Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Duże zaworyetied Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30 Spis treści Wstęp... 1 Zakres instrukcji... 1 Usługi edukacyjne... 2 Opis... 3 Dane techniczne... 4 Instalacja... 4 Obsługa... 5 Smarowanie dławnicy... 7 Obsługa dławnicy... 7 Wymiana dławnicy... 7 Obsługa zespołu gniazdo-zawieradło Demontaż zespołu gniazdo-zawieradło Docieranie powierzchni gniazd Obsługa grzyba zaworu Wymiana zespołu gniazdo-zawieradło Zestaw modyfikacyjny: instalowanie zespołu gniazdo-zawieradło z uszczelką Bore Seal Wymiana zainstalowanego zespołu gniazdo-zawieradło z uszczelką Bore Seal Wyjęcie zespołu gniazdo-zawieradło (konstrukcja Bore Seal) Docieranie metalowych gniazd (konstrukcja Bore Seal) Obróbka maszynowa metalowych gniazd (konstrukcja Bore Seal) Wymiana zespołu gniazdo-zawieradło (konstrukcja Bore Seal) Zamawianie części Wykaz części Wstęp Zakres instrukcji Ilustracja 1. Zawór Fisher NPS 12 z siłownikiem tłokowym i cyfrowym sterownikiem zaworów FIELDVUE DVC6200 Niniejsza instrukcja zawiera informacje na temat instalacji, obsługi, konserwacji i części zamiennych zaworów Fisher ET i ED o wielkości NPS 12 do 16 i NPS30 CL150 do 600. Szczegółowe informacje na temat siłowników i wyposażenia dodatkowego można znaleźć w odrębnych instrukcjach obsługi. Zaworów ET i ED nie wolno montować, obsługiwać ani konserwować bez pełnego przeszkolenia i kwalifikacji w zakresie montażu, obsługi i konserwacji zaworów, siłowników i ich wyposażenia dodatkowego. Aby uniknąć obrażeń ciała i szkód majątkowych, ważne jest przeczytanie ze zrozumieniem i przestrzeganie w całości treści niniejszej instrukcji obsługi, w tym wszystkich uwag i ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed przystąpieniem do wykonywania dalszych czynności należy skontaktować się z firmą Emerson Process Management w celu ich wyjaśnienia. X

2 Duże zaworyetied Instrukcja obsługi Tabela 1. Dane techniczne Wielkości zaworów ET i ED: NPS J 12, J 14, J 16 i J 30 Przyłącza procesowe Kołnierzowe: Kołnierzowe płaskie z uskokiem lub zwyżłobieniem CL150, 300 i 600 zgodne z normą ASME B16.5 Spawane doczołowo: Wszystkie typoszeregi rur zgodnych z normą ASME B16.25 do typoszeregu 120, które są kompatybilne z klasą wytrzymałości korpusu opisaną przez normę ASME B Informacje o innych przyłączach procesowych można uzyskać w firmie Emerson Process Management Maksymalne ciśnienie wlotowe i temperatury (1) Kołnierzowe: Zgodne z klasą wytrzymałościową ciśnieniowo-temperaturową CL150, 300 i 600, zgodnie z normą ASME B16.34 Spawane doczołowo: Zgodne z klasą CL600 zgodnie z normą ASME B16.34 Patrz takżerozdział Instalacja Klasyfikacja szczelności odcięcia przepływu zgodna z normami ANSI/FCI 70-2 i IEC ET i ET-C z metalowymi gniazdami Standard: Klasa V Opcjonalnie (dla wszystkich zespołów gniazdo-zawieradło poza 2-stopniowym Cavitrol ): Klasa IV ED z metalowymi gniazdami Standard: Klasa IV Opcja: Klasa V Charakterystyka przepływu Tuleje standardowe: J Liniowa lub J stałoprocentowa Tuleje WhisperFlot, WhisperTrimt III i Cavitrol III: Liniowa Kierunek przepływu Zawory z tuleją standardową i Cavitrol III: Do dołu Tuleje WhisperFlo i Whisper Trim III: Do góry Średnice gniazda Zespoły gniazdo-zawieradło NPS 12, 14, 16: 279,4 mm (11,00 cali) i 254 mm (10,00 cali) Zespoły gniazdo-zawieradłonps30:609,6 mm (24,00 cale) Skok grzyba zaworu 102 do 432 mm (4 do 19-7/8 cale). Szczegółowe informacje można uzyskać w firmie Emerson Process Management. Średnice kołnierzy jarzma i trzpieni zaworów J Średnica kołnierza jarzma 127 mm (5H cale), z trzpieniem zaworu 31,8 mm (1-1/4 cala) dla wszystkich zaworów z wyjątkiem NPS 30 J Średnica kołnierza jarzma 179 mm (7 cale), z trzpieniem zaworu 50,8 mm (2 cale) dla zaworu NPS 30 Przybliżone masy Patrz tabela Nie wolno przekraczać dopuszczalnych warunków temperaturowych i ciśnieniowych podanych w niniejszej instrukcji oraz wynikających z właściwych norm i standardów. Usługi edukacyjne Aby uzyskać informacje na temat dostępnych szkoleń poświęconych zaworom Fisher Large ET i ED, a także innym produktom, prosimy o kontakt z: Emerson Process Management Sp. z o.o. ul. Szturmowa 2a Warszawa tel faks

3 Instrukcja obsługi Duże zaworyetied Tabela 2. Dane techniczne zespołu gniazdo-zawieradło WhisperFlo Wykonania materiałowe zespołów gniazdo-zawieradło J Stal nierdzewna 316 z utwardzaniem powierzchniowym J Stal nierdzewna 410 utwardzana J Inne wykonania na życzenie Zakres temperatur J ET: -73 do 232_C (-100 do 450_F) aż do temperatury 316_C (600_F) z opcją HTS1 J ED: -29 do 538 C (-20 do 1000_F) J Inne wykonania na życzenie Maksymalne spadki ciśnienia Podano w niniejszej instrukcji. Patrz także biuletyn 51.1:Large_ET_ED, Duże zawory Fisher ET i ED NPS 12 do 16 Dopuszczalne ciśnienia dla zespołu gniazdo-zawieradło WhisperFlo (1,2) Do 1500 psi Ograniczenia prędkości medium Przez WhisperFlo może przepływać medium zprędkością 0,3 macha, która stanowi największą dopuszczalną prędkość medium na wylocie zaworu. Konstrukcje o większej i mniejszej prędkości na zamówienie - skontaktować się z firmą Emerson Process Management Charakterystyka przepływu Liniowa (dostępne są również tuleje liniowe z ograniczoną przepustowością i tuleje specjalne, charakteryzowane - skontaktować się zfirmą Emerson Process Management) Zakresowość 65:1 W niektórych konstrukcjach zakresowość może przekraczać 250:1. Zaleca się kontakt się zfirmą Emerson Process Management w celu uzyskania dodatkowych informacji. Kierunek przepływu Tuleje standardowa i Cavitrol III: Do dołu Tuleje Whisper Trim III: Do góry Tuleje WhisperFlo: Do góry Tłumienie hałasu Maksymalnie około -40 dba w zależności od stosunku np/p 1, obliczenia zgodne z procedurą IEC Dostępne konstrukcje z innymi ciśnieniami. 2. Nie wolno przekraczać dopuszczalnych warunków temperaturowych i ciśnieniowych podanych w niniejszej instrukcji oraz wynikających z właściwych norm i standardów. Opis Zawory regulacyjne Fisher ET i ED NPS 12 do 16 i NPS 30 CL150 do CL600 są wykorzystywane zarówno do tłumienia przepływu, jak i pracy dwustanowej (zamknięty/otwarty) przy obsłudze szerokiej gamy cieczy i gazów. Zawory ET z podwieszoną tuleją są przeznaczone do wymagających aplikacji gazu ziemnego i ropy dla temperatur do 232_C (450_F). Wisząca tuleja, z wkręconym pierścieniem gniazda, zapewnia łatwą konserwację zespołu gniazdo-zawieradło. Uszczelnienia między grzybem a tuleją oraz między pierścieniem gniazda a korpusem stanowią uszczelki z PTFE z dociskiem sprężynowym. Uszczelnienia tego typu mogą zagwarantować klasę V szczelności zgodną z normami ANSI/FCI 70-2 i IEC Zakres temperatur może być rozszerzony do 316_C (600_F) dla mediów nieutleniających i do 260_C (500_F) dla mediów utleniających dzięki zastosowaniu pierścieni zapobiegających wyciskaniu z PEEK i uszczelnień z PTFE z dociskiem sprężynowym. Zawory ED wykorzystują również podwieszoną tuleję i pierścień gniazda wkręcany w korpus zaworu. Zawory te mają uszczelnienie metal-na-metal i dwa grafitowe pierścienie tłokowe między tuleją a grzybem. Zawory te są stosowane w aplikacjach wysokotemperaturowych między 316_C (600_F) i 593_C (1100_F) dając standardowo klasę IV szczelności. Szczelność odcięcia przepływu może zostać zwiększona do klasy V przez zastosowanie zespołu gniazdo-zawieradło z uszczelką Bore Seal. Aerodynamiczny hałas powstały podczas przepływu gazu zmniejszają tuleje Whisper Trim III i WhisperFlo. Tuleje Cavitrol III są przeznaczone do eliminowania efektów kawitacji w cieczy, a tuleje DST do obsługi cieczy kwitujących zawierających cząsteczki ciał stałych. Zespół gniazdo-zawieradło Fisher WhisperFlo jest najnowocześniejszym rozwiązaniem do aplikacji wymagających maksymalnego tłumienia hałasu aerodynamicznego. 3

4 Duże zaworyetied Instrukcja obsługi Zawory regulacyjne z tulejami WhisperFlo zapewniają dodatkowe tłumienie hałasu aerodynamicznego w bardzo wymagających aplikacjach obsługi par lub gazów przy dużych spadkach ciśnień. Tuleja WhisperFlo z właściwie dobranym korpusem zaworu może obniżyć poziom hałasu do -40 dba. W przypadku aplikacji specjalnych można uzyskać wyciszenie o-50dba. Dane techniczne Typowe dane techniczne zaworów podano w tabeli 1. i 2. Niektóre dane techniczne konkretnego zespołu zaworu dostarczanego od producenta wybite są na tabliczce znamionowej siłownika, jeśli zawór stanowi część kompletnego zespołu zaworu regulacyjnego. Instalacja OSTRZEŻENIE Jeśli zespół zaworu zostanie zamontowany w miejscu, w którym warunki eksploatacyjne mogą przekroczyć ograniczenia podane w niniejszej instrukcji lub na odpowiednich tabliczkach znamionowych, może to spowodować obrażenia ciała lub szkody majątkowe spowodowane nagłym uwolnieniem ciśnienia. Należy zastosować urządzenia ograniczające ciśnienie, zgodnie z wymaganiami przepisów narodowych lub właściwych norm branżowych oraz dobrą praktyką inżynierską. W celu uniknięcia zranienia, podczas prowadzenia jakichkolwiek prac instalacyjnych i obsługowych należy nosić rękawice, ubranie i okulary ochronne. Zawsze należy sprawdzić z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo pracy, czy nie należy przedsięwziąć dodatkowych środków zabezpieczających przed medium procesowym. Jeśli zawór instalowany jest w działającej instalacji technologicznej, to należy zapoznać się z ostrzeżeniami zawartymi na początku rozdziału Obsługa w niniejszej instrukcji obsługi. Przy realizacji zamówienia następuje wybór konfiguracji zaworu oraz materiałów konstrukcyjnych tak, by odpowiadały określonemu ciśnieniu, temperaturze, spadkowi ciśnienia i warunkom medium, którego przepływ jest regulowany. Ponieważ niektóre kombinacje wykonań materiałowych korpusu zaworu i zespołu gniazdo-zawieradło powodują ograniczenia zakresu dopuszczalnego spadków ciśnień i temperatur, to nie wolno używać zaworu w innych warunkach roboczych bez skontaktowania się z firmą Emerson Process Management. OSTRZEŻENIE W przypadku podnoszenia zaworu za pomocą urządzenia dźwigowego należy stosować zawiesie z nylonu, aby chronić powierzchnie. Położenie zawiesia należy wybrać starannie, aby uniknąć uszkodzenia orurowania siłownika i osprzętu. Należy także zwrócić uwagę na zabezpieczenie osób przed obrażeniami ciała w przypadku ześlizgnięcia się zawiesia lub innych elementów używanych do podnoszenia. Masy zaworów podano w tabeli 6. Należy upewnić się, że do przenoszenia zaworu używane są urządzenia dźwigowe, łańcuchy i zawiesia o odpowiednim udźwigu. 1. Przed przystąpieniem do instalowania zaworu, sprawdzić dokładnie, czy w trakcie transportu nie nastąpiło uszkodzenie zaworu i oprzyrządowania oraz czy do środka nie dostały siężadne ciała obce. 2. Upewnić się, że wnętrze korpusu zaworu jest czyste, czy do rurociągu nie dostały się żadne ciała obce i czy zawór ustawiony jest w taki sposób, że kierunek przepływu medium będzie zgodny z kierunkiem strzałki znajdującej się na korpusie zaworu. Aby zawór działał długo i efektywnie, medium procesowe musi być czyste. Jeśli instalowany zawór wyposażony jest w tuleję Whisper Trim, WhisperFlo lub Cavitrol Trim z małymi wewnętrznymi drogami przepływu, zanieczyszczenia 4

5 Instrukcja obsługi Duże zaworyetied lub cząsteczki ciał stałych w cieczy procesowej mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenia erozyjne powierzchni uszczelniających oraz mogą zablokować otwory w tulejach, powodując zniszczenia kawitacyjne. Podczas instalacji zaworu lub czyszczenia instalacji procesowej, należy po stronie dolotowej zaworu zainstalować filtr usuwający zanieczyszczenia stałe ze strumienia medium. 3. Zespół zaworu regulacyjnego może być instalowany w dowolnej orientacji ograniczonej jedynie siłą ciężkości. Zazwyczaj zawór instaluje się tak, aby siłownik był ustawiony pionowo nad zaworem. Inne pozycje instalacji mogą powodować nierównomierne zużywanie się grzyba i tulei oraz skutkować nieprawidłowym działaniem. Jeśli siłownik jest instalowany w innej pozycji niż pionowa, wymaga podparcia. Więcej informacji można uzyskać w firmie Emerson Process Management. 4. Przy instalowaniu zaworu należy stosować standardowe procedury wykonywania połączeń rurowych i spawania. Podczas spawania, wewnętrzne części elastomerowe nie muszą być demontowane. W przyłączach kołnierzowych należy zastosować odpowiednią uszczelkę między kołnierzami zaworu i instalacji procesowej. Wzależności od materiału konstrukcyjnego korpusu zaworu może zachodzić konieczność obróbki cieplnej spawu po spawaniu. W takim przypadku możliwe jest uszkodzenie wewnętrznych części wykonanych z elastomerów i plastików, a także części metalowych. Elementy wciskane oraz połączenia gwintowe mogą ulec obluzowaniu. Jeśli ma być wykonywana obróbka cieplna, to wszystkie części zespołu gniazdo-zawieradło muszą być wyjęte. Zaleca się skontaktowanie się z firmą Emerson Process Management w celu uzyskania dodatkowych informacji. 5. W przypadku konstrukcji pokrywy z otworem odciekowym, zdemontować zaślepki rurowe 1/4 NPT (element 14, ilustracja 4) i podłączyć instalację odciekową. 6. Jeśli podczas konserwacji lub naprawy zaworu wymagana jest nieprzerwana praca instalacji, to należy zastosować obejście (bypass) trójzaworowe zespołu zaworu regulacyjnego. 7. Jeśli siłownik i zawór dostarczane są osobno, to siłownik należy zainstalować zgodnie z procedurą montażu siłownika znajdującą się w jego instrukcji obsługi. OSTRZEŻENIE Nieszczelność dławnicy może spowodować zranienie pracowników obsługi. Dławnica zaworu jest dokręcana fabrycznie przed dostawą; jednakże może wymagać dokręcenia w celu spełnienia wymagań w określonych warunkach procesowych. Zawory wyposażone w dławnice ENVIRO-SEAL z dociskiem talerzowym lub HIGH-SEAL do ciężkiej pracy z dociskiem talerzowym nie wymagają początkowego sprawdzenia i regulacji. Szczegółowe informacje na ten temat zawierają właściwe instrukcje obsługi System dławnic ENVIRO-SEAL do zaworów z trzpieniem przesuwnym (D101642X012) lub System dławnic HIGH-SEAL ULF z dociskiem talerzowym (101453X012). Obsługa Podczas eksploatacji niektóre części ulegają normalnemu zużyciu i wymagają okresowej wymiany. Częstotliwość dokonywania kontroli zużycia i wymiany zależy od warunków eksploatacji. W rozdziale tym opisano procedury smarowania i obsługi dławnicy, konserwacji zespołu gniazdo-zawieradło, docierania gniazd i konserwacji grzyba zaworu. Wszystkie procedury obsługowe mogą być wykonane przy zaworze zainstalowanym w instalacji. OSTRZEŻENIE Gwałtowne uwolnienie ciśnienia procesowego może spowodować obrażenia ciała. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności obsługowych należy zastosować się do poniższych zaleceń: 5

6 Duże zaworyetied Instrukcja obsługi D Nie wolno demontować siłownika z zaworu, gdy zawór jest pod ciśnieniem. D W celu uniknięcia zranienia, podczas prowadzenia jakichkolwiek prac obsługowych należy nosić rękawice, ubranie i okulary ochronne. D Odłączyć wszystkie przewody zasilania sprężonego powietrza, elektrycznego i sygnałowe od siłownika. Upewnić się, że siłownik nie może przypadkowo otworzyć lub zamknąć zaworu. D Wykorzystać obejście lub całkowicie odciąć zawór od ciśnienia procesowego. Uwolnić ciśnienie z obu stron zaworu. Spuścić medium procesowe z obu stron zaworu. D Odpowietrzyć układ siłownika i zwolnić napięcie jego sprężyn. D Zastosować procedury zabezpieczające układ w powyższym stanie podczas prowadzenia prac obsługowych. D Komora dławnicy zaworu może zawierać ciecze procesowe pod ciśnieniem, nawet po odłączeniu zaworu od rurociągu. Medium procesowe może gwałtownie wydostać się z komory dławnicy przy wykręcaniu dławnicy, zdejmowaniu pierścieni uszczelniających dławnicy lub luzowaniu zaślepki komory dławnicy. D Zawsze należy sprawdzić z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo pracy, czy nie należy przedsięwziąć dodatkowych środków zabezpieczających przed medium procesowym. 1. Odciąć zawór regulacyjny od ciśnienia procesowego, zwolnić ciśnienie z obu stron zaworu i spuścić medium procesowe z obu stron zaworu. Jeśli do zaworu podłączony jest siłownik pneumatyczny, to odłączyć zasilanie pneumatyczne, uwolnić ciśnienie z siłownika i zastosować właściwe procedury zabezpieczające przed zranieniem podczas wykonywania prac przy urządzeniu. Ilustracja 2. Smarownica i smarownica/zawór odcinający 31 SMAROWNICA 31 10A9421-A AJ5428-D A SMAROWNICA / ZAWÓR ODCINAJĄCY Uwaga Jeśli podczas wyjmowania uszczelnianych części nastąpi uszkodzenie uszczelki, to podczas składania należy zastosować nową uszczelkę. Daje to gwarancję pewności uszczelnienia. Uwaga Jeśli zawór wyposażony jest w dławnicę ENVIRO-SEAL z dociskiem talerzowym lub HIGH-SEAL ULF z dociskiem talerzowym, to szczegółowe informacje na temat ich konserwacji zawierają właściwe instrukcje obsługi System dławnic ENVIRO-SEAL do zaworów z trzpieniem przesuwnym (D101642X012) lub System dławnic HIGH-SEAL ULF z dociskiem talerzowym (D101453X012). 6

7 Instrukcja obsługi Duże zaworyetied Smarowanie dławnicy Nie smarować uszczelnień grafitowych. Uszczelnienia grafitowe to uszczelnienia samosmarujące. Dodatkowe smarowanie może powodować poślizg i blokowanie się zaworów. Jeśli wraz z dławnicą wykonaną z PTFE/kompozytu lub z innymi dławnicami jest dostarczana smarownica lub smarownica wraz z zaworem odcinającym (ilustracja 2), to jest ona zainstalowana w gwintowanym otworze w pokrywie zamiast zaślepki rurowej (element 14, ilustracja 4). Do smarowania należy używać tylko smarów silikonowych. W celu wpuszczenia smaru do komory dławnicy należy obrócić śrubę w smarownicy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Tak samo działa smarownica z zaworem, lecz przed obrotem śruby smarownicy należy otworzyć zawór odcinający, a po nasmarowaniu zamknąć zawór. Obsługa dławnicy Procedura niniejsza nie dotyczy dławnic ENVIRO-SEAL i HIGH-SEAL; instrukcje obsługi tych dławnic zawarte są w oddzielnych instrukcjach obsługi. O ile nie podano inaczej, numery elementów są zgodne z oznaczeniami na ilustracji 3. W przypadku dławnic PTFE z pierścieniami typu V z dociskiem sprężynowym, sprężyna (element 8) jest źródłem siły gwarantującej szczelność dławnicy. Jeśli przeciek występuje nie wokół doszczelniacza dławnicy (element 13), sprawdzić czy występ na doszczelniaczu dławnicy styka się z pokrywą. Jeśli występ nie dotyka pokrywy, dokręcić nakrętki kołnierza dławnicy (element 5, ilustracja 4) do momentu, gdy występ na doszczelniaczu dławnicy zetknie się z pokrywą. Jeśli wyciek nie może być usunięty w ten sposób, przejść do rozdziału Wymiana dławnicy. Jeśli występuje przeciek w dławnicy innego typu niż dławnice PTFE z pierścieniami typu V z dociskiem sprężynowym, to w pierwszej kolejności należy spróbować zmniejszyć przeciek i uszczelnić trzpień przez dokręcenie nakrętek kołnierza dławnicy. Jeśli dławnica jest względnie nowa i szczelna na trzpieniu grzyba zaworu, i jeśli dokręcanie nakrętek nie usuwa przecieku, to może oznaczać takie zużycie trzpienia, które uniemożliwia uzyskanie pełnej szczelności. Jakość powierzchni trzpienia decyduje o szczelności dławnicy. Jeśli przeciek pochodzi z zewnętrznej powierzchni dławnicy, to może oznaczać zarysowania lub zadziory na ścianie komory dławnicy. Podczas wymiany dławnicy zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale Wymiana dławnicy, należy zawsze sprawdzać stan techniczny powierzchni trzpienia grzyba, jak i wewnętrznej powierzchni komory dławnicy. Wymiana dławnicy 1. Odciąć zawór regulacyjny od ciśnienia procesowego, zwolnić ciśnienie z obu stron zaworu i spuścić medium procesowe z obu stron zaworu. Jeśli do zaworu podłączony jest siłownik pneumatyczny, to odłączyć zasilanie pneumatyczne i uwolnić ciśnienie z siłownika i zastosować właściwe procedury zabezpieczające przed zranieniem podczas wykonywania prac przy urządzeniu. 2. Zdemontować instalację odciekową z pokrywy. Rozłączyć łącznik trzpienia i po odkręceniu nakrętek sześciokątnych (element 26, ilustracja 4) zdjąć siłownik z zaworu. 3. Poluzować nakrętki kołnierza dławnicy (element 5, ilustracja 4) tak, by dławnica nie zaciskała się na trzpieniu zaworu. Zdjąć wszystkie części wskaźnika położenia i nakrętki blokujące trzpień z gwintu trzpienia zaworu. 7

8 Duże zaworyetied Instrukcja obsługi Ilustracja 3. Typowe dławnice GÓRNY CZYSZCZĄCY (ELEMENT 12) GÓRNY CZYSZCZĄCY (ELEMENT 12) DOSZCZELNIACZ DŁAWNICY (ELEMENT 13) PODKŁADKA (ELEMENT 10) SPRĘŻYNA (ELEMENT 8) ADAPTER WKLĘSŁY DŁAWNICY ADAPTER WYPUKŁY ADAPTER WKLĘSŁY DŁAWNICY ADAPTER WYPUKŁY DOSZCZELNIACZ DŁAWNICY (ELEMENT 13) ELEMENT DYSTANSOWY (ELEMENT 8) KOMORY DŁAWNICY (ELEMENT 11) DLA ELEMENTÓW KOMORY DŁAWNICY WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ S31600 LUB S17400 DOLNY CZYSZCZĄCY DOLNY CZYSZCZĄCY DLA WSZYSTKICH INNYCH WYKONAŃ MATERIAŁOWYCH ELEMENTÓW KOMORY DŁAWNICY KOMORY DŁAWNICY (ELEMENT 11) DŁAWNICA POJEDYNCZA PTFE Z PIERŚCIENIAMI TYPU V GÓRNY CZYSZCZĄCY (ELEMENT 12) DOSZCZELNIACZ DŁAWNICY (ELEMENT 13) ADAPTER WYPUKŁY (ELEMENT 31) GÓRNY CZYSZCZĄCY (ELEMENT 12) USZCZELNIAJĄCY (ELEMENT 7) ADAPTER WKLĘSŁY (ELEMENT 32) ROZSTAWCZY (ELEMENT 8) DOSZCZELNIACZ DŁAWNICY (ELEMENT 13) USZCZELNIAJĄCY (ELEMENT 7) KOMORY DŁAWNICY (ELEMENT 11) ROZSTAWCZY (ELEMENT 8) ZESTAW 1 (CIŚNIENIE) ZESTAW 2 (PODCIŚNIENIE) ZESTAW 3 (CIŚNIENIE I PODCIŚNIENIE) DOLNY CZYSZCZĄCY KOMORY DŁAWNICY (ELEMENT 11) B2398 TRZPIEŃ 31,8 i 50,8 mm (1-1/4 i 2 cale) DŁAWNICA PODWÓJNA PTFE Z PIERŚCIENIAMI TYPU V : ZESTAW DŁAWNICY (ELEMENT 6) (2 SZT. DO PODWÓJNEJ DŁAWNICY) TRZPIEŃ 31,8 i 50,8 mm (1-1/4 i 2 cale) PTFE/KOMPOZYT 8

9 Instrukcja obsługi Duże zaworyetied Ilustracja 3. Typowe dławnice (ciąg dalszy) DOSZCZELNIACZ DŁAWNICY (ELEMENT 13) GRAFITOWY TAŚMOWY (ELEMENT 7) DOSZCZELNIACZ DŁAWNICY (ELEMENT 13) GRAFITOWY TAŚMOWY (ELEMENT 7) GRAFITOWY WŁÓKNOWY (ELEMENT 7) GRAFITOWY WŁÓKNOWY (ELEMENT 7) ROZSTAWCZY (ELEMENT 8) KOMORY DŁAWNICY (ELEMENT 11) ROZSTAWCZY (ELEMENT 8) KOMORY DŁAWNICY (ELEMENT 11) DŁAWNICA POJEDYNCZA : PODKŁADKA CYNKOWA O GRUBOŚCI 0,102 mm (0,004 cala). STOSUJE SIĘ TYLKO JEDNĄ POD KAŻDYM PIERŚCIENIEM GRAFITOWYM TAŚMOWYM. A6060 TRZPIEŃ 31,8 i 50,8 mm (1-1/4 i 2 cale) TRZPIEŃ 31,8 i 50,8 mm (1-1/4 i 2 cale) DŁAWNICA PODWÓJNA DŁAWNICA PODWÓJNA GRAFITOWA TAŚMOWO-WŁÓKNOWA Nie dopuścić do zniszczenia powierzchni uszczelniających gniazda w przypadku wypadnięcia zespołu grzyba i trzpienia zaworu podczas wyjmowania go z pokrywy. Podczas podnoszenia pokrywy (element 1, ilustracja 4) upewnić się, że zespół grzyba i trzpienia zaworu pozostaje wewnątrz zaworu na gnieździe lub na trzpieniu zaworu zamontować czasowo nakrętkę blokującą. Nakrętka ta zabezpieczy zespół grzyba i trzpienia zaworu przed wypadnięciem z pokrywy. OSTRZEŻENIE W celu uniknięcia uszkodzenia ciała lub szkód majątkowych na skutek niekontrolowanego ruchu pokrywy, należy zdejmować ją w sposób opisany w następnym kroku. Nie wolno zdejmować zakleszczonej pokrywy przy użyciu narzędzi, które mogą się rozciągać lub gromadzić energię w inny sposób. Gwałtowne uwolnienie zgromadzonej energii może spowodować niekontrolowany ruch pokrywy. Jeśli tuleja skleiła się z pokrywą, ostrożnie wykonywać procedurę demontażu pokrywy. Uwaga Poniższy krok daje również pewność, że ciśnienie medium zostało uwolnione z korpusu zaworu. 4. Nakrętki sześciokątne (element 16, ilustracje 5 lub 6) mocują pokrywę do korpusu zaworu. Odkręcić nakrętki lub śruby mocująceookoło 3 mm (1/8 cala). Następnie rozdzielić ostrożnie pokrywę od korpusu przez uderzenie w pokrywę lub wciskanie właściwego narzędzia między pokrywę a korpus zaworu. Podważyć pokrywę na całym obwodzie do momentu jej oddzielenia. Jeśli ciecz procesowa nie wycieka z połączenia, odkręcić całkowicie nakrętki i ostrożnie podnieść pokrywę (element 1, ilustracja 4). 5. Pokrywę umieścić na powierzchni zabezpieczającej przed zniszczeniem powierzchni uszczelniającej pokrywy. 6. Przy każdorazowym zdjęciu pokrywy, wymienić uszczelkę płaską pokrywy i uszczelki płaskie tulei (elementy 10 i 11, ilustracje 5 i 6). Zdjąć uszczelkę płaską pokrywy. 9

10 Duże zaworyetied Instrukcja obsługi Ilustracja 4. Typowa pokrywa zaworu prostoprzelotowego CU Wyjąć trzpień zaworu i połączony z nim grzyb zaworu z korpusu zaworu i umieścić je na powierzchni chroniącej przed uszkodzeniem. Jeśli grzyb zaworu ma być wykorzystany powtórnie, to trzpień grzyba zaworu i powierzchnie uszczelniające grzyba zaworu zabezpieczyć przed porysowaniem. Tabela 3. Momenty sił dokręcających nakrętki dławnicy dla dławnic bez sprężyny ŚREDNICA TRZPIENIA ZAWORU KLASA CIŚNIENIOWA Minimalny moment obrotowy DŁAWNICA GRAFITOWA Maksymalny moment obrotowy Minimalny moment obrotowy DŁAWNICA PTFE Maksymalny moment obrotowy mm cale Nm LbfSft Nm LbfSft Nm LbfSft Nm LbfSft 31,8 1-1/4 CL150 i 300 CL600 50, CL CL Tabela 4. Momenty sił dokręcających pokrywę do korpusu MOMENT OBROTOWY (1) WIELKOŚĆ ŚRUBY, CALE LICZBA ZWOJÓW GWINTU NA CAL Nm LbfSft 1-1/ / Dla materiałów konstrukcyjnych śrub i nakrętek B7, B7M, B16 i 660. Informacje o momentach sił dokręcających dla innych wykonań materiałowych można uzyskać wfirmie Emerson Process Management. 8. Wkręcić śruby lub śruby dwustronne w gwintowane otwory znajdujące się od góry zespołu tulei (element 3) i ostrożnie wyjąć ją z korpusu zaworu. Zdjąć uszczelkę płaską tulei (element 11). 9. Jeśli konieczna jest dalsza obsługa zespołu gniazdo-zawieradło, należy przejść do rozdziału Obsługa zespołu gniazdo-zawieradło

11 Instrukcja obsługi Duże zaworyetied Aby zabezpieczyć przed uszkodzeniem wnętrze zaworu, ściany komory dławnicy i powierzchnie uszczelniające, należy dokładnie przestrzegać instrukcji zawartych w następnych trzech krokach. 10. Zakryć otwór w korpusie zaworu w celu ochrony powierzchni uszczelniającej przed zarysowaniem i przed dostaniem się ciał obcych do wnętrza zaworu. 11. Zdemontować nakrętki kołnierza dławnicy, kołnierz dławnicy, górny pierścień czyszczący i doszczelniacz dławnicy (elementy 5, 3, 12 i 13, ilustracja 4). Przy pomocy zaokrąglonego pręta lub innego podobnego narzędzia, które nie uszkodzi ścian komory dławnicy, ostrożnie wypchnąć pozostałe części dławnicy z pokrywy od strony zaworu. Oczyścić komorę dławnicy i następujące części metalowe dławnicy. 12. Zbadać, czy gwint trzpienia zaworu i powierzchnia komory dławnicy nie mają żadnych ostrych krawędzi, które mogłyby przeciąć dławnicę. Ostre krawędzie lub zadziory mogą być przyczyną nieszczelności komory dławnicy lub zniszczenia nowej dławnicy. Jeśli stan techniczny powierzchni nie może być poprawiony przy użyciu lekkiego szlifowania lub gładzenia przy użyciu narzędzia podobnego do polerki samochodowych cylindrów hamulcowych, to zniszczone części należy wymienić na nowe. 13. Zdjąć pokrywę zabezpieczającą korpus zaworu i zainstalować nową uszczelkę płaską tulei (element 11, ilustracja 5 i 6), upewniając się, że powierzchnie uszczelniające są czyste i gładkie. 14. Zainstalować części zespołu gniazdo-zawieradło zgodnie z opisem w rozdziale Wymiana zespołu gniazdo-zawieradło. Założyć nową uszczelkę płaską pokrywy (element 10, ilustracja 5 i 6). Uwaga Prawidłowe wykonanie procedury dokręcania w kroku 15 powoduje ściśnięcie uszczelek płaskich tulei (elementy 10 i 11, ilustracja 5 i 6) w sposób odpowiedni do uzyskania szczelności połączenia pokrywa-korpus. Właściwa procedura dokręcania śrub opisana w kroku 15 obejmuje także sprawdzenia, czy gwinty śrub dwustronnych pokrywy są czyste i czy nakrętki sześciokątne są dokręcone równomiernie w sposób naprzemienny. Z powodu charakterystyki ściskania uszczelek, dokręcenie jednej z nakrętek może powodować poluzowanie sąsiedniej. Dokręcenie w sposób naprzemienny powtórzyć kilkukrotnie do uzyskania prawidłowego dokręcenia każdej z nakrętek i uzyskania właściwego uszczelnienia korpus-pokrywa. Uwaga Śruby dwustronne i nakrętki powinny być zamontowane w taki sposób, aby oznaczenia producenta i wykonania materiałowego były dobrze widoczne, umożliwiając łatwe porównanie z materiałami wybranymi i opisanymi w karcie produktu Emerson/Fisher dostarczanej wraz z produktem. OSTRZEŻENIE Wybór nieprawidłowych materiałów śrub dwustronnych i nakrętek lub zastosowanie niewłaściwych części zamiennych może być przyczyną zranienia pracowników lub szkód majątkowych. Nie wolno używać lub składać tego urządzenia wykorzystując śruby dwustronne i nakrętki, które nie są dopuszczone do stosowania przez firmę Emerson/Fisher lub nie znajdują się na karcie dostarczanej wraz z produktem. Zastosowanie niewłaściwych materiałów i części może prowadzić do powstawania naprężeń przekraczających dopuszczalne wartości określone dla konkretnej aplikacji. Śruby należy zamontować tak, aby były widoczne oznaczenia producenta i wykonania materiałowego. W przypadku podejrzeń niezgodności między posiadanymi częściami a częściami dopuszczonymi do stosowania, należy niezwłocznie skontaktować się z firmą Emerson Process Management. 15. Pokryć smarem zapobiegającym zacieraniu gwinty śrub dwustronnych (element 15, ilustracja 5 i 6), nasunąć pokrywę na trzpień i na śruby dwustronne. Śruby dwustronne zabezpieczyć przy użyciu nakrętek (element 16, ilustracja 5 i 6) stosując standardowe procedury dokręcania, tak aby połączenie korpus-pokrywa wytrzymało ciśnienie testowe i warunki procesowe. Wartości momentów sił dokręcających podano w tabeli 4. 11

12 Duże zaworyetied Instrukcja obsługi 16. Założyć nową dławnicę i części metalowe komory dławnicy zgodnie ze schematami dławnic przedstawionych na ilustracji 3. Kolejne części dławnicy wpychać delikatnie do wnętrza komory dławnicy za pomocą gładko zakończonej rurki nałożonej na trzpień zaworu upewniając się, że między dodawane kolejne miękkie części nie dostało się powietrze. 17. Nałożyć doszczelniacz dławnicy, górny pierścień czyszczący i kołnierz dławnicy (elementy 13, 12 i 3, ilustracja 4). Nasmarować śruby dwustronne kołnierza dławnicy (element 4, ilustracja 4) i powierzchnie dociskające nakrętek mocujących kołnierz dławnicy (element 5, ilustracja 4). Założyć nakrętki mocujące kołnierz dławnicy. 18. W przypadku dławnic z dociskiem sprężynowym PTFE z pierścieniami typu V, należy dokręcić wszystkie nakrętki, tak by występ doszczelniacza dławnicy (element 13, ilustracja 4) dotknął do pokrywy. W przypadku dławnic grafitowych, należy najpierw dokręcić wszystkie nakrętki kołnierza dławnicy maksymalnym momentem siły podanym w tabeli 3. Następnie należy poluzować nakrętki i ponownie je dokręcić, tym razem minimalnym zalecanym momentem siły podanym w tabeli 3. W przypadku wszystkich innych typów dławnic należy najpierw dokręcić naprzemiennie małymi krokami wszystkie nakrętki do momentu, gdy jedna z nich nie zostanie dokręcona minimalnym momentem siły podanym w tabeli 3. Następnie dokręcić pozostałe nakrętki kołnierza tak, aby kołnierz dławnicy był ustawiony poziomo i pod kątem 90 do trzpienia zaworu. 19. Zamontować siłownik na korpusie i połączyć trzpienie siłownika i zaworu w sposób zgodny z odpowiednią procedurą opisaną w instrukcji obsługi siłownika. Sprawdzić szczelność wokół doszczelniacza dławnicy po ponownym włączeniu zaworu do procesu technologicznego. W razie konieczności dokręcić nakrętki kołnierza dławnicy. Obsługa zespołu gniazdo-zawieradło Demontaż zespołu gniazdo-zawieradło Jeśli nie podano inaczej, numery części w tym rozdziale są zgodne z oznaczeniami na ilustracji 6 dla zaworów ET i na ilustracji 5 dla zaworów ED. 1. Odciąć zawór regulacyjny od ciśnienia procesowego, zwolnić ciśnienie z obu stron zaworu i spuścić medium procesowe z obu stron zaworu. Jeśli do zaworu podłączony jest siłownik pneumatyczny, to odłączyć zasilanie pneumatyczne, uwolnić ciśnienie z siłownika i zastosować właściwe procedury zabezpieczające przed zranieniem podczas wykonywania prac przy urządzeniu. 2. Zdjąć siłownik i pokrywę zgodnie z krokami od 2 do 5 procedury wymiany dławnicy. Zachować najwyższą ostrożność, abyuniknąć uszkodzenia powierzchni uszczelniających. Jakość powierzchni trzpienia zaworu (element 7) decyduje o szczelności dławnicy. Stan wewnętrznej powierzchni tulei lub zespołu tulei (element 3) stanowi krytyczny czynnik warunkujący gładkie przesuwanie się grzyba zaworu i prawidłowe uszczelnienie na powierzchni styku z pierścieniem uszczelnienia (element 28). Powierzchnie uszczelniające grzyba zaworu (element 2) i pierścienia gniazda (element 9) decydują o szczelności odcięcia przepływu. Przy demontażu należy założyć, że wszystkie te części są w dobrym stanie technicznym. Dlatego należy zabezpieczać je przed uszkodzeniem, chyba że badanie techniczne wykaże ichzły stan techniczny. 3. Części dławnicy można zdemontować. Wymiana ich powinna być wykonana zgodnie z opisem w rozdziale Wymiana dławnicy. 4. Wyjąć zespół trzpienia i grzyba zaworu z korpusu zaworu. Jeśli grzyb zaworu ma być wykorzystany powtórnie, to powierzchnie uszczelniające grzyba zaworu należy zabezpieczyć przed porysowaniem. 5. Zainstalować śruby lub śruby dwustronne w gwintowanych otworach w górnej części zespołu tulei (element 3) i ostrożnie wyjąć ją z korpusu zaworu. Zdjąć uszczelki płaskie (element 10). 6. Wykonać poniższą procedurę: W przypadku zaworów ET (ilustracja 5), zawór ma pierścień uszczelnienia pierścienia gniazda (element 6). Zbadać stan techniczny pierścienia uszczelnienia, w razie konieczność wymienić na nowy. Pierścień gniazda jest wkręcany w tuleję i zabezpieczany przez dwie spoiny punktowe z obu stron tulei. Usunąć spoiny przez ich zeszlifowanie lub ścięcie. 12

13 Instrukcja obsługi Duże zaworyetied W przypadku zaworów ET z opcją HTS1 (ilustracja 7), zawór ma pierścień uszczelnienia pierścienia gniazda (ilustracja 5, 6 lub 7, element 6). Zbadać stan techniczny pierścienia uszczelnienia, w razie konieczność wymienić na nowy. Aby zdemontować pierścień uszczelnienia, najpierw należy zdjąć pierścień mocujący (element 227). Po demontażu pierścienia mocującego można wyjąć kolejno pierścień uszczelnienia (element 6), pierścień dociskowy (element 226) i pierścienie zapobiegające wyciskaniu (element 225). Pierścień gniazda jest wkręcany w tuleję i zabezpieczany przez dwie spoiny punktowe z obu stron tulei. Usunąć spoiny przez ich zeszlifowanie lub ścięcie. D W dolnej części pierścienia gniazda znajdują się dwa gwintowane otwory 3/8 cala UNC. W otwory te wkręcić śruby mocujące. Przy użyciu pręta opierającego się o śruby, wykręcić pierścień gniazda z tulei. W przypadku zaworów ED (ilustracja 6) należy odkręcić śruby mocujące pierścień gniazda (element 49). Zainstalować śruby w nagwintowanych otworach w górnej części pierścienia gniazda (element 9) i ostrożnie wyjąć go z korpusu zaworu. Zdjąć uszczelkę płaską (element 13). 7. Zbadać stan techniczny części, czy nie są zużyte lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający prawidłowe działanie zaworu. Wymienić lub naprawić części zespołu gniazdo-zawieradło zgodnie z procedurami docierania powierzchni uszczelniających lub konserwacji grzyba zaworu. Docieranie powierzchni gniazd We wszystkich zaworach z uszczelnieniem metal-na-metal dochodzi do pewnej określonej nieszczelności. Jeśli nieszczelność staje się zbyt duża, to możliwe jest poprawienie stanu powierzchni uszczelniających grzyba zaworu i pierścienia gniazda przed ich docieranie. (Głębokie zarysowania powinny być usunięte przez obróbkę skrawaniem a nie przez docieranie.) Do docierania należy wykorzystać dobrej jakości pastę polerską gradacji Posmarować pastą dolną część grzyba zaworu. Złożyć zawór do momentu, gdy tuleja lub zespół tulei znajduje się na swoim miejscu, a pokrywa jest dokręcona do korpusu zaworu. Prosty uchwyt można wykonać z odcinka pręta żelaznego umocowanego do trzpienia grzyba zaworu przy użyciu nakrętek. Obracać uchwyt naprzemiennie w obie strony docierając gniazda. Po dotarciu, zdjąć pokrywę i oczyścić powierzchnie docierane. Złożyć zawór w sposób opisany w rozdziale Wymiana zespołu gniazdo-zawieradło i przeprowadzić test szczelności odcięcia przepływu. Jeśli zachodzi potrzeba, ponownie przeprowadzić procedurę docierania. Obsługagrzybazaworu Jeśli nie podano inaczej, numery elementów są zgodne z oznaczeniami na ilustracji 6 dla zaworów ET i na ilustracji 5 dla zaworów ED. W przypadku zaworów z pierścieniem uszczelnienia z PTFE (ilustracja 5, 6 lub 7), podczas wymiany pierścienia uszczelnienia grzyba zaworu (element 28) należy zachować ostrożność, aby nie zarysować powierzchni wyżłobienia pod pierścień w grzybie zaworu ani żadnej powierzchni pierścienia uszczelnienia. Niezachowanie ostrożności może być przyczyną nieprawidłowego uszczelnienia nowego pierścienia. 1. Zdemontować grzyb zaworu (element 2) zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale Rozkładanie. 2. W przypadku zaworów ET, ostrożnie wyjąć lub przeciąć pierścień uszczelnienia (element 28, ilustracja 5, 6 lub 7) z wyżłobienia w grzybie. Zainstalować nowy pierścień uszczelnienia z dociskiem sprężynowym otwartą stroną do góry lub do dołu grzyba, zależnie od kierunku przepływu medium. Otwarta strona pierścienia uszczelnienia musi być skierowana do góry (w stronę siłownika) w przypadku przepływu medium do góry lub skierowana do dołu w przypadku przepływu medium do dołu. W celu zainstalowania pierścienia uszczelnienia należy w pierwszej kolejności pokryć go smarem litowym ogólnego przeznaczenia. Następnie ostrożnie go rozciągnąć inasunąć na krawędź grzyba zaworu. Podczas procedury rozciągania pierścienia należy odczekać, aby materiał z którego jest wykonany (PTFE) mógł popłynąć na zimno. Nie należy gwałtownie rozciągać pierścienia. Rozciąganie pierścienia uszczelnienia podczas nakładania go na grzyb zaworu może spowodować, że będzie wydawał się bardzo luźno pasować do wyżłobienia. Pierścień skurczy się do oryginalnej wielkości po zainstalowaniu grzyba w tulei. 3. W przypadku zaworów ET z opcją HTS1 (ilustracja 5, 6 lub 7), ostrożnie podważyć iwyjąć pierścień uszczelnienia zwyżłobienia w grzybie. Następnie wyjąć pierścień uszczelnienia (element 28), pierścień dociskowy (element 29) i pierścień zapobiegający wyciskaniu (element 219). Zamontować pierścień uszczelnienia i pozostałe części zgodnie z ilustracją 5, 6 lub 7. W przypadku tulei Whisper Trim III, WhisperFlo i standardowych tulei z przepływem do góry, otwarta strona jest skierowana w kierunku trzpienia zaworu. W przypadku tulei z przepływem do dołu, pierścień uszczelnienia należy odwrócić. 13

14 Duże zaworyetied Instrukcja obsługi W przypadku zaworów ET z opcją HTS1, zamontować pierścień uszczelnienia pierścienia gniazda (element 6) w taki sposób, aby strona otwarta skierowana była w kierunku trzpienia zaworu dla tulei Cavitrol III i standardowych tulei z przepływem do dołu. W przypadku tulei Whisper Trim III, WhisperFlo i standardowych tulei z przepływem do góry, odwrócić pierścień uszczelnienia tak, aby jego otwarta strona była skierowana w kierunku odwrotnym niż trzpień zaworu. Smarem litowym ogólnego przeznaczenia pokryć pierścień uszczelnienia (element 6), pierścień dociskowy (element 226), pierścień zapobiegający wyciskaniu (element 225) i pierścień mocujący (element 227), i nasunąć je na pierścień gniazda zgodnie z ilustracją 5, 6 lub 7. Pierścień mocujący umieścić w wyżłobieniu po jednej stronie pierścienia gniazda i ostrożnie nałożyć go na pierścień gniazda. 4. W przypadku zaworów ED, każdy z pierścieni tłokowych (element 28, ilustracja 5, 6 lub 7) składa się z dwóch części; wyjąć obie części. Każdy nowy grafitowy pierścień tłokowy dostarczany jest w postaci jednej części, która musi zostać podzielona na dwie w przybliżeniu równe części. Umieścić pierścień krawędzią na gładkiej, twardej powierzchni i uderzyć w niego młotkiem. Przy umieszczaniu części pierścienia w wyżłobieniu w grzybie zaworu upewnić się, że ułamane końcówki pasują do siebie. Nigdy nie należy używać starego trzpienia (element 7) z nowym grzybem zaworu. Użycie starego trzpienia z nowym grzybem wymaga zawsze nawiercenia nowego otworu pod kołek blokujący w trzpieniu. Wiercenie otworów zmniejsza wytrzymałość trzpienia i może spowodować jego uszkodzenie podczas pracy zaworu. Jednak stary grzyb zaworu może być wykorzystywany z nowym trzpieniem. 5. W celu wymiany trzpienia zaworu (element 7) wybić kołek blokujący (element 8) i odkręcić trzpień z grzyba zaworu. 6. Wkręcić silnie nowy trzpień w grzyb zaworu. Przewiercić otwór w trzpieniu przy użyciu wiertła o średnicy 1/4 cala dla trzpienia o średnicy 31,8 mm (1-1/4 cala) stosowanego w tym zaworze. Otwór w grzybie zaworu wykorzystać do prowadzenia wiertła. Usunąć opiłki i skrawki metalu i wbić nowy kołek blokujący całość zespołu. Wymiana zespołu gniazdo-zawieradło Jeśli nie podano inaczej, to numery elementów są zgodne z oznaczeniami na ilustracji 5 i Wykonać poniższą procedurę: W przypadku zaworów ET: Wkręcić śruby mocujące w dwa otwory gwintowane 3/8 cala znajdujące się w spodniej części pierścienia gniazda (element 9). Wykorzystując śruby i pręt metalowy jako dźwignię, wkręcić pierścień gniazda (element 9) w tuleję (element 3). W przypadku wszystkich wielkości zaworów, przyspawać punktowo pierścień gniazda do tulei starając się jak najmniej nagrzać elementy. Należy wykonać dwie spoiny o długości 6 mm (1/4 cala) położone naprzeciw siebie. Zainstalować pierścień uszczelnienia pierścienia gniazda (element 6) w taki sposób, aby strona otwarta skierowana była w kierunku trzpienia zaworu dla tulei Cavitrol III i standardowych tulei z przepływem do dołu. W przypadku tulei Whisper Trim III, WhisperFlo i standardowych tulei z przepływem do góry, odwrócić pierścień uszczelnienia. Smarem litowym ogólnego przeznaczenia pokryć pierścień uszczelnienia i umieścić go na dolnej stronie pierścienia gniazda. Pierścień mocujący umieścić wwyżłobieniu po jednej stronie pierścienia gniazda i ostrożnie nałożyć go na pierścień gniazda. For ET valves with HST1 option: W przypadku wszystkich wielkości zaworów, przyspawać punktowo pierścień gniazda do tulei, starając się jak najmniej nagrzać elementy. Należy wykonać dwie spoiny o długości 6 mm (1/4 cala) położone naprzeciw siebie. W przypadku zaworów ET z opcją HTS1, zamontować pierścień uszczelnienia pierścienia gniazda (element 6) w taki sposób, aby strona otwarta skierowana była w kierunku trzpienia zaworu dla tulei Cavitrol III i standardowych tulei z przepływem do dołu. W przypadku tulei Whisper Trim III, WhisperFlo i standardowych tulei z przepływem do góry, odwrócić pierścień uszczelnienia tak, aby jego otwarta strona była skierowana w kierunku odwrotnym niż trzpień zaworu. Smarem litowym ogólnego przeznaczenia pokryć pierścień uszczelnienia (element 6), pierścień dociskowy (element 226), pierścień zapobiegający wyciskaniu (element 225) ipierścień mocujący (element 227), i nasunąć je na pierścień gniazda zgodnie z ilustracją 5, 6 lub 7. Pierścień mocujący umieścić wwyżłobieniu po jednej stronie pierścienia gniazda i ostrożnie nałożyć go na pierścień gniazda. W przypadku zaworów ED (ilustracja 6), zainstalować uszczelkę płaską pierścienia gniazda (element 13). Czasowo wkręcić śruby w otwory gwintowane w pierścieniu gniazda (element 9), upewniając się, że powierzchnia uszczelniająca jest skierowana do góry. Włożyć pierścień gniazda do wnętrza korpusu. Wykręcić chwilowo wkręcone śruby. 14

15 Instrukcja obsługi Duże zaworyetied Zabezpieczyć pierścień gniazda (element 9) przy użyciu śrub mocujących (element 49). Dokręcić śruby mocujące naprzemiennie momentem siły 39 NSm dla zaworów NPS 12,14 i Zainstalować uszczelkę płaską tulei (element 11) w zaworze. Czasowo wkręcić śruby w gwintowane otwory w górnej powierzchni zespołu tulei (element 3) dla ułatwienia instalacji zespołu w zaworze. Dopuszczalne jest dowolne osiowe ustawienie tulei lub zespołu tulei względem korpusu zaworu. W przypadku zaworów ET, zachować ostrożność, aby nie uszkodzić powierzchni uszczelniających pierścienia uszczelnianie pierścienia gniazda i tulei podczas przenoszenia ciężkich elementów. Dla ułatwienia włożenia tulei lub zespołu tulei do wnętrza zaworu, można pokryć smarem litowym zewnętrzną powierzchnię pierścienia uszczelnienia pierścienia gniazda. 3. Wsunąć zespół grzyba zaworu (element 2) i trzpienia do tulei. W przypadku zaworów z pierścieniem uszczelnienia, upewnić się, że pierścień uszczelnienia grzyba zaworu (element 28) jest ułożony równomiernie na ścięciu wlotowym na górnej powierzchni tulei lub zespołu tulei. W przeciwnym przypadku może nastąpić zniszczenie pierścienia. W przypadku zaworów z pierścieniami tłokowymi, upewnić się, że pierścienie znajdują się całkowicie wewnątrz wyżłobień i nie wystają poza zewnętrzną średnicę grzyba. 4. Zainstalować uszczelkę płaską pokrywy (element 10). Jeśli dławnica ma być ponownie wykorzystana i nie była demontowana z pokrywy, należy zachować ostrożność aby podczas instalacji pokrywy gwint trzpienia zaworu nie uszkodził dławnicy. 5. Zamontować pokrywę na zaworze i zakończyć składanie wykonując kroki 15 do 19 procedury Wymiany dławnicy ; jeśli nie jest instalowana nowa dławnica pominąć kroki 16 i 17, zastosować się do uwagi przed krokiem

16 Duże zaworyetied Instrukcja obsługi Ilustracja 5. Typowy zawór Fisher EHT TULEJA (ELEMENT 3) GRZYB ZAWORU (ELEMENT 2) USZCZELNIENIA (ELEMENT 28) RZUT A USZCZELNIENIA GRZYBU ZAWORU A : 1 OTWARTA STRONA PIERŚCIENIA USZCZELNIENIA MUSI BYĆ SKIEROWANA W STRONĘ PIERŚCIENIA GNIAZDA W PRZYPADKU PRZEPŁYWU DO DOŁU, A W PRZYPADKU PRZEPŁYWU DO GÓRY MUSI BYĆ SKIEROWANA W STRONĘ SIŁOWNIKA. 16

17 Instrukcja obsługi Duże zaworyetied Ilustracja 6. Typowy zawór Fisher EHD TULEJA (ELEMENT 3) GRZYB ZAWORU (ELEMENT 2) RZUT A PIERŚCIENIE TŁOKOWE GRZYBU ZAWORU PIERŚCIENIE TŁOKOWE (ELEMENT 28) A POKRYĆ SMAREM B

18 Duże zaworyetied Instrukcja obsługi Ilustracja 7. Typowy zawór Fisher ET z opcją HTS B2120-A A6137 / IL 2 PRZEPŁYW DO GÓRY PRZEPŁYW DO DOŁU PIERŚCIENIE ZAPOBIEGAJĄCE WYCISKANIU RZUT A USZCZELNIENIA GRZYBU ZAWORU Z OPCJĄ HTS PRZEPŁYW DO GÓRY PRZEPŁYW DO DOŁU PIERŚCIENIE ZAPOBIEGAJĄCE WYCISKANIU RZUT B USZCZELNIAJACY PIERŚCIENIA GNIAZDA Z OPCJĄ HTS1 A B 18

19 Instrukcja obsługi Duże zaworyetied Ilustracja 8. Fisher Large ED z zespołem gniazdo-zawieradło z uszczelką Bore Seal MOCUJĄCY TŁOKOWY MOCUJĄCY TŁOKOWY TULEJA TULEJA OBSZAR GNIAZDA OBSZAR GNIAZDA GRZYB GRZYB PRZEPŁYW DO DOŁU USZCZELKA BORE-SEAL PRZEPŁYW DO GÓRY USZCZELKA BORE-SEAL Zestaw modyfikacyjny: instalowanie zespołu gniazdo-zawieradło zuszczelką Bore Seal Uwaga W zaworach z zespołem gniazdo-zawieradło z uszczelką Bore Seal wymagana jest większa siła dynamicznasiłownika. Przed instalowaniem zespołu gniazdo-zawieradło z uszczelką Bore Seal w istniejącym zaworze należy skontaktować się zfirmą Emerson Process Management w celu uzyskania szczegółowych informacji o wymaganej sile dynamicznej nowego siłownika. Montaż nowego zespołu grzyb zaworu/pierścień mocujący (z uszczelką grzyba Bore Seal) należy wykonać według poniższej procedury: W celu uniknięcia nieszczelności zaworu po ponownym jego podłączeniu do instalacji należy stosować tylko odpowiednie materiały i metody zabezpieczania wszystkich powierzchni uszczelniających części nowego zespołu gniazdo-zawieradło podczas demontażu poszczególnych części i montażu ich w korpusie zaworu. 1. Specjalnym smarem wysokotemperaturowym pokryć wewnętrzną powierzchnię uszczelki Bore Seal. Pokryć smarem także zewnętrzną powierzchnię grzyba zaworu w miejscu, gdzie musi zostać wciśnięta uszczelka Bore Seal (ilustracja 8). 2. Umieścić uszczelkę Bore Seal w odpowiedniej pozycji, zależnej od kierunku przepływu medium przez zawór. D Uszczelka Bore Seal musi być umieszczona otwartą częścią do góry w zaworze o kierunku przepływu medium do góry (ilustracja 8). D Uszczelka Bore Seal musi być umieszczona otwartą częścią do dołu wzaworzeokierunkuprzepływumediumdodołu (ilustracja 8). 3. Nałożyć uszczelkę Bore Seal na górną powierzchnię grzyba zaworu. Pierścień mocujący pomoże wcisnąć uszczelkę Bore Seal w dół grzyba (ilustracja 8). Nie wciskać na siłę uszczelki Bore Seal na grzyb zaworu. W przypadku konstrukcji oprzepływie medium do dołu, przejść do kroku Przed wciśnięciem uszczelki Bore Seal przy użyciu pierścienia mocującego, na uszczelkę musi zostać nałożone narzędzie instalacyjne (patrz tabela 5.). 19

20 Duże zaworyetied Instrukcja obsługi Ilustracja 9. Narzędzie do instalacji uszczelki Bore Seal F E A B G H D C GE22109-A Tabela 5. Wymiary narzędzia do instalacji uszczelki Bore Seal WIELKOŚĆ GNIAZDA ZAWORU, CALE Wymiary, cale (patrz ilustracja 9) A B C D E F G H NUMER CZĘŚCI 10,00 10,12 9,7 9,80-9,82 10,02-10,00 0,10 0,10 0,32 R,06 GE17914X012 11,00 (1) Nie dotyczy 1. Wymiary można otrzymać w firmie Emerson Process Management 5. Specjalnym smarem wysokotemperaturowym pokryć gwint grzyba. Następnie umieścić pierścień mocujący uszczelkę Bore Seal i dokręcić go przy użyciu odpowiedniego narzędzia, takiego jak klucz taśmowy. W przypadku konstrukcji zprzepływem do dołu, przejść do kroku Wyjąć pierścień mocujący a następnie narzędzie do instalacji. Umieścić ponownie pierścień mocujący uszczelkę Bore Seal na grzybie i dokręcić go przy użyciu odpowiedniego narzędzia, takiego jak klucz taśmowy. 7. Używając odpowiedniego narzędzia, takiego jak punktak, rozbić gwint w jednym punkcie w górnej części grzyba zaworu (ilustracja 10). Spowoduje to zablokowanie pierścienia mocującego uszczelkę Bore Seal. 8. Zainstalować nowy zespół grzyb/pierścień mocujący z uszczelką Bore Seal na nowym trzpieniu postępując zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale Wymiana zespołu gniazdo-zawieradło w niniejszej instrukcji obsługi. 9. Zainstalować pierścienie tłokowe zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale Wymiana zespołu gniazdo-zawieradło w niniejszej instrukcji obsługi. 10. Zdjąć istniejący siłownik zaworu i pokrywę zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale Wymiana dławnicy w niniejszej instrukcji obsługi. Nie wolno wyjmować trzpienia zaworu z grzyba zaworu, jeśli nie planuje się wymiany trzpienia zaworu na nowy. 20

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push www.sanha.com 2 INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push 1. Ogólne informacje techniczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie mają aktualne warunki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie... Instrukcja obsługi

Zastosowanie mają aktualne warunki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie... Instrukcja obsługi Zastosowanie mają aktualne warunki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie... Instrukcja obsługi S-10, S-11 Przetwornik ciśnienia www.wikapolska.pl WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Instrukcja montażu Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Spis treści WSTĘP 1 Przewodnik po instrukcji...2 1.1 Dokumentacja produktu...2 1.2 Powiązane dokumenty...2 1.3 Objaśnienia symboli...2 2 Opis

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Solo System dźwiękowy TV

Solo System dźwiękowy TV Solo System dźwiękowy TV Podręcznik użytkownika Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wprowadzenie Dziękujemy... 6 Rozpakowywanie... 6 Instalacja systemu Krok 1: Ustaw system... 7 Krok 2: Podłącz

Bardziej szczegółowo

) N T E L I G E N T N E S P R Ç O N E G O

) N T E L I G E N T N E S P R Ç O N E G O > Złote reguły instalacji > Wskazówki do instalacji > Obszary zastosowania Przed przystąpieniem do instalacji systemu Transair należy upewnić się, czy strefa wokól nie jest zagrożona wybuchem (przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania mierników CCM. Określenie zawartości wody metodą karbidową

Instrukcja użytkowania mierników CCM. Określenie zawartości wody metodą karbidową Instrukcja użytkowania mierników CCM Określenie zawartości wody metodą karbidową Oznaczanie zawartości wilgoci Szybko. Prosto. Niezawodnie. www.radtke-messtechnik.com KODY QR DO NASZEGO WIDEO SZKOLENIOWEGO

Bardziej szczegółowo

Wyspa zaworowa typ 10 CPV, Compact Performance

Wyspa zaworowa typ 10 CPV, Compact Performance Wyspa zaworowa typ 10 CPV, : Maksymalny przepływ przy minimalnych gabarytach Montaż bezpośredni na innych elementach Krótkie długości przewodów, krótsze czasy cyklu Szeroki asortyment funkcji zaworów Rozbudowany

Bardziej szczegółowo

Pompy i Systemy. Program produktów. Przedsiębiorstwo, technika i obszary zastosowania. NETZSCH Pumps & Systems Solutions you can trust

Pompy i Systemy. Program produktów. Przedsiębiorstwo, technika i obszary zastosowania. NETZSCH Pumps & Systems Solutions you can trust Pompy i Systemy Program produktów Przedsiębiorstwo, technika i obszary zastosowania NETZSCH Pumps & Systems Solutions you can trust Przedsiębiorstwo Grupa NETZSCH Holding NETZSCH Od 1873 firma NETZSCH

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

Praca na dachach. Health and Safety Executive

Praca na dachach. Health and Safety Executive Health and Safety Executive Praca na dachu może być niebezpieczna. Upadki z wysokości są najczęstszą przyczyną zgonów i poważnych obrażeń w budownictwie, a dekarze stanowią największą, bo 24-procentową,

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE CJI,

PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE CJI, PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ WOD ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE INSTRUKCJ UKCJA INSTALA ALACJI CJI, UŻYTK TKOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI 1 UWAGA! Niniejsza instrukcja zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Domowy Alarm Gazowy DAG-11

Domowy Alarm Gazowy DAG-11 Domowy Alarm Gazowy DAG-11 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

OKRĄGŁY BASEN STELAŻOWY MODELE 305 732 CM

OKRĄGŁY BASEN STELAŻOWY MODELE 305 732 CM WAZNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Przeczytaj i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami zanim zaczniesz montaż i użytkowanie basenu. OKRĄGŁY BASEN STELAŻOWY MODELE 305 732 CM INSTRUKCJA OBSŁUGI Firma INTEX

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258 Deutsches Institut für Bautechnik Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontrolny ds. techniki budowlanej Instytucja prawa

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane 11 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo