MULTIMETR CYFROWY AX-19 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MULTIMETR CYFROWY AX-19 INSTRUKCJA OBSŁUGI"

Transkrypt

1 MULTIMETR CYFROWY AX-19 INSTRUKCJA OBSŁUGI

2 Spis treści 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa Opis Specyfikacje Wykonywanie pomiarów Konserwacja Akcesoria

3 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Żeby zapewnić sobie bezpieczną pracę oraz w pełni wykorzystać możliwości miernika, proszę dokładnie zapoznać się ze wskazówkami w niniejszym rozdziale. Multimetr ten został zaprojektowany zgodnie z normą IEC-1010 dotyczącą elektronicznych urządzeń pomiarowych z kategorią przepięć KAT III 600V i zanieczyszczenia 2. Prawidłowa obsługa miernika zapewni wieloletnią, bezawaryjną pracę. Przestrzegaj wszystkich zaleceń związanych z bezpieczeństwem oraz wskazówek dotyczących użytkowania miernika, żeby mieć pewność, że obsługujesz miernik we właściwy sposób oraz żeby utrzymać go w dobrym stanie technicznym PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA Podczas pracy z miernikiem użytkownik musi przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa obejmujących: Zabezpieczenie przed możliwością porażenia prądem, Ochronę miernika przed niewłaściwym użytkowaniem Po otrzymaniu miernika sprawdź czy nie został on uszkodzony w transporcie Jeśli po otrzymaniu miernika okaże się, że został on uszkodzony w transporcie, należy go zwrócić do sprzedawcy Przewody pomiarowe muszą być w dobrym stanie. Przed rozpoczęciem pomiarów sprawdź czy izolacja przewodów pomiarowych nie jest uszkodzona oraz czy nie ma w nich odsłoniętego metalu Pełna zgodność ze standardami bezpieczeństwa jest zapewniona tylko podczas użytkowania miernika wraz z oryginalnymi przewodami pomiarowymi. Jeśli zajdzie potrzeba wymiany przewodów pomiarowych na nowe, należy kupić przewody o identycznym typie lub tej samej klasy PODCZAS WYKONYWANIA POMIARÓW Przed rozpoczęciem wykonywania pomiarów należy wybrać odpowiednie gniazda pomiarowe, funkcję oraz zakres Nigdy nie należy przekraczać granicznych wartości zabezpieczeń podanych w specyfikacjach dla wykorzystywanego zakresu pomiarowego Po podłączeniu miernika do mierzonego obwodu nie należy dotykać nieużywanych gniazd pomiarowych Nie należy wykonywać pomiarów napięcia jeśli jego wartość przekracza 600V w odniesieniu do uziemienia Jeśli nie znasz wartości mierzonego sygnału i chcesz używać trybu ręcznej zmiany zakresu to ustaw zakres pomiarowy na najwyższy z możliwych Zachowaj ostrożność podczas pomiarów napięcia o wartości powyżej 60V DC lub 30V AC skuteczne. Zawsze trzymaj palce przed osłonkami na sondach Nigdy nie podawaj napięcia na gniazda wejściowe miernika, jeśli znajduje się on w trybie pomiaru prądu, rezystancji, pojemności, testu diody, ciągłości, temperatury, wilgotności, poziomu dźwięku lub natężenia oświetlenia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie miernika Przed zmianą położenia obrotowego przełącznika funkcji odłącz wszystkie przewody pomiarowe od mierzonego obwodu. 3

4 Podczas wykonywania pomiarów w odbiornikach TV lub w obwodach przełączających, pamiętaj, że mogą występować piki napięciowe o dużych amplitudach, co może spowodować uszkodzenie miernika Nigdy nie należy mierzyć rezystancji, pojemności, diody i ciągłości w obwodach z włączonym zasilaniem Nigdy nie należy wykonywać pomiarów pojemności jeśli mierzony kondensator nie został uprzednio rozładowany Nigdy nie należy używać miernika w pobliżu wybuchowych gazów, pary lub kurzu Jeśli zostaną zauważone jakiekolwiek nieprawidłowości w pracy miernika, należy zaprzestać wykonywania pomiarów i sprawdzić źródło usterki Podczas używania miernika tylna obudowa musi być założona i przykręcona Nie należy używać ani przechowywać miernika w miejscach bezpośrednio wystawionych na działanie promieni słonecznych, wysokich temperatur, wilgotności oraz pary wodnej SYMBOLE Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa, odnieś się do instrukcji. Bezpiecznik Ryzyko porażenia prądem. Wyczerpana bateria Podwójna izolacja (Klasa zabezpieczenia II) AC Prąd przemienny CAT III Kategoria przepięć III, zanieczyszczenia 2 na podstawie IEC odnosi się do poziomu zabezpieczenia przed impulsowym napięciem wstrzymywanym. DC Prąd stały Spełnia normy Unii Europejskiej Sygnalizacja ciągłości Uziemienie Prąd stały lub przemienny 1.4. KONSERWACJA Nie należy próbować regulować bądź naprawiać miernika przez zdjęcie jego tylnej obudowy podczas gdy miernik podłączony jest do zasilanego obwodu. Tylko wykwalifikowani serwisanci, którzy są w pełni świadomi ryzyka związanego z tą czynnością powinni się jej podejmować Przed otwarciem obudowy miernika bezwzględnie należy odłączyć wszystkie przewody pomiarowe od jakichkolwiek źródeł prądu Żeby uniknąć błędnych pomiarów mogących spowodować porażenie prądem należy wymienić baterię od razu po pojawieniu się na wyświetlaczu symbolu Żeby zapewnić odpowiednie zabezpieczenie przeciwpożarowe należy wymieniać bezpiecznik tylko na nowy o podanych parametrach: F 500mA/250V (bezzwłoczny) Nie należy używać żrących substancji oraz materiałów ściernych do czyszczenia obudowy miernika. Do jego czyszczenia należy używać wilgotnej ściereczki oraz łagodnych środków czyszczących ZAWSZE należy pamiętać o wyłączaniu miernika jeśli nie jest on używany Jeśli miernik nie będzie używany przez dłuższy okres czasu, należy wyjąć z niego baterie, żeby zapobiec uszkodzeniu obwodów wewnętrznych. 4

5 2. OPIS Multi-tester 5 w 1 łączy w sobie funkcje miernika poziomu dźwięku, natężenia światła, miernika wilgotności, temperatury i cyfrowego multimetru. Funkcja pomiaru poziomu dźwięku może być używana do mierzenia hałasu w fabrykach, szkołach, biurach, na lotniskach i w domach oraz do sprawdzania akustyki studiów nagraniowych, audytoriów czy instalacji hi-fi. Funkcja pomiaru światła jest używana do pomiaru natężenia oświetlenia. Jest ona wyposażona w korekcję kosinusową w celu zminimalizowania wpływu konta padania światła na wynik pomiaru. Elementem światłoczułym zastosowanym w mierniku jest bardzo stabilna dioda silikonowa o długiej żywotności. Funkcja pomiaru wilgotności/temperatury wykorzystuje półprzewodnikowy czujnik oraz sondę temperatury typu K. Multimetr cyfrowy pozwala na pomiar napięcia AC/DC, prądu AC/DC, rezystancji, częstotliwości, cyklu pracy, pojemności oraz posiada funkcję testu diody i ciągłości. Miernik ten jest przenośnym, profesjonalnym urządzeniem pomiarowym z dużym wyświetlaczem LCD i podświetleniem ułatwiającym odczyt. Przycisk ręcznej zmiany zakresu czyni pomiary wygodniejszymi. Miernik posiada zabezpieczenie przeciążeniowe oraz wskaźnik wyczerpanej baterii. Jest to idealne, wielofunkcyjne urządzenie z wieloma funkcjami pomiarowymi, które umożliwiają wykonywanie pomiarów w zastosowaniach profesjonalnych, w warsztatach, szkołach jak również w domach. Umożliwia wyświetlanie wskaźników jednostek inżynierskich wraz z wynikiem pomiaru. Miernik ten posiada funkcję ręcznej oraz automatycznej zmiany zakresu. Posiada on funkcje automatycznego wyłączania w celu oszczędzania baterii. Miernik jest wyposażony w funkcję zatrzymania odczytu. Miernik również posiada funkcję pomiarów względnych. 5

6 2.1. OPIS ELEMENTÓW MIERNIKA 1) Czujnik natężenia światła, dźwięku i wilgotności. 2) Wyświetlacz LCD 3) Przycisk zmiany parametrów funkcji 4) Obrotowy przełącznik funkcji 5) Gniazdo wejściowe 10A 6) Gniazdo wejściowe ma/ C 7) Gniazdo wejściowe COM 8) Gniazdo wejściowe V, Ω, Hz,, 6

7 2.2. OPIS PRZEŁĄCZNIKÓW, PRZYCISKÓW I GNIAZD WEJŚCIOWYCH Przycisk HOLD: przycisk ten służy do włączania funkcji zatrzymania odczytu. Przycisk FUNC: przycisk ten służy do zmiany parametrów funkcji. Przycisk RANGE: przycisk ten służy do przełączania ręcznej/automatycznej zmiany zakresu. Przycisk Hz%: przycisk ten służy do przełączania na pomiar częstotliwości lub cyklu pracy. Przycisk REL: przycisk ten służy do ustawiania trybu pomiarów względnych. Przycisk LIGHT: przycisk ten służy do włączania podświetlenia. Obrotowy przełącznik: służy on do wyboru funkcji i żądanego zakresu. Przycisk OFF: przycisk ten służy do wyłączania miernika. Gniazdo wejściowe 10A: gniazdo wejściowe do pomiarów prądu 0 ~ 10A. Gniazdo wejściowe ma/ C: gniazdo wejściowe do pomiarów prądu 0 ~ 400mA oraz temperatury. Gniazdo wejściowe V, Ω, Hz,, : gniazdo wejściowe do pomiarów napięcia, rezystancji, częstotliwości, cyklu pracy, pojemności, diody i ciągłości. Gniazdo wejściowe COM: wspólne gniazdo wejściowe do pomiarów prądu, napięcia, rezystancji, częstotliwości, cyklu pracy, pojemności, diody i ciągłości. Półprzewodnikowy czujnik wilgotności: czujnik wykorzystywany w pomiarach wilgotności. 3. SPECYFIKACJE Dokładność jest gwarantowana przez okres jednego roku od daty kalibracji i podana dla temperatury 18 C do 28 C (64 F do 82 F) przy wilgotności względnej do 75% SPECYFIKACJE OGÓLNE Miernik posiada 14 funkcji z 39 zakresami Automatyczna i ręczna zmiana zakresu Ochrona przekroczenia zakresu dla wszystkich zakresów Maksymalne napięcie między gniazdami a uziemieniem wynosi 600V DC lub AC skuteczne Maksymalna wysokość pracy: 2000m Wyświetlacz: LCD ze wskaźnikiem wyczerpanej baterii Maksymalna wyświetlana wartość: Wskaźnik biegunowości: - pokazany dla biegunowości ujemnej Wskaźnik przekroczenia zakresu: na wyświetlaczu pojawia się OL lub -OL Czas próbkowania: 0.4 sekundy Wyświetlanie jednostek: wyświetlana jest funkcja i wartość elektryczna Automatyczne wyłączanie: po 15 minutach Bezpiecznik: F 500mA/250V (bezzwłoczny) Zasilanie: bateria 9V, NEDA 1604 lub 6F Wskaźnik wyczerpanej baterii: na wyświetlaczu pojawia się Współczynnik temperaturowy: <0.1 x dokładność / C Temperatura pracy: 0 C do 40 C (32 F do 104 F) Temperatura przechowywania: -10 C do 50 C (10 F do 122 F) Wymiary: 158 x 78 x 39mm Ciężar: około 100g (wraz z baterią) 3.2. SPECYFIKACJE ELEKTRYCZNE Podane dla temperatury 23 ± 5 C i wilgotności względnej < 70% 7

8 Napięcie DC 400mV 4V 40V 400V 0.1mV 1mV 10mV 100mV ± (0.7% odczytu + 2 cyfry) 600V 1V ± (1.0% odczytu + 2 cyfry) - Impedancja wejściowa: 10MΩ - Ochrona przeciążeniowa: zakres 400mV: 250V DC lub AC skuteczne, zakresy 4V 600V: 600V DC lub AC skuteczne. - Maksymalne napięcie wejściowe: 600V DC lub AC skuteczne. Na małych zakresach pomiaru napięcia miernik będzie pokazywał niestabilne odczyty jeśli przewody pomiarowe nie będą podłączone do mierzonego obwodu. Jest to normalne zjawisko, gdyż miernik jest bardzo czuły. Po przyłożeniu sond pomiarowych do obwodu możesz odczytać poprawną wartość pomiaru Napięcie AC 4V 40V 400V 1mV 10mV 100mV ± (0.8% odczytu + 3 cyfry) 600V 1V ± (1.5% odczytu + 5 cyfr) - Impedancja wejściowa: 10MΩ - Ochrona przeciążeniowa: zakres 400mV: 250V DC lub AC skuteczne, zakresy 4V 600V: 600V DC lub AC skuteczne. - Maksymalne napięcie wejściowe: 600V DC lub AC skuteczne. - Zakres częstotliwości: 40 do 400Hz - Odpowiedź: Uśredniana, skalibrowana na skuteczną wartość sinusoidy. Na małych zakresach pomiaru napięcia miernik będzie pokazywał niestabilne odczyty jeśli przewody pomiarowe nie będą podłączone do mierzonego obwodu. Jest to normalne zjawisko, gdyż miernik jest bardzo czuły. Po przyłożeniu sond pomiarowych do obwodu możesz odczytać poprawną wartość pomiaru. 8

9 Prąd DC 40mA 10µA 400mA 100µA ± (1.2% odczytu + 3 cyfry) 10A 10mA ± (2.0% odczytu + 10 cyfr) - Ochrona przeciążeniowa: zakresy ma: bezpiecznik F 500mA/250V (bezzwłoczny), zakres 10A: brak bezpiecznika. - Maksymalny prąd wejściowy: gniazdo ma: 400mA, gniazdo 10A: 10A - Spadek napięcia: zakresy ma: 5mV/1mA, zakres 10A: 10mV/1A Prąd AC 40mA 10µA 400mA 100µA ± (1.5% odczytu + 5 cyfry) 10A 10mA ± (3.0% odczytu + 10 cyfr) - Ochrona przeciążeniowa: zakresy ma: bezpiecznik F 500mA/250V (bezzwłoczny), zakres 10A: brak bezpiecznika. - Maksymalny prąd wejściowy: gniazdo ma: 400mA, gniazdo 10A: 10A - Spadek napięcia: zakresy ma: 5mV/1mA, zakres 10A: 10mV/1A - Zakres częstotliwości: 40 do 1000Hz - Odpowiedź: Uśredniana, skalibrowana na skuteczną wartość sinusoidy Rezystancja 400Ω 0.1Ω 4kΩ 40kΩ 400kΩ 4MΩ 1Ω 10Ω 100Ω 1kΩ ± (1.2 % odczytu + 2 cyfry) 40MΩ 10kΩ ± (2.0% odczytu + 5 cyfr) - Napięcie jałowe: 0.25V - Ochrona przeciążeniowa: 250V DC lub AC skuteczne 9

10 Pojemność 4nF 40nF 400nF 1pF 10pF 0.1nF 4µF 1nF 40µF 10nF ± (3.0% odczytu + 3 cyfry) 200µF 100nF ±(8.0% odczytu + 10 cyfr) - Ochrona przeciążeniowa: 250V DC lub AC skuteczne Częstotliwość 9.999Hz 0.001Hz ± (2.0% odczytu + 5 cyfr) 99.99Hz 999.9Hz 9.999kHz 99.99kHz kHz >200kHz - Na zakresie Hz: Zakres pomiarowy: 0 ~ 200kHz 0.01Hz 0.1Hz 1Hz 10Hz 100Hz ± (1.5% odczytu + 5 cyfr) ± (2.0% odczytu + 5 cyfr) Tylko jako pomiar odniesienia Zakres napięcia wejściowego: 0.5V 10V AC skuteczne (napięcie wejściowe musi być powiększone o narastającą częstotliwość, która jest mierzona) Ochrona przepięciowa: 250V DC lub AC skuteczne - Na zakresie V: Zakres pomiarowy: 0 ~ 40kHz Zakres napięcia wejściowego: 0.5V 600V AC skuteczne (napięcie wejściowe musi być powiększone o narastającą częstotliwość, która jest mierzona) Impedancja wejściowa: 10MΩ Maksymalne napięcie wejściowe: 600V DC lub AC skuteczne. - Na zakresie ma: Zakres pomiarowy: 0 ~ 40kHz Zakres prądu wejściowego: 100mA 400mA AC skuteczne (prąd wejściowy musi być powiększony o narastającą częstotliwość, która jest mierzona) 10

11 Maksymalny prąd wejściowy: 400mA DC lub AC skuteczne Ochrona przeciążeniowa: bezpiecznik F 500mA/250V (bezzwłoczny) Podczas pomiaru częstotliwości, zakres w funkcji Hz jest większy niż w funkcji Hz napięcia lub prądu, ale wartość zmierzona poza zakresem służy jedynie jako odniesienie Cykl pracy % 0.1% ±3.0% odczytu - Na zakresie Hz: Zakres pomiarowy: 0 ~ 200kHz Zakres napięcia wejściowego: 0.5V 10V AC skuteczne (napięcie wejściowe musi być powiększone o narastającą częstotliwość, która jest mierzona) Ochrona przepięciowa: 250V DC lub AC skuteczne - Na zakresie V: Zakres pomiarowy: 0 ~ 40kHz Zakres napięcia wejściowego: 0.5V 600V AC skuteczne (napięcie wejściowe musi być powiększone o narastającą częstotliwość, która jest mierzona) Impedancja wejściowa: 10MΩ Maksymalne napięcie wejściowe: 600V DC lub AC skuteczne. - Na zakresie ma: Zakres pomiarowy: 0 ~ 40kHz Zakres prądu wejściowego: 100mA 400mA AC skuteczne (prąd wejściowy musi być powiększony o narastającą częstotliwość, która jest mierzona) Maksymalny prąd wejściowy: 400mA DC lub AC skuteczne Ochrona przeciążeniowa: bezpiecznik F 500mA/250V (bezzwłoczny) Podczas pomiaru częstotliwości, zakres w funkcji Hz jest większy niż w funkcji Hz napięcia lub prądu, ale wartość zmierzona poza zakresem służy jedynie jako odniesienie. 11

12 Temperatura -20 C - 0 C 0 C - 20 C 20 C C -20 C - 0 C 0 C C 400 C C 0.1 C 1 C ±(5.0% of odczytu + 3 cyfry) ±(3.0% of odczytu + 3 cyfry) ±(2.0% of odczytu + 3 cyfry) (±5.0% of odczytu + 5cyfr) (±1.0% of odczytu + 3cyfr) (±3.0% of odczytu + 3cyfr) Ochrona przeciążeniowa: bezpiecznik F 500mA/250V (bezzwłoczny) Wilgotność względna (RH) 30 90% 0.1% ± 5.0% RH - Temperatura pracy: 0 C do 40 C - Czas odpowiedzi: - 45% RH 90% RH 10 min Poziom dźwięku (db) - 90% RH 45% RH 15 min dB 0.1dB ± 3.5% db przy 94dB, sinusoida 1kHz - Typowy zakres częstotliwości urządzenia: 100 ~ 10000Hz Natężenie oświetlenia (Lux) Lux (4000) 10 Lux (40000) 1 Lux 10 Lux ± (5.0% odczytu + 10 cyfr) przy temperaturze barw 2850K, skalibrowany na standardową żarówkę o temperaturze barw 2856K. - Powtarzalność: ±2% 12

13 Test diody Zakres Rozdzielczość Funkcja 1mV - Prąd DC przewodzenia około 1mA. - Napięcie DC zaporowe około 1.5V - Ochrona przeciążeniowa: 250V DC lub AC skuteczne Ciągłość Wyświetlane przybliżone napięcie przewodzenia diody. Zakres Funkcja Sygnalizacja dźwiękowa dla rezystancji poniżej 40Ω. - Napięcie jałowe: około 0.5V - Ochrona przeciążeniowa: 250V DC lub AC skuteczne 4. WYKONYWANIE POMIARÓW 4.1. ZATRZYMANIE ODCZYTU Jeśli potrzebujesz zatrzymać wynik pomiaru na wyświetlaczu, wystarczy, że naciśniesz przycisk HOLD - wynik pomiaru zostanie na wyświetlaczu do momentu kolejnego naciśnięcia przycisku HOLD ZMIANA PARAMETRÓW FUNKCJI Naciśnij przycisk FUNC podczas pomiarów prądu lub napięcia. Spowoduje to zmianę pomiędzy zakresem DC i AC. Naciśnięcie przycisku FUNC podczas pomiarów rezystancji, pojemności, diody i ciągłości spowoduje przełączanie miernika między podanymi funkcjami ZMIANA ZAKRESU Tryb automatycznej zmiany zakresu używany jest podczas pomiarów prądu, napięcia i rezystancji. Jeśli chcesz używać trybu ręcznej zmiany zakresu, naciśnij przycisk RANGE. Za każdym naciśnięciem tego przycisku zakres zostanie zwiększony. Po osiągnięciu maksymalnego zakresu i naciśnięciu przycisku RANGE, zakres zostanie zmieniony na najniższy. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku RANGE przez ponad dwie sekundy zostanie włączony tryb automatycznej zmiany zakresu PRZEŁĄCZANIE CZĘSTOTLIWOŚĆ CYKL PRACY Naciśnij przycisk Hz% podczas pomiarów częstotliwości. Miernik zostanie przełączony w funkcję pomiaru cyklu pracy. Kolejne naciśnięcie przycisku Hz% spowoduje powrót do funkcji pomiaru częstotliwości. Naciśnięcie przycisku Hz% podczas pomiarów napięcia lub prądu spowoduje przełączenie na zakres Hz i pomiar częstotliwości mierzonego napięcia lub prądu. Kolejne naciśnięcie przycisku Hz% spowoduje przełączenie w tryb pomiaru cyklu pracy mierzonego napięcia lub prądu. Naciśnięcie po raz trzeci przycisku Hz% spowoduje powrót do pomiarów napięcia bądź prądu. 13

14 Zakresy napięcia i prądu są w tym przypadku zablokowane. Można je odblokować zmieniając położenie obrotowego regulatora bądź naciskając przycisk RANGE POMIARY WZGLĘDNE Po naciśnięciu przycisku REL podczas pomiarów miernik zostanie przełączony w tryb pomiarów względnych i na wyświetlaczu pojawi się 000. Kolejne naciśnięcie przycisku REL spowoduje powrót miernika do normalnego trybu pracy. Trybu pomiarów względnych nie można włączyć jeśli na wyświetlaczu widoczny jest symbol OL PODŚWIETLENIE Naciśnięcie przycisku LIGHT spowoduje podświetlenie wyświetlacza miernika, co jest pomocne podczas pomiarów przy słabym oświetleniu. Do podświetlania wyświetlacza wykorzystywane są diody LED. Diody LED pobierają dość duży prąd, dlatego miernik ma wbudowany timer, który wyłącza podświetlenie automatycznie po upływie 5 sekund od jego włączenia. Częste używanie podświetlenia spowoduje skrócenie żywotności baterii, dlatego nie używaj podświetlenia jeśli nie ma takiej potrzeby. Na wyświetlaczu pojawi się symbol jeśli napięcie baterii spadnie poniżej 7V. Jeśli symbol pojawi się po włączeniu podświetlenia, to nie musi to oznaczać, że bateria jest wyczerpana. Podświetlenie pobiera dość duży prąd i dlatego po jego włączeniu napięcie może spaść poniżej 7V, co spowoduje pokazanie się symbolu wyczerpanej baterii. Po pojawieniu się symbolu dokładność pomiarów może być zmniejszona. Jeśli symbol pojawia się tylko podczas włączenia podświetlenia, nie oznacza to, że trzeba wymienić baterię. Baterię należy wymienić, jeśli symbol pojawia się podczas normalnej pracy bez podświetlenia AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE MIERNIKA Miernik wyłączy się automatycznie jeśli przez 15 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk. W ostatniej minucie przed wyłączeniem miernik wyda 5 krótkich dźwięków i jeden długi. Jeśli po automatycznym wyłączeniu się miernika naciśniesz jeden z przycisków: HOLD, FUNC, RANGE, Hz% lub REL albo zmienisz położenie regulatora obrotowego, miernik automatycznie się uruchomi. Jeśli naciśniesz przycisk FUNC, gdy miernik będzie włączony, to funkcja automatycznego wyłączania miernika zostanie wyłączona PRZYGOTOWANIE DO WYKONYWANIA POMIARÓW Zmień położenie obrotowego przełącznika funkcji. Jeśli napięcie baterii będzie niższe niż 7V, na wyświetlaczu pojawi się symbol. W takiej sytuacji należy wymienić baterię na nową Symbol w pobliżu gniazd wejściowych miernika oznacza, że napięcie i prąd wejściowy nie mogą przekraczać wartości granicznych podanych na obudowie miernika. Przekroczenie wartości granicznych może spowodować uszkodzenie wewnętrznych obwodów miernika Ustaw obrotowy przełącznik funkcji w położeniu odpowiednim dla mierzonej wartości Podczas podłączania miernika do obwodu należy najpierw podłączyć przewód wspólny, a dopiero później przewód pomiarowy. Odłączając przewody należy najpierw odłączyć przewód pomiarowy. 14

15 4.9. POMIAR NAPIĘCIA DC Nie należy mierzyć napięcia o wartości wyższej niż 600V DC. Miernik może wyświetlić wyższe wartości, ale ich pomiar może spowodować uszkodzenie jego wewnętrznych obwodów. Zachowaj szczególną ostrożność podczas pomiarów wysokich napięć Podłącz czarny przewód pomiarowy do gniazda COM i czerwony przewód pomiarowy do gniazda V Ustaw obrotowy przełącznik funkcji na zakres V Za pomocą przycisku FUNC wybierz zakres DC. Za pomocą przycisku RANGE wybierz tryb automatycznej lub ręcznej zmiany zakresu Podłącz przewody pomiarowe do mierzonego obwodu bądź obciążenia Na wyświetlaczu pojawi się wynik pomiaru. Polaryzacja czerwonego przewodu pomiarowego będzie wyświetlona wraz z wynikiem pomiaru. W przypadku przekroczenia zakresu pomiarowego na wyświetlaczu widoczny będzie jedynie symbol OL. W takiej sytuacji należy wybrać wyższy zakres. Jeśli przed pomiarem nie znasz przybliżonej wartości mierzonego napięcia, ustaw zakres pomiarowy na najwyższy POMIAR NAPIĘCIA AC Nie należy mierzyć napięcia o wartości wyższej niż 600V AC skuteczne. Miernik może wyświetlić wyższe wartości, ale ich pomiar może spowodować uszkodzenie jego wewnętrznych obwodów. Zachowaj szczególną ostrożność podczas pomiarów wysokich napięć Podłącz czarny przewód pomiarowy do gniazda COM i czerwony przewód pomiarowy do gniazda V Ustaw obrotowy przełącznik funkcji na zakres V Za pomocą przycisku FUNC wybierz zakres AC. Za pomocą przycisku RANGE wybierz tryb automatycznej lub ręcznej zmiany zakresu Podłącz przewody pomiarowe do mierzonego obwodu bądź obciążenia Na wyświetlaczu pojawi się wynik pomiaru. W przypadku przekroczenia zakresu pomiarowego na wyświetlaczu widoczny będzie jedynie symbol OL. W takiej sytuacji należy wybrać wyższy zakres. Jeśli przed pomiarem nie znasz przybliżonej wartości mierzonego napięcia, ustaw zakres pomiarowy na najwyższy POMIAR PRĄDU DC Przed podłączeniem miernika do obwodu należy wyłączyć zasilanie w obwodzie. 15

16 Podłącz czarny przewód pomiarowy do gniazda COM i czerwony przewód pomiarowy do gniazda ma do pomiarów prądu do 400mA. Do pomiarów prądu o wartości do 10A podłącz czerwony przewód pomiarowy do gniazda 10A Ustaw obrotowy przełącznik funkcji na odpowiedni zakres A Za pomocą przycisku FUNC wybierz zakres DC. Za pomocą przycisku RANGE wybierz tryb automatycznej lub ręcznej zmiany zakresu dla zakresu ma Podłącz przewody pomiarowe szeregowo do mierzonego obwodu Na wyświetlaczu pojawi się wynik pomiaru. Polaryzacja czerwonego przewodu pomiarowego będzie wyświetlona wraz z wynikiem pomiaru. W przypadku przekroczenia zakresu pomiarowego na wyświetlaczu widoczny będzie jedynie symbol OL. W takiej sytuacji należy wybrać wyższy zakres. Jeśli przed pomiarem nie znasz przybliżonej mierzonej wartości, ustaw zakres pomiarowy na najwyższy. Symbol oznacza, że maksymalny prąd gniazda ma wynosi 400mA, natomiast gniazda 10A wynosi 10A. Większy prąd spowoduje przepalenie się bezpiecznika POMIAR PRĄDU AC Przed podłączeniem miernika do obwodu należy wyłączyć zasilanie w obwodzie Podłącz czarny przewód pomiarowy do gniazda COM i czerwony przewód pomiarowy do gniazda ma do pomiarów prądu do 400mA. Do pomiarów prądu o wartości do 10A podłącz czerwony przewód pomiarowy do gniazda 10A Ustaw obrotowy przełącznik funkcji na odpowiedni zakres A Za pomocą przycisku FUNC wybierz zakres AC. Za pomocą przycisku RANGE wybierz tryb automatycznej lub ręcznej zmiany zakresu dla zakresu ma Podłącz przewody pomiarowe szeregowo do mierzonego obwodu Na wyświetlaczu pojawi się wynik pomiaru. W przypadku przekroczenia zakresu pomiarowego na wyświetlaczu widoczny będzie jedynie symbol OL. W takiej sytuacji należy wybrać wyższy zakres. Jeśli przed pomiarem nie znasz przybliżonej wartości mierzonego napięcia, ustaw zakres pomiarowy na najwyższy. Symbol oznacza, że maksymalny prąd gniazda ma wynosi 400mA, natomiast gniazda 10A wynosi 10A. Większy prąd spowoduje przepalenie się bezpiecznika POMIAR REZYSTANCJI Podczas pomiaru rezystancji znajdującej się w obwodzie upewnij się, że jego zasilanie zostało odłączone oraz wszystkie znajdujące się w nim kondensatory zostały w pełni rozładowane Podłącz czarny przewód pomiarowy do gniazda COM i czerwony przewód pomiarowy do gniazda Ω Ustaw obrotowy przełącznik na pozycję Ω Naciśnij przycisk FUNC, żeby wybrać pomiar rezystancji. Za pomocą przycisku RANGE wybierz tryb ręcznej lub automatycznej zmiany zakresu. 16

17 Podłącz przewody pomiarowe równolegle do mierzonej rezystancji Odczytaj wynik pomiaru z wyświetlacza. W przypadku przekroczenia zakresu pomiarowego na wyświetlaczu widoczny będzie jedynie symbol OL. W takiej sytuacji należy wybrać wyższy zakres. Jeśli przewody pomiarowe nie są podłączone do rezystancji, to na wyświetlaczu widoczny będzie symbol 1. Na wyświetlaczu będzie symbol 1 również w przypadku przekroczenia zakresu pomiarowego. Podczas pomiarów rezystancji powyżej 1MΩ miernik może potrzebować parę sekund na ustabilizowanie odczytu POMIAR POJEMNOŚCI Żeby uniknąć porażenia prądem upewnij się, że wszystkie kondensatory zostały w pełni rozładowane przed przystąpieniem do wykonywania pomiaru Podłącz czarny przewód pomiarowy do gniazda COM i czerwony przewód pomiarowy do gniazda Ustaw obrotowy przełącznik na pozycję Ω Naciśnij przycisk FUNC, żeby wybrać pomiar Podłącz przewody pomiarowe do mierzonego kondensatora, ale uprzednio upewnij się, że został on całkowicie rozładowany Odczytaj wynik pomiaru z wyświetlacza. Podczas pomiarów dużych pojemności miernik potrzebuje pewnego czasu na ustabilizowanie odczytu (dla zakresu 200µF 30 sekund). Podczas pomiaru małych pojemności nie znajdujących się w obwodzie, naciśnij przycisk REL, żeby na wyświetlaczu pojawiło się 000, a następnie odczytaj z niego wynik pomiaru TEST DIODY Podłącz czarny przewód pomiarowy do gniazda COM i czerwony przewód pomiarowy do gniazda Ustaw obrotowy przełącznik na pozycję Ω Naciśnij przycisk FUNC, żeby wybrać test diody ( ) Podłącz czerwony przewód pomiarowy do anody, a czarny przewód pomiarowy do katody testowanej diody Odczytaj wynik pomiaru z wyświetlacza. Miernik wyświetli przybliżony spadek napięcia przewodzenia testowanej diody. Jeśli podłączysz przewody pomiarowe odwrotnie, to na wyświetlaczu pojawi się jedynie symbol OL. 17

18 4.16. TEST CIĄGŁOŚCI Podczas sprawdzania ciągłości obwodu upewnij się, że jego zasilanie zostało odłączone oraz wszystkie znajdujące się w nim kondensatory zostały w pełni rozładowane Podłącz czarny przewód pomiarowy do gniazda COM i czerwony przewód pomiarowy do gniazda Ω Ustaw obrotowy przełącznik na pozycję Ω Naciśnij przycisk FUNC, żeby wybrać test ciągłości ( ) Podłącz przewody pomiarowe do dwóch punktów w sprawdzanym obwodzie Miernik uruchomi wbudowany sygnalizator dźwiękowy jeśli obwód będzie ciągły (jeśli rezystancja będzie mniejsza niż 40Ω) Wynik pomiaru pojawi się też na wyświetlaczu. Jeśli obwód będzie przerwany (lub rezystancja obwodu będzie większa od 400Ω), to na wyświetlaczu pojawi się symbol OL POMIAR CZĘSTOTLIWOŚCI Podłącz czarny przewód pomiarowy do gniazda COM i czerwony przewód pomiarowy do gniazda Hz Ustaw obrotowy przełącznik na pozycję Hz (albo na pozycję ACV lub DCV i naciśnij przycisk Hz%, żeby przełączyć miernik na pomiar częstotliwości) Podłącz przewody pomiarowe do mierzonego źródła lub obciążenia Odczytaj wynik pomiaru z wyświetlacza POMIAR CYKLU PRACY Podłącz czarny przewód pomiarowy do gniazda COM i czerwony przewód pomiarowy do gniazda Hz Ustaw obrotowy przełącznik na pozycję Hz Naciśnij przycisk Hz%, żeby włączyć tryb pomiaru cyklu pracy (lub ustaw obrotowy przełącznik na pozycję ACV lub DCV i naciśnij przycisk Hz%, żeby włączyć funkcję pomiaru cyklu pracy) Podłącz przewody pomiarowe do mierzonego źródła lub obciążenia Odczytaj wynik pomiaru z wyświetlacza POMIAR TEMPERATURY Żeby uniknąć porażenia prądem nie podłączaj sondy temperatury do obwodów pod napięciem Ustaw obrotowy przełącznik na pozycję C Na wyświetlaczu pojawi się bieżąca temperatura otoczenia Miernik umożliwia również pomiary temperatury przy użyciu sondy temperatury typu K. Umieść czarny przewód sondy w gnieździe COM i czerwony przewód sondy w gnieździe C, przyłóż sondę do miejsca, w którym chcesz zmierzyć temperaturę Odczytaj wynik pomiaru z wyświetlacza. 18

19 Wyrównanie temperatury sondy pomiarowej miernika i temperatury otoczenia może zająć trochę czasu, dopiero wtedy można odczytać dokładny wynik pomiaru z wyświetlacza POMIAR WILGOTNOŚCI Żeby zapobiec uszkodzeniu miernika nie należy podawać na gniazda wejściowe żadnego sygnału elektrycznego Ustaw obrotowy przełącznik na pozycję %RH Odczytaj bieżącą wilgotność otoczenia z wyświetlacza. Po zmianie wilgotności otoczenia należy odczekać parę minut dając miernikowi czas na uzyskanie stabilnej wartości wilgotności POMIAR POZIOMU DŹWIĘKU (db) Żeby zapobiec uszkodzeniu miernika nie należy podawać na gniazda wejściowe żadnego sygnału elektrycznego Ustaw obrotowy przełącznik na pozycję db Skieruj czujnik znajdujący się z przodu miernika w kierunku źródła dźwięku i ustaw go w pozycji poziomej Odczytaj wynik pomiaru z wyświetlacza. Miernik posiada bardzo dokładny czujnik umożliwiający pomiary szybko zmieniających się wartości poziomu dźwięku. Pomiary w otoczeniu, w którym wieje silny wiatr (ponad 10m/sekundę) mogą być niedokładne. Zaleca się stosowanie w takich warunkach specjalnej osłony zakładanej na przód miernika, gdzie znajduje się czujnik POMIAR NATĘŻENIA ŚWIATŁA Żeby zapobiec uszkodzeniu miernika nie należy podawać na gniazda wejściowe żadnego sygnału elektrycznego Ustaw obrotowy przełącznik na pozycję Lux lub 10Lux Skieruj czujnik znajdujący się z przodu miernika w kierunku źródła światła i ustaw go w pozycji poziomej Odczytaj wynik pomiaru z wyświetlacza. 19

20 Jeśli na wyświetlaczu widoczny jest tylko symbol OL, to znaczy, że został przekroczony zakres pomiarowy i należy ustawić wyższy zakres. Charakterystyka wrażliwości widmowej: Fotodioda zastosowana w czujniku wraz z filtrami sprawia, że charakterystyka wrażliwości widmowej praktycznie pokrywa się z krzywą fotopową V(λ) C.I.E. (Międzynarodowa Komisja ds. Oświetlenia). Zalecane natężenie światła w określonych miejscach: o Biuro: Recepcja, sala konferencyjna: 200 ~ 750 Lux Praca biurowa: 700 ~ 1500 Lux Pisanie na maszynie: 1000 ~ 2000 Lux o Fabryka: Pakowanie, korytarz wejściowy: 150 ~ 300 Lux Linia montażowa: 300 ~ 750 Lux Kontrola jakości: 750 ~ 1500 Lux Linia montażowa części elektronicznych: 1500 ~ 3000 Lux o Hotel: Korytarze, szatnia: 100 ~ 200 Lux Recepcja, kasa: 200 ~ 1000 Lux o Sklep: Schody wewnętrzne, korytarz: 150 ~ 200 Lux Wystawa, lada sklepowa: 750 ~ 1500 Lux Okno wystawowe: 1500 ~ 3000 Lux o Szpital: Sala chorych, poczekalnia: 100 ~ 200 Lux Gabinet lekarski: 300 ~ 750 Lux Sala operacyjna, pokój zabiegowy: 750 ~ 1500 Lux o Szkoła: Audytorium, sala gimnastyczna: 100 ~ 300 Lux Sala lekcyjna: 200 ~ 750 Lux Laboratorium, biblioteka: 500 ~ 1500 Lux 5. KONSERWACJA 5.1. WYMIANA BATERII W celu uniknięcia porażenia prądem, przed zdjęciem tylnej części obudowy upewnij się, że wszystkie przewody pomiarowe zostały odłączone od mierzonego obwodu Baterię należy wymienić jeśli na wyświetlaczu LCD pojawił się symbol Odkręć śruby tylnej części obudowy i zdejmij ją (patrz ilustracja) Wymień wyczerpaną baterię na nową Załóż tylną obudowę miernika i przykręć ją śrubami. 20

21 Podczas zakładania nowej baterii zwróć uwagę na oznaczoną biegunowość WYMIANA BEZPIECZNIKA W celu uniknięcia porażenia prądem, przed przystąpieniem do wymiany bezpiecznika upewnij się, że wszystkie przewody pomiarowe zostały odłączone od mierzonego obwodu. Żeby zapewnić odpowiednią ochronę przeciwpożarową wymieniaj bezpiecznik na nowy takiego samego typu: F 500mA/250V (bezzwłoczny) Bezpiecznik bardzo rzadko wymaga wymiany i przepala się prawie zawsze z winy użytkownika Odkręć śruby mocujące obudowę i zdejmij ją Wymień przepalony bezpiecznik na nowy tego samego typu Załóż obudowę miernika i przykręć ją śrubami WYMIANA PRZEWODÓW POMIAROWYCH Pełną zgodność ze standardami bezpieczeństwa zapewniają tylko dostarczone wraz z miernikiem przewody pomiarowe. Jeśli przewody pomiarowe wymagają wymiany, to należy je wymienić na ten sam typ lub na przewody o takich samych parametrach elektrycznych. Parametry oryginalnych przewodów pomiarowych: 600V, 10A. Przewody pomiarowe należy wymienić na nowe, jeśli ich izolacja jest uszkodzona lub widoczny jest odkryty metal. 6. AKCESORIA 1) Przewody pomiarowe (600V 10A): 1 komplet 2) Bateria (9V, NEDA 1604 lub 6F22) 1 sztuka 3) Sonda temperatury (typ K): 1 sztuka 4) Instrukcja obsługi: 1 egzemplarz 21

MULTIMETR CYFROWY GSM-880 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY GSM-880 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY GSM-880 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Żeby zapewnić bezpieczną pracę oraz wykorzystać w pełni funkcjonalność miernika, proszę uważnie przeczytać informacje

Bardziej szczegółowo

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi Pęseta R/C do SMD AX-503 Instrukcja obsługi 1. OPIS OGÓLNY Pęseta R/C do SMD umożliwia szybki i precyzyjny pomiar drobnych elementów układów. Żeby wykorzystać miernik w pełni, proszę przeczytać uważnie

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol użyty w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-101B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY AX-101B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY AX-101B INSTRUKCJA OBSŁUGI I. WSTĘP Urządzenie to jest stabilnym i bezpiecznym, poręcznym multimetrem z wyświetlaczem 3 ½ cyfry. Multimetr umożliwia wykonywanie pomiarów napięcia DC,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY! 1. WSTĘP Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących bezpieczeństwa i sposobu użytkowania, parametrów technicznych oraz konserwacji

Bardziej szczegółowo

V & A VA312 Multimetr cęgowy Numer katalogowy - # 5173

V & A VA312 Multimetr cęgowy Numer katalogowy - # 5173 V & A VA312 Multimetr cęgowy Numer katalogowy - # 5173 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC/DC AX-203. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC/DC AX-203. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC/DC AX-203 Ω Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY TES 2360 #02970 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY TES 2360 #02970 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY TES 2360 #02970 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. SPECYFIKACJE 1.1. Specyfikacje ogólne. Zasada pomiaru: przetwornik z podwójnym całkowaniem; Wyświetlacz: LCD, 3 3 / 4 cyfry; Maksymalny odczyt: 3999;

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

CĘGOWY MULTIMETR CYFROWY AX-M266C. Instrukcja obsługi

CĘGOWY MULTIMETR CYFROWY AX-M266C. Instrukcja obsługi CĘGOWY MULTIMETR CYFROWY AX-M266C Instrukcja obsługi 1.INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Miernik jest całkowicie przenośny, posiada wyświetlacz LCD 3 ½ cyfry oraz funkcję testu izolacji (z opcjonalnym

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-100

MULTIMETR CYFROWY AX-100 MULTIMETR CYFROWY AX-100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa 1. Nie podawaj na wejście wartości przekraczającej wartość graniczną podczas pomiarów. 2. Podczas pomiarów napięcia wyŝszego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3216

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3216 INSTRUKCJA OBSŁUGI DŁugopisowy wskaźnik napięcia DT-3216 Wydanie LS 13/01 OPIS DT-3216 to długopisowy wskaźnik napięcia z wyświetlaczem. Wskazuje napięcie AC/DC, rezystancję oraz wykonuje pomiary testu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI M9805G #02998 MULTIMETR CĘGOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI M9805G #02998 MULTIMETR CĘGOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI M9805G #02998 MULTIMETR CĘGOWY! 1. INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Przed przystąpieniem do pomiarów lub naprawy miernika należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Aby uniknąć zniszczenia

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-MS8250

MULTIMETR CYFROWY AX-MS8250 TEMP MULTIMETR CYFROWY AX-MS8250 C INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. OGÓLNE INSTRUKCJE Multimetr ten został zaprojektowany zgodnie z normą IEC1010 dotyczącą elektronicznych urządzeń pomiarowych z kategorią przepięć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L 1. Informacje ogólne Miernik MU-07L umożliwia pomiary napięć stałych (do 600V) i przemiennych (do 600V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do 2MΩ) oraz sprawdzanie diod półprzewodnikowych, ciągłości

Bardziej szczegółowo

Mastech MS8222 Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 5178

Mastech MS8222 Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 5178 Mastech MS8222 Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 5178 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MULTIMETR KIESZONKOWY AX-MS8221A. Instrukcja obsługi

CYFROWY MULTIMETR KIESZONKOWY AX-MS8221A. Instrukcja obsługi CYFROWY MULTIMETR KIESZONKOWY AX-MS8221A Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 3 2. Opis... 4 3. Specyfikacje... 5 4. Wykonywanie pomiarów... 9 4.1. Pomiar napięcia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi AX-7020

Instrukcja Obsługi AX-7020 Instrukcja Obsługi AX-7020 1. Opis ogólny Jest to analogowy multimetr o wysokiej dokładności. Bezpieczeństwo pracy zostało znacząco podniesione. Miernik jest zgodny ze standardem KAT III 600V. Posiada

Bardziej szczegółowo

AX Instrukcja obsługi

AX Instrukcja obsługi 1. AX-102 - Instrukcja obsługi 2. WSTĘP Gratulujemy zakupu multimetru cyfrowego z ręczną i automatyczną zmianą zakresu AX-102. Urządzenia tej serii zostały zaprojektowane w sposób pozwalający na uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Multimetr cyfrowy 6w1 AX-190A

Multimetr cyfrowy 6w1 AX-190A Multimetr cyfrowy 6w1 AX-190A Instrukcja obsługi 1. Zasady bezpieczeństwa NIGDY nie należy stosować napięcia lub prądu do miernika, który przekracza określone wartości maksymalne. Funkcja Maksymalne wartości

Bardziej szczegółowo

Axiomet AX Uwagi dotyczące bezpieczeństwa. 2. Cechy charakterystyczne

Axiomet AX Uwagi dotyczące bezpieczeństwa. 2. Cechy charakterystyczne Axiomet AX-150 1. dotyczące bezpieczeństwa Urządzenie spełnia wymogi normy IEC1010 (standard bezpieczeństwa opublikowany przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną) dotyczące konstrukcji. Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-585

MULTIMETR CYFROWY AX-585 MULTIMETR CYFROWY AX-585 Instrukcja obsługi Spis treści: 1. Ogólne informacje... 3 2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 3 3. Funkcje... 4 4. Prowadzenie pomiarów... 8 5. Utrzymanie i konserwacja...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3290

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3290 INSTRUKCJA OBSŁUGI DŁugopisowy wskaźnik napięcia DT-3290 Wydanie LS 13/01 Bezpieczeństwo Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-582 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY AX-582 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY AX-582 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wiadomości ogólne Multimetr umożliwia pomiar napięć i prądów stałych oraz zmiennych, rezystancji, pojemności, temperatury, częstotliwości, testu ciągłości,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Multimetr kieszonkowy DT920B

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Multimetr kieszonkowy DT920B INSTRUKCJA OBSŁUGI Multimetr kieszonkowy DT920B 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Miernik DT920B zaprojektowany został zgodnie z normą IEC61010 w odniesieniu do elektronicznych przyrządów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

KT 890 MULTIMETRY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI WPROWADZENIE: 2. DANE TECHNICZNE:

KT 890 MULTIMETRY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI WPROWADZENIE: 2. DANE TECHNICZNE: MULTIMETRY CYFROWE KT 890 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. WPROWADZENIE: Mierniki umożliwiają

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9931

INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9931 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9931 Wydanie LS 13/01 OPIS DT-9931 to przemysłowy multimetr RLC rozbudowany o wiele funkcji pomiarowych. Mierzy napięcie i prąd AC/DC, rezystancję, indukcyjność,

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MULTIMETR TRUE RMS Z AUTOMATYCZNĄ ZMIANĄ ZAKRESU AX-155

CYFROWY MULTIMETR TRUE RMS Z AUTOMATYCZNĄ ZMIANĄ ZAKRESU AX-155 CYFROWY MULTIMETR TRUE RMS Z AUTOMATYCZNĄ ZMIANĄ ZAKRESU AX-155 INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami, żeby zapewnić sobie najwyższe

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK NATĘŻENIA OŚWIETLENIA AX-L230. Instrukcja obsługi

CYFROWY MIERNIK NATĘŻENIA OŚWIETLENIA AX-L230. Instrukcja obsługi CYFROWY MIERNIK NATĘŻENIA OŚWIETLENIA AX-L230 Instrukcja obsługi I.INSTRUKCJA Cyfrowy miernik natężenia oświetlenia jest precyzyjnym urządzeniem służącym do pomiaru natężenia oświetlenia (luxy, stopoświece)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MINI MULTIMETR CYFROWY M M

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MINI MULTIMETR CYFROWY M M INSTRUKCJA OBSŁUGI MINI MULTIMETR CYFROWY M - 838 M - 838+ www.atel.com.pl/produkt.php?hash=02915! 1 2 I. WPROWADZENIE Przed przystąpieniem do normalnej eksploatacji miernika, prosimy zapoznać się z możliwościami

Bardziej szczegółowo

M 830 M 830 BUZ M 838

M 830 M 830 BUZ M 838 MULTIMETRY CYFROWE M 830 M 830 BUZ M 838 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu użytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. 1. WPROWADZENIE:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368 Charakterystyka: wyświetlacz 4 cyfry kategoria bezpieczeństwa CAT III 600V pomiar True RMS automatyczna zmiana zakresu pomiar prądu zmiennego i stałego do

Bardziej szczegółowo

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. WPROWADZENIE. Prezentowany multimetr cyfrowy jest zasilany bateryjnie. Wynik pomiaru wyświetlany jest w postaci 3 1 / 2 cyfry. Miernik może być stosowany

Bardziej szczegółowo

Multimetr automatyczny z bargrafem i USB AX-594. Instrukcja obsługi

Multimetr automatyczny z bargrafem i USB AX-594. Instrukcja obsługi Multimetr automatyczny z bargrafem i USB AX-594 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Rozpakowanie i sprawdzenie... 3 3. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa... 3 4. Symbole bezpieczeństwa... 4 5.

Bardziej szczegółowo

MAS343 #2999 MAS344 #3900 MAS345 #3901

MAS343 #2999 MAS344 #3900 MAS345 #3901 INSTRUKCJA OBSŁUGI MAS343 #2999 MAS344 #3900 MAS345 #3901 MULTIMETR CYFROWY Z INTERFEJSEM RS-232! 1. INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Przed przystąpieniem do pomiarów lub naprawy miernika należy zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Multimetr SMD-100 #

Instrukcja obsługi Multimetr SMD-100 # Instrukcja obsługi Multimetr SMD-100 # 3472 4 Prawidłowe usuwanie produktu Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania

Bardziej szczegółowo

MIERNIK UNIWERSLANY UNI-T UT890C+/D MIE0306 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK UNIWERSLANY UNI-T UT890C+/D MIE0306 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK UNIWERSLANY UNI-T UT890C+/D MIE0306 INSTRUKCJA OBSŁUGI KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA Nie należy używać miernika, jeżeli klapka baterii jest otwarta. Grozi to porażeniem elektrycznym. Przełącznik trybu

Bardziej szczegółowo

MIERNIK UNIWERSALNY UNI-T UT133A/B MIE0383 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK UNIWERSALNY UNI-T UT133A/B MIE0383 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK UNIWERSALNY UNI-T UT133A/B MIE0383 INSTRUKCJA OBSŁUGI KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA Nie należy korzystać z urządzenia jeżeli klapka baterii jest otwarta. Grozi to porażeniem prądem. Nie należy korzystać

Bardziej szczegółowo

Axiomet AX-582B. 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa. 2. Specyfikacja

Axiomet AX-582B. 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa. 2. Specyfikacja Axiomet AX-582B 1. dotyczące bezpieczeństwa Urządzenie spełnia wymogi normy IEC1010 (standard bezpieczeństwa opublikowany przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną) dotyczące konstrukcji. Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mierników cęgowych UT205A, UT206A

Instrukcja obsługi mierników cęgowych UT205A, UT206A Instrukcja obsługi mierników cęgowych UT205A, UT206A Spis treści Wstęp... 2 Zawartość opakowania... 2 Bezpieczeństwo... 2 Zasady bezpiecznego użytkowania... 3 Międzynarodowe symbole elektryczne... 4 Budowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D 1. Informacje ogólne Miernik MU-02D umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 750V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT33B/C/D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33B - # 5281 UT33C - # UT33D - #

UNI-T UT33B/C/D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33B - # 5281 UT33C - # UT33D - # UNI-T UT33B/C/D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33B - # 5281 UT33C - # UT33D - # INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń

Bardziej szczegółowo

AX-595 MIERNIK CYFROWY - INSTRUKCJA OBSŁUGI

AX-595 MIERNIK CYFROWY - INSTRUKCJA OBSŁUGI AX-595 MIERNIK CYFROWY - INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Informacje ogólne Jest to nowy rodzaj multimetru cyfrowego 3 5/6 wyposażony w przyciski dotykowe zamiast tradycyjnego mechanicznego regulatora obrotowego

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-588B

MULTIMETR CYFROWY AX-588B MULTIMETR CYFROWY AX-588B Instrukcja obsługi 1. Wiadomości ogólne Multimetr umożliwia pomiar napięć i prądów stałych oraz zmiennych, rezystancji, pojemności, indukcyjności, temperatury, częstotliwości,

Bardziej szczegółowo

Automatyczny kieszonkowy multimetr cyfrowy AX-105

Automatyczny kieszonkowy multimetr cyfrowy AX-105 Automatyczny kieszonkowy multimetr cyfrowy AX-105 INSTRUKCJA OBSŁUGI I.Informacje ogólne Multimetr wyposażony jest w wyświetlacz LCD 3 ¾ cyfry, o wysokości tekstu 18,9mm z wyraźnym odczytem, dużą stabilnością

Bardziej szczegółowo

Miernik Analogowo - Cyfrowy AX-7030. Instrukcja obsługi

Miernik Analogowo - Cyfrowy AX-7030. Instrukcja obsługi Miernik Analogowo - Cyfrowy AX-7030 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 4 1.1. Wstęp... 5 1.2. Podczas wykonywania pomiarów... 5 1.3. Po zakończeniu pomiarów... 5 2.

Bardziej szczegółowo

TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX Instrukcja obsługi

TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX Instrukcja obsługi TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX-5003 Instrukcja obsługi 1.Wstęp Dziękujemy za zakup dwukanałowego miernika temperatury. Przeznacz kilka minut na przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem pracy, żeby jak najdokładniej

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY MULTIMETR CYFROWY TES 1550 #02969 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SAMOCHODOWY MULTIMETR CYFROWY TES 1550 #02969 INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMOCHODOWY MULTIMETR CYFROWY TES 1550 #02969 INSTRUKCJA OBSŁUGI! 1. WSTĘP. Miernik jest przenośnym multimetrem cyfrowym zaprojektowanym do pomiarów: obrotów silnika spalinowego (tachometr indukcyjny);

Bardziej szczegółowo

KT 33 MULTIMETRY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI. Strona 1

KT 33 MULTIMETRY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI. Strona 1 MULTIMETRY CYFROWE KT 33 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona 1 1. WPROWADZENIE: Mierniki

Bardziej szczegółowo

DVM830 MULTIMETR CYFROWY 3 ½ CYFROWY

DVM830 MULTIMETR CYFROWY 3 ½ CYFROWY MULTIMETR CYFROWY 3 ½ CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Wstęp DIGITAL MULTIMETER 3 ½ DIGITS Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-18B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY AX-18B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY AX-18B INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Ogólne zalecania... 3 1.1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 3 1.2. Mechanizmy zabezpieczające... 5 2. Opis... 5 2.1. Zapoznanie z miernikiem...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNY MULTIMETR Z DETEKTOREM PRZEWODÓW LA-1014

INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNY MULTIMETR Z DETEKTOREM PRZEWODÓW LA-1014 INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNY MULTIMETR Z DETEKTOREM PRZEWODÓW I TESTEREM linii LA-1014 Wydanie LS 13/01 Bezpieczeństwo Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Multimetr True RMS Extech EX430

Instrukcja Obsługi. Multimetr True RMS Extech EX430 Instrukcja Obsługi Multimetr True RMS Extech EX430 Wstęp Gratulujemy zakupu multimetru True RMS Extech 430 (symbol katalogowy EX430) z automatyczną zmianą zakresu. Miernik ten umożliwia wykonywanie pomiarów

Bardziej szczegółowo

TESTER NAPIĘCIA AX-T902

TESTER NAPIĘCIA AX-T902 ~ AC TESTER NAPIĘCIA AX-T902 L1 L2 V AUTO TEST Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole dotyczące bezpieczeństwa Ostrzeżenie przed potencjalnym niebezpieczeństwem. Przeczytaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT33A Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33A - # 5281

UNI-T UT33A Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33A - # 5281 UNI-T UT33A Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33A - # 5281 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MULTIMETR CYFROWY AteX UT 93

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MULTIMETR CYFROWY AteX UT 93 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY AteX UT 93 #02955 PRZED URUCHOMIENIEM PRZYRZĄDU DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI Nie zastosowanie się do tego polecenia jak i do innych uwag zawartych w

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MATECH MAS830, 830B, 830L, 838 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MATECH MAS830, 830B, 830L, 838 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MATECH MAS830, 830B, 830L, 838 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

CYFROWY TESTER IZOLACJI AX-T2400. Instrukcja obsługi

CYFROWY TESTER IZOLACJI AX-T2400. Instrukcja obsługi CYFROWY TESTER IZOLACJI AX-T2400 Instrukcja obsługi INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Przeczytaj poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa przed przystąpieniem do pracy lub serwisowania miernika.

Bardziej szczegółowo

Multimetr cyfrowy VA19. Instrukcja obsługi

Multimetr cyfrowy VA19. Instrukcja obsługi Multimetr cyfrowy VA19 Instrukcja obsługi Miernik ten jest zaprojektowany zgodnie z normą IEC-1010, dotyczącą instrumentów pomiarowych z kategorią przeciążenia II 1000V i CATIII 600V i zanieczyszczeń 2.

Bardziej szczegółowo

Miernik uniwersalny UT151B MIE0167. Instrukcja obsługi

Miernik uniwersalny UT151B MIE0167. Instrukcja obsługi Miernik uniwersalny UT151B MIE0167 Instrukcja obsługi I. WSTĘP Mierniki z serii UT151 charakteryzują się maksymalnym odczytem o wartości 1999, oraz miarodajnym i rzetelnym pomiarem. Zostały wyposażone

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY MY-74 INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIE

MULTIMETR CYFROWY MY-74 INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIE MULTIMETR CYFROWY MY-74 INSTRUKCJA OBSŁUGI! OSTRZEŻENIE PRZED URUCHOMIENIEM PRZYRZĄDU ZAPOZNAJ SIĘ DOKŁADNIE Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI Nie zastosowanie się do tego polecenia jak i do innych uwag zawartych w

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MT-1705 True RMS PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MT-1705 True RMS PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MT-1705 True RMS PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Miernik uniwersalny UT39B MIE0258. Instrukcja obsługi

Miernik uniwersalny UT39B MIE0258. Instrukcja obsługi Miernik uniwersalny UT39B MIE0258 I. WSTĘP Mierniki z serii UT39B charakteryzują się maksymalnym odczytem o wartości 1999, oraz miarodajnym i rzetelnym pomiarem. Zostały wyposażone w układy scalone, konwertery

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-588. Instrukcja obsługi

MULTIMETR CYFROWY AX-588. Instrukcja obsługi MULTIMETR CYFROWY AX-588 Instrukcja obsługi 1. Wiadomości ogólne Multimetr umożliwia pomiar napięć i prądów stałych oraz zmiennych, rezystancji, pojemności, indukcyjności, temperatury, częstotliwości,

Bardziej szczegółowo

MULTIMER CYFROWY SERIA UT50

MULTIMER CYFROWY SERIA UT50 MULTIMER CYFROWY SERIA UT50 MIE0014 MIE0015 MIE0016 MIE0017 MIE0018 MIE0019 Instrukcja obsługi Drogi użytkowniku, Dziękujemy za wybranie naszego produktu Multimer Cyfrowy, seria UT50. Aby używanie przyrządu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CĘGOWY MULTIMETR CYFROWY MS2026 MS2026R

INSTRUKCJA OBSŁUGI CĘGOWY MULTIMETR CYFROWY MS2026 MS2026R INSTRUKCJA OBSŁUGI CĘGOWY MULTIMETR CYFROWY MS2026 MS2026R wersja 1.0 Wstęp Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących bezpieczeństwa i sposobu użytkowania, parametrów technicznych oraz konserwacji

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT39A/B/C Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT39A # 5278 UT39B # 5279 UT39C # 5280

UNI-T UT39A/B/C Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT39A # 5278 UT39B # 5279 UT39C # 5280 UNI-T UT39A/B/C Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT39A # 5278 UT39B # 5279 UT39C # 5280 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do

Bardziej szczegółowo

AX-C Wstęp. 2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

AX-C Wstęp. 2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa AX-C709 1. Wstęp Ostrzeżenie Przed rozpoczęciem pracy z miernikiem przeczytaj uważnie Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Kalibrator (nazywany dalej miernikiem) to poręczne, zasilane bateryjnie urządzenie

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MASTECH M300 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MASTECH M300 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MASTECH M300 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MT-1210 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MT-1210 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MT-1210 PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY MULTIMETR DIAGNOSTYCZNY AT-9945 DANE TECHNICZNE

SAMOCHODOWY MULTIMETR DIAGNOSTYCZNY AT-9945 DANE TECHNICZNE SAMOCHODOWY MULTIMETR DIAGNOSTYCZNY AT-9945 DANE TECHNICZNE Przyrząd spełnia wymagania norm bezpieczeństwa: IEC 10101-1 i EN-PN 61010-1. Izolacja: podwójna, druga klasa ochronności. Kategoria przepięciowa:

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MASTECH M320 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MASTECH M320 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MASTECH M320 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MASTECH MS8332C INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MASTECH MS8332C INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MASTECH MS8332C INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika

Bardziej szczegółowo

AX-PH Opis urządzenia

AX-PH Opis urządzenia AX-PH02 1. Opis urządzenia A. Przycisk PH/TEMP: przycisk zmiany trybu pracy - umożliwia wybór pomiaru wartości PH, temperatury lub wilgotności. B. Przycisk ON: służy do włączania zasilania urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nr produktu: Miernik Cęgowy Extech EX710, CAT III 600 V

Instrukcja obsługi. Nr produktu: Miernik Cęgowy Extech EX710, CAT III 600 V Miernik Cęgowy Extech EX710, CAT III 600 V Instrukcja obsługi Nr produktu: 121670 Opis Opis miernika (model EX730) 1. Cęgi 2. Przycisk otwierający cęgi 3. Przyciski sterowania Przycisk funkcji 'zamrażania'

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT50D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50D - # 4960

UNI-T UT50D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50D - # 4960 UNI-T UT50D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50D - # 4960 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY KT115. Corporation, TOKYO, JAPAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY KT115. Corporation, TOKYO, JAPAN INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY KT115 Corporation, TOKYO, JAPAN 1. Bezpieczeństwo Obsługi Miernik ten został zaprojektowany, wykonany i przetestowany zgodnie z następującymi standardami: PN-EN 61010-1,

Bardziej szczegółowo

Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V

Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V Instrukcja obsługi Nr produktu: 121642 Opis Opis miernika (model EX730) 1. Miernik cęgowy 2. Przycisk otwierający miernik 3. Przyciski sterowania Zapamiętywanie

Bardziej szczegółowo

MIERNIK TEMPERATURY / WILGOTNOŚCI / PUNKTU ROSY AX Instrukcja obsługi

MIERNIK TEMPERATURY / WILGOTNOŚCI / PUNKTU ROSY AX Instrukcja obsługi MIERNIK TEMPERATURY / WILGOTNOŚCI / PUNKTU ROSY AX-5001 Instrukcja obsługi 1.Wstęp Dziękujemy za zakup miernika temperatury, wilgotności i punktu rosy. Przeznacz kilka minut na przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

TES 1601 #02982 TES 1602 #02983

TES 1601 #02982 TES 1602 #02983 INSTRUKCJA OBSŁUGI TES 1601 #02982 TES 1602 #02983 TESTER IZOLACJI! 1. INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Przed przystąpieniem do pomiarów lub naprawy testera należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Aby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Multimetr True RMS z bezdotykowym pomiarem temperatury Extech EX470. Opatentowany

Instrukcja Obsługi. Multimetr True RMS z bezdotykowym pomiarem temperatury Extech EX470. Opatentowany Instrukcja Obsługi Multimetr True RMS z bezdotykowym pomiarem temperatury Extech EX470 Opatentowany Wstęp Gratulujemy zakupu multimetru True RMS Extech 470 (symbol katalogowy EX470) z automatyczną zmianą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK NATĘŻENIA OŚWIETLENIA MODEL TES Wydanie lipiec 2006

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK NATĘŻENIA OŚWIETLENIA MODEL TES Wydanie lipiec 2006 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK NATĘŻENIA OŚWIETLENIA MODEL TES-1330 Wydanie lipiec 2006 PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW IN TROL Sp. z o.o., ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice, tel.: 32/

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROFESJONALNY MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9929

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROFESJONALNY MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9929 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROFESJONALNY MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9929 Wydanie LS 13/01 OPIS DT-9929 to profesjonalny multimetr przemysłowy rozbudowany w wiele funkcji pomiarowych. Charakteryzuje go wysoka dokładność,

Bardziej szczegółowo

V & A VA16 3in1 Multimetr sieciowy Numer katalogowy #4864

V & A VA16 3in1 Multimetr sieciowy Numer katalogowy #4864 V & A VA16 3in1 Multimetr sieciowy Numer katalogowy #4864 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy miernik cęgowy AX-3550

Cyfrowy miernik cęgowy AX-3550 Cyfrowy miernik cęgowy AX-3550 Instrukcja obsługi 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała, a także uniknąć uszkodzenia miernika lub testowanego

Bardziej szczegółowo

UT 33 B UT 33 C UT 33 D

UT 33 B UT 33 C UT 33 D MULTIMETRY CYFROWE UT 33 B UT 33 C UT 33 D INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona 1 1.WPROWADZENIE:

Bardziej szczegółowo

MS8233C #07546 MS8233E #07547

MS8233C #07546 MS8233E #07547 Multimetr cyfrowy z pomiarem temperatury i bezdotykowym detektorem napięcia, automatyczna zmiana zakresów (MS8233E) MS8233C #07546 MS8233E #07547 1.Wstęp Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT50A/B/C Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50A - # 4675 UT50B - # 4678 UT50C - # 4677

UNI-T UT50A/B/C Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50A - # 4675 UT50B - # 4678 UT50C - # 4677 UNI-T UT50A/B/C Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50A - # 4675 UT50B - # 4678 UT50C - # 4677 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się

Bardziej szczegółowo

MASTECH MAS345 Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 3271

MASTECH MAS345 Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 3271 MASTECH Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 3271 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 9001

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 9001 INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 9001 Miernik cęgowy prądu AC CHY FIREMATE Co., LTD., TAIWAN Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...3 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA...5 2.1. Charakterystyka ogólna...5 2.2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY DT-362

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY DT-362 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY DT-362 Wydanie LS 13/07 Bezpieczeństwo DTR.MC-01 Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się z instrukcja obsługi przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY DT-356

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY DT-356 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY DT-356 Wydanie LS 13/07 Bezpieczeństwo Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się z instrukcja obsługi przed rozpoczęciem pracy

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MASTECH MS-8240B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MASTECH MS-8240B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MASTECH MS-8240B INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-39P

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-39P 1. Informacje ogólne Miernik MU-39P umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 750V), natężenia prądu stałego (do 10A) i przemiennego (do 10A), oporności (do 200MΩ), pojemności (do

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

Multimetr cyfrowy Extech EX410, CAT III 600 V

Multimetr cyfrowy Extech EX410, CAT III 600 V INSTRUKCJA OBSŁUGI Multimetr cyfrowy Extech EX410, CAT III 600 V Nr produktu 122308 Strona 1 z 15 1. Gumowa ochronna obudowa 2. Wyświetlacz LCD 2000 znaków 3. Przycisk F 4. Przycisk C 5. Przełącznik funkcji

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-178. Instrukcja obsługi

MULTIMETR CYFROWY AX-178. Instrukcja obsługi MULTIMETR CYFROWY AX-178 Instrukcja obsługi Spis treści Rozdział 1: Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 3 Standardy bezpieczeństwa multimetru... 3 Ostrzeżenia... 3 Gwarancja... 4 Rozdział 2: Opis urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Termometr cyfrowy. Model DM-300. Instrukcja obsługi

Termometr cyfrowy. Model DM-300. Instrukcja obsługi Termometr cyfrowy Model DM-300 Instrukcja obsługi Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. Wstęp Urządzenie

Bardziej szczegółowo