Zastosowanie mają aktualne warunki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie... Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie mają aktualne warunki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie... Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Zastosowanie mają aktualne warunki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie... Instrukcja obsługi S-10, S-11 Przetwornik ciśnienia WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Łęgska 29/ Włocławek Tel (+48) Fax (+48) S-10 S-11

2 Spis treści Spis treści Strona 3-18 PL 1. Ważne informacje 2. Szybki przegląd 3. Skróty, znaki i symbole 4. Funkcja 5. Bezpieczeństwo 6. Opakowanie 7. Uruchomienie, obsługa 8. Regulacja punktu zerowego/zakresu 9. Konserwacja, wyposażenie 10. Wykrywanie i usuwanie usterek 11. Przechowywanie i usuwanie PL 2 Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11

3 1. Ważne informacje / 2. Szybki przegląd PL 1. Ważne informacje Przed zainstalowaniem i uruchomieniem przetwornika ciśnienia należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Niniejszą instrukcję należy trzymać w miejscu łatwodostępnym przez cały czas dla wszystkich użytkowników. Poniższe instrukcje instalacji i obsługi zostały napisane ze szczególną uwagą, jednak uwzględnienie wszystkich zastosowań nie jest możliwe. Niniejsza instrukcja instalacji i obsługi powinna spełniać potrzeby większości zastosowań pomiarów ciśnienia. W przypadku pytań dotyczących konkretnych zastosowań, szczegółowe informacje można uzyskać: Na stronie internetowej / Z karty katalogowej produktu o numerze PE Kontaktując się z firmą WIKA, aby uzyskać dodatkowe wsparcie techniczne (+48) W przypadku numerów modeli specjalnych, np. S lub S-11000, należy zanotować specyfikację na dowodzie dostawy. Jeżeli numer seryjny i/lub kod 2D na nakrętce sześciokątnej stanie się nieczytelny (np. w wyniku uszkodzeń mechanicznych lub malowania), nie będzie możliwe zidentyfikowanie przyrządu. Przetworniki ciśnienia firmy WIKA zostały starannie zaprojektowane i wyprodukowane przy zastosowaniu najnowszych technologii. Wszystkie części składowe przed zamontowaniem przechodzą ścisłą kontrolę jakościową i środowiskową, a każde urządzenie przed wysyłką jest dokładnie testowane. Nasz system zarządzania środowiskowego jest zgodny z DIN EN ISO Zastosowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem: Przetwornik ciśnienia służy do przetworzenia ciśnienia na sygnał elektryczny. Wymagana wiedza Przetwornik ciśnienia należy instalować i uruchamiać jedynie po zapoznaniu się z odpowiednimi przepisami i dyrektywami obowiązującymi w kraju użytkowania i pod warunkiem, że użytkownik posiada wymagane kwalifikacje. Użytkownik musi znać zasady i przepisy dotyczące technologii pomiarowej i kontrolnej oraz obwodów elektrycznych, ponieważ, jak określa norma EN 50178, przetwornik ciśnienia stanowi sprzęt elektryczny. W zależności od warunków roboczych danego zastosowania, należy posiadać odpowiednią wiedzę, np. odnośnie mediów agresywnych. 2. Szybki przegląd Szybki przegląd można uzyskać po przeczytaniu rozdziałów 3, 5, 7 i 11. Znajduje sie tam kilka krótkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa oraz ważne informacje odnośnie produktu i jego uruchomienia. Należy przeczytać te rozdziały w każdym przypadku. Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11 3

4 3. Skróty, znaki i symbole / 4. Funkcja PL 3. Skróty, znaki i symbole! Ostrzeżenie Ostrzeżenie Uwaga Potencjalne zagrożenie życia lub ryzyko ciężkich urazów. Potencjalne zagrożenie życia lub ryzyko ciężkich urazów z powodu wyrzucanych części. Gorące powierzchnie stwarzają potencjalne ryzyko poparzenia. Uwaga, ważna informacja, awaria. 2-przew. Dwie linie podłączenia przeznaczone do zasilania elektrycznego. Prąd zasilania jest sygnałem pomiarowym. 3-przew. Dwie linie podłączenia przeznaczone do zasilania elektrycznego. Jedna linia podłączenia służy jako sygnał pomiarowy. U+ Podłączenie zasilania dodatniego U- Podłączenie zasilania ujemnego S+ Dodatnie przyłącze pomiarowe Produkt jest zgodny z odnośnymi dyrektywami europejskimi. CSA Canadian Standard Association Produkt został przetestowany i certyfikowany przez firmę CSA International. Jest zgodny z obowiązującymi normami kanadyjskimi dotyczącymi bezpieczeństwa. 4. Funkcja S-10: S-11: Przyłącze ciśnieniowe z wewnętrzną membraną (wersja standardowa) Przyłącze ciśnieniowe z membraną czołową do mediów o dużej lepkości, bądź z zawartością ciał stałych, które mogą zatkać gniazdo ciśnienia. Funkcja Ciśnienie panujące w systemie jest przekształcane w znormalizowany sygnał elektryczny poprzez ugięcie membrany, która działa na element sensora za pomocą zasilania elektrycznego podłączonego do przetwornika. Sygnał elektryczny zmienia się proporcjonalnie do ciśnienia i może być odpowiednio oszacowany. 4 Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11

5 5. Bezpieczeństwo 5. Bezpieczeństwo! Ostrzeżenie Przed zainstalowaniem i uruchomieniem aparatu należy wybrać odpowiedni przetwornik ciśnienia, w odniesieniu do zakresu skali, wydajności i określonych warunków pomiarowych. Należy przestrzegać odpowiednich przepisów krajowych (np.en50178) oraz odnośnych norm i dyrektyw dotyczących specjalnych zastosowań (np. z mediami niebezpiecznymi, takimi jak acetylen, palne gazy lub płyny i toksyczne gazy lub płyny oraz z użyciem chłodni lub sprężarek). W przypadku nieprzestrzegania odpowiednich przepisów mogą wystąpić poważne uszkodzenia i/lub zniszczenia! Przyłącza ciśnieniowe należy otwierać wyłącznie po dekompresji systemu! Należy upewnić się, że przetwornik ciśnienia cały czas stosowany jest wyłącznie przy zachowaniu wartości progowych przeciążenia! Należy zwrócić uwagę na warunki otoczenia i pracy podane w rozdziale 7. Dane techniczne. Należy zwrócić uwagę na dane techniczne dotyczące stosowania przetwornika ciśnienia w połączeniu z mediami agresywnymi/żrącymi oraz unikania zagrożeń mechanicznych. Należy upewnić się, że przetwornik ciśnienia jest obsługiwany jedynie zgodnie z przepisami, czyli tak, jak podano w niniejszej instrukcji. Nie należy zakłócać, ani zmieniać pracy przetwornika ciśnienia w inny sposób, niż opisano w niniejszych instrukcjach obsługi. Jeżeli przetwornik ciśnienia został uszkodzony lub stał się niebezpieczny w obsłudze, należy go wycofać z eksploatacji i oznaczyć, aby zapobiec przypadkowemu użyciu Należy podjąć środki ostrożności w odniesieniu do pozostałych mediów w usuniętym przetworniku. Media pozostające w gnieździe ciśnieniowym mogą być niebezpieczne lub toksyczne! Naprawy mogą być wykonywane jedynie przez producenta. Przed usunięciem przyłącza/pokrywy należy otworzyć obwód. PL Informacje dotyczące konsystencji materiału przeciwdziałającego korozji i dyfuzji można znaleźć w podręczniku firmy WIKA Pomiar ciśnienia i temperatury (Pressure and Temperature Measurement). Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11 5

6 6. Opakowanie / 7. Uruchomienie, obsługa PL 6. Opakowanie Czy zostały dostarczone wszystkie części? Należy sprawdzić zakres dostawy: Całkowicie zmontowany przetwornik ciśnienia. W wersji z membraną czołową (S-11), z wcześniej zamontowanymi uszczelkami i zatyczką. Sprawdzić, czy przetwornik ciśnienia nie został uszkodzony podczas transportu. Jeżeli występują widoczne uszkodzenia, należy bezzwłocznie poinformować firmę transportową i firmę WIKA. Zachować opakowanie, ponieważ zapewnia optymalną ochronę podczas transportu (np. podczas zmiany miejsca instalacji, wysyłki do naprawy). Upewnić się, że gwint przyłącza ciśnieniowego i styki podłączenia nie są uszkodzone. W celu ochrony membrany, przyłącza ciśnieniowe urządzenia S-11 są wyposażone w specjalną ochronną zatyczkę. Zatyczkę ochronną należy wyjąć ręcznie bezpośrednio przed instalacją przetwornika ciśnienia, aby zapobiec uszkodzeniu membrany lub gwintu. Zachować zatyczkę ochronną gwintu przyłącza ciśnieniowego i membrany na wypadek późniejszego przechowywania lub transportu. Zamontować zatyczkę ochronną podczas wyjmowania i transportowania przyrządu. 7. Uruchomienie, obsługa Wymagane narzędzia: Klucz (płaski 27), śrubokręt Test membrany w celu zapewnienia bezpieczeństwa Przed uruchomieniem przetwornika ciśnienia konieczne jest sprawdzenie wizualne membrany, gdyż jest to element odpowiadający za bezpieczeństwo. Zwrócić uwagę na wszelkie przecieki płynu, gdyż wskazuje to na uszkodzenie! Warning membrany. Wzrokowo sprawdzić membranę, czy nie jest uszkodzona (S-11). Przetwornik ciśnienia można stosować jedynie, gdy nie jest uszkodzona membrana. Przetwornik ciśnienia można stosować jedynie, gdy nie jest uszkodzony, gdyż chodzi o właściwości dotyczące bezpieczeństwa. 6 Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11

7 7. Uruchomienie, obsługa PL Przyłącze mechaniczne Etykieta produktu (przykład) maks. 50 Nm Uszczelka Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11 S # P # Sygnał Zasilanie elektryczne Nr seryjny Nr produktu Przyporządk. PIN Zakod. data produkcji Zasadniczo obowiązuje numer seryjny podany na etykiecie. Jeżeli na etykiecie produktu nie został podany numer seryjny, należy zastosować numer z nakrętki sześciokątnej. Bezpośrednio przed instalacją ręcznie wyjąć zatyczkę ochronną i bezwzględnie unikać wszelkiego uszkodzenia membrany (S-11), również podczas instalacji. W przypadku modelu S-10 użytkownik musi dostarczyć element uszczelniający; wyjątkiem są urządzenia z gwintami samouszczelniającymi (np. gwint NPT).W przypadku modelu S-11 pierścień uszczelniający jest dołączony do dostawy. Jeżeli chodzi o informacje szczegółowe dotyczące uszczelnień należy odnieść się do karty katalogowej Uszczelnienia manometra AC w katalogu produktów firmy WIKA Pomiar ciśnienia i temperatury lub do naszej strony internetowej Podczas montażu przyrządu należy upewnić się, że uszczelnione powierzchnie urządzenia i punkt pomiarowy są czyste i nieuszkodzone. Urządzenie przykręcać lub odkręcać jedynie płaskimi kluczami, stosując odpowiednie narzędzia i podany moment obrotowy. Właściwy moment obrotowy zależy od wymiaru przyłącza ciśnienia i od stosowanego elementu uszczelniającego (kształt/materiał).nie należy stosować obudowy jako powierzchni roboczej do przykręcania lub odkręcania przyrządu. Podczas przykręcania przetwornika, się upewnić, że gwinty nie są zapchane. Informacje dotyczące otworów stożkowych i gniazd wspawanych znajdują się w informacji technicznej IN 00.14, którą można pobrać ze strony internetowej - Pobierz. 7

8 7. Uruchomienie, obsługa PL Połączenie elektryczne Uziemić urządzenie za pomocą przyłącza ciśnieniowego. Przetwornik z napięciowym sygnałem wyjściowym: Jeżeli przewód jest dłuższy niż 30 m lub jeżeli przebiega na zewnątrz budynku, obsługiwać przetwornik ciśnienia z przewodem ekranowanym i uziemieniem ekranu przynajmniej z jednej strony przewodu. Ameryka Płn.: Połączenie może być wykonane do Obwodów klasy 2 lub Zasilaczy klasy 2 zgodnie z CEC (Kanadyjskie Normy Elektryczne) lub NEC (Krajowe Normy Elektryczne). Ochrona obudowy, zgodnie z IEC (klasy ochrony obudowy są podane jedynie, gdy przetwornik ciśnienia jest podłączony podłączeniami wewnętrznymi zapewniającymi odpowiednią ochronę obudowy). Upewnić się, że wybrana średnica kabla pasuje do dławika kabla i łącznika. Należy upewnić się, że dławik przewodu zamontowanego złącza jest prawidłowo umieszczony, oraz że uszczelki są dostępne i nieuszkodzone. W celu zapewnienia ochrony obudowy IP, należy dokręcić przyłącze gwintowane i sprawdzić prawidłową pozycję uszczelek. Upewnić się, że końce kabli ze swobodnymi końcówkami nie pozwalają na wniknięcie wilgoci. 8 Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11

9 7. Uruchomienie, obsługa PL Podłączenia elektryczne Złącze L DIN A Wtyczkaokrągła M12x1 Wolne przewody z 1.5 m przewodem 2-przewod. U+ = 1 U- = 2 U+ = 1 U- = 3 U+ = brąz U- = zielony 3-przewod. U+ = 1 U- = 2 S+ = 3 U+ = 1 U- = 3 S+ = 4 U+ = brąz U- = zielony S+ = biały Przewód ekranowany Przekrój poprzeczny przewodu Średnica kabla Stopień ochrony wg IEC grey maks. do 1,5mm2-0,5 mm2 (AWG 20) 6-8 mm (aprobata dla przemysłu stoczniowego:10-14 mm) - 6,8 mm IP 65 IP 67 IP 67 lub IP 68 Wyspecyfikowana klasa ochrony obowiązuje jedynie wtedy, gdy przetwornik ciśnienia jest podłączony przyłączem żeńskim zapewniającym odpowiednią klasę ochrony. Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11 9

10 7. Uruchomienie, obsługa PL Montaż złącza L DIN EN Kształt A (D) Otwór mocujący (2) (3) (4) (1) (5) Wtyczka wewnętrzna 1. Poluzować śrubę (1). 2. Poluzować dławik kabla (2). 3. Pociągnąć za kwadratową obudowę (5) z zespołem listew zaciskowych (6) wewnątrz i wyciągnąć ją poza przyrząd.. 4. W otworze mocującym (D) za pomocą główki małego śrubokręta należy podważyć zespół listew zaciskowych (6) poza obudową kwadratową (5). Aby nie uszkodzić uszczelnienia obudowy kwadratowej nie należy próbować dociskać zespołu listew zaciskowych (6) przez otwór na śrubę (1) lub dławik kabla (2). 5. Należy upewnić się, że średnica zewnętrzna wybranego przewodu pasuje do dławika kabla obudowy kwadratowej. Przeciągnąć przewód przez nakrętkę dławika kabla (2), podkładkę (3), uszczelkę dławika (4) i obudowę kwadratową (5). 6. Podłączyć wolne kable do zacisków śrubowych na zespole listew zaciskowych (6) zgodnie ze schematem przyporządkowania pinów. 7. Wcisnąć zespół listew zaciskowych (6) do obudowy kwadratowej (5). 8. Zacisnąć dławik przewodu (2) wokół przewodu. Należy upewnić się, że uszczelnienie nie jest uszkodzone oraz że dławik kabla i uszczelki są poprawnie zamontowane w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony. 9. Umieścić klucz płaski i kwadratową uszczelkę ponad pinami poączeniowymi na górze obudowy urządzenia. 10. Nasunąć zespół listew zaciskowych (6) na sworznie. 11. Przymocować obudowę kwadratową (5) i zespół listew zaciskowych (6) do urządzenia za 10 Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11 (6) Uszczelnienie Nakrętka zaciskowa, wtyczka zewnętrzna, obudowa z przyłączem ciśnieniowym

11 7. Uruchomienie, obsługa PL Specyfikacja Model S-10, S-11 Zakresy ciśnień bar 0,1 0,16 0,25 0,4 0,6 1 1,6 2, Dopuszczalne przeciążenie bar Ciśnienie niszczące bar 2 2 2,4 2,4 4, , Zakresy ciśnień bar ) Dopuszczalne przeciążenie bar Ciśnienie niszczące bar ) ) 3000 Zakresy ciśnień psi 50 INWC 100 INWC Dopuszczalne przeciążenie psi Ciśnienie niszczące psi Zakresy ciśnień psi Dopuszczalne przeciążenie psi Ciśnienie niszczące psi ,600 14,500 Zakresy ciśnień psi ,000 1) 15,000 1) Dopuszczalne przeciążenie psi ,600 17,400 17,400 21,750 Ciśnienie niszczące psi 17,400 24,650 2) 34,800 2) 34,800 43,500 2) Dla modelu S-11: Wartość podana w tabeli dotyczy jedynie, gdy uszczelnienie jest wykonane za pomocą pierścienia uszczelniającego pod śrubą sześciokątną. Inaczej Specyfikacja Model stosuje się S-10, maks. S bar/ psi Materiały Części zanurzane Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11 (inne materiały, patrz do programu uszczelnień membranowych WIKA)»» Przyłącznik ciśnienia 316 Ti, S-11:O-ring:NBR 3) {FPM/FKM}»» Czujnik ciśnienia 316 Ti (od 40 bar / 600 psi 13-8 PH) Obudowa Wewnętrzny płyn transmisyjny 4) {dostępne są: podciśnienie, ciśnienie przyrządu, zakresy kombinowane, ciśnienie absolutne} 1) Jedynie dla modelu S-10. Stal nierdzewna Olej syntetyczny 3) O-ring z FPM/FKM {EPDM} w modelu S-11 ze zintegr. elementem chłodzącym. 4) Nie do stosowania w modelu S-10 w zakresie ciśnień > 25 barów/ 300 psi 11

12 7. Uruchomienie, obsługa PL Specyfikacja Model S-10, S-11 Power supply U+ UB w VDC 10 < U+ 30 (14 30 z wyjściem sygnału 0 10 V) Signal output and RA w Ohm 4 20 ma, 2-przew. RA (U+ 10 V) / 0,02 A maximum ohmic load RA 0 20 ma, 3-przew. RA (U+ 3 V) / 0,02 A 0 5 V, 3-przew. RA > V, 3-przew. RA > {inne wyjścia sygnału na życzenie} Dopasowanie zero/zakres % ± 5 przy użyciu potencjometrów wewnątrz urządzenia Czas reakcji ( %) ms Napięcie izolacji VDC 500 5) 1( 10 ms przy temperaturze medium poniżej <-30 C (-22 F) w zakresie ciśnienia do 25 barów/300 psi lub z membraną czołową) 5) Używać zasilacza NEC klasa 02 (niskie napięcie i mały prąd maks. 100 VA nawet przy wystąpieniu usterki) Accuracy % zakresu 0,25 {0,125} 6) (BFSL) 0,5 7) 6) 7) {0,25} 6) Dokładność { } w zakresach ciśnień >0,25 barów (100 INWC). 12 Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11 7) Obejmuje nieliniowość, histerezę, punkt zerowy i błąd skalowania (odpowiedni dla błędu pomiaru zgodnie z IEC ). Wyregulowany w pozycji pionowej z dolnym podłączeniem ciśnieniowym. Non-linearity % zakresu 0,2 (BFSL) zgodnie z IEC Non-repeatability % zakresu 0,1 zgodnie z IEC year stability % zakresu 0,2 ((w warunkach odniesienia) Dopuszczalna temperatura Medium C F { C} { F}»» S-11 z el. chłodniczym { C} { F} Otoczenia C F»» S-11 z el. chłodniczym C F

13 7. Uruchomienie, obsługa PL Specyfikacja Model S-10, S-11 Przechowywania C F»» S-11 z el. chłodniczym C F Znamionowy zakres temperatur C F Współczynniki temperatury w zakresie temperatury znamionowanej Średnia TC zero % zakresu 0,2 / 10 K (< 0,4 w zakresach ciśnień 0,25 bar (100 INWC)) Średnia TC zakresu % zakresu 0,2 / 10 K Zgodność CE Dyrektywa dot. urządzeń ciśnieniowych 97/23/EC Dyrektywa EMC 2004/108/EC, EN emisja (Grupa 1, Klasa B) i odporność (lokalizacje przemysłowe) Odporność na uderzenia g 1000 zgodnie z IEC (uderzenie mechaniczne) Odporność na drgania g 20 zgodnie z IEC (drgania rezonansowe) Ochrona przewodów Odporność na zwarcie S+ w kierunku U- Ochrona przed zwarciem biegunów Masa U+ w kierunku U- { } Pozycje w nawiasach klamrowych stanowią opcje za dodatkową opłatą. kg Ok. 0,2 (ok. 0,4 funta) Ok. 0,3 z opcjonalną dokładnością 0,25% dzięki dłuższej obudowie Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11 13

14 7. Uruchomienie, obsługa PL Specyfikacja Wersja tlenowa modelu S-10 Zakresy ciśnień bar Od ,1 / 50 INWC Typ ciśnienia Ciśnienie manometryczne Materiały Części zanurzane 316 Ti (do 40 bar / 600 psi F 1058) Wewnętrzny płyn transmisyjny 1) Olej z fluorowcopochodnych węglowodorów 1) Nie do stosowania w modelu w zakresie ciśnień > 25 barów/ 300 psi Dopuszczalna temperatura Medium C F Podczas projektowania zakładu należy wziąć pod uwagę, że określone wartości (np. ciśnienie niszczące, dopuszczalne przeciążenie) należy stosować w zależności od rodzaju materiału, gwintu i uszczelnienia. Test funkcjonalny Sygnał wyjściowy musi być proporcjonalny do ciśnienia. Jeżeli nie jest, może to wskazywać na uszkodzenie membrany. W takim przypadku, patrz rozdział 10. Wykrywanie i usuwanie usterek. Ostrzeżenie Uwaga Przyłącza ciśnieniowe można otworzyć wyłącznie po dekompresji systemu! Przestrzegać warunków otoczenia i pracy podanych w rozdziale 7. Dane techniczne. Upewnić się, że przetwornik ciśnienia jest przez cały czas stosowany tylko w ramach progu przeciążenia. Podczas dotykania przetwornika ciśnienia należy pamiętać o tym, że części przyrządu mogą nagrzewać się podczas pracy. 14 Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11

15 8. Regulacja punktu zerowego/zakresu PL 8. Regulacja punktu zerowego/zakresu (tylko dla przetworników z nakrętką zaci- Nie jest zalecane regulowanie potencjometru zakresu. Przyrząd jest przeznaczony do regulowania w miejscu produkcji (przez producenta) i nie powinien być regulowany samodzielnie, chyba że użytkownik posiada odpowiedni sprzęt do kalibracji (o przynajmniej trzykrotnie większej dokładności od testowanego urządzenia). Należy upewnić się, że przewody nie są przecięte ani ściśnięte podczas montażu i demontażu podłączenia. Usunąć wtyczkę wewnętrzną. Otworzyć przetwornik ciśnienia, zdejmując nakrętkę zaciskową (patrz rys. A ). Ostrożnie usunąć wtyczkę zewnętrzną z obudowy. Wyregulować punkt zerowy (Z) (patrz rys. B ) wytwarzając dolny limit zakresu ciśnień. Wyregulować zakres (S) tworząc górny limit zakresu ciśnień. Sprawdzić punkt zerowy. Jeżeli punkt zerowy jest nieprawidłowy, należy powtórzyć procedurę, zgodnie z wymaganiami. Ostrożnie ponownie zmontować urządzenie. Należy upewnić się, że wszystkie uszczelnienia i o-ringi są nieuszkodzone i poprawnie zainstalowane, aby zapewnić znamionowy stopień ochrony przed wilgocią. Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11 Wtyczka wewnętrzna Uszczelka Nakrętka zaciskowa Wtyczka zewnętrzna Uszczelka Obudowa z przyłączem ciśnieniowym S = Zakres Zalecany cykl rekalibracji: rok Więcej informacji (+48) A B Z = Zero 15

16 9. Konserwacja, wyposażenie /10. Wykrywanie i usuwanie usterek PL 9. Konserwacja, wyposażenie Przetworniki ciśnienia firmy WIKA nie wymagają konserwacji! Naprawy mogą być wykonywane jedynie przez producenta. Akcesoria Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wyposażenia (np. przyłącza), należy zapoznać się z cennikiem firmy WIKA, katalogiem produktów na CD lub skontaktować się z naszym działem sprzedaży. 10. Wykrywanie i usuwanie usterek Przyłącza ciśnieniowe można otworzyć wyłącznie po dekompresji systemu! Ostrzeżenie! Ostrzeżenie Podjąć środki ostrożności w odniesieniu do mediów pozostałych w usuniętym przetworniku. Media pozostałe w gnieździe ciśnieniowym mogą być niebezpieczne lub toksyczne! Jeżeli przetwornik ciśnienia został uszkodzony lub jest niebezpieczny w obsłudze, należy go usunąć i oznaczyć, aby zapobiec przypadkowemu użyciu. Naprawy mogą być wykonywane jedynie przez producenta. Przy czyszczeniu nie należy wkładać żadnych ostrych lub twardych przedmiotów do gniazda ciśnieniowego, aby zapobiec uszkodzeniu membrany przyłącza ciśnieniowego. Wcześniej należy sprawdzić, czy doprowadzono ciśnienie (otwarte zawory/zawory kulkowe, itp.) i czy zostało wybrane odpowiednie zasilanie elektryczne i typ oprzewodowania (2-przewodowy/ 3-przewodowy). 16 Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11

17 10. Wykrywanie i usuwanie usterek PL Usterka Możliwa przyczyna Procedura Brak sygnału wyjściowego Uszkodzony przewód Sprawdzić podłączenia i przewody Brak/błędny sygnał wyjściowy Sygnał wyjściowy niezmieniony po zmianie ciśnienia Słabnący/zbyt mały zakres sygnału Błędny zakres sygnału/nieprawidłowy Nieprawidłowy sygnał punktu zerowego Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11 Brak/nieprawidłowy napięcie lub krótki impuls elektryczny Nieprawidłowo założona instalacja elektryczna (np. przyłączona jako układ 2-przewodowy zamiast 3-przewodowy) Przeciążenie mechaniczne przez nadciśnienie Przeciążenie mechaniczne przez nadciśnienie Membrana jest uszkodzona, np. przez uderzenie, żrące/agresywne media, korozję membrany/przyłącza ciśnieniowego, brak płynu transmisyjnego. Uszczelka/powierzchnia uszczelniana uszkodzona/zanieczyszczona, uszczelka zamontowana nieprawidłowo, skrzyżowane gwinty W pobliżu znajduje się źródło zakłóceń elektromagnetycznych, np. napęd falownika Zbyt wysoka/zbyt niska temperatura robocza Przyrząd nie jest uziemiony Gwałtowne zmiany ciśnienia medium procesowego Zbyt wysoka/zbyt niska temperatura robocza Nieprawidłowa pozycja mocowania Przekroczone granice przeciążenia Wyregulować napięcie zasilania, aby było zgodne z Instrukcją obsługi*) Postępować zgodnie z układem wtyków złącza (patrz Etykieta przyrządu / Instrukcja obsługi) Wymienić urządzenie; jeżeli usterka wystąpi ponownie, należy skonsultować się z producentem *) Wymienić urządzenie; jeżeli usterka wystąpi ponownie, należy skonsultować się z producentem *) Należy skontaktować się z producentem i wymienić przyrząd Oczyścić uszczelkę/powierzchnię uszczelnianą, być może wymienić uszczelkę. Osłonić urządzenie; osłonić przewody; usunąć źródło zakłóceń. Zapewnić dopuszczalną temperaturę, która podana jest w instrukcji obsługi Uziemić przyrząd W przypadku nieuzasadnionej reklamacji firma WIKA obciąża użytkownika kosztami manipulacyjnymi reklamacji. Tłumienie; skontaktować się z producentem Zapewnić dopuszczalną temperaturę, która podana jest w instrukcji obsługi Skorygować punkt zerowy potencjometrem Zapewnić, aby wartości graniczne dopuszczalnego przeciążenia były zachowane (patrz Instrukcje obsługi)*). *) Należy upewnić się, że jednostka po regulacji działa poprawnie. Jeżeli usterki występują w dalszym ciągu, urządzenie należy przesłać do naprawy (lub wymienić). 17

18 10. Wykrywanie i usuwanie usterek / 11. Przechowywanie, usuwanie PL Jeżeli problem utrzymuje się, należy skontaktować się z naszym działem sprzedaży. USA, Kanada Jeżeli problem się utrzymuje, należy skontaktować się z firmą WIKA lub autoryzowanym przedstawicielem. Jeżeli przetwornik ciśnienia musi zostać zwrócony, użytkownik może uzyskać RMA (return material authorization upoważnienie do zwrotu materiałów), z numerem i instrukcjami dotyczącymi wysyłki z miejsca zakupu. Należy upewnić się, że do przesyłki dołączone są informacje z opisem problemu. Przetworniki ciśnienia otrzymane przez firmę WIKA bez ważnego upoważnienia RMA nie będą przyjęte. Certyfikat surowca (Deklarowany poziom zanieczyszczeń w zwracanych towarach) Przed zwrotem zdemontowane przyrządy należy przepłukać / oczyścić, aby ochronić naszych pracowników i środowisko przed zagrożeniami spowodowanymi przez przylegające pozostałe media. Serwis przyrządów odbywa się wyłącznie wtedy, po przedłożeniu całkowicie wypełnionego formularza zwrotu produktu. Formularz zwrotu zawiera informacje dotyczące wszystkich materiałów, z którymi urządzenie miało kontakt podczas instalacji, stosowania testowego czy czyszczenia. Formularz zwrotu produktów można znaleźć na naszej stronie internetowej ( / Przechowywanie, usuwanie Podczas przechowywania lub usuwania przetworników ciśnienia, należy podjąć! Ostrzeżenie środki ostrożności, względem mediów pozostałych w usuwanych przetwornikach ciśnienia.zalecamy odpowiednie i ostrożne czyszczenie przetwornika. Media pozostałe w gnieździe ciśnieniowym mogą być niebezpieczne lub toksyczne! Przechowywanie Podczas przechowywania przetwornika ciśnienia należy zamontować zatyczkę ochronną, aby zapobiec uszkodzeniom membrany (S-11). Usuwanie Części składowe urządzenia i materiały opakowaniowe należy usuwać zgodnie z odnośnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania i usuwania odpadów obowiązującymi w regionie lub kraju, do którego dostarczono przyrząd. Firma WIKA zastrzega sobie prawo do zmian niniejszych specyfikacji technicznych. 18 Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11

19 Uwagi Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11 19

20 WIKA na świecie Argentyna Australia Austria WIKA Argentina S.A. Tel.: (+54) 11/ WIKA Australia Pty. Ltd. Tel.: (+61) WIKA Messgerätevertrieb Ursula Wiegand GmbH & Co. KG Tel.: (+43) 1/ Beneluks WIKA Benelux Holandia Tel.: (+31) 4 75/ Brazylia Kanada Chiny Francja Niemcy Indie Włochy WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda. Tel.: (+55) WIKA Instruments Ltd. Tel.: (+1) 780/ WIKA International Trading (Shanghai) Co., Ltd. Tel.: (+86) WIKA Instruments s.a.r.l. Tel.: (+33) 1/ WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Tel.: (+49) 93 72/ WIKA Instruments India Pvt. Ltd. Tel.: (+91) 20/ WIKA Italiana SRL Tel.: (+39) 02/ Japonia WIKA JAPAN K. K. Tel.: (+81) 3/ Korea Malezja Polska Rosja Singapur Płd. Afryka Hiszpania Szwajcaria Tajwan Ukraina WIKA Korea Ltd. Tel.: (+82) 2/ WIKA Instrumentation (M) Sdn. Bhd. Tel.: (+60) / WIKA Polska Tel.: (+48) ZAO WIKA MERA Tel.: (+7) WIKA Instrumentation Pte. Ltd. Tel.: (+65) WIKA Instruments (Pty.) Ltd. Tel.: (+27) 11/ Instrumentos WIKA S.A. Tel.: (+34) MANOMETER AG Phone: (+41) 41/ WIKA Instrumentation Taiwan Ltd. Tel.: (+886) WIKA Pribor GmbH Tel.: (+38) Zjednoczone WIKA Middle East FZE Emiraty Arabskie Tel.: (+971) 4/ Wielka Brytania U.S.A. WIKA Instruments Ltd Tel.: (+44) WIKA Instrument Corporation Tel.: (+1) 770 / Inne oddziały firmy WIKA można znaleźć na stronie

OT-1. Przetwornik ciśnienia OEM w technologii cienkowarstwowej

OT-1. Przetwornik ciśnienia OEM w technologii cienkowarstwowej Instrukcja obsługi OT-1 Przetwornik ciśnienia OEM w technologii cienkowarstwowej WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG Alexander-Wiegand-Straße 30 63911 Klingenberg Niemcy Telefon (+49) 9372/132-0 Faks

Bardziej szczegółowo

Wysokiej jakości przetwornik ciśnienia do ogólnych zastosowań przemysłowych Model S-10

Wysokiej jakości przetwornik ciśnienia do ogólnych zastosowań przemysłowych Model S-10 Elektroniczny pomiar ciśnienia Wysokiej jakości przetwornik ciśnienia do ogólnych zastosowań przemysłowych Model S-10 Karta katalogowa WIKA PE 81.01 inne aprobaty patrz strona 4 Zastosowanie Budowa maszyn

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia z membraną czołową Dla mediów lepkich i zawierających cząstki stałe Model S-11

Przetwornik ciśnienia z membraną czołową Dla mediów lepkich i zawierających cząstki stałe Model S-11 Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia z membraną czołową Dla mediów lepkich i zawierających cząstki stałe Model S-11 Karta katalogowa WIKA PE 81.02 Zastosowanie Budowa maszyn Agregaty hydrauliczne

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia do gazów medycznych Model MG-1

Przetwornik ciśnienia do gazów medycznych Model MG-1 Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia do gazów medycznych Model M-1 Karta katalogowa WIKA PE 81.44 Zastosowanie Dystrybucja i przechowywanie gazów medycznych Leczenie tlenem chorych w szpitalach,

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia do zastosowań ogólnych Model S-10, wersja standardowa Model S-11, wersja z membraną czołową

Przetwornik ciśnienia do zastosowań ogólnych Model S-10, wersja standardowa Model S-11, wersja z membraną czołową Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia do zastosowań ogólnych Model, wersja standardowa Model S-11, wersja z membraną czołową Karta katalogowa WIKA PE 81.01 Zastosowanie Inżynieria mechaniczna

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia do sprężarek powietrza Model C-2

Przetwornik ciśnienia do sprężarek powietrza Model C-2 Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia do sprężarek powietrza Model C-2 Karta katalogowa WIKA PE 81.47 Zastosowanie Monitorowanie ciśnienia Regulacja i sterowanie ciśnienia Monitorowania

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia z osłoną ognioszczelną Do zastosowań w obszarach chronionych przed wybuchem Modele E-10 i E-11

Przetwornik ciśnienia z osłoną ognioszczelną Do zastosowań w obszarach chronionych przed wybuchem Modele E-10 i E-11 Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia z osłoną ognioszczelną Do zastosowań w obszarach chronionych przed wybuchem Modele E-10 i E-11 Karta katalogowa WIKA PE 81.27 Zastosowanie Monitoring

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia do ogólnych zastosowań przemysłowych Model A-10

Przetwornik ciśnienia do ogólnych zastosowań przemysłowych Model A-10 Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia do ogólnych zastosowań przemysłowych Model A-10 Zastosowanie Budowa maszyn Urządzenia maszynowe Technika pomiarowa Hydraulika i pneumatyka Pompy i kompresory

Bardziej szczegółowo

Zminiaturyzowany czujnik ciśnienia Model M-10, wersja standardowa Model M-11, wersja z membraną czołową

Zminiaturyzowany czujnik ciśnienia Model M-10, wersja standardowa Model M-11, wersja z membraną czołową Elektroniczny pomiar ciśnienia Zminiaturyzowany czujnik ciśnienia Model M-10, wersja standardowa Model M-11, wersja z membraną czołową Karta katalogowa WIKA PE 81.25 inne aprobaty patrz strona 5 MicroTronic

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia do ogólnych zastosowań przemysłowych Model A-10

Przetwornik ciśnienia do ogólnych zastosowań przemysłowych Model A-10 Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia do ogólnych zastosowań przemysłowych Model A-10 Karta katalogowa WIKA PE 81.60 Zastosowanie Budowa maszyn Przemysł stoczniowy Technologia pomiarowa

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia do aplikacji chłodnicznych i klimatyzacji Model AC-1, z ceramiczną komorą pomiarową

Przetwornik ciśnienia do aplikacji chłodnicznych i klimatyzacji Model AC-1, z ceramiczną komorą pomiarową Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia do aplikacji chłodnicznych i klimatyzacji Model AC-1, z ceramiczną komorą pomiarową Karta katalogowa WIKA PE 81.46 Zastosowanie Chłodnictwo Pompy ciepła

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia do aplikacji chłodnicznych i klimatyzacji Model AC-1, z ceramiczną komorą pomiarową

Przetwornik ciśnienia do aplikacji chłodnicznych i klimatyzacji Model AC-1, z ceramiczną komorą pomiarową Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia do aplikacji chłodnicznych i klimatyzacji Model AC-1, z ceramiczną komorą pomiarową Karta katalogowa WIKA PE 81.46 Zastosowanie Chłodnictwo Pompy ciepła

Bardziej szczegółowo

Wysokiej jakości przetwornik ciśnienia Do ogólnych zastosowań przemysłowych Model S-10

Wysokiej jakości przetwornik ciśnienia Do ogólnych zastosowań przemysłowych Model S-10 Elektroniczny pomiar ciśnienia Wysokiej jakości przetwornik ciśnienia Do ogólnych zastosowań przemysłowych Model S-10 Karta katalogowa WIKA PE 81.01 inne aprobaty patrz strona 4 Zastosowanie Budowa maszyn

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia

Przetwornik ciśnienia Instrukcja obsługi Zastosowanie mają aktualne warunki. Szczegóły są dostępne na stronie Przetwornik ciśnienia www.wika.de Spis treści PL 1. WaŜne informacje / 2. Szybki przegląd PL Spis treści 1. WaŜne

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia do ogólnych zastosowań przemysłowych Model A-10

Przetwornik ciśnienia do ogólnych zastosowań przemysłowych Model A-10 Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia do ogólnych zastosowań przemysłowych Model A-10 Karta katalogowa WIKA PE 81.60 Zastosowania Budowa maszyn Obrabiarki Technologia pomiarowa i kontrolna

Bardziej szczegółowo

Czujnik ciśnienia Do gazów medycznych Model MG-1

Czujnik ciśnienia Do gazów medycznych Model MG-1 Ciśnienie Czujnik ciśnienia Do gazów medycznych Model M-1 Karta katalogowa WIKA PE 81.44 Zastosowanie Dystrybucja i przechowywanie gazów medycznych Leczenie tlenem chorych w szpitalach, w domu i w ambulansach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Miernik ciśnienia

Instrukcja obsługi. Miernik ciśnienia Instrukcja obsługi Miernik ciśnienia PL Miernik ciśnienia Instrukcja obsługi Spis treści PL Spis treści Strony 3-13 PL 1. WaŜne informacje 2. Szybki przegląd 3. Skróty, znaki, symbole 4. Funkcje i akcesoria

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia do ogólnych zastosowań przemysłowych Model A-10

Przetwornik ciśnienia do ogólnych zastosowań przemysłowych Model A-10 Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia do ogólnych zastosowań przemysłowych Model A-10 Zastosowanie Budowa maszyn Urządzenia maszynowe Technika pomiarowa Hydraulika i pneumatyka Pompy i kompresory

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia OEM w technologii cienkowarstwowej Dla ruchomej hydrauliki Model MH-2

Przetwornik ciśnienia OEM w technologii cienkowarstwowej Dla ruchomej hydrauliki Model MH-2 Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia OEM w technologii cienkowarstwowej Dla ruchomej hydrauliki Model MH-2 Karta katalogowa WIKA PE 81.37 Zastosowanie Monitoring obciążenia Ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia dla chłodnictwa i klimatyzacji Model R-1, z hermetycznie spawaną cienkowarstwową komorą pomiarową

Przetwornik ciśnienia dla chłodnictwa i klimatyzacji Model R-1, z hermetycznie spawaną cienkowarstwową komorą pomiarową Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia dla chłodnictwa i klimatyzacji Model R-1, z hermetycznie spawaną cienkowarstwową komorą pomiarową Karta katalogowa WIKA PE 81.45 Zastosowanie Kompresory

Bardziej szczegółowo

Obowiązują aktualne warunki zakupu i dostawy. Szczegóły są dostępne na...

Obowiązują aktualne warunki zakupu i dostawy. Szczegóły są dostępne na... Instrukcje obsługi HP-1 / HP-2 Przetwornik ciśnienia PL Obowiązują aktualne warunki zakupu i dostawy. Szczegóły są dostępne na... HP-1 / HP-2 Instrukcje obsługi www.wika.de Przetwornik ciśnienia WIKA Alexander

Bardziej szczegółowo

Replacement product: Model IS-3

Replacement product: Model IS-3 Instrukcja obsługi Obowiązują aktualne warunki zakupu i dostawy. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie... www.wikapolska.pl IS-20-S, IS-21-S IS-20-F, IS-21-F IS-20-H Przetwornik ciśnienia Replacement

Bardziej szczegółowo

Termometr rozszerzalnościowy Model 70, wersja ze stali nierdzewnej

Termometr rozszerzalnościowy Model 70, wersja ze stali nierdzewnej Mechaniczny pomiar temperatury Termometr rozszerzalnościowy Model 70, wersja ze stali nierdzewnej Karta katalogowa WIKA TM 81.01 inne aprobaty patrz strona 8 8 Zastosowanie Przyrządy ogólnego stosowania

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia

Przetwornik ciśnienia Instrukcja obsługi E-10, E-11 Przetwornik ciśnienia WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG Alexander-Wiegand-Straße 30 63911 Klingenberg/Niemcy Tel. (+49) 93 72/132-295 Faks (+49) 93 72/132-706 E-mail support-tronic@wika.de

Bardziej szczegółowo

Membranowe systemy pomiarowe. Zastosowanie. Specjalne właściwości. Opis

Membranowe systemy pomiarowe. Zastosowanie. Specjalne właściwości. Opis Membranowe systemy pomiarowe Wysokojakościowy przetwornik z wbudowanym separatorem Dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego Model DSS26T, z przyłączem kołnierzowym, z membraną wewnętrzną Karta katalogowa

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia do precyzyjnych pomiarów Model P-30, wersja standardowa Model P-31, wersja z membraną czołową

Przetwornik ciśnienia do precyzyjnych pomiarów Model P-30, wersja standardowa Model P-31, wersja z membraną czołową Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia do precyzyjnych pomiarów Model P-30, wersja standardowa Model P-31, wersja z membraną czołową Karta katalogowa WIKA PE 81.54 Zastosowanie Stanowiska

Bardziej szczegółowo

Czujnik ciśnienia OEM O wysokiej dokładności Modele TIS-20, TIS-21

Czujnik ciśnienia OEM O wysokiej dokładności Modele TIS-20, TIS-21 Elektroniczny pomiar ciśnienia Czujnik ciśnienia OEM O wysokiej dokładności Modele TIS-20, TIS-21 Karta katalogowa WIKA PE 81.68 Zastosowanie Podstawa dla: Projektów integracyjnych czujników o wysokich

Bardziej szczegółowo

Czujnik poziomu Wersja ze stali nierdzewnej Model RLT-1000, do aplikacji przemysłowych

Czujnik poziomu Wersja ze stali nierdzewnej Model RLT-1000, do aplikacji przemysłowych Pomiar poziomu Czujnik poziomu Wersja ze stali nierdzewnej Model RLT-1000, do aplikacji przemysłowych Karta katalogowa WIKA LM 50.02 Zastosowanie Pomiar poziomu cieczy w budowie maszyn Kontrola i monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia z membraną czołową Do mediów lepkich i zawierających cząstki stałe Model S-11

Przetwornik ciśnienia z membraną czołową Do mediów lepkich i zawierających cząstki stałe Model S-11 Elektroniczny pomiar Calibration ciśnienia technology Przetwornik ciśnienia z membraną czołową Do mediów lepkich i zawierających cząstki stałe Model S-11 Karta katalogowa WIKA PE 81.02 więcej aprobat patrz

Bardziej szczegółowo

Separator membranowy z przyłączem sterylnym do homogenizatorów Model

Separator membranowy z przyłączem sterylnym do homogenizatorów Model Separatory membranowe Separator membranowy z przyłączem sterylnym do homogenizatorów Model 990.30 Karta katalogowa WIKA DS 99.33 Inne zatwierdzenia patrz strona 6 Zastosowanie Maszyny homogenizujące do

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia

Przetwornik ciśnienia Instrukcje obsługi Przetwornik ciśnienia WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG Alexander-Wiegand-Straße 30 63911 Klingenberg/Niemcy Tel. (+49) 93 72/132-295 Faks (+49) 93 72/132-706 E-mail support-tronic@wika.de

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przetwornik ciśnienia z membraną czołową model S-11. Przetwornik ciśnienia z membraną czołową model S-11

Instrukcja obsługi. Przetwornik ciśnienia z membraną czołową model S-11. Przetwornik ciśnienia z membraną czołową model S-11 Instrukcja obsługi Przetwornik ciśnienia z membraną czołową model S-11 PL Przetwornik ciśnienia z membraną czołową model S-11 PL Instrukcja obsługi modelu S-11 Strona 3-26 2012 WIKA Alexander Wiegand SE

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510

Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510 Przetworniki ciśnienia MBS 4510 z płaską membraną przeznaczone są do stosowania z medium

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia z membraną czołową Dla mediów lepkich i zawierających cząstki stałe Model S-11

Przetwornik ciśnienia z membraną czołową Dla mediów lepkich i zawierających cząstki stałe Model S-11 Elektroniczny pomiar Technologia ciśnienia kalibracji Przetwornik ciśnienia z membraną czołową Dla mediów lepkich i zawierających cząstki stałe Model S-11 Karta katalogowa WIKA PE 81.02 inne aprobaty patrz

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych MBS 4500

Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych MBS 4500 Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych MBS 4500 Przetworniki ciśnienia typu MBS 4500 przeznaczone są do niemal wszystkich zastosowań przemysłowych i oferują niezawodny pomiar

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1700 i MBS 1750 przeznaczone są do pracy w większości typowych aplikacji.

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1700 i MBS 1750 przeznaczone są do pracy

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia OEM do ogólnych zastosowań przemysłowych Modele O-10 (T), O-10 (5)

Przetwornik ciśnienia OEM do ogólnych zastosowań przemysłowych Modele O-10 (T), O-10 (5) Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia OEM do ogólnych zastosowań przemysłowych Modele O-10 (T), O-10 (5) Karta katalogowa WIKA PE 81.65 Zastosowanie Hydraulika i pneumatyka Pompy i kompresory

Bardziej szczegółowo

Manometr różnicowy z elektrycznym sygnałem wyjściowym Model A2G-15

Manometr różnicowy z elektrycznym sygnałem wyjściowym Model A2G-15 Mechatroniczny pomiar ciśnienia Manometr różnicowy z elektrycznym sygnałem wyjściowym Model A2G-15 Karta katalogowa WIKA PV 17.40 inne aprobaty patrz strona 5 Zastosowanie Do monitoringu ciśnienia różnicowego

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa 40.2050 Strona 1 / 5

Karta katalogowa 40.2050 Strona 1 / 5 Karta katalogowa 40.2050 Strona 1 / 5 Sp. z o.o. 53-021 Wrocław ul. Korfantego 28 tel. 071/339 82 39, fax 071/339 73 79 tel. 071/339 87 56, NIP 899-22-97-851 dtrans p31 Przetwornik ciśnienia Typ 402050

Bardziej szczegółowo

Czujnik ciśnienia Do precyzyjnych pomiarów Model P-30, P-31

Czujnik ciśnienia Do precyzyjnych pomiarów Model P-30, P-31 Ciśnienie Czujnik ciśnienia Do precyzyjnych pomiarów Model P-30, P-31 Karta katalogowa WIKA PE 81.54 inne aprobaty patrz strona 6 Zastosowanie Stanowiska testowania Technologia kalibracji Laboratoria Budowa

Bardziej szczegółowo

Manometr różnicowy Model A2G-10

Manometr różnicowy Model A2G-10 Machaniczny pomiar ciśnienia Manometr różnicowy Model A2G-10 Karta katalogowa WIKA PM 07.40 inne aprobaty patrz strona 5 Zastosowanie Do monitoringu ciśnienia różnicowego powietrza i innych niepalnych

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia, model A-10

Przetwornik ciśnienia, model A-10 Instrukcja obsługi Przetwornik ciśnienia, model A-10 PL Przetwornik ciśnienia, model A-10 PL Instrukcja obsługi modelu A-10 Strona 3-26 2010 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia do precyzyjnych pomiarów Model P-30, wersja standardowa Model P-31, wersja z membraną czołową

Przetwornik ciśnienia do precyzyjnych pomiarów Model P-30, wersja standardowa Model P-31, wersja z membraną czołową Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia do precyzyjnych pomiarów Model P-30, wersja standardowa Model P-31, wersja z membraną czołową Karta katalogowa WIKA PE 81.54 inne aprobaty patrz strona

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia OEM w technologii cienkowarstwowej Dla ruchomej hydrauliki Model MH-2

Przetwornik ciśnienia OEM w technologii cienkowarstwowej Dla ruchomej hydrauliki Model MH-2 Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia OEM w technologii cienkowarstwowej Dla ruchomej hydrauliki Model MH-2 Karta katalogowa WIKA PE 81.37 Zastosowanie Monitoring obciążenia Ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Wysokojakościowy przetwornik z wbudowanym separatorem Do sterylnych procesów technologicznych Model DSS19T, z przyłączem typu SMS

Wysokojakościowy przetwornik z wbudowanym separatorem Do sterylnych procesów technologicznych Model DSS19T, z przyłączem typu SMS Membranowe systemy pomiarowe Wysokojakościowy przetwornik z wbudowanym separatorem Do sterylnych procesów technologicznych Model DSS19T, z przyłączem typu SMS Karta katalogowa WIKA DS 95.22 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Iskrobezpieczny przetwornik ciśnienia Do zastosowań w strefach niebezpiecznych Modele IS-20-S, IS-21-S, IS-20-F, IS-21-F

Iskrobezpieczny przetwornik ciśnienia Do zastosowań w strefach niebezpiecznych Modele IS-20-S, IS-21-S, IS-20-F, IS-21-F Replacement product: Model IS-3 Elektroniczny pomiar ciśnienia Iskrobezpieczny przetwornik ciśnienia Do zastosowań w strefach niebezpiecznych Modele IS-20-S, IS-21-S, IS-20-F, IS-21-F Karta katalogowa

Bardziej szczegółowo

Iskrobezpieczny przetwornik ciśnienia do zastosowań w strefach niebezpiecznych Modele IS-20-S, IS-21-S, IS-20-F, IS-21-F

Iskrobezpieczny przetwornik ciśnienia do zastosowań w strefach niebezpiecznych Modele IS-20-S, IS-21-S, IS-20-F, IS-21-F Elektroniczny Pomiar Ciśnienia Iskrobezpieczny przetwornik ciśnienia do zastosowań w strefach niebezpiecznych Modele IS-20-S, IS-21-S, IS-20-F, IS-21-F Karta katalogowa WIKA PE 81.50 Zastosowanie Przemysł

Bardziej szczegółowo

Wysokojakościowy przetwornik z wbudowanym separatorem Do sterylnych procesów technologicznych Model DSS22T, z przyłączem typu Clamp

Wysokojakościowy przetwornik z wbudowanym separatorem Do sterylnych procesów technologicznych Model DSS22T, z przyłączem typu Clamp Membranowe systemy pomiarowe Wysokojakościowy przetwornik z wbudowanym separatorem Do sterylnych procesów technologicznych Model DSS22T, z przyłączem typu Clamp Karta katalogowa WIKA DS 95.08 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia, model S-10

Przetwornik ciśnienia, model S-10 Instrukcja obsługi Przetwornik ciśnienia, model S-10 PL Przetwornik ciśnienia, model S-10 PL Instrukcja obsługi modelu S-10 Strona 3-26 2002 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Powierzchniowy termometr do montażu na rurze Model TR57-M, wersja miniaturowa

Powierzchniowy termometr do montażu na rurze Model TR57-M, wersja miniaturowa Elektryczny pomiar temperatury Powierzchniowy termometr do montażu na rurze Model TR57-M, wersja miniaturowa Karta katalogowa WIKA TE 60.57 Zastosowanie Sterylne procesy technologiczne Przemysł spożywczy

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia do najwyższych aplikacji przemysłowych do 15,000 bar Model HP-2

Przetwornik ciśnienia do najwyższych aplikacji przemysłowych do 15,000 bar Model HP-2 Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia do najwyższych aplikacji przemysłowych do 15,000 bar Model HP-2 Karta katalogowa WIKA PE 81.53 Zastosowanie więcej aprobat i certyfikatów patrz strona

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych Typu MBS 4500

Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych Typu MBS 4500 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych Typu MBS 4500 Przetworniki ciśnienia typu MBS 4500 przeznaczone są do niemal wszystkich zastosowań przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Czujnik poziomu Wersja z tworzywa Model RLT-2000, do aplikacji przemysłowych

Czujnik poziomu Wersja z tworzywa Model RLT-2000, do aplikacji przemysłowych Pomiar poziomu Czujnik poziomu Wersja z tworzywa Model RLT-2000, do aplikacji przemysłowych Karta katalogowa WIKA LM 50.01 Zastosowanie Pomiar poziomu cieczy w budowie maszyn Kontrola i monitorowanie krytycznych

Bardziej szczegółowo

Wysokojakościowy przetwornik z wbudowanym separatorem Dla procesów sterylnych Model DSS18T, z przyłączem mleczarskim

Wysokojakościowy przetwornik z wbudowanym separatorem Dla procesów sterylnych Model DSS18T, z przyłączem mleczarskim Membranowe systemy pomiarowe Wysokojakościowy przetwornik z wbudowanym separatorem Dla procesów sterylnych Model DSS18T, z przyłączem mleczarskim Karta katalogowa WIKA DS 95.05 Zastosowanie Higieniczny

Bardziej szczegółowo

Termometr gazowy Odporny na silne wibracje Model 75, wersja ze stali CrNi

Termometr gazowy Odporny na silne wibracje Model 75, wersja ze stali CrNi Mechaniczny Pomiar Temperatury Termometr gazowy Odporny na silne wibracje Model 75, wersja ze stali CrNi Karta katalogowa WIKA TM 75.01 Inne zatwierdzenia patrz strona 5 Zastosowanie Dla lokalnego pomiaru

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia OEM Dla urządzeń ruchomej hydrauliki Model MH-3

Przetwornik ciśnienia OEM Dla urządzeń ruchomej hydrauliki Model MH-3 Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia OEM Dla urządzeń ruchomej hydrauliki Model MH-3 Karta katalogowa WIKA PE 81.59 Zastosowanie Monitoring obciążenia Ograniczenie momentu obciążenia Sterowanie

Bardziej szczegółowo

Termometry bimetaliczne Model 54, wersja przemysłowa

Termometry bimetaliczne Model 54, wersja przemysłowa Mechaniczny Pomiar Temperatury Termometry bimetaliczne Model 54, wersja przemysłowa Karta katalogowa WIKA TM 54.01 Inne zatwierdzenia patrz strona 6 Zastosowanie W procesach przemysłowych, przemyśle chemicznym

Bardziej szczegółowo

Przełącznik ciśnienia

Przełącznik ciśnienia Obowiązują aktualne warunki zakupu i dostawy. Szczegóły są dostępne na... PSD-30 Instrukcja obsługi www.wikapolska.pl Przełącznik ciśnienia WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG Alexander-Wiegand-Straße

Bardziej szczegółowo

Różnicowy czujnik ciśnienia Do wentylacji i klimatyzacji Model A2G-50

Różnicowy czujnik ciśnienia Do wentylacji i klimatyzacji Model A2G-50 Elektroniczny pomiar ciśnienia Różnicowy czujnik ciśnienia Do wentylacji i klimatyzacji Model A2G-50 Karta katalogowa WIKA PE 88.02 inne aprobaty patrz strona 5 Zastosowanie Do pomiaru ciśnień różnicowych

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia z osłoną ognioszczelną Do zastosowań w obszarach chronionych przed wybuchem Modele E-10 i E-11

Przetwornik ciśnienia z osłoną ognioszczelną Do zastosowań w obszarach chronionych przed wybuchem Modele E-10 i E-11 Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia z osłoną ognioszczelną Do zastosowań w obszarach chronionych przed wybuchem Modele E-10 i E-11 Karta katalogowa WIKA PE 81.27 więcej aprobat patrz strona

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia dla chłodnictwa i klimatyzacji Model R-1, z hermetycznie spawaną cienkowarstwową komorą pomiarową

Przetwornik ciśnienia dla chłodnictwa i klimatyzacji Model R-1, z hermetycznie spawaną cienkowarstwową komorą pomiarową Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia dla chłodnictwa i klimatyzacji Model R-1, z hermetycznie spawaną cienkowarstwową komorą pomiarową Karta katalogowa WIKA PE 81.45 Zastosowanie Kompresory

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia JUMO dtrans p30 Typ

Przetwornik ciśnienia JUMO dtrans p30 Typ Karta katalogowa 40.4366 Strona 1/7 Przetwornik ciśnienia JUMO dtrans p30 Typ 404366 Ogólne zastosowanie Przetworniki pomiarowe ciśnienia są przeznaczone do pomiaru ciśnień bezwzględnych i względnych w

Bardziej szczegółowo

Instrukcje obsługi. Przetwornik do pomiaru ciśnienia róŝnicowego

Instrukcje obsługi. Przetwornik do pomiaru ciśnienia róŝnicowego Instrukcje obsługi Przetwornik do pomiaru ciśnienia róŝnicowego PL Przetwornik do pomiaru ciśnienia róŝnicowego PL Przetwornik do pomiaru ciśnienia róŝnicowego Spis treści 1. Instrukcje bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Separator membranowy z przyłączem gwintowym Wersja skręcana Model

Separator membranowy z przyłączem gwintowym Wersja skręcana Model Ciśnienie Separator membranowy z przyłączem gwintowym Wersja skręcana Model 990.10 Karta katalogowa WIKA DS 99.01 Inne zatwierdzenia patrz strona 6 Zastosowanie Do mediów agresywnych, gorących, korozyjnych,

Bardziej szczegółowo

Manometr cyfrowy Do ogólnych zastosowań przemysłowych Model DG-10

Manometr cyfrowy Do ogólnych zastosowań przemysłowych Model DG-10 Elektroniczny pomiar ciśnienia Manometr cyfrowy Do ogólnych zastosowań przemysłowych Model DG-10 Karta katalogowa WIKA PE 81.66 więcej aprobat patrz strona 5 Zastosowanie Budowa maszyn Hydraulika i pneumatyka

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia Do ogólnych zastosowań przemysłowych Model A-10

Przetworniki ciśnienia Do ogólnych zastosowań przemysłowych Model A-10 Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetworniki ciśnienia Do ogólnych zastosowań przemysłowych Model A-10 Karta katalogowa WIKA PE 81.60 inne aprobaty patrz strona 9 Zastosowanie Budowa maszyn Budownictwo

Bardziej szczegółowo

Manometr cyfrowy do ogólnych zastosowań przemysłowych Model DG-10

Manometr cyfrowy do ogólnych zastosowań przemysłowych Model DG-10 Elektroniczny pomiar ciśnienia Manometr cyfrowy do ogólnych zastosowań przemysłowych Model DG-10 Karta katalogowa WIKA PE 81.66 Zastosowanie Budowa maszyn Hydraulika i pneumatyka Pompy i kompresory Uslugi

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia JUMO MIDAS Typ 401001

Przetwornik ciśnienia JUMO MIDAS Typ 401001 Przetwornik ciśnienia JUMO MIDAS Typ 401001 Karta katalogowa 40.1001 Strona 1/5 Krótki opis Przetworniki serii MIDAS przeznaczone są do pomiarów ciśnienia względnego w gazach i cieczach. Działanie przetwornika

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do aplikacji wodnych i powietrznych Typ MBS 1900

Przetworniki ciśnienia do aplikacji wodnych i powietrznych Typ MBS 1900 Przetworniki ciśnienia do aplikacji wodnych i powietrznych Typ MBS 1900 Broszura techniczna Charakterystyka Zaprojektowane do aplikacji wodnych i powietrznych Elementy mające kontakt z medium wykonane

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia z funkcją pomiaru temperatury typu MBS 1300 i MBS 1350

Przetworniki ciśnienia z funkcją pomiaru temperatury typu MBS 1300 i MBS 1350 Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia z funkcją pomiaru temperatury typu MBS 1300 i MBS 1350 Przetworniki typu MBS 1300 oferują pomiar ciśnienia przy jednoczesnym pomiarze temperatury medium. MBS 1300

Bardziej szczegółowo

Miernik przepływu powietrza Model A2G-25

Miernik przepływu powietrza Model A2G-25 Elektroniczny pomiar ciśnienia Miernik przepływu powietrza Model A2G-25 Karta katalogowa WIKA SP 69.04 Zastosowanie Do pomiaru przepływu powietrza wentylatorów radialnych Do pomiaru przepływu powietrza

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia Do ogólnych zastosowań przemysłowych Model A-10

Przetwornik ciśnienia Do ogólnych zastosowań przemysłowych Model A-10 Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia Do ogólnych zastosowań przemysłowych Model A-10 Karta katalogowa WIKA PE 81.60 więcej aprobat patrz strona 9 Zastosowanie Budowa maszyn Przemysł stoczniowy

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online PFT-SRBX16SG1SSAA3SSZ PFT CZUJNIKI CIŚNIENIA

Karta charakterystyki online PFT-SRBX16SG1SSAA3SSZ PFT CZUJNIKI CIŚNIENIA Karta charakterystyki online PFTSRBX6SGSSAASSZ PFT PFTSRBX6SGSSAASSZ PFT A B C D E F H I J K L N O P Q R S T Rysunek może się różnić Szczegółowe dane techniczne Cechy edium Rodzaj ciśnienia Zakres pomiarowy

Bardziej szczegółowo

Termometry rozszerzalnościowe Seria ze stali nierdzewnej, Model 70

Termometry rozszerzalnościowe Seria ze stali nierdzewnej, Model 70 Mechaniczny Pomiar Temperatury Termometry rozszerzalnościowe Seria ze stali nierdzewnej, Model 70 Karta katalogowa WIKA TM 81.01 Zastosowanie Przyrządy ogólnego stosowania do pomiaru temperatury gazów,

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do wymagających zastosowań przemysłowych, typu MBS 1200 i MBS 1250

Przetworniki ciśnienia do wymagających zastosowań przemysłowych, typu MBS 1200 i MBS 1250 Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do wymagających zastosowań przemysłowych, typu MBS 100 i MBS 150 Kompaktowe przetworniki ciśnienia zostały zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Termometr bimetaliczny Model 54, wersja przemysłowa

Termometr bimetaliczny Model 54, wersja przemysłowa Mechaniczny Pomiar Temperatury Termometr bimetaliczny Model 54, wersja przemysłowa Karta katalogowa WIKA TM 54.01 Inne zatwierdzenia patrz strona 6 Zastosowanie W procesach przemysłowych, przemyśle chemicznym

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia z funkcją pomiaru temperatury typu MBS 1300 i MBS 1350

Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia z funkcją pomiaru temperatury typu MBS 1300 i MBS 1350 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia z funkcją pomiaru temperatury typu MBS 1300 i MBS 1350 Przetworniki typu MBS 1300 oferują pomiar ciśnienia przy jednoczesnym pomiarze

Bardziej szczegółowo

Zanurzalny przetwornik ciśnienia model LS-10

Zanurzalny przetwornik ciśnienia model LS-10 Instrukcja obsługi Zanurzalny przetwornik ciśnienia model LS-10 Instrukcja obsługi Zanurzalny przetwornik ciśnienia, model LS-10 Instrukcja obsługi model LS-10 Strona 3-16 2013 WIKA Alexander Wiegand SE

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online PHT-RB010E550S0AFT0Z PHT CZUJNIKI CIŚNIENIA

Karta charakterystyki online PHT-RB010E550S0AFT0Z PHT CZUJNIKI CIŚNIENIA Karta charakterystyki online PTRB00E550S0AFT0Z PT A B C D E F I J K L N O P Q R S T Rysunek może się różnić Szczegółowe dane techniczne Cechy edium Rodzaj ciśnienia Zakres pomiarowy Informacje do zamówienia

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych. Typ MBS Broszura techniczna

Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych. Typ MBS Broszura techniczna Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych Typ MBS 3000 Broszura techniczna Charakterystyka Przeznaczony do użytku w ciepłownictwie, gospodarce wodnej i w trudnych warunkach przemysłowych Obudowa

Bardziej szczegółowo

Termometr rozszerzalnościowy Kontroler temperatury bezpieczeństwa Model SW15

Termometr rozszerzalnościowy Kontroler temperatury bezpieczeństwa Model SW15 Mechatroniczny pomiar temperatury Termometr rozszerzalnościowy Kontroler temperatury bezpieczeństwa Model SW15 Karta katalogowa WIKA TV 28.04 więcej aprobat patrz strona 5 Zastosowanie Monitoring temperatury

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia Do zastosowań w strefach niebezpiecznych Model IS-3

Przetwornik ciśnienia Do zastosowań w strefach niebezpiecznych Model IS-3 Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia Do zastosowań w strefach niebezpiecznych Model IS-3 Karta katalogowa WIKA PE 81.58 więcej aprobat patrz strona 8 Zastosowanie Przemysł chemiczny, petrochemiczny

Bardziej szczegółowo

Separator membranowy. Zastosowanie. Specjalne właściwości. Opis

Separator membranowy. Zastosowanie. Specjalne właściwości. Opis Separator membranowy Separator membranowy ze sterylnym przyłączem procesowym dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i biotechnologicznego Modele 990.22, 990.52 i 990.53, przyłącze Karta katalogowa

Bardziej szczegółowo

JUMO MAERA S25. Sonda do pomiaru poziomu. Zastosowanie. Opis skrócony. Korzyści dla Klienta. Właściwości. Karta katalogowa 40.

JUMO MAERA S25. Sonda do pomiaru poziomu. Zastosowanie. Opis skrócony. Korzyści dla Klienta. Właściwości. Karta katalogowa 40. +44 279 63 55 33 +44 279 63 52 62 sales@jumo.co.uk www.jumo.co.uk Karta katalogowa 40.05 Strona /8 JUMO MAERA S25 Sonda do pomiaru poziomu Zastosowanie Hydrostatyczny pomiar poziomu cieczy w zbiornikach

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online PHT-RB6X0ST10S0AFT0Z PHT CZUJNIKI CIŚNIENIA

Karta charakterystyki online PHT-RB6X0ST10S0AFT0Z PHT CZUJNIKI CIŚNIENIA Karta charakterystyki online PTRB6X0ST0S0AFT0Z PT PTRB6X0ST0S0AFT0Z PT A B C D E F I J K L N O P Q R S T Rysunek może się różnić Szczegółowe dane techniczne Cechy edium Rodzaj ciśnienia Zakres pomiarowy

Bardziej szczegółowo

Manometr z rurką Bourdona z jednym lub dwoma ustalonymi kontaktami, obudowa ze stali nierdzewnej Model PGS21

Manometr z rurką Bourdona z jednym lub dwoma ustalonymi kontaktami, obudowa ze stali nierdzewnej Model PGS21 Mechatroniczny pomiar ciśnienia Manometr z rurką Bourdona z jednym lub dwoma ustalonymi kontaktami, obudowa ze stali nierdzewnej Model PGS21 Karta katalogowa WIKA PV 21.02 inne aprobaty patrz strona 3

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online PBT-RB010SG1SSNALA0Z PBT CZUJNIKI CIŚNIENIA

Karta charakterystyki online PBT-RB010SG1SSNALA0Z PBT CZUJNIKI CIŚNIENIA Karta charakterystyki online PBTRB00SGSSNALA0Z PBT A B C D E F H I J K L N O P Q R S T Rysunek może się różnić Szczegółowe dane techniczne Cechy edium Rodzaj ciśnienia Zakres pomiarowy Informacje do zamówienia

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do wysokich temperatur MBS 3200 i MBS 3250

Przetworniki ciśnienia do wysokich temperatur MBS 3200 i MBS 3250 Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do wysokich temperatur MBS 3200 i MBS 3250 Przetworniki ciśnienia do wysokich temperatur typu MBS 3200 zostały zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Czujnik ciśnienia OEM Dla ruchomych maszyn roboczych Model MH-3

Czujnik ciśnienia OEM Dla ruchomych maszyn roboczych Model MH-3 Elektroniczny pomiar ciśnienia Czujnik ciśnienia OEM Dla ruchomych maszyn roboczych Model MH-3 Karta katalogowa WIKA PE 81.59 Zastosowanie Monitoring obciążenia Ograniczenie momentu obciążenia Sterowanie

Bardziej szczegółowo

Termometr bimetaliczny model 55, wersja przemysłowa zgodna z normą EN 13190

Termometr bimetaliczny model 55, wersja przemysłowa zgodna z normą EN 13190 Mechaniczny Pomiar Temperatury Termometr bimetaliczny model 55, wersja przemysłowa zgodna z normą EN 13190 Karta katalogowa WIKA TM 55.01 Inne zatwierdzenia patrz strona 7 Zastosowanie W procesach przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

Wysokiej jakości przetwornik ciśnienia Do ogólnych zastosowań przemysłowych Model S-20

Wysokiej jakości przetwornik ciśnienia Do ogólnych zastosowań przemysłowych Model S-20 Elektroniczny pomiar ciśnienia Wysokiej jakości przetwornik ciśnienia Do ogólnych zastosowań przemysłowych Model S-20 Karta katalogowa WIKA PE 81.61 Zastosowanie Krytyczne aplikacje przemysłowe Wymagające

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Akcesoria Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Karta katalogowa WIKA AC 80.02 Zastosowanie Budowa instalacji Obrabiarki Technologia i przetwarzanie plastików

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny przełącznik ciśnienia z wyświetlaczem Model PSD-4

Elektroniczny przełącznik ciśnienia z wyświetlaczem Model PSD-4 Elektroniczny pomiar ciśnienia Elektroniczny przełącznik ciśnienia z wyświetlaczem Model PSD-4 Karta katalogowa WIKA PE 81.86 Zastosowanie Obrabiarki Hydraulika i pneumatyka Pompy i kompresory Budowa maszyn

Bardziej szczegółowo