Tabela przedmiaru robót

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela przedmiaru robót"

Transkrypt

1 Przebudowa i rozbudowa ul. Fortecznej w Piątnicy Tabela przedmiaru robót Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: Roboty przygotowawcze do świadczenia usług] 1. KNNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Jednostka: 1 km trasy 0,58 km 0+000, ,67 0, ,5437 km 0+000, ,79 0, , KNNR Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica drzew 26-35cm Jednostka: 100 szt 0,01 km 0+009,00 SL 1 1, KNNR Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport dłużyc na odległość do 2km Jednostka: m-p 0,24 4. KNNR Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport karpiny na odległość do 2km 1*0,24 0,2400 Jednostka: m-p 0,17 5. KNNR Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport gałęzi na odległość do 2km 1*0,17 0,1700 Jednostka: m-p 0,42 Dział nr 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE [CPV: Roboty rozbiórkowe] 1*0,42 0, KNNR Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych. Chodniki - podsypka piaskowa. Wymiary płyt 50x50x7 cm Jednostka: 100 m2 2,46 7. KNNR ,86+32,24+34,05+36,75+33,96+16,31+37,66 245,8300 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego. Klinkier - podsypka cementowo-piaskowa. Rozbiórka ręczna - analogia kostk gr. 6 cm Jednostka: 100 m2 1,80 wysepka SL km 0+195,30 24,36 24,3600 wysepka SL km ,95 13,9500 chodnik SL km 0+248, ,34 141, KNNR Rozebranie nawierzchni z tłucznia,mas miner.-bitum.,betonu i brukowca. Z mas mineralno-bitumicznych - rozbiórka ręczna. Grubość nawierzchni 4 cm - chodnik Jednostka: 100 m2 1,43 chodnik SL km 0+29, ,23 143,

2 9. KNNR Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych oraz obrzeży trawnikowych. Obrzeża 6x20 cm - podsypka piaskowa Jednostka: 100 m 2,14 SP 3,56+46,09+19,17+0,92+13,76+3,4+66,52 153,4200 SL 8,84+4,95+6,40+20,22+8,02+11,87 60, KNNR Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych oraz obrzeży trawnikowych. Krawężniki betonowe - podsypka cementowo-piaskowa Jednostka: 100 m 8,91 SP 0,97+1,9+1,96+2,54+3,72+7,35+17,34+7,24+5,91+17,12+99,88+14,3 8+4,20+3,03+2,7+73,83+9,03+14,46+6,59+9,48+9,33+41,69+7,53+15,78+4,54+14,63+2,52+10,81+5,28+18,97 SL 15,42+125,51+4,28+3,7+3,56+2,4+3,65+2,68+1,91+5,3+10,7+3,92+0, 78+1,06+1,27+1,52+1,1+4,77+33,06+85,52+28,08+12,49+11,32+16,55 +59,4+16, KNNR Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego. Klinkier - podsypka cementowo-piaskowa. Rozbiórka ręczna - analogia - kostka betonowa gr. 8 cm 434, ,4800 Jednostka: 100 m2 7,39 parking OSM km 0+100, ,60 SL (2,0+0,5)*63,15 157,8750 wjazd OSM km SL 37,07 37,0700 parking km SL 125,75 125,7500 parking km SL 158,07 158,0700 parking km 0+294,50 52,40 52,4000 zjazdy wg zestawienia 207,46 207, KNNR Rozebranie podbudowy z kruszywa,gruntu stabil.,betonu lub mas min.-bitum.. Z betonu - rozbiórka mechaniczna. Grub.podbudowy 15 cm Jednostka: 100 m2 7,39 parking OSM km 0+100, ,60 SL (2,0+0,5)*63,15 157,8750 wjazd OSM km SL 37,07 37,0700 parking km SL 125,75 125,7500 parking km SL 158,07 158,0700 parking km 0+294,50 52,40 52,4000 zjazdy wg zestawienia 207,46 207, KNR Rozebranie betonowych: ław, stóp i fundamentów pod maszyny o grubości (wysokości) do 70cm - schody betonowe terenowe Jednostka: 1 m3 4,56 posesja 2a 0,9 0, ,0 1, ,40 1, ,26 1, KNNR Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych. Nawierzchnia - wypełnienie spoin piaskiem. Grubość płyt 12 cm Jednostka: 100 m2 1,94 pow. na zjazdach 194,20 194, KNNR Rozebranie nawierzchni z tłucznia,mas miner.-bitum.,betonu i brukowca. Z mas mineralno-bitumicznych - rozbiórka mechaniczna. Grubość nawierzchni 4 cm - grubość średnia 7 cm Krotność = 1,75 Jednostka: 100 m2 43,01 pow. jezdni 109,99+182,85+513,73+338,70+234,04+235,53+467,08+265,58+495, ,43+352,66+305,60+127,79+105,68+104, ,6400 wjazd OSM km 0+173,30 SL 97,87 97,8700 podjazd do śluz załadunkowych 64,65 64,6500 wjazd do myjni 18,78 18,

3 16. KNR Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody skrzyniowe, przy obsłudze na zmianę roboczą 3 samochodów Jednostka: 1 m3 542,27 chodnik - płyty bet. 50x50x7 245,83*0,07 17,2081 chodnik - kostka "6" (179,30-141,34)*0,06 2,2776 chodnik - mma 143,23*0,04 5,7292 obrzeża 213,72*0,06*0,2 2,5646 krawęznik 891,19*0,2*0,3 53,4714 kostka "8" (738, ,61-125,97-46,97-157,875)*0,08 21,2960 podbudowa bet. 738,65*0,15 110,7975 schody 4,56 4,5600 wjazdy z płyt bet. 194,20*0,12 23,3040 naw. bitumiczna 4300,94*0,07 301, KNR Wywóz gruzu załadowanego na samochód samowyładowczy do 5t z terenu rozbiórki na odległość 1km i ręcznym wyładowaniem Jednostka: 1 m3 542,27 chodnik - płyty bet. 50x50x7 245,83*0,07 17,2081 chodnik - kostka "6" (179,30-141,34)*0,06 2,2776 chodnik - mma 143,23*0,04 5,7292 obrzeża 213,72*0,06*0,2 2,5646 krawęznik 891,19*0,2*0,3 53,4714 kostka "8" (738, ,61-125,97-46,97-157,875)*0,08 21,2960 podbudowa bet. 738,65*0,15 110,7975 schody 4,56 4,5600 wjazdy z płyt bet. 194,20*0,12 23,3040 naw. bitumiczna 4300,94*0,07 301, KNR Wywóz gruzu załadowanego na samochód samowyładowczy do 5t z terenu rozbiórki; za każdy następny rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km Jednostka: 1 m3 542,27 chodnik - płyty bet. 50x50x7 245,83*0,07 17,2081 chodnik - kostka "6" (179,30-141,34)*0,06 2,2776 chodnik - mma 143,23*0,04 5,7292 obrzeża 213,72*0,06*0,2 2,5646 krawęznik 891,19*0,2*0,3 53,4714 kostka "8" (738, ,61-125,97-46,97-157,875)*0,08 21,2960 podbudowa bet. 738,65*0,15 110,7975 schody 4,56 4,5600 wjazdy z płyt bet. 194,20*0,12 23,3040 naw. bitumiczna 4300,94*0,07 301,0658 Dział nr 3. ROBOTY ZIEMNE [CPV: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne] 19. KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat.i-ii; transport samochodami 5-10t Jednostka: 100 m3 19,13 wg tabeli robót ziemnych 1719, ,6400 wg tabeli robót ziemnych 77,51 77,5100 wg zestawienia zjazdów 115,74 115,

4 20. KNNR Nakłady uzupełniające do tablic ; za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi 5-10t, przy przewozie po terenie lubdrogach gruntowych gruntu kat. I-IV Jednostka: 100 m3 17,59 wg tabeli robót ziemnych 1719,64-37, ,8100 wg tabeli robót ziemnych 77,51-0,12 77, KNNR Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami. Nasypy wysokości do 3,0m z gruntu kat.i-ii, wykonywane spycharką gąsienicową 55kW - grunt z wykopu Jednostka: m3 37,95 wg tabeli robót ziemnych 37,83 37,8300 wg tabeli robót ziemnych 0,12 0, KNNR Zagęszczenie nasypów walcami. Nasypy z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczane walcamistatycznymi samojezdnymi 4-6t Jednostka: m3 37,95 wg tabeli robót ziemnych 37,83 37,8300 wg tabeli robót ziemnych 0,12 0,1200 Dział nr 4. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE [CPV: Roboty w zakresie nawierzchni ulic] Dział nr 4.1. Jezdnia 23. KNNR Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny) Jednostka: m2 4458,12 km 0+000, ,10 (140,10-4,75)*7,0+(12*12-3,14*6,0*6,0)*0,25+(28*28-3,14*14,0*14,0)* 0,25 997,3300 km 0+140, ,11 (197,11-140,10)*7,0+(0,5*25,0*0,5)*2+(32,01*0,5)*2 443,5800 km 0+197, ,13 (255,13-197,11)*7,0+(0,5+0,4)*0,5*58,02*2 458,3580 km 0+255, ,63 (349,63-255,13)*7,0+(74,49*0,4)*2+(0,5*20,0*0,4)*2 729,0920 km 0+349, ,42 (525,42-349,63)*7,0 1230,5300 km 0+525, ,67 (543,67-525,42)*5,0+(0,5*11,61*1,0)+(6,45*1,0) 103,5050 skrzyżowanie SP km 0+173,30 10,40*6,0+(18*18-3,14*9,0*9,0)*0,25+(14*14-3,14*7,0*7,0)*0,25 90,3500 skrzyżowanie SL km 0+405,50 8,9*6,9+(28*28-3,14*14,0*14,0)*0,25+(12*12-3,4*6,0*6,0)*0,25 108,9500 skrzyżowanie SL km 0+480,30 4,3*5,1+(18*18-3,14*9,0*9,0)+(6*6-3,14*3,0*3,0)*0,25+(12*12-3,14*6, 0*6,0)*0,25 km 0+003, ,79 (16,85-3,30)*6,0+(31,79-16,85)*5,1+(0,5*14,94*0,96)+(0,5*14,94*0,34 )+(14*14-3,14*7,0*7,0)*0,25+(18*18-3,14*9,0*9,0)*0,25 101, , KNNR Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm. Ława betonowa,podsypka cementowo-piaskowa Jednostka: 100 m 6,21 SP 11,84+24,24+16,98+19,95+17,99+14,03+0,77+7,33+15,33+11,72+11, 94+33,66+16,33+27,57+16,29+17,28+6,99+5,02+9,93+11,42+6,98+17,3+0,33+10,43+12,02+12,22+6,66+11,45+1,85+0,96+0,66+2,78+11,7 1 SL 9,04+21,82+4,28+32,96+0,46+5,25+5,03+5,75+21,74+13,05+17,07+1 0,79+4,72+15,30+6,34+7,66+3,34+5,40+3,47+23,98+5,86+2,22+3,37 391, ,

5 25. KNNR Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm. Ława betonowa,podsypka cementowo-piaskowa - krawężnik najazdowy 15x22cm Jednostka: 100 m 4,08 SP 8+6,5+7,5+8+6,5+4,04+11, ,13+6,5+8+14,32+6, ,2 SL 4,41+10,78+77,50+33,30+3,22+26,06+13,51+21,95+4, ,49+ 3,9+5,03+7,35+6,0 26. KNNR Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm. Ława betonowa,podsypka cementowo-piaskowa 171, ,2700 Jednostka: 100 m 0,40 wg zest. zjazdów 18,55 18, KNNR ,04 21,0400 Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm. Ława betonowa,podsypka cementowo-piaskowa - krawężnik najazdowy 20x22cm Jednostka: 100 m 0,31 zjazd km 0+149,96 30,95 30, KNNR Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 20 cm Jednostka: m2 4458,12 km 0+000, ,10 (140,10-4,75)*7,0+(12*12-3,14*6,0*6,0)*0,25+(28*28-3,14*14,0*14,0)* 0,25 997,3300 km 0+140, ,11 (197,11-140,10)*7,0+(0,5*25,0*0,5)*2+(32,01*0,5)*2 443,5800 km 0+197, ,13 (255,13-197,11)*7,0+(0,5+0,4)*0,5*58,02*2 458,3580 km 0+255, ,63 (349,63-255,13)*7,0+(74,49*0,4)*2+(0,5*20,0*0,4)*2 729,0920 km 0+349, ,42 (525,42-349,63)*7,0 1230,5300 km 0+525, ,67 (543,67-525,42)*5,0+(0,5*11,61*1,0)+(6,45*1,0) 103,5050 skrzyżowanie SP km 0+173,30 10,40*6,0+(18*18-3,14*9,0*9,0)*0,25+(14*14-3,14*7,0*7,0)*0,25 90,3500 skrzyżowanie SL km 0+405,50 8,9*6,9+(28*28-3,14*14,0*14,0)*0,25+(12*12-3,4*6,0*6,0)*0,25 108,9500 skrzyżowanie SL km 0+480,30 4,3*5,1+(18*18-3,14*9,0*9,0)+(6*6-3,14*3,0*3,0)*0,25+(12*12-3,14*6, 0*6,0)*0,25 km 0+003, ,79 (16,85-3,30)*6,0+(31,79-16,85)*5,1+(0,5*14,94*0,96)+(0,5*14,94*0,34 )+(14*14-3,14*7,0*7,0)*0,25+(18*18-3,14*9,0*9,0)*0,25 101, , KNNR Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych. Standard II - asfaltowych grubości 8 cm, samochód samowyładowczy 5-10t Krotność = 1,62 Jednostka: 100 m2 44,56 km 0+000, ,10 (140,10-4,75)*7,0+(12*12-3,14*6,0*6,0)*0,25+(28*28-3,14*14,0*14,0)* 0,25 997,3300 km 0+140, ,11 (197,11-140,10)*7,0+(0,5*25,0*0,5)*2+(32,01*0,5)*2 443,5800 km 0+197, ,13 (255,13-197,11)*7,0+(0,5+0,4)*0,5*58,02*2 458,3580 km 0+255, ,63 (349,63-255,13)*7,0+(74,49*0,4)*2+(0,5*20,0*0,4)*2 729,0920 km 0+349, ,42 (525,42-349,63)*7,0 1230,5300 km 0+525, ,67 (543,67-525,42)*5,0+(0,5*11,61*1,0)+(6,45*1,0) 103,5050 skrzyżowanie SP km 0+173,30 10,40*6,0+(18*18-3,14*9,0*9,0)*0,25+(14*14-3,14*7,0*7,0)*0,25 90,3500 skrzyżowanie SL km 0+405,50 8,9*6,9+(28*28-3,14*14,0*14,0)*0,25+(12*12-3,4*6,0*6,0)*0,25 108,9500 skrzyżowanie SL km 0+480,30 4,3*5,1+(18*18-3,14*9,0*9,0)+(6*6-3,14*3,0*3,0)*0,25+(12*12-3,14*6, 0*6,0)*0,25 km 0+003, ,79 (16,85-3,30)*6,0+(31,79-16,85)*4,98+(0,5*14,94*0,96)+(0,5*14,94*0,3 4)+(14*14-3,14*7,0*7,0)*0,25+(18*18-3,14*9,0*9,0)*0,25 101, ,

6 30. KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km, samochód samowyładowczy 5-10t Krotność = 2 Jednostka: 1 t 1407, KNNR , ,6500 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem Jednostka: m2 4456,32 km 0+000, ,10 (140,10-4,75)*7,0+(12*12-3,14*6,0*6,0)*0,25+(28*28-3,14*14,0*14,0)* 0,25 997,3300 km 0+140, ,11 (197,11-140,10)*7,0+(0,5*25,0*0,5)*2+(32,01*0,5)*2 443,5800 km 0+197, ,13 (255,13-197,11)*7,0+(0,5+0,4)*0,5*58,02*2 458,3580 km 0+255, ,63 (349,63-255,13)*7,0+(74,49*0,4)*2+(0,5*20,0*0,4)*2 729,0920 km 0+349, ,42 (525,42-349,63)*7,0 1230,5300 km 0+525, ,67 (543,67-525,42)*5,0+(0,5*11,61*1,0)+(6,45*1,0) 103,5050 skrzyżowanie SP km 0+173,30 10,40*6,0+(18*18-3,14*9,0*9,0)*0,25+(14*14-3,14*7,0*7,0)*0,25 90,3500 skrzyżowanie SL km 0+405,50 8,9*6,9+(28*28-3,14*14,0*14,0)*0,25+(12*12-3,4*6,0*6,0)*0,25 108,9500 skrzyżowanie SL km 0+480,30 4,3*5,1+(18*18-3,14*9,0*9,0)+(6*6-3,14*3,0*3,0)*0,25+(12*12-3,14*6, 0*6,0)*0,25 km 0+003, ,79 (16,85-3,30)*6,0+(31,79-16,85)*4,98+(0,5*14,94*0,96)+(0,5*14,94*0,3 4)+(14*14-3,14*7,0*7,0)*0,25+(18*18-3,14*9,0*9,0)*0,25 101, , KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard I, samochód samowyładowczy 5-10 t Krotność = 1,25 Jednostka: 100 m2 44,52 km 0+000, ,10 (140,10-4,75)*7,0+(12*12-3,14*6,0*6,0)*0,25+(28*28-3,14*14,0*14,0)* 0,25 997,3300 km 0+140, ,11 (197,11-140,10)*7,0+(0,5*25,0*0,5)*2+(32,01*0,5)*2 443,5800 km 0+197, ,13 (255,13-197,11)*7,0+(0,5+0,4)*0,5*58,02*2 458,3580 km 0+255, ,63 (349,63-255,13)*7,0+(74,49*0,4)*2+(0,5*20,0*0,4)*2 729,0920 km 0+349, ,42 (525,42-349,63)*7,0 1230,5300 km 0+525, ,67 (543,67-525,42)*5,0+(0,5*11,61*1,0)+(6,45*1,0) 103,5050 skrzyżowanie SP km 0+173,30 10,40*6,0+(18*18-3,14*9,0*9,0)*0,25+(14*14-3,14*7,0*7,0)*0,25 90,3500 skrzyżowanie SL km 0+405,50 8,9*6,9+(28*28-3,14*14,0*14,0)*0,25+(12*12-3,4*6,0*6,0)*0,25 108,9500 skrzyżowanie SL km 0+480,30 4,3*5,1+(18*18-3,14*9,0*9,0)+(6*6-3,14*3,0*3,0)*0,25+(12*12-3,14*6, 0*6,0)*0,25 km 0+003, ,79 (16,85-3,30)*6,0+(31,79-16,85)*4,7+(0,5*14,94*0,96)+(0,5*14,94*0,34 )+(14*14-3,14*7,0*7,0)*0,25+(18*18-3,14*9,0*9,0)*0,25 101, , KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km, samochód samowyładowczy 5-10 t Krotność = 2 Jednostka: 1 t 567,63 Dział nr 4.2. Parkingi 567,63 567,

7 34. KNNR Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane ręcznie - kat.gruntu II-IV Jednostka: 100 m2 5,26 parkingi ( )*5+10*4,6+(3*3-3,14*1,5*1,5)*0,25*10 525, KNNR Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm. Ława betonowa,podsypka cementowo-piaskowa Jednostka: 100 m 1, KNNR Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 20 cm 2,36+3,5+25+3,5+2,36+2,36+3,5+20+3,5+2,36+2,36+3,5+25+3,5+2,3 6+2,36+3,5+25+3,5+2,36+2,36+3,1+10+3,1+2,36 162,8000 Jednostka: 100 m2 5,26 parkingi ( )*5+10*4,6+(3*3-3,14*1,5*1,5)*0,25*10 525, KNNR Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa Jednostka: 100 m2 3,53 pow. parkingów ( )*5+10*4,6+(3*3-3,14*1,5*1,5)*0,25*10 525,8375 kostka z rozbiórki: - parking km SL -125,97-125, parking km 0+294,50 SL -46,97-46, KNNR Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa - kostka z rozbiórki Jednostka: 100 m2 1,73 kostka z rozbiórki: - parking km SL 125,97 125, parking km 0+294,50 SL 46,97 46,9700 Dział nr 4.3. Wjazdy 39. KNNR Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane ręcznie - kat.gruntu II-IV Jednostka: 100 m2 6,97 wg zestawienia wjazdów 590,43 590,4300 zjazd km 0+149,96 106,97 106, KNNR Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm. Ława betonowa,podsypka cementowo-piaskowa Jednostka: 100 m 0,76 zjazd km 0+149,96 13,8+13,2+9,2+3,76+8,43+10,99+10,24+6,50 76, KNNR Podbudowy betonowe. Pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą. Grubość po zagęszczeniu 20 cm - analogia - gruntocement Rm=2,5MPa Jednostka: 100 m2 1,31 zjazd km 0+149,96 106,97 106,9700 zjazd km 0+350,70 23,78 23, KNNR Podbudowy betonowe. Pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą. Grubość po zagęszczeniu 20 cm - beton C8/10 Jednostka: 100 m2 1,31 zjazd km 0+149,96 106,97 106,9700 zjazd km 0+350,70 23,78 23,

8 43. KNNR Obrzeża betonowe. O wymiarach 30x8 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin piaskiem Jednostka: 100 m 1,15 wg zestawienia zjazdów 114,93 114, KNNR Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 20 cm Jednostka: 100 m2 5,67 wg zestawienia wjazdów 590,43-23,78 566, KNNR Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa Jednostka: 100 m2 5,32 wg zestawienia wjazdów 590,43 590,4300 zjazd km 0+149,96 106,97 106,9700 zjazd km 0+350,70-23,78-23,7800 kostka z rozbiórki -141,61-141, KNNR Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa - kostka z rozbiórki Jednostka: 100 m2 1,42 kostka z rozbiórki 141,61 141, KNNR Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej. Kostka nieregularna - wys.kostki 10 cm - wysokość 15/17 cm Jednostka: 100 m2 0,24 zjazd km 0+350,70 23,78 23,7800 Dział nr 4.4. Chodniki 48. KNNR Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny) Jednostka: 100 m2 16,06 72,33+37,72+37,64+39,73+31,80+5,30+3,77+43,66+4,46+42,68+69,2 1+92,05+36,59+52, KNNR ,34+26,58+18,04+38,06+4,41+24,61+27,79+28,19+21,36+19,65+6 1,64+2,22+23,53+3,92 16,42+54,64+101,75+30,24+14,93+66,74+23,13+122,09+21,18+89,4 3+16,34+146,28 Obrzeża betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin piaskiem 569, , ,1700 Jednostka: 100 m 7, KNNR Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 10 cm 10,14+25,73+19,98+0,80+17,64+20,99+17,02+3,77+3,02+7,71+11,93 +3,12+8,56+11,60+35,18+17,84+29,64+19,69+19,14+8,53+6,50+11,4 3+14,41+7,98+0,35+0,35+0,5+7,03+0,35+0,35+10,28+1,57+1,83+0,3 5+13,43+15,02+15,22+12,63 3,17+7,47+8,22+1,88+1,14+1,94+16,08+2,31+1,88+2,10+3,60+11,98 +9,33+16,79+4,74+4,79+14,63+15,55+1,18+4,19+3,80+5,71+33,79+9,95+2,33+15,53+2,0+18,85+2,5+2,5+25,55+9,71+9,71+16,43+7,38 411, ,7100 Jednostka: 100 m2 16,06 72,33+37,72+37,64+39,73+31,80+5,30+3,77+43,66+4,46+42,68+69,2 1+92,05+36,59+52,66 33,34+26,58+18,04+38,06+4,41+24,61+27,79+28,19+21,36+19,65+6 1,64+2,22+23,53+3,92 16,42+54,64+101,75+30,24+14,93+66,74+23,13+122,09+21,18+89,4 3+16,34+146,28 569, , ,

9 51. KNNR Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa Jednostka: 100 m2 14,60 72,33+37,72+37,64+39,73+31,80+5,30+3,77+43,66+4,46+42,68+69,2 1+92,05+36,59+52, KNNR ,34+26,58+18,04+38,06+4,41+24,61+27,79+28,19+21,36+19,65+6 1,64+2,22+23,53+3,92 16,42+54,64+101,75+30,24+14,93+66,74+23,13+122,09+21,18+89,4 3+16,34 Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa - kostka do przełożenia 569, , ,8900 Jednostka: 100 m2 1, KNNR ,28 146,2800 Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa ręcznie. Warstwa jezdni dolna grubości 10 cm - pobocza Jednostka: 100 m2 0,34 km 0+016, ,79 SL 14,94*1,0 14,9400 km 0+013, ,79 SP 18,59*1,0 18,5900 Dział nr 4.5. Schody terenowe 54. KNNR Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane ręcznie - kat.gruntu II-IV Jednostka: 100 m2 0, KNR Ławy betonowe z oporem pod krawężniki 15,88 15,8800 Jednostka: 1 m3 3, KNNR (15,66+21,25+23,73+20,38)*0,038 3,0788 Obrzeża betonowe. O wymiarach 30x8 cm - podsypka cementowo-piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawą cementową Jednostka: 100 m 0, KNNR ,66+21,25+23,73+20,38 81,0200 Warstwy odsączające. Zagęszczanie warstwy mechanicznie - grubość warstwy 10 cm. (walec wibracyjny jednoosiowy) Jednostka: 100 m2 0, KNNR ,88 15,8800 Podbudowy betonowe. Pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą. Grubość po zagęszczeniu 15 cm Jednostka: 100 m2 0, KNNR ,88 15,8800 Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa Jednostka: 100 m2 0,16 15,88 15,

10 Dział nr 5. ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA I ORGANIZACJA RUCHU [CPV: Instalowanie znaków drogowych] 60. KNR Zdjęcie tablic znaków drogowych: zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych Jednostka: 100 szt 0,11 A-7 +D-2 (do przestawienia) 2 2,0000 D-1 (do przestawienia) 2 2,0000 A-7 (do likwidacji) 2 2,0000 A-11+B-33(30km/h) (do likwidacji) 2*2 4,0000 A-11 (do likwidacji) 1 1, KNNR Rozebranie poręczy ochronnych,ogrodzeń,barier drog.i słupków do znaków. Słupki do znaków Jednostka: 100 szt 0,07 A-7 +D-2 (do przestawienia) 1 1,0000 D-1 (do przestawienia) 2 2,0000 A-7 (do likwidacji) 2 2,0000 A-11+B-33(30km/h) (do likwidacji) 2 2, KNNR Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 70 mm Jednostka: szt 7, , KNNR Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 70 mm - słupki z odzysku Jednostka: 100 szt 0,07 7 7, KNNR Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2 - A-7 (z demontażu) Jednostka: 100 szt 0,01 A-7 (z demontażu) 1 1, KNNR Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2 - B-20 Jednostka: 100 szt 0,02 B , KNNR Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2 B-35 Jednostka: 100 szt 0,04 B , KNNR Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2 - D-1 (z demontażu) Jednostka: 100 szt 0,02 D-1 (z demontażu) 2 2, KNNR Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2 - D-1 Jednostka: 100 szt 0,04 D-1 (nowe) 4 4, KNNR Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2 - D-2 (z demontażu) Jednostka: 100 szt 0,01 D-2 (z demontażu) 1 1,

11 70. KNNR Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.do 0.3 m2 - tabliczki Jednostka: 100 szt 0,03 T-25a 1 1,0000 T-25b 1 1,0000 T-25c 1 1,0000 Dział nr 6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 71. KNNR Regulacja pion.studzienek,urządzeń podziemnych+naprawy urządz.(elem.) z betonu. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Objętość betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 - ZASUWY WODOCIĄGOWE Jednostka: 1 m3 12, KNNR ,0000 Regulacja pion.studzienek,urządzeń podziemnych+naprawy urządz.(elem.) z betonu. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Objętość betonu w jednym miejscu od m3 - STUDNIE KS Jednostka: 1 m3 27, KNNR ,0000 Regulacja pion.studzienek,urządzeń podziemnych+naprawy urządz.(elem.) z betonu. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Objętość betonu w jednym miejscu od m3 Jednostka: 1 m3 2,00 2 2,

Przedmiar robót. Jednostka: 1 szt 3,0000. Jednostka: 1 szt 1,0000

Przedmiar robót. Jednostka: 1 szt 3,0000. Jednostka: 1 szt 1,0000 Data utworzenia: 2008-02-08 Modernizacja ulicy Nadnarwiańskiej w Łomży. Przedmiar robót Dział nr 1. Roboty przygotowawcze 1. KNNR 1 0111-0200 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi).

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa ulic miejskich w Kolnie - ul. 3KD-D od km do km 0+968,06. Nazwa zamówienia: Kolno, woj. podlaskie Miasto Kolno

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa ulic miejskich w Kolnie - ul. 3KD-D od km do km 0+968,06. Nazwa zamówienia: Kolno, woj. podlaskie Miasto Kolno PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Adres inwestycji: Zamawiającyr: Kolno, woj. podlaskie Miasto Kolno Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1891 B na odcinku Janowo - Łosewo - Niksowizna w km 6+230, ,51 oraz w km 9+891,02 do km ,28

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1891 B na odcinku Janowo - Łosewo - Niksowizna w km 6+230, ,51 oraz w km 9+891,02 do km ,28 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1891 B na odcinku Janowo - Łosewo - Niksowizna w km 6+230,00-8+489,51 oraz w km 9+891,02 do km 11+160,28 PRZEDMIAR ROBÓT Opis robót Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej przez wieś Supy Tabela przedmiaru robót Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług] 1. KNNR 1 0111-0100 Roboty

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Data utworzenia: 2011-08-12 Przebudowa drogi gminnej nr 105646B w Wyrzykach Tabela przedmiaru robót Opis robót Dział nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45113000-2 ] 1. KNNR 1 0111-0100 [D-01.01.01] Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2. KNNR Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew cm Jednostka: szt 4,0000. ul.

Przedmiar robót. 2. KNNR Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew cm Jednostka: szt 4,0000. ul. Przebudowa ulicy Łąkowej Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg] Dział nr 2. D.01.00.00 Roboty przygotowawcze Dział

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Boguszyce-Kisiołki-Andrzejki. Nazwa zamówienia: Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Boguszyce-Kisiołki-Andrzejki. Nazwa zamówienia: Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień mgr inż. Izabela Kiernozek Data opracowania: 07-0-0 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Adres inwestycji: Gmina Łomża Zamawiający: Gmina Łomża, ul. Marii Curie-Skłdowskiej,8-00 Łomża Rodzaje robót według

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. wjazd 5,50*2 11,0000

Przedmiar robót. wjazd 5,50*2 11,0000 Leszczyńska Elżbieta Identyfikator: L E Data utworzenia: 2008-07-21 Szos Zamrowska ( km 0+650 do 0+960,00 ) Przedmiar robót Dział nr 1. Roboty przygotowawcze 1. KNNR 1 0111-0100 Roboty pomiarowe przy liniowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa drogi gminnej B ulica Łomżyńska we wsi Jednaczewo od km 1+637,08 do km 2+645,30

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa drogi gminnej B ulica Łomżyńska we wsi Jednaczewo od km 1+637,08 do km 2+645,30 mgr inż. Elżbieta Leszczyńska Łomża, ul. Księżnej Anny 0 m. Identyfikator: EL Data opracowania: 07-0-0 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi gminnej 0 7 B ulica Łomżyńska we wsi Jednaczewo

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Przebudowa drogi gminnej we wsi Małachowo Tabela robót Dział nr. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV...00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE [CPV: 90-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNNR [D ] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym Jednostka: km 0,1000

Przedmiar robót. 1. KNNR [D ] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym Jednostka: km 0,1000 Roboty drogowe - sala sportowa przy Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. KNNR 1 0111-01 [D-01.01.01] Roboty pomiarowe przy liniowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Księży Pijarów w mieście Szczuczyn. Bogdan Kuczyński Os. Południe 63/10, Grajewo Data opracowania:

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Księży Pijarów w mieście Szczuczyn. Bogdan Kuczyński Os. Południe 63/10, Grajewo Data opracowania: Bogdan Kuczyński Os. Południe 63/10, 19-200 Grajewo Data opracowania: 2014-01-20 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Przebudowa ulicy Księży Pijarów w mieście Szczuczyn Adres inwestycji: ul. Księży Pijarów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI, CHODNIKÓW I ZATOK POSTOJOWYCH UL. ŻEROMSKIEGO WARIANT NAWIERZCHNI Z KOSTKI

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI, CHODNIKÓW I ZATOK POSTOJOWYCH UL. ŻEROMSKIEGO WARIANT NAWIERZCHNI Z KOSTKI Data opracowania: 2008-01-16 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI, CHODNIKÓW I ZATOK POSTOJOWYCH UL. ŻEROMSKIEGO WARIANT NAWIERZCHNI Z KOSTKI Adres inwestycji: Zamawiającyr:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR ROBÓT 45220-6 NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie budowy dróg Przebudowa ul. Kościelnej na odcinku

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Poprawa bezpieczeństwa ruchu w miejscowości gminnej Tabela przedmiaru robót Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług] 1. KNNR 1 0111-0100 Roboty pomiarowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 3. Kalkulacja własna Wykarczowanie karp z odwozem na odległość 5km. Jednostka: 4,0000

Przedmiar robót. 3. Kalkulacja własna Wykarczowanie karp z odwozem na odległość 5km. Jednostka: 4,0000 Leszczyńska Elżbieta Identyfikator: L E Data utworzenia: 2007-08-06 Szos Zamrowska ( km 0+440 do 1+253,00 ) Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Roboty przygotowawcze 1. KNNR 1 0111-0100 Roboty pomiarowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR ROBÓT 45233120-6 NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie budowy dróg Przebudowa ul.

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Przebudowa i remont ulicy Magazynowej ( dr. pow. Nr 2677B) i Legionowej ( dr. pow. Nr 2678B ). Tabela robót Lp Dział nr 1. REMONTY ULICY LEGIONOWEJ W LOK. KM 0+000 - KM 0+464 Dział nr 1.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 2. KRAWĘŻNIKI i OBRZEŻA 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 Roboty pomiarowe. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 2 Rozebranie krawężników betonowych. Krawężniki betonowe typu ulicznego. D-01.02.04

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Obiekt Kod CPV Inwestor Biuro kosztorysowe 45233140-2 Roboty drogowe Gmina Stara Dąbrowa Stara Dąbrowa 20 73-112 Stara Dąbrowa Biuro

Bardziej szczegółowo

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe D a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe D a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1 KNR 2-01 d.1 0119-03 D.01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km 0.825 km 0.825 RAZEM 0.825 2 KNR 2-31 d.1

Bardziej szczegółowo

Juchnowiec Kościelny, ul. Modrzewiowa 19 tel. (85) , fax(85) , kom

Juchnowiec Kościelny, ul. Modrzewiowa 19 tel. (85) , fax(85) , kom e-mail: zygmuntbierylo@wp.pl NIP: 542-191-68-97 REGON: 050269810 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Modrzewiowa 19 tel. (85) 873-03-85, fax(85) 873-01-28, kom. 600-97-13-99 Zamawiający: Jednostka projektująca:

Bardziej szczegółowo

Przebudowa podstawowego układu komunikacyjnego miasta Zambrów - II etap - ul. Obrońców Zambrowa. Przedmiar robót

Przebudowa podstawowego układu komunikacyjnego miasta Zambrów - II etap - ul. Obrońców Zambrowa. Przedmiar robót AKTUALIZACJA - Wydział Rolnictwa i Infrstruktury Starostwa Powiatowego ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów Identyfikator: s*g* Data utworzenia: 2010-02-15 Przebudowa podstawowego układu komunikacyjnego miasta

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Zjazdy. 4 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej. m2 4008,5

Kosztorys ofertowy Zjazdy. 4 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej. m2 4008,5 2. Zjazdy 1. Roboty nawierzchniowe 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drogi w km 0,703 terenie równinnym. 2 Mechaniczne sfrezowanie istniejącej nawierzchni. m2 120 3 Skropienie istniejącej

Bardziej szczegółowo

Ulica Ligonia Zawadzkie część drogowa Przedmiar robót L.p. Podstawa Specyfikacja 1 ROBOTY PRZYGOTOWACZE I ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Ulica Ligonia Zawadzkie część drogowa Przedmiar robót L.p. Podstawa Specyfikacja 1 ROBOTY PRZYGOTOWACZE I ROBOTY ROZBIÓRKOWE Ulica Ligonia Zawadzkie część drogowa Przedmiar robót L.p. Podstawa Specyfikacja Opis/Obmiar opisu techniczna Obmiar Jedn. 1 ROBOTY PRZYGOTOWACZE I ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 0201

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa drogi gminnej nr B - ulica Polna we wsi Podgórze od km do km 0+240

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa drogi gminnej nr B - ulica Polna we wsi Podgórze od km do km 0+240 Biuro Usług Projektowo-Inwestycyjnych, Leszek Piątkowski 07-411 Rzekuń Ławy 76C Data opracowania: 2011-06-30 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zaówienia: Przebudowa drogi ginnej nr 105 796 B - ulica Polna we wsi Podgórze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR ROBÓT 45233120-6 NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie budowy dróg Przebudowa ul. Modrzewiowej na odcinku

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Opis robót. Szkolna 0,5304 0,5304 ulica Słoneczna 0,0158 0,0158. wg projektu zagospodarowania terenu 87,411 87,4110

Przedmiar robót. Opis robót. Szkolna 0,5304 0,5304 ulica Słoneczna 0,0158 0,0158. wg projektu zagospodarowania terenu 87,411 87,4110 inŝ. Krystyna Lipińska Identyfikator: KL Data utworzenia: 2009-12-20 Przebudowa dróg gminnych w Drogoszewie - ulica Szkolna Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE POMIAROWE [CPV:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa skrzyżowania ulic: Wyspiańskiego, Krakowska i Reymonta w Rzeszowie

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa skrzyżowania ulic: Wyspiańskiego, Krakowska i Reymonta w Rzeszowie PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa skrzyżowania ulic: Wyspiańskiego, Krakowska i Reymonta w Rzeszowie Lp. 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 D-01.01.01 KNR 2-01 0119-03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

Bardziej szczegółowo

ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA

ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Staszica 1 05-800 Pruszków NAZWA INWESTYCJI : Budowa ulicy Kościelnej w Mrokowie ADRES INWESTYCJI : Mroków INWESTOR : Gmina Lesznowola ADRES INWESTORA : ul. Gminna 60

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Odtworzenia nawierzchni wraz z budową tymczasowej drogi dojazdowej w Poznaniu - Park Sołacki

PRZEDMIAR ROBÓT. Odtworzenia nawierzchni wraz z budową tymczasowej drogi dojazdowej w Poznaniu - Park Sołacki Przedsiębiorstwo Ekologiczne EKO - SOLAR Maria Gładysiak 60-688 Poznań, os. Zygmunta Starego 2A/2, tel./fax 6 825 2 99, kom. 602 28 50 Identyfikator: AG Data opracowania: 208-06-20 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Gmina Szulborze Wielkie ul. Romantyczna 2 07-324 Szulborze Wielkie Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gostkowo Tabela przedmiaru robót Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Kod pozycji przedmiaru

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy J.Kościelskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Inowrocławiu - Etap 1"

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy J.Kościelskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Inowrocławiu - Etap 1 STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor : Miasto Inowrocław ul. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznań SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Data: 2017-09-04

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 3. ROBOTY ZIEMNE. 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - podsumowanie. Razem element ROBOTY ROZBIÓRKOWE - podsumowanie. Razem element...

Kosztorys 3. ROBOTY ZIEMNE. 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - podsumowanie. Razem element ROBOTY ROZBIÓRKOWE - podsumowanie. Razem element... 3. ROBOTY ZIEMNE 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków. Krzaki i podszycia gęste powyżej 60% powierzchni. D-01.02.01 2 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport na

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi publicznej gminnej nr E ul. Bohaterów Warszawy, oraz drogi nr E ul. Konstytucji 3-go Maja w Brzezinach.

Przebudowa drogi publicznej gminnej nr E ul. Bohaterów Warszawy, oraz drogi nr E ul. Konstytucji 3-go Maja w Brzezinach. Przedmiar robót 1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 1.1 Nr STWiOR: D.00.00.00 Kalkulacja własna Tymczasowa organizacja ruchu 1,00 = 1,000000 1,00 1,00 kpl

Bardziej szczegółowo

Krakowska boczna - roboty rem.drogowe Zuzia (C) DataComp (lic. 2) strona nr: 1. Przedmiar

Krakowska boczna - roboty rem.drogowe Zuzia (C) DataComp (lic. 2) strona nr: 1. Przedmiar Krakowska boczna - roboty rem.drogowe Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 2) 1.1 KNR 231/815/2 36,00*1,50+16,50*1,00+3,00* 1,50+(5,50+3,00)*0,50*2+ 4,50+6,00+1,50*2,50*2 = 101,5 101,5 ~101,500 m2 1.2 KNR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont drogi gminnej z utwardzeniem pobocza Obok Szkoły w miejscowości Sopotnia Wielka.

Przedmiar robót. Remont drogi gminnej z utwardzeniem pobocza Obok Szkoły w miejscowości Sopotnia Wielka. Przedmiar robót Remont drogi gminnej z utwardzeniem pobocza Obok Szkoły w miejscowości Sopotnia Wielka. Budowa: Droga Obok Szkoły w Sopotni Wielkiej Obiekt lub rodzaj robót: Remont drogi gminnej na odcinku

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Obiekt Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Węgorzyno na działce nr 177 obręb 2 miasto Węgorzyno Kod CPV 45233120-6 Roboty w

Bardziej szczegółowo

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1 KNR-0201-01-19-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. Obmiar (w km) [1] = 0,15 Ilość: 0,15 Jedn.: km 2 KNR-0231-08-10-1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Nazwa kosztorysu: PRZEBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO - SKWERU - UL. OSIEDLOWEJ W

Przedmiar robót. Nazwa kosztorysu: PRZEBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO - SKWERU - UL. OSIEDLOWEJ W Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: PRZEBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO - SKWERU - UL. OSIEDLOWEJ W GRONOWIE ELBLĄSKIM Nazwa obiektu lub robót: DROGA GMINNA Lokalizacja: GRONOWO ELBLĄSKIE Zamawiający: GMINA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ W OSIEDLU MIESZKANIOWYM - W MIEJSCOWOSCI GOŁĘBIE, GMINA DOŁHOBYCZÓW.

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ W OSIEDLU MIESZKANIOWYM - W MIEJSCOWOSCI GOŁĘBIE, GMINA DOŁHOBYCZÓW. Kosztorys ofertowy MIESZKANIOWYM - W MIEJSCOWOSCI GOŁĘBIE, GMINA Budowa: DROGA OSIEDLOWA Obiekt: DZIAŁKA NR 219/14 Zamawiający: GMINA DOŁHOBYCZÓW Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dział nr 1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM

PRZEDMIAR ROBÓT. Dział nr 1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM ZRI DROMOBUD Data utworzenia: 2011-08-08 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NOWY SKARŻYN - KRAJEWO BIAŁE OD KM 0+000,00 DO KM 1+560,00 O DŁUGOŚCI 1,560.00 KM PRZEDMIAR ROBÓT Dział nr 1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY ...... PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 20/14 w miejscowości Bazar - ETAP III ADRES INWESTYCJI : Droga gminna nr 20/14 w miejscowości Bazar. INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DROGOWYCH

PRZEDMIAR ROBÓT DROGOWYCH Przebudowa drogi powiatowej nr 2409 B ul. Sikorskiego w Zabłudowie PRZEDMIAR ROBÓT DROGOWYCH Adres zadania : Odcinek II od km 0+285,00 do km 0+615,70 Nazwa i adres zamawiającego Powiatowy Zarząd Dróg w

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót etap I od km do km 0+930,58

Przedmiar robót etap I od km do km 0+930,58 Przebudowa drogi gminnej nr 104437B Łacha-Szablaki-Popiołki-Adamusy od km 0+000 do km 3+833,94 Przedmiar robót etap I od km 0+000 do km 0+930,58 Dział nr 1. D.01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR ROBÓT 45233120-6 NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie budowy dróg Przebudowa ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont dróg w Bukowinie Tatrzańskiej

Przedmiar Remont dróg w Bukowinie Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2013-06-16 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Remiza

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Przebudowa ulicy Warszawskiej stanowiącej łączznik pomiędzy ulicami Kowalską i Zamkową w Nowogardzie Kod CPV 45233120-6

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa dróg gminnych ul. Słowackiego i ul. 11 Listopada w Libiążu

Przedmiar robót. Przebudowa dróg gminnych ul. Słowackiego i ul. 11 Listopada w Libiążu Przedmiar robót Przebudowa dróg gminnych ul. Słowackiego i ul. 11 Listopada w Libiążu Budowa: Libiąż Obiekt lub rodzaj robót: Droga - nawierzchnia, chodniki Lokalizacja: ul. Słowackiego, ul. 11 Listopada

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR ROBÓT 45233120-6 NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie budowy dróg Przebudowa ul. Modrzewiowej na odcinku

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa Darłowo Inwestor Miasto Darłowo Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR L UL. SŁONECZNA W DOŁHOBYCZOWIE, OD KM 0+000,00 DO KM 0+470,00, DŁUGOŚCI 470,00 MB

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR L UL. SŁONECZNA W DOŁHOBYCZOWIE, OD KM 0+000,00 DO KM 0+470,00, DŁUGOŚCI 470,00 MB Kosztorys ofertowy SŁONECZNA W DOŁHOBYCZOWIE, OD KM 0+000,00 DO KM 0+470,00, DŁUGOŚCI 470,00 MB Budowa: DROGA GMINNA Zamawiający: GMINA DOŁHOBYCZÓW Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Kosztorys opracowali: mgr St. Nowakowska,...

Przedmiar. Kosztorys opracowali: mgr St. Nowakowska,... Przedmiar Przebudowa ciagu drogi powiatowej - ul. Lesnej w Starachowicach wraz z wykonaniem zatok autobusowych na odcinku od skrzyżowania z ul. Kopalnianą do skrzyżowania z drogą do Lipia. Skrzyzowanie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2023B Laskowiec Stary - Laskowiec Nowy w lokalizacji ,00.

KOSZTORYS OFERTOWY. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2023B Laskowiec Stary - Laskowiec Nowy w lokalizacji ,00. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2023B Laskowiec Stary - Laskowiec Nowy w lokalizacji 0+000-0+493,00 KOSZTORYS OFERTOWY Strona 1 1. Roboty przygotowawcze 1.KNNR 1 0111-0100 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Dział nr 1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]

Przedmiar robót. Dział nr 1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne] Data utworzenia: 2010-11-30 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ- ULICA LEŚNA WE WSI PODGÓRZE Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. PROJEKTOWANA DROGA - ul. Leśna, Podgórze [CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Branża drogowa

Przedmiar robót Branża drogowa Przedmiar robót Branża drogowa Obiekt Kod CPV 45233200-1 Budowa Koszalin ul. Mieszka I 39, dz. nr 7 obr. 7 oraz dz. nr 1/5 i 1/7 obr. 9 Inwestor Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie Biuro

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej - odcinek przez Emilianów - etap I gmina Złoczew.

KOSZTORYS OFERTOWY. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej - odcinek przez Emilianów - etap I gmina Złoczew. Data opracowania: 2012-02-24 KOSZTORYS OFERTOWY Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej - odcinek przez Emilianów - etap I gmina Złoczew. Adres inwestycji: Emilianów gmina Złoczew Zamawiający: Gmina Złoczew,

Bardziej szczegółowo

Wykonawca: "DROG-POL II" s.c. Poświętne, ul. Miodowa Płońsk. Przedmiar robót

Wykonawca: DROG-POL II s.c. Poświętne, ul. Miodowa Płońsk. Przedmiar robót Inwestor: Gmina Pomiechówek ul. Szkolna 1a 5-18 Pomiechówek Wykonawca: "DROG-POL II" s.c. Poświętne, ul. Miodowa 1 9-1 Płońsk 219-2-5 Przedmiar robót Nazwa budowy: Budowa i przebudowa drogi gminnej nr

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA DROGOWA. Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m 22,00

KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA DROGOWA. Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m 22,00 INWESTOR: KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA DROGOWA URZĄD GMINY W POMIECHÓWKU z siedzibą w Brodach Parcelach ul. Szkolna 1a 05-180 Pomiechówek OBIEKT: PRZEBUDOWA UL. WOLNOŚCI WE WSI POMIECHÓWEK W GM. POMIECHÓWEK

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45233200-1 Budowa Gm. Starogard Gdański, Powiat Starogard Gdański, woj. Pomorskie Inwestor Gmina Starogard

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Jerzy Derela,...

Przedmiar robót Jerzy Derela,... Przedmiar robót Nazwa zamówienia: 0+000,0 1+415,0, realizowanego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Nazwy i kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45113000-2 Roboty na placu budowy 45112000-5 Roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne Koszty zakupu Przedmiar Strona 2/7 Nr Podstawa

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowe i Nadzoru FILAR Paweł Wysocki Pisz, ul. K. I. Gałczyńskiego 7/15 NIP Regon Tel.

Biuro Projektowe i Nadzoru FILAR Paweł Wysocki Pisz, ul. K. I. Gałczyńskiego 7/15 NIP Regon Tel. Biuro Projektowe i Nadzoru FILAR Paweł Wysocki 2-200 Pisz, ul. K. I. Gałczyńskiego 7/5 NIP 849-33-38-95 Regon 280576763 Tel. 505 77 26 Nazwa inwestycji: Remont drogi gminnej ul. Zielonej w m. Drygały na

Bardziej szczegółowo

7 D Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu załadowanie

7 D Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu załadowanie Przedmiar Strona 1/6 1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg 1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie

Bardziej szczegółowo

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. PRZEDMIAR: 1 Branża drogowa 1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 45100000-8 D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej drogi 1 KNNR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie

Przedmiar robót. Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie Przedmiar robót Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie Obiekt Budowa Inwestor ul. Nadmorska, gm. Władysławowo Gmina Miasta Władysławowo Sporządził mgr inż. Ewa Trybulska Bytów, grudzień

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień DARFIK Firma Projektowo-Usługowa Dariusz Zbieć 08-110 Siedlce ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 33/55 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY. Przebudowa ul. Jaworowej w Katowicach PRZEDMIAR ROBÓT

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY. Przebudowa ul. Jaworowej w Katowicach PRZEDMIAR ROBÓT PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Przebudowa ul. Jaworowej w Katowicach PRZEDMIAR ROBÓT INWESTOR : MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW UL. J. KANTORÓWNY 2a 40 381 KATOWICE JEDNOSTKA PROJEKTOWA : B O B BIURO ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Brucko-Stempkowski DATA OPRACOWANIA : wrrzesień 2017 r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania wrrzesień 2017 r.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Brucko-Stempkowski DATA OPRACOWANIA : wrrzesień 2017 r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania wrrzesień 2017 r. arch_it piotr zybura ul wierzbowa 15 lok 52, 50-056 wrocław KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Podstawa Opis robót Jm Ilość. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

Podstawa Opis robót Jm Ilość. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem Podstawa Opis robót Jm Ilość 1 2 3 4 5 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem Załącznik nr 12 Zakres czynności niezbędnych

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa Obręb 002 Sławno, dz. nr 1076/6, 516/5 Inwestor Gmina Miasto Sławno, M.C.

Bardziej szczegółowo

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 Roboty pomiarowe. Odtworzenie trasy drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 km 0,307 Cena 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - podsumowanie 2. ROBOTY

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ETAP I OD KM DO KM 0+930,58

KOSZTORYS OFERTOWY ETAP I OD KM DO KM 0+930,58 Przebudowa drogi gminnej nr 104437B Łacha-Szablaki-Popiołki-Adamusy od km 0+000 do km 3+833,94 KOSZTORYS OFERTOWY ETAP I OD KM 0+000 DO KM 0+930,58 Opis J.m. Ilość Cena Wartość Element nr 1. D.01.01.01

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektów NOW-EKO Spółka z o.o Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 39

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektów NOW-EKO Spółka z o.o Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 39 Biuro Projektów NOW-EKO Spółka z o.o. 0-54 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 9 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi dojazdowej do Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi dla ruchu towarowego ADRES

Bardziej szczegółowo

Cetus 1.0 Opracował: inż. Edwin ECKERT Str. 1

Cetus 1.0 Opracował: inż. Edwin ECKERT Str. 1 1 KNR-0201-01-19-3 D-01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. Obmiar (w km) (245,00+230,00-217,65+28,45)/1000 = 0,2858 Ilość: 0,2858 Jedn.: km 2 KNR-0231-08-10-1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa drogi gminnej nr B - ulica Polna we wsi Zawady - trasa 2 od Krótkiej do DW 679

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa drogi gminnej nr B - ulica Polna we wsi Zawady - trasa 2 od Krótkiej do DW 679 Gina Łoża ul. M. Skłodowskiej-Curie a 8-00 Łoża Identyfikator: KL Data opracowania: 0-09- PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zaówienia: Budowa drogi ginnej nr 0 B - ulica Polna we wsi Zawady - trasa od Krótkiej do

Bardziej szczegółowo

Remont chodnika wzdłuż ul. Oficerskiej w Lędzinach

Remont chodnika wzdłuż ul. Oficerskiej w Lędzinach Lp. Podstawa Opis Jednostka przedmiaru Przedmiar ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE (SST D-00.00, D-.) 1. CPV: 45.11.13.00-1 roboty rozbiórkowe Kalkulacja 1 indywidualna Kalk. ind. Organizacja ruchu na

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Przebudowa i rozbudowa drogi ginnej 0887B - ul. Kurpiowska w Miastkowie Tabela przediaru robót przediaru Nuer J.. j.. Dział nr. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KNNR 0-000 Roboty poiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 1 Ul. Tysiąclecia i sięgacze 1.1 Roboty ziemne i rozbiórkowe 1 d.1. 1 2 d.1. 1

1 2 3 4 5 6 7 1 Ul. Tysiąclecia i sięgacze 1.1 Roboty ziemne i rozbiórkowe 1 d.1. 1 2 d.1. 1 2 4 7 Ul. Tysiąclecia i sięgacze. Roboty ziemne i rozbiórkowe 2 4 7 KNR 2-0 09-0 KNR 2-0 029-07 KNR 2-080- 02 KNR 2-08- 0 KNR 2-08- 02 KNR 2-080- 0 KNR 4-04 0-0 8 KNR 4-04 0-04 0-0 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Odcinek C-D

Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Odcinek C-D Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Odcinek C-D Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa m. Wytowno, gm. Ustka Inwestor Gmina

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sporządził Monika Trybuchowicz. Złotów 17 listopad 2016 r.

Przedmiar. Sporządził Monika Trybuchowicz. Złotów 17 listopad 2016 r. Przedmiar Obiekt Kod CPV 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania Budowa droga gminna Łobżenica - Kruszki Inwestor Gmina Łobżenica, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA DROGI NA ODCINKU W1-W9 DO CMENTARZA KOSZTY KWALIFIKOWALNE

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA DROGI NA ODCINKU W1-W9 DO CMENTARZA KOSZTY KWALIFIKOWALNE PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA DROGI NA ODCINKU W1-W9 DO CMENTARZA KOSZTY KWALIFIKOWALNE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg NAZWA INWESTYCJI : Olecko, ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Zagospodarowanie terenu przyległego do bud. 12 w zakresie odnowienia opaski budynku oraz remontu istn. dojść do budynku - JW w Łomży

PRZEDMIAR ROBÓT. Zagospodarowanie terenu przyległego do bud. 12 w zakresie odnowienia opaski budynku oraz remontu istn. dojść do budynku - JW w Łomży GRUPA ZABEZPIECZENIA ŁOMŻA - SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY 18-400 ŁOMŻA Aleja Legionów 133, tel. CA MON - 385-507 Data opracowania: 2014-04-08 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Zagospodarowanie terenu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Poz. 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Jednostka: km 0,2900

Przedmiar robót. Poz. 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Jednostka: km 0,2900 PRZEBUDOWY ULICY WIEJSKIEJ Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych Poz. 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT UL. PRUSA W SZEPIETOWIE. KPK-PROJEKT DŁUGOBÓRZ DRUGI 8, ZAMBRÓW Data opracowania:

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT UL. PRUSA W SZEPIETOWIE. KPK-PROJEKT DŁUGOBÓRZ DRUGI 8, ZAMBRÓW Data opracowania: KPK-PROJEKT DŁUGOBÓRZ DRUGI 8, 8-300 ZAMBRÓW Data opracowania: 06-06-0 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: REMONT UL. PRUSA W SZEPIETOWIE Adres inwestycji: GMINA SZEPIETOWO, SZEPIETOWO Zamawiający: GMINA

Bardziej szczegółowo

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 2 Rozebranie nawierzchni z mas

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej Nr B - ul. Sosnowa i dr. gm. Nr B - ul. Spokojna we wsi Wygoda. Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej Nr B - ul. Sosnowa i dr. gm. Nr B - ul. Spokojna we wsi Wygoda. Przedmiar robót Data utworzenia: 2010-12-14 Przebudowa drogi gminnej Nr 105808B - ul. Sosnowa i dr. gm. Nr 105809B - ul. Spokojna we wsi Wygoda Przedmiar robót Dział nr 1. D.01.00.00. Roboty przygotowawcze [CPV: 45111000-8

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. remont chodników przy ul. Kochanowskiego 16,18,20, ul. Ogrodowa 13 w Sanoku

Przedmiar robót. remont chodników przy ul. Kochanowskiego 16,18,20, ul. Ogrodowa 13 w Sanoku Przedmiar robót 16,18,20, ul. w Sanoku Budowa: remont chodników i utwardzenie powierzchni gruntu Obiekt lub rodzaj robót: ul. Kochanowskiego 16,18,20, ul. Ogrodowej 13 w Sanoku Inwestor: Sanocka Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 d.

KOSZTORYS OFERTOWY. Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 d. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Bardziej szczegółowo

Nr Podstawa Opis Jedn ostka

Nr Podstawa Opis Jedn ostka Przedmiar robót Przebudowa drogi powiatowej nr 1401 S Buczkowice - Rybarzowice w Łodygowicach na długości 306,17 m Nr Podstawa Opis Jedn ostka 1 Element WYMAGANIA OGÓLNE 1.1 kalk własna Organizacja ruchu

Bardziej szczegółowo

940 m 940, Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych

940 m 940, Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych Lp Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE Ilości składowe Razem 1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km 0,500 0.5 km 0,500

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1428B Wasilków - Studzianki w m.dąbrówki ( gm. Wasilków )

Przedmiar robót. Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1428B Wasilków - Studzianki w m.dąbrówki ( gm. Wasilków ) 1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1. D.01.01.01.11.Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót Str. 1 Element 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. 1. KSNR 00-01-0104-03-00 1. 2. KNR 02-01-0126-01-00 1. 3. KSNR 00-01-0201-08-01 1. 4. KSNR 00-01-0204-02-01 Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod

Bardziej szczegółowo

"Przebudowa chodnika wewnątrzosiedlowego zlokalizowanego przy budynku wielomieszkanowym ozn. Kopernika 3"

Przebudowa chodnika wewnątrzosiedlowego zlokalizowanego przy budynku wielomieszkanowym ozn. Kopernika 3 Numer Podstawa Opis Jedn. Ilość Krotn. Cena jedn. Wartość Kosztorys "Przebudowa chodnika wewnątrzosiedlowego zlokalizowanego przy budynku wielomieszkanowym ozn. Kopernika 3" 1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja polegająca na poprawie infrastruktury dojścia i wejścia do Kina Stargardzkiego Centrum Kultury drogowa.

Przedmiar robót. Modernizacja polegająca na poprawie infrastruktury dojścia i wejścia do Kina Stargardzkiego Centrum Kultury drogowa. Przedmiar robót Obiekt Branża Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Modernizacja polegająca na poprawie infrastruktury dojścia i wejścia do Kina Stargardzkiego Centrum Kultury drogowa Stargard, ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Oznakowanie Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty drogowe

PRZEDMIAR ROBÓT Oznakowanie Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty drogowe Gina Łoża inż. Krystyna Lipińska Identyfikator: KL Data opracowania: 0-09- PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zaówienia: budowa drogi ginnej NR 00 B ulica Krótka we wsi Zawady Adres inwestycji: Zawady ul. Krótka -

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. rowy odkryte i zakryte 0,3115 0,3115 kanał deszczowy 0,0335 0,0335

Przedmiar robót. rowy odkryte i zakryte 0,3115 0,3115 kanał deszczowy 0,0335 0,0335 Data utworzenia: 2012-06-24 Budowa odwodnienia wsi Dłużniewo Przedmiar robót Dział nr 1. Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne [CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. <12+135, ,00> m RAZEM ROBOTY ZIEMNE 4.1 D D

PRZEDMIAR ROBÓT. <12+135, ,00> m RAZEM ROBOTY ZIEMNE 4.1 D D 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km 15.46600-12.13559 k.33 RAZEM 3.33 2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi gminnej nr 119225R - ulica Wyzwolenia na odcinku od ulicy Rynek do połaczenia z ulica Pionierską Gmina

Bardziej szczegółowo