System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: Strona 1 z 40

2 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został pomyślany jako środek odstraszający. Konieczne są dodatkowe środki w celu zapobiegania i utrudnienia prób włamania i kradzieży. Można uzyskać wszystkie niezbędne informacje na ten temat w lokalnym posterunku policji. Przed podłączeniem i uruchomieniem systemu po raz pierwszy należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi pomoże uniknąć błędów urządzenia oraz zapewni możliwość wykorzystania wszystkie możliwości technicznych tego systemu alarmowego OLYMPIA Protect Zrzeczenie się odpowiedzialności Nie możemy zagwarantować, że informacje, które odnoszą się do właściwości technicznych tego zawartych w tym dokumencie pozostaną poprawne. Produkt i jego wyposażenie opisane w niniejszym dokumencie podlegają ciągłej poprawie i rozwojowi. Z tego powodu zastrzegamy sobie prawo do zmiany komponentów, akcesoriów, parametrów technicznych, wraz z odpowiednią dokumentacją produktu opisanego w niniejszym dokumencie w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Przeznaczenie Bezprzewodowe systemy alarmowe z Serii OLYMPIA Protect 9061 umożliwiają monitorowanie pomieszczeń i budynków, o ile lokalne warunki pozwalają na niezawodne podłączenie do czujników (np. kontaktron drzwi / kontaktron okienny, czujnik dymu). Ponadto, wszystkie okna i drzwi muszą być wyposażone w styki drzwi / okna. Warunkiem zgodności z przeznaczeniem poprawnie zainstalowanie Protect 9061 oraz postępowanie według załączonej instrukcji operacyjnej. Każde inne zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem. Nieautoryzowane modyfikacje lub przebudowy, nie opisane w niniejszej instrukcji operacyjnej nie są dozwolone i mogą spowodować uszkodzenie produktu. Ponadto nie mogą być wykluczone zagorzenia takie jak zwarcie, pożar, porażenie prądem itp. Strona 2 z 40

3 Cechy produktu / zakres dostawy Cechy produktu Bezprzewodowy system alarmowy z funkcjami alarmowymi, połączeniem alarmowym, monitoringiem i funkcjami głosowymi. Funkcja zdalnej aktywacji zewnętrznych syren alarmowych. Zintegrowany moduł telefonujący GSM z funkcją wysyłania wiadomości alarmowych za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej. Do 10 numerów telefonicznych i 1 alarm numeru alarmowego. Komunikaty dla alarmowego połączenia telefonicznego ustawiane osobno dla każdego podłączonego czujnika, do max. 10 sekund długości. Automatyczne wybieranie następnego numeru, gdy wybrany numer jest zajęty. Funkcja zestawu głośnomówiącego na stacji bazowej w przypadku SOS. Duży wyświetlacz LCD, 1 linia numeryczna w 7 segmentów do 24 znaków, 1 linia alfanumeryczna, matryca punktowa do 13 znaków 5x7, 11 ikon jako wskaźniki stanu. Wyświetlacz podświetlany w kolorze żółtym i niebieskim. Ostrzeżenie w przypadku niskiego stanu naładowania akumulatora (jednostki bazowej i wszystkich zarejestrowanych czujników). Zasilanie awaryjne w stacji bazowej. Jednostka bazowa z funkcją centrum zdalnego sterowania. Gotowy do pracy z max. 32 czujnikami. Prosta integracja nowych detektorów czujników / dymu, Plug-and-Play. Strona 3 z 40

4 Zakres dostawy Jednostka podstawowa 1 Zasilacz 1 Zdalne sterowanie 1 Baterie 3x AAA alkaliczna CR V litowa 1x Materiały montażowe Śruby, kołki, taśma klejąca Instrukcja obsługi 1 Proszę dokładnie sprawdzić zawartość opakowania. Jeśli czegoś brakuje lub zostało uszkodzone podczas transportu, nie należy podłączać systemu alarmowego do pracy! W takich przypadkach należy skontaktować się z punktem sprzedaży, z dowodem zakupu lub do centrum serwisowego Olimpia. UWAGA: Należy zachować opakowanie w bezpiecznym miejscu, aby chronić sprzęt przed uszkodzeniem lub w wypadku wysyłania w przyszłości. UWAGA: Ta instrukcja operacyjna dotyczy jednostki podstawowej z systemem alarmowym. Czujniki są opisane w oddzielnych instrukcjach. Strona 4 z 40

5 Informacje o bezpieczeństwie Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Należy przestrzegać następujących wskazówek dotyczących bezpieczeństwa aby bezprzewodowy system alarmowy mógł być używany bezpiecznie i niezawodnie: Jeśli nie jesteś pewien lub masz jakieś wątpliwości co do sposobu funkcjonowania sprzętu podczas montażu i instalacji, należy skontaktować się ze specjalistą. Nigdy nie otwieraj urządzenia! Nigdy nie używaj urządzenia, gdy jest mokro lub w pobliżu wody. Naprawa uszkodzonego sprzętu musi być zawsze wypełniona przez autoryzowanych serwisantów. Nie wolno dotykać wtyczki zasilacza wilgotnymi rękami. Jeśli wtyczka zasilacza wykazuje oznaki uszkodzeń, odłącz bezpiecznik w skrzynce bezpieczników, praz odpowiednią wtyczkę z gniazdka zasilania. Bezprzewodowy system alarmowy i materiały opakowaniowe nie mogą być używane jako zabawki dla dzieci. UWAGA: Ta instrukcja zawiera ważne informacje na temat konfiguracji OLYMPIA Protect Instrukcja musi być dołączona do urządzenia, jeśli zostanie przekazane dla innych użytkowników. Strona 5 z 40

6 Jednostka telefonująca GSM Jednostka GSM - funkcjonowanie jednostki telefonującej Jednostka telefonująca umożliwia wybieranie telefonu za pomocą modułu sieci GSM (dual band, 900/1800 MHz) oraz nawiązuje połączenie pomiędzy systemem alarmowym OLYMPIA Protect 9061 i siecią telefonii komórkowej. Karta SIM (nie zawarta w dostawie) W celu eksploatacji jednostki telefonującej GSM potrzebna jest karta SIM z telefonu komórkowego operatora. To nie jest urządzenie dostarczone w zestawie. Porada: System alarmowy może być również obsługiwany bez użycia karty SIM. Jednakże, w przypadku alarmu nie będzie możliwości powiadomienia alarmowego za pośrednictwem połączenia komórkowego! W przypadku korzystania z karty prepaid, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie: Karta musi być uzupełniana w regularnych odstępach czasu. Zwykle karty muszą być opłacone z góry, w przeciwnym razie są one zablokowane. Po szczegóły skontaktuj się z operatorem komórkowym. Odblokowanie karty SIM Karty SIM są zazwyczaj zabezpieczone przed nieautoryzowanym użyciem za pomocą 4- cyfrowego kodu PIN. Gdy karta SIM jest używana po raz pierwszy, musi być odblokowana. 1. Jeśli karta SIM jest zablokowana przed wykorzystaniem przez kod PIN, pojawi się na wyświetlaczu SIM Card PIN. 2. Wprowadź kod PIN otrzymał wraz z kartą SIM. 3. Gdy PIN został wprowadzony poprawnie, pojawia się Search PIN zostanie zapisany na stałe. Jeżeli włożysz kartę SIM ponownie lub ponownie podłączyć jednostkę podstawową, PIN nie musi być wprowadzony. Nieprawidłowe wprowadzenie kodu PIN, spowoduje że pojawi się na wyświetlaczu Enter again. Wpisz ponownie PIN. Jeśli wprowadzisz kod PIN nieprawidłowo trzy razy, SIM Locked pojawi się na wyświetlaczu. W tym przypadku należy skontaktować się z operatorem telefonu komórkowego, aby odblokować kartę SIM. Strona 6 z 40

7 Jeśli karta SIM nie jest kartą GSM, pojawia się na wyświetlaczu SIM Error. Funkcja przypomnienia Na wyświetlaczu pojawi komunikat Check SIM z dniem 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia. Sprawdzanie stanu kredytowego karty 4. Gdy pojawi się komunikat przypominający Check SIM, należy wprowadzić kod dostępu dla danego urządzenia. Zatwierdź, naciskając. 5. Na wyświetlaczu pojawi się SIM Service #. 6. Wprowadź numer usługi dostawcy telefonu komórkowego. Zatwierdź, naciskając. Numer usługi zostanie wybrany. 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami operatora telefonu komórkowego. 8. Naciśnij przycisk, aby zakończyć połączenie. Możesz poprosić operatora o podanie statusu w dowolnym momencie za pomocą menu. 2. Menu otwiera się przyciskiem Menu. 3. Wybierz opcję Check SIM #. Zatwierdź, naciskając. 4. Na wyświetlaczu pojawi się SIM Service #. 5. Wprowadź numer usługi dostawcy telefonu komórkowego. Zatwierdź, naciskając. Numer usługi zostanie wybrany. 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami operatora telefonu komórkowego. 7. Naciśnij przycisk, aby zakończyć połączenie. Strona 7 z 40

8 Zapobieganie zablokowania karty SIM Większość kart prepaid może być używana w pewnym okresie czasu dopóki są opłacone, w przeciwnym razie są one zablokowane. Możesz użyć funkcji żądania odczytu sytuacji kredytowej, aby nawiązać połączenie zwracające informację o sytuacji kredytowej karty. UWAGA: Skontaktuj się ze swoim dostawcą GSM dla szczegółów w sprawie terminów, w których musi być przedpłacona Twoja karta SIM. 2. Otwórz Menu naciskając krótko przycisk. 3. Wybierz opcję Check SIM $. Zatwierdź, naciskając. 4. Na wyświetlaczu pojawi się SIM Service #. 5. Wpisz numer swojego stacjonarnego telefonu lub telefonu komórkowego. Zatwierdź naciskając. Numer zostanie wybrany. 6. Odbierz połączenie na swoim telefonie stacjonarnym lub komórkowym. 7. Naciśnij przycisk, aby zakończyć połączenie. Instalacja Informacje o wyborze miejsca instalacji Strona 8 z 40

9 Jednostka bazowa powinna zostać zainstalowana lub umieszczona w centralnym miejscu (np. w korytarzu mieszkania / domu) w stosunku do obszaru, który ma być monitorowany, aby zachować wszystkie ścieżki transmisji jak najkrótszymi. Umieść jednostkę bazową w miejscu, w którym prawidłowo zainstalowane gniazdo zasilania (230 V / 50 Hz) jest dostępne. Upewnij się, że stacja bazowa może otrzymać wystarczająco silny sygnał z sieci komórkowej. Wybierz lokalizację w obszarze monitorowanym, aby upewnić się, że żaden intruz nie może zbliżać się do jednostki bazowej. Jednostki bazowej i zasilacza nie wolno stosować w wilgotnych pomieszczeniach (piwnica, łazienka, itp.) lub w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła. Jednostka bazowa nie może być zainstalowana w bezpośrednim sąsiedztwie dużych metalowych przedmiotów lub źródeł zakłóceń elektrycznych, ponieważ zmniejsza to zasięg transmisji. Przykłady źródeł zakłóceń Metalowe przedmioty Grzejniki Lustra Betonowe ściany zbrojone Drzwi metalowe Źródła zakłóceń elektrycznych Systemy głośnikowe Silniki Nieekranowane urządzenia elektryczne Przygotowanie i podłączenie jednostki bazowej Strona 9 z 40

10 1. Za pomocą śrubokręta odkręć śrubę w komorze baterii i gniazda przyłączeniowego na spodzie stacji bazowej. 2. Zdejmij pokrywę z komory baterii i gniazdo zasilania. 3. Przesuń uchwyt karty SIM w lewo, aby go odblokować (A). 4. Obróć uchwyt do góry i włóż kartę SIM do uchwytu (B). 5. Obróć uchwyt z kartą SIM z powrotem i przesuń uchwyt w prawo, aby go zablokować (C) 6. Włóż trzy baterie alkaliczne AAA w komorze baterii (należy zwrócić uwagę na prawidłową biegunowość). 7. Jeżeli system alarmowy ma być eksploatowany bez anteny zewnętrznej (opcja), przełącznik anteny musi być przełączony na lewo i ustawić na Int. Strona 10 z 40

11 8. Podłącz wtyczkę zasilacza do jednostki bazowej. 9. Załóż pokrywę komory baterii i gniazdo zasilania. 10. Włóż i dokręcić śrubę mocującą. Strona 11 z 40

12 Testowanie modułu GSM UWAGA: Test modułu GSM ma na celu sprawdzenie czy alarm jest aktywowany za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej. 2. Otwórz Menu naciskając krótko przycisk. 3. Wybierz opcję Check SIM $. Zatwierdź, naciskając. 4. Na wyświetlaczu pojawi się SIM Service #. 5. Wpisz numer swojego telefonu stacjonarnego lub telefonu komórkowego. Zatwierdź naciskając. Numer zostanie wybrany. 6. Odbierz połączenie na swoim telefonie. 7. Naciśnij przycisk, aby zakończyć połączenie. Strona 12 z 40

13 Pozycjonowanie jednostki bazowej Możliwe jest ustawienie urządzenia w sposób dogodny dla użytkownika, w pozycji pochylonej na stole lub biurku. Aby to zrobić, należy wysunąć dwie podpórki (1) w zagłębieniach wspornika montażu (2) z tyłu jednostki centralnej. Montaż ścienny Po znalezieniu odpowiedniej lokalizacji dla stacji bazowej, można rozpocząć instalację. OSTRZEŻENIE: Zagrożenie życia przez porażenie prądem elektrycznym lub wybuch gazu. Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić przewodów elektrycznych lub rur gazowych. UWAGA: Zwróć uwagę na rury wodociągowe. 1. W miejscu instalacji, włóż w otwory w ścianie dwie śruby w odległości 100 mm od siebie. (Może być konieczne najpierw wywiercić otwory, a następnie włożyć kołki, w których należy wkręcić śruby, w zależności od właściwości ściany. 2. Wkręć śruby w ścianie za pomocą śrubokręta zostawiając ok. 3 mm odległość od dolnej krawędzi łba śruby do ściany. 3. Zawieś jednostkę bazową na śrubach. 4. Podłącz wtyczkę zasilacza do prawidłowo zainstalowanego gniazdka 230 V / 50 Hz. Jednostka bazowa jest gotowa do użycia. Strona 13 z 40

14 Elementy obsługi i wskaźniki Jednostka bazowa wyposażona jest w przycisk SOS (alarmowy) w sytuacjach awaryjnych i przycisk napadu do stosowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia. Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania wyposażony jest w przycisk, który może być skonfigurowany jako połączenie alarmowe lub przycisk paniki (patrz Konfiguracja). Naciskając przycisk napadu wywołany jest natychmiastowy sygnał akustyczny, przeznaczony jako środek odstraszający, niezależnie od tego, czy system alarmowy jest aktywny lub nieaktywny. Alarm akustyczny można wyłączyć za pomocą stacji bazowej lub bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania. Naciśnięcie przycisku uaktywnia wewnętrzny moduł GMS, o ile zostały wprowadzone numery telefonów i zapisane wcześniej (patrz "Konfiguracja jednostki wewnętrznej telefonu z funkcją wybierania GSM). Jednostka jest włączona, niezależnie od tego, czy system alarmowy jest uzbrojony lub rozbrojony. Numer alarmowy zostanie wybrany, i łączy się następnie kolejno do 10 zapisanych numerów telefonów. Poprzez wysłaną wiadomość głosową OLYMPIA Protect 9061 żąda od abonenta naciśnięcia przycisku [1] na jego telefonie. Funkcja zestawu głośnomówiącego zostanie automatycznie aktywowana na bazie OLYMPIA Protect 9061 i umożliwi komunikację między rozmówcą a wybranym abonentem. Strona 14 z 40

15 Przycisk Funkcja Przycisk alarmowy: Włącza wewnętrzny moduł wybierania telefon GSM Potwierdzenie Przycisk napadu: Wyzwala akustyczny sygnał alarmowy Otwórz menu; przewiń w górę w menu; zwiększenie głośności w trybie głośnomówiącym Otwórz funkcję Location Key dla numerów telefonów; przewiń w menu; zmniejszenie głośności w trybie głośnomówiącym Tryb rozbrojony: System zostaje wyłączony; zamknięcie menu; zatrzymanie odliczania Tryb cichy: system jest uzbrojony; gdy alarm jest uruchomiony, wewnętrzna jednostka wybierania numeru telefonu jest aktywna; usuwanie cyfr i liter Tryb alarmu: system jest aktywny; przy włamaniu, akustyczny sygnał alarmowy i wewnętrzna jednostka wybierania numeru telefonu jest aktywna są aktywowane W trybie Home: system jest aktywny; przy włamaniu: sygnał dźwiękowy alarmu jest aktywowany 0-9, *, # * Przyciski numeryczne:. On naciskając przycisk # więcej niż 3 sek, aktywowana jest 2 sekundowa pauza wybierania numeru W trybie tekstowym: Przełączanie między wielkimi i małymi literami # à á â Ç /% * # $ i 1 Space -?! 1. :; "'<=> () {} _ 2 A B C 2 ^ a Q a b c 2 a * g 3 3 D E F e e e e d e f 3 e e e e 4 4 G H I I I I 1 g h i 4 I I 1 I 5 J K L 5 j k l 5 6 M N O 6 N o o o o o 6 m n n o o o o 7 P Q R S 7 g p q r s 7 G 8 T U V 8 u u u u t u v 8 u u u u 9 W X Y Z 9 W X Y Z 9 Strona 15 z 40

16 Wyświetlacz Znaczenie Wyjaśnienie Sieć komórkowa Tryb cichy pełny sygnał, słaby sygnał brak sygnału Jeśli włączy się alarm, nie zostanie wydany alarm akustyczny; moduł GSM wybierający numer jest włączony. Tryb alarmu Jeśli włączy się alarm; zostanie wydany alarm akustyczny; moduł GSM wybierający numer jest włączony. Tryb domowy Jeśli włączy się alarm; zostanie wydany alarm akustyczny SOS Połączenie alarmowe Moduł GSM wybierający numer jest włączony Opóźnienie Czas opóźnienia jest włączony. Blokada klawiatury Blokada klawiszy jest włączona. Wewnętrzny moduł telefonujący GSM - wybieranie aktywowane. Nawiązywane jest połączenie. Tryb nagrywania Wiadomość głosowa jest nagrywana. Pamięć numerów Wskazuje na miejsce w pamięci numeru telefonu. Ikona zapisania Wskaźnik baterii Przegląd wskaźników LED Pojemność baterii jednostki bazowej jest niska. Górna dioda LED (czerwona) Z zasilaczem Dolna dioda LED (żółta) Górna dioda LED (czerwona) Bez zasilacza Dolna dioda LED (żółta) Tryb cichy Zapala się Miga Z Miga Tryb alarmu Miga Z Miga Z W trybie domowym Zapala się Zapala się Z Zapala się Tryb nieaktywny Zapala się Z Z Z Strona 16 z 40

17 Przypisanie funkcji do przycisków, pilot zdalnego sterowania Przycisk Funkcja Połączenie alarmowe lub funkcja napadu (może być opcjonalnie skonfigurowane na stacji bazowej). Przycisk włącza wewnętrzny moduł wybierania telefon GSM Tryb alarmu: system jest aktywny; przy włamaniu, akustyczny sygnał alarmowy i wewnętrzna jednostka wybierania numeru telefonu jest aktywna są aktywowane W trybie Home: system jest aktywny; przy włamaniu: sygnał dźwiękowy alarmu jest aktywowany Wyłączanie blokady na jednostce bazowej; Zatrzymanie sygnału alarmowego; Przełączenie systemu alarmowego nieaktywne. Tryb cichy aktywowany po naciśnięciu przycisków Alarm i Home jednocześnie. Strona 17 z 40

18 Struktura menu Strona 18 z 40

19 Konfiguracja Informacje ogólne UWAGA: Przed rozpoczęciem pracy z jednostką podstawową, należy dezaktywować funkcję blokady. Potrzebny jest 4-cyfrowy kod, aby to zrobić. Domyślne, specyficzny kod znajduje się w komorze baterii jednostki bazowej. Blokada klawiatury ponownie aktywowana automatycznie, gdy żaden przycisk nie zostanie wciśnięty przez okres 10 sekund. Można również włączyć funkcję blokady klawiszy ręcznie przez naciśnięcie przycisku. Przyciski SOS i napadu są wyłączone z funkcji blokady klawiatury i zawsze są funkcjonalne! Działanie: Otwórz Menu poprzez krótkie wciśnięcie. Nawiguj po menu za pomocą przycisków strzałek i. Potwierdź wybór i wpisy, naciskając przycisk. Jeśli wartości są ustawione w danych Menu, są one akceptowane i zapisane. Tekst lub liczby, które zostały wprowadzone mogą być skorygowane przez naciśnięcie przycisku. Naciśnij krótko aby przejść o jeden poziom menu wstecz. Jeśli żaden przycisk nie zostanie wciśnięty przez okres 10 sekund, menu zostanie automatycznie zamknięte, a klucz blokady aktywowany. Strona 19 z 40

20 Wybór języka Istnieje szereg dostępnych języków do wyboru: 2. Otwórz Menu poprzez krótkie wciśnięcie. 3. Wybierz opcję menu Language (Język). Zatwierdź, naciskając. 4. Wybierz wymagany język przez naciśnięcie i. 5. Zatwierdź, naciskając. Menu główne pojawia się na wyświetlaczu. 6. Zamknij menu, naciskając przycisk. Zmiana kodu dostępu Postępuj w następujący sposób, aby zmienić kod dostępu: 2. Otwórz Menu poprzez krótkie wciśnięcie. 3. Wybierz z menu opcję Code Entry. Zatwierdź, naciskając. Kod domyślny pojawi się na wyświetlaczu. Pierwsza cyfra kodu będzie migać. Wprowadź 4-cyfrowy kod dostępu. 4. Zanotuj swój indywidualny kod dostępu i trzymaj go w bezpiecznym miejscu. 5. Zatwierdź, naciskając. Menu główne pojawi się na wyświetlaczu. 6. Zamknąć menu naciskając. Strona 20 z 40

21 Ustawianie daty / godziny 2. Otwórz Menu poprzez krótkie wciśnięcie. 3. Wybierz opcję menu Date/Time. Zatwierdź, naciskając. 4. Wyświetlacz pokaże: Za pomocą klawiatury jednostce bazowej, wprowadź dzień, miesiąc i rok. Zatwierdź, naciskając. 6. Wyświetlacz pokaże: 00: Wprowadź godziny i minuty. 8. Zatwierdź, naciskając. Menu główne pojawi się na wyświetlaczu. 9. Zamknij menu, naciskając przycisk. Wiadomości wychodzące UWAGA: Możesz nagrać indywidualną wiadomość do max. 10 sekund dla każdego czujnika (styk drzwi / okna, czujniki dymu). Standardowy komunikat zastępuje indywidualne wiadomości głosowe i jest odtwarzany, gdy moduł telefonu GSM jest aktywny! Postępuj w następujący sposób, aby nagrać pojedyncze wiadomości dla każdego odpowiedniego czujnika: 2. Otwórz Menu poprzez krótkie wciśnięcie. 3. Wybierz z menu opcję Review. Zatwierdź, naciskając. 4. Wybierz odpowiedni czujnik przez naciśnięcie i. Zatwierdź, naciskając. 5. Pierwsza litera wybranego czujnika zamiga. Możesz zmienić nazwę czujnika (np. DrzwiBalkonu, OknoKuchenne itp.). Potwierdź przyciskiem. Strona 21 z 40

22 6. Tekst lub liczby, które zostały wpisane mogą zostać usunięte przez naciśnięcie przycisku. 7. Pojawia się na wyświetlaczu Voice Record. Potwierdź przyciskiem 8. Wypowiedz swoją indywidualną wiadomość głosową dla wybranego czujnika do urządzenia (np. DrzwiBalkonu). 9. Naciśnij przycisk, aby potwierdzić zapis wiadomości i zakończyć nagrywanie. UWAGA: Jeśli nie potwierdzisz naciskając zakończone po 10 sekundach., nagrywanie zostanie automatycznie 10. Indywidualna wiadomość głosowa zostanie odtworzona. Menu główne pojawi się na wyświetlaczu. 11. Zamknij menu, naciskając przycisk. Aktywacja wewnętrznego modułu GSM za pomocą funkcji OGM UWAGA: Karta SIM musi być zainstalowany w celu wykorzystania modułu GSM Wewnętrzny moduł GSM jest wyłączony, jeśli żadne numery telefonów nie zostały wprowadzone i zapisane. Można wprowadzić maksymalnie 10 indywidualnych telefonicznych lub telefonów komórkowych dla osób kontaktowych, takich jak krewni, znajomi lub sąsiedzi. W przypadku alarmu, wewnętrzna jednostka wybierze numer telefonu GSM automatycznie w kolejności ich zgłaszania (zaczynając od miejsca w pamięci 0) i komunikuje się stan za pomocą komunikatów głosowych przypisanych do odpowiednich czujników. W przypadku sygnału "zajęte" lub w przypadku braku połączenia, zostanie wybrany następny numer automatycznie. Wykonane zostaną 3 cykle wybierania w przypadku braku połączenia. Jednostka wewnętrzna telefonu GMS wybieranie zostanie wyłączona, gdy abonent z którym zostanie nawiązane połączenie odbierze i naciśnie klawisz numeryczny [1] na swoim telefonie, lub gdy 3 cykle wybierania zostaną zakończone. UWAGA: Zapisz tak wiele numerów telefonów, jak to jest możliwe. To zwiększa prawdopodobieństwo dotarcia do osoby kontaktowej w przypadku alarmu. Jeśli, na przykład, zapiszesz tylko dwa numery telefonów, a oba są zajęte podczas wywołania alarmu, cykl wybierania szybko dobiegnie końca! Strona 22 z 40

23 UWAGA: Nie zapomnij poinformować osób kontaktowych, że będą wezwane przez system alarmowy automatycznie, oraz ustal sekwencję czynności, jeśli alarm wystąpi. Rekordy pamięci 0-9 (przyciski (0) do (9WXYZ)) są dostępne do wprowadzenia do 10 numerów telefonów. Każdy numer telefonu może składać się z maksymalnie 24 znaków / cyfr. Ponadto, nazwa może składać się z maksymalnie 13 znaków / liter i może być przypisana do każdego numeru telefonu. UWAGA: Nieuzasadnione wezwanie policji, straży pożarnej i ratownictwa może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności! Aby zapisać numery telefonów: 2. Naciśnij przycisk. Location Key pojawi się na wyświetlaczu. 3. Wybierz lokalizację pamięci (przycisk (0) - (9WXYZ)). Jeśli nie jest jeszcze zapisany żaden numer telefonu, pojawia się informacja Empty na wyświetlaczu. Zatwierdź, naciskając. 4. Wprowadź numer telefonu wraz z kodem dostępu. Zatwierdź, naciskając. 5. Wprowadź nazwę związaną z numerem telefonu. Zatwierdź, naciskając. 6. Naciśnij, aby wyjść z menu. Po wprowadzeniu numerów telefonów, upewnij się, że są one prawidłowo przypisane do połączeń alarmowych. Można to zrobić poprzez uruchomienie cichego alarmu ( Silent mode ). Numery telefonów które zostały podane będą wybierane po kolei w zaprogramowanej kolejności. 2. Po naciśnięciu przycisku, tryb cichy ( Silent mode ) zostanie włączony. Tryb cichy jest wskazywany na wyświetlaczu przez ikonę () po wygaśnięciu opóźnienia w uzbrojeniu alarmu. 3. Teraz uruchom cichy alarm za pomocą jego styków drzwi lub okna (np. otwarcie drzwi / okna przy uzbrojonym alarmie). Strona 23 z 40

24 UWAGA: Kiedy aktywny jest tryb cichy, nie wystąpi sygnał alarmowy. Wyświetlacz zaświeci się na żółto i wskaże, który czujnik został uruchomiony. Moduł GSM po wygaśnięciu opóźnienia w uzbrojeniu alarmu zostaje aktywowany. Abonent odbierze połączenie i odsłucha indywidualną wiadomość nagraną dla wybranego czujnika. Abonent zostanie poproszony, aby nacisnąć klawisz numeryczny [1] na swoim telefonie. Funkcja monitoringu (nasłuchu przez jednostkę bazową) zostanie aktywowana. Funkcja ta umożliwia abonentowi nasłuch pomieszczenia, w którym znajduje się jednostka podstawowa. Jeśli abonent nie zainicjuje funkcji w ciągu 24 sekund, następny numer zostanie automatycznie wybrany. Tryb cichy jest wyłączany przez naciśnięcie przycisku na pilocie zdalnego sterowania, wprowadzania kodu dostępu na bazie i potwierdzeniu przez naciśnięcie przycisku lub, gdy abonent zwany kończy połączenie. Zapisywanie SOS (numer alarmowy) Możesz zapisać numer SOS (numer alarmowy), który następnie poprzez naciśnięcie przycisku na bazie lub, w zależności od konfiguracji, przycisku [SOS] na pilocie zdalnego sterowania. Po wybraniu tego numeru, pozostałe zapisane numery telefonów, maksymalnie 10, wybierane będą kolejno. Aby zapisać numery numer SOS: UWAGA: Nieuzasadnione wezwanie policji, straży pożarnej i ratownictwa może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności! 2. Naciśnij przycisk. Location Key pojawi się na wyświetlaczu. 3. Wybierz. Jeśli nie jest jeszcze zapisany żaden numer telefonu, pojawia się informacja Empty na wyświetlaczu. Zatwierdź, naciskając. 4. Wprowadź numer telefonu wraz z kodem dostępu. Zatwierdź, naciskając. 5. Wprowadź nazwę związaną z numerem telefonu. Zatwierdź, naciskając. 6. Naciśnij, aby wyjść z menu. Strona 24 z 40

25 Opóźnienie wyzwolenia alarmu Alarm jest uruchamiany z opóźnieniem, tak że jeśli ktoś wejdzie przez główne drzwi, może rozbroić system alarmowy przed uruchomieniem sygnału akustycznego i wybieraniem numerów telefonu. Można ustawić opóźnienie wyzwalania pomiędzy 0 i 240 sekund. Jeśli jeden z czujników jest aktywowany, system musi być przełączony do trybu rozbrojenia dla tego okresu, aby w tym czasie alarm nie był wyzwalany. Można wybrać, czy sygnał akustyczny powinien być wydawany z jednostki bazowej w tym okresie, lub nie był wyzwalany. 2. Otwórz Menu poprzez krótkie wciśnięcie. 3. Wybierz z menu opcję wyzwalania opóźnienia Trigger Delay. Potwierdź przyciskiem. 4. Wybierz z menu opcję Duration. Zatwierdź, naciskając. 5. Użyj przycisków i, aby ustawić żądany czas opóźnienia. 6. Zatwierdź, naciskając przycisk. System powraca do poprzedniego poziomu menu. 7. Wybierz z menu opcję Tone wyzwalania. Potwierdź przyciskiem 8. Użyj i przycisków, aby wybrać OFF lub ON. 9. Zatwierdź, naciskając przycisk. System powraca do poprzedniego poziomu menu. 10. Naciśnij, aby wyjść z menu. Strona 25 z 40

26 Opóźnienie uzbrojenia alarmu Można ustawić opóźnienie aktywacji uzbrojenia alarmu pomiędzy 0 i 240 sekund. System alarmowy zostaje uzbrojony po upływie tego terminu. Musisz opuścić swoje mieszkanie / dom w tym okresie przez drzwi, które będą następnie monitorowane przez czujnik. Sygnał dźwiękowy jest wydawany przez jednostki bazową co sekundę przez okres ustawionego czasu opóźnienia. 2. Otwórz Menu poprzez krótkie wciśnięcie. 3. Wybierz z menu opcję Arming Delay. Potwierdź przyciskiem. 4. Użyj przycisków i, aby ustawić żądany czas opóźnienia. 5. Zatwierdź, naciskając. Menu główne pojawi się na wyświetlaczu. 6. Naciśnij, aby wyjść z menu Okres alarmu Jednostka bazowa jest wyposażona w zintegrowane syreny alarmowe. Czas alarmu akustycznego może być wybrany między co najmniej 1 minutą a maksymalnie do 10 minut. Okres alarm jest ustawiony na 3 minuty (czas alarmu do 3 minut jest dozwolone na terenie Niemiec). 2. Otwórz Menu poprzez krótkie wciśnięcie. 3. Wybierz z menu opcję Okres alarmu. Potwierdź przyciskiem 4. Użyj przycisków i, aby ustawić żądany czas alarmu. 5. Zatwierdź, naciskając. Menu główne pojawi się na wyświetlaczu. 6. Naciśnij, aby wyjść z menu. Strona 26 z 40

27 Dźwięk klawiszy ON / OFF Jest możliwe, aby włączyć lub wyłączyć funkcję tonów klawiszy na stacji bazowej: 2. Otwórz Menu poprzez krótkie wciśnięcie. 3. Wybierz z menu opcję Key Tone. Zatwierdź, naciskając. 4. Użyj przycisków i, aby wybrać Key Tone-On lub Key Tone-Off włączenie lub wyłączenie funkcji. 5. Zatwierdź, naciskając. Menu główne pojawia się na wyświetlaczu. 6. Naciśnij, aby wyjść z menu. Ustawienie kontrastu wyświetlacza Kontrast może być regulowany w pięciostopniowo: 2. Otwórz Menu poprzez krótkie wciśnięcie. 3. Wybierz z menu opcję Contrast. Zatwierdź, naciskając. 4. Użyj i, aby wyregulować kontrast w zależności od potrzeb. 5. Zatwierdź, naciskając. Menu główne pojawi się na wyświetlaczu. 6. Naciśnij, aby wyjść z menu. Strona 27 z 40

28 Pilot zdalnego sterowania Przycisk [SOS] na pilocie zdalnego sterowania można skonfigurować jako przycisk wzywania pomocy lub przycisk napadu poprzez jednostkę bazowej. Wykonaj następujące czynności, aby skonfigurować przycisk: 2. Otwórz Menu poprzez krótkie wciśnięcie. 3. Wybierz opcję Remote key z Menu. Zatwierdź, naciskając. 4. Użyj i aby wybierać Remote: SOS lub Remote:PANIC. 5. Zatwierdź, naciskając. Menu główne pojawi się na wyświetlaczu. 6. Naciśnij, aby wyjść z menu. Strona 28 z 40

29 Czujki dymu i powodzi Można ustawić na jednostkę bazową, tak że detektory powodzi i dymu wywołają alarm, kiedy jednostka podstawowa jest rozbrojona. 2. Otwórz Menu poprzez krótkie wciśnięcie. 3. Wybierz opcję menu Flood & Smoke. Potwierdź przyciskiem 4. Użyj i aby wybrać Standard lub Activate. 5. Zatwierdź, naciskając. Menu główne pojawia się na wyświetlaczu. 6. Naciśnij, aby wyjść z menu. Poniższa tabela pokazuje, jak detektory powodzi i dymu są wyzwalane w zależności od różnych ustawień. Standard Aktywować Telefon Sygnał alarmowy Telefon Sygnał alarmowy Tryb Rozbrojony W trybie domowym Nie Nie Tak Tak Nie Tak Nie Tak Tryb cichy Tak Nie Tak Tak Tryb alarmu Tak Tak Tak Tak Strona 29 z 40

30 Funkcje monitorowania Przegląd funkcji monitorowania Monitorowanie funkcja Akustyczny sygnał alarmowy Wewnętrzne urządzenie telefonu GSM wybieranie aktywowane. Tryb cichy Nie Tak z funkcją przesiewania Tryb alarmu Tak Tak W trybie domowym Tak Nie Tryb rozbrojony Nie Nie Połączenie z numerem alarmowym Nie Tak z funkcją zestawu głośnomówiącego Alarm napadu Tak Nie Włączanie funkcji monitorowania On / Off UWAGA: Przed włączeniem żadnych funkcji należy poinformować wszystkie inne osoby mieszkające w domu o sposobie działania systemu alarmowego. UWAGA: Okres alarmu akustycznego jest ograniczany od minimalnie 1 minuty do maksymalnie 10 minut, zależnie od konfiguracji. Bezprzewodowy system alarmowy rozróżnia 4 rodzaje alarmu: 1. Tryb alarmu Gdy aktywny jest tryb alarmu i alarm zostanie zainicjowany, wydany zostanie akustyczny sygnał alarmowy i wybrane zostanie połączenie za pomocą modułu GSM. 2. Tryb domowy Gdy aktywny jest tryb domowy i alarm zostanie zainicjowany, wydany zostanie tylko akustyczny sygnał alarmowy. 3. Tryb cichy Gdy aktywny jest tryb cichy i alarm zostanie zainicjowany, nie wydany zostanie akustyczny sygnał alarmowy, tylko wybrane zostanie połączenie za pomocą modułu GSM. Funkcja monitoringu zostanie aktywowana. 4. Tryb rozbrojony Gdy ustawiony jest tryb rozbrojony, system alarmowy jest wyłączony. Strona 30 z 40

31 Funkcje monitorowania są potwierdzone komunikatem głosowym. UWAGA: Po wyzwoleniu, czujnik dymu zawsze wydaje akustyczny sygnał alarmowy (natychmiast), niezależnie od trybu alarmowego! Odpowiedź stacji bazowej zależy od typu alarmu i ustawiania określonego w opcji menu Flood & Smoke. Można zdefiniować żądany typ alarmu w następujący sposób przy użyciu urządzenia bazowego lub pilota zdalnego sterowania: Tryb alarmu UWAGA: Jeśli sygnalizator zewnętrzny jest zarejestrowany w bazie, alarm może być zatrzymany przez pilota zdalnego sterowania najwcześniej po 15 sekundach. UWAGA: Należy włączyć tryb alarmu, gdy opuszczasz swoje mieszkanie lub dom. Zanim to zrobisz, sprawdź, czy wszystkie drzwi i okna wyposażone w kontaktrony są zamknięte. Jednostka podstawowa 2. Naciśnij przycisk. Zdalne sterowanie 1. Naciśnij przycisk. W trybie domowym UWAGA: W nocy, kiedy śpisz, jesteś należy włączyć Tryb domowy (Home mode). Zanim to zrobisz, sprawdź, czy wszystkie drzwi i okna są zamknięte. Jednostka podstawowa 2. Naciśnij przycisk. Zdalne sterowanie 1. Naciśnij przycisk. Strona 31 z 40

32 Silent Mode UWAGA: Po opuszczeniu mieszkania lub domu, należy włączyć Tryb Cichy (Silent mode). Zanim to zrobisz, sprawdź, czy wszystkie drzwi i okna są zamknięte. Jednostka podstawowa 2. Naciśnij przycisk. Zdalne sterowanie 1. Naciśnij i jednocześnie. Tryb rozbrojony UWAGA: Kiedy system alarmowy jest rozbrojony, można przemieszczać się swobodnie w obrębie pomieszczeń mieszkalnych bez wywoływania alarmów. Jednostka podstawowa Zdalne sterowanie 1. Naciśnij przycisk. Alarm napadu Możesz włączyć alarm napadowy w celu odstraszenia przez naciśnięcie na stacji bazowej lub przycisk [SOS] na pilocie zdalnego sterowania, w zależności od konfiguracji. Alarm napadowy jest wyzwalany natychmiast, bez żadnych opóźnień. Aby wyłączyć alarm napadowy, wprowadź 4-cyfrowy kod dostępu na bazie. Zatwierdź, naciskając lub naciśnij przycisk na pilocie zdalnego sterowania. Strona 32 z 40

33 Połączenie alarmowe Możesz wywołać funkcję SOS, naciskając przycisk na centralce lub przycisk [SOS] na pilocie zdalnego sterowania, w zależności od konfiguracji. Moduł telefonu GSM jest automatycznie aktywowany (tylko gdy numery telefonów zostały wcześniej zapisane). Pierwszy numer alarmowy zostanie wybrany automatycznie, następnie do 10 zapisanych numerów telefonów po kolei. Komunikat zwróci się do wybranego abonenta aby nacisnąć przycisk [1] na telefonie. Tryb głośnomówiący zostanie automatycznie aktywowany i umożliwi komunikację między rozmówcą a abonentem. Istnieją trzy sposoby, aby zakończyć funkcję SOS: a) Wprowadź 4-cyfrowy kod dostępu na bazie i zatwierdź, naciskając przycisk. b) Naciśnij przycisk na pilocie zdalnego sterowania. c) Abonent odbierze połączenie alarmowe, wykonuje funkcję wciśnięcia przycisku 1 w ciągu 24 sekund a następnie zakończy połączenie. Zdalny dostęp przez telefon Bezprzewodowy system alarmowy może być obsługiwany za pomocą zdalnego dostępu za pomocą telefonu. Możesz korzystać z telefonu, aby włączyć lub wyłączyć system alarmowy i włączyć zestaw głośnomówiący oraz funkcje monitorowania. Postępuj w następujący sposób, aby obsługiwać system alarmowy OLYMPIA Protect 9061 przez zdalny dostęp za pomocą telefonu: 1. Wybierz numer telefonu komórkowego karty SIM zainstalowanej w systemie alarmowym. 2. Poczekaj, aż system alarmowy nawiąże połączenie po ósmym dzwonku. Usłyszysz długi sygnał dźwiękowy. UWAGA: Jak tylko połączenie zostanie nawiązane z system alarmowym, "Remote..." pojawi się na wyświetlaczu jednostki centralnej. 3. Wprowadź 4-cyfrowy kod dostępu. Strona 33 z 40

34 4. Kiedy poprawnie wprowadzić kod, usłyszysz 2 krótkie sygnały akustyczne Jeśli wprowadzisz błędny kod trzy razy, połączenie zostanie przerwane. 5. Użyj klawiatury w swoim telefonie, aby wykonać następujące funkcje (patrz tabela). Funkcje monitorowania są potwierdzone komunikatem głosowym. 6. Zdalny dostęp do systemu alarmowego jest przerywany, kiedy dwa razy naciśniesz przycisk [#] na telefonie. Przycisk Funkcja [1] Aktywuj funkcję zestawu głośnomówiącego [2] Aktywuj funkcję monitorowania (w pokoju) [3] Aktywuj tryb alarmu [4] Aktywuj tryb domowy [5] Aktywuj tryb cichy [6] Aktywuj tryb rozbrojony [#] Zakończ funkcję zestawu głośnomówiącego lub monitorowania [#] [#] Zakończ zdalny dostęp przez telefon Przywracanie ustawień fabrycznych (Reset) UWAGA: Należy pamiętać, że w trakcie przeprowadzania funkcji RESET, wszystkie ustawienia użytkownika zostaną usunięte. Rejestracja z czujników jest utrzymywana! Po tym jak RESET został wykonany, 4-cyfrowy kod to zawsze ! Postępuj w następujący sposób, aby przywrócić ustawienia fabryczne dotyczące systemu alarmowego: 1. Za pomocą śrubokręta odkręcić śrubę w komorze baterii i gniazda przyłączeniowego na spodzie stacji bazowej. 2. Nacisnąć przycisk RESET. System alarmowy potwierdza RESET za pomocą sygnału dźwiękowego. 3. Zamknij komorę baterii i złącze i dokręcić śrubę. Strona 34 z 40

35 Rejestracja i wyrejestrowanie czujników Rejestracja czujników Do 32 czujników może być zarejestrowane w bezprzewodowym systemie alarmowym. W przypadku zakupu opcjonalnych, dodatkowych czujników, takich jak dodatkowe piloty, czujniki dymu itp., muszą być one rejestrowane ręcznie. Wykonaj następujące czynności, aby zarejestrować czujniki: 2. Naciśnij przycisk, aby otworzyć Menu. Użyj przycisków i aby wybrać opcję Register. Potwierdzać przez naciśnięcie. 3. Search... pojawi się na wyświetlaczu. 4. Zainstaluj czujnik który ma być zarejestrowany. Aby to zrobić, należy zapoznać się z opisem dostarczonym z czujnikiem. 5. Sensor01 lub SmokeSensor01 (przykładowo) pojawi na wyświetlaczu. Możesz zmienić nazwę czujnika, jeśli to konieczne. Potwierdź przyciskiem. 6. Voice Record pojawia się na wyświetlaczu. Naciśnij, aby zachować zwykłą wiadomość lub naciśnij 7. Zatwierdź, naciskając. aby nagrać Indywidualna wiadomość. UWAGA: Jeśli nie potwierdzisz naciskając, nagrywanie zostanie automatycznie zakończone po 10 sekundach. 8. Indywidualna wiadomość zostanie odtworzona. Menu główne pojawi się na wyświetlaczu. Wyrejestrowanie czujników 1. Wpisz kod dostępu dla danego urządzenia. Potwierdź przyciskiem 2. Nacisnąć przycisk (a). Review pojawia się na wyświetlaczu. 3. Użyj przycisków i aby wybrać czujnik który należy wyrejestrować. 4. Naciśnij przycisk. Delete? pojawi się na wyświetlaczu. Strona 35 z 40

36 5. Potwierdź przyciskiem. Empty pojawi się na wyświetlaczu. 6. Naciśnij przycisk dwa razy, aby wyjść z menu. Rozszerzenie systemu Możesz zamówić akcesoria i opcje dla systemu alarmowego za pośrednictwem następującej strony internetowej: > Products > Security Products > Wireless Alarm Systems Wymiana baterii Jeśli poziom naładowania baterii czujnika jest niski lub prawie rozładowany, pojawiają się następujące komunikaty o stanie na wyświetlaczu: Pojemność baterii niska 1. batt Lo pojawia się na wyświetlaczu. Czujnik, o którym mowa, np. SensorOI jest wskazany. 2. W przypadku aktywacji systemu alarmowego, 5 kolejnych, krótkich sygnałów akustycznych będzie wydawane. UWAGA: Wymienić baterie! Pojemność baterii rozładowana 1. batt off pojawi się na wyświetlaczu. Czujnik, np. SensorOI jest wskazany. 2. W przypadku aktywacji systemu alarmowego, 5 kolejnych, krótkich sygnałów akustycznych będzie wydawane. WAGA: Wymienić baterie! Połączenie między czujnikiem i jednostką bazową nie jest gwarantowane! Pilot zdalnego sterowania 1. Użyj precyzyjnego wkrętaka aby poluzować śrubę w komorze baterii na spodzie pilota zdalnego sterowania. 2. Zdejmij pokrywę komory baterii. 3. Wyjmij akumulator. 4. Włóż nową baterię litową CR V w komorze baterii (z właściwą polaryzacją). Strona 36 z 40

37 5. Załóż pokrywę na baterie. 6. Wymień i dokręcić śrubę. Jednostka podstawowa Ikona baterii na wyświetlaczu wskazuje niski stan naładowania akumulatora w stacji bazowej. Wymienić baterie! 1. Za pomocą śrubokręta odkręcić śrubę w komorze baterii i gniazda przyłączeniowego na spodzie stacji bazowej. 2. Zdejmij pokrywę z komory baterii i gniazda zasilania. 3. Wyjmij baterie. 4. Włóż trzy nowe baterie alkaliczne AAA w komorze baterii (należy zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację). 5. Wymień pokrywę komory baterii i gniazdo zasilania. 6. Wymień i dokręcić śrubę. Regularny przeglądów i serwisowanie Jednostka bazowa 1. Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej przed czyszczeniem! 2. Czyszczenia powierzchni obudowy miękką, niestrzępiącą się szmatką. Nigdy nie należy używać żadnych substancji chemicznych ani środków do szorowania. UWAGA: Nigdy nie zanurzać OLYMPIA Protect 9061 w wodzie! Przed czyszczeniem urządzenia, odłącz je jeśli to konieczne od innych komponentów. Nie należy używać agresywnych środków czyszczących. Urządzenie zostało dokładnie sprawdzone pod kątem wad. W przypadku uszkodzenia, należy zwrócić urządzenie wraz z dowodem i oryginalnym opakowaniem do punktu ze sprzedaży. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Strona 37 z 40

38 Należy przestrzegać wskazówek dotyczących eksploatacji, czyszczenia i pielęgnacji, jak również czynności serwisowych oraz konserwacyjnych zawartych w niniejszych instrukcjach! Niniejszy produkt spełnia wszystkie istotne normy w zakresie pól elektromagnetycznych i jest bezpieczny w użytkowaniu, jeśli będzie używany zgodnie z przeznaczeniem. Dlatego należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcją obsługi, przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem. Dane techniczne Bezprzewodowe systemy alarmowe OLYMPIA Protect 9061 działają w paśmie częstotliwości specjalnie przeznaczonym dla technologii zabezpieczeń w zakresie częstotliwości 868 MHz. Gwarantuje to, że zakłócenia systemu alarmowego przez inne produktów konsumenckie, takie jak elektroniczne nianie, jest wykluczone. Jednakże nie można wykluczyć, że transmisja radiowa może być przerywana lub zakłócana przez wadliwe elementów innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, takich jak wentylatory i wzmacniacze anten. Ponadto transmisja radiowa może być podatna na zakłócenia ze źródeł zewnętrznych. Zmiany techniczne Niniejsza instrukcja operacyjna służy wyłącznie do celów informacyjnych. Jej treść nie jest częścią umowy sprzedaży. Wszystkie dane odnosi się do wartości nominalnych. Wyposażenie i opcje opisane mogą różnić się w poszczególnych krajach, zgodnie z wymogami krajowymi. Informacje na temat baterii / akumulatorów Baterie / akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie zostawiaj baterii / akumulatorów leżących bez opieki, mogą zostać połknięte przez dzieci lub zwierzęta. Jeśli dojdzie do połknięcia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Nieszczelne lub uszkodzone baterie / akumulatory mogą powodować poparzenia kwasem jeśli zetkną się ze skórą, należy zatem stosować odpowiednie rękawice ochronne. Baterie / akumulatory nie powinny był połączone w zwarciu, otwarte lub wrzucone do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji! Strona 38 z 40

39 Nie należy ładować normalnych, zwykłych baterii, istnieje ryzyko wybuchu! Ładuj tylko te akumulatory, które są przeznaczone do tego celu. Należy zastosować odpowiednią ładowarkę do ładowania akumulatorów. Nigdy nie należy mieszać standardowych baterii z akumulatorami, powinny być używane standardowe baterie lub akumulatory. Nie należy mieszać baterii / akumulatorów o różnym poziomie naładowania baterii ( np. pełna i do połowy pełna / akumulatory ). Należy zawsze wymieniać cały komplet baterii / akumulatorów. Upewnij się, że polaryzacja jest prawidłowa po włożeniu baterii / akumulatorów (uwaga na plus / + i minus / - ). Utylizacja zużytego sprzętu Urządzenia podlegające procesom utylizacji i recyklingu są oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. "o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym" (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Oznakowanie takie oznacza, że sprzęt po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami organicznymi pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go podmiotom prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Podmioty prowadzące zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Wysłużone urządzenie przeznaczone do usunięcia z gospodarstwa domowego nie jest bezwartościowym odpadem. Strona 39 z 40

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Spis treści ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 4 WYGLĄD 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 8 ROZPOCZYNANIE PRACY 9 Ładowanie baterii 9 Odblokowywanie urządzenia 10 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

Solo System dźwiękowy TV

Solo System dźwiękowy TV Solo System dźwiękowy TV Podręcznik użytkownika Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wprowadzenie Dziękujemy... 6 Rozpakowywanie... 6 Instalacja systemu Krok 1: Ustaw system... 7 Krok 2: Podłącz

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Przenośny głośnik bezprzewodowy MD-12

Podręcznik użytkownika Przenośny głośnik bezprzewodowy MD-12 Podręcznik użytkownika Przenośny głośnik bezprzewodowy MD-12 Wydanie 1.1 PL Podręcznik użytkownika Przenośny głośnik bezprzewodowy MD-12 Spis treści Bezpieczeństwo 3 Wprowadzenie 4 Akcesorium informacje

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski SPIS TREŚCI PRZEZNACZENIE...2 STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIA...2 ZASADA OBSŁUGI...2 NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA...5 DANE TECHNICZNE...5

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-J5910DW Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości: Numer

Bardziej szczegółowo

12-języczny Advanced Global Translator

12-języczny Advanced Global Translator Umowa Licencyjna (Obowiązująca poza państwami należącymi do Wspólnoty Europejskiej oraz w Szwajcarii) 12-języczny Advanced Global Translator PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA NABYTEGO PRODUKTU NALEŻY PRZECZYTAĆ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 Instrukcja obsługi 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 WSTĘP Aparat cyfrowy Kidizoom to wytrzymały aparat pozwalający dzieciom robić własne zdjęcia, nakręcać filmy i grać w gry! Aparat Kidizoom ma

Bardziej szczegółowo

Sigma 12 12-Liniowa 2-Strefowa Centrala Alarmowa Dla Twojego biura i domu

Sigma 12 12-Liniowa 2-Strefowa Centrala Alarmowa Dla Twojego biura i domu Sigma 12 12-Liniowa 2-Strefowa Centrala Alarmowa Dla Twojego biura i domu Instrukcja użytkownika Wyłączny importer ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa tel.: 022 863-63-53 fax: 022 863-74-23 http://www.janexint.com.pl

Bardziej szczegółowo

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015)

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) Spis treści 8 Rozdział 1: ipad przegląd 8 ipad przegląd 9 Akcesoria 10 Ekran Multi-Touch 10 Przycisk Uśpij/Obudź 11 Przycisk Początek 12 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Polar RS300X INSTRUKCJA OBSŁUGI

Polar RS300X INSTRUKCJA OBSŁUGI Polar RS300X INSTRUKCJA OBSŁUGI Środki ostrożności... 41 Problemy... 44 Dane techniczne... 45 Gwarancja i zastrzeżenia prawne... 47 POLSKI 1. ROZPOCZĘCIE Poznaj swojego Polara RS300X Polar RS300X wyświetla

Bardziej szczegółowo

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER PL TRACK NAVI compatible DIGITAL wireless DIGITAL wireless DIGITAL wireless log barometric TRAining analysis ready BIKE COMPUTER GPS Spis treści Spis treści 1 Zakres funkcji i zawartość opakowania...

Bardziej szczegółowo

OPEL ASTRA. Infotainment System

OPEL ASTRA. Infotainment System OPEL ASTRA Infotainment System Spis treści Wprowadzenie... 4 Radioodtwarzacz... 30 Odtwarzacz CD... 47 Wejście AUX... 54 Gniazdo USB... 56 Ramka cyfrowa... 60 Nawigacja... 63 Rozpoznawanie mowy... 113

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Podręcznik użytkownika Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Podręcznik użytkownika Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Wydanie 1.1 PL Podręcznik użytkownika Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Spis treści Pierwsze kroki 3 Elementy 3 Wkładanie baterii 3 Powiązywanie i podłączanie

Bardziej szczegółowo

CYFROWY SYSTEM INTERKOMOWY MOD. 926

CYFROWY SYSTEM INTERKOMOWY MOD. 926 Cyfrowy interkom Mod. 926 może być zainstalowany w dowolnym budynku w celu uzyskania prostego i wydajnego systemu komunikacji głosowej zapewniającego jednoczesne prowadzenie kilku rozmów. Możliwe jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Lenze-Rotiw Sp. z o.o. 1 Niniejsza instrukcja Zawiera najważniejsze dane techniczne i opisuje instalację, obsługę i eksploatację przemiennika

Bardziej szczegółowo

Domowy Alarm Gazowy DAG-11

Domowy Alarm Gazowy DAG-11 Domowy Alarm Gazowy DAG-11 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo