Artur Brożyniak Rzeszów, 12 kwietnia 2016 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Artur Brożyniak Rzeszów, 12 kwietnia 2016 r."

Transkrypt

1 Artur Brożyniak Rzeszów, 12 kwietnia 2016 r. OBEP IPN Rzeszów Notatka służbowa Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie przeprowadziło kwerendę dotyczącą żołnierzy Wojska Polskiego poległych w walkach z Ukraińską Powstańczą Armią w okolicach Kniażyc. Ponadto ustalono listę mieszkańców wioski ofiar zbrodni nacjonalistów ukraińskich. Przebieg wypadków: Kniażyce w okresie II wojny światowej były zamieszkałe przez 400 grekokatolików (Ukraińcy i Rusini) i 358 katolików obrządku łacińskiego (Polacy). Wioska wchodziła w skład gminy Hermanowice w pow. przemyskim. Katolicy obrządku łacińskiego z Kniażyc należeli do Parafii Najświętszej Maryi Panny w Grochowcach. W okresie międzywojennym do poważniejszych konfliktów Polaków z Ukraińcami we wiosce nie dochodziło. Po rozpoczęciu II wojny światowej we wrześniu 1939 r. aktywność wzmogli nacjonaliści ukraińscy, łudząc się, że Adolf Hitler utworzy dla nich niepodległe państwo. Między innymi dochodziło do zbrojnych ataków dywersantów na żołnierzy Wojska Polskiego. Ukraińcy - obywatele Rzeczypospolitej Polskiej witali żołnierzy niemieckich jako wyzwolicieli, stawiano bramy powitalne i sypano mogiły Polski. Na terenie gminy Grochowce ok. 12 września 1939 r. mieszkańcy Aksmanic ostrzelali konny patrol żołnierzy WP, na szczęście obyło się bez ofiar. Jeden z żołnierzy tego patrolu przy próbie wyjaśnienia okoliczności zajścia został zaatakowany przez Iwana Barana zwanego Ćwiekiw, piętnastoletniego pastucha, który chciał go ściągnąć z siodła. Żołnierz w obronie własnej użył krótkiej broni palnej i ranił pastucha lekko w głowę. Inny żołnierz patrolu rzucił jeden granat w stronę domniemanych sprawców napadu, lecz nikt nie został zraniony. Wiadomości

2 o zajściu wywołały popłoch w Aksmanicach, ludność uciekła w pola i do sąsiednich wiosek. Po kilku godzinach mieszkańcy powrócili do domów. Tego samego dnia wieczorem Michał Baran zwany Kotowskim, mieszkaniec wioski i dezerter z WP, ostrzelał inną grupę żołnierzy. Karabin maszynowy z którego strzelał, zabrał w czasie dezercji. Wiadomości o zajściu wywołały powtórną panikę w Aksmanicach i sąsiednich Kłokowicach. Ukraińscy mieszkańcy wiosek obawiali się, że tym razem WP ukarze ich zgodnie z prawem wojennym za akt terroru przeciw żołnierzom polskim. Ludność w popłochu uciekła do sąsiednich Niżankowic, lecz WP nie podjęło działań represyjnych. Ok. 14 września 1939 r. teren gminy Grochowce został zajęty przez wojska niemieckie. Utworzenie ukraińskiego państwa nie nastąpiło, Adolf Hitler nie chciał drażnić swojego nowego sojusznika Józefa Stalina. Pod koniec września 1939 r. wojska niemieckie, wypełniając postanowienia paktu Ribbentrop- Mołotow, opuściły tereny na wschód od Sanu, które zajęła Armia Czerwona. Wzdłuż rzeki ustalono granicę niemiecko-sowiecką. W latach Kniażyce znalazły się pod okupacją sowiecką. Okupant wprowadził nowe porządki rozpoczęto kolektywizację rolnictwa i zwalczanie Kościoła katolickiego. W latach w okresie okupacji niemieckiej Kniażyce zostały włączone do gminy wiejskiej Przemyśl. W 1941 r. ponownie odżyły nadzieje wśród Ukraińców na uzyskanie od Adolfa Hitlera własnego państwa. Ludność ukraińska stała się kategorią uprzywilejowaną w stosunku do Polaków i Żydów. W lecie 1941 r. doszło do uprowadzenia i zamordowania przez nacjonalistów ukraińskich dwóch aktywistów komunistycznych w niedalekich Aksmanicach. W okresie okupacji sowieckiej komuniści utworzyli miejscowy kołchoz. Niemieckie władze okupacyjne wprowadziły kenkarty. W kenkartach wpisano rzymokatolikom narodowość polską, natomiast grekokatolikom - ukraińską. Na kenkarcie znajdował się znaczek z literą U lub P, oznaczającą narodowość. Z ochotników utworzono policję ukraińską w niemieckiej służbie. Policjanci brali czyny udział w zagładzie ludności żydowskiej. Ludność ukraińska w Małopolsce Wschodniej ochotniczo zgłaszała się również do 14. Dywizji Grenadierów SS potocznie nazywaną Dywizją SS-Galizien. Należy nadmienić, że Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów miała swoje zakonspirowane struktury w policji pomocniczej i SS. W 1943 r. Ukraińska Powstańcza Armia z rozkazu kierownictwa cywilnego Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów banderowców na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej dokonała ludobójstwa Polaków. OUN(B) uważała, że poprzez wymordowanie polskiej ludności i innych obcych narodowo mieszkańców prastarych ziem ukraińskich doprowadzi do budowy jednolitego pod względem etnicznym państwa ukraińskiego. Unicestwieniu

3 podlegali wszyscy Polacy, w tym starcy, kobiety i dzieci. Ważną rolę w oddziałach UPA odegrali byli ukraińscy policjanci, którzy na rozkaz kierownictwa OUN(B) od wiosny 1943 r. masowo dezerterowali i zasilali szeregi UPA. Wiosną 1944 r. ukraińskie podziemie przystąpiło do realizacji czystki etnicznej na ziemiach nad Sanem. Zorganizowano bojówki OUN. Zamierzano w pierwszej kolejności wymordować osoby związane z administracją przedwojennego państwa polskiego oraz tych, którzy mogli pełnić role przywódców wśród polskiej społeczności. 8 marca 1944 r. banderowcy uprowadzili i zamordowali trzech Polaków z ligenszaftu w Mielniowie w pow. przemyskim. 20 kwietnia bojówka OUN zabiła gajowego, Jana Korbeckiego w lesie Grabnik w pobliżu Rybotycz, pow. dobromilski. Odpowiedzią na to było powstanie placówek samoobrony i demonstracja siły polskiego podziemia. W czerwcu 1944 r. od wschodu do Lwowa zaczęła się zbliżać Armia Czerwona. Większość ukraińskiej policji na rozkaz banderowskiego kierownictwa OUN zdezerterowała. Z dezerterów i ochotników utworzono oddziały UPA, m.in. w lasach w pobliżu wioski Jamna Górna sformowano sotnię dowodzoną przez NN Łysa. Wobec szybkiego zbliżania się frontu polecono oddziałom Ukraińskiej Powstańczej Armii z terenu Pogórza Przemyskiego przejść na teren Bieszczad, kontynuować szkolenie wojskowe i przeprowadzić czystkę etniczną na tamtejszym terenie. Nadejście Armii Czerwonej na przełomie lipca i sierpnia 1944 r. i sowiecka okupacja zahamowały czystkę etniczną. Wojskowe władze sowieckie teren na wschód od Sanu do sierpnia 1944 r. traktowały jako obszar wcielony do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. We wrześniu 1944 r. utworzono gminę zbiorczą Fredropol w skład której weszła m.in. wieś Kniażyce. Nowe komunistyczne władze w każdej gminie starały się utworzyć posterunki Milicji Obywatelskiej. Posterunek MO w Darowicach został założony przez miejscowych Polaków. Większość mieszkańców gminy Fredropol stanowiła ludność ukraińska. Najbardziej aktywni w ukraińskim podziemiu byli mieszkańcy Aksmanic. We wiosce znajdowała się siedziba I rejonu OUN, któremu podlegały struktury cywilne ukraińskiego podziemia w całej gminie Fredropol. Jesienią 1944 r. w Kniażycach przeprowadzono pobór młodych mężczyzn Polaków do WP i Ukraińców do WP lub Armii Czerwonej. Poborowych zawieziono do Przemyśla. Prawie wszyscy zdezerterowali i wrócili do wioski. Polacy pozostali w domach, Ukraińcy w

4 większości wstąpili do grup OUN następnie do UPA. Do zbrojnych grup podziemia banderowskiego z Kniażyc wstąpili ochotniczo m.in.: Władysław Baczyk, Piotr Wityk, Myron Kircio, Władysław Synowiec, Michał Mróz, Józef Pisarczyk, Władysław Tarapat i jego brat Andrzej Tarapat Maczuha. We wiosce dokonano również przymusowego poboru młodych Ukraińców do UPA m.in.: Józefa Szpaka, Leona Worobca i nieustalonego imienia Wnorowskiego. Członkowie UPA: Rus,Władysław Baczyk i Andrzej Tarapat Maczuha zostali zabici w trakcie walk z żołnierzami WP w 1946 r. Józefa Szpaka, Leona Worobca i Wnorowskiego zamordowali banderowcy za dezercję z szeregów UPA. Od końca 1944 r. na Pogórzu Przemyskim nastąpił ponowny wzrost aktywności banderowców. W niektórych wioskach na prawym brzegu Sanu ludność ukraińska ignorowała istnienie Państwa Polskiego i zaprzestała obowiązkowych świadczeń na jego rzecz. Pobory rekrutów, zbieranie podatków i egzekwowanie innych świadczeń musiano przeprowadzać w asyście milicji lub wojska. W nocy z 3 na 4 grudnia 1944 r. w Kniażycach nacjonaliści ukraińscy napadli na dom strażnika leśnego Pawła Narożnowskiego. Wspomniany mieszkał wcześniej w Koniuszy. Jesienią 1944 r. po walce WP z banderowcami schwytał on jednego z nich. Zamierzał go przekazać władzom polskim. Jednak banderowiec pilnowany przez szwagrów Narożnowskiego uciekł. Po tym wydarzeniu rodzina Narożnowskich obawiając się represji ze strony OUN przeniosła się do o opuszczonej wili Pawlikowskich pod Kniażycami, która była wykorzystywana jako leśniczówka. Sprawcy napadu wezwali domowników do otwarcia drzwi, na co nie było żadnej odpowiedzi. Następnie próbowali sforsować główne wejście. Jednak drzwi okazały się bardzo solidne. Później odnaleźli drugie drzwi od tylnej strony domu i te udało się im sforsować. Weszli na parter i zażądali, aby domownicy zgromadzili się obok schodów. Gdy na dole było cztery osoby banderowcy zaczęli do nich strzelać. Od kul banderowców zginęli: Paweł Narożnowski, jego żona Katarzyna, dwójka dzieci: Jan i Irena. Dwoje pozostałych dzieci w momencie rozpoczęcia strzelaniny znajdowało się na schodachfeliks (ur r.) położył się i nakazał to samo uczynić młodszemu bratu Edwardowi (ur r.). Dzięki temu obydwaj przeżyli.następnie sprawcy na podłodze parteru rozlali łatwo palną ciecz i podpalili budynek. Po odejściu banderowców dzieciom udało się ugasić pożar. W trakcie napadu sprawcy mówili po ukraińsku lub rosyjsku dla zmylenia domowników, jeden z nich miał na czapce tryzub. Powyższe okoliczności wskazują, że zbrodni dokonali banderowcy. Do kolejnego napadu w Kniażycach doszło 14 marca 1945 r. Banderowcy powiesili na drzewie mieszkańca wioski Piotra Towarnickiego. Przed śmiercią został on pobity, wybito mu zęby. Jeszcze tej samej nocy wspomniana bojówka w sile ok.14 osób, zamordowała 7 osób w sąsiednich Darowicach.

5 W nocy 23 na 24 kwietnia 1945 r. w Kniażycach banderowcy uprowadzili Polaka, Eugeniusza Hulaka, miejscowego nauczyciela języka polskiego. Po wspomnianym zaginął wszelki ślad co oznacza, że najprawdopodobniej został on zamordowany. Ponadto banderowcy obrabowali sklep i miejscową spółdzielnię. Następnego dnia to jest 24 kwietnia milicja w Kniażycach zatrzymała 2 banderowców, których odkonwojowano do Przemyśla i przekazano władzom. Kolejny wzrost aktywności nacjonalistów ukraińskich na terenie gminy Fredropol nastąpił późnym latem i jesienią 1945 r. OUN ogłosiła przymusowy pobór do UPA młodych mężczyzn narodowości ukraińskiej. Tworzono nowe sotnie. Oddziałom UPA przydzielono rejony działania. Mieszkająca tam ludność ukraińska musiała dostarczać rekrutów, zaopatrywać sotnie w żywność, odzież i obuwie. Również na mieszkańców Kniażyc Ukraińców i także Polaków banderowcy nakładali wysokie daniny. Za ich niedostarczenie groziła kara chłosty, a w skrajnym przypadku śmierć. Broń i część umundurowania oddziały UPA zdobywały w walce. UPA atakowała nawet garnizony WP w sile wzmocnionego batalionu. Rejon do którego była przypisana sotnia był obszarem jej przebywania i walki. O przejściu na inny teren musiano każdorazowo informować tamtejsze władze OUN. Na terenie gminy Fredropol od jesieni 1945 r. do czerwca 1947 r. operowała sotnia U-4, Włodzimierza Szczygelskiego Burłaki. Jesienią 1945 r. prawie wszystkie tereny wiejskie na wschód od Sanu zostały opanowane przez UPA. 27 września 1945 r. banderowcy ostrzelali stacjonujący w Kniażycach batalion 26. pp. Z kolei 4 października 1945 r. w Kniażycach patrol WP natknął się na grupę prawdopodobnie członków UPA. W wyniku walki jeden żołnierz został ranny. Banderowcy spalili 3 domy i zbiegli. Według szacunków strony polskiej zginęło 3 banderowców, lecz powyższych danych nie zdołano zweryfikować. W tych warunkach pogorszyło się znacznie bezpieczeństwo cywilnej ludności zarówno polskiej jak i ukraińskiej. Mieszkańcy Kniażyc byli porywani i mordowani przez miejscową bojówkę Służby Bezpieczeństwa OUN. W latach w ten sposób zginęło co najmniej 4 mieszkańców. W maju 1946 r. bojówka SB-OUN próbowała zamordować Mieczysława Mirowskiego, któremu udało się przeżyć tylko dzięki nadzwyczajnemu splotowi zdarzeń. 26 września 1946 r. uprowadzono i zamordowano Nazara Sabata, Michała Krupnika i Ludwika Ukarmę. Mordu dokonała bojówka SB-OUN, I Rejonu Nadrejonu Chołodnyj Jar. Wspomniane trzy osoby podejrzewano o rzekomą współpracę z WP. Bezpieczeństwa ludności cywilnej nie poprawiły przesiedlenia ludności ukraińskiej w latach do USRS. Mieszkańcy Kniażyc w dalszym ciągu obawiali się o swoje życie.

6 W 1946 r. w rejonie wioski dochodziło do starć WP z banderowcami. 22 czerwca 1946 r. w Darowicach i Kniażycach żołnierze WOP oraz milicjanci z posterunku Darowice ujęli 4 banderowców. Przez dwa tygodnie od 15 do 27 czerwca 1946 r. w lasach na południe od Przemyśla obozowała sotnia Podoficerskiej Szkoły UPA im. Konyka. Sotnią szkolną dowodził NN Zrub, st. sierż. UPA. W pobliżu jej obozowiska stale stacjonowała sotnia U 7, dowodzona przez Grzegorza Jankowskiego Łastiwkę, której zadaniem była ochrona szkoły. Siły UPA należy szacować na ok. 300 ludzi. Banderowcy zbierali prowiant w okolicznych wioskach. Informacje o obecności dużej grupy banderowców dotarły do Przemyśla. Do rozpoznania wysłano kompanię Podoficerskiej Szkoły elewów z 28. pp z 9. DPprzypuszczalnie w sile od 80 do 100 żołnierzy. Akcją dowodził por. Zenon Kratki, dowódca szkoły podoficerskiej. Pieszej grupie żołnierzy towarzyszył konny wóz taborowy, na którym wieziono zapas amunicji i radiostację. Kompania szkolna przeszła San 26 czerwca 1946 r. w rejonie Olszan. Następnie przeszła przez Brylińce i weszła do lasu. Dalej pomaszerowała przez Koniuszę i lasami przez Helichę zamierzała powrócić do Przemyśla. Kolumna była rozciągnięta wzdłuż leśnej drogi, w jej środku znajdowało się dowództwo i wóz amunicyjny. W rejonie Kniażyc czoło zostało ostrzelane prze ubezpieczenie z sotni U 7. Banderowcy zajęli pozycje w okopach z I wojny światowej. Por. Zenon Kratki nakazał rozwinąć się do ataku na lewo od drogi. W tym czasie nie miał on pewnych informacji o przeciwniku. Ponadto zalesienie terenu utrudniało przeprowadzenie ataku. Nie zostały wydzielone odwody. Nie przygotowano się do prowadzenia obrony okrężnej. Ponadto dowództwo kompani znajdowało się bezpośrednio na linii atakujących żołnierzy co utrudniało kierowanie walką. Na prawym skrzydle nie zdołano posunąć się do przodu z uwagi na obronę banderowców na przygotowanych pozycjach. Pewne sukcesy osiągnięto w centrum doprowadzając do wyparcia UPA z pierwszej linii okopów. Przy centrum znajdowało się dowództwo kompani. Na lewym skrzydle nie powiodła się próba obejścia przeciwnika, natrafiono na szkolną sotnię UPA, tu również banderowcy zajęli pozycje obronne. Sotnia szkolna powstrzymała atak żołnierzy WP. Banderowcy przeszli do kontrataku i zmusili do wycofania się lewe skrzydło. Następnie od tyłu zaatakowali centrum. Dwie drużyny zostały otoczone, przy nich przebywał dowódca i adiutant szkoły. Jedna wycofała się na lewe skrzydło. Następnie z walki wycofało się lewe skrzydło WP. Pozostały tylko dwie drużyny w centrum, prawdopodobnie nie zdołano przygotować obrony okrężnej. Banderowcy podeszli od tyłu. Przy pomocy ręcznych granatów niszczyli polskie stanowiska w czym osobiści brał udział Zrub, dowódca szkolnej sotni UPA. W tym samym czasie przystąpiono do krótkiego pościgu za żołnierzami i zdobyto wóz konny z amunicją oraz radiostację. Walka w lesie w pobliżu Kniażyc była jedną z większych porażek WP w starciach z UPA. Według polskich danych następnego dnia na pobojowisku odnaleziono ciała 26 żołnierzy i oficerów w tym por. Zenona Kratki - dowódcy szkoły podoficerskiej, ppor. Franciszka Kunickiego -adiutanta szkoły podoficerskiej i ppor. BronisławaRachwała -dowódcy jednego z plutonów. Meldunek Zruba szacuje straty polskie na 38 zabitych, 18 rannych i 6 wziętych do niewoli, których podobno zwolniono. Przy tym podano, że zdobyto w sumie 42 jednostki broni długiej i tylko dwie krótkiej. Zdobyta broń

7 należała do poległych, wziętych do niewoli zapewne też część rannych w czasie odwrotu porzuciła uzbrojenie. Należy domniemywać, że niektórych ciał żołnierzy WP nie zdołano odnaleźć. Po stronie UPA zginęło 3 kursantów szkoły im. Konyka. W kompleksie leśnym Kniażące - Brylińce 29 sierpnia 1946 r., oddział manewrowy 28. pp natrafił na dwie sotnie UPA U 4 Burłaki i U 8 NN Stacha. Ta ostatnia przebywała w przemyskich lasach tymczasowo na przeszkoleniu. Po krótkiej walce banderowcy wycofali się w głąb lasu. Straty oddziału manewrowego wynosiły 3 żołnierzy zabitych i 2 rannych. Straty UPA wyniosły 4 zbitych, w tym Zrub, były komendant Podoficerskiej Szkoły im. Konyka, którego awansowano w międzyczasie do stopnia por. UPA. Dwóch banderowców odniosło ciężkie ranny i zmarło jeszcze tego samego dnia. Jeden z pojmanych banderowców zmarł w więzieniu. Na drugi dzień podczas przeszukiwania pola walki znaleziono zwłoki 5 banderowców. Kolejną walkę w rejonie Kniażyc stoczył pododdział 2. batalionu 28. pp z 9. DP 21 września 1946 r. z częścią sotni Burłaki. W starciu poległo 2 szeregowców, a 2 oficerów odniosło rany. Nie zdołano ustalić strat ze strony UPA. Na początku następnego roku inicjatywa w działaniach przeszła na polską stronę, lecz banderowcy ciągle byli bardzo groźni i terroryzowali miejscową ludność. 2 stycznia 1947 r. żołnierze KBW w Kniażycach podczas zasadzki zabili jednego banderowca. Reakcją na to ze strony OUN były gorączkowe poszukiwania agenta pracującego dla WP. Jeszcze tego samego dnia Referent rejonowy SB-OUN, I Rejonu, Wasyl Harabacz ps. Oracz wytypował podejrzanego -miejscowego grekokatolika, Bazylego Kircio.Bojówka SB-OUN uprowadziła wymienionego do sąsiednich Darowic i tam zamordowała. Zamordowanie Bazylego Kircio nie polepszyło sytuacji banderowców na tym terenie, gdyż 12 stycznia 1947 r.w rejonie Kniażyc Grupa Operacyjna KBW ponownie odniosła sukces. W czasie akcji zastrzelono jednego banderowca, a drugiego wzięto do niewoli i zdobyto angielski automat. Dopiero wiosną 1947 r. władze przeprowadziły radykalne działania przeciw banderowcom. W wyniku operacji Wisła większość ludności ukraińskiej została przymusowo przesiedlona na ziemie zachodnie i północne Polski. Teren został nasycony oddziałami WP. Sotnie UPA i większe grupy OUN nie mogły dłużej przebywać w Polsce południowo-wschodniej. W wyniku prowadzonych akcji WP i milicji w latach większość ukrywających się banderowców została wyłapana lub zmuszona do opuszczenia terenu. Dla mieszkańców tych terenów wojna rozpoczęta w 1939 r. zakończyła się dopiero po 9 latach.

8 Bibliografia: Opracowania: E. Ginalski, E. Wysokiński, Dziewiąta drezdeńska, Warszawa Z. Konieczny, Stosunki polsko-ukraińskie na ziemiach obecnej Polski w latach , Wrocław 2006 Litopys Ukrajinśkoji Powstanśkoji Armiji, t. 33, Taktycznyj widtynok UPA 26-yj Łemko : Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Dokumenty i materijały, red. P. J. Poticznyj, I. Łyko, Toronto-Lwiw Litopys Ukrajinśkoji Powstanśkoji Armiji, t. 34, Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity. Dokumenty, red. P. J. Poticznyj, I. Łyko, Toronto-Lwiw G. Motyka, Tak było w Bieszczadach. Walki polsko-ukraińskie , Warszawa Polegli w walce o władzę ludową. Materiały i zestawienia statystyczne, red. R. Halaba, Warszawa W. Piętowski, Stosunki polsko-ukraińskie po wybuchu II wojny światowej. Zarys, Czarna 1988, maszynopis powielony.

9 S. Siekierka, H. Komański, K. Bulzacki, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie lwowskim , Wrocław K. Wojewoda, Leśne Podkarpacie. 30 lat Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Krosno R. Szagała, A. Krzywucki, Aksmanice. Wieś w parafii kłokowickiej w powiecie przemyskim, Warszawa A.B. Szcześniak, W.Z. Szota, Droga do nikąd. Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i jej likwidacja w Polsce, Warszawa Archiwalia: Archiwum IPN Oddział w Rzeszowie: AIPN Rz, 70/100, Meldunki i sprawozdania z prowadzonych dochodzeń - Posterunek MO w Darowicach. AIPN Rz, 70/106, Raporty, sprawozdania sytuacyjne, telefonogramy i wykazy dotyczące przestępczości z terenu działania KPMO w Przemyślu. AIPN Rz, 122/226, Akta w sprawie przeciwko Szczygielskiemu Włodzimierzowi. AIPN Rz, 04/231, Sprawozdania z pracy PUBP w Przemyślu za lata AIPN Rz,051/217, Napady i akcje zbrojne sotni Burłaka.

10 AIPN Rz 051/219, Napady dokonane przez OUN-UPA w powiatach Lesko-Sanok- Przemyśl. AIPN Rz, 072/1, Sprawa obiektowa kryp. Nacjonalizm ukraiński. AIPN Rz, 0057/51, Sprawozdania dotyczące działalności band KP MO Przemyśl, Przeworsk. AIPN Rz, 0057/81, Raporty sytuacyjne Służby Zewnętrznej KP MO Mielec, Nisko, Przemyśl. AIPN Rz, 0057/122, Raporty sytuacyjne i wykazy statystyczne za 1947 r., sporządzone przez Referat Służby Zewnętrznej w Komendzie Powiatowej MO w Przemyślu. Archiwum Państwowe w Przemyślu: APP 27, sygn. 79, Starostwo Powiatowe Przemyskie , Sprawozdania sytuacyjne i meldunki zarządów gmin, posterunków Milicji Obywatelskiej 1945 r. APP 27, sygn. 82, Starostwo Powiatowe Przemyskie , Sprawozdania sytuacyjne i meldunki zarządów gmin, posterunków Milicji Obywatelskiej w latach Centralne Archiwum Wojskowe: CAW IV , Meldunki sytuacyjne. CAW IV , Meldunki sytuacyjne. CAW IV , Meldunki sytuacyjne.

11 Archiwum Straży Granicznej: ASG, BB WOP, sygn. 30/14, Meldunki sytuacyjne Zbiory rzymskokatolickiej parafii św. Józefa w Przemyślu: Księga zgonów parafii św. Józefa w Przemyślu, t. 14, s Zbiory Urzędu Stanu Cywilnego w Fredropolu: USC Fredropol, Księga zgonów Fredropol Zbiory Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Rzeszowie: S 29/07/Zi, Akta śledztwa w sprawie zabójstwa w dn. 14 III 1945 r. Piotra Towarnickiego w Kniażycach i 6-ciu innych osób w Darowicach. S 69/11/Zi, Akta śledztwa w sprawie zabójstwa Michała Krupnika i innych w bliżej nieustalonym miejscu na terenie woj. podkarpackiego w 1945 i 1946 r. a nadto Jana Szpaka i innych w bliżej nieustalonym czasie pomiędzy 1945 r. i 1947 r. na terenie Kniażyc. S 72/10/Zi, Akta śledztwa w sprawie zabójstwa Pawła Narożnowskiego i innych oraz usiłowania zabójstwa Feliksa i Edwarda Narożnowskich w grudniu 1944 r. S 120/10/Zi, Akta śledztwa w sprawie zabójstwa HelenyWańczowskiej i innych w Kniażycach i Przemyślu.

12 Bazy danych: Baza danych ofiar konfliktu ukraińsko-polskiego Wnioski Rekomendujemy uczcić pamięć żołnierzy WP i cywilne ofiary zbrodni OUN i UPA ze wsi Kniażyce poprzez ustawienie tablicy z inskrypcją w wersji zaproponowanej przez wnioskodawcę. Należy przypuszczać, że dla wielu rodzin zamordowanych nie znających miejsca ukrycia zwłok swoich bliskich, tablica w Kniażycach stanie się miejscem pamięci i symbolicznym grobem członków ich rodzin. Ponadto proponujemy zastanowienie się nad poszerzeniem listy pomordowanych o dodatkowe osoby z tej miejscowości i żołnierzy WP. Konieczne jest również poprawienie odnalezionych błędów w nazwiskach. Szczegółowy wykaz podajemy poniżej. Proponujemy również umieszczenie trzech kropek na końcach list żołnierzy WP i mieszkańców Kniażyc, ponieważ nie jesteśmy pewni czy zdołaliśmy odnaleźć informacje o wszystkich ofiarach. Szczegółowe informacje o osobach zaproponowanych przez wnioskodawcę do upamiętnienia: Żołnierze 28. pułku piechoty WP polegli w walce z UPA w lesie pod Kniażycami w dniu 27 czerwca 1946 r.

13 1. Barłóg (Barłog)Jan, szer. WP,s. Antoniego, ur r. Księga zgonów parafii św. Józefa w Przemyślu, t. 14, s. 127; Z. Konieczny, Stosunki polsko-ukraińskie na ziemiach obecnej Polski w latach , Wrocław 2006, s BuryJan, sierż. WP, s. Juliana, ur r. Księga zgonów parafii św. Józefa w Przemyślu, t. 14, s. 127; Z. Konieczny, Stosunki polsko-ukraińskie na ziemiach obecnej Polski w latach , Wrocław 2006, s Cholewicki (błędnie Cholewiński) Tadeusz, szer. WP, s. Franciszka, ur r. Księga zgonów parafii św. Józefa w Przemyślu, t. 14, s. 127; Z. Konieczny, Stosunki polskoukraińskie na ziemiach obecnej Polski w latach , Wrocław 2006, s Cieślik(Cieślak) Henryk, szer. WP, s. Antoniego, ur r. Księga zgonów parafii św. Józefa w Przemyślu, t. 14, s. 127; Z. Konieczny, Stosunki polsko-ukraińskie na ziemiach obecnej Polski w latach , Wrocław 2006, s DąbrowskiBogdan, szer. WP,s. Piotra, ur r. w Warszawie. Księga zgonów parafii św. Józefa w Przemyślu, t. 14, s. 127; Z. Konieczny, Stosunki polsko-ukraińskie na ziemiach obecnej Polski w latach , Wrocław 2006, s JaniszewskiAntoni, szer. WP,s. Franciszka, ur r. w Zatorach.Księga zgonów parafii św. Józefa w Przemyślu, t. 14, s. 128; Z. Konieczny, Stosunki polskoukraińskie na ziemiach obecnej Polski w latach , Wrocław 2006, s JędrusikBogusław,szer. WP,s. Romana, ur r. w Sosnowcu. Księga zgonów parafii św. Józefa w Przemyślu, t. 14, s. 128; Z. Konieczny, Stosunki polsko-ukraińskie na ziemiach obecnej Polski w latach , Wrocław 2006, s Kędziora Kazimierz, szer. WP,s. Stefana, ur r. w Godziszewie.Księga zgonów parafii św. Józefa w Przemyślu, t. 14, s. 128; Z. Konieczny, Stosunki polskoukraińskie na ziemiach obecnej Polski w latach , Wrocław 2006, s. 420.

14 9. Kluczniak (błędnie Klucznik, Kłuczniak)Florian, st. szer. WP,s. Mikołaja, ur r. w Łebkach. Księga zgonów parafii św. Józefa w Przemyślu, t. 14, s. 129; Z. Konieczny, Stosunki polsko-ukraińskie na ziemiach obecnej Polski w latach , Wrocław 2006, s Kopyłowicz (błędnie Kopytowicz) Bolesław,szer. WP,s. Franciszka, ur r. w Samonowicach. Księga zgonów parafii św. Józefa w Przemyślu, t. 14, s. 127; Z. Konieczny, Stosunki polsko-ukraińskie na ziemiach obecnej Polski w latach , Wrocław 2006, s Kratki Zenon, por. WP, s. Juliana, ur r. dowódca szkoły podoficerskiej 28. pp. Księga zgonów parafii św. Józefa w Przemyślu, t. 14, s. 127; Z. Konieczny, Stosunki polskoukraińskie na ziemiach obecnej Polski w latach , Wrocław 2006, s Kunicki (błędnie Konicki)Franciszek, ppor. WP, s. Pawła, ur r., adiutant szkoły podoficerskiej 28. pp. Księga zgonów parafii św. Józefa w Przemyślu, t. 14, s. 127; Z. Konieczny, Stosunki polsko-ukraińskie na ziemiach obecnej Polski w latach , Wrocław 2006, s. 422 i Kwestarz (błędnie Kwestorz)Franciszek, szer. WP, s. Jakuba ur r. w Kamienicach.Księga zgonów parafii św. Józefa w Przemyślu, t. 14, s. 128; Z. Konieczny, Stosunki polsko-ukraińskie na ziemiach obecnej Polski w latach , Wrocław 2006, s Łasecki Józef,szer. WP, s. Józefa, ur r. w Kobylcu. Księga zgonów parafii św. Józefa w Przemyślu, t. 14, s. 128; Z. Konieczny, Stosunki polsko-ukraińskie na ziemiach obecnej Polski w latach , Wrocław 2006, s Łobacz Michał,kpr. WP, s. Jana, ur r.księga zgonów parafii św. Józefa w Przemyślu, t. 14, s. 127; Z. Konieczny, Stosunki polsko-ukraińskie na ziemiach obecnej Polski w latach , Wrocław 2006, s. 426.

15 16. Łoboda (Łaboda) Franciszek, szer. WP, s. Jana, ur r., w Margoniu. Księga zgonów parafii św. Józefa w Przemyślu, t. 14, s. 127; Z. Konieczny, Stosunki polskoukraińskie na ziemiach obecnej Polski w latach , Wrocław 2006, s MareckiLudwik, szer. WP,s. Antoniego, ur r. w Ludwiczowie. Księga zgonów parafii św. Józefa w Przemyślu, t. 14, s. 127; Z. Konieczny, Stosunki polskoukraińskie na ziemiach obecnej Polski w latach , Wrocław 2006, s Naskręski Kazimierz, szer. WP, s. Antoniego, ur r. w Wieluniu. Księga zgonów parafii św. Józefa w Przemyślu, t. 14, s. 127 ; Z. Konieczny, Stosunki polskoukraińskie na ziemiach obecnej Polski w latach , Wrocław 2006, s Rachwał Bronisław, ppor. WP,s. Zygmunta, ur r.,dowódca plutonu szkoły podoficerskiej 28. pp. Księga zgonów parafii św. Józefa w Przemyślu, t. 14, s. 127; Z. Konieczny, Stosunki polsko-ukraińskie na ziemiach obecnej Polski w latach , Wrocław 2006, s Rokicki Tadeusz, szer. WP,s. Stanisława, ur r. Księga zgonów parafii św. Józefa w Przemyślu, t. 14, s. 127 ; Z. Konieczny, Stosunki polsko-ukraińskie na ziemiach obecnej Polski w latach , Wrocław 2006, s Rydzyński (Rydziński) Edmund, st. szer. WP, s. Bartosza, ur r. w Toruniu. Księga zgonów parafii św. Józefa w Przemyślu, t. 14, s. 128; Z. Konieczny, Stosunki polskoukraińskie na ziemiach obecnej Polski w latach , Wrocław 2006, s Sak (Sęk) Bernard, st. szer. WP,s. Stanisława, ur r. w Jabłonie. Księga zgonów parafii św. Józefa w Przemyślu, t. 14, s Ścibor (Ściebor) Kazimierz, szer. WP, s. Józefa, ur r. w Dębowie. Księga zgonów parafii św. Józefa w Przemyślu, t. 14, s. 129; Z. Konieczny, Stosunki polskoukraińskie na ziemiach obecnej Polski w latach , Wrocław 2006, s. 441.

16 24. Śroń (Śron)Sylwester, st. strz. WP, s. Antoniego, ur r. w Poznaniu.Księga zgonów parafii św. Józefa w Przemyślu, t. 14, s. 127; Z. Konieczny, Stosunki polskoukraińskie na ziemiach obecnej Polski w latach , Wrocław 2006, s WojciechowskiEdmund, szer. WP, s. Stanisława, ur r. w Grzybnie. Księga zgonów parafii św. Józefa w Przemyślu, t. 14, s. 128; Z. Konieczny, Stosunki polskoukraińskie na ziemiach obecnej Polski w latach , Wrocław 2006, s WojciechowskiZygmunt, szer. WP, s. Stanisława, ur r. we Wronkach.Księga zgonów parafii św. Józefa w Przemyślu, t. 14, s. 127; Z. Konieczny, Stosunki polskoukraińskie na ziemiach obecnej Polski w latach , Wrocław 2006, s Żołnierze 28. pp. WP polegli 29 sierpnia 1946 r. w rejonie Kniażyc: 1. Grzesiuk Czesław, kpr. WP, s. Stanisława, ur r. Księga zgonów parafii św. Józefa w Przemyślu, t. 14, s. 133; AIPN Rz,051/217, Napady i akcje zbrojne sotni Burłaka, k.134; AIPN Rz, 122/226, Dalszy ciąg protokołu przesłuchania podejrzanego Szczygielskiego Włodzimierza Burłak z dnia 25 XI 1948 r., k. 117; CAW IV Meldunek szefa sztabu 9 DP z 30 VIII 1946 r., k. 172; ASG, BB WOP, sygn. 30/14, Meldunek sytuacyjny nr 25 strażnicy nr 161, 18 IX 1946 r., k. 104, E. Ginalski, E. Wysokiński, Dziewiąta drezdeńska, Warszawa 1984, s. 356; Z. Konieczny, Stosunki polsko-ukraińskie na ziemiach obecnej Polski w latach , Wrocław 2006, s Oleśkiewicz Antoni, kpr. WP, s. Bronisława, ur r. w Bracławiu. Księga zgonów parafii św. Józefa w Przemyślu, t. 14, s. 133; AIPN Rz, 051/217. Napady i akcje zbrojne sotni Burłaka, k.134; AIPN Rz, 122/226, Dalszy ciąg protokołu przesłuchania podejrzanego Szczygielskiego Włodzimierza Burłak, 25 XI 1948 r., k. 117; CAW IV Meldunek szefa sztabu 9 DP, 30 VIII 1946 r., k. 172; ASG, BB WOP, sygn. 30/14, Meldunek sytuacyjny nr 25 strażnicy nr 161, 18 IX 1946 r., k. 104, E. Ginalski, E. Wysokiński, Dziewiąta drezdeńska, Warszawa 1984 s. 356; Z. Konieczny, Stosunki polsko-ukraińskie na ziemiach obecnej Polski w latach , Wrocław 2006, s. 431.

17 3. Szewczyk Stefan, kpr. WP, s. Andrzeja, ur r. w Brzeżanach Starych. Księga zgonów parafii św. Józefa w Przemyślu, t. 14, s. 133; AIPN Rz, 051/217. Napady i akcje zbrojne sotni Burłaka, k.134; AIPN Rz, 122/226, Dalszy ciąg protokołu przesłuchania podejrzanego Szczygielskiego Włodzimierza Burłak, 25 XI 1948 r., k. 117; CAW IV Meldunek szefa sztabu 9 DP, 30 VIII 1946 r., k. 172; ASG, BB WOP, sygn. 30/14, Meldunek sytuacyjny nr 25 strażnicy nr 161, 18 IX 1946 r., k. 104, E. Ginalski, E. Wysokiński, Dziewiąta drezdeńska, Warszawa 1984, s. 356; Z. Konieczny, Stosunki polskoukraińskie na ziemiach obecnej Polski w latach , Wrocław 2006, s Żołnierze 2. batalionu 28. pp. WP polegli 21 września 1946 r. w rejonie Kniażyc. 1. Jakubski Józef,szer. WP,s. Józefa, ur r. w Słupi. Księga zgonów parafii św. Józefa w Przemyślu, t. 14, s Szyszko Janusz (błędnie Jan), szer. WP,s. Józefa, ur r. w Szyszkach. Księga zgonów parafii św. Józefa w Przemyślu, t. 14, s Ludność cywilna wsi Kniażyce zamordowana przez OUN i UPA: 1. Hulak Eugeniusz, Polak, nauczyciel języka polskiego, zamieszkały w Kniażycach. W nocy z 23/24 IV 1945 r. uprowadzony przez banderowców podających się za żołnierzy sowieckich pod pretekstem kontroli dokumentów podczas poszukiwania dezertera z Armii Czerwonej. Wspomniani źle mówili po rosyjsku. Następnie zamordowany. APP sygn. 79, Meldunek MO w Darowicach, 24 IV 1945 r., s. 145; APP, sygn. 79, Meldunek MO w Darowicach, 26 IV 1946 r. s. 169 i 173; APP sygn. 79, Protokół z przesłuchania świadka, 24 V 1945 r., s ; S 69/11/Zi, Akta śledztwa w sprawie zabójstwa Michała Krupnika i

18 innych w bliżej nieustalonym miejscu na terenie woj. podkarpackiego w 1945 i 1946 r. a nadto Jana Szpaka i innych w bliżej nieustalonym czasie pomiędzy 1945 r. i 1947 r. na terenie Kniażyc,Postanowienie o umorzeniu śledztwa, 9 VI 2011 r., k Mirowski (błędnie Mironowski, Mirosławski) Jan. Sołtys wioski Kniażyce pow. przemyskim.zatrzymany w maju 1946 r., po przesłuchaniu zlikwidowany przez bojówkę SB- OUN, I Rejonu Nadrejonu Chołodnyj Jar.AIPN Rz, 072/1, t. 25, Zwit z pracy za czas 1 V 1946 r V1946 r., 8 VI 1946 r., k ; AIPN Rz 051/219, Napady dokonane przez OUN-UPA w powiatach Lesko-Sanok-Przemyśl, b.d., k Być może osoba identyczna z Mieczysławem Mirowski z Kniażyc, którego banderowcy wyznaczyli do przeprowadzenia zbiórki masła dla UPA (sołtys). Mirowski zbiórki nie przeprowadził. Został zatrzymany przez SB. Był przesłuchiwany, jako Polak kategorycznie odmówił spełniania posług dla banderowców. Ukarano go chłostą (20 kijów). Następnie członek OUN Myron Kircio z Kniażyc, kazał go zastrzelić. Mirowski uciekł do sadu. Banderowcy strzelali za nim. Podczas ucieczki było ciemno, uderzył głową o konar drzewa i stracił przytomność. Banderowcy uznali go za nieżywego i odeszli. Kiedy Mirowski odzyskał świadomość żadnego z nich już nie było. S 69/11/Zi, Akta śledztwa w sprawie zabójstwa Michała Krupnika i innych w bliżej nieustalonym miejscu na terenie woj. podkarpackiego w 1945 i 1946 r. a nadto Jana Szpaka i innych w bliżej nieustalonym czasie pomiędzy 1945 r. i 1947 r. na terenie Kniażyc, Protokół przesłuchania świadka, 11 III 2011 r., k ;Postanowienie o umorzeniu śledztwa, 9 VI 2011 r., k Narożnowska Irena (błędnie Maria), c. Pawła i Katarzyny, 3-4 l., ur. w Korytnikach(?), dziecko tymczasowo zamieszkałe w Kniażycach. Zamordowane w nocy z 3 na 4 XII 1944 r. w Kniażycach przez nacjonalistów ukraińskich w czasie napadu na rodzinę Narożnowskich. Pochowane w mogile zbiorowej na cmentarzu parafialnym w Kniażycach. AIPN Rz, 70/106, Raport sytuacyjny MO w Przemyślu nr 9, 5 XII 1944 r., k. 7; S 72/10/Zi, Akta śledztwa w sprawie zabójstwa Pawła Narożnowskiego i innych oraz usiłowania zabójstwa Feliksa i Edwarda Narożnowskich w grudniu 1944 r., Postanowienie o umorzeniu śledztwa, 20 VII 2010 r., k ; Inskrypcja nagrobna na cmentarzu Kniażycach. 4. Narożnowska Katarzyna, (z d. Gierczak), 42 l. Polaka tymczasowo zamieszkała w Kniażycach. Zamordowana w nocy z 3 na 4 XII 1944 r. w Kniażycach przez nacjonalistów ukraińskich w czasie napadu na rodzinę Narożnowskich. Pochowana w mogile zbiorowej na cmentarzu parafialnym w Kniażycach. AIPN Rz, 70/106, Raport sytuacyjny MO w Przemyślu nr 9, 5 XII 1944 r., k. 7; S 72/10/Zi, Akta śledztwa w sprawie zabójstwa Pawła Narożnowskiego i innych oraz usiłowania zabójstwa Feliksa i Edwarda Narożnowskich w grudniu 1944 r., Postanowienie o umorzeniu śledztwa, 20 VII 2010 r., k ; Inskrypcja nagrobna na cmentarzu Kniażycach.

19 5. Narożnowski Jan, s. Pawła i Katarzyny, 14 l., ur. w Korytnikach(?), dziecko tymczasowo zamieszkałe w Kniażycach. Zamordowany w nocy z 3 na 4 XII 1944 r. w Kniażycach przez nacjonalistów ukraińskich w czasie napadu na rodzinę Narożnowskich. Pochowany w mogile zbiorowej na cmentarzu parafialnym w Kniażycach. AIPN Rz, 70/106, Raport sytuacyjny MO w Przemyślu nr 9, 5 XII 1944 r., k. 7; S 72/10/Zi, Akta śledztwa w sprawie zabójstwa Pawła Narożnowskiego i innych oraz usiłowania zabójstwa Feliksa i Edwarda Narożnowskich w grudniu 1944 r., Postanowienie o umorzeniu śledztwa, 20 VII 2010 r., k ; Inskrypcja nagrobna na cmentarzu Kniażycach. 6. Narożnowski Paweł (błędnie Piotr), lat 45, Polak, stróż-pracownik leśny (nadleśnictwo Krasiczyn). Tymczasowo zamieszkały w Kniażycach. Zamordowany w nocy z 3 na 4 XII 1944 r. w Kniażycach przez nacjonalistów ukraińskich w czasie napadu na rodzinę Narożnowskich. Pochowany w mogile zbiorowej na cmentarzu parafialnym w Kniażycach. AIPN Rz, 70/106, Raport sytuacyjny MO w Przemyślu nr 9, 5 XII 1944 r., k. 7; S 72/10/Zi, Akta śledztwa w sprawie zabójstwa Pawła Narożnowskiego i innych oraz usiłowania zabójstwa Feliksa i Edwarda Narożnowskich w grudniu 1944 r., Postanowienie o umorzeniu śledztwa, 20 VII 2010 r., k ; K. Wojewoda, Leśne Podkarpacie. 30 lat Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Krosno 2008, s. 29; Inskrypcja nagrobna na cmentarzu Kniażycach. 7. Sabat Nazar, ok. 25 l., Polak zamieszkały w Kniażycach. Ojciec Nazara był żołnierzem Legionów Polskich. Przed wojną w jego domu odbywały się zebrania miejscowego koła Związku Szlachty Zagrodowej. Zatrzymany 26 IX 1946 r. w Kniażycach przez SB-OUN. Po przesłuchaniu zlikwidowany przez bojówkę I Rejonu Nadrejonu Chołodnyj Jar. Podejrzany o współpracę z WP. Osobą odpowiedzialną za zabójstwo jest referent rejonowy Wasyl Harabacz ps. Oracz. Tego samego dnia uprowadzono i zamordowano z KniażycMichała Krupnika i Ludwika Ukarmę. AIPN Rz, 072/1, t. 25, Zwit z praci za miesiat weresień 1946 r., 17 X 1946 r., k. 71; AIPN Rz 051/219, Napady dokonane przez OUN-UPA w powiatach Lesko-Sanok-Przemyśl, b.d., k. 289; S 69/11/Zi, Akta śledztwa w sprawie zabójstwa Michała Krupnika i innych w bliżej nieustalonym miejscu na terenie woj. podkarpackiego w 1945 i 1946 r. a nadto Jana Szpaka i innych w bliżej nieustalonym czasie pomiędzy 1945 r. i 1947 r. na terenie Kniażyc, Protokół przesłuchania świadka, 11 III 2011 r., k ;Postanowienie o umorzeniu śledztwa, 9 VI 2011 r., k Ukarma (błędnie Okarma) Ludwik, s. Józefa, Polak zamieszkały w Kniażycach. Zatrzymany 26 IX 1946 r. w Kniażycach. Po przesłuchaniu zlikwidowany przez bojówkę SB- OUN, I Rejonu Nadrejonu Chołodnyj Jar. Podejrzany o współpracę z WP. Osobą odpowiedzialną za zabójstwo jest referent rejonowy Wasyl Harabacz ps. Oracz. Tego

20 samego dnia uprowadzono i zamordowano z KniażycNazara Sabata i Michała Krupnika. AIPN Rz, 072/1, t. 25, Zwit z praci za miesiat weresień 1946 r., 17 X 1946 r., k. 71; AIPN Rz 051/219, Napady dokonane przez OUN-UPA w powiatach Lesko-Sanok-Przemyśl, b.d., k. 289; S 69/11/Zi, Akta śledztwa w sprawie zabójstwa Michała Krupnika i innych w bliżej nieustalonym miejscu na terenie woj. podkarpackiego w 1945 i 1946 r. a nadto Jana Szpaka i innych w bliżej nieustalonym czasie pomiędzy 1945 r. i 1947 r. na terenie Kniażyc, Protokół przesłuchania świadka, 11 III 2011 r., k ;Postanowienie o umorzeniu śledztwa, 9 VI 2011 r., k Kircio(błędnie Kirtio) Bazyli, s. Michała i Józefy, 51 l., grekokatolik, Polak zamieszkały w Kniażycach. Uprowadzony 2 I 1947 r. z domu w Kniażycach przez bojówkę SB-OUN. Banderowcy ubrani byli w mundury WP. Po przesłuchaniu zlikwidowany przez bojówkę SB-OUN, I Rejonu Nadrejonu Chołodnyj Jar. Mordu dokonano w Darowicach w odległości ok. 200 metrów od domu. Był podejrzany o współpracę z WP. Odpowiedzialny za zabójstwo referent rejonowy Wasyl Harabacz ps. Oracz. Tego samego dnia żołnierze KBW w Kniażycach podczas zasadzki zabili jednego banderowca.kartoteki czynów przestępczych, błędnie podają, że zatrzymanie i zamordowanie Kircio nastąpiło we wrześniu 1946 r. USC Fredropol, Księga zgonów Fredropol , akt nr 2/47, b.p.; AIPN Rz 051/219, Napady dokonane przez OUN-UPA w powiatach Lesko-Sanok-Przemyśl, b.d., k. 289; AIPN Rz, 70/100, Meldunek MO w Darowicach, 20 II 1947 r. k. 5; AIPN Rz, 70/106, Omówienie do wykazu przestępczości wzór 1 Służby Śledczej za miesiąc styczeń 1947 r. powiatu przemyskiego, b.d., k. 35.; AIPN Rz, 0057/122,. Raport sytuacyjny Komenty Powiatowej MO w Przemyślu za 1 I 1947 r I 1947 r., k. 1; CAW IV , Meldunek MO, b.d., k. 12; CAW IV , Meldunek sytuacyjny nr 4 Komendy Wojewódzkiej MO w Rzeszowie, 5 I 1947 r., k. 111; ZAZ, Meldunek sytuacyjny Starosty Powiatowego Przemyskiego nr 2, 10 I 1947 r., b.p. Inne ofiary zbrodni ukraińskich nacjonalistów z okolic Kniażyc

21 1. NN żołnierz z pułku szkoleniowego KBW, ranny 2 I 1947 r. w czasie akcji w Kniażycach. Zmarł w szpitalu.prawdopodobnie chodzi o Drajer Zdzisława, szer. KBW, s. Leona, ur r., który rzekomo poległ 4 I 1947 r. w Zalesiu. CAW IV , Meldunek sytuacyjny nr 4 Dowódcy Wojsk Wewnętrznych woj. rzeszowskiego, 4 I 1947 r., k. 33.; CAW IV , Meldunek sytuacyjny nr 4 Dowódcy Wojsk Wewnętrznych woj. rzeszowskiego, 7 I 1947 r. k. 46; Z. Konieczny, Stosunki polsko-ukraińskie na ziemiach obecnej Polski w latach , Wrocław 2006, s Krupnik Michał, Polak, zamieszkały w Kniażycach. Uprowadzony 26 IX 1946 r. z Kniażyc i zamordowany przez bojówkę SB-OUN, I Rejonu Nadrejonu Chołodnyj Jar. Tego samego dnia z Kniażyc uprowadzono i zamordowano Nazara Sabata i Ludwika Ukarmę. Był bratem zamordowanej 8 VIII 1946 r. w Darowicach przez banderowców Pauliny Wańczowskiej. Podobno na jej pogrzebie głośnio wyraził swoje myśli na temat jej zamordowania. S 69/11/Zi, Akta śledztwa w sprawie zabójstwa Michała Krupnika i innych w bliżej nieustalonym miejscu na terenie woj. podkarpackiego w 1945 i 1946 r., a nadto Jana Szpaka i innych w bliżej nieustalonym czasie pomiędzy 1945 r. i 1947 r. na terenie Kniażyc,Postanowienie o umorzeniu śledztwa, 9 VI 2011 r., k Towarnicki Piotr, zamieszkały w Kniażycach. Wyprowadzony z domu 14 III 1945 r. ok. godzin. 20:30 przez członków bojówki OUN pod pretekstem wskazania drogi do sołtysa. Grupa OUN liczyła 14 osób, byli umundurowani w sowieckie mundury. W pobliżu domu był pobity. Miał wybite zęby i urazy na twarzy. Został powieszony 14 III 1945 r. w Kniażycach. Ta sama bojówka zamordowała 6 osób w sąsiednich Darowicach. AIPN Rz, 70/106, Raport sytuacyjny MO w Przemyślu nr 4, 22 III 1945 r., k. 10; S 29/07/Zi, Akta śledztwa w sprawie zabójstwa w dn. 14 III 1945 r. Piotra Towarnickiego w Kniażycach i 6-ciu innych osób w Darowicach,Postanowienie o umorzeniu śledztwa, 22 III 2007 r., k Wańczowska Helena,c. Jana i Pauliny, ur. 28 XII 1924 r. w Kniażycach. Polka zamieszkała w Darowicach. Uprowadzona przez banderowców 14 VI 1946 r. była przesłuchiwana. Następnego dnia 15 VI 1946 r. została przyprowadzona do Darowic. i zastrzelona strzałem w głowę przed domem. Została zamordowana przez SB OUN jako domniemana informator-agentka UBP. Za zabójstwo odpowiedzialny jest referent SB Nadrejonu Chołodnyj Jar, Wasyl Capiak ps. Potap. W późniejszym czasie zamordowano również jej rodziców Jana (zastrzelony 9 XII 1946 r. w Przemyślu) i Paulinę (torturowana, następnie powieszona 8 VIII 1946 r. przed domem). APP sygn. 82, Meldunek MO w Darowicach, 16 VI 1946 r., s. 806; AIPN Rz, 0057/51, Raport dekadowy Komendy Powiatowej MO w Przemyślu za czas od 8 do 18 VI 1946 r., k. 32.; AIPN Rz, 0057/51, Raport miesięczny MO w Przemyślu, 29 VI 1946 r. k. 23; AIPN Rz, 04/231, Raport sprawozdawczy PUBP z działalności band UPA, 28 VI 1946 r., k. 67.; AIPN Rz, 70/106, Raport miesięczny MO w Przemyślu z 29 VI 1946 r. k. 25.; AIPN Rz, 0057/81,. Raport

22 sytuacyjny Komendy Powiatowej MO w Przemyślu za 1 VI do 1 VII 1946 r., k. 21; AIPN Rz 051/219, Napady dokonane przez OUN-UPA w powiatach Lesko-Sanok-Przemyśl, b.d., k.39 i 44; S 120/10/Zi, Akta śledztwa w sprawie zabójstwa HelenyWańczowskiej i innych w Kniażycach i Przemyślu,Postanowienie o umorzeniu śledztwa, 21 XII 2010 r., k WańczowskaPaulina, c. Józefa, ur r., Polka, pochodziła z Kniażyc. Zamieszkała w Darowicach. 8 VIII 1946 r. torturowana, następnie powieszona przed domem w Darowicach przez banderowców. SB-OUN zamordowała jej córkę Helenę (zastrzelona 15 VI 1946 r. w Darowicach) i męża Jana (zastrzelony 9 XII 1946 r. w Przemyślu). AIPN Rz, 051/219, Napady dokonane przez OUN-UPA w powiatach Lesko-Sanok-Przemyśl, b.d., k.45; S 120/10/Zi, Akta śledztwa w sprawie zabójstwa HelenyWańczowskiej i innych w Kniażycach i Przemyślu,Postanowienie o umorzeniu śledztwa, 21 XII 2010 r., k WańczowskiJan, Polak, pochodził z Kniażyc. Zamieszkały w Darowicach. Były Wójt Gminy Fredropol. Uciekł do Przemyśla. Zastrzelony 9 XII 1946 r. w Przemyślu na ul. Słowackiego o godzinie 21:00 przez bojówkę SB-OUN, jako domniemany współpracownik UBP. Wcześniej banderowcy zamordowali również córkę Helenę (zastrzelona 15 VI 1946 r. w Darowicach) i żonę Paulinę (torturowana, następnie powieszona 8 VIII 1946 r. przed domem). Za zabójstwo odpowiedzialny referent SB Nadrejonu Chołodnyj Jar, Wasyl Capiak ps. Potap.AIPN Rz, 072/1, t. 25, Zwit z praci za miesiat hrudeń 1946 r., 27 I 1947 r., k. 76; S 120/10/Zi, Akta śledztwa w sprawie zabójstwa HelenyWańczowskiej i innych w Kniażycach i Przemyślu,Postanowienie o umorzeniu śledztwa, 21 XII 2010 r., k Szpak Józef, brat Wnorowskiego. Ukrainiec zamieszkały w Kniażycach. Przymusowo wcielony do UPA. Uciekł i został ujęty. Skazany na karę śmierci przez sąd polowy UPA. Wyrok wykonano. S 69/11/Zi, Akta śledztwa w sprawie zabójstwa Michała Krupnika i innych w bliżej nieustalonym miejscu na terenie woj. podkarpackiego w 1945 i 1946 r. a nadto Jana Szpaka i innych w bliżej nieustalonym czasie pomiędzy 1945 r. i 1947 r. na terenie Kniażyc, Protokół przesłuchania świadka, 11 III 2011 r., k ;Postanowienie o umorzeniu śledztwa, 9 VI 2011 r., k Wnorowski, brat Józefa Szpaka. Ukrainiec, zamieszkały w Kniażycach. Przymusowo wcielony do UPA. Uciekł i został ujęty. Skazany na karę śmierci przez sąd polowy UPA. Wnorowski przed śmiercią widział rozstrzelanie brata Józefa Szpaka, co wskazuje że ich ucieczka nastąpiła wspólnie. Wyrok wykonano. S 69/11/Zi, Akta śledztwa w sprawie zabójstwa Michała Krupnika i innych w bliżej nieustalonym miejscu na terenie woj. podkarpackiego w 1945 i 1946 r. a nadto Jana Szpaka i innych w bliżej nieustalonym czasie pomiędzy 1945 r. i 1947 r. na terenie Kniażyc, Protokół przesłuchania świadka, 11 III 2011 r., k ;Postanowienie o umorzeniu śledztwa, 9 VI 2011 r., k

23 9. Worobec Leon, ur r. w Kniażycach, s. Ewy. Ukrainiec zamieszkały w Kniażycach. Został powołany do Armii Czerwonej, następnie zdezerterował i powrócił do domu. Przymusowo wcielony do UPA. Uciekł i ukrywał się w schowku we własnym domu. Został odnaleziony i zamordowany przez banderowców. 30 XII 1950 r. Sąd Powiatowy w Przemyślu, na wniosek matki uznał, że Leon Worobec został zmobilizowany do Armii Czerwonej, był ranny na wojnie i zaginął. Jako dzień zgonu podano datę 9 V 1946 r. Należy przypuszczać, że rodzina podczas postępowania sądowego przemilczała fakt pobytu Leona Worobca w UPA i okoliczności jego zamordowania. S 69/11/Zi, Akta śledztwa w sprawie zabójstwa Michała Krupnika i innych w bliżej nieustalonym miejscu na terenie woj. podkarpackiego w 1945 i 1946 r. a nadto Jana Szpaka i innych w bliżej nieustalonym czasie pomiędzy 1945 r. i 1947 r. na terenie Kniażyc, Protokół przesłuchania świadka, 11 III 2011 r., k ;Postanowienie o umorzeniu śledztwa, 9 VI 2011 r., k

Ukraińska partyzantka

Ukraińska partyzantka SGM WSOłODTM GRZEGORZ MOTYKA Ukraińska partyzantka 1942-1960 Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii ISP INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH PAN OFICYNA WYDAWNICZA RYTM

Bardziej szczegółowo

Projekt Edukacyjny Gimnazjum Specjalne w Warlubiu. Kto ty jesteś Polak mały

Projekt Edukacyjny Gimnazjum Specjalne w Warlubiu. Kto ty jesteś Polak mały Projekt Edukacyjny Gimnazjum Specjalne w Warlubiu Kto ty jesteś Polak mały Miejsca Pamięci Narodowej w okolicach Warlubia WARLUBIE- CMENTARZ PARAFIALNY mogiła żołnierzy W mogile pochowano 37 nieznanych

Bardziej szczegółowo

Archiwum Pełne Pamięci IPN GD 536/121

Archiwum Pełne Pamięci IPN GD 536/121 Archiwum Pełne Pamięci https://archiwumpamieci.pl/app/pamietamy/11461,ipn-gd-536121.html 2019-08-28, 23:56 IPN GD 536/121 PRZEKAZUJĄCY: WŁADYSŁAW FILAR W dniu 14 listopada 2018 r. podczas sporządzania

Bardziej szczegółowo

TEST HISTORYCZNY 7 DYWIZJA PIECHOTY. 1. W skład której armii wchodziła 7 Dywizja Piechoty we wrześniu 1939 roku? (0-1 pkt)

TEST HISTORYCZNY 7 DYWIZJA PIECHOTY. 1. W skład której armii wchodziła 7 Dywizja Piechoty we wrześniu 1939 roku? (0-1 pkt) TEST HISTORYCZNY 7 DYWIZJA PIECHOTY 1. W skład której armii wchodziła 7 Dywizja Piechoty we wrześniu 1939 roku? (0-1 pkt) a) Armii Łódź b) Armii Kraków c) Armii Karpaty d) Armii Prusy 2. Kto dowodził 7

Bardziej szczegółowo

Koncepcja merytoryczna i wstęp Witold Rawski. Rysunki Roman Gajewski. Redakcja techniczna i skład Bożena Tomaszczuk

Koncepcja merytoryczna i wstęp Witold Rawski. Rysunki Roman Gajewski. Redakcja techniczna i skład Bożena Tomaszczuk ODSIECZ LWOWA W 1918 roku WOJSKOWE CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ 2014 Koncepcja merytoryczna i wstęp Witold Rawski Rysunki Roman Gajewski Redakcja techniczna i skład Bożena Tomaszczuk Copyright by Wojskowe

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie przeprowadzenia operacji Wisła w 1947 roku. (ekspertyza)

Uzasadnienie przeprowadzenia operacji Wisła w 1947 roku. (ekspertyza) Dr Andrzej Zapałowski Uzasadnienie przeprowadzenia operacji Wisła w 1947 roku (ekspertyza) Zakończenie II wojny światowej nie ukróciło krwawych zmagań na terenach kilkunastu powiatów południowo-wschodniej

Bardziej szczegółowo

Polskie Państwo podziemne Przygotowała: Katarzyna Kossakowska Klasa III A

Polskie Państwo podziemne Przygotowała: Katarzyna Kossakowska Klasa III A Polskie Państwo podziemne 1939-1945 Przygotowała: Katarzyna Kossakowska Klasa III A FLAGA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO Polskie Państwo Podziemne (w skrócie PPP) to tajne struktury Państwa Polskiego istniejące

Bardziej szczegółowo

Sprawdź Swoją wiedzę na temat Żołnierzy Wyklętych

Sprawdź Swoją wiedzę na temat Żołnierzy Wyklętych Sprawdź Swoją wiedzę na temat Żołnierzy Wyklętych Wypełnij kartę odpowiedzi Imię i nazwisko Klasa Szkoła UWAGA Test zawiera 25 pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Za każdą kompletną poprawną odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN

Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Źródło: http://pamiec.pl/pa/kalendarium-1/12809,7-wrzesnia-1939-roku-skapitulowala-zaloga-westerplatte-mimo-przygniatajacej-pr ze.html Wygenerowano: Piątek, 20 stycznia

Bardziej szczegółowo

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym pod Mielcem urodził się Władysław Sikorski. Był trzecim dzieckiem Emilii i Tomasza Sikorskich. Wcześniej młoda para wyprowadziła

Bardziej szczegółowo

Karpacki Oddział Straży Granicznej

Karpacki Oddział Straży Granicznej Karpacki Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.karpacki.strazgraniczna.pl/ko/komenda/izba-tradycji/17648,izba-tradycji.html Wygenerowano: Czwartek, 19 października 2017, 23:53 Izba Tradycji Autor:

Bardziej szczegółowo

98. rocznica bitwy pod Zadwórzem uroczystości ku czci bohaterów 18 sierpnia 2018

98. rocznica bitwy pod Zadwórzem uroczystości ku czci bohaterów 18 sierpnia 2018 Moja Niepodległa https://mojaniepodlegla.pl/mn/aktualnosci/6370,98-rocznica-bitwy-pod-zadworzem-uroczystosci-ku-czci-bohater ow-18-sierpnia-2018.html 2019-05-15, 20:41 Zadwórzem uroczystości ku czci bohaterów

Bardziej szczegółowo

REMBERTÓW W CZASIE BITWY WARSZAWSKIEJ W ŚWIETLE DOKUMENTÓW CAW

REMBERTÓW W CZASIE BITWY WARSZAWSKIEJ W ŚWIETLE DOKUMENTÓW CAW Grzegorz Socik REMBERTÓW W CZASIE BITWY WARSZAWSKIEJ W ŚWIETLE DOKUMENTÓW CAW Odradzające się Wojsko Polskie już od pierwszych chwil swego istnienia musiało toczyć walki w obronie państwa, które dopiero

Bardziej szczegółowo

Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą.

Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Element działań wojennych kampanii wrześniowej pierwszej kampanii

Bardziej szczegółowo

Martyrologia Wsi Polskich

Martyrologia Wsi Polskich Martyrologia Wsi Polskich Źródło: http://martyrologiawsipolskich.pl/mwp/wirtualne-mauzoleum/modul-i-michniow-wies/wies-kielecka-1939-194/fotogaleria/251 6,Wies-kielecka-1939-1945-fotogaleria.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Martyrologia Wsi Polskich

Martyrologia Wsi Polskich Martyrologia Wsi Polskich Źródło: http://martyrologiawsipolskich.pl/mwp/wirtualne-mauzoleum/modul-iv-kresy-ii-rp/kresy-wschodnie/fotogaleria/2540,kresy-ws chodnie-fotogaleria.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

Pod znakiem króla Daniela

Pod znakiem króla Daniela Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Lublinie INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Mariusz Zajączkowski Pod znakiem króla Daniela OUN-B

Bardziej szczegółowo

Patroni naszych ulic

Patroni naszych ulic Patroni naszych ulic Dębicka ziemia była świadkiem wielkich i tragicznych dziejów. Szczególnie na tym t e r e nie z a p i s a ł się ok r e s ok u pa c j i niemieckiej, kiedy powstała tu niezwykle p r ę

Bardziej szczegółowo

MIASTO GARNIZONÓW

MIASTO GARNIZONÓW 1920 1939 MIASTO GARNIZONÓW 18. PUŁK UŁANÓW POMORSKICH 64 i 65 PUŁK PIECHOTY 16 PUŁK ARTYLERII LEKKIEJ, Do 1927 r. WYŻSZA SZKOŁA LOTNICZA (PRZENIESIONA POTEM DO DĘBLINA ] Od 1928 r. - LOTNICZA SZKOŁA STRZELANIA

Bardziej szczegółowo

Roman Kabaczij. WYGNANI NA STEPY Przesiedlenia ludności ukraińskiej z Polski na południe Ukrainy w latach 1944-1946

Roman Kabaczij. WYGNANI NA STEPY Przesiedlenia ludności ukraińskiej z Polski na południe Ukrainy w latach 1944-1946 Roman Kabaczij WYGNANI NA STEPY Przesiedlenia ludności ukraińskiej z Polski na południe Ukrainy w latach 1944-1946 SPIS TREŚCI Wstęp 11 Rozdział I. Koncepcja wysiedlenia Ukraińców z Polski w kontekście

Bardziej szczegółowo

Karpacki Oddział Straży Granicznej

Karpacki Oddział Straży Granicznej Karpacki Oddział Straży Granicznej http://www.karpacki.strazgraniczna.pl/ko/komenda/kierownictwo/17388,kierownictwo.html 2019-10-26, 21:43 Kierownictwo Krystian Koziołek 16.05.2016 Komendant Karpackiego

Bardziej szczegółowo

ks. ppłk. Stanisław Zytkiewicz

ks. ppłk. Stanisław Zytkiewicz ks. ppłk. Stanisław Zytkiewicz Patron Gimnazjum w Boguchwale Wykonali: Joanna Kamińska Kamila Sapa Julia Ciura Karolina Telesz Bartłomiej Kozak Kim był Stanisław Żytkiewicz? Stanisław Żytkiewicz ur. 6

Bardziej szczegółowo

W związku z uroczystościami na cmentarzu w Przemyślu -Pikulicach zamieszczam pewną ekspertyzę.

W związku z uroczystościami na cmentarzu w Przemyślu -Pikulicach zamieszczam pewną ekspertyzę. W związku z uroczystościami na cmentarzu w Przemyślu -Pikulicach zamieszczam pewną ekspertyzę. WOJSKOWE CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ Nr... Dnia... 2012 r. 00 909 Warszawa ul. S. Banacha 2 tel./ fax:

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK WETERANÓW I REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI imienia 2 Armii Wojska Polskiego DRUGA ARMIA WOJSKA POLSKIEGO

ZWIĄZEK WETERANÓW I REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI imienia 2 Armii Wojska Polskiego DRUGA ARMIA WOJSKA POLSKIEGO ZWIĄZEK WETERANÓW I REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI imienia 2 Armii Wojska Polskiego DRUGA ARMIA WOJSKA POLSKIEGO WROCŁAW, 2016 KAROL ŚWIERCZEWSKI Karol Świerczewski urodził

Bardziej szczegółowo

Lista mieszkańców Gminy Rzgów poległych, pomordowanych, walczących, więzionych, represjonowanych, zaginionych w latach II wojny światowej

Lista mieszkańców Gminy Rzgów poległych, pomordowanych, walczących, więzionych, represjonowanych, zaginionych w latach II wojny światowej Lista mieszkańców Gminy Rzgów poległych, pomordowanych, walczących, więzionych, represjonowanych, zaginionych w latach II wojny światowej L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Data i miejsce śmierci

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny Kazimierz Bar MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH 1918 1939 1. Zarys organizacyjno-prawny W związku z dekretem Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z dnia 12 października

Bardziej szczegółowo

Punkt 12 W tym domu mieszkał i został aresztowany hm. Jan Bytnar ps. Rudy bohater Szarych Szeregów uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r.

Punkt 12 W tym domu mieszkał i został aresztowany hm. Jan Bytnar ps. Rudy bohater Szarych Szeregów uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r. Grupa I Punkt 23 Miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność Ojczyzny. W tym miejscu 2 sierpnia 1944 hitlerowcy rozstrzelali i spalili 40 Polaków. Tablica ta znajduje się na budynku parafii św.

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej Napaść na Polskę - wrzesień 1939 roku Strony 1/28 Galeria zdjęć Spalony polski samolot, efekt niemieckiego bombardowania. Żołnierze niemieccy obalają słup graniczny na granicy polsko-niemieckiej. Strony

Bardziej szczegółowo

Poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego

Poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego Poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego Źródło: http://poszukiwania.ipn.gov.pl/sz1/poszukiwania/rzeszow/15257,rzeszow.html Wygenerowano: Piątek, 2 września 2016, 12:42 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

Bolesław Formela ps. Romiński. Poseł na sejm II RP w latach

Bolesław Formela ps. Romiński. Poseł na sejm II RP w latach Bolesław Formela ps. Romiński Poseł na sejm II RP w latach 1935-38 Data i miejsce narodzin: - 02 XI 1903 Miłoszewo Data i miejsce śmierci - 24 IX 1944 Tłuczewo Ukończył Państwowe Gimnazjum Klasyczne im.

Bardziej szczegółowo

4 września 1939 (poniedziałe k)

4 września 1939 (poniedziałe k) Wojna obronna 1939 https://1wrzesnia39.pl/39p/kalendarium-1/8872,4-wrzesnia-1939-poniedzialek.html 2019-09-26, 13:11 4 września 1939 (poniedziałe k) Wydarzenia Mordy na ludności cywilnej Częstochowy i

Bardziej szczegółowo

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego Władysław Eugeniusz Sikorski ur. 20 maja 1881r. w Tuszowie Narodowym, zm. 4 lipca 1943r. na Gibraltarze, polski wojskowy i polityk, generał broni

Bardziej szczegółowo

ZBRODNIA W HRASTINIE. Czy wiesz, że. Zadanie do wykonania. Fotografia

ZBRODNIA W HRASTINIE. Czy wiesz, że. Zadanie do wykonania. Fotografia ZBRODNIA W HRASTINIE 24 kwietnia r., kilka dni przed końcem wojny, żołnierze wycofującej się jednostki SS złapali 43 niemieckich Sinti, którzy uciekli do Chorwacji i ukrywali się we wsi niedaleko Zagrzebia.

Bardziej szczegółowo

W życiu bywają rzeczy ważniejsze niż samo życie. Józef Piłsudski. https://www.youtube.com/watch?v=nyminujjyym

W życiu bywają rzeczy ważniejsze niż samo życie. Józef Piłsudski. https://www.youtube.com/watch?v=nyminujjyym W życiu bywają rzeczy ważniejsze niż samo życie. Józef Piłsudski https://www.youtube.com/watch?v=nyminujjyym po 20 latach niepodległości Polska po raz kolejny znalazła się nad przepaścią; we wrześniu 1939

Bardziej szczegółowo

Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen.

Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen. Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen. Sosnkowski wydaje rozkaz o rozpoczęciu przygotowań do

Bardziej szczegółowo

Zasadzka w Sólcy z 28 czerwca 1946 r. na milicjantów posterunku Milicji Obywatelskiej

Zasadzka w Sólcy z 28 czerwca 1946 r. na milicjantów posterunku Milicji Obywatelskiej Kontrowersje wokół napadu sotni UPA Burłaki Artur Brożyniak Kontrowersje wokół napadu sotni UPA Burłaki na milicjantów w Sólcy (28 czerwca 1946 r.) Zasadzka w Sólcy z 28 czerwca 1946 r. na milicjantów

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Jerzy Ciesielski OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ 1919 1920 W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Centralne Archiwum Wojskowe gromadzi i przechowuje w zasadzie tylko akta wytworzone przez

Bardziej szczegółowo

Znaczek Batalionów Chłopskich [ze zbiorów MHPRL w Warszawie] Oddział BCh w okolicach Opatowa, 1942 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]

Znaczek Batalionów Chłopskich [ze zbiorów MHPRL w Warszawie] Oddział BCh w okolicach Opatowa, 1942 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie] Akcje dywersyjne na Kielecczyźnie. Niszczenie transportów, wysadzanie linii kolejowych było jednym ze sposobów walki z okupantem, b.d.m. [ze zbiorów IPN] Akcje dywersyjne na Kielecczyźnie. Niszczenie transportów,

Bardziej szczegółowo

Martyrologia Wsi Polskich

Martyrologia Wsi Polskich Martyrologia Wsi Polskich Źródło: http://martyrologiawsipolskich.pl/mwp/wirtualne-mauzoleum/modul-iv-kresy-ii-rp/ziemie-wcielone-do-iii/fotogaleria/2506,zie mie-wcielone-do-iii-rzeszy-fotogaleria.html

Bardziej szczegółowo

ZASÓB AKTOWY ARCHIWUM WOJSK OCHRONY POGRANICZA Z LAT

ZASÓB AKTOWY ARCHIWUM WOJSK OCHRONY POGRANICZA Z LAT Adam Gnieciak ZASÓB AKTOWY ARCHIWUM WOJSK OCHRONY POGRANICZA Z LAT 1945 1948 W niedługim czasie po zakończeniu II wojny światowej, kiedy to siła zbrojna przechodziła na stopę pokojową, miał też miejsce

Bardziej szczegółowo

Fot 1. Por. Józef Dambek Fot 2. Por. Augustyn Wesphal Fot 3. Plut. pchor. Rudolf Bigus

Fot 1. Por. Józef Dambek Fot 2. Por. Augustyn Wesphal Fot 3. Plut. pchor. Rudolf Bigus Kamienica Królewska (gmina Sierakowice; powiat kartuski) W lipcu 1943 r., a być może wcześniej, bo już wiosną, miało tu miejsce spotkanie przedstawicieli TOW Gryf Pomorski, w której uczestniczyli (Józef

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI! SYRIA

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI! SYRIA SYRIA Podpisanie 31 maja 1974 r. porozumień genewskich o przerwaniu ognia pomiędzy Izraelem a Syrią zakończyło ważny etap wojny Jon Kippur. Zakończenie działań zbrojnych na froncie syryjskim otworzyło

Bardziej szczegółowo

74 -ta rocznica agresji sowieckiej na Polskę 17.09.1939 r.

74 -ta rocznica agresji sowieckiej na Polskę 17.09.1939 r. Nie o zemstę, lecz o prawdę i pamięć wołają Ofiary 74 -ta rocznica agresji sowieckiej na Polskę 17.09.1939 r. 70 -ta rocznica ludobójstwa na Kresach Wschodnich II RP Ostrowiec Świętokrzyski 17.09.2013

Bardziej szczegółowo

POWSTANIE WARSZAWSKIE

POWSTANIE WARSZAWSKIE POWSTANIE WARSZAWSKIE Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną w okupowanej przez Niemców Europie, zorganizowaną przez Armię Krajową w ramach akcji BURZA. Planowane na kilka dni, trwało ponad

Bardziej szczegółowo

Gen. August Emil Fieldorf Nil

Gen. August Emil Fieldorf Nil Gen. August Emil Fieldorf Nil Żołnierz I Brygady Legionów. Uczestnik wojen 1920 i 1939. Dowódca 51 Pułku Piechoty. Szef Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej. Wydał rozkaz zastrzelenia kata

Bardziej szczegółowo

Kto jest kim w filmie Kurier

Kto jest kim w filmie Kurier Fot. Bartosz Mroziński Kto jest kim w filmie Kurier Historyczne postaci drugoplanowe Opracowanie: Rafał Brodacki, Paweł Brudek, Katarzyna Utracka, Michał Wójciuk, Andrzej Zawistowski Kto jest kim w filmie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 grudnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 grudnia 2003 r. Dz.U.04.5.35 2008-11-22 zm. Dz.U.2008.199.1230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie organów prowadzących ewidencję żołnierzy, którzy polegli, zmarli lub zostali

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej

Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Źródło: http://ipn.jskinternet.pl/bip/rejestry-ewidencje-arc/kategorie/18,akta-wojskowych-organow-bezpieczenstwa-panstwa-u zyczone-przez-centralne-archiwum.html

Bardziej szczegółowo

Urodzony w 1918 r. Walczył jako ochotnik w kampanii wrześniowej i brał udział w walkach we Francji w 1940 r., a po ich zakończeniu został ewakuowany

Urodzony w 1918 r. Walczył jako ochotnik w kampanii wrześniowej i brał udział w walkach we Francji w 1940 r., a po ich zakończeniu został ewakuowany Urodzony w 1918 r. Walczył jako ochotnik w kampanii wrześniowej i brał udział w walkach we Francji w 1940 r., a po ich zakończeniu został ewakuowany do Wielkiej Brytanii. W 1943 r. przerzucono go do Polski

Bardziej szczegółowo

Leon Popek, Wołyńskie ekshumacje w latach

Leon Popek, Wołyńskie ekshumacje w latach Zbrodnia Wołyńska http://zbrodniawolynska.pl/zw1/czytelnia/polecamy/214,leon-popek-wolynskie-ekshumacje-w-latach-19922015.ht ml 2019-01-05, 02:24 Leon Popek, Wołyńskie ekshumacje w latach 1992 2015 Od

Bardziej szczegółowo

Gdynia uczciła pamięć ofiar zbrodni katyńskiej

Gdynia uczciła pamięć ofiar zbrodni katyńskiej Gdynia uczciła pamięć ofiar zbrodni katyńskiej Wiosną 1940 roku, decyzją władz ZSRR, rozstrzelano około 22 tysięcy polskich obywateli przetrzymywanych w obozach i więzieniach na terenie Związku Sowieckiego.

Bardziej szczegółowo

Niezwyciężeni

Niezwyciężeni Niezwyciężeni 1918-2018 https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/aktualnosci/59152,rejestracja-do-ii-edycji-konkursu.html 2019-06-19, 20:44 Rejestracja do II edycji konkursu Zapraszamy do wzięcia udziału

Bardziej szczegółowo

1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy Zbigniew Herbert

1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy Zbigniew Herbert 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy Zbigniew Herbert Żołnierze Wyklęci żołnierze antykomunistycznego Podziemia stawiających opór

Bardziej szczegółowo

Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienie o żołnierzu 23 Pułku Piechoty im. płk. Leopolda Lisa- Kuli

Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienie o żołnierzu 23 Pułku Piechoty im. płk. Leopolda Lisa- Kuli Nasze życie jest jak wielkie jezioro wolno wypełniające się strumieniem lat. W miarę, jak woda się podnosi, ślady przeszłości znikają pod nią jeden za drugim. Ale wspomnienia zawsze będą wychylać głowę,

Bardziej szczegółowo

Nazywam się. Dziś opowiem Wam niespełna osiemnastoletnim życiu.

Nazywam się. Dziś opowiem Wam niespełna osiemnastoletnim życiu. ZS w Gołąbkach 1 Nazywam się Dziś opowiem Wam niespełna osiemnastoletnim życiu. 2 ZS w Gołąbkach 3 Urodziłam się 3 września 1928 roku w Guszczewinie na Podlasiu w domu leśnika Wacława Siedzika i Eugenii

Bardziej szczegółowo

Dziennik bojowy 14. Pułku Strzeleckiego 72. Dywizji Strzeleckiej

Dziennik bojowy 14. Pułku Strzeleckiego 72. Dywizji Strzeleckiej UWAGA! Zachowano oryginalną stylistykę z dziennika bojowego. Źródło: Pamięć Narodu. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej. Tłumaczenie: Maciej Krzysik Nysa 1945-2015. Dziennik bojowy 14. Pułku Strzeleckiego

Bardziej szczegółowo

Powstanie Warszawskie. Anna Strus 6a

Powstanie Warszawskie. Anna Strus 6a Powstanie Warszawskie Anna Strus 6a Powstanie Warszawskie rozpoczęte 1 sierpnia 1944 roku wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach

Bardziej szczegółowo

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert IDEA Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego służy pogłębieniu refleksji nad polskim doświadczeniem konfrontacji z dwoma totalitaryzmami nazistowskim i komunistycznym. Został powołany

Bardziej szczegółowo

ppłk Łukasz Ciepliński ( ). Data jego śmierci uznana została z datę obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

ppłk Łukasz Ciepliński ( ). Data jego śmierci uznana została z datę obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. ppłk Łukasz Ciepliński (1913 1951). Data jego śmierci uznana została z datę obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Franciszek Niepokólczycki ur. 1900 r. Pułkownik Wojska Polskiego, żołnierz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1782/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 12 grudnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 1782/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 12 grudnia 2003 r. ZARZĄDZENIE NR 1782/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 12 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie budowy pomnika upamiętniającego 60 rocznicę masowej rzezi

Bardziej szczegółowo

Tradycje administracji wojskowej w Tarnowie sięgają pierwszych dni odzyskania niepodległości. W dniu 28 października 1918 roku Polska Komisja

Tradycje administracji wojskowej w Tarnowie sięgają pierwszych dni odzyskania niepodległości. W dniu 28 października 1918 roku Polska Komisja Tradycje RYS HISTORYCZNY WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W TARNOWIE Tradycje administracji wojskowej w Tarnowie sięgają pierwszych dni odzyskania niepodległości. W dniu 28 października 1918 roku Polska Komisja

Bardziej szczegółowo

Pacyfikacja Michniowa

Pacyfikacja Michniowa Martyrologia wsi polskich (nowy) http://martyrologiawsipolskich.pl/mws/mauzoleum-w-michniowie/pacyfikacja-michniowa/5370 7,Pacyfikacja-Michniowa.html 2018-12-25, 21:54 Strona główna Pacyfikacja Michniowa

Bardziej szczegółowo

html , 08:36

html , 08:36 Martyrologia wsi polskich (nowy) http://martyrologiawsipolskich.pl/mws/zbiory/multimedia/galeria-zdjec/54280,wies-kielecka-1 939-1945.html 2019-01-24, 08:36 Strona główna Galeria zdjęć Wieś kielecka 1939-1945

Bardziej szczegółowo

Partyzanci oddziału ROAK-WiN Tadeusza Bednarskiego Orła, od lewej Orzeł,N.N., Czesław Fundowicz Długi.

Partyzanci oddziału ROAK-WiN Tadeusza Bednarskiego Orła, od lewej Orzeł,N.N., Czesław Fundowicz Długi. Partyzanci oddziału ROAK-WiN Tadeusza Bednarskiego Orła, od lewej Orzeł,N.N., Czesław Fundowicz Długi. Bednarski Tadeusz pseudonim Orzeł (ur. 10 grudnia 1924 roku w Garbatce) dowódca nielegalnej organizacji

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

Oddali hołd pomordowanym na Brusie

Oddali hołd pomordowanym na Brusie 28-06-19 1/5 12.10.2018 13:54 Andrzej Janecki / BPKSiT kategoria: Sto lat niepodległości Tożsamość i tradycja Przed obeliskiem upamiętniającym ofiary represji niemieckich i komunistycznych na Brusie spotkali

Bardziej szczegółowo

Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN

Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Źródło: http://pamiec.pl/pa/kalendarium-1/14061,2-sierpnia-1940-roku-sformowano-slynny-polski-dywizjon-mysliwski-303-sluzacy-w -n.html Wygenerowano: Piątek, 2 września

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr VIII/43/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 9 kwietnia 2015r.

Uchwała nr VIII/43/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 9 kwietnia 2015r. Uchwała nr VIII/43/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany nazwy placu w mieście Czempiniu. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

26 Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Władysława IV

26 Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Władysława IV 26 Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Władysława IV Początki 26. pułku artylerii lekkiej sięgają utworzenia tego pułku, jako 26. pułku artylerii polowej w którego składzie były trzy baterie artyleryjskie

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA PRZESZŁOŚĆ. Ukraińcy i Polacy jako ofiary terroru komunistycznego

WSPÓLNA PRZESZŁOŚĆ. Ukraińcy i Polacy jako ofiary terroru komunistycznego KONFERENCJA NAUKOWO-PRAKTYCZNA w 75 rocznicę Zbrodni Katyńskiej WSPÓLNA PRZESZŁOŚĆ. Ukraińcy i Polacy jako ofiary terroru komunistycznego P R O G R A M Kijów, 25 marca 2015 roku 1 ORGANIZATORZY KONFERENCJI:

Bardziej szczegółowo

PO M N IK I ŚW IA D K A M I H ISTO R II

PO M N IK I ŚW IA D K A M I H ISTO R II PO M N IK I ŚW IA D K A M I H ISTO R II Krężnica Jara, jak tysiące innych miejscowości, ma swoje dowody tragicznej historii. Do nich należą krzyże, pomniki i groby poległych w walce o wolność Ojczyzny.

Bardziej szczegółowo

LEKCJA HISTORII NAJNOWSZEJ - 1 marca 2018 r.

LEKCJA HISTORII NAJNOWSZEJ - 1 marca 2018 r. LEKCJA HISTORII NAJNOWSZEJ - 1 marca 2018 r. LEKCJA HISTORII NAJNOWSZEJ - 1 marca 2018 r. ŻOŁNIERZE WYKLĘCI określenie żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, stawiających opór próbie

Bardziej szczegółowo

Pamiętamy! 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Pamiętamy! 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych Pamiętamy! 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1531/2017 Burmistrza Krotoszyna z dnia 20 grudnia 2017 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 99 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Drużyna Gryfa z Zespołu Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie w Pomorskiej Lidze Historycznej.

Drużyna Gryfa z Zespołu Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie w Pomorskiej Lidze Historycznej. Drużyna Gryfa z Zespołu Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie w Pomorskiej Lidze Historycznej. Na zdjęciu pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego oraz opiekun i uczniowie z ZS nr 4 Czym jest Pomorska

Bardziej szczegółowo

Monte Cassino to szczyt wysokości 516m położony w skalistych masywach górskich środkowych Włoch, panujący nad doliną Liri i drogą Neapol-Rzym, na

Monte Cassino to szczyt wysokości 516m położony w skalistych masywach górskich środkowych Włoch, panujący nad doliną Liri i drogą Neapol-Rzym, na MONTE CASSINO 1944 Monte Cassino to szczyt wysokości 516m położony w skalistych masywach górskich środkowych Włoch, panujący nad doliną Liri i drogą Neapol-Rzym, na którym wznosi się stare Opactwo Benedyktynów.

Bardziej szczegółowo

BOHATEROWIE NIEPODLEGŁEJ POLSKI NA ZIEMI SIERPECKIEJ. Bracia Henryk, Edward i Felicjan Tułodzieccy

BOHATEROWIE NIEPODLEGŁEJ POLSKI NA ZIEMI SIERPECKIEJ. Bracia Henryk, Edward i Felicjan Tułodzieccy BOHATEROWIE NIEPODLEGŁEJ POLSKI NA ZIEMI SIERPECKIEJ Bracia Henryk, Edward i Felicjan Tułodzieccy W panteonie zasłużonych sierpczan poczesne miejsce zajmuje niezwykłe rodzeństwo - bracia Tułodzieccy. Rodzeństwa

Bardziej szczegółowo

Zamość Rotunda Muzeum Martyrologii Zamojszczyzny

Zamość Rotunda Muzeum Martyrologii Zamojszczyzny Zamość Historia Miejsce upamiętnienia zbrodni niemieckich w dawnej działobitni twierdzy zamojskiej, zwanej Rotundą, przy ul. Męczenników Rotundy [na lewo za Bramą Szczebrzeską [ul. Szczebrzeska]. Po kampanii

Bardziej szczegółowo

Tradycje. 1. Historia administracji wojskowej w Rzeszowie w latach

Tradycje. 1. Historia administracji wojskowej w Rzeszowie w latach Tradycje 1. Historia administracji wojskowej w Rzeszowie w latach 1918 1975 Tradycje administracji wojskowej w Rzeszowie sięgają początku naszej niepodległości. 20 listopada 1918 roku z rozkazu gen. Stanisława

Bardziej szczegółowo

1. Meldunek w sprawie sytuacji ukraiñskiej z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej z 18 VII 1942 r. dotycz¹cy sytuacji wewnêtrznej na Wo³yniu z

1. Meldunek w sprawie sytuacji ukraiñskiej z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej z 18 VII 1942 r. dotycz¹cy sytuacji wewnêtrznej na Wo³yniu z 1. Meldunek w sprawie sytuacji ukraiñskiej z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej z 18 VII 1942 r. dotycz¹cy sytuacji wewnêtrznej na Wo³yniu z charakterystyk¹ t³a ogólnego wypadków 2. Opracowanie GroŸba

Bardziej szczegółowo

Cześć ich pamięci! Rocznica spalenia więźniów Radogoszcza i zakończenia okupacji niemieckiej w Łodzi

Cześć ich pamięci! Rocznica spalenia więźniów Radogoszcza i zakończenia okupacji niemieckiej w Łodzi 23-06-19 1/6 więźniów Radogoszcza i zakończenia okupacji niemieckiej w Łodzi 19.01.2018 19:22 Andrzej Janecki / BPKSiT kategoria: Tożsamość i tradycja Łodzianie wspomnieli tragiczne wydarzenia, które rozegrały

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO ( r.) 1. Zarys organizacyjny

ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO ( r.) 1. Zarys organizacyjny Jan Szostak ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO (6.10. 15.11.1944 r.) 1. Zarys organizacyjny Plan rozbudowy Wojska Polskiego nakreślony w preliminarzu wydatków na utrzymanie wojska w okresie od 1 września

Bardziej szczegółowo

Artur Brożyniak Andrzej Zapałowski (Przemyśl) ZARYS DZIAŁALNOŚCI POSTERUNKU MILICJI OBYWATELSKIEJ W KRZYWCZY W LATACH

Artur Brożyniak Andrzej Zapałowski (Przemyśl) ZARYS DZIAŁALNOŚCI POSTERUNKU MILICJI OBYWATELSKIEJ W KRZYWCZY W LATACH Przemyskie Zapiski Historyczne R. XVIII:2010-2011 Artur Brożyniak Andrzej Zapałowski (Przemyśl) ZARYS DZIAŁALNOŚCI POSTERUNKU MILICJI OBYWATELSKIEJ W KRZYWCZY W LATACH 1944 1947 Powstanie i funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I TRADYCJE. Zgodnie z Decyzją Nr 154/MON Ministra Obrony Narodowejz dnia 19 listopada 2018 r. Pułk przejął:

HISTORIA I TRADYCJE. Zgodnie z Decyzją Nr 154/MON Ministra Obrony Narodowejz dnia 19 listopada 2018 r. Pułk przejął: HISTORIA HISTORIA I TRADYCJE Na podstawie Decyzji Nr Z- 2 /Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 stycznia 2017 r. oraz Decyzji Nr Z-17/Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

LEKCJA HISTORII NAJNOWSZEJ - 1 marca 2019 r.

LEKCJA HISTORII NAJNOWSZEJ - 1 marca 2019 r. LEKCJA HISTORII NAJNOWSZEJ - 1 marca 2019 r. LEKCJA HISTORII NAJNOWSZEJ - 1 marca 2019 r. ŻOŁNIERZE WYKLĘCI określenie żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, stawiających opór próbie

Bardziej szczegółowo

Śledztwo w sprawie zabójstwa w dniach 1-3 marca 1945 r. w Pawłokomie ponad 368 obywateli narodowości ukraińskiej przez polskie oddziały partyzanckie.

Śledztwo w sprawie zabójstwa w dniach 1-3 marca 1945 r. w Pawłokomie ponad 368 obywateli narodowości ukraińskiej przez polskie oddziały partyzanckie. Zbrodnia Wołyńska Źródło: http://www.zbrodniawolynska.pl/zw1/sledztwa/158,sledztwo-w-sprawie-zabojstwa-w-dniach-1-3-marca-1945-r-w-p awlokomie-ponad-368-ob.html Wygenerowano: Czwartek, 19 stycznia 2017,

Bardziej szczegółowo

Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Nadbużański Oddział Straży Granicznej Nadbużański Oddział Straży Granicznej http://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/aktualnosci/30113,nadanie-imienia-placowce-strazy-granicznej-w- Bialej-Podlaskiej.html 2019-04-18, 09:36 Dariusz Sienicki

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 3 kwietnia 1996 r. III AZP 37/95

Uchwała z dnia 3 kwietnia 1996 r. III AZP 37/95 Uchwała z dnia 3 kwietnia 1996 r. III AZP 37/95 Przewodniczący SSN: Jerzy Kwaśniewski, Sędziowie SN: Adam Józefowicz (sprawozdawca), Andrzej Kijowski, Janusz Łętowski, Andrzej Wróbel, Sąd Najwyższy, z

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNYCH W 2018 ROKU

WYKAZ UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNYCH W 2018 ROKU WYKAZ UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNYCH W 2018 ROKU L.p Główny Uroczystość Termin Organizator/rzy 1. 73. rocznica rozstrzelania 56 żołnierzy Armii Krajowej 19 stycznia Prezydent M. Kalisza Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

XVII Szkolny Konkurs Historyczny pn: Józef Piłsudski człowiek czynu i legendy ( szkoły ponadgimnazjalne)

XVII Szkolny Konkurs Historyczny pn: Józef Piłsudski człowiek czynu i legendy ( szkoły ponadgimnazjalne) /imię i nazwisko/ /szkoła/ /suma pkt/. /podpis/ XVII Szkolny Konkurs Historyczny pn: Józef Piłsudski człowiek czynu i legendy ( szkoły ponadgimnazjalne) WITAMY CIĘ! 1. Przed przystąpieniem do udzielenia

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 * * *

ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 * * * Czesław Tokarz ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 W kwietniu 1943 r. działający na terenie Związku Radzieckiego Związek Patriotów Polskich wszczął, uwieńczone powodzeniem,

Bardziej szczegółowo

2014 rok Rok Pamięci Narodowej

2014 rok Rok Pamięci Narodowej 2014 rok Rok Pamięci Narodowej I. 100 rocznica wybuchu I wojny światowej I wojna światowa konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytania, Francją,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2014 roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2014 roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2014 roku Załącznik do Zarządzenia Nr1553/2013 Burmistrza Krotoszyna z dnia10 grudnia 2013 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 95 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Pacyfikacja KWK Wujek

Pacyfikacja KWK Wujek 13grudnia81.pl Źródło: http://www.13grudnia81.pl/sw/polecamy/16607,pacyfikacja-kwk-wujek.html Wygenerowano: Sobota, 4 lutego 2017, 07:15 Pacyfikacja KWK Wujek Po wprowadzeniu stanu wojennego niektóre kopalnie

Bardziej szczegółowo

Zabytkowy Aron ha-kodesz w synagodze w Szczekocinach, b.d. [ze zbiorów AP w Kielcach].

Zabytkowy Aron ha-kodesz w synagodze w Szczekocinach, b.d. [ze zbiorów AP w Kielcach]. Zabytkowy Aron ha-kodesz w synagodze w Szczekocinach, b.d. [ze zbiorów AP w Kielcach]. Chłopcy pochodzenia żydowskiego w Szydłowcu, b.d. [ze zbiorów IPN]. Mężczyzna ubrany w żydowski strój modlitewny,

Bardziej szczegółowo

Muzeum Polskich Formacji Granicznych

Muzeum Polskich Formacji Granicznych Muzeum Polskich Formacji Granicznych http://muzeumsg.strazgraniczna.pl/muz/formacje-ochrony-granic/biografie/1945-1990/kadra-1945-1990/tadeusz-j armolinski/9745,tadeusz-jarmolinski.html 2019-09-16, 17:37

Bardziej szczegółowo