UNI-T UT60F / G Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT60F # 4682 UT60F # 4683

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNI-T UT60F / G Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT60F # 4682 UT60F # 4683"

Transkrypt

1 UNI-T UT60F / G Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT60F # 4682 UT60F # 4683 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować uszkodzenie lub zniszczenie przyrządu oraz sprowadzić zagrożenie zdrowia i życia użytkownika DŻ

2 Bezpieczeństwo użytkowania Dziękujemy za zakup miernika UNI-T UT60D. Jest on zaprojektowany zgodnie z IEC-61010: p.d.2, kategorią bezpieczeństwa CAT III 1000V, CAT.IV 600V. Zalecamy zapoznanie się z instrukcją obsługi. Instrukcję należy przechowywać razem z miernikiem. Stosowane symbole bezpieczeństwa Przebieg elektryczny Ważna informacja! Podwójna izolacja Przemienny Stały Niebezpieczne napięcie! Bezpiecznik Przemienny Uziemienie (gniazdo) Bateria, akumulator Zgodność standardu EU Pełna zgodność ze standardami bezpieczeństwa jest gwarantowana tylko, gdy używane są dostarczone w komplecie przewody pomiarowe. W wypadku uszkodzenia przewody powinny być wymienione na ten sam model lub przewody o takich samych parametrach elektrycznych. Nie używać uszkodzonych przewodów pomiarowych. Nie dotykać końcówek i gniazd pomiarowych podczas pomiaru. Nie wykonywać pomiarów mokrymi rękami oraz w miejscach o dużej wilgotności. Niestosowanie się do zaleceń grozi porażeniem prądem. Nie wolno przekraczać wartości granicznych wielkości elektrycznych podanych dla każdego zakresu pomiarowego. Gdy nie jest znana skala mierzonej wielkości elektrycznej należy do pomiaru wybrać najwyższy zakres.] Należy odłączyć sondy pomiarowe od mierzonego obwodu przed zmianą zakresu przełącznikiem. Nie używać i nie przechowywać miernika w warunkach wysokiej temperatury, wilgotności, w otoczeniu wybuchowym, łatwozapalnym, w silnych polu magnetycznym. Przed pomiarem tranzystora upewnić się, że odłączono sondy pomiarowe od innego mierzonego obwodu. Przed pomiarem rezystancji, pojemności lub ciągłości obwodu należy rozładować pojemności oraz odłączyć wszystkie źródła zasilania. Zachować szczególną ostrożność przy pomiarach powyżej 60VDC lub 30 VACrms Usunąć przewody pomiarowe i przyłącze RS232C z miernika przed zdjęciem obudowy. W warunkach wysokiego pola elektrostatycznego (rozładowanie) (+/-4kV) miernik może nie pracować poprawnie. Może zajść potrzeba zresetowania miernika. Miernik przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczenia. DANE TECHNICZNE Certyfikaty: CE, UL, CUL Napięcie maksymalne pomiędzy gniazdem a uziemieniem : 1000V rms (sinus) Bezpiecznik gniazdo: (μama: 0,5A/250V); (ma C: 1A / 250V); (10A: 10A/250V); [szybki; Φ5x20mm] Zasilanie : bateria 9V, 6F22 lub Neda1604 lub 006P Wyświetlacz : LCD, UT60F - cyfry 3999; UT60G cyfry 5999; odświeżanie 3 / sek. Zakres wybierany ręcznie lub automatycznie, wskazanie wartości i funcji na wyświetlaczu. - wskaźnik rozładowania baterii H - wskaźnik DATA HOLD 0L - wskaźnik przekroczenia zakresu. - wskaźnik ujemnej polaryzacji Temperatura pracy (przechowywania) : 0 C ~ 40 C ( -10 C ~ 50 C ) Wilgotność względna 0 C ~ 30 C; 31 C ~ 40 C; Wymiary / waga : H:40 x W:85 x L:177 [mm] / 312g (wraz z baterią) Dokładności pomiarów są podane dla okresu jednego roku po kalibracji oraz dla temperatury pracy 18 C do 28 C (64 F do 82 F) dla wilgotności RH<75%. Opis panela czołowego 1. Wyświetlacz LCD 2. Przyciski funkcyjne 3. Przełącznik obrotowy HzVΩ wejście pomiarowe dla napięcia, częstotliwości, rezystancji, diody, ciągłości obwodu, pojemności COM - wejście pomiarowe dla wszystkich pomiarów UT60F : μama - pomiar prądu przemiennego do ma UT60G : ma C - pomiar prądu przemiennego do ma i temperatury 10A - wejście pomiarowe prądu AC/DC Przełącznik obrotowy W tabeli opisano położenia (funkcje) przełącznika obrotowego Pozycja Funkcja V Zakres pomiarowy napięcia V AC / DC Ω Pomiar rezystancji, diody, ciągłości Pomiar pojemności DŻ

3 Pozycja Funkcja Pozycja Funkcja Hz Pomiar częstotliwości C Pomiar temperatury μa Pomiar A AC/DC do 4,000mA (UT60F) A Pomiar A AC/DC 10mA do 10,00A ma Pomiar A AC/DC 0,01mA do 400,0mA (UT60F); 0,01mA do 600,0mA (UT60F); Przyciski funkcyjne W tabeli opisano operacje realizowane przyciskami funkcyjnymi Przycisk Funkcja Opis operacji ( Niebieski) Podświetlenie skali Ω V μa (UT60F) Jednokrotne naciśnięcie przycisku spowoduje podświetlenie wyświetlacza, wyłączy się ono automatycznie po 60 sekundach. Przełączanie pomiędzy pomiarem napięcia AC i DC; miernik generuje sygał dźwiękowy (beep). Po włączeniu ustawione jest DC. Przełączanie pomiędzy pomiarami ciągłości obwodu, diody, rezystancji; miernik generuje sygał dźwiękowy (beep). Po włączeniu ustawiony jest pomiar rezystancji. Przełączanie pomiędzy pomiarami prądu AC/DC 0,1μA do 4,000mA; miernik generuje sygał dźwiękowy (beep). Po włączeniu ustawione jest DC. ma Przełączanie pomiaru A AC/DC [ UT60F: 0,01mA~400,0mA]; [ UT60G: 0,01mA~600,0mA]; sygał dźwiękowy (beep). Po włączeniu ustawione jest DC. RANGE Każda pozycja 1. Przyciśnięcie przycisku RANGE wprowadzi ręczny wybór zakresu; (beep). Ręczny przełącznika wybór zakresu powoduje wyjście miernika z trybu HOLD. (zakres) obrotowego 2. Przyciśnięcie przycisku RANGE wprowadza kolejne zakresy możliwe dla wybranej funkcji pomiarowej; (beep). 3. Przyciśnięcie przycisku RANGE na czas dłuższy niż 1 sekunda, spowoduje powrót do trybu automatycznego doboru zakresu; (beep). HOLD H Każda pozycja Włączanie lub wyłączanie trybu HOLD w każdym trybie pomiarowym; (beep). w pozycji OFF Przyciśnięcie i trzymanie przycisku HOLDH podczas włączania miernika spowoduje wyświetlenie wszystkich ikon na wyświetlaczu Ponowne przyciśnięcie przycisku HOLDH przywróci normalny tryb wyświetlania. RS232C Każda pozycja Włączanie lub wyłączanie portu RS232C bez zmiany innych ustawień. Mimo aktywnej przełącznika funkcji HOLD posrt RS232C podaje aktualnie mierzoną wartość. POWER Każda pozycja Załączanie i wyłączanie miernika Wyświetlacz Nr Symbol Znaczenie 1 DC Wskaźnik pomiaru napięcia lub prądu DC. 2 AC Wskaźnik pomiaru napięcia lub prądu AC. 3 AUTO Tyb autozakresu; automatycznie jest dobierany zakres z najlepszą rozdzielczością. 4 RS232C Dostępny port RS232C z danymi. 5 H Aktywny tryb DATA HOLD. 6 Test diody. 7 Test ciągłości obwodu, włączony buzzer DŻ

4 8 C F Pomiar temperatury 9 nf, μf, mf Pomiar pojemności 10 A, ma, μa Pomiar prądu; wskazanie jednostki pomiarowej. 11 V, mv Pomiar napięcia; wskazanie jednostki pomiarowej. 12 Ω, kω, MΩ Pomiar rezystancji 13 Hz, khz, MHz Pomiar częstotliwości 14 Wskazanie ujemnej polaryzacji. 15 Tryb uśpienia Bateria zasilająca rozładowana. 16 Uwaga: możliwość złych wskazań wielkości mierzonej. Może powodować zagrożenie życia. Założyć sprawną baterię przed dalszymi pomiarami. Przekroczenie zakresu pomiarowego. OBSŁUGA 0L Zakresy pomiarowe Miernik wyposażony jest w automatyczny i ręczny wybór zakresu pomiarowego. W automatycznym wyborze miernik wybiera zakres najlepszy dla poziomu wejścia. Umożliwia przełączanie miejsca dziesiętnego bez resetowania zakresu. W trybie ręcznego przełączania zakres jest wybierany przez użytkownika. Umożliwia zablokowanie miernika na specyficznym zakresie. Miernik po włączeniu jest ustawiany w trybie automatycznego wyboru zakresu dla funkcji posiadających więcej niż jeden zakres. AUTO - wskaźnik wyświetlany gdy miernik jest w trybie autozakresu. Wybór trybu ustawiania zakresu 1. Nacisnąć RANGE. Miernik wchodzi w tryb ręcznego wyboru zakresu. AUTO - wyłącza się. Naciskanie RANGE powoduje zwiększenie zakresu. Z najwyższego zakresu następuje powrót do najniższego. 2. Aby przełączyć miernik w tryb autozakresu należy przycisk RANGE wcisnąć na ponad 1 sekundę. Miernik wchodzi w tryb automatycznego wyboru zakresu. AUTO - włącza się. Jeżeli zmienimy ręcznie zakres po wprowadzeniu trybu HOLD, miernik opuszcza ten tryb. W trybie testu diody, ciągłości obwodu i A, dostępny jest tylko tryb ręcznego przełączania zakresu. Pomiary Pomiar napięcia V DC lub V AC Zakresy: UT60F : 400mV; 4V, 40V, 400V, 1000V [ AC/DC ] UT60G : 600mV; 6V, 60V, 600V, 1000V [ AC/DC ] Zakres Zabezpieczenie Rozdz. Dokładność UT60F UT60G przeciążeniowe : 400,0mV 600,0mV 0,1mV ±0,5% wskazania ±5 cyfr 1000V DC lub 750V ACrms 1. DC AC Uwaga: aby uniknąć szkód lub niebezpieczeństwa porażenia elektrycznego nie należy próbować mierzyć napięć powyżej 1000V DC/ACrms, jakkolwiek odczyty mogą być wskazywane. 4,000V 6,000V 1mV 40,00V 60,00V 10mV ±0,5% wskazania ±3 cyfry 400,0V 600,0V 0,1 V 1000V 1000V 1V 400,0mV 600,0mV 0,1mV 40~100Hz: ±(1,2%+3) 4,000V 6,000V 1mV 40,00V 60,00V 10mV 100~1kHz: ±(2%+2) 400,0V 600,0V 0,1 V 1k~10kHz: ±(4%+3) 10k~20kHz: ±(4%+5) 1000V 1000V 1V Impedancja wejściowa : >10MΩ Wskazanie : ±0,5% wskazania ±5 cyfr wartość średnia kalibracja rms sinusoida. 40~100Hz: ±(1%+2); Zakres pomiarowy : <40V: 40Hz~20kHz,-3dB 100kHz 40V: 40Hz~1kHz,-3dB 30kHz Współczynnik temperaturowy: 40~100Hz: ±(1%+3) 0,1 x dokładność / C 100~1kHz: ±(2%+3) Ustawić przełącznikiem obrotowym na pomiar V. Niebieskim przyciskiem wybrać rodzaj [DC / AC] mierzonego napięcia. Czerwony przewód załączyć do gniazda HzVΩ, a czarny do gniazda COM DŻ

5 2. Wpiąć przewody pomiarowe równolegle w mierzony obwód. 3. Odczytać wartość na wyświetlaczu. Dla V DC pokazana polaryzacja czerwonego przewodu pomiarowego. Pomiar prądu A DC lub A AC Uwaga: nie należy wykonywać pomiaru prądu, gdy napięcie otwartego obwodu do uziemienia jest większe niż 1000V. Zakresy: UT60F : μa, ma, A [AC/DC] UT60G : ma, A [AC/DC] 1. Czerwony przewód pomiarowy załączyć do gniazda μama lub 10A dla UT60F lub dla UT60G do gniazda ma C lub 10A, a czarny przewód do gniazda COM. Przełącznikiem obrotowym wybrać właściwy zakres pomiarowy. Jeżeli nie znamy wielkości mierzonego prądu, należy wybrać zakres 10A. 2. Miernik po starcie ustawiony jest do pomiaru prądu DC. Przełączanie DC/AC niebieskim przyciskiem. Przewody wpiąć szeregowo w mierzony obwód. 3. Odczytać wartość na wyświetlaczu. Dla pomiaru A DC pokazana polaryzacja czerwonego przewodu pomiarowego. Zakres Zabezpieczenie Rozdz. Dokładność UT60F UT60G przeciążeniowe UT60F: 400,0µA ,1µA 400,0µA~400,0mA 0,5A/250V ±1% wskazania ±2 cyfry 4000µA µA 10A 10A/250V DC 40,00mA 60,00mA 10µA Zabezpieczenie ±1,2% wskazania ±3 cyfry 400,0mA 600,0mA 100µA przeciążeniowe UT60G: 10,00A 10,00A 10mA ±1,5% wskazania ±5 cyfr 60,00mA~600,0mA 1A/250V 400,0µA ,1µA 10A 10A/250V ±1,5% wskazania ±5 cyfr 4,000mA µA Zakres pomiarowy : AC 40,00mA 60,00mA 10µA 40Hz~1kHz ±2% wskazania ±5 cyfr 400,0mA 600,0mA 100µA 10,00A 10,00A 10mA ±2,5% wskazania ±5 cyfr Wskazanie : wartość średnia kalibracja rms sinusoida. Zakres 10A czas pomiaru <10sek. i czas pomiędzy dwoma pomiarami większy niż 15 min. Pomiar diody, ciagłości obwodu, rezystancji 1. Przyłączyć czarny przewód pomiarowy do gniazda COM a czerwony ( + )do HzVΩ. 2. Ustawić przełącznikiem obrotowym pozycję Ω i niebieskim przyciskiem wybrać tryb - ciągłość obwodu; tryb - pomiar diody; tryb Ω - pomiar rezystancji. 3. Przyłączyć czerwony przewód pomiarowy do anody a czarny przewód do katody mierzonej diody (wymontowanej z obwodu). Miernik wskaże przybliżone napięcie przewodzenia diody. Przy odwróconych 4. Uwaga: aby uniknąć zagrożenia lub uszkodzenia układu, należy przed rozpoczęciem pomiaru wyłączyć zasilanie układu, i rozładować kondensatory (wysokonapięciowe). przewodach wyświetlone zostanie OL. Przyłączyć przewody pomiarowe do badanego obwodu (ciągłość, rezystancja). Ciągłość obwodu miernik sygnalizuje dźwiękiem. Rozwarcie obwodu OL. Pomiar diody wskazanie przybliżonego napięcia przewodzenia. Napięcie testu 3V Zakres Rozdzielczość Dokładność Ciągłość obwodu dla Napięcie testu : 1,2V 1Ω (400,0/600,0Ω) rezystancji 70Ω (beep) UT60F: 400,0Ω; UT60G: 600,0Ω dioda 10mV Nie występuje UT60F UT60F Rozdzielczość Dokładność 400,0Ω 4,000kΩ 40,00kΩ 600,0Ω 6,000kΩ 60,00kΩ 0,1Ω 1Ω 10Ω ±1,2% wskazania ±2 cyfry ±1% wskazania ±2 cyfry Napięcie pomiaru : Zakres 400,0/600,0Ω : około 1,2V Zakres 4kΩ ~ : około 0,45V 400,0kΩ 4,000MΩ 600,0kΩ 6,000MΩ 0,1kΩ 1kΩ ±1,2% wskazania ±2 cyfry Zabezpieczenie przeciążeniowe : 600Vp 40,00MΩ 60,00MΩ 10kΩ ±1,5% wskazania ±2 cyfry Sondy pomiarowe wprowadzają rezystancję 0,1Ω do 0,2Ω (istotne dla zakresu 400,0/600,0Ω) Pomiar rezystancji > 1MΩ wymaga kilku sekund ustabilizowania pomiaru (normalne) DŻ

6 Jeżeli rezystancja zwartych sond nie jest <0,5Ω należy sprawdzić czy przewody pomiarowe nie są uszkodzone, czy wybrana jest dobra funkcja pomiarowa, lub uaktywniona funkcja DataHold. Pomiar pojemności Zakresy: UT60F : UT60G : Pomiar częstotliwości 1. Przyłączyć czarny przewód pomiarowy do gniazda COM a czerwony ( + ) do HzVΩ. 2. Ustawić przełącznik zakresów na pozycję Hz. Przyłączyć przewody pomiarowe do mierzonego obwodu. Odczytać wartość z wyświetlacza. UT60F UT60F Rozdzielczość Dokładność 4,000kHz 6,000kHz 1Hz Zabezpieczenie przeciążeniowe : 40,00kHz 60,00kHz 10Hz 600Vp 400,0kHz 600,0kHz 100Hz ±0,05% wskazania ±1 cyfra dla 1MHz: 300mVrms 4,000MHz 6,000MHz 1kHz dla 1MHz: 600mVrms 40,00MHz 60,00MHz 10kHz Uwe max = 30Vrms Pomiar temperatury [ UT60G ] Podświetlenie skali Naciśnąć raz przycisk - podświetlenie skali włączy się. Podświetlenie wyłączy się automatycznie po 10 sekundach. Przycisk RS232C Przyciśnięcie RS232C włacza lub wyłącza port RS232C. Jeżeli miernik jest w trybie HOLD wyświetlacz wskazuje odpowiednią wartość, jakkolwiek wyjście portu szeregowego jest stale aktualizowane z wejściowego terminala pomiarowego. W trybie RS232C tryb uśpienia jest wyłączony 4nF; 40nF; 400nF; 4µF; 40µF; 400µF; 4mF 6nF; 60nF; 600nF; 6µF; 60µF; 600µF; 6mF 1. Ustawić przełącznik zakresów miernika na pozycję. 2. Włożyć czerwony adapter (lub przewód) do gniazda HzVΩ a czarny adapter (lub przewód) do gniazda ma. Przekroczenie zakresu (uszkodzenie kondensatora) 0L. Uwaga : Przed pomiarem kondensatora należy upewnić się, że został on rozładowany (zewrzeć końcówki). Odłączyć sondy pomiarowe od innych obwodów. Uwaga : Przed rozpoczęciem innych pomiarów należy usunąć adapter. UT60F UT60F Rozdzielczość Dokładność 4,000nF 6,000nF 1pF ±4% wskazania ±10 cyfr Zabezpieczenie przeciążeniowe : 40,00nF 60,00nF 10pF 600Vp 400,0nF 4,000μF 40,00μF 400,0μF 600,0nF 6,000μF 60,00μF 600,0μF 100pF 1nF 10nF 100nF ±4% wskazania ±3 cyfry 4,000mF 6,000mF 1μF ±5% wskazania ±10 cyfr Pomiar pojemności rzędu mf wymaga kilku sekund ustabilizowania pomiaru (normalne). Uwaga: aby uniknąć zagrożenia lub uszkodzenia układu, nie mierzyć elementów o napięciu wyższym niż 60V DC lub 30V ACrms. 1. Ustawić przełącznik zakresów na pozycję C ( wskazana aktualna temperatura otoczenia). 2. Przyłączyć wtyk sondy T/C : K czerwony do gniazda VΩ, czarny do gniazda COM. Przyłożyć spoinę pomiarową do mierzonego obiektu. 3. Odczytać wartość temperatury na wyświetlaczu. Uwaga : Przed innymi pomiarami odłączyć sondę od miernika. Wskazanie Rozdzielczość Dokładność Zabezpieczenie przeciążeniowe : C ±3% wskazania ±4 cyfry 250 V AC/DC C 1 C ±1,0% wskazania ±3 cyfry C ±2,0% wskazania ±10 cyfr Załączona do miernika sonda może być stosowana do temperatury 250 C. Do pomiaru wyższych temperatur należy stosować inne sondy DŻ

7 Miernik Komputer D-SUB 9pin Male D-SUB 9pin Female D-SUB 25pin Female PIN Opis RX Receiving Data TX Transmitting Data DTR Data Terminal Ready GND Grounding DSR Data Set ready RTS Request To Send CTS Clear To Send Ustawienia po włączeniu: Transmisja Bit startu 1 (zawsze 0) Bit stop 1 (zawsze 1) Bity danych 7 Bit parzystości 1 (dodatkowo) Wymagania systemowe do zainstalowania programu interfejsu UT60D IBM PC (kompatybilny) z procesorem (lub wyższym) z monitorem 640 x 480 (lub wyższym) MS Windows 98 lub wyżej. 8MB wolnego RAM 8MB wolnego miejsca na HDD Możliwośc czytania CD-ROM Port szeregowy Należy zapoznać się z instrukcją instalacji i obsługi programu interfejsu. Tryb HOLD HOLD H - naciśnięcie wprowadza w tryb HOLD (beep). HOLD H - ponowne naciśnięcie wyłącza tryb HOLD przyciskurange (beep). H - wskaźnik trybu HOLD na wyświetlaczu (beep). Tryb HOLD wyłącza również naciśnięcie Ekran LCD Jeżeli przy włączaniu miernika jest przyciśnięty przycisk HOLDH, ekran LCD wyświetla wszystkie ikony. Przyciśnięcie HOLDH przełącza ekran LCD do normalnego trybu pracy. Tryb uśpienia (Sleep Mode) Jeżeli przez 10 minut nie zostanie przyciśnięty żaden przycisk lub nie zostanie przełączony przełącznik obrotowy miernik automatycznie się wyłącza. Załączenie miernika następuje poprzez przyciśnięcie jakiegokolwiek przycisku [ oprócz ŻÓŁTEGO] lub przełączenie przełącznika obrotowego. Pokazane jest ostatnie wskazanie przed włączeniem trybu uśpienia (jeżeli miernik nie był w trybie pomiaru ciągłości) Jeżeli wyjście z trybu uśpienia jest efektem przełączenia przełącznika obrotowego, miernik startuje z wybranej funkcji (dane są resetowane) DŻ

8 WYMIANA BATERII i BEZPIECZNIKA Wskazanie na wyświetlaczu LCD sygnalizuje wyczerpanie baterii. Po zdjęciu pokrywy z tyłu miernika należy założyć nową baterię. Bezpiecznik 1: Bezpiecznik 2: 0,5A / 250V, szybki, szklany, Φ5 x 20mm. 1A / 250V, szybki, szklany, Φ5 x 20mm. 10A / 250V, szybki, szklany, Φ5 x 20mm. UT60F UT60G wymiana bezpiecznika śruba śruba Przed zdjęciem tylnej pokrywy odłączyć przewody pomiarowe od mierzonego obwodu. Przed rozpoczęciem pomiarów założyć tylną pokrywe i przymocowac śrubami. wymiana baterii Wyposażenie Przewody pomiarowe Przewód interfejsu RS-232C sonda temperatury [tylko UT60G] adaptery testowe Instrukcja obsługi dysk CD (RS232C) DŻ

9 Nasza oferta : Akcesoria telefoniczne Gniazda, złącza, przyłącza, akumulatory, przewody Chemia dla elektroniki Pasty, aerozole, smary, preparaty serwisowe Akcesoria Audio-Video Złącza, przyłącza, mikrofony, głośniki, anteny Akcesoria komputerowe Złącza, przyłącza, wzmacniacze, głośniki, anteny Kable, przewody Koncentryczne, telefoniczne, komputerowe, głośnikowe Narzędzia, mierniki Telefoniczne, antenowe, komputerowe, samochodowe oraz pozostałe Ruda Śląska ul. Ks.Tunkla 94 (032) (032) ( cell ) DŻ

Mastech MS8222 Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 5178

Mastech MS8222 Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 5178 Mastech MS8222 Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 5178 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT50A/B/C Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50A - # 4675 UT50B - # 4678 UT50C - # 4677

UNI-T UT50A/B/C Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50A - # 4675 UT50B - # 4678 UT50C - # 4677 UNI-T UT50A/B/C Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50A - # 4675 UT50B - # 4678 UT50C - # 4677 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się

Bardziej szczegółowo

V & A VA16 3in1 Multimetr sieciowy Numer katalogowy #4864

V & A VA16 3in1 Multimetr sieciowy Numer katalogowy #4864 V & A VA16 3in1 Multimetr sieciowy Numer katalogowy #4864 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT50D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50D - # 4960

UNI-T UT50D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50D - # 4960 UNI-T UT50D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50D - # 4960 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT33A Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33A - # 5281

UNI-T UT33A Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33A - # 5281 UNI-T UT33A Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33A - # 5281 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT58D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy #4679

UNI-T UT58D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy #4679 UNI-T UT58D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy #4679 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować

Bardziej szczegółowo

V & A VA312 Multimetr cęgowy Numer katalogowy - # 5173

V & A VA312 Multimetr cęgowy Numer katalogowy - # 5173 V & A VA312 Multimetr cęgowy Numer katalogowy - # 5173 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT201 / 202 Cęgowy multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT201 # 4687 UT202 #...

UNI-T UT201 / 202 Cęgowy multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT201 # 4687 UT202 #... UNI-T UT201 / 202 Cęgowy multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT201 # 4687 UT202 #... INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT33B/C/D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33B - # 5281 UT33C - # UT33D - #

UNI-T UT33B/C/D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33B - # 5281 UT33C - # UT33D - # UNI-T UT33B/C/D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33B - # 5281 UT33C - # UT33D - # INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń

Bardziej szczegółowo

MASTECH MAS345 Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 3271

MASTECH MAS345 Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 3271 MASTECH Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 3271 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT60D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 4680

UNI-T UT60D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 4680 UNI-T UT60D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 4680 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT60B/C/E Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT60B #... UT60C #... UT60E # 4681

UNI-T UT60B/C/E Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT60B #... UT60C #... UT60E # 4681 UNI-T UT60B/C/E Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT60B #... UT60C #... UT60E # 4681 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT105 Cyfrowy multimetr motoryzacyjny Numer katalogowy - UT105 # 5341

UNI-T UT105 Cyfrowy multimetr motoryzacyjny Numer katalogowy - UT105 # 5341 UNI-T UT105 Cyfrowy multimetr motoryzacyjny Numer katalogowy - UT105 # 5341 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT70B Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT70B # 4685

UNI-T UT70B Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT70B # 4685 UNI-T UT70B Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT70B # 4685 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT39A/B/C Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT39A # 5278 UT39B # 5279 UT39C # 5280

UNI-T UT39A/B/C Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT39A # 5278 UT39B # 5279 UT39C # 5280 UNI-T UT39A/B/C Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT39A # 5278 UT39B # 5279 UT39C # 5280 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT205 / 206 Cęgowy multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT205 # 4690 UT206 # 4691

UNI-T UT205 / 206 Cęgowy multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT205 # 4690 UT206 # 4691 UNI-T UT205 / 206 Cęgowy multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT205 # 4690 UT206 # 4691 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Multimetr SMD-100 #

Instrukcja obsługi Multimetr SMD-100 # Instrukcja obsługi Multimetr SMD-100 # 3472 4 Prawidłowe usuwanie produktu Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY TES 2360 #02970 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY TES 2360 #02970 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY TES 2360 #02970 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. SPECYFIKACJE 1.1. Specyfikacje ogólne. Zasada pomiaru: przetwornik z podwójnym całkowaniem; Wyświetlacz: LCD, 3 3 / 4 cyfry; Maksymalny odczyt: 3999;

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI M9805G #02998 MULTIMETR CĘGOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI M9805G #02998 MULTIMETR CĘGOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI M9805G #02998 MULTIMETR CĘGOWY! 1. INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Przed przystąpieniem do pomiarów lub naprawy miernika należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Aby uniknąć zniszczenia

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol użyty w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

MAS343 #2999 MAS344 #3900 MAS345 #3901

MAS343 #2999 MAS344 #3900 MAS345 #3901 INSTRUKCJA OBSŁUGI MAS343 #2999 MAS344 #3900 MAS345 #3901 MULTIMETR CYFROWY Z INTERFEJSEM RS-232! 1. INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Przed przystąpieniem do pomiarów lub naprawy miernika należy zapoznać się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY! 1. WSTĘP Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących bezpieczeństwa i sposobu użytkowania, parametrów technicznych oraz konserwacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L 1. Informacje ogólne Miernik MU-07L umożliwia pomiary napięć stałych (do 600V) i przemiennych (do 600V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do 2MΩ) oraz sprawdzanie diod półprzewodnikowych, ciągłości

Bardziej szczegółowo

V&A VA18b Multimetr Numer katalogowy # 1759

V&A VA18b Multimetr Numer katalogowy # 1759 V&A VA18b Multimetr Numer katalogowy # 1759 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować uszkodzenie

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-585

MULTIMETR CYFROWY AX-585 MULTIMETR CYFROWY AX-585 Instrukcja obsługi Spis treści: 1. Ogólne informacje... 3 2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 3 3. Funkcje... 4 4. Prowadzenie pomiarów... 8 5. Utrzymanie i konserwacja...

Bardziej szczegółowo

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. WPROWADZENIE. Prezentowany multimetr cyfrowy jest zasilany bateryjnie. Wynik pomiaru wyświetlany jest w postaci 3 1 / 2 cyfry. Miernik może być stosowany

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-582 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY AX-582 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY AX-582 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wiadomości ogólne Multimetr umożliwia pomiar napięć i prądów stałych oraz zmiennych, rezystancji, pojemności, temperatury, częstotliwości, testu ciągłości,

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT60H Multimetr Cyfrowy Numer katalogowy - # 5304

UNI-T UT60H Multimetr Cyfrowy Numer katalogowy - # 5304 UNI-T UT60H Multimetr Cyfrowy Numer katalogowy - # 5304 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368 Charakterystyka: wyświetlacz 4 cyfry kategoria bezpieczeństwa CAT III 600V pomiar True RMS automatyczna zmiana zakresu pomiar prądu zmiennego i stałego do

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-588B

MULTIMETR CYFROWY AX-588B MULTIMETR CYFROWY AX-588B Instrukcja obsługi 1. Wiadomości ogólne Multimetr umożliwia pomiar napięć i prądów stałych oraz zmiennych, rezystancji, pojemności, indukcyjności, temperatury, częstotliwości,

Bardziej szczegółowo

MIERNIK UNIWERSLANY UNI-T UT890C+/D MIE0306 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK UNIWERSLANY UNI-T UT890C+/D MIE0306 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK UNIWERSLANY UNI-T UT890C+/D MIE0306 INSTRUKCJA OBSŁUGI KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA Nie należy używać miernika, jeżeli klapka baterii jest otwarta. Grozi to porażeniem elektrycznym. Przełącznik trybu

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC/DC AX-203. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC/DC AX-203. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC/DC AX-203 Ω Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT70C Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 5342

UNI-T UT70C Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 5342 UNI-T UT70C Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 5342 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT70D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 5086

UNI-T UT70D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 5086 UNI-T UT70D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 5086 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT207A Cyfrowy miernik uniwersalny

UNI-T UT207A Cyfrowy miernik uniwersalny UNI-T Cyfrowy miernik uniwersalny INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować uszkodzenie

Bardziej szczegółowo

KT 890 MULTIMETRY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI WPROWADZENIE: 2. DANE TECHNICZNE:

KT 890 MULTIMETRY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI WPROWADZENIE: 2. DANE TECHNICZNE: MULTIMETRY CYFROWE KT 890 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. WPROWADZENIE: Mierniki umożliwiają

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY GSM-880 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY GSM-880 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY GSM-880 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Żeby zapewnić bezpieczną pracę oraz wykorzystać w pełni funkcjonalność miernika, proszę uważnie przeczytać informacje

Bardziej szczegółowo

V & A VA6530 Termometr pirometryczny Numer katalogowy #4896

V & A VA6530 Termometr pirometryczny Numer katalogowy #4896 V & A VA6530 Termometr pirometryczny Numer katalogowy #4896 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9931

INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9931 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9931 Wydanie LS 13/01 OPIS DT-9931 to przemysłowy multimetr RLC rozbudowany o wiele funkcji pomiarowych. Mierzy napięcie i prąd AC/DC, rezystancję, indukcyjność,

Bardziej szczegółowo

MIERNIK UNIWERSALNY UNI-T UT133A/B MIE0383 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK UNIWERSALNY UNI-T UT133A/B MIE0383 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK UNIWERSALNY UNI-T UT133A/B MIE0383 INSTRUKCJA OBSŁUGI KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA Nie należy korzystać z urządzenia jeżeli klapka baterii jest otwarta. Grozi to porażeniem prądem. Nie należy korzystać

Bardziej szczegółowo

UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F

UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F MULTIMETRY CYFROWE UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3290

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3290 INSTRUKCJA OBSŁUGI DŁugopisowy wskaźnik napięcia DT-3290 Wydanie LS 13/01 Bezpieczeństwo Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

M 830 M 830 BUZ M 838

M 830 M 830 BUZ M 838 MULTIMETRY CYFROWE M 830 M 830 BUZ M 838 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu użytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. 1. WPROWADZENIE:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MINI MULTIMETR CYFROWY M M

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MINI MULTIMETR CYFROWY M M INSTRUKCJA OBSŁUGI MINI MULTIMETR CYFROWY M - 838 M - 838+ www.atel.com.pl/produkt.php?hash=02915! 1 2 I. WPROWADZENIE Przed przystąpieniem do normalnej eksploatacji miernika, prosimy zapoznać się z możliwościami

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-100

MULTIMETR CYFROWY AX-100 MULTIMETR CYFROWY AX-100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa 1. Nie podawaj na wejście wartości przekraczającej wartość graniczną podczas pomiarów. 2. Podczas pomiarów napięcia wyŝszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D 1. Informacje ogólne Miernik MU-02D umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 750V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-101B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY AX-101B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY AX-101B INSTRUKCJA OBSŁUGI I. WSTĘP Urządzenie to jest stabilnym i bezpiecznym, poręcznym multimetrem z wyświetlaczem 3 ½ cyfry. Multimetr umożliwia wykonywanie pomiarów napięcia DC,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Multimetr kieszonkowy DT920B

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Multimetr kieszonkowy DT920B INSTRUKCJA OBSŁUGI Multimetr kieszonkowy DT920B 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Miernik DT920B zaprojektowany został zgodnie z normą IEC61010 w odniesieniu do elektronicznych przyrządów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

TES 1601 #02982 TES 1602 #02983

TES 1601 #02982 TES 1602 #02983 INSTRUKCJA OBSŁUGI TES 1601 #02982 TES 1602 #02983 TESTER IZOLACJI! 1. INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Przed przystąpieniem do pomiarów lub naprawy testera należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Aby

Bardziej szczegółowo

Multimetr cyfrowy 6w1 AX-190A

Multimetr cyfrowy 6w1 AX-190A Multimetr cyfrowy 6w1 AX-190A Instrukcja obsługi 1. Zasady bezpieczeństwa NIGDY nie należy stosować napięcia lub prądu do miernika, który przekracza określone wartości maksymalne. Funkcja Maksymalne wartości

Bardziej szczegółowo

KT 33 MULTIMETRY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI. Strona 1

KT 33 MULTIMETRY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI. Strona 1 MULTIMETRY CYFROWE KT 33 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona 1 1. WPROWADZENIE: Mierniki

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MT-5211 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MT-5211 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MT-5211 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-588. Instrukcja obsługi

MULTIMETR CYFROWY AX-588. Instrukcja obsługi MULTIMETR CYFROWY AX-588 Instrukcja obsługi 1. Wiadomości ogólne Multimetr umożliwia pomiar napięć i prądów stałych oraz zmiennych, rezystancji, pojemności, indukcyjności, temperatury, częstotliwości,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3216

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3216 INSTRUKCJA OBSŁUGI DŁugopisowy wskaźnik napięcia DT-3216 Wydanie LS 13/01 OPIS DT-3216 to długopisowy wskaźnik napięcia z wyświetlaczem. Wskazuje napięcie AC/DC, rezystancję oraz wykonuje pomiary testu

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT803 Multimetr Laboratoryjny ( komunikacja RS232C i USB)

UNI-T UT803 Multimetr Laboratoryjny ( komunikacja RS232C i USB) UNI-T UT803 Multimetr Laboratoryjny ( komunikacja RS232C i USB) Numer katalogowy - UT803 # 5836 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MASTECH MS-8240B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MASTECH MS-8240B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MASTECH MS-8240B INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nr produktu: Miernik Cęgowy Extech EX710, CAT III 600 V

Instrukcja obsługi. Nr produktu: Miernik Cęgowy Extech EX710, CAT III 600 V Miernik Cęgowy Extech EX710, CAT III 600 V Instrukcja obsługi Nr produktu: 121670 Opis Opis miernika (model EX730) 1. Cęgi 2. Przycisk otwierający cęgi 3. Przyciski sterowania Przycisk funkcji 'zamrażania'

Bardziej szczegółowo

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi Pęseta R/C do SMD AX-503 Instrukcja obsługi 1. OPIS OGÓLNY Pęseta R/C do SMD umożliwia szybki i precyzyjny pomiar drobnych elementów układów. Żeby wykorzystać miernik w pełni, proszę przeczytać uważnie

Bardziej szczegółowo

AX Instrukcja obsługi

AX Instrukcja obsługi 1. AX-102 - Instrukcja obsługi 2. WSTĘP Gratulujemy zakupu multimetru cyfrowego z ręczną i automatyczną zmianą zakresu AX-102. Urządzenia tej serii zostały zaprojektowane w sposób pozwalający na uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Axiomet AX Uwagi dotyczące bezpieczeństwa. 2. Cechy charakterystyczne

Axiomet AX Uwagi dotyczące bezpieczeństwa. 2. Cechy charakterystyczne Axiomet AX-150 1. dotyczące bezpieczeństwa Urządzenie spełnia wymogi normy IEC1010 (standard bezpieczeństwa opublikowany przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną) dotyczące konstrukcji. Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V

Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V Instrukcja obsługi Nr produktu: 121642 Opis Opis miernika (model EX730) 1. Miernik cęgowy 2. Przycisk otwierający miernik 3. Przyciski sterowania Zapamiętywanie

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MULTIMETR TRUE RMS Z AUTOMATYCZNĄ ZMIANĄ ZAKRESU AX-155

CYFROWY MULTIMETR TRUE RMS Z AUTOMATYCZNĄ ZMIANĄ ZAKRESU AX-155 CYFROWY MULTIMETR TRUE RMS Z AUTOMATYCZNĄ ZMIANĄ ZAKRESU AX-155 INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami, żeby zapewnić sobie najwyższe

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MT-1210 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MT-1210 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MT-1210 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY MULTIMETR CYFROWY TES 1550 #02969 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SAMOCHODOWY MULTIMETR CYFROWY TES 1550 #02969 INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMOCHODOWY MULTIMETR CYFROWY TES 1550 #02969 INSTRUKCJA OBSŁUGI! 1. WSTĘP. Miernik jest przenośnym multimetrem cyfrowym zaprojektowanym do pomiarów: obrotów silnika spalinowego (tachometr indukcyjny);

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT501, UT502 Tester Rezystancji Izolacji Numer katalogowy - UT501 # UT502 # 3521

UNI-T UT501, UT502 Tester Rezystancji Izolacji Numer katalogowy - UT501 # UT502 # 3521 UNI-T UT501, UT502 Tester Rezystancji Izolacji Numer katalogowy - UT501 # UT502 # 3521 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY MULTIMETR DIAGNOSTYCZNY AT-9945 DANE TECHNICZNE

SAMOCHODOWY MULTIMETR DIAGNOSTYCZNY AT-9945 DANE TECHNICZNE SAMOCHODOWY MULTIMETR DIAGNOSTYCZNY AT-9945 DANE TECHNICZNE Przyrząd spełnia wymagania norm bezpieczeństwa: IEC 10101-1 i EN-PN 61010-1. Izolacja: podwójna, druga klasa ochronności. Kategoria przepięciowa:

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MATECH MAS830, 830B, 830L, 838 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MATECH MAS830, 830B, 830L, 838 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MATECH MAS830, 830B, 830L, 838 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MT-1710 True RMS PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MT-1710 True RMS PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MT-1710 True RMS PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Axiomet AX-582B. 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa. 2. Specyfikacja

Axiomet AX-582B. 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa. 2. Specyfikacja Axiomet AX-582B 1. dotyczące bezpieczeństwa Urządzenie spełnia wymogi normy IEC1010 (standard bezpieczeństwa opublikowany przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną) dotyczące konstrukcji. Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MT-1232 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MT-1232 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MT-1232 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-MS8250

MULTIMETR CYFROWY AX-MS8250 TEMP MULTIMETR CYFROWY AX-MS8250 C INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. OGÓLNE INSTRUKCJE Multimetr ten został zaprojektowany zgodnie z normą IEC1010 dotyczącą elektronicznych urządzeń pomiarowych z kategorią przepięć

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY KEW

MULTIMETR CYFROWY KEW INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY KEW 1009 KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD., Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIERNIKA...5 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA...6

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MASTECH M300 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MASTECH M300 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MASTECH M300 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MT-1250 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MT-1250 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MT-1250 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MT-1132 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MT-1132 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MT-1132 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNY MULTIMETR Z DETEKTOREM PRZEWODÓW LA-1014

INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNY MULTIMETR Z DETEKTOREM PRZEWODÓW LA-1014 INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNY MULTIMETR Z DETEKTOREM PRZEWODÓW I TESTEREM linii LA-1014 Wydanie LS 13/01 Bezpieczeństwo Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się

Bardziej szczegółowo

MASTECH MS8228 Cyfrowy miernik uniwersalny

MASTECH MS8228 Cyfrowy miernik uniwersalny MASTECH Cyfrowy miernik uniwersalny Numer katalogowy - #6890 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mierników cęgowych UT205A, UT206A

Instrukcja obsługi mierników cęgowych UT205A, UT206A Instrukcja obsługi mierników cęgowych UT205A, UT206A Spis treści Wstęp... 2 Zawartość opakowania... 2 Bezpieczeństwo... 2 Zasady bezpiecznego użytkowania... 3 Międzynarodowe symbole elektryczne... 4 Budowa

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MT-1705 True RMS PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MT-1705 True RMS PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MT-1705 True RMS PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MASTECH M320 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MASTECH M320 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MASTECH M320 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika

Bardziej szczegółowo

V&A VA38 Multimetr Numer katalogowy # 5897

V&A VA38 Multimetr Numer katalogowy # 5897 V&A VA38 Multimetr Numer katalogowy # 5897 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować uszkodzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MULTIMETR CYFROWY AteX UT 93

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MULTIMETR CYFROWY AteX UT 93 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY AteX UT 93 #02955 PRZED URUCHOMIENIEM PRZYRZĄDU DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI Nie zastosowanie się do tego polecenia jak i do innych uwag zawartych w

Bardziej szczegółowo

Miernik uniwersalny UT39B MIE0258. Instrukcja obsługi

Miernik uniwersalny UT39B MIE0258. Instrukcja obsługi Miernik uniwersalny UT39B MIE0258 I. WSTĘP Mierniki z serii UT39B charakteryzują się maksymalnym odczytem o wartości 1999, oraz miarodajnym i rzetelnym pomiarem. Zostały wyposażone w układy scalone, konwertery

Bardziej szczegółowo

UT 33 B UT 33 C UT 33 D

UT 33 B UT 33 C UT 33 D MULTIMETRY CYFROWE UT 33 B UT 33 C UT 33 D INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona 1 1.WPROWADZENIE:

Bardziej szczegółowo

V&A VA30S Multimetr Numer katalogowy

V&A VA30S Multimetr Numer katalogowy V&A VA30S Multimetr Numer katalogowy # 5896 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować uszkodzenie

Bardziej szczegółowo

Miernik uniwersalny UT151B MIE0167. Instrukcja obsługi

Miernik uniwersalny UT151B MIE0167. Instrukcja obsługi Miernik uniwersalny UT151B MIE0167 Instrukcja obsługi I. WSTĘP Mierniki z serii UT151 charakteryzują się maksymalnym odczytem o wartości 1999, oraz miarodajnym i rzetelnym pomiarem. Zostały wyposażone

Bardziej szczegółowo

CĘGOWY MULTIMETR CYFROWY AX-M266C. Instrukcja obsługi

CĘGOWY MULTIMETR CYFROWY AX-M266C. Instrukcja obsługi CĘGOWY MULTIMETR CYFROWY AX-M266C Instrukcja obsługi 1.INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Miernik jest całkowicie przenośny, posiada wyświetlacz LCD 3 ½ cyfry oraz funkcję testu izolacji (z opcjonalnym

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-19 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY AX-19 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY AX-19 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 3 2. Opis... 5 3. Specyfikacje... 7 4. Wykonywanie pomiarów... 13 5. Konserwacja... 20 6. Akcesoria... 21

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MASTECH MS8332C INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MASTECH MS8332C INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MASTECH MS8332C INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT525 / UT526 Cyfrowy miernik uniwersalny

UNI-T UT525 / UT526 Cyfrowy miernik uniwersalny UNI-T Cyfrowy miernik uniwersalny Numer katalogowy - UT525 #6548 UT526 #6549 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych

Bardziej szczegółowo

Multimetr automatyczny z bargrafem i USB AX-594. Instrukcja obsługi

Multimetr automatyczny z bargrafem i USB AX-594. Instrukcja obsługi Multimetr automatyczny z bargrafem i USB AX-594 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Rozpakowanie i sprawdzenie... 3 3. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa... 3 4. Symbole bezpieczeństwa... 4 5.

Bardziej szczegółowo

MULTIMER CYFROWY SERIA UT50

MULTIMER CYFROWY SERIA UT50 MULTIMER CYFROWY SERIA UT50 MIE0014 MIE0015 MIE0016 MIE0017 MIE0018 MIE0019 Instrukcja obsługi Drogi użytkowniku, Dziękujemy za wybranie naszego produktu Multimer Cyfrowy, seria UT50. Aby używanie przyrządu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALNY MIERNIK z pomiarem RLC CHY 20 INSTRUKCJA OBSŁUGI

UNIWERSALNY MIERNIK z pomiarem RLC CHY 20 INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNY MIERNIK z pomiarem RLC CHY 20 INSTRUKCJA OBSŁUGI INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGI... 3 DANE OGÓLNE... 3 SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA... 3 POMIARY... 4 Przycisk MAX HOLD... 4 Pomiar napięcia

Bardziej szczegółowo

KT 30 MULTIMETRY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI. Strona 1

KT 30 MULTIMETRY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI. Strona 1 MULTIMETRY CYFROWE KT 30 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona 1 1.WPROWADZENIE: Mierniki

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MT-1270 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MT-1270 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MT-1270 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CĘGOWY MULTIMETR CYFROWY MS2026 MS2026R

INSTRUKCJA OBSŁUGI CĘGOWY MULTIMETR CYFROWY MS2026 MS2026R INSTRUKCJA OBSŁUGI CĘGOWY MULTIMETR CYFROWY MS2026 MS2026R wersja 1.0 Wstęp Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących bezpieczeństwa i sposobu użytkowania, parametrów technicznych oraz konserwacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 9001

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 9001 INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 9001 Miernik cęgowy prądu AC CHY FIREMATE Co., LTD., TAIWAN Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...3 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA...5 2.1. Charakterystyka ogólna...5 2.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-39P

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-39P 1. Informacje ogólne Miernik MU-39P umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 750V), natężenia prądu stałego (do 10A) i przemiennego (do 10A), oporności (do 200MΩ), pojemności (do

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY MY-74 INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIE

MULTIMETR CYFROWY MY-74 INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIE MULTIMETR CYFROWY MY-74 INSTRUKCJA OBSŁUGI! OSTRZEŻENIE PRZED URUCHOMIENIEM PRZYRZĄDU ZAPOZNAJ SIĘ DOKŁADNIE Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI Nie zastosowanie się do tego polecenia jak i do innych uwag zawartych w

Bardziej szczegółowo