Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Jaracza 77/79 Łódź KOSZTORYS NAKŁADCZY. I ETAP NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu części działki nr 106/7 ADRE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Jaracza 77/79 Łódź KOSZTORYS NAKŁADCZY. I ETAP NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu części działki nr 106/7 ADRE"

Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Jaracza 77/79 Łódź KOSZTORYS NAKŁADCZY. I ETAP NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu części działki nr 106/7 ADRES INWESTYCJI : ul. Broniewskiego 26A, Łódź INWESTOR : Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ADRES INWESTORA : ul. Jaracza 77/79, Łódź Poziom cen : SEKOCENBUD II kwartał 2017 r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

10 broniewskiego nakładczy Etap I PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Roboty rozbiórkowe 1 d analogia 2 d d Rozebranie nawierzchni z trylinki o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem pojazdów na godzinę.pas wzdłuż krawężnika szerokości 1 m w celu przeprofilowania. [ ]* Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowopiaskowej pojazdów na m godzinę Rozebranie ław pod krawężniki z betonu pojazdów na godzinę m 3 [ ]*0.30*0.30 m Roboty ziemne 4 KNR 2-01 d Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych ha (6.65* *6.74)/10000 ha KNR 2-01 d Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 6.65* * * d Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 c6-75 pojazdów na godzinę Warstwy konstrukcyjne nawierzchni 3.1 Nawierzchnia z płyt ażurowych 60x40x10 cm 7 d d d KNR 2-25 d analogia 11 KNR 2-01 d analogia Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV pojazdów na godzinę Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 c6-75 pojazdów na godzinę Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu pojazdów na godzinę Nawierzchnie z płyt ażurowych 60x40x10 cm z wypełnieniem otworów humusem - budowa Obsianie utwardzonego terenu z płyt ażurowych Krawężnik betonowy 15x30 cm 12 d Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.iii-iv pojazdów na godzinę m - 2 -

11 broniewskiego nakładczy Etap I PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 13 d Ława pod krawężniki betonowa zwykła pojazdów na godzinę - beton B15 m 3 [ ]*0.30*0.30 m d Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej pojazdów na godzinę. W tym 19,06 m krawężnika ułożo- m nego na płask Obrzeże betonowe 8x30 cm 15 d d d Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.iii-iv pojazdów na godzinę 17.20* * m Ława pod krawężniki betonowa zwykła pojazdów na godzinę - beton m 3 B *0.20*0.30 m Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m z wypełnieniem spoin zaprawą cementową pojazdów na godzinę m Roboty porządkowe 18 KNR 2-01 d Humusowanie terenu z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm. Uzupełnienie trawnika wzdłuż obżeży trawnikowych 77.31* KNR 4-01 d Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 18 km m 3 20 d.4 kalk. własna 21 KNR 4-01 d d.4 kalk. własna 23 d * *0.15* m Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m m Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 18 km m 3 grunt.kat. III * *0.3* *0.15 m Koszt składowania ziemi na wysypisku m m Robboty dodatkowe Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem m - 3 -

12 broniewskiego nakładczy Etap I Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 Roboty rozbiórkowe 1 d analogia Rozebranie nawierzchni z trylinki o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskie6-75 pojazdów na godzinę.pas wzdłuż krawężnika szerokości 1 m w celu przeprofilowania. przedmiar = [ ]*1.0 = R M S r-g *1.07= r-g/ 2 d Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej pojazdów na godzinę przedmiar = = m *1.07= r-g/m m r-g d.1 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu pojazdów na godzinę m przedmiar = [ ]*0.30* 0.30 = m *1.07=2.6536r-g/m 3 r-g m-g S -- 2* sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min 1.18m-g/m 3 Roboty rozbiórkowe Robocizna Materiały Sprzęt - 4 -

13 broniewskiego nakładczy Etap I Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 2 Roboty ziemne 4 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha d ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych przedmiar = (6.65* *6.74)/10000 = ha R M S 57.8*0.955=55.199r-g/ha 2* słupki drewniane iglaste śr.70mm 0.04m 3 /ha 3* słupki drewniane iglaste śr.120mm 0.16m 3 /ha 4* drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm 18kg/ha r-g m m kg S -- 5* samochód dostawczy 0.9 t 2.3m-g/ha m-g KNR 2-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) d o grubości do 15 cm za pomocą spycharek przedmiar = 6.65* * * = *0.955= r-g/ r-g m-g S -- 2* spycharka gąsienicowa 74 kw (100 KM) m-g/ 6 d Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 c6-75 pojazdów na godzinę przedmiar = ( *0.0005=0.0391)*1.07= r-g/ r-g m-g m-g S -- 2* spycharka gąsienicowa 74 kw (100 KM) *0.0009=0.0062m-g/ 3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g/ Roboty ziemne Robocizna Materiały Sprzęt - 5 -

14 broniewskiego nakładczy Etap I Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 3 Warstwy konstrukcyjne nawierzchni 3.1 Nawierzchnia z płyt ażurowych 60x40x10 cm 7 d Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV pojazdów na godzinę przedmiar = R M S *1.07= r-g/ r-g * woda 0.005m 3 / m m-g m-g S -- 3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g/ 4* spycharka gąsienicowa 55 kw (75 KM) m-g/ 8 d Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 c6-75 pojazdów na godzinę przedmiar = *1.07= r-g/ r-g t m * tłuczeń kamienny niesortowany *0.0212=0.4242t/ 3* woda *0.001=0.02m 3 / 4* materiały pomocnicze 0.5%(od M) % m-g m-g S -- 5* równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) *0.0002=0.0037m-g/ 6* walec statyczny samojezdny 10 t *0.0013=0.0452m-g/ 9 d Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu pojazdów na godzinę przedmiar = *1.07= r-g/ r-g m t m * piasek *0.0129=0.0647m 3 / 3* cement portlandzki zwykły bez dodatków *0.0029=0.0146t/ 4* woda *0.0015=0.0075m 3 / 5* materiały pomocnicze 0.5%(od M) % m-g S -- 6* walec statyczny samojezdny 4-6 t *0.0004=0.0021m-g/ - 6 -

15 broniewskiego nakładczy Etap I Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 10 KNR 2-25 Nawierzchnie z płyt ażurowych 60x40x10 cm z d wypełnieniem otworów humusem - budowa analogia przedmiar = R M S 0.499r-g/ r-g m * płyta ażurowa 60x40x10 cm 1.02 / 3* humus 0.10m 3 / 4* materiały pomocnicze 1.5%(od M3) % d.3.1 Obsianie utwardzonego terenu z płyt ażurowych KNR analogia przedmiar = *0.955= r-g/ r-g kg * nasiona traw 0.012kg/ Nawierzchnia z płyt ażurowych 60x40x10 cm Robocizna Materiały Sprzęt - 7 -

16 broniewskiego nakładczy Etap I Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 3.2 Krawężnik betonowy 15x30 cm 12 m d Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.iii-iv pojazdów na godzinę przedmiar = = m R M S *1.07= r-g/m r-g d.3.2 Ława pod krawężniki betonowa zwykła pojazdów na godzinę - beton B15 m przedmiar = [ ]*0.30*0.30 = m *1.07= r-g/m 3 r-g m m m * deski iglaste obrzynane 25 mm kl.iii 0.03m 3 /m 3 3* piasek 0.34m 3 /m 3 4* woda 0.47m 3 /m 3 5* materiały pomocnicze % %(od M2+M3+M4) 6* mieszanka betonowa B m 3 /m 3 m d Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej pojazdów na godzinę. W tym 19,06 m krawężnika ułożonego na płask przedmiar = = m m 0.429*1.07= r-g/m r-g * krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm m/m 3* piasek m m 3 /m 4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t t/m 5* woda m m 3 /m 6* materiały pomocnicze 0.5%(od M) % Krawężnik betonowy 15x30 cm Robocizna Materiały Sprzęt - 8 -

17 broniewskiego nakładczy Etap I Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 3.3 Obrzeże betonowe 8x30 cm 15 m d Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.iii-iv pojazdów na godzinę przedmiar = 17.20* * = m R M S *1.07= r-g/m r-g d.3.3 Ława pod krawężniki betonowa zwykła pojazdów na godzinę - beton B15 m przedmiar = 77.31*0.20*0.30 = m *1.07= r-g/m 3 r-g m m m * deski iglaste obrzynane 25 mm kl.iii 0.03m 3 /m 3 3* piasek 0.34m 3 /m 3 4* woda 0.47m 3 /m 3 5* materiały pomocnicze % %(od M2+M3+M4) 6* mieszanka betonowa B m 3 /m 3 m d Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową pojazdów na godzinę przedmiar = m m *1.07= r-g/m r-g * obrzeża betonowe 30x8 cm m m/m 3* piasek m m 3 /m 4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t t/m 5* woda m m 3 /m 6* materiały pomocnicze 0.5%(od M) % Obrzeże betonowe 8x30 cm Robocizna Materiały Sprzęt - 9 -

18 broniewskiego nakładczy Etap I Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Robocizna Materiały Sprzęt

19 broniewskiego nakładczy Etap I Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 4 Roboty porządkowe 18 KNR 2-01 Humusowanie terenu z obsianiem przy d grub.warstwy humusu 5 cm. Uzupełnienie trawnika wzdłuż obżeży trawnikowych przedmiar = 77.31*0.5 = R M S 0.258*0.955= r-g/ r-g m kg * ziemia urodzajna (humus) 0.052m 3 / 3* nasiona traw 0.012kg/ 19 d.4 KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 18 km przedmiar = 19.06* *0.15* = m r-g/m 3 r-g m-g S -- 2* samochód samowyładowczy do 5 t *0.02=0.84m-g/m 3 20 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m 3 d.4 kalk. własna przedmiar = m 3 m * utylizacja gruzu 1m 3 /m 3 21 d.4 KNR Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 18 km grunt.kat. III przedmiar = * *0.3* *0.15 = m r-g/m 3 r-g m-g S -- 2* samochód samowyładowczy do 5 t *0.03=1.14m-g/m 3 22 Koszt składowania ziemi na wysypisku m 3 d.4 kalk. własna przedmiar = m 3 m * składowanie ziemi 1m 3 /m 3 m 3 m

20 broniewskiego nakładczy Etap I Roboty porządkowe Robocizna Materiały Sprzęt

21 broniewskiego nakładczy Etap I Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 5 Robboty dodatkowe 23 Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych d sześciokątnych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem przedmiar = R M S r-g/ r-g szt m m * płyty drogowe betonowe sześciokątne 15 cm 9.23szt./ 3* piasek 0.07m 3 / 4* woda 0.025m 3 / 5* materiały pomocnicze 0.5%(od M) % Robboty dodatkowe Robocizna Materiały Sprzęt VAT [V] 23% od (Σ(R+M+S)) CAŁY KOSZTORYS Robocizna Materiały Sprzęt

22 broniewskiego nakładczy Etap I ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 1. robocizna r-g

23 broniewskiego nakładczy Etap I ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość 1. utylizacja gruzu m składowanie ziemi m drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm kg tłuczeń kamienny niesortowany t humus m piasek m cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t płyta ażurowa 60x40x10 cm płyty drogowe betonowe sześciokątne 15 cm szt obrzeża betonowe 30x8 cm m krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm mieszanka betonowa B15 m deski iglaste obrzynane 25 mm kl.iii m woda m słupki drewniane iglaste śr.70mm m słupki drewniane iglaste śr.120mm m ziemia urodzajna (humus) m nasiona traw kg materiały pomocnicze zł 0.00 Grupa

24 broniewskiego nakładczy Etap I ZESTAWIENIE SPRZĘTU Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 1. spycharka gąsienicowa 55 kw (75 KM) m-g spycharka gąsienicowa 74 kw (100 KM) m-g równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) m-g walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g walec statyczny samojezdny 10 t m-g walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g samochód dostawczy 0.9 t m-g samochód samowyładowczy do 5 t m-g sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g Roboty rozbiórkowe Robocizna Materiały Sprzęt Roboty ziemne Robocizna Materiały Sprzęt Nawierzchnia z płyt ażurowych 60x40x10 cm Robocizna Materiały Sprzęt Krawężnik betonowy 15x30 cm Robocizna Materiały Sprzęt Obrzeże betonowe 8x30 cm Robocizna Materiały Sprzęt

25 broniewskiego nakładczy Etap I Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Robocizna Materiały Sprzęt Roboty porządkowe Robocizna Materiały Sprzęt Robboty dodatkowe Robocizna Materiały Sprzęt VAT [V] 23% od (Σ(R+M+S)) CAŁY KOSZTORYS Robocizna Materiały Sprzęt TABELA NARZUTÓW KOSZTORYS Lp. Nazwa Skró t Grupa Wartość Od robocizny Od materiałów Od sprzętu narzuty wspólne dla wszystkich działów 1 Koszty pośrednie Kp wszystkie 0% wszystkie wszystkie 2 Zysk Z wszystkie 0% wszystkie wszystkie narzuty kosztorysu 1 VAT V wszystkie 23% wszystkie

26 Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Jaracza 77/79 Łódź KOSZTORYS NAKŁADCZY. II ETAP NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu części działki nr 106/7 ADRES INWESTYCJI : ul. Broniewskiego 26A, Łódź INWESTOR : Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ADRES INWESTORA : ul. Jaracza 77/79, Łódź Poziom cen : SEKOCENBUD II kwartał 2017 r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

27 broniewskiego nakładczy Etap II PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Roboty ziemne 1 KNR 2-01 d Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych ha (6.50*14.10)/10000 ha KNR 2-01 d Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 6.50* * * d Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 c6-75 pojazdów na godzinę Warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2.1 Nawierzchnia z płyt ażurowych 60x40x10 cm 4 d d d KNR 2-25 d analogia 8 KNR 2-01 d analogia Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV pojazdów na godzinę Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 c6-75 pojazdów na godzinę Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu pojazdów na godzinę Nawierzchnie z płyt ażurowych 60x40x10 cm z wypełnieniem otworów humusem - budowa Obsianie utwardzonego terenu z płyt ażurowych Obrzeże betonowe 8x30 cm 9 d d d Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.iii-iv pojazdów na godzinę 14.10* * m Ława pod krawężniki betonowa zwykła pojazdów na godzinę - beton m 3 B *0.20*0.30 m Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m z wypełnieniem spoin zaprawą cementową pojazdów na godzinę m Roboty porządkowe 12 KNR 2-01 d Humusowanie terenu z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm. Uzupełnienie trawnika wzdłuż obżeży trawnikowych 42.53* KNR 4-01 d Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 18 km grunt.kat. III m *( )+42.53*0.3*0.3 m m

28 broniewskiego nakładczy Etap II PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 14 Koszt składowania ziemi na wysypisku m 3 d.3 kalk. własna m

29 broniewskiego nakładczy Etap II Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 Roboty ziemne 1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha d ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych przedmiar = (6.50*14.10)/10000 = ha R M S 57.8*0.955=55.199r-g/ha 2* słupki drewniane iglaste śr.70mm 0.04m 3 /ha 3* słupki drewniane iglaste śr.120mm 0.16m 3 /ha 4* drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm 18kg/ha r-g m m kg S -- 5* samochód dostawczy 0.9 t 2.3m-g/ha m-g KNR 2-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) d o grubości do 15 cm za pomocą spycharek przedmiar = 6.50* * *1.45 = *0.955= r-g/ r-g m-g S -- 2* spycharka gąsienicowa 74 kw (100 KM) m-g/ 3 d Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 c6-75 pojazdów na godzinę przedmiar = ( *0.0005=0.0391)*1.07= r-g/ r-g m-g m-g S -- 2* spycharka gąsienicowa 74 kw (100 KM) *0.0009=0.0062m-g/ 3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g/ Roboty ziemne Robocizna Materiały Sprzęt - 4 -

30 broniewskiego nakładczy Etap II Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 2 Warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2.1 Nawierzchnia z płyt ażurowych 60x40x10 cm 4 d Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV pojazdów na godzinę przedmiar = R M S *1.07= r-g/ r-g * woda 0.005m 3 / m m-g m-g S -- 3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g/ 4* spycharka gąsienicowa 55 kw (75 KM) m-g/ 5 d Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 c6-75 pojazdów na godzinę przedmiar = *1.07= r-g/ r-g t m * tłuczeń kamienny niesortowany *0.0212=0.4242t/ 3* woda *0.001=0.02m 3 / 4* materiały pomocnicze 0.5%(od M) % m-g m-g S -- 5* równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) *0.0002=0.0037m-g/ 6* walec statyczny samojezdny 10 t *0.0013=0.0452m-g/ 6 d Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu pojazdów na godzinę przedmiar = *1.07= r-g/ r-g m t m * piasek *0.0129=0.0647m 3 / 3* cement portlandzki zwykły bez dodatków *0.0029=0.0146t/ 4* woda *0.0015=0.0075m 3 / 5* materiały pomocnicze 0.5%(od M) % m-g S -- 6* walec statyczny samojezdny 4-6 t *0.0004=0.0021m-g/ - 5 -

31 broniewskiego nakładczy Etap II Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 7 KNR 2-25 Nawierzchnie z płyt ażurowych 60x40x10 cm z d wypełnieniem otworów humusem - budowa analogia przedmiar = R M S 0.499r-g/ r-g m * płyta ażurowa 60x40x10 cm 1.02 / 3* humus 0.10m 3 / 4* materiały pomocnicze 1.5%(od M3) % d.2.1 Obsianie utwardzonego terenu z płyt ażurowych KNR analogia przedmiar = *0.955= r-g/ r-g kg * nasiona traw 0.012kg/ Nawierzchnia z płyt ażurowych 60x40x10 cm Robocizna Materiały Sprzęt - 6 -

32 broniewskiego nakładczy Etap II Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 2.2 Obrzeże betonowe 8x30 cm 9 m d Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.iii-iv pojazdów na godzinę przedmiar = 14.10* * = m R M S *1.07= r-g/m r-g d.2.2 Ława pod krawężniki betonowa zwykła pojazdów na godzinę - beton B15 m przedmiar = 42.53*0.20*0.30 = m *1.07= r-g/m 3 r-g m m m * deski iglaste obrzynane 25 mm kl.iii 0.03m 3 /m 3 3* piasek 0.34m 3 /m 3 4* woda 0.47m 3 /m 3 5* materiały pomocnicze % %(od M2+M3+M4) 6* mieszanka betonowa B m 3 /m 3 m d Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową pojazdów na godzinę przedmiar = m m *1.07= r-g/m r-g * obrzeża betonowe 30x8 cm m m/m 3* piasek m m 3 /m 4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t t/m 5* woda m m 3 /m 6* materiały pomocnicze 0.5%(od M) % Obrzeże betonowe 8x30 cm Robocizna Materiały Sprzęt - 7 -

33 broniewskiego nakładczy Etap II Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Robocizna Materiały Sprzęt - 8 -

34 broniewskiego nakładczy Etap II Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 3 Roboty porządkowe 12 KNR 2-01 Humusowanie terenu z obsianiem przy d grub.warstwy humusu 5 cm. Uzupełnienie trawnika wzdłuż obżeży trawnikowych przedmiar = 42.53*0.5 = R M S 0.258*0.955= r-g/ r-g m kg * ziemia urodzajna (humus) 0.052m 3 / 3* nasiona traw 0.012kg/ 13 d.3 KNR Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 18 km grunt.kat. III przedmiar = *( )+42.53*0.3* 0.3 = m r-g/m 3 r-g m-g S -- 2* samochód samowyładowczy do 5 t *0.03=1.14m-g/m 3 14 Koszt składowania ziemi na wysypisku m 3 d.3 kalk. własna przedmiar = m 3 m * składowanie ziemi 1m 3 /m 3 m 3 Roboty porządkowe Robocizna Materiały Sprzęt VAT [V] 23% od (Σ(R+M+S)) CAŁY KOSZTORYS Robocizna Materiały Sprzęt - 9 -

35 broniewskiego nakładczy Etap II Roboty ziemne Robocizna Materiały Sprzęt Nawierzchnia z płyt ażurowych 60x40x10 cm Robocizna Materiały Sprzęt Obrzeże betonowe 8x30 cm Robocizna Materiały Sprzęt Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Robocizna Materiały Sprzęt Roboty porządkowe Robocizna Materiały Sprzęt VAT [V] 23% od (Σ(R+M+S)) CAŁY KOSZTORYS Robocizna Materiały Sprzęt

36 broniewskiego nakładczy Etap II TABELA NARZUTÓW KOSZTORYS Lp. Nazwa Skró t Grupa Wartość Od robocizny Od materiałów Od sprzętu narzuty wspólne dla wszystkich działów 1 Koszty pośrednie Kp wszystkie 0% wszystkie wszystkie 2 Koszty zakupu Kz wszystkie 0% bezpośrednie 3 Zysk Z wszystkie 0% wszystkie wszystkie narzuty kosztorysu 1 VAT V wszystkie 23% wszystkie

37 broniewskiego nakładczy Etap II ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 1. robocizna r-g

38 broniewskiego nakładczy Etap II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość 1. składowanie ziemi m drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm kg tłuczeń kamienny niesortowany t humus m piasek m cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t płyta ażurowa 60x40x10 cm obrzeża betonowe 30x8 cm m mieszanka betonowa B15 m deski iglaste obrzynane 25 mm kl.iii m woda m słupki drewniane iglaste śr.70mm m słupki drewniane iglaste śr.120mm m ziemia urodzajna (humus) m nasiona traw kg materiały pomocnicze zł 0.00 Grupa

39 broniewskiego nakładczy Etap II ZESTAWIENIE SPRZĘTU Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 1. spycharka gąsienicowa 55 kw (75 KM) m-g spycharka gąsienicowa 74 kw (100 KM) m-g równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) m-g walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g walec statyczny samojezdny 10 t m-g walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g samochód dostawczy 0.9 t m-g samochód samowyładowczy do 5 t m-g

KOSZTORYS NAKŁADCZY. II ETAP

KOSZTORYS NAKŁADCZY. II ETAP Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Jaracza 77/79 Łódź KOSZTORYS NAKŁADCZY. II ETAP NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu części działki nr 106/7 ADRES INWESTYCJI : ul. Broniewskiego 26A, Łódź INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. I ETAP

KOSZTORYS NAKŁADCZY. I ETAP Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Jaracza 77/79 Łódź KOSZTORYS NAKŁADCZY. I ETAP NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu części działki nr 106/7 ADRES INWESTYCJI : ul. Broniewskiego 26A, Łódź INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : UTWARDZENIE TERENU I MONTAZ ZANAKÓW DROGO- WYCH PRZY PRZEDSZKOLU NR 40 ADRES INWESTYCJI : 93-472 ŁODŹ, UL. UROCZYSKO 17, Działki 367/3, 367/4, 367/6, 367/7 obręb G-23

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 6. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys 6. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys 6 Obiekt Budowa budynku biurowo-socjalnego oraz budynku warsztatowego, wewnętrznych dróg dojazdowych, placu manewrowego, placu utwardzonego Budowa Zawiercie ul Podmiejska

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : 21 marzec Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł

DATA OPRACOWANIA : 21 marzec Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7 40-940 Katowice PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie nawierzchni ADRES INWESTYCJI : UP Gorzyce, ul. Kościelna 25 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Modernizacja ul. Słonecznej w Czarnej Wodzie

Modernizacja ul. Słonecznej w Czarnej Wodzie Modernizacja ul. Słonecznej w Czarnej Wodzie NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja ul. Slonecznej w Czarnej Wodzie ADRES INWESTYCJI : Czarna Woda INWESTOR : Gmina Miejska Czarna Woda ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S)

KOSZTORYS BUDOWLANY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 NAWIERZCHNIA Z POLBRUKU Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 NAWIERZCHNIA Z POLBRUKU Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 NAWIERZCHNIA Z POLBRUKU 1 KNR 2-31 d.1 0801-01 Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m 2 22.70*7.70-(3.80+1.20)/2*6.00

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień DETAL Piotr Iskrzyński 97-500 Radomsko ul Ciepła 56 45233140-2 Roboty drogowe PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu wraz z oświetleniem na działce

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000- Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Kosztorys nakładczy

Kosztorys Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa Inwestor Darłowo, ul.wieniawskiego Gmina Miasto Darłowo Darłowo wrzesień 2010 Przedmiar Strona 2/10

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS ŚLEPY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4523-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei;

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW RAZEM KNR 0-11 RAZEM KRAWĘŻNIKI 8 KNR m

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW RAZEM KNR 0-11 RAZEM KRAWĘŻNIKI 8 KNR m KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 NAWIERZCHNIA Z POLBRUKU 1 KNR 2-31 d.1 0101-01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.i-iv

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień KOSZTORYS OFERTOWY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA CHODNIKÓW ADRES INWESTYCJI : SZPITAL w CZERWONEJ GÓRZE INWESTOR : WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Gmina Warnice Warnice, Warnice 66 KOSZTORYS OFERTOWY

Gmina Warnice Warnice, Warnice 66 KOSZTORYS OFERTOWY Gmina Warnice 74-0 Warnice, Warnice 66 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Przylep - remont chodnika i ogrodzenia ADRES INWESTYCJI : Stary

Bardziej szczegółowo

chodnik Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 625) strona nr: 1 Kosztorys ofertowy

chodnik Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 625) strona nr: 1 Kosztorys ofertowy strona nr: 1 Kosztorys ofertowy J.m. Norma Ilość Cena jedn. 1 Roboty rozbiórkowe 1.1 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm 7.73*0.3 = 2,319000 6.32*(0.3+0.0)*0.5

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY RONMARK

KOSZTORYS NAKŁADCZY RONMARK RONMARK KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI PODWÓRKA ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ, ul. Radwańska 31 INWESTOR : Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska" ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY RONMARK

KOSZTORYS NAKŁADCZY RONMARK RONMARK KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI PODWÓRKA ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ, UL. Wólczańska 169 INWESTOR : Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska" ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Władysława Reymonta w Kolbuszowej na odcinku o długości 160,5 mb ADRES INWESTYCJI : Kolbuszowa INWESTOR : Gmina Kolbuszowa ADRES INWESTORA : 36-100

Bardziej szczegółowo

33 Baza Lotnictwa Transportowego Powidz ul.witkowska 8

33 Baza Lotnictwa Transportowego Powidz ul.witkowska 8 33 Baza Lotnictwa Transportowego 62-430 Powidz ul.witkowska 8 NAZWA INWESTYCJI : Roboty nawierzchniowe ADRES INWESTYCJI : Kompleks 6015 przy bud. nr 89, 33 Baza Lotnictwa Transportowego INWESTOR : 33 Baza

Bardziej szczegółowo

RONMARK DATA OPRACOWANIA : 12. 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

RONMARK DATA OPRACOWANIA : 12. 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł RONMARK KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI PODWÓRKA ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ, ul. Radwańska 31 INWESTOR : Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska" ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY,PRZEDMIARY

KOSZTORYS NAKŁADCZY,PRZEDMIARY KOSZTORYS NAKŁADCZY,PRZEDMIARY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca spotkań w Dobrzankowie ADRES INWESTYCJI : Dobrankowo, gm. Przasnysz (działka nr 163/9) INWESTOR : Gmina Przasnysz

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Witold Krygier Konstantynów Łódzki, ul. Piłsudskiego 16 m 14 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

mgr inż. Witold Krygier Konstantynów Łódzki, ul. Piłsudskiego 16 m 14 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: mgr inż. Witold Krygier 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Piłsudskiego 16 m 14 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska sportowego ADRES INWESTYCJI : 93-030 Łódź ul. Bednarska 15 INWESTOR : Dom

Bardziej szczegółowo

GREG-BUD PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE, USŁUGI BUDOWLANE

GREG-BUD PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE, USŁUGI BUDOWLANE Przedmiar robót Nazwa obiektu lub robót: Zamawiający: Gmin Czchów 32-860 Czchów Rynek 12 Jednostka opracowująca: GREG-BUD PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE, USŁUGI BUDOWLANE Grzegorz Gryz 32-861 Iwkowa 455 Data

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. bud. Piotr Obiedziński SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : tech. bud. Marian Obiedziński upr. nr.

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. bud. Piotr Obiedziński SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : tech. bud. Marian Obiedziński upr. nr. Przedsiębiorstwo Usługowe PIOTBUD ul. Traugutta 1 m.3, 95-100 Zgierz KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S) PRZEDMIAR ROBÓT+ KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie nawierzchni działki nr 48/2 z obrębu 4082 ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Zofii Nałkowskiej INWESTOR : Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

Bardziej szczegółowo

Rodos [7709] 1. Droga. 2. Parkingi

Rodos [7709] 1. Droga. 2. Parkingi Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Przedmiar robót Obiekt Budowa Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg ul. Kołłątaja 3 Inwestor Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Kosztorys ofertowy Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Data: 2011-06-20 Obiekt: Mały plac zabaw Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Kosztorys wzorcowy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: zł

Kosztorys wzorcowy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: zł Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23% Cena kosztorysowa Słownie: zł Kosztorys wzorcowy Obiekt Budowa Wzorcowy kosztorys na roboty drogowe z kostki betonowej polbruk i płyt otworowych MEBA gr. 10 cm SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie nawierzchni dróg

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie nawierzchni dróg Zakład Budowlany KLIER 54-030 WROCŁAW, UL. PRZEMYSKA 16A KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg NAZWA INWESTYCJI : Budowa miejsc

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi osiedlowej pieszo - jezdnej ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowania Krzysztof Struczyk Bolesławiec ul. Kresów II RP nr 15. PRZEDMIAR ROBÓT

Usługi Projektowania Krzysztof Struczyk Bolesławiec ul. Kresów II RP nr 15. PRZEDMIAR ROBÓT Usługi Projektowania Krzysztof Struczyk Bolesławiec ul. Kresów II RP nr 5. PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 452723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw NAZWA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY (bez rozbiórek)

KOSZTORYS ŚLEPY (bez rozbiórek) NAZWA INWESTYCJI : Łososina Dolna- lotnisko DATA OPRACOWANIA : 2014 KOSZTORYS ŚLEPY (bez rozbiórek) Stawka roboczogodziny : 0.00 zł NARZUTY Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł WYKONAWCA : INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Robót Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT 2016-03-083 Obiekt BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA POJAZDÓW OSOBOWYCH - Zadanie 1 Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę Budowa Przecław, osiedle Zielone Pole, działki nr 2/26,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont i przebudowa podstacji trakcyjnej w Tarnowie

Przedmiar Remont i przebudowa podstacji trakcyjnej w Tarnowie Przedmiar Data: 2013-09-02 Budowa: Tarnów al. Tarnowskich dz. 1/20 Obiekt: PT Tarnów - prace drogowe Zamawiający: PKP Energetyka SA Warszawa ul. HoŜa 63/67 strona nr: 2 Przedmiar 1 Roboty drogowe 2 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF created with pdffactory Pro trial version WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF created with pdffactory Pro trial version  WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki 61-716 Poznań ul. Kosciuszki 112 a/12 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233260-9

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ul. Zabużańska 53a, Szczecin. Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska

KOSZTORYS ŚLEPY. ul. Zabużańska 53a, Szczecin. Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska ul. Zabużańska 53a, 71-051 Szczecin KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233000-9

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Trybuny przy boisku sportowym w Laskach

Przedmiar robót. Trybuny przy boisku sportowym w Laskach Przedmiar robót Trybuny przy boisku sportowym w Laskach Budowa: Roboty budowlane - dz. nr ew. gruntu 516/8 Lokalizacja: 32-329 Bolesław ul. Główna Nazwa i kod CPV: 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE MZK w KROTOSZYNIE

PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE MZK w KROTOSZYNIE Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23,00% Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE MZK w KROTOSZYNIE Inwestor Wykonawca Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Urząd Gminy Szemud UL. KARTUSKA 13, 84-217 SZEMUD KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. 45213312-3 Utwardzenie terenu.

Kosztorys nakładczy. 45213312-3 Utwardzenie terenu. Kosztorys nakładczy 45213312-3 Utwardzenie terenu. Data: 2011-09-27 Budowa: Zespół Szkół Rolniczych w Starym Brześciu. Obiekt/Rodzaj robót: Utwardzenie terenu i kształtowanie terenów zielonych. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień KOSZTORYS OFERTOWY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : OBŁOŻENIE KOSTKĄ BRUKOWĄ ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW BIEGNĄCYCH OD PROSEKTORIUM DO STACJI TRAFO

Bardziej szczegółowo

1 z :35

1 z :35 1 z 6 2009-06-16 09:35 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR 2-01 0119-03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km 1.789 km 1.789

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie

Przedmiar robót. Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie Przedmiar robót Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie Obiekt Budowa Inwestor ul. Nadmorska, gm. Władysławowo Gmina Miasta Władysławowo Sporządził mgr inż. Ewa Trybulska Bytów, grudzień

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja międzytorzy w Przemyślu Bakończyce

Przedmiar robót. Modernizacja międzytorzy w Przemyślu Bakończyce Przedmiar robót Modernizacja międzytorzy w Przemyślu Bakończyce Budowa: PKP Intercity w Przemyślu Obiekt lub rodzaj robót: Międzytorza 201/202, 202/203, 204/205, 205/206 Inwestor: PKP Intercity SA Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Zagospodarowanie terenu

PRZEDMIAR ROBÓT Zagospodarowanie terenu Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: zł PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt: ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W MIELNIE Budowa: MIELNO gm. MIELNO, DZ. NR 140/2, OBR. NR 0012 Inwestor: KRAJOWE ZRZESZENIE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o. Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu o

Przedmiar robót. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o. Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu o Przedmiar robót Lp. Podstawa ustalenia 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze Opis robót Jedn. miary Ilość 1 KNNR 60805-- 2 KNNR 60802-- 3 KNNR 60802-020- Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień KOSZTORYS OFERTOWY 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE OGRODZENIA SYSTEMOWEGO SZKOŁY OD STRONY UL. TRYBUNALSKIEJ ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2014 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2014 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia dla następujących lokalizacji: Część A - Zespół Szkół nr 34 ADRES INWESTYCJI : Toruń,

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa woj. zachodniopomorskie, pow. Sławieński, gm. Sławno Inwestor Miasto Sławno,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT 068-02-200 NAZWA INWESTYCJI : Świetlica wiejska w Jasinie,gm.Swarzędz ADRES INWESTYCJI : Jasin ul.sołecka, dz. nr 169/5 INWESTOR : Gmina Swarzędz WYKONAWCA ROBÓT : Projekt-architektura

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Prace drogowe

Przedmiar. Prace drogowe Przedmiar Data: 2014-04-05 Budowa: Zaplecze Techniczne Sekcji Zasilania Elektroenergetycznego w Nowym Sączu Obiekt: Nowy Sącz Zamawiający: PKP Energetyka Kraków ul. Kamienna 14 Sprawdzający:... Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Nakłady. Budowa przedszkola pięcioodziałowego Gmina Lubanie dz nr 77/14 Drogi i place

Nakłady. Budowa przedszkola pięcioodziałowego Gmina Lubanie dz nr 77/14 Drogi i place Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Nakłady Budowa: Budowa przedszkola pięcioodziałowego Obiekt lub rodzaj robót: Drogi i place Lokalizacja: Lubanie dz nr 77/14 Nazwa i kod CPV: 45232100-3

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przedmiar Robót - Zamek Żupny w Wieliczce - remont dziedzińca Zamku -nawierzchnie - przeliczenie 2014 r.(2)

Przedmiar robót. Przedmiar Robót - Zamek Żupny w Wieliczce - remont dziedzińca Zamku -nawierzchnie - przeliczenie 2014 r.(2) Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: Zamek Żupny w Wieliczce Inwestor: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka ul. Zamkowa Jednostka opracowująca kosztorys: Pracownie Konserwacji Zabytków ARKONA sp.o.o. Kraków

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR I KOSZTORYS NAKŁADCZY

PRZEDMIAR I KOSZTORYS NAKŁADCZY 96-100 Skierniewice ul. Władysława Reymonta 43/8 PRZEDMIAR I KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45212200-8 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rzeczoznawca SKB nr upr. 171/04 inż. Wojciech Ładecki DATA OPRACOWANIA : listopad 2012 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rzeczoznawca SKB nr upr. 171/04 inż. Wojciech Ładecki DATA OPRACOWANIA : listopad 2012 r. PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 000000- Roboty budowlane 00- Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa zespołu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. DROGA GOSPODARCZA W PARKU ZAMKOWYM W śywcu

Przedmiar. DROGA GOSPODARCZA W PARKU ZAMKOWYM W śywcu Przedmiar Data: 2007-10-01 Budowa: BRANśA DROGOWA Obiekt: DROGA GOSPODARCZA DO NOWEJ STAJNI PARKOWEJ Zamawiający: URZĄD MIEJSKI W śywcu, RYNEK 2, 34-300 śywiec Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa dróg po wybudowanej infrastrukturze technicznej w m. Wytowno. ul. Szczecińska Słupsk

Przedmiar robót. Budowa dróg po wybudowanej infrastrukturze technicznej w m. Wytowno. ul. Szczecińska Słupsk Przedmiar robót Obiekt Inwestor Biuro kosztorysowe ZUW Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86 76-200 Słupsk "BIURO" Anna Dębowska-Raczyńska ul. Piłsudskiego 21E/7 78-400 Szczecinek Sporządził mgr inż. Janusz Raczyński

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH)

Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH) Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH) Data: 2015-03-05 Budowa: Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, ul. Katedralna 8, 14-530 Frombork Kody

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku gospodarczego z dwoma garaŝami, pomieszczeniem gospodarczym oraz wiatą na drewno dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie ADRES INWESTYCJI : 63-810

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR I KOSZTORYS NAKŁADCZY

PRZEDMIAR I KOSZTORYS NAKŁADCZY 96-100 Skierniewice ul. Władysława Reymonta 43/8 PRZEDMIAR I KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45212200-8 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: mgr inż. Monika STANISZ, projektant... Sprawdzający:

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: mgr inż. Monika STANISZ, projektant... Sprawdzający: Przedmiar robót Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 polegająca na budowie chodnika prawostronnego na odcinku ref. 050 od km 3+438,95 do km 3+672,97 w miejscowości Poznachowice Dolne Data: 2010-08-26 Budowa:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Dla: Gmina Miejska w Łęknicy Łęknica ul. Żurawska 1. Rodzaj robót: Roboty drogowe

Przedmiar robót. Dla: Gmina Miejska w Łęknicy Łęknica ul. Żurawska 1. Rodzaj robót: Roboty drogowe Przedmiar robót Dla: Gmina Miejska w Łęknicy 68-208 Łęknica ul. Żurawska 1 Rodzaj robót: Roboty drogowe Zakres robót: Przebudowa parkingu - Kod CPV 45233140-2 Lokalizacja robót: Łęknica Pl.Pokoju Str.

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "ARCUS" branża: BUDOWLANA PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45235110-7 Roboty w zakresie budowy płyt lotniskowych NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grzegorz Kurela DATA OPRACOWANIA : Marzec Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : I kw 2011 NARZUTY

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grzegorz Kurela DATA OPRACOWANIA : Marzec Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : I kw 2011 NARZUTY KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : "Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Chechło Drugie" ADRES INWESTYCJI : dz. nr 117/16 obr. 3 Chechło Drugie INWESTOR : Gmina Dobroń

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys. Szkoła w Tymieniu

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys. Szkoła w Tymieniu Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa Inwestor Szkoła w Tymieniu Gmina Będzino Będzino Czerwiec 2009 Przedmiar Strona 2/7 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość 1. Roboty rozbiórkowe 1 KNR 2-31

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach Przedmiar Data: 2009-04-22 Budowa: Kołaczyce Obiekt: ul. Ostoi Zamawiający: Gmina Kołaczyce Jednostka opracowująca kosztorys: Tadeusz Gajda Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. DROGA DOJAZDOWA I MIEJSCA POSTOJOWE - Wyszyńskiego 3

Kosztorys ofertowy. DROGA DOJAZDOWA I MIEJSCA POSTOJOWE - Wyszyńskiego 3 Kosztorys ofertowy Budowa: ul. Wyszyńskiego 3 Obiekt: Droga i zabruki przy budynku Wyszyńskiego 3 Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o ul. Peowiaków 8 Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu w m. Rzeczenica ADRES INWESTYCJI : Rzeczenica INWESTOR : Gmina Rzeczenica

KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu w m. Rzeczenica ADRES INWESTYCJI : Rzeczenica INWESTOR : Gmina Rzeczenica KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu w m. Rzeczenica ADRES INWESTYCJI : Rzeczenica INWESTOR : Gmina Rzeczenica DATA OPRACOWANIA : 24.03.2010 Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Bardziej szczegółowo

JW TORUŃ UL. OKÓLNA 37 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł. kosztorys zatwierdzam

JW TORUŃ UL. OKÓLNA 37 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł. kosztorys zatwierdzam JW 4620 87-100 TORUŃ UL. OKÓLNA 37 KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI DOJAZDOWEJ I PARKINGU ADRES INWESTYCJI : TORUŃ ul. Okólna 37 INWESTOR : JW 4620 ADRES INWESTORA : 87-100

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Marek Pietras DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Marek Pietras DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233220-7 Roboty w zakresie dróg 74225000-2 Usługi architektoniczne,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa podstacji trakcyjnej ŁACHÓW 110/15/3 kv - Drogi i place ADRES INWESTYCJI : Łachów gm. Włoszczowa. nr ewid. działki 375/7 INWESTOR : PKP ENERGETYKA S.A. - Zakład

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Data opracowania kosztorysu:...

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Data opracowania kosztorysu:... Samolicz KOSZTORYS OFERTOWY Zamawiający:.. Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej......................... poziom...... cen....

Bardziej szczegółowo

m

m 1 Roboty przygotowawcze 1.1 KNNR 1 0112- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych - ANAOGIA obmiar = 0.25874ha 50.r-g/ha 2* słupki drewniane

Bardziej szczegółowo

OBMIAR. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

OBMIAR. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : 62-095 Murowana Goślina" "ul. Wojska Polskiego 11/12" "NIP 777-151-16-82 " "REGON 639708891 OBMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej w Stołpiu

Bardziej szczegółowo

master projekt JEDNOSTKA PROJEKTOWA SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA ( mały plac zabaw ) OBIEKT / INWESTYCJA

master projekt JEDNOSTKA PROJEKTOWA SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA ( mały plac zabaw ) OBIEKT / INWESTYCJA JEDNOSTKA PROJEKTOWA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA master projekt A g n i e s z k a P o d e m s k a 92 318 Łódź, Al. Piłsudskiego 133 D lokal nr 217A NIP: 732 196 14 39 REGON: 100638700 t el.: 0-42

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Pracownia Inżynierska "ANWEDOR" Andrzej Doroszuk Myszków, ul. Żeromskiego 11

PRZEDMIAR ROBÓT. Pracownia Inżynierska ANWEDOR Andrzej Doroszuk Myszków, ul. Żeromskiego 11 Pracownia Inżynierska "ANWEDOR" Andrzej Doroszuk 42-300 Myszków, ul. Żeromskiego 11 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul. Piłsudskiego 21E/ Szczecinek. mgr inż. Janusz Raczyński. Szczecinek luty 2012r.

Przedmiar robót. ul. Piłsudskiego 21E/ Szczecinek. mgr inż. Janusz Raczyński. Szczecinek luty 2012r. Przedmiar robót Obiekt Inwestor Biuro kosztorysowe Sieć wodociągowa wraz z przyłączami, kanalizacja ściekowa wraz z przykanalikami, pompownie i przewody tłoczne, kanalizacja deszczowa wraz z wpustami branża

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul. Piłsudskiego 21E/ Szczecinek. mgr inż. Janusz Raczyński. Szczecinek luty 2012r.

Przedmiar robót. ul. Piłsudskiego 21E/ Szczecinek. mgr inż. Janusz Raczyński. Szczecinek luty 2012r. Przedmiar robót Obiekt Inwestor Biuro kosztorysowe Sieć wodociągowa wraz z przyłączami, kanalizacja ściekowa wraz z przykanalikami, pompownie i przewody tłoczne, kanalizacja deszczowa wraz z wpustami branża

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. 11 Listopada 11e/ Radomsko FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- HANDLOWA "VITARO"

PRZEDMIAR. ul. 11 Listopada 11e/ Radomsko FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- HANDLOWA VITARO FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- HANDLOWA "VITARO" ul. 11 Listopada 11e/39 97-500 Radomsko PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS "ŚLEPY" Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane

KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane KOSZTORYS "ŚLEPY" 000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Miejsca postojowe przy ul.smoluchowskiego ADRES INWESTYCJI : Gdańsk, ul. Smoluchowskiego

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE "INTECH" Kępno, ul. Pocztowa 1/3

BIURO INŻYNIERSKIE INTECH Kępno, ul. Pocztowa 1/3 BIURO INŻYNIERSKIE "INTECH" 63-600 Kępno, ul. Pocztowa 1/3 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych 36410000-8 Sprzęt

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. P.U.P. Antropex tel 602488186 70-503 Szczecin ul Szczerbcowa 2-1A

PRZEDMIAR ROBÓT. P.U.P. Antropex tel 602488186 70-503 Szczecin ul Szczerbcowa 2-1A P.U.P. Antropex tel 60248886 70-50 Szczecin ul Szczerbcowa 2-A PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 450000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45000-6 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2010-08-30 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Urząd Gminy Szemud ul. Kartuska 13, Szemud KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

Kosztorys PARKING. Narzuty: VAT 22,00% Kosztorys opracowali: Jan Muszyński,... Sprawdzający:

Kosztorys PARKING. Narzuty: VAT 22,00% Kosztorys opracowali: Jan Muszyński,... Sprawdzający: Kosztorys Data: 2009-04-28 Budowa: REMONT PARKINGU. Obiekt: PARKING Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ul. Brzozowa 1 Jednostka opracowująca kosztorys: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Zagospodarowanie terenu

Przedmiar robót Zagospodarowanie terenu Przedmiar robót Zagospodarowanie terenu Obiekt Rozbudowa,przebudowa i nadbudowa Wiejskiego Domu Kultury na dz. nr 976/1 w m.swornegacie gm.chojnice Kod CPV 45212300-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

Szegółowy kosztorys ofertowy. WYKONANIE MIEJSC POSTOJOWYCH i UTWARDZEBBNIE PLACÓW POD ŚMIETNIKI I TRZEPAK

Szegółowy kosztorys ofertowy. WYKONANIE MIEJSC POSTOJOWYCH i UTWARDZEBBNIE PLACÓW POD ŚMIETNIKI I TRZEPAK Szegółowy kosztorys ofertowy Budowa: Polna 32 Obiekt: Roboty brukarskie Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Polna 32 dnostka opracowująca kosztorys: Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ. MAREK PATUŁA DATA OPRACOWANIA : R. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : II KW. 2016R.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ. MAREK PATUŁA DATA OPRACOWANIA : R. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : II KW. 2016R. KOSZTORYS ŚLEPY ŚMIETNIKÓW PODZIEMNYCH ADRES INWESTYCJI : TORUŃ UL. PODMURNA/SZEROKA INWESTOR : GMINA MIASTA TORUŃ ADRES INWESTORA : TORUŃ UL.WAŁY GENERAŁA SIKORSKIEGO 8 BRANŻA : BUDOWLANA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

POCZTA POLSKA S.A GDAŃSK, ul.targ RAKOWY 7/8 PRZEDMIAR

POCZTA POLSKA S.A GDAŃSK, ul.targ RAKOWY 7/8 PRZEDMIAR POCZTA POLSKA S.A 80-940 GDAŃSK, ul.targ RAKOWY 7/8 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Obiekt Budowa Kołobrzeg ul. Tarnowskiego dz. nr 10/50 obręb 14 Gmina Miejska Kołobrzeg Inwestor Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa wiaty rekreacyjnej w Donimierzu- Etap I ADRES INWESTYCJI : Donimierz działka nr 120 INWESTOR : GMINA SZEMUD ADRES INWESTORA : UL. KARTUSKA 13, 84-217 SZEMUD

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 218 ADRES INWESTYCJI : Dobrzewino

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - roboty drogowe

PRZEDMIAR ROBÓT - roboty drogowe Zakład Remontowo - Budowlany WAM Sp. z o.o. 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 6 PRZEDMIAR ROBÓT - roboty drogowe NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane ADRES INWESTYCJI : Hangar nr 23 w Mińsku

Bardziej szczegółowo