Kosztorys 6. Wartość kosztorysowa Słownie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kosztorys 6. Wartość kosztorysowa Słownie:"

Transkrypt

1 Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys 6 Obiekt Budowa budynku biurowo-socjalnego oraz budynku warsztatowego, wewnętrznych dróg dojazdowych, placu manewrowego, placu utwardzonego Budowa Zawiercie ul Podmiejska dz nr ewid 30/1 29/1 28/1 27/1 26/1 25/1 Inwestor Zakład Gospodarki Komunalnej w Zawierciu Zawiercie ul Krzywa 3 Poziom cen I kw

2 Kosztorys Strona 2/12 Roboty przygotowawcze 1 KNR /02 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0,273 ha Robotnicy gr.i r-g 55,2 15,070 Słupki drewniane 7cm m3 0,04 0,011 Słupki drewniane 12cm m3 0,16 0,044 Drut stalowy miękki 0,5mm kg 18 4,914 Samochód dostawczy 0,9t m-g 2,3 0,628 2 KNR /01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki 2728 m2 Robotnicy gr.i r-g 0, ,458 Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0025 6,820 3 Kalkulacja indywidualna Obsługa geodezyjna 1 szt Obsługa geodezyjna szt 1 1,000 RAZEM: Roboty przygotowawcze element Roboty ziemne 4 KNR /04 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km 1225,05 m3 Robotnicy gr.i r-g 0, ,226 Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0, ,569 Samochód samowyładowczy 5t m-g 0, ,923 5 KNR /03 Nakłady uzupełniające do tablic za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych 1225,05 m3 Samochód samowyładowczy 5t m-g 0, ,661 6 KNR /01 Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)) 1225,05 m3 Robotnicy gr.i r-g 0, ,816 Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) m-g 0, ,042

3 Kosztorys Strona 3/12 RAZEM: Roboty ziemne element Drogi i chodniki 7 KNR /04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 1320 m2 Robotnicy gr.i r-g 0,0028 3,696 Woda m3 0,005 6,600 pomocnicze % 0,5 Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0043 5,676 Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) m-g 0,0039 5,148 8 KNR /05 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie 1320 m2 Robotnicy gr.ii r-g 0, ,420 Robotnicy gr.i r-g 0, ,612 Piasek m3 0, ,360 Woda m3 0,005 6,600 pomocnicze % 0,5 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0041 5,412 9 KNR /05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm 1320 m2 Robotnicy gr.ii r-g 0,002 2,640 Robotnicy gr.i r-g 0, ,316 Mieszanka kruszywa łamanego 2/63mm t 0, ,024 Woda m3 0,015 19,800 pomocnicze % 0,5 Równiarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0027 3,564 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0, , KNR /07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm 1320 m2 Robotnicy gr.ii r-g 0, ,804 Robotnicy gr.i r-g 0, ,324 Mieszanka kruszywa łamanego 2/63mm t 0, ,004 Miał kamienny t 0, ,876 Woda m3 0,008 10,560 pomocnicze % 0,5 Równiarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0025 3,300 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0, ,792

4 Kosztorys Strona 4/12 11 KNR /08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 2) 1320 m2 Robotnicy gr.ii r-g 0,0001 0,264 Robotnicy gr.i r-g 0,001 2,640 Mieszanka kruszywa łamanego 2/63mm t 0, ,968 Woda m3 0,001 2,640 pomocnicze % 0,5 Równiarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0002 0,528 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0013 3, KNR /03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podyspce cementowo-piaskowej 1200 m2 R=0,63 Brukarze gr.iii r-g 0, ,103 Robotnicy gr.ii r-g 0, ,116 Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 1, ,000 Piasek m3 0, ,160 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0, ,040 Woda m3 0,027 32,400 pomocnicze % 0,5 Wibrator powierzchniowy m-g 0,13 156,000 Piła do cięcia płytek m-g 0,025 30, KNR /03 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki światło 12cm 328,5 m Brukarze gr.iii r-g 0, ,182 Brukarze gr.ii r-g 0, ,182 Robotnicy gr.ii r-g 0, ,233 Robotnicy gr.i r-g 0,001 0,329 Krawężniki betonowe drogowe 15x30cm m 1,02 335,070 Piasek m3 0,0127 4,172 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0039 1,281 Woda m3 0,0042 1,380 pomocnicze % 0,5 14 KNR /04 Ława betonowa z oporem pod krawężniki 65,7 m3 Betoniarze gr.ii r-g 4,28 281,196 Robotnicy gr.ii r-g 4,28 281,196 Robotnicy gr.i r-g 0,46 30,222 Beton C12/15 m3 1,04 68,328 Deski iglaste obrzynane kl.iii 25mm m3 0,04 2,628 Piasek m3 0,27 17,739 Woda m3 0,47 30,879 pomocnicze % 0,5

5 Kosztorys Strona 5/12 15 KNR /05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 60 m Brukarze gr.ii r-g 0,1202 7,212 Robotnicy gr.i r-g 0,1569 9,414 Obrzeża betonowe 30x8cm m 1,02 61,200 Piasek m3 0,0055 0,330 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0016 0,096 Woda m3 0,0014 0,084 pomocnicze % 0,5 16 KNR /02 Ława z kruszywa łamanego pod krawężniki - Analogia ława pod obrzeże 9 m3 Robotnicy gr.ii r-g 2,2 19,800 Robotnicy gr.i r-g 0,07 0,630 Tłuczeń kamienny niesortowany t 2,04 18,360 pomocnicze % 0,5 RAZEM: Drogi i chodniki element Miejsca postojowe 17 KNR /04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 412,5 m2 Robotnicy gr.i r-g 0,0028 1,155 Woda m3 0,005 2,063 pomocnicze % 0,5 Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0043 1,774 Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) m-g 0,0039 1, KNR /05 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie 412,5 m2 Robotnicy gr.ii r-g 0, ,256 Robotnicy gr.i r-g 0,0141 5,816 Piasek m3 0,123 50,737 Woda m3 0,005 2,063 pomocnicze % 0,5 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0041 1, KNR /05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm 412,5 m2

6 Kosztorys Strona 6/12 Robotnicy gr.ii r-g 0,002 0,825 Robotnicy gr.i r-g 0, ,911 Mieszanka kruszywa łamanego 2/63mm t 0, ,257 Woda m3 0,015 6,188 pomocnicze % 0,5 Równiarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0027 1,114 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0, , KNR /07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm 412,5 m2 Robotnicy gr.ii r-g 0,0097 4,001 Robotnicy gr.i r-g 0,0207 8,539 Mieszanka kruszywa łamanego 2/63mm t 0, ,001 Miał kamienny t 0,0143 5,899 Woda m3 0,008 3,300 pomocnicze % 0,5 Równiarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0025 1,031 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0, , KNR /08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 2) 412,5 m2 Robotnicy gr.ii r-g 0,0001 0,083 Robotnicy gr.i r-g 0,001 0,825 Mieszanka kruszywa łamanego 2/63mm t 0, ,490 Woda m3 0,001 0,825 pomocnicze % 0,5 Równiarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0002 0,165 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0013 1, KNR /03 Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m2 375 m2 R=0,8 Robotnicy gr.i r-g 0, ,820 Brukarze gr.ii r-g 0, ,880 Piasek m3 0, ,525 Płyty drogowe żelbetowe ażurowe 60x40x8 szt 4, ,750 pomocnicze % 1,5 23 KNR /03 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki światło 12cm 132,8 m Brukarze gr.iii r-g 0, ,223 Brukarze gr.ii r-g 0, ,223 Robotnicy gr.ii r-g 0, ,393 Robotnicy gr.i r-g 0,001 0,133 Krawężniki betonowe drogowe 15x30cm m 1,02 135,456 Piasek m3 0,0127 1,687

7 Kosztorys Strona 7/12 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0039 0,518 Woda m3 0,0042 0,558 pomocnicze % 0,5 24 KNR /04 Ława betonowa z oporem pod krawężniki 19,92 m3 Betoniarze gr.ii r-g 4,28 85,258 Robotnicy gr.ii r-g 4,28 85,258 Robotnicy gr.i r-g 0,46 9,163 Beton C12/15 m3 1,04 20,717 Deski iglaste obrzynane kl.iii 25mm m3 0,04 0,797 Piasek m3 0,27 5,378 Woda m3 0,47 9,362 pomocnicze % 0,5 RAZEM: Miejsca postojowe element Plac manewrowy 25 KNR /04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 458,7 m2 Robotnicy gr.i r-g 0,0028 1,284 Woda m3 0,005 2,293 pomocnicze % 0,5 Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0043 1,972 Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) m-g 0,0039 1, KNR /05 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie 458,7 m2 Robotnicy gr.ii r-g 0, ,421 Robotnicy gr.i r-g 0,0141 6,468 Piasek m3 0,123 56,420 Woda m3 0,005 2,293 pomocnicze % 0,5 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0041 1, KNR /05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm 458,7 m2 Robotnicy gr.ii r-g 0,002 0,917 Robotnicy gr.i r-g 0, ,357 Mieszanka kruszywa łamanego 2/63mm t 0, ,958 Woda m3 0,015 6,880 pomocnicze % 0,5

8 Kosztorys Strona 8/12 Równiarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0027 1,238 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0, , KNR /07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm 458,7 m2 Robotnicy gr.ii r-g 0,0097 4,449 Robotnicy gr.i r-g 0,0207 9,495 Mieszanka kruszywa łamanego 2/63mm t 0, ,841 Miał kamienny t 0,0143 6,559 Woda m3 0,008 3,670 pomocnicze % 0,5 Równiarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0025 1,147 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0, , KNR /08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 2) 458,7 m2 Robotnicy gr.ii r-g 0,0001 0,092 Robotnicy gr.i r-g 0,001 0,917 Mieszanka kruszywa łamanego 2/63mm t 0, ,449 Woda m3 0,001 0,917 pomocnicze % 0,5 Równiarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0002 0,183 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0013 1, KNR /03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podyspce cementowo-piaskowej 458,7 m2 R=0,63 Brukarze gr.iii r-g 0, ,646 Robotnicy gr.ii r-g 0, ,954 Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 1, ,167 Piasek m3 0, ,522 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0117 5,367 Woda m3 0,027 12,385 pomocnicze % 0,5 Wibrator powierzchniowy m-g 0,13 59,631 Piła do cięcia płytek m-g 0,025 11, KNR /03 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki światło 12cm 55 m Brukarze gr.iii r-g 0,1071 5,891 Brukarze gr.ii r-g 0,1071 5,891 Robotnicy gr.ii r-g 0, ,759 Robotnicy gr.i r-g 0,001 0,055 Krawężniki betonowe drogowe 15x30cm m 1,02 56,100 Piasek m3 0,0127 0,699 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0039 0,214 Woda m3 0,0042 0,231

9 Kosztorys Strona 9/12 pomocnicze % 0,5 32 KNR /03 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki 15x22cm - światło 4cm 25 m Brukarze gr.iii r-g 0,1071 2,678 Brukarze gr.ii r-g 0,1071 2,678 Robotnicy gr.ii r-g 0,2138 5,345 Robotnicy gr.i r-g 0,001 0,025 Krawężniki betonowe drogowe 15x22cm m 1,02 25,500 Piasek m3 0,0127 0,318 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0039 0,097 Woda m3 0,0042 0,105 pomocnicze % 0,5 33 KNR /04 Ława betonowa z oporem pod krawężniki 12 m3 Betoniarze gr.ii r-g 4,28 51,360 Robotnicy gr.ii r-g 4,28 51,360 Robotnicy gr.i r-g 0,46 5,520 Beton C12/15 m3 1,04 12,480 Deski iglaste obrzynane kl.iii 25mm m3 0,04 0,480 Piasek m3 0,27 3,240 Woda m3 0,47 5,640 pomocnicze % 0,5 RAZEM: Plac manewrowy element Plac utwardzony 34 KNR /04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 736 m2 Robotnicy gr.i r-g 0,0028 2,061 Woda m3 0,005 3,680 pomocnicze % 0,5 Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0043 3,165 Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) m-g 0,0039 2, KNR /05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm 736 m2 Robotnicy gr.ii r-g 0,002 1,472 Robotnicy gr.i r-g 0, ,037 Mieszanka kruszywa łamanego 2/63mm t 0, ,195 Woda m3 0,015 11,040 pomocnicze % 0,5

10 Kosztorys Strona 10/12 Równiarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0027 1,987 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0, , KNR /07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm 736 m2 Robotnicy gr.ii r-g 0,0097 7,139 Robotnicy gr.i r-g 0, ,235 Mieszanka kruszywa łamanego 2/63mm t 0, ,899 Miał kamienny t 0, ,525 Woda m3 0,008 5,888 pomocnicze % 0,5 Równiarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0025 1,840 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0, , KNR /08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 2) 736 m2 Robotnicy gr.ii r-g 0,0001 0,147 Robotnicy gr.i r-g 0,001 1,472 Mieszanka kruszywa łamanego 2/63mm t 0, ,206 Woda m3 0,001 1,472 pomocnicze % 0,5 Równiarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0002 0,294 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0013 1, KNR /03 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki światło 12cm 119,1 m Brukarze gr.iii r-g 0, ,756 Brukarze gr.ii r-g 0, ,756 Robotnicy gr.ii r-g 0, ,464 Robotnicy gr.i r-g 0,001 0,119 Krawężniki betonowe drogowe 15x30cm m 1,02 121,482 Piasek m3 0,0127 1,513 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0039 0,464 Woda m3 0,0042 0,500 pomocnicze % 0,5 40 KNR /03 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki 15x22cm - światło 4cm 36,5 m Brukarze gr.iii r-g 0,1071 3,909 Brukarze gr.ii r-g 0,1071 3,909 Robotnicy gr.ii r-g 0,2138 7,804 Robotnicy gr.i r-g 0,001 0,036 Krawężniki betonowe drogowe 15x22cm m 1,02 37,230 Piasek m3 0,0127 0,464 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0039 0,142 Woda m3 0,0042 0,153

11 Kosztorys Strona 11/12 pomocnicze % 0,5 41 KNR /04 Ława betonowa z oporem pod krawężniki 23,34 m3 Betoniarze gr.ii r-g 4,28 99,895 Robotnicy gr.ii r-g 4,28 99,895 Robotnicy gr.i r-g 0,46 10,736 Beton C12/15 m3 1,04 24,274 Deski iglaste obrzynane kl.iii 25mm m3 0,04 0,934 Piasek m3 0,27 6,302 Woda m3 0,47 10,970 pomocnicze % 0,5 RAZEM: Plac utwardzony element Roboty konserwacyjne 42 KNR /01 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III 950 m2 Robotnicy gr.i r-g 0, ,725 KNR /01 Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem 950 m2 Darniarze gr.ii r-g 0, ,080 Ziemia urodzajna (humus) m3 0,052 49,400 Nasiona traw kg 0,012 11,400 RAZEM: Roboty konserwacyjne element OGÓŁEM Ogółem

12 Tabela elementów Strona 12/12 Nr Opis robót Wartość Roboty przygotowawcze Roboty ziemne Drogi i chodniki Miejsca postojowe Plac manewrowy Plac utwardzony Roboty konserwacyjne

Kosztorys Kosztorys nakładczy

Kosztorys Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa Inwestor Darłowo, ul.wieniawskiego Gmina Miasto Darłowo Darłowo wrzesień 2010 Przedmiar Strona 2/10

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE MZK w KROTOSZYNIE

PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE MZK w KROTOSZYNIE Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23,00% Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE MZK w KROTOSZYNIE Inwestor Wykonawca Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys. Szkoła w Tymieniu

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys. Szkoła w Tymieniu Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa Inwestor Szkoła w Tymieniu Gmina Będzino Będzino Czerwiec 2009 Przedmiar Strona 2/7 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość 1. Roboty rozbiórkowe 1 KNR 2-31

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Kosztorys ofertowy Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Data: 2011-06-20 Obiekt: Mały plac zabaw Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. II ETAP

KOSZTORYS NAKŁADCZY. II ETAP Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Jaracza 77/79 Łódź KOSZTORYS NAKŁADCZY. II ETAP NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu części działki nr 106/7 ADRES INWESTYCJI : ul. Broniewskiego 26A, Łódź INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Rodos [7709] 1. Droga. 2. Parkingi

Rodos [7709] 1. Droga. 2. Parkingi Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Przedmiar robót Obiekt Budowa Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg ul. Kołłątaja 3 Inwestor Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Obiekt Budowa Kołobrzeg ul. Tarnowskiego dz. nr 10/50 obręb 14 Gmina Miejska Kołobrzeg Inwestor Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Trybuny przy boisku sportowym w Laskach

Przedmiar robót. Trybuny przy boisku sportowym w Laskach Przedmiar robót Trybuny przy boisku sportowym w Laskach Budowa: Roboty budowlane - dz. nr ew. gruntu 516/8 Lokalizacja: 32-329 Bolesław ul. Główna Nazwa i kod CPV: 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa dróg po wybudowanej infrastrukturze technicznej w m. Wytowno. ul. Szczecińska Słupsk

Przedmiar robót. Budowa dróg po wybudowanej infrastrukturze technicznej w m. Wytowno. ul. Szczecińska Słupsk Przedmiar robót Obiekt Inwestor Biuro kosztorysowe ZUW Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86 76-200 Słupsk "BIURO" Anna Dębowska-Raczyńska ul. Piłsudskiego 21E/7 78-400 Szczecinek Sporządził mgr inż. Janusz Raczyński

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH)

Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH) Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH) Data: 2015-03-05 Budowa: Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, ul. Katedralna 8, 14-530 Frombork Kody

Bardziej szczegółowo

Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Jaracza 77/79 Łódź KOSZTORYS NAKŁADCZY. I ETAP NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu części działki nr 106/7 ADRE

Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Jaracza 77/79 Łódź KOSZTORYS NAKŁADCZY. I ETAP NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu części działki nr 106/7 ADRE Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Jaracza 77/79 Łódź KOSZTORYS NAKŁADCZY. I ETAP NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu części działki nr 106/7 ADRES INWESTYCJI : ul. Broniewskiego 26A, Łódź INWESTOR

Bardziej szczegółowo

chodnik Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 625) strona nr: 1 Kosztorys ofertowy

chodnik Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 625) strona nr: 1 Kosztorys ofertowy strona nr: 1 Kosztorys ofertowy J.m. Norma Ilość Cena jedn. 1 Roboty rozbiórkowe 1.1 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm 7.73*0.3 = 2,319000 6.32*(0.3+0.0)*0.5

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT 2016-03-083 Obiekt BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA POJAZDÓW OSOBOWYCH - Zadanie 1 Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę Budowa Przecław, osiedle Zielone Pole, działki nr 2/26,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Zagospodarowanie terenu

PRZEDMIAR ROBÓT Zagospodarowanie terenu Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: zł PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt: ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W MIELNIE Budowa: MIELNO gm. MIELNO, DZ. NR 140/2, OBR. NR 0012 Inwestor: KRAJOWE ZRZESZENIE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: mgr inż. Monika STANISZ, projektant... Sprawdzający:

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: mgr inż. Monika STANISZ, projektant... Sprawdzający: Przedmiar robót Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 polegająca na budowie chodnika prawostronnego na odcinku ref. 050 od km 3+438,95 do km 3+672,97 w miejscowości Poznachowice Dolne Data: 2010-08-26 Budowa:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie

Przedmiar robót. Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie Przedmiar robót Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie Obiekt Budowa Inwestor ul. Nadmorska, gm. Władysławowo Gmina Miasta Władysławowo Sporządził mgr inż. Ewa Trybulska Bytów, grudzień

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul. Piłsudskiego 21E/ Szczecinek. mgr inż. Janusz Raczyński. Szczecinek luty 2012r.

Przedmiar robót. ul. Piłsudskiego 21E/ Szczecinek. mgr inż. Janusz Raczyński. Szczecinek luty 2012r. Przedmiar robót Obiekt Inwestor Biuro kosztorysowe Sieć wodociągowa wraz z przyłączami, kanalizacja ściekowa wraz z przykanalikami, pompownie i przewody tłoczne, kanalizacja deszczowa wraz z wpustami branża

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul. Piłsudskiego 21E/ Szczecinek. mgr inż. Janusz Raczyński. Szczecinek luty 2012r.

Przedmiar robót. ul. Piłsudskiego 21E/ Szczecinek. mgr inż. Janusz Raczyński. Szczecinek luty 2012r. Przedmiar robót Obiekt Inwestor Biuro kosztorysowe Sieć wodociągowa wraz z przyłączami, kanalizacja ściekowa wraz z przykanalikami, pompownie i przewody tłoczne, kanalizacja deszczowa wraz z wpustami branża

Bardziej szczegółowo

Kosztorys wzorcowy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: zł

Kosztorys wzorcowy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: zł Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23% Cena kosztorysowa Słownie: zł Kosztorys wzorcowy Obiekt Budowa Wzorcowy kosztorys na roboty drogowe z kostki betonowej polbruk i płyt otworowych MEBA gr. 10 cm SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Modernizacja chodnika do budynku edukacji leśnej

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Modernizacja chodnika do budynku edukacji leśnej Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Modernizacja chodnika do budynku edukacji leśnej Obiekt Budowa Piła ul.kalina Inwestor Nadleśnictwo Kaczory ul.kościelna 17

Bardziej szczegółowo

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS Obiekt Inwestor SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PARKU MIEJSKIM W PILE URZĄD MIASTA PIŁY Poziom cen

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont i przebudowa podstacji trakcyjnej w Tarnowie

Przedmiar Remont i przebudowa podstacji trakcyjnej w Tarnowie Przedmiar Data: 2013-09-02 Budowa: Tarnów al. Tarnowskich dz. 1/20 Obiekt: PT Tarnów - prace drogowe Zamawiający: PKP Energetyka SA Warszawa ul. HoŜa 63/67 strona nr: 2 Przedmiar 1 Roboty drogowe 2 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Prace drogowe

Przedmiar. Prace drogowe Przedmiar Data: 2014-04-05 Budowa: Zaplecze Techniczne Sekcji Zasilania Elektroenergetycznego w Nowym Sączu Obiekt: Nowy Sącz Zamawiający: PKP Energetyka Kraków ul. Kamienna 14 Sprawdzający:... Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS BUDOWA ULICY BLUSZCZOWEJ W PILE PIŁA PLAC STASZICA 10

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS BUDOWA ULICY BLUSZCZOWEJ W PILE PIŁA PLAC STASZICA 10 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS Obiekt Inwestor GMINA PILA 64-920 PIŁA PLAC STASZICA 10 Stawka robocizny Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk ULICA STANOWI INFRASTRUKTURĘ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty drogowe.

Przedmiar robót. Roboty drogowe. Przedmiar robót Budowa: Obiekt produkcyjno-magazynowy wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną w Targowisku dz. nr 550/26, 550/21 Obiekt lub rodzaj robót: Zagospodarowanie-roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1/06/2011

Przedmiar robót 1/06/2011 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Przedmiar robót 1/06/2011 Obiekt Kod CPV 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych Budowa Trzebiatkowa,

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : 21 marzec Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł

DATA OPRACOWANIA : 21 marzec Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7 40-940 Katowice PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie nawierzchni ADRES INWESTYCJI : UP Gorzyce, ul. Kościelna 25 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 14c/06/2011

Przedmiar robót 14c/06/2011 Przedmiar robót 14c/06/2011 Obiekt Budowa Inwestor SZKOLNY PLAC ZABAW DLA DZIECI MŁODSZYCH w ramach rządowego programu wspierania w latach 2009 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000- Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

Bardziej szczegółowo

GREG-BUD PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE, USŁUGI BUDOWLANE

GREG-BUD PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE, USŁUGI BUDOWLANE Przedmiar robót Nazwa obiektu lub robót: Zamawiający: Gmin Czchów 32-860 Czchów Rynek 12 Jednostka opracowująca: GREG-BUD PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE, USŁUGI BUDOWLANE Grzegorz Gryz 32-861 Iwkowa 455 Data

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. 45213312-3 Utwardzenie terenu.

Kosztorys nakładczy. 45213312-3 Utwardzenie terenu. Kosztorys nakładczy 45213312-3 Utwardzenie terenu. Data: 2011-09-27 Budowa: Zespół Szkół Rolniczych w Starym Brześciu. Obiekt/Rodzaj robót: Utwardzenie terenu i kształtowanie terenów zielonych. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień DETAL Piotr Iskrzyński 97-500 Radomsko ul Ciepła 56 45233140-2 Roboty drogowe PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu wraz z oświetleniem na działce

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS ŚLEPY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4523-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei;

Bardziej szczegółowo

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Budowa budynku KRUS. Drogi

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Budowa budynku KRUS. Drogi Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Kosztorys nakładczy Data: 2010-08-05 Budowa: Budowa budynku KRUS Aleksandrów Kujawski. Przyłącza Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe Obiekt: Drogi

Bardziej szczegółowo

Szegółowy kosztorys ofertowy. WYKONANIE MIEJSC POSTOJOWYCH i UTWARDZEBBNIE PLACÓW POD ŚMIETNIKI I TRZEPAK

Szegółowy kosztorys ofertowy. WYKONANIE MIEJSC POSTOJOWYCH i UTWARDZEBBNIE PLACÓW POD ŚMIETNIKI I TRZEPAK Szegółowy kosztorys ofertowy Budowa: Polna 32 Obiekt: Roboty brukarskie Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Polna 32 dnostka opracowująca kosztorys: Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Obiekt Kod CPV Inwestor Biuro kosztorysowe 45233140-2 Roboty drogowe Gmina Stara Dąbrowa Stara Dąbrowa 20 73-112 Stara Dąbrowa Biuro

Bardziej szczegółowo

RONMARK DATA OPRACOWANIA : 12. 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

RONMARK DATA OPRACOWANIA : 12. 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł RONMARK KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI PODWÓRKA ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ, ul. Radwańska 31 INWESTOR : Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska" ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Marcin Matysiak mgr Bartłomiej Siekierkowski. Bydgoszcz 14 styczeń 2013 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. Marcin Matysiak mgr Bartłomiej Siekierkowski. Bydgoszcz 14 styczeń 2013 r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt BUDYNEK LEŚNICZÓWKI Z BUDYNKIEM GOSPODARCZYM - Zagospodarowanie terenu Kod CPV 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni Budowa ul.sportowa, dz. nr 2007/6 obręb 000 Skwierzyna-2,oraz

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Władysława Reymonta w Kolbuszowej na odcinku o długości 160,5 mb ADRES INWESTYCJI : Kolbuszowa INWESTOR : Gmina Kolbuszowa ADRES INWESTORA : 36-100

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY,PRZEDMIARY

KOSZTORYS NAKŁADCZY,PRZEDMIARY KOSZTORYS NAKŁADCZY,PRZEDMIARY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2014 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2014 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia dla następujących lokalizacji: Część A - Zespół Szkół nr 34 ADRES INWESTYCJI : Toruń,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty drogowe

Przedmiar robót. Roboty drogowe Przedmiar robót Roboty drogowe Obiekt Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Sucharskiego w Bytowie, w ciągu drogi wojewódzkiej 212 na odcinku od projektowanego ronda do ulicy Leśnej Budowa działka

Bardziej szczegółowo

Modernizacja ul. Słonecznej w Czarnej Wodzie

Modernizacja ul. Słonecznej w Czarnej Wodzie Modernizacja ul. Słonecznej w Czarnej Wodzie NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja ul. Slonecznej w Czarnej Wodzie ADRES INWESTYCJI : Czarna Woda INWESTOR : Gmina Miejska Czarna Woda ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Robót Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Poszerzenie i wymiana nawierzchni chodników

Przedmiar Robót. Poszerzenie i wymiana nawierzchni chodników Inwestor: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego ul. Sucharskiego 4 35-225 Rzeszów 2015-04-20 Przedmiar Robót Nazwa budowy: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego Adres budowy: ul. Sucharskiego 4, 35-225

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ul. Zabużańska 53a, Szczecin. Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska

KOSZTORYS ŚLEPY. ul. Zabużańska 53a, Szczecin. Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska ul. Zabużańska 53a, 71-051 Szczecin KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233000-9

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Budowa ulicy Flisackiej wraz z odwodnieniem

Kosztorys Budowa ulicy Flisackiej wraz z odwodnieniem Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa Inwestor Wykonawca Biuro kosztorysowe Darłowo, ul. Flisacka Gmina Miasto Darłowo Kosztorys Inwestorski Powiernictwo Inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Data opracowania: 2011-05-25 KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa zadania: Budowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowo-kulturalnej na terenie Gminy Skołyszyn - Zagospodarowanie terenu wokół budynku

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2010-08-30 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Sala sportowa z zapleczem socjalnym przy Publicznym Gimnazjum w Marcinkowicach

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Sala sportowa z zapleczem socjalnym przy Publicznym Gimnazjum w Marcinkowicach ŚLĄSKIE KONSORCJUM EKOLOGICZNE 41-250 Czeladz ul. Francuska 4 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Sala sportowa z zapleczem socjalnym przy Publicznym Gimnazjum w Marcinkowicach ADRES INWESTYCJI : Drzymałowice

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY RONMARK

KOSZTORYS NAKŁADCZY RONMARK RONMARK KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI PODWÓRKA ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ, ul. Radwańska 31 INWESTOR : Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska" ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi osiedlowej pieszo - jezdnej ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S)

KOSZTORYS BUDOWLANY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja polegająca na poprawie infrastruktury dojścia i wejścia do Kina Stargardzkiego Centrum Kultury drogowa.

Przedmiar robót. Modernizacja polegająca na poprawie infrastruktury dojścia i wejścia do Kina Stargardzkiego Centrum Kultury drogowa. Przedmiar robót Obiekt Branża Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Modernizacja polegająca na poprawie infrastruktury dojścia i wejścia do Kina Stargardzkiego Centrum Kultury drogowa Stargard, ul.

Bardziej szczegółowo

33 Baza Lotnictwa Transportowego Powidz ul.witkowska 8

33 Baza Lotnictwa Transportowego Powidz ul.witkowska 8 33 Baza Lotnictwa Transportowego 62-430 Powidz ul.witkowska 8 NAZWA INWESTYCJI : Roboty nawierzchniowe ADRES INWESTYCJI : Kompleks 6015 przy bud. nr 89, 33 Baza Lotnictwa Transportowego INWESTOR : 33 Baza

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień KOSZTORYS OFERTOWY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA CHODNIKÓW ADRES INWESTYCJI : SZPITAL w CZERWONEJ GÓRZE INWESTOR : WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys PARKING. Narzuty: VAT 22,00% Kosztorys opracowali: Jan Muszyński,... Sprawdzający:

Kosztorys PARKING. Narzuty: VAT 22,00% Kosztorys opracowali: Jan Muszyński,... Sprawdzający: Kosztorys Data: 2009-04-28 Budowa: REMONT PARKINGU. Obiekt: PARKING Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ul. Brzozowa 1 Jednostka opracowująca kosztorys: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty budowlano - drogowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty budowlano - drogowe STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane Obiekt : Remont nawierzchni drogowej na plaży nadzatokowej w JURACIE- odcinek drogi km 0+354,00 -- 0+616,41 Działka

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy. Ustka 14 czerwiec 2013 r.

Kosztorys Nakładczy. Ustka 14 czerwiec 2013 r. Kosztorys Nakładczy Obiekt Kod CPV 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg Budowa Ustka ul. Wiejska dz. nr 906/66, 906/67 Inwestor Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 76-270 Ustka

Bardziej szczegółowo

Nakłady. Budowa przedszkola pięcioodziałowego Gmina Lubanie dz nr 77/14 Drogi i place

Nakłady. Budowa przedszkola pięcioodziałowego Gmina Lubanie dz nr 77/14 Drogi i place Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Nakłady Budowa: Budowa przedszkola pięcioodziałowego Obiekt lub rodzaj robót: Drogi i place Lokalizacja: Lubanie dz nr 77/14 Nazwa i kod CPV: 45232100-3

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót roboty drogowe

Przedmiar robót roboty drogowe Przedmiar robót roboty drogowe Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Wykonawca 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Kod CPV 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg Budowa Leśnictwo Podborsko Inwestor Nadleśnictwo Białogard Biuro kosztorysowe Usługi Projektowe

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ W OSIEDLU MIESZKANIOWYM - W MIEJSCOWOSCI GOŁĘBIE, GMINA DOŁHOBYCZÓW.

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ W OSIEDLU MIESZKANIOWYM - W MIEJSCOWOSCI GOŁĘBIE, GMINA DOŁHOBYCZÓW. Kosztorys ofertowy MIESZKANIOWYM - W MIEJSCOWOSCI GOŁĘBIE, GMINA Budowa: DROGA OSIEDLOWA Obiekt: DZIAŁKA NR 219/14 Zamawiający: GMINA DOŁHOBYCZÓW Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- HANDLOWA "VITARO" ul. 11 Listopada 11e/39 97-500 Radomsko PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111200-0

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Plac zabaw z chodnikami i ogrodzeniem

Przedmiar robót. Plac zabaw z chodnikami i ogrodzeniem Przedmiar robót Budowa: Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 Lokalizacja: Kraków ul. Urzędnicza 65 Inwestor: ZEO Kraków Wartość kosztorysu: zł Data opracowania: 2012-10-24 strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Plac

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Wykonanie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 209 w miejscowości Jezierze o długości L=595mb ( km 0+389-0+984 strona lewa ) oraz

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ULICY BIERNACKIEGO W DOBRZYCY NA DŁUGOŚCI 147mb odcinek od ul.promiennej do ul.krzywej. GMINA DOBRZYCA ul.rynek 14, Dobrzyca

BUDOWA ULICY BIERNACKIEGO W DOBRZYCY NA DŁUGOŚCI 147mb odcinek od ul.promiennej do ul.krzywej. GMINA DOBRZYCA ul.rynek 14, Dobrzyca Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23,00% Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY BUDOWA ULICY BIERNACKIEGO W DOBRZYCY NA DŁUGOŚCI 147mb odcinek od ul.promiennej do ul.krzywej Inwestor Wykonawca GMINA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY RONMARK

KOSZTORYS NAKŁADCZY RONMARK RONMARK KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI PODWÓRKA ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ, UL. Wólczańska 169 INWESTOR : Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska" ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Mole boisko Orlik2012

Kosztorys. Mole boisko Orlik2012 Kosztorys Data: 2008-06-16 Budowa: boisko do siatkówki i koszykówki Obiekt: Zamawiający: Gmina Lipnica Murowana Jednostka opracowująca kosztorys: Kosztorys opracowali: Zbigniew Seweryn,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Innowacyjny międzypokoleniowy edukacyjno-ruchowy plac zabaw w miejscowości Borzytuchom. Kod CPV 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa ulic miejskich w Kolnie - ul. 3KD-D od km do km 0+968,06. Nazwa zamówienia: Kolno, woj. podlaskie Miasto Kolno

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa ulic miejskich w Kolnie - ul. 3KD-D od km do km 0+968,06. Nazwa zamówienia: Kolno, woj. podlaskie Miasto Kolno PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Adres inwestycji: Zamawiającyr: Kolno, woj. podlaskie Miasto Kolno Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rzeczoznawca SKB nr upr. 171/04 inż. Wojciech Ładecki DATA OPRACOWANIA : listopad 2012 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rzeczoznawca SKB nr upr. 171/04 inż. Wojciech Ładecki DATA OPRACOWANIA : listopad 2012 r. PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 000000- Roboty budowlane 00- Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa zespołu

Bardziej szczegółowo

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIAR ROBÓT

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIAR ROBÓT Przedmiar sporządził: Data opracowania przedmiaru: 30-03-2016 SPIS DZIAŁÓW DZIAŁ N A Z W A D Z I A Ł U 1 Roboty przygotowawcze 2 Roboty ziemne 3 Podbudowy 4 Nawierzchnie 5 Elementy ulic 6 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót roboty drogowe

Przedmiar robót roboty drogowe Przedmiar robót roboty drogowe Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Wykonawca 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Kosztorys opracowali: mgr inż. Stanisław Wlezień,...

Przedmiar. Kosztorys opracowali: mgr inż. Stanisław Wlezień,... Przedmiar Data: 2008-04-12 Budowa: Budynek Administracyjno Biurowy Sądu Okręgowego i Rejonowego raz Prokuratury Okręgowej i Rejonowej przy ul. Dąbrowskiego w Tarnowie Kody CPV: 45216112-2 Sądy Obiekt:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT 068-02-200 NAZWA INWESTYCJI : Świetlica wiejska w Jasinie,gm.Swarzędz ADRES INWESTYCJI : Jasin ul.sołecka, dz. nr 169/5 INWESTOR : Gmina Swarzędz WYKONAWCA ROBÓT : Projekt-architektura

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o. Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu o

Przedmiar robót. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o. Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu o Przedmiar robót Lp. Podstawa ustalenia 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze Opis robót Jedn. miary Ilość 1 KNNR 60805-- 2 KNNR 60802-- 3 KNNR 60802-020- Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Wartość kosztorysowa 203.331,75 Podatek VAT 23% 46.766,30 Cena kosztorysowa 250.098,05 Słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt osiem i 05/100 zł Zatwierdzam: Kosztorys inwestorski Obiekt

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja międzytorzy w Przemyślu Bakończyce

Przedmiar robót. Modernizacja międzytorzy w Przemyślu Bakończyce Przedmiar robót Modernizacja międzytorzy w Przemyślu Bakończyce Budowa: PKP Intercity w Przemyślu Obiekt lub rodzaj robót: Międzytorza 201/202, 202/203, 204/205, 205/206 Inwestor: PKP Intercity SA Warszawa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 218 ADRES INWESTYCJI : Dobrzewino

Bardziej szczegółowo

S P I S D Z I A Ł Ó W P R Z E D M I A R U Temat nr : FK5-DR1-DR1 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Data : Str: 1 Lp. Kod CPV Opis stanu / elementu A

S P I S D Z I A Ł Ó W P R Z E D M I A R U Temat nr : FK5-DR1-DR1 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Data : Str: 1 Lp. Kod CPV Opis stanu / elementu A STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT Temat nr : FK5-DR1-DR1 P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA POZNAŃ-GŁUSZYNA S P I S D Z I A Ł Ó W P R Z E D M I A R U Temat nr : FK5-DR1-DR1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykonanie placu zabaw w miejscowości Osława Dąbrowa Kod CPV Budowa gm. Studzienice,Osława Dąbrowa Dz.

Przedmiar robót. Wykonanie placu zabaw w miejscowości Osława Dąbrowa Kod CPV Budowa gm. Studzienice,Osława Dąbrowa Dz. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45236290-9 Budowa gm. Studzienice,Osława Dąbrowa Dz. nr 195/1 Inwestor Gmina Studzienice Biuro kosztorysowe ZBO Michał Fijałkowski, ul. Bolesława Chrobrego 12, 77-100 Bytów.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233140-2 Roboty drogowe NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W OBRĘBIE WSI WA- LERIANÓW ADRES INWESTYCJI : Walerianów, gmina

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. DROGA DOJAZDOWA I MIEJSCA POSTOJOWE - Wyszyńskiego 3

Kosztorys ofertowy. DROGA DOJAZDOWA I MIEJSCA POSTOJOWE - Wyszyńskiego 3 Kosztorys ofertowy Budowa: ul. Wyszyńskiego 3 Obiekt: Droga i zabruki przy budynku Wyszyńskiego 3 Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o ul. Peowiaków 8 Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Plac zabaw dla dzieci

PRZEDMIAR ROBÓT. Plac zabaw dla dzieci PRZEDMIAR ROBÓT Plac zabaw dla dzieci Obiekt Kod CPV 45212221-1, Roboty, budowlane, w, zakresie, budowy, boisk, sportowych Budowa Skoczów gmina Dygowo dz. nr 106/26 Inwestor Gmina Dygowo ul. Kolejowa 1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Zagospodarowanie terenu

Przedmiar robót Zagospodarowanie terenu Przedmiar robót Zagospodarowanie terenu Obiekt Rozbudowa,przebudowa i nadbudowa Wiejskiego Domu Kultury na dz. nr 976/1 w m.swornegacie gm.chojnice Kod CPV 45212300-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa Darłowo Inwestor Miasto Darłowo Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Pracownia Inżynierska "ANWEDOR" Andrzej Doroszuk Myszków, ul. Żeromskiego 11

PRZEDMIAR ROBÓT. Pracownia Inżynierska ANWEDOR Andrzej Doroszuk Myszków, ul. Żeromskiego 11 Pracownia Inżynierska "ANWEDOR" Andrzej Doroszuk 42-300 Myszków, ul. Żeromskiego 11 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Branża drogowa. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej stanowiącej ul. Bolesława Prusa w Mogilnie. Kod CPV

PRZEDMIAR ROBÓT. Branża drogowa. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej stanowiącej ul. Bolesława Prusa w Mogilnie. Kod CPV PRZEDMIAR ROBÓT Branża drogowa Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 259/44, 326/1, 323 - obręb Mogilno Gmina Mogilnoul. Narutowicza 188-300 Mogilno NORMAN Bartłomiej Siekierkowski ul. Koronowska

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa wiaty rekreacyjnej w Donimierzu- Etap I ADRES INWESTYCJI : Donimierz działka nr 120 INWESTOR : GMINA SZEMUD ADRES INWESTORA : UL. KARTUSKA 13, 84-217 SZEMUD

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. DROGA GOSPODARCZA W PARKU ZAMKOWYM W śywcu

Przedmiar. DROGA GOSPODARCZA W PARKU ZAMKOWYM W śywcu Przedmiar Data: 2007-10-01 Budowa: BRANśA DROGOWA Obiekt: DROGA GOSPODARCZA DO NOWEJ STAJNI PARKOWEJ Zamawiający: URZĄD MIEJSKI W śywcu, RYNEK 2, 34-300 śywiec Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

Przedmiar PROJEKT MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE SUWAŁKI O NR WND-POKL /13

Przedmiar PROJEKT MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE SUWAŁKI O NR WND-POKL /13 Przedmiar PROJEKT MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE SUWAŁKI O NR WND-POKL.09.01.-20-265/13 Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Marek Pietras DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Marek Pietras DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233220-7 Roboty w zakresie dróg 74225000-2 Usługi architektoniczne,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Przebudowa ulicy Warszawskiej stanowiącej łączznik pomiędzy ulicami Kowalską i Zamkową w Nowogardzie Kod CPV 45233120-6

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa woj. zachodniopomorskie, pow. Sławieński, gm. Sławno Inwestor Miasto Sławno,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. P.U.P. Antropex tel 602488186 70-503 Szczecin ul Szczerbcowa 2-1A

PRZEDMIAR ROBÓT. P.U.P. Antropex tel 602488186 70-503 Szczecin ul Szczerbcowa 2-1A P.U.P. Antropex tel 60248886 70-50 Szczecin ul Szczerbcowa 2-A PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 450000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45000-6 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY RYDZYNA-KŁODA BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KŁODZIE-ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

KOSZTORYS OFERTOWY RYDZYNA-KŁODA BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KŁODZIE-ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZAGOSPODAROWANIE TERENU. f-ma SOFTBUD KOSZTORYS OFERTOWY KŁODZIE- Zamawiający:.. Poziomy cen: stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej......................... poziom...... cen.... materiałów..............................

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe Roboty odwadniające

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe Roboty odwadniające KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233140-2 Roboty drogowe 45232452-5 Roboty odwadniające NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ W KOŹMINIE WLKP. ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Samolicz KOSZTORYS INWESTORSKI Poziomy cen: poziom... cen... robót... poziom... cen... robocizny... stawka... robocizny. kalkulacyjnej. poziom... cen... materiałów... poziom... cen... sprzętu... narzuty...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF created with pdffactory Pro trial version WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF created with pdffactory Pro trial version  WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki 61-716 Poznań ul. Kosciuszki 112 a/12 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233260-9

Bardziej szczegółowo