Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi w zakresie żywienia pacjentów, znak sprawy 64/ZA/14

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi w zakresie żywienia pacjentów, znak sprawy 64/ZA/14"

Transkrypt

1 Świętochłowice, dn r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi w zakresie żywienia pacjentów, znak sprawy 64/ZA/14 Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 j.t.) Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące pytania: Pytanie 1. Prosimy o przygotowanie zestawienia wydanych śniadań, obiadów i kolacji dla poszczególnych oddziałów, za okres ostatnich 12 miesięcy. Odp. Odpowiedzi z dnia r. Pytanie 2. Prosimy o określenie procentowe ilości poszczególnych diet wydanych w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Odp. Ilości wydanych diet za rok 2013: Dieta podstawowa: Diety pozostałe: w tym dzieci oraz cukrzycy Pytanie 3. Czy Wykonawca dobrze rozumie, że pracownicy Zamawiającego będą zajmowali się porcjowaniem posiłków z naczyń transportowych na talerze oraz dystrybucją do łóżka pacjenta? Odp. Tak. Pytanie 4. Czy Wykonawca dobrze rozumie, że miejscem dostawy są kuchenki oddziałowe? Odp. Tak. Pytanie 5. Prosimy o podanie ilości kuchenek oddziałowych, do których będą dystrybuowane posiłki. Odp. Odpowiedzi z dnia r. Pytanie 6. Czy Zamawiajmy posiada wózki do dystrybucji posiłków na oddziały szpitalne tzw. bemary? Odp. Nie. Pytanie 7. Czy Zamawiający wymaga wyposażyć kuchenki oddziałowe w wózki bemarowe, które będą używane do dystrybucji posiłków do łóżek pacjentów?

2 Odp. Nie. Pytanie 8. Proszę o podanie wyposażenia kuchenek oddziałowych, którymi dysponuje Zamawiający do realizacji usługi. Odp. SZPITAL UL.CHORZOWSKA 38 OODZIAŁ REHABILITACJI I OTOLARYNGOLOGII talerze głębokie -15szt. talerze płaskie -15szt kubki z uchwytem-15szt. Łyżki-15szt. Noże-10szt. Dzbanek plastikowy-1 szt. chochla duża -1 szt. ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY: talerze głębokie -23szt. Talerze płaskie-20szt. Kubki-15szt. Łyżki-20szt. Noży -15szt. ODDZIAŁ POŁOŻNICZY talerze głębokie -20szt. Talerze płaskie-25szt. Kubki-10szt. Sztućce-komplet ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY: talerze głębokie -6szt. Talerze płaskie -6szt. Kubki-12szt. Sztućce- wszystkiego po 6szt. ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY: talerze głębokie -20szt. Talerze płaskie-10szt. Kubki-5szt. Sztućce; łyżki i widelce- po 20szt.

3 ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY dzbanki-2szt. Talerze płaskie-15szt. Talerze głębokie -15szt. Kubki-10szt. Sztućce: 5 szt. Noży, 15szt.łyżek,15szt. widelców ODDZIAŁ CHIRURGICZNY: talerze głębokie -20szt. Talerze płaski -20szt. Sztućce-po 20szt.łyżeki widelców oraz noży kubki 15szt. ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY talerze głębokie-20szt. Talerze płaskie -20szt łyżki duże-20szt widelce-20szt. Kubki 20szt. ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY: parter talerze głębokie - 15 szt. talerze płytkie - 25 szt. kubki porcelanowe z uchwytem - 10 szt. łyżki 24 szt. widelce - 15 szt. noże - 10 szt. dzbanki plastikowe - 2szt. chochla duża - 1szt. kubki plastikowe z dziubkiem - pojniki - 10 szt. ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY: piętro talerze głębokie - 30 szt. talerze płytkie - 35 szt. kubki porcelanowe z uchwytem - 5 szt. łyżki 30 szt. widelce - 10 szt. noże - 10 szt. dzbanki plastikowe - 1szt. chochla duża - 2szt. chochla średnia- 1 szt

4 kubki plastikowe z dziubkiem - pojniki - 20 szt. łyżka cedzakowa - 1szt łyżka do ziemniaków - 1 szt. Pytanie 9. Czy mycie naczyń po pacjentach należy do Wykonawcy? Odp. Obowiązek mycia naczyń po pacjentach leży po stronie Zamawiającego. Pytanie 10. Jeżeli myciem naczyń zajmuje się personel Wykonawcy to proszę o informację czy kuchenki oddziałowe są wyposażone w zmywarko - wyparzarki? Jeżeli tak to proszę o potwierdzenie, iż będą bezpłatnie udostępnione Wykonawcy. Odp. Odpowiedź na pytanie 9. Pytanie 11. Czy dbanie o porządek na kuchenkach oddziałowych jest po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego? Odp. Po stronie Zamawiającego. Pytanie 12. Czy Zamawiajmy udostępnia miejsce na depozyt bezpłatnie? Odp. Depozyty dla chorych oraz pacjentów komercyjnych Zamawiający będzie przechowywał we własnym zakresie i na własny koszt. Pytanie 13. Proszę o potwierdzenie lub sprecyzowanie czy dostawa posiłków do dwóch lokalizacji na terenie Świętochłowic: ul. Chorzowskiej 38 i ul. Szpitalnej 2 ma odbyć się w godzinach śniadanie: 7:30 8:30, obiad wraz z kolacją: 12:00 13:30. Jednocześnie proszę o sprecyzowanie, że w momencie dostarczenia posiłku Wykonawca ma 1,5h na wykonanie wszystkich czynności związanych z transportem i odbiorem odpadów. Odp. Tak, Zamawiający wymaga, aby dostawa posiłków do dwóch lokalizacji na terenie Świętochłowic: ul. Chorzowskiej 38 i ul. Szpitalnej 2 odbywała się o podanych wyżej godzinach. Zamawiający potwierdza, że czas na wykonanie wszystkich czynności związanych z transportem i odbiorem odpadów to 1,5h. Pytanie 14. Czy zbieranie odpadów pokonsumpcyjnych po każdym posiłku jest realizowany przez personel Zmawiającego, a następnie przekazywany do utylizacji Wykonawcy? Odp. Tak. Pytanie 15. Czy Zamawiający zezwala na odbiór pustych termosów przy kolejnej dostawie posiłku? Odp. Zamawiający wymaga, aby termosy po zupie mlecznej zabierane były przy obiedzie, natomiast termosy po obiedzie 1 godzinę po posiłku. Pytanie 16.

5 Proszę o sprecyzowanie punktu 3)C) w rozdziale 4 dotyczącym zobowiązań do przedłożenia w ofercie: czy wystarczy nazwa sprzętu (bez podawania modelu) oraz ilości sprzętu jakim dysponuje kuchnia centralna Wykonawcy czy podanie producenta oraz model? Jednocześnie proszę o doprecyzowanie czy wystarczy wykazać sprzęt i urządzenia wyższej wartości typu: kocioł warzelny parowy, komora chłodnicza, lada chłodnicza, mikser planetarny, piec konwekcyjno parowy etc. Odp. Zamawiający dopuszcza podanie nazwy sprzętu bez podawania modelu. Wystarczającym będzie wykazanie sprzętu i urządzeń jw. Pytanie 17. Prosimy o opublikowanie na stronie internetowej jadłospisu dekadowego, według którego są obecnie żywieni pacjenci Szpitala. Odp. Do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Pytanie 18. Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) prosimy o udostępnienie informacji na temat aktualnego kosztu netto za dzienną stawkę żywieniową dla 1 pacjenta w Szpitalu, oraz nazwę podmiotu świadczącego usługi cateringu na rzecz Zamawiającego. Odp. Odpowiedzi z dnia r. Pytanie 19. Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia do prawidłowej realizacji usługi naczyń dla pacjentów? Jeżeli tak to proszę o podanie szacunkowej ilości zapotrzebowania na naczynia oraz wskazanie jakie naczynia będą wymagane tzn. talerz, widelec, nóż, łyżka, kubek. Odp. SZPITAL UL.CHORZOWSKA 38 OODZIAŁ REHABILITACJI I OTOLARYNGOLOGI talerze głębokie -15szt. talerze płaskie -15szt kubki z uchwytem-15szt. Łyżki-15szt. Noże-10szt. Dzbanek plastikowy-1 szt. chochla duża -1 szt. ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY talerze głębokie -23szt. Talerze płaskie-20szt. Kubki-15szt. Łyżki-20szt. Noży -15szt.

6 Kubki z Dziubkiem 15 szt. ODDZIAŁ POŁOŻNICZY kubki 20szt. Talerze głębokie-10szt. Chochla mała-1szt. ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY talerze głębokie -6szt. Talerze płaskie -6szt. Kubki-12szt. Sztućce- wszystkiego po 6szt. ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY łyżeczki małe-15szt. Talerze głębokie-10szt. Talerze płaskie-15szt. Łyżka cedzakowa -1szt. Kubki-15szt. ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY dzbanki-2szt. Talerze płaskie-15szt. Talerze głębokie -15szt. Kubki-10szt. Sztućce: 5 szt. noży, 15szt. łyżek,15szt. widelców Chochla: 1 szt. ODDZIAŁ CHIRURGICZNY chochla 1szt. Dzbanek 1szt. Kubki 10szt. Łyżeczki 10szt. Kubki z dziubkiem -10szt. ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY

7 talerze głębokie-20szt. Talerze płaskie -20szt łyżki duże-20szt widelce-20szt. Kubki 20szt. Chochla: 1 szt. ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY: parter łyżka cedzakowa - 1 szt. łyżka do ziemniaków - 1 szt. szpikulec do mięsiwa - 1 szt. chochla mała- 1 szt. chochla średnia - 1 szt. talerze głębokie - 20 szt. talerze płytkie- 20 szt kubki porcelanowe z uchwytem - 24 szt. ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY: piętro talerze głębokie - 15 szt. talerze płytkie - 10 szt. kubki porcelanowe z uchwytem - 30 szt. łyżki 30 szt. dzbanki plastikowe - 2 szt. kubki plastikowe z dziubkiem - 20 szt. szpikulec do mięsiwa - 1 szt. Pytanie 20. Ze względu na fakt wymagania przez Zamawiającego w formie elektronicznej (w pliku programu Excel lub podobnym) formularza ofertowego składającego się na ofertę z zachowaniem kolejności przedstawionych w formularzu ofertowym proszę Zamawiającego o udostępnienie w wersji edytowalnej Formularza Ofertowego. Odp. Odpowiedzi z dnia r. Pytanie 21. Prosimy o zmianę wymagań odnośnie kaloryczności jadłospisów i uaktualnienie zapisów w SIWZ. Obecnie za podstawę diety przyjęto średnią zaokrągloną wartość 2000kcal zarówno dla kobiet jak i mężczyzn o małej aktywności fizycznej. Wartość energetyczna całodziennego wyżywienia powinna wynosić ok. 2000kcal +/- 10% z wyjątkiem diety ubogoenergetycznej i bogatobiałkowej. Literatura: "Podstawy naukowe żywienia w szpitalach" pod redakcją J. Dzieniszewskiego 2001r.; Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach 2011 r. pod red. Mirosława Jarosza, wyd. IŻŻ; "Dietetyka - żywienie zdrowego i chorego człowieka" Heleny Ciborowskiej i Anny Rudnickiej. Czy Zamawiający przystaje na powyższe zmiany?

8 Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ. Pytanie 22. Masło i śmietana są produktami przeciwwskazanymi w diecie łatwo strawnej z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów (cukrzycowej) a są zaproponowane przez Zamawiającego w dziennej racji pokarmowej. Czy Zamawiający wyklucza z diety cukrzycowej w/w produkty? Odp. Zamawiający wyklucza z diety cukrzycowej ww. produkty. Pytanie 23. Czy Zamawiający wymaga serwowania na śniadania zup mlecznych w ilości jedynie 150ml? W praktyce stosuje się wyższe gramatury zup mlecznych stąd prośba o potwierdzenie czy to nie omyłka. Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ. Pytanie 24. Czy Zamawiający wymaga planowania zup mlecznych codziennie do śniadań we wszystkich dietach, również cukrzycowej? Odp. W większości diet tak, za wyjątkiem diety: cukrzycowej, niskobiałkowej, ryżowej, kleikowej i ubogoenergetycznej. Pytanie 25. Czy szpital dopuszcza stosowanie wszystkich surówek w diecie cukrzycowej czy tylko tych przewidzianych dla diety lekkostrawnej? Odp. Zamawiający dopuszcza w diecie cukrzycowej surówki jak dla diety lekkostrawnej (z wyłączeniem marchewki). Pytanie 26. Czy wymienione w SIWZ podwieczorki i II śniadania są przykładowymi czy Wykonawca może planować powyższe posiłki tylko te wymienione przez Zamawiającego? Odp. Wymienione w SIWZ podwieczorki i II śniadania są przykładowe. Pytanie 27. Czy Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z zaleceniami wartości odżywcze i kaloryczne proponowanych jadłospisów powinny być bilansowane na podstawie danych z dekady? Odp. Zamawiający nie potwierdza. Pytanie 28. Zgodnie z literaturą fachową zalecana ilość białka w diecie wysokobiałkowej powinna wynosić ok. 120g/ dobę lub 1,5-2 g białka/kg należnej masy ciała. Wartość g białka wymagana przez

9 Zamawiającego jest mało realna do uzyskania. Co więcej, jadłospis przykładowy zamieszczony w SIWZ dla tej diety nie osiąga wymaganych 150g białka ("Podstawy naukowe żywienia w szpitalach" pod redakcją J. Dzieniszewskiego 2001r.; Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach 2011 r. pod red. Mirosława Jarosza, wyd. IŻŻ ) Czy Zamawiający zmniejsza wymóg ilości białka dostarczanej w całodziennym wyżywieniu na zaproponowane powyżej? Odp. Zamawiający zmniejsza wymóg ilości białka dostarczanej w całodziennym wyżywieniu na zaproponowane powyżej. Pytanie 29. Prosimy o potwierdzenie, iż wymienione przy każdej z diet wielkości wagowe dziennych racji pokarmowych poszczególnych grup produktów nie są wielkościami obligatoryjnymi a jedynie orientacyjnymi, gdyż nie istnieje spójność między przykładowymi jadłospisami zaprezentowanymi przez Zamawiającego a powyższymi wymogami. Zgodnie z najnowszymi zaleceniami białko powinno dostarczać 10-15% energii, tłuszcze 20-35% a węglowodany 50-70% energii dziennie. Czy Zamawiający potwierdza, iż zaproponowane dzienne racje pokarmowe są orientacyjne i przystaje na powyższy rozkład % energii z poszczególnych wartości odżywczych? Odp. Zamawiający potwierdza, iż zaproponowane dzienne racje pokarmowe są orientacyjne i przystaje na powyższy rozkład % energii z poszczególnych wartości odżywczych, z zastrzeżeniem iż węglowodany mają dostarczać 45-65% energii dziennie. Pytanie 30. W Opisie Przedmiotu Zamówienia widnieje zapis: Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia jadłospisu podstawowego (dekadowego) na cztery pory roku wraz z gramaturą oraz dwa jadłospisy z podstawowych diet, które będą załącznikami do umowy na świadczenie usługi wyżywienia szpitalnego pacjentów oraz wyliczonym średnim dobowym wsadem do kotła. Zamawiający zastrzega sobie prawo do otrzymania informacji o gramaturze wsadu do kotła w danym dniu. Czy Wykonawca dobrze rozumie, że dekadowy jadłospis dla diety podstawowej na 4 sezony oraz po 2 jadłospisy dzienne podstawowych diet (cukrzycowej i łatwo strawnej, bo pozostałe są modyfikacją łatwo strawnej) należy dołączyć do oferty? Czy jadłospisy te mają uwzględniać wartość energetyczną? Odp. Odpowiedzi z dnia r. Jadłospisy mają uwzględniać wartość energetyczną. Pytanie 31. Czy wykaz diet przedstawiony w SIWZ prezentuje wszystkie rodzaje diet w ZOZ w Świętochłowicach czy jedynie aktualne na czas tworzenia specyfikacji? Odp. Aktualne na czas tworzenia specyfikacji. Pytanie 32. W związku z zapisem SIWZ, rozdział 2, punkt 3. Całodzienne wyżywienie należy przygotować dla max 280 pacjentów dziennie. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania mniejszej lub większej

10 liczby dziennych racji żywieniowych, wynikających z liczby aktualnie hospitalizowanych. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zapotrzebowania Zamawiającego bez prawa dochodzenia odszkodowania za niepełną realizację zamówienia. W jakim zakresie przewiduje Zamawiający niepełną realizację zamówienia? Odp. Zamawiający nie jest w stanie podać zakresu realizacji zamówienia. Pytanie 33. W Rozdziale 5. Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawców, Zamawiający wymaga Zaświadczenie Państwowego Inspektora Sanitarnego, potwierdzającego że Wykonawca posiada wdrożony system HACCP, Czy nie wystarczający jest certyfikat jednostki certyfikującej potwierdzający wdrożenie systemu HACCP? Odp. Odpowiedzi z dnia r. Pytanie 34. Zamawiający wymaga: Oświadczenia, iż wszyscy pracownicy Wykonawcy, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają stosowne badania Inspekcji Sanitarnej. Co Zamawiający ma na myśli, bo zgodnie z obowiązującym prawem w kontakcie z żywnością mogą pracować osoby posiadające aktualne zaświadczenie do celów sanitarno - epidemiologicznych, które może być wydane nawet przez lekarza p.o.z. Pytanie 35. Czy Zamawiający zapewnia miejsce u siebie do mycia i dezynfekcji pojemników na odpady? Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie można zabierać pojemników na odpady od siedziby kuchni. Odp. Nie.

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. USŁUGA CAŁODZIENNEGO ŻYWIENIA PACJENTÓW- numer sprawy 46/ZP/2014

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. USŁUGA CAŁODZIENNEGO ŻYWIENIA PACJENTÓW- numer sprawy 46/ZP/2014 Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 28 marca 2014 r. DZPiZ 46/ZP/2014

Bardziej szczegółowo

Polska-Wieluń: Usługi dostarczania posiłków 2015/S 232-421902

Polska-Wieluń: Usługi dostarczania posiłków 2015/S 232-421902 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:421902-2015:text:pl:html Polska-Wieluń: Usługi dostarczania posiłków 2015/S 232-421902 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Świętochłowice, dn r. WYKONAWCY. Dotyczy: usług żywienia pacjentów, znak sprawy 17/ZA/17

Świętochłowice, dn r. WYKONAWCY. Dotyczy: usług żywienia pacjentów, znak sprawy 17/ZA/17 Świętochłowice, dn. 20.06.2017 r. WYKONAWCY Dotyczy: usług żywienia pacjentów, znak sprawy 17/ZA/17 Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące pytania: Pytanie

Bardziej szczegółowo

Dot. przetargu nieograniczonego na catering przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Dot. przetargu nieograniczonego na catering przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów ZP/1628/15 Katowice, dnia 24.04.2015 r. Uczestnicy postępowania przetargowego W s z y s c y Dot. przetargu nieograniczonego na catering przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI stron dokumentu: 9

SPIS TREŚCI stron dokumentu: 9 SPIS TREŚCI stron dokumentu: 9 zestaw 1 [zam.: 31.05.2013]...2 zestaw 2 [zam.: 31.05.2013]...8 CLO/ZP/ 12 /2013 zestaw 1 [zam.: 31.05.2013] 1 Prosimy o przygotowanie zestawienia wydanych śniadań, ów i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Radomsko: Przygotowanie i dostarczanie całodobowych posiłków dla pacjentów Szpitala Powiatowego w Radomsku Numer ogłoszenia: 73575-2016; data zamieszczenia: 07.06.2016

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Radomsko: Przygotowanie i dostarczanie całodobowych posiłków dla Pacjentów Szpitala Powiatowego w Radomsku / procedura powtórzona/ Numer ogłoszenia: 121123-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Odp.: Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie gotowy do realizacji zamówienia już w chwili podpisania umowy.

Odp.: Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie gotowy do realizacji zamówienia już w chwili podpisania umowy. Świętochłowice, dn. 21.06.2017 r. WYKONAWCY Dotyczy: usług żywienia pacjentów, znak sprawy 17/ZA/17 Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące pytania: Pytanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu 1. W okresie trwania umowy realizacja zamówienia będzie uzależniona wyłącznie od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Bychawa, 11.10.2011 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług żywieniowych dla pacjentów Szpitala Powiatowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Nr Sprawy ZP 18/2009 1.1. Świadczenie usług polegających na zapewnieniu codziennej i kompleksowej obsługi w zakresie żywienia

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi im. Najświętszej Maryi Panny ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa tel. i faks: 34 367-36-74 e-mail: www.szpitalparkitka.com.pl Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-01-03 10:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.oborniki.info/nbip/ Oborniki: ZPU/01/13 Świadczenie usługi cateringowej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ QP-OD/ Diety SPIS TREŚCI

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ QP-OD/ Diety SPIS TREŚCI Strona 1 z 7 WYDANIE: II 30.06.2017 SPIS TREŚCI 1. Cel procedury... 2 2. Przedmiot procedury... 2 3. Zakres stosowania... 2 4. Sposób postępowania... 3 5. Odpowiedzialność i uprawnienia... 4 6. Kontrola

Bardziej szczegółowo

Międzychód: PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW - CAŁODOBOWO - DLA PACJENTÓW SPZOZ MIĘDZYCHÓD. Numer ogłoszenia: 356992-2011; data zamieszczenia: 28.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W ZIELONEJ GÓRZE

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W ZIELONEJ GÓRZE Zielona Góra: Kompleksowe świadczenie usług żywienia pacjentów w Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 15988-2011; data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Sosnowiec: Świadczenie usług w zakresie przygotowania oraz dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Oborniki: ZPU/01/16 Świadczenie usługi w zakresie przygotowania i dystrybucji całodziennego wyżywienia dla pacjentów SP ZOZ w Obornikach Numer ogłoszenia: 5545-2016; data zamieszczenia: 15.01.2016 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Nr Spr. 2/P - MCM/11 Tarnów, r.

Nr Spr. 2/P - MCM/11 Tarnów, r. Nr Spr. 2/P - MCM/11 Tarnów, 07.03.2011 r. Ogłasza przetarg nieograniczony na: CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE DLA ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO MOŚCICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SP ZOZ SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA ZAWARTE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Oborniki: ZPU/02/16 Świadczenie usługi w zakresie przygotowania i dystrybucji całodziennego wyżywienia dla pacjentów SP ZOZ w Obornikach Numer ogłoszenia: 8427-2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

PL-Racibórz: Usługi przygotowywania posiłków 2013/S 005-005216. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

PL-Racibórz: Usługi przygotowywania posiłków 2013/S 005-005216. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:5216-2013:text:pl:html PL-Racibórz: Usługi przygotowywania posiłków 2013/S 005-005216 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWO- CENOWY WYKONAWCY. Strona internetowa:... numer telefonu: Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

FORMULARZ OFERTOWO- CENOWY WYKONAWCY. Strona internetowa:... numer telefonu: Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:... FORMULARZ OFERTOWO- CENOWY WYKONAWCY Załącznik Nr 1 Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej dla korespondencji tj. wyjaśnienia / informacje / wynik postępowania/ unieważnienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawca zabezpieczy dla potrzeb Uzdrowiska żywienie dla różnych grup żywieniowych wg formularza asortymentowo-cenowego wg punktu 1,2,3,4,5. 1. Wykonawca w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/06/2012 Kompleksowe świadczenie usług żywienia pacjentów w SP ZOZ MSW w Zielonej Górze

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/06/2012 Kompleksowe świadczenie usług żywienia pacjentów w SP ZOZ MSW w Zielonej Górze Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poliklinika.zgora.pl Zielona Góra: Kompleksowe świadczenie usług żywienia pacjentów w Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przygotowanie i dostarczanie całodobowych posiłków dla pacjentów szpitala Numer ogłoszenia: 119313-2015; data zamieszczenia: 11.08.2015 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Polska-Racibórz: Usługi przygotowywania posiłków 2014/S 101-177173. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Racibórz: Usługi przygotowywania posiłków 2014/S 101-177173. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177173-2014:text:pl:html Polska-Racibórz: Usługi przygotowywania posiłków 2014/S 101-177173 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, ul. M.

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, ul. M. 1 z 5 2013-01-07 12:12 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 465062-2012 z dnia 2012-11-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Głubczyce Opis przedmiotu zamówienia: 1) Świadczenie usługi całodobowego wyżywienia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej ul. Gdańska 23 83-140 Gniew

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej ul. Gdańska 23 83-140 Gniew Gniew, 29.01.2013 r. DAG.343.1.2012.16.WL Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej ul. Gdańska 23 83-140 Gniew Do: Wykonawcy zainteresowani postępowaniem przetargowym Przygotowanie i podanie posiłków w kuchni

Bardziej szczegółowo

Zadaniem działu żywienia jest planowanie oraz przygotowanie posiłków dla hospitalizowanych pacjentów oddziałów obu lokalizacji szpitala.

Zadaniem działu żywienia jest planowanie oraz przygotowanie posiłków dla hospitalizowanych pacjentów oddziałów obu lokalizacji szpitala. Zadaniem działu żywienia jest planowanie oraz przygotowanie posiłków dla hospitalizowanych pacjentów oddziałów obu lokalizacji szpitala. Całokształt organizacji żywienia chorych oparty jest na tzw. systemie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DOT. TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DOT. TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr sprawy: SZP.3701.6.2012 Katowice, dn. 17.07.2012r. Wszyscy Wykonawcy ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DOT. TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI SPZOZ/P.N./12/2015 Tomaszów Lubelski dnia 2015.12.07 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI Dotyczy: Postępowania przetargowego na: Usługa kompleksowego żywienia pacjentów i personelu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia: całodzienne wyżywienie dla wychowanków Bursy Szkolnej w Kolnie

1. Przedmiot zamówienia: całodzienne wyżywienie dla wychowanków Bursy Szkolnej w Kolnie Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości (netto) 30 000 euro w Bursie Szkolnej w Kolnie Bursa Szkolna w Kolnie Kolno,

Bardziej szczegółowo

: PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW CAŁODOBOWO DLA PACJENTÓW SPZOZ MIĘDZYCHÓD OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

: PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW CAŁODOBOWO DLA PACJENTÓW SPZOZ MIĘDZYCHÓD OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Strona 1 z 20 Ogłoszenie nr 517018-N-2018 z dnia r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej : PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW CAŁODOBOWO DLA PACJENTÓW SPZOZ MIĘDZYCHÓD OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Usługa całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów NZOZ Zakładu

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 105239-2013; data zamieszczenia: 10.06.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 105239-2013; data zamieszczenia: 10.06.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 90297-2013 z dnia 2013-05-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brodnica 1. Świadczenie kompleksowych usług cateringowych w zakresie dostawy całodziennych posiłków dla pacjentów,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca zobowiązuje się do wykonania powierzonej usługi z zachowaniem najwyższej staranności zawodowej przestrzegając obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312525-2011:text:pl:html PL-Świętochłowice: Usługi przygotowywania posiłków 2011/S 192-312525 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Do: Wszyscy nabywcy SIWZ

Do: Wszyscy nabywcy SIWZ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ http://www.attis.com.pl/ FZP/Zp-22/U/30/12 www.attis.com.pl, Warszawa, dn. 09.10.2012r. Do: Wszyscy nabywcy SIWZ Zawiadomienie W postępowaniu przetargowym

Bardziej szczegółowo

Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Pytanie 7 Szpital w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego Spółka Akcyjna

Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Pytanie 7 Szpital w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego Spółka Akcyjna Strona1 Puszczykowo, dnia 3 listopada 2015 r. Szp.12/26/7/15 Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-nowytomysl.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-nowytomysl.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-nowytomysl.pl Nowy Tomyśl: USŁUGA CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Zamawianie posiłków. Dystrybucja:

Zamawianie posiłków. Dystrybucja: Załącznik nr 6 do siwz OPIS SPOSOBU ŚWIADCZENIA USŁUG ŻYWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług żywieniowych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. A. Grucy CMKP w Otwocku

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.6.5

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.6.5 LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F03 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: zozmswiakr NO_DOC_EXT: 2017-141458 SOFTWARE VERSION: 9.6.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: zamowienia@zozmswkrakow.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Wałbrzych: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 013-019113

Polska-Wałbrzych: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 013-019113 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:19113-2015:text:pl:html Polska-Wałbrzych: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 013-019113 Specjalistyczny Szpital im.

Bardziej szczegółowo

: PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW CAŁODOBOWO DLA PACJENTÓW SPZOZ MIĘDZYCHÓD

: PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW CAŁODOBOWO DLA PACJENTÓW SPZOZ MIĘDZYCHÓD Strona 1 z 20 Ogłoszenie nr 524451-N-2018 z dnia r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej : PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW CAŁODOBOWO DLA PACJENTÓW SPZOZ MIĘDZYCHÓD postępowanie powtórzone OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zasady układania jadłospisów, obliczanie wartości odżywczej posiłku.

Zasady układania jadłospisów, obliczanie wartości odżywczej posiłku. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzesku Zasady układania jadłospisów, obliczanie wartości odżywczej posiłku. inż. Agnieszka Świątkowska Zgodnie z zaleceniami racjonalnego żywienia przyjęto,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zzozczarnkow.x.pl/ Czarnków: Usługi żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego w Czarnkowie Numer

Bardziej szczegółowo

OGŁASZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETARGU

OGŁASZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETARGU SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl OGŁASZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-nowytomysl.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-nowytomysl.pl 1 z 7 2015-04-24 15:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-nowytomysl.pl Nowy Tomyśl: USŁUGA CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Wartość wsadu do kotła w dziennej stawce żywieniowej nie może być mniejsza niż 12, 00 zł.

Zapytanie ofertowe. Wartość wsadu do kotła w dziennej stawce żywieniowej nie może być mniejsza niż 12, 00 zł. Czechowice Dziedzice 28.11.2016 r Zapytanie ofertowe Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Złota Jesień ul. Zacisze 28, 43-502 Czechowice Dziedzice, tel. 32 215 81 72 Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. Pyt. 1 Prosimy o podanie które kliniki znajdują się w budynkach z wejściami 1, 2,3?

Wszyscy Wykonawcy. Pyt. 1 Prosimy o podanie które kliniki znajdują się w budynkach z wejściami 1, 2,3? Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Ul. M. Skłodowskiej Curie 10 41-800 Zabrze Zabrze, dn. 13.06.2014r DZP/22PN/2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pczol.pl/index.php/bip-biuletyn-informacji-publicznej/zamowienia-publiczne/ogloszenia- 2014 Opole

Bardziej szczegółowo

SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zapewnieniu codziennej obsługi w zakresie żywienia.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr SZP V-T/Z/I/2017 na świadczenie usług, całodziennego żywienia pacjentów cateringu dla Strzelińskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. Załącznik nr 2 do SIWZ/UMOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Opole: Catering Numer ogłoszenia: 317117-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Opole: Catering Numer ogłoszenia: 317117-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2011-12-05 10:14 Opole: Catering Numer ogłoszenia: 317117-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, ul. M.

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, ul. M. 1 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 327488-2014 z dnia 2014-10-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Głubczyce 1. Świadczenie usługi całodobowego wyżywienia pacjentów na rzecz SP ZOZ w Głubczycach. 2. Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, ul. M.

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, ul. M. Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 492012-2013 z dnia 2013-11-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Głubczyce Świadczenie usługi całodobowego wyżywienia pacjentów na rzecz SP ZOZ w Głubczycach.

Bardziej szczegółowo

Polska-Racibórz: Usługi przygotowywania posiłków 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Racibórz: Usługi przygotowywania posiłków 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:294352-2018:text:pl:html -Racibórz: Usługi przygotowywania posiłków 2018/S 129-294352 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Legal

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Poznań: Przygotowanie, dostawa i przekazanie do kuchenek oddziałowych posiłków żywieniowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie pacjentom Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o. o. właściwego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ SZP-11/2012 PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 5 do SIWZ SZP-11/2012 PROJEKT UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ SZP-11/2012 PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu...2012 r. w Bychawie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Bychawie przy ul. Piłsudskiego 28 NIP:713-24-50-206,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, Toruń, dnia 14.12.2015r. WOTUiW-3/12/2015 Toruń: CATERING- PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTAWA CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW WOTUiW w SYSTEMIE TACOWYM NA ROK 2016 Numer ogłoszenia: 341220-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zozglubczyce.biuletyn.info.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zozglubczyce.biuletyn.info. 2014-10-02 15:54 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl Głubczyce: Świadczenie usługi całodobowego wyżywienia

Bardziej szczegółowo

Alicja Nowicka, Marcin Skrok, Piotr Jurkowski Ocena diet dla chorych z cukrzycą proponowanych przez firmę Novo Nordisk w Polsce

Alicja Nowicka, Marcin Skrok, Piotr Jurkowski Ocena diet dla chorych z cukrzycą proponowanych przez firmę Novo Nordisk w Polsce Alicja Nowicka, Marcin Skrok, Piotr Jurkowski Ocena diet dla chorych z cukrzycą proponowanych przez firmę Novo Nordisk w Polsce Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 2, 48-53 2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ I. Zakres przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie całodziennej, kompleksowej i codziennej usługi w zakresie żywienia pacjentów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Numer sprawy: II PN/27/2017/11/24 Załącznik Nr 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są Usługi przygotowywania, dostarczania i dystrybucji posiłków dla pacjentów Szpitala Centrum Medycznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zzozczarnkow.x.pl/ Czarnków: Usługi żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego w Czarnkowie wraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. do ISO systemów zapewnienia jakości w zakresie usług żywienia.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. do ISO systemów zapewnienia jakości w zakresie usług żywienia. Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są: Usługi przygotowywania posiłków - przygotowywanie i dostawę posiłków na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr SZP V-T/Z/III/2018 na świadczenie usług, całodziennego żywienia pacjentów cateringu dla Strzelińskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. Załącznik nr 2 do SIWZ/UMOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o cenę. Termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Zapytanie o cenę. Termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Zapytanie o cenę Kamińsk 08.12.2016 r. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku Kamińska ul. Topolowa 8, 11-220 Górowo Iławeckie NIP 743 20 28 919 REGON 362894988 Tel/fax 89 762 20 17, 517 605 777

Bardziej szczegółowo

personelem dystrybuującym. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług z zachowaniem wszelkich przepisów sanitarnych i higienicznych jakie są

personelem dystrybuującym. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług z zachowaniem wszelkich przepisów sanitarnych i higienicznych jakie są Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcz.org.pl Kamienna Góra: Świadczenie usług żywienia zbiorowego wraz z dystrybucją posiłków dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr wzór. Zawarta w dniu. w Trzebnicy pomiędzy:

UMOWA nr wzór. Zawarta w dniu. w Trzebnicy pomiędzy: UMOWA nr wzór Zawarta w dniu. w Trzebnicy pomiędzy: Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, 55-100 Trzebnica, ul. Prusicka 53-55, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wscp.wodzislaw.pl Wodzisław Śląski: Usługa kompleksowego żywienia pacjentów wraz z dzierżawą

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Numer sprawy:18/zp/2011 Załącznik Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe całodobowe żywienie pacjentów we wszystkie dni tygodnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZP

UMOWA ZP Nr sprawy: ZP.271.07.2012 Załącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA ZP.271.07.2012 Zawarta w dniu roku w Bałtowie pomiędzy: Gminą Bałtów/Zespołem Szkół Publicznych w Bałtowie, zwanym dalej "Zamawiającym"

Bardziej szczegółowo

Polska-Zakopane: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 051-088787. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 14.2.2015, 2015/S 32-054511)

Polska-Zakopane: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 051-088787. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 14.2.2015, 2015/S 32-054511) 1/17 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:88787-2015:text:pl:html Polska-Zakopane: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 051-088787 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. Ogłoszenie nr 581542-N-2018 z dnia 2018-06-29 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej : PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW CAŁODOBOWO DLA PACJENTÓW SPZOZ MIĘDZYCHÓD OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH W dniu...r. w Złotoryi, pomiędzy: Załącznik nr 4a Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 59-500 Złotoryja,

Bardziej szczegółowo

COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: / NOTIFICATION PUBLICATION: /

COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: / NOTIFICATION PUBLICATION: / LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_n002979x NO_DOC_EXT: 2018-156716 SOFTWARE VERSION: 9.9.3 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: zamowienia.szpital@powiat.pszczyna.pl

Bardziej szczegółowo

1... 2.,...... reprezentowaną przez :

1... 2.,...... reprezentowaną przez : Załącznik nr 3 UMOWA nr... (projekt) Zawarta w dniu...r. w Gdańsku pomiędzy: Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o.; 80-308 Gdańsk-Oliwa, ul. Polanki 119, wpisanym do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Ogłoszenie nr 623195-N-2017 z dnia 2017-11-28 r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie: Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów szpitala z uwzględnieniem diet

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Kraków, dnia 17.05.2013r. DZPi Z 271-62/2013 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów oraz centralnego zmywania

Bardziej szczegółowo

usługa gotowania posiłków obiadowych dla wychowanków Gdańskich Domów Dla Dzieci 80-045 Gdańsk ul. Brzegi 55

usługa gotowania posiłków obiadowych dla wychowanków Gdańskich Domów Dla Dzieci 80-045 Gdańsk ul. Brzegi 55 ... (pieczęć placówki) Załącznik nr 2 do Regulaminu zamówień publicznych ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT l Zamawiający Gdańskie Domy dla Dzieci w Gdańsku zapraszają do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy 03/2017/PN Gdańsk, 18 stycznia 2017 r.

Znak sprawy 03/2017/PN Gdańsk, 18 stycznia 2017 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku 80-104 Gdańsk, ul. Kartuska 4/6 NIP 583-25-80-921 REGON 190306013 Telefon: 58 309 82 00 Fax: 58

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego:   I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Czarnków: Usługi żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego w Czarnkowie. Numer ogłoszenia: 253845-2011; data zamieszczenia: 23.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wytworzenie i dowiezienie do Punktu Dystrybucji Posiłków (dalej PDP ), posiłków całodziennych (śniadanie, obiad, kolacja) dla pacjentów

Bardziej szczegółowo

I ZAPRASZA WYKONAWCĘ DO ZŁOŻENIA OFERTY

I ZAPRASZA WYKONAWCĘ DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPYTANIE OFERTOWE nr../2012 w spawie wyłonienia Wykonawcy dostawy posiłków do żłobka w Szprotawie Zamawiający: Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, ul. Głogowska 1, 67-124 Nowe Miasteczko, Tel. 68

Bardziej szczegółowo

Alicja Nowicka, Marcin Skrok, Piotr Jurkowski Ocena diet dla osób chorych na cukrzycę proponowanych przez firmę Bayer w Polsce

Alicja Nowicka, Marcin Skrok, Piotr Jurkowski Ocena diet dla osób chorych na cukrzycę proponowanych przez firmę Bayer w Polsce Alicja Nowicka, Marcin Skrok, Piotr Jurkowski Ocena diet dla osób chorych na cukrzycę proponowanych przez firmę Bayer w Polsce Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 2, 40-47 2009

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wytworzenie i dowiezienie do Punktu Dystrybucji Posiłków (dalej PDP ), posiłków całodziennych (śniadanie, obiad, kolacja) dla pacjentów

Bardziej szczegółowo

00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969. tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72

00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969. tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98 Dział Zamówień Publicznych tel.: (0 22)

Bardziej szczegółowo

ZR.271.13.2015 Załącznik nr 9 do SIWZ

ZR.271.13.2015 Załącznik nr 9 do SIWZ ZR.271.13.2015 Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dożywianie dzieci w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębnica Kaszubska w roku szkolnym 2015/2016 1. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: / NOTIFICATION PUBLICATION: /

COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: / NOTIFICATION PUBLICATION: / LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_n002979x NO_DOC_EXT: 2018-136190 SOFTWARE VERSION: 9.9.1 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: zamowienia.szpital@powiat.pszczyna.pl

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: 4/żywienie/18 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: 4/żywienie/18 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1. do IWZ Sukcesywne świadczenie usług społecznych w zakresie całodziennego żywienia pacjentów hospitalizowanych w ZOZ w Bolesławcu 1. Usługi kompleksowego Żywienia

Bardziej szczegółowo

Dot. przetargu nieograniczonego na Catering przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Dot. przetargu nieograniczonego na Catering przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów ZP/2733/17 Katowice, dnia 07.07.2017 r. Uczestnicy postępowania przetargowego W s z y s c y Dot. przetargu nieograniczonego na Catering przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia pacjentów

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o.: Usługa żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o.: Usługa żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 1 z 12 https://bzp.uzp.gov.pl/zp400podgladopublik... 02-03-2018 12:15 Ogłoszenie nr 525588-N-2018 z dnia 2018-03-02 r. Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o.: Usługa żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Łuków: ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RYŻKACH

Łuków: ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RYŻKACH Łuków: ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RYŻKACH Numer ogłoszenia: 244345-2014; data zamieszczenia: 25.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Krakowskim Centrum Rehabilitacji mgr Teresa Zalewińską Cieślik - Dyrektora Zamawiającym Wykonawcą

UMOWA Krakowskim Centrum Rehabilitacji mgr Teresa Zalewińską Cieślik - Dyrektora Zamawiającym Wykonawcą UMOWA zawarta w dniu... r. pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

Golub-Dobrzyń, dn r.

Golub-Dobrzyń, dn r. Numer sprawy: DTZ.382.25.2017 Golub-Dobrzyń, dn. 11.10.2017r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostawy całodziennych posiłków dla pacjentów Szpitala

Bardziej szczegółowo

Polska-Kup: Usługi dostarczania posiłków 2015/S 062-108882. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kup: Usługi dostarczania posiłków 2015/S 062-108882. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108882-2015:text:pl:html Polska-Kup: Usługi dostarczania posiłków 2015/S 062-108882 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo