Watomierz Nr produktu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Watomierz Nr produktu 103697"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Watomierz Nr produktu Strona 1 z 11

2 Strona 2 z 11

3 Strona 3 z 11

4 Poniższe piktogramy stosowane są w niniejszej instrukcji urządzenia: Przeczytaj instrukcję! Przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa! Uwaga prażenie prądem! Zagrożenie życia! Ryzyko wybuchu! Trzymaj dzieci z dala od urządzeń elektrycznych! Do użytku tylko w suchych pomieszczeniach V ~ Volt (AC) W Waty (moc efektywna) Hz Hertze (częstotliwość sieci) A Ampery kwh Kilowatogodziny Prąd stały (rodzaj prądu i napięcia) Odpowiednia procedura i obchodzenie się ze sprzętem Usuwaj opakowania i urządzenie w sposób bezpieczny dla środowiska! Strona 4 z 11

5 Watomierz Wstęp Zapoznaj się z produktem przed jego użyciem po raz pierwszy. Przeczytaj dokładnie poniższą instrukcję obsługi oraz wskazówki bezpieczeństwa. Zawsze korzystaj z urządzenia wyłącznie w sposób zgodny z opisem oraz w standardowych obszarach użytkowania. Przechowuj instrukcję w bezpiecznym miejscu. Upewnij się, że wszystkie stosowne dokumenty zostały dołączone do urządzenia przy przekazywaniu go osobom trzecim. Prawidłowe użycie Urządzenie przeznaczone jest do pomiaru zużycia mocy sprzętu elektrycznego oraz do obliczania kosztów eksploatacyjnych i kosztów elektryczności. Wszelkie inne użycie oraz modyfikacje sprzętu stanowią jego nieprawidłowe użycie i niosą z sobą poważne ryzyko wypadku. Producent nie przyjmuje odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego. Zakres dostawy 1 x watomierz 2 x baterie z ogniwem okrągłym (alkaliczne LR44, 1.5 V ) 1 x instrukcja obsługi 1 x oznakowania ostrzegawcze na pokrywie zasobnika baterii w innych językach Opis części 1 ekran ciekłokrystaliczny 2 przycisk SET 3 przycisk PRICE 4 przycisk DOWN 5 przycisk UP 6 gniazdo 7 OVERLOAD / symbol przeciążenia 8 Symbol Wata / wartość ostrzegawcza przeciążenia zużycia mocy (W) 9 Symbol Ampera / wartość ostrzegawcza przeciążenia zużycia prądu (A) 10 Symbol Volta 11 Hz / symbol częstotliwości sieci 12 TIME / symbol godziny 13 / symbol kosztu 14 2ga taryfa prądowa 15 symbol (ustawienie godziny) 16 symbol sumy 17 symbol kilowatogodzin 18 współczynnik mocy/symbol współczynnika mocy 19 PRICE kwh / symbol ceny za kwh 20 symbol Max 21 pokrywa zasobnika baterii 22 wtyczka Dane techniczne Model: EM 240 DE 3698 Napięcie wejściowe: 230 V ~, 50 Hz Maks. dopuszczalne obciążenie: 16 A ~, 3500 W Rodzaj baterii : 2 x LR.44 (alkaliczna) 1.5 V Dolny limit zakresu dla pomiarów prądu: A Zakres wskazania Amperów: A Zakres wskazania Woltów: V ~ Zakres wskazania Watów: W Zakres wskazania Kilowatogodzin: kwh Zakres wskazania częstotliwości sieci: Hz Strona 5 z 11

6 Rozdzielczość: 0.5 W Warunki otoczenia: Wysokość n.p.m.: maks m Temperatura: +5 C C Wilgotność względna maks. 90 % Zakres tolerancji: W Woltach: ± 3 % W Amperach: ± 3 %, ± 0.01 A W Watach: ± 3 %, ± 2 W Wymiary ekranu: 3.2 x 3.2 cm (W x H) Zanim rozpoczniesz Uwaga: najpierw przyklej dołączone oznakowanie do pokrywy zasobnika baterii 21. Uwaga: dwie baterie o okrągłych ogniwach ( alkaliczne LR44, 1.5 V ) są już umieszczone w mierniku w momencie dostawy. Zdejmij pokrywę zasobnika baterii 21 odkręcając obie śruby odpowiednim śrubokrętem. Zdejmij taśmę izolacyjną z pomiędzy dwóch baterii o okrągłych ogniwach (Alkaliczne LR44, 1.5 V ) z tyłu pokrywy zasobnika baterii 21. Zamknij zasobnik baterii zakładając jego pokrywkę 21. Pamiętaj aby solidnie dokręcić obie śruby. Uwaga: pamiętaj aby założyć pokrywę zasobnika baterii 21 w odpowiedniej pozycji. Zaokrąglone końce pokrywy zasobnika baterii 21 muszą pasować do zaokrąglonych wgłębień na zasobniku baterii. Watomierz jest teraz gotowy do pracy. Ustawienie godziny Godzina wyświetli się Natychmiast po zdjęciu taśmy izolacyjnej z ogniw baterii. Wyświetli się także symbol 15. Przyciśnij przycisk PRICE 3 aż godzina pojawi się na dolnej trzeciej części ekranu 1. Przyciśnij przycisk SET 2 przez ok. 3 sekundy. Wyświetlacz godziny zacznie migać. Przyciśnij przycisk UP 5 aby ustawić godziny. Przyciśnij DOWN przycisk 4 aby ustawić minuty. Przyciśnij przycisk SET 2 aby przełączyć z formatu 12 na 24-godzinny. Przyciśnij przycisk PRICE 3 aby zapisać ustawienia. Obsługa Podłączenie sprzętu elektrycznego, który ma być sprawdzony UWAGA! RYZYKO ŚMIERTELNEGO PORAŻENIA PRĄDEM! Mierz wyłącznie napięcia ponad 25 V ~ zgodnie z odpowiednimi wskazówkami bezpieczeństwa dla urządzenia elektrycznego, które będzie testowane. UWAGA! RYZYKO OBRAŻENIA Nigdy nie przekraczaj znamionowego maksymalnego napięcia wejściowego. Podłącz watomierz do odpowiedniego wyjścia. Teraz włącz wtyczkę sieciową urządzenia elektrycznego, które będzie testowane do gniazda 6 watomierza. Pomiar prądu Strona 6 z 11

7 Przyciśnij przycisk UP 5 aż symbol Amperów 9 wyświetli się w górnej trzeciej części ekranu1. Uwaga: funkcja Pomiar prądu to standardowe ustawienie dla watomierza. Natychmiast po zdjęciu taśmy izolacyjnej z ogniw baterii watomierz automatycznie uruchamia ten tryb. Ekran 1 wskazuje teraz aktualny prąd w A (Ampery) wymagany do użycia urządzenia elektrycznego. Prąd maksymalny Przyciśnij przycisk UP 5 aż symbol Max 20 i symbol Amperów 9 wyświetli się w górnej trzeciej części ekranu1. Ekran 1 wskazuje teraz maksymalny wymagany prąd w A (Ampery) zmierzony do tej pory watomierzem. Uwaga: możesz wyświetlić odczyt prądu maksymalnego, kiedy watomierz został wyjęty z wyjścia, lub kiedy urządzenie elektryczne, które testujesz, nie jest już podłączone do watomierza. Uwaga: wartość prądu maksymalnego zostaje zapisana aż do momentu zmierzenia większej wartości, stara wartość zostaje wówczas nadpisana nowym pomiarem. Pomiar zużycia prądu Przyciśnij przycisk UP 5 aż symbol Wata 8 wyświetli się w górnej trzeciej części ekranu 1. Ekran 1 wskazuje teraz bieżące zużycie mocy w W (Wat) wymagane dla użycia urządzenia elektrycznego. Uwaga: zużycie mocy obliczane jest zgodnie z następującym wzorem: moc = napięcie x prąd x współczynnik mocy. Maksymalne zużycie mocy Przyciśnij przycisk UP 5 aż symbol Max 20 i symbol Wata 8 wyświetlą się w górnej trzeciej części ekranu 1. Ekran 1 wskazuje teraz maksymalne zużycie mocy w W (Wat) zmierzone dotychczas przez watomierz. Uwaga: możesz wyświetlić odczyt maksymalnego zużycia mocy kiedy watomierz został wyjęty z wyjścia, lub kiedy urządzenie elektryczne, które testujesz, nie jest już podłączone do watomierza. Uwaga: maksymalne zużycie mocy zostaje zapisane aż do momentu zmierzenia większej wartości, stara wartość zostaje wówczas nadpisana nowym pomiarem. Usuwanie wartości maksymalnych Przyciskiem UP 5 wybierz jedną z dwóch wartości maksimum (patrz Prąd maksymalny, Maksymalne zużycie mocy ). Trzymaj przycisk SET 2 wciśnięty przez ok.3 sekundy aby ustawić wartość maksymalną na 0. Ustawienie wartości ostrzegawczej przeciążenia Uwaga: w tym trybie możesz wybrać jedną z dwóch wartości ostrzegawczych przeciążenia. Możesz ustawić wartość ostrzegawczą przeciążenia dla prądu (A) oraz wartość ostrzegawczą przeciążenia dla zużycia mocy (W). Uwaga: wartość ostrzegawczą przeciążenia dla zużycia mocy (W) 8 domyślnie ustawiona jest na 0,0 W w chwili dostawy. Postępuj następująco: Strona 7 z 11

8 1. Przyciśnij przycisk UP 5 aż symbol przeciążenia 7 ( OVERLOAD ) wyświetli się w górnej trzeciej części ekranu Teraz przyciśnij przycisk SET 2. Symbol Ampera 9 zacznie migać. 3. Przyciśnij przycisk UP 5 lub DOWN 4 aby wybrać wartość ostrzegawczą przeciążenia dla zużycia mocy (W) 8 lub wartość ostrzegawczą przeciążenia dla prądu(a) Przyciśnij przycisk SET 2. Pierwsza cyfra zacznie migać. 5. Przyciśnij przycisk UP 5 lub DOWN 4 aby ustawić żądaną wartość. 6. Przyciśnij przycisk SET 2 aby przejść do kolejnej cyfry. 7. Powtórz kroki 5 i 6 aż ustawisz żądaną wartość ostrzegawczą przeciążenia 8. Po ustawieniu wartości dla ostatniej cyfry, przyciśnij PRICE 3 aby zapisać wprowadzoną pozycję. Uwaga: natychmiast kiedy wprowadzone wartości ostrzegawcze przeciążenia zostaną przekroczone przez dowolne podłączone urządzenie elektryczne, które testujesz, symbol przeciążenia 7 zacznie migać i rozlegnie się alarm dźwiękowy. Pomiar napięcia sieci Przyciśnij DOWN przycisk 4 aż symbol Volt 10 wyświetli się w środkowej części ekranu 1. Uwaga: funkcja Pomiar napięcia sieci to standardowe ustawienie watomierza. Natychmiast po zdjęciu taśmy izolacyjnej z baterii urządzenie przyjmuje ten tryb automatycznie. Ekran 1 wskazuje teraz aktualne napięcie sieciowe w V (Volty). Pomiar częstotliwości sieci Przyciśnij DOWN przycisk 4 aż symbol częstotliwości mocy 11 (Hz) wyświetli się w środkowej części ekranu 1. Ekran 1 wskazuje teraz aktualną częstotliwość sieci w Hz (Hertze). Uwaga: watomierz wskazuje częstotliwości sieci w zakresie od 40 do 70 Hz. W Europie dla ogólnych układów zasilania stosuje się częstotliwość 50 Hz. Wyświetlanie współczynnika mocy Przyciśnij DOWN przycisk 4 aż symbol współczynnika mocy 18 ( Power Factor ) wyświetli się w środkowej części ekranu 1. Ekran 1 wskazuje teraz współczynnik mocy. Uwaga: współczynnik mocy wyraża stosunek rzeczywistej (aktywnej) do teoretycznej (przewidywanej) mocy zużytej przez urządzenie elektryczne. Współczynnik mocy może być w zakresie 0-1. idealnie powinien n wynosić 1. Ustawienie taryfy prądu elektrycznego 1 i 2 Uwaga: cena kwh ustawiona jest na 0 w chwili dostawy. Uwaga: możesz ustawić dwie różne taryfy prądu elektrycznego (np. dzienną i nocną) dla licznika zużycia prądu. Aby korzystać z tej funkcji musisz ustawić godziny rozpoczęcia dla taryfy prądowej 1 i 2. WAŻNE! taryfa prądowa 1 jest automatycznie taryfą programowaną jako pierwsza. Wskazówka! Szczegóły dotyczące aktualnej ceny za kwh uzyskasz u dostawcy prądu. Uwaga: upewnij się, czy górna część ekranu 1 pokazuje wyświetlacz standardowy (patrz Wyświetlacz prądu ). Postępuj następująco: 1. Przyciśnij przycisk DOWN 4 aż symbol ceny za kwh 19 ( PRICE KWh ) wyświetli się w środkowej części ekranu 1. Strona 8 z 11

9 2. Przyciśnij przycisk UP 5 tak aby w dolnej części ekranu 1 wyświetliły się cztery cyfry. Wyświetli się także symbol Teraz przyciśnij przycisk SET 2. Pierwsza cyfra zacznie migać. 4. Przyciśnij przycisk UP 5 lub DOWN 4 aby ustawić cyfry jednostek przed przecinkiem aktualnej ceny za kwh w Euro ( ) dla taryfy prądowej 1. Przykład : 1, Przyciśnij przycisk SET 2 aby przejść do kolejnej cyfry. 6. Przyciśnij przycisk UP 5 lub DOWN 4 aby ustawić cyfry setnych aktualnej ceny za kwh w Euro kwh in Eurocentach ( ) dla taryfy prądowej 1. Przykład : 1, Przyciśnij przycisk SET 2 aby przejść do kolejnej cyfry. 8. Powtórz krok 6 aby ustawić cyfrę dziesiątek i jednostek. Przykład: 1, Przyciśnij przycisk SET 2. Wyświetlacz godziny zacznie migać u dołu ekranu Przyciśnij przycisk UP 5 aby ustawić godzinę rozpoczęcia dla taryfy prądowej 1 w godzinach. 11. Przyciśnij DOWN przycisk 4 aby ustawić godzinę rozpoczęcia dla taryfy prądowej 1 w minutach. 12. Przyciśnij przycisk PRICE 3 aby zapisać pozycję. Licznik prądu rozpocznie pomiar kosztów zużytej energii przy taryfie prądowej 1 o ustawionej godzinie rozpoczęcia. 13. Przyciśnij przycisk PRICE 3. Symbol ceny za kwh 19 ( PRICE KWh ) i 2 wyświetli się w środkowej części ekranu 1. Wyświetlacz dla drugiej taryfy prądowej 14 wyświetli się w dole ekranu Przyciśnij przycisk SET 2. Pierwsza cyfra zacznie migać. 15. Przyciśnij przycisk UP 5 lub DOWN 4 aby ustawić cyfry jednostek przed przecinkiem aktualnej ceny za kwh w Euro ( ) dla taryfy prądowej 2. Przykład : 1, Przyciśnij przycisk SET 2 aby przejść do kolejnej cyfry. 17. Przyciśnij przycisk UP 5 lub DOWN 4 aby ustawić cyfry setnych aktualnej ceny za kwh w Euro kwh in Eurocentach ( ) dla taryfy prądowej 2. Przykład : 1, Przyciśnij przycisk SET 2 aby przejść do kolejnej cyfry. 19. Powtórz krok 17 aby ustawić cyfrę dziesiątek i jednostek. Przykład: 1, Przyciśnij przycisk SET 2. Wyświetlacz godziny zacznie migać u dołu ekranu Przyciśnij przycisk UP 5 aby ustawić godzinę rozpoczęcia dla taryfy prądowej 2 w godzinach. 22. Przyciśnij DOWN przycisk 4 aby ustawić godzinę rozpoczęcia dla taryfy prądowej 2 w minutach. 23. Przyciśnij przycisk PRICE 3 aby zapisać pozycję. Licznik prądu rozpocznie pomiar kosztów zużytej energii przy taryfie prądowej 2 o ustawionej godzinie rozpoczęcia. Uwaga: ustawienia te mają wpływ na funkcję Wyświetlanie kosztów energii. Ustawienie ogólnej taryfy prądowej Jeśli twój dostawca prądu nie oferuje różnych taryf (dzienna/nocna) możesz ustawić standardową taryfę prądową. Licznik prądu działa wówczas na podstawie takiej taryfy standardowej przez całą dobę. Uwaga: upewnij się, czy górna część ekranu 1 pokazuje wyświetlacz standardowy (patrz Wyświetlacz prądu ). 1. Przyciśnij DOWN przycisk 4 aż symbol ceny za kwh 19 ( PRICE KWh ) wyświetli się w środkowej części ekranu Przyciśnij przycisk UP 5 tak aby w dolnej części ekranu 1 wyświetlił się symbol - -: Przyciśnij przycisk SET 2. Pierwsza cyfra zacznie migać. 4. Przyciśnij przycisk UP 5 lub DOWN 4 aby ustawić cyfry jednostek przed przecinkiem aktualnej ceny za kwh w Euro ( ). Przykład : 1, Przyciśnij przycisk SET 2 aby przejść do kolejnej cyfry. 6. Przyciśnij przycisk UP 5 lub DOWN 4 aby ustawić cyfry setnych aktualnej ceny za kwh w Euro kwh in Eurocentach ( ). Przykład : 1,100 Strona 9 z 11

10 7. Przyciśnij przycisk SET 2 aby przejść do kolejnej cyfry. 8. Powtórz krok 6 aby ustawić cyfrę dziesiątek i jednostek. Przykład: 1, Przyciśnij przycisk PRICE 3 aby zapisać pozycję. Uwaga: ustawienia te mają wpływ na funkcję Wyświetlanie kosztów energii. Całkowite zużycie energii Uwaga: tryb ten wyświetla zgromadzoną energię łączną w kwh zużytych przez podłączone urządzenia elektryczne od rozpoczęcia pomiaru. Uwaga: sprawdź czy górze i po środku ekranu 1 pojawia się wyświetlacz standardowy ( Pomiar prądu oraz Pomiar napięcia sieci ). Przyciśnij kilkakrotnie przycisk PRICE 3 aż w dole ekranu 1 wyświetlą się symbole kilowatogodzin 17 i symbol sumy 16. Uwaga: funkcja Całkowite zużycie energii to standardowe ustawienie watomierza. Natychmiast po zdjęciu taśmy izolacyjnej z baterii urządzenie przyjmuje ten tryb automatycznie. Ekran 1 wskazuje teraz całkowitą ilość energii zużytą w kwh (kilowatogodziny). Uwaga: zakres pomiarowy watomierza wynosi od 0.00 do kwh. Uwaga: Funkcja pomiaru czasu: tryb ten wyświetla liczbę godzin/minut/sekund lub godzin/minut w trakcie której wszystkie podłączone urządzenia elektryczne zużywały energię. Licznik elektryczny oraz urządzenia, które chcesz monitorować musza pozostawać włączone dla umożliwienia pomiaru czasu. Uwaga: sprawdź czy górze i po środku ekranu 1 pojawia się wyświetlacz standardowy ( Pomiar prądu oraz Pomiar napięcia sieci ). Przyciśnij kilkakrotnie przycisk PRICE 3 aż w dole ekranu 1 wyświetlą się symbole czasu 12 i symbol sumy 16. Ekran 1 wskazuje teraz ilość czasu przez jaką wszystkie podłączone urządzenia elektryczne zużywały energię. Uwaga: kiedy licznik dojdzie do 99:59:59, wyświetlacz przełączy się na format godziny/minuty. Maksymalny wyświetlany czas wynosi 9999:59. Uwaga: możesz także wyświetlić całkowity czas kiedy watomierz został wyjęty z wyjścia, lub kiedy urządzenie elektryczne, które testujesz, nie jest już podłączone do watomierza. Uwaga: natychmiast gdy watomierza wskaże, że prąd jest zbyt słaby (0.00 A w trybie Pomiar prądu ), Funkcja pomiaru czasu zatrzymuje się. Uwaga: Funkcja pomiaru czasu zatrzymuje się natychmiast po odłączeniu testowanego urządzenia elektrycznego z gniazda 6 watomierza. Po podłączeniu innego urządzenia elektrycznego do watomierza funkcja pomiaru czasu zostaje wznowiona. Wyświetlacz kosztów energii Uwaga: całkowity koszt zużytej energii wyświetlany jest w (Euro). Uwaga: całkowity koszt zużytej energii obliczany jest na podstawie ustalone ceny za kwh (patrz Ustawianie taryfy prądowej 1 i 2, Ustawiona taryfa standardowa ) Uwaga: sprawdź czy górze i po środku ekranu 1 pojawia się wyświetlacz standardowy ( Pomiar prądu oraz Pomiar napięcia sieci ). Przyciśnij przycisk PRICE 3 aż w dole ekranu 1 wyświetli się symbol kosztu 13 ( TOTAL ). Ekran 1 wskazuje teraz koszt energii poniesiony w zakresie użycia danego urządzenia elektrycznego. Strona 10 z 11

11 Uwaga: możesz także wyświetlić całkowity koszt kiedy watomierz został wyjęty z wyjścia, lub kiedy urządzenie elektryczne, które testujesz, nie jest już podłączone do watomierza. Uwaga: obliczenie kosztu energii zatrzymuje się natychmiast po odłączeniu testowanego urządzenia elektrycznego z gniazda 6 watomierza. Po podłączeniu innego urządzenia elektrycznego do watomierza obliczenie kosztu energii zostaje wznowione. Ustawienie ekranu zużycia energii/funkcji pomiaru czasu/kosztu całkowitego na 0 q Trzymaj przycisk PRICE 3 wciśnięty przez ok. 5 sekund aby ustawić licznik na 0. Uwaga: natychmiast po wyjęciu baterii z watomierza wszystkie zapisane wartości zostają automatycznie usunięte. Postępuj następująco: Zdejmij pokrywę zasobnika baterii 21 odkręcając obie śruby odpowiednim śrubokrętem. Wyjmij dwie baterie o okrągłych ogniwach (Alkaliczne LR44, 1.5 V ) z uchwytu z tyłu pokrywy zasobnika baterii 21. Włóż diw nowe baterie (Alkaliczne LR44, 1.5 V ) do uchwytu z tyłu pokrywy zasobnika baterii 21. Uwaga: przestrzegaj biegunowości baterii oznaczonej na zasobniku baterii. Zamknij zasobnik baterii zakładając jego pokrywkę 21. Pamiętaj aby solidnie dokręcić obie śruby. Uwaga: pamiętaj aby założyć pokrywę zasobnika baterii 21 w odpowiedniej pozycji. Zaokrąglone końce pokrywy zasobnika baterii 21 muszą pasować do zaokrąglonych wgłębień na zasobniku baterii. Strona 11 z 11

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Bufory danych wilgotności i temperatury TR100-A/TR200-A Nr produktu 000101274

Bufory danych wilgotności i temperatury TR100-A/TR200-A Nr produktu 000101274 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufory danych wilgotności i temperatury TR100-A/TR200-A Nr produktu 000101274 Strona 1 z 9 Bufory danych wilgotności i temperatury TR100-A/TR200-A 1. wejście USB 2. wskaźnik diodowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B Wydanie LS 13/07 Elektroniczny miernik rezystancji uziemienia jest nowoczesnym zamiennikiem konwencjonalnego ręcznego miernika.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI DT-5505

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI DT-5505 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI DT-5505 Wydanie LS 13/07 Bezpieczeństwo DTR.CMRI-01 Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się z instrukcja

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

Termometr bagnetowy gastronomiczny Voltcraft DET1R, -10 do+200 C, typ K

Termometr bagnetowy gastronomiczny Voltcraft DET1R, -10 do+200 C, typ K INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr bagnetowy gastronomiczny Voltcraft DET1R, -10 do+200 C, typ K Nr produktu 109986 Strona 1 z 5 Termometr Bagnetowy 1. Przeznaczenie Termometr ten nadaje się do pomiarów temperatury

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Poznaj swój retrace Lite

Poznaj swój retrace Lite Jak używać Poznaj swój retrace Lite 1. Długość i szerokość geograficzna 2. Poziom naładowania baterii 3. Ikona cyfrowego kompasu 4. Ikony punktów nawigacyjnych - Osobiste, Ulubione, Atrakcje, Cel i Parking

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl 1. PROGRAM wciśnij

Bardziej szczegółowo

STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3

STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3 STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3 Odnośnie więcej informacji oraz wsparcie techniczne, odwiedź: www.lenco.eu INSTRUKCJA OBSŁUGI LISTA ELEMENTÓW 1. PRZYCISK CD FOLDER + / +10 2. PRZYCISK

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY Z DETEKTOREM NAPIĘCIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY Z DETEKTOREM NAPIĘCIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY Z DETEKTOREM NAPIĘCIA MS8211 #03957 wersja 1.1 Wstęp Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących bezpieczeństwa i sposobu uŝytkowania, parametrów technicznych

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów.

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów. Radiowy miernik opadów Nr art. 640227 Wprowadzenie Miernik opadów dysponuje następującymi funkcjami: - dzienną ilością opadów i łączną ilością opadów; - pamięcią wartości opadów dla maks. 9 dni; - alarmem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.versapers.com

Instrukcja obsługi. www.versapers.com Instrukcja obsługi www.versapers.com 20 Zasady bezpieczeństwa Prosimy zachować powyższe zasady bezpieczeństwa! Informacje dla użytkowników wyciskarki soków Versapers Spis treści 21 22 23 26 27 30 31 32

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 Importer: GDE POLSKA Ul. Koniecznego 46 32-040 Świątniki Górne tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl

Bardziej szczegółowo

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Rabbit Sp. z o.o. ul. Wyb. Wyspiańskiego 19, PL 50-370 Wrocław tel./fax: +4871 328 5065 e-mail: rabbit@rabbit.pl, http: www.rabbit.pl Rabbit @ 2008 Drogi Kliencie!

Bardziej szczegółowo

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA Naładuj do końca ENERJUMP przed użyciem pierwszym użyciem. UWAGA: Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wody.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA!

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA! INFORMATOR TECHNICZNY Informator techniczny nr ASTRAADA/09/09/22 -- grudzień 2009 Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przemienników

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MULTIMETR CYFROWY AteX UT 82

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MULTIMETR CYFROWY AteX UT 82 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY AteX UT 82 #02951 PRZED URUCHOMIENIEM PRZYRZĄDU DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI Nie zastosowanie się do tego polecenia jak i do innych uwag zawartych w

Bardziej szczegółowo

Multimetr z testerem rezystancji izolacji do 1kV AX-TI220. Instrukcja obsługi

Multimetr z testerem rezystancji izolacji do 1kV AX-TI220. Instrukcja obsługi Multimetr z testerem rezystancji izolacji do 1kV AX-TI220 Instrukcja obsługi Rozdział 1 Standardy bezpieczeństwa Multimetr ten został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z wymogami bezpieczeństwa zdefiniowanymi

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Na urządzeniu umieszczone zostały międzynarodowe symbole o następującym znaczeniu:

Na urządzeniu umieszczone zostały międzynarodowe symbole o następującym znaczeniu: Art. Nr 13 21 52 Tester przewodów i przewodzenia DUTEST www.conrad.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI Na urządzeniu umieszczone zostały międzynarodowe symbole o następującym znaczeniu: Uwaga! Przestrzegać dokumentacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06. Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100

INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06. Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100 INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06 Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100 Schemat produktu dla serii TRS00 11 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 1. Połączenia dla róŝnych modeli aparatów 2. Kabel

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

Miernik 5 w 1 EN300 Nr produktu 000103747

Miernik 5 w 1 EN300 Nr produktu 000103747 INSTRUKCJA OBSŁUGI Miernik 5 w 1 EN300 Nr produktu 000103747 Strona 1 z 10 Instrukcja obsługi Miernik środowiskowy 5 w 1 Model: EN300 Anemometr Wilgotnościomierz Światłomierz Termometr Miernik poziomu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 Wszelkie prace elektryczne powinien wykonywać tylko uprawniony elektryk. Niewłaściwe podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej może doprowadzić do

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY typ 093

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY typ 093 TERMOSTAT PROGRAMOWALNY typ 093 Cyfrowy termostat z możliwością programowania pracy urządzenia grzewczego w ciągu dni roboczych i w dni wolne od pracy. PARAMETRY TECHNICZNE Zakres pomiaru temperatury 0

Bardziej szczegółowo

CitiDirect EB - Mobile

CitiDirect EB - Mobile CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiDirect EB - Mobile CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU

INSTRUKCJA TERMOSTATU INSTRUKCJA TERMOSTATU Instrukcja dotyczy y modeli termostatów: : TT-1,, TT-2, TT-3, TT-4, TT-5 Termostat pracuje w zakresie od -45 do 125 C z dokładnością nastawy co 0,1 C. Nastawa histerezy do 50,8 C

Bardziej szczegółowo

ENES Magnesy Paweł i Tomasz Zientek Sp. k.

ENES Magnesy Paweł i Tomasz Zientek Sp. k. ENES Magnesy Paweł i Tomasz Zientek Sp. k. 01-919 Warszawa, ul. Wólczyńska 133, Bud. 6 tel: +48 22 7520852 fax: +48 22 7520851 NIP: 118-205-43-37, KRS: 0000373568 INSTRUKCJA OBSŁUGI TESLOMIERZ CYFROWY

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

AX-T520 Instrukcja obsługi

AX-T520 Instrukcja obsługi AX-T520 Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa...3 2. Opis urządzenia...5 3. Obsługa...6 4. Specyfikacje...9 5. Wymiana baterii i bezpiecznika...13 6. Akcesoria...13 2 1.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 Strona 1 z 5 Świat pomiaru przepływu Miernik zużycia Muti-Fow-Midi (MFM 1.0) Numer produktu 503594 Muti-Fow-Midi MFM 1.0 jest eektronicznym

Bardziej szczegółowo

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 I. Cel ćwiczenia: Poznanie poprzez samodzielny pomiar, parametrów elektrycznych zasilania

Bardziej szczegółowo

ISTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR ANALOGOWO-CYFROWY

ISTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR ANALOGOWO-CYFROWY ISTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR ANALOGOWO-CYFROWY 7030 #02985 wersja 1.2 1. WPROWADZENIE Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących bezpieczeństwa i sposobu uŝytkowania, parametrów technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Spis treści Wprowadzenie... 2 Interaktywny ekran... 2 Cyfrowe pióro... 2 Przyciski ustawień pióra, przyciski funkcyjne i przyciski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX 1. Pierwsze uruchomienie... 3 2. Ekran podstawowy widok diagramu... 4 3. Menu... 5 - Historia... 5 - Ustawienia... 6 - Ustawienia / Nastawa czasów...

Bardziej szczegółowo

Czujnik okienny eq-3 MAX!

Czujnik okienny eq-3 MAX! INSTRUKCJA OBSŁUGI Czujnik okienny eq-3 MAX! Nr produktu 560914 Strona 1 z 9 1. Przeznaczenie produktu Czujnik okienny systemu eq-3 MAX! sygnalizuje fakt otwarcia lub zamknięcia okna lub drzwi. Jako część

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ST 631 PIROMETR DUO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ST 631 PIROMETR DUO INSTRUKCJA OBSŁUGI ST 631 PIROMETR DUO SENTRY OPTRONICS Co., LTD., TAIWAN -2- Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...4 2. SPECYFIKACJA...5 2.1. Cechy konstrukcyjne i użytkowe...5 2.2. Dane techniczne...5

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Środki ostrożności OSTRZEŻENIE PRZESTROGA

Środki ostrożności OSTRZEŻENIE PRZESTROGA Środki ostrożności Przed użyciem wielofunkcyjnego pilota przewodowego przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi. Po przeczytaniu instrukcji przechowuj podręcznik użytkownika w bezpiecznym, łatwo

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/18 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR VA6510 wersja 1.0 Wprowadzenie Urządzenie VA6510 to prosty w uŝyciu przyrząd pomiarowy słuŝący do zdalnego pomiaru temperatury. Funkcjonuje w oparciu o analizę promieniowania

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWA KAMERA HD

SAMOCHODOWA KAMERA HD SAMOCHODOWA KAMERA HD Instrukcja obsługi 87231 Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje samochodowego rejestratora cyfrowego, przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Funkcja : stacja bazowa obsługująca z aktualnym oprogramowaniem firmware Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

DBX600 DZWONEK BEZPRZEWODOWY

DBX600 DZWONEK BEZPRZEWODOWY Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione DBX600 DZWONEK BEZPRZEWODOWY Cechy produktu Nowoczesne i eleganckie wzornictwo Niskie zu ycie energii elektrycznej czno bezprzewodowa na wyj

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD 1. BUDOWA REJESTRATORA 2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 3. MONTAś 4. TRYBY PRACY I ICH SYGNALIZACJA 5. ODTWARZANIE 6. USTAWIENIA 7. MAPA PAMIĘCI 8. SPECYFIKACJA 1. BUDOWA REJESTRATORA

Bardziej szczegółowo

OSTRZE ENIE: Nie wolno pod cza do siebie dwóch ani wi cej mierników!

OSTRZE ENIE: Nie wolno pod cza do siebie dwóch ani wi cej mierników! PM 231 WA NE: Niniejsz instrukcj obs ugi nale y przeczyta i zachowa. Instrukcje dotycz ce bezpiecze stwa nale y zapami ta i si do nich stosowa. Nie wolno pod cza urz dzenia o obci eniu przekraczaj cym

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Źródła zasilania Źródła zasilania

Źródła zasilania Źródła zasilania Akumulatorki Ni-Cd... 328 Akumulatorki Ni-MH... 328-329 Baterie alkaliczne... 329-330 Akumulatorki do telefonów stacjonarnych... 330 Baterie zwykłe cynkowe... 331 Baterie litowe... 331-332 Baterie alkaliczne

Bardziej szczegółowo

Fotopułapka/Kamera do obserwacji natury Technaxx Nature Cam TX-09, camo

Fotopułapka/Kamera do obserwacji natury Technaxx Nature Cam TX-09, camo INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001244554 Fotopułapka/Kamera do obserwacji natury Technaxx Nature Cam TX-09, camo Strona 1 z 13 Kamera do obserwacji natury instrukcja obsługi Deklaracja zgodności znajduje

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik poziomu wody Kemo M167N, 10 diod LED, 3 V/DC

Wskaźnik poziomu wody Kemo M167N, 10 diod LED, 3 V/DC INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000191332 Wskaźnik poziomu wody Kemo M167N, 10 diod LED, 3 V/DC Strona 1 z 5 Wskazówka Niektóre urządzenia obok uziemienia mają dodatkowe podłączenie. Jest to stosowane w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER Mod. C-3 C-5 C-8 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. W celu ograniczenia liczby wypadków (porażeniem

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

KEW 2433 MODELE KEW 2432 CYFROWE CĘGOWE MIERNIKI PRĄDU UPLYWU AC INSTRUKCJA OBSLUGI. Otwieranie szczęk Przełącznik zmiany zakresów pomiarowych

KEW 2433 MODELE KEW 2432 CYFROWE CĘGOWE MIERNIKI PRĄDU UPLYWU AC INSTRUKCJA OBSLUGI. Otwieranie szczęk Przełącznik zmiany zakresów pomiarowych INSTRUKCJA OBSLUGI CYFROWE CĘGOWE MIERNIKI PRĄDU UPLYWU AC MODELE KEW 2432 KEW 2433 Otwieranie szczęk Przełącznik zmiany zakresów pomiarowych Wyświetlacz Wybór filtru wejściowego 50Hz / WIDE Szczęki pomiarowe

Bardziej szczegółowo

WHIPPER 5L EXCLUSIVE INSTRUKCJA OBSŁUGI

WHIPPER 5L EXCLUSIVE INSTRUKCJA OBSŁUGI WHIPPER 5L EXCLUSIVE INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI: 1. SPECYFIKACJA URZĄDZENIA...3 2. PODŁĄCZENIE PRĄDU...6 3. WŁĄCZANIE URZĄDZENIA...6 4. USTAWIENIA KONSYSTENCJI ŚMIETANY...6 5. REGULATOR TEMPERATURY

Bardziej szczegółowo

Wizjer elektroniczny Brinno, 1,3 MPx CMOS, 640 x 480 Pixel

Wizjer elektroniczny Brinno, 1,3 MPx CMOS, 640 x 480 Pixel INSTRUKCJA OBSŁUGI Wizjer elektroniczny Brinno, 1,3 MPx CMOS, 640 x 480 Pixel Produkt nr: 754139 Strona 1 z 13 Przeznaczenie Wizjer Brinno ma zapewnić lepsze rozpoznawanie gości przed drzwiami za pomocą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 BEXLAB RYSZARD MATUSZYK UL. BRZOZOWA 14 05-311 DĘBE WIELKIE TEL. KOM. 512-019-590 Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 http://bexlab.pl BEXLAB

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI OGÓLNE 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY:

1. UWAGI OGÓLNE 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY: 1. UWAGI OGÓLNE Do samodzielnej pracy przy na stanowisku sprzątaczki może przystąpić pracownik który uzyskał dopuszczenie do pracy przez bezpośredniego przełożonego oraz: posiada ważne przeszkolenie BHP

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK PRZEPŁYWOMIERZA Z WYŚWIETLACZEM LED NA SZYNĘ DIN SPR1

STEROWNIK PRZEPŁYWOMIERZA Z WYŚWIETLACZEM LED NA SZYNĘ DIN SPR1 STEROWNIK PRZEPŁYWOMIERZA Z WYŚWIETLACZEM LED NA SZYNĘ DIN SPR1 Sterownik przepływomierza na szynę DIN zasilany 230VAC może pracować w jednym z 2 trybów : 0/ jako miernik przepływu cieczy (chwilowy, średni)

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA. Zawartość zestawu

CHARAKTERYSTYKA. Zawartość zestawu SPIS TREŚCI Charakterystyka... 3 Zawartość zestawu... 3 Budowa i opis... 4 Montaż baterii... 5 Praca... 5 Wyposażenie dodatkowe Detektor RC 9... 5 Dane techniczne... 6 Ważne informacje... 7 Uwagi i ostrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Miernik wielofunkcyjny z wykrywaczem Voltcraft MS-258 II

Miernik wielofunkcyjny z wykrywaczem Voltcraft MS-258 II INSTRUKCJA OBSŁUGI Miernik wielofunkcyjny z wykrywaczem Voltcraft MS-258 II Nr produktu 120763 Strona 1 z 7 Przeznaczenie Przeznaczeniem tego miernika jest dokonywanie bezdotykowej detekcji napięcia zmiennego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

DB-2180 Binocular LCD DigiCam. Informacje o produkcie D E B C

DB-2180 Binocular LCD DigiCam. Informacje o produkcie D E B C Informacje o produkcie F D E L K J A B C PL G H I A: Obiektyw lornetki (stały, 8-krotny zoom) B: Obiektyw aparatu cyfrowego (stały, 8-krotny zoom) C: Pokrętło ostrości aparatu cyfrowego D: Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

LEV 800 digital. Strona 1 z 6. A. Opis

LEV 800 digital. Strona 1 z 6. A. Opis LEV 800 digital A. Opis LEV 800 marki Festool w wersji cyfrowej (nr katalogowy 497848) łączy w sobie dwa wysokiej jakości urządzenia pomiarowe w jednym: nowoczesną, wyjątkowo stabilną poziomicę służącą

Bardziej szczegółowo

str. 1 WSTĘP Instrukcja użytkowania dla zaciskarek ręcznych typów SYQ 14-20A i SYQ14-32A (lipiec 2008) Złączki F5 profil U Złączki F7 profil TH

str. 1 WSTĘP Instrukcja użytkowania dla zaciskarek ręcznych typów SYQ 14-20A i SYQ14-32A (lipiec 2008) Złączki F5 profil U Złączki F7 profil TH WSTĘP Instrukcja użytkowania dla zaciskarek ręcznych typów SYQ 14-20A i SYQ14-32A (lipiec 2008) Złączki F5 profil U Złączki F7 profil TH Zaciskarki ręczne produkowane są w dwóch typach : SYQ 14-20A i SYQ14-32A.

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269 Przenośny detektor gazów Aby zapewnić maksymalną ochronę, przed przystąpieniem do pomiarów naleŝy uwaŝnie przeczytać niniejszą instrukcję. 1. Detektor gazu JL269 jest urządzeniem,

Bardziej szczegółowo

Miernik XK 3119L. SensorWag

Miernik XK 3119L. SensorWag Miernik XK 3119L SensorWag Ul. Przeskok 53, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel: 62 735 67 36, fax: 62 738 76 73 biuro@sensorwag.com.pl www.sensorwag.com.pl NIP: 6222377961 OSTRZEŻENIE Nie wystawiać baterii(baterii

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury TxBlock-USB

Przetwornik temperatury TxBlock-USB Przetwornik temperatury TxBlock-USB Wydanie LS 1/01 Opis TxBlock USB jest uniwersalnym przetwornikiem temperatury z wyjściem 0 ma do przeznaczonym do montażu głowicowego. Zasilany jest przez pętlę prądową.

Bardziej szczegółowo

Moduł GSM generacja 1

Moduł GSM generacja 1 Moduł GSM generacja 1 Instrukcja instalacji Moduł wykonawczy dla systemu: Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania modułu gsm... 3 3. Instalacja i uruchomienie urządzenia... 3 3.1 Elementy urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

Trust UPS series. User s manual PW-4000T. Version 1.0. esky. Dansk. Deutsch. English. Español. Français. Italiano. Magyar. Nederlands. Norsk.

Trust UPS series. User s manual PW-4000T. Version 1.0. esky. Dansk. Deutsch. English. Español. Français. Italiano. Magyar. Nederlands. Norsk. User s manual Version 1.0 esky Dansk Deutsch English Español Français Italiano Magyar Nederlands Norsk Português Român Trust UPS series PW-4000T Sloven ina Suomi Svenska Türkçe INSTRUKCJA OBS UGI Informacje

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

BCS Manager Instrukcja Obsługi

BCS Manager Instrukcja Obsługi BCS Manager Instrukcja Obsługi Witaj! Dziękujemy, ze wybrałeś oprogramowanie BCS Manager! Niniejsza instrukcja obsługi jest narzędziem odniesienia dla działania systemu. W tej instrukcji znajdziesz opis

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK POZIOMU NATĘŻENIA HAŁASU INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK POZIOMU NATĘŻENIA HAŁASU INSTRUKCJA OBSŁUGI Model: SL811 CYFROWY MIERNIK POZIOMU NATĘŻENIA HAŁASU INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja zawiera informacje na temat używania miernika, funkcji oraz zastosowania. Przed przystąpieniem do pomiarów należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ AWARYJNY RPT-3120TR REPOTEC RPT-3120TR. Wersja 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ AWARYJNY RPT-3120TR REPOTEC RPT-3120TR. Wersja 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ AWARYJNY RPT-3120TR REPOTEC RPT-3120TR Wersja 1.0 Wstęp Zasilacz RPT-3120TR jest urządzeniem typu line-interactive z funkcją automatycznej regulacji napięcia wyjściowego. Napięcie

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo