkcja porównywania ignoruje punkt dziesiętny). Wykres czasowy Opis funkcji Funkcja odczytuje wartość sygnału na wejściu analogowym Ax. Wartość ta jest mnożona przez parametr A (wzmocnienie). Parametr B (offset) jest dodawany do wyniku w następujący sposób: (Ax wzmocnienie) + offset = aktualna wartość Ax. Wyjście Q jest ustawiane lub zerowane zależnie od ustalonych wartości progowych. Zobacz poniższe reguły obliczeniowe. 0BA2, 0BA3: Funkcja działa następująco: Parametr offset jest dodawany do odczytanej wartości analogowej. Suma jest mnożona przez wzmocnienie. Wynik = (AI + offset) wzmocnienie Wyjście Q przyjmuje stan 1, gdy obliczona wartość jest wyższa niż próg włączenia (T H high). Q jest zerowane, gdy obliczona wartość jest niższa niż próg wyłączenia (T H low). Reguły obliczeniowe Gdy wartość progowa (On) >= wartość progowa (Off), to: Q = 1, gdy aktualna wartość Ax > On Q = 0, gdy aktualna wartość Ax <= Off. Gdy wartość progowa (On) < wartość progowa (Off), to Q = 1, jeżeli: On <= Aktualna wartość Ax < Off. Szczególne właściwości, istotne przy konfigurowaniu Patrz opis parametrów analogowych w rozdziale Przetwarzanie wartości analogowych. 202

203 5. Materiały referencyjne Notatka Ustawienia miejsc dziesiętnych muszą być identyczne dla minimum i maksimum zakresu. Funkcje specjalne omówienie (strona 161) Analogowy przerzutnik różnicowy Omówienie Wyjście jest ustawiane i zerowane na podstawie porównania wartości wejściowej z zaprogramowaną różnicową wartością progową. Przyłącze Wejście Ax Opis Wejście Ax przyjmuje jeden z poniższych sygnałów analogowych: AI1 do AI8 ( * ) AM1 do AM6 (dla 0BA6) lub AM1 do AM16 (dla 0BA7) AN1...AN32 (dla 0BA7) AQ1 i AQ2 SAQ1...SAQ16 (dla 0BA7) Numer bloku funkcyjnego z wyjściem analogowym. 203

204 5. Materiały referencyjne Przyłącze Parametr Wyjście Q Opis A: wzmocnienie Zakres wartości: ±10,00. B: przesunięcie zera Zakres wartości: ±10,000. On: próg włączenia Zakres wartości: ±20,000. Δ: wartość różnicowa do obliczania parametru progu wyłączenia Off Zakres wartości: ±20,000. p: liczba miejsc dziesiętnych Zakres wartości: 0, 1, 2, 3. Q jest ustawiane lub zerowane, zależnie od wartości progowej i różnicowej. * AI1 do AI8: 0 do 10 V odpowiada liczbie 0 do 1000 (wartość wewnętrzna). A: wzmocnienie Zakres wartości: od 0,00 do 10,00. Parametr p (liczba miejsc dziesiętnych) Parametr p ma zastosowanie tylko przy wyświetlaniu wartości On, Off i Ax w komunikatach. Parametr p nie dotyczy porównywania wejścia z wartościami On i Off (funkcja porównywania ignoruje punkt dziesiętny). Wykres czasowy A: funkcja z ujemną różnicą Delta Wykres czasowy B: funkcja z dodatnią różnicą Delta Opis funkcji Funkcja pobiera sygnał analogowy z wejścia Ax. Ax jest mnożone przez wartość parametru A (wzmocnienie), do wyniku jest dodawany parametr B (offset), tj. (Ax wzmocnienie) + offset = aktualna wartość Ax. Wyjście Q jest ustawiane lub zerowane, zależnie od zaprogramowanej wartości progowej (On) i wartości różnicowej (delta). Funkcja automatycznie oblicza pa- 204

205 5. Materiały referencyjne rametr progu Off: Off = On + delta, gdzie wartość delta może być dodatnia lub ujemna. Zobacz reguły obliczeniowe poniżej. Reguły obliczeniowe Gdy ustawiono ujemną wartość delta, próg włączenia >= próg wyłączenia, to: Q = 1, gdy aktualna wartość Ax > On Q = 0, gdy aktualna wartość Ax <= Off. Zobacz wykres czasowy A. Gdy ustawiono dodatnią wartość delta, próg włączenia < próg wyłączenia, to: Q = 1, gdy On <= aktualna wartość Ax < Off. Zobacz wykres czasowy B. Szczególne właściwości, istotne przy konfigurowaniu Patrz opis parametrów analogowych w rozdziale Przetwarzanie wartości analogowych (strona 226). Funkcje specjalne omówienie (strona 161) Komparator analogowy Omówienie Wyjście jest ustawiane i zerowane na podstawie porównania wejściowego analogowego sygnału różnicowego Ax Ay z dwoma programowanymi wartościami progowymi. Przyłącze Wejścia Ax, Ay Parametr Wyjście Q Opis Wejścia Ax, Ay przyjmują dwa sygnały analogowe z następujących: AI1 do AI8 ( * ) AM1 do AM6 (dla 0BA6) lub AM1 do AM16 (dla 0BA7) AN1 do AN32 (dla 0BA7) AQ1 i AQ2 SAQ1 do SAQ16 (dla 0BA7) Numer bloku funkcyjnego z wyjściem analogowym. A: wzmocnienie Zakres wartości: + 10,00. B: przesunięcie zera Zakres wartości: + 10,000. On: próg włączenia Zakres wartości: + 20,000. Off: próg wyłączenia Zakres wartości: + 20,000. p: liczba miejsc dziesiętnych Zakres wartości: 0, 1, 2, 3. Q jest ustawiane lub zerowane, zależnie od zaprogramowanych wartości progowych. * AI1 do AI8: 0 do 10 V odpowiada liczbie 0 do 1000 (wartość wewnętrzna). 205

206 5. Materiały referencyjne 0BA4: A: wzmocnienie Zakres wartości: od 0,00 do 10,00 0BA0 0BA3: Stosowane są następujące parametry: G: wzmocnienie w [%] Zakres wartości: od 0 do 1000%. O: Offset Zakres wartości: ±999. Delta: wartość progowa Q przyjmuje stan 1, gdy różnica Ax Ay przekracza wartość progową. Parametry On i Off Próg włączenia On i próg wyłączenia Off mogą być uzależnione od aktualnej wartości innej, już zaprogramowanej funkcji: Progowy przełącznik analogowy: Ax Wzmacniacz analogowy: Ax Multiplekser analogowy: AQ Generator rampy: AQ Instrukcje matematyczne: AQ Regulator PI: AQ Licznik góra/dół: Cnt. Dla urządzeń 0BA7, możesz dodatkowo używać aktualnych wartości następujących, uprzednio zaprogramowanych funkcji: Opóźnienie wł.: T a Opóźnienie wył.: T a Opóźnienie wł./wył.: T a Opóźnienie wł. z pamięcią: T a Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym: T a Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem: T a Asynchroniczny generator impulsowy: T a Schodowy przełącznik światła: T a Przełącznik dwufunkcyjny: T a Stoper: AQ Filtr analogowy: AQ Wartość średnia: AQ Maks./Min.: AQ Progowy przełącznik częstotliwości: Fre. Możesz wybrać żądaną funkcję poprzez numer bloku. 206

207 5. Materiały referencyjne Parametr p (liczba miejsc dziesiętnych) Parametr p dotyczy tylko wartości Ax, Ay, delta, On i Off, wyświetlanych w komunikatach. Parametr p nie dotyczy porównywania wejścia z wartościami On i Off (funkcja porównywania ignoruje punkt dziesiętny). Wykres czasowy Opis funkcji Funkcja odczytuje wartość sygnału na wejściu analogowym Ax. Wartość ta jest mnożona przez parametr A (wzmocnienie). Parametr B (offset) jest dodawany do wyniku w następujący sposób: (Ax wzmocnienie) + offset = aktualna wartość Ax. (Ay wzmocnienie) + offset = aktualna wartość Ay. Wyjście Q jest ustawiane lub zerowane, zależnie od wartości różnicy Ax Ay i zaprogramowanych wartości progowych. Zobacz poniższe reguły obliczeniowe. Reguły obliczeniowe Jeżeli wartość progowa On >= wartość progowa Off, to: Q = 1, gdy (aktualna wartość Ax aktualna wartość Ay) > On Q = 0, gdy (aktualna wartość Ax aktualna wartość Ay) <= Off. Jeżeli wartość progowa On < wartość progowa Off, to Q = 1, to: On <= (aktualna wartość Ax aktualna wartość Ay) < Off. 207

208 5. Materiały referencyjne 0BA2, 0BA3: Mają zastosowanie następujące funkcje/reguły obliczeniowe: Funkcja dodaje do wartości analogowych Ax i Ay odpowiednio ustalony offset. Suma jest mnożona przez wartość parametru wzmocnienie, a następnie obliczana jest różnica tych wartości. Wyjście Q jest ustawiane, gdy obliczona różnica przekracza zaprogramowaną wartość progową delta. Reguły obliczeniowe: Q = 1, gdy: ((Ax + offset) wzmocnienie) ((Ay + offset) wzmocnienie) > wartość progowa delta. Q jest zerowane, gdy różnica jest mniejsza lub równa delta. Zmniejszanie czułości wejściowej komparatora analogowego Możesz selektywnie opóźniać zmiany stanu wyjścia komparatora analogowego poprzez zastosowanie funkcji specjalnych SFB: opóźnienie wł. i opóźnienie wył. W ten sposób, opóźnione wyjście Q będzie ustawiane tylko wtedy, gdy czas trwania impulsu Trg (= wyjście komparatora analogowego) będzie dłuższy niż zdefiniowany czas opóźnienie wł. W ten sposób możesz wprowadzić wirtualną histerezę, zmniejszającą czułość wejścia na krótkotrwałe zakłócenia. Szczególne właściwości, istotne przy konfigurowaniu Patrz opis parametrów analogowych w rozdziale Przetwarzanie wartości analogowych (strona 226). Funkcje specjalne omówienie (strona 161) Watchdog analogowy Omówienie Ta funkcja specjalna zapisuje stan zmiennej procesowej Wejście analogowe do pamięci, a następnie ustawia wyjście, gdy bieżąca wartość zmiennej wejściowej będzie większa lub mniejsza od zapamiętanej o zaprogramowana wartość. Przyłącze Wejście En Wejście Ax Opis Narastające zbocze (zmiana z 0 na 1) na wejściu En zapisuje wartość analogową na wejściu Ax ( Aen ) do pamięci, rozpoczyna się monitorowanie zmian wejścia analogowego w zakresie Aen + delta. Wejście Ax przyjmuje jeden z poniższych sygnałów analogowych: AI1 do AI8 ( * ) AM1 do AM6 (dla 0BA6) lub AM1 do AM16 (dla 0BA7) AN1 do AN32 (dla 0BA7) AQ1 i AQ2 SAQ1 do SAQ16 (dla 0BA7) Numer bloku funkcyjnego z wyjściem analogowym. 208

209 5. Materiały referencyjne Przyłącze Parametr Wyjście Q Opis A: wzmocnienie Zakres wartości: 10,00 do +10,00. B: przesunięcie zera Zakres wartości: 10,000 do +10,000. Threshold 1: wartość progowa powyżej Aen: próg włączenia/wyłączenia. Zakres wartości: 0 do 20,000. Threshold 2: wartość progowa poniżej Aen: próg włączenia/wyłączenia. Zakres wartości: 0 do 20,000. p: liczba miejsc dziesiętnych Możliwe ustawienia: 0, 1, 2, 3. Zachowanie stanu (wł.) = stan jest przechowywany w pamięci. Q jest ustawiane/zerowane, zależnie porównania stanu wejścia z zapamiętanymi wartościami nominału i progów. * AI1 do AI8: 0 do 10 V odpowiada liczbie 0 do 1000 (wartość wewnętrzna). Parametry Threshold 1 i Threshold 2 Oba parametry progowe Threshold 1 i Threshold 2 mogą być uzależnione od aktualnej wartości innej, już zaprogramowanej funkcji: Komparator analogowy: Ax Ay Progowy przełącznik analogowy: Ax Wzmacniacz analogowy: Ax Multiplekser analogowy: AQ Generator rampy: AQ Instrukcje matematyczne: AQ Regulator PI: AQ Licznik góra/dół: Cnt. Dla urządzeń 0BA7, możesz dodatkowo używać aktualnych wartości następujących, uprzednio zaprogramowanych funkcji: Opóźnienie wł.: T a Opóźnienie wył.: T a Opóźnienie wł./wył.: T a Opóźnienie wł. z pamięcią: T a Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym: T a Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem: T a Asynchroniczny generator impulsowy: T a Schodowy przełącznik światła: T a Przełącznik dwufunkcyjny: T a Stoper: AQ Filtr analogowy: AQ Wartość średnia: AQ 209

210 5. Materiały referencyjne Maks./Min.: AQ Progowy przełącznik częstotliwości: Fre. Możesz wybrać żądaną funkcję poprzez numer bloku. Wartości progowe (Threshold) są reprezentowane przez symbol w module bazowym LOGO! i na poniższym wykresie czasowym. 0BA4: A: wzmocnienie Zakres wartości: 0,00 do 10,00. Parametr p (liczba miejsc dziesiętnych) Parametr p dotyczy wyłącznie wyświetlania wartości Aen, Ax, Threshold 1 i Threshold 2 w komunikatach. Wykres czasowy Opis funkcji Zmiana z 0 na 1 na wejściu En zapisuje wartość sygnału na wejściu analogowym Ax. Zapisana zmienna procesowa jest identyfikowana jako Aen. Obydwie wartości analogowe Ax i Aen są mnożone przez wartość parametru A (wzmocnienie), a następnie do wyniku jest dodawany parametr B (offset): (Ax wzmocnienie) + offset = aktualna wartość Aen, gdy wejście En zmienia się z 0 na 1, lub (Ax wzmocnienie) + offset = aktualna wartość Ax. Wyjście Q jest ustawiane, gdy stan wejścia En = 1, oraz gdy aktualna wartość na wejściu Ax jest poza zakresem: Aen + Threshold 1/Aen Threshold 2. Wyjście Q jest zerowane, gdy aktualna wartość na wejściu Ax znajduje się w zakresie Aen + Threshold 1/Aen Threshold 2, lub gdy stan wejścia En zmienia się na niski. Szczególne właściwości, istotne przy konfigurowaniu Patrz opis parametrów analogowych w rozdziale Przetwarzanie wartości analogowych (strona 226). Funkcje specjalne omówienie (strona 161). 210

211 5. Materiały referencyjne Wzmacniacz analogowy Omówienie Funkcja SFB przekazująca na wyjście analogowe wzmocnioną wartość wejścia analogowego. Przyłącze Opis Wejście Ax przyjmuje jeden z poniższych sygnałów analogowych: AI1 do AI8 ( * ) AM1 do AM6 (dla 0BA6) lub AM1 do AM16 (dla 0BA7) Wejście Ax AN1 do AN32 (dla 0BA7) AQ1 i AQ2 SAQ1 do SAQ16 (dla 0BA7) Numer bloku funkcyjnego z wyjściem analogowym. A: wzmocnienie Zakres wartości: 10,00 do +10,00. B: przesunięcie zera Parametr Zakres wartości: 10,000 do +10,000. p: liczba miejsc dziesiętnych Możliwe ustawienia: 0, 1, 2, 3. Wyjście AQ Zakres wartości dla AQ: od do * AI1 do AI8: od 0 do 10 V odpowiada liczbie od 0 do 1000 (wartość wewnętrzna). 0BA4: A: wzmocnienie Zakres wartości: od 0,00 do 10,00. Parametr p (liczba miejsc dziesiętnych) Parametr p dotyczy wyłącznie wyświetlania wartości Ax i Ay w komunikatach. Parametr p nie dotyczy porównywania wejścia z wartościami On i Off. (Funkcja porównywania ignoruje punkt dziesiętny.) Opis funkcji Funkcja odczytuje wartość sygnału na wejściu analogowym Ax. Wartość ta jest mnożona przez parametr wzmocnienia A. Do wyniku dodawany jest parametr B (offset), w następujący sposób: (Ax wzmocnienie) + offset = aktualna wartość Ax. Wartość Ax pojawia się na wyjściu AQ. Szczególne właściwości, istotne przy konfigurowaniu Patrz opis parametrów analogowych w rozdziale Przetwarzanie wartości analogowych (strona 226). 211

212 5. Materiały referencyjne Wyjście analogowe W przypadku podłączania wyjścia funkcji analogowej do rzeczywistego wyjścia analogowego sterownika, należy pamiętać, że rzeczywiste wyjście przetwarza tylko wartości z zakresu od 0 do Dlatego też należy podłączyć wzmacniacz analogowy pomiędzy wyjściem funkcji specjalnej, a rzeczywistym wyjściem analogowym. Wzmacniacz standaryzuje zakres zmian wyjściowych funkcji specjalnej do standardowego zakresu wartości od 0 do Przykład: dodatkowy wzmacniacz na wyjściu multipleksera analogowego. Funkcje specjalne omówienie (strona 161) Multiplekser analogowy Omówienie Gdy jest aktywny, multiplekser analogowy prezentuje na wyjściu jedną z czterech predefiniowanych wartości analogowych, zależnie od stanu wejść. Przyłącze Wejście En Wejścia S1 i S2 Parametr Wyjście AQ Opis Stan 1 na wejściu aktywującym En (Enable), powoduje wystawienie na wyjściu AQ jednej z wartości analogowych, zależnie od stanu wejść S1 i S2. Stan 0 na wejściu EN wymusza 0 na wyjściu AQ. S1 i S2 (wejścia selekcji) służą do wyboru wyjściowej wartości analogowej. S1 = 0 i S2 = 0: Na wyjściu jest wartość V1 S1 = 0 i S2 = 1: Na wyjściu jest wartość V2 S1 = 1 i S2 = 0: Na wyjściu jest wartość V3 S1 = 1 i S2 = 1: Na wyjściu jest wartość V4. V1...V4: predefiniowane wartości analogowe, które mogą pojawić się na wyjściu. Zakres wartości: od do p: liczba miejsc dziesiętnych Możliwe ustawienia: 0, 1, 2, 3. Wyjście analogowe Zakres wartości dla AQ: od do Parametry V1...V4 Wartości V1...V4 mogą być uzależnione od aktualnej wartości innej, już zaprogramowanej funkcji: Komparator analogowy: Ax Ay Progowy przełącznik analogowy: Ax Multiplekser analogowy: AQ 212

213 5. Materiały referencyjne Regulator PI: AQ Generator rampy: AQ Instrukcje matematyczne: AQ Licznik góra/dół: Cnt. Dla urządzeń 0BA7, możesz dodatkowo używać aktualnych wartości następujących, uprzednio zaprogramowanych funkcji: Opóźnienie wł.: T a Opóźnienie wył.: T a Opóźnienie wł./wył.: T a Opóźnienie wł. z pamięcią: T a Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym: T a Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem: T a Asynchroniczny generator impulsowy: T a Schodowy przełącznik światła: T a Przełącznik dwufunkcyjny: T a Stoper: AQ Filtr analogowy: AQ Wartość średnia: AQ Maks./Min.: AQ Progowy przełącznik częstotliwości: Fre. Możesz wybrać żądaną funkcję poprzez numer bloku. Parametr p (liczba miejsc dziesiętnych) Parametr p dotyczy wyłącznie wyświetlania wartości AQ, V1, V2, V3 i V4 w komunikatach. Wykres czasowy 213

214 5. Materiały referencyjne Opis funkcji Gdy wejście En jest ustawione, to na wyjściu AQ jest jedna z czterech możliwych wartości analogowych od V1 do V4, zależnie od stanu wejść S1 i S2. Jeżeli wejście En nie jest ustawione, to na wyjściu AQ jest analogowa wartość 0. Szczególne właściwości, istotne przy konfigurowaniu Patrz opis parametrów analogowych w rozdziale Przetwarzanie wartości analogowych (strona 226). Wyjście analogowe W przypadku podłączania wyjścia funkcji analogowej do rzeczywistego wyjścia analogowego sterownika, należy pamiętać, że rzeczywiste wyjście przetwarza tylko wartości z zakresu od 0 do Dlatego też należy podłączyć wzmacniacz analogowy pomiędzy wyjściem funkcji specjalnej, a rzeczywistym wyjściem analogowym. Wzmacniacz standaryzuje zakres zmian wyjściowych funkcji specjalnej do standardowego zakresu wartości od 0 do Przykład: dodatkowy wzmacniacz na wyjściu multipleksera analogowego. Funkcje specjalne omówienie (strona 161). Zobacz też Komparator analogowy (strona 205) Progowy przełącznik analogowy (strona 200) Generator rampy (strona 244) Instrukcje matematyczne (strona 218) Regulator PI (strona 239) Licznik góra/dół (strona 191) Opóźnienie wł. (strona 164) Opóźnienie wył. (strona 166) Opóźnienie wł./wył. (strona 168) Opóźnienie wł. z pamięcią (strona 169) Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym (strona 171) Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem (strona 173) Asynchroniczny generator impulsowy (strona 175) Schodowy wyłącznik światła (strona 178) Przełącznik dwufunkcyjny (strona 180) Stoper (tylko 0BA7) (strona 190) Filtr analogowy (tylko 0BA7) (strona 220) Wartość średnia (tylko 0BA7) (strona 225) Maks./Min. (tylko 0BA7) (strona 222). 214

215 5. Materiały referencyjne PWM En Ax Par Q Omówienie Funkcja PWM przetwarza analogową wartość wejściową Ax na ciąg impulsów na wyjściu cyfrowym. Szerokość impulsu jest proporcjonalna do wartości wejściowej Ax. Przyłącze Wejście En Wejście Ax Parametr Wyjście Q Opis Narastające zbocze (zmiana z 0 na 1) na wejściu En aktywuje blok funkcyjny PWM. Sygnał analogowy, modulujący impulsowe wyjście cyfrowe. A: wzmocnienie Zakres wartości: od 10,00 do +10,00. B: przesunięcie zera Zakres wartości: od 10,000 do +10,000. PT: czas powtarzania częstotliwość wyjściowa p: liczba miejsc dziesiętnych Możliwe ustawienia: 0, 1, 2, 3. Q jest cyklicznie ustawiane lub zerowane, odpowiednio do parametrów fali prostokątnej ustalonych przez analogową wartość Ax. 0BA1 0BA5: Blok funkcyjny PWM nie występuje w modułach wcześniejszych serii niż 0BA6. Parametr PT Czas powtarzania impulsów PT może być uzależniony od aktualnej wartości innej, już zaprogramowanej funkcji: Komparator analogowy: Ax Ay Progowy przełącznik analogowy: Ax Wzmacniacz analogowy: Ax Multiplekser analogowy: AQ Generator rampy: AQ Instrukcje matematyczne: AQ Regulator PI: AQ Licznik góra/dół: Cnt. Dla urządzeń 0BA7, możesz dodatkowo używać aktualnych wartości następujących, uprzednio zaprogramowanych funkcji: Opóźnienie wł.: T a Opóźnienie wył.: T a Opóźnienie wł./wył.: T a Opóźnienie wł. z pamięcią: T a 215

216 5. Materiały referencyjne Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym: T a Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem: T a Asynchroniczny generator impulsowy: T a Schodowy przełącznik światła: T a Przełącznik dwufunkcyjny: T a Stoper: AQ Filtr analogowy: AQ Wartość średnia: AQ Maks./Min.: AQ Progowy przełącznik częstotliwości: Fre. Możesz wybrać żądaną funkcję poprzez numer bloku. Parametr p (liczba miejsc dziesiętnych) Parametr p dotyczy wyłącznie wyświetlania wartości Ax w komunikatach. Opis funkcji Funkcja odczytuje wartość sygnału na wejściu analogowym Ax. Wartość ta jest mnożona przez parametr A (wzmocnienie). Do wyniku jest dodawany parametr B (offset), w następujący sposób: (Ax wzmocnienie) + offset = aktualna wartość Ax. Blok funkcyjny oblicza proporcję wartości Ax w stosunku do jej zakresu. Czas trwania impulsu na wyjściu cyfrowym Q jest w tym samym stosunku proporcjonalny do parametru czasu powtarzania PT (periodic time). Przykłady z wykresami czasowymi Poniższe przykłady prezentują sposób realizacji modulacji PWM na wyjściu cyfrowym, w zależności od wartości wejścia analogowego: Przykład 1 Wartość wejścia analogowego: 500 (zakres ) Czas powtarzania T: 4 sekundy Wyjście cyfrowe funkcji PWM ma przez 2 sekundy stan wysoki, 2 sekundy niski, 2 sekundy wysoki, 2 sekundy niski. Sekwencja jest kontynuowana, dopóki wejście En ma stan wysoki. 216

217 5. Materiały referencyjne Przykład 2 Wartość wejścia analogowego: 300 (zakres ) Czas powtarzania T: 10 sekund Wyjście cyfrowe funkcji PWM ma przez 3 sekundy stan wysoki, 7 sekund niski, 3 sekundy wysoki, 7 sekund niski. Sekwencja jest kontynuowana, dopóki wejście En ma stan wysoki. Reguły obliczeniowe Q = 1, dla (Ax min.)/(maks. Min.) czasu powtarzania PT Q = 0, dla PT [(Ax Min.)/(Maks. Min.)] czasu powtarzania PT. Notatka: Ax w tych obliczeniach odpowiada aktualnej wartości wejścia Ax, przeliczonej zgodnie z parametrami wzmocnienie i offset. Wartości Min. i Maks. odpowiadają ustalonej minimalnej i maksymalnej wartości zakresowej. Szczególne właściwości, istotne przy konfigurowaniu Patrz opis parametrów analogowych w rozdziale Przetwarzanie wartości analogowych (strona 226). Funkcje specjalne omówienie (strona 161). 217

218 5. Materiały referencyjne Instrukcje matematyczne En Par AQ Omówienie Blok instrukcji matematycznych oblicza wartość AQ zgodnie z definiowanym przez użytkownika równaniem, zbudowanym z podstawowych operandów i operatorów. Przyłącze Opis Wejście En Narastające zbocze na wejściu En aktywuje blok instrukcji matematycznych. V1: Wartość 1: pierwszy operand V2: Wartość 2: drugi operand V3: Wartość 3: trzeci operand V4: Wartość 4: czwarty operand Zakres wartości: od do Operator1: pierwszy operator Parametr Operator2: drugi operator Operator3: trzeci operator Priorytet1: priorytet pierwszej operacji Priorytet2: priorytet drugiej operacji Priorytet3: priorytet trzeciej operacji p: liczba miejsc dziesiętnych Możliwe ustawienia: 0, 1, 2, 3. Wyjście AQ jest obliczonym wynikiem równania utworzonego z operatorów i bieżących wartości operandów. Wyjście AQ przyjmie wartość Wyjście AQ w przypadku dzielenia przez 0 lub przepełnienia, lub w przypadku ujemnego przepełnienia. 0BA1 0BA5: Blok instrukcji matematycznych nie występuje w wersjach starszych niż 0BA6. Parametry V1, V2, V3 i V4 Parametry V1, V2, V3 i V4 mogą być uzależnione od aktualnej wartości innej, już zaprogramowanej funkcji: Komparator analogowy: Ax Ay Progowy przełącznik analogowy: Ax Wzmacniacz analogowy: Ax Multiplekser analogowy: AQ Generator rampy: AQ Instrukcje matematyczne: AQ Regulator PI: AQ Licznik góra/dół: Cnt. 218

219 5. Materiały referencyjne Dla urządzeń 0BA7, możesz dodatkowo używać aktualnych wartości następujących, uprzednio zaprogramowanych funkcji: Opóźnienie wł.: T a Opóźnienie wył.: T a Opóźnienie wł./wył.: T a Opóźnienie wł. z pamięcią: T a Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym: T a Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem: T a Asynchroniczny generator impulsowy: T a Schodowy przełącznik światła: T a Przełącznik dwufunkcyjny: T a Stoper: AQ Filtr analogowy: AQ Wartość średnia: AQ Maks./Min.: AQ Progowy przełącznik częstotliwości: Fre. Możesz wybrać żądaną funkcję poprzez numer bloku. Parametr p (liczba miejsc dziesiętnych) Parametr p dotyczy wyświetlania wartości V1, V2, V3, V4 i AQ w komunikatach. Opis funkcji Funkcja instrukcji matematycznych umożliwia tworzenie równań z czterech operandów i trzech operatorów. Operatorami mogą być symbole czterech podstawowych działań matematycznych: +, -,, lub /. Dla każdego operatora musisz ustalić własny priorytet wysoki (H), średni (M), lub niski (L). Operacja o najwyższym priorytecie zostanie wykonana jako pierwsza, potem operacja o średnim priorytecie, a na końcu operacja o niskim priorytecie. Musi wystąpić dokładnie jedna operacja o każdym priorytecie. Wartość operandu może odnosić się do wyniku innej, wcześniej zdefiniowanej funkcji. Funkcja instrukcji matematycznych zaokrągla wynik do najbliższej wartości całkowitej. Liczba operandów jest ustalona na cztery, a liczba operatorów jest ustalona na 3. Jeżeli potrzebujesz mniej operandów, to do wypełnienia równania zastosuj konstrukcje takie, jak + 0 lub 1. Możesz też skonfigurować zachowanie się funkcji w sytuacji, gdy parametr Enable En = 0. Blok funkcyjny może utrzymywać na wyjściu ostatnią wartość, lub przyjąć wartość 0. Możliwe błędy: dzielenie przez zero lub przepełnienie Jeżeli podczas wykonywanie działań matematycznych wystąpi dzielenie przez zero lub przepełnienie, to ustawiane są wewnętrzne bity, sygnalizujące rodzaj błę- 219

220 5. Materiały referencyjne du. Możesz umieścić w Twoim programie roboczym blok funkcyjny wykrywania błędów instrukcji matematycznych, który będzie wykrywał te błędy i odpowiednio sterował reakcją programu. Każdy blok wykrywania błędów (strona 270) może kontrolować jeden blok instrukcji matematycznych. Przykłady Poniższe tabele prezentują kilka prostych przykładów parametrów instrukcji matematycznych, odpowiadające im równania i stan wyjść: V1 Operator 1 (priorytet 1) V2 Operator 2 (priorytet 2) V3 Operator 3 (priorytet 3) 12 + (M) 6 / (H) 3 (L) 1 Równanie: (12 + (6/3)) 1 Wynik: 13 V1 Operator 1 (priorytet 1) V2 Operator 2 (priorytet 2) V3 Operator 3 (priorytet 3) 2 + (L) 3 * (M) 1 + (H) 4 Równanie: 2 + (3 (1 + 4)) Wynik: 17 V1 Operator 1 (priorytet 1) V2 Operator 2 (priorytet 2) V3 Operator 3 (priorytet 3) 100 (H) 25 / (L) 2 + (M) 1 Równanie: (100 25)/(2 + 1) Wynik: 25 Funkcje specjalne omówienie (strona 161) Filtr analogowy (tylko 0BA7) V4 V4 V4 Omówienie Tabela 5.1. Blok funkcyjny Filtr analogowy służy do wygładzania sygnału z wejścia analogowego. Przyłącze Wejście Ax Opis Wejście Ax przyjmuje jeden z poniższych sygnałów analogowych: AI1 do AI8 ( * ) AM1 do AM16 AN1 do AN32 AQ1 i AQ2 SAQ1 do SAQ16 Numer bloku funkcyjnego z wyjściem analogowym. 220

221 5. Materiały referencyjne Przyłącze Parametr Wyjście AQ Opis Sn (liczba próbek): określa liczbę wartości analogowych, próbkowanych w kolejnych cyklach programu. Sterownik LOGO! próbkuje wartość analogowa w każdym kolejnym cyklu programu. Liczba wymaganych cykli programu jest równa zaprogramowanej liczbie próbek. Możliwe ustawienia: 8, 16, 32, 64, 128, 256. AQ prezentuje wartość średnią stanów wejścia analogowego Ax dla zaprogramowanej liczby próbek. Stan wyjścia zależy od wartości na wejściu analogowym, oraz od liczby próbek. * AI1 do AI8: od 0 do 10 V odpowiada liczbie od 0 do 1000 (wartość wewnętrzna). Parametr Możesz zaprogramować liczbę próbek w podany niżej sposób: Po zaprogramowaniu parametru, filtr analogowy oblicza wartość średnią próbek i przypisuje ją do wartości wyjścia AQ. Wykres czasowy Opis funkcji Wartość średnia na wyjściu pojawi się po wykonaniu zaprogramowanej liczby cykli próbkowania stanu wejścia analogowego. Ten blok funkcji SFB filtruje zakłócenia i zmniejsza błąd sygnału analogowego. Notatka LOGO!Soft Comfort V7.0. dopuszcza zastosowanie w programie roboczym maksymalnie ośmiu bloków funkcyjnych filtra analogowego. Funkcje specjalne omówienie (strona 161). 221

222 5. Materiały referencyjne Maks./Min. (tylko 0BA7) Omówienie Blok funkcyjny Maks./Min. rejestruje wartość maksymalną i minimalną. Przyłącze Wejście En Wejście S1 Wejście Ax Parametr Wyjście AQ Opis Funkcja wejścia En (Enable) zależy od ustawienia parametru Mode i od zaznaczenia pola wyboru Gdy En = 0, zeruj Maks./Min.. To wejście jest aktywne, gdy wybierzesz Mode = 2: Zmiana stanu (0 na 1) na wejściu S1 ustawia na wyjściu AQ wartość maksimum. Zmiana stanu (z 1 na 0) na wejściu S1 ustawia na wyjściu AQ wartość minimum. Wejście Ax przyjmuje jeden z poniższych sygnałów analogowych: AI1 do AI8 (*) AM1 do AM16 AN1 do AN32 AQ1 do AQ2 SAQ1 do SAQ16 Numer bloku funkcyjnego z wyjściem analogowym. Mode Możliwe ustawienia: 0, 1, 2, 3. Mode = 0: AQ = Min. Mode = 1: AQ = Maks. Mode = 2 i S1= 0 (niski): AQ = Min. Mode = 2 i S1= 1 (wysoki): AQ = Maks. Mode = 3 przyjmowana jest wartość z wejścia bloku: AQ = Ax. Na wyjściu AQ pojawia się minimum, maksimum, lub aktualna wartość zmiennej wejściowej, zależnie od wybranych ustawień, lub wartość zero po zablokowaniu funkcji (jeżeli taka opcja została wybrana). * AI1 do AI8: od 0 do 10 V odpowiada liczbie od 0 do 1000 (wartość wewnętrzna). Parametr Mode Wartości parametru Mode mogą być uzależnione od aktualnej wartości innej, już zaprogramowanej funkcji: Komparator analogowy: Ax Ay Progowy przełącznik analogowy: Ax Wzmacniacz analogowy: Ax Multiplekser analogowy: AQ Generator rampy: AQ Instrukcje matematyczne: AQ Licznik góra/dół: Cnt Progowy przełącznik częstotliwości: Fre 222

223 5. Materiały referencyjne Maks./Min.: Ax Regulator PI: AQ Filtr analogowy (tylko 0BA7): AQ Wartość średnia (tylko 0BA7): AQ Opóźnienie wł.: T a Opóźnienie wył.: T a Opóźnienie wł./wył.: T a Opóźnienie-Wł z pamięcią: T a Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym: T a Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem: T a Asynchroniczny generator impulsowy: T a Schodowy wyłącznik światła: T a Przełącznik dwufunkcyjny: T a Stoper (tylko 0BA7): AQ. Możesz wybrać żądaną funkcję poprzez numer bloku. Wykres czasowy * Jeżeli zaznaczysz pole wyboru Gdy En = 0, zeruj Maks./Min. 223

224 5. Materiały referencyjne Opis funkcji Jeżeli zaznaczysz pole wyboru Gdy En = 0, zeruj Maks./Min.: En = 0: wyjście AQ przyjmie wartość 0. En = 1: wartość na wyjściu AQ zależy od ustawień Mode i S1. Jeżeli nie zaznaczysz pola wyboru Gdy En = 0, zeruj Maks./Min.: En = 0: na wyjściu AQ jest utrzymywana poprzednia wartość. En = 1: wartość na wyjściu AQ zależy od ustawień Mode i S1. Mode = 0: wyjście AQ przyjmuje wartość minimum. Mode = 1: wyjście AQ przyjmuje wartość maksimum. Mode = 2 i S1 = 0: wyjście AQ przyjmuje wartość minimum. Mode = 2 i S1 = 1: wyjście AQ przyjmuje wartość maksimum. Mode = 3: przyjmowana jest aktualna wartość z wejścia analogowego bloku: AQ = Ax. Funkcje specjalne omówienie (strona 161). Zobacz też Komparator analogowy (strona 205) Progowy przełącznik analogowy (strona 200) Generator rampy (strona 244) Wzmacniacz analogowy (strona 211) Multiplekser analogowy (strona 212) Instrukcje matematyczne (strona 218) Regulator PI (strona 239) Licznik góra/dół (strona 191) Opóźnienie wł. (strona 164) Opóźnienie wył. (strona 166) Opóźnienie wł./wył. (strona 168) Opóźnienie wł. z pamięcią (strona 169) 224

225 5. Materiały referencyjne Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym (strona 171) Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem (strona 173) Asynchroniczny generator impulsowy (strona 174) Filtr analogowy (tylko 0BA7) (strona 220) Wartość średnia (tylko 0BA7) (strona 225) Schodowy wyłącznik światła (strona 178) Przełącznik dwufunkcyjny (strona 180) Stoper (tylko 0BA7) (strona 190) Wartość średnia (tylko 0BA7) Omówienie Funkcja Wartość średnia próbkuje sygnał na wejściu analogowym przez zaprogramowany okres czasu i prezentuje wartość średnią na wyjściu AQ. Przyłącze Wejście En Wejście R Wejście Ax Parametr Wyjście AQ Opis Narastające zbocze (zmiana z 0 na 1) na wejściu En (Enable) ustawia na wyjściu AQ wartość średnią wejścia Ax dla ustalonego czasu próbkowania. Opadające zbocze (zmiana z 1 na 0) utrzymuje na wyjściu ostatnio obliczoną wartość. Narastające zbocze (zmiana z 0 na 1) na wejściu R (Reset) zeruje wyjście AQ. Wejście Ax przyjmuje jeden z poniższych sygnałów analogowych: AI1 do AI8 ( * ) AM1 do AM16 AN1 do AN32 AQ1 i AQ2 SAQ1 do SAQ16 Numer bloku funkcyjnego z wyjściem analogowym. St (czas próbkowania): możesz ustawić jednostkę jako sekundy, dni, godziny lub minuty. Zakres wartości: Gdy St = Sekundy: od 1 do 59 Gdy St = Dni: od 1 do 365 Gdy St = Godziny: od 1 do 23 Gdy St = Minuty: od 1 do 59. Sn (liczba próbek): Zakres wartości: Gdy St = Sekundy: od 1 do St*100 Gdy St = Dni: od 1 do Gdy St = Godziny: od 1 do Gdy St = Minuty i St 5 Minut: od 1 do St*6000 Gdy St = Minuty i St 6 Minut: od 1 do Na wyjściu AQ pojawia się wartość średnia dla ustalonego czasu próbkowania. * AI1 do AI8: 0 do 10 V odpowiada liczbie 0 do 1000 (wartość wewnętrzna). 225

226 5. Materiały referencyjne Parametry St i Sn Parametr St reprezentuje czas próbkowania, a parametr Sn reprezentuje liczbę próbek. Wykres czasowy Opis funkcji Gdy En = 1, funkcja oblicza wartość średnią próbek dla zaprogramowanego przedziału czasowego. Po upływie czasu próbkowania na wyjściu AQ pojawia się obliczona wartość średnia. Gdy En = 0, obliczenia są przerywane, a wyjście AQ utrzymuje ostatnio obliczoną wartość. Gdy R = 0, to wyjście AQ jest zerowane. Funkcje specjalne omówienie (strona 161) Przetwarzanie wartości analogowych Podstawy Wartości analogowe i cyfrowe Sygnał analogowy, to fizyczny parametr ilościowy, który może w podanym zakresie przyjąć dowolną wartość ze zbioru ciągłego. Przeciwieństwem sygnału analogowego jest cyfrowy. Sygnał cyfrowy może przyjmować tylko dwa stany: 0 i 1 lub wyłączony i włączony. Od sygnału elektrycznego do wartości analogowej Podstawowa kolejność operacji Przetwarzanie parametrów fizycznych w module LOGO! jest sekwencją kilku operacji: 1. LOGO! może odczytywać na wejściu analogowym napięcia elektryczne z zakresu od 0 V do 10 V lub prądy z zakresu od 0 ma do 20 ma. Parametry fizyczne (na przykład temperatura, ciśnienie, prędkość itp.) muszą być konwertowane na wielkości elektryczne. Konwersja jest wykonywana przez zewnętrzny czujnik. 226

227 5. Materiały referencyjne 2. LOGO! odczytuje sygnały elektryczne, a następnie przetwarza je na wartości standardowe z zakresu od 0 do Standardowe wartości są następnie używane w programie roboczym jako dane wejściowe analogowych funkcji specjalnych. 3. Dla adaptowania standardowych wartości do potrzeb aplikacji, LOGO! używa analogowych funkcji specjalnych, w których do obróbki sygnału wykorzystywane są parametry wzmocnienia i przesunięcia (offset). Następnie wartość analogowa jest przetwarzana przez funkcję specjalną (na przykład komparator analogowy). Jeżeli ta funkcja specjalna ma wyjście analogowe, to przetworzona wartość pojawi się na wyjściu bloku funkcji. 4. W sterowniku LOGO! możesz też konwertować analogową wartość liczbową ponownie na napięcie elektryczne. W tym przypadku napięcie wyjściowe mieści się w zakresie od 0 do 10 V. 5. Przy pomocy tego napięcia LOGO! może sterować zewnętrznym urządzeniem wykonawczym, które przetwarza napięcie ponownie na wielkość fizyczną. Poniższy rysunek ilustruje kolejność operacji. Wzmocnienie Wystandaryzowana wartość analogowa jest mnożona przez parametr wzmocnienie, który zwiększa lub zmniejsza poziom sygnału. 227

228 5. Materiały referencyjne Przesunięcie punktu zerowego (offset) Do wzmocnionej wartości możesz dodać lub odjąć parametr przesunięcia (offset). Przy pomocy tego parametru możesz przesunąć w górę lub w dół punkt zerowy sygnału elektrycznego. Wzmocnienie i offset Łączne zastosowanie obu parametrów przetwarza sygnał analogowy według poniższego wzoru: Wartość analogowa = (wartość standardowa wzmocnienie) + offset Poniższy rysunek ilustruje zastosowanie i interpretację parametrów wzmocnienie i offset: Linia prosta na rysunku ilustruje funkcję przetwarzania wartości analogowej. Wzmocnienie odpowiada nachyleniu prostej, a offset odpowiada przesunięciu pionowemu prostej względem początku układu współrzędnych. Wyjście analogowe W przypadku podłączenia funkcji specjalnej (z wyjściem analogowym) do rzeczywistego wyjścia analogowego, należy pamiętać, że wyjście może przetwarzać wartości z zakresu od 0 do Możliwe ustawienia w LOGO!Soft Comfort (strona 228) Możliwe ustawienia w LOGO! (strona 230) Przykład: sterowanie ogrzewaniem (strona 230). Wersje od 0BA0 do 0BA4 (strona 231) Możliwe ustawienia w LOGO!Soft Comfort Czujnik Wybierz rodzaj wyjścia czujnika. (Od 0 do 10 V od 0 do 20 ma od 4 do 20 ma PT100 bez czujnika) Dla czujnika z wyjściem od 4 do 20 ma, zakres wartości dla wartości standardowej wynosi od 200 do

229 5. Materiały referencyjne Zakres pomiarowy Określ zakres pomiarowy, czyli zakres wartości przyjmowanych przez wartość analogową. LOGO!Soft Comfort automatycznie obliczy wzmocnienie i offset dla tych warunków. Wzmocnienie i offset Jeśli chcesz samodzielnie określić wzmocnienie, możesz wpisać wartość z zakresu od do Wartość wzmocnienia 0 nie ma sensu, ponieważ niezależnie od wejściowej wartości analogowej, wynik zawsze będzie równy 0. Jeśli chcesz samodzielnie określić offset, możesz wpisać wartość z zakresu od 10,000 do +10,000. Błąd zaokrąglania Program LOGO!Soft Comfort oblicza wzmocnienie i offset punktu zerowego z najwyższą dokładnością. Jednakże, obliczenia wewnątrz modułu LOGO! są wykonywane z ograniczoną dokładnością. Dlatego nie wszystkie kombinacje parametrów są dopuszczalne w module LOGO!. W tym przypadku możesz skonfigurować w programie LOGO!Soft Comfort ostrzeżenie dla błędu zaokrąglania przed załadowaniem programu do LOGO! i opcję skorygowania zakresu wartości. Symulacja w LOGO!Soft Comfort Podczas symulacja w LOGO!Soft Comfort możesz odczytać następujące wartości: 1 Wartość fizyczna limity są ustalone przez zakres pomiarowy (3) 2 Wartość wystandaryzowana 3 Zakres pomiarowy 4 Wartość analogowa (po przetworzeniu za pomocą wzmocnienia i offsetu) 5 Wartość analogowa na wyjściu analogowym 229

230 5. Materiały referencyjne Możliwe ustawienia w LOGO! Jeżeli programujesz Twoją aplikację bezpośrednio w module LOGO!, możesz tylko samodzielnie wpisać parametry wzmocnienia i offsetu. Możesz obliczyć wzmocnienie i offset następująco: Zewnętrzny zakres wartości min Sensor maks Sensor. Zakres zmian wielkości fizycznej, którą może mierzyć czujnik. Standardowy zakres wartości min norm maks norm : Zakres wartości po wystandaryzowaniu. Dla czujników z wyjściem od 0 do 10 V lub od 0 do 20 ma, standardowy zakres wartości wynosi Dla czujników z wyjściem od 4 do 20 ma, standardowy zakres wynosi Metoda obliczania wzmocnienia i offsetu jest następująca: Wzmocnienie = (maks Sensor min Sensor )/(maks norm min norm ). Offset = [(min Sensor maks norm ) (maks Sensor min norm )]/(maks norm min norm ). Jeżeli jeden z parametrów (wzmocnienie lub offset) został obliczony według powyższych wzorów, to drugi parametr można obliczyć w poniższy sposób: Wzmocnienie = (min Sensor offset)/min norm, Offset = (min Sensor (wzmocnienie min norm ) Przykład Zakres zastosowania Czujnik: czujnik temperatury, zakres pomiarowy od 50 do 100 C. Temperatura mierzona: 25 C. Kolejność zdarzeń w LOGO!Soft Comfort 1. Czujnik przetwarza temperaturę 25 C na napięcie o wartości 5,0 V. 2. LOGO! konwertuje 5,0 V na standaryzowaną wartość Na podstawie parametrów czujnika i zakresu pomiarowego, program oblicza wartości parametrów: 0,15 dla wzmocnienia i 50 dla offsetu, tak, aby spełnione było równanie: Wartość analogowa = (wartość standaryzowana wzmocnienie) + offset. Program przelicza wartość analogową: Wartość analogowa = (500 0,15) 50 = 25. Kolejność zdarzeń w LOGO! 1. Czujnik przetwarza temperaturę 25 C na napięcie o wartości 5,0 V. 2. LOGO! konwertuje 5,0 V na standaryzowaną wartość Musisz samodzielnie określić parametry wzmocnienia i offsetu dla czujnika i zakresu pomiarowego, według wzorów: 230

231 5. Materiały referencyjne Wzmocnienie = (maks Sensor min Sensor )/(maks norm min norm ). Offset = [(min Sensor maks norm ) (maks Sensor min norm )]/(maks norm min norm ). W tym przypadku: Wzmocnienie = (100 ( 50))/(1000 0) = 0,15 Offset = 50 (0,15 0) = Według wzoru: Wartość analogowa = (wartość standaryzowana wzmocnienie) + offset Moduł LOGO! przelicza wartość analogową: Wartość analogowa = (500 0,15) 50 = 25 Dodatkowe przykłady Wielkość fizyczna 1000 mbar 3700 mbar 5000 mbar 30 C 0 C 70 C Wyjście czujnika 0 V 5 V 10 V 4 ma 12 ma 20 ma 0 ma 10 ma 20 ma 0 V 6,75 V 10 V 0 ma 6 ma 20 ma Wartość standardowa Wzmocnienie Offset Wartość analogowa , , Wersje od 0BA0 do 0BA4 Ograniczenia dla urządzeń rodziny 0BA4 Wzmocnienie nie może być wartością ujemną. 231

232 5. Materiały referencyjne Obliczenia dla urządzeń wersji 0BA0 do 0BA3 Dla urządzeń LOGO! z tych wersji, parametr offset jest dodawany lub odejmowany od wartości standaryzowanej przed jej pomnożeniem przez parametr wzmocnienie. Do obliczeń stosuje się następujące wzory: Wartość analogowa = (wartość standaryzowana + offset) (wzmocnienie 100) Wzmocnienie (w procentach) = (maks Sensor min Sensor )/[(maks norm min norm ) 100] Offset = [(min Sensor maks norm ) (maks Sensor min norm )]/(maks Sensor min Sensor ) Wzmocnienie (w procentach) = min Sensor /[(min norm + offset) 100] Offset = [maks Sensor /(wzmocnienie 100)] maks norm Wzmocnienie Ten parametr jest podawany w %. Wzmocnienie nie może mieć wartości ujemnej. Przesunięcie zera (offset) Możesz wprowadzać wartości z zakresu od 999 do Sterowanie i regulacja Podstawy sterowania i regulacji Sterowanie i regulacja Wielkości fizyczne w systemach automatyki mogą być sterowane lub regulowane (stabilizowane). W przypadku sterowania, wartość jest tylko zmieniana, bez możliwości kompensacji odchyleń wywołanych czynnikami zewnętrznymi. W przypadku regulacji, ustalona wartość jest korygowana tak, aby zapewnić najmniejsze odchylenie od wartości zadanej. Przykładowo: sterowanie oznacza, że operator może ustawić określoną, stałą moc ogrzewania pomieszczenia. Grzejnik nie może skorygować spadku temperatury w pomieszczeniu po otwarciu okna. W poniższym przykładzie, regulacja oznacza, że operator może zwiększyć moc ogrzewania, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 20 C. Jeżeli temperatura wzrośnie powyżej 20 C, moc ogrzewania jest zmniejszana. 232

233 5. Materiały referencyjne Podstawowe pojęcia dotyczące regulacji W tym przykładzie, natężenie prądu w grzejniku elektrycznym jest zmienną regulowaną. Rezystor o zmiennej wartości to sygnał wymuszający. Ręka ustawiająca rezystor jest układem wykonawczym. Aktualna temperatura w pomieszczeniu jest nazywana wartością sygnału zwrotnego lub zmienną procesową. Żądana temperatura w pomieszczeniu to wartość sygnału zadanego lub wartość nastawy. System ogrzewania elektrycznego jest układem regulacji, a termometr jest czujnikiem pomiarowym. Zmiana temperatury po otwarciu okna, to sygnał zakłócający. Oznacza to, że operator mierzy wartość zmiennej procesowej (temperatury) przy pomocy czujnika (termometru), porównuje wartość zmiennej procesowej z wartością zadaną (wymaganą temperaturą w pomieszczeniu), a następnie ręcznie reguluje zmienną procesową (natężenie prądu w grzejniku) za pośrednictwem sygnału wymuszającego (zmiana rezystancji), w celu skompensowania sygnału zakłócającego (spadek temperatury po otwarciu okna). Operator jest w tym przypadku sterownikiem układu regulacji. 233

234 5. Materiały referencyjne Układ sterowania składa się z sygnału wymuszającego i układu wykonawczego. Układ sterowania i kontroler tworzą razem układ regulacji. Poniższy rysunek przedstawia schematyczny obraz opisanej powyżej sytuacji. Układ porównujący wykorzystuje sygnał z czujnika do porównania zmiennej procesowej z wartością zadaną. Jeżeli zmienna procesowa różni się od wartości zadanej, wynikiem jest dodatni lub ujemny sygnał błędu, wpływający zwrotnie na wartość zmiennej procesowej. Pętla sterowania Zmienna procesowa x wpływa na wartość zmiennej wyjściowej M za pośrednictwem układu regulacji. W ten sposób tworzy się sprzężenie zwrotne, nazywane pętlą sterowania. W powyższym przykładzie, otwarcie okna powoduje spadek temperatury w pomieszczeniu, a operator musi zwiększyć moc ogrzewania. Jeżeli moc ogrzewania 234

235 5. Materiały referencyjne zostanie za bardzo zwiększona, to temperatura w pomieszczeniu wzrośnie. Wtedy operator musi zmniejszyć moc ogrzewania. Jeżeli moc ogrzewania jest zwiększana lub zmniejszana zbyt szybko, to sygnał w pętli sterowania zacznie oscylować. Temperatura w pomieszczeniu będzie się wahać będzie za zimno lub za gorąco. Dla uniknięcia tego zjawiska, operator musi ostrożnie i powoli zwiększać lub zmniejszać moc grzejnika. Sygnał błędu Sygnał błędu stanowi różnicę pomiędzy wartością zadaną a zmienną procesową. Inaczej mówiąc: jest to odchylenie zmiennej procesowej od wartości nominalnej. e = SP PV Sygnał błędu powoduje zmianę zmiennej wyjściowej M. Powyższy przykład dobrze to ilustruje: jeżeli dla wymaganej temperatury 20 C (= wartości zadanej w), temperatura w pomieszczeniu wynosi 22 C (= zmiennej procesowej PV), to sygnał błędu pętli będzie równy: e = SP PV = 20 C 22 C = 2 C W tym przypadku wartość ujemna oznacza odwrócone działanie: moc grzania zostanie zmniejszona. W stanie równowagi pętli sterowania, sygnał błędu pętli wynosi zero lub jest bardzo mały. Jeżeli wartość zmiennej procesowej zmieni się lub wystąpi zakłócenie równowagi, to sygnał błędu wzrośnie. Zakłócenie zwiększające sygnał błędu jest korygowane za pośrednictwem zmiennej wyjściowej M. Podstawy sterowania (strona (strona 228)) Opis poszczególnych parametrów (strona 238) Regulator PI (strona 239) Sterowanie ogrzewaniem (strona 140) Generator rampy (strona 244) Podstawy sterowania Układ sterowania może być w uproszczeniu przedstawiony w następujący sposób: Działanie sterownika może być opisane poprzez element porównujący i funkcję sterującą. 235

236 5. Materiały referencyjne Poniżej przedstawiono najważniejsze typy układów sterowania i regulacji. Cechą charakterystyczną jest odpowiedź skokowa regulatora. Odpowiedź skokowa określa reakcję regulatora na skokową zmianę zmiennej procesowej. Podstawowe trzy typy regulatorów są następujące: Regulator proporcjonalny (regulator P) Regulator całkujący (regulator I) Regulator różniczkujący (regulator D nie będzie dalej omawiany). Rzeczywiste regulatory są tworzone z tych podstawowych bloków, na przykład Regulator proporcjonalny z całkowaniem PI. Regulator P Regulator proporcjonalny (regulator P) zmienia wartość zmiennej wyjściowej M proporcjonalnie do sygnału błędu. Działanie regulatora P jest natychmiastowe. Regulator proporcjonalny z zasady nie jest w stanie sprowadzić do zera wartości sygnału błędu. M Pn = k P e n M Pn : zmienna wyjściowa regulatora P w czasie n k P : wzmocnienie regulatora P e n : sygnał błędu pętli w czasie n. Poniższy rysunek przedstawia skokowe zmiany zmiennej procesowej i odpowiedź skokową regulatora: Podsumowanie Regulator P ma następujące cechy charakterystyczne: Nie może skorygować ciągłych zmian w procesie regulacji < minimalnego sygnału błędu. Natychmiast reaguje na zmiany parametrów wejściowych. Jest stabilny. Regulator I Regulator całkujący (regulator I) zmienia wartość zmiennej wyjściowej M proporcjonalnie do sygnału błędu i do upływu czasu. Działanie regulatora I jest opóźnione w czasie. Może on zredukować sygnał błędu do zera. Dla obliczenia wartości zmiennej procesowej w chwili czasu n, upływ czasu do tej chwili musi być podzielony na małe odcinki. Sygnały błędu dla każdego odcinka czasu są dodawane (całkowane), a następnie wykorzystane do obliczeń. 236

237 5. Materiały referencyjne M In = k I (T S /T I ) (e n + e n 1 + e n 2 + e n e 0 ) = k I (T S /T I ) e n + M In 1 M In : zmienna wyjściowa regulatora I w czasie n M In 1 : zmienna wyjściowa regulatora I w czasie n 1 nazywana też sumą całkową k I : wzmocnienie regulatora I T S : czas próbkowania, wielkość przedziału czasowego T I : czas całkowania: w tym przedziale czasu definiuje się wpływ wyniku całkowania na zmienną wyjściową, nazywany też stałą czasową całkowania e n : sygnał błędu w czasie n e n 1 : sygnał błędu w czasie n 1 itd e 0 : sygnał błędu na początku obliczeń. Poniższy rysunek przedstawia odpowiedź regulatora na skokową zmianę zmiennej wejściowej: Podsumowanie Regulator I ma następujące cechy charakterystyczne: Ustala zmienną procesową dokładnie, z zerowym sygnałem błędu. Z tego powodu ma tendencje do oscylacji i utraty stabilności. Reaguje na zmiany sygnału wolniej niż Regulator P. Regulator proporcjonalny z całkowaniem PI Regulator proporcjonalny z całkowaniem PI (nazywany też potocznie regulatorem proporcjonalnym PI) zmniejsza natychmiast sygnał błędu i ewentualnie może sprowadzić sygnał błędu do zera. M n = M Pn + M In = k P e n + k I (T S /T I ) e n + M In 1 M n : zmienna wyjściowa w czasie n M Pn : składnik proporcjonalny zmiennej wyjściowej M In : składnik całkowy zmiennej wyjściowej M In 1 : zmienna wyjściowa regulatora I w czasie n 1 nazywana też sumą całkową k P : wzmocnienie regulatora P k I : wzmocnienie regulatora I T S : czas próbkowania, wielkość przedziału czasowego 237

238 5. Materiały referencyjne T I : czas całkowania: w tym przedziale czasu definiuje się wpływ wyniku całkowania na zmienną wyjściową, nazywany też stałą czasową całkowania e n : sygnał błędu w czasie n. Poniższy rysunek przedstawia odpowiedź regulatora PI na skokową zmianę zmiennej wejściowej: Podsumowanie Regulator PI ma następujące cechy charakterystyczne: Składnik regulator P szybko reaguje na pojawiający się sygnał błędu. Składnik regulator I może sprowadzić sygnał błędu do zera. Obydwa składniki uzupełniają swoje działanie, dlatego Regulator proporcjonalny z całkowaniem PI pracuje szybko i dokładnie Opis poszczególnych parametrów Parametr regulatora Odpowiednik w LOGO! Dopuszczalny zakres wartości w LOGO! M n Zmienna wyjściowa w czasie n k P Wzmocnienie składnika P k I Wzmocnienie składnika I Wyjście bloku regulator PI od 0 do 1,000 W sterowniku LOGO!, parametr KC stanowi wzmocnienie składnika I oraz składnika P, po równo. Po wprowadzeniu KC = 0, składnik P regulatora zostanie wyłączony. W tym szczególnym przypadku wzmocnienie k I dla składnika I jest automatycznie ustawiane na 1. Gdy KC = 0: k P = 0 i k I = 1 Gdy KC <> 0: k P = k I = KC. od 0,00 do 99,99 T S Czas próbkowania, wielkość przedziału czasowego T I Czas całkowania Stały Parametr T I : Ustawienie tego parametru na 99,59 min powoduje wyłączenie składnika I regulatora. 500 ms 00:01 min do 99:59 min 238

239 5. Materiały referencyjne Parametr regulatora Odpowiednik w LOGO! Dopuszczalny zakres wartości w LOGO! e n Sygnał błędu w czasie n ogólny wzór: E = SP PV SP PV Patrz opis SP i PV " Parametr SP jest wartością zadaną w. Wartością wejściową dla tego parametru może być wyjście analogowe innej funkcji specjalnej. PV jest zmienna procesową x, obliczaną następująco: PV = wartość analogowa na wejściu * wzmocnienie) + + offset. Możesz podłączyć do tego wejścia na przykład blok Wejście analogowe z czujnikiem PT100. od do Parametr wzmocnienie ma wpływ na wartość PV 0,0 do 10,0 Parametr offset ma wpływ na wartość PV do Zakres zmian PV jest ograniczony przez parametry Min. i Maks. Parametr Dir decyduje o kierunku zmian wyjścia regulatora. Dodatni oznacza: gdy wartość zadana > wartości zmiennej procesu, to wartość zmiennej procesu rośnie gdy wartość zadana < wartości zmiennej procesu, to wartość zmiennej procesu maleje. Ujemny oznacza: gdy wartość zadana > wartości zmiennej procesu, to wartość zmiennej procesu maleje gdy wartość zadana < wartości zmiennej procesu, to wartości zmiennej procesu rośnie. Przykład, sterowanie ogrzewaniem: gdy wartość zadana jest większa od wartości zmiennej procesu (za zimno), to zmienna wyjściowa zwiększa wartość zmiennej procesu. " Dla każdego: do lub + Więcej informacji patrz opis funkcji specjalnej regulator PI (na przykład przełączanie z trybu ręcznego na automatyczny, ustawianie parametrów itp.) Regulator PI Omówienie Blok Regulator PI składa się z regulatora i regulatora całkującego. Możesz używać obu składników (P i I) oddzielnie lub łącznie. 239

240 5. Materiały referencyjne Przyłącze Wejście A/M Wejście R Wejście PV Parametr Wyjście AQ Opis Ustala tryb pracy regulatora: 1: tryb automatyczny 0: tryb ręczny. Wejście R zeruje Wyjście AQ. Dopóki R = 1, wejście A/M jest nieaktywne, a wyjście AQ przyjmuje stan 0. Wartość analogowa: zmienna procesu, pośrednio sterująca wyjściem Sensor: typ stosowanego czujnika Min.: wartość minimalna dla PV Zakres wartości: od do Maks.: wartość maksymalna dla PV Zakres wartości: od do A: wzmocnienie Zakres wartości: od 10,00 do +10,00. B: offset Zakres wartości: od do SP: wartość zadana Zakres wartości: od do Mq: wartość z AQ dla trybu ręcznego. Zakres wartości: od 0 do 1,000. Ustawienia parametrów: wstępne ustawienia, zależne od aplikacji dla parametrów KC, TI i Dir (patrz niżej) KC: wzmocnienie Zakres wartości: 00,00 do 99,99. TI: czas całkowania Zakres wartości 00:01 min do 99:59 min Dir: kierunek zmian wyjścia regulatora Możliwe ustawienia: + lub p: liczba miejsc dziesiętnych Możliwe ustawienia: 0, 1, 2, 3. Wyjście analogowe (zmienna wyjściowa) Zakres wartości dla AQ: od 0 do 1,000. Parametry SP i Mq Wartość zadana SP i wartość Mq mogą być uzależnione od aktualnej wartości innej, już zaprogramowanej funkcji: Komparator analogowy: Ax Ay Progowy przełącznik analogowy: Ax Wzmacniacz analogowy: Ax Multiplekser analogowy: AQ Generator rampy: AQ Instrukcje matematyczne: AQ Licznik góra/dół: Cnt. 240

241 5. Materiały referencyjne Dla urządzeń 0BA7, możesz dodatkowo używać aktualnych wartości następujących, uprzednio zaprogramowanych funkcji: Opóźnienie wł.: T a Opóźnienie wył.: T a Opóźnienie wł./wył.: T a Opóźnienie wł. z pamięcią: T a Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym: T a Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem: T a Asynchroniczny generator impulsowy: T a Schodowy przełącznik światła: T a Przełącznik dwufunkcyjny: T a Stoper: AQ Filtr analogowy: AQ Wartość średnia: AQ Maks./Min.: AQ Progowy przełącznik częstotliwości: Fre. Możesz wybrać żądaną funkcję poprzez numer bloku. Parametr P (liczba miejsc dziesiętnych) Parametr p ma zastosowanie tylko do wyświetlania wartości PV, SP, Min. i Maks. w komunikatach. Wykres czasowy Zasada, sposób i szybkość zmian na wyjściu AQ zależy od parametrów KC i TI. Dlatego też, przedstawiony na rysunku przebieg czasowy AQ jest przykładowy. Cykl regulacji jest ciągły, a rysunek ilustruje tylko jego fragment. 241

242 5. Materiały referencyjne 1 Zakłócenie powoduje spadek PV. Parametr Dir jest dodatni, więc AQ rośnie dopóki PV nie zrówna się z SP. 2 Zakłócenie powoduje spadek PV. Parametr Dir jest dodatni, więc AQ maleje dopóki PV nie zrówna się z SP. Dir jest podstawowym parametrem pętli regulacji. Kierunek zmian (Dir) nie może być zmieniany podczas pracy regulatora. Zmiana Dir na rysunku służy wyłącznie celom poglądowym. 3 Gdy AQ przyjmuje stan 0 wymuszony przez wejście R, to PV zmienia się. jest to spowodowane faktem, że PV rośnie, co dla dodatniego Dir wymusza zmniejszenie wartości AQ. Podgląd trendu regulatora PI podczas symulacji lub testu on-line Podczas podglądu programu roboczego wteście on-line (strona 72) lub w trybie symulacji (strona 29), program LOGO!Soft Comfort wyświetla podgląd trendu dla regulatora PI, prezentując wejście PV, wyjście AQ i parametr SP. Widok trendu przedstawia zmiany wartości AQ i PV w funkcji czasu, w odniesieniu do SP. Odstęp czasowy próbkowania jest programowany, pozwala na przeglądanie dużej gęstości próbek w krótkim przedziale czasowym, albo mniejszej gęstości próbek w długim przedziale czasu. Opis funkcji Jeżeli wejście A/M przyjmuje stan 0, to funkcja specjalna ustawia na wyjściu AQ wartość zaprogramowaną dla parametru Mq. Jeżeli wejście A/M przyjmuje stan 1, to uruchamia się tryb automatyczny. Jako początkowa suma całkowa przyjmowana jest wartość Mq, a kontroler zaczyna wykonywać obliczenia zgodnie z wzorami podanymi w rozdziale Podstawy sterowania i regulacji (strona 232). Do wzorów podstawiana jest przetworzona wartość PV. 242

243 5. Materiały referencyjne Przetworzona wartość PV = (PV wzmocnienie) + offset Jeżeli przetworzona wartość PV = SP, to funkcja regulacji nie zmienia wartości na wyjściu AQ. Dir = dodatni/+ (wykresy czasowe numer 1 i 3) Jeżeli przetworzona wartość PV > SP, to funkcja regulacji zmniejsza wartość na wyjściu AQ. Jeżeli przetworzona wartość PV < SP, to funkcja regulacji zwiększa wartość na wyjściu AQ. Dir = ujemny/ (wykres czasowy numer 2) Jeżeli przetworzona wartość PV > SP, to funkcja regulacji zwiększa wartość na wyjściu AQ. Jeżeli przetworzona wartość PV < SP, to funkcja regulacji zmniejsza wartość na wyjściu AQ. Po zakłóceniu, AQ rośnie lub maleje, dopóki przetworzona wartość PV nie zrówna się z SP. Szybkość zmian na wyjściu AQ zależy od parametrów KC i TI. Jeżeli wartość na wejściu PV przekracza parametr Maks., to przetworzona wartość PV przyjmuje wartość Maks. Jeżeli przetworzona wartość PV spada poniżej parametru Min., to przyjmuje wartość Min. Jeżeli wejście R przyjmuje stan 1, to wyjście AQ jest zerowane. Dopóki R jest ustawione, wejście A/M jest nieaktywne. Czas próbkowania Czas próbkowania jest ustalony na 500 ms. Zestawy ustawień parametrów Dla ułatwienia korzystania z funkcji regulatora PI, zostały przygotowane ustawienia parametrów KC, TI, Dir, w formie gotowych zestawów dla wybranych aplikacji: Zestaw parametrów Temperatura szybka Temperatura wolna Ciśnienie 1 Ciśnienie 2 Poziom płynu 1 Poziom płynu 2 Przykład zastosowania Regulacja temperatury i chłodzenie dla niewielkich objętości (o małej bezwładności cieplnej) Systemy ogrzewania, wentylacji i chłodzenia w obiektach o dużej bezwładności cieplnej Szybkie zmiany ciśnienia, sterowanie kompresorów Powolne zmiany ciśnienia, regulacja ciśnienia różnicowego (regulatory przepływu) Napełnianie zbiorników i pojemników, bez poboru płynu Napełnianie zbiorników i pojemników, z poborem płynu Parametr KC Parametr T I (s) Parametr Dir 0, , , , ,0 99:59 + 0,

244 5. Materiały referencyjne Szczególne właściwości, istotne przy konfigurowaniu Patrz Podstawy sterowania i regulacji (strona 232). Funkcje specjalne omówienie (strona 161) Generator rampy Omówienie Funkcja Generator rampy realizuje płynną zmianę analogowej wartości na wyjściu z ustaloną szybkością, od wybranego poziomu początkowego do wybranego poziomu końcowego. Przyłącze Wejście En Wejście Sel Wejście St Parametr Wyjście AQ Opis Zmiana stanu z 0 na 1 na wejściu En (Enable) podaje na wyjście sygnał poziomu start/stop (offset B + StSp) na 100 ms, a następnie rozpoczyna się cykl płynnej zmiany do zaprogramowanego poziomu końcowego. Zmiana stanu z 1 na 0 natychmiast ustawia poziom offset B, co wymusza na skalowanym wyjściu AQ poziom 0. Sel = 0: Wybrany jest poziom 1 (Level 1). Sel = 1: Wybrany jest poziom 2 (Level 2). Zmiana stanu wejścia Sel wymusza rozpoczęcie zmiany stanu do wybranej wartości, z zaprogramowaną wcześniej szybkością. Zmiana stanu z 0 na 1 na wejściu St (Decelerated Stop) powoduje opadanie wartości wyjściowej z ustaloną szybkością, aż do osiągnięcia poziomu start/stop (offset B + StSp). Poziom start/stop jest utrzymywany przez 100 ms, a następnie poziom jest ustalany na offset B, który wymusza na skalowanym wyjściu AQ poziom 0. Level 1 i Level 2: poziomy docelowe wartości wyjściowej funkcji. Zakres wartości dla każdego poziomu: do MaxL: maksymalna wartość, która nie może być przekraczana. Zakres wartości: do StSp: Start/Stop offset: wartość, która jest dodawana do offset B, tworząc poziom początkowy start/stop. Jeżeli Start/Stop offset wynosi 0, to poziom początkowy start/stop jest równy Offset B. Zakres wartości: 0 do Rate: szybkość zmiany wartości wyjściowej, pomiędzy poziomami Level 1, Level 2 lub offset. Jednostką są kroki/sekundę. Zakres wartości: od 1 do A: wzmocnienie Zakres wartości: od 0 do 10,00. B: offset Zakres wartości: od do p: liczba miejsc dziesiętnych Możliwe ustawienia: 0, 1, 2, 3. Wartość na wyjściu AQ jest skalowana według wzoru: (aktualny poziom offset B )/wzmocnienie A. Notatka: jeżeli wartość AQ jest wyświetlana w trybie Parametr lub Komunikat, to podawana jest wartość nieskalowana funkcji (w jednostkach technicznych: aktualny poziom). Zakres wartości dla AQ: od 0 do

245 5. Materiały referencyjne Parametry Level1 i Level2 Parametry poziomów Level1 i Level2 mogą być uzależnione od aktualnej wartości innej, już zaprogramowanej funkcji: Komparator analogowy: Ax Ay Progowy przełącznik analogowy: Ax Wzmacniacz analogowy: Ax Multiplekser analogowy: AQ Instrukcje matematyczne: AQ Regulator PI: AQ Licznik góra/dół: Cnt. Dla urządzeń 0BA7, możesz dodatkowo używać aktualnych wartości następujących, uprzednio zaprogramowanych funkcji: Opóźnienie wł.: T a Opóźnienie wył.: T a Opóźnienie wł./wył.: T a Opóźnienie wł. z pamięcią: T a Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym: T a Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem: T a Asynchroniczny generator impulsowy: T a Schodowy przełącznik światła: T a Przełącznik dwufunkcyjny: T a Stoper: AQ Filtr analogowy: AQ Wartość średnia: AQ Maks./Min.: AQ Progowy przełącznik częstotliwości: Fre. Możesz wybrać żądaną funkcję poprzez numer bloku. Parametr p (liczba miejsc dziesiętnych) Parametr p ma zastosowanie tylko do wyświetlania wartości AQ, Level 1, Level 2, MaxL, StSp i Rate w komunikatach. 245

246 5. Materiały referencyjne Wykres czasowy dla wyjścia AQ Opis funkcji Jeżeli wejście En jest ustawione, to funkcja przyjmuje wartość StSp + offset B na czas 100 ms. Następnie funkcja zmienia wartość z prędkością ustaloną przez parametr Rate, od poziomu StSp + offset B, do poziomu Level 1 lub Level 2 (zależnie od stanu wejścia Sel). Jeżeli wejście St zostanie ustawione, to funkcja zmienia wartość z prędkością ustaloną przez parametr Rate, w kierunku poziomu początkowego StSp + B. Po jego osiągnięciu, utrzymywana jest wartość StSp + offset B przez 100 ms. Po upływie 100 ms, poziom jest ustawiany na offset B. Wyjście AQ: skalowana wartość na wyjściu AQ wynosi 0. Jeżeli wejście St jest ustawione, to ponowne uruchomienie funkcji jest możliwe dopiero po wyzerowaniu wejść St i En. Jeżeli stan wejścia Sel zmieni się, to funkcja dąży do nowego poziomu docelowego (według aktualnego stanu Sel), z zaprogramowaną szybkością. Jeżeli wejście En zostanie wyzerowane, funkcja natychmiast przyjmuje wartość równą offset B. Poziom wyjściowy funkcji jest aktualizowany co 100 ms. Należy pamiętać o zależności pomiędzy wartością wyjściową funkcji, a wartością na wyjściu analogowym AQ: Wyjście AQ = (Wartość funkcji offset B )/wzmocnienie A Szczególne właściwości, istotne przy konfigurowaniu Patrz opis parametrów analogowych w rozdziale Przetwarzanie wartości analogowych (strona 226). Funkcje specjalne omówienie (strona 161). 246

247 5. Materiały referencyjne Pozostałe Przekaźnik zatrzaskowy Omówienie Sygnał na wejściu S ustawia wyjście Q. Sygnał na wejściu R zeruje wyjście Q (przerzutnik RS). Przyłącze Opis Wejście S Sygnał na wejściu S (Set) ustawia wyjście Q. Wejście R Sygnał na wejściu R (Reset) zeruje wyjście Q. Gdy S = R = 1, to wyjście Q jest zerowane (wejście zerowania ma wyższy priorytet). Parametr Zachowanie stanu (wł.) = stan jest przechowywany w pamięci. Wyjście Q Q jest ustawiane sygnałem na wejściu S i pozostaje w tym stanie, dopóki nie zostanie wyzerowane sygnałem na wejściu R. Wykres czasowy Opis funkcji Przekaźnik zatrzaskowy reprezentuje najprostszą binarną komórkę pamięci (przerzutnik RS). Stan wyjścia zależy od stanu wejść i poprzedniego stanu przekaźnika. Tablica stanów logicznych dla przekaźnika zatrzaskowego: S R Q Komentarz 0 0 x Stan niezmieniony Zerowanie Ustawianie Zerowanie Gdy opcja Zachowanie stanu jest aktywna, stan wyjścia jest przywracany po awarii zasilania. Funkcje specjalne omówienie (strona 161) Przekaźnik impulsowy Omówienie Wyjście jest ustawiane i zerowane krótkim, pojedynczym impulsem na wejściu (przerzutnik T). 247

248 5. Materiały referencyjne Przyłącze Opis Wejście Trg Pojedynczy impuls na wejściu Trg (Trigger) ustawia lub zeruje Wyjście Q. Wejście S Pojedynczy impuls na wejściu S (Set) ustawia wyjście (stan logiczny 1). Wejście R Pojedynczy impuls na wejściu R (Reset) zeruje wyjście (stan logiczny 0). Selection: Parametry RS (priorytet dla wejścia R), lub SR (priorytet dla wejścia S) Zachowanie stanu (wł.) = stan jest przechowywany w pamięci. Wyjście Q Q jest ustawiane impulsem Trg i ponownie zerowane kolejnym impulsem Trg, gdy obydwa wejścia S i R = 0. Urządzenia serii 0BA0 0BA3: Funkcja specjalna nie ma wejścia S i wyboru priorytetu. Do wyjścia Q stosuje się następujące reguły: Q jest ustawiane impulsem Trg i ponownie zerowane kolejnym impulsem Trg lub przy pomocy wejścia R. Wykres czasowy Opis funkcji Stan wyjścia Q zmienia się po każdej zmianie z 0 na 1 na wejściu Trg, gdy obydwa wejścia S i R = 0, to znaczy wyjście jest naprzemiennie ustawiane i zerowane. Wejście Trg nie zmienia stanu funkcji SFB, gdy S = 1 lub R = 1. Pojedynczy impuls na wejściu S ustawia przekaźnik impulsowy, to znaczy wyjście przyjmuje stan logiczny 1. Pojedynczy impuls na wejściu R zeruje przekaźnik impulsowy, to znaczy wyjście przyjmuje stan logiczny 0. Zależnie od skonfigurowania parametrów, wejście R ma wyższy priorytet niż wejście S (stan wejścia S jest nieistotny, dopóki R = 1), lub wejście S ma wyższy priorytet niż wejście R (stan wejścia R jest nieistotny, dopóki S = 1). 248

249 5. Materiały referencyjne Urządzenia serii 0BA0 0BA3: Funkcja działa następująco: Stan na wyjściu Q zmienia się po każdej zmianie z 0 na 1 na wejściu Trg, to znaczy wyjście jest ustawiane lub zerowane. Przekaźnik impulsowy powraca do stanu spoczynkowego po pojedynczym impulsie na wejściu, to znaczy wyjście jest zerowane. Przekaźnik impulsowy jest zerowany (wyjście Q = 0) po włączeniu zasilania lub poprzez impuls zerujący. Uwaga Gdy Trg = 0 i Par = RS, to funkcja SFB Przekaźnik impulsowy odpowiada funkcji SFB Przekaźnik zatrzaskowy. Funkcje specjalne omówienie (strona 161) Komunikaty (LOGO! 0BA6 i LOGO! 0BA7) Omówienie Funkcja wyświetla komunikaty lub parametry bloków na wbudowanym wyświetlaczu LOGO! lub LOGO! TD, gdy LOGO! jest w trybie roboczym RUN. Sterowniki LOGO! 0BA7 i 0BA6 obsługują wiele nowych właściwości wiadomości tekstowych, które nie występowały w urządzeniach LOGO! serii 0BA5 i starszych. Niektóre nowe właściwości występują tylko w urządzeniach LOGO! 0BA7. Możesz jednak wybrać, czy w Twoim programie roboczym będziesz używał nowych funkcjonalności komunikatów, czy tylko bloków funkcyjnych komunikatów, zgodnych z serią LOGO! 0BA5 i starszymi. Wyboru można dokonać w oknie dialogowym Plik Ustawienia komunikatów (strona 46), razem z innymi ustawieniami globalnymi. Możesz też użyć klawisza Użyj nowych stylów i ustawień komunikatów na dole okna dialogowego komunikatu, w celu uaktywnienia nowych funkcjonalności komunikatów. Nie można mieszać w jednym programie roboczym bloków funkcyjnych komunikatów z nowymi właściwościami i bloków zgodnych z LOGO! 0BA5. Przyłącze Wejście En Wejście P Opis Zmiana z 0 na 1 na wejściu En (Enable) aktywuje na wyjściu komunikaty. P jest priorytetem komunikatu. 0 to najniższy, a 127 to najwyższy priorytet. Ack: potwierdzenie przeczytania komunikatu. 249

250 5. Materiały referencyjne Przyłącze Parametry Wyjście Q Opis Text: wejście komunikatu. Par: parametr lub aktualna wartość innej, już skonfigurowanej funkcji, który może być wyświetlony w postaci numerycznej lub jako wskaźnik słupkowy (zobacz Widoczne parametry lub aktualne wartości ). Time: wyświetla aktualny czas. Date: wyświetla bieżącą datę. EnTime: wyświetla czas zmiany stanu wejścia En z 0 na 1. EnDate: wyświetla datę zmiany stanu wejścia En z 0 na 1. I/O Status Names: wyświetla stan wejścia lub wyjścia cyfrowego, w postaci tekstu On lub Off. Urządzenia LOGO! 0BA7 mogą wyświetlać stan następujących elementów: Wejścia cyfrowe Wyjścia cyfrowe Flaga Przycisk kursora Przyciski funkcyjne LOGO! TD Bit rejestru przesuwnego Wyjścia bloków funkcyjnych. Analog Input: wyświetla wartość wejścia analogowego w komunikacie i aktualizuje ją w czasie rzeczywistym. Scale time (tylko 0BA7): wyświetla aktualną wartość bloku funkcyjnego pomiaru czasu, skalowaną według formatu skonfigurowanego dla komunikatu. Dostępne formaty wyświetlania są przedstawione poniżej: godziny : minuty : sekundy. milisekundy godziny : minuty : sekundy godziny : minuty godziny (na przykład, 01: 20 : ). Symbol (tylko 0BA7): wyświetla znaki zestawu wybranego z dostępnych zestawów znaków Q pozostaje ustawione, dopóki komunikaty są kolejkowane. Ustawienia Poza wejściami bloku funkcyjnego i parametrami komunikatu, poniższe ustawienia umożliwiają sterowanie dodatkowymi funkcjami wyświetlania komunikatów: Wybór zestawu znaków: możesz wybrać utworzenie komunikatu z podstawowego lub dodatkowego zestawu znaków. Możesz skonfigurować dwa zestawy znaków zarówno poprzez menu Msg Config w module bazowym LOGO!, jak i przy pomocy LOGO!Soft Comfort, poprzez polecenie menu Plik Ustawienia komunikatów (strona 46). Miejsce docelowe wiadomości: możesz wybrać, czy komunikat ma pojawić się na wbudowanym wyświetlaczu LOGO!, na LOGO! TD, lub na obu wyświetlaczach. Ustawienia przewijania: komunikat może być statyczny lub ruchomy, to znaczy może być przewijany na wyświetlaczu. Możliwości przewijania i opcje wyboru są opisane poniżej. 250

251 5. Materiały referencyjne Opis funkcji Gdy LOGO! jest w trybie roboczym RUN, to po zmianie stanu wejścia En z 0 na 1, skonfigurowany komunikat wyświetli się na wbudowanym wyświetlaczu LOGO! i/lub na wyświetlaczu LOGO! TD. Jeżeli pole wyboru Potwierdzenie przeczytania nie jest zaznaczone, komunikat zniknie po zmianie stanu z 1 na 0 na wejściu En. Jeżeli pole wyboru Potwierdzenie przeczytania jest zaznaczone, to po wyzerowaniu wejścia En komunikat jest wyświetlany, dopóki nie zostanie potwierdzony wciśnięciem klawisza OK. Wyświetlony komunikat nie może zostać potwierdzony, dopóki wejście En ma stan wysoki. Jeżeli kilka komunikatów zostanie aktywowane przez En = 1, to wyświetlony będzie komunikat z najwyższym priorytetem (0 = najniższy, 127 = najwyższy). Wynika z tego, że nowy komunikat zostanie wyświetlony tylko wtedy, gdy jego priorytet jest wyższy od wcześniej aktywowanego komunikatu. Jeżeli program roboczy używa flagi M27 (strona 148), to zawsze gdy M27 = 0, LOGO! wyświetli tylko komunikaty skonfigurowane w podstawowym zestawie znaków (zestaw znaków 1). Gdy M27 = 1, to LOGO!! wyświetli tylko komunikaty skonfigurowane w dodatkowym zestawie znaków (zestaw znaków 2). Jeżeli komunikat został zablokowany (En) lub potwierdzony, to wyświetlacz automatycznie pokaże kolejny aktywny komunikat o najwyższym priorytecie. Możesz przełączać wyświetlanie komunikatów w trybie RUN, przy pomocy klawiszy i. 251

252 5. Materiały referencyjne Szczególne właściwości, istotne przy konfigurowaniu 1 Obszar nazwy bloku Tutaj możesz przyporządkować nazwę do bloku 2 Obszar ustawień Tutaj możesz skonfigurować następujące ustawienia: Priorytet komunikatu Potwierdzenie komunikatu: jeżeli jest zaznaczone, to komunikat będzie wymagał potwierdzenia przeczytania klawiszem OK Wybór zestawu znaków dla komunikatu. 3 Obszar właściwości przewijania Tutaj możesz zdefiniować parametry przewijania dla komunikatu: Format przewijania znak po znaku Format przewijania wiersz po wierszu Pole wyboru aktywacji przewijania dla każdego wyświetlanego wiersza. 4 Obszar miejsca docelowego Tutaj możesz wybrać, czy komunikat ma pojawić się na wbudowanym wyświetlaczu LOGO!, na LOGO! TD, lub na obu wyświetlaczach. 252

253 5. Materiały referencyjne 5 Obszar komunikatu Tutaj komponujesz treść komunikatu. Informacje wpisane w tym obszarze będą wyświetlane na wbudowanym wyświetlaczu LOGO! lub LOGO! TD. Ponad obszarem komunikatu znajdują się dodatkowe przyciski: Przycisk Usuń: usuwa tekst z obszaru komunikatu Przycisk Znaki Specjalne: do wstawiania znaków specjalnych w obszarze komunikatu Przycisk Wskaźnik Słupkowy: do umieszczania w obszarze komunikatu poziomego lub pionowego wskaźnika słupkowego Przycisk: AI do umieszczania w obszarze komunikatu wartości wejścia analogowego Przycisk ON/OFF: dla określenia wyświetlania stanów logicznych 0 i 1 w postaci tekstu, np. OFF i ON. Przycisk Edycja manualna: używanie statycznego edytora do dodawania przemieszczania lub usuwania elementów komunikatu, bez zmiany pozycji pozostałych elementów. Tylko dla LOGO! serii 0BA7: Przycisk Symbol: otwieranie panelu wirtualnej klawiatury. Z tej klawiatury możesz wpisywać znaki z aktualnie wybranego zestawu. Przycisk Skala czasu: przywołanie bieżącej wartości czasu i wyświetlenie jej w wybranym formacie. 6 Obszar Blok Tutaj możesz wybrać bloki ze wszystkich dostępnych w programie roboczym. Możesz następnie zaznaczyć parametry tych bloków do wyświetlenia w komunikacie. 7 Obszar parametrów bloków Tutaj możesz zaznaczyć potrzebne parametry do wyświetlenia w komunikacie dla bloku wybranego w obszarze bloków. 8 Przycisk Wstaw parametr Przycisk do wstawienia zaznaczonych parametrów bloków do komunikatu. Tworzenie komunikatu Obszar treści komunikatu ma postać siatki z czterema wierszami i pozycjami znaków. Obszar konfiguracji komunikatów ma szerokość 24 znaków dla zachodnioeuropejskiego zestawu znaków lub 16 znaków dla azjatyckiego zestawu znaków. To znaczy, że szerokość każdego wiersza jest dwukrotnie większa niż szerokość wiersza dla wbudowanego wyświetlacza LOGO! lub LOGO! TD. Wiersze dłuższe niż szerokość pola wyświetlacza mogą być ustawione jako Przewijane. Program LOGO!Soft Comfort podświetla w polu treści komunikatu odpowiednim kolorem część widoczną na wbudowanym wyświetlaczu LOGO! lub LOGO! TD, a innym kolorem podświetla obszar, który może zostać wyświetlony tylko przy pomocy funkcji przewijania. Wykonaj poniższe czynności w celu skonfigurowania zawartości komunikatu: 1. Z obszaru Bloki wybierz blok, którego parametry chcesz wyświetlić. 2. Przenieś i upuść wybrane parametry z obszaru Parametry bloków do obszaru Komunikaty. Możesz też użyć w tym celu przycisku Wstaw parametr. 253

254 5. Materiały referencyjne 3. W obszarze Komunikat możesz dodawać dowolne parametry bloku (dane, czas, datę) oraz wpisywać własne teksty. Przed rozpoczęciem wpisywania należy wybrać zestaw znaków dla komunikatu. Możesz też użyć klawiszy umieszczonych powyżej pola zawartości, w celu dodania znaków specjalnych, wskaźników słupkowych, wartości wejść analogowych i nazw stanów logicznych. Zestaw znaków komunikatu Moduły LOGO! wersji 0BA6 i wyższych obsługują pięć zestawów znaków dla komunikatów. Do wyświetlania komunikatów możesz wybrać dwa z nich, poprzez polecenie menu Plik Ustawienia komunikatów (strona 46) lub z menu Msg Config modułu LOGO!. Z łącznej liczby maksimum 50 możliwych komunikatów, możesz skonfigurować dowolną ich ilość jako Język 1 lub Język 2. Na przykład, możesz skonfigurować pięćdziesiąt bloków funkcyjnych komunikatów z pojedynczymi komunikatami, korzystającymi z zestawu znaków 1. Alternatywnie, możesz skonfigurować 25 bloków funkcyjnych komunikatów, każdy z dwoma komunikatami: jeden dla zestawu znaków 1 i jeden dla zestawu znaków 2. Dostępne są dowolne kombinacje, pod warunkiem ograniczenia łącznej liczby komunikatów do 50. Okno dialogowe Komunikat wyświetla aktualnie wybrane zestawy znaków, które zostały skonfigurowane w ustawieniach komunikatów. W celu skorzystania z zestawu znaków, zaznacz pole wyboru Aktywne i naciśnij przycisk zestawu znaków. Od tej chwili wpisywany tekst będzie składał się ze znaków wybranego zestawu. Jeżeli odznaczysz pole wyboru Aktywne dla zestawu znaków, program LOGO-!Soft Comfort poprosi o potwierdzenie i następnie usunie komunikat, używający tego zestawu znaków (jeżeli istnieje). Zestaw znaków komunikatu jest niezależny od ustawień językowych w menu wbudowanego wyświetlacza LOGO!. Ustawienia mogą się różnić. Chiński zestaw znaków Moduł bazowy LOGO! i LOGO! TD obsługuje chiński zestaw znaków (GB-2312) dla Chińskiej Republiki Ludowej. Urządzenia używają dla tego zestawu kodowania Microsoft Windows. Kodowanie Windows umożliwia wyświetlanie takich samych znaków w edytorze komunikatów LOGO!Soft Comfort, zarówno pod kontrolą emulatora języka chińskiego, jak i w chińskiej wersji Microsoft Windows. Chiński zestaw znaków wymaga chińskiej wersji Windows lub emulatora języka chińskiego dla poprawnego wyświetlania znaków w edytorze komunikatów LO- GO!Soft Comfort. Emulator języka chińskiego musi być uruchomiony przed otwarciem bloku funkcyjnego Komunikat w programie LOGO!Soft Comfort. Przewijanie komunikatów Możesz skonfigurować komunikat jako statyczny lub przewijany. Istnieją dwie możliwości przewijania komunikatów: Znak po znaku Wiersz po wierszu. 254

255 5. Materiały referencyjne W trybie znak po znaku, komunikaty są przewijane od prawej do lewej. Pojedyncze znaki są usuwane z lewej strony, a przesunięty tekst jest uzupełniany kolejnym znakiem po prawej stronie. Interwał czasowy pomiędzy kolejnymi przesunięciami jest konfigurowany jako TickTime w ustawieniach właściwości komunikatu. W komunikatach przewijanych wiersz po wierszu, wyświetlana jest naprzemiennie lewa i prawa połowa tekstu komunikatu. Interwał czasowy pomiędzy kolejnymi zmianami jest dziesięciokrotnie większy od ustawionego parametru TickTime. Obydwie połówki tekstu pojawiają się na zmianę na wbudowanym wyświetlaczu LOGO! lub LOGO! TD. Parametr TickTime to interwał czasu, po którym znak lub wiersz tekstu znika z ekranu. Jest to parametr globalny, dotyczący wszystkich komunikatów w programie. Przykład: przewijanie komunikatu znak po znaku Poniższa ilustracja przedstawia konfigurację jednowierszowego, 24-znakowego komunikatu w programie LOGO!Soft Comfort: Jeżeli zaprogramujesz przewijanie komunikatu znak po znaku z interwałem 0,1 sekundy, to początkowy wygląd komunikatu na wbudowanym wyświetlaczu LOGO! lub LOGO! TD będzie taki, jak na poniższej ilustracji: Po upływie 0,1 sekundy nastąpi przewinięcie o jeden znak. Komunikat będzie wyglądał następująco: Po kolejnej 0,1 sekundy znowu nastąpi przewinięcie o jeden znak. Komunikat na wbudowanym wyświetlaczu LOGO! lub LOGO! TD będzie wyglądał następująco: X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X1 X2 Przykład: przewijanie komunikatu wiersz po wierszu W poniższym przykładzie konfiguracja komunikatu jest taka jak poprzednio: 255

256 5. Materiały referencyjne Jeżeli zaprogramujesz przewijanie komunikatu wiersz po wierszu z interwałem 0,1 sekundy, to początkowo na wbudowanym wyświetlaczu LOGO! lub LOGO! TD zostanie wyświetlona lewa połówka komunikatu, jak na poniższej ilustracji: Po upływie 1 sekundy (10 0,1 sekundy), zostanie wyświetlona prawa połówka komunikatu, jak na poniższej ilustracji: Ekran naprzemiennie wyświetla połówki komunikatu co 1 sekundę. Możesz skonfigurować indywidualnie każdy wiersz komunikatu jako statyczny lub przewijany. Ustawienia znak po znaku lub wiersz po wierszu mają zastosowanie do wszystkich wierszy, które zostały skonfigurowane jako przewijane. Dla aktywowania przewijania wiersza, zaznacz pole wyboru obok numeru wiersza. Wskaźniki słupkowe Możesz wybrać prezentację bieżącej wartości parametru dowolnego bloku funkcyjnego w Twoim programie, w formie graficznego wskaźnika słupkowego. Wskaźnik słupkowy może być umieszczony poziomo lub pionowo na wbudowanym wyświetlaczu LOGO! lub LOGO! TD. Możesz skonfigurować do czterech wskaźników słupkowych w komunikacie. Do umieszczenia wskaźnika słupkowego w obszarze komunikatu służy przycisk Wskaźnik słupkowy. W oknie dialogowym Ustawienia wskaźnika należy wprowadzić następujące informacje: Blok w Twoim programie roboczym, który jest reprezentowany przez wskaźnik słupkowy. Minimum i maksimum wartości prezentowanej przez wskaźnik słupkowy: LOGO! obliczy długość lub wysokość wskaźnika poprzez przeskalowanie aktualnej wartości do wyświetlenia, w stosunku do ustalonych wartości minimum i maksimum. Orientacja wskaźnika słupkowego: pozioma lub pionowa. Szerokość lub wysokość wskaźnika słupkowego, mierzona liczbą pól znakowych. Przykład: W komunikacie umieszczono wskaźnik słupkowy o następujących właściwościach: Długość wskaźnika słupkowego: 4 pola znakowe Orientacja: poziomo Skonfigurowana wartość minimum: 1000 Skonfigurowana wartość maksimum: 2000 Aktualna wartość: Wyświetlony wskaźnik słupkowy będzie miał długość 3 pól znakowych. 256

257 5. Materiały referencyjne Tekstowa prezentacja stanów we/wy cyfrowych Możesz przyporządkować nazwy, takie jak On lub Off do dwóch stanów logicznych wejść lub wyjść cyfrowych. W urządzeniach LOGO! serii 0BA6 i 0BA7, możesz wyświetlać te nazwy stanów cyfrowych we/wy w komunikacie. Maksymalna liczba znaków w nazwach stanów wynosi osiem dla zachodnioeuropejskich zestawów znaków dla azjatyckich zestawów znaków, długość nazw jest ograniczona do czterech znaków. Do definiowania nazw stanów logicznych wejść lub wyjść cyfrowych w obszarze komunikatu służy przycisk ON/OFF. W pojedynczym komunikacie możesz skonfigurować wyświetlanie maksymalnie czterech stanów we/wy cyfrowych. W jednym programie roboczym, w komunikatach może być używane maksimum 20 nazw stanów we/wy bloków funkcyjnych. Wyświetlanie pozostałego czasu timera W urządzeniach LOGO! serii 0BA6 można wyświetlić w komunikacie pozostały do końca odliczania czas timera. W starszych wersjach możliwe było wyświetlenie upływu czasu timera i parametrów timera. Po umieszczeniu w komunikacie, pole Pozostały czas będzie wyświetlać czas, jaki pozostał do końca odliczania timera. Dla funkcji z kilkoma aktywnymi timerami (na przykład opóźnienie włączania/wyłączania), można wyświetlić w komunikacie pozostały czas dla każdego timera. Wyświetlanie wartości wejść analogowych Możesz wybrać wejścia analogowe, których wartość będzie wyświetlana w komunikacie. Do wybrania wejścia analogowego, które ma być wyświetlane służy przycisk AI. Jeżeli stany wejść analogowych są wyświetlane w komunikacie, to w globalnych ustawieniach komunikatów (strona 46) należy zaprogramować przedział czasowy aktualizacji wyświetlania bieżących wartości dla wejść analogowych. Dostępne opcje dla czasu odświeżania to: 100 ms, 200 ms, 400 ms, 800 ms i 1000 ms. Jeżeli wyświetlany jest stan wielu wejść analogowych, to wybrana częstotliwość odświeżania dotyczy wszystkich. Statyczny edytor (edycja manualna) Program LOGO!Soft Comfort jest wyposażony w statyczny edytor dla komunikatów, służący do redagowania elementów tekstu. Na przykład, ma on obszar binarnej pamięci notatnikowej, w którym możesz czasowo przechowywać elementy komunikatu, w celu przeniesienia ich w inne miejsca pola wyświetlacza. Możesz przemieszczać poszczególne elementy tekstu w górę, w dół, w lewo i w prawo, bez zmiany położenia pozostałych elementów. W celu uruchomienia statycznego edytora, kliknij przycisk Edycja manualna, znajdujący się powyżej obszaru komunikatu. Edytor wyświetli ostrzeżenie w przypadku próby umieszczania lub przeniesienia elementów w sposób powodujący konflikt pozycji. 257

258 5. Materiały referencyjne Wersje 0BA0 0BA3: Maksymalna liczba komunikatów: 5 Nie są obsługiwane funkcje: przewijanie tekstu, wskaźniki słupkowe, wejścia analogowe, nazwy stanu we/wy cyfrowych, oraz pozostały czas timera. Wersje 0BA4 0BA5: Maksymalna liczba komunikatów: 10 Nie są obsługiwane funkcje: przewijanie tekstu, wskaźniki słupkowe, wejścia analogowe, nazwy stanu we/wy cyfrowych, oraz pozostały czas timera. Wirtualna klawiatura Dostęp do wirtualnej klawiatury: poprzez kliknięcie przycisku, znajdującego się powyżej menu komunikatów. Okno dialogowe wirtualnej klawiatury wygląda następująco: Wirtualna klawiatura wyświetla część znaków z bieżącego zestawu. Po wybraniu znaku, można podejrzeć jego kod w polu Kod znaku (hex). W celu wstawienia wybranego znaku, kliknij przycisk Wstaw. Sterownik LOGO! nie obsługuje wszystkich znaków z wybranych zestawów znaków. Dla zestawu znaków SJIS, obsługiwany jest zakres kodów [0x21, 0x7E] && [0xA1, 0xDF], a dla innych zestawów znaków, obsługiwany jest zakres kodów [0x21, 0x7E] && [0xA1, 0xFF]. Szczegółowy opis obsługiwanych znaków i kodów znaku znajduje się na płycie DVD z programem LOGO!Soft Comfort V

259 5. Materiały referencyjne Jednostki czasu W celu skonfigurowania jednostki czasu dla bloku funkcyjnego, kliknij przycisk, który spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Ustawienia jednostek czasu: W oknie dialogowym możesz wybrać jednostki podstawy czasu dla zmiennych bloku funkcyjnego. Po wybraniu bloku funkcyjnego, zmiennej lub wartości oraz jednostki czasu, kliknij OK w celu potwierdzenia ustawień. Sposób obliczania czasu wyświetlanego w komunikacie dla wybranych jednostek jest przedstawiony poniżej, gdzie C reprezentuje aktualną wartość: Jednostka czasu dla komunikatu Format czasu Obliczanie wartości czasu Godziny xx C Minuty xx : xx C/60 : C % 60 Sekundy xx : xx : xx (C/60)/60 : (C/60) % 60 : C % milisekund xx : xx : xx : xx C/100/60/60 : ((C/100/60) % 60 : (C/100) % 60 : C % 100 /: Dzielenie liczb całkowitych %: Reszta z dzielenia liczb całkowitych Kopiowanie i wklejanie znaków tekstowych Podczas wpisywania tekstu w polu komunikatu lub w obszarze edycji nazw stanu we/wy, możesz używać skrótów klawiaturowych dla funkcji Kopiuj (Ctrl-c) i Wklej (Ctrl-v). Możesz kopiować i wklejać znaki pomiędzy dowolnymi dokumentami w Twoim komputerze, tekstem w komunikacie, w polu nazw stanów we/wy, lub w polu edycji tekstu ekranu startowego LOGO! TD (strona 66). Program LOGO-!Soft Comfort weryfikuje, czy wklejane znaki są poprawne dla wybranego zestawu znaków. Tylko obszary wpisywania znaków dla komunikatów, nazw stanu we/wy, oraz ekranu startowegologo! TD obsługują funkcje Kopiuj i Wklej. Nie możesz na przykład, kopiować i wklejać wskaźników słupkowych, parametrów bloków funkcyjnych, lub wyrażeń innych niż znaki z wybranego zestawu znaków. Nie możesz używać Ctrl-x do wycinania i wklejania znaków, z wyjątkiem dokumentów w Twoim komputerze. Program LOGO!Soft Comfort nie obsługuje operacji Wytnij dla pól edycji komunikatów, nazw stanu we/wy, oraz ekranu startowego LOGO! TD. 259

260 5. Materiały referencyjne Program LOGO!Soft Comfort V7.0 przechowuje informacje tekstowe podczas operacji Kopiuj i Wklej w bloku funkcyjnym Komunikat. Jeżeli wkleisz blok funkcyjny Komunikaty do innego programu roboczego, z innym zestawem znaków, to LOGO!Soft Comfort zachowa tylko znaki zgodne z wybranym zestawem znaków programu roboczego, do którego tekst jest wklejany. W miejscu nieobsługiwanych znaków zostanie umieszczony znak?. Komunikaty po zmianie zestawu znaków LOGO!Soft Comfort V7.0 zachowuje informację tekstową po zmianie zestawu znaków. Program LOGO!Soft Comfort zachowa tylko znaki zgodne z wybranym zestawem znaków programu roboczego, a w miejscu nieobsługiwanych znaków zostanie umieszczony znak?. Ograniczenia Przy tworzeniu bloków funkcyjnych komunikatów obowiązują następujące ograniczenia: Można utworzyć do 50 funkcji komunikatów. Można utworzyć do 32 wskaźników słupkowych w komunikatach. Program LOGO!Soft Comfort obsługuje wszystkie opisane właściwości komunikatów. W przypadku programowania bezpośrednio w urządzeniu LOGO!, możesz korzystać tylko z ograniczonej liczby właściwości komunikatu. Opis programowania komunikatów bezpośrednio w urządzeniu LOGO! patrz Instrukcja Obsługi LOGO!. Każdy wiersz komunikatu może zawierać 24 znaki (zachodnioeuropejski zestaw znaków) lub 16 znaków (azjatycki zestaw znaków). W ramach komunikatu obowiązują następujące ograniczenia: Maksymalna liczba parametrów: 4 Maksymalna liczba wskaźników słupkowych: 4 Maksymalna ilość nazw stanów we/wy: 4 dla LOGO! serii 0BA6 moduły LOGO! serii 0BA7 dopuszczają maksimum 8 nazw stanów we/wy w jednym bloku funkcyjnym komunikatu, oraz maksimum 40 nazw stanów we/wy we wszystkich blokach funkcyjnych komunikatów Maksymalna liczba wartości daty/czasu: 4 Maksymalna liczba wyświetlanych wejść analogowych: 2. Szczególne właściwości, istotne przy konfigurowaniu Komunikat może zostać skonfigurowany w oknie dialogowym Właściwości bloku. Dla każdego komunikatu możesz wpisać do czterech wierszy (wbudowany wyświetlacz LOGO! i LOGO! TD jest czterowierszowy), oraz ustawić priorytet. Do przemieszczania się pomiędzy wierszami można używać klawiszy kierunkowych 260

261 5. Materiały referencyjne lub myszki. Wciśnięcie klawisza [ENTER] zatwierdza wszystkie zmiany wprowadzone w oknie dialogowym Właściwości bloku i zamyka okno. Możesz też umieścić w tekście aktualne wartości z innych bloków. W tym celu, zaznacz odpowiedni blok w oknie bloków. Otworzy się okno Parametry, zawierające listę wszystkich dostępnych parametrów wybranego bloku. Wybrany parametr jest wpisywany do zaznaczonego wiersza tekstu. Przy każdym przywołaniu komunikatu zostanie wyświetlona aktualna wartość parametru. Jeżeli komunikat ma być potwierdzany przed jego zamknięciem, zaznacz atrybut Potwierdzanie komunikatu. Tryb symulacji Wygląd komunikatów (strona 118). Test komunikatu on-line (tylko 0BA7) Przy pomocy funkcji test on-line, możesz podejrzeć komunikat w takiej postaci, w jakiej będzie wyświetlany w module bazowym LOGO!. Możesz uruchomić lub zatrzymać wyświetlanie komunikatów on-line poprzez kliknięcie przycisku. Komunikaty są wyświetlane następująco: Podczas testu komunikatów on-line, nie możesz używać programu LOGO!Soft Comfort do edycji parametrów komunikatu, zmiany zestawu znaków, potwierdzania komunikatu, przesuwania komunikatu. Możesz jednak używać przycisku Idź do bloku. Funkcje specjalne omówienie (strona 161). Zobacz też Komunikat (LOGO! 0BA5) (strona 262). 261

262 5. Materiały referencyjne Komunikaty (LOGO! 0BA5) Opis komunikatów w sterownikach serii 0BA3 i starszych znajduje się poniżej. Omówienie Funkcja wyświetla komunikaty i parametry innych bloków na wbudowanym wyświetlaczu LOGO!, gdy moduł LOGO! jest w trybie roboczym RUN. Notatka: sterowniki LOGO! serii 0BA6 i nowsze obsługują wiele nowych właściwości komunikatów, nieobsługiwanych przez LOGO! serii 0BA5 i starszych. Możesz wybrać, czy w Twoim programie będą używane bloki 0 Komunikaty (LOGO! 0BA6 i LOGO! 0BA7) (strona 249) z nowymi właściwościami, albo blok komunikatów LOGO! 0BA5. Wyboru dokonuje się w menu Plik Ustawienia komunikatów (strona 46), razem z innymi ustawieniami globalnymi. Do aktywowania nowych funkcjonalności możesz też użyć klawisza Aktywuj nowe ustawienia komunikatów, znajdującego się na dole okna dialogowego komunikatu LOGO! 0BA5. Nie możesz mieszać w jednym programie roboczym bloków komunikatów LOGO! 0BA5 i komunikatów z nowymi właściwościami. Przyłącze Wejście En Wejście P Parametr Wyjście Q Opis Zmiana z 0 na 1 na wejściu En (Enable) aktywuje komunikaty. P jest priorytetem komunikatu. 0 jest najniższym, a 30 jest najwyższym priorytetem. Ack: Potwierdzenie przeczytania komunikatu. Text: wejście komunikatu. Par: parametr lub aktualna wartość innej, wcześniej skonfigurowanej funkcji (zobacz Widoczne parametry lub Aktualne wartości ). Time: wyświetla aktualny czas. Date: wyświetla aktualną datę. EnTime: wyświetla czas zmiany z 0 na 1 na wejściu En. EnDate: wyświetla datę zmiany z 0 na 1 na wejściu En. Q pozostaje aktywne, dopóki komunikat jest kolejkowany. Opis funkcji Zmiana stan wejścia En z 0 na 1, wyświetla skonfigurowany komunikat (aktualne wartości, tekst, TOD, data) w trybie RUN. Potwierdzenie przeczytania zablokowane (Ack = Off): Komunikat jest wygaszany po zmianie stanu z 0 na 1 na wejściu En. Potwierdzenie przeczytania odblokowane (Ack = On): Po wyzerowaniu wejścia En, komunikat jest wyświetlany tak długo, aż nie zostanie naciśnięty klawisz OK. Komunikat nie może zostać potwierdzony, dopóki wejście En ma stan wysoki. 262

263 5. Materiały referencyjne Jeżeli kilka komunikatów zostanie aktywowane przez En = 1, to wyświetlony będzie komunikat z najwyższym priorytetem (0 = najniższy, 127 = najwyższy). Wynika z tego, że nowy komunikat zostanie wyświetlony tylko wtedy, gdy jego priorytet jest wyższy od wcześniej aktywowanego komunikatu. Jeżeli komunikat został zablokowany (En) lub potwierdzony, to wyświetlacz automatycznie pokaże kolejny aktywny komunikat o najwyższym priorytecie. Możesz przełączać wyświetlanie komunikatów w trybie RUN, przy pomocy klawiszy i. Ograniczenia Można skonfigurować do 10 funkcji komunikatów. Szczególne właściwości, istotne przy konfigurowaniu 1 Obszar Ogólne Znajdują się tu następujące ustawienia: Priorytet komunikatu Pole wyboru potwierdzenia przeczytania. 2 Obszar Bloki Lista wszystkich bloków programu roboczego i ich parametry. 3 Obszar Ogólne parametry Pokazuje ogólne parametry, takie jak bieżąca data. 4 Obszar Parametry bloków Pokazuje parametry bloku zaznaczonego w obszarze Bloki, które możesz wyświetlić w komunikacie. 263

264 5. Materiały referencyjne 5 Przycisk Wstaw Przycisk wstawiania do komunikatu parametrów zaznaczonych w obszarach Parametry bloków lub Ogólne parametry. 6 Obszar Wiadomości W tym obszarze tworzy się komunikat. Wpisane tutaj informacje są wyświetlane na wbudowanym wyświetlaczu LOGO!. 7 Przycisk Usuń Przycisk kasowania wpisów w obszarze Wiadomości Przycisk Znaki specjalne Przycisk wstawiania znaków specjalnych w obszarze Wiadomości 8 Przycisk Aktywuj nowe ustawienia komunikatów Przycisk aktywacji nowych właściwości komunikatów. Po użyciu tego przycisku należy skonfigurować ustawienia nowych właściwości komunikatu w oknie dialogowym Plik Ustawienia komunikatów (strona 46). Po tej czynności wszystkie komunikaty w programie zostaną przełączone na nowe ustawienia. Tworzenie komunikatu Wykonaj poniższe czynności w celu skonfigurowania zawartości komunikatu: 1. Z obszaru Bloki wybierz blok, którego parametry chcesz wyświetlić. 2. Przenieś i upuść wybrane parametry z obszaru Parametry bloków do obszaru Komunikaty. Możesz też użyć w tym celu przycisku Wstaw Parametr. 3. W obszarze Komunikaty możesz dodawać dowolne parametry bloku (dane, czas, datę) oraz wpisywać własne teksty. Przed rozpoczęciem wpisywania należy wybrać zestaw znaków dla komunikatu. Możesz też użyć klawiszy umieszczonych powyżej pola zawartości, w celu dodania znaków specjalnych, wskaźników słupkowych, wartości wejść analogowych i nazw stanów logicznych. Tryb symulacji Wygląd komunikatów (strona 118). Funkcje specjalne omówienie (strona 161). Moduły serii 0BA0 0BA3: Mają zastosowanie poniższe specyfikacje: Omówienie Funkcja wyświetla skonfigurowany komunikat w trybie roboczym RUN. Przyłącze Wejście En Parametr P Parametr Wyjście Q Opis Komunikat jest aktywowany zmianą z 0 na 1 na wejściu En (Enable). P jest priorytetem komunikatu. 0 to najniższy, a 9 to najwyższy priorytet. Par: Parametr lub aktualna wartość innej, wcześniej skonfigurowanej funkcji (zobacz Widoczne parametry lub Aktualne wartości ). Q pozostaje aktywne, dopóki komunikat jest kolejkowany. 264

265 5. Materiały referencyjne Opis funkcji W trybie roboczym RUN, zmiana stanu wejścia En z 0 na 1, wyświetla skonfigurowany komunikat. Komunikat jest wygaszany po zmianie stanu z 0 na 1 na wejściu En, jeżeli potwierdzenie przeczytania jest zablokowane. Gdy potwierdzenie przeczytania jest odblokowane, to po wyzerowaniu wejścia En, komunikat jest wyświetlany tak długo, aż nie zostanie naciśnięty klawisz OK w module LOGO!. Komunikat nie może zostać potwierdzony, dopóki wejście En ma stan wysoki. Stan na wyjściu Q pozostaje = 1 przez cały okres wyświetlania komunikatu. Jeżeli kilka komunikatów zostanie aktywowane przez En = 1, to wyświetlony będzie komunikat z najwyższym priorytetem. Komunikat o niższym priorytecie może zostać wyświetlony przy pomocy przycisku w module LOGO!. Możesz przełączać pomiędzy wyświetlaniem standardowym i wyświetlaniem komunikatów w trybie RUN, przy pomocy klawiszy i. Ograniczenia Można utworzyć do pięciu funkcji komunikatów. Szczególne właściwości, istotne przy konfigurowaniu Komunikat może być skonfigurowany w oknie dialogowym Właściwości bloku. Możesz wstawić do czterech wierszy dla każdego komunikatu (wyświetlacz modułu LOGO! jest czterowierszowy) i ustawić priorytet. Do przemieszczania się pomiędzy wierszami można używać klawiszy kierunkowych lub myszki. Wciśnięcie klawisza [ENTER] zatwierdza wszystkie zmiany wprowadzone w oknie dialogowym Właściwości bloku i zamyka okno. Możesz też umieścić w tekście aktualne wartości z innych bloków. W tym celu, zaznacz odpowiedni blok w oknie bloków. Otworzy się okno Parametr, zawierające listę wszystkich dostępnych parametrów wybranego bloku. Wybrany parametr jest wpisywany do zaznaczonego wiersza tekstu. Przy każdym przywołaniu komunikatu zostanie wyświetlona aktualna wartość parametru. Jeżeli komunikat ma być potwierdzany przed jego zamknięciem, zaznacz atrybut Potwierdzanie komunikatu. Tryb symulacji Wygląd komunikatów (strona 118). Funkcje specjalne omówienie (strona 161). 265

266 5. Materiały referencyjne Przełącznik programowalny Omówienie Ta funkcja SFB zapewnia obsługę mechanicznego przycisku lub przełącznika. Przyłącze Wejście En Parametr Wyjście Q Opis Wyjście Q jest ustawiane po zmianie stanu z 0 na 1 na wejściu En (Enable), gdy w trybie konfiguracji został wybrany tryb Status = On. Przełącznik: wybór trybu pracy jako przycisk chwilowy (On) lub przełącznik stabilny (Off). Status: stan (On lub Off), który jest ustawiany jako początkowy po uruchomieniu programu, jeżeli opcja zachowania stanu jest wyłączona. Zachowanie stanu (wł.) = stan jest przechowywany w pamięci. Wyjście Q pozostaje w stanie 1, dopóki En = 1, gdy są ustawione parametry: przełącznik = Off i Status = On. Wyjście Q jest ustawiane na czas trwania jednego cyklu, gdy EN = 1. Przełącznik = On (przycisk chwilowy) i Status = On. Ustawienia fabryczne Domyślnym ustawieniem jest przełącznik stabilny (parametr Przełącznik = Off). Wykres czasowy Opis funkcji Wyjście jest ustawiane, gdy wejście En = 1 i parametr Status jest ustawiony jako On i potwierdzony przez OK. To działanie jest wykonywane niezależnie od skonfigurowanego działania chwilowego lub stabilnego. Wyjście jest zerowane w trzech następujących przypadkach: Zmiana stanu z 1 na 0 na wejściu En. Gdy jest skonfigurowane działanie chwilowe i minął jeden cykl od aktywacji wejścia. Gdy parametr Status został ustawiony jako Off w trybie konfiguracji i ustawienie potwierdzone przez OK. Szczególne właściwości, istotne przy konfigurowaniu Klawisz może być używany zarówno przy działaniu chwilowym, jak i stabilnym. W parametrze Status możesz zdefiniować stan on (aktywny) lub off (nieaktywny) dla przycisku/przełącznika. 266

267 5. Materiały referencyjne Jeżeli klawisz ma przyporządkowane działanie chwilowe, to wyjście jest zawsze ustawiane na czas jednego cyklu po zmianie z 0 na 1 na wejściu En, gdy przycisk jest wciśnięty, lub gdy jego stan zmienia się z Off na On, podczas gdy En = 1. Funkcje specjalne omówienie (strona 161) Rejestr przesuwny (od 0BA4 do 0BA6) Omówienie Funkcja Rejestr przesuwny odczytuje stan na wejściu i przesuwa bity. Stan wyjścia odpowiada stanowi bitu rejestru, skonfigurowanego jako wyjściowy. Kierunek przesuwania może zostać zmieniony za pośrednictwem specjalnego wejścia sterującego. W sterownikach serii od 0BA4 do 0BA6, możesz używać w programie roboczym tylko jednego rejestru przesuwnego. Przyłącze Wejście In Wejście Trg Wejście Dir Parametr Wyjście Q Opis Wejście danych rejestru przesuwnego. Funkcja SFB jest uruchamiana narastającym zboczem (zmiana z 0 na 1) na wejściu Trg (Trigger). Zmiana z 1 na 0 jest ignorowana. Wejście Dir określa kierunek przesuwania bitów rejestru przesuwnego S1...S8: Dir = 0: w górę (S1 >> S8) Dir = 1: w dół (S8 >> S1). Shift register Bit: bit rejestru przesuwnego ustalający stan wyjścia Q. Możliwe ustawienia: S1 do S8. Zachowanie stanu (wł.) = stan jest przechowywany w pamięci. Stan wyjścia odpowiada stanowi wybranego bitu rejestru przesuwnego. Wykres czasowy Opis funkcji Funkcja odczytuje stan wejścia In przy narastającym zboczu (zmiana z 0 na 1) na wejściu Trg (Trigger). 267

268 5. Materiały referencyjne Wartość ta jest wpisywana do odpowiednich 70 bitów rejestru przesuwnego (strona 147) S1 lub S8, zależnie od kierunku przesuwania danych: Przesuwanie w górę: S1 przyjmuje wartość wejścia In poprzednia wartość S1 jest przesuwana do S2, S2 jest przesuwane do S3, itd. Przesuwanie w dół: S8 przyjmuje wartość wejścia In poprzednia wartość S8 jest przesuwana do S7, S7 jest przesuwane do S6, itd. Stan na wyjściu Q odpowiada wartości tego bitu rejestru, który został skonfigurowany jako wyjściowy. Jeżeli funkcja Zachowanie stanu nie jest aktywna, to w stanie początkowym po włączeniu zasilania, przesuwanie rozpoczyna się od bitu S1 lub S8. Funkcje specjalne omówienie (strona 161) Rejestr przesuwny (tylko 0BA7) Omówienie Funkcja Rejestr przesuwny odczytuje stan na wejściu i przesuwa bity. Stan wyjścia odpowiada stanowi bitu rejestru, skonfigurowanego jako wyjściowy. Kierunek przesuwania może zostać zmieniony za pośrednictwem specjalnego wejścia sterującego. W sterownikach serii 0BA6, możesz używać w programie roboczym tylko jednego rejestru przesuwnego, ale dla serii LOGO! 0BA7 dostępne są cztery rejestry przesuwne, po 8 bitów w każdym. Przyłącze Wejście In Wejście Trg Wejście Dir Parametr Wyjście Q Opis Wejście danych rejestru przesuwnego. Funkcja SFB jest uruchamiana narastającym zboczem (zmiana z 0 na 1) na wejściu Trg (Trigger). Zmiana z 1 na 0 jest ignorowana. Wejście Dir określa kierunek przesuwania bitów rejestru przesuwnego S1... S8: Dir = 0: w górę (Sx.1 >> Sx.8) Dir = 1: w dół (Sx.8 >> Sx.1). UWAGA: x oznacza indeks rejestru przesuwnego. Shift register index: indeks rejestru przesuwnego w programie roboczym. Możliwe ustawienia: od 1 do 4. Shift register Bit: bit rejestru przesuwnego ustalający stan wyjścia Q. Możliwe ustawienia: od S1 do S8. Zachowanie stanu (wł.) = stan jest przechowywany w pamięci. Stan wyjścia odpowiada stanowi wybranego bitu rejestru przesuwnego. Parametr Urządzenia LOGO! serii 0BA7 dysponują czterema rejestrami przesuwnymi, po 8 bitów na każdy rejestr. Indeks rejestru przesuwnego wskazuje jeden z czterech 268

269 5. Materiały referencyjne dostępnych rejestrów w programie roboczym. Bity rejestru przesuwnego są numerowane w formacie Sx.y, gdzie x jest indeksem, a y jest numerem bitu. Wykres czasowy Jeżeli indeks rejestru przesuwnego jest 1, to bity tego rejestru przesuwnego będą oznaczone jako od S1.1 do S1.8. Opis funkcji Funkcja odczytuje stan wejścia In przy narastającym zboczu (zmiana z 0 na 1) na wejściu Trg (Trigger). Wartość ta jest wpisywana do odpowiednich 70 bitów rejestru przesuwnego (strona 147) Sx.1 lub Sx.8, zależnie od kierunku przesuwania danych: Dir = 0 (przesuwanie w górę): Sx.1 przyjmuje wartość wejścia In poprzednia wartość Sx.1 jest przesuwana do Sx.2, Sx.2 do Sx.3,...,Sx.7 do Sx.8 Dir = 1 (przesuwanie w dół): Sx.8 przyjmuje wartość wejścia In poprzednia wartość Sx.8 jest przesuwana do Sx.7, Sx.7 do Sx.6,...Sx.2 do Sx.1. Stan na wyjściu Q odpowiada wartości tego bitu rejestru, który został skonfigurowany jako wyjściowy. Jeżeli funkcja Zachowanie stanu nie jest aktywna, to w stanie początkowym po włączeniu zasilania, przesuwanie rozpoczyna się od bitu Sx.1 lub Sx.8. Funkcje specjalne omówienie (strona 161). 269

270 5. Materiały referencyjne Detekcja błędów instrukcji arytmetycznych En R Par Q Omówienie Blok detekcji błędów instrukcji matematycznych ustawia wyjście, gdy pojawi się błąd w nadzorowanym bloku funkcyjnym instrukcji matematycznych. Przyłącze Wejście En Wejście R Parametr Wyjście Q Opis Aktywacja bloku detekcji błędów instrukcji matematycznych. Zeruje wyjście. Referenced FB: numer nadzorowanego bloku instrukcji matematycznych Error to detect: dzielenie przez zero, przepełnienie, lub dzielenie przez zero OR przepełnienie. Auto Reset: zeruje wyjście po ustąpieniu błędu. Q jest ustawiane w stan wysoki, gdy zostanie wykryty błąd w ostatnio wykonywanym działaniu, w nadzorowanym bloku funkcyjnym instrukcji matematycznych. Parametr Referenced FB Wartość parametru Referenced FB odpowiada numerowi wcześniej zaprogramowanego bloku funkcyjnego instrukcji matematycznych. Opis funkcji Blok detekcji błędów instrukcji matematycznych ustawia wyjście, gdy pojawi się błąd w nadzorowanym bloku funkcyjnym instrukcji matematycznych. Możesz zaprogramować funkcję na wykrywanie błędu dzielenia przez zero, błędu przepełnienia, lub obu rodzajów błędu. Jeżeli zaznaczysz pole wyboru Automatyczny reset, to wyjście jest zerowane przed wykonaniem następnej instrukcji przez blok funkcyjny. Jeżeli nie, to wyjście jest ustawione w stan 1, dopóki blok detekcji błędów instrukcji matematycznych nie zostanie wyzerowany sygnałem na wejściu R. W każdym cyklu skanowania, jeżeli nadzorowany blok funkcyjny instrukcji matematycznych wykonuje działania przed blokiem detekcji błędów instrukcji matematycznych, to błąd jest wykrywany w tym samym cyklu. Jeżeli nadzorowany blok funkcyjny instrukcji matematycznych wykonuje działania po bloku detekcji błędów, to błąd jest wykrywany w następnym cyklu skanowania. Tabela stanów logicznych detekcji błędów instrukcji matematycznych W poniższej tabeli, wykrywany błąd reprezentuje parametr bloku detekcji błędów instrukcji matematycznych, który decyduje o rodzaju wykrywanych błędów. Kolumna Zero reprezentuje ustawienie bitu dzielenia przez zero przez instrukcję matematyczną pod koniec jej wykonywania: bit = 1 gdy wystąpił błąd, bit = 0 jeśli nie wystąpił. Kolumna OF reprezentuje ustawienie bitu przepełnienia przez instrukcję matematyczną: gdy wystąpił błąd, 0 jeśli nie wystąpił. Sformułowanie Dzielenie przez zero OR przepełnienie oznacza funkcję logiczną OR dla bitu dzie- 270

271 5. Materiały referencyjne lenia przez zero i bitu przepełnienia w odnośnej instrukcji matematycznej. Kolumna Wyjście (Q) reprezentuje stan wyjścia bloku funkcyjnego detekcji błędów instrukcji matematycznych. Znak x oznacza, że odpowiedni bit może mieć stan 0 lub 1, bez wpływu na stan wyjścia. Wykrywany błąd Zero OF Wyjście (Q) Dzielenie przez zero 1 x 1 Dzielenie przez zero 0 x 0 Przepełnienie x 1 1 Przepełnienie x 0 0 Dzielenie przez zero OR przepełnienie Dzielenie przez zero OR przepełnienie Dzielenie przez zero OR przepełnienie Dzielenie przez zero OR przepełnienie Jeżeli stan nadzorowanego bloku funkcyjnego instrukcji matematycznych jest zerowy, to wyjście ma zawsze stan 0. Funkcje specjalne omówienie (strona 161). Zobacz też Instrukcje matematyczne (strona 218) Dodatkowe funkcje edytora LAD W programach roboczych tworzonych przy pomocy edytora LAD, dostępne są instrukcje AND z analizą zboczy (strona 157) oraz NAND z analizą zboczy (strona 158), znajdujące się w grupie różnych funkcji Profil rejestru danych (tylko 0BA7) Co to jest rejestr danych? En Par Możesz skonfigurować rejestru danych w celu zapisywania aktualnych wartości zmiennych dla bloków funkcyjnych i obszarów pamięci w programie roboczym. En Przyłącze Opis Rejestr danych rozpoczyna rejestrację po narastającym zboczu (zmiana z 0 na 1) na wejściu En (Enable). 271

272 5. Materiały referencyjne Omówienie W drzewie nawigacji programu LOGO!Soft Comfort znajduje się grupa Profil rejestru danych: Możesz skonfigurować tylko jeden rejestr w każdym programie roboczym. Po skonfigurowaniu rejestru, ikona Rejestr danych jest zablokowana i nie można już jej używać: Konfigurowanie rejestru danych W programie roboczym, możesz skonfigurować tylko jeden rejestr danych, zapisujący aktualne wartości parametrów i zmiennych bloków funkcyjnych, oraz następujące obszary pamięci: I Q M AI AQ AM. Dla cyfrowych we/wy i pamięci, musisz rejestrować dane w grupach po osiem bitów, na przykład: I1 do I8, Q9 do Q16, M17 do M24. Dla wartości analogowych należy wybrać rejestrowaną wartość, na przykład: AI1, AQ2, lub AM1. Możesz skonfigurować wartości bloków funkcyjnych w grupach po 8 bitów lub pojedyncze wartości, zależnie od typu zmiennej (cyfrowa lub analogowa). Możesz zapisywać do rejestru danych maksymalnie 32 wyrażenia (wartości analogowe lub 8-bitowe grupy wartości cyfrowych). 272

273 5. Materiały referencyjne Możesz skonfigurować rejestr danych wyłącznie z poziomu programu LOGO!Soft Comfort. Nie możesz tworzyć, konfigurować ani usuwać rejestru danych bezpośrednio w urządzeniu LOGO! 0BA Przenoszenie rejestru danych Po skonfigurowaniu rejestru danych, możesz załadować program roboczy do sterownika LOGO! 0BA7, gdzie restr danych będzie przechowywany w wewnętrznej pamięci EEPROM. Możesz przenosić rejestr danych do komputera PC lub na kartę pamięci SD, w formacie.csv. W celu pobrania rejestru danych z wewnętrznej pamięci EEPROM do komputera PC, użyj polecenia menu Narzędzia Transfer Pobierz Data Log. Do wykonania tej operacji sterownik LOGO! 0BA7 musi być w trybie STOP Otwieranie i ładowanie rejestru danych Po prawidłowym załadowaniu rejestru danych do komputera PC, kliknij dwukrotnie nazwę pliku.csv w celu otwarcia pliku w programie Microsoft Excel. Możesz też otwierać plik w edytorze tekstowym, jeżeli Microsoft Excel nie jest zainstalowany na twoim komputerze. 273

274 5. Materiały referencyjne 5.5. Funkcje definiowane przez użytkownika UDF (tylko 0BA7) Co to jest UDF? Blok funkcji definiowany przez użytkownika UDF (User-Defined Function) jest wygodnym narzędziem do tworzenia własnych bloków logicznych, złożonych z dostępnych standardowych bloków funkcyjnych. Mogą być one używane wielokrotnie, w różnych częściach schematu programu lub w innych programach roboczych. UDF pozwala uniknąć wielokrotnego kopiowania i wklejania często używanych układów połączeń bloków, oraz zapewnia większą czytelność programu i mniejszą liczbę linii połączeń. Dzięki UDF, możesz jednorazowo wprowadzić modyfikacje, dotyczące wszystkich wystąpień bloku UDF w całym programie. W celu utworzenia i wykorzystania UDF, wykonaj poniższe czynności: 1. Tryb edycji: tworzenie i edycja UDF. Możesz utworzyć nowy blok UDF przy pomocy poleceń menu lub pasków narzędzi, oraz edytować ten blok UDF. Możesz użyć grupy zaznaczonych bloków w istniejącym programie roboczym, jako początkowej zawartości nowego bloku funkcyjnego UDF. Możesz zapisać funkcję UDF do biblioteki UDF, z której można później importować tą funkcję. Możesz utworzyć własną bibliotekę UDF lub skopiować bibliotekę z zewnętrznego źródła. 2. Tryb stosowania: korzystanie z UDF w edytorze FBD lub innego UDF (zagnieżdżony UDF). Po zaimportowaniu UDF, jest on dostępny w drzewie bloków, na ogólnych zasadach dotyczących bloków funkcyjnych. Możesz używać go w ten sam sposób, jak standardowych bloków funkcyjnych Tworzenie UDF Możesz utworzyć pusty UDF poprzez polecenie menu Plik Nowy (strona 34) lub poprzez ikonę z listwy narzędziowej. 274

275 5. Materiały referencyjne Wyświetlany jest prostokątny obszar edycji UDF, można zmieniać jego rozmiar i położenie. Ograniczenia dla UDF: Wejście (analogowe + cyfrowe): 8 Wyjście (analogowe + cyfrowe): 4 Parametry: 8. Notatka Nie wszystkie bloki mogą być dodawane do UDF. Poniższe bloki nie mogą występować w UDF: Wejście Wyjście Wejście analogowe Wyjście analogowe M8 M25 M26 M27 Rejestry przesuwne Regulatory proporcjonalne PI Rejestr danych Komunikaty. 275

276 5. Materiały referencyjne Możesz też utworzyć funkcję UDF z zaznaczonych obiektów. Dla utworzenia nowego UDF, zaznacz bloki, kliknij prawym klawiszem myszy, następnie wybierz z menu kontekstowego polecenie Utwórz UDF. Jeżeli zaznaczenie zawiera typy bloków nieobsługiwane przez UDF, program LO- GO!Soft Comfort wyłączy je z tworzonego UDF. Gdy dozwolony blok funkcyjny jest połączony z niedozwolonym, to program LOGO!Soft Comfort utworzy wejście lub wyjście w miejscu niedozwolonego bloku. Jeżeli ilość wejść i wyjść przekroczy dopuszczalny limit,, to LOGO!Soft Comfort utworzy tylko dozwoloną ilość wejść lub wyjść. LOGO! Soft Comfort tworzy funkcję UDF i otwiera ją w edytorze UDF: 276

277 5. Materiały referencyjne Edytowanie UDF Dodaj/Usuń konektory Możesz utworzyć wejście/wyjście poprzez przeciągnięcie linii od bloku do lewej lub prawej krawędzi prostokątnego obszaru edycji UDF. W celu usunięcia wejścia/wyjścia, zaznacz żółty symbol konektora i wybierz Usuń z menu kontekstowego. Odpowiednia linia połączenia także zostanie usunięta. Konfigurowanie właściwości UDF Właściwości UDF zawierają informacje, takie jak identyfikator, hasło, nazwy konektorów, parametry, komentarze itd. W celu otwarcia okna edycji właściwości UDF, kliknij dwukrotnie na tekst identyfikatora powyżej okna edycji UDF lub użyj polecenia menu Edycja Edycja właściwości UDF. Program LOGO!Soft Comfort wyświetli okno dialogowe Edycja właściwości UDF (funkcja Demo w tym przykładzie). 277

278 5. Materiały referencyjne Okno dialogowe Edycja właściwości UDF zawiera trzy zakładki: We/Wy Parametry Komentarz. 278

279 5. Materiały referencyjne Zakładka We/Wy W zakładce We/Wy możesz skonfigurować identyfikator, hasło UDF, nazwy konektorów wejść i wyjść. W polu Identyfikator możesz wprowadzić identyfikator Twojego UDF. Domyślnym identyfikatorem jest UDF. Hasło UDF oferuje możliwość ukrycia szczegółów UDF i udostępniania biblioteki UDF bez szczegółowych informacji. W trybie korzystania z funkcji, możesz kliknąć prawym klawiszem myszy na funkcję UDF i wybrać z menu kontekstowego polecenie Rozwiń UDF, co spowoduje wyświetlenie szczegółów UDF. 279

280 5. Materiały referencyjne Jeżeli UDF nie jest zabezpieczony hasłem, to jego szczegółowa zawartość zostanie wyświetlona poleceniem Rozwiń UDF: Jeżeli UDF jest zabezpieczony hasłem, to po wybraniu polecenia Rozwiń UDF, program zażąda wpisania hasła dostępu. Po wprowadzeniu poprawnego hasła, program LOGO!Soft Comfort rozwinie funkcję UDF i wyświetli szczegółową zawartość: 280

281 5. Materiały referencyjne Zakładka Parametry W zakładce Parametry możesz skonfigurować parametry UDF. Możesz przywołać dostępne parametry bloków funkcyjnych użytych w UDF, jako parametry UDF. Lista Bloki wyświetla użyte bloki funkcyjne, natomiast lista Parametry prezentuje parametry zaznaczonych bloków. Kliknij dwukrotnie na parametr lub użyj przycisku Dodaj w celu dodania parametru z listy Parametry do tabeli Parametry referencyjne: 281

282 5. Materiały referencyjne W celu usunięcia parametru z tabeli Parametry referencyjne, zaznacz parametr i kliknij przycisk Usuń. Parametr ponownie pojawi się na liście Parametry: Do identyfikowania parametrów UDF służy kolumna Identyfikator w tabeli Parametry referencyjne. Użyj unikalnego identyfikatora dla każdego parametru. 282

283 5. Materiały referencyjne Zakładka Komentarz Możesz użyć zakładki Komentarz w celu dodania opisu Twojemu UDF. Komentarz może zawierać instrukcje korzystania z UDF, opis wejść i wyjść, oraz wszelkie inne niezbędne informacje. Domyślnie komentarz jest wyświetlany po prawej stronie okna edycji UDF, ale możesz przemieścić go w wybrane miejsce. Identyfikator UDF Identyfikator UDF występuje w oknie edycji UDF jako krótka nazwa identyfikująca funkcję UDF, jest wyświetlana także w drzewie bloków. Jak pokazano poniżej, identyfikator UDF można konfigurować w zakładce We/Wy okna dialogowego Edycja właściwości UDF. Długość identyfikatora jest ograniczona do ośmiu znaków, a domyślnym identyfikatorem jest UDF. 283

284 5. Materiały referencyjne Nazwa własna dla UDF Możesz też skonfigurować własną nazwę dla UDF. Jest to nazwa bloku UDF, używana tak samo jak inne nazwy bloków funkcyjnych w programie roboczym. W celu nadania nazwy UDF, kliknij dwukrotnie na blok UDF: 284

285 5. Materiały referencyjne Wprowadź nazwę dla UDF i kliknij OK: Zobacz też Edycja Edycja właściwości UDF (strona 52) Zapisywanie UDF Możesz zapisać pojedynczy UDF w pliku z rozszerzeniem.ima. Możesz skonfigurować strukturę biblioteki UDF jako pojedyncze funkcje lub folder z wieloma funkcjami UDF. Konfiguracja ścieżki dostępu do UDF patrz: Narzędzia Opcje: UDF (strona 100). Kontrola wersji w trybie edycji Możesz tworzyć kolejne wersje UDF, zawierające nowe funkcjonalności lub korygujące błędy. Program LOGO!Soft Comfort używa parametru Version do identyfikacji kolejnych wersji rozwojowych UDF. Dopuszczalny zakres numerowania wersji: od do Każda modyfikacja UDF powoduje wygenerowanie zapytania o wersję: Nowy numer wersji musi być większy od poprzedniego. W powyższym przykładzie: numery wersji np lub będą nieprawidłowe. 285

286 5. Materiały referencyjne Używanie UDF w schemacie programu FBD lub w innej UDF Po skonfigurowaniu biblioteki UDF dla bieżącego projektu w menu Narzędzia Opcje: UDF (strona 100), UDF pojawią się w drzewie bloków. Możesz używać UDF w programie roboczym tak samo jak wszystkich innych bloków funkcyjnych. Notatka Nie wszystkie UDF mogą być używane w programie roboczym. Niedostępne UDF pojawią się w drzewie bloków, lecz będą podświetlone na szaro. UDF jest niedostępny, jeżeli spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: UDF nie zawiera bloków ani konektorów UDF ma konektory wejść lub wyjść, ale nie ma połączeń bloków UDF zawiera bloki, ale nie ma konektorów we/wy. Program roboczy może zawierać do 16 różnych UDF, oraz łącznie nie więcej niż 64 egzemplarze obiektów UDF. W ramach programu roboczego, działania na UDF są takie sam, jak na standardowych blokach funkcyjnych. Na przykład podwójne kliknięcie otwiera okno dialogowe parametrów. W tym oknie możesz ustalać definiowane przez użytkownika nazwy i komentarze, tak jak w innych blokach funkcyjnych. Podobnie parametry UDF mogą być pobrane przez referencje z innych bloków, na przykład: 286

287 5. Materiały referencyjne Edytowalne parametry UDF mogą być włączone do komunikatów, jak pokazano poniżej: Notatka Nie możesz odwracać konektorów wejść UDF. Jeżeli UDF wewnętrznie odwołuje się do parametru pobieranego z innego, już zaprogramowanego bloku funkcyjnego, to ten parametr pojawi się jako U podczas używania UDF w programie roboczym, przykładowo: Synchronizowanie wersji UDF Ten sam UDF może być używany w wielu programach roboczych. Po zaktualizowaniu UDF do nowej wersji, należy zsynchronizować do tej wersji egzemplarze obiektu UDF, włącznie z obiektami zagnieżdżonymi. Zależnie od sposobu zastosowania UDF, program LOGO!Soft Comfort sygnalizuje różne warunki, odnoszące się do aktualizacji UDF. 287

288 5. Materiały referencyjne Symbol ostrzegawczy (!) wyświetlony w prawym, górnym narożniku sygnalizuje, że wersja UDF jest zdezaktualizowany. W celu zaktualizowania funkcji do nowej wersji, kliknij prawym klawiszem myszy na blok, a następnie wybierz z menu kontekstowego polecenie Aktualizuj UDF. Znak zapytania (?) jest wyświetlany, gdy UDF nie jest dostępny w bieżącej bibliotece. Aby rozwiązać ten problem, należy ponownie zaimportować UDF do bieżącej biblioteki UDF. Kropka ( ) oznacza, że UDF jest skonfigurowany i w aktualnej wersji. Możesz też jednocześnie aktualizować wiele UDF. Zaznacz grupę UDF, kliknij prawym klawiszem myszy, a następnie wybierz Aktualizuj UDF z menu kontekstowego. Jeżeli wystąpią konflikty, to program LOGO!Soft Comfort zaktualizuje tylko te UDF, które nie powodują konfliktu. LOGO!Soft Comfort pozostawia niezmienione funkcje powodujące konflikt, a następnie generuje raport błędu w oknie informacyjnym Schematy programów roboczych Schematy programów wstęp Dzięki LOGO!Soft Comfort możesz natychmiast rozpocząć tworzenie własnych programów roboczych. Samouczek (strona 106) zawiera szczegółowe informacje na temat tworzenia i symulacji programów roboczych. Jeżeli pierwszy raz używasz programu LOGO!Soft Comfort do tworzenia własnych aplikacji, skorzystaj z funkcji określenia przez LOGO!Soft Comfort (strona 68) minimalnej wersji sprzętowej sterownika LOGO!, która spełni wymagania Twojej aplikacji. 288

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

PCschematic ELautomation 11 - nowości. Spis treści

PCschematic ELautomation 11 - nowości. Spis treści Nowości w wersji 11 Spis treści Nowe menu...4 Menu Insert...4 Wstaw Stronę...4 Wstaw Projekt...4 Wstaw Chmurkę...4 Menu symboli...5 Zmiana nazwy symbolu...5 Generator symboli...5 Teksty...6 Wyrównanie

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015)

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) Spis treści 8 Rozdział 1: ipad przegląd 8 ipad przegląd 9 Akcesoria 10 Ekran Multi-Touch 10 Przycisk Uśpij/Obudź 11 Przycisk Początek 12 Przyciski

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-J5910DW Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości: Numer

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager Instrukcja zawiera informacje o sposobie przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych zawartości w urządzeniu nawigacyjnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Spis treści ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 4 WYGLĄD 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 8 ROZPOCZYNANIE PRACY 9 Ładowanie baterii 9 Odblokowywanie urządzenia 10 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski SPIS TREŚCI PRZEZNACZENIE...2 STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIA...2 ZASADA OBSŁUGI...2 NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA...5 DANE TECHNICZNE...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Tworzenie stron w systemie skycms 1. Logujemy się 2. Tworzenie nowej strony: Wchodzimy do zakładki Strony Dodaj nową stronę. Pokażą się zakładki Strona, Powiązania strony,

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start"

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start" CorelDRAW Graphics Suite X7 Pakiet CorelDRAW Graphics Suite X7 zawiera w pełni zintegrowane aplikacje i uzupełniające je moduły dodatkowe do obsługi wszystkich zadań graficznych:

Bardziej szczegółowo