Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2012 r."

Transkrypt

1 Urząd Statystyczny w Szczecinie OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2013 Notatka prezentuje wyniki badania prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu KT-1 (sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego) w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. Badanie obejmowało turystyczne obiekty zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania, które posiadały 10 i więcej miejsc noclegowych. Wyróżniono 18 rodzajów turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania (4 rodzaje obiektów hotelowych i 14 obiektów pozostałych) oraz 2 rodzaje obiektów indywidualnego zakwaterowania (pokoje gościnne i kwatery agroturystyczne). Województwo zachodniopomorskie to region o szczególnych walorach turystycznych. Położone w północno-zachodniej części Polski zajmuje powierzchnię 22,9 tys. km 2, co stanowi 7,3% powierzchni kraju. W 2011 r. na jego terenie znajdował się 1 park narodowy, 114 rezerwatów, 5 parków krajobrazowych, a łączna powierzchnia obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych stanowiła 21,1% powierzchni województwa. Na 1 mieszkańca przypadało 2800 m 2 obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych (wobec 2633 m 2 w kraju). Jest to region bardzo atrakcyjny turystycznie za sprawą bliskości morza, z licznymi plażami, latarniami morskimi i portami, dużej powierzchni lasów oraz jezior skupionych w pasie pięciu pojezierzy. Dodatkową atrakcją są szlaki turystyczne: piesze, rowerowe, kajakowe, konne, ścieżki spacerowe i edukacyjne. Największym miastem i stolicą województwa jest Szczecin, znany z wielu unikatowych gatunków drzew niespotykanych w innych regionach kraju oraz cennych zabytków architektury. Znajduje się tu m.in. kino Pionier najstarsze nieprzerwanie działające kino na świecie, potwierdzone certyfikatem wystawionym przez Guinness World Records. Wśród atrakcji turystycznych województwa należy wymienić: Wolin największa Polska wyspa zajmująca powierzchnię 265 km², której część objęta jest ścisłą ochroną Wolińskiego Parku Narodowego. Poszczycić się ona może najwyższym w kraju wybrzeżem klifowym, sięgającym 95 metrów n.p.m. Kołobrzeg zwany perłą Bałtyku, znany ze wspaniałych możliwości wypoczynkowych i uzdrowiskowych, jest jednym z większych polskich kurortów. W sezonie letnim przyciąga licznych turystów koncertami i różnorodnością imprez. Każdego roku pod koniec lipca odbywa się tu Sunrise Festiwal, skupiający tysiące fanów muzyki elektronicznej. Teren województwa obfituje w liczne rzeki o czystej wodzie, po których spływy kajakowe umożliwiają aktywny wypoczynek blisko przyrody. Podczas spływów można zobaczyć zabytkowe młyny i elektrownie wodne, największe w Europie wrzosowiska, zabytki architektury sakralnej, słowiańskie grodziska, bunkry, zapory i inne pozostałości umocnień Wału Pomorskiego, a także rzadkie gatunki zwierząt. ***

2 2 Urząd Statystyczny w Szczecinie opracowanie sygnalne BAZA NOCLEGOWA W województwie zachodniopomorskim, według stanu na 31 VII 2012 r. działało 870 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, z których 222 stanowiły obiekty hotelowe, a 648 obiekty pozostałe. Liczba obiektów turystycznych (w porównaniu ze stanem w końcu lipca 2011 r.) wzrosła o 25, przy czym liczba obiektów hotelowych zwiększyła się o 14, a pozostałych obiektów o 11. Najwięcej przybyło hoteli i zespołów domków turystycznych (po 11). Mniej niż przed rokiem zewidencjonowano zakładów uzdrowiskowych (o 7), ośrodków kolonijnych (o 6) i moteli (o 3). W turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania na przyjęcie gości przygotowano 111,5 tys. miejsc noclegowych, tj. o 4,9 tys. (o 4,6%) więcej niż w końcu lipca 2011 r., z tego w obiektach hotelowych liczba miejsc noclegowych wzrosła o 3,7 tys. (tj. o 21,2%), a w pozostałych obiektach o 1,2 tys. (tj. o 1,3%). Najwięcej nowych miejsc noclegowych utworzono w hotelach (3,3 tys.). W ciągu roku ubyło m.in. 805 miejsc noclegowych w ośrodkach kolonijnych, 783 w zakładach uzdrowiskowych, 146 w motelach, 79 na polach biwakowych. Najliczniejszą grupę turystycznych obiektów noclegowych stanowiły ośrodki wczasowe (321 wobec 319 przed rokiem), w dyspozycji których pozostawało 41,9% miejsc noclegowych (wobec odpowiednio 43,9%). Znaczną część bazy turystycznej województwa stanowiły także hotele (104 wobec 93) i inne obiekty hotelowe, których liczba nie zmieniła się w ciągu roku (83). Największą liczbą miejsc, po ośrodkach wczasowych, dysponowały hotele (13,1% wobec 10,5% przed rokiem) oraz zakłady uzdrowiskowe (8,3% wobec 9,4%). Wykres 1. Struktura turystycznych obiektów noclegowych według rodzajów obiektów w 2012 r. Stan w dniu 31 VII Wykres 2. Struktura miejsc noclegowych według rodzajów obiektów w 2012 r. Stan w dniu 31 VII 7,5% 4,7% 3,9% 3,2% 7,2% 5,8% 2,6% 1,2% 38,0% 12,3% 3,8% 9,8% 3,0% Hotele 0,9% Pensjonaty 5,0% Inne obiekty hotelowe 13,1% Schroniska (łącznie z młodzieżowymi 8,3% i szkolnymi) 4,2% Ośrodki wczasowe 5,2% Ośrodki kolonijne Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe 3,4% Zespoły domków turystycznych 5,9% Kempingi 4,8% Pola biwakowe 41,8% Zakłady uzdrowiskowe Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe Inne obiektya 1,3% 4,4% 1,7% a Motele, domy wycieczkowe, domy pracy twórczej, hostele.

3 Urząd Statystyczny w Szczecinie opracowanie sygnalne 3 W porównaniu ze stanem w dniu 31 VII 2011 r. liczba całorocznych miejsc noclegowych wzrosła o 3,1 tys. (tj. o 6,9%) i wyniosła 49,0 tys. Miejsca noclegowe dostępne dla turystów przez cały rok stanowiły 43,9% wszystkich miejsc w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania (przed rokiem odpowiednio 43,0%). Na 1 turystyczny obiekt zbiorowego zakwaterowania przypadało średnio 128 miejsc noclegowych, tj. o 2 więcej niż przed rokiem (w obiektach hotelowych 95, tj. o 12 więcej, a w pozostałych obiektach tak jak przed rokiem 140). W końcu lipca 2012 r. na terenie województwa znajdowały się 3 hotele oznaczone najwyższą 5-gwiazdkową kategorią (przed rokiem 1) i 21 hoteli o 4-gwiazdkowym standardzie. Jednocześnie 29,4% miejsc hotelowych mieściło się w 37 hotelach średniej klasy, oznaczonych 3-gwiazdkową kategorią (wobec 38,8% przed rokiem). Wykres 3. Struktura obiektów hotelowych według kategorii w 2012 r. Stan w dniu 31 VII 2,9% Kategorie: Hotele 20,2% 35,6% 21,2% 13,5% 6,7% ***** **** Motele 66,7% 33,3% Pensjonaty 6,3% 12,5% 40,6% 12,5% 28,1% *** ** * w trakcie kategoryzacji W skali roku wzrosła średnia liczba pokoi w hotelach (z 61 do 68 w końcu lipca 2012 r.). Spośród wszystkich pokoi hotelowych 96,5% było wyposażonych we własną łazienkę i wc (wobec 95,8% przed rokiem). Przeciętny motel liczył 24 pokoje, a pensjonat 20. Połowa pokoi w motelach posiadała łazienkę i wc, natomiast w pensjonatach 98,7%. PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Atrakcyjność zachodniopomorskiej bazy noclegowej podnoszą 774 placówki gastronomiczne zlokalizowane na terenie turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania. Według stanu na koniec lipca 2012 r. dostępnych było: 310 stołówek, 247 barów i kawiarni, 183 restauracji i 34 punkty gastronomiczne (np. smażalnie, pijalnie, lodziarnie czy bufety). Większość restauracji (134, tj. 73,2%) zlokalizowana była w obiektach hotelowych, w tym 94 (51,4%) w hotelach. Co trzeci bar lub kawiarnia znajdowała się w ośrodku wczasowym, a co czwarty w hotelu. Stołówki i punkty gastronomiczne najczęściej mieściły się na terenie pozostałych obiektów zbiorowego zakwaterowania 88,3% stołówek i 61,8% punktów gastronomicznych, z czego blisko połowa znajdowała się w ośrodkach wczasowych.

4 4 Urząd Statystyczny w Szczecinie opracowanie sygnalne Wykres 4. Struktura placówek gastronomicznych w wybranych turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w 2012 r. Stan w dniu 31 VII Punkty gastronomiczne 8,8% 26,5% 29,4% 5,9% 8,8% 20,6% 12,6% 2,6% 5,5% Stołówki 5,8% 54,5% 9,0% 9,7% 12,9% Bary (w tym kawiarnie) 29,1% 32,0% 0,8% 8,5%11,3% 5,7% 3,8% Restauracje 51,4% 15,8% 11,5% 14,2% 3,3% Hotele Inne obiekty hotelowe Ośrodki wczasowe Ośrodki kolonijne Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe Zakłady uzdrowiskowe Pozostałe WYKORZYSTANIE MIEJSC NOCLEGOWYCH TURYSTYKI Liczba osób korzystających z noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w 2012 r. była wyższa o 79,3 tys., tj. o 4,3% w porównaniu z odnotowaną w roku poprzednim i wyniosła 1942,9 tys. Wzrosła liczba korzystających z noclegów w obiektach hotelowych (o 145,4 tys., tj. o 17,3%) do 986,7 tys. osób, z czego w hotelach o 20,3%, pensjonatach o 14,4% i innych obiektach hotelowych o 12,0%. O blisko połowę zmniejszyła się liczba korzystających z noclegów w motelach. W obiektach hotelowych w 2012 r. wynajęto łącznie 1681,3 tys. pokoi, tj. niemal o jedną czwartą więcej niż przed rokiem, z czego 76,6% w hotelach, głównie o standardzie 3-gwiazdkowym 30,7%. Wykres 5. Korzystający z noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania tys Turyści ogółem w tym zagraniczni 2012

5 Urząd Statystyczny w Szczecinie opracowanie sygnalne 5 Nieco mniejszą popularnością niż obiekty hotelowe cieszyły się pozostałe obiekty zbiorowego zakwaterowania, z których skorzystało 49,2% turystów (wobec 54,9% przed rokiem). W 2012 r. ich liczba obniżyła się w skali roku o 66,1 tys. (o 6,5%) do 956,2 tys. osób. Największy spadek liczby turystów odnotowano w zakładach uzdrowiskowych (o 50,1 tys. osób, tj. o 23,3%) i ośrodkach kolonijnych (o 12,6 tys. osób, tj. o 32,1%). Podobnie jak w 2011 r. niemal co czwarty turysta odwiedzający województwo zachodniopomorskie nocował w ośrodkach wczasowych. Liczba udzielonych noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania wyniosła 10656,5 tys. i była wyższa o 728,5 tys., tj. o 7,3% niż w 2011 r. Średni czas pobytu turysty w obiektach zbiorowego zakwaterowania wydłużył się z 5,3 dni w 2011 r. do 5,5 dni w 2012 r. Wykres 6. Średni czas pobytu turystów w obiektach noclegowych w 2012 r. Hotele Motele Pensjonaty Inne obiekty hotelowe Domy wycieczkowe Schroniska Schroniska młodzieżowe Szkolne schroniska młodzieżowe Ośrodki wczasowe Ośrodki kolonijne Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe Domy pracy twórczej Zespoły domków turystycznych Kempingi Pola biwakowe Hostele Zakłady uzdrowiskowe Pozostałe niesklasyfikowane dni Turyści ogółem Turyści zagraniczni Liczba udzielonych noclegów w obiektach hotelowych wzrosła w skali roku o 28,7% do 2963,3 tys., w tym w hotelach o 566,9 tys., tj. o 34,4%, w innych obiektach hotelowych o 19,2%, a w pensjonatach o 6,1%. W motelach udzielono o 42,0% mniej noclegów niż przed rokiem. Średnia długość pobytu w obiektach hotelowych wyniosła 3,0 dni (wobec 2,7 dni przed rokiem). Liczba udzielonych noclegów w pozostałych obiektach zbiorowego zakwaterowania zwiększyła się w skali roku o 67,8 tys. do 7693,2 tys. (najwięcej w ośrodkach wczasowych o 206,1 tys.), natomiast zmniejszyła się m.in. w zakładach uzdrowiskowych (o 23,8 tys.) i ośrodkach kolonijnych (o 40,0 tys.). Znacznie większą popularnością niż w 2011 r. cieszyły się hostele i domy pracy twórczej, gdzie udzielono odpowiednio o 162,1% i o 103,3% więcej noclegów. Średnia długość pobytu turystów w pozostałych obiektach wydłużyła się w skali roku z 7,5 do 8,0 dni, w tym w zakładach uzdrowiskowych, gdzie goście przebywali najdłużej z 11,3 do 13,3 dni.

6 6 Urząd Statystyczny w Szczecinie opracowanie sygnalne Wykorzystanie turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania wyraża się stopniem wykorzystania miejsc noclegowych i stopniem wykorzystania pokoi w obiektach hotelowych (tj. procentowym udziałem liczby udzielonych noclegów do nominalnej liczby miejsc noclegowych oraz wynajętych pokoi do nominalnej liczby pokoi w obiektach hotelowych). Podobnie jak w 2011 r., najwyższy stopień wykorzystania miejsc noclegowych odnotowano w zakładach uzdrowiskowych (73,7%) i ośrodkach kolonijnych (51,4%), a najniższy w schroniskach (9,4%). W skali roku najbardziej obniżył się stopień wykorzystania miejsc noclegowych w schroniskach młodzieżowych (o 15,4 p. proc.), schroniskach (o 12,3 p. proc) i motelach (o 10,9 p. proc.), a wzrósł w hostelach (o 7,6 p. proc.) i hotelach (o 4,9 p. proc.). Stopień wykorzystania pokoi w obiektach hotelowych wyniósł 50,1%, tj. o 3,6 p. proc. więcej niż w 2011 r., przy czym wzrost (o 4,7 p. proc. do 53,0%) odnotowano tylko w hotelach. Wykres 7. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w obiektach noclegowych Hotele Motele Pensjonaty Inne obiekty hotelowe Domy wycieczkowe Schroniska Schroniska młodzieżowe Szkolne schroniska młodzieżowe Ośrodki wczasowe Ośrodki kolonijne Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe Domy pracy twórczej Zespoły domków turystycznych Kempingi Pola biwakowe Hostele Zakłady uzdrowiskowe Pozostałe niesklasyfikowane % TURYŚCI ZAGRANICZNI Wśród osób nocujących w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania istotną grupę stanowili turyści zagraniczni, których w 2012 r. było 456,6 tys., (23,5% korzystających z bazy noclegowej) i w porównaniu z rokiem poprzednim ich liczba wzrosła o 54,9 tys., tj. o 13,7%. Niemal trzy czwarte gości zagranicznych korzystało z noclegów w obiektach hotelowych (70,7% wobec 65,4% w 2011 r.). Większość z nich wybierała hotele (279,3 tys., tj. 61,2%), w tym 76,8% hotele o średnim standardzie (3- i 4-gwiazdkowym). Spośród pozostałych rodzajów turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania turyści zagraniczni najczęściej korzystali z ośrodków wczasowych (64,2 tys. osób, tj. o 34,2% więcej niż przed rokiem). Prawie o połowę obniżyła się liczba turystów zagranicznych korzystających z zakładów uzdrowiskowych.

7 Urząd Statystyczny w Szczecinie opracowanie sygnalne 7 Turystom zagranicznym udzielono 2491,3 tys. noclegów, tj. o 256,4 tys. więcej niż przed rokiem, najwięcej w hotelach (1079,7 tys.), w ośrodkach wczasowych (601,4 tys.) oraz w zakładach uzdrowiskowych (276,9 tys.). Turysta zagraniczny spędził średnio w obiekcie noclegowym 5,5 dni (wobec 5,6 dni w 2011 r.). Obcokrajowcy najdłużej gościli w zakładach uzdrowiskowych (10,9 dni), ośrodkach wczasowych (9,4 dni), pensjonatach (8,8 dni) oraz ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych (7,8 dni). Województwo zachodniopomorskie najczęściej odwiedzali obywatele państw należących do Unii Europejskiej (429,0 tys. osób, tj. 94,0% turystów zagranicznych), z czego 347,1 tys. osób (80,9%) przyjechało z Niemiec, 33,9 tys. (7,9%) z Danii, a 14,6 tys. (3,4%) ze Szwecji. Liczba turystów z Unii Europejskiej wzrosła w porównaniu z 2011 r. o 49,9 tys. osób (o 13,2%), z czego najwięcej z Niemiec (o 53,7 tys. osób, tj. o 18,3%). TURYSTYCZNE OBIEKTY NOCLEGOWE I ICH WYKORZYSTANIE WEDŁUG POWIATÓW Rozmieszczenie zasobów turystycznej bazy noclegowej w województwie zachodniopomorskim jest nierównomierne. Najwięcej turystycznych obiektów noclegowych usytuowanych jest w pasie nadmorskim, tj. w powiatach: kołobrzeskim (141), gryfickim (131) i kamieńskim (127). Według stanu na koniec lipca 2012 r. obiekty zlokalizowane w tych trzech powiatach oferowały łącznie 53,1% miejsc noclegowych w województwie, z których ponad połowę stanowiły miejsca całoroczne. Podobnie jak przed rokiem, najmniej obiektów noclegowych występowało w powiecie pyrzyckim (1) i białogardzkim (3). Wykres 8. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w 2012 r. Świnoujście 47,6% Policki 32,3% Gryfiński 21,5% Kamieński 38,0 Szczecin 37,1% Goleniowski 31,8% Pyrzycki 6,0% Myśliborski 25,9% Koszalin 30,4% Kołobrzeski Koszaliński 61,1% 46,9% Gryficki Białogardzki 31,5% 22,8% Stargardzki 27,1% Łobeski 18,3% Świdwiński 42,6% Choszczeński 21,2% Drawski 17,1% Wałecki 35,5% Sławieński 46,9% Szczecinecki 25,2% % 6,0 20,0 20,1 30,0 30,1 40,0 40,1 50,0 50,1 61,1 (3) (6) (7) (4) (1)

8 8 Urząd Statystyczny w Szczecinie opracowanie sygnalne Zwiększyła się baza noclegowa turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania w m. Szczecin, gdzie w końcu lipca 2012 r. funkcjonowało 49 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania oferujących 7,2 tys. miejsc noclegowych (przed rokiem odpowiednio 47 z 6,4 tys. miejsc). Większość obiektów stanowiły hotele (19) i inne obiekty hotelowe (11), w których do dyspozycji było 52,5% miejsc noclegowych miasta. Najwięcej turystów korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania notowano w powiecie kołobrzeskim (24,2% turystów odwiedzających województwo zachodniopomorskie), m. Szczecin (19,1%), powiecie kamieńskim (10,5%) i gryfickim (8,5%). W powiatach tych w 2012 r. udzielono łącznie 6726,5 tys. noclegów, co stanowiło 63,1% noclegów udzielonych w województwie. Turyści zagraniczni najczęściej korzystali z obiektów zlokalizowanych w powiecie kołobrzeskim (29,1% obcokrajowców korzystających z zachodniopomorskiej bazy noclegowej), m. Szczecin (28,8% ), m. Świnoujście (16,5%) oraz powiecie kamieńskim (9,8%). W 2012 r. najwyższy stopień wykorzystania miejsc noclegowych odnotowano w powiecie kołobrzeskim, w którym jako jedynym w województwie wykorzystano ponad połowę przygotowanych miejsc noclegowych (61,1%, tj. o 1,1 p. proc. mniej niż w roku ubiegłym). *** W 2012 r. sprawozdawczością objęto również turystyczne obiekty indywidualnego zakwaterowania, tj. pokoje gościnne i kwatery agroturystyczne, które posiadały co najmniej 10 miejsc noclegowych. Uzyskano informacje o 349 obiektach (wobec 330 przed rokiem), z czego 314 to pokoje gościnne (wobec 296), w których dostępne było 8,4 tys. miejsc noclegowych, tj. o 11,5% więcej niż przed rokiem (w tym 2,2 tys. całorocznych). Wzrasta popularność tego typu obiektów. W 2012 r. z bazy tej skorzystało 55,8 tys. turystów (w tym 6,0 tys. turystów zagranicznych), którym udzielono 280,5 tys. miejsc noclegowych (w tym 32,3 tys. turystom zagranicznym); przed rokiem odpowiednio: 47,1 tys., 5,2 tys., 224,0 tys. i 25,0 tys. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w 2012 r. był wyższy w pokojach gościnnych (25,8%) niż w kwaterach agroturystycznych (13,4%). Najwięcej miejsc noclegowych w pokojach gościnnych i kwaterach agroturystycznych odnotowano w powiatach położonych w pasie nadmorskim: kołobrzeskim, koszalińskim, m. Świnoujście, powiecie kamieńskim i gryfickim, gdzie łącznie było dostępnych 81,8% miejsc noclegowych w obiektach indywidualnego zakwaterowania w województwie zachodniopomorskim. Udział osób korzystających z noclegów w tych obiektach wyniósł 81,7%, a udzielonych noclegów 82,5% w skali województwa zachodniopomorskiego.

9 Urząd Statystyczny w Szczecinie opracowanie sygnalne 9 Tablica 1. Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania Stan w dniu 31 VII RODZAJE OBIEKTÓW Obiekty Miejsca noclegowe Liczba miejsc noclegowych na 1 obiekt w liczbach bezwzględnych 2011 = 100 w liczbach bezwzględnych 2011 = OGÓŁEM , , Obiekty hotelowe , , Hotele , , Motele , , Pensjonaty , , Inne obiekty hotelowe , , Pozostałe obiekty , , Domy wycieczkowe , , Schroniska , , Schroniska młodzieżowe Szkolne schroniska młodzieżowe , , , , Ośrodki wczasowe , , Ośrodki kolonijne , , Ośrodki szkoleniowo- -wypoczynkowe , , Domy pracy twórczej , , Zespoły domków turystycznych , , Kempingi , , Pola biwakowe , , Hostele , , Zakłady uzdrowiskowe , , Pozostałe niesklasyfikowane , ,

10 10 Urząd Statystyczny w Szczecinie opracowanie sygnalne Tablica 2. Placówki gastronomiczne w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania Stan w dniu 31 VII RODZAJE OBIEKTÓW a 2011 r. b 2012 r. Ogółem Restauracje Bary (w tym kawiarnie) Stołówki Punkty gastronomiczne OGÓŁEM a b Obiekty hotelowe a b Hotele a b Motele a b Pensjonaty a b Inne obiekty hotelowe a b Pozostałe obiekty a w tym: b ośrodki wczasowe a b ośrodki szkoleniowo- -wypoczynkowe a b zespoły domków turystycznych a b zakłady uzdrowiskowe a b

11 Urząd Statystyczny w Szczecinie opracowanie sygnalne 11 Tablica 3. Korzystający z noclegów i udzielone noclegi w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania RODZAJE OBIEKTÓW Korzystający z noclegów Udzielone noclegi Średni czas pobytu turysty w obiekcie w dniach w liczbach bezwzględnych 2011 = 100 w liczbach bezwzględnych 2011 = OGÓŁEM , ,3 5,3 5,5 Obiekty hotelowe , ,7 2,7 3,0 Hotele , ,4 2,5 2,8 Motele , ,0 1,7 1,9 Pensjonaty , ,1 5,4 5,0 Inne obiekty hotelowe , ,2 3,3 3,6 Pozostałe obiekty , ,9 7,5 8,0 Domy wycieczkowe , ,8 3,9 4,1 Schroniska , ,3 5,2 4,0 Schroniska młodzieżowe Szkolne schroniska młodzieżowe , ,7 2,9 2, , ,4 2,9 3,1 Ośrodki wczasowe , ,8 7,5 8,0 Ośrodki kolonijne , ,9 7,8 9,9 Ośrodki szkoleniowo- -wypoczynkowe , ,5 6,2 6,8 Domy pracy twórczej , ,3 1,1 1,1 Zespoły domków turystycznych , ,7 6,0 6,0 Kempingi , ,7 3,1 3,6 Pola biwakowe , ,1 4,4 4,7 Hostele , ,1 5,1 7,5 Zakłady uzdrowiskowe , ,2 11,3 13,3 Pozostałe niesklasyfikowane , ,4 3,5 4,0

12 12 Urząd Statystyczny w Szczecinie opracowanie sygnalne Tablica 4. Turyści zagraniczni korzystający z noclegów i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania RODZAJE OBIEKTÓW Korzystający z noclegów Udzielone noclegi Średni czas pobytu turysty w obiekcie w dniach w liczbach bezwzględnych 2011 = 100 w liczbach bezwzględnych 2011 = OGÓŁEM , ,5 5,6 5,5 Obiekty hotelowe , ,2 4,0 4,3 Hotele , ,7 3,5 3,9 Motele , ,2 1,5 1,4 Pensjonaty , ,6 8,8 8,8 Inne obiekty hotelowe , ,0 6,9 6,5 Pozostałe obiekty , ,7 8,5 8,3 Domy wycieczkowe , ,6 4,7 1,7 Schroniska x x x x Schroniska młodzieżowe Szkolne schroniska młodzieżowe x x x x , ,9 2,2 2,0 Ośrodki wczasowe , ,3 9,9 9,4 Ośrodki kolonijne , ,9 7,0 6,5 Ośrodki szkoleniowo- -wypoczynkowe , ,3 8,3 7,8 Domy pracy twórczej x x x x Zespoły domków turystycznych , ,2 4,5 5,5 Kempingi , ,0 2,6 3,3 Pola biwakowe , ,0 5,2 4,9 Hostele , ,3 8,5 3,6 Zakłady uzdrowiskowe , ,2 10,3 10,9 Pozostałe niesklasyfikowane , ,7 4,4 5,8

13 Urząd Statystyczny w Szczecinie opracowanie sygnalne 13 Tablica 5. Turyści zagraniczni korzystający z turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania według wybranych krajów stałego zamieszkania i rodzaju obiektu KRAJE a 2011 r. b 2012 r. Ogółem Hotele Motele Pensjonaty Inne obiekty hotelowe razem Pozostałe obiekty w tym ośrodki wczasowe kempingi zakłady uzdrowiskowe OGÓŁEM a w tym: b Unia Europejska a w tym: b Niemcy a b Dania a b Szwecja a b Holandia a b Wielka Brytania a b Inne kraje europejskie a w tym: b Ukraina a b Rosja a b Białoruś a b Ameryka Północna a b w tym Stany Zjednoczone a b

14 14 Urząd Statystyczny w Szczecinie opracowanie sygnalne Tablica 6. Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania według podregionów i powiatów WYSZCZEGÓLNIENIE a 2011 r. b 2012 r. Obiekty 1 Miejca noclegowe 1 Korzystajacy Udzielone noclegi Stopień wykorzystania w tym w tym miejsc ogółem turyści ogółem turystom noclegowych zagraniczni zagranicznym w % WOJEWÓDZTWO a ,6 PODREGION KOSZALIŃSKI Powiaty: b ,0 a ,9 b ,9 białogardzki a ,4 b ,8 drawski a ,5 b ,1 kołobrzeski a ,2 b ,1 koszaliński a ,0 b ,9 sławieński a ,0 b ,9 szczecinecki a ,9 b ,2 świdwiński a ,2 b ,6 wałecki a ,4 b ,5 m. Koszalin a ,3 b ,4 PODREGION STARGARDZKI a ,9 b ,5 Powiaty: choszczeński a ,5 b ,2 gryficki a ,5 b ,5 1 Stan w dniu 31 VII.

15 Urząd Statystyczny w Szczecinie opracowanie sygnalne 15 Tablica 6. Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania według podregionów i powiatów (dok.) WYSZCZEGÓLNIENIE a 2011 r. b 2012 r. PODREGION STARGARDZKI (dok.) Obiekty 1 Miejca noclegowe 1 Korzystajacy Udzielone noclegi Stopień wykorzystania w tym w tym miejsc ogółem turyści ogółem turystom noclegowych zagraniczni zagranicznym w % łobeski a ,6 b ,3 myśliborski a ,2 b ,9 pyrzycki a ,2 b ,0 stargardzki a ,5 PODREGION M. SZCZECIN b ,1 a ,6 b ,1 m. Szczecin a ą ,6 PODREGION SZCZECIŃSKI Powiaty: b ,1 a ,2 b ,3 goleniowski a ,6 b ,8 gryfiński a ,7 b ,5 kamieński a ,4 b ,0 policki a ,2 b ,3 m. Świnoujście a ,6 1 Stan w dniu 31 VII. b ,6

w województwie zachodniopomorskim w 2011 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2011 r.

w województwie zachodniopomorskim w 2011 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2011 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2011 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2012 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2011 r. Notatka prezentuje wyniki

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, czerwiec 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2009 R. Na terenie województwa zachodniopomorskiego, według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2016 Notatka prezentuje wyniki badania prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu KT-1 (sprawozdanie o wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej województwa świętokrzyskiego w 2011 roku jest stałe badanie Głównego Urzędu Statystycznego, prowadzone

Bardziej szczegółowo

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2013 r.

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2013 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2014 Notatka prezentuje wyniki badania prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu KT-1 (sprawozdanie o wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 4 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296 Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) 296 z ogółem: obiekty całoroczne 259 hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe 189 Liczba miejsc noclegowych w

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacja sygnalna Data opracowania maj 2012 tel. 77 423 01 10 11 77 423 01 20 21 e-mail: sekretariatusopl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Urząd Statystyczny w Olsztynie Urząd Statystyczny w Olsztynie Informacja sygnalna Olsztyn, 2010 05 31 Kontakt: e mail SekretariatUSOls@stat.gov.pl tel. (89) 524 36 66, fax (89) 524 36 67 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku.

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 25 marca 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Uwaga: od 2012 r. zmiana zakresu prezentowanych danych

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2010 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2010 R. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2010 R. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą stanu i wykorzystania turystycznych obiektów zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania w 2010 r. Źródłem

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 4 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 23 marca 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 i jej wykorzystanie w 2010 roku W

Bardziej szczegółowo

Turystyka w województwie mazowieckim w 2017 r.

Turystyka w województwie mazowieckim w 2017 r. INFORMACJE SYGNALNE dd.mm.rrrr r. Turystyka w województwie mazowieckim w 2017 r. 18.05.2018 r. 22,7% udział turystów zagranicznych odwiedzających Polskę Województwo mazowieckie mimo niskiego udziału w

Bardziej szczegółowo

Turystyka w województwie małopolskim w 2016 r.

Turystyka w województwie małopolskim w 2016 r. Turystyka w województwie małopolskim w 216 r. Opracowanie sygnalne Maj 217 r. Rośnie popularność turystyczna województwa małopolskiego, co potwierdzają miary opisujące ruch turystyczny w 216 r. To między

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 października 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu 31 lipca oraz

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole Informacja sygnalna Data opracowania maj 2016 tel. 77 423 01 10 11 77 423 10 01 fax 77 423 01 25 e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa według stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice email: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 http://katowice.stat.gov.pl/ ŚLĄSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 25 września 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2013 R.

W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2013 R. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 65954 Zielona Góra, ul. Spokojna 1 zielonagora.stat.gov.pl tel. 68 3 3 11, fax 68 3 536 79 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 013 R. Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, maj 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Województwo

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2014 roku.

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2014 roku. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Uwaga: od 212 r. zmiana zakresu prezentowanych danych przez włączenie informacji na temat pokoi gościnnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24.3.216 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 215 roku Obiekty noclegowe

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.6.215 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w I kwartale 215 roku W pierwszych trzech miesiącach roku 215, w porównaniu do I kwartału

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 3 Maj 2015 r. TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 www.stat.gov.pl/katow OPRACOWANIA SYGNALNE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŒL SKIM

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŒL SKIM Urz¹d Statystyczny w Katowicach Œl¹ski Oœrodek Badañ Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2012 roku

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2012 roku Materiał na konferencję prasową w dniu 22 marca 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie turystycznych obiektów

Bardziej szczegółowo

w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 r.

w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 r. Urząd Sttystyczny w Szczecinie Turystyk w województwie zchodniopomorskim w 2010 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, mj 2011 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 r. Województwo zchodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Materiał na konferencję prasową w dniu 30 września 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 29.09.2016 r. Notatka informacyjna Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2016 r. i jej wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R.

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R. TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R. Informacje o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej turystyki pochodzą ze stałych badań statystycznych GUS. Dane dotyczące liczby obiektów

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w 2011 roku.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w 2011 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 26 marca 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Noclegi Noclegi 1096% 1139% 1083% 1091% 1237% 1053%

Noclegi Noclegi 1096% 1139% 1083% 1091% 1237% 1053% Ruch turystyczny Wielkość ruchu turystycznego Na przestrzeni czterech ostatnich lat w województwie zachodniopomorskim wzrosła liczba osób korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania. Największy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane. Korzystający z noclegów w obiektach noclegowych turystyki ogółem (w ciągu roku)

Podstawowe dane. Korzystający z noclegów w obiektach noclegowych turystyki ogółem (w ciągu roku) Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) 357 z ogółem: obiekty całoroczne 319 hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe 211 obiekty indywidualnego zakwaterowania

Bardziej szczegółowo

w województwie zachodniopomorskim w 2013 r.

w województwie zachodniopomorskim w 2013 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Budownictwo mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2013 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, lipiec 2014 Prezentowane w niniejszym opracowaniu dane pochodzą z kwartalnego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna Baza noclegowa i jej wykorzystanie w 2009 roku. Zgodnie ze stanem w dniu 31 lipca 2009 roku w Polsce było zarejestrowanych 6992

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R. Informacja Sygnalna Maj, 2016 W Y B R A N E D A N E W dniu 31 VII 2015 r. w województwie łódzkim zlokalizowane były 352 turystyczne obiekty noclegowe. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, maj 2015 r. Tel. 85 749 77 00, faks 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: http://bialystok.stat.gov.pl/ Województwo

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU Przedmiotem niniejszego opracowania jest baza noclegowa turystyki i jej wykorzystanie w 2006 r. Opracowanie powstało na podstawie wyników stałego badania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 czerwca 2009 r. Notatka Informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku Zgodnie

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, maj 2016 r. Tel. 85 749 77 00, faks 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: http://bialystok.stat.gov.pl/ Województwo

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. 1

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. 1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2011 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 3 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ

PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ KOMUNIKAT O OGŁOSZENIU KONKURSÓW OFERT W RODZAJU NA ROK 2019 I LATA NASTĘPNE (ogłoszenia oraz zapytania ofertowe znajdują się w przeglądarce postępowań) L.P. TRYB POSTĘPOWANIA RODZAJ ŚWIADCZEŃ NR POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Listopad 2014 Wielkość i rozkład przestrzenny ruchu turystycznego

Bardziej szczegółowo

w województwie zachodniopomorskim w 2012 r.

w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Budownictwo mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, lipiec 2013 Prezentowane w niniejszym opracowaniu dane pochodzą z kwartalnego

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Stan i ruch naturalny ludności w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2017 Stan i struktura ludności W województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

L.P. TRYB POSTĘPOWANIA RODZAJ ŚWIADCZEŃ NR POSTĘPOWANIA ZAKRES ŚWIADCZEŃ OBSZAR OGŁOSZENIA (powiat/grupa powiatów)

L.P. TRYB POSTĘPOWANIA RODZAJ ŚWIADCZEŃ NR POSTĘPOWANIA ZAKRES ŚWIADCZEŃ OBSZAR OGŁOSZENIA (powiat/grupa powiatów) KOMUNIKAT O OGŁOSZENIU KONKURSÓW OFERT W RODZAJU NA ROK 2019 I LATA NASTĘPNE (ogłoszenia oraz zapytania ofertowe znajdują się w przeglądarce postępowań) L.P. TRYB POSTĘPOWANIA RODZAJ ŚWIADCZEŃ NR POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2015 R. Kontakt tel.: (71) 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: wroclaw.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2015 R. Wrocław, maj 2016 r. Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2017 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2009 R. OPRACOWANIE SYGNALNE. Opracowanie merytoryczne: Elżbieta Groch. Opracowanie graficzne: Edyta Leśniarek

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2009 R. OPRACOWANIE SYGNALNE. Opracowanie merytoryczne: Elżbieta Groch. Opracowanie graficzne: Edyta Leśniarek Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 65-534 Zielona Góra, ul. Spokojna 1 www.stat.gov.pl/zg TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2009 R. OPRACOWANIE SYGNALNE Opracowanie merytoryczne: Elżbieta Groch Lubuski

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 21.05.2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 022 464 23 15, 022 464 23 12 fax 022

Bardziej szczegółowo

T U R Y S T Y K A W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R.

T U R Y S T Y K A W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Opracowania sygnalne T U R Y S T Y K A W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2013 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2013 R. Kontakt tel.: (71) 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: wroclaw.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2013 R. Wrocław, maj 2014 r. Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLIINIIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 212 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 2 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/lublin/index.htm

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2007 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2007 R. URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2007 R. Wydział Statystyki Społecznej Wydział Analiz Notatka sygnalna Maj 2008 UWAGI METODYCZNE Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów noclegowych w województwie kujawsko- -pomorskim jest stałe badanie statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego o symbolu KT-1 prowadzone z

Bardziej szczegółowo

Komunikat o ogłoszeniu konkursów ofert na rok 2016 i lata następne Profilaktyczne Programy Zdrowotne.

Komunikat o ogłoszeniu konkursów ofert na rok 2016 i lata następne Profilaktyczne Programy Zdrowotne. Komunikat o ogłoszeniu konkursów ofert na rok 2016 i lata następne Profilaktyczne Programy Zdrowotne. ZOW NFZ w Szczecinie informuje, że ogłoszone zostały konkursy ofert w rodzaju Profilaktyczne Programy

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

z wyłączeniem postępowania nr /REH/05/1/ /01 w przypadku którego termin

z wyłączeniem postępowania nr /REH/05/1/ /01 w przypadku którego termin Szczecin 28-05-2019r. K O M U N I K A T o zmianie terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonego w trybie konkursu ofert

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa, 31.1.216 r. Turystyczne obiekty noclegowe 1 na obszarach nadmorskich 2 Uwaga: Począwszy od danych za 216 r. w statystyce dotyczącej turystycznej

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2012 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 65-954 Zielona Góra, ul. Spokojna 1 www.stat.gov.pl/zg tel. 68 3 3 11, fax 68 3 536 79 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 01 R. Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych Kierownik

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 17.11.217 r. Notatka informacyjna Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich w sezonie wakacyjnym Prezentowane informacje dotyczą obiektów noclegowych posiadających

Bardziej szczegółowo

T U R Y S T Y K A W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2005 R.

T U R Y S T Y K A W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2005 R. Opracowania sygnalne T U R Y S T Y K A W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/urzedy/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2016 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2007 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2007 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 20.05.2008 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 022 464 23 15, 022 464 23 12 fax 022

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI TURYSTYKA W 2011 R.

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI TURYSTYKA W 2011 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 28 września 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA Instytut Turystyki sp. z o.o. TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA BoŜena Radkowska Warszawa, 2008 Szczecin W 2007 roku do Szczecina przyjechało około 0,6 mln turystów krajowych i 0,5 mln zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 20 roku Szczecin 20 Bezrobocie młodzieŝy stanowi jeden

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka bazy noclegowej w Polsce

Charakterystyka bazy noclegowej w Polsce Charakterystyka bazy noclegowej w Polsce Baza noclegowa to jeden z podstawowych elementów zagospodarowania turystycznego. W jej skład wchodzą obiekty noclegowe oraz inne elementy, które pozwalają osobom

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin e-mail: budownictwouslublin@stat.gov.pl tel.: (81) 533 20 51 e-mail: sekretariatuslub@stat.gov.pl www.stat.gov.pl/lublin Budownictwo związane

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursach ofert na rok 2018 i lata następne w rodzaju Programy Zdrowotne w zakresach: Profilaktyczne Programy Zdrowotne.

Ogłoszenie o konkursach ofert na rok 2018 i lata następne w rodzaju Programy Zdrowotne w zakresach: Profilaktyczne Programy Zdrowotne. Ogłoszenie o konkursach ofert na rok 2018 i lata następne w rodzaju Programy Zdrowotne w zakresach: Profilaktyczne Programy Zdrowotne. ZOW NFZ w Szczecinie informuje, że ogłoszone zostały konkursy ofert

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r.

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r. INFORMACJE SYGNALNE Turystyka w Unii Europejskiej 16.02.2018 r. 48,6% Udział noclegów udzielonych turystom Według Eurostatu - Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej, liczba noclegów udzielonych w turystycznych

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie turystyki krajowej i zagranicznej turystyki wyjazdowej mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku Szczecin 2017 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku Szczecin 2018 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2012 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2012 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 21.05.2013 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 022 464 23 15, 022 464 23 12 faks

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki wyjazdowej oraz krajowej mieszkańców Polski, tzw. rezydentów

Bardziej szczegółowo

Lista nr 1 za okres od r. do r. Wartość projektu EFS

Lista nr 1 za okres od r. do r. Wartość projektu EFS Lista podpisanych umów w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie głównie dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W M.ST. WARSZAWIE W 2014 R.

TURYSTYKA W M.ST. WARSZAWIE W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 fax 22 846 76 67 Data opracowania 10.07.2015

Bardziej szczegółowo

Struktura przyjazdów do Małopolski turystów z Polski

Struktura przyjazdów do Małopolski turystów z Polski TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Ruch Turystyczny w Małopolsce Województwo Małopolskie ze względu na swoje walory przyrodnicze, zróżnicowaną rzeźbę terenu oraz bogactwo kulturowe jest terenem szczególnie

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku Szczecin 2018 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski w czerwcu 2018 roku 2 wynosiła 3,7% tj. o 1,1

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Szczecin 2019 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski w grudniu 2018 roku 2 wynosiła 3,5% tj. o 0,8 pkt proc.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2016 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2016 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2016 roku W 2016 r. uczestnictwo mieszkańców Polski 1 w wieku 15 lat i więcej w wyjazdach turystycznych wyniosło 57%. Jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA

TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA Instytut Turystyki sp. z o.o. TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA BoŜena Radkowska Warszawa, 2009 Szczecin W 2008 roku do Szczecina przyjechało około 0,6 mln turystów krajowych i tyle samo zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa, 30.11.2015 r. Turystyczne obiekty noclegowe 1 Prezentowane informacje dotyczą obiektów noclegowych posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych

Bardziej szczegółowo

na rynku pracy w powiecie wałeckim III Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w

na rynku pracy w powiecie wałeckim III Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w Lista projektów pozakonkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się

Bardziej szczegółowo

BAZA NOCLEGOWA. Bazę noclegową według informacji statystycznych, w tym między innymi Światowej

BAZA NOCLEGOWA. Bazę noclegową według informacji statystycznych, w tym między innymi Światowej BAZA NOCLEGOWA czyli co? Baza noclegowa Bazę noclegową według informacji statystycznych, w tym między innymi Światowej Organizacji Turystyki i Eurostatu możemy podzielić na prywatne bazy noclegowe, jak

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 022 464 23 15, 022 464 23 12 fax 022 846 76 67 Data opracowania 20.05.2015

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2007 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2007 R. URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Informacja sygnalna TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2007 R. 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 http://www.stat.gov.pl/lodz e-mail: SekretariatUSLDZ@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku Krajowe wyjazdy mieszkańców Polski Według szacunków Ministerstwa Sportu i Turystyki w pierwszych sześciu miesiącach

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA JAKOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ USŁUG TURYSTYCZNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH UZDROWISKOWYCH

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA JAKOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ USŁUG TURYSTYCZNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH UZDROWISKOWYCH CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA JAKOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ USŁUG TURYSTYCZNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH UZDROWISKOWYCH PROFIL KLIENTA W MIEJSCOWOŚCI UZDROWISKOWEJ RABKA ZDRÓJ Opracowanie zostało dofinansowane przez Departament

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne. Temat zajęd: Zakwaterowanie i baza żywieniowa jako element materialnej bazy turystyki -

Przedmiot: Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne. Temat zajęd: Zakwaterowanie i baza żywieniowa jako element materialnej bazy turystyki - ALMAMER WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI KATEDRA ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCNEGO I EKOTURYSTYKI Przedmiot: Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne Temat zajęd: Zakwaterowanie i

Bardziej szczegółowo

POLSKA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2010 R.

POLSKA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2010 R. Projekt Zawodowo PLUS wzmocnienie kszta³cenia zawodowego szans¹ na samodzielnoœæ niepe³nosprawnych w doros³ym yciu wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w

Bardziej szczegółowo