SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI."

Transkrypt

1 Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów PL

2 Sprawdzona jakość Inteligentne rozwiązania Wybierając Sunfix plus - system montażowy dla instalacji solarnych (fotowoltaicznych) - otrzymują Państwo wysokiej jakości wyrób z asortymentu firmy SolarWorld AG. System Sunfix plus wraz z solarnym zestawem montażowym SolarWorld doskonale dopasowuje się do indywidualnych warunków zabudowy, bazując na sprawdzonych tabelach wymiarowania. Planowanie układu mocowania pozwala na optymalne i niezawodne wykorzystanie powierzchni instalacyjnej. Zasadniczym kryterium wyboru i zastosowania wszystkich elementów systemu mocowania jest zagwarantowanie bezzakłóceniowej pracy instalacji solarnej poprzez jej wysoką jakość. Przedstawione poniżej przykłady wykonania prezentują sposoby właściwego instalowania systemu montażowego Sunfix plus. Przykłady te powinny pomóc Państwu w bezproblemowej instalacji systemu mocowania. Należy również udokumentować specyficzne cechy konstrukcyjne tak, aby podczas planowania układu mocowania możliwe było uwzględnienie specyfiki dachu. Stan na dzień: 01/2014 2

3 Spis treści A Strona Wskazówki ogólne A1 Klasyfikacja wskazówek bezpieczeństwa 5 A2 Wskazówki bezpieczeństwa 6 A3 Wskazówki dot. planowania instalacji 7 A4 Wskazówki dot. montażu 9 A5 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem i zastosowanie 10 nieprawidłowe A6 Okablowanie modułów 11 A7 Zarys techniczny 12 B Opis systemu montażu w linii dachówek B1 Budowa systemu 13 B2 Profile nośne 15 B3 Połączenia śrubowe 18 B4 Zapinka modułu 19 B4.1 Wskazówki montażowe dot. modułu Sunmodule 20 Plus Vario B5 Elementy mocujące 22 B5.1 Zestaw do mocowania haka dachowego B5.1.1 Wskazówki dot. montażu haka dachowego na dachu z izolacją B5.1.2 Wskazówki dot. montażu płytek kołnierzowych SolarWorld w celu poszerzenia możliwości regulacyjnych B5.2 Zestawy do mocowania haków na dachach łupkowych B5.2.1 Dachy łupkowe na deskowaniu B5.2.2 Pokrycie łupkowe na łatach B5.3 Zestaw do mocowania haka dla dachu krytego karpiówką B5.4 Zestaw do mocowania śruby dwugwintowej B5.5 Zestaw do mocowania elementu montażowego dla solarów B5.6 Zestaw do mocowania dla dachu krytego blachą trapezową B5.7 Zestaw do mocowania dla dachu z blachy na rąbek stojący B5.7.1 Zaczep belkowy B5.7.2 Zacisk do blachy na rąbek stojący B6 Wyrównanie potencjałów/ uziemienie

4 C D E Przykład montażu w linii dachówek Opis systemu montażu na podwyższeniu Przykład montażu na podwyższeniu Strona C1 Ustalenie miejsca zamontowania instalacji i punktów mocowania 37 C2 Montaż elementów mocujących 38 C3 Montaż profili nośnych 39 C4 Montaż modułów (paneli) 41 D1 Typ ramy dla dachu płaskiego (FDR) 42 D2 Zewnętrzne warunki brzegowe 44 D3 Budowa systemu 45 D4 Profile nośne 47 D4.1 Warstwy profili nośnych stelaża 47 D4.2 Warstwa profili zaciskowych modułów 48 D5 Zapinki modułu 49 D6 Elementy mocujące 50 D7 Wyrównanie potencjałów/ uziemienie 50 D8 Wymagane obciążenie dodatkowe 51 E1 Ustalanie miejsca zamontowania instalacji i punktów mocowania 52 E2 Montaż elementów mocujących 53 E3 Montaż warstw profili nośnych stelaża 54 E4 Montaż ramy dla dachu płaskiego 56 E4.1 Połączenie śrubowe ramy dla dachu płaskiego 56 E4.2 Mocowanie ramy dla dachu płaskiego 56 E5 Montaż warstwy profili zaciskowych 57 E6 Montaż modułów (paneli) 58 F G Konserwacja/czyszczenie Konserwacja i czyszczenie 60 Odpowiedzialność Odpowiedzialność 60 4

5 Wskazówki ogólne A1 Klasyfikacja wskazówek bezpieczeństwa A Należy zapoznać się z całą instrukcją montażu i przestrzegać podanych wskazówek bezpieczeństwa! Znak ostrzegawczy, oznaczenie słowne Poziomy ostrzeżenia NIEBEZPIECZEŃSTWO! Oznaczenie bezpośredniego śmiertelnego zagrożenia. OSTRZEŻENIE! UWAGA! INFORMACJA! Oznaczenie możliwości wystąpienia śmiertelnego zagrożenia i/ lub ciężkich urazów. Oznaczenie możliwości wystąpienia zagrożenia dla osób. Oznaczenie możliwości wystąpienia szkód rzeczowych, bez zagrożenia dla osób. Dodatkowe znaki ostrzegawcze Dodatkowe ważne informacje. Podczas montażu przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom. Zakaz wchodzenia na moduły. Zapewnić, aby Sunfix plus był stosowany wyłącznie zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Podczas montażu zwrócić uwagę na przestrzeganie obowiązujących norm krajowych, przepisów budowlanych oraz przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom. Bezwzględnie przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa dot. innych elementów instalacji. Nieprzestrzeganie przytoczonych poniżej wskazówek może skutkować porażeniem prądem, pożarem i/lub poważnymi okaleczeniami. Instrukcja montażu powinna być przechowywana we właściwy sposób! 5

6 A2 Wskazówki bezpieczeństwa NIEBEZPIECZEŃSTWO! Niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem Panele słoneczne (moduły solarne) wytwarzają prąd natychmiast po wystawieniu na działanie światła. Napięcie pojedynczego modułu jest mniejsze niż 50 V prądu stałego (DC). W przypadku połączenia kilku modułów w jedną serię, napięcia sumują się, stwarzając zagrożenie. Jeżeli kilka modułów zostanie połączonych szeregowo, sumują się natężenia. Całkowicie zaizolowane wtyczki zapewniają zabezpieczenie przed dotykiem, jednakże przy obchodzeniu się z panelami słonecznymi, w celu uniknięcia pożaru, iskrzenia oraz niebezpieczeństwa porażenia prądem, należy przestrzegać następujących wskazówek: Nie podłączać paneli słonecznych i przewodów za pomocą mokrych wtyczek i gniazdek! Wszelkie prace przy przewodach wykonywać z największą ostrożnością! W falowniku, również po odłączeniu od napięcia, mogą występować wysokie napięcia dotykowe! Zasadniczo przy wszystkich pracach przy falowniku i przewodach wskazane jest zachowanie ostrożności! OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo upadku Podczas prac na dachu, jak również podczas wchodzenia i schodzenia istnieje niebezpieczeństwo upadku. Należy przestrzegać bezwzględnie przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom oraz stosować właściwy sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości. OSTRZEŻENIE! Materiały łatwopalne Moduły nie mogą być stosowane w pobliżu urządzeń lub pomieszczeń, w przypadku których może dojść do wydzielania lub gromadzenia się łatwopalnych gazów lub pyłów. UWAGA! Niebezpieczeństwo skaleczenia rąk Podczas montażu konstrukcji nośnej i modułu może dojść do przygniecenia dłoni. Prace mogą być wykonywane tylko przez przeszkolonych pracowników. Stosować rękawice ochronne! NIEBEZPIECZEŃSTWO! Niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia łukiem elektrycznym Gdy na moduł pada światło, wytwarzany jest prąd stały. Podczas otwierania zamkniętej wiązki (np. podczas odłączania przewodu prądu stałego od falownika pod obciążeniem) może powstać niebezpieczny łuk elektryczny. Należy przestrzegać następujących wskazówek: Nigdy nie odłączać generatora od falownika, dopóki jest on podłączony do sieci. Zwrócić uwagę na nienaganne połączenie przewodów (brak pęknięć, zabrudzenia)! UWAGA! Spadające przedmioty f f Podczas montażu na dachu istnieje niebezpieczeństwo, iż spadające z dachu narzędzie, materiał montażowy lub moduł może zranić osoby przebywające poniżej. f f Przed rozpoczęciem prac montażowych odgrodzić na ziemi obszar zagrożenia oraz ostrzec osoby przebywające w pobliżu. 6

7 A3 Wskazówki dot. planowania instalacji Upewnić się, czy konstrukcja nośna jest właściwa pod kątem dopuszczalnego obciążenia (wymiary, stan utrzymania, parametry materiałowe), struktury nośnej oraz innych odpowiednich warstw (np. warstwy izolacyjnej). Zwrócić uwagę na właściwe odprowadzanie wody opadowej. Uwzględnić aspekty fizyczno-konstrukcyjne (np. ewentualną ilość wody roztopowej przenikającą warstwy izolacyjne). W razie wątpliwości zasięgnąć porady fachowego doradcy (np. statyka, rzeczoznawcy). W przypadku montowania instalacji PV na dachach z płyt włóknisto-cementowych skontrolować, czy elementy dachu zawierają azbest. Należy przestrzegać obowiązujących rozporządzeń! Przewody ułożone na wolnym powietrzu zabezpieczyć za pomocą właściwych środków przed wpływem warunków atmosferycznych, promieniami UV i mechanicznymi uszkodzeniami (np. ułożenie w rurach z tworzywa sztucznego odpornych na promieniowanie UV lub w kanałach kablowych). W przypadku instalacji montowanych w linii dachówek, ze względów konstrukcyjnych moduły powinny zostać umieszczone w odległości min. 20 cm od krawędzi dachu. Moduły nie mogą w żadnym wypadku wystawać poza krawędź dachu! Zgodnie z EN (Eurokodem 1) w obszarach brzegowych powierzchni dachu należy liczyć się ze zwiększonym obciążeniem wiatrem ze względu na wysokie ssanie, co może prowadzić do podniesienia elementów montażowych w tych obszarach. W przypadku konstrukcji podpartych, odległość od krawędzi do rynny i kalenicy wynosi zasadniczo 1,20 m a do szczytów 1,50 m. Dokładne informacje w tym względzie są uzależnione od obciążenia wiatrem oraz geometrii budynku i są ustalane w ramach planowania układu mocowania przez SolarWorld. Podczas zabezpieczania położenia za pomocą dodatkowego obciążenia należy zapewnić, aby konstrukcja posiadała wystarczającą rezerwę nośności. Podczas zabezpieczania stelażu montażowego za pomocą dodatkowego obciążenia należy sprawdzić, czy jest wymagane zastosowanie budowlanych mat ochronnych: Jeżeli ma to miejsce, należy zwrócić uwagę na zastosowanie właściwych materiałów. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie kompatybilności materiałowej budowlanej maty ochronnej i izolacji dachu, zalecamy rozłożenie geowłókniny. Współczynnik tarcia między pokryciem dachu i elementem obciążającym ramy dla dachu płaskiego (np. obciążnikiem betonowym) powinien wynosić µ > 0,6. Odległość między rzędami modułów wynika z indywidualnego kąta nachylenia modułów oraz minimalnego kąta nasłonecznienia w miejscu ich lokalizacji. Wskazówki dot. obszarów brzegowych dachów skośnych EN (Eurokodem 1) Zgodnie z EN (Eurokodem 1) w obszarach brzegowych powierzchni dachu należy liczyć się ze zwiększonym obciążeniem wiatrem. Obciążenia te - oprócz obciążenia śniegiem i masą własną - są uwzględniane podczas planowania instalacji. Obszary brzegowe posiadają następujące wymiary: e1 = t/10 lub h/5, mniejsza wartość jest miarodajna e2 = b/10 lub h/5, mniejsza wartość jest miarodajna 7

8 Wskazówki dot. obszarów brzegowych dachów płaskich W obszarach narożnikowych i brzegowych dachu należy liczyć się z zawirowaniami powietrza i w ten sposób ze zwiększonym obciążeniem wiatrem (patrz EC1). W tych obszarach nie dopuszcza się instalowania podpieranych instalacji PV. Obszary te (1,20 m od dłuższej strony budynku i 1,50 m od krótszej strony budynku lub h/5) powinny być zasadniczo wolne. Wyjątki są możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu. Jeżeli instalacja PV jest mocowana na dachu za pomocą elementów obciążających (np. obciążniki betonowe), wtedy zewnętrzne części instalacji (kolor ciemnoszary na rys. A 3-1) powinny zostać obciążone w większym stopniu. Obowiązujące odległości od krawędzi a = 1,20 m (dłuższa strona budynku) b = 1,50 m (krótsza strona budynku) 1,20m 1,50m Rys. A 3-1 Ochrona przeciwpożarowa Podczas planowania i montowania instalacji należy przestrzegać przepisów prawa budowlanego w zakresie ochrony przeciwpożarowej według ustawy obowiązującej aktualnie w danym kraju związkowym (LBO), (analogicznie jak 30 [5] lub 32 Dachy federalnej ustawy budowlanej (MBO)). Wskazówka dot. ścian ogniowych i działowych w budynkach W zależności od klasy budynku lub rodzaju i sposobu wykorzystania zabudowy specjalnej, zmieniają się też wymagania prawa budowlanego odnośnie wykonania instalacji PV. Wymagania te są określone w ustawie LBO lub mogą zostać ustalone na jej podstawie. Obowiązujące zasady: 1. Nie można pogorszyć funkcji spełnianych przez ściany ogniowe i działowe w budynkach. 2. Ściany ogniowe i działowe w budynkach nie mogą zostać zabudowane przez moduły PV. 3. Należy zachować dostateczną odległość pomiędzy instalacją PV a ścianami ogniowymi i działowymi w budynku. Odległość ta może zostać określona na podstawie obowiązującej ustawy LBO lub ustalona przez rzeczoznawcę. 8

9 A4 Wskazówki dot. montażu Podczas montażu przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom. Przestrzegać zasad techniki, norm i przepisów stosowanych podczas prac montażowych w strefie dachu. Podczas instalacji i uruchomienia stosować się do właściwych postanowień, norm i przepisów. Osoby znajdujące się na dachu budynku wyższego niż 3 m wyposażyć we właściwy sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości. Osoby znajdujące się na ziemi zabezpieczyć przed spadającymi częściami za pomocą właściwych urządzeń odgradzających. Przestrzegać również wskazówek bezpieczeństwa dla innych elementów instalacji (np. falownika i modułów). Podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej należy powierzać wyłącznie wykwalifikowanym elektrykom. Elektrycy powinni posiadać zezwolenie właściwego operatora systemu przesyłowego. Stosować się do instrukcji montażu modeli i falowników, które zostały dołączone do dostawy, jak również do schematów montażu i okablowania. Zwrócić uwagę na mocne osadzenie wszystkich połączeń śrubowych. 9

10 A5 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem i zastosowanie nieprawidłowe Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem System montażowy Sunfix plus służy do mocowania paneli słonecznych na dachach o zwykłym typie konstrukcji i wysokości konstrukcyjnej. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje również postępowanie według instrukcji montażu oraz przestrzeganie przytoczonych wskazówek dotyczących konserwacji i czyszczenia. Za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania zaleceń instrukcji montażu producent nie ponosi odpowiedzialności. Zastosowanie nieprawidłowe Niniejsze zestawienie nie obejmuje wszystkich możliwych przypadków zastosowania nieprawidłowego i w ten sposób nie aspiruje do kompletności. Przytoczone wskazówki powinny jedynie uczulić na przypadki nieprawidłowego zastosowania. f f Nieprzestrzeganie wskazówek niniejszej instrukcji zabudowy. f f System montażowy: zastosowano do zamocowania paneli słonecznych niezgodnie z jego przeznaczeniem, zabudowano niezgodnie z warunkami ramowymi niniejszej instrukcji montażu (np. do mocowania na fasadach) zamontowano w niewłaściwy sposób, poddano nieprawidłowej konserwacji lub w ogóle nie konserwowano, dokonano zmian konstrukcyjnych, narażono na działanie nieprawidłowych obciążeń. f f Nieprawidłowe przeprowadzenie napraw. f f Połączenie instalacji z elementami konstrukcyjnymi innych producentów. 10

11 A6 Okablowanie modułów NIEBEZPIECZEŃSTWO! Napięcie zagrażające życiu. f f Załączanie szeregu modułów może prowadzić do powstania napięcia zagrażającego życiu! f f W żadnym wypadku nie podłączać falownika na próbę. f f Instalacja solarna może zostać podłączona do sieci elektroenergetycznej i odłączona od niej wyłącznie przez elektryków posiadających właściwe zezwolenia. W zakresie montażu, podłączenia do sieci i pracy falownika wiążący jest opis techniczny dołączony do urządzenia. String 2 String sieć wysokiego napięcia 2 falownik 3 generator fotowoltaiczny Moduły połączyć według schematu okablowania. Bezwzględnie przestrzegać założeń schematu okablowania (strings, ewentualne rozgałęzienia, przewód zbiorczy). Niepoprawne okablowanie może doprowadzić do zniszczenia falownika i/lub modułów. W celu jak największego ograniczenia sprzężenia indukcyjnego w przypadku prądu piorunowego, należy ułożyć możliwie jak najbliżej obok siebie przewód doprowadzający i zwrotny (+/-) wiązki (unikać tworzenia pętli). Minimalne promienie gięcia przewodów (5x średnica kabla) nie mogą być w żadnym przypadku mniejsze. Nie układać i nie montować modułów w temperaturze niższej niż -5 C. Zadbać, aby wtyczki i gniazdka podczas montażu były suche. Kontrola 1. Skontrolować poprawne połączenie przewodów generatora fotowoltaicznego, mierząc napięcie jałowe poszczególnych wiązek. 2. Porównać zmierzone wartości z założeniami. Rozbieżne wartości wskazują na błąd w okablowaniu. W żadnym wypadku nie podłączać falownika na próbę. Instalacja solarna może zostać podłączona do sieci elektroenergetycznej i odłączona od niej wyłącznie przez elektryków posiadających właściwe zezwolenia. W zakresie montażu, podłączenia do sieci i pracy falownika wiążący jest opis techniczny dołączony do urządzenia. 2. Położyć przewody zbiorcze. 3. Przymocować przewód do profilu nośnego za pomocą łączników odpornych na działanie promieni UV. 4. Zamontować i okablować następujące rzędy modułów. Zwrócić uwagę na właściwą polaryzację. 11

12 A7 Zarys techniczny System montażowy Sunfix plus jest konstrukcją nośną dopasowaną do różnych przypadków zastosowania, służącą do zainstalowania paneli słonecznych na dachach skośnych w linii dachówek. Konstrukcja ta jest gotowym, kompletnym zestawem konstrukcyjnym. Podstawą indywidualnego planowania są dane dot. istniejącej konstrukcji dachu oraz wymagania statyczne w miejscu instalowania (wyrównanie, obciążenie śniegiem, wiatrem etc.). Rys. A 7-1. Przykład schematu mocowania Wraz z każdą instalacją otrzymuje się odpowiedni Schemat mocowania oraz Schemat okablowania DC. Schematy te zawierają informacje dotyczące rozmieszenia punktów mocujących profili nośnych, jak również podłączenia modułu do falownika, z uwzględnieniem konstrukcji dachu i konfiguracji modułu. Rys. A 7-2. Przykład schematu połączeń Cechy systemu montażowego Sunfix plus Możliwość montażu modułów w linii dachówek lub na podwyższeniu. Profile nośne z aluminium Elementy mocujące i łączeniowe ze stali nierdzewnej lub aluminium Elementy mocujące dla prawie wszystkich zwykłych nadbudówek i pokryć dachowych (np. dach kryty dachówką zwykłą, zakładkową, łupkową i karpiówką, płyty faliste włóknisto-cementowe, pokrycie dachowe typu sandwich, Kalzip i z blachy trapezowej) Ocena systemu wg obowiązujących aktualnie norm dot. obciążenia śniegiem i wiatrem Możliwość dostawy ram dla dachu płaskiego (FDR) z podparciem pod kątem 15, 20 i 30. Możliwość poziomego lub pionowego montażu modułów. Możliwość zainstalowania modułów w poprzek do nachylenia dachu (DN) za pomocą ramy FDR typ A (poziomo) - bez podpory stabilizującej przy nachyleniu do 5 DN i z podporą stabilizującą przy nachyleniu do < 20 DN. Rama FDR typ B umożliwia montaż (pionowy) przy nachyleniu do 5 (DN). Możliwość zainstalowania modułów zgodnie z/ w kierunku nachylenia (DN) za pomocą ramy FDR typ A i B do < 20 DN. Montaż modułów w przypadku typu ramy A (poziomo) jest możliwy do przeprowadzenia przez jedną osobę. 12

13 Opis systemu montażu w linii dachówek B B1 Budowa systemu Rys. B 1-1. Budowa układu mocowania Szczegóły zacisków profili i zapinek modułów Zapinka modułu na krawędzi Zapinka modułu wewnątrz Profile 4 Profile nośne z aluminium Fix Plus 13

14 Połączenie z konstrukcją dachową (przykłady): 5a 5b Śruby dwugwintowe + kołnierz podwójny (np. do montażu na dachach krytych blachą trapezową) Hak dachowy (do montażu na dachach krytych dachówką) 5c 5d Śruba dwugwintowa + kołnierz kątowy (np. do montażu na pokryciach z blachy trapezowej) Zaczep belkowy (do montażu na pokryciach dachowych Kalzip) 5e 5f Połączenie za pomocą nitów (montaż naprzemienny) Element montażowy dla solarów + kołnierz kątowy (np. do montażu na pokryciach dachowych typu sandwich ) 14

15 B2 Profile nośne Wymagane ułożenie profili nośnych Profile nośne mogą zostać zamontowane w systemie 1- lub 2-warstwowym. Sposób zabudowy jest uzależniony od konstrukcji dachu i ułożenia modułów (pionowo lub poziomo). Zabudowa 2-warstwowa Standardowo profile montażowe są montowane w systemie 2-warstwowym. Taki sposób zabudowy zapewnia maksymalną elastyczność, niezależnie od konstrukcji nośnej. Odległość pomiędzy modułami wynosi 9 mm! Profile nośne bezpośrednio pod modułami należy montować w odległości e = 1100 mm. Rozbieżności są możliwe zgodnie z informacjami dla użytkowników modułów mm 9 mm 9 mm Rys. B 2-1 Moduły pionowo 1100 mm Rys. B 2-2 Moduły poziomo Zabudowa 1-warstwowa W przypadku odpowiedniej konstrukcji możliwa jest również podstawa nośna 1-warstwowa. Dla podstawy nośnej 1-warstwowej obowiązują następujące warunki ramowe: Możliwość zastosowania tylko w przypadku równych konstrukcji nośnych Ilość możliwych punktów mocowania jest ograniczona i dlatego ten sposób zabudowy nie jest zawsze możliwy ze względów statycznych. Ustalony rozstaw profili nośnych pod rzędem modułów to 1100 mm. Rozbieżności są możliwe zgodnie z informacjami dla użytkowników modułów. W przypadku montażu 1-warstwowego zalecamy przeanalizowanie wykonalności technicznej. 9 mm 1100 mm 9 mm 1100 mm Rys. B 2-3 Moduły pionowo W przypadku dachów o nieznacznym nachyleniu istnieje możliwość zamontowania modułu pod odpowiednim kątem do pokrycia dachu. Moduły można wtedy zamontować zarówno poziomo, jak Rys. B 2-4 Moduły poziomo i pionowo. Bliższe informacje w tym względzie znajdą Państwo w instrukcji montażu SolarWorld Sunfix - systemu montażowego dla dachów płaskich. 15

16 10 mm W zależności od odległości konstrukcji nośnej, występujących obciążeń (śnieg, wiatr) i sposobu montażu występują również różne profile nośne. Wszystkie profile mogą być ze sobą łączone w dowolny sposób. Profile te są przycinane fabrycznie na właściwą długość i tylko w wyjątkowych przypadkach wymagają dopasowania w miejscu instalacji. Łącznik profilu Fix Plus T 33mm 42mm Fix Plus 1 49mm Fix Plus 2 56mm Fix Plus 3 Fix Plus 5 93mm Rys. B 2-5 Przegląd profili nośnych i łączników profili Rys. B 2-6 Profili nośny Fix Plus 3 i łącznik profilu 3 Rys. B 2-6a Pojedyncze profile nośne są łączone ze sobą wzdłużnie za pomocą łączników profili. Jedno połączenie małych profili Fix Plus 1 i 2 jest wykonywane za pomocą dwóch łączników. Dodatkowy łącznik profili jest standardowo wsuwany w boczny rowek. Rys. B 2-7 Łącznik profili 1 i 2, montaż boczny W szczególnych przypadkach (np. jeżeli w danym obszarze jest przyłączony hak dachowy), dodatkowy łącznik profilu może zostać wsunięty również w górny rowek. 16 Maks. odległość profili nośnych w obszarze styku < 10 mm Rys. B 2-8 Profile nośne Fix Plus 1 i 2, łącznik profili 1 i 2, montaż boczny i górny

17 Zgodnie z planem układu mocowania każdy profil wymaga połączenia z konstrukcją dachową przynajmniej w 2 miejscach. Łącznik Łącznik Połączenie Łącznik Połączenie Połączenie Rys. B 2-8 Szczegół 1 Profil bez bezpośredniego połączenia niemożliwy! Rys. B 2-8. Szczegół 2 Profil z 1 połączeniem - niemożliwy! Rys. B 2-8 Szczegół 3 Profil z 2 połączeniami - OK! Dwie warstwy układu mocowania są łączone zaciskami aluminiowymi. Zacisk aluminiowy S Rys. B 2-9 zacisk aluminiowy S M8x18,5 M8x24 Aluminiowy zacisk krzyżowy L Aluminiowy zacisk S Aluminiowy zacisk krzyżowy L (Zacisk dodatkowy) Aluminiowy zacisk S Rys. B 2-11 Rys. B 2-10 Aluminiowy zacisk krzyżowy L i aluminiowy zacisk S (dla obszarów o dużym obciążeniu wiatrem) Zacisk dodatkowy - aluminiowy zacisk krzyżowy L - dla zabezpieczenia przed wysokim ssaniem wiatru jest nakładany na łącze zaciskowe w przypadkach szczególnego obciążenia. Ma to miejsce tylko przy znacznym obciążeniu wiatrem i dużych odległościach podparcia systemu mocowania. Zacisk jest montowany w obszarze brzegowym instalacji i jest wymagany tylko w wyjątkowych sytuacjach. Właściwe informacje w tym zakresie należy pobrać z indywidualnego planu instalacji. Warunki zastosowania aluminiowego zacisku krzyżowego L (zacisk dodatkowy) 1. warstwa (położenie zacisków) Fix Plus 5 17

18 B3 Połączenia śrubowe 1 2 Połączenia elementów mocujących (jak np. hak dachowy, kołnierz kątowy etc.) z profilami nośnymi jak również samych profili nośnych są realizowane za pomocą śrub M8 i wpustów przesuwnych z elementem ustalającym z tworzywa sztucznego. 1 Śruba M8x16mm lub 18,5mm z gniazdem T40 Rys. B Żółty zestaw do mocowania (wpust przesuwny z żółtym elementem ustalającym z tworzywa sztucznego) Montaż: 1. Zastosować żółty zestaw do mocowania Za pomocą elementu ustalającego z tworzywa sztucznego odwrócić element montażowy o 90. Rys. B 3-2 Rys. B Nm 3. Za pomocą elementu ustalającego z tworzywa sztucznego ustawić na elemencie mocującym żółty zestaw do mocowania. 4. Wkręcić i dociągnąć śruby M8. Moment dokręcenia 15 Nm Rys. B 3-4 Rys. B

19 B4 Zapinka modułu 1 2 Moduł jest mocowany zaciskowo W celu zapewnienia wymaganego nacisku zaleca się zastosowanie klucza dynamometrycznego. Rys. B 4-1 Zapinka modułu na krawędzi 2 Istnieje ewentualność, że mocno dociągnięte śruby ze stali nierdzewnej zostaną zniszczone podczas odkręcania. Dlatego też najpierw należy dokładnie ustawić moduły i dopiero później dociągać śruby za pomocą podanego momentu dokręcania! Raz w roku sprawdzać wyrywkowo śruby pod kątem wymaganego momentu dokręcania! Rys. B 4-2 Zapinka modułu wewnątrz Moment dokręcania M A = 15 Nm Gniazdo zapinki modułu: T Kołpak 2 Element zaciskowy Rys. B 4-3 Zapinka modułu Montaż na krawędzi Montaż wewnątrz Rys. B 4-4 Wsunąć zapinkę modułu Rys. B 4-7 Włożyć zapinkę modułu 90 Rys. B 4-5 Nasunąć kołpak Rys. B 4-8 Obrócić zapinkę modułu 15 Nm 15 Nm Rys. B 4-6 Dokręcić śrubę Rys. B 4-9 Dołączyć drugi moduł, dociągnąć śrubę 19

20 B4.1 Dodatkowe wskazówki dot. montażu modułów typu Sunmodule Plus Vario SZER. x WYS x 1357 mm Obszary mocowania zaciskowego modułów SZER. x WYS x 1357 mm 1. Dodatkowe obszary mocowania zaciskowego wyłącznie podczas montażu modułów o wymiarach 1001 x 1357 mm (położenie symetryczne, budowa standardowa). 420 mm 83 mm 420 mm 83 mm Obszar mocowania zaciskowego Rys. B Obszary mocowania zaciskowego przy położeniu symetrycznym 2. Dodatkowe obszary mocowania zaciskowego wyłącznie podczas montażu modułów o wymiarach 1001 x 1357 mm i 1001 x 1675 mm (mieszanych). 420 mm 160 mm 800 mm 1100 mm > 20 mm Rys. B Budowa standardowa wg planu zleceń technicznych SolarWorld Rys. B Obszary mocowania zaciskowego przy położeniu niesymetrycznym (przypadek szczególny) 20 W przypadku położenia symetrycznego należy zwrócić uwagę, aby odległość zapinki od krawędzi modułu wyniosła e > 20 mm. Nie należy umieszczać zapinek w obszarach narożnych modułu!

21 W przypadku montażu modułów 1001 x 1357 mm i 1001 x 1675 mm (mieszanego) należy zwrócić uwagę, aby puszki przyłączeniowe modułu nie znajdowały się bezpośrednio nad profilem montażowym. W ten sposób można uniknąć uszkodzeń wynikających z obciążenia! Jeżeli jest to konieczne, podczas montażu można obrócić moduł o 180. Rys. B Położenie puszki przyłączeniowej - OK! Rys. B Położenie puszki przyłączeniowej NIEPRAWIDŁOWE! 21

22 B5 Elementy mocujące B5.1 Zestaw do mocowania haka dachowego Zestaw do mocowania haka dachowego jest przeznaczony do większości dachów krytych dachówką zwykłą i betonową jak np. dachówka esówka ( Frankfurter Pfanne ), marsylka ( Falzziegel ), grecka ( Taunus ) itp Profil nośny 2 Śruba M8 3 Żółty zestaw do mocowania Rys. B Dachhaken 0 Rys. B Dachhaken 90 4 Śruba M8 5 Hak dachowy 6 Nakrętka kołnierzowa M8 A Wkręt z łbem talerzykowym 8 Płyta kołnierz dla zwiększenia możliwości regulacji 9 Podkładka Medium Rys. B Dachhaken 0 Dane techniczne haka dachowego Dach nie regulowane zaczepy Haki dachowe regulowane Połączenie z konstrukcją drewnianą Wymagana długość kotwienia wkrętu z łbem talerzykowym w konstrukcji drewnianej Min. wymiary krokwi drewnianej szer. x wys. Wkręt z łbem talerzykowym 8x100mm W przypadku dachu z izolacjąna zapytanie do 8x280mm 60x100mm (Wkręt z łbem talerzykowym 8x100mm) 60 mm Wkręt z łbem talerzykowym 6x80mm 51x100 mm (Wkręt z łbem talerzykowym 6x80mm) Gniazdo wkrętu z łbem talerzykowym T40 T25 22

23 Montaż: 1. Usunąć dachówkę powyżej miejsca zamontowania haka. Rys. B Ramię haka dachowego ustawić w najniższym punkcie zakładki dachówkowej i przymocować 2 wkrętami do krokwi. Odległość pomiędzy dachówką a hakiem powinna być wtedy 5 mm, ewent. można podłożyć płytę bazową. Rys. B Zeszlifować tył dachówki kryjącej i ponownie założyć na dach. W przypadku dachówki marsylki pominąć również dolną dachówkę. Rys. B mm Przy osiągnięciu maks. obciążenia hak dachowy przylega do pokrycia dachu. Odległość pomiędzy hakiem dachowym i dachówką w stanie bez obciążenia powinna wynosić 5 mm. Rys. B

24 B5.1.1 Wskazówki dot. montażu haka dachowego SolarWorld na dachu skośnym z izolacją Połączenie z konstrukcją dachu izolacja dachu hak dachowy zabezpieczenie przed ześlizgnięciem, kontrłata (w miejscu instalacji) kontrłata wkręty z łbem talerzykowym Rys. B Przykład budowy dachu z izolacją na krokwiach krokiew Wskazówki ogólne Podczas montażu haków dachowych SolarWorld na dachu skośnym z izolacją na krokwiach należy przestrzegać następujących wskazówek: 1. Kontrłaty powinny zostać właściwie przykręcone i muszą być w stanie przyjąć dodatkowe obciążenie spowodowane izolacją dachu (przestrzegać danych producenta). 2. W obszarze montażu haka dachowego kontrłata nie może posiadać żadnych wadliwych miejsc (otworów po sękach, pęknięć, etc.), co ma na celu niezawodne zniwelowanie obciążeń spowodowanych hakami dachowymi i połączeniami śrubowymi. 24

25 B5.1.2 Wskazówki dot. montażu płytek kołnierzowych SolarWorld w celu poszerzenia możliwości regulacyjnych Połączenie z konstrukcją dachu płytek kołnierzowych 6 mm Rys. B Stan po zamontowaniu Podczas montażu płytek kołnierzowych należy przestrzegać następujących wskazówek: 1. Płytka kołnierzowa jest poszerzeniem zestawu Sunfix plus do mocowania haków dachowych i może być stosowana wraz z wszystkimi typami haków SolarWorld. 2. Możliwe jest dodatkowe wyregulowanie wysokości - od 38 do 54 mm. 3. Hak dachowy bez płytki kołnierzowej należy przesunąć o 6 mm! (90 : w poziomie, 0 : w pionie) 25

26 B5.2 Zestawy do mocowania haków na dachach łupkowych B5.2.1 Dachy łupkowe na deskowaniu Zestaw do mocowania haków na dachach łupkowych/ gontowych jest przeznaczony zarówno do dachów łupkowych z deskowaniem jak i dachowych pokryć bitumicznych (krytych gontem bitumicznym). 3 Rys. B Hak do dachu łupkowego 0 1 Śruba M8 4 Śruba do drewna z łbem stożkowym M6 2 Żółty zestaw do mocowania 5 Blacha (nie zawarta w zestawie montażowym) 3 Hak do dachu łupkowego 6 Deskowanie Hak dachowy powinien przylegać bezpośrednio do konstrukcji nośnej. W celu osiągnięcia właściwego uszczelnienia, pod haki dachowe należy zawsze podkładać blachy (w miejscu instalacji, blachy nie wchodzą w skład zestawu montażowego). Podczas montażu na dachach bitumicznych należy dokonać ponownego uszczelnienia haka. Rys. B Hak do dachu łupkowego 90 5 Podczas montażu haków na dachach łupkowych i krytych gontem bitumicznym zalecamy zasięgnięcie porady dekarza, co ma na celu zapewnienie właściwej szczelności konstrukcji. 6 3 Rys. B Stan po zamontowaniu Dane techniczne haka do dachu łupkowego/ gontowego Połączenie z konstrukcją drewnianą Śruba do drewna z łbem stożkowym 6x100mm Wymagana długość kotwienia śrub z łbem stożkowym w drewnianej konstrukcji nośnej Min. wymiary krokwi drewnianej szer. x wys. Kąt połączenia z profilem Gniazdo śruby do drewna z łbem stożkowym 60 mm 50x100mm 0 i 90 (patrz rys.) T25 26

27 B5.2.2 Pokrycie łupkowe na łatach Rys. B Hak do dachówek płaskich 0 4 Zestaw do mocowania haków na dachówkach płaskich jest przeznaczony również do dachów łupkowych bez deskowania. 1 Śruba M8 4 Wkręt z łbem talerzykowym 2 Żółty zestaw do mocowania 3 Hak do dachówek płaskich 5 Osłona odporna na zmienne warunki pogodowe (nie zawarta w zestawie montażowym) 6 Łata drewniana Rys. B Hak do dachówek płaskich 90 4 Wskazówki montażowe: Łupkowa dachówka kryjąca w obszarze haka powinna zostać usunięta. W obszarze, gdzie dachówka została usunięta, należy zapewnić właściwą szczelność, wykorzystując w tym celu płytę kryjącą z tworzywa sztucznego lub blachę. (Blacha lub płyta kryjąca powinny zostać przygotowane na placu budowy/ w miejscu instalacji i nie są zawarte w zestawie montażowym). W razie konieczności pod hak dachowy należy podłożyć płytę w celu wyrównania różnic w grubości łat. 5 6 Podczas montażu haków na dachach łupkowych zalecamy zasięgnięcie porady dekarza, co ma na celu zapewnienie właściwej szczelności konstrukcji. 3 Rys. B Stan po zamontowaniu Dane techniczne haków do dachówek płaskich Połączenie z konstrukcją drewnianą Min. wymiary krokwi drewnianej szer. x wys. Kąt połączenia z profilem Gniazdo wkrętu z łbem talerzykowym Wkręt z łbem talerzykowym 8x80mm (standard) W przypadku dachu z izolacją - na zapytanie do 8x280mm 60x100mm 0 i 90 (patrz rys.) T40 27

28 B5.3 Zestaw do mocowania haka dla dachu krytego karpiówką Niniejszy zestaw do mocowania haka dachowego jest przeznaczony do dachów krytych karpiówką. 1 Profil nośny 5 Wkręt z łbem talerzykowym M8 2 Śruba M8 6 Krokiew 3 Żółty zestaw do mocowania 7 Kontrłata 4 Hak do dachu krytego karpiówką 8 Łata dachowa Rys. B Hak do dachu krytego karpiówką Rys. B Hak do dachu krytego karpiówką 90 Hak znajduje się na ułożonej poniżej dachówce. Dlatego też zaleca się założenie blach rozkładających obciążenie Rys. B 5.3-2a Stan po zamontowaniu Dane techniczne haka do dachu krytego karpiówką Połączenie z konstrukcją drewnianą Wkręty z łbem talerzykowym 8x100mm W przypadku dachu z izolacją - na zapytanie do 8x280mm Wymagana długość kotwienia śrub z łbem stożkowym w drewnianej konstrukcji nośnej 60 mm Min. wymiary krokwi drewnianej szer. x wys. 60x100mm Kąt połączenia z profilem 0 i 90 (patrz rys.) Gniazdo wkrętu z łbem talerzykowym T40 Wskazówka dot. montażu: Dachówka kryjąca w obszarze haka powinna zostać usunięta lub zastąpiona połową lub jedną trzecią dachówki. W obszarze, gdzie dachówka została usunięta, wkłada się przyciętą blachę zachodzącą ze wszystkich stron na pokrycie dachu, co ma na celu zagwarantowanie szczelności (w miejscu instalacji, blachy nie wchodzą w skład zestawu montażowego). W razie konieczności pod hak dachowy należy podłożyć płytę (np. z twardego drewna) w celu wyrównania różnic w grubości łat. Rys. B

29 B5.4 Zestaw do mocowania śruby dwugwintowej Zestaw do mocowania śruby dwugwintowej jest przeznaczony do montażu na dachach krytych płytami falistymi włóknisto-cementowymi i blachami trapezowymi z drewnianą konstrukcją nośną. 8 3 Zastosowanie śruby dwugwintowej umożliwia utworzenie różnych połączeń. W zależności od wymagań stosuje się mocowanie z jednym lub dwoma śrubami dwugwintowymi. Przy zastosowaniu śruby dwugwintowej połączenie następuje za pomocą kołnierza kątowego. W przypadku szczególnych wymagań stosuje się podwójny kołnierz z dwoma śrubami dwugwintowymi M10 lub M Rys. B Rys. B Wyrównanie wysokości pomiędzy śrubami dwugwintowymi można uzyskać dzięki gwintowi metrycznemu Śruba dwugwintowa M10/12 2 Nakrętka kołnierzowa M10/ Kołnierz kątowy 4 Kołnierz podwójny 1 5 Kątownik L 6 Śruba M8 7 Uszczelka EPDM Śruba M8 9 Nakrętka kołnierzowa M8 10 Drewniana konstrukcja nośna 11 Żółty zestaw do mocowania Rys. B Rys. B

30 Dane techniczne zestawu do mocowania śruby dwugwintowej Połączenie z profilem nośnym Kołnierz kątowy (z 1 śrubą dwugwintową) Kołnierz podwójny (z 2 śrubami dwugwintowymi) Ø śruby dwugwintowej M10 (L = mm) M12 (L = mm) Wymagana długość kotwienia śruby dwugwintowej w 70 mm drewnianej konstrukcji nośnej Min. wymiary belki drewnianej szer. x wys. 70x70mm dla M10 84x70mm dla M12 ø nawiercania pokrycia ds + 2 mm (ds = średnica trzonu śruby) ø nawiercania drewnianej konstrukcji nośnej 0,7 x ds Gniazdo śruby dwugwintowej Klucz sześciokątny Montaż: 1. Nawiercić drewnianą konstrukcję nośną i pokrycie. Rys. B Wkręcić śrubę dwugwintową. Rys. B Nasunąć uszczelkę gumową i podkładkę, nałożyć i dociągnąć nakrętkę (uszczelka gumowa powinna dać się łatwo ścisnąć). Rys. B Zamontować kołnierz. 30 Rys. B 5.4-8

31 B5.5 Zestaw do mocowania elementu montażowego dla solarów Rys Element montażowy dla solarów z kalotką i kołnierzem kątowym Rys.5.5-0a Element montażowy dla solarów z kalotką i kołnierzem podwójnym, krótki Rys.5.5-0b Element montażowy dla solarów z kalotką i kołnierzem podwójnym, długi Rys.5.5-0c Element montażowy dla solarów z uszczelką FZD i kołnierzem kątowym 1 Element montażowy dla 8 Podkładka solarów 2 Kalotka 9 Podkładka duża 3 Kołnierz kątowy 10 Śruba M8 4 Uszczelka 11 Uszczelka FZD 5 Nakrętka M10 12 Żółty zestaw do mocowania 6 Kołnierz podwójny 13 Śruba M8 7 Kołnierz podwójny długi Rys. B Element montażowy dla solarów w stalowej konstrukcji nośnej Element montażowy dla solarów jest przeznaczony do mocowania instalacji solarnych na pokryciach dachowych typu sandwich. Element ten - dostarczany w różnych wersjach - jest wkręcany w konstrukcję nośną dachu (drewno lub stal). Dzięki kalotce zawartej w zakresie dostawy osiąga się wysoką stabilność i szczelność konstrukcji. Możliwe jest również zastosowanie tego elementu montażowego na dachach krytych blachą trapezową i falistą. Rys. B 5.5-1a Element montażowy dla solarów w drewnianej konstrukcji nośnej Podczas stosowania elementu montażowego dla solarów należy przestrzegać następujących punktów: Element montażowy dla solarów jest zawsze kotwiony w konstrukcji nośnej. Jako konstrukcję nośną można zastosować zarówno płatwie stalowe, jak i drewniane. Należy przestrzegać zezwolenia producenta EJOT R Z

32 W przypadku zastosowania elementu montażowego dla solarów zaleca się podjęcie następujących czynności: 1. Wybrać średnicę nawiercania zgodnie z tabelą. 2. Wybrać długość wiertła i głębokość otworu - zgodnie z długością śruby. 3. Wywiercić otwór. Głębokość otworu powinna być przynajmniej o 10 mm większa niż głębokość wkręcania śruby. Otwór powinien zostać umieszczony pod kątem prostym do powierzchni. 4. Usunąć z powierzchni wióry. 5. Nałożyć kalotkę. 6. Element montażowy dla solarów dokręcić wkrętarką, za pomocą odpowiedniej końcówki (patrz tabela) - n 100 1/min. Okrągłe podkładki uszczelniające nie powinny być ściśnięte więcej niż 25% (prawie płaskie). Tabela elementów montażowych dla solarów Śruba Nazwa Gniazdo kołka gwintowanego JZ3-SB-8,0xL- E16/8 + kalotka JZ3-SB-8,0xL- FZD JA3-SB-8,0xL- E16/8 + kalotka JA3-SB-8,0xL- FZD SDF-SB-7xL/50- E16+ kalotka + kołek SDF-SB-7xL/50- FZD + kołek Konstrukcja nośna [mm] Stal 1,5 < 5,0 5,0 < 7,5 7,5 < mm Drewno Beton (Klasa wytrzymałości C12/15) Ø nawiercania [mm] 6,8 7,0 7,2 7,4 5,5 SW 5 SW 5 Długość śruby / głębokość wkręcania sruby [mm] Długość śruby: Grubość elementu typu sandwich lub wys. profilu trapezowego + 20 mm , SW 5 Długość śruby: głębokość wkręcania sruby: 50 mm Długość śruby: głębokość wkręcania sruby: 50 mm 32

33 Dodatkowe środki w przypadku poprzecznego obciążenia elementów montażowych dla solarów Jeżeli elementy montażowe dla solarów są obciążanie poprzecznie w stosunku do płyt profilowanych (tylko przy podparciu w poprzek do nachylenia dachu), płyty profilowane należy zamocować na konstrukcji nośnej, w sąsiadujących zagłębieniach fali na takiej samej wysokości (patrz rys.). Mocowania te powinny zostać utworzone w taki sposób, aby siły poprzeczne wychodzące z elementów montażowych były przenoszone na konstrukcję nośną. W przypadku sił poprzecznych wychodzących z elementów montażowych w kierunku wzdłużnym płyt profilowanych, do zmniejszenia obciążenia wykorzystuje się również oddalone połączenia płyt profilowanych z konstrukcją nośną. Rys. B zbyt luźno poprawnie Rys. B zbyt mocno Można zastosować poniższe wkręty Ejot (lub podobne śruby): Drewniane konstrukcje nośne Wkręty JT3-2-6,5 x L z podkładką uszczelniającą ø 22 mm Długość L Grubość profilu typu sandwich w zagłębieniu fali + 50 mm Średnica nawiercania Bez nawiercania Stalowe konstrukcje nośne Wkręty Długość L Średnica nawiercania JT3-6,3 x L z podkładką uszczelniającą ø 22 mm Grubość profilu typu sandwich w zagłębieniu fali + 20 mm Uzależniona od grubości elementu stalowego Grubość elementu stalowego [mm] Średnica nawiercania [mm] 2,0 d < 5,0 5,3 5,0 d < 7,0 5,5 d 7,0 5,7 33

34 B5.6 Zestaw do mocowania dla dachu krytego blachą trapezową Niniejszy zestaw do mocowania dla dachu trapezowego jest przeznaczony do blachach trapezowych. Mocowanie odbywa się za pomocą nitów zrywalnych. Ilość i rozstaw nitów są uzależnione od warunków statycznych. 2 3 Profile trapezowe należy zasadniczo montować pod kątem prostym do linii górnych rowków blachy trapezowej! Łącznik profilu nie jest wymagany. Rys. B Uszczelka gumowa EPDM 2 Nit zrywalny 3 Profil Fix Plus T Dane techniczne zestawu do mocowania dla dachu trapezowego Min. grubość blachy trapezowej Stal t 0,50 mm Aluminium t 0,50 mm; R m 215 N/mm 2 Połączenie Nit zrywalny ø nawiercenia 5,4 mm Odległość profili (styk profili) 5-7 mm Montaż: 1. Uszczelki gumowe EPDM nakleić w miejscach nitów blachy trapezowej. 2. Nałożyć profil. 3. Nawiercić połączenia nitowe. 4. Zamontować nity. Rys. B Widok z góry Rys. B Widok z góry l=435 mm l=435 mm l>435 mm l>435 mm l=435 mm l>435 mm l>435 mm Rys. B Rys. B

35 B5.7 Zestaw do mocowania dla dachu z blachy na rąbek stojący B5.7.1 Zaczep belkowy Zaczep belkowy jest przeznaczony do pokryć dachowych z płyt profilowanych typu Kalzip Rys. B Zaczep belkowy 3 Śruba M8 2 Śruba M8 z nasadką czworokątną 4 Żółty zestaw do mocowania 1 Rys. B Dane techniczne zestawu do mocowania dla pokrycia dachowego Kalzip (zaczep belkowy) Min. grubość blachy typu Kalzip Aluminium t 0,80 mm Wymagana odległość zacisku blachy typu Kalzip e 2,00 m B5.7.2 Zacisk do blachy na rąbek stojący Zacisk do blachy na rąbek stojący jest przeznaczony do pokryć dachowych z płyt profilowanych typu Kalzip Rys. B Zacisk do blachy na rąbek stojący 3 Nakrętka sześciokąt. DIN 934-M12 5 Śruba z łbem sześciokąt. DIN 933-M12 Rys. B Śruba M8 4 Żółty zestaw do mocowania Wskazówki montażowe: Zaczepy belkowe i zaciski do blachy na rąbek stojący należy umieścić w taki sposób, aby obciążyć w równomierny sposób jak najwięcej płyt profilowanych. f f Właściwe przeniesienie obciążenia z pokrycia na konstrukcję nośną należy zagwarantować w miejscu instalacji. 35

36 B6 Wyrównanie potencjałów/ uziemienie Za wykonanie właściwego uziemienia odpowiada przedsiębiorstwo instalacyjne. Brak zewnętrznej instalacji odgromowej Zaleca się uziemienie ramy modułu instalacji solarnej oraz stojaka montażowego. Wszystkie części przewodzące prąd połączyć ze sobą, podejmując przewidziane w tym celu działania i podłączyć do głównej szyny uziemiającej (PAS) o przekroju co najmniej 6 mm² (miedź). Mocowanie zaciskowe modułu gwarantuje wyrównanie potencjałów pomiędzy anodowaną ramą modułu i systemem mocowania. Przed oddaniem do użytku należy skontrolować i udokumentować sposób działania. Zewnętrzna instalacja odgromowa istnieje Rama modułu PV i stojak montażowy powinny zostać uwzględnione w koncepcji ochrony przed bezpośrednim uderzeniem pioruna. W razie konieczności zasięgnąć porady firmy specjalistycznej. Za pomocą zacisku przyłączeniowego dostarczanego wraz z każdą instalacją w celu wyrównania potencjałów można dokonać wewnętrznego wyrównania potencjałów w systemie mocowania. Zaciski są stosowane na przykład do podłączania przewodów aluminiowych 8 mm. Zacisk tego typu może służyć do podłączenia systemu do szyny uziemiającej lub instalacji odgromowej. Podłączenie w celu wyrównania potencjałów należy zaznaczyć w dokumentacji instalacji. Przed oddaniem do użytku należy skontrolować i udokumentować sposób działania. Wyrównanie potencjałów powinno nastąpić według obowiązujących przepisów i norm. Rys. B

37 Przykład montażu w linii dachówek C Przykład przedstawia montaż Sunfix plus - 2-warstwowego systemu montażowego na dachu krytym dachówką z pionowym ułożeniem modułu i hakiem dachowym 90. C1 Ustalenie miejsca zamontowania instalacji i punktów mocowania Ustalić i zaznaczyć położenie instalacji na dachu. Należy przestrzegać odległości od krawędzi podanych w planie instalacji. Ustalić położenie - według załączonego schematu montażu dostosowanego do warunków lokalnych i punktów podparcia (tutaj: haki dachowe). Miejsce zamontowania planowanej instalacji Położenie haka dachowego Położenie krokwi Rys. C

38 C2 Montaż elementów mocujących W wyznaczonych miejscach wyjąć dachówkę i zamocować haki dachowe. Zwrócić uwagę, aby punkty mocowania znajdowały się na jednej linii. Wyjęte dachówki - zwykłe lub betonowe - dopasować np. szlifierką kątową i założyć na dach. W tym względzie przestrzegać wskazówek rozdziału B 5 możliwości zamocowania Rys. C 2-1 Detail 1 Rys. C 2-1 Rys. C 2-1 Detail 2 Dopasowanie do haków dachowych (jeśli wymagane) Rys. C 2-2. Spód dachówki 38

39 C3 Montaż profili nośnych Montaż dolnej warstwy profili (2 warstwa) Pionowe profile nośne ustawić u góry i u dołu w jednej linii i zamocować na haku dachowym - każdy profil jedną śrubą M8 Torx z wpustem przesuwnym. Jeśli wymagane: Pomiędzy profilami zamontować łączniki profili. Rys. C

40 Montaż górnej warstwy profili (1 warstwa, położenie zacisków) Położenie poziomych profili nośnych zaznaczyć według schematu montażu (wymagane 2 profile nośne na moduł w odległości 1100 mm), a poziomy profil nośny zamontować za pomocą łącznika profili. Jeśli wymagane: Pomiędzy profilami zamontować łączniki profili stosowane do tworzenia połączeń w kierunku wzdłużnym. Rozstaw zapinek modułu (+/- tolerancja) 1100 mm Rozstaw krokwi Rys. C 3-2 Rys. C 3-2 Szczegół 1 Połączenie krzyżowe profili Rys. C 3-2 Szczegół 2 Połączenie wzdłużne profili (tutaj: Fix Plus 1) 40

41 C4 Montaż modułów Moduły zamocować na profilach nośnych za pomocą zapinek umieszczanych na bokach wzdłużnych. Podczas zabudowy modułów przestrzegać ogólnych tolerancji wymiarowych, które mogą zostać dopasowane dzięki szczelinie śruby zaciskowej - maks. 1 mm. Na krawędzi moduły dosunąć zawsze 30 mm i włożyć element dystansowy. Podczas montażu stosować klucz dynamometryczny. Stosowany moment obrotowy wynosi 15 Nm. Należy przestrzegać wytycznych załączonej Informacji dla użytkowników modułu. Moment dokręcania M A = 15 Nm Gniazdo zapinki modułu: T40 Rys. C 4-1 Rys. C 4-1. Szczegół 1 Rys. C 4-1. Szczegół 2 41

42 D Opis systemu montażu na podwyższeniu D1 Typy ramy dla dachu płaskiego (FDR) Moduły mogą zostać podparte poziomo i pionowo. W tym celu są stosowane dwie różne ramy dla dachu płaskiego (typ A i B). Obie ramy dla dachu płaskiego są możliwe do dostarczenia pod kątem podparcia 15, 20 i 30. Rama dla dachu płaskiego typ A (w przypadku zabudowy poziomej modułów): 1 Panel energii słonecznej 2 Rama dla dachu płaskiego 3 Połączenie śrubowe 4 Złącze 5 Konstrukcja dachowa, istniejąca 6 Element usztywniający (opcja) 7 Warstwa profili zaciskowych (tylko typ B) 8 Warstwa profili nośnych stelaża 9 Połączenie z konstrukcją dachową Rys. D 1-1 Widok z boku ramy dla dachu płaskiego typ A Rys. D 1-2 Przykładowa instalacja z ramą dla dachu płaskiego typ A Rama dla dachu płaskiego typ B (w przypadku zabudowy pionowej modułów): 7 h b I Rys. D 1-3 Widok z boku ramy dla dachu płaskiego, typ B Rys. D 1-4 Przykładowa instalacja z ramą dla dachu płaskiego, typ B 42

43 Wymiary ramy dla dachu płaskiego Typ A Typ B Kąt Wysokość h [mm] l [mm] Rozstaw otworów b [mm] Maksymalna odległość pomiędzy ramą dla dachu płaskiego i maksymalnym wystającym odcinkiem profili zależy od wysokości budynku, regionalnego obciążenia śniegiem i wiatrem, cech ukształtowania terenu i wysokości n.p.m. W związku z tym nie możne podać ogólnie obowiązujących danych odnośnie tych wymiarów. Dokładne wartości dla instalacji można znaleźć w jej planie. 43

44 D2 Zewnętrzne warunki brzegowe Wszystkie obowiązujące zewnętrzne warunki brzegowe zostały przedstawione w następujących tabelach: Warunki brzegowe dot. ramy dla dachu płaskiego, typ A (moduł poziomo) Kierunek podparcia zgodnie z/w kierunku nachyleniu dachu w poprzek do nachylenia dachu Strefa obciążenia wiatrem 1 do 3 w kraju 1 do 3 w kraju Strefa obciążenia śniegiem 1 do 3 1 do 3 Wysokość n.p.m. [m] Wysokość budynku [m] Dopuszczalne nachylenie dachu [ ] < 20 < 20 Element usztywniający nie wymagana wymagana przy nachyleniu dachu od 5! 1 podpora na moduł Odległość ramy [m] 1,10 m, 2 ramy na moduł 1,10 m, 2 ramy na moduł Na zapytanie możliwe są również rozwiązania specjalne w oparciu o indywidualne plany instalacji! Warunki brzegowe dot. ramy dla dachu płaskiego, typ B (moduł pionowo) Kierunek podparcia zgodnie z/w kierunku nachyleniu dachu w poprzek do nachylenia dachu Strefa obciążenia wiatrem 1 do 3 w kraju 1 do 3 w kraju Strefa obciążenia śniegiem 1 do 3 1 do 3 Wysokość n.p.m. [m] Wysokość budynku [m] Dopuszczalne nachylenie dachu [ ] < 20 0 do 5 Element usztywniający Odległość ramy [m] nie wymagana dowolna, zależna od planu instalacji Na zapytanie możliwe są również rozwiązania specjalne w oparciu o indywidualne plany instalacji! Systemy z obciążnikami są dopuszczalne tylko przy nachyleniu dachu do 5! 44

45 D3 Budowa systemu Typ A 1 2a Rys. D 3A 1 2 Rys. D 3-1 Szczegół 1 Rys. D 3-1 Szczegół 2 45

46 Typ B 2c 2b Rys. D 3B 46

47 D4 Profile nośne D4.1 Warstwy profili nośnych stelaża Typ A Wymagane ułożenie profili nośnych Profile nośne mogą zostać zamontowane w systemie 1- lub 2-warstwowym. Wersja jest uzależniona od konstrukcji dachu. Zabudowa 2-warstwowa Standardowo systemy są montowane 2-warstwowo. Taki sposób zabudowy zapewnia maksymalną elastyczność, niezależnie od konstrukcji nośnej. Typ B Wymagane ułożenie profili nośnych Profile nośne mogą zostać zamontowane w systemie 2- lub 3-warstwowym. Wersja jest uzależniona od konstrukcji dachu. Zabudowa 3-warstwowa Standardowo systemy są montowane 3-warstwowo. Taki sposób zabudowy zapewnia maksymalną elastyczność, niezależnie od konstrukcji nośnej. Warstwa profili zaciskowych (warstwa 1) Rys. D 4.1-1a Warstwa profili pośrednich (warstwa 1) Warstwa profili dolnych (warstwa 2) Warstwa profili pośrednich (warstwa 2) Warstwa profili dolnych (warstwa 3) Rys. D 4.1-1b Zabudowa 1-warstwowa W przypadku odpowiedniej konstrukcji nośnej możliwy jest również stelaż 1-warstwowy. Obowiązują następujące warunki brzegowe: Możliwość zastosowania tylko w przypadku równych konstrukcji nośnych Ilość możliwych punktów mocowania jest ograniczona i dlatego ten sposób zabudowy nie jest Zabudowa 2-warstwowa W przypadku odpowiedniej konstrukcji nośnej możliwy jest również stelaż 2-warstwowy. Obowiązują następujące warunki brzegowe: Możliwość zastosowania tylko w przypadku równych konstrukcji nośnych Ilość możliwych punktów mocowania jest ograniczona i dlatego ten sposób zabudowy nie jest Warstwa profili zaciskowych (warstwa 1) Warstwa profili dolnych (warstwa 1) Rys. D 4.1-2a zawsze możliwy ze względów statycznych. W przypadku montażu 1-warstwowego zalecamy przeanalizowanie wykonalności technicznej. Warstwa profili dolnych (warstwa 2) Rys. D 4.1-2b zawsze możliwy ze względów statycznych. W przypadku montażu 2-warstwowego zalecamy przeanalizowanie wykonalności technicznej. 47

48 D4.2 Warstwa profili zaciskowych modułów Typ A Warstwa profili zaciskowych nie jest wymagana. Typ B Profil pionowo! ok. 80 mm Rys. D Rys. D Warstwa profili zaciskowych 15 Nm Rys. D Rys. D Moment dokręcania M A = 15 Nm Poszczególne profile nośne są łączone ze sobą w kierunku wzdłużnym za pomocą łączników. maks. 10 mm Rys. D Rys. D

49 D5 Zapinki modułu Typ A 2 1 Rys. D 5-1a Moduł jest mocowany za pomocą zapinek. W celu zapewnienia wymaganego nacisku zaleca się zastosowanie klucza dynamometrycznego. Istnieje ewentualność, że mocno dociągnięte śruby ze stali nierdzewnej zostaną zniszczone podczas odkręcania. Dlatego też najpierw należy dokładnie ustawić moduły i dopiero później dociągać śruby za pomocą podanego momentu dokręcania! 1 Raz w roku sprawdzać wyrywkowo śruby pod kątem wymaganego momentu dokręcania! 2 Moment dokręcania M A = 15 Nm Gniazdo zapinki modułu: T40 Rys. D 5-1b Montaż dolny 1 Kołpak 2 Zapinka modułu Montaż górny Rys. D 5-2a Zastosować zapinkę modułu Rys. D 5-2d Wsunąć zapinkę modułu 90 Rys. D 5-2b Wkręcić zapinkę modułu i wsunąć do oporu Rys. D 5-2e Nasunąć kołpak 15 Nm 15 Nm Rys. D 5-2c Nałożyć moduł, nasunąć kołpak i dociągnąć śrubę Rys. D 5-2f Dociągnąć śrubę 49

50 Typ B patrz Punkt B4. D6 Elementy mocujące patrz Punkt B5.1 - B5.6 D7 Wyrównanie potencjałów/ uziemienie patrz Punkt B6. 50

51 D8 Wymagane obciążenie (opcja) Jeżeli ramy nie mogą zostać połączone bezpośrednio z dachem, wtedy niezależnie od zewnętrznych warunków należy je wyposażyć w dodatkowe obciążniki. W ten sposób unika się podnoszenia, przewracania lub przesuwania instalacji w wyniku obciążenia wiatrem. Obciążenia te są uzależnione od budynku i lokalizacji, oddzielnie dla każdej instalacji. W poniższej tabeli podano przykładowe obciążenia dla budynku o strefie obciążenia wiatrem 1 przy nachyleniu modułu 30 (w oparciu o obciążenia wiatrem wg EN ). Wysokość budynku [m] Obciążenie wiatrem q [kn/m²] Min. wymagane obciążenie przy nachyleniu modułu 30 [kg] na m² powierzchni modułu na moduł 1001x1675 mm² Obszar brzegowy Obszar wewnętrzny Obszar brzegowy Obszar wewnętrzny , , , Dla odchyłek kąta podparcia i stref obciążenia wiatrem obowiązują następujące wartości. Wymagane obciążenia są elementem każdego planu instalacji i są ustalane indywidualnie dla każdej instalacji. 51

52 E Przykład montażu na podwyższeniu Montaż instalacji PV został opisany na przykładzie dachu z blachy trapezowej z konstrukcją drewnianą. Do zamocowania konstrukcji nośnej stosuje się śruby dwugwintowe i kołnierze kątowe ze stali nierdzewnej. Moduły są podpierane za pomocą ramy dla dachu płaskiego, typ A (moduły leżące w poprzek). E1 Ustalenie miejsca zamontowania instalacji i punktów mocowania Ustalić i zaznaczyć położenie instalacji na dachu. Należy przestrzegać odległości od krawędzi podanych w planie instalacji. Ustalić położenie - według załączonego schematu montażu dostosowanego do warunków lokalnych i punktów podparcia (tutaj: śruby dwugwintowe). Rys. E

53 E2 Montaż elementów mocujących W wyznaczonych miejscach zastosować śruby dwugwintowe i kołnierz kątowy. W tym względzie należy przestrzegać rozdziału B9 możliwości mocowania. Rys. E

54 E3 Montaż warstw profili nośnych stelaża Montaż dolnej warstwy profili Pionowe profile nośne ustawić u góry i u dołu w jednej linii i zamocować na kołnierzu kątowym - każdy profil jedną śrubą M8 Torx z wpustem przesuwnym. Jeśli wymagane: Pomiędzy profilami zamontować łączniki profili. Rys. E

55 Montaż górnej warstwy profili Poziome profile nośne zamocować za pomocą zacisków aluminiowych. Jeśli wymagane: Pomiędzy profilami zamontować łączniki profili stosowane do tworzenia połączeń w kierunku wzdłużnym. Górną warstwę profili z rowkiem zamocować w kierunku rynny. Odległość pozycji profilu: Typ A ok mm Typ B ok mm Odległość zależna od typu ramy FDR Rys. E 3-2 Połączenie krzyżowe profili Połączenie wzdłużne profili (tutaj: łącznik profilu 3) Rys. E 3-2 Szczegół 1 Rys. E 3-2 Szczegół 2 55

56 E4 Montaż ramy dla dachu płaskiego E4.1 Połączenie śrubowe ramy dla dachu płaskiego Połączyć śrubami wstępnie zmontowaną ramę. Moment dokręcania M A = 15 Nm dla śrub M8 Typ A Typ B Rys. E 4.1-1a Rys. E 4.1-1b M A = 15 Nm M A = 15 Nm Rys. E 4.1-2a Rys. E 4.1-2b E4.2 Mocowanie ramy dla dachu płaskiego Ramę dla dachu płaskiego zamontować w podanych odległościach. Typ A Typ B Rys. E Rys. E

57 E5 Montaż warstwy profili zaciskowych Typ A Warstwa profili zaciskowych nie jest wymagana. Typ B Profile nośne warstwy profili zaciskowych połączyć śrubami z ramą dla dachu płaskiego. Profile zamontować ewentualnie z łącznikami. Profile zamontować pionowo! Zacisk zamontować u dołu leżąco (patrz szczegół)! Rys. E 5-1 Profil pionowo! ok. 80 mm 57

58 E6 Montaż modułów Typ A Moduły zamontować zgodnie z rozdziałem B8 Należy przestrzegać wytycznych załączonej Informacji dla użytkowników modułu. Moment dokręcania M A = 15 Nm Odległość pomiędzy modułami a = 9 mm Rys. E

59 Typ B Moduły zamontować zgodnie z rozdziałem B8 Należy przestrzegać wytycznych załączonej Informacji dla użytkowników modułu. Moment dokręcania M A = 15 Nm Odległość pomiędzy modułami a = 9 mm Rys. E

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push www.sanha.com 2 INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push 1. Ogólne informacje techniczne

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30

Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30 Instrukcja obsługi Duże zaworyetied Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30 Spis treści Wstęp... 1 Zakres instrukcji... 1 Usługi edukacyjne... 2 Opis... 3 Dane techniczne... 4 Instalacja... 4 Obsługa...

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

Praca na dachach. Health and Safety Executive

Praca na dachach. Health and Safety Executive Health and Safety Executive Praca na dachu może być niebezpieczna. Upadki z wysokości są najczęstszą przyczyną zgonów i poważnych obrażeń w budownictwie, a dekarze stanowią największą, bo 24-procentową,

Bardziej szczegółowo

Systemy montażowe do instalacji fotowoltaicznych. Zabezpiecz swoją inwestycję w energię odnawialną

Systemy montażowe do instalacji fotowoltaicznych. Zabezpiecz swoją inwestycję w energię odnawialną Systemy montażowe do instalacji fotowoltaicznych Zabezpiecz swoją inwestycję w energię odnawialną Systemy m Renusol GmbH innowacyjne przedsiębiorstwo posiadające słoneczną wizję Młode, dynamiczne, innowacyjne.

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Zawiera również rozwiązania z przewodami BLL-T i BLX-T Czerwiec 2011 LSNi - ENSTO KATALOG LINII

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane 11 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

System inteligentnego domu

System inteligentnego domu F&F Filipowski sp. j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42 215 23 83, 227 09 71 e-mail: fhome@fif.com.pl System inteligentnego domu Wersja dokumentacji 2.3 UWAGA!!! Aby uzyskać 24 miesięczną

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258 Deutsches Institut für Bautechnik Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontrolny ds. techniki budowlanej Instytucja prawa

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie mają aktualne warunki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie... Instrukcja obsługi

Zastosowanie mają aktualne warunki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie... Instrukcja obsługi Zastosowanie mają aktualne warunki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie... Instrukcja obsługi S-10, S-11 Przetwornik ciśnienia www.wikapolska.pl WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Dachówka NIBRA - F 10 Ü

Dachówka NIBRA - F 10 Ü Dachówka NIBRA - F 10 Ü Dachówka NIBRA - F 10 Ü. Literka Ü jest symbolem dla nakładki i zmiennej długości krycia 41,3 cm ± 12 mm. Dzięki temu dachówka F 10 Ü jest idealną dachówką dla dachów łatwych w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Instrukcja montażu Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Spis treści WSTĘP 1 Przewodnik po instrukcji...2 1.1 Dokumentacja produktu...2 1.2 Powiązane dokumenty...2 1.3 Objaśnienia symboli...2 2 Opis

Bardziej szczegółowo

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski dla osób z dysfunkcją narządu ruchu prof. Ewa Nowak, Jolanta Budny, Kamil Kowalski Spis treści Wprowadzenie... 5 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Dachówka F 12 Ü - południe

Dachówka F 12 Ü - południe Dachówka F 12 Ü - południe Dachówka F 12 Ü - południe. Nowy element zakładki szczytowej i bocznej w cegłach do dachu płaskiego F 12 Ü - południe umożliwia zmienne przekrycie dachowe o wielkości 4 cm. Poprzez

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE.

SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE. SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE. 2 STEINZEUG-KERAMO ZAKŁADY PRODUKCYJNE: Niemcy: Frechen i Bad Schmiedeberg Belgia: Hasselt Holandia: Belfeld PRACOWNICY:

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. WYTYCZNE I WSKAZÓWKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W POBLIŻU CZYNNYCH SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. WYTYCZNE I WSKAZÓWKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W POBLIŻU CZYNNYCH SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH RWE Stoen Operator Sp. z o.o. WYTYCZNE I WSKAZÓWKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W POBLIŻU CZYNNYCH SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH WYTYCZNE I WSKAZÓWKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W POBLIŻU

Bardziej szczegółowo

Solo System dźwiękowy TV

Solo System dźwiękowy TV Solo System dźwiękowy TV Podręcznik użytkownika Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wprowadzenie Dziękujemy... 6 Rozpakowywanie... 6 Instalacja systemu Krok 1: Ustaw system... 7 Krok 2: Podłącz

Bardziej szczegółowo