PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - sieć wodociągowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - sieć wodociągowa"

Transkrypt

1 BKprojekt Beata Kalinowska ROBÓT SANITARNYCH - sieć wodociągowa NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa sieci wodociągowej przy "Budowie ronda i chodnika w Olmontach wzdłuż ul. Jaworowej w drodze powiatowej nr 1493B" ADRES INWESTYCJI : ul. Jaworowa w Olmontach INWESTOR : Powiatowy Zarząd Dróg ADRES INWESTORA : Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, Białystok BRANŻA : SANITARNA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. I.Kozłowska DATA OPRACOWANIA : XII Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

2 Lp. Nr spec. Przebudowa sieci wodociągowej przy "Budowie ronda i chodnika w Olmontach wzdłuż ul. Jaworowej w drodze powiatowej nr 1493B" 1 S ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA 1.1 Demontaż sieci wodociągowej stalowej Dz 150 mm - m 120,0 1 S Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności (1.0*0.5*( )*120.00) S S S S S RAZEM I-IV o szerokości...m i głębokości do 3,0m 2*0.5*( )* m RAZEM Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr. zewnętrznej m 159/ m RAZEM Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem t ręcznym na odległość do... km <wodociąg>120.0*((3.14*0.075*0.075)-(3.14*0.02*0.02)) t RAZEM Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, luźny0cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (1.0*0.5*( )*120.00) RAZEM Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym RAZEM Demontaż hydrantów naziemnych - szt. 1 S S Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności (1.0*0.5*( )*1.00) RAZEM I-IV o szerokości...m i głębokości do 3,0m 2*0.5*( )*1.00 m RAZEM S Demontaż hydrantu nadziemnego o średnicy nominalnej 80 mm kpl. 10 S Demontaż trójnika o śr. 150 mm szt. 1 szt S S S S Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego o śr mm - w wykopie m 1 m Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem t ręcznym na odległość do... km 0.02 t RAZEM Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, luźny0cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (1.0*0.5*( )*1.00) RAZEM Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym RAZEM Demontaż przyłącza wodociągowego stalowego Dz 32 mm - m 13 S Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr mm m 15 d m RAZEM

3 Lp. Nr spec. 16 S Demontaż zasuwy żeliwnej kolnierzowej o śr mm - demontaż zasuwy szt. d.1.3 o śr.25 mm 3 szt RAZEM S Demontaż trójnika o śr. 150 mm szt. d szt RAZEM S Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem t d.1.3 ręcznym na odległość do... km <zasuwy>3*((3.14*0.02*0.02)-(3.14*0.01*0.01)) t <wodociąg>13*((3.14*0.025*0.025)-(3.14*0.02*0.02)) t <trójniki>3*((3.14*0.02*0.02)-(3.14*0.01*0.01)) t RAZEM S BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 2.1 Wykonanie sieci wodociągowej z rur PE100 SDR17 PN10 o średnicy 160 mm - m 59,0 S Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km km RAZEM S Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do... km sam.samowyład. /odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+średnica rury+zasypka/ 21 S S S <W1-W2>2.0*1.0* *3.14*0.08* *1.0*( ) <W2-W3>17.0*1.0* *3.14*0.08* *1.0*( ) <W3-W4>6.0*1.0* *3.14*0.08* *1.0*( ) <W4-W5>2.0*1.0* *3.14*0.08* *1.0*( ) <W5-W6>6.0*1.0* *3.14*0.08* *1.0*( ) <W6-W7>3.0*1.0* *3.14*0.08* *1.0*( ) <W7-W8>24.0*1.0* *3.14*0.08* *1.0*( ) Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności <W1-W2>((1.0*0.5*( )*2.00)-(2.0*1.0* *3.14*0.08* *1.0*( )-0.04))*0.9 <W2-W3>((1.0*0.5*( )*17.00)-(17.0*1.0* *3.14*0.08* *1.0*( )-0.342))*0.9 <W3-W4>((1.0*0.5*( )*6.00)-(6.0*1.0* *3.14*0.08* *1.0*( )-0.121))*0.9 <W4-W5>((1.0*0.5*( )*2.00)-(2.0*1.0* *3.14*0.08* *1.0*( )-0.04))*0.9 <W5-W6>((1.0*0.5*( )*6.00)-(6.0*1.0* *3.14*0.08* *1.0*( )-0.121))*0.9 <W6-W7>((1.0*0.5*( )*3.00)-(3.0*1.0* *3.14*0.08* *1.0*( )-0.060))*0.9 <W7-W8>((1.0*0.5*( )*24.00)-(24.0*1.0* *3.14*0.08* *1.0*( )-0.482))*0.9 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV <W1-W2>((1.0*0.5*( )*2.00)-(2.0*1.0* *3.14*0.08* *1.0*( )-0.04))*0.1 <W2-W3>((1.0*0.5*( )*17.00)-(17.0*1.0* *3.14*0.08* *1.0*( )-0.342))*0.1 <W3-W4>((1.0*0.5*( )*6.00)-(6.0*1.0* *3.14*0.08* *1.0*( )-0.121))*0.1 <W4-W5>((1.0*0.5*( )*2.00)-(2.0*1.0* *3.14*0.08* *1.0*( )-0.04))*0.1 <W5-W6>((1.0*0.5*( )*6.00)-(6.0*1.0* *3.14*0.08* *1.0*( )-0.121))*0.1 <W6-W7>((1.0*0.5*( )*3.00)-(3.0*1.0* *3.14*0.08* *1.0*( )-0.060))*0.1 <W7-W8>((1.0*0.5*( )*24.00)-(24.0*1.0* *3.14*0.08* *1.0*( )-0.482))*0.1 RAZEM RAZEM RAZEM I-IV o szerokości...1m i głębokości do 3,0m <W1-W2>2.0*0.5*( )*2.00 m <W2-W3>2.0*0.5*( )*17.00 m <W3-W4>2.0*0.5*( )*6.00 m <W4-W5>2.0*0.5*( )*2.00 m <W5-W6>2.0*0.5*( )*6.00 m

4 Lp. Nr spec. 24 S S <W6-W7>2.0*0.5*( )*3.00 m <W7-W8>2.0*0.5*( )*24.00 m RAZEM Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl. typ ciężki; element o rozpiętości 4 m 2 kpl Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl. typ ciężki; element o rozpiętości 4 m 2 kpl S Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm <W1-W2>2.00*1.0* <W2-W3>17.00*1.0* <W3-W4>6.00*1.0* <W4-W5>2.00*1.0* <W5-W6>6.00*1.0* <W6-W7>3.00*1.0* <W7-W8>24.00*1.0* S S S S S S RAZEM Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowychpe100 m SDR17 o śr.zewnętrznej 160 mm <W1-W2>2.00 m <W2-W3>17.00 m <W3-W4>6.00 m <W4-W5>2.00 m <W5-W6>6.00 m <W6-W7> <W7-W8>24.00 m RAZEM Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach szt zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110 mm - tuleja kołnierzowa o śr. zewnętrznej 110 mm + kołnierz luźny stalowy o śr. zewnętrznej 100 mm Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) szt o śr.zewnętrznej 160 mm -łącznik kielichowo - kołnierzowy do rur PVC o śr. zewnętrznej 160 mm Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, szt PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 160 mm - zasuwa klinowa kołnierzowa Dn 150 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa m sztucznego <W1-W2>2.00 m <W2-W3>17.00 m <W3-W4>6.00 m <W4-W5>2.00 m <W5-W6>6.00 m <W6-W7> <W7-W8>24.00 m Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -1 PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm <W1-W2>2.00/ m -1 <W2-W3>17.00/ m -1 <W3-W4>6.00/ m -1 <W4-W5>2.00/ m -1 <W5-W6>6.00/ m -1 <W6-W7>3.00/20 200m -1 <W7-W8>24.00/ m -1 RAZEM RAZEM

5 Lp. Nr spec. 33 S Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 odc.200m mm <W1-W2>2.00/200 odc.200m <W2-W3>17.00/200 odc.200m <W3-W4>6.00/200 odc.200m <W4-W5>2.00/200 odc.200m <W5-W6>6.00/200 odc.200m <W6-W7>3.00/20 odc.200m <W7-W8>24.00/200 odc.200m RAZEM S Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.200m <W1-W2>2.00/200 odc.200m <W2-W3>17.00/200 odc.200m <W3-W4>6.00/200 odc.200m <W4-W5>2.00/200 odc.200m <W5-W6>6.00/200 odc.200m <W6-W7>3.00/20 odc.200m <W7-W8>24.00/200 odc.200m S Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, luźny0cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami <W1-W2>(1.0*0.5*( )*2.00)-(2.0*1.0* *3.14*0.08* *1.0*( )-0.04) <W2-W3>(1.0*0.5*( )*17.00)-(17.0*1.0* *3.14*0.08* *1.0*( )-0.342) <W3-W4>(1.0*0.5*( )*6.00)-(6.0*1.0* *3.14*0.08* *1.0*( )-0.121) <W4-W5>(1.0*0.5*( )*2.00)-(2.0*1.0* *3.14*0.08* *1.0*( )-0.04) <W5-W6>(1.0*0.5*( )*6.00)-(6.0*1.0* *3.14*0.08* *1.0*( )-0.121) <W6-W7>(1.0*0.5*( )*3.00)-(3.0*1.0* *3.14*0.08* *1.0*( )-0.060) <W7-W8>(1.0*0.5*( )*24.00)-(24.0*1.0* *3.14*0.08* *1.0*( )-0.482) RAZEM RAZEM S Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym RAZEM S Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym kpl. 2 kpl Wykonanie sieci wodociągowej z rur PE100 SDR17 PN10 o średnicy 110 mm - m 59,0 38 S Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km km RAZEM S Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do... km sam.samowyład. /odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+średnica rury+zasypka/ 40 S <W9-W10>16.0*1.0* *3.14*0.055* *1.0*( ) <W10-W11>12.0*1.0* *3.14*0.055* *1.0*( ) <W11-W12>3.0*1.0* *3.14*0.055* *1.0*( ) <W12-W13>18.0*1.0* *3.14*0.055* *1.0*( ) <W13-W14>1.0*1.0* *3.14*0.055* *1.0*( ) <W14-W15>9.0*1.0* *3.14*0.055* *1.0*( ) Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności <W9-W10>((1.0*0.5*( )*16.00)-(16.0*1.0* *3.14* 0.055* *1.0*( )-0.152))*0.9 <W10-W11>((1.0*0.5*( )*12.00)-(12.0*1.0* *3.14* 0.055* *1.0*( )-0.114))*0.9 <W11-W12>((1.0*0.5*( )*3.00)-(3.0*1.0* *3.14*0.055* *1.0*( )-0.285))*0.9 RAZEM

6 Lp. Nr spec. 41 S S S S <W12-W13>((1.0*0.5*( )*18.00)-(18.0*1.0* *3.14* 0.055* *1.0*( )-0.171))*0.9 <W13-W14>((1.0*0.5*( )*1.00)-(1.0*1.0* *3.14*0.055* *1.0*( )-0.009))*0.9 <W14-W15>((1.0*0.5*( )*9.00)-(9.0*1.0* *3.14*0.055* *1.0*( )-0.085))*0.9 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV <W9-W10>((1.0*0.5*( )*16.00)-(16.0*1.0* *3.14* 0.055* *1.0*( )-0.152))*0.1 <W10-W11>((1.0*0.5*( )*12.00)-(12.0*1.0* *3.14* 0.055* *1.0*( )-0.114))*0.1 <W11-W12>((1.0*0.5*( )*3.00)-(3.0*1.0* *3.14*0.055* *1.0*( )-0.285))*0.1 <W12-W13>((1.0*0.5*( )*18.00)-(18.0*1.0* *3.14* 0.055* *1.0*( )-0.171))*0.1 <W13-W14>((1.0*0.5*( )*1.00)-(1.0*1.0* *3.14*0.055* *1.0*( )-0.009))*0.1 <W14-W15>((1.0*0.5*( )*9.00)-(9.0*1.0* *3.14*0.055* *1.0*( )-0.085))* RAZEM RAZEM I-IV o szerokości...m i głębokości do 3,0m <W9-W10>2.0*0.5*( )*16.00 m <W10-W11>2.0*0.5*( )*12.00 m <W11-W12>2.0*0.5*( )*3.00 m <W12-W13>2.0*0.5*( )*18.00 m <W13-W14>2.0*0.5*( )*1.00 m <W14-W15>2.0*0.5*( )*9.00 m RAZEM Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl. typ ciężki; element o rozpiętości 4 m Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl. typ ciężki; element o rozpiętości 4 m 45 S Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm <W9-W10>16.00*1.0* <W10-W11>12.00*1.0* <W11-W12>3.00*1.0* <W12-W13>18.00*1.0* <W13-W14>1.00*1.0* <W14-W15>9.00*1.0* S S S S RAZEM Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowychpe100 m SDR17 o śr.zewnętrznej 110 mm <W9-W10>16.00 m <W10-W11>12.00 m <W11-W12> <W12-W13>18.00 m <W13-W14>1.00 m <W14-W15>9.00 m RAZEM Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach szt zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 160 mm - tuleja kołnierzowa o śr. zewnętrznej 160 mm + kołnierz luźny stalowy o śr. zewnętrznej 150 mm Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) szt o śr.zewnętrznej 110 mm -łącznik kielichowo - kołnierzowy do rur PVC o śr. zewnętrznej 110 mm Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, szt PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm - zasuwa klinowa kołnierzowa Dn

7 Lp. Nr spec. 50 S S Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa m sztucznego <W9-W10>16.00 m <W10-W11>12.00 m <W11-W12> <W12-W13>18.00 m <W13-W14>1.00 m <W14-W15>9.00 m RAZEM Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -1 PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm <W9-W10>16.00/ m <W10-W11>12.00/ m <W11-W12>3.00/ m <W12-W13>18.00/ m <W13-W14>1.00/ m <W14-W15>9.00/ m RAZEM odc.200m mm <W9-W10>16.00/200 odc.200m <W10-W11>12.00/200 odc.200m <W11-W12>3.00/200 odc.200m <W12-W13>18.00/200 odc.200m <W13-W14>1.00/200 odc.200m <W14-W15>9.00/200 odc.200m S Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 RAZEM S Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.200m <W9-W10>16.00/200 odc.200m <W10-W11>12.00/200 odc.200m <W11-W12>3.00/200 odc.200m <W12-W13>18.00/200 odc.200m <W13-W14>1.00/200 odc.200m <W14-W15>9.00/200 odc.200m S Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, luźny0cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami <W9-W10>(1.0*0.5*( )*16.00)-(16.0*1.0* *3.14*0.055* *1.0*( )-0.152) <W10-W11>(1.0*0.5*( )*12.00)-(12.0*1.0* *3.14* 0.055* *1.0*( )-0.114) <W11-W12>(1.0*0.5*( )*3.00)-(3.0*1.0* *3.14*0.055* *1.0*( )-0.285) <W12-W13>(1.0*0.5*( )*18.00)-(18.0*1.0* *3.14* 0.055* *1.0*( )-0.171) <W13-W14>(1.0*0.5*( )*1.00)-(1.0*1.0* *3.14*0.055* *1.0*( )-0.009) <W14-W15>(1.0*0.5*( )*9.00)-(9.0*1.0* *3.14*0.055* *1.0*( )-0.085) RAZEM RAZEM S Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym RAZEM S Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym kpl. 2 kpl Wykonanie przyłączy wodociągowych z rur PE100 SDR17 PN10 o średnicy 40 mm - m 12,0 57 S Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km km RAZEM

8 Lp. 58 Nr spec. S Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do... km sam.samowyład. /odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+średnica rury+zasypka/ 59 S S S <W3>11.0*1.0* *3.14*0.02* *1.0*( ) <W5>1.0*1.0* *3.14*0.02* *1.0*( ) Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności <W3>((1.0*0.5*( )*11.00)-(11.0*1.0* *3.14*0.02* *1.0*( )-0.014))*0.9 <W5>((1.0*0.5*( )*1.00)-(1.0*1.0* *3.14*0.02* * 1.0*( )-0.001))*0.9 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV <W3>((1.0*0.5*( )*11.00)-(11.0*1.0* *3.14*0.02* *1.0*( )-0.014))*0.1 <W5>((1.0*0.5*( )*1.00)-(1.0*1.0* *3.14*0.02* * 1.0*( )-0.001))*0.1 RAZEM RAZEM RAZEM I-IV o szerokości...m i głębokości do 3,0m <W3>2.0*0.5*( )*11.00 m <W5>2.0*0.5*( )*1.00 m RAZEM S Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm <W3>11.00*1.0* <W5>1.00*1.0* RAZEM S Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40 mm m <W3>11.00 m <W5>1.00 m S S S S RAZEM Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, złącz. PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm - obejma do nawiercania rur PE o śr. zewn. 110/32 mm 2 złącz Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, złącz. PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 40 mm - zasuwa klinowa Dn 32 z z gwintem i kielichem do rur PE 2 złącz Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa m sztucznego <W3>11.00 m <W5>1.00 m Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -1 PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm <W3>11.00/ m -1 <W5>1.00/ m -1 RAZEM RAZEM S Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 odc.200m mm <W3>11.00/200 odc.200m <W5>1.00/200 odc.200m RAZEM S Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.200m <W3>11.00/200 odc.200m <W5>1.00/200 odc.200m S Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, luźny0cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami RAZEM

9 Lp. Nr spec. <W3>(1.0*0.5*( )*11.00)-(11.0*1.0* *3.14*0.02* *1.0*( )-0.014) <W5>(1.0*0.5*( )*1.00)-(1.0*1.0* *3.14*0.02* * 1.0*( )-0.001) RAZEM S Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym RAZEM S Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym kpl. 2 kpl Wykonanie przyłączy wodociągowych z rur PE100 SDR17 PN10 o średnicy 32 mm - m 1,0 73 S Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km km RAZEM S Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do... km sam.samowyład. /odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+średnica rury+zasypka/ <W2>1.0*1.0* *3.14*0.016* *1.0*( ) S S S Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności <W2>((1.0*0.5*( )*1.00)-(1.0*1.0* *3.14*0.016* *1.0*( )-0.001))*0.9 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV <W2>((1.0*0.5*( )*1.00)-(1.0*1.0* *3.14*0.016* *1.0*( )-0.001))*0.1 RAZEM RAZEM RAZEM I-IV o szerokości...m i głębokości do 3,0m <W2>2*0.5*( )*1.00 m RAZEM S Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm <W2>1.00*1.0* S S S S S RAZEM Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32 mm - długość m do 15 m <W2>1.00 m Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, złącz. PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 160 mm - obejma do nawiercania rur PVC o śr. zewn. 160/25 mm 1 złącz Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, złącz. PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 32 mm - zasuwa klinowa Dn 25 z z gwintem i kielichem do rur PE 1 złącz Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa m sztucznego <W2>1.00 m Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -1 PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm <W2>1.00/ m RAZEM S Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 odc.200m mm <W2>1.00/200 odc.200m RAZEM S Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.200m <W2>1.00/200 odc.200m

10 Lp. Nr spec. RAZEM S Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, luźny0cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami <W2>(1.0*0.5*( )*1.00)-(1.0*1.0* *3.14*0.016* *1.0*( )-0.001) RAZEM S Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym RAZEM S Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym kpl. 2.5 Montaż hydrantów o śr. nominalnej 80 mm 89 S Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do... km sam.samowyład. /odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+średnica rury+zasypka/ 90 S S <W12-HP1>1.2*1* *3.14*0.04* *1.0*( ) RAZEM Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III <W12-HP1>(0.5*( )*1.20)-(1.2*1* *3.14*0.04* * 1.0*( )-0.006) RAZEM Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi m 2 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do... m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV <W12-HP1>(0.5*( )*1.20) m RAZEM S Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm <W12-HP1>1.20*1* S RAZEM Hydranty pożarowe nadziemne o śr.80 mm +króciec dwukołnierzowy żeliwny kpl. d80 0,2m + kolano żeliwne stopowe kołnierzowe dn80 + skrzynka uliczna do zasuwy hydrantowej wraz z regulacją 94 S Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 szt mm - trójnik redukcyjny kołnierzowy żeliwny o śr. 100/80/100 1 szt S S Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, złącz. PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 90 mm - zasuwa Dn80 mm z kołnierzem i króćcem PE Dn90mm 1 złącz Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa m sztucznego <W12-HP1>1.20 m RAZEM S Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym kpl. 98 S Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, luźny0cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami /grunt z odkładu/ <W12-HP1>(0.5*( )*1.20)-(1.2*1* *3.14*0.04* * 1.0*( )-0.006) RAZEM S Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.iii ubijakami mechanicznymi RAZEM Rury osłonowe 100 S Sieci wodociągowe - rury stalowe o złaczach spawanych o śr.zewnętrznej m d.2.6 i grub. ścianek 273/6 mm - rura osłonowa 19 m

11 Lp. Nr spec. 101 S d S d.2.6 RAZEM Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, m PEHD) o śr.zewnętrznej 225 mm - rura osłonowa 5 m RAZEM Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, m PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm - rura osłonowa 9 m RAZEM

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa Projekt Drogowiec Łukasz Milewski ul. Zwierzyniecka 10 lok.7; 15-333 Białystok ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. Mokrej w Białymstoku wraz z budową infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa Projekt Drogowiec Łukasz Milewski ul. Zwierzyniecka 10 lok.7; 15-333 Białystok ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. Mokrej w Białymstoku wraz z budową infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa DROGOWIEC Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3 ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. J. Skrzetuskiego w Białymstoku wraz z ciągami pieszo-jezdnymi oraz budową infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) Biuro Seko Kosztorysowanie i Nadzory Halina Magiera 97-00 Tomaszów Maz. ul. Głowackiego 35/ 37 m PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Zakład Usług Technicznych "PROSBED" s. c. Os. Słowackiego 22/9, Trzcianka

PRZEDMIAR. Zakład Usług Technicznych PROSBED s. c. Os. Słowackiego 22/9, Trzcianka Zakład Usług Technicznych "PROSBED" s. c. Os. Słowackiego 22/9, 64-980 Trzcianka NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie wsi Sarcz ADRES INWESTYCJI : Sarcz - gmina Trzcianka

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach . KOSZTORYS OFERTOWY Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 45232150-8 CPV-45233142-6 NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa DROGOWIEC Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3 ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. P.Sapiehy w Białymstoku wraz z ciągami pieszo - jezdnymi oraz rozbiórką i budową

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W OBSZARZE ul. STAWISKA i ul. NADRZECZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W OBSZARZE ul. STAWISKA i ul. NADRZECZNEJ Pro-Instal Usługi Projektowe Paweł Gmyz 22-400 Zamość PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W OBSZARZE ul. STAWISKA i ul. NADRZECZNEJ Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1256 Przebudowa sieci wodociągowej w ul.górnej w miejscowości Krynki

Przedmiar robót 1256 Przebudowa sieci wodociągowej w ul.górnej w miejscowości Krynki Przedmiar robót 1256 Przebudowa sieci wodociągowej w ul.górnej w miejscowości Krynki Obiekt Budowa Inwestor miejscowość Krynki Urząd Gminy Brody ul.s.staszica 3 27-230 Brody Kraków 4 październik 2014 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Usług Komunalnych Szczecin ul. Kaszubska 59/6

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Usług Komunalnych Szczecin ul. Kaszubska 59/6 Zakład Usług Komunalnych 70-40 Szczecin ul. Kaszubska 59/6 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej W9-W9.6 w ul. Szantowej w Świnoujściu ADRES INWESTYCJI : Świnoujście ul. Szantowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne ROBÓT 45330000-9, Roboty instalacyjne w 45231100-6, Ogólne roboty budowla Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 330000-9,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 231100-6,Ogólne

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Bodych DATA OPRACOWANIA : 30 listopad 2017 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30 listopad Data zatwierdzenia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Bodych DATA OPRACOWANIA : 30 listopad 2017 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30 listopad Data zatwierdzenia Pracownia Projektowa R-PLAN 04-205 Warszawa ul. Naddnieprzańska 33D Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa Obiekt Budowa REJON UL. WYZWOLENIA W ŻORACH, NR DZIAŁEK: 2031/114, 2089/115, 1640/176. Inwestor Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Małgorzata Puszkarek-Szopa SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Tomasz Mulawa DATA OPRACOWANIA :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Małgorzata Puszkarek-Szopa SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Tomasz Mulawa DATA OPRACOWANIA : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami ADRES INWESTYCJI : BANIE dz. 43 i 4 ul. Ogrodowa gm. Banie INWESTOR : Urząd Gminy Banie ADRES INWESTORA : ul. Skośna 6, 74-0 Banie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania : marzec 2010r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: CPV INWESTOR :

Przedmiar robót. Data opracowania : marzec 2010r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: CPV INWESTOR : Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej z przyłaczami ADRES INWESTYCJI : w msc Białogórne w gm. Biała Rawska z włączeniem w msc Zimnice gm. Mszczonów INWESTOR : Gmina Miasto w Białej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Bodych DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Bodych DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Pracownia Projektowa R-PLAN 04-205 Warszawa ul. Naddnieprzańska 33D Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane w

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa Białogard, ul. Lutyków Inwestor RWiK Spółka z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1 78-200 Białogard Koszalin sierpień 2013

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Proenco Kielce, Warszawska 30/10

PRZEDMIAR. Proenco Kielce, Warszawska 30/10 Proenco Kielce, Warszawska 30/10 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. ul.zachodnia 15/4; Zielona Góra. Biuro Projektowania Budownictwa Komunalnego mgr inż. Zbigniew Ciebiera

KOSZTORYS OFERTOWY. ul.zachodnia 15/4; Zielona Góra. Biuro Projektowania Budownictwa Komunalnego mgr inż. Zbigniew Ciebiera Biuro Projektowania Budownictwa Komunalnego mgr inż. Zbigniew Ciebiera ul.zachodnia 15/4; Zielona Góra KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232410-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gilów, Gmina Bliżyn z siedziba Bliżyn ul. Kościuszki 79a

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gilów, Gmina Bliżyn z siedziba Bliżyn ul. Kościuszki 79a KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gilów, gmina Bliżyn ADRES INWESTYCJI: Gmina Bliżyn, miejscowość Gilów, INWESTOR: Gmina Bliżyn z siedziba 26-120 Bliżyn ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącz wodociągowy i węzeł wodomierzowy. TTBS - sieci zewnętrzne: przyłącz wodociągowy i węzeł wodomierzowy.

Przedmiar robót. Przyłącz wodociągowy i węzeł wodomierzowy. TTBS - sieci zewnętrzne: przyłącz wodociągowy i węzeł wodomierzowy. Przedmiar robót Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwupoziomowymi garażami na terenie obejmującym dz. nr 10/104 obr. 274 przy ulicach Sportowej- Prusa Reja w Tarnowie etap II segment B. Przyłącz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 1

PRZEDMIAR ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 1 ROMAN KLAPUCH PRZEDMIAR ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 1 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ryszard Równicki DATA OPRACOWANIA :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ryszard Równicki DATA OPRACOWANIA : "INSTALAND" Andrzej Białecki ul. Jana Cybisa 6 m 46 02-784 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI strona nr: 1 Przedmiar robót 1 PN16 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wodociągowego do budynku przedszkola Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wodociąg Poryte - Budziski. Data opracowania: Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Wodociąg Poryte - Budziski. Data opracowania: Nazwa zamówienia: Data opracowania: 2009-12-30 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Wodociąg Poryte - Budziski Adres inwestycji: Zamawiającyr: Poryte, Budziski gmina Stawiski Gmina Stawiski 18 520 Stawiski Plac Wolności 13/15

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - WODOCIĄG

PRZEDMIAR ROBÓT - WODOCIĄG Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1509 B Zawyki - Zawyki Ferma (Gmina Suraż) - Etap I PRZEDMIAR ROBÓT - WODOCIĄG Adres zadania : od km 0+000,00 do km 0+510,50 Nazwa i adres zamawiającego Powiatowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa DROGOWIEC Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3 ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI : Budowa przedłużenia ul. Zawady w Białymstoku wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 7a SPORZĄDZIŁ :... DATA OPRACOWANIA :... Poziom cen :

Załącznik 7a SPORZĄDZIŁ :... DATA OPRACOWANIA :... Poziom cen : Załącznik 7a K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 45232400-6

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2016 r. KOSZTORYSANT : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2016 r. KOSZTORYSANT : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Budowa przyłaczy i instalacji sanitarnych: kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej. Kod CPV 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45232460-4

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Powstańców Wlkp. 40, 64-310 Lwówek SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Data

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie Przedmiar Obiekt Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Budowa Inwestor Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 21-100 Lubartów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa Białogard ul. Chopina Inwestor RWiK Spółka z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1 78-200 Białogard Koszalin grudzień 2015

Bardziej szczegółowo

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH. Jedn. miary. Nazwa Uproszczone Wartość zł. Wskaźnik na jednostkę. Ilość jedn. Udzi ał procentowy.

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH. Jedn. miary. Nazwa Uproszczone Wartość zł. Wskaźnik na jednostkę. Ilość jedn. Udzi ał procentowy. K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232410-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - automatycznego nawadniania systemem zraszaczy boiska piłkarskiego

PRZEDMIAR ROBÓT - automatycznego nawadniania systemem zraszaczy boiska piłkarskiego STUDIO AUTORSKIE PUCH 03-389 WARSZAWA UL.JARZĘBINOWA 30/3 PRZEDMIAR ROBÓT - automatycznego nawadniania systemem zraszaczy boiska piłkarskiego Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Biesiekierz.

Przedmiar robót Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Biesiekierz. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Budowa obręb ewidencyjny Biesiekierz działki nr: 2/44, 2/56,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Obiekt Kod CPV 45231300-8 Budowa ul. Długa, ul. Kościelna w m. Łąg Gmina Czersk Inwestor Zaklad Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wodociąg w miejscowościach Budy Czarnockie i Marianowo. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Wodociąg w miejscowościach Budy Czarnockie i Marianowo. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Wodociąg w miejscowościach Budy Czarnockie i Marianowo Adres inwestycji: Zamawiający: Gmina Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Rodzaje robót według Wspólnego

Bardziej szczegółowo

SKAR CENTRUM Sp. z o. o Kielce, ul. Panoramiczna 5/19

SKAR CENTRUM Sp. z o. o Kielce, ul. Panoramiczna 5/19 SKAR CENTRUM Sp. z o. o. 25-503 Kielce, ul. Panoramiczna 5/19 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa "ADP" s.c Głubczyce ul. Kochanowskiego 11

PRZEDMIAR. Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa ADP s.c Głubczyce ul. Kochanowskiego 11 Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa "ADP" s.c. 48-00 Głubczyce ul. Kochanowskiego PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i robudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Sudeckiej i ul.świętokrzyskiej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Sieć wodociągowa wraz z przyłączami do granicy działek w miejscowości Żukowo obręb Lutom gm. Czersk (dz. nr geod. 251/3 LP,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 262/2/S6-K

PRZEDMIAR ROBÓT NR 262/2/S6-K PRZEDMIAR ROBÓT NR 262/2/S6-K na wykonanie : przekładki wodociągu oraz przyłącza w ramach realizacji inwestycji pt; Budowa budynku Szkoły Podstawowej z urządzeniami budowlanymi i niezbędną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej Autorska Pracownia InŜynierii Sanitarnej APIS Al. Niepodległości 5, 6-90 Piła NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej ADRES INWESTYCJI : ul. Taszarowo, Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko. ul. Brzozowa 24 A Kobyłka

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko. ul. Brzozowa 24 A Kobyłka PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko ul. Brzozowa 24 A 05-230 Kobyłka Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Lp. 1 2 3 4 5 6 7 1 S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J 1.1 R o b o

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD INSTALACYJNY MGR INŻ. JAROSŁAW DRYGALAK STARACHOWICE UL. SYBIRAKÓW 26 KOSZTORYS INWESTORSKI

ZAKŁAD INSTALACYJNY MGR INŻ. JAROSŁAW DRYGALAK STARACHOWICE UL. SYBIRAKÓW 26 KOSZTORYS INWESTORSKI ZAKŁAD INSTALACYJNY MGR INŻ. JAROSŁAW DRYGALAK STARACHOWICE UL. SYBIRAKÓW 6 KOSZTORYS INWESTORSKI PRZEDMIAR ROBÓT : PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ADRES INWESTYCJI : UL. PASTWISKA W STARACHOWICACH INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory Pro trial version Przedmiar. Szpital Rydygiera-zewn.inst. wodociągu II strefy ciśn.

PDF created with pdffactory Pro trial version   Przedmiar. Szpital Rydygiera-zewn.inst. wodociągu II strefy ciśn. Przedmiar Data: 2007-11-07 Budowa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.l.rydygiera Kraków oś. Złotej Jesieni 1 Obiekt: Zewnętrzna Instalacja wodociągu II strefy ciśnień Zamawiający: Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Przekładka sieci wodociągowej

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Przekładka sieci wodociągowej Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Przekładka sieci wodociągowej Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1331R Ostrów Borek Wielki - Boreczek w miejscowości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa w części sieci wodociągowej. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa w części sieci wodociągowej. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa w części sieci wodociągowej Adres inwestycji: Piątnica-Poduchowna, ul. Forteczna Zamawiający: Urząd Gminy Piątnica Rodzaje robót

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Sieć wodociągowa z miejscowości Ubiedrze do miejscowości Kępiste, gmina Bobolice.

Przedmiar robót Sieć wodociągowa z miejscowości Ubiedrze do miejscowości Kępiste, gmina Bobolice. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Budowa Obręb Ubiedrze, działki nr: 54/1, 286/2. Obręb Kłanino,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROZBUDOWA ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SIOŁKOWA, STARA WIEŚ - GMINA GRYBÓW

Przedmiar robót ROZBUDOWA ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SIOŁKOWA, STARA WIEŚ - GMINA GRYBÓW Przedmiar robót SIOŁKOWA, STARA WIEŚ - GMINA GRYBÓW Data: 2015-05-11 Budowa: WODOCIĄGOWEJ WE WSI Lokalizacja: Siołkowa nr 944, 1012, 1015, 1017, 1034/3, 1042, 1043, 1044, 1782, 1783, 1851, 1864, 1865,

Bardziej szczegółowo

jedn. obm. m3 113,77 m3 28,44 m3 5,29 m3 142,21 m 58,5 szt. 1 szt. 1

jedn. obm. m3 113,77 m3 28,44 m3 5,29 m3 142,21 m 58,5 szt. 1 szt. 1 Lp. Podstawa Opis.. SIECI ZEWNĘTRZNE KANALIZACJA SANITARNA.. 5- ROBOTY ZIEMNE jedn. obm. Ilość Cena jedn. Wartość. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki,m w gr. Kat. I-II na odkład

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Słownie:

Przedmiar robót Słownie: Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ADRES INWESTYCJI : wsie: Studzianek, Gołyń, Antoninów INWESTOR : Gmina i Miasto Biała Rawska ADRES INWESTORA : Biała Rawska DATA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Rodzaj robót Kod CPV Lokalizacja Inwestor Biuro kosztorysowe Przyłącza i zewnętrzna instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i zewnętrzna instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Urząd Gminy Szemud ul. Kartuska, 84-7 Szemud KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 456-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. mgr inż. Sławomir Matuszak

Przedmiar robót. mgr inż. Sławomir Matuszak Przedmiar robót Obiekt Przebudowa sieci wodociągowej z odcinkami przyłączy w ul. Św. Mikołaja i ul. 6-go Stycznia w Inowrocławiu Kod CPV 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i nadzory M.Kanoniczak Gniezno; ul. Surowieckiego 42

Projektowanie i nadzory M.Kanoniczak Gniezno; ul. Surowieckiego 42 Projektowanie i nadzory M.Kanoniczak 62-200 Gniezno; ul. Surowieckiego 42 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

Nowa Deba centrum etap II cz Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 3538) strona nr: 2. Przedmiar robót. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Nowa Deba centrum etap II cz Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 3538) strona nr: 2. Przedmiar robót. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Grupa Miasto 1.1 Element Roboty ziemne 1.1.1 KNR-W 2-01 0113-03 1.1.2 KNR 2-01 0126-01 0126-02 1.1.3 KNRW 201/212/7 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa

Bardziej szczegółowo

wg nakładów rzeczowych KNR

wg nakładów rzeczowych KNR Przedmiar robót - przyłącza wodociągu, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, drenażu Lp. Podstawa ustalenia Opis robót Jedn. miary Ilość 1. I - Przekładka istniejącego wodociągu 1.1 Roboty ziemne CPV 451110-0

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Projektowana sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Kopernika w Tucholi. ZADANIE I 45231300-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA Pruszków, ul. Staszica 1 PRZEDMIAR ROBÓT

ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA Pruszków, ul. Staszica 1 PRZEDMIAR ROBÓT ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA 05-800 Pruszków, ul. Staszica 1 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 4/9, 4/12 przy ulicy Szczecińskiej w miejscowości Karlino

Przedmiar robót Przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 4/9, 4/12 przy ulicy Szczecińskiej w miejscowości Karlino Przedmiar robót Przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 4/9, 4/12 przy ulicy Szczecińskiej w miejscowości Karlino Obiekt Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45330000-9 - Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Kosztorys ofertowy Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Data: 2010-04-23 Obiekt: Przeciszów - ul. Długa Zamawiający: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-600

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : Adres : Budynek mieszkalny wielorodzinny Budynek mieszkalny wielorodzinny Kościerzyna ul. Heykego Inwestor : Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Spółdzielcze Biuro Projektów "PROJEKT" Spółdzielnia Pracy Białystok ul. Lipowa 4

PRZEDMIAR. Spółdzielcze Biuro Projektów PROJEKT Spółdzielnia Pracy Białystok ul. Lipowa 4 Spółdzielcze Biuro Projektów "PROJEKT" Spółdzielnia Pracy 5-47 Białystok ul. Lipowa 4 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przyłącze wodociągowe ADRES INWESTYCJI : Siemiatycze Stacja ul. Drohiczyńska INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNNR 1, KNNR 4, KNR 2-19, KNR 2-28, KNR 2-18 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBÓT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNNR 1, KNNR 4, KNR 2-19, KNR 2-28, KNR 2-18 Waluta: PLN Wnioskodawca, Inwestor: GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WADOWICACH GÓRNYCH PRZEBENDÓW 44 39-308 WADOWICE GÓRNE PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa budowy: BUDOWA ZSILANIA AWARYJNEGO WODOCIĄGU DLA GMINY WADOWICE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT wg nakładów rzeczowych KNNR 1N wg nakładów rzeczowych KNNR 1N

PRZEDMIAR ROBÓT wg nakładów rzeczowych KNNR 1N wg nakładów rzeczowych KNNR 1N PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa budowy: Ośrodek Administracyjno Warsztatowy Adres budowy: Kazimierz Biurowiec, 62-530 Kazimierz Biskupi Obiekt: Przyłącze wodociągowe Lp. Podstawa ustalenia Opis robót Jedn. miary

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa budowy: BUDOWA SIECI I PRZYLACZY CCWU I SIECI CO NA TERENIE DPS W ŁAGIEWNIKACH

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa budowy: BUDOWA SIECI I PRZYLACZY CCWU I SIECI CO NA TERENIE DPS W ŁAGIEWNIKACH Inwestor: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w ŁAGIEWNIKACH ŁAGIEWNIK 73 26- CHMIELNIK PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa budowy: BUDOWA SIECI I PRZYLACZY CCWU I SIECI CO NA TERENIE DPS W ŁAGIEWNIKACH Podstawa opracowania: KNNR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wodociąg ul. Górna w Myślachowicach

Przedmiar robót. Wodociąg ul. Górna w Myślachowicach Przedmiar robót Wodociąg ul. Górna w Myślachowicach Budowa: Przebudowa sieci wodociągowej ul. Górna w Myślachowicach Lokalizacja: Województwo: Małopolskie, Powiat: Chrzanowski, Gmina: Trzebinia, Miejscowość:

Bardziej szczegółowo

Nazwa działu Od Do Kod wg CPV

Nazwa działu Od Do Kod wg CPV Rozbudowa sieci rozdzielczej na terenie Gminy Łososina DZIAŁY Dolna KOSZTORYSU cz. 2.04. L p. Nazwa działu Od Do Kod wg CPV 1 Roboty ziemne 1 8 45231300-8 2 Roboty sieciowo-montażowe 9 60 45231300-8 3

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI-

KOSZTORYS INWESTORSKI- KOSZTORYS INWESTORSKI- wykonanie sieci wodociagowej w Sieklukach Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa budowy: BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ul. MUROWIANKI W BOCHNI

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa budowy: BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ul. MUROWIANKI W BOCHNI Inwestor: GMINA MIASTA BOCHNI 32-700 Bochnia ul. K. Wielkiego 2 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa budowy: BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ul. MUROWIANKI W BOCHNI Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNNR 1,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do działek w Białogardzie ul.m.curie-skłodowskiej Kategoria Obiektu XXVI

Przedmiar robót. Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do działek w Białogardzie ul.m.curie-skłodowskiej Kategoria Obiektu XXVI Przedmiar robót Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do działek w Białogardzie ul.m.curie-skłodowskiej Kategoria Obiektu XXVI Obiekt Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej z przyłączami

Bardziej szczegółowo

Za cznik nr 4 do zapytania ofertowego. Przedmiar robót

Za cznik nr 4 do zapytania ofertowego. Przedmiar robót Za cznik nr 4 do zapytania ofertowego Przedmiar robót Projekt budowlany - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Wola Drzewiecka gmina Lipce Reymontowskie oraz w miejscowości Płyćwia gmina

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y NR 2 ( ślepy ) Koszty niekwalifikowalne

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y NR 2 ( ślepy ) Koszty niekwalifikowalne K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y NR ( ślepy ) Koszty niekwalifikowalne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Instalbert Norbert Jankowski

PRZEDMIAR. Instalbert Norbert Jankowski Instalbert Norbert Jankowski NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wiązownia ul. Kwiatowa ADRES INWESTYCJI : dz. 188/17, 192/34, 192/12, 192/19, 192/37, 194/2, 195/4, 196/15,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - KANALIZACJA DESZCZOWA

PRZEDMIAR ROBÓT - KANALIZACJA DESZCZOWA Przebudowa drogi powiatowej nr 2409 B ul. Sikorskiego w Zabłudowie PRZEDMIAR ROBÓT - KANALIZACJA DESZCZOWA Adres zadania : Odcinek II od km 0+285,00 do km 0+615,70 Nazwa i adres zamawiającego Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów "BIPRO" Grzegorz Ciurla Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 74 PRZEDMIAR

Biuro Projektów BIPRO Grzegorz Ciurla Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 74 PRZEDMIAR Biuro Projektów "BIPRO" Grzegorz Ciurla 15-181 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 74 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111000-8 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień - - Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Pozycja KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym.

Przedmiar. Pozycja KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym. 1 Obiekt 1 Eleent robót 1.1 Sieć wodociągowa - roboty ziene Pozycja 1.1.1 KNR 0201-0120-03 Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych, trasa rowów elioracyjnych w terenie równinny. 1 Pozycja 1.1.2

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Sieć wodociągowa z przyłączami do budynków dla osiedla Warszawska w miejscowości Połczyn-Zdrój.

Przedmiar robót Sieć wodociągowa z przyłączami do budynków dla osiedla Warszawska w miejscowości Połczyn-Zdrój. Przedmiar robót Obiekt Sieć wodociągowa z przyłączami do budynków dla osiedla Warszawska w miejscowości Połczyn-Zdrój. Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45330000-9 - Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Przebudowa sieci wodociagowej ul. Torowej w Skarzysku - Kamiennej

Kosztorys ofertowy. Przebudowa sieci wodociagowej ul. Torowej w Skarzysku - Kamiennej Kosztorys ofertowy Data: 2010-05-31 Budowa: Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do Obiekt: Zamawiający: Gmina Skarzysko-Kamienna Kosztorys opracowali: St. Nowakowska,...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Lesław Bodyński DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : zł Poziom cen : kw. IV 2017r.

PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Lesław Bodyński DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : zł Poziom cen : kw. IV 2017r. PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Sieć wodociągowa PE fi 160/110 wraz ze studzienką pomiarową ADRES INWESTYCJI : od miejsca włączenia do istniejącej sieci w ulicy Letniskowej do zakończenia sieci na działce

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty ziemne - wykopy.

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty ziemne - wykopy. CPV 4500-0 CPV 453300-8 CPV 453300-8 CPV 4500-0 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty ziemne - wykopy. Roboty montażowe - przyłącze wody i studnia wodomierzowa. Roboty

Bardziej szczegółowo

Egz. 1/1. Przedmiar ORZEŁEK, KAMIEŃ KRAJEŃSKI. Gmina Kamień Krajeński. Plac Odrodzenia Kamień Krajeński

Egz. 1/1. Przedmiar ORZEŁEK, KAMIEŃ KRAJEŃSKI. Gmina Kamień Krajeński. Plac Odrodzenia Kamień Krajeński Pracownia Projektowa: B&B Ida Burglin 89-600 Chojnice ul. Angowicka 68 tel O-52 3973730 fax. O-52 3973730 wew.24 burghn@02.pl NIp 555-100-24-34 Przedmiar BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ŚCIEKOWEJ I SIECI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : marzec Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : marzec Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Budowa świetlicy wiejskiej wraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Gardeja, Bądki 55 H. SAN-BUD PROJEKT " "Krzysztof Winnicki

PRZEDMIAR ROBÓT Gardeja, Bądki 55 H. SAN-BUD PROJEKT  Krzysztof Winnicki SAN-BUD PROJEKT " "Krzysztof Winnicki 82-520 Gardeja, Bądki 55 H PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Rytel-Zapędowo gm. Czersk odcinek

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Wodociąg na terenie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : kanalizacja sanitarna ul. Konopnicka ADRES INWESTYCJI : Ksawerów ul. Konopnicka INWESTOR : Gmina Ksawerów ADRES INWESTORA : Ksawerów ul. Kosciuszki h WYKONAWCA ROBÓT : wg przetargu BRANŻA

Bardziej szczegółowo

Biuro Usług Technicznych "KOBUD" Kędzierzyn - Koźle ul. Życzliwa 5 tel.fax PRZEDMIAR ROBÓT

Biuro Usług Technicznych KOBUD Kędzierzyn - Koźle ul. Życzliwa 5 tel.fax PRZEDMIAR ROBÓT Biuro Usług Technicznych "KOBUD" 47-200 Kędzierzyn - Koźle ul. Życzliwa 5 tel.fax. 077-472-20-90 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45230000-8

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Kosztorys opracowali: mgr St. Nowakowska,...

Przedmiar. Kosztorys opracowali: mgr St. Nowakowska,... Przedmiar Przebudowa przyłacza wody do pompowni na terenie Szkoły w Psarach z odwodnieniem budynku wraz z komorą redukcyjną zabudowaną na wodociągu w msc. Wilków, gmina Bodzentyn Data: 2019-05-21 Budowa:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miasta - ETAP I, PODETAP A Obiekt : Instalacje sanitarne Adres : 58-540 Karpacz, ul.obrońców

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Strona Kanalizacja deszczowa 1.1. Kanał deszczowy

Przedmiar robót. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Strona Kanalizacja deszczowa 1.1. Kanał deszczowy Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej Przedmiar robót 1. Kanalizacja deszczowa 1.1. Kanał deszczowy 1.1.1. Roboty ziemne Strona 1 1.ST-KD Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Wytyczenie

Bardziej szczegółowo