Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2015 r."

Transkrypt

1 Urząd Statystyczny w Szczecinie OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2016 Notatka prezentuje wyniki badania prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu KT-1 (sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego) w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Badanie obejmowało turystyczne obiekty zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania, które posiadały 10 i więcej miejsc noclegowych. Wyróżniono 18 rodzajów turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania (4 rodzaje obiektów hotelowych i 14 obiektów pozostałych) oraz 2 rodzaje obiektów indywidualnego zakwaterowania (pokoje gościnne i kwatery agroturystyczne). *** Województwo zachodniopomorskie położone jest w północno-zachodniej części Polski, od zachodu graniczy z Niemcami, a przez Bałtyk z Danią i Szwecją. Charakterystyczne dla tego terenu są liczne krainy pojezierne z bogatą fauną i florą, czystymi wodami oraz 185-kilometrowym pasem wybrzeża Bałtyku, pagórkowate moreny, jeziora, torfowiska oraz sieć rzek. Obszar nadmorski jest w zasięgu specyficznego mikroklimatu, który w powiązaniu ze zdrowotnymi właściwościami wody morskiej oraz obecnością źródeł wód wgłębnych i złóż surowców leczniczych sprzyja rozwojowi funkcji sanatoryjnej i uzdrowiskowej. Wody mineralne eksploatowane na terenie województwa stanowią podstawę funkcjonowania uzdrowisk w Świnoujściu, Kamieniu Pomorskim, Kołobrzegu i Połczynie Zdroju. Główne typy związków leczniczych tu występujące to solanki i torfy borowinowe. Ponadto w rejonie Pyrzyc i Stargardu Szczecińskiego wykorzystuje się także występowanie wód geotermalnych. Duże znaczenie dla turystyki ma również pas pojezierzy. Na obszarze województwa znajduje się ponad 1600 jezior o powierzchni powyżej 1 ha zgromadzonych głównie na pojezierzach: Drawskim, Wałeckim, Myśliborskim i Wełtyńskim. Pozostały obszar to teren leżący pomiędzy pasem nadmorskim a obszarem pojezierzy, licznie pokryty lasami. Są one częściowo udostępniane turystom poprzez system szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych i dydaktycznych. Jednocześnie tworzone są na tych terenach miejsca biwakowe, parkingi i miejsca postojowe pojazdów. Obszary leśne na terenie województwa w 2014 r. zajmowały powierzchnię 811,9 tys. ha, co stanowiło 35,5% ogólnej powierzchni (w powiecie wałeckim lesistość przekroczyła 50%). Dla zachowania najcenniejszych walorów przyrodniczych na terenie województwa powołano liczne formy ochrony przyrody różniące się od siebie statusem. Wśród nich można wymienić m.in. Woliński Park Narodowy, 116 rezerwatów przyrody, 2926 pomników przyrody, 5 parków krajobrazowych. Łączna powierzchnia obszarów chronionych w 2014 r. wyniosła 493,9 tys. ha, co stanowiło 21,6% ogólnej powierzchni województwa.

2 2 Urząd Statystyczny w Szczecinie opracowanie sygnalne Potencjał kulturowy tworzą również liczne miejsca i obiekty zabytkowe, muzea dysponujące zbiorami o szczególnym znaczeniu lub świadczącymi o unikatowej historii oraz coroczny bogaty program wydarzeń i imprez kulturalnych, a wśród nich: Wielka Gala Tenorów, Festiwal Słowian i Wikingów, Ińskie Lato Filmowe, Festiwal Gwiazd Sportu, Międzynarodowy Festiwal Ogni Sztucznych Pyromagic&Music Wave. Największym miastem i stolicą województwa jest Szczecin, znany z wielu unikatowych gatunków drzew niespotykanych w innych regionach kraju oraz cennych zabytków architektury. Znajduje się tu m.in. kino Pionier najstarsze nieprzerwanie działające kino na świecie, potwierdzone certyfikatem wystawionym przez Guinness World Records. Istotnym czynnikiem korzystnie wpływającym na rozwój turystyczny jest rozwinięta sieć komunikacyjna. W 2014 r. na 100 km 2 powierzchni ogólnej przypadało 60,2 km dróg publicznych o twardej nawierzchni oraz 5,2 km linii kolejowych eksploatowanych. Wśród innych form transportu można wymienić transport morski, samolotowy, turystyczne środki transportu w regionie. Źródło: na podstawie Audytu Turystycznego Województwa Zachodniopomorskiego opracowanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, 2013 r.; Ochrona środowiska 2015, GUS. TURYSTYCZNE OBIEKTY NOCLEGOWE W województwie zachodniopomorskim według stanu na 31 VII 2015 r. działały 1299 turystyczne obiekty noclegowe, z których 253 to obiekty hotelowe, a 1046 pozostałe obiekty. Liczba turystycznych obiektów noclegowych (w porównaniu ze stanem w końcu lipca 2014 r.) zmniejszyła się o 23. W ciągu roku zrezygnowano z prowadzenia działalności w 30 pozostałych obiektach, a rozpoczęto w 7 obiektach hotelowych. Najwięcej zlikwidowano ośrodków wczasowych (13), obiektów typu pokoje gościnne (10) i innych obiektów hotelowych (6). Z ewidencji ubyły również m. in. 4 pola biwakowe, 3 zespoły domków turystycznych, 2 ośrodki kolonijne, 1 ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy i 1 schronisko młodzieżowe. Baza noclegowa zwiększyła się natomiast o 11 hoteli, 3 kempingi, 2 pensjonaty, 2 szkolne schroniska młodzieżowe i 1 kwaterę agroturystyczną. W obiektach turystycznych województwa zachodniopomorskiego na przyjęcie gości przygotowano 120,6 tys. miejsc noclegowych, tj. o 0,8% mniej niż w końcu lipca 2014 r. W pozostałych obiektach liczba miejsc noclegowych zmniejszyła się o 2,5%, a w obiektach hotelowych wzrosła o 6,4%. W ciągu roku najwięcej miejsc noclegowych ubyło w ośrodkach wczasowych (1685), ośrodkach kolonijnych (665), zespołach domków turystycznych (390) i polach biwakowych (270). Natomiast przybyło m.in miejsc w hotelach, 319 w zakładach uzdrowiskowych, 195 w innych obiektach hotelowych i 154 w pokojach gościnnych. Liczną grupę turystycznych obiektów noclegowych stanowiły pokoje gościnne (379 wobec 389 przed rokiem) oraz ośrodki wczasowe (309 wobec 322), w dyspozycji których pozostawało odpowiednio 7,4% i 37,1% miejsc noclegowych (wobec 7,2% i 38,1% przed rokiem). Znaczną część bazy turystycznej województwa stanowiły także hotele (124 wobec 113) i inne obiekty hotelowe (87 wobec 93). Największą liczbą miejsc, po ośrodkach wczasowych, dysponowały hotele (13,6% wobec 12,4% przed rokiem) oraz zakłady uzdrowiskowe (8,4% wobec 8,0%).

3 Urząd Statystyczny w Szczecinie opracowanie sygnalne 3 Wykres 1. Turystyczne obiekty noclegowe według rodzajów obiektów w 2015 r. Stan w dniu 31 VII Wykres 2. Miejsca noclegowe według rodzajów obiektów w 2015 r. Stan w dniu 31 VII 29,2% 2,7 % 4,4% 3,3% 2,2% 5,6% 2,2% 0,8% 9,5% 2,8% 3,5% 6,7% 1,8% 23,8% 1,5% Hotele 4,3% 0,6% Pensjonaty 0,5% Inne obiekty hotelowe Schroniska (łącznie z młodzieżowymi i szkolnymi młodzieżowymi) Ośrodki wczasowe Ośrodki kolonijne 7,4% 8,4% 3,4% 13,6% 1,2% 5,2 % 1,5% Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe 4,4% Zespoły domków turystycznych 3,6% Kempingi 5,5% Pola biwakowe 37,1% Zakłady uzdrowiskowe 3,3% Pokoje gościnne Kwatery agroturystyczne Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe Inne obiektya a Motele, domy wycieczkowe, domy pracy twórczej, hostele. W porównaniu ze stanem w końcu lipca 2014 r. liczba całorocznych miejsc noclegowych zwiększyła się o 340 (tj. o 0,7%) i wyniosła 52,0 tys. Miejsca noclegowe dostępne dla turystów przez cały rok stanowiły 43,1% wszystkich miejsc w turystycznych obiektach noclegowych (przed rokiem odpowiednio 42,5%). Na 1 turystyczny obiekt przypadały średnio 93 miejsca noclegowe, tj. o 1 więcej niż w końcu lipca 2014 r. (w obiektach hotelowych 96, a w pozostałych obiektach 92 miejsca). W końcu lipca 2015 r. na terenie województwa znajdowały się 3 hotele oznaczone najwyższą 5-gwiazdkową kategorią, w których miejsca noclegowe stanowiły 8,5% wszystkich miejsc noclegowych w hotelach. Najwięcej miejsc noclegowych koncentrowało się w 54 hotelach 3-gwiazdkowej klasy (37,0%) oraz 22 hotelach oznaczonych 4-gwiazdkową kategorią (32,0%). Wykres 3. Obiekty hotelowe według kategorii w 2015 r. Stan w dniu 31 VII 2,4% Hotele 17,7% 43,6% 20,2% 5,6% 10,5% Motele 40,0% 40,0% 20,0% 5,4% Pensjonaty 18,9% 24,3% 10,8% 40,6% Kategorie: ***** **** *** ** * w trakcie kategoryzacji W końcu lipca 2015 r. na jeden obiekt hotelowy przypadało średnio 45 pokoi, w tym w hotelach 66, w innych obiektach hotelowych 29, a w motelach i pensjonatach po 18. Prawie wszystkie pokoje (96,6%) wyposażone były we własną łazienkę i WC. Pełne udogodnienia higieniczno-sanitarne posiadały tylko motele i pensjonaty.

4 4 Urząd Statystyczny w Szczecinie opracowanie sygnalne PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Atrakcyjność zachodniopomorskiej bazy noclegowej podnosi 799 placówek gastronomicznych zlokalizowanych na terenie turystycznych obiektów noclegowych. Według stanu na koniec lipca 2015 r. dostępnych było: 273 stołówki, 261 barów i kawiarni, 219 restauracji i 46 punktów gastronomicznych (np. smażalni, pijalni, lodziarni czy bufetów). W ciągu roku przybyło 30 restauracji, 9 barów i kawiarni oraz 6 punktów gastronomicznych. Liczba stołówek zmniejszyła się o 3. Większość restauracji (174, tj. 79,5%) zlokalizowana była w obiektach hotelowych, w tym 117 (53,4%) w hotelach. Co trzeci bar lub kawiarnia znajdowały się również w hotelu, a ponad co czwarty w ośrodku wczasowym. Przeszło połowa notowanych stołówek (53,1%) mieściła się na terenie ośrodków wczasowych, tak jak 28,3% punktów gastronomicznych. Wykres 4. Placówki gastronomiczne w wybranych turystycznych obiektach noclegowych w 2015 r. Stan w dniu 31 VII Punkty gastronomiczne 10,9% 17,4% 28,3% 6,5% 8,7% 28,2% 2,6% 5,1% Stołówki 5,5% 53,1 % 8,4% 10,6% 14,7% Bary (w tym kawiarnie) Restauracje 0,4% 35,2% 9,2% 26,8% 6,5% 9,6% 12,3% 53,4% 19,6% 4,1% 6,9% 2,7% 13,3% Hotele Inne obiekty hotelowe Ośrodki wczasowe Ośrodki kolonijne Ośrodki szkoleniowo- -wypoczynkowe Zakłady uzdrowiskowe Pozostałe WYKORZYSTANIE TURYSTYCZNYCH OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH W 2015 r. z obiektów turystycznej bazy noclegowej skorzystało 2377,2 tys. osób, tj. o 129,5 tys. (o 5,8%) więcej niż przed rokiem. Wzrosła liczba korzystających z noclegów w obiektach hotelowych o 7,0% do 1221,2 tys. osób, w tym w motelach o 22,5%, hotelach o 7,4% i innych obiektach hotelowych o 5,9%. Zmniejszyła się liczba turystów korzystających z pensjonatów (o 2,9%). W obiektach hotelowych w 2015 r. wynajęto łącznie 2175,0 tys. pokoi, tj. o 8,7% więcej niż przed rokiem, z czego 78,2% w hotelach, głównie o standardzie 4- i 3-gwiazdkowym (40,0% i 34,5%). Blisko połowa gości wynajmujących pokoje w obiektach hotelowych to turyści zagraniczni (48,9% wobec 49,6% w 2014 r.). Nieco mniejszą popularnością niż obiekty hotelowe cieszyły się pozostałe obiekty, z których skorzystało 1156,0 tys. turystów (48,6%,wobec 49,2% przed rokiem). W 2015 r. liczba turystów korzystających z noclegów w tych obiektach wzrosła w skali roku o 49,7 tys. (o 4,5%), w tym największy wzrost (o 65,0% ) odnotowano wśród korzystających z kwater agroturystycznych. Mniej turystów niż przed rokiem skorzystało z noclegów w ośrodkach kolonijnych (o 21,5%), ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych (o 5,1%) i schroniskach, łącznie z młodzieżowymi i szkolnymi młodzieżowymi (o 1,2%). Warto zauważyć, że 41,0% turystów korzystających z noclegów w województwie zachodniopomorskim korzystało z noclegów w hotelach, a co piąty turysta nocował w ośrodku wczasowym (20,8%).

5 Urząd Statystyczny w Szczecinie opracowanie sygnalne 5 Wykres 5. Turyści korzystający z turystycznych obiektów noclegowych tys Turyści ogółem w tym zagraniczni W 2015 r. turystom udzielono 12330,1 tys. noclegów, tj. o 410,7 tys. (o 3,4%) więcej niż w 2014 r. Podobnie jak przed rokiem, dominowały noclegi udzielone w ośrodkach wczasowych (29,7%), hotelach (23,9%) i zakładach uzdrowiskowych (20,8%). Średni czas pobytu turysty w turystycznych obiektach noclegowych uległ skróceniu z 5,3 dni w 2014 r. do 5,2 dni w 2015 r. Wykres 6. Średni czas pobytu turystów w turystycznych obiektach noclegowych w 2015 r. OGÓŁEM Hotele Motele Pensjonaty Inne obiekty hotelowe Schroniskaa Ośrodki wczasowe Ośrodki kolonijne Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe Zespoły domków turystycznych Kempingi Pola biwakowe Zakłady uzdrowiskowe Pokoje gościnne Kwatery agroturystyczne Inne obiektyb Pozostałe niesklasyfikowane dni Turyści ogółem Turyści zagraniczni a Łącznie z młodzieżowymi i szkolnymi młodzieżowymi. b Domy wycieczkowe, domy pracy twórczej, hostele.

6 6 Urząd Statystyczny w Szczecinie opracowanie sygnalne Liczba udzielonych noclegów w obiektach hotelowych wzrosła w skali roku o 8,6% do 3856,5 tys., w tym w motelach (o 23,3%), w hotelach (o 10,1%), w innych obiektach hotelowych (o 7,9%). W pensjonatach udzielono o 20,5% mniej noclegów niż przed rokiem. Średnia długość pobytu gości w obiektach hotelowych wyniosła 3,2 dni (wobec 3,1 dni w 2014 r.). W pozostałych obiektach liczba udzielonych noclegów wzrosła w skali roku o 1,3% do 8473,6 tys., przy czym największy wzrost dotyczył kwater agroturystycznych (o 34,2%). W porównaniu do poprzedniego roku zmniejszyła się liczba udzielonych noclegów m. in. w ośrodkach kolonijnych (o 15,6%), ośrodkach szkoleniowo- -wypoczynkowych (o 9,9%), schroniskach (o 2,3%), polach biwakowych (o 1,1%). Średnia długość pobytu turystów w pozostałych obiektach w 2015 r. wyniosła 7,3 dni (wobec 7,6 dni przed rokiem), w tym w zakładach uzdrowiskowych, gdzie goście przebywali najdłużej 12,1 (wobec 12,4 dni w 2014 r.). Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych wyraża się stopniem wykorzystania miejsc noclegowych i stopniem wykorzystania pokoi w obiektach hotelowych (tj. procentowym udziałem liczby udzielonych noclegów do nominalnej liczby miejsc noclegowych oraz wynajętych pokoi do nominalnej liczby pokoi w obiektach hotelowych). W 2015 r. stopień wykorzystania miejsc noclegowych w obiektach noclegowych ogółem wzrósł w skali roku o 1,8 p. proc. do 48,3%. Najwyższy stopień wykorzystania miejsc noclegowych odnotowano w hostelach (78,4% wobec 67,3% w 2014 r.) i zakładach uzdrowiskowych (73,6% wobec 73,4% przed rokiem). Wśród obiektów o najniższym stopniu wykorzystania miejsc noclegowych w 2015 r. znalazły się m. in. kwatery agroturystyczne (16,3% wobec 11,3% w 2014 r.), pola biwakowe (21,0% wobec 20,0%), motele (24,8% wobec 17,4%). Stopień wykorzystania pokoi wyniósł 56,3%, tj. o 2,1 p. proc. więcej niż w 2014 r., przy czym w okresie maj-październik jego wartość przekroczyła średnią wartość roczną i oscylowała w przedziale od 58,1% do 60,5%. Jednak największe obłożenie pokoi w obiektach hotelowych przypadło na sierpień (73,8% wobec 71,8% w 2014 r.). Wskaźnik ten wzrósł w skali roku w motelach (o 7,1 p. proc. do 30,3%), hotelach (o 2,6 p. proc. do 60,6%) oraz innych obiektach hotelowych (o 1,6 p. proc. do 47,2%), a obniżył się w pensjonatach (o 8,4 p. proc. do 36,3%). Wykres 7. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w wybranych turystycznych obiektach noclegowych OGÓŁEM Hotele Motele Pensjonaty Inne obiekty hotelowe Szkolne schroniska młodzieżowe Ośrodki wczasowe Ośrodki kolonijne Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe Zespoły domków turystycznych Kempingi Pola biwakowe Hostele Zakłady uzdrowiskowe Pokoje gościnne Kwatery agroturystyczne %

7 Urząd Statystyczny w Szczecinie opracowanie sygnalne 7 TURYŚCI ZAGRANICZNI Wśród osób zameldowanych w turystycznych obiektach noclegowych istotną grupę stanowili turyści zagraniczni. W 2015 r. ich liczba wyniosła 577,1 tys. osób (24,3% korzystających z bazy noclegowej) i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 34,1 tys. osób (o 6,3%). Niemal trzy czwarte gości zagranicznych korzystało z noclegów w obiektach hotelowych (72,5% wobec 73,0% w 2014 r.). Większość z nich wybierała hotele (62,0%), w tym 77,6% hotele o średnim standardzie (4- i 3-gwiazdkowym), a blisko co dziesiąty turysta zagraniczny (9,6%) korzystał z noclegów w innych obiektach hotelowych. Spośród pozostałych rodzajów turystycznych obiektów noclegowych turyści zagraniczni najczęściej korzystali z ośrodków wczasowych (9,7%), zakładów uzdrowiskowych (5,2%), kempingów (5,1%), ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych (3,1%). Z roku na rok coraz większą popularnością wśród turystów zagranicznych cieszą się hostele. W porównaniu do 2014 r. liczba gości zagranicznych korzystających z tych obiektów wzrosła o 37,3% do 795 osób. Turystom zagranicznym udzielono 2961,6 tys. noclegów, tj. o 136,0 tys. (o 4,8%) więcej niż przed rokiem, najczęściej w hotelach (49,5%), ośrodkach wczasowych (15,4%), innych obiektach hotelowych (12,0%) oraz zakładach uzdrowiskowych (10,7%). Turysta zagraniczny spędził średnio w obiekcie noclegowym 5,1 dni (wobec 5,2 dni w 2014 r.). Obcokrajowcy najdłużej gościli w zakładach uzdrowiskowych (10,7 dni wobec 10,9 dni przed rokiem), ośrodkach wczasowych (8,1 dni wobec 8,5 dni), pensjonatach (6,4 dni wobec 7,5 dni) oraz ośrodkach szkoleniowo- -wypoczynkowych (7,3 dni wobec 6,7 dni). W 2015 r. województwo zachodniopomorskie najczęściej odwiedzali obywatele z Niemiec (79,5% zagranicznych gości korzystających z turystycznych obiektów noclegowych). Wykres 8. Zmiany liczby turystów zagranicznych korzystający z turystycznych obiektów noclegowych według wybranych krajów a stałego zamieszkania (wzrost/spadek w stosunku do poprzedniego roku) % Austria Belgia Czechy Dania Finlandia Francja Hiszpania Holandia Litwa Niemcy Norwegia Rosja Rumunia Stany Zjednoczone Ameryki Szwajcaria i Lichtenstein Szwecja Ukraina Wielka Brytania Włochy a Dotyczy krajów, z których w 2015 r. liczba przyjeżdzających przekroczyła 1000 osób.

8 8 Urząd Statystyczny w Szczecinie opracowanie sygnalne TURYSTYCZNE OBIEKTY NOCLEGOWE I ICH WYKORZYSTANIE WEDŁUG POWIATÓW Rozmieszczenie zasobów turystycznej bazy noclegowej w województwie zachodniopomorskim jest nierównomierne. Najwięcej turystycznych obiektów noclegowych usytuowanych jest w pasie nadmorskim, tj. w powiatach: kołobrzeskim (260), gryfickim (203), koszalińskim (198), kamieńskim (178) i sławieńskim (118). Według stanu na koniec lipca 2015 r. obiekty zlokalizowane w tych pięciu powiatach oferowały łącznie ponad trzy czwarte miejsc noclegowych w województwie. Najmniej obiektów noclegowych występowało w powiecie pyrzyckim i białogardzkim (odpowiednio 3 i 4). W ciągu roku najwięcej turystycznych obiektów noclegowych ubyło w powiecie koszalińskim (20), a przybyło w powiecie gryfickim (6). Wykres 9. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w turystycznych obiektach noclegowych według powiatów w 2015 r. Sławieński 50,1% Koszalin 30,9% Kołobrzeski Koszaliński 63,9% 44,4% Świnoujście Gryficki Białogardzki 34,3% 22,6% 54,4% Kamieński 46,0% Świdwiński 45,5% Szczecinecki 27,7% Goleniowski Łobeski Policki 32,2% 22,2% 26,2% Drawski Szczecin 20,0% 46,1% Stargardzki 23,3% Wałecki 39,3% Pyrzycki Choszczeński 12,7% 17,9% % Gryfiński 10,1 20,0 26,7% Myśliborski 25,6% 20,1 30,0 30,1 40,0 40,1 50,0 50,1 65,0 W m. Szczecin usługi turystyczne świadczono w 48 obiektach noclegowych oferując 6733 miejsc noclegowych (wobec 6567 przed rokiem). Większość obiektów stanowiły hotele (20), w których do dyspozycji było 45,5% miejsc noclegowych miasta. Najwięcej turystów korzystających z turystycznych obiektów noclegowych notowano w powiecie kołobrzeskim (25,1% turystów odwiedzających województwo zachodniopomorskie), m. Szczecin (16,4%), powiecie kamieńskim (11,5%), m. Świnoujście (11,3%), powiecie gryfickim (8,8%), koszalińskim (6,9%) i sławieńskim (5,8%). W powiatach tych w 2015 r. udzielono łącznie 11560,0 tys. noclegów, co stanowiło 93,8% noclegów udzielonych w województwie. Turyści zagraniczni najczęściej korzystali z obiektów zlokalizowanych w powiecie kołobrzeskim (29,0% obcokrajowców korzystających z zachodniopomorskiej bazy noclegowej), m. Szczecin (22,9% ), m. Świnoujście (22,7%) oraz powiecie kamieńskim (11,6%). W 2015 r. wyższy stopień wykorzystania miejsc noclegowych niż przeciętnie w województwie odnotowano w powiatach: kołobrzeskim (63,9%), sławieńskim (50,1%) oraz m. Świnoujście (54,4%). (3) (7) (4) (4) (3)

9 Urząd Statystyczny w Szczecinie opracowanie sygnalne 9 Tablica 1. Turystyczne obiekty noclegowe Stan w dniu 31 VII RODZAJE OBIEKTÓW Obiekty Miejsca noclegowe Liczba miejsc noclegowych na 1 obiekt w liczbach bezwzględnych 2014 = 100 w liczbach bezwzględnych 2014 = OGÓŁEM , , Obiekty hotelowe , , Hotele , , Motele , , Pensjonaty , , Inne obiekty hotelowe , , Pozostałe obiekty , , Domy wycieczkowe , , Schroniska , , Schroniska młodzieżowe Szkolne schroniska młodzieżowe , , , , Ośrodki wczasowe , , Ośrodki kolonijne , , Ośrodki szkoleniowo- -wypoczynkowe , , Domy pracy twórczej , , Zespoły domków turystycznych , , Kempingi , , Pola biwakowe , , Hostele , , Zakłady uzdrowiskowe , , Pokoje gościnne , , Kwatery agroturystyczne Pozostałe niesklasyfikowane , , , ,

10 10 Urząd Statystyczny w Szczecinie opracowanie sygnalne Tablica 2. Placówki gastronomiczne w wybranych turystycznych obiektach noclegowych Stan w dniu 31 VII RODZAJE OBIEKTÓW a 2014 r. b 2015 r. Ogółem Restauracje Bary (w tym kawiarnie) Stołówki Punkty gastronomiczne OGÓŁEM a b Obiekty hotelowe a b Hotele a b Motele a b Pensjonaty a b Inne obiekty hotelowe a b Pozostałe obiekty a b w tym: szkolne schroniska młodzieżowe a b 5 5 ośrodki wczasowe a b ośrodki kolonijne a b ośrodki szkoleniowo- -wypoczynkowe zespoły domków turystycznych a b a b zakłady uzdrowiskowe a b kempingi a b pokoje gościnne/kwatery prywatne a b

11 Urząd Statystyczny w Szczecinie opracowanie sygnalne 11 Tablica 3. Turyści w turystycznych obiektach noclegowych według rodzajów obiektów RODZAJE OBIEKTÓW Korzystający z noclegów Udzielone noclegi Średni czas pobytu turysty w obiekcie w dniach w liczbach bezwzględnych 2014 = 100 w liczbach bezwzględnych 2014 = OGÓŁEM , ,4 5,3 5,2 Obiekty hotelowe , ,6 3,1 3,2 Hotele , ,1 3,0 3,0 Motele , ,3 1,6 1,6 Pensjonaty , ,5 4,7 3,9 Inne obiekty hotelowe , ,9 3,7 3,8 Pozostałe obiekty , ,3 7,6 7,3 Schroniska (łącznie z młodzieżowymi i szkolnymi młodzieżowymi) , ,7 3,2 3,1 Ośrodki wczasowe , ,7 7,7 7,4 Ośrodki kolonijne , ,4 8,5 9,2 Ośrodki szkoleniowo- -wypoczynkowe Zespoły domków turystycznych , ,1 6,5 6, , ,6 5,9 5,8 Kempingi , ,9 3,4 3,2 Pola biwakowe , ,9 3,1 3,0 Zakłady uzdrowiskowe , ,0 12,4 12,1 Pokoje gościnne , ,8 4,8 4,7 Kwatery agroturystyczne , ,2 4,7 3,8 Inne obiekty a , ,6 6,4 6,9 Pozostałe niesklasyfikowane , ,3 4,7 4,4 a Domy wycieczkowe, domy pracy twórczej, hostele.

12 12 Urząd Statystyczny w Szczecinie opracowanie sygnalne Tablica 4. Turyści zagraniczni w turystycznych obiektach noclegowych według rodzajów obiektów RODZAJE OBIEKTÓW Korzystający z noclegów Udzielone noclegi Średni czas pobytu turysty w obiekcie w dniach w liczbach bezwzględnych 2014 = 100 w liczbach bezwzględnych 2014 = OGÓŁEM , ,8 5,2 5,1 Obiekty hotelowe , ,3 4,4 4,4 Hotele , ,9 4,1 4,1 Motele , ,0 1,8 2,1 Pensjonaty , ,7 7,5 6,4 Inne obiekty hotelowe , ,8 6,1 6,4 Pozostałe obiekty , ,5 7,4 7,0 Schroniska (łącznie z młodzieżowymi i szkolnymi młodzieżowymi) , ,0 2,5 2,5 Ośrodki wczasowe , ,7 8,5 8,1 Ośrodki kolonijne , ,5 6,8 5,1 Ośrodki szkoleniowo- -wypoczynkowe Zespoły domków turystycznych , ,4 6,7 7, , ,1 5,2 4,7 Kempingi , ,8 3,2 3,1 Pola biwakowe , ,9 2,4 2,5 Zakłady uzdrowiskowe , ,8 10,9 10,7 Pokoje gościnne , ,7 4,4 4,5 Kwatery agroturystyczne , ,7 8,3 7,0 Inne obiekty a , ,8 7,0 7,1 Pozostałe niesklasyfikowane , ,6 6,2 6,2 a Domy wycieczkowe, domy pracy twórczej, hostele.

13 Urząd Statystyczny w Szczecinie opracowanie sygnalne 13 Tablica 5. Turyści zagraniczni korzystający z turystycznych obiektów noclegowych według wybranych rodzajów obiektów i krajów stałego zamieszkania KRAJE 1 a 2014 r. b 2015 r. Ogółem razem Obiekty hotelowe w tym hotele motele pensjonaty razem Pozostałe obiekty w tym ośrodki wczasowe kempingi zakłady uzdrowiskowe OGÓŁEM a b w tym: Austria a b Belgia a b Czechy a b Dania a b Finlandia a b Francja a b Hiszpania a b Holandia a b Litwa a b Niemcy a b Norwegia a b Rosja a b Rumunia Stany Zjednoczone Ameryki Szwajcaria i Lichtenstein a b a b a b Szwecja a b Ukraina a b Wielka Brytania a b Włochy a b Dotyczy krajów, z których w 2015 r. liczba przyjeżdżających przekroczyła 1000 osób.

14 14 Urząd Statystyczny w Szczecinie opracowanie sygnalne Tablica 6. Turystyczne obiekty noclegowe i ich wykorzystanie według podregionów i powiatów WYSZCZEGÓL- NIENIE a 2014 r. b 2015 r. Obiekty 1 Miejsca noclegowe 1 Korzystąjacy Udzielone noclegi Stopień wykorzystania miejsc w tym w tym ogółem turyści ogółem turystom noclegowych zagraniczni zagranicznym w % WOJEWÓDZTWO a ,5 b ,3 PODREGION KOSZALIŃSKI Powiaty: a ,2 b ,2 białogardzki a ,6 b ,6 kołobrzeski a ,1 b ,9 koszaliński a ,4 b ,4 sławieński a ,8 b ,1 m. Koszalin a ,8 b ,9 PODREGION SZCZECINECKO- -PYRZYCKI Powiaty: a ,1 b ,6 choszczeński a ,0 b ,9 drawskii a ,5 b ,0 łobeski a ,0 b ,2 myśliborski a ,3 b ,6 pyrzycki a ,4 b ,7 szczecinecki a ,5 b ,7 świdwiński a ,5 b ,5 wałecki a ,1 b ,3 PODREGION M. SZCZECIN a ,5 b ,1 m. Szczecin a ,5 b ,1 1 Stan w dniu 31 VII.

15 Urząd Statystyczny w Szczecinie opracowanie sygnalne 15 Tablica 6. Turystyczne obiekty noclegowe i ich wykorzystanie według podregionów i powiatów (dok.) WYSZCZEGÓL- NIENIE a 2014 r. b 2015 r. PODREGION SZCZECIŃSKI Powiaty: Obiekty 1 Miejsca noclegowe 1 Korzystąjacy Udzielone noclegi Stopień wykorzystania miejsc w tym w tym ogółem turyści ogółem turystom noclegowych zagraniczni zagranicznym w % a ,5 b ,5 goleniowski a ,2 b ,2 gryficki a ,6 b ,3 gryfiński a ,9 b ,7 kamieński a ,2 b ,0 policki a ,7 b ,2 stargardzki a ,5 b ,3 m. Świnoujście a ,0 b ,4 1 Stan w dniu 31 VII.

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2012 r.

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2013 Notatka prezentuje wyniki badania prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu KT-1 (sprawozdanie o wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, czerwiec 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2009 R. Na terenie województwa zachodniopomorskiego, według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

w województwie zachodniopomorskim w 2011 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2011 r.

w województwie zachodniopomorskim w 2011 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2011 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2011 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2012 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2011 r. Notatka prezentuje wyniki

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacja sygnalna Data opracowania maj 2012 tel. 77 423 01 10 11 77 423 01 20 21 e-mail: sekretariatusopl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296 Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) 296 z ogółem: obiekty całoroczne 259 hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe 189 Liczba miejsc noclegowych w

Bardziej szczegółowo

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2013 r.

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2013 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2014 Notatka prezentuje wyniki badania prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu KT-1 (sprawozdanie o wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 4 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej województwa świętokrzyskiego w 2011 roku jest stałe badanie Głównego Urzędu Statystycznego, prowadzone

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Urząd Statystyczny w Olsztynie Urząd Statystyczny w Olsztynie Informacja sygnalna Olsztyn, 2010 05 31 Kontakt: e mail SekretariatUSOls@stat.gov.pl tel. (89) 524 36 66, fax (89) 524 36 67 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole Informacja sygnalna Data opracowania maj 2016 tel. 77 423 01 10 11 77 423 10 01 fax 77 423 01 25 e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2010 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2010 R. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2010 R. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą stanu i wykorzystania turystycznych obiektów zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania w 2010 r. Źródłem

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 4 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 23 marca 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 i jej wykorzystanie w 2010 roku W

Bardziej szczegółowo

Turystyka w województwie mazowieckim w 2017 r.

Turystyka w województwie mazowieckim w 2017 r. INFORMACJE SYGNALNE dd.mm.rrrr r. Turystyka w województwie mazowieckim w 2017 r. 18.05.2018 r. 22,7% udział turystów zagranicznych odwiedzających Polskę Województwo mazowieckie mimo niskiego udziału w

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku.

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 25 marca 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Uwaga: od 2012 r. zmiana zakresu prezentowanych danych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.6.215 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w I kwartale 215 roku W pierwszych trzech miesiącach roku 215, w porównaniu do I kwartału

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa według stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

Turystyka w województwie małopolskim w 2016 r.

Turystyka w województwie małopolskim w 2016 r. Turystyka w województwie małopolskim w 216 r. Opracowanie sygnalne Maj 217 r. Rośnie popularność turystyczna województwa małopolskiego, co potwierdzają miary opisujące ruch turystyczny w 216 r. To między

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. 1

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. 1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2011 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane. Korzystający z noclegów w obiektach noclegowych turystyki ogółem (w ciągu roku)

Podstawowe dane. Korzystający z noclegów w obiektach noclegowych turystyki ogółem (w ciągu roku) Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) 357 z ogółem: obiekty całoroczne 319 hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe 211 obiekty indywidualnego zakwaterowania

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, maj 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Województwo

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R. Informacja Sygnalna Maj, 2016 W Y B R A N E D A N E W dniu 31 VII 2015 r. w województwie łódzkim zlokalizowane były 352 turystyczne obiekty noclegowe. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24.3.216 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 215 roku Obiekty noclegowe

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, maj 2016 r. Tel. 85 749 77 00, faks 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: http://bialystok.stat.gov.pl/ Województwo

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, maj 2015 r. Tel. 85 749 77 00, faks 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: http://bialystok.stat.gov.pl/ Województwo

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 3 Maj 2015 r. TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Materiał na konferencję prasową w dniu 30 września 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 29.09.2016 r. Notatka informacyjna Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2016 r. i jej wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŒL SKIM

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŒL SKIM Urz¹d Statystyczny w Katowicach Œl¹ski Oœrodek Badañ Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU Przedmiotem niniejszego opracowania jest baza noclegowa turystyki i jej wykorzystanie w 2006 r. Opracowanie powstało na podstawie wyników stałego badania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w 2011 roku.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w 2011 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 26 marca 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Noclegi Noclegi 1096% 1139% 1083% 1091% 1237% 1053%

Noclegi Noclegi 1096% 1139% 1083% 1091% 1237% 1053% Ruch turystyczny Wielkość ruchu turystycznego Na przestrzeni czterech ostatnich lat w województwie zachodniopomorskim wzrosła liczba osób korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania. Największy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 25 września 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2012 roku

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2012 roku Materiał na konferencję prasową w dniu 22 marca 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie turystycznych obiektów

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 www.stat.gov.pl/katow OPRACOWANIA SYGNALNE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna Baza noclegowa i jej wykorzystanie w 2009 roku. Zgodnie ze stanem w dniu 31 lipca 2009 roku w Polsce było zarejestrowanych 6992

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2013 R.

W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2013 R. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 65954 Zielona Góra, ul. Spokojna 1 zielonagora.stat.gov.pl tel. 68 3 3 11, fax 68 3 536 79 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 013 R. Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 października 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu 31 lipca oraz

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2014 roku.

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2014 roku. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Uwaga: od 212 r. zmiana zakresu prezentowanych danych przez włączenie informacji na temat pokoi gościnnych

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R.

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R. TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R. Informacje o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej turystyki pochodzą ze stałych badań statystycznych GUS. Dane dotyczące liczby obiektów

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice email: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 http://katowice.stat.gov.pl/ ŚLĄSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH

Bardziej szczegółowo

T U R Y S T Y K A W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R.

T U R Y S T Y K A W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Opracowania sygnalne T U R Y S T Y K A W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 3 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2015 R. Kontakt tel.: (71) 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: wroclaw.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2015 R. Wrocław, maj 2016 r. Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów noclegowych w województwie kujawsko- -pomorskim jest stałe badanie statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego o symbolu KT-1 prowadzone z

Bardziej szczegółowo

w województwie zachodniopomorskim w 2013 r.

w województwie zachodniopomorskim w 2013 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Budownictwo mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2013 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, lipiec 2014 Prezentowane w niniejszym opracowaniu dane pochodzą z kwartalnego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 czerwca 2009 r. Notatka Informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2017 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 21.05.2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 022 464 23 15, 022 464 23 12 fax 022

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2013 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2013 R. Kontakt tel.: (71) 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: wroclaw.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2013 R. Wrocław, maj 2014 r. Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLIINIIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 212 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 2 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/lublin/index.htm

Bardziej szczegółowo

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Listopad 2014 Wielkość i rozkład przestrzenny ruchu turystycznego

Bardziej szczegółowo

L.P. TRYB POSTĘPOWANIA RODZAJ ŚWIADCZEŃ NR POSTĘPOWANIA ZAKRES ŚWIADCZEŃ OBSZAR OGŁOSZENIA (powiat/grupa powiatów)

L.P. TRYB POSTĘPOWANIA RODZAJ ŚWIADCZEŃ NR POSTĘPOWANIA ZAKRES ŚWIADCZEŃ OBSZAR OGŁOSZENIA (powiat/grupa powiatów) KOMUNIKAT O OGŁOSZENIU KONKURSÓW OFERT W RODZAJU NA ROK 2019 I LATA NASTĘPNE (ogłoszenia oraz zapytania ofertowe znajdują się w przeglądarce postępowań) L.P. TRYB POSTĘPOWANIA RODZAJ ŚWIADCZEŃ NR POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ

PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ KOMUNIKAT O OGŁOSZENIU KONKURSÓW OFERT W RODZAJU NA ROK 2019 I LATA NASTĘPNE (ogłoszenia oraz zapytania ofertowe znajdują się w przeglądarce postępowań) L.P. TRYB POSTĘPOWANIA RODZAJ ŚWIADCZEŃ NR POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r.

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r. INFORMACJE SYGNALNE Turystyka w Unii Europejskiej 16.02.2018 r. 48,6% Udział noclegów udzielonych turystom Według Eurostatu - Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej, liczba noclegów udzielonych w turystycznych

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Stan i ruch naturalny ludności w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2017 Stan i struktura ludności W województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

w województwie zachodniopomorskim w 2012 r.

w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Budownictwo mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, lipiec 2013 Prezentowane w niniejszym opracowaniu dane pochodzą z kwartalnego

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku Szczecin 2018 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

T U R Y S T Y K A W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2005 R.

T U R Y S T Y K A W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2005 R. Opracowania sygnalne T U R Y S T Y K A W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/urzedy/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2009 R. OPRACOWANIE SYGNALNE. Opracowanie merytoryczne: Elżbieta Groch. Opracowanie graficzne: Edyta Leśniarek

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2009 R. OPRACOWANIE SYGNALNE. Opracowanie merytoryczne: Elżbieta Groch. Opracowanie graficzne: Edyta Leśniarek Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 65-534 Zielona Góra, ul. Spokojna 1 www.stat.gov.pl/zg TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2009 R. OPRACOWANIE SYGNALNE Opracowanie merytoryczne: Elżbieta Groch Lubuski

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku Szczecin 2017 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 r.

w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 r. Urząd Sttystyczny w Szczecinie Turystyk w województwie zchodniopomorskim w 2010 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, mj 2011 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 r. Województwo zchodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Szczecin 2019 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski w grudniu 2018 roku 2 wynosiła 3,5% tj. o 0,8 pkt proc.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 20 roku Szczecin 20 Bezrobocie młodzieŝy stanowi jeden

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie turystyki krajowej i zagranicznej turystyki wyjazdowej mieszkańców

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA Instytut Turystyki sp. z o.o. TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA BoŜena Radkowska Warszawa, 2008 Szczecin W 2007 roku do Szczecina przyjechało około 0,6 mln turystów krajowych i 0,5 mln zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2016 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2016 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2016 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2016 roku W 2016 r. uczestnictwo mieszkańców Polski 1 w wieku 15 lat i więcej w wyjazdach turystycznych wyniosło 57%. Jednocześnie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki wyjazdowej oraz krajowej mieszkańców Polski, tzw. rezydentów

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2007 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2007 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 20.05.2008 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 022 464 23 15, 022 464 23 12 fax 022

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka bazy noclegowej w Polsce

Charakterystyka bazy noclegowej w Polsce Charakterystyka bazy noclegowej w Polsce Baza noclegowa to jeden z podstawowych elementów zagospodarowania turystycznego. W jej skład wchodzą obiekty noclegowe oraz inne elementy, które pozwalają osobom

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2007 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2007 R. URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2007 R. Wydział Statystyki Społecznej Wydział Analiz Notatka sygnalna Maj 2008 UWAGI METODYCZNE Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

z wyłączeniem postępowania nr /REH/05/1/ /01 w przypadku którego termin

z wyłączeniem postępowania nr /REH/05/1/ /01 w przypadku którego termin Szczecin 28-05-2019r. K O M U N I K A T o zmianie terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonego w trybie konkursu ofert

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2012 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 65-954 Zielona Góra, ul. Spokojna 1 www.stat.gov.pl/zg tel. 68 3 3 11, fax 68 3 536 79 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 01 R. Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych Kierownik

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku Krajowe wyjazdy mieszkańców Polski Według szacunków Ministerstwa Sportu i Turystyki w pierwszych sześciu miesiącach

Bardziej szczegółowo

Komunikat o ogłoszeniu konkursów ofert na rok 2016 i lata następne Profilaktyczne Programy Zdrowotne.

Komunikat o ogłoszeniu konkursów ofert na rok 2016 i lata następne Profilaktyczne Programy Zdrowotne. Komunikat o ogłoszeniu konkursów ofert na rok 2016 i lata następne Profilaktyczne Programy Zdrowotne. ZOW NFZ w Szczecinie informuje, że ogłoszone zostały konkursy ofert w rodzaju Profilaktyczne Programy

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2017 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2017 roku WOJEWÓDZK URZĄD PRACY W SZCZECNE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w półroczu 2017 roku Szczecin 2017 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA

TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA Instytut Turystyki sp. z o.o. TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA BoŜena Radkowska Warszawa, 2009 Szczecin W 2008 roku do Szczecina przyjechało około 0,6 mln turystów krajowych i tyle samo zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 17.11.217 r. Notatka informacyjna Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich w sezonie wakacyjnym Prezentowane informacje dotyczą obiektów noclegowych posiadających

Bardziej szczegółowo

Struktura przyjazdów do Małopolski turystów z Polski

Struktura przyjazdów do Małopolski turystów z Polski TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Ruch Turystyczny w Małopolsce Województwo Małopolskie ze względu na swoje walory przyrodnicze, zróżnicowaną rzeźbę terenu oraz bogactwo kulturowe jest terenem szczególnie

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin e-mail: budownictwouslublin@stat.gov.pl tel.: (81) 533 20 51 e-mail: sekretariatuslub@stat.gov.pl www.stat.gov.pl/lublin Budownictwo związane

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W M.ST. WARSZAWIE W 2014 R.

TURYSTYKA W M.ST. WARSZAWIE W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 fax 22 846 76 67 Data opracowania 10.07.2015

Bardziej szczegółowo

4. Turystyka krajowa i zagraniczna

4. Turystyka krajowa i zagraniczna 4. Turystyka krajowa i zagraniczna Aktywność turystyczna mieszkańców Polski w porównaniu z aktywnością obywateli państw Europy Zachodniej jest jeszcze stosunkowo niewielka ale systematycznie rośnie (szczególnie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2012 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2012 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 21.05.2013 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 022 464 23 15, 022 464 23 12 faks

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku Szczecin 2018 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski w czerwcu 2018 roku 2 wynosiła 3,7% tj. o 1,1

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa, 31.1.216 r. Turystyczne obiekty noclegowe 1 na obszarach nadmorskich 2 Uwaga: Począwszy od danych za 216 r. w statystyce dotyczącej turystycznej

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI TURYSTYKA W 2011 R.

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI TURYSTYKA W 2011 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 28 września 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA

Bardziej szczegółowo

BAZA NOCLEGOWA. Bazę noclegową według informacji statystycznych, w tym między innymi Światowej

BAZA NOCLEGOWA. Bazę noclegową według informacji statystycznych, w tym między innymi Światowej BAZA NOCLEGOWA czyli co? Baza noclegowa Bazę noclegową według informacji statystycznych, w tym między innymi Światowej Organizacji Turystyki i Eurostatu możemy podzielić na prywatne bazy noclegowe, jak

Bardziej szczegółowo

Lista nr 1 za okres od r. do r. Wartość projektu EFS

Lista nr 1 za okres od r. do r. Wartość projektu EFS Lista podpisanych umów w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie głównie dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 022 464 23 15, 022 464 23 12 fax 022 846 76 67 Data opracowania 20.05.2015

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA JAKOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ USŁUG TURYSTYCZNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH UZDROWISKOWYCH

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA JAKOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ USŁUG TURYSTYCZNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH UZDROWISKOWYCH CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA JAKOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ USŁUG TURYSTYCZNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH UZDROWISKOWYCH PROFIL KLIENTA W MIEJSCOWOŚCI UZDROWISKOWEJ RABKA ZDRÓJ Opracowanie zostało dofinansowane przez Departament

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursach ofert na rok 2018 i lata następne w rodzaju Programy Zdrowotne w zakresach: Profilaktyczne Programy Zdrowotne.

Ogłoszenie o konkursach ofert na rok 2018 i lata następne w rodzaju Programy Zdrowotne w zakresach: Profilaktyczne Programy Zdrowotne. Ogłoszenie o konkursach ofert na rok 2018 i lata następne w rodzaju Programy Zdrowotne w zakresach: Profilaktyczne Programy Zdrowotne. ZOW NFZ w Szczecinie informuje, że ogłoszone zostały konkursy ofert

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA TURYSTYCZNA W KRAKOWIE

GOSPODARKA TURYSTYCZNA W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY w KRAKOWIE GOSPODARKA TURYSTYCZNA W KRAKOWIE Raport o stanie na lata 2006 2008. Opracowano w US Kraków na zlecenie Biura ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa Grudzień 2008 Opracowano

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne. Temat zajęd: Zakwaterowanie i baza żywieniowa jako element materialnej bazy turystyki -

Przedmiot: Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne. Temat zajęd: Zakwaterowanie i baza żywieniowa jako element materialnej bazy turystyki - ALMAMER WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI KATEDRA ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCNEGO I EKOTURYSTYKI Przedmiot: Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne Temat zajęd: Zakwaterowanie i

Bardziej szczegółowo