REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ ZABYTKOWEGO RATUSZA W STRZELCACH OPOLSKICH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ ZABYTKOWEGO RATUSZA W STRZELCACH OPOLSKICH"

Transkrypt

1 A.F. PROJEKT Pracownia Projektowa Gliwice Tytuł opracowania: REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ ZABYTKOWEGO Kody CPV: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Roboty remontowe i renowacyjne PRZEDMIAR ROBÓT Zamawiający: Gmina Strzelce Opolskie Plac Myśliwca 1, Strzelce Opolskie Opracował: Autor projektu: MIROSŁAWA SZCZEPANIAK mgr inż. arch. ADAM FIDYKA Gliwice, maj 2010 r.

2 Przedmiar robót RATUSZA W STRZELCACH OPOLSKICH Data: Budowa: Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1 Kody CPV: Obiekt: Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Roboty remontowe i renowacyjne Ratusz w Strzelcach Opolskich GMINA STRZELCE OPOLSKIE, PLAC MYŚLIWCA 1 W STRZELCACH OPOLSKICH Kosztorys opracowali: Mirosława Szczepaniak, kosztorysant... strona nr: 1

3 Przedmiar robót 1 Kody CPV: Tynkowanie Nakładanie powierzchni kryjących ELEWACJA BOCZNA PŁD.-ZACH. 1 Nr STWiOR: ST 1 KNR 202/1614/4 Daszki ochronne ciągłe wolno stojące nad przejściami dla pieszych, konstrukcja drewniana 2 Nr STWiOR: ST 1 KNNR 2/1501/1 Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20 m 35,00*2,00 = 70,000 (28,32+1,20*2)*15,00 = 460,800 70,000 70,000 m2 460, ,800 m2 3 Koszt pracy rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości do 20 m 1,00 kpl 4 Nr STWiOR: ST 1 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 500,000 m2 5 Nr STWiOR: ST 1 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien folią polietylenową 6 Nr STWiOR: ST 1 KNR 401/420/1 1,50*(2,30+2,00)*9*2+1,70* 3,00*9+0,60*0,80*5 = 164, , ,400 m2 Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 29,00 m 7 Nr STWiOR: ST 1 KNR 202/1210/3 Kalk.ind.-Demontaż i ponowny montaż po wykonaniu robót tynkarskich krat stalowych prętowych ozdobnych,osadzone w ścianach, o powierzchni ponad 2 m2 R,S*1,7 M=0 8 Nr STWiOR: ST 1 KNR 401/354/15 1,10*2,30*9 = 22,770 22,770 22,770 m2 Wykucie z muru, każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego 4,000 szt 9 Nr STWiOR: ST 1 KNR 401/701/4 Odbicie wierzchniej warstwy słabych tynków na zawilgoconych pasach nad cokołem i gzymsami G2 i G5 10 Nr STWiOR: ST 1 KNNR 3/601/1 28,32*(0,60+0,27+0,10+0,77+ 0,78) = 71,366 71,366 71,366 m2 Odbicie spodniej warstwy wyrównawczej tynków z zaprawy cem.-wap. 71,366 m2 strona nr: 2

4 11 Nr STWiOR: ST 1 Kalkulacja indywidualna-knnr Katalog nr3 WACETOB tabl. 1411/8 - wykonanie obrzutki renowacyjnej np. FUNCOSIL SPRITZBEWURF(lub równoważne) nad cokołem i gzymsami G2 i G5 71,366 m2 12 Nr STWiOR: ST 1 Kalkulacja indywidualna-knnr Katalog nr3 WACETOB tabl. 1411/8 - wykonanie warstwy podkładowej tynku magazynującego sole grub. 1 cm np. FUNCOSIL SALZPEICHERPUTZ WTA(lub równoważne) nad cokołem i gzymsami G2 i G5 71,366 m2 13 Nr STWiOR: ST 1 KNR 1901/816/1 (1) Kalk.ind.- wykonanie na ścianach warstwy tynku renowacyjnego np. FUNCOSIL SANIERPUTZ WTA gr 1,5 cm i wykończenie powierzchni warstwą gładzi np. FUNCOSIL FEINPUTZ(lub równoważne) 14 Nr STWiOR: ST 1 KNR 1901/823/7 28,32*(0,60+0,77+0,78) = 60,888 Kalk.ind.-Profile ciągnione ( gzyms G0) szlachetne gładzone, szerokość w rozwinięciu do 40 cm - tynk renowacyjny np. FUNCOSIL SANIERPUTZ WTA gr 1,5 cm i wykończenie powierzchni warstwą gładzi np. FUNCOSIL FEINPUTZ(lub równoważne) 15 Nr STWiOR: ST 1 KNR 401/701/4 Odbicie wierzchniej warstwy słabych tynków na ścianach 28,32+0,40 = 28,720 28,32*(14,01-0,86-0,77-0,78-0,18-0,27-0,20-0,47-0,47-0,45-0,30) = 262,243 minus okna z opaskami -1,42*2,28*9 = -29, Nr STWiOR: ST 1-1,58*2,64*9 = -37,541-1,40*2,00*9 = -25,200 Kalkulacja indywidualna- KNNR Katalog nr3 WACETOB tabl. 1204/3 R*1,15 - zmycie pozostałych powierzchni ścian,gzsymsów,opasek wodą pod ciśnieniem ściany płaskie 170,364 = 170,364 gzymsy 131,626 = 131,626 opaski 43,992 = 43, Nr STWiOR: ST 1 60,888 60,888 m2 28,72 28,72 m 170, ,364 m2 345, ,982 m2 Kalkulacja indywidualna-knnr Katalog nr3 WACETOB tabl. 1411/8 - wykonanie obrzutki renowacyjnej np. FUNCOSIL SPRITZBEWURF (lub równoważne) na zmytych tynkach ścian płaskich 170,364 m2 18 Nr STWiOR: ST 1 KNR 1901/816/1 (1) Kalk.ind.- wykonanie na ścianach tynku wyrównującego cementowo- wapiennego (konfekcjonowanego o zwiększonej przyczepności ) gr. 1,5 cm i wykończenie powierzchni warstwą gładzi np. FUNCOSIL FEINPUTZ(lub równoważne) 170,364 m2 19 Nr STWiOR: ST 1 KNR 401/701/4 Kalk.ind.-Ostrożne odbicie wierzchniej warstwy słabych tynków na gzymsach z pozostawieniem mocnej warstwy podkładowej 28,50*0,15+28,50*0,25+71,10* 0,30+166,54*0,40+50,42*0,15+ 28,50*0,25+29,32*0,60 = 131, , ,626 m2 strona nr: 3

5 20 Nr STWiOR: ST 1 KNR 401/701/4 Odbicie wierzchniej warstwy słabych tynków na opaskach okiennych 21 Nr STWiOR: ST 1 KNR 1901/823/6 91,44*0,30+41,40*0,40 = 43,992 Kalk.ind.-Profile ciągnione gładzone, szer. w rozw. do 30 cm - wykonanie rdzeni opasek okiennych z zapr. gruboziarnistej gr 1 cm. np. FUNCOSIL GROBZUGMORTEL i w-wy wierzchniej z zapr. cienkoziarn.gr. 2 mm np. FUNCOSIL FEINZUGMORTEL opaski okien parteru ((1,98+0,16)*2+1,10)*9 = 48,420 II piętra ((1,69+0,15)*2+1,10)*9 = 43, Nr STWiOR: ST 1 KNR 1901/823/6 Dodatek za naroża i dobicia do innego profilu w robociźnie 23 Nr STWiOR: ST 1 KNR 1901/823/7 0,50*2*9*2+0,25*2*3*2 = 21,000 Kalk.ind.-Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w rozwinięciu do 40 cm-- opaski okienne -zaprawy jak wyżej I piętro 2,30*2*9 = 41, Nr STWiOR: ST 1 KNR 1901/823/7 Dodatek za naroża i dobicia do innego profilu w robociźnie 25 Nr STWiOR: ST 1 KNR 1901/805/1 (1) 0,25*2*2*9 = 9,000 Kalk.ind.- Uzupełnienie ubytków rdzeni gzymsów z zaprawy gruboziarnistej np. FUNCOSIL GROBZUGMORTEL (lub równoważne) pod warstwę wykończeniową (przyjęto 10% powierzchni gzymsów) jak odbicia na gzymsach 131,626*0,10 = 13, Nr STWiOR: ST 1 KNR 1901/823/2 Kalk.ind. -Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w rozwinięciu do 15 cm-- gzymsy- warstwa wierzchnia z zaprawy cienkoziarnistej gr. 4 mm np. FUNCOSIL FEINZUGMORTEL(lub równoważne) G6 28,50 = 28, Nr STWiOR: ST 1 KNR 1901/823/4 jak wyżej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm G1 28,50 = 28,500 43,992 43,992 m2 91,440 91,440 m 21,000 21,000 m 41,400 41,400 m 9,000 9,000 m 13,163 13,163 m2 28,500 28,500 m 28,500 28,500 m strona nr: 4

6 28 Nr STWiOR: ST 1 KNR 1901/823/5 jak wyżej, szerokość w rozwinięciu do 30 cm G3 28,50 = 28,500 G4 28,50-1,58*9 = 14,280 G8 28,32 = 28, Nr STWiOR: ST 1 KNR 1901/823/7 Kalk.ind.-Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w rozwinięciu do 40 cm-- gzymsy- warstwa wierzchnia z zaprawy cienkoziarnistej gr 4 mm np. FUNCOSIL FEINZUGMORTEL(lub równoważne) gzymsy nad oknami parteru i II p. 1,62*9*2 = 29,160 nad oknami I p G4 (0,40*2+0,80*2)*9 = 21,600 G7 28,32+0,25*2 = 28,820 G2 28,32+0,25*2 = 28,820 G5 28,32+0,25*2 = 28,820 G8 28,32+0,50*2 = 29, Nr STWiOR: ST 1 KNR 1901/823/8 Profile ciągnione szlachetne gładzone, dodatek za każde dalsze 5 cm rozwinięcia do 55 cm- zaprawa jw G7 28,32+0,25*2 = 28,820 G4 nad oknami 0,40*2*9+0,80*2*9 = 21, Nr STWiOR: ST 1 KNR 1901/823/7 Dodatek za zmianę kierunku profilu w robociźnie G4 0,5*5*9 = 22, Nr STWiOR: ST 1 KNR 1901/823/8 Profile ciągnione szlachetne gładzone, dodatek za każde dalsze 5 cm rozwinięcia do 65 cm- zaprawa jw G5 28,50 = 28, Nr STWiOR: ST 1 KNR 1901/823/8 Profile ciągnione szlachetne gładzone, dodatek za każde dalsze 5 cm rozwinięcia do 100 cm- zaprawa jw G8 29,32 = 29, Nr STWiOR: ST 1 KNR 1901/1305/4 Kalk.ind.-Malowanie dwukrotne farbami silikonowymi np. FUNCOSIL LA SILIKONFARBE z jednokrotnym zagruntowaniem np. FUNCOSIL TIEFENGRUND(lub równoważne) tynków gładkich ścian R*1,15 zał.kalk. pkt 2,2 60,89+170,364 = 231,254 71,100 71,100 m 166, ,540 m 50,420 50,420 3,00 m 22,500 22,500 m 28,500 28,500 5,00 m 29,320 29,320 12,00 m 231, ,254 m2 strona nr: 5

7 35 Nr STWiOR: ST 1 KNR 1901/1305/4 Kalk.ind.-Malowanie dwukrotne farbami silikonowymi np. FUNCOSIL LA SILIKONFARBE z jednokrotnym zagruntowaniem np. FUNCOSIL TIEFENGRUND(lub równoważne) gzymsów i opasek R*1,15*1,40 pkt2,2 i pkt 2,5 36 Nr STWiOR: ST 1 KNR 401/535/8 28,72*0,40+131,63+44,0 = 187,118 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 37 Nr STWiOR: ST 1 KNR 1901/832/1 Wykonanie spadków pod obr. blacharskie zaprawą 37,366+26,381 = 63,747 G1 28,52*0,07 = 1,996 G2 28,52*0,15 = 4,278 G3, G4 28,52*0,07*2 = 3,993 G5 28,70*0,16 = 4,592 G6 28,42*0,05 = 1,421 G7 28,80*0,16 = 4,608 G8 (28,32+1,20)*0,60 = 17,712 poszerzenia na parapety (1,10*(0,15-0,07))*9*2 = 1,584 (1,30*(0,35-0,07))*9 = 3,276 gzymsy nad oknami parteru i II p 1,62*0,07*9*2 = 2, Nr STWiOR: ST 1 KNR 1901/584/3 Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej, obróbki gzymsów i pasów elewacyjnych o szerokości do 25 cm G1 28,52*0,22 = 6,274 G3, G4 28,52*0,22*2 = 12,549 G6 28,42*0,20 = 5,684 poszerzenia na parapety (1,30*(0,15-0,07))*9*2 = 1,872 (1,50*(0,35-0,07))*9 = 3,780 gzymsy nad oknami parteru i II p 1,82*0,22*9*2 = 7, Nr STWiOR: ST 1 KNR 1901/584/4 Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej, obróbki gzymsów i pasów elewacyjnych o szerokości cm G2 28,52*0,30 = 8,556 G5 28,70*0,31 = 8,897 G7 28,80*0,31 = 8, , ,118 m2 63,747 63,747 m2 45,501 45,501 m2 37,366 37,366 m2 26,381 26,381 m2 strona nr: 6

8 40 Nr STWiOR: ST 1 KNR 205/1003/6 Kalk.ind.- roboty zupełniające, uszczelnienie styków obróbek z murem elastyczną masą uszczelniającą np. ALBON PU Nr STWiOR: ST 1 28,52*4+28,42+28,70+28,80+ 0,10*9*2*2+0,35*9*2 = 209,900 Kalkulacja indywidualna -systemowe zabezpieczenia przeciw gołębiom -z prętów z sprężystego drutu z stali kwasoodp. osadzonych na podstawie z polipropylenu -gzyms G7 42 Nr STWiOR: ST 1 KNR 1901/816/1 (1) Kalk.ind.- wykonanie na oscieżach 43 Nr STWiOR: ST 1 KNR 1901/1305/4 28,50 = 28,500 okien piwnic tynku wyrównującego (0,92+0,60*2)*0,40*8 = 6, , ,900 m 28,500 28,500 m 6,784 6,784 m2 Kalk.ind.-Malowanie dwukrotne farbami silikonowymi tynków jw 6,784 m2 44 Nr STWiOR: ST 1 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km tynki 71,37*0,03+170,364*0, ,63*0,02+43,99*0,03 = 9,501 obr. bl 63,75*0,01 = 0, Nr STWiOR: ST 1 KNR 401/108/12 10,139 10,139 m3 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km 10,131 5,00 m3 46 Opłata za składowanie odpadów i zanieczyszczenie środowiska - gruz tynki (71,37*0,03+170,364*0, ,63*0,02+43,99*0,03)*1,9 = 18, Opłata za składowanie odpadów i zanieczyszczenie środowiska - różne odpady obr. bl 63,74*0,01 = 0,637 2 Kody CPV: Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe OKAP I RYNNA 48 Nr STWiOR: ST 2 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich:, okapów - gzymsów wieńczących. z blachy nie nadającej się do użytku okap 29,40*0,50 = 14,700 gzyms G8 29,40*0,80 = 23, Nr STWiOR: ST 1 KNR 1901/832/1 Wykonanie spadków pod obr. blacharskie zaprawą systemową gzyms G8 29,10*0,60 = 17,460 18,05 18,05 t 0,64 0,64 t 38,22 38,22 m2 17,46 17,46 m2 strona nr: 7

9 50 Nr STWiOR: ST 1 KNRW 401/519/4 Kalk. ind. - Przekładka z materiału izolującego elektrycznie wzdłuż okapu 51 Nr STWiOR: ST 1 KNR 1901/584/5 29,10*0,60 = 17,460 Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej, obróbki gzymsów wieńczących o szerokości ponad 50 cm gzyms G8 29,40*0,80 = 23, Nr STWiOR: ST 1 KNR 1901/584/2 Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej, obróbki pasów nadrynnowych o szerokości ponad 25 cm okap 29,40*0,50 = 14, Nr STWiOR: ST 1 KNR 205/1003/6 Kalk.ind.- roboty zupełniające, uszczelnienie styków obróbek blscharskich z murem elastyczną masą uszczelniającą np. ALBON PU Nr STWiOR: ST 2 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 55 Nr STWiOR: ST 2 KNBK 23/203/2 29,40*2 = 58,800 28,50 = 28,500 17,46 17,46 m2 23,52 23,52 m2 14,700 14,700 m2 58,800 58,800 m 28,500 28,500 m Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych śr.do 15 cm z blachy miedzianej gr 0,6mm 28,50 m 56 Nr STWiOR: ST 2 KNBK 23/203/9 Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy miedzianej - dodatek za załamanie 2 szt. 57 Nr STWiOR: ST 1 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km obr. bl 38,22*0,01 = 0,382 rynny 28,5*3,14*0,075*0,075 = 0, Nr STWiOR: ST 1 KNR 401/108/12 0,89 0,89 m3 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km 0,89 5,00 m3 59 Opłata za składowanie odpadów i zanieczyszczenie środowiska - różne odpady 0,89 t 3 Kody CPV: Dekorowanie DETALE ARCHITEKTONICZNE - KWIATONY 60 Nr STWiOR: ST 1 KNBK 9/8/9 (3) Kalk.ind. -Demontaż kwiatonów dekoracyjnych małych; średnica/wysokość 16x28 cm R*0,5 demontaż *1,15 wsp za wysokość 16,00 szt strona nr: 8

10 61 Nr STWiOR: ST 1 KNBK 9/8/9 (3) Kalk.ind.- demontaż kwiatonów dekoracyjnych średnich; średnica/wysokość 25x40 cm R*0,5*1,15*1,5wsp. zwiększający 7,00 szt 62 Nr STWiOR: ST 1 KNBK 9/900/43 (3) Kalk.ind.- oczyszczenie małych kwiatonów z pozostałości tynku nakrapianego 16,00 szt 63 Nr STWiOR: ST 1 KNBK 9/900/43 (3) Kalk.ind.- oczyszczenie średnich kwiatonów z pozostałości tynku nakrapianego 7,00 szt 64 Nr STWiOR: ST 1 KNBK 9/8/1 (3) Kalk.ind.- kwiatony dekoracyjne małe ; wykonanie modelu; średnica/wysokość 16x28 cm R*1,15 wg pkt.4 warunków obmiaru do wykonania 18 szt-16 szt istniejących=2 szt*2 elementy=4 1 = 1,000 elementy=4 + brakujące elementy około 2szt=7 szt = 0,000 przyjęto 10 szt/1model i 1 formę = 0, Nr STWiOR: ST 1 KNBK 9/8/3 (3) 1 1 szt Kalk.ind.- kwiatony dekoracyjne małe; wykonanie formy ; średnica/wysokość 16x28 cm 1,00 szt 66 Nr STWiOR: ST 1 KNBK 9/8/6 (3) Kalk.ind.- kwiatony dekoracyjne małe; wykonanie odlewu ze stopu aluminiowego ; średnica/wysokość 16x28 cm 6,00 szt 67 Nr STWiOR: ST 1 Kalkulacja indywidualna- składanie elementów- kwiatony małe 18,00 szt 68 Nr STWiOR: ST 1 KNBK 9/8/1 (3) Kalk.ind.- kwiatony dekoracyjne średnie; wykonanie modelu; średnica/wysokość 25*40 cm R*1,15 wg pkt.4 warunków obmiaru +R*1,5 do wykonania 9-7szt isniejących=2*3elementy=6szt 1 = 1,000 + brakujące elementy 1 szt=7 = 0,000 przyjęto 10 szt/1model i 1 formę = 0, Nr STWiOR: ST 1 KNBK 9/8/3 (3) 1 1 szt Kalk.ind.- kwiatony dekoracyjne; wykonanie formy ; średnica/wysokość 25*40 cm 1,00 szt 70 Nr STWiOR: ST 1 KNBK 9/8/6 (3) Kalk.ind.- kwiatony dekoracyjne; wykonanie odlewu ze stopu aluminiowego ; średnica/wysokość 25*40 cm 7,00 szt 71 Nr STWiOR: ST 1 Kalkulacja indywidualna- składanie elementów kwiatony średnie 9,00 szt strona nr: 9

11 72 Nr STWiOR: ST 1 KNR 403/1017/17 Mechaniczne wiercenie otworów w obr. blach, Fi otworu do 20 mm, głębokość wiercenia do 10 mm 73 Nr STWiOR: ST 1 KNR 403/1009/8 9*3 = 27, otwór Wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm ręcznie, na podłożu ceglanym, Fi otworu do 20 mm 27,00 otwór 74 Nr STWiOR: ST 1 KNBK 9/8/9 (3) Kalk.ind.- montaż kwiatonów dekoracyjnych małych na zapr. klejącej; średnica/wysokość 16x28 cm R *1,15 wsp za wysokośćj 18,00 szt 75 Nr STWiOR: ST 1 KNBK 9/8/9 (3) Kalk.ind.- montaż kwiatonów dekoracyjnych średnich; średnica/wysokość 25x40 cm R*1,15*1,5wsp. zwiększający 9,00 szt Spis działów Lp. Nr CPV Opis ELEWACJA BOCZNA PŁD.-ZACH OKAP I RYNNA DETALE ARCHITEKTONICZNE - KWIATONY strona nr: 10

1 Naprawa elewacji budynku stra nicy p.po. Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 0-23.

1 Naprawa elewacji budynku stra nicy p.po. Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 0-23. 1 1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJ CE 1 Zabezpieczenie istniej cej nawierzchni kpl d.1.1 kalk. w asna obmiar = 1kpl 13.2r-g/kpl r-g 13.2000 0.000 0.00 2* Folia budowlana gruba 1szt/kpl szt 1.0000

Bardziej szczegółowo

Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 10.05.2013. Data zatwierdzenia

Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 10.05.2013. Data zatwierdzenia KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Odnowienie elewacji wraz z balkonami ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny ul. Warszawska 1 w Gizycku INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa nr 114 ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Przedmiot robót: Renowacja elewacji Leszno, ul. KOŚCIELNA 3.

KOSZTORYS OFERTOWY. Przedmiot robót: Renowacja elewacji Leszno, ul. KOŚCIELNA 3. KOSZTORYS OFERTOWY Przedmiot robót: Renowacja elewacji Leszno, ul. KOŚCIELNA 3. Zamawiający: Miejski Zakład Budynków Komunalnych 64-100 Leszno ul. J.Dekana 10. Wykonawca prac: ul. Rodzaj robót: renowacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont budynku ul. K.Paryskiej 14-16

Przedmiar. Remont budynku ul. K.Paryskiej 14-16 Przedmiar Budowa: Budynek użytkowy OSP Moszczenica Obiekt: Jastrzębie-Zdrój ul. Komuny Paryskiej 16 Zamawiający: Miejski Zarząd Nieruchomości Jastrzębie-Zdrój ul. 1 Maja 55 Jednostka opracowująca kosztorys:

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU URZEDU ADRES INWESTYCJI : CZESTOCHOWA INWESTOR : URZAD MIEJSKI ADRES INWESTORA : CZESTOCHOWA CPV : 00- CPV : 000- BRANŻA : ELEWACJA Ogółem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000-1 45453000-7 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Reont zabytkowego ratusza w Strzelcach Opolskich (etap IV) - reont północno - wschodniej elewacji ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W CIESZYNIE PRZY ULICY KOCHANOWSKIEGO

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W CIESZYNIE PRZY ULICY KOCHANOWSKIEGO Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 6.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W CIESZYNIE PRZY ULICY KOCHANOWSKIEGO 14 Poziom cen:ii KWARTAŁ 2007r. -

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. INWESTOR : Szko a Podstawowa nr 3. ul. ppor. opuskiego Edmunda 15, 78-100 Ko obrzeg. BRAN A : Budowlana DATA OPRACOWANIA : 2008-05-12

PRZEDMIAR ROBÓT. INWESTOR : Szko a Podstawowa nr 3. ul. ppor. opuskiego Edmunda 15, 78-100 Ko obrzeg. BRAN A : Budowlana DATA OPRACOWANIA : 2008-05-12 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45113000-2 Roboty na placu budowy 45111220-6 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNR-W 2-02 Rusztowania raowe przy cienne RR - 1/30 wysoko do 16 d.1 1609-02 8.5*8.5+9*12.5+2.6*3.5+8.5*6.5+8.5*3.5 278.850 2 KNR

Bardziej szczegółowo

REMONT ORAZ WYMIANA STROPU W POMIESZCZENIACH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL. MORAWY 24 W KATOWICACH

REMONT ORAZ WYMIANA STROPU W POMIESZCZENIACH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL. MORAWY 24 W KATOWICACH INWESTOR: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 40-126 KATOWICE UL. GRAŻYŃSKIEGO 5 NR UMOWY: 715/07/2011/TI NR PROJEKTU : P- 390-2 NAZWA I ADRES OBIEKTU: BUDYNEK MIESZKALNY W KATOWICACH PRZY UL. MORAWY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIARY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Wiesław Rosiński DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.

PRZEDMIARY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Wiesław Rosiński DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0. Y NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji ceglanej ADRES INWESTYCJI : Torun ul Rabiańska 8 INWESTOR : Centrum Astronomiczne PAN ADRES INWESTORA : Toruń ul Rabiańska 8 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Wiesław Rosiński

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.52

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.52 Nazwa Firy Koorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców REMONT I MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU RATUSZA OD STRONY PLACU DOMINIKAŃSKIEGO -

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT TERMOMODERNIZACJI CIAN ZEWN TRZNYCH BUDYNKU WRAZ Z KOLORYSTY- ORAZ OCIEPLENIE STROPODACHU ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM NIERUCHO- MO CI ADRES INWESTYCJI : PADEREWSKIEGO 22,44-100

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Sebastian Pietras DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Sebastian Pietras DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana Okien w Ramach Kompleksowej Termomodernizacji ZWPS w Katowicach wraz z Zastosowaniem Odnawialnego Źródła Energii ADRES INWESTYCJI : 40-038 Katowice ul.powstańców

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Data: 2011-07-20 Budowa: Docieplenie scian Obiekt: Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomyślu nad Sanem Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomyslu nad Sanem ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Naprawa elewacji budynku Nr Spadochroniarnia

Naprawa elewacji budynku Nr Spadochroniarnia 1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJ CE 1 kalkulacja Zabezpieczenie istniej cej nawierzchni kpl. d.1 asna obiar = 1.000kpl. kalk. w asna ' 1r-g/kpl. r-g 1.0000 0.000000 0.00 2 KNR 0-23 d.1 2611-01 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE Data: 2015-07-03 Budowa: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PIWNIC BUDYNKU "A" Z PRZEZNACZENIEM NA ARCHIWUM ZAKŁADOWE ORAZ ZABUDOWA PRZESUWNYCH REGAŁÓW ARCHIWIZACYJNYCH I SZAF SZUFLADOWYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : Sierpień 2010 R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : Sierpień 2010 R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT CZĄSTKOWY DACHU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL.KAWĘCZYŃSKA 2 INWESTOR : URZAD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Naprawa elewacji budynku Nr Spadochroniarnia

Naprawa elewacji budynku Nr Spadochroniarnia KOSZTORYS NAK ADCZY - LEPY Lp. Podstawa 1 1 kalkulacja d.1 asna kalk. w asna Opis j Nak ady R M S PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJ CE Zabezpieczenie istniej cej nawierzchni kpl. obiar = 1.000kpl. --

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie-

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- I etap ADRES INWESTYCJI : Darłowo ul. Rzemieślnicza 48 INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT. 1. Przedmiot karkulacji Przedmiotem karkulacji jest termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT. 1. Przedmiot karkulacji Przedmiotem karkulacji jest termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Przediot karkulacji Przediote karkulacji jest teroodernizacja budynku ieszkalnego przy ul. Wyspiańskiego 6 2. Zaawiający Kosztorys wykonano

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Biuro Realizacji Inwestycji "INVESTA" ul. Bosmańska 23a/23, 75-257 Koszalin

KOSZTORYS OFERTOWY. Biuro Realizacji Inwestycji INVESTA ul. Bosmańska 23a/23, 75-257 Koszalin Biuro Realizacji Inwestycji "INVESTA" ul. Bosmańska 23a/23, 75-257 Koszalin NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Jastrowie ul. Wojska Polskiego 14 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 2/NW/14

PRZEDMIAR ROBÓT NR 2/NW/14 NR 2/NW/14 NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w budynku internatu ADRES INWESTYCJI : ul. Krakusa 16, Gliwice INWESTOR : Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ADRES INWESTORA : 44-100 Gliwice ul.chorzowska

Bardziej szczegółowo

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00 Książka przedmiarów REMONT TARASÓW WIEJSKA 22A-22C, 56-400 OLEŚNICA 1. REMONT TARASÓW 1 KNR 2-02 1610-08-020 Rusztowania przesuwne typu RR 1/30,o wysokości kolumny do 10 m. 2 AW-020 Dodatek za przestawienie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Odnowa i zagospodarowanie terenu centrum wsi Stare Żukowice - elewacja obiektu nr II ADRES INWESTYCJI : Stare Żukowice, gmina Lisia Góra INWESTOR : Gmina Lisia Góra

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy - Ślepy

Kosztorys Nakładczy - Ślepy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Nakładczy - Ślepy Obiekt Prace remontowe elewacji budynku mieszkalnego. Kod CPV 45453000-7 Budowa Budynek mieszkalny wielorodzinny, Gdańsk ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Adaptacja pomieszczenia na sale wykładowe. Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu. Obiekt : Prace remontowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Adaptacja pomieszczenia na sale wykładowe. Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu. Obiekt : Prace remontowe STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu Data: 2014-04-17 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY "KONSTRUKTOR" mgr inŝ. Krystian Szydłowski ul. Wylotowa 1/3, 74-320 Barlinek KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Remont wnętrza hali sportowej ADRES INWESTYCJI : ul. Za Bramką 8, 74-300 Myślibórz

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ul. Średnia 8 Dach i elewacja

Przedmiar robót ul. Średnia 8 Dach i elewacja Przedmiar robót ul. Średnia 8 Dach i elewacja Lp. Podstawa ustalenia 1 wg nakładów KNR 2-020908-01- Opis robót Tynki szlachetne nakrapiane wykonane ręcznie,na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,balkonów,loggii.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ TECHNICZNY SSM "CZYN"

DZIAŁ TECHNICZNY SSM CZYN DZIAŁ TECHNICZNY SSM "CZYN" Kosztorysowanie FORTE 13.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Załącznik nr 8 - kosztorys pomocniczy bm.zyg.augusta 76, Piłsudskiego 1D odnowienie ścian szczytowych w istniejącej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł ADMINISTRACJA OSIEDLA NR AO 3 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI" W BARTOSZYCACH 11-200 BARTOSZYCE, UL. BEMA 32 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DOCIEPLENIA SZCZYTU W SYSTEMIE CERESIT CE-

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - ELEWACJA

PRZEDMIAR - ELEWACJA PRZEDMIAR - ELEWACJA 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Wyprawy tynkarskie i malowanie elewacji w budynku 16/17 cz. B i C Wojewódzkiego Sądu

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane Kod CPV : 45214210-5 Szkoły podstawowe Kod CPV : 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian Inwestor : Publiczne

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Obiekt : Prace naprawczo-konserwatorskie poszycia dachowego oraz kamiennej attyki zabytkowego budynku Biblioteki Raczyńskich Inwestor

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR UL. SANATORYJNA 18/4, 82-550 PRABUTY ZAKŁAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JA- NUSZ LEŚNIEWSKI

PRZEDMIAR UL. SANATORYJNA 18/4, 82-550 PRABUTY ZAKŁAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JA- NUSZ LEŚNIEWSKI ZAKŁAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JA- NUSZ LEŚNIEWSKI UL. SANATORYJNA 8/4, 8-550 PRABUTY PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót TERMORENOWACJA WRAZ Z KOLORYSTYKĄ, WYMIANĄ INSTALACAJI CO, CWU (STOLARKA OKIENNA)

Przedmiar robót TERMORENOWACJA WRAZ Z KOLORYSTYKĄ, WYMIANĄ INSTALACAJI CO, CWU (STOLARKA OKIENNA) Przedmiar robót TERMORENOWACJA WRAZ Z KOLORYSTYKĄ, WYMIANĄ INSTALACAJI CO, CWU Data: 2012-06-30 Budowa: ul. Szramka 3 w Rudzie Śląskiej Obiekt: Przedszkole nr 47 Zamawiający: URZĄD MIASTA w RUDZIE ŚLĄSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Rajca DATA OPRACOWANIA : maj 2016 r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania maj 2016 r.

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Rajca DATA OPRACOWANIA : maj 2016 r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania maj 2016 r. Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR" ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja budynku ieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Osiedle Górnicze 4 INWESTOR : Wspólnota

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska KOSZTORYS NAKŁADCZY- termorenowacja stropodachu Nazwa inwestycji : Projekt termorenowacji stropodachu oraz odnowienia schodów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Roman Borowski DATA OPRACOWANIA : 26.05.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Roman Borowski DATA OPRACOWANIA : 26.05.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Zakład Budowlany Roan Borowski ul. Miodowa 10 68-100 ŻAGAŃ PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana stolarki okiennej skrzynkowej na okna drewniane jednoraowe ADRES INWESTYCJI : 66-612 Gubin, ul. Piastowska

Bardziej szczegółowo

Remont pokrycia dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu Załącznik nr 6. Opis jm Ilość

Remont pokrycia dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu Załącznik nr 6. Opis jm Ilość Remont pokrycia dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu Załącznik nr 6 Lp. Poz. ST Podstawa wyceny robót Opis jm Ilość Cena jednostkowa (zł) Wartość robót(zł) (6x7) 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT TERMOMODERNIZACJI CIAN ZEWN TRZNYCH BUDYNKU WRAZ Z KOLORYSTY- ORAZ OCIEPLENIE STROPODACHU ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM NIERUCHO- MO CI ADRES INWESTYCJI : PADEREWSKIEGO 26,44-100

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku

Kosztorys. Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku Obiekt Budowa Augustów ul.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy z przedmiarem robót. Remont posadzek w kondygnacji piwnic

Kosztorys ślepy z przedmiarem robót. Remont posadzek w kondygnacji piwnic Kosztorys ślepy z przedmiarem robót Data: 2012-04-12 Obiekt:III Liceum ogólnokształcące ul Szopena Zamawiający:III Liceum ogólnokształcące ul Szopena Cennik materiałów:2012 I kw.inw Cennik sprzętu:2012

Bardziej szczegółowo

MTBS SP Z. OO PRZEDMIAR. Przedmiar wykonania prac remontowych budynku mieszkalnego usytuowanego przy ul. Spółdzielczej 16 w Myszkowie

MTBS SP Z. OO PRZEDMIAR. Przedmiar wykonania prac remontowych budynku mieszkalnego usytuowanego przy ul. Spółdzielczej 16 w Myszkowie MTBS SP Z. OO PRZEDMIAR Przedmiar wykonania prac remontowych budynku mieszkalnego usytuowanego przy ul. Spółdzielczej 16 w Myszkowie 1 2 3 4 5 1 FUNDAMENTY I POSADZKI - PIWNICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR

KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR Biuro Projektów "IZOL" 87-8 Włocławek, ul. Płocka 26 KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4521-2 Roboty budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI : Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW O b i e k t : BUDYNEK TECHNICZNY A d r e s : SZAMOTUŁY, ul.nowowiejskiego I n w e s t o r : ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp.z

Bardziej szczegółowo

Naprawa elewacji budynku spadochroniarni. Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 0-23.

Naprawa elewacji budynku spadochroniarni. Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 0-23. 1 1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJ CE 1 Zabezpieczenie istniej cej nawierzchni kpl d.1.1 kalk. w asna obiar = 1kpl 13.2r-g/kpl r-g 13.2000 0.000 0.00 2* Folia budowlana gruba 1szt/kpl szt 1.0000

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT TERMOMODERNIZACJI CIAN ZEWN TRZNYCH BUDYNKU WRAZ Z KOLORYSTY- ORAZ OCIEPLENIE STROPODACHU ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM NIERUCHO- MO CI ADRES INWESTYCJI : PADEREWSKIEGO 30-32,44-100

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Strona 1/10

Kosztorys Strona 1/10 Kosztorys Strona 1/10 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Docieplenie stropu 1 KNR 2-02 0613/06 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho-gr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Roboty ogólnobudowlane

PRZEDMIAR ROBÓT Roboty ogólnobudowlane PRZEDMIAR ROBÓT Roboty ogólnobudowlane Obiekt Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne Budowa Ul. Sempołowskiej 54 A, 51-661 Wrocław Inwestor ODT "Światowid" ul. Sempołowskiej 54 A, 51-661 Wrocław

Bardziej szczegółowo

- część budowlana i konstrukcyjna

- część budowlana i konstrukcyjna RUSZCZAK s.c. Firma usługowo Projektowa 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 8 m 81 PRZEDMIAR ROBÓT - część budowlana i konstrukcyjna NAZWA INWESTYCJI : Montaz agregatu prądotwórczego 400 kva ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

- doświetle nad drzwiami 1.65*0.80 m 2 1.32 - okienko w drzwiach 3.14*0.22*0.35*2 m 2 0.48

- doświetle nad drzwiami 1.65*0.80 m 2 1.32 - okienko w drzwiach 3.14*0.22*0.35*2 m 2 0.48 5500- Roboty reontowe i renowacyjne. Renowacja drzwi zewnętrznych - wejście główne 5 6 8 9 0 058-0 - Analogia 0-09 0-0 Analogia 0-05 0-09 0-0 0-0 0-0 08-0 09-0 05-9 05-0 Zdjęcie skrzydeł drzwiowych.0*.55.0

Bardziej szczegółowo

... SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny :

... SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny : ...... KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY) NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Szkoły Podstawowej : Tynki wewnętrzne - kod CPV: 45200000-9, 45400000-1 ADRES INWESTYCJI : Nowa Jastrząbka INWESTOR : Gmina Lisia Góra ADRES

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Remont dachu

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Remont dachu Ceynowy 18 - przediar Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Reont dachu 1 KNR 202 Rusztowania raowe warszawskie, wielokolunowe, daszki ochronne nad 2 1611-0900 wejściai. [3*2*4] 2 24.000 2 KNR

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T B u d o w a : Budynek Mieszkalny Wielorodzinny O b i e k t : Budynek Mieszkalny Wielorodzinny A d r e s : ul. Grunwaldzka 12 75-110 Banie Remont

Bardziej szczegółowo

93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek

93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Ekobud s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek 93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45214000-0 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : H. Iwaniura DATA OPRACOWANIA : 20.03.2013. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : H. Iwaniura DATA OPRACOWANIA : 20.03.2013. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Urząd Miasta Piekary Śląskie Wydział Inwestycji i Remontów KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej ADRES INWESTYCJI : Miejskie Przedszkole Nr 3 ul. Piłsudskiego 17 w Piekarach Śląskich

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 1/B/08

Przedmiar robót Nr: 1/B/08 Inwestor: Urząd Dzielnicy Praga Północ ul. Kłopotowskiego 15 Warszawa Wykonawca: 2008-07-08 Przedmiar robót Nr: 1/B/08 Nr. Umowy: Kod CPV: 45453100-8 Data Oprac.: 2008-07-03 Umowa z dnia: 2008-07-03 Nazwa

Bardziej szczegółowo

1. Budynek nadle nictwa wie Kromnów dz. 246 gmina Brochów.

1. Budynek nadle nictwa wie Kromnów dz. 246 gmina Brochów. Załącznik nr 1 1. Budynek nadleśnictwa wieś Kromnów dz. 246 gmina Brochów. Prace termomodernizacyjne obejmują wykonanie docieplenia ścian metodą lekką mokrą gr. 14 cm z wyprawą z tynku akrylowego typu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45321000-3 Izolacja cieplna

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45321000-3 Izolacja cieplna PRZEDMIAR ROBÓT 45321000-3 Izolacja cieplna Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA PODSTAWOWEJ W GOSTWICY ADRES INWESTYCJI : GOSTWICA GM. PODEGRODZIE INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Bydgoszcz 24 styczeń 2011 r.

Przedmiar. Bydgoszcz 24 styczeń 2011 r. Przedmiar Obiekt Kod CPV 45000000-7 Budowa Bukowa 4, Koronowo Inwestor ZGKiM w Koronowie, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo Biuro kosztorysowe Biuro inŝynierskie P.W.EUROBUD, ul. Słowiańska 26a, 85-163 Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT Roboty remontowe - budowlane Inwestor : Gmina Kaczory 64-810 Kaczory ul. Dworcowa 22 Opracował : Sylwester Skąpski Data : 2015-03-02 Lp. S P I S D Z I A Ł Ó W P R Z E D

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty remontowo-budowlane Muzeum paw.c-2

Przedmiar robót. Roboty remontowo-budowlane Muzeum paw.c-2 Przedmiar robót Budowa: Paw.C-2 Obiekt lub rodzaj robót: Paw.C-2 Inwestor: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Muzeum strona nr: 2 Przedmiar robót Kosztorys 1 Element Muzeum - część na wprost 1 KNR 401/818/5

Bardziej szczegółowo

ZE ZMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO

ZE ZMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO Przedmiar REMONT KOMINÓW i WIĘŹBY WRAZ ZE ZMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO Budowa: Budynek dydaktyczny C.K.U w Jarosławiu Obiekt: Jarosław ul. 3-go Maja 31 dz. Nr 3089 Zamawiający: Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT KOD 3608251

PRZEDMIAR ROBÓT KOD 3608251 "Inwestprojekt Rado" Rado ul. Czachowskiego 34 ROBÓT KOD 3608251 NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja zabytkowego kotła w budynku centru sztuki - kod CPV 45453000-7 ADRES INWESTYCJI : Rado ul.kopernika 1 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

WAM OREG KRAKÓW KRAKÓW UL. MONTELUPICH 3 KOSZTORYS

WAM OREG KRAKÓW KRAKÓW UL. MONTELUPICH 3 KOSZTORYS WAM OREG KRAKÓW KRAKÓW UL. MONTELUPICH 3 KOSZTORYS NAZWA INWESTYCJI : remont dachu Montelupich 3 - krycie pianką poliuretanową ADRES INWESTYCJI : Kraków ul. Montelupich 3 INWESTOR : WAM OReg Kraków ADRES

Bardziej szczegółowo

Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI

Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI Str: 1 1. STAN : PARTER 1.1. ELEMENT : ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. 1,000 kpl... Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa budynku garażowo-gospodarczego z wymianą ogrodzenia w osadzie Zielona 10 na działce 3125/3, obręb Drygały.

Rozbudowa budynku garażowo-gospodarczego z wymianą ogrodzenia w osadzie Zielona 10 na działce 3125/3, obręb Drygały. Data utworzenia: 2008-09-21 Rozbudowa budynku garażowo-gospodarczego z wymianą ogrodzenia w osadzie Zielona 10 na działce 3125/3, obręb Drygały. Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2014-11-10 mgr inż. arch. Krzysztof Junak,... mgr inż. arch. Dominika Stygar...

Przedmiar robót. 2014-11-10 mgr inż. arch. Krzysztof Junak,... mgr inż. arch. Dominika Stygar... Przedmiar robót Budowa: Dom Pomocy Społecznej ul. Praska 25 Kraków; Obiekt lub rodzaj robót: Remont pomieszceń pralni zlokalizowanych na parterze budynku - Roboty Budowlane Inwestor: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : 01.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : 01.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Racibórz, ul. Batorego 14 INWESTOR : MAX Spółka Jawna Majchrzak ADRES INWESTORA : Racibórz, Plac Dworcowy 1 BRANŻA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI -NAKŁADCZY

KOSZTORYS INWESTORSKI -NAKŁADCZY KOSZTORYS INWESTORSKI -NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Modernizacja Hali Sportowej zlokalizowanej przy Zespole Boisk ORLIK 2012 w Białej Piskiej - (remont dachu)

Modernizacja Hali Sportowej zlokalizowanej przy Zespole Boisk ORLIK 2012 w Białej Piskiej - (remont dachu) Obiar Modernizacja Hali Sportowej zlokalizowanej przy Zespole Boisk ORLIK 0 w Białej Piskiej - (reont dachu) j.. OBMIAR: Modernizacja Hali Sportowej zlokalizowanej przy Zespole Boisk ORLIK 0 w Białej Piskiej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZĘDOWICACH

Przedmiar robót BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZĘDOWICACH Przedmiar robót SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W Data: 010-0-19 Budowa: Rzędowice działka nr 1/, Kody CPV: 511-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych Obiekt: Boisko sportowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 22 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Biuro kosztorysowe aktualizacja LS PROJEKT SC. aktualizacja Grzegorz Sikora. Myszków 30.01.2013r

Przedmiar robót. Biuro kosztorysowe aktualizacja LS PROJEKT SC. aktualizacja Grzegorz Sikora. Myszków 30.01.2013r Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, Przygotowanie, terenu, pod, budowe, 45200000-9, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, czesci, oraz, roboty,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Inwestycja: Prz edszkole nr 23 wykonanie robót iz olacyjnych w budynku prz edszkola. Adres: ul. Górnośląska 21 44-270 Rybnik

PRZEDMIAR ROBÓT. Inwestycja: Prz edszkole nr 23 wykonanie robót iz olacyjnych w budynku prz edszkola. Adres: ul. Górnośląska 21 44-270 Rybnik PRZEDMIAR ROBÓT Branża kosztorysu: Budowlana Inwestycja: Prz edszkole nr 23 wykonanie robót iz olacyjnych w budynku prz edszkola Adres: ul. Górnośląska 21 44-270 Rybnik Kod 1: 45320000-6 Nazwa wg 1: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19

PRZEDMIAR ROBÓT. STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19 STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ARANśACJA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W WOŁOMINIE-SEKCJA I ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 84/2010

Przedmiar robót Nr: 84/2010 Inwestor: Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem ul. Rynek 40 37-420 Rudnik nad Sanem Wykonawca: Rudnik nad Sanem 2010-09-10 Przedmiar robót Nr: 84/2010 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45261210-9 Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Jan Witkowski. Łukasz Gardian DATA OPRACOWANIA : 10.04.2013

Jan Witkowski. Łukasz Gardian DATA OPRACOWANIA : 10.04.2013 .. KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWO-WARSZTATOWEGO ADRES INWESTYCJI : Baćkowice, dz. nr ew. 181/5 INWESTOR : Gina Baćkowice ADRES INWESTORA : Baćkowice 84, 27-552

Bardziej szczegółowo

ODBUDOWA ZALANEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA OSIEDLU MIESZKALNYM PRZY HUCIE PILKINGTON (PORTOWA) WRAZ Z ODBUDOWA POMP PRZY POMPOWNI SCIEKÓW PRZY UL

ODBUDOWA ZALANEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA OSIEDLU MIESZKALNYM PRZY HUCIE PILKINGTON (PORTOWA) WRAZ Z ODBUDOWA POMP PRZY POMPOWNI SCIEKÓW PRZY UL Przedmiar robót OSIEDLU MIESZKALNYM PRZY HUCIE PILKINGTON (PORTOWA) WRAZ Z ODBUDOWA POMP PRZY POMPOWNI SCIEKÓW PRZY UL. PORTOWEJ ORAZ REMONT I ODBUDOWA ZALANEGO BUDYNKU PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W PRAWOBRZEŻNEJ

Bardziej szczegółowo

obmiar = 0.421m3 -- R -robocizna 16.4r-g/m3 -- M -Ceg a ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwyk a, pe na kl.15 (dostawca: ICB_SREDNIE) 372szt/m3

obmiar = 0.421m3 -- R -robocizna 16.4r-g/m3 -- M -Ceg a ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwyk a, pe na kl.15 (dostawca: ICB_SREDNIE) 372szt/m3 Kosztorys z przedmiarem robót Lp. Podstawa Nr sprawy 46/PN/2017 Załącznik Nr 11 do SIWZ Opis jm Nak ady Koszt R M S "Naprawa tynków zewn trznych na elewacji budynku nr 88/2617 1 KNR-W 4-01 Uzupe nienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS ŚLEPY) wybrane mogiły część 1

PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS ŚLEPY) wybrane mogiły część 1 PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS ŚLEPY) wybrane mogiły część 1 Obiekt Remont mogił wojennych w kwaterze Lotników i Żołnierzy Polskich 1939 r. na cmentarzu komunalnym przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie Kod CPV 45453000-7,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY REMONTOWE MALARSKIE ORAZ POSADZKOWE

Przedmiar robót ROBOTY REMONTOWE MALARSKIE ORAZ POSADZKOWE Przedmiar robót ROBOTY REMONTOWE MALARSKIE ORAZ POSADZKOWE Data: 2012-07-06 Budowa: Klatki schodowe Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie 45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych Obiekt: Żłobek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa i adres Kolegium Nauczycielskie ul. Krakowska Bielsko - Biała. Opracowanie zawiera:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa i adres Kolegium Nauczycielskie ul. Krakowska Bielsko - Biała. Opracowanie zawiera: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa obiektu lub robót budowlanych: Wymiana okien oraz remont elewacji południowej i zachodniej budynku Kolegium Nauczycielskiego Nazwa i adres zamawiającego: Kolegium Nauczycielskie ul.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont budynku KPPSP w Nowym Tomyślu Kod CPV : 45216121-8 45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów straŝy poŝarnej Obiekt :

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : z Podatek VAT : z Ogó em warto kosztorysowa robót : z

KOSZTORYS OFERTOWY. Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : z Podatek VAT : z Ogó em warto kosztorysowa robót : z RM KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie ciany wschodniej budynku mieszkalnego w wiebodzinie, Pl. Wolno ci 21 ADRES INWESTYCJI : 66-200 wiebodzin, Pl. Wolno ci 21 INWESTOR : GMINA WIEBODZIN

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy docieplenia budynku socjalnego i cz. stolarni

Kosztorys ofertowy docieplenia budynku socjalnego i cz. stolarni Kosztorys ofertowy docieplenia budynku socjalnego i cz. stolarni NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie budynku socjalnego i cz. stolarni ADRES INWESTYCJI : Kijany gm. Spiczyn INWESTOR : Zespól Szkól Rolniczych

Bardziej szczegółowo

Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk; Warszawa ul. Duga 26/28 Zamawiającego: Data opracowania przedmiaru: luty 2013 r.

Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk; Warszawa ul. Duga 26/28 Zamawiającego: Data opracowania przedmiaru: luty 2013 r. PIECZĘĆ FIRMOWA PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Odtworzenie izolacji p/wilgociowych pionowych i poziomych piwnic, remont podestów i schodów zewnętrznych w budynku przy ul. Długiej 26 Instytutu Sztuki

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca STAROSTWO POWIATOWE Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ADRES INWESTYCJI : ul.ozorkowskie Przedm. 2,99-100 Łęczyca INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA OGRODZENIA ADRES INWESTYCJI : 61-659 POZNAŃ UL BRANDSTAETTERA 6 INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 ADRES INWESTORA : 61-659 POZNAŃ UL. BRANDSTAETTERA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Sporządził. inż. Maciej Strzałkowski. Warszawa

PRZEDMIAR ROBÓT. Sporządził. inż. Maciej Strzałkowski. Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Renowacja ścian zewnętrznych elewacji i ogrodzeń ogrodowych oraz naprawa i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 44212310-5 - Rusztowania 45212350-4 - Budynki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Pracownia Architektoniczna WARS Tomasz Mach. 00-175 Warszawa, ul. Al. Jana Pawła II 70 lok. 10

PRZEDMIAR ROBÓT. Pracownia Architektoniczna WARS Tomasz Mach. 00-175 Warszawa, ul. Al. Jana Pawła II 70 lok. 10 Pracownia Architektoniczna WARS Toasz Mach 00-75 Warszawa, ul. Al. Jana Pawła II 70 lok. 0 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 455000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Biuro Projektów "IZOL" 87-800 Włocławek, ul. Łęgska 51 B KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty

Bardziej szczegółowo

Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Otwock, ul. Batorego 44 INWESTOR: LOKALIZACJA:Przychodnia Lekarska Otwock, ul.

Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Otwock, ul. Batorego 44 INWESTOR: LOKALIZACJA:Przychodnia Lekarska Otwock, ul. PRZEDMIAR ROBÓT wraz z opisem w ujęciu kosztorysowym do kosztorysu ofertowego na wykonanie robót remontowo-budowlanych-- wymianę pokrycia dachowego z obróbkami w budynku Przychodni Lekarskiej w Otwocku

Bardziej szczegółowo

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 Zerwanie nawierzchni z kostki betonowej m 2

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 Zerwanie nawierzchni z kostki betonowej m 2 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 KNR-W 4-01 Zerwanie nawierzchni z kostki betonowej 2 0101-02 24.00 2 24.000 2 KNR-W 4-01 Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych 2 0101-03 31.20 2 31.200

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY BUDOWLANE 1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 1 d.1.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY BUDOWLANE 1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 1 d.1. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze ROBOTY BUDOWLANE. 0- Roboty rozbiórkowe d.. KNR -0 0-0 KNR -0 d.. 0-0 KNR -0 d.. 0- KNR -0 d.. 0- d.. kalk. własna Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY NAZWA INWESTYCJI : Remont istniejącej wiaty ADRES INWESTYCJI : Ostrów Wlkp ul. Staroprzygodzka dz. nr 6 INWESTOR : Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A. ADRES

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T ZABEZPIECZENIE BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI MŚCIÓW GM. DWIKOZY USZKODZONEGO W Inwestor : Gmina Dwikozy ul. Spółdzielcza 15 Opracował

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA : Nazwa: Roboty remontowe Kod CPV: 45453000-7. NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

NAZWA ZADANIA : Nazwa: Roboty remontowe Kod CPV: 45453000-7. NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA ZADANIA : Budynek adinistracyjny, internatu i recepcji Centru Kałcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie wyiana pokrycia dachowego Nazwa: Roboty reontowe Kod CPV:

Bardziej szczegółowo