Liczba szkół ogółem LO LP T LU TU. Liczba zdających. Liczba zdających. woj. Łódzkie woj. Świętokrzyskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Liczba szkół ogółem LO LP T LU TU. Liczba zdających. Liczba zdających. woj. Łódzkie woj. Świętokrzyskie"

Transkrypt

1 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI WSTĘPNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2009 ROKU

2 ZDAJĄCY I SZKOŁY Na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, tj. w województwach łódzkim i świętokrzyskim, egzamin maturalny w sesji egzaminacyjnej 2009 roku odbył się w 915 szkołach i przystąpiło do niego zdających, z czego to tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych. Egzamin maturalny przeprowadzono w liceach ogólnokształcących (LO), liceach profilowanych (LP), technikach (T), liceach uzupełniających (LU) oraz w technikach uzupełniających (TU). Liczbę szkół oraz liczbę zdających w poszczególnych województwach i typach szkół przedstawiają tabele 1, 2a i 2b. Wśród uczniów wszystkich typów szkół byli też tacy, którzy przystępowali do egzaminu po raz kolejny. Byli to uczniowie, którzy nie zdali egzaminu maturalnego w poprzednich sesjach, ale też osoby, które chciały podnieść poprzednio uzyskany wynik lub poszerzyć listę przedmiotów maturalnych, np. w związku ze zmianą wyboru kierunku studiów. Tabela 1. Szkoły, w których przeprowadzono egzamin maturalny w 2009 Liczba szkół ogółem LO LP T LU TU woj woj. świętokrzyskie OKE w Łodzi Tabela 2a. Zdający egzamin maturalny w sesji 2009 Liczba zdających ogółem w tym po raz pierwszy woj. Łódzkie woj. świętokrzyskie OKE w Łodzi Tabela 2b. Zdający egzamin maturalny wg typu szkoły Liczba zdających LO w tym po raz pierwszy LP w tym po raz pierwszy T w tym po raz pierwszy LU w tym po raz pierwszy TU w tym po raz pierwszy woj. Łódzkie woj. Świętokrzyskie OKE w Łodzi Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi

3 LAUREACI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH Na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej zwolniono łącznie 115 osób z przedmiotów egzaminu maturalnego. Liczbę zwolnionych z poszczególnych przedmiotów przedstawia tabela 3. Tabela 3. Zwolnieni z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów Liczba zwolnionych egzaminacyjny woj. woj. świętokrzyskie OKE w Łodzi biologia chemia fizyka i astronomia filozofia geografia muzyki 2-2 sztuki informatyka angielski francuski niemiecki polski rosyjski łaciński i kultura antyczna matematyka wiedza o społeczeństwie razem WYBIERALNOŚĆ PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH Obowiązkowym przedmiotem na egzaminie maturalnym dla wszystkich zdających jest polski. Abiturient wybiera również jeden obcy nowożytny jako obowiązkowy oraz jeden z ustalonych przez prawodawcę przedmiotów. Ponadto zdający może wybrać do trzech przedmiotów dodatkowych. Wykresy na rysunkach 1 i 2 ilustrują popularność wyboru poszczególnych przedmiotów maturalnych. Dane dotyczą wszystkich uczniów, którzy przystąpili do sesji egzaminacyjnej 2009 roku ( osób), zarówno uczniów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu maturalnego, jak i przystępujących do niego po raz kolejny. Do egzaminu pisemnego z a polskiego przystąpiło zdających. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi 3

4 geografia wiedza o społeczeństwie biologia matematyka chemia fizyka i astronomia sztuki informatyka muzyki filozofia łaciński i kultura antyczna wiedza o tańcu Rysunek 1. Wybieralność przedmiotów na maturze OKE w Łodzi j.angielski j.niemiecki j.rosyjski j.francuski j.hiszpański j.włoski Rysunek 2. Wybieralność ów obcych na maturze OKE w Łodzi Najczęściej wybieranym przedmiotem była geografia, jej zdawanie zadeklarowało prawie 35% wszystkich przystępujących do egzaminu maturalnego. Z roku na rok maleje liczba uczniów wybierających historię na maturze. Popularnymi przedmiotami do wyboru są wiedza o społeczeństwie i biologia. Rośnie liczba uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego z matematyki oraz chemii. W 2009 roku maturzyści mogli po raz pierwszy wybrać filozofię na egzaminie maturalnym z tej możliwości skorzystało 26 zdających. Najczęściej wybieranym iem obcym był tradycyjnie angielski prawie 73% wszystkich zdających. 4 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi

5 WYNIKI EGZAMINÓW USTNYCH Wyniki egzaminów ustnych zdających w województwie łódzkim i świętokrzyskim przedstawiają tabele 4 i 5. Tabela 4. Średnie wyniki ustnego egzaminu maturalnego w województwie łódzkim i świętokrzyskim Poziom Średnie wyniki egzaminu ustnego (w procentach) świętokrzyskie LO LP T LU TU LO LP T LU TU polski angielski francuski niemiecki rosyjski hiszpański P R P R P R P R P R włoski P R P poziom podstawowy, R poziom rozszerzony Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi 5

6 Tabela 5. Średnie wyniki ustnego egzaminu maturalnego w województwie łódzkim i świętokrzyskim Poziom Max. liczba punktów Średnie wyniki egzaminu ustnego (w punktach) świętokrzyskie LO LP T LU TU LO LP T LU TU polski angielski francuski niemiecki rosyjski hiszpański włoski ,3 12,0 12,2 12,2 10,7 15,1 12,8 12,5 13,3 10,9 P 20 14,2 10,9 10,9 8,1 8,1 14,9 11,6 11,4 9,0 7,7 R 20 15,9 12,2 14,0 16,0 20,0 17,0-15,2 13,0 - P 20 14,6 6,0 11,5 15,0 11,0 17,4-12,6 - - R 20 17, ,6 18, P 20 13,6 10,5 10,4 7,9 6,6 14,8 10,8 10,5 6,9 7,8 R 20 16,3 18,0 13,2 20,0-17,4 16,0 14,0 - - P 20 13,0 10,1 9,1 9,4 6,9 14,2 11,3 10,2 11,2 7,6 R 20 16,5-17, , ,0 - P 20 17,0 7,0 11, , ,0 R 20 15, , P 20 12,3 7,0 9,0 14,5-17,5 17,0 10,7 16,6 10,0 R 20 16, , P poziom podstawowy, R poziom rozszerzony 6 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi

7 Tabela 6. przedstawia informację o odsetku zdających, którzy osiągnęli 30% próg zaliczeniowy w części obowiązkowej z poszczególnych przedmiotów egzaminu ustnego. Tabela 6. Zdawalność w poszczególnych przedmiotach z uwzględnieniem województwa i typu szkoły w części ustnej egzaminu maturalnego zdawany jako obowiązkowy Zdawalność egzaminu ustnego (w procentach) świętokrzyskie LO LP T LU TU LO LP T LU TU polski angielski francuski niemiecki rosyjski hiszpański włoski P R P R P R P R P R P R P poziom podstawowy, R poziom rozszerzony Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi 7

8 WYNIKI EGZAMINÓW PISEMNYCH Wyniki egzaminów pisemnych w województwie łódzkim i świętokrzyskim przedstawiają tabele 7., 8. oraz 8a. Tabele 9., 9a przedstawiają informację o odsetku zdających, którzy osiągnęli 30% próg zaliczeniowy w części obowiązkowej z poszczególnych przedmiotów. Zauważmy, że zdawalność z poszczególnych przedmiotów nie jest równoznaczna ze zdawalnością matury. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że wiele przedmiotów w liceach uzupełniających i technikach uzupełniających nie było wybieranych albo było zdawanych przez niewielkie grupy osób, czy wręcz pojedynczych abiturientów. Zatem nie należy porównywać zdawalności przedmiotowej w LO, LP ze zdawalnością w LU i TU. 8 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi

9 Tabela 7. Średnie wyniki pisemnego egzaminu maturalnego w województwie łódzkim i świętokrzyskim Poziom Max liczba punktów Średnie wyniki egzaminu pisemnego (w punktach) ogółem woj. woj. świętok. Średnie wyniki egzaminu pisemnego (w procentach) ogółem woj. woj. świętok. P 70 36,1 36,5 35,3 51,5 52,1 50,5 polski R 50 31,3 30,9 32,6 62,6 61,9 65,2 P 50 28,8 29,0 28,5 57,6 58,0 57,0 angielski R 50 36,8 36,7 36,9 73,6 73,5 73,8 P 50 27,3 27,3 27,3 54,6 54,6 54,6 niemiecki R 50 35,0 34,5 36,7 70,0 69,0 73,4 P 50 29,6 29,2 30,1 59,2 58,4 60,2 rosyjski R 50 39,4 38,9 40,7 78,8 77,8 81,4 P 50 29,8 29,5 30,5 59,6 59,0 61,0 francuski R 50 35,6 34,8 37,2 71,2 69,6 74,4 P 50 30,4 30,4 30,4 60,8 60,8 60,8 hiszpański R 50 35,6 34,4 43,2 71,2 68,8 86,4 P 50 31,8 31,1 32,2 32,8 62,2 64,4 włoski R 50 32,8 34,7 30,5 65,6 69,4 70,1 matematyka P 50 23,8 22,6 25,6 47,6 45,2 51,2 R 50 29,5 28,9 31,1 59,0 57,8 62,2 fizyka P 50 24,1 21,8 29,2 48,2 43,6 58,4 i astronomia R 60 37,0 37,1 36,9 61,7 61,2 61,5 filozofia P 50 22,0 28,0 16,0 44,0 56,0 32,0 R 50 32,0 29,2 37,6 64,0 58,4 75,2 biologia P 50 21,6 21,0 22,4 43,2 42,0 44,8 R 60 35,9 35,7 36,2 59,8 59,5 60,3 geografia P 50 23,9 23,8 23,9 47,8 47,6 47,7 R 60 32,2 32,1 32,4 53,7 53,6 54,1 chemia P 50 29,8 29,5 30,3 59,6 59,0 60,6 R 60 35,3 34,3 37,3 58,9 57,1 62,2 P ,6 50,5 53,5 51,6 50,5 53,5 R 50 23,2 22,9 23,9 46,4 45,8 47,8 P ,7 42,3 48,7 44,7 42,3 48,7 sztuki R 50 30,7 30,1 31,6 61,4 60,2 63,2 P ,9 62,8 45,5 61,9 62,8 45,5 muzyki R 50 34,7 33,2 44,0 69,4 66,4 88,0 wiedza o P ,5 42,9 41,9 42,5 42,9 41,9 społeczeństwie R 50 23,3 23,1 23,8 46,6 46,2 47,6 wiedza o tańcu P ,0 44,0-44,0 44,0 - R 50 23,3 28,8-46,6 57,6 - informatyka P 50 20,7 17,4 23,5 41,4 34,8 47,0 R 75 23,2 24,3 22,4 46,4 32,4 29,8 j. łaciński P ,5 72,0 87,0 79,5 72,0 87,0 i kult. ant. R ,2 51,2 76,8 65,2 51,2 76,8 P poziom podstawowy, R poziom rozszerzony Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi 9

10 Tabela 8. Średnie wyniki pisemnego egzaminu maturalnego w województwie łódzkim i świętokrzyskim Poziom Max. liczba punktów Średnie wyniki egzaminu pisemnego (w procentach) świętokrzyskie LO LP T LU TU LO LP T LU TU P 70 56,3 47,5 46,5 38,4 32,9 56,4 43,1 44,0 37,7 30,0 polski R 50 62,0 53,3 53,4 46,0 52,0 65,6 48,4 55,3 - - P 50 65,3 49,1 47,8 31,6 32,3 67,1 46,0 44,6 34,1 29,9 angielski R 50 73,9 59,9 61,2-77,0 74,4 59,6 65,0 46,0 - P 50 62,3 48,8 47,4 36,5 27,1 65,6 43,8 44,6 33,4 31,0 niemiecki R 50 69,3 60,3 60,8 88,0 31,0 73,9 70,5 52,0 - - P 50 67,5 58,2 55,8 52,9 39,5 71,8 55,0 50,9 59,4 40,9 rosyjski R 50 78,0-73, , P 50 62,4 27,0 44,9 32,0 34,0 68,9-26,6 - - francuski R 50 69, ,2 29, P 50 68,7 54,0 44, , ,0 hiszpański R 50 68, , P 50 62,2 72,0 56,0 61,5-74,1 58,3 40,7 70,3 27,0 włoski R 50 69, , matematyka P 50 49,2 37,8 40,4 11,2 18,0 56,3 32,8 40,9 15,3 16,0 R 50 58,8 27,4 37,5 6,0 4,0 63,3 48,0 30,6 - - fizyka P 50 45,6 34,3 37,1 12,0 12,0 60,3 52,0 30,9 - - i astronomia R 60 75,4 43,1 54, ,5 39,0 58,1 - - P 50 56, , filozofia R 50 61,9-34, , P 50 45,6 36,5 38,5 30,0 25,8 51,1 36,0 36,1 29,3 20,0 biologia R 60 60,4 35,3 40,2 21,7-61,4 39,0 34,8-8,3 geografia P 50 51,2 45,8 47,0 40,9 33,7 52,5 45,4 46,3 40,3 33,9 R 60 54,7 43,4 44,7 21,7 10,0 54,6 47,9 47,3-35,0 chemia P 50 61,1 53,5 50,8 68,0 44,0 63,5 45,5 53,7 29,0 31,0 R 60 58,3 22,1 28, ,2 15,3 18,6 10,0 - P ,1 41,8 46,9 39,7 36,8 54,9 42,1 49,3 35,7 38,6 R 50 46,7 28,9 27,6 30,0-48,5 27,5 31,5 - - P ,0 29, ,4 49,7 14,0 - - sztuki R 50 60,2-44, ,6 66,1 47,0 - - P ,6-34, , muzyki R 50 66, , wiedza o P ,1 39,4 39,5 37,7 34,1 48,3 38,5 38,5 39,2 32,4 społeczeństwie R 50 47,7 31,1 33,8 50,0 10,0 48,8 31,5 32,7 - - wiedza o tańcu P ,5 41, R 50 57, informatyka P 50 30,9 39,4 48, ,0-49,4 10,0 - R 75 38,4 16,9 26, ,6-25,3 - - j. łaciński P , , i kult. ant. R , , P poziom podstawowy, R poziom rozszerzony 10 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi

11 Tabela 8a. Średnie wyniki pisemnego egzaminu maturalnego w województwie łódzkim i świętokrzyskim Poziom Max. liczba punktów Średnie wyniki egzaminu pisemnego (w punktach) świętokrzyskie LO LP T LU TU LO LP T LU TU P 70 39,4 33,3 32,6 26,9 23,1 39,5 30,2 30,8 26,4 21,0 polski R 50 31,0 26,7 26,7 23,0 26,0 32,8 24,2 27,6 - - P 50 32,7 24,6 23,9 15,8 16,1 33,6 23,0 22,3 17,0 15,0 angielski R 50 37,0 30,0 30,6-38,5 37,2 29,8 32,5 23,0 - P 50 31,1 24,4 23,7 18,2 13,6 32,8 21,9 22,3 16,7 15,5 niemiecki R 50 34,6 30,2 30,4 44,0 15,5 36,9 35,3 26,0 - - P 50 33,7 29,1 27,9 26,4 19,8 35,9 27,5 25,5 29,7 20,5 rosyjski R 50 39,0-36, , P 50 31,2 13,5 22,4 16,0 17,0 34,4-13,3 - - francuski R 50 34, ,1 14, P 50 34,3 27,0 22, , ,0 hiszpański R 50 34, , P 50 31,1 36,0 28,0 30,8-37,1 29,2 20,3 35,1 13,5 włoski R 50 34, , matematyka P 50 24,6 18,9 20,2 5,6 9,0 28,1 16,4 20,4 7,6 8,0 R 50 29,4 13,7 18,7 3,0 2,0 31,7 24,0 15,3 - - fizyka P 50 22,8 17,2 18,6 6,0 6,0 30,2 26,0 15,4 - - i astronomia R 60 37,7 21,5 27, ,2 19,5 29,0 - - P 50 28, , filozofia R 50 30,9-17, , P 50 22,8 18,2 19,3 15,0 12,9 25,6 18,0 18,0 14,6 10,0 biologia R 60 36,2 21,2 24,1 13,0-36,8 23,4 20,9-5,0 geografia P 50 25,6 22,9 23,5 20,5 16,9 26,3 22,7 23,2 20,2 16,9 R 60 32,8 26,0 26,8 13,0 6,0 32,8 28,7 28,4-21,0 chemia P 50 30,6 26,8 25,4 34,0 22,0 31,8 22,8 26,9 14,5 15,5 R 60 35,0 13,3 17, ,9 9,2 11,1 6,0 - P ,1 41,8 46,9 39,7 36,8 54,9 42,1 49,3 35,7 38,6 R 50 23,4 14,4 13,8 15,0-24,2 13,8 15,8 - - P ,0 29, ,4 49,7 14,0 - - sztuki R 50 30,1-22, ,3 33,0 23,5 - - P ,6-34, , muzyki R 50 33, , wiedza o P ,1 39,4 39,5 37,7 34,1 48,3 38,5 38,5 39,2 32,4 społeczeństwie R 50 23,8 15,6 16,9 25,0 5,0 24,4 15,7 16,4 - - wiedza o tańcu P ,5 41, R 50 28, informatyka P 50 15,4 19,7 24, ,0-24,7 5,0 - R 75 28,8 12,7 19, ,7-19,0 - - j. łaciński P , , i kult. ant. R , , P poziom podstawowy, R poziom rozszerzony Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi 11

12 Tabela 9. Zdawalność w poszczególnych przedmiotach z uwzględnieniem województwa i typu szkoły w części pisemnej egzaminu maturalnego Poziom Max liczba punktów Zdawalność egzaminu pisemnego obowiązkowego (w procentach) świętokrzyskie LO LP T LU TU LO LP T LU TU P polski R P angielski R P niemiecki R P rosyjski R P francuski R P hiszpański R P włoski R matematyka P R fizyka P i astronomia R filozofia P R P biologia R geografia P R chemia P R P R P sztuki R P muzyki R wiedza o P społeczeństwie R wiedza o tańcu P R P informatyka R j. łaciński P i kult. ant. R P poziom podstawowy, R poziom rozszerzony 12 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi

13 Tabela 9a. Zdawalność w poszczególnych przedmiotach z podziałem na województwa Poziom Max liczba punktów Zdawalność egzaminu pisemnego obowiązkowego (w procentach) ogółem woj. woj. świętok. P polski R P angielski R P niemiecki R P rosyjski R P francuski R P hiszpański R P włoski R matematyka P R fizyka P i astronomia R filozofia P R biologia P R geografia P R chemia P R P R P sztuki R P muzyki R wiedza o P społeczeństwie R wiedza o tańcu P R informatyka P R j. łaciński P i kultura antyczna R Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi 13

14 WYNIKI ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH Absolwenci klas dwujęzycznych zdają obowiązkowy egzamin z a obcego na poziomie przewidzianym dla tego typu klas. Ponadto w przypadku wybranego przedmiotu obowiązkowego rozwiązują także zadania z arkusza przedmiotowego przygotowanego w u obcym. Uczeń może zdawać więcej niż jeden przedmiot nieowy w u obcym. Wybory absolwentów klas dwujęzycznych przedstawia tabela 10, natomiast średnie wyniki maturzystów w klasach dwujęzycznych tabela 11. Zestawienia uwzględniają zarówno absolwentów z poprzednich lat, jak i tegorocznych abiturientów. Tabela 10. Wybieralność przedmiotu zdawanego w u obcym przez absolwentów klas dwujęzycznych Szkoła liczba zdających biologia chemia fizyka geografia matematyka IV Liceum Ogólnokształcące angielski w Łodzi Szkoła Europejska - liceum angielski ogólnokształcące XIII Liceum Ogólnokształcące francuski w Łodzi XXXII Liceum Ogólnokształcące hiszpański * w Łodzi VIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi niemiecki * geografia,, sztuki są zdawane przez absolwentów w ramach egzaminu Kultura Hiszpanii Tabela 11. Wyniki egzaminów pisemnych absolwentów klas dwujęzycznych Max liczba punktów Liczba zdających Średni wynik w punktach Średni wynik w procentach angielski ,1 68,1 francuski ,1 68,1 hiszpański ,4 71,4 niemiecki ,9 65,9 arkusze w u obcym matematyka ,3 70,6 fizyka i astronomia ,3 50,6 biologia ,5 69,8 geografia ,1 55,2 kultura Hiszpanii ,4 82,4 chemia ,3 61, ,9 59,8 14 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi

15 UNIEWAŻNIENIA EGZAMINÓW MATURALNYCH W 2009 roku unieważniono 57 maturalnych prac egzaminacyjnych, z czego 40 prac unieważniono z powodu niesamodzielności pracy zdających, którą wykazano na etapie sprawdzania prac przez egzaminatorów. 17 prac zostało unieważnionych przez Przewodniczących Szkolnych Zespołów Egzaminacyjnych: w dziesięciu przypadkach z powodu niesamodzielnej pracy, a w 7 przypadkach za korzystanie podczas egzaminu z telefonu komórkowego lub innego urządzenia telekomunikacyjnego. W jednym przypadku wydano uczniowi niewłaściwy arkusz: egzamin unieważniono, a uczniowi wydano zgodę na powtórzenie egzaminu w terminie dodatkowym (czerwiec 2009). Tabela 12. Unieważnienia egzaminu maturalnego 2009 unieważnienia podczas sprawdzania świętokrzyskie unieważnienia proceduralne świętokrzyskie polski angielski niemiecki biologia matematyka j.rosyjski geografia wos Razem Razem OKE w Łodzi razem Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi 15

16 ZDAWALNOŚĆ MATURY W dniu 30 czerwca 2009 roku wydano świadectw dojrzałości oraz aneksy dla osób, których wynik był wyższy niż uzyskany w poprzednich sesjach egzaminu maturalnego. O świadectwa dojrzałości ubiegało się zdających, w tym absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z 2009 roku tegorocznych absolwentów uzyskało świadectwa dojrzałości (80,5%). O świadectwa dojrzałości ubiegało się ponadto 2870 absolwentów z ubiegłych lat, świadectwa otrzymało 1149 spośród nich, czyli 40,0%. Ogólna zdawalność egzaminu maturalnego na terenie działania OKE w Łodzi wynosi 77,8%. W sierpniu 2009 będzie przeprowadzony egzamin poprawkowy dla uczniów, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów obowiązkowych i z jednego z nich nie uzyskali wymaganego 30% progu zaliczeniowego. Na terenie działania OKE w Łodzi do egzaminu poprawkowego może przystąpić 5614 uczniów, w tym do egzaminów pisemnych m.in osoby z a angielskiego na poziomie podstawowym, 737 osób z a polskiego na poziomie podstawowym, 641 osób z matematyki na poziomie podstawowym, 560 osób z biologii na poziomie podstawowym, 306 osób z geografii na poziomie podstawowym. Tabele 13, 14 przedstawiają zdawalność wśród osób, które po raz pierwszy przystąpiły do egzaminu maturalnego w 2009 roku. Tabela 13. Zdawalność wśród przystępujących do matury po raz pierwszy Typ szkoły Zdawalność w procentach OKE w Łodzi woj. woj. świętokrzyskie przystąpiło zdało przystąpiło zdało przystąpiło zdało LO ,7% ,9% ,2% LP ,6% ,9% ,0% T ,2% ,5% ,4% LU ,5% ,4% ,1% TU ,6% ,5% ,8% Razem ,5% ,7% ,1% 16 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi

17 Tabela 14. Zdawalność wśród przystępujących do matury po raz pierwszy wg powiatów Powiat Liczba zdających Zdawalność bełchatowski ,5% kutnowski ,9% łaski ,2% łęczycki ,1% łowicki ,3% łódzki wschodni ,7% opoczyński ,9% pabianicki ,4% pajęczański ,1% piotrkowski ,1% poddębicki ,9% radomszczański ,9% rawski ,9% sieradzki ,5% skierniewicki 77 55,8% tomaszowski ,7% wieluński ,6% wieruszowski ,7% zduńskowolski ,3% zgierski ,8% brzeziński ,5% m.łódź ,2% m.piotrków Trybunalski ,6% m.skierniewice ,8% woj ,7% buski ,0% jędrzejowski ,5% kazimierski ,6% kielecki ,7% konecki ,2% opatowski ,0% ostrowiecki ,0% pińczowski ,2% sandomierski ,3% skarżyski ,5% starachowicki ,2% staszowski ,3% włoszczowski ,0% m.kielce ,9% woj. świętokrzyskie ,1% OKE w Łodzi ,8% Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi 17

Liczba szkół ogółem LO LP T LU TU. Liczba zdających. Liczba zdających. woj. łódzkie woj. świętokrzyskie

Liczba szkół ogółem LO LP T LU TU. Liczba zdających. Liczba zdających. woj. łódzkie woj. świętokrzyskie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI WSTĘPNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2010 ROKU ZDAJĄCY I SZKOŁY Na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Szkoły, w których przeprowadzono egzamin maturalny w Liczba szkół ogółem LO LP T LU TU

Tabela 1. Szkoły, w których przeprowadzono egzamin maturalny w Liczba szkół ogółem LO LP T LU TU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI WSTĘPNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2008 ROKU ZDAJĄCY I SZKOŁY Na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Szkoły, w których przeprowadzono egzamin maturalny w Liczba szkół ogółem LO LP LU T TU

Tabela 1. Szkoły, w których przeprowadzono egzamin maturalny w Liczba szkół ogółem LO LP LU T TU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI WSTĘPNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2007 ROKU ZDAJĄCY I SZKOŁY Na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SIERPNIU 2012 ROKU

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SIERPNIU 2012 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SIERPNIU 2012 ROKU ZDAJĄCY I SZKOŁY Na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SIERPNIU 2011 ROKU

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SIERPNIU 2011 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SIERPNIU 2011 ROKU z z ZDAJĄCY I SZKOŁY Na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA WSTĘPNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2006 ROKU

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA WSTĘPNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2006 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA WSTĘPNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2006 ROKU I. OPIS POPULACJI ZDAJĄCYCH Na terenie działania Okręgowej

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Zestawienie zbiorcze średnich wyników maturalnych powiatami, maj 2015 Województwo łódzkie Powiat Egzamin pisemny Przedmiot matura w nowej formule bełchatowski Biologia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2009 ROKU I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2009 ROKU I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2009 ROKU I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW Opracowanie: Elżbieta Malinowska Iwona

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Elżbieta Malinowska Iwona Pecyna Ewa Stożek

Opracowanie: Elżbieta Malinowska Iwona Pecyna Ewa Stożek OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2010 ROKU Opracowanie: Elżbieta Malinowska Iwona Pecyna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2007 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2007 ROKU Opracowanie: Anna Garmulewicz-Polińska Jerzy

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Zestawienie zbiorcze średnich wyników maturalnych powiatami, maj 2014 Egzamin pisemy Województwo świętokrzyskie Powiat Przedmiot Średni wynik Liczba w w zdających

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2008 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2008 ROKU Opracowanie: Elżbieta Malinowska Ewa Stożek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2013 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2013 ROKU Opracowanie: Małgorzata Majchrzak Iwona Pecyna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2011 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2011 ROKU Opracowanie: Elżbieta Malinowska Iwona Pecyna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo świętokrzyskie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo łódzkie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. O EGZAMINIE MATURALNYM 2007 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Sprawozdanie dotyczące wyników z próbnego egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzonego 3 listopada 2010

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Sprawozdanie dotyczące wyników z próbnego egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzonego 3 listopada 2010 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Sprawozdanie dotyczące wyników z próbnego egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzonego 3 listopada 2010 Łódź 2010 Próbny egzamin maturalny z matematyki odbył

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 2014 SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Egzamin maturalny w maju 2014

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo świętokrzyskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo świętokrzyskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo świętokrzyskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo łódzkie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo łódzkie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo łódzkie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. O egzaminie maturalnym 2009 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. O EGZAMINIE MATURALNYM 2008 W dniach od 5 do 31 maja 2008 r. w szkołach naszego województwa odbył się egzamin maturalny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim

INFORMACJA. o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax (086) 216-44-95, (086) 473-71-20, (086) 473-71-21, (086) 473-71-22, www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl INFORMACJA o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2018 dla województwa łódzkiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2018 dla województwa łódzkiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2018 dla województwa łódzkiego Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska (Centralna

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Sprawozdanie dotyczące wyników z pilotaŝowego egzaminu maturalnego z matematyki

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Sprawozdanie dotyczące wyników z pilotaŝowego egzaminu maturalnego z matematyki OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Sprawozdanie dotyczące wyników z pilotaŝowego egzaminu maturalnego z matematyki Łódź 2009 PilotaŜowy egzamin maturalny z matematyki odbył się 3 listopada 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie mazowieckim.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie mazowieckim. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie mazowieckim. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2010 roku

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2010 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Wstęp Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2010 roku (absolwenci rozwiązujący arkusze standardowe 99,8% ogółu) Do egzaminu maturalnego w Okręgowej Komisji

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2019 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2019 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2019 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2019 Opracowanie Aleksandra Grabowska (Centralna

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Zestawienie zbiorcze średnich wyników maturalnych powiatami, maj 2014 Egzamin pisemy Województwo łódzkie

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Zestawienie zbiorcze średnich wyników maturalnych powiatami, maj 2014 Egzamin pisemy Województwo łódzkie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Zestaienie zbiorcze średnich ynikó maturalnych poiatami, maj 2014 Egzamin pisemy Wojeództo łódzkie Poiat Średni ynik punktach bełchatoski Biologia PP 16,90 33,8 116

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie wielkopolskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie wielkopolskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie wielkopolskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie zachodniopomorskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie zachodniopomorskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie zachodniopomorskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie lubuskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie lubuskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie lubuskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku

Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku 1 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo świętokrzyskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo świętokrzyskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo świętokrzyskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Województwo świętokrzyskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Województwo świętokrzyskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Województwo świętokrzyskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo świętokrzyskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo świętokrzyskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo świętokrzyskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo świętokrzyskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo świętokrzyskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo świętokrzyskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo łódzkie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo łódzkie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo łódzkie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2018

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Województwo łódzkie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Województwo łódzkie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Województwo łódzkie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2019

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo łódzkie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo łódzkie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo łódzkie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2016

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo łódzkie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo łódzkie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo łódzkie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2017

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo lubelskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo lubelskie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo lubelskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo małopolskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo małopolskie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo małopolskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo podkarpackie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo podkarpackie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo podkarpackie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 Spr a wo z da ni eo g ó l ne ze g z a mi numa t ur a l ne g o2 0 1 4 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2015 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół Część ustna egzaminu maturalnego od 4 do 29 maja od 11 do 23 maja języki obce nowożytne, język łemkowski, język

Bardziej szczegółowo

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA O K E Gdańsk O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA DAŃSKU Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w roku szkolnym 2013/2014 Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Województwo zachodniopomorskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2019

Województwo zachodniopomorskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2019 Województwo zachodniopomorskie Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2019 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2019 województwo zachodniopomorskie Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2016 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. Sprawozdanie ogólne

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2016 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. Sprawozdanie ogólne Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 1 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2016 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Sprawozdanie ogólne 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Opracowanie dr Wioletta

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego Opracowanie dr Wioletta

Bardziej szczegółowo

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA O K E Gdańsk O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA DAŃSKU Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w roku szkolnym 2013/2014 Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2009

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2009 OKEP 4713/63/2009 Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2009 Być siewcą dobra, piękna i wiedzy to sztuka, nie zapomnieć o podlewaniu to prawdziwa wielkość Przekazując Państwu wyniki egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2017 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Sprawozdanie ogólne

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2017 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Sprawozdanie ogólne Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 1 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2017 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Sprawozdanie ogólne 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 Opracowanie dr

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół od 7 do 22 maja (oprócz 10 i 17 maja) od 4 do 22 maja (oprócz 10 i 17 maja) Część ustna egzaminu maturalnego Egzamin

Bardziej szczegółowo

Województwo zachodniopomorskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018

Województwo zachodniopomorskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018 Województwo zachodniopomorskie Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2018 województwo zachodniopomorskie Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim przeprowadzonego w maju 2019 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim przeprowadzonego w maju 2019 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego w województwie mazowieckim przeprowadzonego w maju 2019 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

MATURA 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MATURA 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MATURA 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Przedmioty obowiązkowe 1. Część ustna język polski język obcy nowożytny do wyboru j. angielski, j, francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski 2.

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie śląskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie śląskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie śląskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie śląskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie śląskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie śląskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie śląskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie śląskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie śląskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN! MATURALNY MAJ2015

EGZAMIN! MATURALNY MAJ2015 EGZAMIN! MATURALNY MAJ2015 Struktura egzaminu maturalnego Przedmioty obowiązkowe część ustna Język polski Bez określania poziomu (minimum 30%) Język obcy nowożytny Bez określania poziomu (minimum 30%)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz (Centralna

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE DLA TRZECH WOJEWÓDZTW POŁOŻONYCH NA TERENIE DZIAŁANIA OKE W KRAKOWIE Egzamin maturalny w 2009 roku organizowany

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów egzaminu maturalnego w 2015 roku HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego Opracowanie

Bardziej szczegółowo

MATURA 2013 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA

MATURA 2013 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA MATURA 2013 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA 2007 r. I KOMUNIKATÓW CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Podstawę do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozd anie zegzamin umaturaln ego2015 Biologia Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2016 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozdania ogólne 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Opracowanie dr Wioletta

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 województwo świętokrzyskie Opracowanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Sprawozd anie zegzamin umaturaln ego2015 Biologia Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2016 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Sprawozdanie ogólne 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Opracowanie dr

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2018 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Raport ogólny

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2018 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Raport ogólny Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2018 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Raport ogólny 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2018 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2017 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2018 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2016 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2019 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2019 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE.

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE. 2015 WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 1 2 Sprawozdanie ogólne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2015

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2015 KEP 4713/49/2015 stępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2015 Szanowni Państwo, dziękując za dotychczasową współpracę, gratuluję wyników tym z Państwa, którzy osiągnęli sukces, a wszystkim życzę spełnienia

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2012 roku

Egzamin maturalny w 2012 roku Egzamin maturalny w 2012 roku podstawowe informacje 1 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są określone w standardach wymagań

Bardziej szczegółowo

Przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym 2015 r.

Przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym 2015 r. Przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym 2015 r. Poziom Część ustna Część pisemna Obowiązkowe 1. j. polski podstawowy 2 język mniejszości narodowej 3 język obcy nowożytny jeden wybrany z następujących:

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie wielkopolskim.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie wielkopolskim. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie wielkopolskim. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie zachodniopomorskim.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie zachodniopomorskim. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie zachodniopomorskim. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2014

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2014 KEP 4713/79/2014 stępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2014 Szanowni Państwo, dziękując za dotychczasową współpracę, gratuluję wyników tym z Państwa, którzy osiągnęli sukces, a wszystkim życzę spełnienia

Bardziej szczegółowo

Województwo lubuskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2019

Województwo lubuskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2019 Województwo lubuskie Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2019 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2019 województwo lubuskie Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna)

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2005

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2005 Wstępne i egzaminu maturalnego 2005 Przedstawiamy Państwu ogólne informacje na temat pierwszego egzaminu maturalnego przeprowadzonego w sesji wiosennej 2005 roku. W poniżej zamieszczonych zestawieniach

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Spr a wo z da ni eo g ó l ne ze g z a mi numa t ur a l ne g o2 0 1 6 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska

Bardziej szczegółowo

Część pisemna egzaminu maturalnego. maj godzina 9:00 godzina 14:00

Część pisemna egzaminu maturalnego. maj godzina 9:00 godzina 14:00 Część pisemna egzaminu maturalnego godzina 9:00 godzina 14:00 maj 2010 4 wtorek język polski (pp) język polski (pr) 5 środa matematyka (pp) matematyka (pr) 6 czwartek język angielski (pp) język angielski

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego w maju 2015 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2015 roku przystąpiło 15 945 tegorocznych

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska (Centralna

Bardziej szczegółowo

MATURA NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MATURA NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MATURA 2010 - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE część ustna język polski język obcy nowożytny do wyboru: j. angielski, j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski -

Bardziej szczegółowo