OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Specyfikacja rodzajowo-ilościowa wraz z częścią graficzną

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Specyfikacja rodzajowo-ilościowa wraz z częścią graficzną"

Transkrypt

1 magazynów nr,, i 5.48 w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu przy ul. Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot Zamówienia obejmuje dostawę i montaż regałów magazynowych jezdnych i stacjonarnych oraz szyn jezdnych do magazynów nr,, i 5.48 w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu przy ul. Joliot- Curie 12. Specyfikacja rodzajowo-ilościowa wraz z częścią graficzną I. TECHNOLOGIA WYKONANIA REGAŁÓW W MAGAZYNIE Magazyny (nr pomieszczeń wg projektu budowlanego:,, i 5.48) znajdują się w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. we Wrocławiu na poziomie (4 piętro). A. Konstrukcja szyn i sposób mocowania w podłożu. Szyny w magazynach należy zamontować w całych pomieszczeniach (oprócz magazynu 5.48, gdzie zaplanowano jedynie regały stacjonarne) we wszystkich przygotowanych kanałach zaznaczonych na Załącznikach nr 5, nr 6 i nr 7, gdzie podano ich osiowy rozstaw. 1. Szyny wykonane w całości ze stali, oraz zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie. 2. Minimalne wymiary szyn: szerokość 60 mm, wysokość 15 mm. Profil w którym umieszczony jest łańcuch oraz profil zabezpieczenia przeciw wywrotnego nie mogą integralną częścią szyny. Wyklucza się jakiekolwiek spawy czy zgrzewy łączące szynę z innymi elementami. 3. Konstrukcja szyn i technologia ich ułożenia powinna zagwarantować całkowite poziome ich położenie - maksymalna tolerancja ±1 mm na metr szyny. 4. Wymagane są dwa rodzaje szyn: szyny prowadzące oraz szyny jezdne. Szyny prowadzące powinny posiadać odpowiednie wyprofilowanie bieżni do prowadzenia koła odpowiadające wklęsłej powierzchni wieńca koła prowadzącego. Szyny jezdne powinny być płaskie. 5. Wzdłuż skrajnych szyn w regałach o dł. powyżej 6 metrów powinny przebiegać łańcuchy do prowadzenia napędowych kół zębatych (2 komplety). W regałach krótszych łańcuch powinien przebiegać wzdłuż jednej ze środkowych szyn. 6. Ze względu na prawidłowe prowadzenie wózków regałów (prostopadle do szyn) zewnętrzne szyny muszą być szynami prowadzącymi posiadającymi co najmniej 2 rowki utrzymujące prawidłowy tor jazdy regału. Pozostałe szyny - jezdne muszą być płaskie w celu zapewnienia właściwego przeniesienia obciążenia od regału. 7. W magazynach wykonana jest już posadzka betonowa o gr. 12 cm z warstwą zewnętrzną w postaci żywicy epoksydowej (SIKAFLOR 161) naniesionej dwukrotnie przez malowanie. W celu możliwości zlicowania górnej powierzchni szyny z poziomem podłogi zostały w posadzce przygotowane kanały o szerokości 30 cm., w których należy zamontować szyny. Propozycję sposobu montażu szyn w kanałach oraz technologię uzupełnienia przedstawiono w Załączniku nr 9. Kanały należy wypełnić wylewką betonową przygotowywaną z gotowych mieszanek. Powierzchnię górną wykonanej posadzki należy wykończyć żywicą epoksydową w kolorze wykonanej już posadzki. 8. W miejscach skrzyżowania instalacji centralnego ogrzewania ułożonej w posadzce z Strona 1 z 12

2 magazynów nr,, i 5.48 w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu przy ul. planowanymi miejscami ułożenia szyn zamontowane zostały stalowe osłony odciążające przewody CO o konstrukcji przedstawionej na Załączniku nr 8. W związku z powyższym kotwienie szyn w tych miejscach może być niemożliwe. B. Konstrukcja podstaw jezdnych 1. Podstawy jezdne regałów powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Podstawy regałów jezdnych muszą być pomalowane lakierem proszkowym w kolorze RAL 7035, malowanie powinno odbywać się po gięciu blachy, wykonaniu wszystkich otworów technologicznych i elementów mocujących. Wyklucza się jakiekolwiek spawy w łączeniach poszczególnych elementów bazy. 2. Podstawy regałów muszą być wykonane z dwóch belek głównych oraz belek poprzecznych. Podstawy muszą być polakierowane od zewnętrznej jak i wewnętrznej strony. 3. Wymagana wysokość podstawy: mm. 4. Wymagane jest zainstalowanie w podstawach jezdnych elementów konstrukcyjnych zabezpieczających regały przed wywróceniem. 5. Przy każdej podstawie regału muszą występować odboje dystansowe o długości 30 mm w magazynach nr i lub 50 mm w magazynie nr. 6. Dla zachowania wymaganej odległości przechowywanych zbiorów od poziomu posadzki, wysokość podstawy jezdnej regału łącznie z dolną półką regału powinna wynosić minimum 180 mm. Nie dopuszcza się pozostawienia prześwitu pomiędzy podstawą, a dolną półką. 7. Ze względu na prawidłowe rozłożenie nacisków kół na szynę, minimalna grubość kół w podstawach jezdnych powinna wynosić 30 mm. 8. Wymagane są dwa rodzaje kół - koła jezdne płaskie, które w połączeniu z szyną jezdną płaską mają zapewniać właściwe przeniesienie obciążeń z regału na szynę oraz koła prowadzące, posiadające wyprofilowanie dostosowane do kształtu szyny prowadzącej, tak aby zapewnić równoległy przesuw regału oraz dodatkowo zabezpieczać regał przed możliwością zjechania z szyny. 9. Podstawy jezdne osadzone na kołach o średnicy min. 150 mm i promieniu toczenia min. 75 mm. 10. Koła wykonane z żeliwa. 11. Ze względu na trwałość systemu oraz prawidłowy i cichobieżny przesuw, koła prowadzące jak i jezdne osadzone na wałkach za pomocą bezobsługowych łożysk. 12. Regały statyczne stanowiące integralną część systemów przesuwnych (przylegające do nich) osadzone na podstawach nie przesuwnych o identycznej wysokości. 13. Pozostałe regały statyczne z cokołami o wysokości równej bazie regałów jezdnych, przyścienne należy zakotwić do ściany. C. Napęd 1. Należy zastosować napęd łańcuchowo-kołowy z odpowiednio dobraną przekładnią redukcyjną. 2. Przesuw regału ma się odbywać poprzez trójramienną korbę. Korba ma być wykonana z metalu o odpowiedniej wytrzymałości, natomiast sam uchwyt korby, z materiału, który zapobiega poślizgowi dłoni na uchwycie, podczas obrotu korby. Uchwyt powinien obracać się niezależnie od obrotu całej korby. Długość ramienia korby powinna zapewniać bezproblemową obsługę przez pracownika obsługi. 3. Przeniesienie siły napędu ma następować od korby poprzez przekładnię łańcuchową na stalowy wał napędowy zakończony kołem zębatym. Strona 2 z 12

3 magazynów nr,, i 5.48 w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu przy ul. 4. Ze względu na duże obciążenie regałów napęd powinien być przekazywany od korby poprzez system przekładni na koło zębate zespolone z wałkiem napędowym a następnie poprzez wałek na koło zębate znajdujące się w przedniej i tylnej części regału, zazębiające się z łańcuchami umieszczonym wzdłuż zewnętrznych (skrajnych) szyn (dot. regałów o długości większej niż 6m). Nie dopuszcza się napędu, w którym przesuw regału spowodowany jest np. wyłącznie siłą tarcia pomiędzy kołem jezdnym lub prowadzącym a szyną. 5. Elementy napędu ocynkowane. Wyklucza się łączenia elementów napędu za pomocą spawania. D. Konstrukcja ścian bocznych i regałów 1. Wszystkie elementy wykonane blachy lub kształtowników stalowych ocynkowanych pomalowanych lakierem proszkowym w kolorze RAL Ściana boczna regału powinna być o konstrukcji ramowej, wykonana z trzech słupków pionowych w regałach dwustronnych lub dwóch słupków pionowych w regałach jednostronnych, połączonych u podstawy i u szczytu poziomymi poprzeczkami. Słupki ścianki powinny posiadać pionową perforację na każdym słupku pozwalającą wprowadzić mocowania utrzymujące półki. Wykończenie słupków konstrukcyjnych powinno być gładkie. Nie dopuszcza się pozostawienia żadnych ostrych krawędzi. 3. Wymagane jest aby zaczepy do półek wykonane były z wysokojakościowej stali ocynkowanej. 4. Otwory w ścianie bocznej oraz konstrukcja zaczepów do półek mają wykluczać przypadkowe wypadanie zaczepów z otworów oraz gwarantować stabilność (np. przy wyjmowaniu półki). 5. W celu dostosowania wysokości światła półek do przechowywanych materiałów, otwory do zamieszczania zaczepów półek w ścianie bocznej powinny być rozmieszczone co 20 mm. Nie dopuszcza się przykręcania półek do ścian za pomocą śrub lub w inny sposób uniemożliwiający łatwą i szybką regulację rozstawu. 6. W celu zabezpieczenia zbiorów przed przypadkowym przesuwem na sąsiednie półki, wymagane jest zamontowanie stalowego tylnego ogranicznika przesuwu o wysokości mm, mocowanego do tylnej krawędzi półki z możliwością jego swobodnego demontażu bez użycia narzędzi (1 szt. na każdą półkę użytkową w regałach jednostronnych oraz 1 szt. na każde 2 półki użytkowe w regałach dwustronnych). Tylny ogranicznik musi spełniać swoją funkcję również w sytuacji, gdy sąsiadujące ze sobą półki (w regałach dwustronnych) nie są umieszczone na tej samej wysokości. 7. W celu zapewnienia odpowiedniej sztywności regałów muszą być one wyposażone w środkowe stężenia krzyżakowe. Nie dopuszcza się trwałego mocowania stężeń. Nie dopuszcza się stosowania pełnych pleców w regałach. 8. Regały od strony czołowej wyposażone w stalowy panel frontowy i korbę (zgodnie z opisem w części II. PARAMETRY REGAŁÓW W MAGAZYNIE). 9. Każdy panel frontowy wyposażony w jedną (regał jednostronny) lub dwie (regał dwustronny) metalowe tabliczki opisowe formatu A4 mocowane za pomocą nitów z transparentną osłoną do zabezpieczenia kartki opisowej również w formacie A Każda ściana boczna do której zamontowany jest stalowy panel frontowy od strony wewnętrznej wypełniona blachą stalową, pozostałe ściany boczne otwarte. 11. Regały przyścienne powinny być kotwione do podłoża lub/i do ściany. Regały wolnostojące przy słupami powinny być do nich zakotwione. 12. Wszystkie regały wolnostojące powinny być sprzężone ze sobą elementem poprowadzonym ponad półką kryjącą. 13. Wszystkie widoczne zewnętrzne ściany boczne regałów wolnostojących wyposażone w panele frontowe i tabliczki opisowe A4 jak w p Każdy regał przesuwny powinien być wyposażony w blokadę przesuwu. Dodatkowo Strona 3 z 12

4 magazynów nr,, i 5.48 w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu przy ul. jeden regał z każdego bloku musi być wyposażony w zamek na klucz. 15. Blokada powinna działać w sposób ciągły tj. bez konieczności wyszukiwania punktu blokującego. E. Konstrukcja ścian tylnych 1. Wszystkie elementy wykonane z blachy stalowej ocynkowanej pomalowanej lakierem proszkowym w kolorze z RAL Ściana tylna występuje w regałach typu "N.". Musi być wykonana z elementów typu kasetonowego. Niedopuszczalne jest wykonanie ściany tylnej z prostego arkusza blachy. F. Konstrukcja półek 1. Półki powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej malowanej lakierem proszkowym w kolorze RAL Lakierowanie półek ma odbywać się po wykonaniu wszystkich otworów technologicznych i otworów do mocowania półek i po gięciu półek. 3. Wymagana grubość półki wynosi mm, dłuższa krawędź półki powinna być zagięta co najmniej trzykrotnie a krótsza krawędź, co najmniej dwukrotnie pod kątem prostym. Zagięte od spodu półki nachodzące na siebie krawędzie muszą być połączone ze sobą w sposób trwały. Nie dopuszcza się zgrzewu lub spawu jako sposobu łączenia krawędzi. 4. Przewidywane obciążenie półki: min. 70 kg dla regałów o głębokości półek 250 mm i 300 mm; oraz min. 100 kg dla regałów o głębokości półek 350 mm i 500 mm (w mag. ) oraz 150 kg dla regałów o głębokości 450 mm i 500 mm (w mag. nr ). 5. Regulacja zaczepów ma odbywać się bez użycia narzędzi tylko poprzez ręczne włożenie zaczepu w odpowiedni otwór w ścianie bocznej. Zaczep po włożeniu w otwór w ścianie bocznej i po założeniu półki nie może wystawać poza obrys półki i ściany bocznej regału. 6. Konstrukcja ściany bocznej i zaczepu musi pozwalać na niezależne mocowanie zaczepów po obu stronach ściany bocznej regału. 7. Ze względu na bezpieczeństwo obsługi oraz przechowywanych materiałów półki nie mogą posiadać ostrych krawędzi i kantów. 8. Wszystkie regały wyposażone w półkę kryjącą nie stanowiącą elementu konstrukcyjnego regału. 9. Wszystkie półki kryjące perforowane o stopniu perforacji %. G. Wyposażenie regału N/4. w szuflady 1. W regale N/4. należy zamontować 184 szuflady. 2. Szuflady powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej malowanej lakierem proszkowym w kolorze RAL Wysokość frontu szuflady: 120 mm, wysokość ścian bocznych: min. 110 mm, głębokość netto: min. 300 mm, szerokość netto: min mm. 4. Lakierowanie elementów ma odbywać się po wykonaniu wszystkich otworów technologicznych oraz po ich gięciu. 5. Szuflady mają być wysuwane za pomocą prowadnic teleskopowych montowanych do ścian bocznych regałów. 6. Szuflady będą mają być zamontowane od dołu regału. Prześwit pomiędzy frontami szuflad znajdującymi się jedna nad drugą: 5 mm. 7. Każda szuflada będzie wyposażona na froncie w kieszonkę opisową z przeźroczystego tworzywa umożliwiającą włożenie kartki opisowej z wymiarach min. 50 x 100 mm. 8. Nad szufladami w regale N/4. zamontowane zostaną półki. H. Wyposażenie dodatkowe 1. Boczne ograniczniki przesuwu (wys mm) wykonany z blachy, z Strona 4 z 12

5 magazynów nr,, i 5.48 w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu przy ul. usztywniającymi wygięciami wzdłuż dłuższych (poziomych) krawędzi, z możliwością zawieszania na ścianie bocznej co 20 mm po obu stronach każdej półki, dostosowany do szerokości półki w ilości: a) dla regałów o głębokości półki 250 mm po jednym ograniczniku na każdym jej końcu, czyli ilość półek x 2; b) dla głębokości 300 mm, 350 mm, 450 mm, 500 mm ze względu na rodzaj materiałów bibliotecznych po dwa na każdym końcu półki, czyli ilość pólek x 4, z każdej strony jeden zamontowany tuż nad półką a drugi na wysokości ½ prześwitu pomiędzy półkami, co pozwoli uchronić zbiory przed uszkodzeniami wynikającymi z ich wysuwania się z półek, łamaniem się fascykuł itp. 2. Podwieszane oddzielacz o długości ok. 75% prześwitu, wykonany ze stalowego pręta gładkiego ocynkowanego w kształcie litery U lub "sopla lodu" zwężającego się od góry ku dołowi, zakończony z obu stron odpowiednio wyprofilowanym tworzywem sztucznym. Element z tworzywa sztucznego powinien na sztywno wchodzić pomiędzy zagiętą od spodu półki krawędź a spód półki, gwarantując sztywność i stabilność oddzielacza w ilości: a) Magazyn : dla półek o głębokości 250 mm: na każdej półce znajdującej się na najniższym poziomie regału, dla półek o głębokości 300 mm: 60 % ilości wszystkich półek, dla półek o głębokości 450 mm i 500 mm: 90 % ilości wszystkich półek. b) Magazyny, i 5.48: na każdą półkę. 3. Suwany oddzielacz z obejmą na przednią krawędź półki wykonany z blachy o wymiarach mm (nie mniej niż 50% wysokości prześwitu)- wysokość, 200 mm głębokość w ilości: a) Magazyn : dla półek o głębokości 250 mm: 60 % ilości wszystkich półek. b) Magazyny, i 5.48: na 60% wszystkich półek. 4. Listwa opisowa w całości z transparentnego tworzywa, z kieszenią do umieszczania opisu na każdą półkę. Listwa długości cm i wysokości mm (wysokość listwy opisowej nie może być większa niż grubość półki), z możliwością montażu w dowolnym miejscu do grzbietu półki. Wyklucza się listwy przyklejane lub doczepiane za pomocą magnesu. I. Dodatkowe wymagania 1. Elementy metalowe regałów takie jak podstawy jezdne, ściany boczne, ściany tylne, półki, panele frontowe, szuflady, boczne i tylne ograniczniki przesuwu wykonane z ocynkowanych blach stalowych według minimalna warstwa cynku 100 g/m Wszystkie elementy metalowe powinny być malowane lakierem proszkowym po wykonaniu wszystkich otworów technologicznych i gięciu. 3. Łączenie elementów metalowych za pomocą zagięć, zacisku, śrub, nitów itp. Wyklucza się wszelkie spawy lub zgrzewy (ze względu na ocynkowaną powierzchnię elementów metalowych). 4. Kolor RAL Każdy oferent powinien przedstawić typ oferowanych regałów (nazwę + producent) oraz dołączyć foldery z informacjami technicznymi dotyczącymi proponowanych zestawów. 6. Oferowane regały i ich producenci muszą posiadać: o atest klasyfikacji ogniowej kwalifikujący wyrób jako niepalny; o atest higieniczny; o badania statyczne półek wystawione przez uprawnioną do tego instytucję; co Wykonawcy potwierdzą poprzez przekazanie stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymagań przed podpisaniem umowy. Strona 5 z 12

6 magazynów nr,, i 5.48 w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu przy ul. 7. Do oferty dołączyć należy: fragment szyny jezdnej i prowadzącej o długości ok. 50 cm; koło prowadzące; dwa odcinki ścianki bocznej regału jednostronnego o głębokości 250 mm o wysokości max. 50 cm wraz z bocznym ogranicznikiem przesuwu; dwie półki o głębokości 250 mm i długości 97 cm z zaczepami, tylnym ogranicznikiem przesuwu i listwą opisową; podwieszany i suwany oddzielacz; tabliczkę opisową A4. o parametrach opisanych we wcześniejszych punktach niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności parametrów zainstalowanych regałów z wymaganiami z SIWZ. II. PARAMETRY REGAŁÓW W MAGAZYNIE Magazyn 1) Ilość i struktura regałów zgodnie z Załącznikiem nr 1. 2) Długość (wymiary w osiach ścian bocznych modułów): Regały typu A. 3 x 1200 mm + 1 x 1000 mm + panel +korba; Regały typu B. 3 x 1200 mm + 1 x 1000 mm + panel; Regały typu C. 7 x 1200 mm + panel + korba; Regały typu D. 5 x 1200 mm + panel; Regały typu E. 7 x 1000 mm; Regały typu F. 5 x 1000 mm + panel; Regały typu G. 2 x 1200 mm + panel ; Regały typu H. 1 x 1200 mm +panel; Regały typu I. 3 x 1000 mm + panel + korba; Regały typu J. 6 x 1200 mm + panel + korba; Regały typu K. 4 x 1000 mm + panel + korba; Regały typu L mm mm mm; Regały typu M. 2 x 1000 mm + panel + korba; Regały typu N. 2 x 1200 mm + panel; Regały typu O. 3 x 1200 mm + 1 x 1000 mm + panel + korba; Regały typu P. 2 x 1200 mm + panel; Regały typu R. 4 x 1200 mm + panel +korba; Regały typu S. 2 x 900 mm ; Regały typu T. 1 x 1200 mm; Regały typu U. 2 x 1000 mm + 2 x 1200 mm + panel; Regały typu W. 3 x 1000 mm + 2 x 1200 mm+ panel; Regały typu Z. 7 x 1200 mm +2 x 1000 mm- panel. 3) Ilość poziomów użytkowych oraz min. prześwit między półkami: Regały typu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. N, O, P, R, T, U, W: 5 poziomów użytkowych + półka kryjąca- prześwity min. 285 mm; Regał typu S: 3 poziomy użytkowe,2 prześwity min. 600 mm + 1 prześwit min półka kryjąca; Regał typu Z: 3 poziomy użytkowe + półka kryjąca- prześwity min. 600 mm. Strona 6 z 12 Uwaga: półka kryjąca perforowana o stopniu perforacji 15-40%. 4) Wysokości regałów: Regały typu A, B, I, J, K, L, O, P, R, S, T, U 1860 mm +/- 20 mm; Regały typu C, D, E, F, G, H, M, N, W 1780 mm +/- 20 mm; Regał typu Z 1980 mm +/- 20 mm;

7 magazynów nr,, i 5.48 w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu przy ul. 5) Szerokość regałów: Regały typu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J - 2 x 250 mm regały dwustronne; Regały typu K, L, O, P, R 2 x 300 mm regały dwustronne; Regały typu M 2 x 450 mm regały dwustronne; Regały typu T, U, W 1 x 300 mm regały jednostronne; Regał typu N 1 x 450 mm regał jednostronny; Regały typu S, Z 1 x 500 mm regały jednostronne. Magazyn 1) Ilość i struktura regałów zgodnie z Załącznikiem nr 2. 2) Długość (wymiary w osiach ścian bocznych modułów): Regały typu A. 3 x 1200 mm + 1 x 1000 mm + panel +korba; Regały typu B. 3 x 1000 mm + 1 x 1200 mm + panel; Regały typu C. 3 x 1200 mm + 1 x 1000 mm + panel + korba; Regały typu D. 3 x 1000 mm mm + panel + korba; Regały typu E. 1 x 1000 mm + 3 x 1200 mm mm; Regały typu F. 5 x 1200 mm + panel + korba; Regały typu G. 5 x 1200 mm + panel + korba ; Regały typu H. 5 x 1200 mm +panel + korba; Regały typu I. 1 x 1200 mm + 5 x 1000 mm; Regały typu J. 5 x 1200 mm mm + panel; Regały typu K. 5 x 1200 mm mm + panel; Regały typu L. 5 x 1200 mm; Regały typu M. 2 x 1000 mm+ panel; Regały typu N. 1 x 1200 mm + 5 x 1000 mm mm + korba + panel; Regały typu O. 7 x 1000 mm; Regały typu P. 6 x 1200 mm + panel + korba; Regały typu R. 2 x 1200 mm + 2 x 1000 mm + 2 x 1200 mm + panel +korba; Regały typu S. 5 x 1000 mm + panel; Regały typu T. 2 x 900 mm + panel; Regały typu U. 4 x 1000 mm; Regały typu W. 5 x 1000 mm. 3) Ilość poziomów użytkowych oraz min. prześwit między półkami: Regał typu A, B, C, D, E, G, N, O, P, R, S, T, U, W: 4 poziomy użytkowe + półka kryjąca- prześwity 3 x min. 425 mm + poziom dodatkowy; Regał typu F: 5 poziomów użytkowych + półka kryjąca, prześwity 5 x min. 305; Regał typu H: 5 poziomów użytkowych + półka kryjąca, prześwity 5 x min. 305 dla jednej strony regału, 4 poziomy użytkowe + półka kryjąca, prześwity 3 x min. 425 mm + poziom dodatkowy dla przeciwnej strony regału; Regały typu I, J: 4 poziomy użytkowe + półka kryjąca, prześwity 4 x min. 425 mm; Regał typu L: 3 poziomy użytkowe + półka kryjąca, prześwity 3 x min. 605; Regał typu K: 3 poziomy użytkowe + półka kryjąca, prześwity 3 x min. 605 dla 4 pierwszych modułów (4x1200), 4 poziomy użytkowe + półka kryjąca, prześwity 4 x min. 425 mm dla 2 ostatnich modułów Strona 7 z 12 Uwaga: półka kryjąca perforowana o stopniu perforacji 15-40%. 4) Wysokości regałów: Regały typu A, B, D, E, F, G, H, N, O, P, R 1900 mm +/- 20 mm; Regały typu C, S, T, U, W 1780 mm +/- 20 mm ; Regał typu M 1700 mm +/- 20 mm; Regały typu I, J, K, L 2100 mm +/- 20 mm.

8 magazynów nr,, i 5.48 w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu przy ul. 5) Szerokość regałów: Regały typu A, B, C, D, E, F, G, H, N, O, P, R - 2 x 350 mm regały dwustronne; Regały typu J, K, L 2 x 450 mm regały dwustronne; Regały typu M, S, T, U, W 1 x 350 mm regały jednostronne; Regał typu I 1 x 450 mm regał jednostronny. Magazyn 1) Ilość i struktura regałów zgodnie z Załącznikami nr 3. 2) Długość (wymiary w osiach ścian bocznych modułów): Regały typu A. 1 x 1200 mm + 3 x 1000 mm + 1 x 1200 mm + panel + korba; Regały typu B. 5 x 1000 mm + panel + korba; Regał typu C. 3 x 1200 mm mm + panel; Regały typu D. 1 x 1200 mm + 3 x 1000 mm + 1 x 1200 mm + panel + korba; Regały typu E. 5 x 1000 mm + panel + korba; Regał typu F. 2 x 1200 mm mm + panel; Regały typu G. 3 x 1200 mm + 1 x 1000 mm + panel + korba; Regał typu H. 3 x 1000 mm mm panel; Regały typu I. 5 x 1000 mm + panel + korba; Regały typu J. 3 x 1200 mm mm + panel + korba; Regały typu K 1 x 1200 mm + 1 x 1000 mm + 1x 1200 mm + panel + korba; Regał typu L/1. 5 x 1000 mm + panel; Regał typu L/2. 4 x 1000 mm + panel; Regał typu L/3. 2 x 1000 mm + panel; Regał typu M/1. 2 x 1200 mm + 2 x 1000 mm + panel; Regał typu M/2. 3 x 1000 mm + panel; Regał typu N/1. 6 x 1200 mm + panel; Regał typu N/2. 5 x 1200 mm + panel; Regał typu N/3. 2 x 1200 mm + 2 x 1000 mm + panel; Regał typu N/4. 8 x 1200 mm + panel; Regał typu N/5. 7 x 1200 mm + panel. Regał typu N/6. 2 x 1000 mm + 4 x 1200 mm + panel; Regał typu N/7. 2 x 1200 mm mm + panel; Regał typu O/1. 2 x 1000 mm + 1 x 1200 mm + panel; Regał typu O/2. 1 x 900 mm + 1 x 1000 mm + panel; Regał typu O/3. 1 x 1000 mm + panel; Regał typu O/4. 2 x 900 mm; Regał typu O/5. 1 x 1200 mm + panel; Regał typu O/6. 3 x 1000 mm + panel; Regał typu O/7. 2 x 1000 mm + panel; Regał typu P. 3 x 1000 mm mm + panel; Regał typu R. 2 x 800 mm + panel; Regał typu S. 2 x 800 mm + panel; Regał typu T. 2 x 1200 mm + panel. 3) Ilość poziomów użytkowych oraz min. prześwit między półkami: Regał typu A, B, D, E, F : 6 poziomów użytkowych + półka kryjąca, prześwity 6 x min. 265 mm ; Regał typu C: 5 poziomów użytkowych + półka kryjąca, prześwity 5 x min. 265 mm; Regał typu G, R, S, T: 7 poziomów użytkowych + półka kryjąca, prześwity 7 x min.305 mm; Regały typu H, I, J, K: 6 poziomów użytkowych + półka kryjąca, prześwity 6 x min. 305 mm; Strona 8 z 12

9 magazynów nr,, i 5.48 w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu przy ul. Strona 9 z 12 Regał typu L/1, L/2, L/3: 8 poziomów użytkowych + półka kryjąca, prześwity 8 x min. 305; Regał typu M/1, M/2, N/1, N/2, N/3, N/7: 6 poziomów użytkowych + półka kryjąca, prześwity 5 x min półka dodatkowa; Regał typu N/4: 11 poziomów szuflad + 4 poziomy użytkowe + półka kryjąca jedna strona regału, 12 poziomów szuflad +3 poziomy użytkowe + półka kryjąca przeciwna strona regału; Regał typu N/5,N/6 : 8 poziomów użytkowych +półka kryjąca, prześwity 7 x min półka dodatkowa; Regały O/1, O/2, O/3, O/5: 12 poziomów użytkowych + półka kryjąca, prześwity 12 x min. 205 mm; Regały typu O/4,O/6,O/7: 7 poziomów użytkowych + półka kryjąca, prześwity 7 x min. 205 mm; Regał typu P: 6 poziomów użytkowych + półka kryjąca, prześwity 6 x min. 305 mm. Uwaga: półka kryjąca perforowana o stopniu perforacji 15-40%. 4) Wysokości regałów: Regały typu A, B, F 2180 mm +/- 20 mm; Regały typu D, E 2100 mm +/- 20 mm dwa pierwsze moduły, 2180 mm +/- 20 mm pozostałe moduły; Regał typu C 1860 mm +/- 20 mm; Regały typu G 2660 mm +/- 20 mm; Regały typu H, I, J, K 2500 mm +/- 20 mm; Regały typu L/1,L/2,L/ mm +/- 20 mm; Regał typu M/1, M/2, N/1, N/2, N/3, N/ mm +/- 20 mm; Regał typu N/4, N/5, N/ mm +/- 20 mm; Regał typu O/1, O/2, O/3, O/ mm +/- 20 mm; Regał typu O/4,O/6, O/ mm +/- 20 mm; Regał typu P 2100 mm +/- 20 mm; Regał typu R, S 2460 mm +/- 20 mm; Regał typu T 2660 mm +/- 20 mm. 5) Szerokość regałów: Regały typu A, B, C, D, E, F - 2 x 250 mm regały dwustronne; Regały typu G, H, I, J, K 2 x 300 mm regały dwustronne; Regały typu M/1,M/2,N/1,N/2,N/3,N/4,N/5,N/6,O/2,O/3,O/5, 2 x 500 mm regały dwustronne; Regały typu L/1,L/2,L/3,P,R,S,t - 1 x 300 mm - regał jednostronny; Regały typu N/7,O/1,O/4,O/6,O/7 1 x 500 mm regały jednostronne. Magazyn ) Ilość i struktura regałów zgodnie z Załącznikami nr 4. 2) Długość (wymiary w osiach ścian bocznych modułów): Regały typu A x panel; Regały typu B x panel; Regał typu C x panel. 3) Ilość poziomów użytkowych oraz min. prześwit między półkami: Regały typu A, B, C: 5 poziomów użytkowych + półka kryjąca, prześwity 5 x min.305 mm. Uwaga: półka kryjąca perforowana o stopniu perforacji 15-40%. 4) Wysokości regałów: Regały typu A, B, C 1980 mm +/- 20 mm.

10 magazynów nr,, i 5.48 w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu przy ul. 5) Szerokość regałów: Regały typu A, B - 2 x 300 mm regały dwustronne; Regał typu C - 1 x 300 mm regał jednostronny. III. INNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 1. W wykonanych już posadzkach rozmieszczone są także przewody instalacji sygnalizacji pożaru budynku. Żeby uniknąć uszkodzenia w/w przewodów Wykonawca przez rozpoczęciem montażu szyn będzie zobowiązany zlokalizować trasy specjalistycznymi urządzeniami. 2. Na czas prac montażowych w magazynach wykonawca zabezpieczy czujki systemy sygnalizacji pożaru przed zakurzeniem oraz przed przypadkowym wznieceniem alarmu pożarowego. W przypadku nieuzasadnionego przyjazdu straży pożarnej spowodowanego prowadzonymi robotami montażowymi wykonawca zostanie obciążony wszelkimi kosztami związanymi z takim zdarzeniem. Do końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego wykonawca załączy odpowiednie protokoły z badań potwierdzających pełną sprawność systemu SAP w magazynach, gdzie prowadzony był montaż. Jeżeli którekolwiek z czujek ulegnie uszkodzeniu wykonawca wymieni ją identyczną na własny koszt. 3. Przed rozpoczęciem produkcji wykonawca w trakcie wizji lokalnej sprawdzi wszystkie istotne wymiary w poszczególnych magazynach. Załączniki: Załącznik nr 1: Lokalizacja regałów w magazynie ; Załącznik nr 2: Lokalizacja regałów w magazynie ; Załącznik nr 3: Lokalizacja regałów w magazynie ; Załącznik nr 4: Lokalizacja regałów w magazynie 5.48; Załącznik nr 5: Lokalizacja kanałów do montażu szyn w magazynie ; Załącznik nr 6: Lokalizacja kanałów do montażu szyn w magazynie ; Załącznik nr 7: Lokalizacja kanałów do montażu szyn w magazynie ; Załącznik nr 8: Detal zamontowanych już osłon instalacji C.O. w magazynach, i. Załącznik nr 9: Szkic montażu szyny w kanałach magazynów nr, i. Strona 10 z 12

11 magazynów nr,, i 5.48 w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu przy ul. Skrócony Opis Przedmiotu Zamówienia: Ilość regałów do zamontowania w magazynie nr : A. B. C. D. E. F. G. H. I. J L. M. N. O. P. R. S. T. U. W K. Z. Ilość mb półek o gł. 250 mm: 6 260,0 mb Ilość mb półek o gł. 300 mm: 1 505,0 mb Ilość mb półek o gł. 450 mm: 110,0 mb Ilość mb półek o gł. 500 mm: 36,6 mb Ilość regałów do zamontowania w magazynie nr : A. B. C. D. E. F. G. H. I. J L. M. N. O. P. R. S. T. U. W K. - Ilość mb półek o gł. 350 mm: 3 244,8 mb Ilość mb półek o gł. 450 mm: 219,2 mb Ilość regałów do zamontowania w magazynie nr : A. B. Strona 11 z 12 C. D. E. F. G. H. I. J L/1. L/2. L/3. M/1. M/2. N/1. N/2. N/3. N/4. N/ N/7. O/1. O/2. O/3. O/4. O/5. O/6. O/7. P. R T K. N/6. S.

12 magazynów nr,, i 5.48 w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu przy ul Ilość mb półek o gł. 250 mm: 2 311,6 mb Ilość mb półek o gł. 300 mm: 1 100,4 mb Ilość mb półek o gł. 500 mm: 1 057,6 mb 184 szuflady Ilość regałów do zamontowania w magazynie nr 5.48: A.5.48 B.5.48 C Ilość mb półek o gł. 300 mm:147,5 mb RAZEM: Ilość mb półek o gł. 250 mm: 8 571,6 mb Ilość mb półek o gł. 300 mm: 2 752,9 mb Ilość mb półek o gł. 350 mm: 3 244,8 mb Ilość mb półek o gł. 450 mm: 329,0 mb Ilość mb półek o gł. 500 mm: 1 094,2 mb 184 szuflady Strona 12 z 12

INFORMACJE DOTYCZĄCE REGAŁÓW

INFORMACJE DOTYCZĄCE REGAŁÓW INFORMACJE DOTYCZĄCE REGAŁÓW 1. Szyny wykonane ze stali zimnowalcowanej, ocynkowanej. 2. Minimalne wymiary szyn: szerokość 70 mm, wysokość 15 mm; 3. Konstrukcja szyn i technologia ich ułoŝenia powinna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Specyfikacja rodzajowo-ilościowa wraz z częścią graficzną

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Specyfikacja rodzajowo-ilościowa wraz z częścią graficzną Postępowanie BZP.2420.9.2016.KP Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot Zamówienia obejmuje dostawę i montaż regałów magazynowych jezdnych i stacjonarnych oraz szyn jezdnych do magazynów

Bardziej szczegółowo

Do podstaw jezdnych winny być zamontowane odboje dystansowe o długości min. 40 mm, zabezpieczające przed uderzaniem regału o regał.

Do podstaw jezdnych winny być zamontowane odboje dystansowe o długości min. 40 mm, zabezpieczające przed uderzaniem regału o regał. Załącznik Nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA PO DOKONANYCH ZMIANACH PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE REGAŁÓW PRZEJEZDNYCH I STACJONARNYCH (z szynami nawierzchniowymi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia WYMIARY POMIESZCZEŃ DO ZABUDOWY

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia WYMIARY POMIESZCZEŃ DO ZABUDOWY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do siwz Dostawa oraz montaż regałów jezdnych dla potrzeb archiwum Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. WYMIARY POMIESZCZEŃ DO ZABUDOWY Nazwa Wymiary

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania robót związanych z montażem regałów przesuwnych i stacjonarnych w Budynku Dydaktyczno Laboratoryjnym

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania robót związanych z montażem regałów przesuwnych i stacjonarnych w Budynku Dydaktyczno Laboratoryjnym Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania robót związanych z montażem regałów przesuwnych i stacjonarnych w Budynku Dydaktyczno Laboratoryjnym CPV 39 13 11 00 0 1 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot specyfikacji.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Specyfikacja rodzajowo-ilościowa wraz z częścią graficzną

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Specyfikacja rodzajowo-ilościowa wraz z częścią graficzną OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BZP.2420.3.2014.EH Załącznik nr 4 do SIWZ Przedmiot Zamówienia obejmuje dostawę i montaŝ regałów magazynowych jezdnych i stacjonarnych oraz szyn jezdnych do magazynów w budynku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REGAŁÓW PRZESUWNYCH O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM I REGAŁÓW STACJONARNYCH WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH 1.1. Konstrukcja szyn Szyny jezdne i prowadzące

Bardziej szczegółowo

3. OPIS TECHNICZNY REGAŁÓW PRZESUWNYCH (JEZDNYCH) Z NAPĘDEM RĘCZNYM KORBOWYM.

3. OPIS TECHNICZNY REGAŁÓW PRZESUWNYCH (JEZDNYCH) Z NAPĘDEM RĘCZNYM KORBOWYM. Załącznik nr 4 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. ZAŁOŻENIA OGÓLNE.. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż regałów ch (jezdnych) z napędem ręcznym korbowym w pomieszczeniach przechowawczych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Specyfikacja rodzajowo-ilościowa wraz z częścią graficzną

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Specyfikacja rodzajowo-ilościowa wraz z częścią graficzną OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot Zamówienia obejmuje dostawę i montaŝ regałów magazynowych jezdnych i stacjonarnych oraz szyn jezdnych do pomieszczeń Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu przy ul.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: MAGAZYN NR 1 DWUSTRONNE REGAŁY JEZDNE NA ARCHIWALIA 1. Wymiary regałów: maks. wysokość 2260 mm Wymagana ilość metrów bieżących półki użytkowej: 80 m.b. 2. Wszystkie blachy stalowe użyte do wykonania regałów

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE REGAŁÓW PRZEJEZDNYCH I STACJONARNYCH

PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE REGAŁÓW PRZEJEZDNYCH I STACJONARNYCH PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE REGAŁÓW PRZEJEZDNYCH I STACJONARNYCH WYMIARY REGAŁÓW Wysokość 250 cm dla wszystkich regałów Długości regałów /patrz projekty aranżacyjne/ Rozstaw półek w świetle 300 mm. KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr do SIWZ I. Część I zamówienia obejmuje: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia LP Nazwa Ilość. Regał stacjonarny, dwustronny typu SYSCO, o wym.: głębokość półki 500 mm, długość półki 000 mm,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE REGAŁÓW. Projekt rozmieszczenia regałów w archiwum Magazyn nr 107. regał nr 2 NA gł. 36 cm i 75 cm dł. Uwagi

ZESTAWIENIE REGAŁÓW. Projekt rozmieszczenia regałów w archiwum Magazyn nr 107. regał nr 2 NA gł. 36 cm i 75 cm dł. Uwagi Projekt rozmieszczenia regałów w archiwum Magazyn nr 107 regał nr 2 NA gł. 36 cm i 75 cm dł. ZESTAWIENIE REGAŁÓW Poz Typ Szt Półki(szt) Półki(mb) Półki(mb) Uwagi wszystkie użytkowe 1 jezdne 6 480 480 420

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ Część II - Opis przedmiotu zamówienia Parametry techniczno-użytkowe regałów przejezdnych i stacjonarnych

Załącznik nr 4 do SIWZ Część II - Opis przedmiotu zamówienia Parametry techniczno-użytkowe regałów przejezdnych i stacjonarnych Załącznik nr 4 do SIWZ Część II - Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż szyn oraz regałów jezdnych i stacjonarnych do siedziby Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DOSTAWY SZYN I REGAŁÓW JEZDNYCH I STACJONARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DOSTAWY SZYN I REGAŁÓW JEZDNYCH I STACJONARNYCH Załącznik 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DOSTAWY SZYN I REGAŁÓW JEZDNYCH I STACJONARNYCH WYMIARY REGAŁÓW 1. Parter 1.1. Magazyn główny (nr 12) moduł mniejszy 1.1.1. regały jezdne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż regałów przesuwnych z napędem elektrycznym, regałów przesuwnych z oraz regałów stacjonarnych do biblioteki. Regały przesuwne z napędem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Specyfikacja rodzajowo-ilościowa wraz z częścią graficzną

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Specyfikacja rodzajowo-ilościowa wraz z częścią graficzną OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot Zamówienia obejmuje dostawę i montaż regałów metalowych jezdnych i stacjonarnych wraz z szynami jezdnymi do magazynu Zbiorów Ogólnych (01.02A) oraz regałów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZA DOSTAWY I MONTAŻU REGAŁÓW PRZESÓWNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZA DOSTAWY I MONTAŻU REGAŁÓW PRZESÓWNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZA DOSTAWY I MONTAŻU REGAŁÓW PRZESÓWNYCH 1. Zamawiający wymaga uzyskania min. 4 143 mb półek. 2. Zamawiający wymaga, aby regały były nowe i odpowiadały co do jakości, wymogom wyrobów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do zawiadomienia z dnia 13 kwietnia 2018 r. Zmienione brzmienie Załącznika Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż regałów magazynowych

Bardziej szczegółowo

REGAŁY BIBLIOTECZNE. 1. Regały biblioteczne

REGAŁY BIBLIOTECZNE. 1. Regały biblioteczne REGAŁY BIBLIOTECZNE 1. Regały biblioteczne regał metalowy ramowy wyposażony w stalowy panel frontowy i tabliczkę opisową, rama otwarta ścianki boczne (przestrzeń między słupkami) wypełnione panelem z płyty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA REGAŁÓW METALOWYCH STACJONARNYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA REGAŁÓW METALOWYCH STACJONARNYCH Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA REGAŁÓW METALOWYCH STACJONARNYCH 1.1 Konstrukcja regałów. a) Podstawa regału wykonana jest ze stalowej blachy. b) Podstawa regału jest konstrukcją wsporczą dla

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa Regałów jezdnych do biblioteki w Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa Regałów jezdnych do biblioteki w Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej. Załącznik nr 7 do SIWZ Nr postępowania: ZP/42/050/D/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa Regałów jezdnych do biblioteki w Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej. 1. Konstrukcja regałów:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Numer sprawy: KO-ETO-231/6/11 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem regałów przesuwnych do archiwum zlokalizowanego w budynku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 WZÓR UMOWY

Załącznik Nr 2 WZÓR UMOWY Załącznik Nr 2 WZÓR UMOWY 1 UMOWA ATH/DIZP/.../.../2011 Zawarta dnia... r. w Bielsku-Białej pomiędzy Stronami: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2, NIP:

Bardziej szczegółowo

AZI /III/RZ/2011 Bielsko-Biała

AZI /III/RZ/2011 Bielsko-Biała AZI - 208 /III/RZ/2011 Bielsko-Biała 21.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.2008 WYTYCZNE DO DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ NA WYPOSAŻENIE MEDIATEKI DZIELNICA BIELANY M. ST. WARSZAWY W ZAKRESIE: REGAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

Wersja 2.2008 WYTYCZNE DO DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ NA WYPOSAŻENIE MEDIATEKI DZIELNICA BIELANY M. ST. WARSZAWY W ZAKRESIE: REGAŁÓW BIBLIOTECZNYCH WYTYCZNE DO DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ NA WYPOSAŻENIE MEDIATEKI DZIELNICA BIELANY M. ST. WARSZAWY W ZAKRESIE: REGAŁÓW BIBLIOTECZNYCH CPV - 39131000-9 Wrocław, grudzień 2008 r. Strona 1 / 8 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA REGAŁÓW JEZDNYCH dla archiwum nowej siedziby Urzędu Gminy Mielec

SPECYFIKACJA TECHNICZNA REGAŁÓW JEZDNYCH dla archiwum nowej siedziby Urzędu Gminy Mielec SPECYFIKACJA TECHNICZNA REGAŁÓW JEZDNYCH dla archiwum nowej siedziby Urzędu Gminy Mielec 1. Regulacja półki w regale, co 20 mm, bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi. 2. Grubość półki 25 mm, głębokość

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE WYPOSAŻENIE MEBLOWE Wyposażenie Nazwa i typ/model Producent Kraj produkcji Rok produkcji Regały archiwalne jezdne Drabiny archiwalne jezdne

Bardziej szczegółowo

MAKSA Sp. Z o.o. Stary Gózd 46, 26-806 Stara Błotnica NIP 798-145-91-14, REGON 141764573

MAKSA Sp. Z o.o. Stary Gózd 46, 26-806 Stara Błotnica NIP 798-145-91-14, REGON 141764573 PROJEKT KONCEPCJI ADAPTACJI I ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ W PAŁACU OSTROGSKICH W WARSZAWIE PRZY UL. OKÓLNIK NA POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE, PROJEKT WYPOSAŻENIA MAGAZYNÓW SPECYFIKACJE. Pracownia:

Bardziej szczegółowo

Propozycja wykonania regałów bibliotecznych do magazynowania książek i czasopism.

Propozycja wykonania regałów bibliotecznych do magazynowania książek i czasopism. Propozycja wykonania regałów bibliotecznych do magazynowania książek i czasopism. I. przesuwnych dwupoziomowych i przesuwnych jednopoziomowych z napędem elektrycznym i elektronicznym systemem sterowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Wykonanie, dostawa i montaż regału jezdnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE WYPOSAŻENIE MEBLOWE Wyposażenie Nazwa i typ/model Producent Kraj produkcji Rok produkcji Regały archiwalne jezdne.... Drabiny archiwalne jezdne....

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczne regałów jezdnych oraz regałów stacjonarnych produkcji Metalsprzęt Rzeszów;

Parametry techniczne regałów jezdnych oraz regałów stacjonarnych produkcji Metalsprzęt Rzeszów; Zad. D Załącznik nr. 4 Opis przedmiotu zamówienia Montaż i dostawa regałów jezdnych do archiwum dla Sądu Rejonowego w Żarach ul. Spokojna 20 Wykonawca zadania inwestycyjnego wykonał już torowiska wtopione

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.: Dostawa i montaż regałów archiwalnych.

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.: Dostawa i montaż regałów archiwalnych. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.: Dostawa i montaż regałów archiwalnych. Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa

Bardziej szczegółowo

ST SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE REGAŁÓW DLA INWESTYCJI:

ST SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE REGAŁÓW DLA INWESTYCJI: Załącznik nr 8 do SIWZ ST.00.06 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE REGAŁÓW DLA INWESTYCJI: Roboty budowlane polegające na adaptacji piwnic w budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku na pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy ZP/2/12/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ_aktualizacja

Nr sprawy ZP/2/12/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ_aktualizacja sprawy ZP/2/12/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ_aktualizacja KARTY PRODUKTOWE ZESTAWIENIA ELEMENTÓW UMEBLOWANIA I WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWCH GALERII EUROPA- DALEKI WSCHÓD PRZY MUZEUM MANGGHA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIE: Dostawa regałów przesuwnych do wyposażenia archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Brzozowie KOD CPV: 39.13.11.00-0 - Regały archiwalne ZAMAWIAJĄCY: Powiat Brzozowski

Bardziej szczegółowo

MAKSA Sp. Z o.o. Stary Gózd 46, 26-806 Stara Błotnica NIP 798-145-91-14, REGON 141764573

MAKSA Sp. Z o.o. Stary Gózd 46, 26-806 Stara Błotnica NIP 798-145-91-14, REGON 141764573 PROJEKT KONCEPCJI ADAPTACJI I ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ W PAŁACU OSTROGSKICH W WARSZAWIE PRZY UL. OKÓLNIK 1 NA POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE, PROJEKT WYPOSAŻENIA MAGAZYNÓW. Pracownia: MAKSA

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 c Ścianki wystawiennicze budynek Filharmonii Szczecińskiej przy ul. Małopolskiej w Szczecinie

Załącznik 1 c Ścianki wystawiennicze budynek Filharmonii Szczecińskiej przy ul. Małopolskiej w Szczecinie Lp. Opis przedmiotu zamówienia Rysunek jm. Ilość 2 3 4 5 Ekspozytor 7 Pionowy, ścienny ekspozytor na czasopisma, katalogi i materiały reklamowe. Stelaż wykonany z profili stalowych : - zewnętrznych o przekroju

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy ZP/2/12/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr sprawy ZP/2/12/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ Nr sprawy ZP/2/12/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ KARTY PRODUKTOWE ZESTAWIENIA ELEMENTÓW UMEBLOWANIA I WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWCH GALERII EUROPA- DALEKI WSCHÓD PRZY MUZEUM MANGGHA W KRAKOWIE - w zakresie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY PAKIET A

FORMULARZ CENOWY PAKIET A /Pieczęć Wykonawcy/ Tel/fax BR-1A FORMULARZ CENOWY FORMULARZ CENOWY PAKIET A Lp. Nazwa Przedmiotu zamówienia Ilość szt. Cena jedn. Netto Wartość netto (kol. 3 x 4) VAT 22% 1 2 3 4 5 6 7 1 Szafa (fabrycznie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA MEBLI III PARTIA DOSTAWY

SPECYFIKACJA MEBLI III PARTIA DOSTAWY SPECYFIKACJA MEBLI III PARTIA DOSTAWY Lp. Rysunek poglądowy WYS [cm] SZER [cm] GŁ [cm] OPIS Biurko Blat wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm pokrytej obustronnie melaminą, oklejone PCV o gr. 2 mm

Bardziej szczegółowo

REGAŁY I PÓŁKI NAŚCIENNE

REGAŁY I PÓŁKI NAŚCIENNE REGAŁY I PÓŁKI NAŚCIENNE 2016 ozamet Sp. z o. o. 115 GRUPA REGAŁY I PÓŁKI NAŚCIENNE y i półki naścienne wykonywane są z wysokogatunkowej atestowanej stali nierdzewnej wg normy EN 88-1. Są to: regały z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Lp. Opis mebli/krzeseł Wymiary Kolorystyka Ilość pok. 103A 1 Biurko komputerowe na podstawie płytowej gr. 18 mm z szafką i szufladą (szer. 0 cm), blat gr. 5-8 mm

Bardziej szczegółowo

MEBLE SZKOŁA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zdjęcie / rysunek poglądowy 150 WYKONANY Z RURY OWALNEJ 38X20 MM, MALOWANY PROSZKOWO.

MEBLE SZKOŁA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zdjęcie / rysunek poglądowy 150 WYKONANY Z RURY OWALNEJ 38X20 MM, MALOWANY PROSZKOWO. MEBLE SZKOŁA Lp.. Zdjęcie / rysunek poglądowy PRZEDMIOT STOLIK SZKOLNY -OSOBOWY, O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI ROZM. 3-5 ILOŚĆ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 50 WYKONANY Z RURY OWALNEJ 38X20 MM, MALOWANY PROSZKOWO.

Bardziej szczegółowo

REGAŁY I PÓŁKI NAŚCIENNE

REGAŁY I PÓŁKI NAŚCIENNE 1951 PRODUCENT MASZYN, URZĄDZEŃ I MEI DA GASTRONOMII 2011 REGAŁY I PÓŁKI NAŚCIENNE 2011 ozamet Sp. z o. o. 113 GRUPA REGAŁY I PÓŁKI NAŚCIENNE y i półki naścienne wykonywane są z wysokogatunkowej atestowanej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA AZI 208/III/RZ/2010 Bielsko-Biała 16.03.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji pomieszczenia nr 115 zlokalizowanego w Chorzowie przy ul. 75. Pułku

Bardziej szczegółowo

EZ/2010/199/01/IIN Warszawa, dnia 03 marca 2010 r.

EZ/2010/199/01/IIN Warszawa, dnia 03 marca 2010 r. EZ/2010/199/01/IIN Warszawa, dnia 03 marca 2010 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę regałów metalowych 01/2010 ODPOWIEDZI I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Wykonanie, dostawa i montaż będą obejmowały :

Wykonanie, dostawa i montaż będą obejmowały : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III b SIWZ Formularz asortymentowocenowy CZĘŚĆ OPISOWA (Zamawiający nie wymaga wypełnienia, ani złożenia wraz z ofertą części opisowej) PAKIET NR 2 Wykonanie, dostawa i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 2 z 14

Spis treści. Strona 2 z 14 Spis treści 1 Nazwa oraz adres Zamawiającego... 3 2 Tryb udzielenia zamówienia... 3 3 Opis przedmiotu zamówienia... 3 4 Termin wykonania zamówienia... 4 5 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu

Bardziej szczegółowo

przesuwnych z napędem mechanicznym z napędem elektrycznym

przesuwnych z napędem mechanicznym z napędem elektrycznym s y s t e m y r e g a ł ó w przesuwnych z napędem mechanicznym z napędem elektrycznym System regałów przesuwnych REGAŁY PRZESUWNE Z NAPĘDEM MECHANICZNYM LITREG 2 Z nami zarchiwizujecie Rozumiemy Państwa

Bardziej szczegółowo

przesuwnych z napędem mechanicznym z napędem elektrycznym

przesuwnych z napędem mechanicznym z napędem elektrycznym s y s t e m y r e g a ł ó w przesuwnych z napędem mechanicznym z napędem elektrycznym System regałów przesuwnych REGAŁY PRZESUWNE Z NAPĘDEM MECHANICZNYM LITREG 2 Z nami zarchiwizujecie Rozumiemy Państwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Załącznik nr 1c OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA MEBLI TAPICEROWANYCH, DREWNIANYCH I METALOWYCH ZNAK POSTĘPOWANIA: 852/DA/PN/2017 ZAKRES III MEBLE METALOWE Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Cena Jednostki L.p. Nazwa Ilość Opis Zamawiającego Opis Wykonawcy jednostkowa Wartość netto Wartość brutto miary netto

Załącznik nr 1 Cena Jednostki L.p. Nazwa Ilość Opis Zamawiającego Opis Wykonawcy jednostkowa Wartość netto Wartość brutto miary netto Załącznik nr 1 Cena Jednostki L.p. Nazwa Ilość Opis Zamawiającego Opis Wykonawcy jednostkowa Wartość netto Wartość brutto miary netto Szkoła/pracownia (ilość sztuk) 1. Szafy narzędziowe 7 sztuk metalowa

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, 28 września 2015 r. Izba Skarbowa w Olsztynie 2801-LO-1.260.1.2015. Do wszystkich uczestników postępowania

Olsztyn, 28 września 2015 r. Izba Skarbowa w Olsztynie 2801-LO-1.260.1.2015. Do wszystkich uczestników postępowania Olsztyn, 28 września 2015 r. Izba Skarbowa w Olsztynie 2801-LO-1.260.1.2015 Do wszystkich uczestników postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 2801-LO-1.260.1.2015 w trybie

Bardziej szczegółowo

Lp. Asortyment Jedn. miary ilość

Lp. Asortyment Jedn. miary ilość 1. Biurko w kształcie litery L z zaokrągleniem od strony siedzącego, wymiary: dłuższy bok litery L 170 cm*, krótszy bok litery L 110 cm*, przeciwległe boki litery L po 65-75 cm, blat dwuwarstwowy, górny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 5/R/ZP/AT/2014 Zał. Nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA IV pokój nr 11 IV pokój nr 12 IV pokój nr 13 IV pokój nr 14 IV pokój nr 20 Opis elementów wyposażenia części administracyjno-technicznej

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: D.26.11.2015 Piotrków Tryb. 02.11.2015

Znak sprawy: D.26.11.2015 Piotrków Tryb. 02.11.2015 Znak sprawy: D.26.11.2015 Piotrków Tryb. 02.11.2015 Zapytanie ofertowe dostawa i montaż regałów jezdnych do magazynu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, ul.

Bardziej szczegółowo

MEBLE BIUROWE. Zmodernizowane szafy biurowe Sbm M OZNACZENIE KOD WYMIARY w mm. WAGA CENA. 1040 x 800 x 435. 1040 x 1000 x 435.

MEBLE BIUROWE. Zmodernizowane szafy biurowe Sbm M OZNACZENIE KOD WYMIARY w mm. WAGA CENA. 1040 x 800 x 435. 1040 x 1000 x 435. MEBLE BIUROWE Zmodernizowane szafy biurowe Sbm M OZNACZENIE KOD WYMIARY w mm. WAGA CENA OPIS wys. x szer. x gł. w kg netto Sbm 101 M lx SBM 01022203 1040 x 600 x 435 24 430,- Szafa wykonana z blachy stalowej

Bardziej szczegółowo

FOREG Ruch tworzy przestrzeń

FOREG Ruch tworzy przestrzeń FOREG 2000 Ruch tworzy przestrzeń Regały przesuwne FOREG 2000 NOWOCZESNA ARCHIWIZACJA dzięki modułowej konstrukcji FOREG tworzy porządek W optymalny sposób spełnia wszelkie wymagania stawiane nowoczesnym

Bardziej szczegółowo

1. Kontener dostawny 1 sztuka

1. Kontener dostawny 1 sztuka OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Kontener dostawny 1 sztuka Korpus z płyty wiórowej melaminowanej w klasie E1 o grubości 18 mm. Blat - płyta wiórowa trójwarstwowa spełniająca normę E 1, uszlachetniona laminatem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA ZAŁĄCZNIK NR 5 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PRZEBUDOWA OGRODZENIA TERENU W GIMNAZJUM NR 2 RZY UL. PRZYJAŹNI 28 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SPIS TREŚCI: 1. Ogrodzenie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 2 - dostawa i montaż mebli wraz z wyposażeniem do Biblioteki Wiedzy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 141 w Gdyni

Bardziej szczegółowo

- wymiary gabarytowe tablicy na rozkłady; szer...*mm, wys...*mm, - pole widoczne na rozkłady jazdy...*mm x wys...*mm,

- wymiary gabarytowe tablicy na rozkłady; szer...*mm, wys...*mm, - pole widoczne na rozkłady jazdy...*mm x wys...*mm, L.p Parametry wymagane Parametry oferowane J.m. Ilość 1. - wymiary gabarytowe tablicy na rozkłady; szer. 500 mm ± 2%, wys. 660 mm ± 2%, - pole widoczne na rozkłady jazdy 450 mm x wys. 610 mm, 120 mm, przystankowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Meble metalowe i metalowe sprzęty

Załącznik nr 4 Meble metalowe i metalowe sprzęty Załącznik nr 4 Meble metalowe i metalowe sprzęty Przedmiot zamówienia / L.p Opis przedmiotu zamówienia Jm. Ilość wyszczególnienie Cena Cena jednostkow jednostkowa a netto [zł] brutto [zł] Wartość netto

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa asortymentu Opis przedmiotu zamówienia i parametry techniczne Ilość (szt.) 1. Szafa aktowa

Lp. Nazwa asortymentu Opis przedmiotu zamówienia i parametry techniczne Ilość (szt.) 1. Szafa aktowa Załącznik nr 1 do Umowy nr PRN-7AG-B/X/2/2/2/ /16../ / / Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Nazwa asortymentu Opis przedmiotu zamówienia i parametry techniczne Ilość (szt.) 1. Szafa

Bardziej szczegółowo

RRG.ZP.341/06/10 Załącznik nr 6 do SIWZ DOPOSAŻENIE HALI SPORTOWEJ W SPRZĘT SPORTOWY WSZYSTKI SPRZĘT I URZĄDZENIA MUSZA BYĆ NOWE

RRG.ZP.341/06/10 Załącznik nr 6 do SIWZ DOPOSAŻENIE HALI SPORTOWEJ W SPRZĘT SPORTOWY WSZYSTKI SPRZĘT I URZĄDZENIA MUSZA BYĆ NOWE RRG.ZP.341/06/10 Załącznik nr 6 do SIWZ DOPOSAŻENIE HALI SPORTOWEJ W SPRZĘT SPORTOWY WSZYSTKI SPRZĘT I URZĄDZENIA MUSZA BYĆ NOWE L.P. NAZWA SPRZĘTU 1. KIJ DO 2. KIJ DO 3. PIŁKA DO 4. PIŁKA NOŻNA HALOWA

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnice XL 3 S 630

Rozdzielnice XL 3 S 630 Legrand Polska Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 20, 57-200 Ząbkowice Śląskie www.legrand.pl 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA... 1 2. ZAKRES OFERTY... 2 2.1 Konstrukcja... 2 2.2 Drzwi... 3 2.3 Panele boczne... 4 2.4

Bardziej szczegółowo

OGRODZENIA SYSTEMOWE

OGRODZENIA SYSTEMOWE RAPMET OGRODZENIA SYSTEMOWE Zakład Wyrobów Metalowych RAPMET powstał w 1977 roku i specjalizuje się w produkcji wyrobów metalowych. Obecnie dostarczamy swoje wyroby do wielu firm w Polsce i za granicą.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "dostawę i montaż szaf aktowych metalowych, szaf metalowych ubraniowych, szaf metalowych szufladowych do

Bardziej szczegółowo

Lada wyposażona w półkę na klawiaturę, kontener mobilny o wym. 43x58x60h.

Lada wyposażona w półkę na klawiaturę, kontener mobilny o wym. 43x58x60h. Głosków wyposażenie: 1.Lada 190x160x75h. Biurko lada obsługi, wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1. Blat wykonany z płyty o gr. 36mm. Boki lady oraz fronty proste

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ Nr postępowania: ZP/140/055/D/16 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie obejmuje dostawę kompletnego systemu do mocowania sufitowego lamp fotograficznych. Montaż systemu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części A. (Akademia Muzyczna w Gdańsku)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części A. (Akademia Muzyczna w Gdańsku) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części A 1. Przedmiot dostawy (Akademia Muzyczna w Gdańsku) Załącznik 8A do SIWZ Ostateczną kolorystykę i wymiary należy ustalić z zamawiającym przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Wymiary i ilość Opis:

Lp. Nazwa Wymiary i ilość Opis: Lp Nazwa Wymiary i ilość Opis: 1 Kubik wym w cm : 2 Gablota muzealna z kopułą - prosta 60x60x60 6szt 60x60x100 6szt 60x60x120 4 szt szer x głęb x wys x wys kopuły 120x60x90x20 3 sz Kubik wykonany ze sklejki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.1 do SIWZ Pełna nazwa (podać): Producent (podać): Rok produkcji: Poz. 1 Poz. 2 Poz. 3 Poz. 4 Poz. 5 Poz. 6 Poz. 7 Poz. 8 Poz. 9 Poz. 10 Poz. 11 Poz. 12 Poz. 13 Poz. 14 Poz. 15 Poz. 16 Poz.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup metalowych stacjonarnych (zaczepowych) i jezdnych regałów archiwalnych wraz z dostawą i montażem w siedzibie

Bardziej szczegółowo

sunbreaker system sunbreaker system sunbreaker clip system windbreaker edycja 2

sunbreaker system sunbreaker system sunbreaker clip system windbreaker edycja 2 sunbreaker system sunbreaker system sunbreaker clip system windbreaker edycja 2 16 17 Spis treści system sunbreaker...4 system sunbreaker clip...8 system windbreaker...12 2 3 sunbreaker wymiary maksymalne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na :

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na : BP.333-/08 Załącznik nr do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na : Dostawę mebli bibliotecznych i biurowych wraz z montażem dla Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filia w Wyszkowie CPV : 3645000-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA BUDOWA OGRODZENIA BIUROWCA W NADLEŚNICTWIE TORZYM MATERIAŁY DO WBUDOWANIA Zawartość opracowania: I. Opis techniczny II Część rysunkowa Rys. nr 1- Plan orientacyjny Rys. nr 2- Plan

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ I. WYMAGANIA OGÓLNE: PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE WYPOSAŻENIE MEBLOWE MEDYCZNE PŁYCINOWE Załącznik nr 9 do SIWZ 1. Całe Wyposażenie meblowe medyczne płycinowe powinno posiadać: 1) Atesty higieniczne.

Bardziej szczegółowo

1. Szafki stojące z drzwiczkami pełnymi (jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe), w układzie zgodnym ze specyfikacją przetargową:

1. Szafki stojące z drzwiczkami pełnymi (jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe), w układzie zgodnym ze specyfikacją przetargową: Załącznik nr 1a do SIWZ PZP-225/10/2015 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW: 1. Oferowane wyposażenie musi być wykonane ściśle według poniższej specyfikacji. Wyposażenie musi spełniać niżej wymienione parametry

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław. tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl.

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław. tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl. Obiekt: WIATA PARKINGU ROWEROWEGO Adres: 1. Lokalizacja Wykonawca: ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl Projektant SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MEBLI BIUROWYCH

WYKAZ MEBLI BIUROWYCH - 1 - Załącznik nriii do SIWZ WYKAZ MEBLI BIUROWYCH POKÓJ 603... 1. Szafka gospodarcza rys.1 kpl. 1... 2. Szafka z umywalką rys. 4 kpl. 1... 3. Słupek z półkami szt. 3... 4. Szafka meblowa rys. 5 szt.

Bardziej szczegółowo

Dostawa i montaż mebli dla Domu Pomocy Społecznej Oddział przy ul. Zamenhofa 142A w Poznaniu

Dostawa i montaż mebli dla Domu Pomocy Społecznej Oddział przy ul. Zamenhofa 142A w Poznaniu DPS-ZP.I/34-7/08 załącznik nr Szafa ubraniowa BHP OPIS ZAMAWIANYCH PRODUKTÓW: L.p. Nazwa towaru Właściwości Ilość () Uwagi Wykonana z blachy stalowej o grubości 0,8 [mm] [mm], pokryta farbą proszkową w

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego nr 59/BAF-VI/PN/13 na Zakup metalowych regałów archiwalnych wraz z dostawą i montażem

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego nr 59/BAF-VI/PN/13 na Zakup metalowych regałów archiwalnych wraz z dostawą i montażem MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe Warszawa, dnia 30 października 2013 r. BAF VI 2374 1-66/2013 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego nr 59/BAF-VI/PN/13

Bardziej szczegółowo

L11 L13 ZESTAWY POJEDYNCZE STOJAK NA STÓŁ ZESTAWY NAŚCIENNE ZESTAWY STOJĄCE STOJAKI OBROTOWE SZAFY Z ZESTAWAMI PIONOWYMI. str. str. str. str. str.

L11 L13 ZESTAWY POJEDYNCZE STOJAK NA STÓŁ ZESTAWY NAŚCIENNE ZESTAWY STOJĄCE STOJAKI OBROTOWE SZAFY Z ZESTAWAMI PIONOWYMI. str. str. str. str. str. ZESTAWY POJEDYNCZE str. L5 str. L5 STOJAK NA STÓŁ ZESTAWY NAŚCIENNE str. L6 str. L9 ZESTAWY STOJĄCE STOJAKI OBROTOWE str. L11 str. L13 SZAFY Z ZESTAWAMI PIONOWYMI L1 Pojemniki uchylne z serii Practibox

Bardziej szczegółowo

Lada wyposażona w dwie półki na klawiaturę, oraz dwa kontenery mobilne o wym. 43x58x60h.

Lada wyposażona w dwie półki na klawiaturę, oraz dwa kontenery mobilne o wym. 43x58x60h. Zalesie G. wyposażenie: 1.Lada 290x90/60x75h. + 2 kontenery mobilne 43x58x60h. ( 1 kontener wyposażony w system archiwizacji płyt cd) Biurko lada obsługi, wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Pozycja 1 Zestaw szaf / regałów magazynowych komplet 1 Pom. 0.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Pozycja 1 Zestaw szaf / regałów magazynowych komplet 1 Pom. 0. Załącznik 2.2 do SIWZ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pozycja 1 Zestaw szaf / regałów magazynowych komplet 1 Pom. 0.24 magazyn sprzętu Pełna nazwa Producent (): Wartość brutto

Bardziej szczegółowo

systemy przechowywania

systemy przechowywania systemy przechowywania www.pollo-system.pl Modułowy system półek i regałów System półek i regałów fińskiej firmy Sovella jest alternatywą dla standardowego wyposażenia szafy czy garderoby, jak również

Bardziej szczegółowo

Pomost dodatkowy. Nr katalogowy

Pomost dodatkowy. Nr katalogowy Pomost podstawowy. Podłoga z kraty stalowej z dwiema konsolami. Poręcze po stronie wzdłużnej i czołowej. Pomost dodatkowy. Podłoga z kratki stalowej z dwiema konsolami. Poręcz po stronie wzdłużnej. Pomosty

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne

Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne I. Opis ogólny. Wymagania ogólne. a) Meble systemowe zbudowane w systemie modułowym każdy element umeblowania wymieniony w specyfikacji (z wyjątkiem

Bardziej szczegółowo

UMOWA. z siedzibą w wpisaną do. o kapitale zakładowym (dotyczy spółek prawa handlowego), REGON., NIP reprezentowaną przez:

UMOWA. z siedzibą w wpisaną do. o kapitale zakładowym (dotyczy spółek prawa handlowego), REGON., NIP reprezentowaną przez: 1 WZÓR UMOWA zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (kod: 02-315), ul. Barska 28/30 reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

DZP DW Załącznik nr 2A do SIWZ

DZP DW Załącznik nr 2A do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI CZĘŚĆ A POSTĘPOWANIA LP Przedmiot zamówienia Należy wskazać wszystkie PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI (wszystkich elementów składowych przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ 0-66 Kraków, ul. Wielicka 267 Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS ASORTYMENTU Część nr Wózki inwalidzkie (CPV: 920-6) Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość. Wózek inwalidzki specjalny Wózek inwalidzki dla osób

Bardziej szczegółowo

Szafy metalowe Magazynowe

Szafy metalowe Magazynowe Szafy metalowe Magazynowe Szafa metalowa magazynowa SM-120 Metalowa szafa magazynowa szerokiego zastosowania. Doskonale sprawdzi się zarówno na zapleczu hali sportowej czy szkoły, jak i w magazynach oraz

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Wózki narzędziowe Profesjonalne wózki narzędziowe dla przedsiębiorstw produkcyjnych i warsztatów Zapewniają uporządkowane i bezpieczne przechowywanie narzędzi Solidna konstrukcja gwarantuje wieloletnie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Warszawa, Banacha 1a tel.: (22) ; fax.

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Warszawa, Banacha 1a tel.: (22) ; fax. UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 02-097 Warszawa, Banacha 1a tel.: (22) 599-17-00; fax.: (22) 599-17-14 DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NA STRONĘ INTERNETOWĄ ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr WBP/ZP/230/III-11/2018. Wadowicka Biblioteka Publiczna informuje, że prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do składania ofert.

Zapytanie ofertowe nr WBP/ZP/230/III-11/2018. Wadowicka Biblioteka Publiczna informuje, że prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do składania ofert. Wadowicka Biblioteka Publiczna Wadowice, 12.07.2018 r. Ul. Legionów 1, 34-100 Wadowice Zapytanie ofertowe nr WBP/ZP/230/III-11/2018 Wadowicka Biblioteka Publiczna informuje, że prowadzi rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo

SZB IT 19" SZAFA TELEINFORMATYCZNA UNIWERSALNA

SZB IT 19 SZAFA TELEINFORMATYCZNA UNIWERSALNA SZAFA TELEINFORMATYCZNA UNIWERSALNA solutions for connections PODSTAWOWA, UNIWERSALNA SZAFA TELEINFORMATYCZNA Przeznaczona do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. Oferowana w 34 wykonaniach gabarytowych,

Bardziej szczegółowo