szczegóły przedmiotu liczba godzin zaliczenia ECTS forma E Zal.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "szczegóły przedmiotu liczba godzin zaliczenia ECTS forma E Zal."

Transkrypt

1 rok zajęć zajęć PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: psychologia Profil studiów: ogólnoakademicki Stopień: jednolite magisterskie Forma studiów: stacjonarne Specjalności: od roku: 2014/2015 szczegóły u Bilans p. ZP-z.podstawowe ZW-z.wybieralne ZU-z.ogólnoucz. 1 Wychowanie fizyczne 30 Zo 1 1 Wprowadzenie do psychologii E Elementy logiki E Podstawy filozofii 30 Zo 3 1 Historia myśli psychologicznej 30 E 3 1 Neurobiologiczne mechanizmy zachowania człowieka 1 Szkolenie z BHP w Uniwersytecie Łódzkim (e-learning) E Zal. po 1 ze: (4 learning) p. : 28

2 rok zajęć zajęć szczegóły u Bilans p. 2 Wychowanie fizyczne 30 Zo 1 2 Technologie incyjne (e-learning) 30 Zo 5 2 Procesy poznawcze E 2+5 I 2 Emocje i motywacja E Psychologia różnic indywidualnych E Przedmiot do wyboru z kierunku pedagogika 30 Zo 3 2 Język obcy 60 Zo 4 po 2 ze: (30 e-learning) p. : 34 3 Neuropsychologia procesów poznawczych E Osobowość E 2+5 II 3 Psychologia stresu E Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia E Język obcy 60 Zo 3 po 3 ze: p. : 31

3 rok zajęć zajęć szczegóły u Bilans p. 4 Psychologia rodziny 30 E 2 4 Psychologia zdrowia 30 E 2 4 Psychologia doradztwa zawodowego 30 E 2 II 4 Diagnoza psychologiczna Zo Wprowadzenie do statystyki 30 Zo 3 4 Język obcy 15 E 3 4 Szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej 2 ćwiczenia (60 godzin; 10 pkt. ) do wyboru spośród: 4 Zal. 4 Psychologia rodziny 30 Zo 5 4 Psychologia zdrowia 30 Zo 5 4 Psychologia doradztwa zawodowego 30 Zo 5 po 4 ze: p. : 29 5 Psychologia wychowania 30 E 2 5 Psychologia organizacji i zarządzania 30 E 2 III 5 Psychopatologia E 2+5

4 rok zajęć zajęć szczegóły u Bilans p. 5 Psychometria Zo Metodologia badań psychologicznych E 2+5 III 1 ćwiczenie (30 godzin; 5 pkt. ) do wyboru spośród: 5 Psychologia wychowania 30 Zo 5 5 Psychologia organizacji i zarządzania 30 Zo 5 po 5 ze: p. : 30 6 Psychologia resocjalizacyjna 30 E 2 6 Psychologia marketingu i reklamy 30 E 2 6 Psychologia kliniczna 30 E 2 III 6 Psychologia społeczna E Metody statystyczne w psychologii E ćwiczenia (60 godzin; 10 pkt. ) do wyboru spośród: 6 Psychologia resocjalizacyjna 30 Zo 5 6 Psychologia marketingu i reklamy 30 Zo 5 6 Psychologia kliniczna 30 Zo 5 po 6 ze: p. : 30

5 rok zajęć zajęć szczegóły u Bilans p. IV 7 Pomoc psychologiczna E wykład monograficzny /oferta przedstawiona na rok akademicki/ 30 Zo 2 7 seminarium magisterskie 30 Zo p. : 11 do wyboru 1 SPECJALNOŚĆ spośród: 1 PSYCHOLOGIA WSPIERANIA ROZWOJU I EFEKTYWNEGO FUNKCJONOWANIA CZŁOWIEKA 2 Psychologia zdrowia i kliniczna 3 Psychologia doradztwa zawodowego i organizacji 7 1A1. Zagrożenia rozwoju człowieka 30 Zo 2 7 1A2. Rozmowa psychologiczna jako metoda pracy diagnostycznej i terapeutycznej 7 1A3. Zachowania ryzykowne i transgresyjne diagnoza i możliwości modyfikacji 2 ćwiczenia (60 godzin; 8 pkt. ) do wyboru spośród: 7 1B1. Wspomaganie rozwoju w okresie wczesnego dzieciństwa 7 1B2. Coaching-rozwijanie kompetencji osobistych i zawodowych 7 1B3. Gry symulacyjne jako metoda pracy psychologa 7 1B4. Diagnoza i terapia par po 7 ze: 270 p. : 29

6 rok IV zajęć zajęć szczegóły u Bilans p. z przeniesienia (y obowiązujące wszystkie specjalności) p. : 11 do wyboru 1 SPECJALNOŚĆ spośród: 1 Psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowania człowieka 2 PSYCHOLOGIA ZDROWIA I KLINICZNA 3 Psychologia doradztwa zawodowego i organizacji 7 2A1. Etiologiczne i diagnostyczne wyznaczniki zdrowia i choroby 7 2A2. Rozmowa psychologiczna jako metoda diagnozy klinicznej 7 2A3. Uzależnienia i terapia uzależnień 30 Zo 2 2 ćwiczenia (60 godzin; 8 pkt. ) do wyboru spośród: 7 2B1. Trening asertywności jako wspomaganie własnego rozwoju 7 2B2. Interwencja kryzysowa 7 2B3. Psychologiczne aspekty prokreacji 7 2B4. Podstawy psychoonkologii po 7 ze: 270 p. : 29

7 rok IV zajęć zajęć szczegóły u Bilans p. do wyboru 1 SPECJALNOŚĆ spośród: 1 Psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowania człowieka 2 Psychologia zdrowia i kliniczna 3 PSYCHOLOGIA DORADZTWA ZAWODOWEGO I ORGANIZACJI z przeniesienia (y obowiązujące wszystkie specjalności) p. : A1. Pracoholizm, stres zawodowy 7 3A2. Doradztwo zawodowe i rozwój kariery 7 3A3. Psychologia podejmowania decyzji 30 Zo 2 2 ćwiczenia (60 godzin; 8 pkt. ) do wyboru spośród: 7 3B1. Uwarunkowania i postawy wobec zmian organizacyjnych 7 3B2. Patologie w relacjach międzyludzkich w pracy 7 3B3. Doradztwo zawodowe w systemie edukacji 7 3B4. Autoprezentacja na rynku pracy po 7 ze: 270 p. : 29

8 rok zajęć zajęć szczegóły u Bilans p. IV 8 Etyka zawodu psychologa E wykład monograficzny /oferta przedstawiona na rok akademicki/ 30 Zo 2 8 seminarium magisterskie 30 Zo p. : 9 SPECJALNOŚĆ: 1 PSYCHOLOGIA WSPIERANIA ROZWOJU I EFEKTYWNEGO FUNKCJONOWANIA CZŁOWIEKA 2 Psychologia zdrowia i kliniczna 3 Psychologia doradztwa zawodowego i organizacji 8 1A4. Diagnoza psychologiczna dla potrzeb w spierania rozwoju 8 1A6. Podstawy systemowej terapii rodzin 8 1A9.Możliwośc autokreacji zmiana w człowieku i człowiek wobec zmian 3 ćwiczenia (90 godzin; 12 pkt. ) do wyboru spośród: 30 Zo 2 8 1B5.Pomoc psychologiczna dla osób nadpobudliwych psychoruchowo 8 1B6. Genogram jako metoda diagnozy rodziny 8 1B7. Umiejętności asertywne w relacjach interpersonalnych 8 1B8. Praca z osobami z rodzin dysfunkcjonalnych po 8 ze: 270 p. : 31

9 IV rok zajęć zajęć szczegóły u Bilans p. z przeniesienia (y obowiązujące wszystkie specjalności) p. : 9 SPECJALNOŚĆ: 1 Psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowania człowieka 2 PSYCHOLOGIA ZDROWIA I KLINICZNA 3 Psychologia doradztwa zawodowego i organizacji 8 2A4. Modyfikacja zachowań patogennych 8 2A5. Zdrowie w cyklu życia 8 2A6. Neuropsychologia kliniczna diagnoza i terapia 30 Zo 2 3 ćwiczenia (90 godzin; 12 pkt. ) do wyboru spośród: 8 2B5. Poznawczo-behawioralne techniki terapeutyczne 8 2B6. Choroba jako stres w systemie rodzinnym 8 2B7. Projekcja w diagnozie i terapii 8 2B8. Diagnoza i terapia ADHD praca z dzieckiem nadpobudliwym i jego rodziną po 8 ze: 270 p. : 31

10 rok IV zajęć zajęć szczegóły u Bilans p. z przeniesienia (y obowiązujące wszystkie specjalności) p. : 9 SPECJALNOŚĆ: 1 Psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowania człowieka 2 Psychologia zdrowia i kliniczna 3 PSYCHOLOGIA DORADZTWA ZAWODOWEGO I ORGANIZACJI 8 3A4. Zarządzanie zasobami ludzkimi 8 3A5. Problematyka zawodoznawstwa; przemiany w świecie zawodów 8 3A6. Psychologia pracy z elementami ergonomii 30 Zo 2 3 ćwiczenia (90 godzin; 12 pkt. ) do wyboru spośród: 8 3B5. Podstawy coachingu 8 3B6. Strategie komunikacji w organizacji 8 3B7. Strategie rozwoju i kariery zawodowej w organizacji 8 3B8. Procesy poznawcze w reklamie po 8 ze: 270 p. : 31

11 V rok rok zajęć zajęć szczegóły u Bilans p. 9 Praktyka /4 tyg-100 godz./ Zo wykłady monograficzne /oferta przedstawiona na rok akademicki/ 60 Zo seminarium magisterskie; PPD 30/0 Zo 2+2 podst../wyb p. : 12 SPECJALNOŚĆ: 1 PSYCHOLOGIA WSPIERANIA ROZWOJU I EFEKTYWNEGO FUNKCJONOWANIA CZŁOWIEKA 2 Psychologia zdrowia i kliniczna 3 Psychologia doradztwa zawodowego i organizacji 9 1A5. Analiza transakcyjna wpływów rodziny 9 1A7. Metody stymulowania rozwoju dzieci niepełnosprawnych 30 Zo 2 9 1A8. Zasady i strategie pracy z grupą 2 ćwiczenia (60 godzin; 8 pkt. ) do wyboru spośród: 9 1B9. Trening osobowości kreatywnej 9 1B10. Metody aktywne w psychoedukacji 9 1B11. Agresja, przemoc profilaktyka i terapia 9 1B12. Zagrożenia okresu dorastania po 9 ze: 240 p. : 30

12 V rok zajęć zajęć szczegóły u Bilans p. z przeniesienia (y obowiązujące wszystkie specjalności) p. : 12 SPECJALNOŚĆ: 1 Psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowania człowieka 2 PSYCHOLOGIA ZDROWIA I KLINICZNA 3 Psychologia doradztwa zawodowego i organizacji 9 2A7. Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży 30 Zo 2 9 2A8. Zaburzenia seksualne w praktyce psychologa klinicznego 9 2A9. Pomnażanie potencjałów zdrowiakonsultacje programów profilaktycznych 2 ćwiczenia (60 godzin; 8 pkt. ) do wyboru spośród: 9 2B9. Przemoc seksualna wobec dziecka diagnoza i terapia 9 2B10. Orientacja psychodynamiczna w terapii 9 2B11. Treningi relaksacyjnokoncentrujące 9 2B12. Niepełnosprawność-wczesna interwencja i pomoc psychologiczna po 9 ze: 240 p. : 30

13 V rok zajęć zajęć szczegóły u Bilans p. z przeniesienia (y obowiązujące wszystkie specjalności) p. : 12 SPECJALNOŚĆ: 1 Psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowania człowieka 2 Psychologia zdrowia i kliniczna 3 PSYCHOLOGIA DORADZTWA ZAWODOWEGO I ORGANIZACJI 9 3A7. Kulturowe uwarunkowania doradztwa 9 3A8. Metody pracy z grupą w doradztwie zawodowym 9 3A9. Prawo pracy w praktyce 30 Zo 2 2 ćwiczenia (60 godzin; 8 pkt. ) do wyboru spośród: 9 3B9. Public Relations 9 3B10. Szkolenia w zarzadzaniu zasobami ludzkimi 9 3B11. Psychologia zachowań przedsiębiorczych 9 3B12. Psychologia konfliktów i negocjacji po 9 ze: 240 p. : 30

14 V rok zajęć zajęć szczegóły u Bilans p. WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI: 1 PSYCHOLOGIA WSPIERANIA ROZWOJU I EFEKTYWNEGO FUNKCJONOWANIA CZŁOWIEKA 2 PSYCHOLOGIA ZDROWIA I KLINICZNA 3 PSYCHOLOGIA DORADZTWA ZAWODOWEGO I ORGANIZACJI 10 2 wykłady monograficzne /oferta przedstawiona na rok akademicki/ 10 Egzamin z zakresu wybranej specjalności 60 Zo 2+2 E 6 10 seminarium magisterskie; PPD/ED 30/0 Zo 2+18 / po 10 ze: p. : 30 RAZEM W CIĄGU TOKU STUDIÓW: ( 2494 godz godz. e-learning) *Liczba godzin wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów nie jest policzalna ze względu na wybieralność tych zajęć. Bilans punktów opis typu zajęć suma godzin suma punktów udział % punktowy zaj. o char. podst. Plan studiów zatwierdzony przez Radę Wydziału Nauk o Wychowaniu w dniu.. zaj. o char. ogólnouczt. zaj. o char. m zaj. o char. praktycznym zaj. wym. udziału naucz.

15

16 Rok I zajęć zajęć PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: psychologia Profil studiów: ogólnoakademicki Stopień: jednolite magisterskie Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Specjalności: od roku: 2014/2015 szczegóły u Bilans p. ZP-z.podstawowe ZW-z.wybieralne ZU-z.ogólnoucz. 1 Wprowadzenie do psychologii E Elementy logiki 18 9 E Podstawy filozofii 18 Zo 3 1 Historia myśli psychologicznej 18 E 3 1 Neurobiologiczne mechanizmy zachowania człowieka 1 Szkolenie z BHP w Uniwersytecie Łódzkim (e-learning) E Zal. po 1 ze: (4 e- learning) p. : 27

17 Rok I zajęć zajęć szczegóły u Bilans p. 2 Technologie incyjne (e-learning) 18 Zo 5 2 Procesy poznawcze E Emocje i motywacja E Psychologia różnic indywidualnych E Przedmiot do wyboru z kierunku pedagogika 18 Zo 3 2 Język obcy 36 Zo 4 po 2 ze: (18 e-learning) p. : 33 3 Neuropsychologia procesów poznawczych E Osobowość E 2+5 II 3 Psychologia stresu E Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia E Język obcy 36 Zo 3 po 3 ze: p. : 31

18 rok zajęć zajęć szczegóły u Bilans p. 4 Psychologia rodziny 18 E 2 4 Psychologia zdrowia 18 E 2 4 Psychologia doradztwa zawodowego 18 E 2 II 4 Diagnoza psychologiczna Zo Wprowadzenie do statystyki 18 Zo 3 4 Język obcy 9 E 3 4 Szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej 2 ćwiczenia (36 godzin; 10 pkt. ) do wyboru spośród: 4 Zal. 4 Psychologia rodziny 18 Zo 5 4 Psychologia zdrowia 18 Zo 5 4 Psychologia doradztwa zawodowego 18 Zo 5 po 4 ze: p. : 29 5 Psychologia wychowania 18 E 2 5 Psychologia organizacji i zarządzania 18 E 2 III 5 Psychopatologia 18 9 E 2+5

19 rok zajęć zajęć szczegóły u Bilans p. 5 Psychometria Zo Metodologia badań psychologicznych 18 9 E 2+5 III 1 ćwiczenie (18 godzin; 5 pkt. ) do wyboru spośród: 5 Psychologia wychowania 18 Zo 5 5 Psychologia organizacji i zarządzania 18 Zo 5 po 5 ze: p. : 30 6 Psychologia resocjalizacyjna 18 E 2 6 Psychologia marketingu i reklamy 18 E 2 6 Psychologia kliniczna 18 E 2 III 6 Psychologia społeczna E Metody statystyczne w psychologii E ćwiczenia (36 godzin; 10 pkt. ) do wyboru spośród: 6 Psychologia resocjalizacyjna 18 Zo 5 6 Psychologia marketingu i reklamy 18 Zo 5 6 Psychologia kliniczna 18 Zo 5 po 6 ze: p. : 30

20 rok zajęć zajęć szczegóły u Bilans p. IV 7 Pomoc psychologiczna E wykład monograficzny /oferta przedstawiona na rok akademicki/ 18 Zo 2 7 seminarium magisterskie 18 Zo p. : 11 do wyboru 1 SPECJALNOŚĆ spośród: 1 PSYCHOLOGIA WSPIERANIA ROZWOJU I EFEKTYWNEGO FUNKCJONOWANIA CZŁOWIEKA 2 Psychologia zdrowia i kliniczna 3 Psychologia doradztwa zawodowego i organizacji 7 1A1. Zagrożenia rozwoju człowieka 18 Zo 2 7 1A2. Rozmowa psychologiczna jako metoda pracy diagnostycznej i terapeutycznej 7 1A3. Zachowania ryzykowne i transgresyjne diagnoza i możliwości modyfikacji 2 ćwiczenia (36 godzin; 8 pkt. ) do wyboru spośród: 7 1B1. Wspomaganie rozwoju w okresie wczesnego dzieciństwa 7 1B2. Coaching-rozwijanie kompetencji osobistych i zawodowych 7 1B3. Gry symulacyjne jako metoda pracy psychologa 7 1B4. Diagnoza i terapia par po 7 ze: 162 p. : 29

21 rok IV zajęć zajęć szczegóły u Bilans p. z przeniesienia (y obowiązujące wszystkie specjalności) p. : 11 do wyboru 1 SPECJALNOŚĆ spośród: 1 Psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowania człowieka 2 PSYCHOLOGIA ZDROWIA I KLINICZNA 3 Psychologia doradztwa zawodowego i organizacji 7 2A1. Etiologiczne i diagnostyczne wyznaczniki zdrowia i choroby 7 2A2. Rozmowa psychologiczna jako metoda diagnozy klinicznej 7 2A3. Uzależnienia i terapia uzależnień 18 Zo 2 2 ćwiczenia (36 godzin; 8 pkt. ) do wyboru spośród: 7 2B1. Trening asertywności jako wspomaganie własnego rozwoju 7 2B2. Interwencja kryzysowa 7 2B3. Psychologiczne aspekty prokreacji 7 2B4. Podstawy psychoonkologii po 7 ze: 162 p. : 29

22 rok IV zajęć zajęć szczegóły u Bilans p. do wyboru 1 SPECJALNOŚĆ spośród: 1 Psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowania człowieka 2 Psychologia zdrowia i kliniczna 3 PSYCHOLOGIA DORADZTWA ZAWODOWEGO I ORGANIZACJI z przeniesienia (y obowiązujące wszystkie specjalności) p. : A1. Pracoholizm, stres zawodowy 7 3A2. Doradztwo zawodowe i rozwój kariery 7 3A3. Psychologia podejmowania decyzji 18 Zo 2 2 ćwiczenia (36 godzin; 8 pkt. ) do wyboru spośród: 7 3B1. Uwarunkowania i postawy wobec zmian organizacyjnych 7 3B2. Patologie w relacjach międzyludzkich w pracy 7 3B3. Doradztwo zawodowe w systemie edukacji 7 3B4. Autoprezentacja na rynku pracy po 7 ze: 162 p. : 29

23 rok zajęć zajęć szczegóły u Bilans p. IV 8 Etyka zawodu psychologa 9 9 E wykład monograficzny /oferta przedstawiona na rok akademicki/ 18 Zo 2 8 seminarium magisterskie 18 Zo p. : 9 SPECJALNOŚĆ: 1 PSYCHOLOGIA WSPIERANIA ROZWOJU I EFEKTYWNEGO FUNKCJONOWANIA CZŁOWIEKA 2 Psychologia zdrowia i kliniczna 3 Psychologia doradztwa zawodowego i organizacji 8 1A4. Diagnoza psychologiczna dla potrzeb w spierania rozwoju 8 1A6. Podstawy systemowej terapii rodzin 8 1A9.Możliwośc autokreacji zmiana w człowieku i człowiek wobec zmian 3 ćwiczenia (54 godziny; 12 pkt. ) do wyboru spośród: 18 Zo 2 8 1B5.Pomoc psychologiczna dla osób nadpobudliwych psychoruchowo 8 1B6. Genogram jako metoda diagnozy rodziny 8 1B7. Umiejętności asertywne w relacjach interpersonalnych 8 1B8. Praca z osobami z rodzin dysfunkcjonalnych po 8 ze: 162 p. : 31

24 IV rok zajęć zajęć szczegóły u Bilans p. z przeniesienia (y obowiązujące wszystkie specjalności) p. : 9 SPECJALNOŚĆ: 1 Psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowania człowieka 2 PSYCHOLOGIA ZDROWIA I KLINICZNA 3 Psychologia doradztwa zawodowego i organizacji 8 2A4. Modyfikacja zachowań patogennych 8 2A5. Zdrowie w cyklu życia 8 2A6. Neuropsychologia kliniczna diagnoza i terapia 18 Zo 2 3 ćwiczenia (54 godziny; 12 pkt. ) do wyboru spośród: 8 2B5. Poznawczo-behawioralne techniki terapeutyczne 8 2B6. Choroba jako stres w systemie rodzinnym 8 2B7. Projekcja w diagnozie i terapii 8 2B8. Diagnoza i terapia ADHD praca z dzieckiem nadpobudliwym i jego rodziną po 8 ze: 162 p. : 31

25 rok IV zajęć zajęć szczegóły u Bilans p. z przeniesienia (y obowiązujące wszystkie specjalności) p. : 9 SPECJALNOŚĆ: 1 Psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowania człowieka 2 Psychologia zdrowia i kliniczna 3 PSYCHOLOGIA DORADZTWA ZAWODOWEGO I ORGANIZACJI 8 3A4. Zarządzanie zasobami ludzkimi 8 3A5. Problematyka zawodoznawstwa; przemiany w świecie zawodów 8 3A6. Psychologia pracy z elementami ergonomii 18 Zo 2 3 ćwiczenia (54 godziny; 12 pkt. ) do wyboru spośród: 8 3B5. Podstawy coachingu 8 3B6. Strategie komunikacji w organizacji 8 3B7. Strategie rozwoju i kariery zawodowej w organizacji 8 3B8. Procesy poznawcze w reklamie po 8 ze: 162 p. : 31

26 V rok rok zajęć zajęć szczegóły u Bilans p. 9 Praktyka /4 tyg-100 godz./ Zo wykłady monograficzne /oferta przedstawiona na rok akademicki/ 36 Zo seminarium magisterskie; PPD 18/0 Zo 2+2 podst../wyb p. : 12 SPECJALNOŚĆ: 1 PSYCHOLOGIA WSPIERANIA ROZWOJU I EFEKTYWNEGO FUNKCJONOWANIA CZŁOWIEKA 2 Psychologia zdrowia i kliniczna 3 Psychologia doradztwa zawodowego i organizacji 9 1A5. Analiza transakcyjna wpływów rodziny 9 1A7. Metody stymulowania rozwoju dzieci niepełnosprawnych 18 Zo 2 9 1A8. Zasady i strategie pracy z grupą 2 ćwiczenia (36 godzin; 8 pkt. ) do wyboru spośród: 9 1B9. Trening osobowości kreatywnej 9 1B10. Metody aktywne w psychoedukacji 9 1B11. Agresja, przemoc profilaktyka i terapia 9 1B12. Zagrożenia okresu dorastania po 9 ze: 144 p. : 30

27 V rok zajęć zajęć szczegóły u Bilans p. z przeniesienia (y obowiązujące wszystkie specjalności) p. : 12 SPECJALNOŚĆ: 1 Psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowania człowieka 2 PSYCHOLOGIA ZDROWIA I KLINICZNA 3 Psychologia doradztwa zawodowego i organizacji 9 2A7. Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży 18 Zo 2 9 2A8. Zaburzenia seksualne w praktyce psychologa klinicznego 9 2A9. Pomnażanie potencjałów zdrowiakonsultacje programów profilaktycznych 2 ćwiczenia (36 godzin; 8 pkt. ) do wyboru spośród: 9 2B9. Przemoc seksualna wobec dziecka diagnoza i terapia 9 2B10. Orientacja psychodynamiczna w terapii 9 2B11. Treningi relaksacyjnokoncentrujące 9 2B12. Niepełnosprawność-wczesna interwencja i pomoc psychologiczna po 9 ze: 144 p. : 30

28 V rok zajęć zajęć szczegóły u Bilans p. z przeniesienia (y obowiązujące wszystkie specjalności) p. : 12 SPECJALNOŚĆ: 1 Psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowania człowieka 2 Psychologia zdrowia i kliniczna 3 PSYCHOLOGIA DORADZTWA ZAWODOWEGO I ORGANIZACJI 9 3A7. Kulturowe uwarunkowania doradztwa 9 3A8. Metody pracy z grupą w doradztwie zawodowym 9 3A9. Prawo pracy w praktyce 18 Zo 2 2 ćwiczenia (36 godzin; 8 pkt. ) do wyboru spośród: 9 3B9. Public Relations 9 3B10. Szkolenia w zarzadzaniu zasobami ludzkimi 9 3B11. Psychologia zachowań przedsiębiorczych 9 3B12. Psychologia konfliktów i negocjacji po 9 ze: 144 p. : 30

29 V rok zajęć zajęć szczegóły u Bilans p. WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI: 1 PSYCHOLOGIA WSPIERANIA ROZWOJU I EFEKTYWNEGO FUNKCJONOWANIA CZŁOWIEKA 2 PSYCHOLOGIA ZDROWIA I KLINICZNA 3 PSYCHOLOGIA DORADZTWA ZAWODOWEGO I ORGANIZACJI 10 2 wykłady monograficzne /oferta przedstawiona na rok akademicki/ 10 Egzamin z zakresu wybranej specjalności 36 Zo 2+2 E 6 10 seminarium magisterskie; PPD/ED 18/0 Zo 2+18 / po 10 ze: p. : 30 RAZEM W CIĄGU TOKU STUDIÓW: ( 1462 godz godz. e-learning) *Liczba godzin wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów nie jest policzalna ze względu na wybieralność tych zajęć. Bilans punktów opis typu zajęć suma godzin suma punktów udział % punktowy zaj. o char. podst. Plan studiów zatwierdzony przez Radę Wydziału Nauk o Wychowaniu w dniu.. zaj. o char. ogólnouczt. zaj. o char. m zaj. o char. praktycznym zaj. wym. udziału naucz.

30

szczegóły przedmiotu liczba godzin zaliczenia ECTS forma E Zal.

szczegóły przedmiotu liczba godzin zaliczenia ECTS forma E Zal. rok semestr razem forma zaliczenia ECTS nazwa modułu, do którego należy praktycznych wymag. udziału nauczyciela PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: psychologia Profil studiów: ogólnoakademicki Stopień: jednolite

Bardziej szczegółowo

szczegóły przedmiotu liczba godzin zaliczenia ECTS forma E Zal. razem po 1 semestrze: (w tym 4 learning) p.

szczegóły przedmiotu liczba godzin zaliczenia ECTS forma E Zal. razem po 1 semestrze: (w tym 4 learning) p. rok semestr razem forma zaliczenia nazwa modułu, do którego należy zajęć praktycznych zajęć wymag. udziału nauczyciela PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: psychologia Profil studiów: ogólnoakademicki Stopień:

Bardziej szczegółowo

szczegóły przedmiotu zaliczenia ECTS forma razem E Zal.

szczegóły przedmiotu zaliczenia ECTS forma razem E Zal. PLAN STUDIÓW Kierunek tudiów: pychologia Profil tudiów: ogólnoakademicki Stopień: jednolite magiterkie Forma tudiów: nietacjonarne (zaoczne) Specjalności: od roku: 2014/2015 zczegóły u Bilan p. ZP-z.podtawowe

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015

Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 P L A N S T U D I Ó W S T A C J O N A R N Y C H Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU Nazwa kierunku studiów: PSYCHOLOGIA Forma studiów: stacjonarne MODUŁ

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016

Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016 P L A N S T U D I Ó W N I E S T A C J O N A R N Y C H Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU Nazwa kierunku studiów: PSYCHOLOGIA Forma studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W S T A C J O N A R N Y C H Przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia r. Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018

P L A N S T U D I Ó W S T A C J O N A R N Y C H Przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia r. Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018 P L A N S T U D I Ó W S T A C J O N A R N Y C H Przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia 21.03.2017 r. Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII Nazwa kierunku studiów:

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W NIE S T A C J O N A R N Y C H Przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia r. Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018

P L A N S T U D I Ó W NIE S T A C J O N A R N Y C H Przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia r. Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018 P L A N S T U D I Ó W NIE S T A C J O N A R N Y C H Przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia 21.03.2017 r. Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI PODSTAWOWY/KIERUNKOWY OGÓLNOUCZELNIANY STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1. Godziny. Liczba punktów ECTS. Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć. Forma zaliczenia. Ogółem MODUŁY OBOWIĄZKOWE

SEMESTR 1. Godziny. Liczba punktów ECTS. Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć. Forma zaliczenia. Ogółem MODUŁY OBOWIĄZKOWE WYDZIAŁ: II Wydział Psychologii we Wrocławiu KIERUNEK: Psychologia w Indywidualnej Organizacji Studiów PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: studia jednolite magisterskie FORMA: NIESTACJONARNY Rok rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Łączny wymiar godzin. Liczba punktów ECTS. Kod jednostki org. Forma zaliczenia. Rok studiów. Kod i nazwa przedmiotu

Łączny wymiar godzin. Liczba punktów ECTS. Kod jednostki org. Forma zaliczenia. Rok studiów. Kod i nazwa przedmiotu Załącznik nr 3 do Uchwały nr 161/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2019r. Kierunek: PSYCHOLOGIA (PY) Studia jednolite magisterskie niestacjonarne (ZM-PY)

Bardziej szczegółowo

Kod jednostki org. Łączny wymiar godzin. Liczba punktów ECTS. sem. zimowy. sem. letni. Rok studiów. Forma zaliczenia. Kod i nazwa przedmiotu

Kod jednostki org. Łączny wymiar godzin. Liczba punktów ECTS. sem. zimowy. sem. letni. Rok studiów. Forma zaliczenia. Kod i nazwa przedmiotu Załącznik nr 2 do Uchwały nr 161/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2019r. Kierunek: PSYCHOLOGIA (PY) Studia jednolite magisterskie stacjonarne (DM-PY)

Bardziej szczegółowo

STUDIA ZAOCZNE. ROK I ZAOCZNE SEMESTR 1, 2011/2012 Pełny wymiar godzin

STUDIA ZAOCZNE. ROK I ZAOCZNE SEMESTR 1, 2011/2012 Pełny wymiar godzin STUDIA ZAOCZNE ROK I ZAOCZNE SEMESTR 1, 2011/2012 Ćw. - 5 Do realizacji I semestru każdy student musi odbyć Szkolenie BHP w ilości 4h oraz Szkolenie biblioteczne w ilości 2h A2 Biologiczne podstawy zachowania

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK

Bardziej szczegółowo

I Wprowadzenie do psychologii moduł 20 3 zaliczenie z oceną Wprowadzenie do psychologii

I Wprowadzenie do psychologii moduł 20 3 zaliczenie z oceną Wprowadzenie do psychologii WYDZIAŁ: ZAMIEJSCOWY W POZNANIU KIERUNEK: Psychologia w indywidualnej organizacji toku PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: jednolite studia magisterskie TRYB: NIESTACJONARNY Rok rozpoczęcia 2017/2018 SEMESTR

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE

STUDIA STACJONARNE STUDIA STACJONARNE 2011-2012 ROK I DZIENNE SEMESTR 1 Ćw. - 5 Do realizacji semestru każdy student musi odbyć Szkolenie BHP w ilości 4h oraz Szkolenie biblioteczne w ilości 2h A warunkiem zaliczenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE STUDIA STACJONARNE

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE STUDIA STACJONARNE PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE STUDIA STACJONARNE Filozofia z elementami logiki Psychologia mowy i języka Biologiczne podstawy zachowań Wprowadzenie do psychologii

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE rok

STUDIA NIESTACJONARNE rok STUDIA NIESTACJONARNE rok 2011-2012 ROK I NIESTACJONARNE SEMESTR 1 Ćw. - 5 Do realizacji semestru każdy student musi odbyć Szkolenie BHP w ilości 4h oraz Szkolenie biblioteczne w ilości 2h A- Warunkiem

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna i zdrowia NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Psychologia. w indywidualnej organizacji toku studiów. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

Psychologia. w indywidualnej organizacji toku studiów. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży immatrykulacja 1/17 NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN

Bardziej szczegółowo

A1 Biologiczne podstawy zachowania Z/O 0. A3.1 Podstawy pomocy psychologicznej E 0. B1 Techniki studiowania Z/O 0

A1 Biologiczne podstawy zachowania Z/O 0. A3.1 Podstawy pomocy psychologicznej E 0. B1 Techniki studiowania Z/O 0 - STUDIA DZIENNE, SPECJALNOŚĆ KLINICZNA KOD Moduł Pełny wymiar godzin Wykłady Ćwiczenia Konwers. Lab. / Seminar. Lektoraty ECTS Forma zaliczenia Wybór: 0-nie; -tak semestr SEMESTR A Biologiczne podstawy

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne - Psychologia kliniczna ROK I

Studia niestacjonarne - Psychologia kliniczna ROK I Studia niestacjonarne - Psychologia kliniczna Liczba L.p Moduł ECTS Semestr Przedmioty trzonowe + specjalnościowe Grupa godz 1 Moduł wstępny 45 3 I Umiejętności akademickie Technologie informacyjne 2 Filozofia

Bardziej szczegółowo

Psychologia kliniczna

Psychologia kliniczna Psychologia Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia 18 Logika 6 I

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE, ROK 1, SEMESTR /2015

STUDIA STACJONARNE, ROK 1, SEMESTR /2015 STUDIA STACJONARNE, ROK 1, SEMESTR 1 2014/2015 1 AP1 AP1.1 AP2 AP2.1 AK3.1 B1 AP23 C1.1 C2 B3 Biologiczne podstawy zachowania 15 15 3 Z/O 0 Biologiczne podstawy zachowania 15 15 3 Z/O 0 Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE, ROK 1, SEMESTR 1 2015/2016

STUDIA STACJONARNE, ROK 1, SEMESTR 1 2015/2016 STUDIA STACJONARNE, ROK 1, SEMESTR 1 2015/2016 1 AP1 AP1.1 AP2 AP2.1 AK3.1 B1 AP23 C1.1 C2 B3 Biologiczne podstawy zachowania 15 15 3 Z/O 0 Biologiczne podstawy zachowania 15 15 3 Z/O 0 Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

I Wprowadzenie do psychologii moduł 20 3 zaliczenie z oceną Wprowadzenie do psychologii

I Wprowadzenie do psychologii moduł 20 3 zaliczenie z oceną Wprowadzenie do psychologii WYDZIAŁ: ZAMIEJSCOWY W POZNANIU KIERUNEK: Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: jednolite studia magisterskie TRYB: NIESTACJONARNY Rok rozpoczęcia studiów

Bardziej szczegółowo

Lektorat języka nowożytnego 1 ZAL. OC. ĆW. 30 30 x 1 1 x

Lektorat języka nowożytnego 1 ZAL. OC. ĆW. 30 30 x 1 1 x P S Y C H O L O G I A j e d n o l i t e m a g i s t e r s k i e 1 Lektorat języka nowożytnego 1 1 1 x Lektorat języka nowożytnego 2 2 x 2 Ochrona własności intelektualnej on line Wstęp do psychologii ZAL.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 18/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 21 maja 2013 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 18/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 21 maja 2013 r. Szczegółowy plan studiów NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: PSYCHOLOGIA I ROK STUDIÓW: 4. 5. 6. 7. Wstęp do psychologii Historia myśli psychologicznej I semestr: wykład+dwiczenia O E 50 6 wykład O E 30 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

STUDIA DZIENNE, ROK 1, SEMESTR /2013

STUDIA DZIENNE, ROK 1, SEMESTR /2013 STUDIA DZIENNE, ROK 1, SEMESTR 1 2012/2013 AP1 AP1.1 AP2 AP2.1 AK3.1 B1 AP23 C1.1 C2 B3 Biologiczne podstawy zachowania 15 15 3 Z/O 0 Biologiczne podstawy zachowania 15 15 3 Z/O 0 Wprowadzenie do psychologii

Bardziej szczegółowo

STUDIA DZIENNE, ROK 1, SEMESTR 1 2013/2014

STUDIA DZIENNE, ROK 1, SEMESTR 1 2013/2014 STUDIA DZIENNE, ROK 1, SEMESTR 1 2013/2014 AP1 AP1.1 AP2 AP2.1 AK3.1 B1 AP23 C1.1 C2 B3 Biologiczne podstawy zachowania 15 15 3 Z/O 0 Biologiczne podstawy zachowania 15 15 3 Z/O 0 Wprowadzenie do psychologii

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE Semestr 1 ogółem wykład ćwiczenia Z /E ECTS E-learn

STUDIA STACJONARNE Semestr 1 ogółem wykład ćwiczenia Z /E ECTS E-learn PLAN STUDIÓW PSYCHOLOGIA STUDIA STACJONARNE Semestr 1 ogółem wykład ćwiczenia Z /E ECTS E-learn P01. Filozofia 30 30 E 2 P02. Podstawy logiki 45 30 15 Z 3 P03. Biologiczne podstawy zachowania 90 30 30

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 2. Ogółem. Godziny Ogółem. Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajeć. Forma zaliczenia

SEMESTR 2. Ogółem. Godziny Ogółem. Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajeć. Forma zaliczenia WYDZIAŁ: Zamiejscowy w Sopocie KIERUNEK: Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK:

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK: I Moduł ogólny moduł 30 6 zaliczenie z oceną Filozofia wykład 18 Logika wykład 12 II Kompetencje społeczne i osobiste I warsztaty 15 3 zaliczenie z oceną III Wprowadzenie do psychologii wykład 21 5 zaliczenie

Bardziej szczegółowo

NIESTACJONARNE h wykład AF w sali EL projekt Rodzaj ogółem. Forma zaliczenia

NIESTACJONARNE h wykład AF w sali EL projekt Rodzaj ogółem. Forma zaliczenia PLAN STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH KIERUNEK: PSYCHOLOGIA IOS (SPEC. KLINICZNA) TRYB: STACJONARNY I NIESTACJONARNY semest ECTS NIESTACJONARNE h wykład AF w sali EL projekt Rodzaj ogółem zajęć Forma

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK:

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK: Psychologia PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: jednolite TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 I Moduł ogólny moduł 45 6 zaliczenie z oceną

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE, ROK 1, SEMESTR 1, 2016/2017

STUDIA NIESTACJONARNE, ROK 1, SEMESTR 1, 2016/2017 STUDIA NIESTACJONARNE, ROK 1, SEMESTR 1, 2016/2017 1 AP1 Biologiczne podstawy zachowania 18 18 5 AP1.1 Biologiczne podstawy zachowania 18 18 5 AP2 Wprowadzenie do psychologii i historia myśli psychologicznej

Bardziej szczegółowo

IV rok. Przedmioty ogólne II.

IV rok. Przedmioty ogólne II. PLAN STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH KIERUNEK: Psychologia STUDIA NIESTACJONARNE specjalność/i: Psychologia kliniczna/psychologia społeczna Profil kształcenia: ogólnoakademicki Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Rodzaj zajęć

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Rodzaj zajęć Kod przedmiotu PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2017-2020 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć SEMESTR I P1N[1]O_01 Elementy

Bardziej szczegółowo

Psychologia. w indywidualnej organizacji toku studiów. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu i coaching

Psychologia. w indywidualnej organizacji toku studiów. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu i coaching Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu i coaching immatrykulacja 201/2017 NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Razem

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII SWPS WARSZAWA: SPIS MODUŁÓW DYDAKTYCZNYCH TRYB NIESTACJONARNY

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII SWPS WARSZAWA: SPIS MODUŁÓW DYDAKTYCZNYCH TRYB NIESTACJONARNY WYDZIAŁ PSYCHOLOGII SWPS WARSZAWA: SPIS MODUŁÓW DYDAKTYCZNYCH TRYB NIESTACJONARNY Rodzaj zajęć Liczba modułów h ECTS Liczba godzin w poszczególnych formach zajęć Moduły trzonowe: podstawowe 6 315 39 135

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 21.06.2016 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2016-2019 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Razem

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE, ROK 1, SEMESTR 1, 2014/2015

STUDIA NIESTACJONARNE, ROK 1, SEMESTR 1, 2014/2015 STUDIA NIESTACJONARNE, ROK 1, SEMESTR 1, 2014/2015 1 AP1 Biologiczne podstawy zachowania 20 20 6 AP1.1 Biologiczne podstawy zachowania 20 20 5 AP2 Wprowadzenie do psychologii i historia myśli psychologicznej

Bardziej szczegółowo

Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie. Psychologia biznesu i coaching

Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie. Psychologia biznesu i coaching Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu i coaching NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia Logika 15

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty

Bardziej szczegółowo

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Rodzaj zajęć

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Rodzaj zajęć Kod przedmiotu PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2016-2019 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Rzeszów, 21.06.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Rok studiów. Liczba godz. w sem. Forma zal./punkty ECTS I ROK Blok zajęć ogólnych Biologiczne podstawy wykład 1 30 E/6. ćwiczenia 1 15 Z/1

Rok studiów. Liczba godz. w sem. Forma zal./punkty ECTS I ROK Blok zajęć ogólnych Biologiczne podstawy wykład 1 30 E/6. ćwiczenia 1 15 Z/1 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Psychologii Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin tel. + 48 81 445 33 40; fax: + 48 81 445 4293; e-mail: inpsych@kul.pl INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Rok. sem. I ROK Blok zajęć ogólnych Biologiczne podstawy wykład 1 30 E/6. Emocje i motywacje wykład 1 30 E/3 Emocje i motywacje ćwiczenia 1 30 Z/2

Rok. sem. I ROK Blok zajęć ogólnych Biologiczne podstawy wykład 1 30 E/6. Emocje i motywacje wykład 1 30 E/3 Emocje i motywacje ćwiczenia 1 30 Z/2 Nazwa przedmiotu Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Psychologii Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin tel. + 48 81 445 33 40; fax: + 48 81 445 4293; e-mail: inpsych@kul.pl

Bardziej szczegółowo

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Rok immatrykulacji 2013/ Studia niestacjonarne - program PSYCHOLOGIA KLINICZNA I ZDROWIA

Rok immatrykulacji 2013/ Studia niestacjonarne - program PSYCHOLOGIA KLINICZNA I ZDROWIA l.p. Rok immatrykulacji 13/14 - Studia niestacjonarne - program 3+2 - PSYCHOLOGIA KLINICZNA I ZDROWIA NAZWA MODUŁU/ELEMENTY SKŁADOWE/KOORDYNATOR Studia I stopnia LICZBA GODZIN ECTS ROK SEMESTR GRUPA 1.

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Psychologia. w roku akademickim 2015/2016. Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie

Psychologia. w roku akademickim 2015/2016. Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia w roku akademickim 20/2016 Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne o kierunku studiów

Informacje ogólne o kierunku studiów Informacje ogólne o kierunku studiów Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie Profil kształcenia Formy studiów

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 2 ECTS MODUŁY OBOWIĄZKOWE

SEMESTR 2 ECTS MODUŁY OBOWIĄZKOWE WYDZAŁ: Zamiejscowy w Sopocie KERUNEK: Psychologia PROFL: praktyczny POZOM: jednolite magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 Nauka, praca i współpraca moduł 45 3

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGII KIERUNEK: PSYCHOLOGIA

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGII KIERUNEK: PSYCHOLOGIA WYDZIAŁ: PSYCHOLOGII KIERUNEK: PSYCHOLOGIA w indywidualnej organizacji toku studiów PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: jednolite studia TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2018/2019 SEMESTR 1 I

Bardziej szczegółowo

W y d z i a ł N a u k o W y c h o w a n i u U n i w e r s y t e t u Ł ó d z k i e g o

W y d z i a ł N a u k o W y c h o w a n i u U n i w e r s y t e t u Ł ó d z k i e g o Punkty ECTS Liczba godzin forma zajęć Forma zaliczenia Grupa studencka Sala P ul. Pomorska 46/48 AF aula fizyki ul. Pomorska 149/153 S ul. Smugowa 10/12 LA.- aula Schuberta, ul. Lindleya 3/5 BiOŚ ul. Pomorska

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA od r. ak. 2013/2014

PSYCHOLOGIA od r. ak. 2013/2014 Rok I 570 godzin PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH PSYCHOLOGIA od r. ak. 2013/2014 Semestr 1 Forma Liczba Forma Punkty 255 godzin, 4 egzaminy zajęć godzin zaliczenia ECTS nowe Wprowadzenie do psychologii -

Bardziej szczegółowo

Psychologia jednolite. Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia

Psychologia jednolite. Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia jednolite Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia Nazwa kierunku studiów i kod WF-PS programu wg USOS Poziom kształcenia Jednolite studia magisterskie Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

STUDIA ZAOCZNE, ROK 1, SEMESTR 1, 2013/2014

STUDIA ZAOCZNE, ROK 1, SEMESTR 1, 2013/2014 STUDIA ZAOCZNE, ROK, SEMESTR, 23/24 AP Biologiczne podstawy zachowania 2 2 6 AP. Biologiczne podstawy zachowania 2 2 5 AP2 Wprowadzenie do psychologii i historia myśli psychologicznej 2 2 4 AP2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN

Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia Logika 6 I I podstawowy

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT PSYCHOLOGII Minimum programowe rok akademicki 2015/ /2020. Rok studiów. Liczba godz. w sem.

INSTYTUT PSYCHOLOGII Minimum programowe rok akademicki 2015/ /2020. Rok studiów. Liczba godz. w sem. Nazwa przedmiotu Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Psychologii Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin tel. + 48814453340; fax: + 48814454293; e-mail: inpsych@kul.pl

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Rok studiów. Liczba godz. w sem. Forma zal./punkty ECTS I ROK Blok zajęć ogólnych Biologiczne podstawy zachowania. wykład 1 45 E/5

Rok studiów. Liczba godz. w sem. Forma zal./punkty ECTS I ROK Blok zajęć ogólnych Biologiczne podstawy zachowania. wykład 1 45 E/5 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Psychologii Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin tel. + 48 81 445 33 40; fax: + 48 81 445 4293; e-mail: inpsych@kul.pl INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 2. Wprowadzenie do komunikacji społecznej z elementami psychokryminalistyki wykład 10 1 zaliczenie z oceną

SEMESTR 2. Wprowadzenie do komunikacji społecznej z elementami psychokryminalistyki wykład 10 1 zaliczenie z oceną WYDZAŁ: Zamiejscowy w Sopocie KERUNEK: Psychologia PROFL: praktyczny POZOM: jednolite studia magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 Nauka, praca i współpraca moduł 45

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA MAGISTERSKIE, JEDNOLITE

PSYCHOLOGIA MAGISTERSKIE, JEDNOLITE Załącznik nr 3 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 PSYCHOLOGIA MAGISTERSKIE, JEDNOLITE Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku PSYCHOLOGIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Seminaria. Wykłady. Psychologia ogólna Egzamin. Technologie informatyczne w pracy naukowej Zaliczenie z oceną

PLAN STUDIÓW. Seminaria. Wykłady. Psychologia ogólna Egzamin. Technologie informatyczne w pracy naukowej Zaliczenie z oceną Nazwa kierunku: Psychologia zdrowia Poziom: jednolite studia magisterskie Cykl kształcenia: 2019/2020 do 2023/2024 PLAN STUDIÓW ROK: I (19/20) Nazwa modułu/ przedmiotu Psychologia ogólna 5 70 40 30 Egzamin

Bardziej szczegółowo

Rok studiów. Liczba godz. w sem. Forma zal./punkty ECTS I ROK Blok zajęć ogólnych Biologiczne podstawy wykład 1 30 E/5

Rok studiów. Liczba godz. w sem. Forma zal./punkty ECTS I ROK Blok zajęć ogólnych Biologiczne podstawy wykład 1 30 E/5 Nazwa przedmiotu Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Psychologii Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin tel. + 48814453340; fax: + 48814454293; e-mail: inpsych@kul.pl

Bardziej szczegółowo

W y d z i a ł N a u k o W y c h o w a n i u U n i w e r s y t e t u Ł ó d z k i e g o. Liczba. godzin. Od dn

W y d z i a ł N a u k o W y c h o w a n i u U n i w e r s y t e t u Ł ó d z k i e g o. Liczba. godzin. Od dn Punkty ECTS Liczba godzin forma zajęć Forma zaliczenia Grupa studencka Sala P Pomorska 46/48 M.A mała aula ul. Narutowicza 61/63 N ul. Narutowicza 61/63 S ul. Smugowa 10/12 W y d z i a ł N a u k o W y

Bardziej szczegółowo

ROK STUDIÓW: I. WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY KIERUNEK STUDIÓW: Analityka i kreatywność społeczna

ROK STUDIÓW: I. WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY KIERUNEK STUDIÓW: Analityka i kreatywność społeczna SPECJALNOŚĆ: ROK STUDIÓW: I ROK AKADEMICKI: 06/07 Ilość godzin w semestrze: I oraz forma iczenia Ilość godzin w semestrze: II oraz forma iczenia. Podstawy socjologii. Podstawy psychologii. Podstawy filozofii.

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia rozwoju osobistego. Coaching NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK

Bardziej szczegółowo

PLANU STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: PSYCHOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: PSYCHOLOGIA STOSOWANA STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE

PLANU STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: PSYCHOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: PSYCHOLOGIA STOSOWANA STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE PLANU STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: PSYCHLGIA, SPECJALNŚĆ: PSYCHLGIA STSWANA STUDIA STACJNARNE JEDNLITE MAGISTERSKIE Zatwierdzony przez Radę Wydziału ZiKS a dniu 22.6.211 bowiązuje dla studiów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Razem Wykłady. P1S[1]O_01 Elementy filozofii 30 30 Z/O 2

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Razem Wykłady. P1S[1]O_01 Elementy filozofii 30 30 Z/O 2 Razem Wykłady Ćwiczenia konwersatorium Laboratoria Egzamin Zaliczenie ECTS Rzeszów, 13.06.2013 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny Semestr I PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny 1 Technologia informacyjna 30 30 z/o 2 2 Psychologia różnic indywidualnych i osobowości

Bardziej szczegółowo

Psychologia. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Coaching. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN

Psychologia. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Coaching. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN Psychologia Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Coaching NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia 18 Logika 12 6 I I podstawowy

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: PEDAGOGIKA

RAMOWY PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: PEDAGOGIKA Informacje ogólne. RAMOWY PLAN studiów dla kierunku PEDAGOGIKA: ) planowany jest w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (opisanych tabelami odrębnie dla każdej formy) ) realizowany jest w ciągu

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: PSYCHOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: PSYCHOLOGIA STOSOWANA STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: PSYCHOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: PSYCHOLOGIA STOSOWANA STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: PSYCHLGIA, SPECJALNŚĆ: PSYCHLGIA STSWANA STUDIA STACJNARNE JEDNLITE MAGISTERSKIE Zatwierdzony przez Radę Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej w dniu

Bardziej szczegółowo

Psychologia biznesu i coaching

Psychologia biznesu i coaching Psychologia Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu i coaching immatrykulacja 201/2017 NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł

Bardziej szczegółowo

I ROK STUDIÓW: I semestr: Nazwa modułu kształcenia. punkty ECTS. Rodzaj zajęć dydaktycznych 1. forma zaliczenia 3 O/F 2.

I ROK STUDIÓW: I semestr: Nazwa modułu kształcenia. punkty ECTS. Rodzaj zajęć dydaktycznych 1. forma zaliczenia 3 O/F 2. PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: PSYCHLGIA, SPECJALNŚĆ: NEURPSYCHLGIA I NEURKGNITYWISTYKA STUDIA STACJNARNE JEDNLITE MAGISTERSKIE PRIL PRAKTYCZNY Zatwierdzony przez Radę Wydziału Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Forma zajeć. Forma zajeć

Forma zajeć. Forma zajeć WYDZIAŁ: Zamiejscowy w Katowicach KIERUNEK: Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: jednolite studia magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: niestacjonarne, profil praktyczny

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: niestacjonarne, profil praktyczny Semestr I PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: niestacjonarne, profil praktyczny 1 Technologia informacyjna 20 20 z/o 2 2 Psychologia różnic indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

Psychologia. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia sądowa. immatrykulacja 2016/2017. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU

Psychologia. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia sądowa. immatrykulacja 2016/2017. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU Psychologia Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia sądowa immatrykulacja 2016/2017 NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

Psychologia kliniczna i zdrowia Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny

Psychologia kliniczna i zdrowia Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Psychologia kliniczna i zdrowia Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Program ogólny Rodzaj zajęć Liczba modułów Liczba godzin Rok Moduł wspólny ogólnoszkolny a 1

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII NAZWA MODUŁU/

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII NAZWA MODUŁU/ UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNA poziom kształcenia: jednolite magisterskie dyscyplina: pedagogika obowiązuje od roku akad. 2019/2020

Bardziej szczegółowo

Godziny zajęć. Liczba punktów ECTS. Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajeć. Praca własna. Ogółem W klasie E-learning

Godziny zajęć. Liczba punktów ECTS. Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajeć. Praca własna. Ogółem W klasie E-learning WYDZIAŁ: Zamiejscowy w Katowicach KIERUNEK: Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: jednolite studia magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów

Bardziej szczegółowo

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1 Program studiów na kierunku pedagogika dla wszystkich specjalnoci studia dzienne i zaoczne Zgodnie z uchwał Rady Głównej Szkolnictwa Wyszego wyrónia si dwa podstawowe bloki zaj: - blok I kanon obowizkowy

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia. PLAN STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH KIERUNEK: PSYCHOLOGIA w IOS

Forma zaliczenia. PLAN STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH KIERUNEK: PSYCHOLOGIA w IOS PLAN STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH KIERUNEK: PSYCHOLOGIA w IOS NIESTACJONARNE semestr ECTS h wykład AF w sali EL PW Rodzaj ogółem zajęć TRYB: NIESTACJONARNY 300 1621 496 879 88 201 NABÓR: 2013/2014

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA MAGISTERSKIE, JEDNOLITE

PSYCHOLOGIA MAGISTERSKIE, JEDNOLITE 1 PSYCHOLOGIA MAGISTERSKIE, JEDNOLITE Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku PSYCHOLOGIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2b do Uchwały nr 48/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 września 2016 r.

Załącznik nr 2b do Uchwały nr 48/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 września 2016 r. Załącznik nr 2b do Uchwały nr 48/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 września 2016 r. Plan studiów na kierunku Pedagogika; PROFIL PRATYCZNY

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 2 Godziny Liczba

SEMESTR 2 Godziny Liczba WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK: Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: jednolite studia TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017

Bardziej szczegółowo

I ROK STUDIÓW: I semestr:

I ROK STUDIÓW: I semestr: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: PSYCHLGIA, SPECJALNŚĆ: PSYCHLGIA STSWANA STUDIA NIESTACJNARNE JEDNLITE MAGISTERSKIE Zatwierdzony przez Radę Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej w dniu

Bardziej szczegółowo

ROK STUDIÓW: I. WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY KIERUNEK STUDIÓW: Analityka i kreatywność społeczna

ROK STUDIÓW: I. WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY KIERUNEK STUDIÓW: Analityka i kreatywność społeczna SPECJALNOŚĆ: ROK STUDIÓW: I Ilość godzin w semestrze: I Ilość godzin w semestrze: II. Podstawy socjologii. Podstawy psychologii. Podstawy filozofii 4. Logika 5. Antropologia kulturowa 6. Psychologia społeczna

Bardziej szczegółowo

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12 część wspólna dla wszystkich specjalności Lp Moduły przedmiotowe Obowiązuje od roku akademickiego: 2010 / 2011 Suma godzin / ECTS Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI A OGÓLNE 30 195 225 8 2

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr zimowy (I)

Rok I, semestr zimowy (I) Kierunek: Zdrowie Publiczne, studia niestacjonarne w systemie od 01-go października 2012 roku Rok I, semestr zimowy (I) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć Liczba semestru A. y ogólne 1. Filozofia i podstawy etyki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH. specjalność/i: Psychologia kliniczna/psychologia społeczna. Profil kształcenia: ogólnoakademicki

PLAN STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH. specjalność/i: Psychologia kliniczna/psychologia społeczna. Profil kształcenia: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia: ogólnoakademicki KIERUNEK: Psychologia specjalność/i: Psychologia kliniczna/psychologia społeczna Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: PSYCHOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: PSYCHOLOGIA STOSOWANA STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: PSYCHOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: PSYCHOLOGIA STOSOWANA STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: PSYCHLGIA, SPECJALNŚĆ: PSYCHLGIA STSWANA STUDIA STACJNARNE JEDNLITE MAGISTERSKIE Zatwierdzony przez Radę Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej w dniu

Bardziej szczegółowo