ST-266 instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi ST-266

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ST-266 instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi ST-266"

Transkrypt

1 ST-266 instrukcja obsługi Instrukcja obsługi ST-266 1

2 TECH I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń urządzenia. Niniejszą instrukcję należy starannie przechowywać. Aby uniknąć niepotrzebnych błędów i wypadków, należy upewnić się, że wszystkie osoby korzystające z urządzenia dokładnie zapoznały się z jego działaniem i funkcjami bezpieczeństwa. Proszę zachować instrukcję i upewnić się, że pozostanie z urządzeniem w przypadku jego przeniesienia lub sprzedaży tak, aby każdy korzystający z niego przez jego okres użytkowania mógł mieć odpowiednie informacje o użytkowaniu urządzenia i bezpieczeństwie. Dla bezpieczeństwa życia i mienia zachować środki ostrożności zgodne z wymienionymi w instrukcji użytkownika, gdyż producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez zaniedbanie.! OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia itd.) należy upewnić się, że regulator nie jest podłączony do sieci. Montażu powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia elektryczne. Przed uruchomieniem sterownika należy dokonać pomiaru rezystancji uziemienia silników elektrycznych, oraz pomiaru rezysatncji izolacji przewodów elektrycznych. Regulator nie jest przeznaczony do obsługi przez dzieci.! UWAGA Wyładowania atmosferyczne mogą uszkodzić sterownik, dlatego w czasie burzy należy wyłączyć go z sieci poprzez wyjęcie wtyczki sieciowej z gniazda. Sterownik nie może być wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem. Przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania sprawdzić stan techniczny przewodów. Należy również sprawdzić mocowanie sterownika, oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. 2

3 ST-266 instrukcja obsługi II. Opis urządzenia Listwa montażowa ST-266 jest przeznaczona do obsługi zaworów zarówno przewodowo jak i bezprzewodowo za pośrednictwem sygnału radiowego. Listwa pozwala na znaczną oszczędność zużycia energii dzięki precyzyjnej gospodarce temperaturowej poszczególnych pomieszczeń budynku. Dzięki rozbudowanemu oprogramowaniu regulator może realizować szereg funkcji: obsługa zaworu mieszającego możliwość obsługi max. 18 siłowników termostatycznych przy pomocy 6 regulatorów pokojowych (połączenie przewodowe): o 3 regulatory pokojowe mają możliwość obsługi aż 12 siłowników (każdy max. po 4 siłowniki) o 3 regulatory pokojowe mają możliwość obsługi aż 6 siłowników (każdy max. po 2 siłowniki) możliwość obsługi zaworów termostatycznych za pomocą sygnału radiowego jedno wyjście 230V na pompę możliwość obsługi pompy z regulacją prędkości przy pomocy sygnału PWM styk beznapięciowy możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM - umożliwia sterowanie niektórymi funkcjami sterownika za pomocą telefonu komórkowego. możliwość podłączenia ST-500 Ethernet - umożliwia sterowanie niektórymi funkcjami, podgląd niektórych parametrów za pomocą Internetu. możliwość podłączenia zewnętrznego panelu sterującego z komunikacją RS Wyświetlacz Przyciski nawigacji Pokrywa sterownika 3

4 III. Montaż sterownika Sterownik powinien być montowany przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami. TECH! OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo dla życia w wyniku porażenia prądem elektrycznym na przyłączach pod napięciem. Przed pracami przy regulatorze należy odłączyć dopływ prądu i zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem. Regulator ST-266 można montować jako urządzenie wolnostojące lub jako panel do montażu na ścianie. Listwa jest przystosowana do montażu na listwie DIN. Aby podłączyć przewody należy zdemontować pokrywę sterownika. 4

5 ST-266 instrukcja obsługi 5

6 IV. Komunikacja radiowa TECH Sterownik ST-266 może komunikować się za pomocą komunikacji radiowej z niektórymi urządzeniami: ST-290v4 ST-292v4 regulatory pokojowe dwustanowe ST-286 regulatory pokojowe dwustanowe kolorowe ST-285 regulator pokojowy nadrzędny ST-291 zewnętrzny czujnik temperatury ST-500 moduł internetowy Funkcja Przekazuje sygnał o dogrzaniu/niedogrzaniu pomieszczenia w danej strefie. Przekazuje sygnał o dogrzaniu/niedogrzaniu pomieszczenia w danej strefie. Umożliwia podgląd oraz zmianę niektórych parametrów regulatorów pokojowych przypisanych do stref. Umożliwia podgląd temperatury zewnętrznej oraz sterowanie pogodowe wbudowanego modułu zaworu. Umożliwia podgląd oraz zmianę niektórych parametrów pracy sterownika ST-266 za pośrednictwem Internetu Konfiguracja - w menu regulatora pokojowego należy przypisać regulator pokojowy do danej strefy - bieżący kanał komunikacji musi być taki sam jak w regulatorze ST w menu regulatora pokojowego należy przypisać regulator pokojowy do danej strefy - bieżący kanał komunikacji musi być taki sam jak w regulatorze ST w menu regulatora ST- 266 należy zaznaczyć właściwą opcję (Menu główne / Menu instalatora / Regulator pokojowy / Regulator TECH) - konieczne zastosowanie dodatkowego modułu ST bieżący kanał komunikacji musi być taki sam jak w regulatorze ST konieczne zastosowanie dodatkowego modułu ST- 260 STT-868 bezprzewodowy siłownik termostatyczny Umożliwia utrzymywanie zadanej temperatury. - konieczna rejestracja w sterowniku ST-266 6

7 ST-266 instrukcja obsługi V. Pierwsze uruchomienie Aby sterownik działał poprawnie należy przy pierwszym uruchomieniu postępować zgodnie z poniższymi krokami: 1. Należy podłączyć okablowanie. 2. Włączyć zasilanie sterownika. 3. Jeśli w zestawie jest regulator pokojowy nadrzędny (ST-285) należy go załączyć w menu sterownika: Menu główne / Menu instalatora / Regulator pokojowy / Regulator TECH. 4. Jeśli w zestawie jest moduł internetowy ST-500 należy załączyć go w menu sterownika: Menu główne / Menu instalatora / Moduł internetowy / Załączony. 5. Określić rodzaj czujnika zewnętrznego poprzez zaznaczenie właściwej opcji: Wyłączony, standard lub bezprzewodowy (ST-291) w menu sterownika: Menu główne / Czujnik zewnętrzny. 6. Konfiguracja regulatorów pokojowych przekazujących informację o stanie dogrzania/niedogrzania w danej strefie. a. Należy sprawdzić czy w regulatorach pokojowych bieżący kanał komunikacji radiowej jest taki sam jak w listwie ST-266. Wszystkie urządzenia fabrycznie maja ustawiony kanał 0. W przypadku konfliktu z innymi urządzeniami korzystających z komunikacji radiowej konieczna jest zmiana kanału: Zmiana kanału w sterowniku ST-286: W menu głównym sterownika naciskamy ikonę Ustawienia sterownika a następnie Wybór kanału. Po ustawieniu żądanego kanału wybór akceptujemy naciskając ikonę OK. Zmiana kanału w sterowniku ST-290v4 lub ST-292v4: ST-290v4 Zrzut ekranu ST-292v4 - Nacisnąć i przytrzymać przycisk MENU aby uruchomić przegląd funkcji sterownika. - Za pomocą przycisku lub przejść do edycji zmiany kanału (zrzut ekranu widoczny obok) - Za pomocą przycisków PLUS lub MINUS ustawiamy żądany numer kanału. - Wybór akceptujemy naciskając i przytrzymując kilka sekund przycisk MENU. - Nacisnąć przycisk MENU aby uruchomić przegląd funkcji sterownika. - Naciskamy przycisk MENU dotąd aż pojawi się ekran edycji zmiany kanału (zrzut ekranu widoczny obok) - Za pomocą przycisków lub ustawiamy żądany numer kanału. - Wybór akceptujemy naciskając i przytrzymując kilka sekund przycisk MENU lub naciskając przycisk EXIT. b. Należy przypisać każdy regulator pokojowy do danej strefy.! UWAGA Do jednej strefy powinien być przypisany tylko jeden regulator pokojowy. Przypisanie większej liczby regulatorów pokojowych uniemożliwi prawidłowe działanie sterownika ST

8 TECH Przypisanie regulatora pokojowego ST-286 do wybranej strefy: W menu głównym sterownika naciskamy ikonę Ustawienia sterownika a następnie Numer regulatora (numer strefy). Po wybraniu numeru strefy wybór akceptujemy naciskając ikonę OK. Przypisanie regulatora pokojowego ST-290v4 lub ST-292v4 do wybranej strefy: ST-290v4 Zrzut ekranu ST-292v4 - Nacisnąć i przytrzymać przycisk MENU aby uruchomić przegląd funkcji sterownika. - Za pomocą przycisku lub przejść do edycji przypisania strefy (zrzut ekranu widoczny obok). - Możliwość zmiany strefy chroni kod za pomocą przycisków PLUS lub MINUS wybieramy pierwszą cyfrę kodu 2, akceptujemy wybór przyciskiem MENU. Podobnie postępujemy przy kolejnych cyfrach. - Nacisnąć przycisk MENU aby uruchomić przegląd funkcji sterownika. - Naciskamy przycisk MENU dotąd aż pojawi się ekran edycji przypisania strefy (zrzut ekranu widoczny obok) - Możliwość zmiany strefy chroni kod za pomocą przycisków lub wybieramy pierwszą cyfrę kodu 2, akceptujemy wybór naciskając i przytrzymując przycisk MENU. Podobnie postępujemy przy kolejnych cyfrach. - Za pomocą przycisków PLUS lub MINUS wybieramy żądany numer strefy. - Wybór akceptujemy naciskając i przytrzymując przycisk MENU. - Za pomocą przycisków lub wybieramy żądany numer strefy. - Wybór akceptujemy naciskając i przytrzymując przycisk MENU, lub naciskając przycisk EXIT. 7. W przypadku stosowania bezprzewodowych siłowników termostatycznych należy je zarejestrować w danej strefie. VI. Obsługa sterownika V.a) Zasada działania Sterownik ST-266 steruje pompą C.O. włączając ją, gdy jest potrzeba dogrzania w którejkolwiek z sześciu stref lub w zaworze wbudowanym. Informację o potrzebie dogrzania danej strefy sterownik otrzymuje od podporządkowanego regulatora pokojowego przypisanego do danej strefy. W momencie otrzymania informacji o potrzebie dogrzania sterownik otwiera zawory w danej strefie. Sygnał z każdej ze stref jest przekazywany do listwy ST-266 za pośrednictwem regulatora pokojowego: np.: ST-292v4, ST-290v4 lub np.: ST-286. Regulatory pokojowe komunikują się z listwą za pomocą komunikacji radiowej. 8

9 ST-266 instrukcja obsługi Dodatkowo można zastosować regulator pokojowy nadrzędny (ST-285) sterujący pracą regulatorów pokojowych z każdej strefy. On również wyposażony jest w komunikację radiową. Do każdej strefy można podłączyć przewodowe siłowniki zaworów oraz maksymalnie dziewięć bezprzewodowych siłowników komunikujących się z listwą ST-266 za pomocą sygnału radiowego (wymagają one przeprowadzenia procesu rejestracji). V.b) Widok i opis ekranu głównego Sterowanie odbywa się za pomocą przycisków zlokalizowanych obok wyświetlacza Informacja o załączonym regulatorze pokojowym nadrzędnym (ST-285) 2. Aktualna godzina 3. Przyciski nawigacji 4. Aktywny kanał komunikacji radiowej 5. Informacja o strefach: Widoczna cyfra oznacza podłączony regulator pokojowy przekazujący informację o dogrzaniu / niedogrzaniu pomieszczenia. Jeśli cyfra pulsuje oznacza że dana strefa jest niedogrzana zawory są w pozycji otwartej. Brak cyfry oznacza brak sygnału z regulatora pokojowego. 6. Informacja o załączonym zaworze wbudowanym V.c) Funkcje sterownika menu główne Ze względu na wielofunkcyjność sterownika menu jest podzielone na Menu główne oraz Menu instalatora. 9

10 Menu główne TECH V.c.1) Schemat blokowy menu sterownika Główny zawór Praca ręczna Pompa Styk beznapięciowy Zawór Kanał Kanał 0; zakres: 0 20 Stan zaworu Temperatura zadana zaworu Główny zawór Czas otwarcia Typ zaworu Pogodówka Ustawienia fabryczne Wyłączony Czujnik zewnętrzny Standard Bezprzewodowy Pompa Wybór języka Kontrast wyświetlacza Menu instalatora Opóźnienie Rejestracja Regulator pokojowy Moduł internetowy Zegar V.c.2) Praca ręczna Funkcja ta umożliwia kontrolę działania poszczególnych urządzeń. Użytkownik ma możliwość ręcznego załączenia każdego z urządzeń: główny zawór, pompa, styk beznapięciowy oraz poszczególne siłowniki zaworów. 10

11 ST-266 instrukcja obsługi V.c.3) Kanał Funkcja ta służy do wyboru kanału do komunikacji radiowej z regulatorami pokojowymi oraz czujnikiem zewnętrznym. Należy pamiętać aby kanał ten był taki sam we wszystkich urządzeniach komunikujących się ze sterownikiem ST-266. Użytkownik ma do wyboru kanały W urządzeniach współpracujących ze sterownikiem ST- 266 ustawiony jest fabrycznie kanał 0. Jedynie w przypadku konfliktu z innymi urządzeniami komunikującymi się ze sobą za pomocą sygnału radiowego istnieje konieczność zmiany kanału. W takiej sytuacji należy pamiętać o zmianie kanału w każdym urządzeniu, które ma komunikować się z listwą ST-266. V.c.4) Główny zawór Sterownik ST-266 posiada wbudowany moduł sterujący zaworem mieszającym. Do obsługi zaworu służy szereg parametrów, co pozwala dostosować działanie do indywidualnych potrzeb. Stan zaworu W celu aktywacji zaworu zaznaczamy opcje Załączony. Temperatura zadana zaworu Funkcja służy do ustawiania temperatury zadanej zaworu. Jest ona mierzona na czujniku zaworu. Czas otwarcia Parametr określający czas, jaki jest potrzebny siłownikowi zaworu, aby otworzyć zawór od pozycji 0% do 100%. Czas ten należy dobrać zgodnie z posiadanym siłownikiem zaworu (podany na tabliczce znamionowej). 11

12 TECH Typ zaworu Za pomocą tego ustawienia użytkownik dokonuje wyboru rodzaju sterowanego zaworu pomiędzy: CO - ustawiamy, gdy chcemy regulować temperaturę na obiegu C.O. PODLOGOWY - ustawiamy, gdy chcemy regulować temperaturę na obiegu ogrzewania podłogowego. Typ podłogowy zabezpiecza instalację podłogową przed niebezpiecznymi temperaturami. Jeśli rodzaj zaworu jest ustawiony, jako C.O. a zostanie on podłączony do instalacji podłogowej, to grozi to zniszczeniem delikatnej instalacji podłogowej. Pogodówka sterowanie pogodowe Aby funkcja pogodowa była aktywna należy umieścić czujnik zewnętrzny w nienasłonecznionym i nienarażonym na wpływy atmosferyczne miejscu. Po zainstalowaniu i podłączeniu czujnika należy załączyć funkcję Pogodówka w menu sterownika. Aby zawór pracował prawidłowo, ustawia się temperaturę zadaną (za zaworem) dla czterech pośrednich temperatur zewnętrznych: -20ºC, -10ºC, 0ºC oraz 10ºC. W celu ustawienia zadanej temperatury należy za pomocą strzałek PRAWO lub LEWO zaznaczyć określoną temperaturę zewnętrzną a następnie strzałkami GÓRA lub DÓŁ wybrać żądaną temperaturę. Na wyświetlaczu pojawi się ustawiona przez nas krzywa grzania. Krzywa grzania jest to krzywa, według której wyznacza się temperaturę zadaną sterownika na podstawie temperatury zewnętrznej. W naszym sterowniku krzywa ta jest konstruowana na podstawie czterech punktów temperatur zadanych dla odpowiednich temperatur zewnętrznych. Im więcej punktów konstruujących krzywą, tym większa jest jej dokładność, co pozwala na elastyczne jej kształtowanie. W naszym przypadku cztery punkty wydają się bardzo dobrym kompromisem pomiędzy dokładnością oraz łatwością ustawiania przebiegu tej krzywej.! UWAGA Po załączeniu sterowania pogodowego niedostępny jest parametr Temperatura zadana zaworu (menu główne ustawienia zaworów). Ustawienia fabryczne Parametr ten pozwala powrócić do ustawień danego zaworu zapisanych przez producenta. Przywrócenie ustawień fabrycznych nie zmienia ustawionego typu zaworu (C.O. lub podłogowy). 12

13 ST-266 instrukcja obsługi V.c.5) Czujnik zewnętrzny Do sterownika można podłączyć zewnętrzny czujnik temperatury, który umożliwia załączenie sterowania pogodowego w obsłudze zaworu wbudowanego. Aktualna wartość temperatury zewnętrznej jest wyświetlana na ekranie głównym. Po zamontowaniu czujnika zewnętrznego należy określić jego rodzaj: standardowy bądź bezprzewodowy.! UWAGA Jeśli stosowany jest czujnik zewnętrzny bezprzewodowy należy pamiętać o ustawieniu takiego samego kanału komunikacji radiowej jak w sterowniku ST-266. W czujniku zewnętrznym fabrycznie ustawiony jest kanał 0. Zmiana kanału komunikacji w czujniku zewnętrznym: Aby zmienić kanał na inny należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zmiany kanału. Gdy dioda znajdująca się na czujniku mrugnie dwa razy jest to sygnał że został uruchomiony proces zmiany kanału. Przytrzymując cały czas przycisk zmiany kanału czekamy aż dioda znów zacznie mrugać - liczba mrugnięć odpowiada numerowi kanału (jedno mrugnięcie - kanał 1, 5 mrugnięć - kanał 5). W momencie, gdy ustawiony jest żądany przez nas numer kanału puszczamy przycisk. Aby ustawić z powrotem kanał 0 należy całą procedurę powtórzyć i zwolnić przycisk zmiany kanału zaraz po dwóch pierwszych mrugnięciach diody. Dioda Przycisk zmiany kanału V.c.6) Pompa Regulator ST-266 steruje pracą pompy włącza pompę, po otrzymaniu sygnału o niedogrzaniu w którejkolwiek ze stref lub gdy temperatura zadana na zaworze wbudowanym nie został osiągnięta (w sytuacji gdy zawór jest załączony). W momencie, gdy wszystkie regulatory pokojowe przekażą sygnał o dogrzaniu oraz temperatura zadana na zaworze zostanie osiągnięta (jeśli zawór jest załączony) sterownik wyłącza pompę. Funkcja Opóźnienie pozwala użytkownikowi ustawić czas opóźnienia włączenia pompy po otrzymaniu sygnału o niedogrzaniu lub po spadku temperatury na zaworze poniżej zadanej. 13

14 V.c.9) Wybór języka Funkcja pozwala na zmianę wersji językowej sterownika. TECH V.c.10) Kontrast wyświetlacza Funkcja pozwala na dostosowanie kontrastu wyświetlacza do indywidualnych potrzeb. V.c.11) Menu instalatora Menu instalatora jest przeznaczone do obsługi przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i służy głównie do ustawień dodatkowych funkcji sterownika. 1) Rejestracja Przy zastosowaniu bezprzewodowych siłowników termostatycznych konieczne jest przeprowadzenie procesu rejestracji danego siłownika w strefie. Użytkownik ma do wyboru 6 stref (Zawór 1 6), w każdej ze stref można zarejestrować maksymalnie 9 siłowników. Proces rejestracji: 1. Montujemy siłownik termostatyczny na grzejniku. 2. W menu sterownika ST-266 przechodzimy do opcji Rejestracja w Menu instalatora. 3. Wybieramy numer strefy w którym chcemy zarejestrować dany siłownik, a następnie opcję Rejestracja. 4. Naciskamy przycisk rejestracji na siłowniku. Trzeba to zrobić w ciągu 30 sekund od naciśnięcia opcji Rejestracja po tym czasie sterownik ST-266 uzna proces rejestracji za nieudany. 5. Jeśli rejestracja jest przeprowadzona poprawnie na wyświetlaczu pojawi się komunikat informujący o powodzeniu rejestracji, oraz informacja o liczbie zarejestrowanych zaworów. W przypadku błędu w procesie rejestracji na wyświetlaczu pojawi się komunikat informujący o tym. Możliwe są trzy przyczyny błędu: a. Próba rejestracji więcej niż dziewięciu siłowników. b. Próba rejestracji już zarejestrowanego siłownika. c. W ciągu 30 sekund nie ma sygnału z siłownika zaworu Przycisk rejestracji na bezprzewodowym siłowniku termostatycznym. 14

15 ST-266 instrukcja obsługi 2) Regulator pokojowy Sterownik ST-266 może współpracować z regulatorem pokojowym nadrzędnym (ST-285), który umożliwia: podgląd stanu poszczególnych zaworów. zmianę temperatury zadanej w danej strefie - w przypadku stosowania podrzędnych regulatorów pokojowych wyposażonych w komunikacje RS (ST- 286). podgląd temperatury zewnętrznej stan styku dodatkowego (włączony/wyłączony) Aby komunikacja sterownika ST-266 z regulatorem pokojowym była aktywna należy zaznaczyć opcję Regulator TECH. 3) Moduł internetowy Regulator ST-266 ma możliwość współpracy z modułem internetowym co umożliwia podgląd oraz zmianę niektórych parametrów za pośrednictwem Internetu. Sterowanie tego typu możliwe jest wyłącznie po zakupieniu i podłączeniu do sterownika dodatkowego modułu sterującego ST-500, który nie jest załączany w standardzie do sterownika. Moduł internetowy można połączyć ze sterownikiem ST- 266 za pośrednictwem kabla RS. Istnieje możliwość bezprzewodowej komunikacji po zastosowaniu dodatkowego modułu ST-260. Moduł internetowy to urządzenie pozwalające na zdalną kontrolę pracy regulatora przez Internet lub sieć lokalną. Użytkownik kontroluje na ekranie komputera domowego stan wszystkich zaworów. W przypadku zastosowania regulatorów pokojowych dwustanowych użytkownik ma możliwość podglądu stanu dogrzania/niedogrzania. Gdy zastosowane regulatory pokojowe wyposażone są w komunikację RS istnieje możliwość podglądu aktualnej temperatury pomieszczenia a także zmiany jego zadanej. Po załączeniu modułu internetowego i wybraniu opcji DHCP sterownik automatycznie pobierze parametry z sieci lokalnej takie jak: Adres IP, Maska IP, Adres bramy i Adres DNS. W razie jakichkolwiek problemów z pobraniem parametrów sieci istniej możliwość ręcznego ustawienia tych parametrów. Sposób pozyskania parametrów sieci lokalnej został opisany w instrukcji do Modułu internetowego. Funkcja Resetuj hasło modułu użyta może być, gdy użytkownik na stronie logowania zmienił fabryczne hasło użytkownika na swoje. W sytuacji, gdy nowe hasło zostanie zagubione, możliwy jest powrót do hasła fabrycznego po zresetowaniu hasła modułu. 15

16 4) Zegar Funkcja pozwala ustawić aktualną godzinę oraz dzień tygodnia. TECH VII. Zabezpieczenia i alarmy W celu zapewnienia maksymalnie bezpiecznej i bezawaryjnej pracy regulator posiada szereg zabezpieczeń. W przypadku alarmu załącza się sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat. Automatyczna kontrola czujnika W razie uszkodzenia czujnika temperatury zaworu lub czujnika zewnętrznego uaktywnia się alarm dźwiękowy, sygnalizując dodatkowo na wyświetlaczu odpowiednią usterkę, np: Czujnik uszkodzony. Pompa pracuje niezależnie od aktualnej temperatury. Alarm będzie aktywny do momentu wymiany czujnika na nowy. Bezpiecznik Regulator posiada wkładkę topikową rurkową WT 3,15A, o wymiarach 5x20mm, zabezpieczające sieć. UWAGA: nie należy stosować bezpiecznika o wyższej wartości. Założenie większego bezpiecznika może spowodować uszkodzenie sterownika. VIII. Dane techniczne L.p. Wyszczególnienie Jedn. 1 Zasilanie V 230V/50Hz +/-10% 2 Maksymalny pobór mocy W 7 3 Temperatura otoczenia O C Obciążenie wyjścia pompy C.O A 0,5 5 Zakres pomiaru temperatury CO O C Dokładność pomiaru O C 1 7 Wytrzymałość temp. czujnika O C Wkładka bezpiecznikowa A 3,15 16

17 ST-266 instrukcja obsługi Spis treści I. Bezpieczeństwo... 2 II. Opis urządzenia... 3 III. Montaż sterownika... 4 IV. Komunikacja radiowa... 6 V. Pierwsze uruchomienie... 7 VI. Obsługa sterownika... 8 V.a) Zasada działania... 8 V.b) Widok i opis ekranu głównego... 9 V.c) Funkcje sterownika menu główne... 9 V.c.1) Schemat blokowy menu sterownika V.c.2) Praca ręczna V.c.3) Kanał V.c.4) Główny zawór V.c.5) Czujnik zewnętrzny V.c.6) Pompa V.c.9) Wybór języka V.c.10) Kontrast wyświetlacza V.c.11) Menu instalatora ) Rejestracja ) Regulator pokojowy ) Moduł internetowy ) Zegar VII. Zabezpieczenia i alarmy Bezpiecznik VIII. Konserwacja i dane techniczne

18 TECH Dbałość o środowisko naturalne jest dla nas sprawą nadrzędną. Świadomość, że produkujemy urządzenia elektroniczne zobowiązuje nas do bezpiecznej dla natury utylizacji zużytych elementów i urządzeń elektronicznych. W związku z tym firma otrzymała numer rejestrowy nadany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Segregując odpady przeznaczone do recyklingu pomagamy chronić środowisko naturalne. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 18

19 ST-266 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 96/2013 Firma TECH, z siedzibą w miejscowości Wieprz 1047A, Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej. (Dz.U. Nr 155, poz. 1089) z dnia 21 sierpnia 2007r., wdrażającego postanowienia Dyrektywy Niskonapięciowej (LVD) 2006/95/WE z dnia r. Sterownik ST-266 przeszedł pozytywnie badania kompatybilności EMC przy podłączeniu optymalnych obciążeń. Do ocen zgodności zastosowano normy zharmonizowane: PN-EN :2011, PN-EN :2012. Wyrób oznaczono CE: 06/

20 20 TECH

ST-268 instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi ST-268

ST-268 instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi ST-268 ST-268 instrukcja obsługi Instrukcja obsługi ST-268 1 TECH I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA

Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem.  UWAGA ST-265 Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń urządzenia. Niniejszą

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 156/2015

TECH. Deklaracja zgodności nr 156/2015 ST-517 Instrukcja obsługi ST-517 TECH Deklaracja zgodności nr 156/2015 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

I. Bezpieczeństwo II. Opis urządzenia III. Montaż sterownika IV. Konserwacja, dane techniczne... 6

I. Bezpieczeństwo II. Opis urządzenia III. Montaż sterownika IV. Konserwacja, dane techniczne... 6 L-10 1 SPIS TREŚCI I. Bezpieczeństwo... 3 II. Opis urządzenia... 4 III. Montaż sterownika... 5 IV. Konserwacja, dane techniczne... 6 KN.18.09.10 2 I. BEZPIECZEŃSTWO Przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

I. Bezpieczeństwo II. Opis urządzenia III. Montaż sterownika IV. Konserwacja, dane techniczne Deklaracja zgodności UE...

I. Bezpieczeństwo II. Opis urządzenia III. Montaż sterownika IV. Konserwacja, dane techniczne Deklaracja zgodności UE... L-5 1 SPIS TREŚCI I. Bezpieczeństwo... 3 II. Opis urządzenia... 4 III. Montaż sterownika... 5 IV. Konserwacja, dane techniczne... 7 Deklaracja zgodności UE... 7 KN.18.03.20 2 I. BEZPIECZEŃSTWO Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 158/2015

TECH. Deklaracja zgodności nr 158/2015 ST-361 Instrukcja obsługi ST-361 TECH Deklaracja zgodności nr 158/2015 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne pod napięciem. UWAGA

I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne pod napięciem.  UWAGA Instrukcja obsługi I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń ciała i uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

OPIS URZĄDZENIA ZASADA DZIAŁANIA

OPIS URZĄDZENIA ZASADA DZIAŁANIA 1 2 BEZPIECZEŃSTWO Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie instrukcji może być przyczyną uszkodzeń urządzenia. Aby uniknąć niepotrzebnych

Bardziej szczegółowo

ST-160 instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi ST-160

ST-160 instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi ST-160 ST-160 instrukcja obsługi Instrukcja obsługi ST-160 1 TECH I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Bezpieczeństwo... 3 II. Zastosowanie... 4 IV. Montaż... 4 III. Obsługa sterownika... 6 IV. Menu regulatora... 6 IV.

Spis treści I. Bezpieczeństwo... 3 II. Zastosowanie... 4 IV. Montaż... 4 III. Obsługa sterownika... 6 IV. Menu regulatora... 6 IV. ST-2805P 1 Spis treści I. Bezpieczeństwo... 3 II. Zastosowanie... 4 IV. Montaż... 4 III. Obsługa sterownika... 6 IV. Menu regulatora... 6 IV.a) Ustawienia harmonogramów... 7 IV.b) Ustawienia temperatur...

Bardziej szczegółowo

- 2 - OSTRZEŻENIE UWAGA

- 2 - OSTRZEŻENIE UWAGA Tech ST-3800-1 - ST-3800 I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

ST- 380 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA

ST- 380 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA Tech - 1 - ST-380 I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi R-8b

Instrukcja obsługi R-8b Instrukcja obsługi R-8b PL www.techsterowniki.pl Instrukcja obsługi Spis treści I. Bezpieczeństwo 3 II. Opis 4 III. Obsługa sterownika 4 IV. Rejestracja regulatora pokojowego w wybranej strefie 5 V. Zmiana

Bardziej szczegółowo

I. BEZPIECZEŃSTWO OSTRZEŻENIE

I. BEZPIECZEŃSTWO OSTRZEŻENIE MW-1 1 I. BEZPIECZEŃSTWO Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń urządzenia.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MW-1 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI MW-1 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI MW-1 1 I. BEZPIECZEŃSTWO Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. m-9

Instrukcja obsługi. m-9 Instrukcja obsługi m-9 1 2 SPIS TREŚCI I. Bezpieczeństwo... 4 II. Opis urządzenia... 5 III. Montaż sterownika... 5 IV. Opis ekranu głównego... 7 V. Funkcje sterownika... 9 1. Schemat blokowy menu sterownika...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi R-8z

Instrukcja obsługi R-8z Instrukcja obsługi R-8z PL www.techsterowniki.pl Instrukcja obsługi Spis treści I. Bezpieczeństwo 4 II. Opis 5 III. Montaż sterownika 5 IV. Obsługa sterownika 7 V. Rejestracja czujnika pokojowego w wybranej

Bardziej szczegółowo

ST-294 v2 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE UWAGA

ST-294 v2 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE UWAGA ST-294 v2 I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń ciała i uszkodzeń urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi St-260 1

Instrukcja obsługi St-260 1 Instrukcja obsługi St-260 1 SPIS TREŚCI I. Bezpieczeństwo... 3 II. Opis urządzenia... 4 III. Zmiana kanału... 5 IV. Dane techniczne... 6 KN.17.08.22 2 I. BEZPIECZEŃSTWO Przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

ST-263 instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi ST-263

ST-263 instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi ST-263 ST-263 instrukcja obsługi Instrukcja obsługi ST-263 1 TECH I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji

Bardziej szczegółowo

STT-868 instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi STT-868

STT-868 instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi STT-868 STT-868 instrukcja obsługi Instrukcja obsługi STT-868 1 TECH Spis treści I. Bezpieczeństwo... 3 II. Opis urządzenia... 4 III. Dane techniczne... 4 IV. Montaż sterownika... 5 V. Rejestracja siłownika...

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 TECH ST-27i 1 ST-27i Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

I. Bezpieczeństwo II. Opis urządzenia III. Montaż IV. obsługa sterownika Zasada działania... 6

I. Bezpieczeństwo II. Opis urządzenia III. Montaż IV. obsługa sterownika Zasada działania... 6 SPIS TREŚCI I. Bezpieczeństwo... 3 II. Opis urządzenia... 4 III. Montaż... 5 IV. obsługa sterownika... 6 1. Zasada działania... 6 2. Opis ekranu głównego... 6 A) Opis ekranu głównego ekran instalacji...

Bardziej szczegółowo

ST-507 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA

ST-507 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA ST-507 Instrukcja obsługi I. Bezpieczeństwo 3 II. Opis 4 III. Montaż modułu 5 IV. Konfiguracja modułu 6 IV.a) Logowanie na stronie internetowej 6 IV.b) Strona główna 8 IV.c) Zmiana ustawień widoku stref

Bardziej szczegółowo

ST-292v4 instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi. ST-292v4

ST-292v4 instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi. ST-292v4 ST-292v4 instrukcja obsługi Instrukcja obsługi ST-292v4 1 TECH I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji

Bardziej szczegółowo

Po podłączeniu modułu do sterownika obsługującego kaskadę, w menu instalatora sterownika pojawia się dodatkowe menu: Załączona.

Po podłączeniu modułu do sterownika obsługującego kaskadę, w menu instalatora sterownika pojawia się dodatkowe menu: Załączona. 1 SPIS TREŚCI Bezpieczeństwo... 3 Opis urządzenia... 4 Menu... 4 Tryb pracy... 5 3.1.1 Pogodówka tryb pogodowy... 5 3.1.2 Modulacja... 7 Liczba kotłów... 7 Temperatura aktualna... 7 3.3.1 Rodzaj pomiaru...

Bardziej szczegółowo

PN-EN :2011, PN-EN

PN-EN :2011, PN-EN ST-22N ST-22N Deklaracja zgodności nr 132/2014 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-22N 230V, 50Hz, spełnia

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech -1- ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 29/2009

Deklaracja zgodności nr 29/2009 tech -1- ST 401 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 29/2009 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ST-294

Instrukcja obsługi ST-294 Instrukcja obsługi ST-294 PL www.techsterowniki.pl Instrukcja obsługi Spis treści I. Bezpieczeństwo 3 II. Opis 4 III. Montaż sterownika 4 IV. Obsługa sterownika 5 IV.a) Temperatura zadana pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

ST-2640 instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi ST-2640

ST-2640 instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi ST-2640 ST-2640 instrukcja obsługi Instrukcja obsługi ST-2640 1 TECH Spis treści I. Bezpieczeństwo... 3 II. Opis urządzenia... 4 III. Montaż sterownika... 5 IV. Komunikacja radiowa... 7 V. Pierwsze uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi L-6

Instrukcja obsługi L-6 Instrukcja obsługi L-6 PL www.techsterowniki.pl Instrukcja obsługi 2 Spis treści L-6 I. Bezpieczeństwo 4 II. Opis urządzenia 5 II.a) Zasada działania 5 III. Montaż sterownika 6 III.a) Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 ST-500 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 41/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-500 spełnia

Bardziej szczegółowo

I. Bezpieczeństwo II. Opis urządzenia III. Obsługa urządzenia Rejestracja Rejestracja zaawansowana...

I. Bezpieczeństwo II. Opis urządzenia III. Obsługa urządzenia Rejestracja Rejestracja zaawansowana... RP-3 1 SPIS TREŚCI I. Bezpieczeństwo... 3 II. Opis urządzenia... 4 III. Obsługa urządzenia... 5 1. Rejestracja... 5 2. Rejestracja zaawansowana... 6 IV. Dane techniczne... 6 KN.17.05.26 2 I. BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 29/2009

Deklaracja zgodności nr 29/2009 tech -1- ST 401 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 29/2009 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-88

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 4/2008

Deklaracja zgodności nr 4/2008 1 Deklaracja zgodności nr 4/2008 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-101 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi M-6

Instrukcja obsługi M-6 Instrukcja obsługi M-6 PL www.techsterowniki.pl Instrukcja obsługi 2 Spis treści M-6 I. Bezpieczeństwo 4 II. Opis i zasada działania 5 III. Montaż sterownika 6 IV. Obsługa sterownika - ekran główny 8 IV.a)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi St-295 v3

Instrukcja obsługi St-295 v3 Instrukcja obsługi St-295 v3 1 SPIS TREŚCI I. Bezpieczeństwo... 3 II. Opis urządzenia... 4 III. Montaż sterownika... 4 IV. Pierwsze uruchomienie... 5 V. Obsługa sterownika... 6 1. Zasada działania... 6

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 46/2011

Deklaracja zgodności nr 46/2011 tech -1- ST 293 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 46/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 Deklaracja zgodności nr 41/2010 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-501 spełnia wymagania Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 tech Deklaracja zgodności nr 41/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-500 spełnia wymagania Ustawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi St-294 V1-v2

Instrukcja obsługi St-294 V1-v2 Instrukcja obsługi St-294 V1-v2 1 BEZPIECZEŃSTWO Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ST-283

Instrukcja obsługi ST-283 Tech Instrukcja obsługi ST-283-1 - ST 283 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 83/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 TECH -1- ST-27i Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Montażu powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia elektryczne. Regulator nie jest przeznaczony do obsługi przez dzieci.

Montażu powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia elektryczne. Regulator nie jest przeznaczony do obsługi przez dzieci. ST-2807 1 I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi regulatora VER

Instrukcja obsługi regulatora VER Instrukcja obsługi regulatora VER-15 2016-01 Instrukcja obsługi 2 VER-15 Spis treści I. Bezpieczeństwo... 4 II. Opis urządzenia... 5 III. Montaż sterownika... 5 III.a) Schematy podłączeń... 6 IV. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 101/2013

TECH. Deklaracja zgodności nr 101/2013 ST-322 TECH Deklaracja zgodności nr 101/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-322 230V, 50Hz, spełnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 ST-21 SLAR Deklaracja zgodności nr 92/2013 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi St-295 v2-v3

Instrukcja obsługi St-295 v2-v3 Instrukcja obsługi St-295 v2-v3 1 SPIS TREŚCI I. Bezpieczeństwo... 3 II. Opis urządzenia... 4 III. Montaż sterownika... 4 IV. Pierwsze uruchomienie... 6 V. Obsługa sterownika... 7 1. Zasada działania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi EL-02

Instrukcja obsługi EL-02 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi EL-02 1 EL-02 Deklaracja zgodności nr 118/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 59/2012

Deklaracja zgodności nr 59/2012 TECH -1- ST-427i Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 59/2012 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności dla sterowników

Deklaracja zgodności dla sterowników Instrukcja obsługi ST-24, ST-30 Deklaracja zgodności dla sterowników ST-24 nr 10/2007 Wyrób oznaczono CE po raz pierwszy: 03 Kwietnia 2007 ST-30 nr 12/2007 Wyrób oznaczono CE po raz pierwszy: 03 Kwietnia

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 2/2008

TECH. Deklaracja zgodności nr 2/2008 ST-301 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 2/2008 My, firma TECH, Wieprz 1047A, 34-122 Wieprz, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-301 230V, 50Hz

Bardziej szczegółowo

ST 390 instrukcja obsługi UWAGA! NAPIĘCIEM!

ST 390 instrukcja obsługi UWAGA! NAPIĘCIEM! ST 390 instrukcja obsługi UWAGA! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia, itp.) należy upewnić

Bardziej szczegółowo

ST 50 Instrukcja obsługi

ST 50 Instrukcja obsługi ST 50 Instrukcja obsługi ST-50 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 7/2007 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2008

Deklaracja zgodności nr 26/2008 Deklaracja zgodności nr 26/2008 My, firma TECH, Wieprz 1047A, 34-122 Wieprz, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności dla sterowników

Deklaracja zgodności dla sterowników Deklaracja zgodności dla sterowników ST-22 nr 2/2004 Wyrób oznaczono CE po raz pierwszy: 01 Grudnia 2004 ST-24 nr 10/2007 Wyrób oznaczono CE po raz pierwszy: 03 Kwietnia 2007 ST-30 nr 12/2007 Wyrób oznaczono

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 www.k2electronics.pl Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech - 1 - ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 88/2013

Deklaracja zgodności nr 88/2013 Tech - 1 - ST 296 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 88/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

ST-292 instrukcja obsługi ST-292

ST-292 instrukcja obsługi ST-292 ST-292 instrukcja obsługi ST-292 1 TECH I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 80/2013

TECH. Deklaracja zgodności nr 80/2013 ST-104 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 80/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-104

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 88/2013

Deklaracja zgodności nr 88/2013 tech -1- ST 296 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 88/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-296

Bardziej szczegółowo

I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA

I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA ST-21 Spis treści I. Bezpieczeństwo... 3 II. Opis sterownika... 4 III. Montaż i obsługa sterownika... 4 IV. Zasada działania... 6 V. Obsługa regulatora... 6 V.a) Praca ręczna... 6 V.b) Histereza... 6 VI.

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 6/2008

TECH. Deklaracja zgodności nr 6/2008 ST-80 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 6/2008 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-80 230V,

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 163/2015

Deklaracja zgodności nr 163/2015 ST-505 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 163/2015 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas moduł internetowy ST-505

Bardziej szczegółowo

Do ocen zgodności zastosowano normy zharmonizowae PN-EN :2002.

Do ocen zgodności zastosowano normy zharmonizowae PN-EN :2002. Deklaracja zgodności 4/2004 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-23 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 56/2012

Deklaracja zgodności nr 56/2012 tech -1- 1. ST 280 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 56/2012 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności dla sterowników

Deklaracja zgodności dla sterowników Deklaracja zgodności dla sterowników ST-22 nr 2/2004 Wyrób oznaczono E po raz pierwszy: 01 Grudnia 2004 ST-24 nr 10/2007 Wyrób oznaczono E po raz pierwszy: 03 Kwietnia 2007 ST-30 nr 12/2007 Wyrób oznaczono

Bardziej szczegółowo

ST-290 instrukcja obsługi. ST-292 v1-4

ST-290 instrukcja obsługi. ST-292 v1-4 ST-290 instrukcja obsługi ST-292 v1-4 1 Spis treści TECH I. Bezpieczeństwo... 3 II. Opis urządzenia... 4 III. Montaż sterownika... 4 III.a) Schematy podłączeń dotyczy wersji v1 oraz v3... 5 IV. Odbiornik

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 3/2008. Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122. produkowany przez nas termoregulator ST-350 230V,

TECH. Deklaracja zgodności nr 3/2008. Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122. produkowany przez nas termoregulator ST-350 230V, ST-37 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 3/2008 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-350

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 56/2012

Deklaracja zgodności nr 56/2012 tech -1- DEFRO SPK LUX - instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 56/2012 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pomp Czujniki wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +120 o C Parametry sterownika PIECA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton Instrukcja obsługi sterownika Triton I. Zastosowanie Sterownik TRITON przeznaczony jest do obsługi generatorów. Sterownik ten jest wyposażony w funkcję sterowania przekaźnikiem światła oraz przekaźnikiem

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 47/2011

Deklaracja zgodności nr 47/2011 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 47/2011 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-390 zpid 230V,

Bardziej szczegółowo

BRAGER Sp. z o.o. Topola-Osiedle ul. Sportowa Przygodzice Zakład: ul. Sporna 11, Pleszew tel.: ,

BRAGER Sp. z o.o. Topola-Osiedle ul. Sportowa Przygodzice Zakład: ul. Sporna 11, Pleszew tel.: , BRAGER Sp. z o.o. Topola-Osiedle ul. Sportowa 20 63-421 Przygodzice Zakład: ul. Sporna 11, 63-300 Pleszew tel.: 795-750-933, 795-750-683 e-mail: serwis@brager.com.pl, www.brager.com.pl Deklaracja zgodności

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 40/2011

Deklaracja zgodności nr 40/2011 -1- ST-65 moduł GSM Deklaracja zgodności nr 40/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas moduł GSM ST-65 230V, 50Hz spełnia

Bardziej szczegółowo

ST 390 instrukcja obsługi UWAGA! NAPIĘCIEM!

ST 390 instrukcja obsługi UWAGA! NAPIĘCIEM! ST 390 instrukcja obsługi UWAGA! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia, itp.) należy upewnić

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 11/2007

TECH. Deklaracja zgodności nr 11/2007 ST-32zPID instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 11/2007 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-32

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi L-7

Instrukcja obsługi L-7 Instrukcja obsługi L-7 PL Instrukcja obsługi 2 Spis treści L-7 I. Bezpieczeństwo 4 II. Opis urządzenia 5 II.a) Zasada działania 5 III. Montaż sterownika 6 III.a) Pierwsze uruchomienie 7 IV. Funkcje sterownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ST- 2801

Instrukcja obsługi ST- 2801 Instrukcja obsługi ST- 2801 1 SPIS TREŚCI I. Bezpieczeństwo... 4 II. Opis urządzenia... 5 III. Montaż sterownika... 6 IV. Opis ekranu głównego... 7 V. Menu sterownika... 8 1. Schemat blokowy menu głównego...

Bardziej szczegółowo

I. Bezpieczeństwo II. Opis urządzenia III. Montaż sterownika IV. Pierwsze uruchomienie V. Opis ekranu głównego...

I. Bezpieczeństwo II. Opis urządzenia III. Montaż sterownika IV. Pierwsze uruchomienie V. Opis ekranu głównego... L-9 1 SPIS TREŚCI I. Bezpieczeństwo... 4 II. Opis urządzenia... 5 III. Montaż sterownika... 5 IV. Pierwsze uruchomienie... 5 V. Opis ekranu głównego... 10 Przykładowy ekran widok strefy... 11 Przykładowy

Bardziej szczegółowo

I. Bezpieczeństwo II. Opis urządzenia III. Montaż sterownika IV. Obsługa sterownika V. Opis ekranu głównego...

I. Bezpieczeństwo II. Opis urządzenia III. Montaż sterownika IV. Obsługa sterownika V. Opis ekranu głównego... ST- 3910 1 SPIS TREŚCI I. Bezpieczeństwo... 4 II. Opis urządzenia... 5 III. Montaż sterownika... 5 IV. Obsługa sterownika... 7 V. Opis ekranu głównego... 8 VI. Zasada działania fazy pracy sterownika...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi L-7

Instrukcja obsługi L-7 Instrukcja obsługi L-7 PL www.techsterowniki.pl Instrukcja obsługi 2 Spis treści L-7 I. Bezpieczeństwo 4 II. Opis urządzenia 5 II.a) Zasada działania 5 III. Montaż sterownika 6 III.a) Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi L-8

Instrukcja obsługi L-8 Instrukcja obsługi L-8 1 SPIS TREŚCI I. Bezpieczeństwo... 3 II. Opis urządzenia... 4 III. Montaż sterownika... 5 IV. Pierwsze uruchomienie... 6 V. Komunikacja radiowa... 12 VI. Opis ekranu głównego...

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 163/2015

Deklaracja zgodności nr 163/2015 WiFi PK Instrukcja obsługi I. Bezpieczeństwo 4 II. Opis 5 III. Montaż modułu 5 IV. Pierwsze uruchomienie 6 V. Konfiguracja modułu 6 IV.a) Logowanie na stronie internetowej 6 IV.b) Strona główna 7 IV.c)

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 38/2010

Deklaracja zgodności nr 38/2010 tech -1- DEFRO-SP LUX instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 38/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi L-7

Instrukcja obsługi L-7 Instrukcja obsługi L-7 PL www.techsterowniki.pl Instrukcja obsługi 2 Spis treści L-7 I. Bezpieczeństwo 4 II. Opis urządzenia 5 II.a) Zasada działania 5 III. Montaż sterownika 6 III.a) Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi L-8

Instrukcja obsługi L-8 Instrukcja obsługi L-8 PL www.techsterowniki.pl Instrukcja obsługi 2 Spis treści L-8 I. Bezpieczeństwo 4 II. Opis urządzenia 5 II.a) Zasada działania 5 III. Montaż sterownika 6 III.a) Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

I. Bezpieczeństwo II. Opis urządzenia III. Montaż sterownika IV. Pierwsze uruchomienie V. Opis ekranu głównego...

I. Bezpieczeństwo II. Opis urządzenia III. Montaż sterownika IV. Pierwsze uruchomienie V. Opis ekranu głównego... L-9 1 SPIS TREŚCI I. Bezpieczeństwo... 4 II. Opis urządzenia... 5 III. Montaż sterownika... 5 IV. Pierwsze uruchomienie... 5 V. Opis ekranu głównego... 13 Przykładowy ekran widok strefy... 13 Przykładowy

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 81/2013

Deklaracja zgodności nr 81/2013 Tech ST-400N 1 ST 400N instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 81/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ST-540

Instrukcja obsługi ST-540 Instrukcja obsługi ST-540 1 SPIS TREŚCI I. Bezpieczeństwo... 3 II. Opis urządzenia... 4 III. Zasada działania... 4 IV. Montaż sterownika... 5 V. Opis ekranu głównego... 7 VI. Menu sterownika... 9 1. Schemat

Bardziej szczegółowo

I. Bezpieczeństwo II. Opis urządzenia III. Montaż czujnika przepływu wody IV. Opis ekranu głównego V. Menu sterownika...

I. Bezpieczeństwo II. Opis urządzenia III. Montaż czujnika przepływu wody IV. Opis ekranu głównego V. Menu sterownika... SPIS TREŚCI I. Bezpieczeństwo... 3 II. Opis urządzenia... 4 III. Montaż czujnika przepływu wody... 5 IV. Opis ekranu głównego... 6 V. Menu sterownika... 7 1. Schemat blokowy menu głównego... 7 2. Język...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi R-6k

Instrukcja obsługi R-6k Instrukcja obsługi R-6k PL www.techsterowniki.pl Instrukcja obsługi 2 Spis treści R-6k I. Bezpieczeństwo 4 II. Opis 5 III. Montaż sterownika 6 IV. Obsługa sterownika 8 V. Zasada działania 8 VI. Menu sterownika

Bardziej szczegółowo

ST-292 instrukcja obsługi. ST-292 v1-v4

ST-292 instrukcja obsługi. ST-292 v1-v4 ST-292 instrukcja obsługi ST-292 v1-v4 1 Spis treści TECH I. Bezpieczeństwo... 3 II. Opis urządzenia... 4 III. Montaż sterownika... 5 III.a) Schematy podłączeń dotyczy wersji v1 oraz v3... 6 IV. Odbiornik

Bardziej szczegółowo