Przedmiar 3. ROBOTY ZIEMNE. Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiar 3. ROBOTY ZIEMNE. Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk."

Transkrypt

1 3. ROBOTY ZIEMNE 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. D Ilość: 0,39 Jedn.: km 1 Robocizna razem r-godz ,84 2 Słupki drew.iglaste niekorowane,śr.7-11cm m3 0,11 0, Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-godz. 1,5 0,585 2 KNNR Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Grubość warstwy do 10 cm. D Ilość: 39 Jedn.: m3 1 Robocizna razem r-godz. 0,0049 0, Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0023 0, ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 KNNR Rozebranie nawierzchni z tłucznia. Nawierzchnia z tłucznia, sposób rozbiórki mechaniczny, grubość nawierzchni 15 cm. D Ilość: 186 Jedn.: m2 1 Robocizna razem r-godz. 0,221 41,106 2 Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0079 1, KNR Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Załadowanie gruzu koparko- ładowarką samochodów samowyładowczych przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody. D Ilość: 27,9 Jedn.: m3 1 Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 m3 (1) m-godz. 0,143 3, KNR Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1km. D Ilość: 27,9 Jedn.: m3 1 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-godz. 0,177 4, ROBOTY ZIEMNE 1 KNNR Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu. Kategoria gruntu III-IV. D D D Ilość: 98,08 Jedn.: m3 1 Robocizna razem r-godz. 0,19 18,6352 Cetus 1.0 Opracował: Str. 1

2 4. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 2 Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 m3 (1) m-godz. 0,043 4, Spycharka gąsienicowa 74 kw (100 KM ) (1) m-godz. 0,014 1, KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Koparki o pojemności łyżki m3 - kategoria gruntu III--IV. D D D Ilość: 103,5 Jedn.: m3 1 Robocizna razem r-godz. 0,1 10,35 2 Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 m3 (1) m-godz. 0,0286 2, Samochód samowyładowczy t (1) m-godz. 0,0858 8, KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Koparki o pojemności łyżki m3 - kategoria gruntu III--IV. D D Ilość: 13,78 Jedn.: m3 1 Robocizna razem r-godz. 0,1 1,378 2 Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 m3 (1) m-godz. 0,0286 0, Samochód samowyładowczy t (1) m-godz. 0,0858 1, KNNR Ręczne formowanie nasypów. Sposób dostarczenia ziemi - samochodami samowyładowczymi, kategoria gruntu III-IV. D D D Ilość: 103,5 Jedn.: m3 1 Robocizna razem r-godz. 0,26 26,91 5 KNNR Zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarkami. Ubijaki mechaniczne. Rodzaj spoiste, kategoria gruntu III-IV. D D Ilość: 201,58 Jedn.: m3 1 Robocizna razem r-godz. 0,21 42, Ubijak spalinowy 200 kg m-godz. 0,18 36, WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 1 KNNR Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI. D Ilość: 279,7 Jedn.: m2 1 Robocizna razem r-godz. 0,0022 0, Woda m3 0,0046 1, Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0041 1, Walec wibracyjny samojezdny (1) m-godz. 0,0041 1, KNNR Warstwy odsączające. Wykonanie i zagęszczenie warstwy - mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Ilość: 279,7 Jedn.: m2 Cetus 1.0 (150149) Opracował: Str. 2

3 6. NAWIERZCHNIA 1 Robocizna razem r-godz. 0,0047 1, Piaski do nawierzchni drogowych m3 0,123 34, Woda m3 0,005 1, Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0041 1, Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,002 0, PODBUDOWA 1 KNNR Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa kruszywa łamanego, kamien twardy 31,5-63 mm - dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 17 cm D D Ilość: 279,7 Jedn.: m2 1 Robocizna razem r-godz. 0,0266 7, Krusz. kamien. łamane - tłuczeń 31,5-63,0 mm zwykłe do naw. drog. - niesortowane mg 0,323 90, Woda m3 0,015 4, Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0027 0, Walec statyczny samojezdny m-godz. 0, , KNNR Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa kruszywa łamanego - górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. D D Ilość: 279,7 Jedn.: m2 1 Robocizna razem r-godz. 0,0243 6, Krusz. kamienne łamane 0-31,5 mg 0,156 43, Woda m3 0,008 2, Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0025 0, Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0256 7, KNNR Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym lub mieszanką betonową. Wyrównanie tłuczniem sortowanym, sposób zagęszczenia - mechaniczny ponad 10. D Ilość: 252,9 Jedn.: m3 1 Robocizna razem r-godz. 1,41 356,589 2 Krusz. kamien. łama. zwyk. tłuczeń 31,5-63,0 mm do nawierz drog. mg 1,56 394,524 3 Krusz. kamien. łamane zwyk. kliniec 4,0-31,5 mm do naw. drog. - niesortowane mg 0,2 50,58 4 Woda m3 0,25 63,225 5 Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,22 55, NAWIERZCHNIA 1 KNR Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,4kg/m2 nawierzchni drogowych. Czyszczenie nawierzchni nieulepszonej - mechaniczne. D Ilość: 1647 Jedn.: m2 1 Robocizna razem r-godz. 0,02 32,94 2 Woda -przemysłowa m3 0,008 13,176 3 Emulsja asfaltowa kg 0,4 658,8 Cetus 1.0 Opracował: Str. 3

4 7. ZJAZDY 4 Ciągnik kołowy kw (40-50 KM) (1) m-godz. 0,0054 8, Szczotka mechaniczna (bez ciągnika) m-godz. 0,0054 8, KNNR Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną. Mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa, sposób wbudowania mechaniczny. D Ilość: 82,35 Jedn.: mg 1 Robocizna razem r-godz. 1,04 85,644 2 Masy mineralno-asfaltowe do nawierzchni drogowych standart II mg 1,015 83, Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-godz. 0,028 2, Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-godz. 0,028 2, Rozkładarka masy bitumicznej szer.4.0m (2) m-godz. 0,056 4, Samochód samowyładowczy t (1) m-godz. 0,127 10, KNNR Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,2kg/m2 D Ilość: 1608 Jedn.: m2 1 Robocizna razem r-godz. 0, , Emulsja asfaltowa kg 0,2 321,6 3 Oleje napędowe kg 0,018 28,944 4 Skrapiarka do bitumu dm3 z ręczną pompą m-godz. 0, , Ciągnik kołowy kw (40-50 KM) (1) m-godz. 0, , KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. D Ilość: 1608 Jedn.: m2 1 Robocizna razem r-godz. 0, , Masy mineralno-asfaltowe do nawierzchni drogowych standard I mg 0, ,016 3 Rozkładarka masy bitumicznej szer.4.0m (2) m-godz. 0, ,06 4 Walec statyczny samojezdny m-godz. 0, ,06 5 Walec statyczny samojezdny ogumiony (1) m-godz. 0, ,06 6 Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-godz. 0,018 28, ZJAZDY 1 KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Koparki o pojemności łyżki m3 - kategoria gruntu III--IV. D D Ilość: 2,4 Jedn.: m3 1 Robocizna razem r-godz. 0,1 0,24 2 Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 m3 (1) m-godz. 0,0286 0, Samochód samowyładowczy t (1) m-godz. 0,0858 0, KNNR Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI. D D Ilość: 8 Jedn.: m2 Cetus 1.0 Opracował: Str. 4

5 7. ZJAZDY 1 Robocizna razem r-godz. 0,0022 0, Woda m3 0,0046 0, Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0041 0, Walec wibracyjny samojezdny (1) m-godz. 0,0041 0, KNNR Warstwy odsączające. Wykonanie i zagęszczenie warstwy - mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. D D Ilość: 8 Jedn.: m2 1 Robocizna razem r-godz. 0,0047 0, Piaski do nawierzchni drogowych m3 0,123 0,984 3 Woda m3 0,005 0,04 4 Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0041 0, Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,002 0,016 4 KNNR Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa kruszywa łamanego - dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 17 cm. D D Ilość: 8 Jedn.: m2 1 Robocizna razem r-godz. 0,0266 0, Krusz. kamien. łamane - tłuczeń 31,5-63,0 mm zwykłe do naw. drog. - niesortowane mg 0,323 2,584 3 Woda m3 0,015 0,12 4 Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0027 0, Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0387 0, KNR Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych. Czyszczenie nawierzchni nieulepszonej - mechaniczne w ilości 0,4kg/m2. D D Ilość: 8 Jedn.: m2 1 Robocizna razem r-godz. 0,02 0,16 2 Woda -przemysłowa m3 0,008 0,064 3 Emulsja asfaltowa kg 0,4 3,2 4 Ciągnik kołowy kw (40-50 KM) (1) m-godz. 0,0054 0, Szczotka mechaniczna (bez ciągnika) m-godz. 0,0054 0, KNNR Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną. Mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa, sposób wbudowania mechaniczny. Ilość: 0,4 Jedn.: mg 1 Robocizna razem r-godz. 1,04 0,416 2 Masy mineralno-asfaltowe do nawierzchni drogowych standart II mg 1,015 0,406 3 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-godz. 0,028 0, Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-godz. 0,028 0, Rozkładarka masy bitumicznej szer.4.0m (2) m-godz. 0,056 0, Samochód samowyładowczy t (1) m-godz. 0,127 0, KNNR Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,2kg/m2. D D Ilość: 8 Jedn.: m2 1 Robocizna razem r-godz. 0,0076 0,0608 Cetus 1.0 Opracował: Str. 5

6 8. ODWODNIENIE 2 Emulsja asfaltowa kg 0,2 1,6 3 Oleje napędowe kg 0,018 0,144 4 Skrapiarka do bitumu dm3 z ręczną pompą m-godz. 0,0122 0, Ciągnik kołowy kw (40-50 KM) (1) m-godz. 0,0122 0, KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Ilość: 8 Jedn.: m2 1 Robocizna razem r-godz. 0,0399 0, Masy mineralno-asfaltowe do nawierzchni drogowych standard I mg 0,102 0,816 3 Rozkładarka masy bitumicznej szer.4.0m (2) m-godz. 0,0075 0,06 4 Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0075 0,06 5 Walec statyczny samojezdny ogumiony (1) m-godz. 0,0075 0,06 6 Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-godz. 0,018 0, ODWODNIENIE 1 KNNR Ścieki z elementów betonowych. Ściek na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 15 cm. D Ilość: 128 Jedn.: m 1 Robocizna razem r-godz. 0,348 44,544 2 Płyty drog.beton.ściekowe typu korytkowego 60x50x15cm sztuk 2,06 263,68 3 Piaski do nawierzchni drogowych m3 0,0123 1, Cementy CEM I - 32,5 mg 0,0051 0, Woda m3 0,008 1,024 2 KNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.4 i 0.6 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Koparki podsiębierne o pojemności łyżki 0.4m3. Kategoria gruntu III. D Ilość: 2,96 Jedn.: m3 1 Robocizna razem r-godz. 0, , Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-godz. 0,2016 0, Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 m3 (1) m-godz. 0,0754 0, KNR Studzienki ściekowe z gotowych elementów. Studzienka ściekowa uliczna betonowa o średnicy 500mm, z osadnikiem i bez syfonu. D Ilość: 1 Jedn.: sztuk 1 Robocizna razem r-godz. 9,27 9,27 2 Piaski do betonów zwykłych m3 0,02 0,02 3 Cementy portlandzkie z dodatkami-25 kg Pierścienie żelbetowe odciążające sztuk Pierścień żelbetowy utrzymujący wpust sztuk Nadstawki betonowe ściekowe fi500mm,l=1m. sztuk Osadniki betonowe fi 500mm. sztuk Wpusty ściekowe żeliwne uliczne ciężkie 650x450mm. sztuk Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-godz. 1,04 1,04 4 KNR Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200/5,9 mm SN8kN/m2 łączone na wcisk D Cetus 1.0 Opracował: Str. 6

7 9. PRZEPUST Ilość: 3 Jedn.: m 1 Robocizna razem r-godz. 0,8506 2, Rury PVC 200/5,9mm m 1,02 3,06 3 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-godz. 0,0146 0, KNR Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1.5m. Kategoria gruntu III - IV. (Szerokość wykopu m.) D Ilość: 2 Jedn.: m3 1 Robocizna razem r-godz. 1,2224 2, KNNR Brukowanie dna, skarp rowu, przekopów i nasypów. Bez podsypki z kamienia łamanego o szerokości 16-20cm. D Ilość: 4,2 Jedn.: m2 1 Robocizna razem r-godz. 0,7 2,94 2 Brukowiec z kamienia łamanego gr cm m3 0,202 0, Piaski do betonów zwykłych m3 0,025 0, PRZEPUST 1 KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Koparki o pojemności łyżki m3 - kategoria gruntu III--IV. Ilość: 20,7 Jedn.: m3 1 Robocizna razem r-godz. 0,1 2,07 2 Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 m3 (1) m-godz. 0,0286 0, Samochód samowyładowczy t (1) m-godz. 0,0858 1, KNNR Wykonanie zasypki przepustu - zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarkami. Ubijaki mechaniczne. Rodzaj sypkie, kategoria gruntu I - III. Ilość: 17 Jedn.: m3 1 Robocizna razem r-godz. 0,12 2,04 2 Ubijak spalinowy 200 kg m-godz. 0,1 1,7 3 KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 1 km. Koparki o pojemności łyżki m3 - kategoria gruntu I-III. Ilość: 17 Jedn.: m3 1 Robocizna razem r-godz. 0,034 0,578 2 Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 m3 (1) m-godz. 0,0419 0, Spycharka gąsienicowa 74 kw (100 KM ) (1) m-godz. 0,0239 0, Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-godz. 0,163 2,771 5 Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-godz. 0,0993 1, KNNR Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi. Przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kategria gruntu I-IV Ilość: 17 Jedn.: m3 Krotność: 2 Cetus 1.0 Opracował: Str. 7

8 11. OZNAKOWANIE PIONOWE 1 Samochód samowyładowczy t (1) m-godz. 0,016 0,544 5 KNNR Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy przepustu - ławy fundamentowe żwirowe. Ilość: 0,78 Jedn.: m3 1 Robocizna razem r-godz. 14,3 11,154 2 Deski iglaste obrzynane,kl.iii,gr.19-25mm m3 0,015 0, Żwiry do nawierzchni drogowych m3 1,23 0, Woda m3 0,15 0,117 6 KNNR Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy przepustu - rury PEHD Pecor Optima o śred.40 cm. Ilość: 13 Jedn.: m 1 Robocizna razem r-godz. 0,502 6,526 2 Piaski do nawierzchni drogowych m3 0,0023 0, Cementy CEM I - 32,5 mg 0,0013 0, Rury PEHD Pecor Optima śred. 400mm. m 1,03 13,39 5 Woda m3 0,001 0,013 7 KNNR Brukowanie skarp, nasypu (wlot i wylot) przepustu brukowcem z kamienia łamanego cm. Ilość: 3,8 Jedn.: m2 1 Robocizna razem r-godz. 0,85 3,23 2 Brukowiec z kamienia łamanego gr cm m3 0,202 0, Piaski do betonów zwykłych m3 0,125 0, POBOCZA I SKARPY 1 KNNR Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów (obrobienie na czysto). Kategoria gruntów I - III. D Ilość: 664,3 Jedn.: m2 1 Robocizna razem r-godz. 0,105 69, KNNR Ręczne plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów (obrobienie na czysto).. Kategoria gruntów I - III. D Ilość: 461,2 Jedn.: m2 1 Robocizna razem r-godz. 0,125 57, OZNAKOWANIE PIONOWE 1 KNNR Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych. D Ilość: 3 Jedn.: sztuk 1 Robocizna razem r-godz. 0,753 2,259 2 Słupki stalowe i wysięgniki do ogrodzeń z rur stalowych 50mm sztuk 1,01 3,03 Cetus 1.0 Opracował: Str. 8

9 12. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA 2 KNNR Pionowe znaki drogowe. Znaki o powierzchni ponad 0.3 m2 (foliowane). D Ilość: 3 Jedn.: sztuk 1 Robocizna razem r-godz. 1,1 3,3 2 Tablice znaków drogowych sztuk INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA 1 Analiza własna Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Ilość: 1 Jedn.: kpl. Cetus 1.0 Opracował: Str. 9

10 Zestawienie robocizny Zestawienie robocizny Lp. Symbol Nazwa nakładu Jedn. Ilość Robocizna razem r-godz. 952,8087 Cetus 1.0 Opracował: Str. 10

11 Zestawienie materiałów Zestawienie materiałów Lp. Symbol Nazwa nakładu Jedn. Gr. Ilość 1 Emulsja asfaltowa kg 658,8 2 Emulsja asfaltowa kg 321,6 3 Emulsja asfaltowa kg 3,2 4 Emulsja asfaltowa kg 1,6 5 Rury PVC 200/5,9mm m 3,06 6 Rury PEHD Pecor Optima śred. 400mm. m 13,39 7 Słupki stalowe i wysięgniki do ogrodzeń z rur stalowych 50mm sztuk 3, Oleje napędowe kg 29, Tablice znaków drogowych sztuk Krusz. kamien. łamane zwyk. kliniec 4,0-31,5 mm do naw. drog. - niesortowane Krusz. kamien. łamane - tłuczeń 31,5-63,0 mm zwykłe do naw. drog. - niesortowane mg 50,58 mg 92, Krusz. kamienne łamane 0-31,5 mg 43, Krusz. kamien. łama. zwyk. tłuczeń 31,5-63,0 mm do nawierz drog. mg 394, Piaski do nawierzchni drogowych m3 36, Piaski do betonów zwykłych m3 0, Żwiry do nawierzchni drogowych m3 0, Brukowiec z kamienia łamanego gr cm m3 1, Cementy CEM I - 32,5 mg 0, Cementy portlandzkie z dodatkami-25 kg Płyty drog.beton.ściekowe typu korytkowego 60x50x15cm sztuk 263, Masy mineralno-asfaltowe do nawierzchni drogowych standard I mg 164, Masy mineralno-asfaltowe do nawierzchni drogowych standart II mg 83, Deski iglaste obrzynane,kl.iii,gr.19-25mm m3 0, Woda -przemysłowa m3 13, Woda m3 73, Słupki drew.iglaste niekorowane,śr.7-11cm m3 0, Pierścienie żelbetowe odciążające sztuk Pierścień żelbetowy utrzymujący wpust sztuk Nadstawki betonowe ściekowe fi500mm,l=1m. sztuk Osadniki betonowe fi 500mm. sztuk Wpusty ściekowe żeliwne uliczne ciężkie 650x450mm. sztuk 1 Cetus 1.0 Opracował: Str. 11

12 Zestawienie sprzętu Zestawienie sprzętu Lp. Symbol Nazwa nakładu Jedn. Ilość Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 m3 (1) m-godz. 13, Spycharka gąsienicowa 74 kw (100 KM ) (1) m-godz. 1, Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 4, Walec statyczny samojezdny m-godz. 87, Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-godz. 2, Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-godz. 2, Walec statyczny samojezdny ogumiony (1) m-godz. 12, Walec wibracyjny samojezdny (1) m-godz. 1, Ubijak spalinowy 200 kg m-godz. 37, Ciągnik kołowy kw (40-50 KM) (1) m-godz. 28, Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-godz. 0, Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-godz. 1, Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-godz. 8, Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-godz. 30, Samochód samowyładowczy t (1) m-godz. 11, Samochód samowyładowczy t (1) m-godz. 12, Skrapiarka do bitumu dm3 z ręczną pompą m-godz. 19, Rozkładarka masy bitumicznej szer.4.0m (2) m-godz. 16, Szczotka mechaniczna (bez ciągnika) m-godz. 8,937 Cetus 1.0 Opracował: Str. 12

13 Inwestycja: Rodzaj robót: Inwestor: Wykonawca: Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego: Nr C Mały Mędromierz -Wysoka Wieś w km ; długość: 0,390km drogowe Gmina Tuchola Plac Zamkowy Tuchola WYKONAWCA INWESTOR Opracował: Data opracowania:

Data: Przedmiar

Data: Przedmiar Data: 2013-08-19 Przedmiar Inwestycja: Modernizacja (przebudowa) drogi nr 010424C dojazdowej do gruntów rolnych transportu rolniczego. Obiekt: ul. Karpacka Rodzaj robót: drogowe Inwestor: Gmina Kęsowo

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont drogi gminnej nr C Obrowo Wybudowanie Obrowo Wybudowanie drogowe Gmina Kęsowo ul. Główna Kęsowo

Przedmiar. Remont drogi gminnej nr C Obrowo Wybudowanie Obrowo Wybudowanie drogowe Gmina Kęsowo ul. Główna Kęsowo Data: 2010-09-17 Przedmiar Inwestycja: Obiekt: Rodzaj robót: Inwestor: Wykonawca: Remont drogi gminnej nr 010414 C Obrowo Wybudowanie Obrowo Wybudowanie drogowe Gmina Kęsowo ul. Główna 11 89-506 Kęsowo

Bardziej szczegółowo

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 2. NAWIERZCHNIA 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR-1-01-11-1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. w km 0+025 do km 0+470 i w km 2+000 do km 3+990 tj. długości

Bardziej szczegółowo

Przedmiar 3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk.

Przedmiar 3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR-1-01-11-1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. Obmiar (w km) [1] Białowieża - Stobno od km 3+590 do km

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. 1. Przebudowa drogi. Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk.

Przedmiar. 1. Przebudowa drogi. Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 1. Przebudowa drogi 1. Przebudowa drogi 1 KNNR-1-01-11-1 Roboty pomiarowe. Odtworzenie trasy drogi i punktów wysokościowych w terenie równinnym w km 1+840-2+100=0,26km, w km2+905-3+155=0,25km, Razem =

Bardziej szczegółowo

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR-1-01-11-1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 Ilość: 0,348 Jedn.: km 1 Robocizna

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach Przedmiar Data: 2009-04-22 Budowa: Kołaczyce Obiekt: ul. Ostoi Zamawiający: Gmina Kołaczyce Jednostka opracowująca kosztorys: Tadeusz Gajda Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 2 Rozebranie nawierzchni z mas

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1891 B na odcinku Janowo - Łosewo - Niksowizna w km 6+230, ,51 oraz w km 9+891,02 do km ,28

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1891 B na odcinku Janowo - Łosewo - Niksowizna w km 6+230, ,51 oraz w km 9+891,02 do km ,28 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1891 B na odcinku Janowo - Łosewo - Niksowizna w km 6+230,00-8+489,51 oraz w km 9+891,02 do km 11+160,28 PRZEDMIAR ROBÓT Opis robót Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR

Bardziej szczegółowo

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 Roboty pomiarowe. Odtworzenie trasy drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 km 0,307 Cena 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - podsumowanie 2. ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Przedmiar 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk.

Przedmiar 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR-1-01-02-4 Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków. Krzaki i podszycia gęste powyżej 60% powierzchni. D-01.02.01 Ilość: 0,003 Jedn.: ha 1 Robocizna

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. REMONT DROGI GMINNEJ ul. STRZELECKA - BOCZNA w km w m. BOCHNIA

Przedmiar robót. REMONT DROGI GMINNEJ ul. STRZELECKA - BOCZNA w km w m. BOCHNIA Przedmiar robót REMONT DROGI GMINNEJ ul. STRZELECKA - BOCZNA w km 0+000-0+135 w m. BOCHNIA Budowa: BOCHNIA UL. STRZELECKA dz. nr 3917/12 Nazwa i kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233142-6

Bardziej szczegółowo

1. Roboty ziemne. 2. Podbudowa 1 KNR-0201-01-19-3 2 KNR-0201-02-05-2 3 KNR-0201-02-14-2 4 KNR-0201-02-05-2 5 KNR-0201-02-14-2 6 KNR-0201-01-01-1

1. Roboty ziemne. 2. Podbudowa 1 KNR-0201-01-19-3 2 KNR-0201-02-05-2 3 KNR-0201-02-14-2 4 KNR-0201-02-05-2 5 KNR-0201-02-14-2 6 KNR-0201-01-01-1 2. Podbudowa 1. Roboty ziemne 1 KNR-0201-01-19-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. Ilość: 1,011 Jedn.: km 2 KNR-0201-02-05-2 Roboty ziemne wykonywane koparkami

Bardziej szczegółowo

3. NAWIERZCHNIA. Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk.

3. NAWIERZCHNIA. Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 KNNR-6-08-02-4 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych. Nawierzchnia z mas mineralno-bitumicznych, sposób rozbiórki mechaniczny, grubość nawierzchni 4 cm. 1 Robocizna

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Podbudowa. 1. Roboty ziemne - podsumowanie. Razem element Podbudowa - podsumowanie. Razem element...

Kosztorys Podbudowa. 1. Roboty ziemne - podsumowanie. Razem element Podbudowa - podsumowanie. Razem element... 2. Podbudowa 1. Roboty ziemne 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych (koleje, drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. 2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami

Bardziej szczegółowo

1. Droga gminna w miejsc. Steklinek, Jackowo

1. Droga gminna w miejsc. Steklinek, Jackowo 1.1. Roboty przygotowawcze, ziemne 1. Droga gminna w miejsc. Steklinek, Jackowo 1.1. Roboty przygotowawcze, ziemne 1 KNNR-1-01-11-1 Roboty pomiarowe, inwentaryzacja powykonawcza. Ilość: 1,3 Jedn.: km 1

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 3. ROBOTY ZIEMNE. 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - podsumowanie. Razem element ROBOTY ROZBIÓRKOWE - podsumowanie. Razem element...

Kosztorys 3. ROBOTY ZIEMNE. 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - podsumowanie. Razem element ROBOTY ROZBIÓRKOWE - podsumowanie. Razem element... 3. ROBOTY ZIEMNE 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków. Krzaki i podszycia gęste powyżej 60% powierzchni. D-01.02.01 2 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport na

Bardziej szczegółowo

1. I etap od km do 3+060,61

1. I etap od km do 3+060,61 1.2. Roboty ziemne 1. I etap od km 0+000 do 3+060,61 1.1. Roboty przygotowawcze 1 KNR-0201-01-01-1 Mechaniczne karczowanie drzew. Cięcie drewna piłą mechaniczną. Średnice drzew 10-15cm. 2 KNR-0201-01-01-2

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI DYDNIA "K.INGLOT" DZ. NR EWID 2606, 2569 W KM DO KM 0+500

Przedmiar robót PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI DYDNIA K.INGLOT DZ. NR EWID 2606, 2569 W KM DO KM 0+500 W KM 0+000 DO KM 0+500 Budowa: PRZEBUDOWA DROGI Obiekt lub rodzaj robót: DROGA, 150M NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ, 350,0M NAWIERZCHNI Z PŁYT JOMB Inwestor: GMINA DYDNIA Data opracowania: Autor opracowania: 2017-10-27

Bardziej szczegółowo

1. Droga gminna nr C w miejscowości Liciszewy

1. Droga gminna nr C w miejscowości Liciszewy 1.2. SkrzyŜowania z drogą powiatową nr 2042 1. Droga gminna nr 101104C w miejscowości Liciszewy 1.1. Roboty przygotowawcze i ziemne 1 KNNR-1-01-11-1 Roboty pomiarowe przy robotach drogowych Ilość: 1,607

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót Str. 1 Element 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. 1. KSNR 00-01-0104-03-00 1. 2. KNR 02-01-0126-01-00 1. 3. KSNR 00-01-0201-08-01 1. 4. KSNR 00-01-0204-02-01 Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont Drogi Gminnej NR R Sieklówka - Rzeki KM 0,

Przedmiar. Remont Drogi Gminnej NR R Sieklówka - Rzeki KM 0, Przedmiar Data: 2009-04-07 Budowa: Sieklówka Obiekt: Droga Gminna Ne Ewid. 113410 R m. Sieklówka Gm. Kołaczyce Zamawiający: Gmina Kołaczyce Jednostka opracowująca kosztorys: Tadeusz Gajda Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Cetus 1.0 Opracował: inż. Edwin ECKERT Str. 1

Cetus 1.0 Opracował: inż. Edwin ECKERT Str. 1 1 KNR-0201-01-19-3 D-01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. Obmiar (w km) (245,00+230,00-217,65+28,45)/1000 = 0,2858 Ilość: 0,2858 Jedn.: km 2 KNR-0231-08-10-1

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Zjazdy. 4 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej. m2 4008,5

Kosztorys ofertowy Zjazdy. 4 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej. m2 4008,5 2. Zjazdy 1. Roboty nawierzchniowe 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drogi w km 0,703 terenie równinnym. 2 Mechaniczne sfrezowanie istniejącej nawierzchni. m2 120 3 Skropienie istniejącej

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej przez wieś Supy Tabela przedmiaru robót Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług] 1. KNNR 1 0111-0100 Roboty

Bardziej szczegółowo

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 2. KRAWĘŻNIKI i OBRZEŻA 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 Roboty pomiarowe. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 2 Rozebranie krawężników betonowych. Krawężniki betonowe typu ulicznego. D-01.02.04

Bardziej szczegółowo

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 2. POSZERZENIE 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR-1-01-11-1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. Ilość: 0,964 Jedn.: km 1 Robocizna razem r-godz. 16 15,424 2 Słupki

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy 2019 Chelm-Pigz. 3. Roboty nawierzchniowe. 1. Roboty pomiarowe - podsumowanie. Razem element Poszerzenie - podsumowanie

Kosztorys ofertowy 2019 Chelm-Pigz. 3. Roboty nawierzchniowe. 1. Roboty pomiarowe - podsumowanie. Razem element Poszerzenie - podsumowanie 3. Roboty nawierzchniowe 1. Roboty pomiarowe 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. km 2,1 Cena 1. Roboty pomiarowe - podsumowanie 2. Poszerzenie 1 Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR L HOROSZCZYCE - PODHAJCZYKI, OD KM 0+006,00 DO KM 2+025,00, DŁUGOŚCI 2 019,00 MB

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR L HOROSZCZYCE - PODHAJCZYKI, OD KM 0+006,00 DO KM 2+025,00, DŁUGOŚCI 2 019,00 MB Kosztorys ofertowy HOROSZCZYCE - PODHAJCZYKI, OD KM 0+006,00 DO KM 2+025,00, DŁUGOŚCI 2 019,00 MB Budowa: DROGA GMINNA Zamawiający: GMINA DOŁHOBYCZÓW Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa zadania: Pniewo, ul.lipowa Adres inwestycji: ul. Lipowa, Pniewo; Gmina Łomża Zamawiający: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Curie-Skłdowskiej 1A,18-400 Łomża Założone wskazniki R

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2046R KRZEMIENNA - RACZKOWA - JUROWCE W KM DO W M. RACZKOWA

Przedmiar robót PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2046R KRZEMIENNA - RACZKOWA - JUROWCE W KM DO W M. RACZKOWA Przedmiar robót 2046R KRZEMIENNA - - JUROWCE W KM 12+229 DO 12+774 W M. Budowa: Przebudowa drogi dł. 545m Obiekt lub rodzaj robót: DROGA Lokalizacja:, GM. SANOK Inwestor: POWIAT SANOCKI Data opracowania:

Bardziej szczegółowo

2. ROBOTY ZIEMNE. Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilo całk.

2. ROBOTY ZIEMNE. Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilo całk. 2. ROBOTY ZIEMNE 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNR-0201-01-19-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. Ilo: 1,45 Jedn.: km 1 Robotnicy r-godz. 111,735 162,01575

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 6/11/RD/2012

Przedmiar robót 6/11/RD/2012 Przedmiar robót 6/11/RD/2012 Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Modernizacja Drogi Gminnej Transportu Rolnego Krastudy - Nowe Minięta Gmina Mikołajki Pomorskie 45233120-6 - Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH

Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH Data: 2013-09-10 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 45233222-1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja międzytorzy w Przemyślu Bakończyce

Przedmiar robót. Modernizacja międzytorzy w Przemyślu Bakończyce Przedmiar robót Modernizacja międzytorzy w Przemyślu Bakończyce Budowa: PKP Intercity w Przemyślu Obiekt lub rodzaj robót: Międzytorza 201/202, 202/203, 204/205, 205/206 Inwestor: PKP Intercity SA Warszawa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 3. ŚCIEŻKA ROWEROWA

Kosztorys 3. ŚCIEŻKA ROWEROWA 3. ŚCIEŻKA ROWEROWA 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. 2 Roboty wstępne i przygotowawcze. Zdjęcie warstwy ziemi (humusu) grub.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNNR [D ] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym Jednostka: km 0,1000

Przedmiar robót. 1. KNNR [D ] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym Jednostka: km 0,1000 Roboty drogowe - sala sportowa przy Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. KNNR 1 0111-01 [D-01.01.01] Roboty pomiarowe przy liniowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o. Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu o

Przedmiar robót. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o. Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu o Przedmiar robót Lp. Podstawa ustalenia 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze Opis robót Jedn. miary Ilość 1 KNNR 60805-- 2 KNNR 60802-- 3 KNNR 60802-020- Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Kosztorys opracowali: mgr inŝ. Bogdan Krawczyk,... Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Kosztorys ofertowy. Kosztorys opracowali: mgr inŝ. Bogdan Krawczyk,... Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Kosztorys ofertowy Remont ulicy Kwiatowej w Tresnej - Data: 2012-01-05 Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg Zamawiający: Gmina Czernichów z siedzibą w Tresnej 34-311 Czernichów ul. śywiecka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2010-08-30 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233140-2 Roboty drogowe NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W OBRĘBIE WSI WA- LERIANÓW ADRES INWESTYCJI : Walerianów, gmina

Bardziej szczegółowo

2. Podbudowa i opaski (pobocza umocnione)

2. Podbudowa i opaski (pobocza umocnione) 2. Podbudowa i opaski (pobocza umocnione) 1. Roboty przygotowawcze i ziemne 1 KNR-0201-01-19-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. Ilość: 0,75 Jedn.: km 1

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy OD KM 0+000,00 DO KM 1+870,00, DŁUGOŚCI 1,870 KM.

Kosztorys ofertowy OD KM 0+000,00 DO KM 1+870,00, DŁUGOŚCI 1,870 KM. Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WÓLKA POTURZYŃSKA - GOŁĘBIE GMINA DOŁHOBYCZÓW. OD KM 0+000,00 DO KM 1+870,00, DŁUGOŚCI 1,870 KM. Budowa: DROGA GMINNA Zamawiający: GMINA DOŁHOBYCZÓW Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont ul. Turystycznej w Jaworzu

Kosztorys ofertowy. Remont ul. Turystycznej w Jaworzu Kosztorys ofertowy Budowa: ul. Turystyczna w Jaworzu Obiekt: Kod CPV 45233142-9 Roboty drogowe Zamawiający: Gmina Jaworze ul. Zdrojowa 82 43-384 Jaworze strona nr: 2 Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót ROBOTY DROGOWE - ETAP II

Przedmiar Robót ROBOTY DROGOWE - ETAP II Przedmiar Robót ROBOTY DROGOWE - ETAP II Obiekt Branża DROGOWA Kod CPV 45233140-2 Lokalizacja Województwo: kujawsko-pomorskie powiat: Toruński gmina: Czernikowo miejscowość: Czernikowo działki nr: 208/2,

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE PIOTR BORKIEWICZ ul. Sikorskiego 12, Zduńska Wola

BIURO PROJEKTOWE PIOTR BORKIEWICZ ul. Sikorskiego 12, Zduńska Wola BIURO PROJEKTOWE PIOTR BORKIEWICZ ul. Sikorskiego 12, 98-220 Zduńska Wola KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. II. Odwodnienie korpusu drogowego

PRZEDMIAR ROBÓT. II. Odwodnienie korpusu drogowego PRZEDMIAR ROBÓT Załącznik nr 4a na remont nawierzchni drogi dojazdowej do pól i do boiska sportowego: Węgrzynów Boisko Sportowe na terenie gminy Mniów, na działce nr 363, km 0+000 0+086, długość odcinka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. wjazd 5,50*2 11,0000

Przedmiar robót. wjazd 5,50*2 11,0000 Leszczyńska Elżbieta Identyfikator: L E Data utworzenia: 2008-07-21 Szos Zamrowska ( km 0+650 do 0+960,00 ) Przedmiar robót Dział nr 1. Roboty przygotowawcze 1. KNNR 1 0111-0100 Roboty pomiarowe przy liniowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa ulic miejskich w Kolnie - ul. 3KD-D od km do km 0+968,06. Nazwa zamówienia: Kolno, woj. podlaskie Miasto Kolno

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa ulic miejskich w Kolnie - ul. 3KD-D od km do km 0+968,06. Nazwa zamówienia: Kolno, woj. podlaskie Miasto Kolno PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Adres inwestycji: Zamawiającyr: Kolno, woj. podlaskie Miasto Kolno Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675910P w m.rafałów od km 0+000 do km 1+882,78 Inwestor : Gmina Godziesze Wielkie ul. 11 listopada 10,

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Data utworzenia: 2011-08-12 Przebudowa drogi gminnej nr 105646B w Wyrzykach Tabela przedmiaru robót Opis robót Dział nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45113000-2 ] 1. KNNR 1 0111-0100 [D-01.01.01] Roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ul.witosa 15, - Kunice. BUDRIM Kazimierz Wierciński

KOSZTORYS ŚLEPY. ul.witosa 15, - Kunice. BUDRIM Kazimierz Wierciński BUDRIM Kazimierz Wierciński ul.witosa 5, - Kunice KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 50000- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 5-6

Bardziej szczegółowo

Nr Podstawa Opis Jedn ostka

Nr Podstawa Opis Jedn ostka Przedmiar robót Przebudowa drogi powiatowej nr 1401 S Buczkowice - Rybarzowice w Łodygowicach na długości 306,17 m Nr Podstawa Opis Jedn ostka 1 Element WYMAGANIA OGÓLNE 1.1 kalk własna Organizacja ruchu

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECE TANEW W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR L PAARY HUTA SZUMY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ TEJ DROGI O DŁUGOŚCI 1207,27 MB.

PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECE TANEW W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR L PAARY HUTA SZUMY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ TEJ DROGI O DŁUGOŚCI 1207,27 MB. Kosztorys ofertowy DROGI GMINNEJ NR 111714L PAARY HUTA SZUMY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ TEJ DROGI O DŁUGOŚCI 1207,27 MB. ROBOTY DROGOWE - DOJAZDY DO MOSTU. Budowa: DROGA GMINNA NR 111714L Zamawiający: GMINA SUSIEC

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont ulicy Świerkowej w Międzybrodziu Bialskim-II etap- szkody powodziowe

Kosztorys ofertowy. Remont ulicy Świerkowej w Międzybrodziu Bialskim-II etap- szkody powodziowe Kosztorys ofertowy Międzybrodziu Bialskim-II etap- szkody Data: 2011-08-25 Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg Zamawiający: Gmina Czernichów z siedzibą w Tresnej 34-311 Czernichów ul. śywiecka

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU ul. Polna 113, 87-100 Toruń Tel. (056) 66-44-775 Data: 27.01.15 Kosztorys ofertowy Inwestycja: Obiekt: Rodzaj robót: Inwestor: Wykonawca: Rodzaj kosztorysu: Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

1. Przebudowa drogi gminnej

1. Przebudowa drogi gminnej 1.1. Roboty przygotowawcze, ziemne, rozbiórkowe 1. Przebudowa drogi gminnej 1.1. Roboty przygotowawcze, ziemne, rozbiórkowe 1 KNNR-1-01-11-1 Roboty pomiarowe, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 1839,10+178,23

Bardziej szczegółowo

1. Roboty przygotowawcze, ziemne i remontowe

1. Roboty przygotowawcze, ziemne i remontowe 1.2. Roboty remontowe na spękaniach nawierzchni 1. Roboty przygotowawcze, ziemne i remontowe 1.1. Roboty pomiarowe i ziemne 1 KNR-0201-01-19-4 Roboty pomiarowe Ilość: 0,65 Jedn.: km 2 KNR-0201-02-02-1

Bardziej szczegółowo

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1 KNR-0201-01-19-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. Obmiar (w km) [1] = 0,15 Ilość: 0,15 Jedn.: km 2 KNR-0231-08-10-1

Bardziej szczegółowo

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 4. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 km 0,348 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - podsumowanie 2. ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sporządził Monika Trybuchowicz. Złotów 17 listopad 2016 r.

Przedmiar. Sporządził Monika Trybuchowicz. Złotów 17 listopad 2016 r. Przedmiar Obiekt Kod CPV 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania Budowa droga gminna Łobżenica - Kruszki Inwestor Gmina Łobżenica, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont ul. Wierch Kurucowy w Bukowinie Tatrzańskiej w km

Przedmiar Remont ul. Wierch Kurucowy w Bukowinie Tatrzańskiej w km Przedmiar Data: 2012-08-24 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie

Przedmiar robót. Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie Przedmiar robót Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie Obiekt Budowa Inwestor ul. Nadmorska, gm. Władysławowo Gmina Miasta Władysławowo Sporządził mgr inż. Ewa Trybulska Bytów, grudzień

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 4500000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 450000- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

Bardziej szczegółowo

1. Roboty pzrygotowawcze i rozbiórkowe

1. Roboty pzrygotowawcze i rozbiórkowe 1. Roboty pzrygotowawcze i rozbiórkowe 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. 2 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce cementowo- piaskowej,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dział nr 1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM

PRZEDMIAR ROBÓT. Dział nr 1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM ZRI DROMOBUD Data utworzenia: 2011-08-08 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NOWY SKARŻYN - KRAJEWO BIAŁE OD KM 0+000,00 DO KM 1+560,00 O DŁUGOŚCI 1,560.00 KM PRZEDMIAR ROBÓT Dział nr 1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Jerzy Derela,...

Przedmiar robót Jerzy Derela,... Przedmiar robót Nazwa zamówienia: 0+000,0 1+415,0, realizowanego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Nazwy i kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45113000-2 Roboty na placu budowy 45112000-5 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I

Przedmiar Robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I Przedmiar Robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I Obiekt Branża DROGOWA Kod CPV 45233140-2 Lokalizacja Województwo: kujawsko-pomorskie powiat: Toruński gmina: Czernikowo miejscowość: Czernikowo działki nr: 208/2,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rafał Gzylewski. Słupsk 20 maj 2013 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. Rafał Gzylewski. Słupsk 20 maj 2013 r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV 45233162-2 Budowa Droga powiatowa nr 1108G i nr 1015G w Bierkowie, dz. nr 444, 247, 210 Inwestor Gmina Słupsk, 76-200 Słupsk, ul. Sportowa 34 Biuro kosztorysowe Rafał Gzylewski,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Trybuny przy boisku sportowym w Laskach

Przedmiar robót. Trybuny przy boisku sportowym w Laskach Przedmiar robót Trybuny przy boisku sportowym w Laskach Budowa: Roboty budowlane - dz. nr ew. gruntu 516/8 Lokalizacja: 32-329 Bolesław ul. Główna Nazwa i kod CPV: 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Prace drogowe

Przedmiar. Prace drogowe Przedmiar Data: 2014-04-05 Budowa: Zaplecze Techniczne Sekcji Zasilania Elektroenergetycznego w Nowym Sączu Obiekt: Nowy Sącz Zamawiający: PKP Energetyka Kraków ul. Kamienna 14 Sprawdzający:... Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Robót Obiekt Kod CPV 45233320-8, 45233220-7 Budowa Czchów, Jurków, Biskupice Melsztyńskie, Piaski DruŜków Inwestor Gmina Czchów, 32-860

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR ROBÓT 45220-6 NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie budowy dróg Przebudowa ul. Kościelnej na odcinku

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty drogowe.

Przedmiar robót. Roboty drogowe. Przedmiar robót Budowa: Obiekt produkcyjno-magazynowy wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną w Targowisku dz. nr 550/26, 550/21 Obiekt lub rodzaj robót: Zagospodarowanie-roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej o długości 180,0m ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Urząd Gminy Szemud ul. Kartuska, 84-7 Szemud KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 456-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót etap I od km do km 0+930,58

Przedmiar robót etap I od km do km 0+930,58 Przebudowa drogi gminnej nr 104437B Łacha-Szablaki-Popiołki-Adamusy od km 0+000 do km 3+833,94 Przedmiar robót etap I od km 0+000 do km 0+930,58 Dział nr 1. D.01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja drogi rolnej w Rudniku w km

Przedmiar robót. Modernizacja drogi rolnej w Rudniku w km Przedmiar robót Modernizacja drogi rolnej w Rudniku w km 0+440 0+765 Obiekt lub rodzaj robót: Droga rolna w Rudniku / roboty drogowe Lokalizacja: Rudnik - dz. nr 30 Nazwa i kod CPV: 45233142-6 Roboty w

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Przebudowa drogi gminnej we wsi Małachowo Tabela robót Dział nr. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV...00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE [CPV: 90-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA WOJSKOWA TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY

JEDNOSTKA WOJSKOWA TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620 87-100 TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni dróg wewnętrznych z miesznek mineralno-bitumicznych w kompleksie wojskowym przy ul. Balonowej

Bardziej szczegółowo

Podstawa Opis robót Jm Ilość. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

Podstawa Opis robót Jm Ilość. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem Podstawa Opis robót Jm Ilość 1 2 3 4 5 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem Załącznik nr 12 Zakres czynności niezbędnych

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Gmina Szulborze Wielkie ul. Romantyczna 2 07-324 Szulborze Wielkie Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gostkowo Tabela przedmiaru robót Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Kod pozycji przedmiaru

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. TYŁ PROJEKTU : Przebudowa drogi osiedlowej na Osiedlu "Fort II"

Przedmiar. TYŁ PROJEKTU : Przebudowa drogi osiedlowej na Osiedlu Fort II Biuro Projektów Drogowych mgr inż. Tadeusz Cioch 37-700 Przemyśl, ul. P. Kmity 4/5, NIP 795-100-21-66 tel./fax 016 675 1194, e-mail: bpdcioch@wp.pl Przedmiar Data: 2010-09-08 Budowa: Droga Osiedlowa na

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Urząd Gminy Szemud ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR l DOŁHOBYCZÓW - HOROSZCZYCE, OD KM 0+000,00 DO KM 1+260,00, DŁUGOŚCI 1260,00 MB

Kosztorys ofertowy. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR l DOŁHOBYCZÓW - HOROSZCZYCE, OD KM 0+000,00 DO KM 1+260,00, DŁUGOŚCI 1260,00 MB Kosztorys ofertowy DOŁHOBYCZÓW - HOROSZCZYCE, OD KM 0+000,00 DO KM 1+260,00, DŁUGOŚCI 1260,00 MB Budowa: DROGA GMINNA Zamawiający: GMINA DOŁHOBYCZÓW Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Boguszyce-Kisiołki-Andrzejki. Nazwa zamówienia: Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Boguszyce-Kisiołki-Andrzejki. Nazwa zamówienia: Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień mgr inż. Izabela Kiernozek Data opracowania: 07-0-0 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Adres inwestycji: Gmina Łomża Zamawiający: Gmina Łomża, ul. Marii Curie-Skłdowskiej,8-00 Łomża Rodzaje robót według

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa ulic Chełmońskiego i Malczewskiego na os. Stare Stawy w Oświęcimiu

Przedmiar. Budowa ulic Chełmońskiego i Malczewskiego na os. Stare Stawy w Oświęcimiu Przedmiar Budowa: Obiekt: Roboty drogowe - Etap I Zamawiający: Urząd Miasta w Oświęcimiu ul. Zaborska 2 32-600 Oświęcim strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675953P ul. Ostrowska w Godzieszach Małych Inwestor : Gmina Godziesze Wielkie ul. 11 listopada

Bardziej szczegółowo

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. 2. POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ. 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość 1 KSNR-6-08-02-4 Rozebranie nawierzchni z tłucznia, mas mineralno-bitumicznych,

Bardziej szczegółowo

ul.różana Zuzia (C) DataComp (lic. 2) strona nr: 1 Przedmiar

ul.różana Zuzia (C) DataComp (lic. 2) strona nr: 1 Przedmiar ul.różana Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 2) strona nr: 1 Przedmiar 1 Roboty ziemne 1 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ETAP I OD KM DO KM 0+930,58

KOSZTORYS OFERTOWY ETAP I OD KM DO KM 0+930,58 Przebudowa drogi gminnej nr 104437B Łacha-Szablaki-Popiołki-Adamusy od km 0+000 do km 3+833,94 KOSZTORYS OFERTOWY ETAP I OD KM 0+000 DO KM 0+930,58 Opis J.m. Ilość Cena Wartość Element nr 1. D.01.01.01

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa drogi powiatowej nr 1710B odc. Czartajew - Krasewice Stare w km rob

PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa drogi powiatowej nr 1710B odc. Czartajew - Krasewice Stare w km rob D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym 1.1 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: mgr inż. Monika STANISZ, projektant... Sprawdzający:

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: mgr inż. Monika STANISZ, projektant... Sprawdzający: Przedmiar robót Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 polegająca na budowie chodnika prawostronnego na odcinku ref. 050 od km 3+438,95 do km 3+672,97 w miejscowości Poznachowice Dolne Data: 2010-08-26 Budowa:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. na wykonanie kanalizacji deszczowej przy przebudowie dróg gminnych ul. Powstańców Śląskich, Wiejska i Polna w m.

KOSZTORYS OFERTOWY. na wykonanie kanalizacji deszczowej przy przebudowie dróg gminnych ul. Powstańców Śląskich, Wiejska i Polna w m. KOSZTORYS OFERTOWY na wykonanie kanalizacji deszczowej przy przebudowie dróg gminnych ul. Powstańców Śląskich, Wiejska i Polna w m. Sława Lp. Podstawa wyceny Rodzaj wykonywanych prac Jedn. miary Ilość

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marwice

Przedmiar robót Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marwice Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni Marwice gm. Widuchowa dz. geodez ne 52/1 obręb ewidencyjny Marwice Gmina Widuchowa ul.

Bardziej szczegółowo

1. Droga gminna nr C w miejscowości Liciszewy

1. Droga gminna nr C w miejscowości Liciszewy 1.2. SkrzyŜowania z drogą powiatową nr 2042 1. Droga gminna nr 101104C w miejscowości Liciszewy 1.1. Roboty przygotowawcze i ziemne 1 Roboty pomiarowe przy robotach drogowych km 1,607 2 Mechaniczne ścinanie

Bardziej szczegółowo

Roboty w zakresie, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

Roboty w zakresie, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg spółka z o.o. w Katowicach 40-619 KATOWICE, ul. Szenwalda 42 Centrala: 32 202-79-60, 32 202-77-61 NIP - 634-013-25-19 FAX : 32 206-13-20 Pracownia Inżynieria Ruchu : 32 608-84-71 e-mail: bsipk@bsipk.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Jednostka: 1 szt 3,0000. Jednostka: 1 szt 1,0000

Przedmiar robót. Jednostka: 1 szt 3,0000. Jednostka: 1 szt 1,0000 Data utworzenia: 2008-02-08 Modernizacja ulicy Nadnarwiańskiej w Łomży. Przedmiar robót Dział nr 1. Roboty przygotowawcze 1. KNNR 1 0111-0200 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi).

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR L UL. SŁONECZNA W DOŁHOBYCZOWIE, OD KM 0+000,00 DO KM 0+470,00, DŁUGOŚCI 470,00 MB

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR L UL. SŁONECZNA W DOŁHOBYCZOWIE, OD KM 0+000,00 DO KM 0+470,00, DŁUGOŚCI 470,00 MB Kosztorys ofertowy SŁONECZNA W DOŁHOBYCZOWIE, OD KM 0+000,00 DO KM 0+470,00, DŁUGOŚCI 470,00 MB Budowa: DROGA GMINNA Zamawiający: GMINA DOŁHOBYCZÓW Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona

Bardziej szczegółowo