I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI:"

Transkrypt

1 Nowa Jastrząbka.doc T E C Z K A Z A W I E R A I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI: 1. Rzut ław i stóp fundamentowych 2. Przekroje ław fundamentowych 3. Stopa fundamentowa ST 1 4. Stopa fundamentowa ST 2 5. Stopa fundamentowa ST 3 6. Stopa fundamentowa ST 4 7. Rozplanowanie elementów konstr. w stropie nad parterem 8.Przekrój wieńcy W-1do5 parteru. 9. Wylewka stropowa WL-1. Wylewka stropowa WL Wylewka stropowa WL Belka żelbetowa BŻ Belka żelbetowa BŻ Belka żelbetowa BŻ Słup żelbetowy SŁŻ Schody żelbetowe kl. schodowej 17. Schody żelbetowe w łączniku 18. Rozplanowanie elementów konstr. w stropie nad piętrem 19. Słup żelbetowy SŁŻ Słup żelbetowy SŁŻ Słup żelbetowy SŁŻ Śruba fajkowa typ M Dźwigar stalowy DzS 1 23a. Wykaz stali dla dźwigara stalowego DzS Stężenie pionowe Stp 1, oraz stężenie połaciowe Stp 2 24a. Wykaz stali dla stężenia pionowego Stp 1, oraz stężenia połaciowego Stp Płatwie dachowe 26. Belko-wieńce parteru i piętra 27. Stopa fundamentowa ST Słup żelbetowy SŁŻ Płytki nad kanałem c. o. P Płytki nad kanałem c. o. P-2

2 Nowa Jastrząbka.doc Dane ogólne o inwestycji. 1.1 Podstawa prawna i materiały wyjściowe. - decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - program inwestora - badania techniczne podłoża gruntowego wykonane przez Firmę Geologiczną KONTRAKT we wrześniu 2006 r - podkłady z poszczególnych branż 1.2 Przedmiot projektowanej inwestycji i układ opracowania. Jest część konstrukcyjna projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy Szkoły Podstawowe i Gimnazjum o salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem w Nowej Jastrząbce gm. Lisia Góra. Projekt składa się z: - opisu technicznego - obliczeń statycznych obejmujących statykę i wymiarowanie elementów stalowych i żelbetowych wykonywanych na mokro na budowie. - rysunków konstrukcyjnych elementów stalowych i żelbetowych. 2. O P I S T E C H N I C Z N Y 2.1 Opis ogólny budynku. Projektowanym obiektem jest budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem połączona z częścią dydaktyczną. 2.2 Opis ogólny konstrukcji. Konstrukcja budynków tradycyjna doprzemysłowiona. Sztywność przestrzenną w budynku zaplecza zapewniają ściany konstrukcyjne podłużne i poprzeczne, zaś w budynku sali gimnastycznej słupy żelbetowe wylewane na placu budowy. W łączniku zapewniają ściany konstrukcyjne o gr. min. 25,0 cm z cegły. 2.3 Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o normy: PN-82/B-02001(3) PN-82/B-020 PN-77/B PN-B-03264:2002 PN-90/B PN-81/B Obciążenie stałe i zmienne - Obciążenie śniegiem - Obciążenie wiatrem - Konstrukcje betonowe,żelbetowe - Konstrukcje stalowe - Posadowienia bezpośrednie

3 Nowa Jastrząbka.doc Szczegółowy opis techniczny konstrukcji. A. Budynek zaplecza sali gimnastycznej oraz łącznik Dachy. Przyjęto dachy jedno i dwuspadowe o konstrukcji drewnianej, pokrytej blachą trapezową Komunikacja Schody wewnętrzne. Projektowane schody wykonać wylewane na placu budowy z betonu B-20 i zazbroić stalą A-0 i A-III. W czasie betonowania obsadzić marki stalowe celem późniejszego obsadzenia balustrad. Rozstaw marek wg. rozstawu słupków (patrz projekt arch.) Stropy. Przyjęto stropy prefabrykowane z płyt kanałowych. Nad parterem przyjęto płyty kanałowe rozpiętości do 6,0 m., wysokości konstrukcyjnej 24,0 cm i o obciążeniu charakterystycznym zewnętrznym równomiernie rozłożonym 3,6 i 7,5 kn/m2. Składowanie elementów stropowych, oraz wykonanie stropu powinno odbywać się zgodnie z instrukcją producenta od którego zostały kupione elementy stropowe. Rozplanowanie płyt stropowych wykonać zgodnie z rysunkami wykonawczymi Wylewki stropowe Do szerokości 30 cm przyjęto wylewki betonowe. Wylewki wylać z betonu żwirowego B Ściany nośne Zewnętrzne. I piętra i parteru przyjęto warstwowe (cegła kl.15 MPa gr. 25,0 i 38,0 cm + styropian gr. 12,0 cm ). Filarki międzyokienne przyjęto warstwowe ( cegła kl. min. 15 MPa na zaprawie cementowej min Rz = 5 Mpa gr. 25,0 i 38,0 cm + styropian gr. 12,0 cm ). Podziemia pełne z bloczków betonowych B-20 MPa gr. 24,0 i 38,0 cm na zaprawie cem. o Rz = 5 MPa Wewnętrzne. Ip i parteru przyjęto z cegły kl.15 MPa gr. 25,0 cm. Podziemia z bloczków betonowych B-20 MPa gr. 24,0 cm na zaprawie cem. o Rz = 5 MPa.

4 Nowa Jastrząbka.doc Wieńce. Przyjęto na ścianach o gr. min. 24,0 cm z betonu B-20 i zbrojone stalą A-O (4 pręty podłużne φ 12 mm, oraz strzemiona φ 6 mm co 25,0 cm) Belki Żelbetowe. Przyjęto wylewane żelbetowe z betonu B-20 i zbrojone stalą A-O i A-III. Przekroje belek jak i średnice prętów patrz rysunki wykonawcze Nadproża żelbetowe Do rozpiętości otworów 2,4 m. przyjąć typowe belki nadprożowe typu L 19 wg. KB /1/-69, zaś powyżej rozpiętości 2,4 m. wylewane wg. rysunków wykonawczych. Przyjęto nadproża wylewane z betonu B-20 i zbrojone stalą A-O i A-III Fundamenty. Pod ściany przyjęto ławy o wym. jak na rys. nr 1. Ławy wylewane na placu budowy z betonu B-20 zbrojone stalą A-0. B. Budynek sali gimnastycznej Dźwigar stalowy dwuspadowy L=12,00m ; B=3,0m Opis konstrukcji dźwigara. Dźwigary dwuspadowe zaprojektowano w postaci stalowych wiązarów kratowych o pochyleniu górnych pasów wynoszących 22,4 o. Dźwigary przystosowane są do przekryć bez świetlikowych. Pod względem statycznym dźwigary są belkami jednoprzęsłowymi, zewnętrznie i wewnętrznie statycznie wyznaczalnymi. Pasy górne, dolne i wszystkie pręty wewnętrzne dźwigarów (słupki i krzyżulce) zaprojektowane są z profili rurowych. Stężenia pionowe zaprojektowano w postaci lekkich krat z profili stalowych. Stężenia połaciowe zaprojektowano dla dźwigarów przystosowanych do krycia płatwiowego Materiały. Dźwigary zaprojektowano ze stali o następujących gatunkach: - pas górny ze stali St3SX - pas dolny St3SX - krzyżulce i blachy węzłowe ze stali St3SX Stężenia pionowe, połaciowe i inne elementy uzupełniające ze stali St3SX. Do spawania stosować elektrody typu ER

5 Nowa Jastrząbka.doc Połączenia. W środku rozpiętości dźwigara zaprojektowano połączenie spawane (na śruby montażowe),zaś pozostałe połączenia w elementach należy wykonać jako spawane. Wszystkie połączenia stężeń pionowych, połaciowych z dźwigarami zaprojektowano jako skręcane przy użyciu śrub Warunki wykonania i odbioru. Dźwigary stalowe, stężenia oraz elementy uzupełniające należy wykonać zgodnie z normą PN - 77/B Konstrukcje stalowe budowlane - Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Konstrukcja winna spełniać Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. III - Konstrukcje stalowe wydane przez Ministerstwo Budownictwa - Urząd Techniki. Powinny być także spełnione wszystkie warunki wykonania podane na poszczególnych rysunkach. Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie geometrii wiązara i staranne wykonanie spoin. Elementy konstrukcji należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w czasie transportu. Wiązary należy transportować w pozycji pionowej na podkładach drewnianych, zabezpieczone przed utratą stateczności i deformacją. Pręty stężeń zaleca się transportować w wiązkach połączonych obejmami lub taśmą metalową zabezpieczyć przed otarciem powłok malarskich za pomocą podkładek z drewna. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić kompletność i prawidłowość wykonania konstrukcji, prawidłowość rozmieszczenia słupów oraz usunąć zauważone usterki. Montaż konstrukcji zaleca się wykonać za pomocą żurawia samojezdnego. Typ żurawia należy dobrać w zależności od warunków miejscowych z uwzględnieniem wymaganego wysięgu i wysokości podnoszenia. Wiązary należy podnosić w pozycji pionowej za pomocą zawiesia belkowego lub linowego. Zawiesie należy zaczepiać w węzłach pasa górnego. Montaż należy rozpocząć od pary wiązarów a następnie zmontować między nimi stężenia połaciowe i pionowe. Montaż kolejnych wiązarów prowadzić sukcesywnie Zabezpieczenie antykorozyjne. Dokonać przez pomalowanie jednokrotnie farbą olejną podkładową na pyle cynkowym (przeciwrdzewna Cynkol) lub farbą rdzochronną tlenkową żelazową chromianową o symbolach 11/93/08; 23/23/08; 23/61/08, a następnie pomalować dwukrotnie farbą nawierzchniową ogólnego stosowania syntetyczną o symbolach 22/XX/09 lub 240 /XX/09.

6 Nowa Jastrząbka.doc W wytwórni elementy konstrukcji należy oczyścić do II stopnia czystości i gruntować dwukrotnie farbą miniową 60%. Malowanie podkładowe wykonać bezpośrednio po oczyszczeniu (czas dzielący malowanie od czyszczenia nie powinien przekraczać 6 godz.). Na budowie należy skontrolować starannie jakość gruntowania i czystość powierzchni. Konstrukcję zanieczyszczoną pyłem i błotem należy zmyć wodą i wysuszyć, a miejsce zatłuszczone przetrzeć czyściwem nasyconym benzyną do lakierów. Miejsca uszkodzeń powłoki gruntującej należy oczyścić i uzupełnić tą samą farbą. Po wyschnięciu uzupełniających powłok podkładowych, elementy konstrukcji należy pomalować dwukrotnie emalią ftalową ogólnego stosowania. Kolor farby obu warstw powinien różnić się odcieniem dla ułatwienia kontroli czy nałożono jedną czy dwie warstwy farby. Druga warstwa farby może być nakładana dopiero po całkowitym wyschnięciu i sprawdzeniu jakości pierwszego malowania. Jakość wykonanego pokrycia należy sprawdzić w zakresie wyglądu zewnętrznego i grubości powłok. Łączna grubość powłok powinna być nie mniejsza niż 120 mikrometrów Dach. Stosuje się blachę trapezową o symbolu TR-35/207 gr 0,88 mm. Płyty trapezowe oparte są na płatwiach i przymocowane przy pomocy wkrętów samogwintujących Słupy. Projektuje się wylewane o wymiarach 30,0 x 50,0 cm, 30,0 x 38,0 cm oraz 38,0 x 50,0 cm z betonu B-20 i zbrojone stalą A-III. W czasie betonowania słupa należy pamiętać o zabetonowaniu śrub fajkowych służących do mocowania wiązarów stalowych. Przed zabetonowaniem kotew należy sprawdzić rozstaw śrub szablonem jak i również prawidłowy rozstaw śrub w stosunku do osi modularnej Nadproża wieńce (sala gimnastyczna). Projektuje się wylewane na placu budowy z betonu B-20 i zbrojone stalą A-O i A-III Wieńce (zaplecza). Przyjęto z betonu B-20 i zbrojone stalą A-O. W wieńcach przyjęto pręty podłużne z 4 x 12mm. Zakład łączących się prętów powinien wynosić min. 60,0 cm Ściany. Osłonowe jednowarstwowe z cegły kl. 150 o gr. 38,0 cm i 25,0 cm na zaprawie cementowej marki Rz = 3,0 MPa ocieplonej styropianem

7 Nowa Jastrząbka.doc o gr. 12,0 cm. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cem. jw Fundamenty. Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe z betonu B-20. Szerokość ław i stóp obliczono dla gruntów: piaski drobnoziarniste średnio zagęszczone (warstwa I). Opis wykonał :

8

9 24 WYLEWKA STROPOWA "WL - 2" szt. 1 L = 5,45 m. A 2 Nr 5 Nr 4 Nr 4 2 Nr Nr 3 3 Nr 3 Nr 2 φ 6 co 30,0 cm; L = A 5,44 m.; szt ,0 26, Nr 1 φ 6 co,0 cm; L = 0,75 m.; szt. 56 Nr 4 φ 6 co 16/8 cm; L = 0,96 m.; szt. 98 A - A Nr 5 φ L = 6,19 m.; szt Nr Nr ,5 x8,0 x16,0 x8,0 0, Nr 3 φ 12 L = 5,85 m.; szt. 6 Średnica Długość llość Razem dł. prętów [m.] Lp pręta pręta prętów A - O A - III φ [m.] [szt] φ 6 φ 8 φ φ , , ,44 2, , , , ,08 5 6, ,76 Razem dł. prętów [m.] 146,59 0,00 24,76 35,1 Masa 1 mb [kg/m.] 0,222 0,395 0,617 0,888 Masa wg φ [kg] 32,54 0,00 15,28 31,17 Razem masa dla szt 6 [kg] 195,25 0,00 91,66 187,01 BETON B - 20 STAL A - O STAL A - III Uwagi : - poniższy rysunek rozpatry - wać razem z rys. nr 7 - rys. nie wykonano w skali UL. 1 MAJA 7, LISIA GÓRA SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM W NOWEJ JASTRZĄBCE WYLEWKA STROPOWA "WL-2" P. B. KONSTRUKCJA.

10 WYLEWKA STROPOWA "WL - 3" szt. 7 L = 2,450 m. Nr 2 φ 6 L = 2,65 m.; szt Nr 1 φ 8 co 12,5 cm; L = 0,65 m.; szt. 21 Średnica Długość llość Razem dł. prętów [m.] Lp pręta pręta prętów A - O A - III φ [m.] [szt] φ 6 φ 8 φ φ , , , ,25 Razem dł. prętów [m.] 13,25 13,39 0,00 0 Masa 1 mb [kg/m.] 0,222 0,395 0,617 0,888 Masa wg φ [kg] 2,94 5,29 Razem masa dla szt 7 [kg] 20,59 37, Uwagi : BETON B poniższy rysunek rozpatry - STAL A - O wać razem z rys. nr 7 STAL A - III UL. 1 MAJA 7, LISIA GÓRA SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM W NOWEJ JASTRZĄBCE WYLEWKA STROPOWA "WL-2" P. B. KONSTRUKCJA 11.

11 BELKA ŻELBETOWA "BŻ - 1" szt. 2 A B 197 Nr 1 φ L = 2,17 m.; szt. 2 "BŻ-2" 2 Nr 1 + 2, Nr 2 + 2,63 "SŁŻ-4" PRZĘSŁO 1 4 x7,5 6 x 15 4 x7, Nr 2 φ L = 1,84 m.; szt A - A B - B Nr 3 φ 6 co 6/12 cm; L = 0,80 m. szt. 17 BETON B - 20 Uwagi : STAL A - O - Poniższy rysunek rozpatry STAL A - III wać razem z rys. nr 7 Nr 3 Nr Średnica Długość llość Razem dł. prętów [m.] Lp pręta pręta prętów A - O A - III φ [m.] [szt] φ 6 φ 8 φ ,17 2 4,34 2 1,84 2 3, , ,60 Razem dł. prętów [m.] 13,60 0,00 8,02 Masa 1 mb [kg/m.] 0,222 0,395 0,617 Masa wg φ [kg] 3,02 0,00 4,95 Razem masa szt 2 [kg] 6,04 0 9,90 UL. 1 MAJA 7, LISIA GÓRA SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM W NOWEJ JASTRZĄBCE BELKA ŻELBETOWA "BŻ-1" P. B. KONSTRUKCJA 12.

12 BELKA ŻELBETOWA "BŻ - 2" szt. 3 A B 322 Nr 1 φ 14 L = 3,42 m.; szt. 4 "BŻ-1" 4 Nr 1 + 2, Nr 2 + 2,48 "SŁŻ-4" PRZĘSŁO 1 11 x6,0 7 x x6, Nr 2 φ 14 L = 3,09 m.; szt A - A B - B Nr 3 φ 6 co 6/12 cm; L = 1, m. szt. 32 BETON B - 20 Uwagi : STAL A - O - Poniższy rysunek rozpatry STAL A - III wać razem z rys. nr 7 Nr 3 Nr Średnica Długość llość Razem dł. prętów [m.] Lp pręta pręta prętów A - O A - III φ [m.] [szt] φ 6 φ 8 φ , , , , , 32 35,20 Razem dł. prętów [m.] 35,20 0,00 26,04 Masa 1 mb [kg/m.] 0,222 0,395 1,208 Masa wg φ [kg] 7,81 0,00 31,46 Razem masa szt 3 [kg] 23, ,37 UL. 1 MAJA 7, LISIA GÓRA SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM W NOWEJ JASTRZĄBCE BELKA ŻELBETOWA "BŻ-2" P. B. KONSTRUKCJA 13.

13 BELKA ŻELBETOWA "BŻ - 3" szt. 1 A B 232 Nr 1 φ 12 L = 2,52 m.; szt. 2 2 Nr 1 + 2, Nr 2 + 2,58 "SŁŻ-2" PRZĘSŁO 1 5 x7,5 7 x 15 5 x7, Nr 2 φ 12 L = 2,19 m.; szt A - A B - B Nr 3 φ 6 co 6/12 cm; L = 0,90 m. szt. 20 BETON B - 20 Uwagi : STAL A - O - Poniższy rysunek rozpatry STAL A - III wać razem z rys. nr 7 Nr 3 Nr Średnica Długość llość Razem dł. prętów [m.] Lp pręta pręta prętów A - O A - III φ [m.] [szt] φ 6 φ 8 φ ,52 2 5, ,19 2 4, , ,00 Razem dł. prętów [m.] 18,00 0,00 9,42 Masa 1 mb [kg/m.] 0,222 0,395 0,888 Masa wg φ [kg] 4,00 0,00 8,36 Razem masa szt 1 [kg] 4,00 0 8,36 UL. 1 MAJA 7, LISIA GÓRA SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM W NOWEJ JASTRZĄBCE BELKA ŻELBETOWA "BŻ-3" P. B. KONSTRUKCJA 14.

14 SŁUP ŻELBETOWY "SŁŻ - 1" szt. 7 ZNAK SPRAWY: PNO-341/01/ Nr Nr 2 A - A Nr Nr Nr 1 Nr 4 φ 6 co 15/7,5 cm; L = ,34 m szt x15= Nr2 φ 18 L= 3,70 m UWAGI : szt poniższy rysunek rozpatry - wać razem z rys. nr 1 - po wylaniu słupa zatopić i ustawić śruby fajkowe szt. 2. A BETON B STAL A - O Nr 3 φ 6 co 15/7,5 cm; L = STAL A - III 395 3x15=45 15x15=225 x7,5= ,54 m szt Nr 1 φ 18 L = 5,05 m szt. Średnica Długość llość Dł. prętów [m.] Lp pręta pręta prętów A - O A - III φ [m.] [szt] φ 6 φ 12 φ ,05 50, ,70 37, , , , ,08 Razem dł. prętów [m.] 178,56 0,00 87,50 Masa 1 mb [kg/m.] 0,222 0,888 1,988 Masa wg φ [kg] 39,64 0,00 173,95 Razem masa x 7 [kg] 277,48 0,0 1217,7 x7,5=75 5 UL. 1-MAJA 7, LISIA GÓRA Rozbud. Szkoły Podst. i Gimnazjum + Sala gimnast. z zapl. i łącznikiem SŁUPY ŻELBETOWE "SŁŻ-1" P. B-W. KONSTRUKCJA 15.

15 SCHODY ŻELBETOWE ZNAK SPRAWY: PNO-341/01/2007 A - A "BP - 1" szt Nr 4 φ L = 3,44 m: szt Nr 4 3 Nr 5 Nr 6 7x9,0 = 63,0 8x18,0 = 144,0 7x9,0 = 63,0 24 2, , Nr 5φ 12 L= 3,05 m: szt. 6 8 x 30 = x 17,5 = 157,5 9 x 17,5 = 157,5 + 1, A 2 Nr 4 3 Nr Nr 6 Nr 3 φ 6 co 25,0 cm; L = 1,32 m szt Nr 1+Nr ,5 9 17,5 Nr 1 φ co 12,0 cm; L = 72 3,36 m szt Nr 6 φ 6 co 9/18 cm; L= 0,96 m; szt. 46 Nr 2 φ co 12,0 cm; L = szt. 11 3,00 m

16 1 : ZNAK SPRAWY: PNO-341/01/2007 WYKAZ STALI DLA SCHODÓW Średnica Długość llość Razem dł. prętów [m.] Lp pręta pręta prętów A - O A - III φ [m.] [szt] φ 6 φ φ , ,80 2 3, , , ,08 4 3, , , , , ,16 7 3, ,85 8 3, ,46 Razem dł. prętów [m.] 234,24 164,62 18,3 Masa 1 mb [kg/m.] 0,222 0,617 0,888 Masa wg φ [kg] 52,00 1,57 16,25 Razem masa [kg] A 2 Nr 4 + 3, Nr 5 Nr 6 Nr 7 φ co 12,0 cm; L = 3,72 m szt Nr 8 φ co 12,0 cm; L = 3,33 m 84 szt BETON B - 20 STAL A - O STAL A - III 60 0,00-0,60 UL. 1 MAJA, LISIA GÓRA SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM W NOWEJ JASTRZĄBCE SCHODY ŻELBETOWE P. B. KONSTRUKCJA

17 SCHODY ŻELBETOWE A - A "BP - 1" szt Nr 4 φ L = 3,46 m: szt Nr 4 3 Nr x11,0=55,0 x25,0=150,0 x11,0=55, Nr Nr 5 φ 12 L = 3,09 m: szt. 3 A 11x15,45 =170,0 2 x30 = Nr 4 + 1,70 Nr 3 φ 6 co 25,0 cm; L = szt. 17 "BP - 1" Nr 1+Nr Nr 1 φ 12 co 12,0 cm; L = ,3 m szt ,45 2,7 m Nr 2 φ 12 co 12,0 cm; L = szt. 12 3,96 m 11

18 1 : 25 ZNAK SPRAWY: PNO-341/01/2007 WYKAZ STALI DLA SCHODÓW Średnica Długość llość Razem dł. prętów [m.] Lp pręta pręta prętów A - O A - III φ [m.] [szt] φ 6 φ φ , , , , , ,9 4 3,46 2 6, ,09 3 9, , ,64 24 Razem dł. prętów [m.] 61,54 6,92 8,39 Masa 1 mb [kg/m.] 0,222 0,617 0,888 Masa wg φ [kg] 13,66 4,27 96,25 Razem masa [kg] Nr 6 φ 6 co 11/25 cm; L = 0,92 m; szt. 17 BETON B - 20 STAL A - O STAL A - III ,00-0,60 UL. 1 MAJA, LISIA GÓRA SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM W NOWEJ JASTRZĄBCE SCHODY ŻELBETOWE W ŁĄCZNIKU P. B. KONSTRUKCJA 17.

19

20 ZNAK SPRAWY: + 6,39 PNO-341/01/2007 SŁUP ŻELBETOWY 30 "SŁŻ - 2" szt. 6 "BW-2.1" ,85 "BW-2" 24 A x7,5=75 15x15=225 21x15= Nr 2 Nr 3 A - A 31 Nr 3 φ 6 co 15/7,5 cm; L = 3 Nr 2 1,30 m szt Nr 2 φ 18 L = 3,20 m UWAGI : szt. 6 - poniższy rysunek rozpatry - wać razem z rys. nr 1 Nr 1 φ 18 L = 5,05 m szt BETON B - 20 STAL A - O STAL A - III 70-1,80 Średnica Długość llość Dł. prętów [m.] Lp pręta pręta prętów A - O A - III φ [m.] [szt] φ 6 φ 12 φ , , , , , ,40 Razem dł. prętów [m.] 75,40 0,00 49,50 Masa 1 mb [kg/m.] 0,222 0,888 2,000 Masa wg φ [kg] 16,74 0,00 99,00 Razem masa x 6 [kg] 0,43 0,0 594,0 x7,5=75 5 UL. 1-MAJA 7, LISIA GÓRA Rozbud. Szkoły Podst. i Gimnazjum + Sala gimnast. z zapl. i łącznikiem SŁUPY ŻELBETOWE "SŁŻ-2" P. B-W. KONSTRUKCJA 19.

21 PRZEKROJE ŁAW FUNDAMENTOWYCH ZNAK SPRAWY: PNO-341/01/2007 Ł - 4 Ł - 1, 2, 3 c 37 c 24 c 35 Nr 2 Nr 1 φ Nr 1 φ 12 szt. 4 szt Nr 3 φ 6 co 25 cm - 1,80 Nr 2 φ 6 co 25 cm - 1,40 do - 1,80 L 2 = 1,1 m b L 2 = 0,9 m b Ł c Nr 2 30 Nr ławy Nr 1 φ 12 Szerokość Dlugość Dlugość Ilość strze - Ilość strze - szt. 4 Ława istniejąca ławy ławy prętów nr 1 mion nr 2 mion nr 3 "b" "Σ L" L=(Σ L+%) Σ L/0,25+1 Σ L/0,25+1 BETON B - 20 x4-1,60 b STAL A - O - 1,66 [m] [m] [m] [szt] [szt] Nr 2 STAL A - III 0,45 88,80 390, Uwagi : 0,60 24,70 8, Poniższy rysunek rozpatrywać razem z rys. nr 1. 0,40 42,70 187, Projektowaną ławę nr 5 wykonać na poz. ławy bud. istniejącego. 0,65 25,20 1, Pręty nr 1 łączyć na zakład min 60.0 cm. 0,30 6,40 28,16 27 RAZEM 826, WYKAZ STALI DLA ŁAW Średnica Długość llość Dł. prętów [m.] Lp pręta pręta prętów A - O A - III φ [m.] [szt] φ 6 φ φ , , , , , 0 9,78 Razem dł. prętów [m.] 700, Masa 1 mb [kg/m.] 0,222 0,617 0,888 Masa wg φ [kg] 155,52 0,00 733,77 30 UL. 1 MAJA 7, LISIA GÓRA Rozbud. Szkoły Podst. i Gimnazjum + Sala gimnast. z zapl. i łącznikiem PRZEKROJE ŁAW FUNDAMENTOWYCH P. B-W. KONSTRUKCJA 2.

22 SŁUP ŻELBETOWY "SŁŻ - 3" szt Nr ZNAK SPRAWY: PNO-341/01/ x15=45 x7,5=75 15x15= Nr 2 Nr 2 φ 6 co 15/7,5 cm; L = Nr 1 1,14 m szt. 61 Nr 2 φ 18 L = 3,70 m UWAGI : - poniższy rysunek rozpatry - wać razem z rys. nr A - po wylaniu słupa zatopić 20x15= szt. 8 i ustawić śruby fajkowe szt. 2. BETON B - 20 STAL A - O Nr1 φ 18 L= 4,85 m STAL A - III szt. 8 A - A Średnica Długość llość Dł. prętów [m.] Lp pręta pręta prętów A - O A - III φ [m.] [szt] φ 6 φ 12 φ , , , , , ,54 Razem dł. prętów [m.] 69,54 0,00 68,40 Masa 1 mb [kg/m.] 0,222 0,888 1,988 Masa wg φ [kg] 15,44 0,00 135,98 Razem masa x 7 [kg] 8,07 0,0 951,9 x7,5=75 0 UL. 1-MAJA 7, LISIA GÓRA Rozbud. Szkoły Podst. i Gimnazjum + Sala gimnast. z zapl. i łącznikiem SŁUPY ŻELBETOWE "SŁŻ-3" P. B-W. KONSTRUKCJA 20.

23 SŁUP ŻELBETOWY "SŁŻ - 4" szt Nr 3 Nr2 φ 18 L= 3,25 m szt ZNAK SPRAWY: PNO-341/01/2007 A Nr1 φ 18 L= 5,05 m szt. 8 Średnica Długość llość Dł. prętów [m.] Lp pręta pręta prętów A - O A - III φ [m.] [szt] φ 6 φ 12 φ , , , , , , , ,76 Razem dł. prętów [m.] 169,36 0,00 66,40 Masa 1 mb [kg/m.] 0,222 0,888 1,988 Masa wg φ [kg] 37,60 0,00 132,00 Razem masa x 2 [kg] 75,20 0,0 264,0 x7,5= x15= x7,5=75 15x15= Nr 1 A - A Nr Nr Nr 1 Nr 4 φ 6 co 15/7,5 cm; L = 1,22 m szt UWAGI : 39 - poniższy rysunek rozpatry - wać razem z rys. nr 1 34 BETON B - 20 Nr 3 φ 6 co 15/7,5 cm; L = STAL A - O 1,70 m szt. 58 STAL A - III UL. 1-MAJA 7, LISIA GÓRA Rozbud. Szkoły Podst. i Gimnazjum + Sala gimnast. z zapl. i łącznikiem SŁUPY ŻELBETOWE "SŁŻ-4" P. B-W. KONSTRUKCJA 21.

24 ŚRUBA FAJKOWA TYP "W" 1 : ZNAK SPRAWY: PNO-341/01/2007 M - 16 szt Gwint M ROZMIESZCZENIE ŚRUB FAJKOWYCH W SŁUPACH oś poprzeczna (dźwigara) 7,5 7,5 oś wzdłużna 67 Uwagi : - poniższy rysunek rozpatry - wać razem z rys. nr WYKAZ STALI Długość Masa Masa Masa Nr Ilość Przedmiot [mm] jedn. 1-ej szt. całkowita Mat. [kg/m] [kg] [kg] ŚRUBA FAJKOWA "W" szt Śruby M-16 wg PN-72/M ,58 1,30 72,90 Kl Nakrętki PN-85/ M-821 Kl Podkładki Razem [kg] 72,90 Dodatek na spoiny 1,8 % [kg] 0,00 Razem dla 1 - ej sztuki [kg] 1,30 Razem dla 56 szt. [kg] 72,90 Opracował: Sprawdził: Data: inż. T. Sokołowski mgr inż. K. Wicherek r. Nr. Projektu: Nr arch: Nr strony: 22

25

26 WYKAZ STALI ZNAK SPRAWY: PNO-341/01/2007 Długość Masa Masa Masa Nr Ilość Przedmiot [mm] jedn. 1-ej szt. całkowita Mat. [kg/m] [kg] [kg] DŻWIGAR STALOWY "DzS - 1" szt Rura φ 88,9/5 7484,3 77,09 154,17 St3SX 2 1 Rura φ 60,3/ ,82 78,70 78,70 " 3 2 Rura φ 60,3/ ,82 3,47 6,94 " 4 2 Rura φ 60,3/ ,82 9,22 18,44 " 5 2 Rura φ 60,3/ ,82 7,69 15,37 " 6 2 Rura φ 60,3/ ,82 12, 24,20 " 7 2 Rura φ 60,3/ ,82 11,84 23,68 " 8 2 Rura φ 60,3/ ,82 14,91 29,82 " 9 1 Rura φ 60,3/ ,82 16,06 16,06 " 2 Bl. 300x ,80 11,34 22,68 " 11 4 Bl. 144x ,56 3,73 14,92 " 12 2 Bl. 398x ,49 21,37 42,74 " 13 2 Bl. 0x 150 7,85 1,18 2,36 " 14 2 Bl. 0x 280 7,85 2,20 4,40 " 15 2 Bl. 0x 430 7,85 3,38 6,75 " 16 2 Bl. 0x 250 7,85 1,96 3,93 " 17 2 Bl. 0x 300 7,85 2,36 4,71 " 18 2 Bl. 120x 200 9,42 1,88 3,77 " 19 2 Bl. 120x 360 9,42 3,39 6,78 " 20 2 Bl. 130x 150,2 1,53 3,06 " Razem [kg] 483,47 Dodatek na spoiny 1,8 % [kg] 8,70 Razem dla 1 - ej sztuki [kg] 492,18 Razem dla 7 szt. [kg] 3445 Opracował: Sprawdził: Data: inż. T. Sokołowski mgr inż. K. Wicherek r. Nr. Projektu: Nr arch: Nr strony: 23a.

27

28 WYKAZ STALI ZNAK SPRAWY: PNO-341/01/2007 Długość Masa Masa Masa Nr Ilość Przedmiot [mm] jedn. 1-ej szt. całkowita Mat. [kg/m] [kg] [kg] STĘŻENIE PIONOWE "Stp - 1" szt L 75x75x ,89 24,85 49,69 St3SX 2 2 Bl. 88x 9 6,91 0,75 1,51 " 3 2 Bl. 60x 94 4,71 0,44 0,89 " 4 2 Bl. 170x ,35 2,74 5,47 " 5 2 Bl. 165x 3 12,95 4,02 8,03 " 8 Śruby M-16 wg PN-85/M ,61 0,02 0,15 Kl. 4,8 8 Nakrętki PN-85/ M-821 Kl. 4 8 Podkładki Razem [kg] 65,73 Dodatek na spoiny 1,8 % [kg] 1,18 Razem dla 1 - ej sztuki [kg] 66,91 Razem dla 2 szt. [kg] 134 STĘŻENIE POŁACIOWE "Stp - 2" szt L 75x75x6 20 6,89 13,85 55,40 St3SX 7 1 Bl. 300x ,55 7,68 7,68 " 8 4 Bl. 150x ,78 2,12 8,48 " 32 Śruby M-16 wg PN-85/M ,45 0,07 2,35 Kl. 4,8 32 Nakrętki PN-85/ M-821 Kl Podkładki 64 Śruby M-12 wg PN-85/M ,47 0,07 4,74 Kl. 4,8 64 Nakrętki PN-85/ M-821 Kl Podkładki Razem [kg] 78,64 Dodatek na spoiny 1,8 % [kg] 1,42 Razem dla 1 - ej sztuki [kg] 80,06 Razem dla 8 szt. [kg] 640 Opracował: Sprawdził: Data: inż. T. Sokołowski mgr inż. K. Wicherek r. Nr. Projektu: Nr arch: Nr strony: 24a.

29

30 BELKO - WIEŃCE W ŚCIANACH PARTERU ZNAK SPRAWY: PNO-341/01/2007 Średnica Długość Ilość Razem dł. pręta [m] " BW-1" Lp pręta pręta prętów StOS 34GS L = 27,9 m φ +% [m] [szt] φ 6 φ , ,85 5 Nr 1 φ 12 NR 2 30 Nr 1φ 12 l = 27,9 m szt , , , ,30 Razem dł. prętów [m] 248,82 289,85 Masa 1 mb [kg/m] 0,222 0,888 Masa wg φ [kg] 55,24 257,39 Razem masa [kg] 312,62 " BW-1.1" L = 24,8 m Nr 2 φ 6 co 25cm l = 1,04m szt NR 2 5Nr 1 φ Nr 3 φ 6 co 25cm l = 1,30m szt.1 38 Nr 1φ 12 l = 24,8 m szt.5 BELKO - WIEŃCE W ŚCIANACH PIĘTRA NR 2 NR 2 20 " BW-2" Średnica Długość Ilość Razem dł. pręta [m] L = 49,0 m Lp pręta pręta prętów StOS 34GS 20 L = φ +% [m] [szt] φ 6 φ , , , , , ,00 Razem dł. prętów [m] 299,24 405,9 Masa 1 mb [kg/m] 0,222 0,888 Masa wg φ [kg] 66,43 360,44 Razem masa [kg] 426,87 Uwagi : - poniższy rysunek rozpatrywać razem z rys. nr 7 i pręty nr 1 łączyć na zaklad min. 60,0 cm. BETON B - 20 STAL A - O " BW-2.1" STAL A - III 25 Nr 3 φ6 co 25cm l = 1,18 m szt.0 Nr 1 4 φ Nr 2 φ 6 co 25cm l=0,92 m szt.197 Nr 1 φ12 l = 49,0 m szt.5 24,8 m Nr 1 4 φ Nr 1 φ12 l = 24,8 m szt.5 UL. 1 MAJA 7, LISIA GÓRA SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM W NOWEJ JASTRZĄBCE BELKO-WIEŃCE "BW-1, 1.1, 2, 2.1" 1:25 P. B-W. KONSTRUKCJA 26.

31 STOPY FUNDAMENTOWE A - A "ST - 5" szt. 2 Nr 3 φ 18; L = 1,60 m. B szt. 8 1 Nr 1 φ 14 co 14,0 cm; L= 1,00 m.; szt. 8 Nr 1 Nr 2 70 Nr 4 φ 6 co 15,0 cm; L= 1,2 m.; szt. 5 A A 1 Nr 2 φ 14 co 14,0 cm; L= 1,05 m.; szt. 8 8Nr 3 25,5 12,5 12,5 12,5 57,5 57, B - B Nr ,5 48,5 34 Nr Nr 4 Nr 4 Nr 3 Uwagi : B Nr 2 - Poniższy rysunek rozpatrywać razem z rysunkiem nr 1. - Na rys. powyższym narysowana jest stopa po prawej stronie hali, lewą 15 wykonać jak prawą lecz w zwierciedlanym odbiciu Nr 1 BETON B STAL A - O STAL A - III Średnica Długość llość Dł. prętów [m.] Lp pręta pręta prętów A - O A - III φ [m.] [szt] φ 6 φ 14 φ ,00 8 8, ,05 8 8, , , ,20 5 6,00 Razem dł. prętów [m.] 6,00 16,40 12,80 Masa 1 mb [kg/m.] 0,222 1,208 1,988 Masa wg φ [kg] 1,33 19,81 25,45 Razem masa x 2 [kg] 2,66 39,62 50,89 1 UL. 1 - MAJA 7, LISIA GÓRA Rozbud. Szkoły Podst. i Gimnazjum + Sala gimnast. z zapl. i łącznikiem STOPA FUNDAMENTOWA "ST-5" P. B. KONSTRUKCJA 27.

32 SŁUP ŻELBETOWY 38 "SŁŻ - 5" szt Nr 2 φ 18 L = 3,20 m szt. 8 4 Nr 1 A - A Nr Nr 3 φ 6 co 15/7,5 cm; L = 4 Nr 1 1,20 m szt. 57 UWAGI : A - poniższy rysunek rozpatrywać razem z rys. nr Nr 1 φ 18 L = 4,85 m 70 szt. 8 Średnica Długość llość Dł. prętów [m.] Lp pręta pręta prętów A - O A - III φ [m.] [szt] φ 6 φ 12 φ , , , , , ,40 Razem dł. prętów [m.] 68,40 0,00 64,40 Masa 1 mb [kg/m.] 0,222 0,888 1,988 Masa wg φ [kg] 15,18 0,00 128,03 Razem masa x 2 [kg] 30,37 0,0 256,1 x7,5=75 15x15=225 20x15=300 x7,5= ,5 12, BETON B - 20 STAL A - O STAL A - III UL. 1-MAJA 7, LISIA GÓRA Rozbud Szkoły Podst. i Gimnazjum + Sala gimnast. z zapl. i łącznikiem SŁUPY ŻELBETOWE "SŁŻ-5" P. B. KONSTRUKCJA 28.

33 PŁYTKI NAD KANAŁEM C.O. 1: "P - 1" szt. 67 A 25 Nr 3 Nr Nr 2 Nr 1 A Nr 1 φ 6 co 12,0 cm l = 0,65 m; szt A - A Nr 3 φ 6 l = 0,52 m; szt Nr 2 φ 6 co 25,0 cm l = 0,45 m; szt. 4 V = 0,021 m 3 BETON B - 20 G m = 57,75 kg STAL A - O WYKAZ STALI Średnica Długość llość Dł. Pręt. Lp. pręta pręta prętów A - III φ [m.] [szt] φ ,65 5 3, ,45 3 1, ,52 2 1,04 Razem dł. prętów [m.] 5,64 Masa 1 mb [kg/m.] 0,222 Masa wg φ [kg] 1,25 Razem masa x 67 [kg] 83,89 UL. 1 MAJA 7, LISIA GÓRA Rozbud. Szkoły Podst. i Gimnazjum + Sala gimnas.t z zapl. i łącznikiem PŁYTKI NAD KANAŁEM C.O. "P-1" P. B. KONSTRUKCJA 29.

34 A - A STOPY FUNDAMENTOWE "ST - 1" szt. 7 Nr 3 Nr 1 φ 14 co 14,0 cm; L= 1,00 m.; szt. 16 B 1 Nr 5 Nr ,80 Nr 2 φ 14 co 14,0 cm; L= 4Nr 3 2,1 m.; szt Nr 2 Nr 4+5 A A Nr ,54 m.; szt Nr 3 Nr 5 φ 6 co15,0cm;l= 1,34 m; Nr 4 B - B szt Nr 4 Nr 3 φ 18 ; L = 1,60 m. B szt. Uwagi : Nr 2 - Poniższy rysunek rozpatrywać razem z rys. nr 1 Nr BETON B - 20 STAL A - O 220 STAL A - III Średnica Długość llość Dł. prętów [m.] Lp pręta pręta prętów A - O A - III φ [m.] [szt] φ 6 φ 14 φ , , , 8 16, ,60 16, ,54 5 7, ,34 5 6,70 Razem dł. prętów [m.] 14,40 32,80 16,00 Masa 1 mb [kg/m.] 0,222 1,208 2,000 Masa wg φ [kg] 3,20 39,62 32,00 Razem masa x 7 [kg] 22,38 277,36 224, UL. 1 MAJA 7, LISIA GÓRA Rozbud. Szkoły Podst. i Gimnazjum + Sala gimnast. z zapl. i łącznikiem STOPA FUNDAMENTOWA "ST-1" P. B-W. KONSTRUKCJA 3.

35 PŁYTKI NAD KANAŁEM C.O. 1: "P - 2" szt. 4 A 25 Nr 3 Nr A Nr 1 φ 6 co 12,0 cm l = 0,45 m; szt A - A Nr 3 φ 6 l = 0,52 m; szt Nr 2 φ 6 co 25,0 cm l = 0,45 m; szt. 3 V = 0,015 m 3 BETON B - 20 G m = 41,25 kg STAL A - O WYKAZ STALI Średnica Długość llość Dł. Pręt. Lp. pręta pręta prętów A - III φ [m.] [szt] φ ,45 5 2, ,45 3 1, ,52 2 1,04 Razem dł. prętów [m.] 4,64 Masa 1 mb [kg/m.] 0,222 Masa wg φ [kg] 1,03 Razem masa x 4 [kg] 4,12 UL. 1 MAJA 7, LISIA GÓRA Rozbud. Szkoły Podst. i Gimnazjum + Sala gimnas.t z zapl. i łącznikiem PŁYTKI NAD KANAŁEM C.O. "P-2" P. B. KONSTRUKCJA 30.

36 STOPY FUNDAMENTOWE A - A "ST - 2" szt. 6 Nr 3 φ 18; L = 1,60 m. B szt Nr 1 φ 14 co 14,0 cm; L= 8 Nr 3 1,05 m.; szt. 16 Nr 1-1,80 34 ZNAK SPRAWY: PNO-341/01/2007 Nr Nr 4 φ 6 co 15,0 cm; L= 1,3 m.; szt. 5 A A Nr 2 φ 14 co 14,0 cm; L= 31 2,15 m.; szt. 8 B - B Nr 4 26 Nr 3 57,5 57,5 Nr 4 Nr 4 42, ,5 Nr 3 Nr 2 B Uwagi : 15 - Poniższy rysunek rozpatrywać razem z rysunkiem nr ,5 112,5 93,5 93, Nr 1 BETON B STAL A - O STAL A - III Średnica Długość llość Dł. prętów [m.] Lp pręta pręta prętów A - O A - III φ [m.] [szt] φ 6 φ 14 φ , , , , , , ,30 5 6,50 Razem dł. prętów [m.] 6,50 34,00 12,80 Masa 1 mb [kg/m.] 0,222 1,208 1,988 Masa wg φ [kg] 1,44 41,07 25,45 Razem masa x 6 [kg] 8,66 246,43 152, LISIA GÓRA; UL. 1 MAJA 7 Robud. Szkoły Podst. i Gimnazjum + Sala gimnast. z zap. i łącznikiem STOPA FUNDAMENTOWA "ST-2" P. B-W. KONSTRUKCJA 4.

37 STOPY FUNDAMENTOWE A - A "ST - 3" szt. 7 Nr 3 φ 18; L = 1,60 m. B szt Nr 1 φ 14 co 14,0 cm; L= 8 Nr 3 1,15 m.; szt. 9 Nr 1-1,50 26 ZNAK SPRAWY: PNO-341/01/2007 Nr Nr 4 φ 6 co 15,0 cm; L= 1,14 m.; szt. 5 A A Nr 2 φ 14 co 14,0 cm; L= 31 1,15 m.; szt. 9 B - B Nr 4 26 Nr 3 62,5 62,5 Nr 4 Nr 4 47, ,5 Nr 3 Nr 2 B Uwagi : 15 - Poniższy rysunek rozpatrywać razem z rysunkiem nr ,5 62,5 47,5 47, Nr 1 BETON B STAL A - O STAL A - III Średnica Długość llość Dł. prętów [m.] Lp pręta pręta prętów A - O A - III φ [m.] [szt] φ 6 φ 14 φ ,15 9, ,15 9, , , ,14 5 5,70 Razem dł. prętów [m.] 5,70 20,70 12,80 Masa 1 mb [kg/m.] 0,222 1,208 1,988 Masa wg φ [kg] 1,27 25,01 25,45 Razem masa x 7 [kg] 8,86 175,04 178,12 UL.1 MAJA 7, LISIA GÓRA Rozbud. Szkoły Podst. i Gimnazjum + Sala gimnast. z zap. i łącznikiem STOPA FUNDAMENTOWA "ST-3" P. B-W. KONSTRUKCJA 5.

38 STOPY FUNDAMENTOWE A - A "ST - 4" szt. 2 B Nr 3 φ 18; L = 1,60 m. 1 szt. 8 Nr 1 φ 14 co 14,0 cm; L= 1,00 m.; szt. 8 Nr ,5 33,5 8Nr 3 28,5 28,5 Nr 2 Nr 5 A A Nr 4 φ 6 co 15,0 cm; L= 1,70 m.; szt. 5 Nr 5 φ 6 co 15,0 cm; L= 1,24 m.; szt. 5 Nr 2 φ 14 co 14,0 cm; L= 25,5 12,5 1 1,00 m.; szt. 8-1, , 57,5 32, 5 32, Nr 4+5 B - B 61,5 48, Nr 3 Nr 4 Nr 4+5 Uwagi : B Nr 3 - Poniższy rysunek rozpatrywać razem z rysunkiem nr 1. Nr 2 - Na rys. powyższym narysowana jest stopa po prawej stronie hali, lewą wykonać jak prawą lecz w zwierciedlanym odbiciu. 51 Nr BETON B - 20 STAL A - O STAL A - III Średnica Długość llość Dł. prętów [m.] Lp pręta pręta prętów A - O A - III φ [m.] [szt] φ 6 φ 14 φ ,00 8 8, ,00 8 8, , , ,70 5 8, ,24 5 6,20 Razem dł. prętów [m.] 14,70 16,00 12,80 Masa 1 mb [kg/m.] 0,222 1,208 1,988 Masa wg φ [kg] 3,26 19,33 25,45 Razem masa x 2 [kg] 6,53 38,66 50, UL.1 MAJA 7, LISIA GÓRA Rozbud Szkoły Podst. i Gimnazjum + Sala gimnast. z zapl. i łącznikiem STOPA FUNDAMENTOWA "ST-4" P. B-W. KONSTRUKCJA 6.

39 ZNAK SPRAWY: PNO-341/01/2007

40

41 24 WYLEWKA STROPOWA "WL - 1" szt. 4 L = 5,45 m. A 2 Nr 5 Nr 4 Nr 4 2 Nr Nr 3 3 Nr 3 Nr 2 φ 6 co 30,0 cm; L = A 5,44 m.; szt ,0 26, Nr 1 φ 6 co,0 cm; L = 0,95 m.; szt. 56 Nr 4 φ 6 co 16/8 cm; L = 0,96 m.; szt. 98 A - A Nr 5 φ L = 6,19 m.; szt Nr Nr ,5 x8,0 x16,0 x8,0 0, Nr 3 φ 12 L = 5,85 m.; szt. 6 Średnica Długość llość Razem dł. prętów [m.] Lp pręta pręta prętów A - O A - III φ [m.] [szt] φ 6 φ 8 φ φ , , ,44 2, , , , ,08 5 6, ,76 Razem dł. prętów [m.] 157,69 0,00 24,76 35,1 Masa 1 mb [kg/m.] 0,222 0,395 0,617 0,888 Masa wg φ [kg] 35,01 0,00 15,28 31,17 Razem masa dla szt 6 [kg] 2,04 0,00 91,66 187,01 BETON B - 20 STAL A - O STAL A - III Uwagi : - poniższy rysunek rozpatry - wać razem z rys. nr 7 - rys. nie wykonano w skali UL. 1 MAJA 7, LISIA GÓRA SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM W NOWEJ JASTRZĄBCE WYLEWKA STROPOWA "WL-1" P. B. KONSTRUKCJA 9.

I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI:

I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI: 1 T E C Z K A Z A W I E R A I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI: 1. Rzut ław i stóp fundamentowych 2. Przekroje ław i stóp fundamentowych 3. Uziom instalacji odgromowej 4. Stopy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

Kolno rozbudowa ZST.doc - 1 -

Kolno rozbudowa ZST.doc - 1 - Kolno rozbudowa ZST.doc - 1 - T E C Z K A Z A W I E R A I/ OPIS TECHNICZNY II/ RYSUNKI: 1. Rzut ław fundamentowych 2. Przekroje ław fundamentowych 3. Rozplanowanie elem. konstrukcyjnych w poz. parteru

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

ADESI Sp. z o.o. ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W SULĘCINIE

ADESI Sp. z o.o. ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W SULĘCINIE ADESI Sp. z o.o. 65-849 ZIELONA GÓRA ul. BROWARNA 1 TEL/FAX 068/4511321 PROJEKT WYKONAWCZY ZLEC. TEMAT EGZ.NR ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W SULĘCINIE LOKALIZACJA Sulęcin, ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH

OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH DO P. T. BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ROGASZYCACH GMINA OSTRZESZOW ZASTOSOWANE

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Gmina Lelis, ul. Szkolna 32 Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie Lelis, ul. Szkolna 48. Projekt budowlany-konstrukcja

INWESTOR: Gmina Lelis, ul. Szkolna 32 Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie Lelis, ul. Szkolna 48. Projekt budowlany-konstrukcja 07-413 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 119/22 ; NIP 542-172-51-34 INWESTOR: Gmina Lelis, ul. Szkolna 32 Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie 07-402 Lelis, ul. Szkolna 48 TEMAT: Budowa sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ Szpital Wojewódzki we Włocławku Oddział Ratownictwa 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA - Zlecenie na opracowanie dokumentacji technicznej - Projekt architektoniczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ Spis zawartości: 1. 2. Obliczenia statyczne (wybrane fragmenty) 3. Rysunki konstrukcyjne PROJEKTOWAŁ: OPRACOWAŁ: 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY KOMPLEKSU LABORATORIÓW PRZEMYSŁU LOTNICZEGO

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY KOMPLEKSU LABORATORIÓW PRZEMYSŁU LOTNICZEGO OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY KOMPLEKSU LABORATORIÓW PRZEMYSŁU LOTNICZEGO I. Podstawa opracowania: 1. Projekt Architektoniczny 2. Dokumentacja Geotechniczna 3. Projekty Branżowe II. Dane ogólne. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR. PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, Częstochowa NIP IDS Będzin, ul. 11-go Listopada 20

PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR. PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, Częstochowa NIP IDS Będzin, ul. 11-go Listopada 20 EGZ. NR PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 Biuro Obsługi Klienta: ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35, 603 999 222, 603 666 111 fax 34 361 61

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ

OPIS TECHNICZNY DO CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ OPIS TECHNICZNY DO CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ 1.0. Opinia geotechniczna Po przeprowadzeniu wywiadu ustalono, iŝ pod warstwą gleby grubości około 30 cm podłoŝe gruntowe stanowią piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05 Egz. nr 5 BRANŻA: KONSTRUKCJA STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO ADRES: KORNELÓWKA 22-424 Sitno dz.nr geod. 241/3 ZAMAWIAJĄCY: GMINA SITNO SITNO 73 PROJEKTOWAŁ: inż. Jan

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1.0. Podstawa opracowania: OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1.1. Zlecenie Inwestora 1.2. Projekt techniczny architektoniczny Obliczenia wykonano zgodnie z polskimi normami: PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Dokumenty formalno prawne 3. rys. nr 1 Wejście główne (A) skala 1 : 50 / 1 : 25 4. rys. nr 2 Wiatrołap (B) skala 1 : 50 / 1 : 25 5. Ekspertyza techniczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE

PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE TEMAT : Projekt budowlany konstrukcji sceny z zadaszeniem. ADRES: ul. Rynek, Bakałarzewo, dz. nr 334 INWESTOR : Urząd Gminy w

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%;

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; OPIS KONSTRUKCJI I. UWAGI DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI DACHOWEJ 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; 2. Należy stosować połączenia na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Budowa budynku użyteczności publicznej w zakresie usług medycznych (gabinety lekarskie POZ, gabinety lekarzy specjalistów, gabinet rehabilitacji ruchowej, apteka), Haczów,

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Projekt: Przebudowa i adaptacja z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne budynku szkoły Strona: 1 Opole, czerwiec 2015r. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy. Konstrukcja Projekt przebudowy [modernizacji] Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze, działka nr 4/4, AM -22 Projekt Wykonawczy KONSTRUKCJA A. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Do projektu branży konstrukcyjnej remontu budynku biurowego Urzędu Gminy w Turawie.

Do projektu branży konstrukcyjnej remontu budynku biurowego Urzędu Gminy w Turawie. OPIS TECHNICZNY K2 Do projektu branży konstrukcyjnej remontu budynku biurowego Urzędu Gminy w Turawie. 1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora t.j. Urzędu Gminy Turawa, - uzgodnienia z inwestorem,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ Adres: dz. nr geod. 284/2, Kłonówek, gm. Gózd Inwestor: Ochotnicza Straż Pożarna w Kłonówku, Kłonówek, gm. Gózd PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie projektanta

Oświadczenie projektanta Warszawa, 31.08.2017 Oświadczenie projektanta Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane projektant mgr inż. Maciej Rozum posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnobudowlanej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU REMIZY OSP W LIPIE DLA POTRZEB CENTRUM KULTURALNO-REKREACYJNEGO NA DZ. NR EW. 287 I 286 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPA, GM. GŁOWACZÓW. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

kn/m2 ϕf kn/m2 blachodachówka 0,070 1,2 0,084 łaty + kontrłaty 0,076 1,2 0,091 papa 1x podkładowa 0,018 1,3 0,023 deski 2,5cm 0,150 1,2 0,180 wsp

kn/m2 ϕf kn/m2 blachodachówka 0,070 1,2 0,084 łaty + kontrłaty 0,076 1,2 0,091 papa 1x podkładowa 0,018 1,3 0,023 deski 2,5cm 0,150 1,2 0,180 wsp III CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny 2. Obciążenia 3. Wyniki obliczeń ław fundamentowych OPIS TECHNICZNY 1. Układ konstrukcyjne Budynek

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCYJNY. Płatwie stalowe. Łuk połączony sztywno z podpierającymi słupkami

OPIS KONSTRUKCYJNY. Płatwie stalowe. Łuk połączony sztywno z podpierającymi słupkami OPIS KONSTRUKCYJNY 1.UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU. Projektuje się rozbudowę, przebudowę istniejącego budynku administracyjnego (Urzędu Gminy) w części obejmującej strefę wejścia wraz z wiatrołapem oraz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny SPIS TREŚCI I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Opis stanu projektowanego 5. Materiały budowlane 6. Prace związane z rozbiórką 7. Normy budowlane

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

Założenia obliczeniowe i obciążenia

Założenia obliczeniowe i obciążenia 1 Spis treści Założenia obliczeniowe i obciążenia... 3 Model konstrukcji... 4 Płyta trybun... 5 Belki trybun... 7 Szkielet żelbetowy... 8 Fundamenty... 12 Schody... 14 Stropy i stropodachy żelbetowe...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI ROBUDOWA I ZADASZENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WIELGIE I. OPIS OGÓLNY 1. Podstawa opracowania podkłady architektoniczne obowiązujące normy PN/B 2. Ogólny

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Wiżajny Wiżajny Rynek 1

Urząd Gminy Wiżajny Wiżajny Rynek 1 Temat: Projekt wykonawczy posadowienia Budynku ( część OSP ) Inwestor: Urząd Gminy Wiżajny 16-07 Wiżajny Rynek 1 Obiekt: Budynek straży pożarnej ( nadbudowa jednej kondygnacji, przebudowa więźby dachowej

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4.

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4. CZĘŚĆ KONCTRUKCYJNA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIC TECHNICZNY. Informacja BIOZ. II. CZĘŚĆ GRAFICZNA: 1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.09.00.00 STROPY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu stropów gęstożebrowych.

Bardziej szczegółowo

PŁYTY SRTOPOWE KANAŁOWE SPB 2002

PŁYTY SRTOPOWE KANAŁOWE SPB 2002 PŁYTY SRTOPOWE KANAŁOWE SPB 2002 Spis treści PŁYTY SRTOPOWE KANAŁOWE SPB 2002 3 Normy 3 Przeznaczenie 3 Zalety stosowania płyt stropowych kanałowych 3 1. ASORTYMENTOWE ZESTAWIENIE PŁYT STROPOWYCH KANAŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

W oparciu o projekt budowlany wykonano konstrukcję dachu z drewna klejonego warstwowo w klasie Gl28c.

W oparciu o projekt budowlany wykonano konstrukcję dachu z drewna klejonego warstwowo w klasie Gl28c. 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji nośnej zadaszenia z drewna klejonego warstwowo hali basenowej Krytej Pływalni wraz z Zapleczem Rekreacyjno

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Obiekt: Inwestor: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY (E184/12/KD/WY/11) Budowa Sali Sportowej wraz z Częścią Dydaktyczną w Śniadowie Urząd Gminy w Śniadowie ul. Ostrołęcka 11 18-411 Śniadowo Miejsce realizacji:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 2 EKSPERTYZA TECHNICZNA Dane ogólne Inwestor: Projekt: Wodociągi Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

do PB branży konstrukcyjnej dla zadania: PRZEBUDOWA KINA PEGAZ W CKIS

do PB branży konstrukcyjnej dla zadania: PRZEBUDOWA KINA PEGAZ W CKIS CZĘŚĆ OPISOWA do PB branży konstrukcyjnej dla zadania: PRZEBUDOWA KINA PEGAZ W CKIS 1. Podstawa opracowania : - zlecenie inwestora - założenia i wytyczne branży architektonicznej - projekt branży technologicznej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI ZAPLECZA OBIEKTÓW SPORTOWYCH ZE ŚWIETLICĄ ŚRODOWISKOWĄ. LOKALIZACJA : KRUBIN, UL. JEZIORNA (DZ. NR EWID.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI ZAPLECZA OBIEKTÓW SPORTOWYCH ZE ŚWIETLICĄ ŚRODOWISKOWĄ. LOKALIZACJA : KRUBIN, UL. JEZIORNA (DZ. NR EWID. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI ZAPLECZA OBIEKTÓW SPORTOWYCH ZE ŚWIETLICĄ ŚRODOWISKOWĄ. LOKALIZACJA : KRUBIN, UL. JEZIORNA (DZ. NR EWID. 501/5) 1. WARUNKI GRUNTOWE W terenie przewidzianym pod zabudowę występują

Bardziej szczegółowo

Temat: BUDOWA ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Temat: BUDOWA ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone W P A - w i l i s o w s k i p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a m g r i n ż. a r c h. W i t o l d W i l i s o w s k i 5 2-3 4 0 W r o c ł a w, u l. G o l e s z a n 1 9 / 5 t e l. : ( + 4

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew.

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew. Temat: KONSTRUKCJA PRACOWNIA PROJEKTOWA: 93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155 K/01 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Branża: KONSTRUKCJA 1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI - str. K/02-K/09 2. RYSUNKI Lp. Przedmiot rysunku

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPIS TECHNICZNY OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia statyczne i wymiarowanie 5. Rysunki konstrukcyjne OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania - umowa z Inwestorem

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBIEKT: SALA GIMNASTYCZNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ ADRES OBIEKTU: BRZUSTOWIEC, GMINA DRZEWICA, POWIAT OPOCZNO NR. DZIAŁKI: 76 INWESTOR: ADRES INWESTORA: RODZAJ OPRACOWANIA: GMINA

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 292 WILLA MARIA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 292 WILLA MARIA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 170,90 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE. 1. Założenia obliczeniowe. materiały:

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE. 1. Założenia obliczeniowe. materiały: II. OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Założenia obliczeniowe. materiały: elementy żelbetowe: beton C25/30, stal A-IIIN mury konstrukcyjne: bloczki Silka gr. 24 cm kl. 20 mury osłonowe: bloczki Ytong

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. cegroup Szczecin ul. Ogrodnicza 75 Tel NIP ;

OPIS TECHNICZNY. cegroup Szczecin ul. Ogrodnicza 75 Tel NIP ; OPIS TECHNICZNY 1.Dane ogólne 1.1 Inwestor : Gmina Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy 72-112 Stepnica, ul. Kościuszki 4. 1.2 Przedsięwzięcie : Przebudowa budynku przystanku PKS w Stepnicy. 1.3.Obiekt

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y T o m 2

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y T o m 2 P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y T o m 2 I NWESTYCJ A B udowa Sali gimnastycznej z łącznikiem oraz rozbudowa szkoły o zaplecze socjalne w Węgierce ADRES I N WESTYCJI Obręb Węgierka, gmina Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Cel i zakres opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Cel i zakres opracowania 1 OPIS TECHNICZNY 1. Cel i zakres opracowania -projektowany strop jest stropem żelbetowym zespolonym składającym się z płyt prefabrykowanych grubości 5 cm i wylewanej na nich na miejscu budowy warstwy

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy Nr egz. 2 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Nazwa i adres inwestora Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

D E L T A. Piotr Pawluczuk. tel. kom , DELTA PIOTR PAWLUCZUK

D E L T A. Piotr Pawluczuk. tel. kom ,   DELTA PIOTR PAWLUCZUK D E L T A Piotr Pawluczuk ul. Legionowa 9A lok. 20, 15-281 Białystok tel. kom. 516 026 303, p.pawluczuk@deltaprojekt.pl, www.deltaprojekt.pl 1 08.2018 r. PRZEDMIOT OPRACOWANIA : HALA PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWA

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 342 BEATA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 342 BEATA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 137,40 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 158 AKANT

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 158 AKANT Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 158 AKANT Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 165,65 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI Inwestor: Lokalizacja: 1. Podstawa opracowania Podstawę opracowania stanowią : GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE Poz. 1. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PARTERU. Poz. 1.1. KONSTRUKCJA WIĄZARA DACHOWEGO. strefa wiatrowa - III strefa śniegowa - III drewno C - 24 f m.0,d = 2,40 x 0,9 : 1,3

Bardziej szczegółowo

Projekt zawiera: 1. Opis techniczny 2. Rysunki:

Projekt zawiera: 1. Opis techniczny 2. Rysunki: 1 Projekt zawiera: 1. Opis techniczny 2. Rysunki: Plan ogrodzenia TO-01 Ogrodzenie z siatki TO-02 Fundament stacji mechanicznego oczyszczania rzuty i przekroje TK-01 Konstrukcja fundamentu skrzyniowego

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU MIESZKALNEGO - TYP C

OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU MIESZKALNEGO - TYP C 1. Stropodach. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU MIESZKALNEGO - TYP C Na budynku zaprojektowano stropodach pełny w postaci warstwy nawierzchniowej z papy termozgrzewalnej na twardym styropianie typu EPS. Styropian

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A RODZAJ OPRACOWANIA : E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A PRZEDSIĘWZIĘCIE rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Międzyzdrojach przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 41, (działki

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Stan zerowy 2 Fundamenty i izolacje 2.1 KNR-W Podkłady z bet B-10 m 3

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Stan zerowy 2 Fundamenty i izolacje 2.1 KNR-W Podkłady z bet B-10 m 3 1 Stan zerowy 2 Fundamenty i izolacje 2.1 KNR-W 2-02 1101-0700 Podkłady z bet B-10 0.1*2.1*1.3*14+0.1*0.7*53.4 7.560 2.2 KNR-W 2-02 0244-0300 2.3 KNR-W 2-02 0244-0200 2.4 KNR-W 2-02 0243-2.5 KNR-W 2-02

Bardziej szczegółowo

A. I O P I S T E C H N I C Z N Y

A. I O P I S T E C H N I C Z N Y M T P R O X I M A, S P Ó Ł K A C Y W I L N A U l. Śm i ł o w s k i e g o 3 3, 4 1-1 0 0 S i e m i a n o w i c e Śl. t e l. ( 0 3 2 ) 2 6 3 2 0 4 projekt nr: 21/PB/10 A. I O P I S T E C H N I C Z N Y Projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I ADMINISTRACYJNYM

PROJEKT BUDOWLANY HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I ADMINISTRACYJNYM PROJEKT BUDOWLANY str.1 PROJEKT BUDOWLANY HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I ADMINISTRACYJNYM BRANśA: KONSTRUKCJA OBIEKT BUDOWLANY : HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA Z ZAPLECZEM ADRES OBIEKTU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynków. 4. Konstrukcja remontu budynków. 5. Wytyczne rozbiórki budynku. 6. Wytyczne wykonawstwa.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY 1. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Nazwa opracowania: BUDYNEK ADMINISTRACYNO SOCJALNY Z HALĄ MAGAZYNOWĄ 1.2. Inwestor:..... 1.3. Autor opracowania: Pracownia Projektowa K O N A R ul. Łowców 1 80-175

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE Nr projektu: 34735 Inwestor: ASE Sp. z o. o. 80-557 Gdańsk, ul. Narwicka 6 Nr arch. Biura: 08238 Stadium: PW Przedsięwzięcie: Projekt wykonawczy konstrukcji stalowych i żelbetowych Budynku biurowego Centrum

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.DANE OGÓLNE 2.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 3.PODSTAWA OPRACOWANIA

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.DANE OGÓLNE 2.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 3.PODSTAWA OPRACOWANIA 1 I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.DANE OGÓLNE 2.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 3.PODSTAWA OPRACOWANIA CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 4.MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU 5.WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 6. OPIS

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA 1. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie dotyczy remontu, rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w Lubzinie w zakresie konstrukcyjnym. Zawiera rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu budowlanego konstrukcji hotelu CHABER

Opis techniczny do projektu budowlanego konstrukcji hotelu CHABER Opis techniczny do projektu budowlanego konstrukcji hotelu CHABER 1. Podstawa opracowania Podstawę opracowania niniejszego projektu stanowią: zlecenie inwestora projekt architektoniczny przebudowy budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA K2 BIURO ARCHITEKTONICZNE KAMIŃSKI, KAMIŃSKA, KURKOWSKI S.C. 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Żwirowa 39 tel/fax 95 7207878, e-mail k2-sc@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA Nazwa obiektu budowlanego Kategoria

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Dane ogólne 4. Warunki gruntowo-wodne 5. Kategoria geotechniczna obiektu 6. Fundamenty i posadowienie 7. Układ konstrukcyjny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego konstrukcji wsporczej pod centrale klimatyzacyjne na Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego konstrukcji wsporczej pod centrale klimatyzacyjne na Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego konstrukcji wsporczej pod centrale klimatyzacyjne na Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy 1.0. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Inwentaryzacja budowlana

Bardziej szczegółowo

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. SZYB WINDY PIWNICA 2. SZYB WINDY PARTER 3. SZYB WINDY 1 PIĘTRO 4. SZYB WINDY PODDASZE 5. FUNDAMENT SZYBU WINDY RZUT 6. FUNDAMENT SZYBU WINDY PRZEKRÓJ 7. STROP SZYBU WINDY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY SWK/0019/POOK/08 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : Witold Korus

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY SWK/0019/POOK/08 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : Witold Korus PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Krzysztof Oleś SWK/0019/POOK/08 11.2013 Opracowała : Sprawdził : uprawnienia do projektowania

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano - wykonawczy. Budynek świetlicy wiejskiej. Projekt konstrukcyjny. Wołowno dz. nr 168 gm. Jonkowo. 11 042 Jonkowo ul.

Projekt budowlano - wykonawczy. Budynek świetlicy wiejskiej. Projekt konstrukcyjny. Wołowno dz. nr 168 gm. Jonkowo. 11 042 Jonkowo ul. - 6 - EGZ. ARCHIWALNY INWESTORA Usługi Projektowania Budowlanego i Technologicznego inż. Zbigniew Chwojnicki 0 456 Olsztyn ul. Kard. Wyszyńskiego 5 pok. 0 tel. 89 533-6-00, NIP 739-9-03-, Regon 5365476

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE 2017-02-15 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez Inter folia Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach 95-200 projektu: Wdrożenie nowej technologii produkcji innowacyjnych kieszeni EKO na dokumenty

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 361 CUKIEREK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 361 CUKIEREK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 252,55 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA TERIVA INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA ŻABI RÓG 140, 14-300 Morąg tel.: (0-89) 757 14 60, fax: (0-89) 757 11 01 Internet: http://www.tech-bet.pl e-mail: biuro@tech-bet.pl CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Termomodernizacja budynku Domu Kombatanta w Tomaszowie Lubelskim BRANŻA KONSTRUKCYJNA OBIEKT: Dom Kombatanta ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski INWESTOR: Miasto Tomaszów

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Spis zawartości opracowania Opis techniczny przyjętych założeń projektowych oraz rozwiązań konstrukcyjnych Spis rysunków: - Poz.1.Nadproża stalowe...k1/1, K1/2 - Poz.2.Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI Tytuł projektu: Budowa Domu Wiejskiego w Biesnej. Inwestor: Urząd Gminy Łużna, Łużna 634, Łużna,

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI Tytuł projektu: Budowa Domu Wiejskiego w Biesnej. Inwestor: Urząd Gminy Łużna, Łużna 634, Łużna, 020/PA-K/12/2012 1. Dane ogólne. 1.1. Inwestor. Urząd Gminy Łużna Łużna 634 38-322 ŁUŻNA 1.2. Lokalizacja. Dz. nr 317/3, 318/1, 318/2 położone w miejscowości Biesna, gmina Łużna. 1.3. Cel i zakres opracowania.

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza konstrukcyjna wraz z opnią techniczna STRONA: 2. Opis techniczny... 3.

Ekspertyza konstrukcyjna wraz z opnią techniczna STRONA: 2. Opis techniczny... 3. Ekspertyza konstrukcyjna wraz z opnią techniczna STRONA: 2. Spis treści Opis techniczny... 3. 1. Przedmiot i zakres opracowania 2 Podstawa opracowania 3. Opis konstrukcji budynku 4. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE 1. ZESTAWIENIE NORM PN -82/B - 02000 PN -82/B - 02001 PN -82/B

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU Spis treści 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Roboty ziemne 4. Ogólny opis obiektu 5. Opis elementów konstrukcyjnych obiektu 6. Uwagi końcowe Spis rysunków

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa, przebudowa (modernizacja ) i zmiana sposobu użytkowania krytej pływalni. Projekt budowlany. OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ

Rozbudowa, przebudowa (modernizacja ) i zmiana sposobu użytkowania krytej pływalni. Projekt budowlany. OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ Projekt budowlany. OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ 1.Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany części konstrukcyjnej rozbudowy, przebudowy (modernizacji) i zmiany sposobu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 400 WILLA USTRONIE

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 400 WILLA USTRONIE Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 400 WILLA USTRONIE Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 400 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo