BAJA WYSOKA GRZĘDA CZARNE, BORNE SULINOWO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BAJA WYSOKA GRZĘDA CZARNE, BORNE SULINOWO"

Transkrypt

1 BAJA WYSOKA GRZĘDA CZARNE, BORNE SULINOWO SUPPLEMENTARY REGULATIONS REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2nd round of Polish Cross-Country Cup / 2. runda Rajdowego Pucharu Polski Samochodów Terenowych RPPST (CARS, SSV, CLASSIC / SAMOCHODY, SSV, CLASSIC) Foundation Baja Poland / Fundacja Baja Poland 1A Migdałowa street, Dobra Poland Tel.: WWW: -

2 TABLE OF CONTENTS / SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS / SPIS TREŚCI... 2 INTRODUCTION / WPROWADZENIE ORGANISATION/ORGANIZACJA RALLY PROGRAME/PROGRAM ZAWODÓW ENTRIES/ZGŁOSZENIA INSURANCE/UBEZPIECZENIE ADVERTISING AND IDENTIFICATION/REKLAMA I IDENTYFIKACJA FUEL/PALIWO TECHNICAL REQUIREMENTS/WYMAGANIA TECHNICZNE ADMINISTRATIVE CHECKS/ODBIÓR ADMINISTRACYJNY SCRUTINEERING, SEALING AND MARKING/BADANIE KONTROLNE, PLOMBOWANIE I ZNAKOWANIE (BK1) OTHER PROCEDURES/INNE PROCEDURY OFFICIALS IDENTIFICATION/IDENTYFIKACJA OSÓB OFICJALNYCH PRIZEGIVING/ROZDANIE NAGRÓD CLASSIFICATIONSKLASYFIKACJA FINAL CHECKS/BADANIE KONTROLNE PO RAJDZIE PROTESTS AND APPELAS/PROTESTY I ODWOŁANIA APP. 1 RALLY ITINERARY / ZAŁ. 1 - HARMONOGRAM APP. 2 CREWS RELATIONS OFFICERS / ZAŁ. 2 OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z ZAWODNIKAMI APP. 3 LOCATION OF COMPETITION NUMBERS AND ORGANISER S ADVERTISEMENT STICKERS / ZAŁ. 3 LOKALIZACJA NUMERÓW STARTOWYCH I NAKLEJEK Z REKLAMĄ ORGANIZATORA ZAŁ. 4 SYSTEM ŚLEDZENIA POJAZDÓW ZAŁ. NR 5 MAPA STREF OGRANICZONEGO DOSTĘPU ZAŁĄCZNIK 6 COVID-19 WYTYCZNE I INFORMACJE Page / Strona -2-

3 INTRODUCTION WPROWADZENIE 1.1. The competition 2021 BAJA WYSOKA GRZĘDA will be run in compliance with: International Sporting Code (Code) including appendices; 1.1. Zawody pod nazwą: BAJA WYSOKA GRZĘDA 2021 odbędą się zgodnie z: Międzynarodowym Kodeksem Sportowym (MKS) i jego załącznikami; Cross-Country Rally Sporting Regulations (FIA CCRSR) including appendices; Regulaminem Sportowym Rajdów Terenowych (FIA CCRSR) i jego załącznikami; PZM Sporting & Medical & Environmental Regulations Regulaminem Sportowym & Medycznym & Ochrony (PZM Regulations); Środowiska PZM (Regulamin PZM); Polish Cross-Country Cup Regulations (RPPST Regulaminem Rajdowego Pucharu Polski Samochodów Regulations), Polish Traffic Law, and these Supplementary Regulations. Any modifications, amendments and/or additions to the Rules and Regulations shall be made in the form of numbered and dated bulletins and communications (issued by Clerk of the Course or Stewards) FIA regulations can be found at PZM regulations can be found at Terenowych (Regulamin RPPST); Ustawą Prawo o ruchu drogowym, oraz niniejszym Regulaminem Uzupełniającym. Modyfikacje, uzupełnienia i/lub zmiany w niniejszym Regulaminie Uzupełniającym będą ogłaszane wyłącznie poprzez numerowane i datowane Komunikaty i Informacjach (wydawane przez Dyrektora Rajdu lub ZSS). Regulaminy FIA można znaleźć na Regulaminy PZM można znaleźć na Rally route description 1.2. Charakterystyka trasy rajdu Total distance of SS 215,71 km Number of SS 4 Całkowita długość OS Liczba OS Total rally route distance Całkowita długość 348,94 km Number of Legs 1 trasy Liczba Etapów % SS in rally route 61,82 % Average Altitude 138 m n. p. m. % OS w trasie rajdu Średnia wysokość nad poziomem morza 2. ORGANISATION 2. ORGANIZACJA 2.1. Cups and titles for which the rally counts 2 nd Round of Polish Cross Country Cup (RPPST); 2.1. Puchary i tytuły do których zaliczany jest rajd 2. Runda Rajdowego Pucharu Polski Samochodów Terenowych (RPPST); 2.2. Visa number: 2.2. Numer wizy: PZM visa number: RPPST/2/BSTPZM/ Nr wizy PZM: RPPST/2/BSTPZM/ Organiser s name, address and contact details of 2.3. Nazwa, adres i dane kontaktowe Organiser / Co-organisers Organizatora/Współorganizatorów Name / Nazwa Address / Adres Phone / Tel. Organizers / Organizatorzy Foundation Baja Poland Fundacja Baja Poland 1A Migdałowa street Dobra, Poland Co-organizers / Współorganizatorzy Czarne City Hall Urząd Miasta i Gminy Czarne 12 Moniuszki street, Czarne, Poland Borne Sulinowo City Hall Urząd Miejski w Bornem 6 Niepodległości Avenue Borne Sulinowo, Poland Sulinowie Wysoka Grzęda Farm Ferma Wysoka Grzęda Ruszkówek 24, Sadlno Columna Medica 8 Wakacyjna street, Łask Kolumna, Poland Partners / Partnerzy 4X4 Serwis 1A Migdałowa street, Dobra, Poland Stowarzyszenie Aktywnej Turystyki 4x4 Szczecin 52/17 Małopolska street, Szczecin, Poland 2.4. Rally HQ / Press Office details 2.4. Biuro Zawodów / Biuro Prasowe Permanent Rally Office Stałe Biuro Organizatora Foundation Baja Poland Fundacja Baja Poland 1A Migdałowa street Dobra, Poland until / do Rally HQ Biuro Zawodów Hotel nad Czernicą 26 Ogrodowa street, Czarne, Poland :00 21: Acreditations, Media Center Akredytacje, Biuro Prasowe Page / Strona -3-

4 Hotel nad Czernicą 26 Ogrodowa street, Czarne, Poland Official Notice Board (ONB) Rally HQ / Biuro 26 Ogrodowa street, Zawodów Czarne, Poland Digital Notice Board (DNB) 2021 Baja Wysoka Sportity Application Grzęda Aplikacja Sportity 2021 Baja Wysoka Rally website Grzęda Organisig Commitee Sławomir WASIAK President of Foundation Baja Poland Mariusz PODKALICKI Vice president of Foundation Baja Poland Sandra NOWAKOWSKA Foundation Baja Poland Marcin KASPROWICZ Foundation Baja Poland Marek CHYTKA - Offroad 4x4 klub v ACR Marcin FIEJDASZ - Clerk of the Course Oficjalna Tablica Ogłoszeń (ONB) :00 21: from until Elektroniczna Tablica Ogłoszeń (DNB) Download/pobieranie: App Store Google Play Komitet Organizacyjny Sławomir WASIAK Prezes Fundacji Baja Poland Mariusz PODKALICKI - Wiceprezes Fundacji Baja Poland Sandra NOWAKOWSKA Fundacja Baja Poland Marcin KASPROWICZ Fundacja Baja Poland Marek CHYTKA - Offroad 4x4 klub v ACR Marcin FIEJDASZ Dyrektor Rajdu 2.6. Zespół Sędziów Sportowych (ZSS) Przewodniczący ZSS: Dominik NOWORÓL (POL) Sędzia ZSS: Petr GRYGIER (CZE) Sędzia ZSS: Magdalena LEWANDOWSKA (POL) Sekretarz ZSS: Katarzyna LEWANDOWSKA (POL) 2.7. Delegaci PZM Delegat Sportowy PZM: Łukasz BIEGUS (POL) Delegat Techniczny PZM: Wojciech NOWAK (POL) 2.8. Główne Osoby Oficjalne Dyrektor Rajdu: Marcin FIEJDASZ Wicedyrektor Rajdu: Tomasz BRZEZIŃSKI Wicedyrektor ds. Bezpieczeństwa: Sławomir WASIAK Asystent Wicedyr. ds. Bezpiecz.: Paweł GRZYBOWSKI Wicedyrektor ds. Sędziów: Tomasz KACZMARCZYK Wicedyrektor ds. Organizacyjnych: Sandra NOWAKOWSKA Lekarz Zawodów/Delegat Covid-19: Artur GAWŁOWSKI Kierownik Biura Zawodów: Agata KOWALCZYK Kierownik Biura Prasowego: Karol FERENC Kierownik Badania Kontrolnego: Tomasz ŁYSONIEWSKI Kierownik Parku Serwisowego: Daniel PAPUGA Kierownik CKR: Paweł OWCZYŃSKI Kierownik Systemu Śledzenia: Bartłomiej KORZEŃ Kierownik Pomiaru Czasu: Maciej KONARZEWSKI Kierownik Komisji Obliczeń: Tomasz LISICKI Kierownik Łączności: Andrzej BUZIEWICZ Odp. za kontakty z zawodnikami: Marek KISIEL Komisarz Ochrony Środowiska Elżbieta KACZMARCZYK 2.6. Stewards of the meeting Chairman: Dominik NOWORÓL (POL) Member: Petr GRYGIER (CZE) Member: Magdalena LEWANDOWSKA (POL) Stewards secretary: Katarzyna LEWANDOWSKA (POL) 2.7. PZM Delegates PZM Sporting Delegate: Łukasz BIEGUS (POL) PZM Technical Delegate: Wojciech NOWAK (POL) 2.8. Main Officials Clerk of the Course: Marcin FIEJDASZ Deputy Clerk of the Course: Tomasz BRZEZIŃSKI Deputy COC-Safety: Sławomir WASIAK Deputy COC-Safety Assistant Paweł GRZYBOWSKI Deputy COC-Marshals: Tomasz KACZMARCZYK Deputy COC-Organisation: Sandra NOWAKOWSKA Chief Medical / Covid-19 Officer: Artur GAWŁOWSKI Rally Office Manager: Agata KOWALCZYK Press Office Manager: Karol FERENC Scrutineering Manager: Tomasz ŁYSONIEWSKI Service Park Manager: Daniel PAPUGA Rally Control Manager: Paweł OWCZYŃSKI Safety System Manager: Bartłomiej KORZEŃ Timekeeping Manager: Maciej KONARZEWSKI Results Processing Manager: Tomasz LISICKI Radio communication Manager: Andrzej BUZIEWICZ Crews Relations Officer: Marek KISIEL Environmental Officer: Elżbieta KACZMARCZYK 3. RALLY PROGRAMME 3. PROGRAM ZAWODÓW Publishing of the Supplementary Regulations DNB Publikacja Regulaminu Uzupełniającego Sportity Application Entries opening DNB Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń Sportity Application Media accreditation opening DNB Rozpoczęcie przyjmowania akredytacji Sportity Application Closing date for entries with reduced fees DNB Zamknięcie terminu przyjmowania zgłoszeń z obniżoną Sportity Application kwotą wpisowego Closing date for entries DNB Zamknięcie terminu przyjmowania zgłoszeń Sportity Application Closing date for order of extra service in SP DNB Page / Strona -4-

5 Zamknięcie terminu na zamawianie dodatkowej powierzchni w Parku Serwisowym Publication date of Entry List Publikacja Listy Zgłoszeń Administrative Checks Odbiór Administracyjny Collection of materials and documents Odbiór dokumentów i materiałów Opening of Media Centre Otwarcie Biura Prasowego Issuing of the Road Books Odbiór Książek Drogowych Installation of rally safety tracking system Instalacja system śledzenia pojazdów Scrutineering sealing & marking of components Badanie Kontrolne przed rajdem plombowanie, znakowanie elementów Publication of list of crews eligible to start Publikacja listy załóg dopuszczonych do startu Publication of start list for Leg 1 Section 1 Publikacja listy startowej do Etapu 1 Sekcji 1 Drivers briefing Odprawa dla kierowców Re-scrutineering for car which did not pass Ponowne badanie kontrolne dla samochodów Rally Start Leg 1 Section 1 (TC0) Start Rajdu Etap 1 Sekcja 1 (PKC0) Finish of Leg 1 Section 1 (estimated time of 1 st car) Meta Etapu 1 Sekcji 1 (szacowany czas 1 samochodu) Publication of start list for Leg 1 Section 2 Publikacja listy startowej do Etapu 1 Sekcji 2 Start of Leg 1 Section 2 Start Etapu 1 Sekcji 2 Rally Finish (estimated time of 1 st car) Meta Rajdu (szacowany czas 1 samochodu) Final Checks Badanie Kontrole po rajdzie BK2 Publication of Provisional Classification Publikacja Klasyfikacji Prowizorycznej Publication of Final Classification Publikacja Klasyfikacji Końcowej Prize-giving Rozdanie nagród Sportity Application DNB Sportity Application On-line: Rally HQ / Biuro Zawodów From/Od: Till/Do: Rally HQ / Biuro Zawodów min. before entry to TC0 / 15 min. przed wjazdem na PKC0 Parc Fermé - entrance before departure / wejście przed wyjazdem District Vehicle Inspection Station Pomorska street/ Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów ul. Pomorska District Vehicle Inspection Station Pomorska street/ Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów ul. Pomorska ONB / DNB Sportity Application ONB / DNB Sportity Application ONB / DNB Sportity Application See Itinerary / Patrz Harmonogram Service Park / Park Serwisowy Borne Sulinowo Parc Fermé In Serv. Park / Park Zamknięty - Wjazd Park Serw. ONB / DNB Sportity Application Parc Fermé Out Service Park Park Zamknięty - Wyjazd Park Serwisowy Parc Fermé In Service Park / Park Zamknięty - Wjazd Park Serwisowy District Vehicle Inspection Station Pomorska street/ Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów ul. Pomorska ONB / DNB Sportity Application ONB / DNB Sportity Application Service Park / Park Serwisowy See Itinerary / Patrz Harmonogram See Itinerary / Patrz Harmonogram See Itinerary / Patrz Harmonogram See Itinerary / Patrz Harmonogram Immediate after arrival at the finish / Niezwłocznie po przyjeździe na metę After the Stewards have declared the classification final Po ogłoszeniu przez ZSS klasyfikacji jako końcowej After publication of final classification Po klasyfikacji końcowej publikacji 4. ENTRIES 4. ZGŁOSZENIA 4.1. It is the competitor's responsibility to send a correctly 4.1. Na zawodniku spoczywa obowiązek przesłania prawidłowo Page / Strona -5-

6 completed Entry Form with all required appendices. Any competitor intending to take part in the rally by the date of closing the Entry List is required to correctly filed and send the official Entry Form Entries procedure Entries procedure for PZM Licence Holders according to Art. 7 of RPPST Regulations. For PZM licence holders the entry form is filled and delivered only by means of the website Procedure for Non-PZM Licence Holders: The entry form shall be filled by Competitor only by means the official rally website or Sportity application. Correctly filled, with attached confirmation of payment of the entry fee and approved, the entry form shall be automatically sent by electronic mail to the Rally Organiser and to the Competitor on his address, mentioned in his entry form. At the same time, a competitor is additionally obliged to send to the Organiser s address scans of valid license of the Competitor and valid licenses of all Crew members and start permission issued by the Competitor/Crew members ASN. Copy of the competitor/entrant licence (competitor licence) must be attached to the Entry Form (Article 2.8 and of the FIA CCRSR) An entry will be accepted only when it will be accompanied by receipt of payment of the full required entry fee When completing by website the on-line entry form and attachments, also the following files are automatically generated: - Personal Safety Equipment Card (generated with entry form, filled and printed by competitor); - Administrative Checks Card (OA card) (printed by organizer and filled during the Administrative Checks); - Scrutineering Card (BK 1 card) (printer by organizer, issued to competitor during the Administrative Checks and filled during Scrutineering); 4.5. Together with the on-line entry form are also sharing online forms: - Additional Service Park Space Order Form (optional); - The Same / Neighbouring Service Park Space Order Form (optional) The Entry to the Rally is the conclusion of a civil law contract with the Organizer. It also means the consent of the Team / Competitor / Driver / Co-Driver for the processing of personal data for purposes related to the organization of the above Rally, and the whole series of Competitions in which the Rally is organized. This entry also means consent to the publication of Team / Competitor / Driver / Co-Driver image and its/his/her results. A Team / Competitor / Driver / Co-Driver has the right to access its / his / her personal data, correct them and request to cease processing of these data. A request to cease processing of its / his / her personal data means resignation from participation in the Competition The maximum number of entries that will be accepted is 50. If more than 50 entries are received the organizer reserves the right to decide which entries among the non-priority drivers will be accepted. wypełnionego zgłoszenia wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Każdy zawodnik zamierzający wziąć udział w rajdzie do dnia zamknięcia listy zgłoszeń, ma obowiązek prawidłowego wypełnienia i wysłania oficjalnego formularza zgłoszenia Procedura zgłoszeń Procedura zgłoszeń dla posiadaczy licencji PZM - zgodnie z Art. 7 Regulaminu RPPST. Dla posiadaczy licencji PZM zgłoszenie wypełniane i wysyłane jest wyłącznie poprzez stronę internetową Procedura zgłoszeń dla posiadaczy licencji wydanej przez inny ASN Formularz zgłoszenia wypełnia zawodnik wyłącznie poprzez oficjalną stronę internetową zawodów lub aplikację Sportity. Po prawidłowym wypełnieniu, dołączeniu potwierdzenia wpłaty wpisowego i zatwierdzeniu, zgłoszenie zostanie automatycznie wysłane pocztą elektroniczną do organizatora Rajdu i do Zawodnika na wskazany przez niego w formularzu adres . Równocześnie zawodnik zobowiązany jest przesłać na adres organizatora skany aktualnych i ważnych licencji zawodnika i licencji wszystkich członków załogi oraz zgodę na starty wydaną przez macierzysty ASN zawodnika/członków załogi. Kopia licencji zawodnika/zgłaszającego (licencji zawodnika) musi być dołączona do formularza zgłoszenia (Art i FIA CCRSR) Zgłoszenie zostanie przyjęte tylko w przypadku, gdy towarzyszyć mu będzie potwierdzenie wpłaty pełnej kwoty wymaganego wpisowego W trakcie wypełniania elektronicznego formularza zgłoszenia automatycznie generowane są następujące załączniki: - karta wyposażenia bezpieczeństwa osobistego (generowana wraz z drukiem zgłoszenia, wypełniana i drukowana przez zawodnika); - karta odbioru administracyjnego (karta OA) (drukowana przez organizatora i uzupełniana podczas OA); - karta badania kontrolnego przed rajdem (karta BK 1) (drukowana przez organizatora, wydawana zawodnikowi podczas OA i wypełniana podczas badania kontrolnego przed rajdem); 4.5. Wraz z oficjalnym elektronicznym formularzem zgłoszenia udostępnianie są także oficjalne elektroniczne formularze: - druk zamówienia dodatkowej powierzchni w parku serwisowym (opcjonalnie); - wniosek o wspólne/sąsiadujące stanowisko w parku serwisowym (opcjonalnie) Zgłoszenie do Rajdu jest jednocześnie zawarciem umowy cywilnoprawnej z Organizatorem. Jest także jednoznaczne z wyrażeniem przez Zespół/Zawodnika/Kierowcę/Pilota zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z organizacją w/w Rajdu, oraz cyklu rozgrywek, w ramach, których dany Rajd jest organizowany. Zgłoszenie to oznacza również zgodę na publikację zdjęć zawierających wizerunek Zespołu/ Zawodnika / Kierowcy / Pilota oraz jego/ jej wyników startów, na stronach internetowych PZM oraz organizatorów rund poszczególnych cykli rozgrywek w ramach, których dane Zawody są organizowane. Zespół / Zawodnik / Kierowca / Pilot ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania tych danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Zawodach Maksymalna liczba zgłoszeń, które zostaną przyjęte wynosi 50. W przypadku otrzymania więcej niż 50 zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo do decyzji, które spośród zgłoszeń kierowców nie priorytetowych zostaną przyjęte. Page / Strona -6-

7 4.8. Eligible Vehicles and division into groups and classes 4.8. Dopuszczone pojazdy oraz podział na grupy i klasy Group / Grupa Deffinition / Definicja Description / Opis S1 Prototype Cross-Country Vehicles Prototypowe samochody terenowe Cars vehicles in accordance with relevant RPPST Regulations Samochody SSV zgodne z odpowiednimi przepisami RPPST S2 Production Cross-Country Vehicles Samochody terenowe produkcji seryjnej Cars vehicles in accordance with relevant RPPST Regulations Samochody SSV zgodne z odpowiednimi przepisami RPPST SSV Series SSV Vehicles Seryjne pojazdy SSV SSV vehicles in accordance with relevant RPPST Regulations Pojazdy SSV zgodne z odpowiednimi przepisami RPPST CLASSIC (OPEN, LIMITED) Cross-Country Historic Vehicles Pojazdy Terenowe Historyczne Historic cars in accordance with relevant RPPST Regulations Samochody historyczne zgodne z odpowiednimi przepisami RPPST 4.9. Entry fee 4.9. Wpisowe The entry fees for one entered vehicle are as follows: Kwoty wpisowego za jeden zgłoszony pojazd są następujące: Group / Grupa Class / Klasa 1st term reduced fee / 1 termin zgłoszeń (obniżone wpisowe) S1, S PLN PLN SSV PLN PLN CLASSIC (OPEN, LIMITED) PLN PLN 2nd term normal fee / 2 termin zgłoszeń (normalne wpisowe) For 1 crew entered to Sponsor Team Classification 600 PLN zgłoszenie 1 załogi do klasyfikacji sponsorskiej In the case of refusal to put an organizer optional advertising, the entry fee will be increased by 60% W przypadku odmowy przyjęcia reklamy dodatkowej organizatora, wpisowe zostanie zwiększone o 60% Service areas The entry fee includes payment for up to 100m2 of surface in the Service Park. More space available for individual order. Online Powierzchnie serwisowe Wpisowe zawiera opłatę za do 100m2 powierzchni w Parku Serwisowym. Więcej powierzchni dostępne jest na indywidualne order of space in the Service Park, must be obligatory zamówienie. Zamówienie powierzchni w parku serwisowym musi made by official Rally website or Sportity być obowiązkowo dokonane poprzez oficjalną stronę internetową Application or (only for PZM licence holders) official website of PZM online entries system inside.pzm.pl. Rajdu lub aplikację Sportity lub (tylko dla posiadaczy licencji wydanej przez PZM) oficjalną stronę internetową systemu zgłoszeń PZM inside.pzm.pl Payment details The entry fee must be transferred to the following Organiser s bank account: Fundacja Baja Poland Bank: BZ WBK 14. Oddz. Szczecin PLN Account No.: PL EUR Account No.: PL Szczegóły płatności Wpisowe należy wpłacić na następujące konto bankowe organizatora: Fundacja Baja Poland Bank: BZ WBK 14. Oddz. Szczecin PLN Nr konta.: PL EUR Nr Konta.: PL Swift Code: WBKPPLPP Swift Code: WBKPPLPP IBAN: PL IBAN: PL In title of payment must be mentioned Full name of Competitor and Drivers!!! The competitor must bear the cost of bank transfers. W tytule przelewu musi być podana pełna nazwa zawodnika oraz nazwiska członków załogi. Koszty przelewu bankowego ponosi zawodnik Entry fee refund The entry fee will be returned in full only in case of cancellation of the Rally or refusal of entry of a Competitor. Organiser may return 50% of the entry fee in case of Zwrot wpisowego Wpisowe zostanie zwrócone w całości wyłącznie w przypadku odwołania Rajdu lub odmowy przyjęcia zgłoszenia od Zawodnika. Organizator może zwrócić do 50% kwoty wpisowego tym Competitors who will present a written explanation from their Zawodnikom, którzy złożą na piśmie usprawiedliwienie, parent ASN or Club, confirming a force majeure Event. The potwierdzone przez władze macierzystego ASN-u lub notice of withdrawal from the Competition must be sent to the Rally Office at the latest before the Administrative Checks start. Automobilklubu, że na skutek działania siły wyższej nie będą mogli wystartować w Rajdzie. Informacja o wycofaniu się z Zawodów musi być przesłana do biura zawodów najpóźniej przed 5. INSURANCE rozpoczęciem Odbioru Administracyjnego. 5. UBEZPIECZENIE 5.1. Each Competitor must be in possession of a valid (throughout the whole duration of the rally) civil liability insurance policy (road traffic insurance) for owner of a car registered in country or abroad, according to appropriate law regulations. Casco insurance with sport extension is also recommended for all vehicles entered to Rally. The organizer is not responsible for any damages and/or losses and/or harms of Competitors and/or Crew members and/or members of Competitor / Crew personnel and/or Competitor / Crew accompanying persons, occurred during the Rally Każdy Zawodnik musi posiadać dokument stwierdzający zawarcie (posiadanie) umowy ubezpieczenia w zakresie ochrony od odpowiedzialności cywilnej (OC) właściciela pojazdu zgłoszonego do Rajdu, zarejestrowanego w kraju lub za granicą, zawartej i ważnej (przez cały czas udziału w rundzie) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zaleca się Zawodnikom posiadanie ubezpieczenia pojazdu zgłoszonego do Rajdu w zakresie ubezpieczenia Autocasco (AC) z rozszerzeniem o ryzyko udziału w imprezach sportowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i/lub straty i/lub krzywdy Zawodników i/lub członków Załogi i/lub personelu Zawodnika/Załogi i/lub osób towarzyszących Zawodnika/Załogi, Page / Strona -7-

8 5.2. Each Competitor / Crew takes part in the Rally at their own risk. By signing of the Entry Form the Competitor / Crew members, renounces all rights to enforce any compensation for any damages and/or losses and/or harms, which might be result of accidents occurred during the Rally to them and/or their personnel members and/or their accompanying persons. This renouncement refers to FIA, PZM, the organizer, the rally officials and other Competitors and Crew members (also from accompanying events run in the same time and on the same route) The entry fee not includes the insurance premium to insure civil liability (OC) of Competitor / Crew member, Competitor / Crew personnel and Competitor / Crew accompanying persons against all third parties and accident insurance (NNW) of Competitor / Crew members, Competitor / Crew personnel and Competitor / Crew accompanying persons The organizer is not responsible for Competitor / Crew personnel and Competitor / Crew accompanying persons and caused by them damages and / or losses and / or harms In accordance with legal regulations, the Organiser has taken out an civil liability insurance policy (OC) of the Rally and accident insurance policy (NNW) of the members of Organiser personnel not covered by other insurance policy. The indemnity provided under the civil liability insurance policy (OC) of the Rally is: PLN Page / Strona -8- powstałe podczas udziału w Rajdzie Każdy Zawodnik / członek Załogi bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. Przez fakt podpisania zgłoszenia Zawodnik / członek Załogi zrzeka się wszelkich praw do dochodzenia wszelkich odszkodowań za jakiekolwiek straty i/lub szkody i/lub krzywdy, mogące być wynikiem wypadków, które mogą się zdarzyć podczas Rajdu im, członkom ich personelu oraz ich osobom towarzyszącym. Zrzeczenie to dotyczy FIA, PZM, organizatora, osób oficjalnych oraz innych zgłoszonych Zawodników / członków Załogi (także z zawodów towarzyszących rozgrywanych w tym samym czasie i na tej samej trasie) Wpisowe nie zawiera składki ubezpieczeniowej zapewniającej ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC) Zawodnika / członka Załogi, personelu Zawodnika / Załogi i osób towarzyszących Zawodnika / Załogi wobec osób trzecich oraz zapewniającej ochronę ubezpieczeniową w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Zawodnika / członka Załogi, personelu Zawodnika / Załogi oraz osób towarzyszących Zawodnika / Załogi Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności za personel Zawodnika / Załogi oraz osoby towarzyszące Zawodnika / Załogi i spowodowane przez nich szkody i/lub straty i/lub krzywdy Zgodnie z obowiązującymi przepisami, organizator wykupił polisę ubezpieczeniową OC Rajdu i NNW członków personelu organizatora nieobjętych innym ubezpieczeniem. Suma gwarancyjna polisy ubezpieczeniowej OC rajdu wynosi: PLN. 6. ADVETISING AND IDENTIFICATION 6. REKLAMA I IDENTYFIKACJA 6.1. Starting numbers, advertising and identification In accordance with Art FIA CCRSR Organisers advertisign stickers The Competitors who accept the organizer s optional advertising must reserve the area in accordance with Appendix 2 to these Regulations. The organizer s advertising stickers placed on the Rally plate and Competition numbers are obligatory. Names of companies and institutions will be published in a separate bulletin on the DNB Locations See Appendix 2 to these Regulations. Competition numbers, Rally plate and organizer s advertising stickers supplied by the Organizer must be properly affixed on the competing vehicle for the entire duration of the Rally. If it is ascertained at any time during the Rally that any competition number, Rally plate or organizer s optional advertising sticker is missing, this will be reported to the Stewards, who will impose a fine in accordance to Art of FIA CCRSR Limitations Any advertising of cigarettes, tobacco products, betting and alcohol beverages is prohibited in Poland All rights are reserved for the Organizer to place advertisement in Rally Office, at Ceremonial Start and Prize Giving Ceremony of the Rally, in Service Park and along the itinerary of the competition. Within the entry fee the Competitor/Crew may display its advertising on their competing vehicles, service vehicles, auxiliary vehicles, service tents, umbrellas, fences surrounding their service space, etc. located on service position allocated to him. Other marketing and advertising activity must be agreed with the Organizer. 7. FUEL 7. PALIWO 7.1. Technical requirements In accordance with Art. 57 of FIA CCRSR Numery startowe, reklama i identyfikacja Zgodnie z Art FIA CCRSR Reklama dodatkowa organizatora Zawodnicy, którzy zaakceptują reklamę dodatkową organizatora, muszą zarezerwować powierzchnię zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu. Reklama organizatora umieszczona na Tablicy Rajdowej oraz na Numerach Startowych jest obowiązkowa. Nazwy firm i instytucji zostaną podane w oddzielnym komunikacie, opublikowanym na DNB Lokalizacja Patrz Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Dostarczone przez Organizatora numery startowe, tablice rajdowe i naklejki z reklamą organizatora, muszą być przez cały czas trwania Rajdu właściwie przymocowane na pojazdach rajdowych. Jeżeli w jakimkolwiek momencie trwania rajdu, stwierdzone zostanie, że brakuje jakiegokolwiek numeru startowego, tablicy rajdowej lub naklejek z reklamą organizatora, powyższe zostanie zasygnalizowane do ZSS, który może nałożyć karę zgodnie z Art FIA CCRSR Ograniczenia Na terenie Polski zabronione jest reklamowanie papierosów, wyrobów tytoniowych, zakładów bukmacherskich oraz napojów alkoholowych Organizator zastrzega sobie prawo wyłączności na umieszczanie wszelkich reklam w Biurze Zawodów, na Ceremonii Startu Honorowego i ceremonii Rozdania Nagród, na terenie Parku Serwisowego oraz na całej trasie Rajdu. W ramach wpisowego Zawodnik/Załoga może umieszczać własną reklamę na pojeździe rajdowym, samochodach serwisowych, namiotach serwisowych, parasolach, płotkach okalających jego powierzchnię serwisową, itp. zlokalizowanych na przydzielonej mu powierzchni serwisowej. Inne formy działalności marketingowej i reklamowej muszą być uzgodnione z Organizatorem Warunki techniczne Zgodnie z Art. 57 FIA CCRSR.

9 7.2. Each Competitor / Crew is responsible for calculating the appropriate amount of fuel for his vehicle. In any case, the Competitor / Crew can t make claims against the organizer of the Rally if his vehicle does not cover the minimum distance between two refuelling points, indicated in the Itinerary and Road Book Any refueling activity is prohibited in the Service Park. Refueling is allowed at petrol stations located on the Rally route and indicated in the Road Book. Only the Crew members are authorised to do the refuelling Każdy Zawodnik / Załoga jest odpowiedzialny/-a za obliczenie odpowiedniej ilości paliwa dla swojego pojazdu. W żadnym przypadku Zawodnik / Załoga nie może wysuwać roszczeń przeciwko Organizatorowi rajdu, jeśli jego pojazd nie pokona minimalnej odległości pomiędzy dwoma punktami tankowania, wskazanymi w Harmonogramie i Książce Drogowej Na terenie parku serwisowego zabronione są jakiekolwiek czynności związane z tankowaniem pojazdów. Podczas rajdu dopuszcza się przeprowadzenie tankowania na stacjach benzynowych zlokalizowanych przy trasie rajdu i zaznaczonych w książce drogowej. Wyłącznie członkowie załogi są uprawnieni do tankowania pojazdu. 8. TECHNICAL REQUIREMENTS 8. WYMAGANIA TECHNICZNE In accordance with appropriate RPPST Technical Regulations. Zgodnie z odpowiednimi Przepisami Technicznymi RPPST. 9. ADMINISTRATIVE CHECKS 9. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 9.1. Documents to be presented: In order to carry out the On-Line Administrative Checks each competitor is obliged to send to the organizer's address: a color copies of documents listed below: 9.1. Dokumenty do okazania W celu przeprowadzenia Odbioru Administracyjnego On-Line każdy zawodnik zobowiązany jest przesłać na adres organizatora: kolorowe kopie dokumentów wymienionych poniżej: - valid Competitor / entrant license; - valid competition licenses of automobile sport of all Crew members; - confirmation of valid required medical checks of all Crew members (if not included in the license); - start permission issued by the Competitor s/crew member ASN (if not included in the license); - valid driving licenses (document confirming appropriate permission to drive the vehicle) of all Crew members; - ważnej licencji Zawodnika / Zgłaszającego - ważnej licencje sportu samochodowego wszystkich członków Załogi; - potwierdzenie ważnych wymaganych badań medycznych wszystkich członków Załogi (jeżeli nie są ujęte w licencji); - zgodę na starty wydaną przez ASN Zawodnika/Członka Załogi (jeżeli nie jest ujęta w licencji); - ważne prawa jazdy (dokumenty potwierdzające ważne odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdem) wszystkich członków Załogi; - valid vehicle registration (document confirming the admission - ważny dowód rejestracyjny (dokument stwierdzający to road traffic) of entered competing vehicle; dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego) zgłoszonego pojazdu rajdowego; - valid document of required civil liability insurance policy of entered competing vehicle (Art. 5.1 of these Regulations); - ważny dowód wymaganej aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) zgłoszonego pojazdu rajdowego (Art. 5.1 niniejszego Regulaminu). - certificate of entered competing vehicle ownership or the vehicle owner's consent to its participation in the competition; - FIA Technical Passport (if issued) for entered competing vehicle; - National Technical Passport for entered competing vehicle. - potwierdzenie własności zgłoszonego pojazdu rajdowego lub zgodę właściciela na jego udział w zawodach; - Paszport Techniczny FIA (jeżeli został wydany) pojazdu zgłoszonego do rundy; - Książka Samochodu Sportowego pojazdu zgłoszonego do rundy. During Collection of materials and documents on days in Rally HQ, competitors must deliver original, fully filled and signed entry form and be ready to present the required documents (if he will be asked to do so). Podczas odbioru materiałów i dokumentów w dniach w Biurze Zawodów, Zawodnik musi dostarczyć oryginalne, w pełni wypełnione i podpisane zgłoszenie oraz być gotowy na okazanie wymaganych dokumentów (jeśli zostanie o to poproszony) Timetable See programme (Art. 3 of these Regulations) Harmonogram Patrz program (Art. 3 niniejszego Regulaminu). 10. SCRUTINEERING, SEALING AND MARKING 10. BADANIE KONTROLNE, PLOMBOWANIE I ZNAKOWANIE (BK1) Location and dates Cars may be presented at scrutineering by a representative of the team. See programme (SR Art. 3). Detailed timetable will be published by a Bulletin before the Rally Documents to be presented: - Scrutineering card (received during Administrative checks); - filled in Personal Safety Equipment Card (automatically generated with the entry form); - valid document of required civil liability insurance policy of entered competing vehicle; - valid vehicle registration (document confirming the admission to road traffic) of entered competing vehicle; Miejsce i czas Samochody mogą być przedstawione do Badania Kontrolnego przed Rajdem przez przedstawiciela zespołu. Patrz program (SR art. 3). Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany w Komunikacie przed Rajdem Dokumenty do okazania - Karta BK 1 (otrzymana podczas OA); - wypełniona Karta Wyposażenia Bezpieczeństwa Osobistego (automatycznie generowana wraz z drukiem zgłoszenia); - ważny dowód wymaganej aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) zgłoszonego pojazdu rajdowego; - ważny dowód rejestracyjny (dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego) zgłoszonego Page / Strona -9-

10 - FIA Technical Passport (if issued) for entered competing vehicle; - National Technical Passport for entered competing vehicle; - original and complete FIA/ASN homologation forms (if issued) for entered competing vehicles; - original of safety equipment certificate (if issued) for equipment installed in entered competing vehicle. The complete original FIA homologation form and FIA Technical Passport and National Technical Passport and all other necessary certifications/documents must be available for final checks Requirements: Before a vehicle enters the Scrutineering, it must meet the following requirements: - have all the required labels fixed (starting numbers, advertisement, strips for windscreen, rally plate) according to the Appendix 2 to these Regulations; - during Scrutineering, all crew members are obliged to present required personal safety equipment, in accordance with relevant provisions of RPPST Regulations Addional requirements Crew members of vehicles without the windscreen are obliged to have closed type helmets with full face protection. All Crew members which using helmets without face protection are required to have protection glasses (motocross type goggles) in case the vehicle windscreen might be broken The act of presenting a vehicle for Scrutineering is considered an implicit statement of conformity (Art FIA CCRSR). Scrutineering carried out before the start of the Rally will be of a general nature to ensure general conformity with the Group and Class entered, essential safety items are carried and conformity with the national Traffic Law. This Scrutineering does not in any way infer that the vehicle in concern complies with the technical regulations Safety tracking system fitting All vehicles must only be fitted with the Safety Tracking System provided by the Organiser. Safety Tracking System elements will be delivered and mounted by members of Safety Tracking System service team, during the Scrutineering. The rent fee for the Safety Tracking System unit is included in the entry fee. Each Crew is obliged to return an undamaged and complete Safety Tracking System kit till the end of the Rally. In the event of failure to return, loss or damage to the Safety Tracking System components, the Crew will be charged for the repair and / or restoration of the system components. The system manual is presented in Appendix 4 to these Regulations Any Crew with a vehicle without properly mounted and fully operational the Safety Tracking System unit, will not be authorized to start. 11. OTHER PROCEDURES 11. INNE PROCEDURY Briefing See programme (Art. 3 of these Regulations). Necessary information s will be provided by DNB pojazdu rajdowego; - Paszport Techniczny FIA (jeżeli został wydany) pojazdu zgłoszonego do rundy; - Książka Samochodu Sportowego pojazdu zgłoszonego do rundy; - oryginał książki homologacyjnej FIA/ASN (jeżeli została wydana) dla pojazdów zgłoszonych do rundy; - oryginał certyfikatu na klatkę bezpieczeństwa oraz zbiornik paliwa (jeżeli zostały wydane) pojazdów zgłoszonych do rundy. Kompletny oryginalny formularz homologacyjny FIA i Paszport Techniczny FIA i Książka Samochodu Sportowego i wszystkie inne niezbędne certyfikaty/dokumenty muszą być dostępne podczas Badania Kontrolnego po Rajdzie Wymagania Przed przybyciem na badanie kontrolne przed rajdem BK 1 zgłoszone pojazdy muszą spełniać poniższe wymagania: - wszystkie wymagane naklejki (numery startowe, naklejki z reklamą, tablice rajdowe, pasy na przednią szybę) muszą być przytwierdzone do pojazdu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu; - w trakcie badania kontrolnego przed rajdem - BK 1, wszyscy członkowie załogi zobowiązani są przedstawić wymagane wyposażenie bezpieczeństwa, zgodne z odpowiednimi postanowieniami Regulaminu RPPST Dodatkowe wymagania Członkowie Załogi pojazdów nieposiadających przednich szyb zobowiązani są do posiadania kasków z pełną osłoną twarzy. Podczas trwania Rajdu, wszyscy członkowie Załóg, którzy używają kasków typu otwartego zobowiązani są do posiadania w pojeździe okularów typu motocrossowego (gogle) pozwalających na kontynuowanie jazdy w przypadku rozbicia przedniej szyby Fakt przedstawienia pojazdu na badaniu kontrolnym przed rajdem BK 1, uważany jest za domniemane oświadczenie zgodności pojazdu (Art FIA CCRSR). Badanie kontrolne przed Rajdem - BK 1, będzie miało charakter ogólny w celu sprawdzenia zgodności pojazdu z grupą i klasą, w której został zgłoszony, czy zasadnicze elementy bezpieczeństwa są zachowane oraz czy pojazd spełnia warunki Przepisów Ruchu Drogowego. Pozytywny wynik badania kontrolnego przed Rajdem BK 1 nie oznacza w jakimkolwiek przypadku, że dany pojazd jest zgodny z regulaminami technicznymi Instalacja Systemu Śledzenia Pojazdów Wszystkie pojazdy muszą być wyposażone w System Śledzenia Pojazdów dostarczony przez organizatora. Urządzenia Systemu Śledzenia Pojazdów będą dostarczane i montowane przez personel serwisowy Systemu Śledzenia Pojazdów, podczas badania kontrolnego przed rajdem - BK 1. Opłata za wynajem urządzenia Systemu Bezpieczeństwa zawarta jest w opłacie wpisowej. Każda załoga ma obowiązek zwrócić do końca trwania rajdu nieuszkodzony i kompletny zestaw Systemu Śledzenia Pojazdów W przypadku nie zwrócenia, zagubienia lub uszkodzenia elementów Systemu Śledzenia Pojazdów, załoga zostanie obciążona kosztami naprawy i/lub odtworzenia elementów systemu. Instrukcja obsługi systemu znajduje się w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu Każda Załoga, w której zgłoszonym pojeździe rajdowym, nie będzie znajdowało się prawidłowo zamontowane i w pełni sprawne urządzenie Systemu Śledzenia Pojazdów, zostanie niedopuszczony do startu Odprawa Patrz program (Art. 3 niniejszego Regulaminu). Niezbędne informacje zostaną podane na DNB Rally Start Ceremonia startu Page / Strona -10-

11 Rally Start is also the start of Leg 1 Section 1. Starting order to Rally Start will take place according to Starting List to Leg 1 Section 1. The Rally Start will be run as a passage of each Crew through the presentation ramp, which will be set after TC 0. All Crews are obliged to move according to Road Book and instruction given by marshals and Organizer personnel Electronic start, procedure at Special Stage At each Start, there will be 2-digit electronic starting device with 2 green lights, coupled with a photocell responsible for detection of false starts. The photocell will be placed about 40 cm beyond the start line. The display will be placed so to be well visible to a Crew sitting in a vehicle on the starting line. The vehicle with the Crew is placed at the start line. The starting device continuously counts down to the moment of the green light. Numbers are shown in the sequence: 30, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1 and the green light. The green light will stay on for 20 seconds. Within this time, a Crew must start Qualifying Stage (QS) Any reconnaissance with the QS route is prohibited! (See SR App. No 5 to these Regulations) Starting order and intervals will be the same as for Rally Start (TC0) The maximum time to finish the QS is 20 minutes There will be no choosing of starting position for Leg 1 Section 2, after QS Special Stages (SS) Any reconnaissance with the SS`s route is prohibited! (See SR App. No 5 to these Regulations) The maximum time to finish the SS is: SS 2/4 1 hour 15 minutes SS 3 2 hours The maximum driving time to finish the SS may be modified at the request of the Clerk of the Course by the Stewards of the Meeting. The Competitors/Crews will be notified of any such modification as soon as possible. Crew that exceed the maximum time to finish the SS is obliged to leave the SS route through the first available evacuation route. About the above fact the Crew will be informed at the first SOS point encountered along the SS route. Failure to comply with this provision will result in disqualification the Crew from the Rally Fixed penalties for each SS On Crews who for any reason have not started to SS, have not completed (finished) SS or exceeded maximum time to finish SS, fixed penalties will be imposed according to the rules below: - any competitor who, having started a Special Stage, fails to complete it as required by the regulations, will be given a penalty of the maximum time for the Special Stage concerned in addition to 50% of this maximum time; - any competitor not having started a Special Stage will be given a penalty of twice the maximum time for the Special Stage concerned, with a minimum of 4 hour penalty Time Controls (TC), Passage Controls (PC) and Waypoints (WP) Target times in a Road Section between two Control Points are indicated in Rally Itinerary Appendix 1 to these Regulations. Start Rajdu to również start do Etapu 1 Sekcji 1. Kolejność startu na Starcie Rajdu będzie zgodna z Listą Startową do Etapu 1 Sekcji 1. Start Rajdu będzie odbywał się jako przejazd każdej załogi przez rampę prezentacyjną, która będzie ustawiona po PKC 0. Wszystkie Załogi zobowiązane są do poruszania się zgodnie z Książką Drogową i instrukcjami wydanymi przez sędziów oraz personel Organizatora Elektroniczna procedura startowa na Odcinku Specjalnym Na każdym Starcie, znajdować się będzie elektroniczne urządzenie startowe wyposażone w 2 cyfrowy wyświetlacz oraz 2 zielone światła. Będzie ono połączone z fotokomórką, której zadaniem będzie wykrywanie ewentualnych falstartów. Fotokomórka usytuowana będzie w odległości około 40 cm za linią startu. Wyświetlacz urządzenia startowego będzie usytuowany tak, by był dobrze widoczny dla Załogi w pojeździe stojącym na linii startu. Pojazd z Załogą ustawia się na linii startu, a urządzenie startowe, w trybie ciągłym odlicza i wskazuje sekundy pozostałe do momentu zapalenia się zielonego światła. Wyświetlacz wskazuje kolejno: 30, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, zielone światło. Czas świecenia się zielonego światła wynosi 20 sekund. W tym czasie Załoga musi wystartować Odcinek Kwalifikacyjny (QS) Jakiekolwiek zapoznanie z trasą QS jest zabronione! (patrz Zał. Nr 5 do niniejszego Regulaminu) Kolejność startu i odstępy będą takie same jak dla Startu Rajdu (PKC 0) Czas maksymalny na ukończenie QS wynosi 20 minut Nie będzie wyboru pozycji startowych do Etapu 1 Sekcji 2, po QS Odcinki Specjalne (OS) Jakiekolwiek zapoznanie z trasą OS jest zabronione! (patrz Zał. Nr 5 do niniejszego Regulaminu) Czas maksymalny na ukończenie OS wynosi: OS 2/4-1 godzina 15 minut OS 3 2 godziny Maksymalny czas na ukończenie OS może być na wniosek Dyrektora Rajdu, modyfikowany przez ZSS. Zawodnicy/Załogi zostaną poinformowani o tym fakcie najszybciej jak to będzie możliwe. Załoga, która przekroczy czas maksymalny na ukończenie OS ma obowiązek opuścić trasę OS poprzez pierwszą dostępną drogę ewakuacyjną. O powyższym fakcie Załoga zostanie poinformowana na najbliższym napotkanym na trasie OS punkcie kontrolnym. Nie stosowanie się do powyższego wymogu skutkować będzie nałożeniem kary do dyskwalifikacji Załogi z Rajdu włącznie Kary ryczałtowe Załogi, które z jakiejkolwiek przyczyny nie wystartowały do OS, nie przejechały (nie ukończyły) trasy OS lub przekroczyły czas maksymalny na przejechanie OS, otrzymają karę ryczałtową nadaną wg poniższych zasad: - każdy zawodnik, który po wystartowaniu do Odcinka Specjalnego nie ukończy go zgodnie z wymogami regulaminu, zostanie ukarany karą czasu maksymalnego dla danego Odcinka Specjalnego oprócz dodania 50% tego czasu maksymalnego; - każdy zawodnik, który nie wystartował do Odcinka Specjalnego, otrzyma karę w wysokości dwukrotności czasu maksymalnego dla danego Odcinka Specjalnego, z minimalną karą wynoszącą 4 godziny Punkty Kontroli Czasu (PKC), Punkty Kontroli Przejazdu (PKP) i Punkty Drogowe (WP) Czasy przejazdu pomiędzy poszczególnymi PKC podane są w Harmonogramie zawodów Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Page / Strona -11-

12 PC`s will be marked only in Road Book and/or by using physical signs Each missed PC will be penalised 15 minutes of penalty Each missed WP will be penalised 15 minutes of penalty Speed Control Zones (SCZ) SCZ might be established on SS route SCZ indication SCZ will be marked only in Road Book. The start of the SCZ will be indicated in the road book by a box SZ. Zone starting 90 meters before and ending 90 meters after the SZ sign is the tolerance zone within which no penalty applies. The end of this speed control zone will be indicated in the road book by a box FZ. Zone starting 90 meters before and ending 90 meters after the FZ sign is the tolerance zone within which no penalty applies Penalties In the event of an infringement, the Competitor will be penalised by the Clerk of the Course. The penalties will be as follows: a) between 1 5 kph 10 seconds x the number of pulses; b) between 6 15 kph - 1 minute x the number of pulses + a fixed amount of 200 zł; c) between kph -2 minutes x the number of pulses + a fixed amount of 400 zł; d) over 40 kph: - 1st pulse: 5 minutes + a fixed amount of 1200 zł; - 2nd pulse: 10 minutes + a fixed amount of 2000 zł; - 3rd pulse: 15 minutes + a fixed amount of 3500 zł; e) Any further infringement over 40 kph will result in a penalty at the discretion of the Stewards Re-start after retirement Any Crew, which has failed to complete a Section (exceed SS maximum time or exceed TC`s/PC`s maximum permitted lateness or not start to SS or missed TC) will be assumed to restart the Rally from the start of the next Section, unless they confirm otherwise in writing to the Clerk of the Course. To re-start the Rally from the next Section, concerned Crew must put the vehicle to the Regrouping before the start of the next Section in the scheduled Check-out time of the first Crew form this Regrouping. For overnight Regrouping (Parc Fermé) see rules of Art FIA CCRSR Service Parks/Zones Location During the Rally, the Service Park will be located on City Stadium in Czarne Człuchowskie 1F Zwycięzców Avenue Czarne, Poland (Service A, B) Admission / Passes During the Rally, service vehicles must bear SERVICE Rally plates. Vehicles without such stickers are not allowed to enter the Service Park Parc Fermé (PF) Location and number The following PF`s will be arrange in City Stadium in Czarne Człuchowskie 1F Zwycięzców Avenue Czarne, Poland: - PF on overnight PF before Leg 1 Section 2; - PF on PF after the Rally Finish Permitted early Check-in An early check in is allowed for the following control points: TC 1B Parc Fermé In; TC 4A Rally Finish / Parc Fermé In PKP będą oznaczane tylko w Książce Drogowej i/lub przy użyciu znaków fizycznych Każdy ominięty PKP będzie karany 15 minutową karą Każdy ominięty WP, będzie karany 15 minutową karą Strefy Kontroli Prędkości (SCZ) SCZ mogą być ustanowione na trasie OS Oznaczenie SCZ SCZ będą oznaczane tylko w Książce Drogowej. Początek SCZ będzie oznaczony w Książce Drogowej przy pomocy symbolu "SZ". Strefa zaczynająca się 90 m przed i kończąca się 90 metrów za symbolem SZ jest strefą tolerancji, w której nie nakłada się kar. Koniec tej strefie kontroli prędkości będzie oznaczony w książce drogowej przy pomocy symbolu "FZ". Strefa zaczynająca się 90 m przed i kończąca się 90 metrów za symbolem FZ jest strefą tolerancji, w której nie nakłada się kar Kary W przypadku wykroczenia, Zawodnik zostanie ukarany przez Dyrektora Rajdu następującymi karami: a) przekroczenie 1 5 km/h kara 10 sek. x liczba impulsów; b) przekroczenie 6 15 km/h - kara 1 min. x liczba impulsów + ustalona kwota 200 zł; c) przekroczenie km/h - kara 2 min. x liczba impulsów + ustalona kwota 400 zł; d) przekroczenie ponad 40 km/h: - pierwszy impuls: kara 5 min. + ustalona kwota 1200 zł; - drugi impuls: kara 10 min. + ustalona kwota 2000 zł; - trzeci impuls: kara 15 min + ustalona kwota 3500 zł; e) Jakikolwiek dalszy impuls powyżej 40 km / h spowoduje karę według uznania Zespołu Sędziów Sportowych Ponowny start po wycofaniu się z trasy Załoga, która nie ukończyła Sekcji (przekroczyła czas maksymalny na przejechanie OS lub przekroczyła maksymalne dozwolony spóźnienie na PKC/PKP lub nie wystartowała do OS lub ominęła PKC) zostanie uznana za zdolną do ponownego startu do Rajdu od początku następnej Sekcji, chyba że potwierdzi inaczej na piśmie do Dyrektora Rajdu. Aby ponownie wystartować do Rajd od następnej Sekcji, dana Załoga musi wstawić pojazd do Przegrupowania przed startem następnej Sekcji w planowanym czasie wyjazdu pierwszej Załogi z tego Przegrupowania. Dla nocnego Przegrupowania (Park Zamknięty) patrz postanowienia Art FIA CCRSR Parki/Strefy Serwisowe Lokalizacja Podczas Rajdu, Park Serwisowy znajdować się będzie na Stadionie Miejskim w Czarnym Człuchowskim Aleja Zwycięzców 1F Czarne (Serwis A, B) Dostęp / Przepustki Podczas Rajdu, na pojazdach serwisowych muszą być naklejone tablice rajdowe SERVICE. Pojazdy bez tych naklejek nie mają prawa wjazdu na teren parku serwisowego Park Zamknięty (PF) Art Lokalizacja i numeracja Na Stadionie Miejskim w Czarnym Człuchowskim Aleja Zwycięzców 1F Czarne, zostaną zorganizowane następujące PF-y: - PF w dniach r. - nocny PF przed Etapem 1 Sekcją 2; - PF w dniu PF po Mecie Rajdu Dopuszczony wcześniejszy wjazd Wcześniejszy wjazd jest dozwolony dla następujących punktów kontrolnych: PKC 1B - Park Zamknięty - Wjazd; PKC 4A- Meta Rajdu / Park Zamknięty Wjazd. Page / Strona -12-

13 Collection of vehicles from the final parc ferme Vehicles must be collected from the Final Parc Fermé immediately after publication of the decision of the Stewards of the Meeting authorize its opening. The Organiser will not ensure protection since the opening the Parc Fermé Official time used during the rally The official Rally time will be communicated via GPS. Polish time = UTC/GMT+2 summer time - Central European Time [CET]). The time measurement accuracy of the SS is 1 second Road Books and their delivery All Crews will receive a Road Book containing a detailed description of the compulsory itinerary. The compulsory itinerary of the rally is defined in the Road Book by the road direction diagrams and, between the road direction diagrams, by the defined roadway/track if it exists. In addition, the Organizer will define the characteristic points of the route (Check Points, Waypoints), which the crew must overcome in accordance with the direction specified in the Road Book. Any deviation will be reported to the Stewards Each Crew will be able to collect their Road Book for the present day at: - DAY 1-15 minutes before their target time at Rally Start- TC 0; - DAY 2-15 minutes before their target time at Parc Fermé - Out TC 1C Time Cards A new Time Cards will be delivered to every Crew at the start of each Section of a Leg. Used Time Cards will be collected at the end of each Section of a Leg. If a Crew retires a Section of a Leg, they must return the Time Card at the closest control point. If a Crew withdrawal from the Rally, they must return the Time Card at the closest control point Special procedures and activities Availability of participants Competitors and Crew members who parked their vehicles in the Parc Fermé upon passing the finish line, must remain available by phone (mobile) until the Final Classification have been posted Special national requirements All Competitors, Crew members and their accompanying persons are obliged to obey the: - National Traffic Laws of Poland; - applicable sanitary guidelines are available on official rally website and Sportity application; Odbiór pojazdów z końcowego Parku Zamkniętego Pojazdy muszą być odebrane z końcowego parku zamkniętego niezwłocznie po opublikowaniu decyzji ZSS o rozwiązaniu parku. Organizator nie zapewnia ochrony od momentu otwarcia parku zamkniętego Oficjalny czas wykorzystywany podczas Rajdu Oficjalny czas Rajdu będzie podawany przy pomocy GPS. Czas Polski = UTC/GMT+2 - czas letni - czas środkowoeuropejski [CET]). Dokładność pomiaru czasu przejazdu OS wynosi 1 sekundę Książki Drogowe i ich wydawanie Wszystkie załogi otrzymają Książkę Drogową zawierającą szczegółowy opis obowiązkowej trasy. Obowiązkowa trasa Rajdu jest zdefiniowana w Książce Drogowej poprzez diagramy kierunków drogi, a między diagramami kierunków drogi poprzez zdefiniowaną drogę/trasę, jeśli istnieje. Ponadto, Organizator określi charakterystyczne punkty trasy (Punkty Kontroli Przejazdu, Punkty Drogowe), które Załoga musi pokonać zgodnie z kierunkiem określonym w Książce Drogowej.. Każde wykroczenie zostanie zgłoszone do Zespołu Sędziów Sportowych Każda Załoga będzie mogła odebrać swoją Książkę Drogową na dany dzień: - DZIEŃ 1-15 minut przed swoim docelowym czasem na Starcie Rajdu- PKC 0; - DZIEŃ 2-15 minut przed swoim docelowym czasem w Park Zamknięty - Wyjazd - PKC 1C Karty Drogowe Nowe Karty Drogowe zostaną dostarczone do każdej Załogi na początku każdej Sekcji Etapu. Wykorzystane Karty Drogowe będą zbierane na końcu każdej Sekcji Etapu. Jeżeli załoga wycofuje się z Sekcji Etapu, musi oddać swoją Kartę Drogową na najbliższym punkcie kontrolnym. W przypadku wycofania się załogi z Rajdu, musi ona zwrócić swoją Kartę Drogową na najbliższym punkcie kontrolnym Specjalne procedury i czynności Dostępność uczestników Zawodnicy i członkowie Załóg, którzy zaparkowali swoje pojazdy w Parku Zamkniętym po minięciu linii mety, muszą pozostać dostępni telefonicznie, do momentu ogłoszenia Klasyfikacji Końcowej Specjalne wymagania krajowe Wszyscy Zawodnicy, członkowie Załóg i ich osoby towarzyszące są zobowiązani do przestrzegania: - Przepisów ruchu drogowego obowiązujących w Polsce; - obowiązujących przepisów sanitarnych, które są dostępne na oficjalnej stronie internetowej rajdu i w aplikacji Sportity; - oraz innych obowiązujących przepisów. - and other applicable regulations. 12. IDENTIFICATION OF OFFICIALS 12 IDENTYFIKACJA OSÓB OFICJALNYCH STAGE COMMANDER KIEROWNIK OS SAFETY SĘDZIA ZABEZPIECZENIA MARSHAL SĘDZIA STAGE SAFETY OFFICER KIEROWNIK ZABEZPIECZENIA OS POST CHIEF KIEROWNIK PUNKTU SOS/ RADIO POINT PUNKT RADIOWY/SOS SERVICE PARK MARSHAL SĘDZIA PARKU SERWISOWEGO COMPETITORS RELATIONS OFFICER ODP. ZA KONTAKT Z ZAWODNIKAMI MEDIA Page / Strona -13-

14 TIMEKEEPER CHRONOMETRAŻYSTA SCRUTINEER SĘDZIA TECHNICZNY 13. PRIZE GIVING 13. ROZDANIE NAGRÓD Prize Giving procedures Prize giving ceremony will take place on after publication of final classification - Scene in Service Park. Each Crew member is obliged to behave in a proper manner during the Rally, personally participate in the award ceremony and if receiving an award be clothed in sporting suit, i.e. overalls buttoned up and shoes complying with the provisions of automobile sport. SAFETY SYSTEM OFFICER OBSŁUGA SYSTEMU ŚLEDZENIA POJAZDÓW Procedura rozdania nagród Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w dniu po publikacji klasyfikacji końcowej Scena na terenie Parku Serwisowego. Każdy członek Załogi zobowiązany jest do właściwego zachowania się podczas Rajdu, osobistego udziału w ceremonii wręczenia nagród oraz w przypadku otrzymania nagród, bycia ubranym w strój sportowy tj. zapięty kombinezon i buty zgodne z przepisami sportu samochodowego Prizes Nagrody Overall / Generalna I, II, III 1 cup per each crew member / po 1 Group / Grupa: S1, S2, SSV, CLASSIC I, II, III pucharze dla każdego członka załogi Sponsors / Sponsorów I, II, III 1 cup per team / po 1 pucharze dla zespołu 14. CLASSIFICATION 14. KLASYFIKACJA The Final Classification will not be distributed after the Rally. Klasyfikacja Końcowa nie będzie dystrybuowana po Rajdzie. The final classification will be published on the website on the Klasyfikacja Końcowa zostanie opublikowana na stronie DNB. internetowej na DNB. 15. FINAL CHECKS 15. BADANIE KONTROLNE PO RAJDZIE Time and location: see programme (Art. 3 of these Regulations). Any teams required to undergo final checks must immediately follow the instruction of the marshals in charge, even if this prevents them from proceeding to one or more time controls (TC). Czas i miejsce: patrz program (Art. 3 niniejszego Regulaminu.) Każdy zespół zobowiązany do poddania się Badaniu Kontrolnemu po Rajdzie, musi niezwłocznie stosować się do poleceń właściwych sędziów, nawet jeśli uniemożliwia im to przejazd przez jeden lub kilka punktów kontroli czasu (PKC). 16. PROTESTS AND APPEALS 16. PROTESTY I ODWOŁANIA All protests and appeals must be made according to the procedures of ISC, FIA CCRSR and RPPST Regulations All protests must be made in a written form and accompanied by a payment the deposit of 100% of the required entry fee. The deposit will be returned if the protest is proven right If the protest requires a partial or total vehicle or part disassembly and concerns control of used fuel, the deposit value will be determined by the Stewards at the Technical Delegate request If the protest is not proven right and the protest consideration costs exceed the deposit paid, the difference will be covered by the protestor. In case the protest consideration costs are lower than the deposit, the difference will be returned to the protestor In case the protest is proven right, all costs will be covered by the competitor who the protest is against Deposit fee for a declaration of appeal to GKSS PZM, against Stewards decision is 2500 PLN Wszystkie protesty i odwołania muszą być składane zgodnie z postanowieniami MKS-u, FIA CCRSR i Regulaminu RPPST Wszystkie protesty muszą być składane na piśmie wraz z kaucją w wysokości 100 % wymaganego wpisowego, która nie będzie zwrócona, jeżeli protest nie zostanie uznany Jeżeli protest wymaga demontażu i ponownego montażu części lub zespołów pojazdu oraz dotyczy kontroli rodzaju stosowanego paliwa, składający protest musi wnieść depozyt, którego wysokość zostanie określona przez ZSS na wniosek Delegata Technicznego PZM Jeżeli protest nie zostanie uznany, a koszty poniesione w związku z jego rozpatrzeniem przewyższą wartość wpłaconego depozytu, różnica zostanie dopłacona przez protestującego. Natomiast, gdy wartość wpłaconego depozytu przewyższy koszty związane z rozpatrzeniem protestu, różnica zostanie zwrócona protestującemu W przypadku uznania protestu wszystkie koszty z nim związane zostaną przeniesione na zawodnika, przeciwko któremu został on złożony Wysokość kaucji towarzyszącej zapowiedzi odwołania od decyzji ZSS do GKSS PZM wynosi PLN. Dobra Clerk of the Course Dyrektor Rajdu Marcin Fiejdasz Page / Strona -14-

15 Section 3 Section 2 Section 1 APP. 1 RALLY ITINERARY / ZAŁ. 1 - HARMONOGRAM Leg 1 Sunrise: 4:25 Sunset: 20:38 TC SS Location SS Liaison Total Target 1st km km km Time comp.due 0 Start - Borne Sulinowo 17:00 1 Okonek 23,00 23,00 00:40 17:40 DSS 1 QS - OKONEK 00:05 17:45 ASS 1 QS - OKONEK 8,31 expected Time of arrival (18:05) 1A Service IN 33,38 41,69 00:55 (19:00) Service A - Czarne (8,31) (56,38) (64,69) 1B Service OUT/Parc Ferme IN 00:30 (19:30) FRIDAY TOTALS: (8,31) (56,38) (64,69) Friday, Leg 1 Restart Sunrise: 4:25 Sunset: 20:39 TC SS Location SS Liaison Total Target 1st km km km Time comp.due 1C Parc Ferme OUT 08:00 2 Czarne 2,50 2,50 00:15 08:15 DSS 2 CZARNE 00:05 08:20 ASS 2 CZARNE 60,50 expected Time of arrival (09:20) 2A Regrouping IN 36,55 97,05 01:00 (10:20) REGROUPING - Borne Sulinowo 3 Borne Sulinowo 00:15 09:35 DSS 3 BORNE SULINOWO 00:05 09:40 ASS 3 BORNE SULINOWO 86,40 expected Time of arrival (11:10) 3A Service IN 41,00 101,50 00:55 (12:05) Service B - Czarne (146,90) (80,05) (201,05) 3B Service OUT/Regrouping IN 00:45 (12:50) REGROUPING - Czarne 3C Regrouping OUT 13:35 4 Czarne 2,50 2,50 00:15 13:50 DSS 4 CZARNE 00:05 13:55 ASS 4 CZARNE 60,50 expected Time of arrival (15:10) 4A Parc Ferme IN 20,20 80,70 00:40 (15:50) SATURDAY TOTALS: (207,40) (102,75) (284,25) RALLY SUMMARY: (215,71) (159,13) (348,94) Saturday, Page / Strona -15-

16 APP. 2 CREWS RELATIONS OFFICERS / ZAŁ. 2 OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z ZAWODNIKAMI Competitors Relations Officer Odpowiedzialny za kontakt z Zawodnikami FRIDAY / PIĄTEK 08: from/od Tel Before please contact via / Przed proszę o kontakt za pośrednictwem WORK SCHEDULE / PLAN PRACY - Scrutineering / Badanie Kontrolne przed Rajdem BK1 - Re-scrutineering for car which did not pass / Ponowne Badanie Kontrolne dla samochodów - Rally Start TC0 / Start Rajdu PKC0 - Parc Ferme In TC 1B / Park Zamknięty B Wjazd PKC 1B - Publication of Start List for Leg 1 Section 2 OSKP Pomorska street / ul. Pomorska Service Park / Park Serwisowy Borne Sulinowo Parc Fermé / Park Zamknięty Rally HQ / Biuro Zawodów SATURDAY / SOBOTA from 07:45 from from from from 18:00 - Leg 1 Section 2 - Start TC Parc Fermé B Out TC 1C / Etap 1 Sekcja 2 - Start PKC Park Zamknięty B Wyjazd PKC 1C - Service In TC 3A / Serwis Wjazd PKC 3A - Regrouping In TC 3B / Przegrupowanie Wjazd PKC 3B - Rally Finish - Parc Fermé C In TC 4A / Meta Rajdu - Park Zamknięty C Wjazd PKC 4A - Provisional Classification publication / Publikacja Klasyfikacji Prowizorycznej Parc Fermé / Park Zamknięty Service Park / Park Serwisowy Service Park / Park Serwisowy Parc Fermé / Park Zamknięty ONB / Mobile Phone / Tel. komórkowy Page / Strona -16-

17 APP. 3 LOCATION OF COMPETITION NUMBERS AND ORGANISER S ADVERTISEMENT STICKERS / ZAŁ. 3 LOKALIZACJA NUMERÓW STARTOWYCH I NAKLEJEK Z REKLAMĄ ORGANIZATORA Page / Strona -17-

18 APP. 4 SAFETY TRACKING SYSTEM 1. The PZM-GPS safety tracking system unit and accessories (box, wires, antennas GPS/GSM and control panel) are installed by the PZM-GPS service team during the Scrutineering. 2. The PZM-GPS safety tracking system unit and accessories are owned by PZM and will be removed after the end of the Rally, except of accessories owned by PZM license holders. 3. The competitor and crew members will be authorized to collect the documents from the Rally s Office and get a refund of return deposit after giving back complete, undamaged and in working order complete set of PZM-GPS system unit and accessories. 4. In case a crew withdraws from the Rally the complete, undamaged and in working order complete set of PZM-GPS system unit and accessories must be returned to the PZM-GPS service team who will be available at the Service Park or it must be delivered to the Rally Office. Mode of operation PZM-GPS safety tracking system The PZM-GPS control panel: Description: The control panel includes a signaling buttons, indicator light both of safety tracking system and vehicle to vehicle alarm system and wires. The console is also connected with BLUE flashing light which is only used for Vehicle to Vehicle Alarm system. Mounting place: Dashboard, visible for both crew members, in reach of both crew members, sitting normally in their seats and being fastened with safety belts. Mounting method: Zippers + double-sided tape. The PZM GPS system unit: Description: The system unit have its own battery so there is no need to connect it to the electric system on the vehicle and recharge it during the rally. Weight: 1400 g / Height: 85 mm / Width: 80 mm / Length: 240 mm Mounting place: Safety cage tubes behind the crew members seats. Mounting method: Zippers + adhesive tape. The PZM GPS system antennas Description: The system consists from two separate antennas. The antennas wires must be routed through the most convenient and the best protected areas. Mounting place: Center of competing vehicle roof Mounting method: Zippers +adhesive tape. ZAŁ. 4 SYSTEM ŚLEDZENIA POJAZDÓW 1. Urządzenie systemu bezpieczeństwa PZM-GPS wraz z akcesoriami (nadajnik, przewody, anteny GPS / GSM i panel sterowania) instalowane są przez Zespół Serwisowy PZM-GPS podczas Badania Kontrolnego przed Rajdem BK Urządzenie systemu bezpieczeństwa PZM-GPS wraz z akcesoriami jest własnością PZM i zostanie usunięte po zakończeniu rajdu, z wyjątkiem akcesoriów zakupionych przez posiadaczy licencji PZM. 3. Zawodnik i członkowie załogi będą upoważnieni do odbioru dokumentów z Biura Zawodów oraz otrzymania zwrotu kaucji zwrotnej, po oddaniu kompletnego, nieuszkodzonego i sprawnego kompletnego zestawu systemu bezpieczeństwa PZM-GPS wraz z akcesoriami. 4. W przypadku wycofania się załogi z Rajdu, kompletny, nieuszkodzony i sprawny zestaw systemu PZM-GPS wraz z akcesoriami musi być zwrócony do Zespołu Serwisowego PZM- GPS, który będzie dostępny w Parku Serwisowym lub musi być dostarczony do Biura Zawodów. Tryb pracy systemu bezpieczeństwa PZM-GPS Panel sterowania systemu PZM-GPS: Opis: Panel sterowania zawiera przyciski sygnalizacyjne, światła sygnalizacyjne zarówno systemu śledzenia jak i systemu pojazdu do pojazdu oraz przewody. Panel sterowania jest również połączony z NIEBIESKIM migającym światłem, którego funkcjonalność służy jedynie do systemu pojazdu do pojazdu. Miejsce montażu: Deska rozdzielcza, w miejscu widocznym dla obu członków załogi, w zasięgu dłoni obu członków załogi siedzących normalnie w swoich fotelach z zapiętymi pasami bezpieczeństwa. Sposób montażu: Opaski zaciskowe + taśma dwustronna. Nadajnik systemu PZM - GPS: Opis: Nadajnik systemu posiada własną baterię, więc nie ma potrzeby doładowywania go podczas rajdu oraz podłączenia go do instalacji elektrycznej pojazdu. Waga: 1400 g / Wysokość: 85 mm / Szerokość: 80 mm / długość: 240 mm Miejsce montażu: Rury klatki bezpieczeństwa za fotelami członków załogi. Sposób montażu: Opaski zaciskowe + taśma klejąca. Anteny systemu PZM-GPS Opis: System składa się z dwóch oddzielnych anten. Przewody anten muszą być kierowane przez najwygodniejsze i najlepiej chronione obszary. Miejsce montażu: Środek dachu zgłoszonego pojazdu rajdowego. Sposób montażu: Opaski zaciskowe + taśma klejąca. Page / Strona -18-

19 The PZM GPS system integrated antenna Description: The system consists from one antenna which integrate GPS and GSM antennas. The antennas wires must be routed through the most convenient and the best protected areas. Mounting place: Center of competing vehicle roof, hole 12 mm wide, drilled in the roof for mounting the antenna. Mounting method: Screw and nut + double sided tape. The PZM-GPS safety tracking system installed in competing vehicle during the Rally sends and receives the signals to the Rally Control (RC). The system is activated automatically, so it doesn t need any operation before start and after finish the Special Stage. In case of stopping the competing vehicle on the Special Stage, the system is sending the warning signal to the unit installed in competing vehicle. The lamps in manipulator panel (GREEN or RED) start blinking and the unit beeps. That means that operator of RC see the vehicle standing on the Special Stage and expect to have the information from the crew. Within 1 minute from stopping on the Special Stage route the crew members must press the proper button to clarify the situation. PRESSING the GREEN BUTTON means that there is NO NEED to send the emergency service (OK). To avoid accidental activation, the GREEN BUTTON must be depressed for minimum 2 seconds. Correctly pressing the GREEN BUTTON will be confirmed by short blink of green lamp in the button and acoustic signal (two short loud beeps). NOT PRESSING the GREEN BUTTON within 1 minute after stop on the Special Stage means the necessity of an assistance and it will initiate the intervention of the emergency service. In case of emergency, when the crew would need any help form RC the RED BUTTON must be pressed. Depressing the RED BUTTON means the emergency and the crew need help for themselves or for somebody else (for example, if they noticed any dangerous situation over the Special Stage). To avoid accidental activation, the RED BUTTON must be depressed for minimum 2 seconds. Correctly pressing the RED BUTTON will be confirmed by short blink of red lamp in the button and acoustic signal (two short loud beeps). Please note that the RED BUTTON is not used to call technical support (e.g. towing), and it is used only in lifethreatening situations. Within few second after depressing any button, the lamp inside them will light constantly. That means the information from the car is received by RC and the status of the vehicle is known by the RC operator. In case of any needs the operator of RC can send to the competing vehicle a reminding signal (series of short beeps) and blinking the lamps. The reminding signal can be cancelled by pressing any proper (GREEN or RED) button on control panel. Zintegrowana antena systemu PZM-GPS Opis: System składa się z pojedynczej zintegrowanej GPS i GSM. Przewody anten muszą być kierowane przez najwygodniejsze i najlepiej chronione obszary. Miejsce montażu: Środek dachu zgłoszonego pojazdu rajdowego, otwór o średnicy 12mm, wywiercony w dachu zgłoszonego pojazdu rajdowego. Sposób montażu: Śruba i nakrętka + taśma dwustronna. System bezpieczeństwa PZM-GPS zainstalowany w pojeździe rajdowym podczas Rajdu, wysyła i odbiera sygnały do/z Centrum Kierowania Rajdem (CKR). System włącza się automatycznie, więc nie wymaga dodatkowej obsługi przed rozpoczęciem i po zakończeniu Odcinka Specjalnego. W przypadku zatrzymania pojazdu rajdowego na trasie Odcinka Specjalnego, system wysyła sygnał ostrzegawczy do zainstalowanego w pojeździe rajdowym urządzenia. Lampy w panelu sterującym (ZIELONA lub CZERWONA) zaczynają migać a urządzenie emituje sygnał dźwiękowy. Oznacza to, że operator CKR widzi samochód stojący na trasie Odcinka Specjalnego i oczekuje odpowiedzi ze strony załogi. W ciągu 1 minuty od zatrzymania się na trasie Odcinka Specjalnego, członkowie załogi muszą nacisnąć odpowiedni przycisk w celu wyjaśnienia sytuacji. NACIŚNIĘCIE ZIELONEGO PRZYCISKU oznacza, że NIE MA POTRZEBY, wysyłania służb ratowniczych (OK). Aby uniknąć przypadkowego uruchomienia, ZIELONY PRZYCISK musi być wciśnięty, przez co najmniej 2 sekundy. Prawidłowe wciśnięcie ZIELONEGO PRZYCISKU zostanie potwierdzone krótkim mignięciem zielonej lampki w przycisku i sygnałem akustycznym (dwa krótkie głośne dźwięki). NIE NACIŚNIĘCIE ZIELONEGO PRZYCISKU w ciągu 1 minuty po zatrzymaniu się na trasie Odcinka Specjalnego, oznacza konieczność pomocy i będzie uruchamiało interwencję służb ratowniczych. W razie wypadku, gdy załoga potrzebuje jakiejkolwiek pomocy z CKR, naciśnięty musi być pomocy CZERWONY PRZYCISK. Wciśnięcie CZERWONEGO PRZYCISKU oznacza sytuację awaryjną i że załoga potrzebuje pomocy dla siebie lub dla kogoś innego (na przykład, jeśli zauważyła jakąkolwiek niebezpieczną sytuację na trasie Odcinka Specjalnego). Aby uniknąć przypadkowego uruchomienia, CZERWONY PRZYCISK musi być wciśnięty, przez co najmniej 2 sekundy. Prawidłowe wciśnięcie CZERWONEGO PRZYCISKU zostanie potwierdzone krótkim mignięciem czerwonej lampki w przycisku i sygnałem akustycznym (dwa krótkie głośne dźwięki). Należy pamiętać, że CZERWONY PRZYCISK nie jest używany do wezwania pomocy technicznej (np. holowania) i jest on stosowany tylko w sytuacjach zagrożenia życia. W ciągu kilku sekund po naciśnięciu dowolnego przycisku, lampka wewnątrz niego będzie świecić stale. Oznacza to, że informacje z samochodu została odebrana przez CKR i stan pojazdu jest znany operatorowi CKR. W razie potrzeby operator CKR może wysłać do pojazdu rajdowego sygnał przypominający (seria krótkich dźwięków) oraz miganie lampy. Sygnał przypomnienia można anulować poprzez naciśnięcie dowolnego właściwego (ZIELONA lub CZERWONA) przycisk na panelu sterowania. Page / Strona -19-

20 The control panel also includes a signaling button and indicator light in BLUE. This is the element of Vehicle to Vehicle Alarm system. If crew catch up on the Special Stage route another competing vehicle and is going to overtake this slower vehicle should send an information to RC and overtake this slower vehicle, by pressing BLUE BUTTON shortly (0.5 second). Then the slower overtaking crew will receive signal with BLUE flashing light and an audible signal (two loud beeps). The slower overtaking car confirms the receiving the information about overtaking by pressing the GREEN BUTTON. In case of any problems with the PZM-GPS safety tracking system the PZM-GPS service team will help you in the Service Park. If you need any further information please phone: Mr. Bartłomiej Korzeń Panel sterowania zawiera także przycisk sygnalizacji i lampkę kontrolną w kolorze NIEBIESKIM. Jest to element Systemu Pojazd do Pojazdu. Jeśli załoga dogoni na trasie Odcinka Specjalnego inny pojazd rajdowy i ma zamiar wyprzedzić ten pojazd, to musi wysłać informację do CKR i wyprzedzić ten pojazdu, naciskając krótko (0,5 sekundy) NIEBIESKI PRZYCISK. Następnie załoga wyprzedzana otrzyma sygnał w postaci NIEBIESKIEGO migającego światła i sygnału dźwiękowego (dwa głośne dźwięki). Samochód wyprzedzany potwierdza otrzymanie informacji o wyprzedzaniu, wciskając ZIELONY PRZYCISK. W przypadku jakichkolwiek problemów z systemem bezpieczeństwa PZM-GPS Zespół Serwisowy PZM-GPS pomoże Ci w Parku Serwisowym. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji prosimy o telefon: Pan Bartłomiej Korzeń Page / Strona -20-

21 APP. 5 MAP OF PROHIBITED AREAS As from the publication of the these Supplementary Regulations, the presence of a Competitor, Crew member or anyone connected with a them, on any part of the itinerary of an 2021 Baja Wysoka Grzęda without organizer permission is prohibited. Any driver, or his co-driver or their representatives, who wishes to visit an below marked area used for SS of 2021 Baja Wysoka Grzęda, must obtain written permission from the Organiser. Failure to respect these rules will result in the Competitor being reported to the Stewards (as per FIA CCRSR Art.28). ZAŁ. NR 5 MAPA STREF OGRANICZONEGO DOSTĘPU Od momentu opublikowania niniejszego Regulaminu Uzupełniającego, obecność Zawodnika, członka Załogi lub osoby z nimi związanej, na jakiejkolwiek części trasy Baja Wysoka Grzęda 2021 bez zgody organizatora rajdu jest zabroniona. Każdy Kierowca, jego pilot lub ich przedstawiciele, który chce odwiedzić zaznaczone poniżej obszary, wykorzystywane jako OS-y Baja Wysoka Grzęda 2021, musi uzyskać pisemną zgodę Organizatora. Nieprzestrzeganie niniejszych postanowień będzie skutkowało zgłoszeniem Zawodnika do ZSS (zgodnie z Art.28 FIA CCRSR). Page / Strona -21-

Thursday, 4 August :00-14:00 11:30-14:00 Shakedown Niechobrz

Thursday, 4 August :00-14:00 11:30-14:00 Shakedown Niechobrz Data/Date: 30.07.2016 /Time: 12:00 Temat/Subject: Komunikat Nr 2 / Bulletin No. 2 Dokument No: 1.2 Od/From: Dyrektora Rajdu / The Clerk of the Course Stron/Pages: 2+6 Do/To: Wszystkich zawodników / All

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin uzupełniający / Supplementary Regulations

2. Regulamin uzupełniający / Supplementary Regulations 8 th Round of FIA CEZ Rally Championship / 5 th Round of Polish Rally Championship Data/Date: 02.08.2019 Czas/Time: 22:00 Temat/Subject: Komunikat Nr 1 / Bulletin No. 1 Dok. Nr/Doc. No.: 1.1 Od/From: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

BAJA ŻAGAŃ 2014 5 RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŻAGAŃ, 24-26 października 2014-1 -

BAJA ŻAGAŃ 2014 5 RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŻAGAŃ, 24-26 października 2014-1 - BAJA ŻAGAŃ 2014 5 RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŻAGAŃ, 24-26 października 2014-1 - Program zawodów: 29.09.2014 PONIEDZIAŁEK Otwarcie Listy Zgłoszeń 17.10.2014 PIĄTEK Zakończenie

Bardziej szczegółowo

3.1 Program przed tygodniem rajdowym (zmiana) / Schedule before the Rally Week (change)

3.1 Program przed tygodniem rajdowym (zmiana) / Schedule before the Rally Week (change) 5 th Round of FIA CEZ Rally Championship / 3 rd Round of Inter Cars Polish Rally Championship Data/Date: 28.07.2017 Czas/Time: 16:00 Temat/Subject: Komunikat Nr 1 / Bulletin No. 1 Dok. Nr/Doc. No.: 1.1

Bardziej szczegółowo

3 rd round of FIA-CEZ / 2 nd round of RMPST / 3 rd & 4 th round of MMCR

3 rd round of FIA-CEZ / 2 nd round of RMPST / 3 rd & 4 th round of MMCR Data/Date: 04.05.2017 Czas/Time: 20:00 Temat/Subject: Komunikat Nr 2 / Bulletin No. 2 Dok. Nr/Doc. No.: 1.2 Od/From: Dyrektora Rajdu / The Clerk of the Course Stron/Pages: 3+4 Do/To: Wszystkich zawodników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID 2013 JACHRANKA 08.11.2013 Turystyczno Nawigacyjne Mistrzostwa Polski 1 Wstęp Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami następujących przepisów: - Regulaminem

Bardziej szczegółowo

FIA-CEZ, RMPST, MMCR SUPPLEMENTARY REGULATIONS REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SZCZECIN, DOBRA, DRAWSKO POMORSKIE,

FIA-CEZ, RMPST, MMCR SUPPLEMENTARY REGULATIONS REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SZCZECIN, DOBRA, DRAWSKO POMORSKIE, SUPPLEMENTARY REGULATIONS REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SZCZECIN, DOBRA, DRAWSKO POMORSKIE, 29.08-01.09.2019 TABLE OF CONTENTS / SPIS TREŚCI INTRODUCTION / WPROWADZENIE 3 RALLY PROGRAME / PROGRAM RAJDU 4 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Logo Automobilklubu. Nazwa Rajdu

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Logo Automobilklubu. Nazwa Rajdu Załącznik nr 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Logo Automobilklubu Nazwa Rajdu Organizator: Nazwa Automobilklubu adres tel./fax. e-mail: www. -1- REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Runda Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Automobilklubu Lubelskiego 9 sierpnia 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint 4 runda Mistrzostw Okręgu Lubelskiego PZM w RS Biała Podlaska 9 sierpnia 2015 r. Rally Sprint zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Data: Czas: 20:00 Temat: Komunikat Nr 1 Dok. Nr: 1.1 Od: Dyrektora Zawodów Stron: 2+6 Do: Wszystkich Zawodników Członków Załóg Zał.

Data: Czas: 20:00 Temat: Komunikat Nr 1 Dok. Nr: 1.1 Od: Dyrektora Zawodów Stron: 2+6 Do: Wszystkich Zawodników Członków Załóg Zał. 6. Runda Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski Data: 03.08.2017 : 20:00 Temat: Komunikat Nr 1 Dok. Nr: 1.1 Od: Dyrektora Zawodów Stron: 2+6 Do: Wszystkich Zawodników Członków Załóg Zał.:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY MOTOCYKLE / QUADY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY MOTOCYKLE / QUADY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY MOTOCYKLE / QUADY Program zawodów: 01.08.2013 - godz. 0.00 Otwarcie listy zgłoszeń 26.08.2013 - godz. 24.00 Zamknięcie listy zgłoszeń 29.08.2013 godz. 12.00 Publikacja listy zgłoszeń

Bardziej szczegółowo

RPPST / DDEC SUPPLEMENTARY REGULATIONS REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SZCZECIN, DOBRA, DRAWSKO POMORSKIE,

RPPST / DDEC SUPPLEMENTARY REGULATIONS REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SZCZECIN, DOBRA, DRAWSKO POMORSKIE, SUPPLEMENTARY REGULATIONS REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SZCZECIN, DOBRA, DRAWSKO POMORSKIE, 29.08-01.09.2019 TABLE OF CONTENTS / SPIS TREŚCI INTRODUCTION / WPROWADZENIE 3 RALLY PROGRAME / PROGRAM RAJDU 4 1.

Bardziej szczegółowo

RPPST / DDEC SUPPLEMENTARY REGULATIONS REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SZCZECIN, DOBRA, DRAWSKO POMORSKIE,

RPPST / DDEC SUPPLEMENTARY REGULATIONS REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SZCZECIN, DOBRA, DRAWSKO POMORSKIE, SUPPLEMENTARY REGULATIONS REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SZCZECIN, DOBRA, DRAWSKO POMORSKIE, 29.08-01.09.2019 TABLE OF CONTENTS / SPIS TREŚCI INTRODUCTION / WPROWADZENIE 3 RALLY PROGRAME / PROGRAM RAJDU 4 1.

Bardziej szczegółowo

PAGE RALLY GUIDE PRZEWODNIK RAJDOWY

PAGE RALLY GUIDE PRZEWODNIK RAJDOWY 1 RALLY GUIDE PRZEWODNIK RAJDOWY EMERGENCY NUMBER TELEFON ALARMOWY +48 601 100 777 PROGRAM RAJDU 01.03.2016 0:00 Otwarcie listy zgłoszeń 24.03.2016 24:00 Zakończenie I terminu zgłoszeń 27.03.2016 24:00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Inter Cars Master Race 2014 PUCHAR POLSKI W RAJDACH BAJA 4 RUNDA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Nowy Sącz, 04-05 października 2014-1 - Program zawodów: 10.09.2014 0:00 Otwarcie listy zgłoszeń 26.09.2014 24:00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID 2016 WARSZAWA i 6 runda Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Polski

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID 2016 WARSZAWA i 6 runda Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Polski REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID 2016 WARSZAWA 21-23.10.2016 5 i 6 runda Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Polski Finał Turystycznego Pucharu Polski Finał Nawigacyjnego Pucharu Polski SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY BAJA CARPATHIA 2014 PUCHAR POLSKI W RAJDACH BAJA 2 RUNDA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Stalowa Wola, 1-3 maja 2014-1 - Program zawodów: 01.04.2014 0:00 Otwarcie listy zgłoszeń 23.04.2014 24:00 Zakończenie I

Bardziej szczegółowo

2. runda PPRB. 3. W związku z powyższym wprowadza się zmiany i uzupełnienia w Regulaminie Uzupełniającym 2. Rundy PPRB.

2. runda PPRB. 3. W związku z powyższym wprowadza się zmiany i uzupełnienia w Regulaminie Uzupełniającym 2. Rundy PPRB. Data: 04.05.2017 Czas: 20:00 Temat: Komunikat Nr 2 Dok. Nr: 1.2 Od: Dyrektora Zawodów Liczba stron: 2+3 Do: Wszystkich zawodników Załączniki: 3 1. Wprowadza się zmiany personalne w Regulaminie Uzupełniającym

Bardziej szczegółowo

CROSS COUNTRY PLESZEW 2013

CROSS COUNTRY PLESZEW 2013 STOWARZYSZENIE RAJDOWY PLESZEW CZŁONEK RZECZYWISTY PZM ul. Poznańska 57/3 63-300 Pleszew e-mail: wrc-pleszew@wp.pl REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY TERENOWA IMPREZA SAMOCHODOWA (TIS) CROSS COUNTRY PLESZEW 2013

Bardziej szczegółowo

CROSS COUNTRY PLESZEW 2012

CROSS COUNTRY PLESZEW 2012 STOWARZYSZENIE RAJDOWY PLESZEW CZŁONEK RZECZYWISTY PZM ul. Poznańska 57/3 e-mail: wrc-pleszew@wp.pl REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM TERENOWYM (KJST) CROSS COUNTRY PLESZEW 2012 02 wrzesień

Bardziej szczegółowo

CROSS-COUNTRY EVENT TERENOWA IMPREZA SAMOCHODOWA

CROSS-COUNTRY EVENT TERENOWA IMPREZA SAMOCHODOWA CROSS-COUNTRY EVENT TERENOWA IMPREZA SAMOCHODOWA SUPPLEMENTARY REGULATIONS REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SZCZECIN, DOBRA, DRAWSKO POMORSKIE, 29.08-01.09.2019 TABLE OF CONTENTS / SPIS TREŚCI INTRODUCTION / WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

6 th round of / 6. runda FIA WORLD CUP for CROSS-COUNTRY BAJAS PUCHARU ŚWIATA FIA W RAJDACH TERENOWYCH BAJA

6 th round of / 6. runda FIA WORLD CUP for CROSS-COUNTRY BAJAS PUCHARU ŚWIATA FIA W RAJDACH TERENOWYCH BAJA 6 th round of / 6. runda FIA WORLD CUP for CROSS-COUNTRY BAJAS PUCHARU ŚWIATA FIA W RAJDACH TERENOWYCH BAJA SUPPLEMENTARY REGULATIONS REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SZCZECIN, DOBRA, DRAWSKO POMORSKIE, 29.08-01.09.2019

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Sylwestrowy 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Warszawa 09 01 2016 Organizator: Automobilklub Rzemieślnik Ul. Żytnia 46 01-198 Warszawa SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

2. runda RPPST. 3. W związku z powyższym wprowadza się zmiany i uzupełnienia w Regulaminie Uzupełniającym.

2. runda RPPST. 3. W związku z powyższym wprowadza się zmiany i uzupełnienia w Regulaminie Uzupełniającym. Data: 04.05.2017 Czas: 20:00 Temat: Komunikat Nr 2 Dok. Nr: 1.2 Od: Dyrektora Imprezy Stron: 2+3 Do: Wszystkich uczestników Załączniki: 3 1. Wprowadza się zmiany personalne w Regulaminie Uzupełniającym

Bardziej szczegółowo

3.2 PROGRAM W TYGODNIU RAJDOWYM (aktualizacja) / SCHEDULE DURING RALLY WEEK (update)

3.2 PROGRAM W TYGODNIU RAJDOWYM (aktualizacja) / SCHEDULE DURING RALLY WEEK (update) 7 th Round of FIA CEZ Rally Championship / 5 th Round of Polish Rally Championship Data/Date: 03.08.2018 Czas/Time: 20:00 Temat/Subject: Komunikat Nr 1 / Bulletin No. 1 Dok. Nr/Doc. No.: 1.1 Od/From: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

2 nd round of / 2. runda FIM EUROPE BAJA EUROPEAN CHAMPIONSHIP IMN 423/02 MISTRZOSTW EUROPY W RAJDACH BAJA FIM EUROPE 4 th round / 4.

2 nd round of / 2. runda FIM EUROPE BAJA EUROPEAN CHAMPIONSHIP IMN 423/02 MISTRZOSTW EUROPY W RAJDACH BAJA FIM EUROPE 4 th round / 4. 2 nd round of / 2. runda FIM EUROPE BAJA EUROPEAN CHAMPIONSHIP IMN 423/02 MISTRZOSTW EUROPY W RAJDACH BAJA FIM EUROPE 4 th round / 4. runda Polish Cup for Baja Rallies Pucharu Polski w Rajdach Baja SUPPLEMENTARY

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 12.09.2015 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda II

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda II Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda II REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Przeworska Grupa Rajdowa PGR 4x4 WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 09.07.2016 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2015. 09 maja 2015 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2015. 09 maja 2015 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE Rally Sprint Andrychów 2015 09 maja 2015 REGULAMIN SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 6. REKLAMA 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 8. ZAPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

MASTER RACE Rajdowy Puchar Polski Samochodów Terenowych (RPPST) 2013 2 RUNDA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

MASTER RACE Rajdowy Puchar Polski Samochodów Terenowych (RPPST) 2013 2 RUNDA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY MASTER RACE Rajdowy Puchar Polski Samochodów Terenowych (RPPST) 2013 2 RUNDA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Nowy Sącz, 20-22.09.2013 Spis treści Wprowadzenie str. 3 Program imprezy str. 3 1. Opis imprezy str.

Bardziej szczegółowo

2019 GEOTERMIA LĄDEK-ZDRÓJ CROSS-COUNTRY RALLY RAJD TERENOWY 2019

2019 GEOTERMIA LĄDEK-ZDRÓJ CROSS-COUNTRY RALLY RAJD TERENOWY 2019 2019 GEOTERMIA LĄDEK-ZDRÓJ CROSS-COUNTRY RALLY GEOTERMIA LĄDEK-ZDRÓJ RAJD TERENOWY 2019 2 nd round of / 2. runda POLISH CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP RAJDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH SUPPLEMENTARY

Bardziej szczegółowo

CARMONT BAJA DRAWSKO POMORSKIE 2016 1. RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

CARMONT BAJA DRAWSKO POMORSKIE 2016 1. RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY CARMONT BAJA DRAWSKO POMORSKIE 2016 1. RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY DRAWSKO POMORSKIE, 1-2 KWIETNIA 2016 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 PROGRAM ZAWODÓW... 4 1. OPIS RAJDU...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Wiosenny Super Sprint

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Wiosenny Super Sprint REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Wiosenny Super Sprint Mikołajki 09.04.2011 WSTĘP PROGRAM IMPREZY Otwarcie listy zgłoszeń 17.03.2011 - Zamknięcie listy zgłoszeń 07.04.2011 godz. 20:00 Odbiór administracyjny 09.04.2011

Bardziej szczegółowo

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator: Automobilklub Doliny Sanu WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu Sportowego,

Bardziej szczegółowo

BAJA CZARNE 2015 3.RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

BAJA CZARNE 2015 3.RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY BAJA CZARNE 2015 3.RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY CZARNE 12-13 CZERWCA 2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 PROGRAM ZAWODÓW... 4 1. OPIS RAJDU... 5 2. ORGANIZACJA... 5 3. ZGŁOSZENIA...

Bardziej szczegółowo

Wstęp. o Rozdanie nagród: 14 września 2014 r., godz. 18.30. 1. Ustalenia ogólne

Wstęp. o Rozdanie nagród: 14 września 2014 r., godz. 18.30. 1. Ustalenia ogólne Wstęp Rajd Kobiet Babski Rajd Gdynia 2014 zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami: o o o Międzynarodowego Kodeksu Sportowego Ustawy prawo o ruchu drogowym niniejszego Regulaminu uzupełniającego.

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes

Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 30.09.2017 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyścigowa Liga Mistrzów 2016

Regulamin Wyścigowa Liga Mistrzów 2016 Regulamin Wyścigowa Liga Mistrzów 2016 1. USTALENIA OGÓLNE 1.1. Miejsce i terminy imprez Impreza odbędzie się w ODTJ WROCŁAW przy ul. Rakietowej 39 we Wrocławiu oraz w innych lokalizacjach np. Osła 1 J

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ REGULAMIN Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ 2012 KONKURS BEZPIECZNEJ JAZDY SAMOCHODEM BEZPIECZNIE NAM Impreza cykliczna Miejsce: Warszawa WSTĘP Konkurs Bezpiecznej Jazdy Samochodem Bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY FIA CENTRAL EUROPEAN ZONE CROSS-COUNTRY TROPHY OTWARTE RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ CROSS-COUNTRY MISTRZOSTWA LITWY CROSS-COUNTRY BAJA

Bardziej szczegółowo

Puchar Radomia - Mistrz Kierownicy 2017

Puchar Radomia - Mistrz Kierownicy 2017 Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający Puchar Radomia - Mistrz Kierownicy 2017 09.09.2017 r. Radom Realizacja zadania finansowana ze środków Gminy Miasta Radomia WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzupełniający. 1 Rajd Parkowy

Regulamin uzupełniający. 1 Rajd Parkowy Regulamin uzupełniający 1 Rajd Parkowy II Runda Otwartych Rajdowych Mistrzostw Torunia Sezonu 2015 1 RAJD PARKOWY MODELI RC W SKALI 1:10 29 marca 2015 roku Toruń Wstęp 1 Rajd Parkowy Modeli RC w skali

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV EDYCJI BABSKIEGO RAJDU. organizowanego na terenie Trójmiasta 10 września 2017 roku

REGULAMIN IV EDYCJI BABSKIEGO RAJDU. organizowanego na terenie Trójmiasta 10 września 2017 roku REGULAMIN IV EDYCJI BABSKIEGO RAJDU organizowanego na terenie Trójmiasta 10 września 2017 roku WSTĘP Rajd samochodowy Babski Rajd 2017 zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami: 1. Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ REGULAMIN Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ 2011 KONKURS BEZPIECZNEJ JAZDY SAMOCHODEM BEZPIECZNIE NAM Impreza cykliczna Miejsce: Warszawa -1- WSTĘP Konkurs Bezpiecznej Jazdy Samochodem Bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Zał. 4 do Regulaminu ramowego KJS WZÓR REGULAMINU UZUPEŁNIAJĄCEGO KJS (w przypadku organizacji Super KJS regulamin uzupełniający należy poprawić o zapisy dotyczące Super KJS zawarte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

SuperOes WOŚP Rzeszów Galeria Nowy Świat REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

SuperOes WOŚP Rzeszów Galeria Nowy Świat REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SuperOes WOŚP Rzeszów Galeria Nowy Świat REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rzeszów 2 stycznia 2017 Organizator Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111 Rzeszów Konkursowa Jazda Samochodem SuperOes WOŚP

Bardziej szczegółowo

W dniu r. Wieliczka ul. Żeromskiego 1 Hotel Turówka. W dniach r. Wieliczka ul. Kościuszki 15 Solne Miasto

W dniu r. Wieliczka ul. Żeromskiego 1 Hotel Turówka. W dniach r. Wieliczka ul. Kościuszki 15 Solne Miasto Data: 02.04.2019 Nr dok. 1.1 Temat: Komunikat nr 1 godz. 10.00 Od: Dyrektora Rajdu Liczba stron: 2 Do: Wszystkich Zawodników Załączniki: 3 1. Zmiana i uzupełnienia do Regulaminu Uzupełniającego a. Pkt

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA

KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13-09-2009 DĄBROWA GÓRNICZA WSTĘP Zawody samochodowe zostaną przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I SPRINT RALLY

REGULAMIN I SPRINT RALLY Klub MOTOSPORT Myślenice ul. Zdrojowa 9, 32-400 Myślenice, NIP: 681-202-38-10 REGON 121187648 tel. 606 757 359 e-mail: zarząd@mmotosport.pl www.mmotosport.pl REGULAMIN I SPRINT RALLY o Puchar Burmistrza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rally Sprint Rajdy24.pl Cup- Powiat Suski. MAKÓW PODHALAŃSKI r.

REGULAMIN Rally Sprint Rajdy24.pl Cup- Powiat Suski. MAKÓW PODHALAŃSKI r. REGULAMIN Rally Sprint Rajdy24.pl Cup- Powiat Suski. MAKÓW PODHALAŃSKI 22.07.2017 r. 1. Wstęp 1.1 Rally Sprint Rajdy24.pl Cup - Powiat Suski zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami: - Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SuperOes WOŚP Rzeszów Galeria Nowy Świat REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rzeszów 10 stycznia 2016 Organizator Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111 Rzeszów Konkursowa Jazda Samochodem Super Oes WOŚP

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Wyzwanie Rajd Konkursowa Jazda Samochodem W samo południe SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 6. REKLAMA 7.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS CZARNOCIN RAJD NIEPODLEGŁOŚCI 11.11.2015 V runda Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w KJS KJS CZARNOCIN Rajd Niepodległości 11.11.2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem

Bardziej szczegółowo

Puchar Podkarpacia Off Road Runda I REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Organizator PGR4x4 Przeworska Grupa Rajdowa

Puchar Podkarpacia Off Road Runda I REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Organizator PGR4x4 Przeworska Grupa Rajdowa Puchar Podkarpacia Off Road 2014 - Runda I REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator PGR4x4 Przeworska Grupa Rajdowa WSTĘP Impeza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu Sportowego,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie str. 3 Program zawodów str Opis rajdu str Organizacja str Zgłoszenia str Ubezpieczenie str Opon

Spis treści Wprowadzenie str. 3 Program zawodów str Opis rajdu str Organizacja str Zgłoszenia str Ubezpieczenie str Opon BAJA ŻAGAŃ MASTER RACE REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Żagań, 2-4.05.2013 www.bajazagan.pl Spis treści Wprowadzenie str. 3 Program zawodów str. 3 1. Opis rajdu str. 4 2. Organizacja str. 5 3. Zgłoszenia str. 5

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jesienny Rallysprint 2013

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jesienny Rallysprint 2013 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Jesienny Rallysprint 2013 Mikołajki 09.11.2013 PROGRAM IMPREZY Otwarcie listy zgłoszeń Zamknięcie listy zgłoszeń 23.10.2013 08.11.2013 godz. 12:00 Odbiór administracyjny 09.11.2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID WARSZAWA r.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID WARSZAWA r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID 2017 WARSZAWA 27-29.10.2017r. Nawigacyjne Samochodowe Mistrzostwa Polski Nawigacyjny Puchar Polski 8 i 9 runda Turystyczne Samochodowe Mistrzostwa Polski Turystyczny Puchar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODCINKA TESTOWEGO

REGULAMIN ODCINKA TESTOWEGO Magurskie Testy Magura Małastowska 2013 REGULAMIN ODCINKA TESTOWEGO Magura, dn. 1 czerwiec 2013 r. Magurskie Testy Magura Małastowska 2013 WSTĘP Testy dla zawodników posiadających licencję sportową, przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

8. Runda LOTOS Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 16:00 1.1 3+5 4

8. Runda LOTOS Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 16:00 1.1 3+5 4 Data: Temat: Od: Do: 10.11.2015 Komunikat nr 1 Dyrektora Rajdu Wszystkich zawodników / Członków załóg Czas: Dokument nr: Liczba stron: Załączniki: 16:00 1.1 3+5 4 1. Zmiany w Harmonogramie rajdu Z przyczyn

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowej Jazdy Samochodem Na rok 2013. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy. miejsce

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowej Jazdy Samochodem Na rok 2013. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy. miejsce Logo klubu organizatora REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodem Na rok 2013 Konkursowa Jazda Samochodem Nazwa imprezy miejsce Organizator SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE... 2. ORGANIZACJA...

Bardziej szczegółowo

2019 GEOTERMIA LĄDEK-ZDRÓJ CROSS-COUNTRY RALLY RAJD TERENOWY 2019 CROSS-COUNTRY EVENT TERENOWA IMPREZA SAMOCHODOWA

2019 GEOTERMIA LĄDEK-ZDRÓJ CROSS-COUNTRY RALLY RAJD TERENOWY 2019 CROSS-COUNTRY EVENT TERENOWA IMPREZA SAMOCHODOWA 2019 GEOTERMIA LĄDEK-ZDRÓJ CROSS-COUNTRY RALLY GEOTERMIA LĄDEK-ZDRÓJ RAJD TERENOWY 2019 CROSS-COUNTRY EVENT TERENOWA IMPREZA SAMOCHODOWA SUPPLEMENTARY REGULATIONS REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY LĄDEK-ZDRÓJ, 07-08.06.2019

Bardziej szczegółowo

Puchar Podkarpacia Off Road 2016-Runda IV

Puchar Podkarpacia Off Road 2016-Runda IV Puchar Podkarpacia Off Road 2016-Runda IV REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Przeworska Grupa Rajdowa PGR 4x4 2-3 wrzesień 2016 WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY 2 Rajdowego Samochodowego Pucharu Warmii i Mazur

REGULAMIN RAMOWY 2 Rajdowego Samochodowego Pucharu Warmii i Mazur REGULAMIN RAMOWY 2 Rajdowego Samochodowego Pucharu Warmii i Mazur Automobilklub Warmiński ul. Szczekin-Krotowa 15 10-759 Olsztyn Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY BAJA CZARNE 2015 3.RUNDA RAJDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY CZARNE 12-13 CZERWCA 2015 Strona 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI......2 WPROWADZENIE.........3...3 PROGRAM ZAWODÓW...4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V EDYCJI BABSKIEGO RAJDU. organizowanego na terenie Trójmiasta 9 września 2018 roku

REGULAMIN V EDYCJI BABSKIEGO RAJDU. organizowanego na terenie Trójmiasta 9 września 2018 roku REGULAMIN V EDYCJI BABSKIEGO RAJDU organizowanego na terenie Trójmiasta 9 września 2018 roku WSTĘP Rajd samochodowy Babski Rajd 2018 zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami: 1. Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jesienny Rallysprint 2014

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jesienny Rallysprint 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Jesienny Rallysprint 2014 PROGRAM IMPREZY Otwarcie listy zgłoszeń Zamknięcie listy zgłoszeń Regulamin Uzupełniający Jesienny Rallysprint 2014 Mikołajki 18.10.2014 01.10.2014 17.10.2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rallysprint Sułkowice

REGULAMIN Rallysprint Sułkowice REGULAMIN Rallysprint Sułkowice Sułkowice 28.05.2011r. II RUNDA PUCHARU Motosport Myślenice WSTĘP Impreza sportowa, nie biorąca udziału w punktacji do licencji rajdowych. Zaliczająca się do cyklu zawodów

Bardziej szczegółowo

BAJA CARPATHIA 2013 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

BAJA CARPATHIA 2013 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY BAJA CARPATHIA 2013 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rzeszów-Stalowa Wola, 21-23.06.2013 Spis treści Wprowadzenie str. 3 Program zawodów str. 3 1. Opis rajdu str. 4 2. Organizacja str. 5 3. Zgłoszenia str. 5 4.

Bardziej szczegółowo

POLISH CROSS-COUNTRY CHAMPIONSHIP RAJDOWY PUCHAR POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH POLISH CROSS-COUNTRY DACIA DUSTER ELF CUP RAJDOWY PUCHAR POLSKI DACIA

POLISH CROSS-COUNTRY CHAMPIONSHIP RAJDOWY PUCHAR POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH POLISH CROSS-COUNTRY DACIA DUSTER ELF CUP RAJDOWY PUCHAR POLSKI DACIA POLISH CROSS-COUNTRY CHAMPIONSHIP RAJDOWY PUCHAR POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH POLISH CROSS-COUNTRY DACIA DUSTER ELF CUP RAJDOWY PUCHAR POLSKI DACIA DUSTER ELF CUP SZCZECIN, DOBRA, DRAWSKO POMORSKIE, 29.08-01.09.2019

Bardziej szczegółowo

1. Runda SPAM Gdynia Organizator. Automobilklub Morski - Klub Obywatelski. I Armii Wojska Polskiego 28, Gdynia

1. Runda SPAM Gdynia Organizator. Automobilklub Morski - Klub Obywatelski. I Armii Wojska Polskiego 28, Gdynia 1. Runda SPAM 2017 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Gdynia 11.06.2017 Organizator Automobilklub Morski - Klub Obywatelski I Armii Wojska Polskiego 28, 81-383 Gdynia SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Auto Sport Klub Przemyśl

Auto Sport Klub Przemyśl Przemyska Przeprawa V Runda Pucharu Podkarpacia Off-Road REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Auto Sport Klub Przemyśl Przemyśl, 04.10.2015 Wstęp Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:

Bardziej szczegółowo

STALOWA WOLA r.

STALOWA WOLA r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2012 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA STALOWA WOLA 11.03.2012r. 1 WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. SUPER SPRINT - PROLOG O Puchar Prezydenta Olsztyna

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. SUPER SPRINT - PROLOG O Puchar Prezydenta Olsztyna SUPER SPRINT PROLOG - 20 RAJD WARMIŃSKI - TOYOTA 2017 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT - PROLOG O Puchar Prezydenta Olsztyna Pod honorowym patronatem Prezydenta Olsztyna ORGANIZATOR Automobilklub Warmiński

Bardziej szczegółowo

Puchar Podkarpacia Off Road Runda I

Puchar Podkarpacia Off Road Runda I Puchar Podkarpacia Off Road 2016 - Runda I REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego "Nil" w Kolbuszowej 1-2 kwiecień 2016 r. WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 PROGRAM ZAWODÓW OPIS RAJDU ORGANIZACJA ZGŁOSZENIA UBEZPIECZENIE... 8

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 PROGRAM ZAWODÓW OPIS RAJDU ORGANIZACJA ZGŁOSZENIA UBEZPIECZENIE... 8 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 PROGRAM ZAWODÓW... 4 1. OPIS RAJDU... 5 2. ORGANIZACJA... 5 3. ZGŁOSZENIA... 6 4. UBEZPIECZENIE... 8 5. REKLAMA / NUMERY STARTOWE... 8 6. OPONY... 8 7. PALIWO... 8 8. ODBIÓR

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY OTWARTE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI OGŁOSZENIE MKS TRIAL OCHOTNICA na zlecenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego w Warszawie organizuje XI i XII Rundę Otwartych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Logo klubu Organizat Nazwa imprezy (logo) REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY MISTRZOSTWA OKRĘGU ŁÓDZKIEGO SUPER SPRINT runda Mistrzostw Okręgu Łódzkiego Super Sprint Miejscowość dd miesiąc rrrr Organizator str. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Międzynarodowych Indywidualnych Mistrzostw Polski w Motocrossie SUPPLEMENTARY REGULATIONS MACEC 2015

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Międzynarodowych Indywidualnych Mistrzostw Polski w Motocrossie SUPPLEMENTARY REGULATIONS MACEC 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Międzynarodowych Indywidualnych Mistrzostw Polski w Motocrossie SUPPLEMENTARY REGULATIONS MACEC 2015 Klasy; Mistrzostwa Polski ( sobota) MX 85, MX MASTERS, MX2( niedziela) MX2JUNIOR,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY RAJD MARZANNY Impreza przeprowadzona zostanie zgodnie z Regulaminem gry.

REGULAMIN GRY RAJD MARZANNY Impreza przeprowadzona zostanie zgodnie z Regulaminem gry. REGULAMIN GRY RAJD MARZANNY 2017 1. Charakterystyka gry 1.1. Gra RAJD MARZANNY 2017, zwany dalej GRĄ zabawą dla kierowców pojazdów mechanicznych otwartą dla wszystkich kierowców posiadających prawo jazdy.

Bardziej szczegółowo

13 Rajd Hałda III Runda RMPST

13 Rajd Hałda III Runda RMPST REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13 Rajd Hałda III Runda RMPST Organizator: Automobilklub Wałbrzyski ul. ludowa 1c 58-304 Wałbrzych tel.074-8488333 e-mail: halda@ak-wb.netix.pl www.ak-wb.netix.pl -1- REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Data: Czas: 22:00 Temat: Komunikat Nr 1 Dok. Nr: 1.1 Od: Dyrektora Zawodów Stron: 1+6 Do: Wszystkich Zawodników Członków Załóg Zał.

Data: Czas: 22:00 Temat: Komunikat Nr 1 Dok. Nr: 1.1 Od: Dyrektora Zawodów Stron: 1+6 Do: Wszystkich Zawodników Członków Załóg Zał. 4. runda MOTUL Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski Data: 02.08.2019 Czas: 22:00 Temat: Komunikat Nr 1 Dok. Nr: 1.1 Od: Dyrektora Zawodów Stron: 1+6 Do: Wszystkich Zawodników Członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS Super OS WALENTYNKI 2016 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM Super OS Walentynki 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Krosno 14.02.2016 r. WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 5 runda Pucharu Automobilklubów i Klubów Mosina 16-17 sierpień 2014r. Organizator Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań. www.rajdwielkopolski.pl kontakt@rajdwielkopolski.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY OTWARTE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI OGŁOSZENIE Krakowski Klub Cyklistów i Motocyklistów SMOK na zlecenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego w Warszawie organizuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rajdowego Samochodowego Pucharu Śląska SUPER KJS

REGULAMIN Rajdowego Samochodowego Pucharu Śląska SUPER KJS Stan prawny na dzień 28.03.2019r. REGULAMIN Rajdowego Samochodowego Pucharu Śląska SUPER KJS 2019 Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy Katowice www.katowice.pzm.pl 1. Ustalenia Ogólne 1.1. Nadzór nad

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP

Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP TEREN TORU WYŚCIGÓW KONYCH WARSZAWA SŁUŻEWIEC ORGANIZATOR: AUTOMOBILKLUB POLSKI Warszawa Luty 2012 WSTĘP 4 TURBO MOTUL CUP zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT CZARNOCIN II Rajd Niepodległości 12.11.2017 SUPER SPRINT 12 listopada 2017, Czarnocin Łódzki Związek Motorowy MOTOSPORTKLUB 94-056 Łódź, Napierskiego 5/10 www.motosportklub.pl

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BIELAWIE BIELAWSKA GRUPA MOTOSPORT. Rajd WIKINGA REGULAMIN

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BIELAWIE BIELAWSKA GRUPA MOTOSPORT. Rajd WIKINGA REGULAMIN OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BIELAWIE BIELAWSKA GRUPA MOTOSPORT RAJD WIKINGA CZWARTA RUNDA AMATORSKIEGO RAJDOWEGO PUCHARU ZIEMI ZACHODNIEJ 2016 1. USTALENIA OGÓLNE 1.1 Termin Zawodów Zawody odbędą się

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 PROGRAM ZAWODÓW OPIS RAJDU ORGANIZACJA ZGŁOSZENIA UBEZPIECZENIE... 8

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 PROGRAM ZAWODÓW OPIS RAJDU ORGANIZACJA ZGŁOSZENIA UBEZPIECZENIE... 8 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 PROGRAM ZAWODÓW... 4 1. OPIS RAJDU... 5 2. ORGANIZACJA... 5 3. ZGŁOSZENIA... 6 4. UBEZPIECZENIE... 8 5. REKLAMA / NUMERY STARTOWE... 8 6. OPONY... 8 7. PALIWO... 9 8. ODBIÓR

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY BAJA INTER CARS 6. RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SZPROTAWA, 23-25.10.2015 (Podlega zatwierdzeniu przez GKSM PZM) SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE... 3 PROGRAM ZAWODÓW...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem V runda Mistrzostw Okręgu Bydgoskiego PZM w KJS Organizator Automobilklub Włocławski ul. Chopina 10/12 87-800 Włocławek SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Strona 2

SPIS TREŚCI. Strona 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 PROGRAM ZAWODÓW... 4 1. OPIS RAJDU... 5 2. ORGANIZACJA... 6 3. ZGŁOSZENIA... 6 4. UBEZPIECZENIE... 8 5. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY... 9 6. BADANIE KONTROLNE-BK1, MONTAŻ GPS...

Bardziej szczegółowo

Konkursowa Jazda Samochodem. pod nazwą 4 KJS Mobipol Mobil 1 Rally Stage 2014. II Runda RSPMO. Ostrów Wielkopolski 27.04.2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

Konkursowa Jazda Samochodem. pod nazwą 4 KJS Mobipol Mobil 1 Rally Stage 2014. II Runda RSPMO. Ostrów Wielkopolski 27.04.2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem pod nazwą 4 KJS Mobipol Mobil 1 Rally Stage 2014 II Runda RSPMO Ostrów Wielkopolski 27.04.2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR AUTOMOBILKLUB OSTROWSKI KROTOSZYŃSKA 95 63-400

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR Wersja 11.12.2017 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13.01.2018 SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 6. REKLAMA 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY

Bardziej szczegółowo

FIA European Rally Championship for Drivers and Co-Drivers FIA European Rally Championship for Teams FIA ERC 2 Championship for Drivers and

FIA European Rally Championship for Drivers and Co-Drivers FIA European Rally Championship for Teams FIA ERC 2 Championship for Drivers and FIA European Rally Championship for Drivers and Co-Drivers FIA European Rally Championship for Teams FIA ERC 2 Championship for Drivers and Co-Drivers FIA ERC 3 Championship for Drivers and Co-Drivers

Bardziej szczegółowo