TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2013 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2013 R."

Transkrypt

1 Kontakt tel.: (71) Internet: wroclaw.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2013 R. Wrocław, maj 2014 r. Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów noclegowych w Polsce jest stałe badanie statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego. Informacje pozyskiwane są za pośrednictwem sprawozdań o wykorzystaniu obiektu noclegowego turystyki KT-1 w poszczególnych miesiącach. Konieczność dostosowania badań do nowego prawodawstwa unijnego skutkowało rozszerzeniem zakresu podmiotowego badania bazy noclegowej. Od 2010 r. sprawozdawczością miesięczną na formularzu KT-1 objęto obiekty indywidualnego zakwaterowania posiadające 10 i więcej miejsc noclegowych oraz wprowadzono roczne badanie reprezentacyjne pokoi gościnnych/kwater prywatnych i kwater agroturystycznych posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych (ankieta KT-2). * * * Województwo dolnośląskie to region o szczególnych walorach turystycznych. Jest położone w centrum Europy, w dolinie Odry, u stóp Sudetów. Przyciąga turystów pięknymi krajobrazami i bogactwem przyrody, licznymi zabytkami i uzdrowiskami. Dolny Śląsk jest znany z mineralnych. Tutejsze uzdrowiska mają niepowtarzalny mikroklimat, sprzyjający także wypoczynkowi i rekreacji. Wody zdrojowe wspomagają leczenie wielu dolegliwości. Pięknie położone miasteczka, oprócz walorów uzdrowiskowych, posiadają także ciekawą ofertę kulturalną i turystyczną. Urozmaicony krajobraz i warunki klimatyczne Dolnego Śląska umożliwiają rozwój aktywnej turystyki wspinaczki skałkowej, pieszych i rowerowych wycieczek górskich, narciarstwa i innych sportów zimowych, a także kajakarstwa i sportów lotniczych.

2 Na terenie województwa w końcu lipca 2013 r. funkcjonowało 909 turystycznych obiektów noclegowych. Bazę turystyczną tworzyły 363 obiekty hotelowe (w tym 212 hoteli, 6 moteli i 56 pensjonatów) oraz 546 pozostałych obiektów noclegowych (w tym 139 pokoi gościnnych/kwater prywatnych, 87 ośrodków wczasowych i 70 pozostałych obiektów noclegowych). W ogólnej liczbie turystycznych obiektów noclegowych 94,3% stanowiły obiekty całoroczne. Obiekty turystyczne dysponowały 58,4 tys. miejsc noclegowych, w tym w dyspozycji hoteli, moteli i pensjonatów pozostawało 51,9% ogólnej liczby miejsc. Z pośród tej grupy obiektów najwięcej miejsc noclegowych oferowały hotele kategorii **** 6,8 tys. miejsc i hotele kategorii *** 9,8 tys. miejsc. Wśród innych turystycznych obiektów noclegowych największą liczbą miejsc dysponowały inne obiekty hotelowe 5,0 tys. i ośrodki wczasowe 6,2 tys. W 2013 r. z turystycznych obiektów noclegowych zlokalizowanych na terenie województwa korzystało 2195,3 tys. turystów, z czego 21,2% to turyści zagraniczni. Z miesięcznych danych o ruchu turystycznym w województwie dolnośląskim wynika, iż większość turystów przyjeżdżających preferowała miesiące letnie. Najwięcej osób skorzystało z noclegów w lipcu 220,5 tys. i sierpniu 230,0 tys., w tym turyści zagraniczni odpowiednio 51,5 tys. i 53,4 tys. Średnia miesięczna wyniosła 182,9 tys. osób, natomiast dla turystów zagranicznych 38,8 tys. 2

3 W 2013 r. turyści korzystający z bazy noclegowej województwa dolnośląskiego najchętniej wybierali hotele 1365,5 tys., tj. 62,2%. Dużą popularnością cieszyły się także inne obiekty hotelowe, w których nocowało 172,3 tys. turystów (7,8% ogółu) oraz ośrodki wczasowe 138,4 tys. (6,3%). Turyści zagraniczni najczęściej zatrzymywali się w hotelach 90,4% ogółu. Najmniej turystów zagranicznych korzystało z obiektów typowo wakacyjnych. Turyści zagraniczni korzystający z usług oferowanych przez hotele wybierali trzygwiazdkowe i czterogwiazdkowe (odpowiednio 147,3 tys. i 134,8 tys. osób), co stanowiło 37,8% i 34,6% ogółu turystów zagranicznych korzystających z noclegów w hotelach, również turyści krajowi preferowali hotele trzygwiazdkowe i czterogwiazdkowe (odpowiednio 452,6 tys. i 258,3 tys. osób), tj. 46,4% i 26,5%. W 2013 r. z noclegów w hotelach pięciogwiazdkowych skorzystało 88,1 tys. turystów, z tego 53,6 tys. (tj. 60,9%) turystów zagranicznych i 33,4 tys. (tj. 39,1%) turystów krajowych. Wśród turystów korzystających z bazy noclegowej w województwie dolnośląskim, których stałym miejscem zamieszkania był inny kraj niż Polska, 92,5% stanowili Europejczycy, w tym obywatele Unii Europejskiej 73,1%. W turystycznych obiektach noclegowych w 2013 r. udzielono 5921,1 tys. noclegów, w tym najwięcej w lipcu 745,8 tys. i w sierpniu 734,1 tys. W hotelach, motelach, pensjonatach i innych obiektach hotelowych wynajęto łącznie 1980,6 tys. pokoi, w tym 1655,4 tys. w hotelach (83,6%). Stopień wykorzystania miejsc noclegowych, mierzony relacją liczby udzielonych noclegów do nominalnej liczby miejsc noclegowych w lipcu 2013 r. kształtował się na poziomie 41,4%. Najlepsze wykorzystanie miejsc noclegowych wystąpiło w zakładach uzdrowiskowych 81,2% i ośrodkach kolonijnych 64,5% oraz ośrodkach wczasowych 51,6%. W najmniejszym stopniu miejsca noclegowe wykorzystano na polach biwakowych 3,9%. Przeciętny czas pobytu turysty w obiekcie noclegowym w 2013 r. wyniósł 3 dni. Długość pobytu wynikała ze specyfiki obiektu. Turyści najdłużej przebywali w zakładach uzdrowiskowych średnio 13,8 dnia (turyści zagraniczni 11,2 dnia), oraz w ośrodkach kolonijnych 4,9 dnia (brak turystów zagranicznych) i w ośrodkach wczasowych 4,5 dnia (turyści zagraniczni 12,1). Najkrócej turyści pozostawali w motelach 1,2 dnia (turyści zagraniczni 1,1). 3

4 Pod względem rozwoju infrastruktury turystycznej województwo jest niejednolite charakteryzuje się znacznym stopniem koncentracji przestrzennej. Blisko 70% turystycznych obiektów noclegowych znajdowało się na południu województwa, tj. w 7 powiatach graniczących z Czechami (zgorzeleckim, lubańskim, lwóweckim, jeleniogórskim, kamiennogórskim, wałbrzyskim i kłodzkim) oraz w Jeleniej Górze (26,0% powierzchni województwa). Ponad połowa wszystkich zasobów jest zlokalizowana w dwóch powiatach o dużych walorach turystycznych zajmujących łącznie 2,3 tys. km 2 (11,4% ogółu powierzchni województwa), tj. w powiecie jeleniogórskim (301 obiektów stanowiących 33,1% ogólnej liczby obiektów turystycznych województwa) i w powiecie kłodzkim (169 obiektów 18,6%). Według stanu na koniec lipca 2013 r. powiaty te skupiały łącznie 28,2 tys. miejsc noclegowych w obiektach turystycznych (48,3% ogółu miejsc w województwie). Stosunkowo najmniej obiektów turystycznych funkcjonowało w północnej części województwa, tj. w powiatach głogowskim, górowskim, polkowickim, lubińskim i wołowskim, (16,8% ogółu powierzchni województwa) łącznie 30 obiektów, tj. 3,3% ogółu obiektów w województwie zajmujących 3,3 tys. km 2. W powiatach wschodnich (oleśnickim, oławskim i strzelińskim) graniczących z województwem opolskim (zajmujących łącznie 2,2 tys. km 2 11,0%) znajdowało się również niewiele obiektów turystycznych. Według stanu na dzień 31 VII 2013 r. w powiatach tych funkcjonowało 20 obiektów (stanowiących 2,2%). Najwyższymi wartościami wskaźnika gęstości bazy noclegowej wyróżniał się Wrocław oraz powiat jeleniogórski (na 100 km 2 przypadało odpowiednio 3272 i 2767 miejsc noclegowych) oraz kolejne miasta na prawach powiatu Jelenia Góra i Legnica (na 100 km 2 przypadało odpowiednio 2135 i 2045 miejsc noclegowych). 4

5 5

6 Najmniej miejsc noclegowych w przeliczeniu na 100 km 2 było w powiatach górowskim i strzelińskim (odpowiednio 8 i 28 miejsca noclegowe). W wyróżniających się pod względem zasobów bazy noclegowej, tj: mieście Wrocławiu oraz powiatach jeleniogórskim i kłodzkim, w 2013 r. skorzystało z noclegów 1537,0 tys. turystów (odpowiednio 792,8 tys., 476,3 tys. i 267,8 tys.), którzy stanowili łącznie 70,0% ogółu turystów korzystających z noclegów w województwie. Obcokrajowcy najczęściej zatrzymywali się w obiektach noclegowych zlokalizowanych we Wrocławiu. W 2013 r. do Wrocławia przybyło 253,2 tys. turystów zagranicznych, tj. 54,3% ogółu turystów zagranicznych, a kolejne 3 rejony województwa dolnośląskiego najchętniej odwiedzane przez turystów zagranicznych to: Jelenia Góra i powiaty jeleniogórski oraz kłodzki, odpowiednio: 23,6 tys. (5,1%), 27,0 tys. (5,8%) i 35,7 tys. (7,7%) obcokrajowców. Analizując udział turystów zagranicznych w ogólnej liczbie turystów w układzie powiatowym, to można stwierdzić, że największy odsetek udzielonych noclegów turystom zagranicznym odnotowano w powiatach złotoryjskim (60,1%) i lubańskim (37,7%) oraz we Wrocławiu (35,6%), przy średniej wartości w województwie na poziomie 18,7%. W 8 powiatach na 100 udzielonych noclegów przypadało mniej niż 10 noclegów udzielonych turystom zagranicznym. Najniższy odsetek udzielonych noclegów turystom zagranicznym odnotowano w powiatach: górowskim (0,7%), kamiennogórskim (1,8%), ząbkowickim (2,1%) i wałbrzyskim (2,4%). Stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyższy niż przeciętny w województwie (29,5%) wystąpił w 9 powiatach, w tym najwyższy w powiecie wałbrzyskim (45,0%), a następnie we Wrocławiu 41,0% oraz w powiatach oławskim (40,3%) i lubańskim (39,0%). Natomiast najsłabiej miejsca noclegowe wykorzystywano w powiatach: kamiennogórskim (10,4%), jaworskim (12,5%) oraz trzebnickim (13,1%). Pod względem wskaźnika rozwoju bazy noclegowej (liczba osób korzystających z noclegów w obiektach turystycznych w przeliczeniu na 1 miejsce noclegowe) w 2013 r. wyróżniał się Wrocław (83) oraz powiaty oławski i zgorzelecki (po 66 korzystających z noclegów), przy przeciętnej w województwie kształtującej się na poziomie 38 korzystających z noclegów na 1 miejsce noclegowe. Najniższe wartości wskaźnika rozwoju bazy noclegowej wystąpiły w powiatach jaworskim i milickim, gdzie na 1 miejsce noclegowe przypadło odpowiednio 8 i 12 korzystających oraz wołowskim - 13 korzystających. Na atrakcyjność obiektów turystycznych w dużym stopniu ma wpływ zaplecze gastronomiczne. W końcu lipca 2013 r. w turystycznych obiektach noclegowych funkcjonowało 727 placówek gastronomicznych, z tego: 279 restauracji, 215 barów i kawiarni, 192 stołówki oraz 41 punktów gastronomicznych. Najwięcej restauracji oraz barów i kawiarni funkcjonowało przy obiektach hotelowych (odpowiednio 89,2% i 76,7%). Stołówki najczęściej działały przy obiektach typowo wakacyjnych, tj. ośrodkach wczasowych, kolonijnych i szkoleniowo-wypoczynkowych (łącznie 53,1% ogółu stołówek). 6

7 7

8 TABL. 1. TURYSTYCZNE OBIEKTY NOCLEGOWE I ICH WYKORZYSTANIE WEDŁUG RODZAJU OBIEKTU W 2013R. RODZAJE OBIEKTÓW Obiekty Miejsca noclegowe stan w dniu 31 VII ogółem Korzystający z noclegów w tym turyści zagraniczni ogółem Udzielone noclegi w tym turystom zagranicznym Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w % OGÓŁEM ,5 Obiekty hotelowe ,7 hotele ,1 motele ,0 pensjonaty ,1 inne obiekty hotelowe ,7 Pozostałe obiekty ,0 domy wycieczkowe ,6 schroniska ,4 schroniska młodzieżowe ,9 szkolne schroniska młodzieżowe ,6 ośrodki wczasowe ,2 ośrodki kolonijne ,0 ośrodki szkoleniowowypoczynkowe ,2 domy pracy twórczej ,8 zespoły domków turystycznych ,9 kempingi ,5 pola biwakowe ,0 hostele ,1 pokoje gościnne/ kwatery prywatne ,8 kwatery agroturystyczne ,1 zakłady uzdrowiskowe ,3 inne obiekty

9 TABL. 2. TURYSTYCZNE OBIEKTY NOCLEGOWE I ICH WYKORZYSTANIE WEDŁUG PODREGIONÓW I POWIATÓW W 2013 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Obiekty Miejsca noclegowe stan w dniu 31 VII ogółem Korzystający z noclegów w tym turyści zagraniczni Udzielone noclegi ogółem w tym turystom zagranicznym Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w % OGÓŁEM ,5 Podregion jeleniogórski bolesławiecki ,6 jaworski ,5 jeleniogórski ,1 kamiennogórski ,4 lubański lwówecki ,3 zgorzelecki złotoryjski miasto na prawach powiatu: Jelenia Góra ,1 Podregion legnicko-głogowski głogowski ,7 górowski ,5 legnicki ,0 lubiński ,0 polkowicki ,0 miasto na prawach powiatu: Legnica ,4 Podregion wałbrzyski dzierżoniowski ,9 kłodzki ,3 świdnicki ,4 wałbrzyski ,0 ząbkowicki ,7 miasto na prawach powiatu: Wałbrzych ,1 Podregion wrocławski milicki ,7 oleśnicki ,7 oławski ,3 strzeliński ,9 średzki ,8 trzebnicki ,1 wołowski ,7 wrocławski ,3 Miasto Wrocław ,0 9

10 TABL. 3. TURYŚCI ZAGRANICZNI KORZYSTAJACY Z TURYSTYCZNYCH OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH ORAZ UDZIELONE NOCLEGI WEDŁUG MIEJSCA STAŁEGO ZAMIESZKANIA I RODZAJU OBIEKTU W 2013 R. WYSZCZEGÓLNIENIE a korzystający z noclegów b udzielone noclegi Ogółem Hotele Motele Pensjonaty Inne obiekty hotelowe Pozostałe obiekty OGÓŁEM... a b EUROPA... a b w tym: UNIA EUROPEJSKA... a b w tym: Austria... a b Belgia... a b Bułgaria... a b Republika Czeska... a b Dania... a b Finlandia... a b Francja... a b Grecja... a b Hiszpania... a b Irlandia... a b Litwa... a b Łotwa... a b Niderlandy... a b Niemcy... a b Portugalia... a b Rumunia... a b Słowacja... a b Słowenia... a b Szwecja... a b Węgry... a b Wielka Brytania... a b U w a g a. Ogółem łącznie z osobami o nieustalonej narodowości. 10

11 TABL. 3. TURYŚCI ZAGRANICZNI KORZYSTAJACY Z TURYSTYCZNYCH OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH ORAZ UDZIELONE NOCLEGI WEDŁUG MIEJSCA STAŁEGO ZAMIESZKANIA I RODZAJU OBIEKTU W 2013 R. (dok.) WYSZCZEGÓLNIENIE a korzystający z noclegów b udzielone noclegi Ogółem Hotele Motele Pensjonaty Inne obiekty hotelowe Pozostałe obiekty UNIA EUROPEJSKA (dok.) Włochy... a b INNE KRAJE UROPEJSKIE... a b w tym: Białoruś... a b Norwegia... a b Rosja... a b Szwajcaria i Liechtenstain... a b Turcja... a b Ukraina... a b AFRYKA... a b AMERYKA PÓŁNOCNA... a b w tym Stany Zjednoczone Ameryki... a b AMERYKA POŁUDNIOWA I CENTRALNA... a b w tym: Brazylia... a b Meksyk... a b AZJA... a b w tym: Chiny (bez Tajwanu)... a b Indie... a b Izrael... a b Japonia... a b Republika Korei... a b AUSTRALIA I OCEANIA... a b w tym Australia... a b

12 TABL. 4. PRZECIĘTNY CZAS POBYTU TURYSTÓW (w dniach) W TURYSTYCZNYCH OBIEKTACH NOCLEGOWYCH W 2013 R. RODZAJE OBIEKTÓW Ogółem Krajowi Zagraniczni OGÓŁEM Obiekty hotelowe hotele motele pensjonaty inne obiekty hotelowe Pozostałe obiekty domy wycieczkowe schroniska schroniska młodzieżowe szkolne schroniska młodzieżowe ośrodki wczasowe ośrodki kolonijne ośrodki szkoleniowo - - wypoczynkowe domy pracy twórczej zespoły domków turystycznych kempingi pola biwakowe hostele pokoje gościnne/ kwatery prywatne... kwatery agroturystyczne zakłady uzdrowiskowe inne obiekty

13 TABL. 5. STOPIEŃ WYKORZYSTANIA MIEJSC NOCLEGOWYCH W TURYSTYCZNYCH OBIEKTACH NOCLEGOWYCH WEDŁUG MIESIĘCY W 2013 R. RODZAJE OBIEKTÓW Ogółem I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII OGÓŁEM... 29,5 26,1 28,1 21,6 23,2 29,6 30,1 41,4 41,3 32,8 28,9 24,2 24,0 hotele... 33,1 29,0 31,3 25,6 28,5 36,6 35,5 41,1 43,3 38,4 33,7 27,7 26,7 motele... 18,0 18,1 15,9 17,7 15,7 18,9 20,8 26,8 21,3 17,6 16,2 14,4 12,3 pensjonaty... 19,1 21,5 27,5 11,3 12,0 17,7 17,6 30,5 31,2 19,1 13,4 8,5 17,6 inne obiekty hotelowe... 25,7 24,5 26,5 20,1 21,6 27,3 27,1 34,8 33,5 29,1 23,9 21,0 18,0 Pozostałe obiekty... 28,0 24,4 25,8 19,0 19,8 25,5 27,3 44,0 42,2 29,9 26,7 23,0 23,1 domy wycie- czkowe... 30,6 36,5 38,7 26,4 33,3 38,4 40,8 49,0 46,0 15,4 7,7 9,4 13,7 schroniska... 14,4 12,8 16,0 11,0 7,6 15,8 12,2 19,9 26,2 18,2 14,3 9,0 9,9 schroniska młodzieżowe... 22,9 13,5 15,7 18,7 23,6 29,4 37,1 32,2 28,6 20,0 24,7 20,3 9,8 szkolne schro- niska młodzie- żowe... 15,6 12,3 11,0 7,4 13,6 21,3 18,9 20,4 18,9 18,3 16,7 13,6 13,9 ośrodki wcza- sowe... 28,2 30,9 31,3 17,9 16,9 28,7 29,9 51,6 50,0 25,6 19,6 13,9 19,9 ośrodki kolonijne 29,0 10,8 11,9 18,1 20,4 34,4 38,0 64,5 60,1 22,7 19,0 12,1 9,5 ośrodki szkoleniowo - wypoczynkowe... 27,2 30,7 32,5 15,8 15,5 26,7 26,7 50,0 47,4 27,4 19,6 14,5 16,3 domy pracy twór- czej... 17,8 11,5 35,2 9,3 7,4 22,2 26,5 35,7 25,9 16,8 7,0 6,6 13,7 zespoły domków turystycznych.. 15,9 5,3 11,8 3,5 1,7 15,1 16,9 32,3 23,5 17,7 1,4 0,5 8,0 kempingi... 12,5 2,7 3,0 4,0 4,9 8,8 8,8 24,6 16,4 8,8 6,2 4,4 3,8 pola biwakowe... 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 7,6 3,9 17,3 0,3 0,0 0,0 0,0 hostele... 37,1 17,7 27,6 26,5 39,4 51,2 43,3 47,2 42,2 42,7 41,4 37,3 28,7 pokoje gościnne/ kwatery prywatne... 15,8 16,8 18,4 9,9 11,0 14,8 14,5 25,8 24,2 16,3 12,1 9,2 13,1 kwatery agroturystyczne... 9,1 6,3 7,4 4,1 5,3 8,7 9,8 21,7 15,3 7,3 8,4 5,0 7,4 zakłady uzdrowiskowe... 58,3 33,2 33,7 41,4 40,8 41,9 46,7 81,2 81,5 80,5 75,0 75,8 61,4 w % 13

14 TABL. 6. WYBRANE WSKAŹNIKI RUCHU TURYSTYCZNEGO WEDŁUG PODREGIONÓW I POWIATÓW W 2013 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba miejsc noclegowych a na 100 stałych mieszkańców (wskaźnik funkcji turystycznej) Liczba miejsc noclegowych a na 100 km 2 (gęstość bazy noclegowej) Liczba korzystających z noclegów w obiektach turystycznych a na 100 stałych mieszkańców (intensywność ruchu turystycznego) Liczba udzielonych noclegów w obiektach turystycznych na 1 miejsce noclegowe a (wskaźnik wykorzystania pojemności noclegowej) Udział udzielonych noclegów a turystom zagranicznym w ogólnej liczbie udzielonych noclegów (w %) Liczba korzystających z noclegów w obiektach turystycznych a na 1 miejsce noclegowe (wskaźnik rozwoju bazy noclegowej) OGÓŁEM... 2,0 293,0 75,4 101,3 18,7 37,6 Podregion jeleniogórski... 4,5 470,0 128,7 92,0 15,4 28,4 bolesławiecki... 0,7 48,7 25,8 71,0 27,4 36,7 jaworski... 1,2 103,4 9,6 17,7 14,9 8,4 jeleniogórski... 26,6 2766,8 731,2 86,3 5,0 27,5 kamiennogórski... 1,0 114,4 22,3 35,9 1,8 22,3 lubański... 5,8 757,9 168,2 136,6 37,7 29,2 lwówecki... 1,5 99,4 23,2 56,1 23,7 15,6 zgorzelecki... 0,7 73,2 43,1 92,9 33,2 65,5 złotoryjski... 0,6 44,4 32,9 74,6 60,1 58,2 miasto na prawach powiatu: Jelenia Góra... 2,8 2134,9 82,5 121,3 26,6 29,2 Podregion legnicko-głogowski 0,7 87,9 29,9 93,8 21,1 44,4 głogowski... 0,4 88,3 21,9 119,5 15,9 50,6 górowski... 0,2 7,6 2,5 46,3 0,7 16,2 legnicki... 1,0 70,6 31,8 63,4 10,7 33,3 lubiński... 0,5 69,2 21,5 98,4 6,3 46,6 polkowicki... 0,7 56,6 30,9 118,5 20,9 44,2 miasto na prawach powiatu: Legnica... 1,1 2044,6 53,7 89,7 34,4 47,9 Podregion wałbrzyski... 2,3 366,7 59,2 104,6 9,2 26,1 dzierżoniowski... 0,5 115,4 15,5 117,9 14,9 29,4 kłodzki... 6,6 663,8 162,1 101,3 7,9 24,6 świdnicki... 0,7 162,5 27,2 80,2 32,9 36,4 wałbrzyski... 2,8 376,5 58,3 154,1 2,4 20,9 ząbkowicki... 0,9 78,1 19,2 66,5 2,1 20,9 miasto na prawach powiatu: Wałbrzych... 0,4 497,6 21,6 107,0 26,8 60,6 Podregion wrocławski... 0,7 66,7 21,5 56,3 15,1 28,7 milicki... 2,5 128,8 29,7 34,8 10,6 12,1 oleśnicki... 0,4 37,1 19,0 74,6 29,0 51,7 oławski... 0,5 66,4 30,3 130,1 23,4 66,0 strzeliński... 0,4 27,8 12,3 54,8 16,5 31,7 średzki... 0,5 36,4 29,7 127,6 11,3 60,5 trzebnicki... 1,1 90,0 23,0 37,5 13,3 20,6 wołowski... 0,9 61,5 11,5 41,7 12,9 13,1 wrocławski... 0,7 77,5 18,5 47,3 5,0 26,9 Miasto Wrocław... 1,5 3272,4 125,6 144,0 35,6 82,7 a Dane dotyczą turystycznych obiektów noclegowych.. 14

15 TABL.7. PLACÓWKI GASTRONOMICZNE W TURYSTYCZNYCH OBIEKTACH NOCLEGOWYCH W 2013 R. Stan w dniu 31 VII RODZAJE OBIEKTÓW Ogółem Restauracje Bary i kawiarnie Stołówki Punkty gastronomiczne OGÓŁEM Obiekty hotelowe hotele ***** **** *** ** * hotel w trakcie kategoryzacji motele pensjonaty inne obiekty hotelowe Domy wycieczkowe Schroniska Schroniska młodzieżowe Szkolne schroniska młodzieżowe Ośrodki wczasowe Ośrodki kolonijne Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe Domy pracy twórczej Zespoły domków turystycznych Kempingi Pola biwakowe Hostele Pokoje gościnne/ kwatery prywatne Zakłady uzdrowiskowe

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2015 R. Kontakt tel.: (71) 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: wroclaw.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2015 R. Wrocław, maj 2016 r. Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacja sygnalna Data opracowania maj 2012 tel. 77 423 01 10 11 77 423 01 20 21 e-mail: sekretariatusopl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296 Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) 296 z ogółem: obiekty całoroczne 259 hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe 189 Liczba miejsc noclegowych w

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, czerwiec 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2009 R. Na terenie województwa zachodniopomorskiego, według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R. Informacja Sygnalna Maj, 2016 W Y B R A N E D A N E W dniu 31 VII 2015 r. w województwie łódzkim zlokalizowane były 352 turystyczne obiekty noclegowe. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane. Korzystający z noclegów w obiektach noclegowych turystyki ogółem (w ciągu roku)

Podstawowe dane. Korzystający z noclegów w obiektach noclegowych turystyki ogółem (w ciągu roku) Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) 357 z ogółem: obiekty całoroczne 319 hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe 211 obiekty indywidualnego zakwaterowania

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole Informacja sygnalna Data opracowania maj 2016 tel. 77 423 01 10 11 77 423 10 01 fax 77 423 01 25 e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. 1

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. 1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2011 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Urząd Statystyczny w Olsztynie Urząd Statystyczny w Olsztynie Informacja sygnalna Olsztyn, 2010 05 31 Kontakt: e mail SekretariatUSOls@stat.gov.pl tel. (89) 524 36 66, fax (89) 524 36 67 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 23 marca 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 i jej wykorzystanie w 2010 roku W

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 4 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej województwa świętokrzyskiego w 2011 roku jest stałe badanie Głównego Urzędu Statystycznego, prowadzone

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.6.215 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w I kwartale 215 roku W pierwszych trzech miesiącach roku 215, w porównaniu do I kwartału

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2010 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2010 R. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2010 R. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą stanu i wykorzystania turystycznych obiektów zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania w 2010 r. Źródłem

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku.

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 25 marca 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Uwaga: od 2012 r. zmiana zakresu prezentowanych danych

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, maj 2015 r. Tel. 85 749 77 00, faks 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: http://bialystok.stat.gov.pl/ Województwo

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2013 R.

W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2013 R. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 65954 Zielona Góra, ul. Spokojna 1 zielonagora.stat.gov.pl tel. 68 3 3 11, fax 68 3 536 79 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 013 R. Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, maj 2016 r. Tel. 85 749 77 00, faks 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: http://bialystok.stat.gov.pl/ Województwo

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 4 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 października 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu 31 lipca oraz

Bardziej szczegółowo

Turystyka w województwie mazowieckim w 2017 r.

Turystyka w województwie mazowieckim w 2017 r. INFORMACJE SYGNALNE dd.mm.rrrr r. Turystyka w województwie mazowieckim w 2017 r. 18.05.2018 r. 22,7% udział turystów zagranicznych odwiedzających Polskę Województwo mazowieckie mimo niskiego udziału w

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa według stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 3 Maj 2015 r. TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

Turystyka w województwie małopolskim w 2016 r.

Turystyka w województwie małopolskim w 2016 r. Turystyka w województwie małopolskim w 216 r. Opracowanie sygnalne Maj 217 r. Rośnie popularność turystyczna województwa małopolskiego, co potwierdzają miary opisujące ruch turystyczny w 216 r. To między

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24.3.216 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 215 roku Obiekty noclegowe

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, maj 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Województwo

Bardziej szczegółowo

T U R Y S T Y K A W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R.

T U R Y S T Y K A W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Opracowania sygnalne T U R Y S T Y K A W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2012 roku

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2012 roku Materiał na konferencję prasową w dniu 22 marca 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie turystycznych obiektów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 25 września 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna Baza noclegowa i jej wykorzystanie w 2009 roku. Zgodnie ze stanem w dniu 31 lipca 2009 roku w Polsce było zarejestrowanych 6992

Bardziej szczegółowo

w województwie zachodniopomorskim w 2011 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2011 r.

w województwie zachodniopomorskim w 2011 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2011 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2011 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2012 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2011 r. Notatka prezentuje wyniki

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2014 roku.

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2014 roku. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Uwaga: od 212 r. zmiana zakresu prezentowanych danych przez włączenie informacji na temat pokoi gościnnych

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU Przedmiotem niniejszego opracowania jest baza noclegowa turystyki i jej wykorzystanie w 2006 r. Opracowanie powstało na podstawie wyników stałego badania

Bardziej szczegółowo

T U R Y S T Y K A W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2005 R.

T U R Y S T Y K A W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2005 R. Opracowania sygnalne T U R Y S T Y K A W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/urzedy/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Kontakt tel.: (71) 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: wroclaw.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Wrocław, maj 2015 r. Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

2012 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo

2012 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo Tab. 1.1 Ludność w latach 2011-2013 w powiatach wg podziału miasto-wieś stan w dniu 31.12. Wyszczególnienie 2011 2012 2013 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo 2 916 577

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w 2011 roku.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w 2011 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 26 marca 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego

Bardziej szczegółowo

2013 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo

2013 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo Tab. 1.1 Ludność w latach 2012-2014 w powiatach wg podziału miasto-wieś stan w dniu 31.12. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo 2 914 362

Bardziej szczegółowo

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2012 r.

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2013 Notatka prezentuje wyniki badania prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu KT-1 (sprawozdanie o wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Materiał na konferencję prasową w dniu 30 września 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 29.09.2016 r. Notatka informacyjna Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2016 r. i jej wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 1.1 Ludność w latach 2009-2011 w powiatach wg podziału miasto-wieś stan w dniu 31.12. Wyszczególnienie 2009 2010 2011 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/wroc INFORMACJA SYGNALNA nr 1/2014 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2016 Notatka prezentuje wyniki badania prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu KT-1 (sprawozdanie o wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 czerwca 2009 r. Notatka Informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku Zgodnie

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŒL SKIM

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŒL SKIM Urz¹d Statystyczny w Katowicach Œl¹ski Oœrodek Badañ Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 3 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 www.stat.gov.pl/katow OPRACOWANIA SYGNALNE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów noclegowych w województwie kujawsko- -pomorskim jest stałe badanie statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego o symbolu KT-1 prowadzone z

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 1.1 Ludność w latach 2008-2010 w powiatach wg podziału miasto-wieś. stan w dniu 31.12. Wyszczególnienie 2008 2009 2010 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R.

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R. TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R. Informacje o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej turystyki pochodzą ze stałych badań statystycznych GUS. Dane dotyczące liczby obiektów

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie turystyki krajowej i zagranicznej turystyki wyjazdowej mieszkańców

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLIINIIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 212 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 2 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/lublin/index.htm

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 21.05.2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 022 464 23 15, 022 464 23 12 fax 022

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ

OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ Tab. 1.1 Ludność w latach 2010-2012 w powiatach wg podziału miasto-wieś stan w dniu 31.12. Wyszczególnienie województwo OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ 2 877 840 2 016 830 861

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 214 roku opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Leczenie chorych na nowotwory złośliwe z roku 2015 w podregionach woj. dolnośląskiego

Leczenie chorych na nowotwory złośliwe z roku 2015 w podregionach woj. dolnośląskiego Leczenie chorych na nowotwory złośliwe z roku 2015 w podregionach woj. dolnośląskiego W badaniu wyleczalności nowotworów złośliwych w podregionach Dolnego Śląska stwierdziliśmy znaczne różnice w wartościach

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice email: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 http://katowice.stat.gov.pl/ ŚLĄSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 2017 roku opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r.

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r. INFORMACJE SYGNALNE Turystyka w Unii Europejskiej 16.02.2018 r. 48,6% Udział noclegów udzielonych turystom Według Eurostatu - Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej, liczba noclegów udzielonych w turystycznych

Bardziej szczegółowo

UCZĄCY SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH JAKO PRZEDMOTU OBOWIĄZKOWEGO W SZKOŁACH

UCZĄCY SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH JAKO PRZEDMOTU OBOWIĄZKOWEGO W SZKOŁACH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY a W ROKU SZKOLNYM 2009/10 IN SCHOOLS FOR CHILDREN AND YOUTH a IN THE 2009/10 SCHOOL YEAR OGÓŁEM TOTAL WOJEWÓDZTWO... 260022 7990 170457 4299 1061 640 470 Podregion jeleniogórski...

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2009 R. OPRACOWANIE SYGNALNE. Opracowanie merytoryczne: Elżbieta Groch. Opracowanie graficzne: Edyta Leśniarek

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2009 R. OPRACOWANIE SYGNALNE. Opracowanie merytoryczne: Elżbieta Groch. Opracowanie graficzne: Edyta Leśniarek Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 65-534 Zielona Góra, ul. Spokojna 1 www.stat.gov.pl/zg TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2009 R. OPRACOWANIE SYGNALNE Opracowanie merytoryczne: Elżbieta Groch Lubuski

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2016 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2016 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2016 roku W 2016 r. uczestnictwo mieszkańców Polski 1 w wieku 15 lat i więcej w wyjazdach turystycznych wyniosło 57%. Jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki wyjazdowej oraz krajowej mieszkańców Polski, tzw. rezydentów

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne kwiecień 2011 r. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOTNYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM Bezrobocie w gminach

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia Gmin Powiatu Jaworskiego w km²

Powierzchnia Gmin Powiatu Jaworskiego w km² Tabela 1. Powierzchnia gmin powiatu jaworskiego Powierzchni Powierzchnia (w km²) Jednostka (w %) Ogółem Ogółem Powiat jaworski 582 100 Jawor 19 3,3 Bolków w tym miasto 153 8 26,3 1,4 Mściwojów 72 12,4

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2016 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ VI. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE

DZIAŁ VI. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE DZIAŁ VI. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE A. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE DLA MŁODZIEŻY (bez specjalnych) TABL.1(59). SZKOŁY ZAWODOWE I LICEA

Bardziej szczegółowo

Atlas jakości życia powiatów dolnośląskich metodologia i wyniki. Zespół Badawczy Przedsiębiorczości i Zarządzania Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Atlas jakości życia powiatów dolnośląskich metodologia i wyniki. Zespół Badawczy Przedsiębiorczości i Zarządzania Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Atlas jakości życia powiatów dolnośląskich metodologia i wyniki dr Tomasz Kopyściański dr Tomasz Rólczyński Zespół Badawczy Przedsiębiorczości i Zarządzania Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Zastosowana

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku Krajowe wyjazdy mieszkańców Polski Według szacunków Ministerstwa Sportu i Turystyki w pierwszych sześciu miesiącach

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na nowotwory złośliwe w podregionach województwa dolnośląskiego w latach

Zachorowania na nowotwory złośliwe w podregionach województwa dolnośląskiego w latach Zachorowania na nowotwory złośliwe w podregionach województwa dolnośląskiego w latach 2012-2013 W roku 2013 woj. dolnośląskie liczyło 2.908.457 mieszkańców. Od roku 2000, kiedy wprowadzono administracyjne

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. wskaźnik na 10 tys. ludności , , , , ,8

Wyszczególnienie. wskaźnik na 10 tys. ludności , , , , ,8 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 liczba porad Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki zdrowotnej podstawowej i specjalistycznej w podmiotach leczniczych i praktykach

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w I 2012 r. - zestawienia tabelaryczne

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w I 2012 r. - zestawienia tabelaryczne Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w I 2012 r. - zestawienia tabelaryczne luty 2012 r. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOTNYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM Bezrobocie w gminach Powiatu

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ V PERSONEL MEDYCZNY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ V PERSONEL MEDYCZNY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ V PERSONEL MEDYCZNY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w województwie dolnośląskim w latach 2006-2010 stan w dniu 31.12 personel medyczny ogółem w tym: liczby

Bardziej szczegółowo

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2015 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2015 ROKU I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2015 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LUTY 2015 W POWIECIE JAWORSKIM W MIESIĄCU «miesiacduzy» «rok»

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LUTYM 2015 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, MARZEC 2015 1. W miesiącu lutym 2015 r. zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA TURYSTYCZNA W KRAKOWIE

GOSPODARKA TURYSTYCZNA W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY w KRAKOWIE GOSPODARKA TURYSTYCZNA W KRAKOWIE Raport o stanie na lata 2006 2008. Opracowano w US Kraków na zlecenie Biura ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa Grudzień 2008 Opracowano

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Edukacja dolnośląska na tle sytuacji demograficznej - kierunki kształcenia

Unia Europejska. Edukacja dolnośląska na tle sytuacji demograficznej - kierunki kształcenia Unia Europejska Edukacja dolnośląska na tle sytuacji demograficznej - kierunki kształcenia Cele analizy: Ocena aktualnej oferty edukacyjnej w województwie dolnośląskim na tle sytuacji demograficznej Próba

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: wroclaw.stat.gov.pl BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Wrocław, lipiec 2015 r. Podstawowe pojęcia 1.

Bardziej szczegółowo

Kwartał I, 2017 Q Województwo dolnośląskie. str. 1

Kwartał I, 2017 Q Województwo dolnośląskie. str. 1 Q1 2017 Województwo dolnośląskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ III AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ III AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ III AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki zdrowotnej podstawowej i specjalistycznej w zakładach, nie oraz indywidualnych i grupowych

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE DOLNOSLĄSKIM W 2013 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE DOLNOSLĄSKIM W 2013 R. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: wroclaw.stat.gov.pl BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE DOLNOSLĄSKIM W 2013 R. Wrocław, lipiec 2014 r. Podstawowe pojęcia 1.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU PAŹDZIERNIK 2018 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LISTOPAD 2018 1. W miesiącu październiku zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU GRUDNIU 2016 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, STYCZEŃ 2017 1. W miesiącu grudniu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

Noclegi Noclegi 1096% 1139% 1083% 1091% 1237% 1053%

Noclegi Noclegi 1096% 1139% 1083% 1091% 1237% 1053% Ruch turystyczny Wielkość ruchu turystycznego Na przestrzeni czterech ostatnich lat w województwie zachodniopomorskim wzrosła liczba osób korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania. Największy

Bardziej szczegółowo

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 212 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2018 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LUTY 2018 1. W miesiącu styczniu 2018 r. zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2013 r.

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2013 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2014 Notatka prezentuje wyniki badania prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu KT-1 (sprawozdanie o wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

4. Turystyka krajowa i zagraniczna

4. Turystyka krajowa i zagraniczna 4. Turystyka krajowa i zagraniczna Aktywność turystyczna mieszkańców Polski w porównaniu z aktywnością obywateli państw Europy Zachodniej jest jeszcze stosunkowo niewielka ale systematycznie rośnie (szczególnie

Bardziej szczegółowo

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LIPCU 2018 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, SIERPIEŃ 2018 1. W miesiącu lipcu 2018 r. zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2017 roku

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2017 roku Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2017 roku Przyjazdy do Polski W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2017 r. było, według szacunków Ministerstwa, prawie 41 mln przyjazdów nierezydentów,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ III AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ III AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ III AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki zdrowotnej podstawowej i specjalistycznej w podmiotach leczniczych i praktykach zawodowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2014 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, GRUDZIEŃ 2014 1. W miesiącu listopadzie zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA Instytut Turystyki sp. z o.o. TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA BoŜena Radkowska Warszawa, 2008 Szczecin W 2007 roku do Szczecina przyjechało około 0,6 mln turystów krajowych i 0,5 mln zagranicznych.

Bardziej szczegółowo