KOSZTORYS INWESTORSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS INWESTORSKI"

Transkrypt

1 KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa zadania: Pniewo, ul.lipowa Adres inwestycji: ul. Lipowa, Pniewo; Gmina Łomża Zamawiający: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Curie-Skłdowskiej 1A, Łomża Założone wskazniki R M S Koszty zakupu % Koszty pośrednie % Stawka R-G Wartość kosztorysu ,75 Słownie: Jeden milion. dwadzieścia dziewięć tys. dwieście czterdzieści dwa zł siedemdziesiąt pięć gr. Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty w zakresie budowy dróg Roboty w zakresie naprawy dróg Instalowanie znaków drogowych Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD

2 Pniewo, ul.lipowa Założenia do kosztorysu Ceny materiałów: przyjęto ceny materiałów wg notowań kwartalnych SEKOCENBUD IV kwartał 2012 roku - ceny średnie netto z kosztami zakupu, w przypadku cen niepublikowanych w ww. wydawnictwie przyjęto średnie ceny rynkowe netto powiększone o koszty zakupu. Stawka robocizny: wg kwartalnika SEKOCENBUD IV kwartał 2012 roku - stawkę przyjęto dla pozostałych miejscowości z województwa podlaskiego dla robót inżynieryjnych. Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich: wg kwartalnika SEKOCENBUD IV kwartał 2012 roku - narzuty średnie dla robót robót inżynieryjnych. Wskaźnik narzutu zysku: wg kwartalnika SEKOCENBUD IV kwartał 2012 roku - narzuty średnie dla robót inżynieryjnych. WSZYSTKIE CENY UJĘTE W KOSZTORYSIE SĄ CENAMI NETTO - BEZ PODATKU VAT.

3 Pniewo, ul.lipowa KOSZTORYS INWESTORSKI Opis Norma R M S Element nr 1. PROJEKTOWANA DROGA - ul. Lipowa, Pniewo Element nr 1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne] 1. KNNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim Jednostka: km trasy Ilość robót: 0, ,00000 słupki drewniane iglaste # 70 mm 0, ,79 samochód dostawczy do 0.9t 1, , ,00 46,92 80, ,00 46,92 868,14 51,04 245, ,79 80,25 14,44 46,92 145, , ,15 wartość elementu nr ,15 Element nr 1.2. ROBOTY ZIEMNE [CPV: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne] 2. KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60 w gruncie kat. I-II; transport samochodami 5-10t Jednostka: Ilość robót: 1361,5100 0,12600 koparka 0, ,28 samochód samowyładowczy 5-10t 0, ,23 1,64 3,72 9,42 1,64 13,14 1,04 8,36 0,29 2,37 2,97 23,87 26, ,93 3. KNNR Nakłady uzupełniające do tablic ; za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi 10-15t, przy przewozie po drogach onawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV Jednostka: Ilość robót: 1361,5100 samochód samowyładowczy 10-15t 0, ,86 1,42 1,42 0,90 0,26 2,58 2, ,70 4. KNNR Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami. Nasypy wysokości do 3,0m z gruntu kat. I-II, wykonywane spycharką gąsienicową 55kW Jednostka: Ilość robót: 508,7400 0, ,91

4 1.2. ROBOTY ZIEMNE Opis spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) Norma 0,04300 R M S 78,20 3,36 0,91 3,36 0,58 2,14 0,16 0,61 1,65 6,11 7, ,82 5. KNNR Zagęszczenie nasypów walcami. Nasypy z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczane walcamistatycznymi samojezdnymi 8t Jednostka: Ilość robót: 508, walec stat.samojezdny 8t ,76 0,43 2,15 0,43 2,15 0,27 1,37 0,08 0,39 0,78 3,91 4, ,99 wartość elementu nr ,44 Element nr 1.3. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE [CPV: Roboty w zakresie budowy dróg] 6. KNNR Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny) Ilość robót: 4056,2300 0, ,00460 równiarka samojezdna 74kW (100KM) 0, ,81 0,38 Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) 0, ,75 0,29 spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) 0, ,20 0,31 0,98 0,62 0,01 0,18 1,78 1, ,59 7. KNNR analogia Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem. Ilość robót: 2430,4600 0,25100 t ,52 11,22 krawędziaki igl.kl.2 0, ,47 0,42 pospółka 0, ,56 3,25 Piasek natur.do zapr.odm.i,uziar.0-2mm 0, ,27 1,74 0, ,42 walec stat.samojezdny 0, ,09 0,33 ciągnik gąsienicowy 55kW (75KM) ,97 1,43 walec stat.samojezdny ogumiony ,16 2,39 mieszarka do stab.gru.docz m 460 5,72 0,14 gruntofrezarka (bez ciągnika) kpl 690 8,39 0,23 cement portlan.35 bez dodatków -2-3,26

5 1.3. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE Opis Norma R S M 3,26 17,08 2,07 2,87 0,59 5,92 4,52 0,81 17,08 8,20 31, ,35 8. KNNR analogia Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej Ilość robót: 2430,4600 0, ,00800 szczotka mechaniczna (bez ciągnika) 0, ,63 ciągnik kołowy 37kW (50KM) 0, ,44 0,10 0,09 0,09 0,16 0,10 0,17 0,29 0, ,93 9. KNNR Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 20 cm Ilość robót: 1625,7700 tłuczeń kamienny niesortowany 100 0,40 t 0, ,46 27, ,08 równiarka samojezdna 74kW (100KM) 0, ,81 Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) 0, ,75 3,15 0,05 0,34 0,40 3,49 0,25 2,22 0,07 0,63 0,72 27,46 27,46 6,34 34, , KNNR Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej Ilość robót: 1625,7700 0, ,00800 szczotka mechaniczna (bez ciągnika) 0, ,63 0,17 ciągnik kołowy 37kW (50KM) 0, ,44 0,27 0,21 0,13 0,38 0,44 0,28 0,04 0,08 0,80 1, , KNNR Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem 0,21 Ilość robót: 4056,

6 1.3. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE Opis Norma R M S 0,00760 asfalt drogowy kg 0, ,41 1,23 olej (paliwo technologiczne) d 0, ,35 skrapiarka do bitumu ręczna pompa d 0, ,34 0,22 ciągnik kołowy 37kW (50KM) 0, ,44 0,60 0,10 0,10 1,29 0,52 0,18 0,82 0,15 1,29 1,49 2, , KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowyładowczy do 5 t Ilość robót: 4056,2300 masa min.-asf. standard ll 840 0,50 t 0, ,25 rozkładarka mas bitumicz.szer.4m 0, ,62 1,72 walec stat.samojezdny 0, ,09 0,78 walec stat.samojezdny ogumiony 0, ,16 0,83 samochód samowyładowczy do 5t ,75 2,29 0,05 25,73 0,50 5,62 0,32 3,57 0,09 1,01 0,91 25,78 25, , , KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km, samochód samowyładowczy 5-10t Jednostka: t Ilość robót: 466,4700 samochód samowyładowczy 5-10t (mnożnik normy = 3) ,23 2,62 2,62 1,67 0,47 4,76 4, , KNNR Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum Ilość robót: 4056,2300 0, ,00800 szczotka mechaniczna (bez ciągnika) 0, ,63 0,05 ciągnik kołowy 37kW (50KM) 0, ,44 0, ,08

7 1.3. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE Opis Norma R M S 0,08 0,05 0,08 0,01 0,14 0,13 0,23 0, , KNNR Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem Ilość robót: 4056,2300 0,00760 asfalt drogowy kg 0, ,41 1,23 olej (paliwo technologiczne) d 0, ,35 skrapiarka do bitumu ręczna pompa d 0, ,34 0,22 ciągnik kołowy 37kW (50KM) 0, ,44 0,60 0,10 0,10 1,29 0,52 0,18 0,82 0,15 1,29 1,49 2, , KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard I, samochód samowyładowczy do 5 t Ilość robót: 4056,2300 masa min.-asf. standard l 990 0,52 t 0, ,86 rozkładarka mas bitumicz.szer.4m 0, ,62 1,52 walec stat.samojezdny 0, ,09 0,69 walec stat.samojezdny ogumiony 0, ,16 0,73 samochód samowyładowczy do 5t ,75 1,92 0,05 24,47 0,52 4,86 0,33 3,09 0,09 0,87 0,94 24,52 24,52 8,82 34, , KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km, samochód samowyładowczy 5-10 t Jednostka: t Ilość robót: 373,1700 samochód samowyładowczy 5-10t (mnożnik normy = 3) ,23 2,62 2,62 1,67 0,47 4,76 4, ,29 wartość elementu nr ,57-5-

8 1.4. KORYTKA ŚCIEKOWE Opis Norma R M S Element nr 1.4. KORYTKA ŚCIEKOWE [CPV: Roboty w zakresie budowy dróg] 18. KNNR Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny) Ilość robót: 688,0000 0, ,00460 równiarka samojezdna 74kW (100KM) 0, ,81 0,38 Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) 0, ,75 0,29 spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) 0, ,20 0,31 0,98 0,62 0,01 0,18 1,78 1, , KNNR Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 15 cm Ilość robót: 784,3200 0,01090 pospółka 0, ,56 11,70 0,01500 równiarka samojezdna 74kW (100KM) 0, ,81 walec stat.samojezdny 0, ,09 0,28 1,30 0,14 0,14 1,58 1,00 0,28 0,26 11,78 0,09 11,78 2,86 14, , KNNR Ścieki z elementów betonowych. Na podsypce cementowo-piaskowej - grubość prefabrykatów 15 Jednostka: m Ilość robót: 504,0000 0,34800 płyty ściekowe bet.60x50x15cm korytkowe szt 2, ,18 41,57 Piasek natur.do zapr.odm.i,uziar.0-2mm 0, ,27 0,52 t 0, ,52 2,26 0,00800 cement portlan.35 bez dodatków 0,09 4,52 4,52 0,81 8, , KNNR Ścieki z elementów betonowych. Na podsypce cementowo-piaskowej - grubość prefabrykatów 20 44,47 52,67 Jednostka: m 44,47 2,87 Ilość robót: 872,0000 0, ,45

9 1.4. KORYTKA ŚCIEKOWE Opis Norma R M S płyty ściekowe bet.60x50x20cm korytkowe szt 2, ,95 45,22 Piasek natur.do zapr.odm.i,uziar.0-2mm 0, ,27 0,52 t 0, ,52 2,26 0,00800 cement portlan.35 bez dodatków 0,10 5,45 48,13 3,47 0,98 9,90 48,13 58, ,16 wartość elementu nr ,89 Element nr 1.5. POBOCZA [CPV: ] 22. KNNR Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny) Ilość robót: 1725,9400 0, ,00460 równiarka samojezdna 74kW (100KM) 0, ,81 0,38 walec wibr.samojezdny 0, ,75 0,29 0, ,20 0,31 spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) 0,62 0,01 0,98 0,18 1,78 1, , KNNR Warstwy podsypkowe. Podsypka cementowo-piaskowa o grubości 5 cm. Zagęszczana mechanicznie Krotność = 2,50 Ilość robót: 872,0000 0,44250 Piasek natur.do zapr.odm.i,uziar.0-2mm 0, ,27 6,84 t ,52 16,19 0,01500 walec stat.samojezdny 0, ,09 cement portlan.35 bez dodatków 0,48 0,05 5,75 5,75 0,48 3,66 0,31 1,04 0,09 10,45 23,14 23,14 0,88 34, , KNNR Umocnienie płytami prefabrykowanymi - żelbetowymi gr. 10cm Ilość robót: 872,0000 1,23000 płyty żelb.prefabrykowane umocnienia skarp m2 0, ,32 żuraw samochodowy 5-6t 0, , ,99 44,41 49,08

10 1.5. POBOCZA Opis Samochód skrzyn.do 5.0t (1) Norma 0,28200 R S 18,86 5,00 2,22 M 66,88 15,99 67,94 10,17 43,21 2,88 12,23 29,04 46,63 46,63 123,38 199, , KNNR Warstwy podsypkowe. Podsypka cementowo-piaskowa o grubości 5 cm. Zagęszczana mechanicznie Krotność = 2,20 Ilość robót: 415,4400 0,38940 Piasek natur.do zapr.odm.i,uziar.0-2mm 0, ,27 6,02 cement portlan.35 bez dodatków 5,06 t ,52 14,25 0,01320 walec stat.samojezdny 0, ,09 0,04 0,43 5,06 20,37 3,22 0,27 0,91 9,19 0,43 0,08 20,37 0,78 30, , KNR Separacja i wzmocnienie warstw gruntu geowłókninami układanymi sposobem ręcznym Ilość robót: 348,8000 0,13110 geowłókniny m2 1, ,16 4,24 szpilki z prętów stalowych szt 0, ,40 0,27 spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) 0, ,46 0,18 przenośne maszyny do zszywania 0, ,73 0,19 ubijak spalinowy 0, ,78 1,72 2,00 0,09 1,70 1,70 4,60 1,08 1,33 0,31 3,09 2,09 0,38 4,60 3,80 11, , KNNR Umocnienie płytami prefabrykowanymi - betonowymi gr. 8cm Ilość robót: 764,2400 1,23000 płyty żelb.prefabrykowane umocnienia skarp m2 0, ,32 żuraw samochodowy 5-6t 0, ,23 49,08 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0, ,88 18, ,99 44,41

11 1.5. POBOCZA Opis Norma R S 2,22 M 5,00 15,99 46,63 10,17 43,21 2,88 29,04 67,94 12,23 46,63 123,38 199, , KNNR Chodniki z płyt betonowych i kamiennych. O wymiarach 50x50x8 - podsypka cementowo-piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawą cementową Ilość robót: 14,0000 0,53900 płyty betonowe chodnikowe 50x50x7cm szt 4, ,44 46,68 Piasek natur.do zapr.odm.i,uziar.0-2mm 0, ,27 3,59 t 0, ,52 8,21 0, ,22 cement portlan.35 bez dodatków 0,12 7,01 7,01 58,82 4,46 1,26 12,73 58,82 71, , KNNR Nawierzchnia z mieszanki gruntowo-żwirowej gr Ilość robót: 89, pospółka 0, ,56 7,82 0, ,04 walec stat.samojezdny 0, ,09 1,30 0,48 0,48 7,88 0,31 0,83 0,09 0,88 1,30 0,23 7,88 2,36 11,12 997,46 wartość elementu nr ,98 Element nr 1.6. ZJAZDY [CPV: ] 30. KNNR Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny) Ilość robót: 191,7100 0, ,00460 równiarka samojezdna 74kW (100KM) 0, ,81 0,38 walec wibr.samojezdny 0, ,75 0,29 spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) 0, ,20 0,31-9-

12 1.6. ZJAZDY Opis Norma R M S 0,62 0,01 0,98 0,18 1,78 1,86 356, KNNR Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 15 cm Ilość robót: 191,7100 0,01090 pospółka 0, ,56 11,70 0,01500 równiarka samojezdna 74kW (100KM) 0, ,81 0,28 walec stat.samojezdny 0, ,09 1,30 0,14 0,14 11,78 0,09 1,00 0,26 1,58 0,28 11,78 2,86 14, , KNNR Warstwy podsypkowe. Podsypka cementowo-piaskowa o grubości 5 cm. Zagęszczana mechanicznie Krotność = 2,20 Ilość robót: 154,0000 0,38940 Piasek natur.do zapr.odm.i,uziar.0-2mm 0, ,27 6,02 t ,52 14,25 0, , ,09 cement portlan.35 bez dodatków walec stat.samojezdny 0,43 0,04 5,06 5,06 0,43 3,22 0,27 0,91 0,08 9,19 20,37 20,37 0,78 30, , KNNR Umocnienie płytami prefabrykowanymi - betonowymi gr. 10cm Ilość robót: 154,0000 1,23000 płyty żelb.prefabrykowane umocnienia skarp m2 0, ,32 żuraw samochodowy 5-6t 0, ,23 49,08 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0, ,88 18,86 44,41 5,00 2,22 15,99 15,99 46,63 10,17 43,21 2,88 29,04 67,94 12,23 46,63 123,38 199, ,

13 1.6. ZJAZDY Opis Norma R M S 34. KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-smołowa, standard I, samochód samowyładowczy 5-10 t Ilość robót: 37,7100 masa miner.smoł. standard l 710 0,48 t 0, ,46 rozkładarka mas bitumicz.szer.4m 0, ,62 1,44 walec stat.samojezdny 0, ,09 0,65 walec stat.samojezdny ogumiony 0, ,16 0,69 samochód samowyładowczy 5-10t 0, ,23 1,57 0,04 21,47 0,48 4,35 0,31 2,77 0,09 0,78 0,88 21,51 21,51 7,90 30, ,24 wartość elementu nr ,36 Element nr 1.7. REGULACJA ARMATURY TECHNICZNEJ [CPV: Roboty w zakresie naprawy dróg] 35. KNR Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych Jednostka: szt Ilość robót: 7,0000 5,05100 Beton zwykły (B-12,5) 0, ,04 20,18 t 0, ,25 2,23 Piasek natur.do zapr.odm.i,uziar.0-2mm 0, ,27 0,40 deski igl.obrz. kl mm 0, ,26 6,79 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0, ,26 0,31 0,00400 cement portlan.35 z dodatkami 65,66 65,66 29,93 41,76 11,82 119,24 29,93 149, , KNNR Ułożenie rur osłonowych. Jednostka: m Ilość robót: 21,5000 0,12800 rury przewodowe z PCV m 1, ,56 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0, ,88 żuraw samochodowy 0, ,21 32,82 0,94 0,80 2,50 0,82 1,66 1,66 1,74 1,11 0,30 0,31 3,02 33,64 1,06 33,64 3,16 39,82 856,

14 1.7. REGULACJA ARMATURY TECHNICZNEJ Opis Norma R M S 37. KNNR 1W Wykopy liniowe. Jednostka: Ilość robót: 96,0000 1, ,60 15,60 9,92 2,81 28,33 28, , KNR Przekładanie kabla doziemnego. w gruncie kategorii I-II,średnica kabla powyżej 50 mm. Liczba układanych kabli pierwszy Jednostka: m Ilość robót: 80,0000 2,15040 taśma z folii PE do znakowania tras kablow. m 1, ,24 samochód skrzyniowy do 3.5t (Trambus) ,71 2,07 samochód skrzyniowy do 5t 0, ,88 0,60 ubijak spalinowy 50kg ,78 1,39 27,96 0,26 27,96 4,06 2,58 5,03 0,73 50,77 0,26 17,78 0,26 7,37 58, , KNNR 1W Zasypanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu 1,5 m, grunt kat. I-III Jednostka: Ilość robót: 96,0000 0, ,40 10,40 6,61 1,87 18,88 18, ,48 wartość elementu nr ,48 Element nr 1.8. OZNAKOWANIE PIONOWE [CPV: Instalowanie znaków drogowych] 40. KNNR Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 50 mm Jednostka: szt Ilość robót: 4,0000 0,75300 słupki z rur stalowych #50mm kg 10, ,21 9,79 100,39 9,79 100,39 6,23 1,76 17,78 100,39 118,17 472,

15 1.8. OZNAKOWANIE PIONOWE Opis Norma R M S 41. KNNR Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2 Jednostka: szt Ilość robót: 4,0000 1,10000 Znak drog.d-42(prostok.53x120cm)f.ii g. szt 0, ,88 33,65 Znak drog.d-43(prostok.53x120cm)f.ii g. szt 0, ,88 33,65 Znak E-tabl.drogowsk.2-stron.folia II gen. E-17a m2 0, ,61 77,02 Znak E-tabl.drogowsk.2-stron.folia II gen. E-18a m2 0, ,61 77,02 14,30 14,30 221,34 9,09 2,57 25,96 221,34 247,30 989,20 wartość elementu nr ,88 wartość elementu nr ,75 Wyniki kosztorysu wartość pozycji kosztorysu ,

16 Pniewo, ul.lipowa KOSZTORYS INWESTORSKI Opis Ilość Wartość Element nr 1. PROJEKTOWANA DROGA - ul. Lipowa, Pniewo Element nr 1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne] 1. KNNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim wartość elementu nr 1.1 km trasy 0, , , ,15 Element nr 1.2. ROBOTY ZIEMNE [CPV: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne] 2. KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60 w gruncie kat. I-II; transport samochodami 5-10t 3. KNNR Nakłady uzupełniające do tablic ; za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi 10-15t, przy przewozie po drogach onawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV 4. KNNR Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami. Nasypy wysokości do 3,0m z gruntu kat. I-II, wykonywane spycharką gąsienicową 55kW 5. KNNR Zagęszczenie nasypów walcami. Nasypy z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczane walcamistatycznymi samojezdnymi 8t wartość elementu nr , , , ,5100 2, ,70 508,7400 7, ,82 508,7400 4, , ,44 Element nr 1.3. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE [CPV: Roboty w zakresie budowy dróg] 6. KNNR Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny) 7. KNNR analogia Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem. 8. KNNR analogia Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej 9. KNNR Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 20 cm 10. KNNR Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej 11. KNNR Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem m2 4056,2300 1, ,59 m2 2430, , ,35 m2 2430,4600 0, ,93 m2 1625, , ,58 m2 1625,7700 1, ,18 m2 4056,2300 2, ,44-1 -

17 12. KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowyładowczy do 5 t Opis Ilość Wartość m2 4056, , , KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km, samochód samowyładowczy 5-10t 14. KNNR Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum 15. KNNR Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem 16. KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard I, samochód samowyładowczy do 5 t 17. KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km, samochód samowyładowczy 5-10 t wartość elementu nr 1.3 t 466,4700 4, ,40 m2 4056,2300 0, ,49 m2 4056,2300 2, ,44 m2 4056, , ,56 t 373,1700 4, , ,57 Element nr 1.4. KORYTKA ŚCIEKOWE [CPV: Roboty w zakresie budowy dróg] 18. KNNR Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny) 19. KNNR Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 15 cm 20. KNNR Ścieki z elementów betonowych. Na podsypce cementowo-piaskowej - grubość prefabrykatów KNNR Ścieki z elementów betonowych. Na podsypce cementowo-piaskowej - grubość prefabrykatów 20 wartość elementu nr 1.4 m2 688,0000 1, ,68 m2 784, , ,37 m 504, , ,68 m 872, , , ,89 Element nr 1.5. POBOCZA [CPV: ] 22. KNNR Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny) 23. KNNR Warstwy podsypkowe. Podsypka cementowo-piaskowa o grubości 5 cm. Zagęszczana mechanicznie Krotność = 2, KNNR Umocnienie płytami prefabrykowanymi - żelbetowymi gr. 10cm m2 1725,9400 1, ,25 m2 872, , ,84 m2 872, , ,60-2 -

18 25. KNNR Opis Ilość Wartość Warstwy podsypkowe. Podsypka cementowo-piaskowa o grubości 5 cm. Zagęszczana mechanicznie Krotność = 2,20 m2 415, , , KNR Separacja i wzmocnienie warstw gruntu geowłókninami układanymi sposobem ręcznym 27. KNNR Umocnienie płytami prefabrykowanymi - betonowymi gr. 8cm 28. KNNR Chodniki z płyt betonowych i kamiennych. O wymiarach 50x50x8 - podsypka cementowo-piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawą cementową 29. KNNR Nawierzchnia z mieszanki gruntowo-żwirowej gr wartość elementu nr 1.5 m2 348, , ,71 m2 764, , ,97 m2 14, , ,70 m2 89, ,12 997, ,98 Element nr 1.6. ZJAZDY [CPV: ] 30. KNNR Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny) 31. KNNR Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 15 cm 32. KNNR Warstwy podsypkowe. Podsypka cementowo-piaskowa o grubości 5 cm. Zagęszczana mechanicznie Krotność = 2, KNNR Umocnienie płytami prefabrykowanymi - betonowymi gr. 10cm 34. KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-smołowa, standard I, samochód samowyładowczy 5-10 t wartość elementu nr 1.6 m2 191,7100 1,86 356,58 m2 191, , ,48 m2 154, , ,36 m2 154, , ,70 m2 37, , , ,36 Element nr 1.7. REGULACJA ARMATURY TECHNICZNEJ [CPV: Roboty w zakresie naprawy dróg] 35. KNR Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 36. KNNR Ułożenie rur osłonowych. 37. KNNR 1W Wykopy liniowe. 38. KNR Przekładanie kabla doziemnego. w gruncie kategorii I-II,średnica kabla powyżej 50 mm. Liczba układanych kabli - pierwszy 39. KNNR 1W Zasypanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu 1,5 m, grunt kat. I-III szt 7, , ,19 m 21, ,82 856,13 96, , ,68 m 80, , ,00 96, , ,48-3 -

19 Opis Ilość Wartość wartość elementu nr ,48 Element nr 1.8. OZNAKOWANIE PIONOWE [CPV: Instalowanie znaków drogowych] 40. KNNR Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 50 mm 41. KNNR Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2 wartość elementu nr 1.8 wartość elementu nr 1 szt 4, ,17 472,68 szt 4, ,30 989, , ,75 Wyniki kosztorysu wartość pozycji kosztorysu ,75-4 -

20 Pniewo, ul.lipowa Przedmiar robót Opis robót Ilość robót Dział nr 1. PROJEKTOWANA DROGA - ul. Lipowa, Pniewo Dział nr 1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne] 1. KNNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim Jednostka: km trasy 0,7300 Dział nr 1.2. ROBOTY ZIEMNE [CPV: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne] 0,7287 0, KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60 w gruncie kat. I-II; transport samochodami 5-10t Jednostka: 1361,5100 wg tabeli robót ziemnych - wykop 1361, , KNNR Nakłady uzupełniające do tablic ; za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi 10-15t, przy przewozie po drogach onawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV Jednostka: 1361,5100 wg tabeli robót ziemnych - wykop 1361, , KNNR Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami. Nasypy wysokości do 3,0m z gruntu kat. I-II, wykonywane spycharką gąsienicową 55kW Jednostka: 508,7400 wg tabeli robót ziemnych - nasyp 508,74 508, KNNR Zagęszczenie nasypów walcami. Nasypy z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczane walcamistatycznymi samojezdnymi 8t Jednostka: 508,7400 wg tabeli robót ziemnych - nasyp 508,74 508,7400 Dział nr 1.3. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE [CPV: Roboty w zakresie budowy dróg] 6. KNNR Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny) 4056,2300 jezdnia km ,87 252,87*5,5 1390,7850 km 0+252, ,94 (2*0,5*30+17,07)*0,6+(329,94-252,87)*5,5 452,1270 km 0+329, ,12 (652,12-329,94)*5,5 1771,9900 km 0+652, ,7 (2*0,5*30+37,12)*0,3+(728,7-652,12)*5,5 441,

21 7. KNNR analogia Opis robót Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem. Ilość robót 2430,4600 jezdnia km 0+252, ,94 (2*0,5*30+17,07)*0,6+(329,94-252,87)*5,5 452,1270 km 0+329, ,12 (652,12-329,94)*5,5 1771,9900 km 0+652, (2*0,5*30)*0,3+( ,12)*5,5 206, KNNR analogia Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej 2430,4600 jezdnia km 0+252, ,94 (2*0,5*30+17,07)*0,6+(329,94-252,87)*5,5 452,1270 km 0+329, ,12 (652,12-329,94)*5,5 1771,9900 km 0+652, (2*0,5*30)*0,3+( ,12)*5,5 206, KNNR Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 20 cm 1625,7700 jezdnia km ,87 252,87*5,5 1390,7850 km ,7 (2*0,5*30)*0,3+(728,7-688)*5,5 232, KNNR Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej 1625,7700 jezdnia 11. KNNR Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem 4056,2300 jezdnia km ,87 252,87*5,5 1390,7850 km 0+252, ,94 (2*0,5*30+17,07)*0,6+(329,94-252,87)*5,5 452,1270 km 0+329, ,12 (652,12-329,94)*5,5 1771,9900 km 0+652, ,7 (2*0,5*30+37,12)*0,3+(728,7-652,12)*5,5 441, KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowyładowczy do 5 t 4056,2300 jezdnia km ,87 252,87*5,5 1390,7850 km 0+252, ,94 (2*0,5*30+17,07)*0,6+(329,94-252,87)*5,5 452,1270 km 0+329, ,12 (652,12-329,94)*5,5 1771,9900 km 0+652, ,7 (2*0,5*30+37,12)*0,3+(728,7-652,12)*5,5 441, KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km, samochód samowyładowczy 5-10t Jednostka: t 466, KNNR ,23*0,05*2,3 466,4665 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum 4056,2300 jezdnia km ,87 252,87*5,5 1390,7850 km 0+252, ,94 (2*0,5*30+17,07)*0,6+(329,94-252,87)*5,5 452,1270 km 0+329, ,12 (652,12-329,94)*5,5 1771,9900 km 0+652, ,7 (2*0,5*30+37,12)*0,3+(728,7-652,12)*5,5 441,

22 15. KNNR Opis robót Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem Ilość robót 4056,2300 jezdnia km ,87 252,87*5,5 1390,7850 km 0+252, ,94 (2*0,5*30+17,07)*0,6+(329,94-252,87)*5,5 452,1270 km 0+329, ,12 (652,12-329,94)*5,5 1771,9900 km 0+652, ,7 (2*0,5*30+37,12)*0,3+(728,7-652,12)*5,5 441, KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard I, samochód samowyładowczy do 5 t 4056,2300 jezdnia km ,87 252,87*5,5 1390,7850 km 0+252, ,94 (2*0,5*30+17,07)*0,6+(329,94-252,87)*5,5 452,1270 km 0+329, ,12 (652,12-329,94)*5,5 1771,9900 km 0+652, ,7 (2*0,5*30+37,12)*0,3+(728,7-652,12)*5,5 441, KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km, samochód samowyładowczy 5-10 t Jednostka: t 373,1700 Dział nr 1.4. KORYTKA ŚCIEKOWE [CPV: Roboty w zakresie budowy dróg] 4056,23*0,04*2,3 373, KNNR Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny) 688,0000 korytka ściekowe 688*2*0,5 688, KNNR Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 15 cm 784, KNNR *688*0,57 784,3200 Ścieki z elementów betonowych. Na podsypce cementowo-piaskowej - grubość prefabrykatów 15 Jednostka: m 504, DO *2 504, KNNR Ścieki z elementów betonowych. Na podsypce cementowo-piaskowej - grubość prefabrykatów 20 Jednostka: m 872, do ( )*2 872,0000 Dział nr 1.5. POBOCZA [CPV: ] 22. KNNR Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny) 1725,9400 płyty ażurowe 45,95+177,62+266,9+134,62+265, ,6+60,25+191,5 1622,2400 płyty betonowe chodnikowe 14 14,0000 mieszanka grunowo-żwirowa 46,5+43,2 89,

23 23. KNNR Opis robót Warstwy podsypkowe. Podsypka cementowo-piaskowa o grubości 5 cm. Zagęszczana mechanicznie Krotność = 2,50 Ilość robót 872, KNNR Umocnienie płytami prefabrykowanymi - żelbetowymi gr. 10cm ( )*2*1,0 872, , KNNR ( )*2*1,0 872,0000 Warstwy podsypkowe. Podsypka cementowo-piaskowa o grubości 5 cm. Zagęszczana mechanicznie Krotność = 2,20 415, KNR ,95+177,62+266,9+134,62+265, ,6+60,25+191,5+14-( )*2*1,4 Separacja i wzmocnienie warstw gruntu geowłókninami układanymi sposobem ręcznym 415, , KNNR Umocnienie płytami prefabrykowanymi - betonowymi gr. 8cm 764,24-415,44 348, , KNNR ,95+177,62+266,9+134,62+265, ,6+60,25+191,5+14-( )*2*1,0 Chodniki z płyt betonowych i kamiennych. O wymiarach 50x50x8 - podsypka cementowo-piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawą cementową 764, , KNNR Nawierzchnia z mieszanki gruntowo-żwirowej gr , ,7000 Dział nr 1.6. ZJAZDY [CPV: ] 46,5+43,2 89, KNNR Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny) 191,7100 z wykazu zjazdów nr 1-12, ,0000 zjazdy nr 13,18,19 37,71 37, KNNR Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 15 cm 191,7100 z wykazu zjazdów nr 1-12, ,0000 zjazdy nr 13,18,19 37,71 37, KNNR Warstwy podsypkowe. Podsypka cementowo-piaskowa o grubości 5 cm. Zagęszczana mechanicznie Krotność = 2,20 154,0000 z wykazu zjazdów nr 1-12, ,

24 33. KNNR Opis robót Umocnienie płytami prefabrykowanymi - betonowymi gr. 10cm Ilość robót 154,0000 z wykazu zjazdów nr 1-12, , KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-smołowa, standard I, samochód samowyładowczy 5-10 t 37,7100 zjazdy nr 13,18,19 37,71 37,7100 Dział nr 1.7. REGULACJA ARMATURY TECHNICZNEJ [CPV: Roboty w zakresie naprawy dróg] 35. KNR Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych Jednostka: szt 7, KNNR Ułożenie rur osłonowych. 7 7,0000 Jednostka: m 21, KNNR 1W Wykopy liniowe ,5 21,5000 Jednostka: 96, KNR *0,8*1,5 96,0000 Przekładanie kabla doziemnego. w gruncie kategorii I-II,średnica kabla powyżej 50 mm. Liczba układanych kabli - pierwszy Jednostka: m 80, KNNR 1W ,0000 Zasypanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu 1,5 m, grunt kat. I-III Jednostka: 96,0000 Dział nr 1.8. OZNAKOWANIE PIONOWE [CPV: Instalowanie znaków drogowych] 80*0,8*1,5 96, KNNR Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 50 mm Jednostka: szt 4, , KNNR Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2 Jednostka: szt 4,0000 D ,0000 D ,0000 E-17a 1 1,0000 E-18a 1 1,

25 Pniewo, ul.lipowa Lista nakładów Strona 1 Zestawienie materiałów Lp Symbol Nazwa Ilość Wartość asfalt drogowy kg 2, , , Beton zwykły (B-12,5) 217,040 0, , cement portlan.35 bez dodatków t 443, , , cement portlan.35 z dodatkami t 421, , deski igl.obrz. kl mm 623,260 0, , geowłókniny m2 4, , gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 5,260 0,4060 2, krawędziaki igl.kl.2 840,470 1, , masa min.-asf. standard l t 239, , , masa min.-asf. standard ll t 211, , , masa miner.smoł. standard l t 210,460 3, , olej (paliwo technologiczne) d 3, , ,18 Piasek natur.do zapr.odm.i,uziar.0-2mm 42, , , płyty betonowe chodnikowe 50x50x7cm szt 11,440 57, , płyty ściekowe bet.60x50x15cm korytkowe szt 20, , , płyty ściekowe bet.60x50x20cm korytkowe szt 21, , , płyty żelb.prefabrykowane umocnienia skarp m2 45, , pospółka 63, , , rury przewodowe z PCV m 31,560 22, , słupki drewniane iglaste # 70 mm 161,790 0, , słupki z rur stalowych #50mm kg 9,210 43, , szpilki z prętów stalowych szt 3,400 27, , taśma z folii PE do znakowania tras kablow. m 0,240 88, , tłuczeń kamienny niesortowany t 64, , , , ,14 Znak drog.d-42(prostok.53x120cm)f.ii g. szt 201,880 0, ,65 Znak drog.d-43(prostok.53x120cm)f.ii g. szt 201,880 0, ,65 Znak E-tabl.drogowsk.2-stron.folia II gen. E-17a m2 726,610 0, ,08 Znak E-tabl.drogowsk.2-stron.folia II gen. E-18a m2 726,610 0, , ,60 Zestawienie nakładów robocizny Lp 1 Symbol Nazwa Ilość Wartość , ,28 Zestawienie czasu pracy sprzętu Lp 1 2 Symbol Nazwa Ilość Wartość ciągnik gąsienicowy 55kW (75KM) 57,970 59, , ciągnik kołowy 37kW (50KM) 49, , ,48

26 Strona gruntofrezarka (bez ciągnika) kpl 8,390 65, , koparka 0,60 103,280 49, , mieszarka do stab.gru.docz m 5,720 59, , przenośne maszyny do zszywania 4,730 13, , rozkładarka mas bitumicz.szer.4m 202,620 65, równiarka samojezdna 74kW (100KM) 92,810 36, , samochód dostawczy do 0.9t 53,500 1, , samochód samowyładowczy 5-10t 87, , , samochód samowyładowczy do 5t 76, , , samochód samowyładowczy 10-15t 88,860 21, , Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 66, , , samochód skrzyniowy do 5t 66,880 0, , samochód skrzyniowy do 3.5t (Trambus) 80,710 2, , skrapiarka do bitumu ręczna pompa d 18,340 98, , spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) 78,200 48, , spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) 92,460 0, , szczotka mechaniczna (bez ciągnika) 30,630 20, , ubijak spalinowy 20,780 28, , ubijak spalinowy 50kg 20,780 5, , walec stat.samojezdny 92,090 96, , walec stat.samojezdny 8t 71,760 15, , walec stat.samojezdny ogumiony 97, , , walec wibr.samojezdny 69,750 7, , Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) 69,750 92, , żuraw samochodowy 114,210 0, , żuraw samochodowy 5-6t 89, , , ,72

27 Pniewo, ul.lipowa Tabela elementów scalonych Strona 1 Element kosztorysu CPV Wartość 1. PROJEKTOWANA DROGA - ul. Lipowa, Pniewo , ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE , ROBOTY ZIEMNE , ROBOTY NAWIERZCHNIOWE , KORYTKA ŚCIEKOWE , POBOCZA , ZJAZDY , REGULACJA ARMATURY TECHNICZNEJ , OZNAKOWANIE PIONOWE ,88 Wyniki kosztorysu wartość pozycji kosztorysu ,75

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Data utworzenia: 2011-08-12 Przebudowa drogi gminnej nr 105646B w Wyrzykach Tabela przedmiaru robót Opis robót Dział nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45113000-2 ] 1. KNNR 1 0111-0100 [D-01.01.01] Roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa ulic miejskich w Kolnie - ul. 3KD-D od km do km 0+968,06. Nazwa zamówienia: Kolno, woj. podlaskie Miasto Kolno

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa ulic miejskich w Kolnie - ul. 3KD-D od km do km 0+968,06. Nazwa zamówienia: Kolno, woj. podlaskie Miasto Kolno PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Adres inwestycji: Zamawiającyr: Kolno, woj. podlaskie Miasto Kolno Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Boguszyce-Kisiołki-Andrzejki. Nazwa zamówienia: Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Boguszyce-Kisiołki-Andrzejki. Nazwa zamówienia: Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień mgr inż. Izabela Kiernozek Data opracowania: 07-0-0 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Adres inwestycji: Gmina Łomża Zamawiający: Gmina Łomża, ul. Marii Curie-Skłdowskiej,8-00 Łomża Rodzaje robót według

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH

Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH Data: 2013-09-10 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 45233222-1

Bardziej szczegółowo

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR-1-01-11-1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 Ilość: 0,348 Jedn.: km 1 Robocizna

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233140-2 Roboty drogowe NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W OBRĘBIE WSI WA- LERIANÓW ADRES INWESTYCJI : Walerianów, gmina

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont ulicy Świerkowej w Międzybrodziu Bialskim-II etap- szkody powodziowe

Kosztorys ofertowy. Remont ulicy Świerkowej w Międzybrodziu Bialskim-II etap- szkody powodziowe Kosztorys ofertowy Międzybrodziu Bialskim-II etap- szkody Data: 2011-08-25 Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg Zamawiający: Gmina Czernichów z siedzibą w Tresnej 34-311 Czernichów ul. śywiecka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie

Przedmiar robót. Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie Przedmiar robót Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie Obiekt Budowa Inwestor ul. Nadmorska, gm. Władysławowo Gmina Miasta Władysławowo Sporządził mgr inż. Ewa Trybulska Bytów, grudzień

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ul.witosa 15, - Kunice. BUDRIM Kazimierz Wierciński

KOSZTORYS ŚLEPY. ul.witosa 15, - Kunice. BUDRIM Kazimierz Wierciński BUDRIM Kazimierz Wierciński ul.witosa 5, - Kunice KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 50000- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 5-6

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont drogi gminnej nr C Obrowo Wybudowanie Obrowo Wybudowanie drogowe Gmina Kęsowo ul. Główna Kęsowo

Przedmiar. Remont drogi gminnej nr C Obrowo Wybudowanie Obrowo Wybudowanie drogowe Gmina Kęsowo ul. Główna Kęsowo Data: 2010-09-17 Przedmiar Inwestycja: Obiekt: Rodzaj robót: Inwestor: Wykonawca: Remont drogi gminnej nr 010414 C Obrowo Wybudowanie Obrowo Wybudowanie drogowe Gmina Kęsowo ul. Główna 11 89-506 Kęsowo

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI IRENEUSZ IGNASZAK Budownictwo Komunikacyjne Projekty Nadzory os. Konstytucji 3 Maja 14a, 63-200 JAROCIN KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233140-2 Roboty drogowe

Bardziej szczegółowo

Data: Przedmiar

Data: Przedmiar Data: 2013-08-19 Przedmiar Inwestycja: Modernizacja (przebudowa) drogi nr 010424C dojazdowej do gruntów rolnych transportu rolniczego. Obiekt: ul. Karpacka Rodzaj robót: drogowe Inwestor: Gmina Kęsowo

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi osiedlowej pieszo - jezdnej ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. "AN BUD" Zakład Inżynieryjno Budowlany Łódź ul. Woźnicza 13

KOSZTORYS NAKŁADCZY. AN BUD Zakład Inżynieryjno Budowlany Łódź ul. Woźnicza 13 "AN BUD" Zakład Inżynieryjno Budowlany 93 403 Łódź ul. Woźnicza 13 KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dział nr 1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM

PRZEDMIAR ROBÓT. Dział nr 1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM ZRI DROMOBUD Data utworzenia: 2011-08-08 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NOWY SKARŻYN - KRAJEWO BIAŁE OD KM 0+000,00 DO KM 1+560,00 O DŁUGOŚCI 1,560.00 KM PRZEDMIAR ROBÓT Dział nr 1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Czchów 1 październik 2014 r.

Przedmiar robót. Czchów 1 październik 2014 r. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45233320-8 - Fundamentowanie dróg 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg Budowa Złota, Jurków, Czchów Inwestor Gmina Czchów, 32-860 Czchów ul. Rynek 12 Czchów 1

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej - odcinek drogi przez miejscowość Potok Gmina Złoczew.

KOSZTORYS OFERTOWY. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej - odcinek drogi przez miejscowość Potok Gmina Złoczew. Data opracowania: 2012-06-15 KOSZTORYS OFERTOWY Nazwa zadania: Adres inwestycji: Potok Gmina Złoczew Zamawiający: Gmina Złoczew, 98-270 Złoczew Szeroka 17 Założone wskazniki R M S Koszty zakupu % Koszty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Kosztorys opracowali: mgr inŝ. Bogdan Krawczyk,... Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Kosztorys ofertowy. Kosztorys opracowali: mgr inŝ. Bogdan Krawczyk,... Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Kosztorys ofertowy Remont ulicy Kwiatowej w Tresnej - Data: 2012-01-05 Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg Zamawiający: Gmina Czernichów z siedzibą w Tresnej 34-311 Czernichów ul. śywiecka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Częstochowa ul. Chełmońskiego 13. PROJKONS Zakład Usługowo - Handlowy Brymora Jarosław

PRZEDMIAR Częstochowa ul. Chełmońskiego 13. PROJKONS Zakład Usługowo - Handlowy Brymora Jarosław PROJKONS Zakład Usługowo - Handlowy Brymora Jarosław 42-2 Częstochowa ul. Chełmońskiego 13 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 451-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 4500000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 450000- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Kosztorys nakładczy

Kosztorys Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa Inwestor Darłowo, ul.wieniawskiego Gmina Miasto Darłowo Darłowo wrzesień 2010 Przedmiar Strona 2/10

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek. ul. Piłsudskiego 21E/7 78-400 Szczecinek. mgr inż. Janusz Raczyński. Szczecinek 01.2015r.

Przedmiar robót. Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek. ul. Piłsudskiego 21E/7 78-400 Szczecinek. mgr inż. Janusz Raczyński. Szczecinek 01.2015r. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg ulica Żeglarska, Spacerowa, m. Szczecinek, gm. Szczecinek, pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej - odcinek przez miejscowość Łeszczyn. Gmina Złoczew

KOSZTORYS OFERTOWY. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej - odcinek przez miejscowość Łeszczyn. Gmina Złoczew Data opracowania: 2016-02-23 KOSZTORYS OFERTOWY Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej - odcinek przez miejscowość Łeszczyn. Gmina Złoczew Adres inwestycji: Łeszczyn Zamawiający: Gmina Złoczew, 98-270

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty drogowe.

Przedmiar robót. Roboty drogowe. Przedmiar robót Budowa: Obiekt produkcyjno-magazynowy wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną w Targowisku dz. nr 550/26, 550/21 Obiekt lub rodzaj robót: Zagospodarowanie-roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI DYDNIA "K.INGLOT" DZ. NR EWID 2606, 2569 W KM DO KM 0+500

Przedmiar robót PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI DYDNIA K.INGLOT DZ. NR EWID 2606, 2569 W KM DO KM 0+500 W KM 0+000 DO KM 0+500 Budowa: PRZEBUDOWA DROGI Obiekt lub rodzaj robót: DROGA, 150M NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ, 350,0M NAWIERZCHNI Z PŁYT JOMB Inwestor: GMINA DYDNIA Data opracowania: Autor opracowania: 2017-10-27

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. TYŁ PROJEKTU : Przebudowa drogi osiedlowej na Osiedlu "Fort II"

Przedmiar. TYŁ PROJEKTU : Przebudowa drogi osiedlowej na Osiedlu Fort II Biuro Projektów Drogowych mgr inż. Tadeusz Cioch 37-700 Przemyśl, ul. P. Kmity 4/5, NIP 795-100-21-66 tel./fax 016 675 1194, e-mail: bpdcioch@wp.pl Przedmiar Data: 2010-09-08 Budowa: Droga Osiedlowa na

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont Drogi Gminnej NR R Sieklówka - Rzeki KM 0,

Przedmiar. Remont Drogi Gminnej NR R Sieklówka - Rzeki KM 0, Przedmiar Data: 2009-04-07 Budowa: Sieklówka Obiekt: Droga Gminna Ne Ewid. 113410 R m. Sieklówka Gm. Kołaczyce Zamawiający: Gmina Kołaczyce Jednostka opracowująca kosztorys: Tadeusz Gajda Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Przebudowa i rozbudowa ul. Fortecznej w Piątnicy Tabela przedmiaru robót Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług] 1. KNNR 1 0111-0100 Roboty pomiarowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Robót Obiekt Kod CPV 45233320-8, 45233220-7 Budowa Czchów, Jurków, Biskupice Melsztyńskie, Piaski DruŜków Inwestor Gmina Czchów, 32-860

Bardziej szczegółowo

Przedmiar 3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk.

Przedmiar 3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR-1-01-11-1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. Obmiar (w km) [1] Białowieża - Stobno od km 3+590 do km

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Odcinek C-D

Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Odcinek C-D Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Odcinek C-D Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa m. Wytowno, gm. Ustka Inwestor Gmina

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Księży Pijarów w mieście Szczuczyn. Bogdan Kuczyński Os. Południe 63/10, Grajewo Data opracowania:

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Księży Pijarów w mieście Szczuczyn. Bogdan Kuczyński Os. Południe 63/10, Grajewo Data opracowania: Bogdan Kuczyński Os. Południe 63/10, 19-200 Grajewo Data opracowania: 2014-01-20 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Przebudowa ulicy Księży Pijarów w mieście Szczuczyn Adres inwestycji: ul. Księży Pijarów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. REMONT DROGI GMINNEJ ul. STRZELECKA - BOCZNA w km w m. BOCHNIA

Przedmiar robót. REMONT DROGI GMINNEJ ul. STRZELECKA - BOCZNA w km w m. BOCHNIA Przedmiar robót REMONT DROGI GMINNEJ ul. STRZELECKA - BOCZNA w km 0+000-0+135 w m. BOCHNIA Budowa: BOCHNIA UL. STRZELECKA dz. nr 3917/12 Nazwa i kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233142-6

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Jednostka: 1 szt 3,0000. Jednostka: 1 szt 1,0000

Przedmiar robót. Jednostka: 1 szt 3,0000. Jednostka: 1 szt 1,0000 Data utworzenia: 2008-02-08 Modernizacja ulicy Nadnarwiańskiej w Łomży. Przedmiar robót Dział nr 1. Roboty przygotowawcze 1. KNNR 1 0111-0200 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi).

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach Przedmiar Data: 2009-04-22 Budowa: Kołaczyce Obiekt: ul. Ostoi Zamawiający: Gmina Kołaczyce Jednostka opracowująca kosztorys: Tadeusz Gajda Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Data opracowania: 2011-05-25 KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa zadania: Budowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowo-kulturalnej na terenie Gminy Skołyszyn - Zagospodarowanie terenu wokół budynku

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 6. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys 6. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys 6 Obiekt Budowa budynku biurowo-socjalnego oraz budynku warsztatowego, wewnętrznych dróg dojazdowych, placu manewrowego, placu utwardzonego Budowa Zawiercie ul Podmiejska

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Trybuny przy boisku sportowym w Laskach

Przedmiar robót. Trybuny przy boisku sportowym w Laskach Przedmiar robót Trybuny przy boisku sportowym w Laskach Budowa: Roboty budowlane - dz. nr ew. gruntu 516/8 Lokalizacja: 32-329 Bolesław ul. Główna Nazwa i kod CPV: 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej przez wieś Supy Tabela przedmiaru robót Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług] 1. KNNR 1 0111-0100 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa drogi gminnej B ulica Łomżyńska we wsi Jednaczewo od km 1+637,08 do km 2+645,30

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa drogi gminnej B ulica Łomżyńska we wsi Jednaczewo od km 1+637,08 do km 2+645,30 mgr inż. Elżbieta Leszczyńska Łomża, ul. Księżnej Anny 0 m. Identyfikator: EL Data opracowania: 07-0-0 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi gminnej 0 7 B ulica Łomżyńska we wsi Jednaczewo

Bardziej szczegółowo

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 Roboty pomiarowe. Odtworzenie trasy drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 km 0,307 Cena 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - podsumowanie 2. ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 6/11/RD/2012

Przedmiar robót 6/11/RD/2012 Przedmiar robót 6/11/RD/2012 Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Modernizacja Drogi Gminnej Transportu Rolnego Krastudy - Nowe Minięta Gmina Mikołajki Pomorskie 45233120-6 - Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Obiekt Kod CPV Inwestor Biuro kosztorysowe 45233140-2 Roboty drogowe Gmina Stara Dąbrowa Stara Dąbrowa 20 73-112 Stara Dąbrowa Biuro

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Częstochowa ul. Chełmońskiego 13. PROJKONS Zakład Usługowo - Handlowy Brymora Jarosław

PRZEDMIAR Częstochowa ul. Chełmońskiego 13. PROJKONS Zakład Usługowo - Handlowy Brymora Jarosław PROJKONS Zakład Usługowo - Handlowy Brymora Jarosław 42-200 Częstochowa ul. Chełmońskiego 13 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233000-9

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa ulic Chełmońskiego i Malczewskiego na os. Stare Stawy w Oświęcimiu

Przedmiar. Budowa ulic Chełmońskiego i Malczewskiego na os. Stare Stawy w Oświęcimiu Przedmiar Budowa: Obiekt: Roboty drogowe - Etap I Zamawiający: Urząd Miasta w Oświęcimiu ul. Zaborska 2 32-600 Oświęcim strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1891 B na odcinku Janowo - Łosewo - Niksowizna w km 6+230, ,51 oraz w km 9+891,02 do km ,28

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1891 B na odcinku Janowo - Łosewo - Niksowizna w km 6+230, ,51 oraz w km 9+891,02 do km ,28 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1891 B na odcinku Janowo - Łosewo - Niksowizna w km 6+230,00-8+489,51 oraz w km 9+891,02 do km 11+160,28 PRZEDMIAR ROBÓT Opis robót Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa Darłowo Inwestor Miasto Darłowo Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: mgr inż. Monika STANISZ, projektant... Sprawdzający:

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: mgr inż. Monika STANISZ, projektant... Sprawdzający: Przedmiar robót Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 polegająca na budowie chodnika prawostronnego na odcinku ref. 050 od km 3+438,95 do km 3+672,97 w miejscowości Poznachowice Dolne Data: 2010-08-26 Budowa:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Powiat Sanocki 38-500 Sanok, ul. Rynek 1 Koszty zakupu Sanok Styczeń 2014 "Rekomendacja Jakości"dla programu

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOBRA wer. 9.0 K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa: Budowa drogi gminnej w miejscowości OBRZĘBIN długości 459.0 mb Obiekt: Budowa drogi gminnej w miejscowości OBRZĘBIN długości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIARY. Utwardzenie nawierzchni. ul.parkowa

PRZEDMIARY. Utwardzenie nawierzchni. ul.parkowa Utwardzenie nawierzchni ul. Parkowa PRZEDMIARY 4100000-8 4110000-1 4111200-0 4200000-9 420000-8 42200-1 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień Przygotowanie terenu pod budowę Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH)

Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH) Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH) Data: 2015-03-05 Budowa: Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, ul. Katedralna 8, 14-530 Frombork Kody

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy ROBOTY DROGOWE

Kosztorys Ofertowy ROBOTY DROGOWE Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy ROBOTY DROGOWE Obiekt Kod CPV Lokalizacja Inwestor Wykonawca Biuro kosztorysowe 45233140-2 - Roboty drogowe PRZESŁAWICE DZ. NR 42/1 GMINA ŁASIN Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Władysława Reymonta w Kolbuszowej na odcinku o długości 160,5 mb ADRES INWESTYCJI : Kolbuszowa INWESTOR : Gmina Kolbuszowa ADRES INWESTORA : 36-100

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. ul. Piękna 8, Lublin. BAYER PROJEKT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością sp. k.

KOSZTORYS NAKŁADCZY. ul. Piękna 8, Lublin. BAYER PROJEKT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością sp. k. BAYER PROJEKT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością sp. k. ul. Piękna 8, 20-423 Lublin KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg

Bardziej szczegółowo

1. Roboty ziemne. 2. Podbudowa 1 KNR-0201-01-19-3 2 KNR-0201-02-05-2 3 KNR-0201-02-14-2 4 KNR-0201-02-05-2 5 KNR-0201-02-14-2 6 KNR-0201-01-01-1

1. Roboty ziemne. 2. Podbudowa 1 KNR-0201-01-19-3 2 KNR-0201-02-05-2 3 KNR-0201-02-14-2 4 KNR-0201-02-05-2 5 KNR-0201-02-14-2 6 KNR-0201-01-01-1 2. Podbudowa 1. Roboty ziemne 1 KNR-0201-01-19-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. Ilość: 1,011 Jedn.: km 2 KNR-0201-02-05-2 Roboty ziemne wykonywane koparkami

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA WOJSKOWA TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY

JEDNOSTKA WOJSKOWA TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620 87-100 TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni dróg wewnętrznych z miesznek mineralno-bitumicznych w kompleksie wojskowym przy ul. Balonowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2010-08-30 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ UL. PĘTKOWICKA, LEŚNICTWO BIAŁA Kod CPV : 45213310-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej - odcinek przez Emilianów - etap I gmina Złoczew.

KOSZTORYS OFERTOWY. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej - odcinek przez Emilianów - etap I gmina Złoczew. Data opracowania: 2012-02-24 KOSZTORYS OFERTOWY Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej - odcinek przez Emilianów - etap I gmina Złoczew. Adres inwestycji: Emilianów gmina Złoczew Zamawiający: Gmina Złoczew,

Bardziej szczegółowo

Rodos [7709] 1. Droga. 2. Parkingi

Rodos [7709] 1. Droga. 2. Parkingi Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Przedmiar robót Obiekt Budowa Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg ul. Kołłątaja 3 Inwestor Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu

Bardziej szczegółowo

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 2. KRAWĘŻNIKI i OBRZEŻA 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 Roboty pomiarowe. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 2 Rozebranie krawężników betonowych. Krawężniki betonowe typu ulicznego. D-01.02.04

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie nawierzchni dróg

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie nawierzchni dróg Zakład Budowlany KLIER 54-030 WROCŁAW, UL. PRZEMYSKA 16A KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg NAZWA INWESTYCJI : Budowa miejsc

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR L UL. SŁONECZNA W DOŁHOBYCZOWIE, OD KM 0+000,00 DO KM 0+470,00, DŁUGOŚCI 470,00 MB

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR L UL. SŁONECZNA W DOŁHOBYCZOWIE, OD KM 0+000,00 DO KM 0+470,00, DŁUGOŚCI 470,00 MB Kosztorys ofertowy SŁONECZNA W DOŁHOBYCZOWIE, OD KM 0+000,00 DO KM 0+470,00, DŁUGOŚCI 470,00 MB Budowa: DROGA GMINNA Zamawiający: GMINA DOŁHOBYCZÓW Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Urząd Gminy Szemud ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Zagospodarowanie terenu

PRZEDMIAR ROBÓT Zagospodarowanie terenu Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: zł PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt: ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W MIELNIE Budowa: MIELNO gm. MIELNO, DZ. NR 140/2, OBR. NR 0012 Inwestor: KRAJOWE ZRZESZENIE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:...

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Samolicz KOSZTORYS OFERTOWY Zamawiający:.. Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka...... robocizny.........

Bardziej szczegółowo

Przedmiar 3. ROBOTY ZIEMNE. Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk.

Przedmiar 3. ROBOTY ZIEMNE. Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 3. ROBOTY ZIEMNE 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR-1-01-11-1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 Ilość: 0,39 Jedn.: km 1 Robocizna razem r-godz. 56

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty budowlano - drogowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty budowlano - drogowe STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane Obiekt : Remont nawierzchni drogowej na plaży nadzatokowej w JURACIE- odcinek drogi km 0+354,00 -- 0+616,41 Działka

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR L HOROSZCZYCE - PODHAJCZYKI, OD KM 0+006,00 DO KM 2+025,00, DŁUGOŚCI 2 019,00 MB

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR L HOROSZCZYCE - PODHAJCZYKI, OD KM 0+006,00 DO KM 2+025,00, DŁUGOŚCI 2 019,00 MB Kosztorys ofertowy HOROSZCZYCE - PODHAJCZYKI, OD KM 0+006,00 DO KM 2+025,00, DŁUGOŚCI 2 019,00 MB Budowa: DROGA GMINNA Zamawiający: GMINA DOŁHOBYCZÓW Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:...

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Samolicz sykal.pl KOSZTORYS OFERTOWY CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Rodzaj robót: Remont jezdni ul. Bukowskiej w Strykowie na dł. 3000 mb Zamawiający:.. Poziomy cen: poziom...... cen....

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Kosztorys ofertowy Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Data: 2011-06-20 Obiekt: Mały plac zabaw Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Kosztorys PARKING. Narzuty: VAT 22,00% Kosztorys opracowali: Jan Muszyński,... Sprawdzający:

Kosztorys PARKING. Narzuty: VAT 22,00% Kosztorys opracowali: Jan Muszyński,... Sprawdzający: Kosztorys Data: 2009-04-28 Budowa: REMONT PARKINGU. Obiekt: PARKING Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ul. Brzozowa 1 Jednostka opracowująca kosztorys: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej o dł.240,0m i szerokości 4,5m ADRES INWESTYCJI : Przetoczyno

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000- Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o. Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu o

Przedmiar robót. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o. Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu o Przedmiar robót Lp. Podstawa ustalenia 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze Opis robót Jedn. miary Ilość 1 KNNR 60805-- 2 KNNR 60802-- 3 KNNR 60802-020- Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja międzytorzy w Przemyślu Bakończyce

Przedmiar robót. Modernizacja międzytorzy w Przemyślu Bakończyce Przedmiar robót Modernizacja międzytorzy w Przemyślu Bakończyce Budowa: PKP Intercity w Przemyślu Obiekt lub rodzaj robót: Międzytorza 201/202, 202/203, 204/205, 205/206 Inwestor: PKP Intercity SA Warszawa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy roboty drogowe

Kosztorys ofertowy roboty drogowe Kosztorys ofertowy roboty drogowe Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] Roboty przygotowawcze Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych D.01.01.01

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY PLANBUD mgr inŝ. PAWEŁ OPAŁKA 48-300 Nysa ul. Armii Krajowej 6/1 NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ WE WSI BODZANÓW GMINA GŁUCHOŁAZY ADRES INWESTYCJI : BODZANÓW DZ. NR 756;

Bardziej szczegółowo

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 2 Rozebranie nawierzchni z mas

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień Roboty w zakresie budowy dróg

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień Roboty w zakresie budowy dróg PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg NAZWA INWESTYCJI: PROJEKT BUDOWY CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO WOKÓŁ ZALEWU SOKÓLSKIEGO ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont i przebudowa podstacji trakcyjnej w Tarnowie

Przedmiar Remont i przebudowa podstacji trakcyjnej w Tarnowie Przedmiar Data: 2013-09-02 Budowa: Tarnów al. Tarnowskich dz. 1/20 Obiekt: PT Tarnów - prace drogowe Zamawiający: PKP Energetyka SA Warszawa ul. HoŜa 63/67 strona nr: 2 Przedmiar 1 Roboty drogowe 2 Roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : ETAP III- od 0+186,0 do 0+592,61 o długości 406,61m ADRES

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. II ETAP

KOSZTORYS NAKŁADCZY. II ETAP Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Jaracza 77/79 Łódź KOSZTORYS NAKŁADCZY. II ETAP NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu części działki nr 106/7 ADRES INWESTYCJI : ul. Broniewskiego 26A, Łódź INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Przedmiar. Sośnicowice-droga1

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Przedmiar. Sośnicowice-droga1 Przedmiar Budowa: Infrastruktura techniczna dla terenu położonego w Sośnicowicach Obiekt: Sośnicowice ul.smolnicka i Gimnazialna Zamawiający: Urząd Miasta Sośnicowice Sośnicowice 19 Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Budowa budynku KRUS. Drogi

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Budowa budynku KRUS. Drogi Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Kosztorys nakładczy Data: 2010-08-05 Budowa: Budowa budynku KRUS Aleksandrów Kujawski. Przyłącza Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe Obiekt: Drogi

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Urząd Gminy Szemud UL. KARTUSKA 13, 84-217 SZEMUD KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Branża drogowa

Przedmiar robót Branża drogowa Przedmiar robót Branża drogowa Obiekt Kod CPV 45233200-1 Budowa Koszalin ul. Mieszka I 39, dz. nr 7 obr. 7 oraz dz. nr 1/5 i 1/7 obr. 9 Inwestor Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie Biuro

Bardziej szczegółowo

Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Jaracza 77/79 Łódź KOSZTORYS NAKŁADCZY. I ETAP NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu części działki nr 106/7 ADRE

Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Jaracza 77/79 Łódź KOSZTORYS NAKŁADCZY. I ETAP NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu części działki nr 106/7 ADRE Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Jaracza 77/79 Łódź KOSZTORYS NAKŁADCZY. I ETAP NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu części działki nr 106/7 ADRES INWESTYCJI : ul. Broniewskiego 26A, Łódź INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ślepy Obiekt Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1629 K w miejscowości Poręba Wielka - Koninki - modernizacja pieszego szlaku

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Data opracowania kosztorysu:...

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Data opracowania kosztorysu:... KOSZTORYS OFERTOWY GM., POWIAT SZAMOTULSKI, WOJ. Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka...... robocizny.........

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej o długości 180,0m ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Jerzy Derela,...

Przedmiar robót Jerzy Derela,... Przedmiar robót Nazwa zamówienia: 0+000,0 1+415,0, realizowanego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Nazwy i kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45113000-2 Roboty na placu budowy 45112000-5 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej Nr B - ul. Sosnowa i dr. gm. Nr B - ul. Spokojna we wsi Wygoda. Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej Nr B - ul. Sosnowa i dr. gm. Nr B - ul. Spokojna we wsi Wygoda. Przedmiar robót Data utworzenia: 2010-12-14 Przebudowa drogi gminnej Nr 105808B - ul. Sosnowa i dr. gm. Nr 105809B - ul. Spokojna we wsi Wygoda Przedmiar robót Dział nr 1. D.01.00.00. Roboty przygotowawcze [CPV: 45111000-8

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2. KNNR Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew cm Jednostka: szt 4,0000. ul.

Przedmiar robót. 2. KNNR Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew cm Jednostka: szt 4,0000. ul. Przebudowa ulicy Łąkowej Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg] Dział nr 2. D.01.00.00 Roboty przygotowawcze Dział

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. PAK Kopalnia Wegla Brunatnego Konin S.A Kleczew, ul. 600 lecia 9

PRZEDMIAR. PAK Kopalnia Wegla Brunatnego Konin S.A Kleczew, ul. 600 lecia 9 PAK Kopalnia Wegla Brunatnego Konin S.A. 62-540 Kleczew, ul. 600 lecia 9 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : m. Teresewo, m. Dziadoch, gm Wierzbinek INWESTOR : PAK Kopalnia Węgla Brunatnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. wjazd 5,50*2 11,0000

Przedmiar robót. wjazd 5,50*2 11,0000 Leszczyńska Elżbieta Identyfikator: L E Data utworzenia: 2008-07-21 Szos Zamrowska ( km 0+650 do 0+960,00 ) Przedmiar robót Dział nr 1. Roboty przygotowawcze 1. KNNR 1 0111-0100 Roboty pomiarowe przy liniowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2046R KRZEMIENNA - RACZKOWA - JUROWCE W KM DO W M. RACZKOWA

Przedmiar robót PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2046R KRZEMIENNA - RACZKOWA - JUROWCE W KM DO W M. RACZKOWA Przedmiar robót 2046R KRZEMIENNA - - JUROWCE W KM 12+229 DO 12+774 W M. Budowa: Przebudowa drogi dł. 545m Obiekt lub rodzaj robót: DROGA Lokalizacja:, GM. SANOK Inwestor: POWIAT SANOCKI Data opracowania:

Bardziej szczegółowo