DZZ /19 Olsztyn, dnia r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZZ /19 Olsztyn, dnia r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Miejski Szpital Zespolony ul. Niepodległości Olsztyn tel./fax (89) WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową usługę prania wraz z dzierżawą bielizny pościelowej i operacyjnej, nr sprawy DZZ /19. Zamawiający, Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz ze zm.) dokonuje wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z otrzymanymi pytaniami: Pytanie nr 1. Czy Zamawiający dopuści poduszki z tkaniny 100% poliester z wkładem z kulek poliestrowych typu El Ball? Zamawiający nie dopuszcza poduszek z tkaniny 100% poliester z wkładem z kulek poliestrowych typu El Ball. Pytanie nr 2. Czy Zamawiający dopuści poduszki, które posiadają certyfikat Oeko Tex tylko na wypełnienie? Zamawiający wymaga, aby poduszki posiadały certyfikat Oeko Tex lub dokument równoważny zarówno dla tkaniny, z której wykonane jest poszycie i wypełnienie. Pytanie nr 3. Czy Zamawiający dopuści kołdry z tkaniny 100% poliester z wkładem włókninowym termicznie scalonych włókien poliestrowych silikonowanych o wadze min g? Zamawiający nie dopuszcza kołdry z tkaniny 100% poliester z wkładem włókninowym termicznie scalonych włókien poliestrowych silikonowanych o wadze min g. Pytanie nr 4. Czy Zamawiający dopuści kołdry, które posiadają certyfikat Oeko Tex tylko na wypełnienie? Zamawiający wymaga, aby kołdry posiadały certyfikat Oeko Tex lub dokument równoważny zarówno dla tkaniny, z której wykonane jest poszycie i wypełnienie. Pytanie nr 5. Czy Zamawiający dopuści prześcieradła w rozmiarze 280*160 cm? Sporządziła: Ewa Kozicka 1

2 Zamawiający nie dopuszcza prześcieradła w rozmiarze 280*160 cm. Pytanie nr 6. Czy Zamawiający dopuści wykonanie bluz operacyjnych z rozporkami po bokach, a bez rygli? Zamawiający nie dopuszcza bluz o podanych w pytaniu parametrach. Pytanie nr 7. Czy cały asortyment szpitalny Zamawiającego przeznaczony jest do prania wodnego w temp. min. 40 stopni C? Zamawiający wyjaśnia, że nie cały asortyment jest do prania wodnego w temp. min. 40 stopni C. Pytanie nr 8. Czy Zamawiający pokryje koszt każdej szt. nie stwierdzonej podczas inwentaryzacji u Zamawiającego asortymentu dzierżawionego powyżej 5%? Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane w pytaniu rozwiązanie., pościel może być czasowo przesunięta na inny oddział według zapotrzebowania. Pytanie nr 9. Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli w OPZ B. pkt 10? Zamawiający wyjaśnia, że popełnił omyłkę pisarską, pkt 11 zastępuje pkt 10. Pytanie nr 10. W jakich przypadkach Zamawiający w Załączniku 1 do SIWZ chce obciążyć Wykonawcę kosztami odwołanych zabiegów operacyjnych z winy Wykonawcy jeśli Wykonawca spełni poniższe warunki: * Wykonawca dostarcza bieliznę wielokrotnego użytku, * Wykonawca zabezpiecza asortyment jednorazowy * Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztem zakupu asortymentu jednorazowego, jeśli Wykonawca nie uzupełni go na czas? W przypadkach losowych, kiedy Wykonawca nie dostarczy na czas asortymentu wielokrotnego użytku, a Zamawiającego zabezpieczony będzie w asortyment jednorazowy nie będzie potrzeby odwoływania zabiegów z winy Wykonawcy. Pytanie nr 11. Jakiego rodzaju asortyment Zamawiającego będzie podlegał czyszczeniu chemicznemu, czy Zamawiający może podać ilości miesięczne przekazywane do pralni tego asortymentu miesięcznie? Zamawiający nie przewiduje konieczności zastosowania prania chemicznego, asortyment taki może wystąpić incydentalnie, tylko w przypadku przekazania do prania odzieży pacjenta. Pytanie nr 12. Czy Zamawiający dopuści fartuchy operacyjne barierowe wysokiego ryzyka wykonane z dwóch rodzajów tkanin: - w strefie mniej krytycznej z lekkiej paroprzepuszczalnej tkaniny poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego. Gramatura tkaniny max. 90 g/m2; odporność na przenikanie cieczy min. 50 cm H2O; Sporządziła: Ewa Kozicka 2

3 - w strefie krytycznej wykonany z trójwarstwowego laminatu z poliuretanową membraną (skład: PES/PU/PES poliester/poliuretan/poliester), laminat o gramaturze max.140 g/m2; odporność na przenikanie cieczy min. 500 cm H2O? Zamawiający nie dopuszcza fartuchów o podanych w pytaniu parametrach. Pytanie nr 13. Czy Zamawiający dopuści odzież, fartuchy i serwety operacyjne wykonane z niepylącej tkaniny bawełniano-poliestrowej o zawartości bawełny nie mniej niż 60% z włóknem węglowym nie mniej niż 1% o gramaturze max. 150g/m2? Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga asortymentu o podanych w pytaniu parametrach. Pytanie nr 14. Czy Zamawiający dopuści fartuchy chirurgiczne barierowe wykonane z niepylącej tkaniny bawełniano-poliestrowej o zawartości bawełny nie mniej niż 60% z włóknem węglowym nie mniej niż 1% o gramaturze max. 150g/m2, a w strefie krytycznej z tkaniny poliestrowej o gramaturze max 84g/m2 i odporności na przenikanie cieczy min 50 cm H2O, rękawy wykończone elastycznym ściągaczem w kolorze niebieskim lub zielonym? Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga asortymentu o podanych w pytaniu parametrach. Pytanie nr 15. Czy Zamawiający dopuści serwety operacyjne o wymiarach 150*70 cm? Zamawiający nie dopuszcza serwet operacyjnych w wymiarach 150*70 cm. Pytanie nr 16. Czy Zamawiający dopuści w identyfikacji rozmiaru bluz operacyjnych zamiast lamówki szyjnej, zawieszkę w kolorze identyfikującym rozmiar? Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego w pytaniu rozwiązania. Pytanie nr 17. Czy Zamawiający dopuści pakowanie asortymentu czystego w folię zgrzewaną i oznaczenie folii oddziałem i asortymentem? Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, ale go nie wymaga. Pytanie nr 18. Czy Zamawiający dopuści poszwę 210*160 z zakładką o długości +/-5 cm, poszewkę 70*80 cm z zakładką o długości +/-3cm? Zamawiający nie dopuszcza poszwy 210*160 z zakładką o długości +/-5 cm, poszewkę 70*80 cm z zakładką o długości +/-3cm. Pytanie nr 19. Czy Zamawiający dopuści odzież operacyjną do Centralnej Sterylizatorni w kolorze niebieskim, czerwonym lub zielonym? Zamawiający nie dopuszcza odzieży o podanych w pytaniu kolorach. Pytanie nr 20. Czy Zamawiający zamiast czyszczenia chemicznego dopuści pranie metodą nie powodującą uszkodzenia asortymentu tzn. rozwiązanie polegające na wykonaniu usługi w pralni wyposażonej Sporządziła: Ewa Kozicka 3

4 w pralnico-wirówki z barierą higieniczną, pozwalające na pranie i dezynfekcję przy zachowaniu odpowiednio dobranej technologii środków piorąco-dezynfekujących? Wykonawca jest doświadczonym pralnikiem i ma przekonanie, że w ośrodkach służby zdrowia nie występuje asortyment wymagający używania innych, bardziej kosztownych form czyszczenia niż pranie wodne? Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, z zastrzeżeniem, że to Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku uszkodzenia asortymentu, poprzez zastosowanie niewłaściwej technologii. Pytanie nr 21. W związku z faktem, że Zamawiający wymaga zapewnienia bardzo dużej ilości odzieży i bielizny wynajmowanej, prosimy o dopuszczenia przekazywania bielizny podlegającej najmowi w transzach, z ostatecznym terminem zakończenia do 3 tygodni po dniu podpisania umowy? Zgodnie z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytanie nr 22. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? Tak, jednakże w razie potrzeby usługi będą świadczone z możliwością wykonywania ich w dni wolne od pracy po wcześniejszym uzgodnieniu przedstawicieli obu stron. Pytanie nr 23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna naliczana była od część usługi wykonanej nieprawidłowo albo nieterminowo Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 24: Zamawiający złożył zamówienie na pościel zgodną z normą ENV Norma ENV została zastąpiona normą CEN/TS Czy Zamawiający na potwierdzenie zgodności dzierżawionej pościeli z normą CEN/TS wymaga załączenia do oferty lub na wezwania Zamawiającego Certyfikatu zgodności dla wyrobu gotowego oraz raportów z badań z niezależnego laboratorium badawczego dla tkaniny? Zamawiający dopuszcza pościel zgodną z normą CEN/TS Dokumenty wymagane zostały określone w Rozdziale VI SIWZ. Pytanie nr 25: Czy Zamawiający dopuści pole krytyczne dzierżawionych fartuchów o gramaturze 120 g/m2? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie nr 26: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zgodności z normą PN-EN dla koszul operacyjnych? Norma ta dedykowana jest fartuchom, odzieży Personelu oraz obłożeniom przeznaczonym na blok operacyjny. Zamawiający dopuszcza koszule operacyjne bez normy PN-EN Sporządziła: Ewa Kozicka 4

5 Pytanie nr 27: W oparciu o dyspozycję ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej wykonania przedmiotowego zamówienia: Kara określona w 10 ust. 1 projektu umowy jest rażąco wysoka. Ustalona wysokość kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za dany okres rozliczeniowy jest liczona niezależnie od wielkości usługi dotkniętej wadami i nieproporcjonalna do wysokości rzeczywistej szkody, jaką może ponieść Zamawiający. Zapisy dotyczące ukarania Wykonawcy są nieadekwatne do ewentualnych uchybień, poprzez co zachodzi rażąca dysproporcja między wysokością kary, a zaistniałą szkodą. Zgodnie z art K.c., w umowie można zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Istota kary umownej polega na tym, iż zastępuje ona odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Zwracamy szczególną uwagę na fakt, iż instytucję kary umownej osłabia zapis art K.c., który stanowi, że podmiot zobowiązany do zapłaty kary umownej może żądać jej zmniejszenia w przypadkach, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części lub gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Należy przyjąć, że kara umowna jest rażąco wygórowana w przypadku, gdy szkoda jest znikoma, a kara bardzo wysoka, skutkiem czego zachodzi między nimi rażąca dysproporcja. Z taką sytuacją mamy z pewnością do czynienia w przedmiotowej sytuacji. Ustalona wysokość kary umownej jest nieproporcjonalna do wysokości rzeczywistej szkody, jaką może ponieść Zamawiający. Wnioskujemy zatem o zmianę zapisu na w przypadku dwukrotnego stwierdzenia uchybień w zakresie jakości lub terminowości wykonania usługi Zamawiający najpierw wezwie Wykonawcę do należytego wykonania usługi, a w przypadku nie zastosowania się do wezwania i nie naprawienia uchybień, obciąży Wykonawcę karą w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za dany okres rozliczeniowy w miesiącu, w których powstało uchybienie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy. Pytanie nr 28: Zgodnie z treścią SIWZ Rozdział III pkt a) zakres zamówienia obejmuje min. czyszczenie chemiczne asortymentu nienadającego się do prania chemicznego. W związku z tym pytamy, czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował agregatem do czyszczenia chemicznego, dla bielizny i odzieży która ze względu na skład surowcowy nie może być prana wodnie, przy zachowaniu odpowiednio dobranej technologii i czy na potwierdzenie zapisu zawartego w przedmiotowym punkcie SIWZ, Wykonawca ma złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie, że dysponuje agregatem do czyszczenia chemicznego wraz z podaniem producenta, typu, modelu, roku produkcji oraz podstawy dysponowania? Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga podanego w pytaniu rozwiązania. Pytanie nr 29: Zgodnie z treścią SIWZ Rozdział III pkt a) zakres zamówienia obejmuje min. dezynfekcję. W związku z tym pytamy, czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował komorą (z wbudowanym rejestratorem i drukarką parametrów) do dezynfekcji min. kocy, poduszek, kołder w pralni, w której wykonywana będzie usługa i czy na potwierdzenie Wykonawca winien załączyć do oferty stosowne oświadczenie ze wskazaniem modelu, marki, roku produkcji urządzenia oraz podstawy dysponowania? Sporządziła: Ewa Kozicka 5

6 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga podanego w pytaniu rozwiązania. Pytanie nr 30: Czy Zamawiający w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu higieniczno sanitarnego usług świadczonych w zakresie odzieży operacyjnej wymaga, aby sortowanie, składanie i sztaplowanie odzieży operacyjnej odbywało się automatycznie? Czy wykonawca winien załączyć do oferty stosowne oświadczenie, że pralnia, w której wykonywana będzie usługa wyposażona jest w urządzenie do automatycznego składania i sztaplowania odzieży operacyjnej oraz urządzenie do automatycznego sortowania odzieży operacyjnej? Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga podanego w pytaniu rozwiązania. Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych Jacek Zachariasz Sporządziła: Ewa Kozicka 6

DZZ /17 Olsztyn, dnia 19 grudnia 2017 r.

DZZ /17 Olsztyn, dnia 19 grudnia 2017 r. Miejski Szpital Zespolony ul. Niepodległości 44 10-045 Olsztyn tel./fax (89) 532 63 49 e-mail: przetargi@szpital.olsztyn.pl WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

DZP/38/382-49/13 Jastrzębie - Zdrój, r. Do wszystkich Wykonawców

DZP/38/382-49/13 Jastrzębie - Zdrój, r. Do wszystkich Wykonawców DZP/38/382-49/13 Jastrzębie - Zdrój, 10.06.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług pralniczych dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie nr 1. Wykonawca nr 1

Wyjaśnienie nr 1. Wykonawca nr 1 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dn. 16.09.2013 r. znak sprawy: ZP/220/46/13

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 52/2018 Olsztyn, dn. 18 grudnia 2018 r.

Nr sprawy 52/2018 Olsztyn, dn. 18 grudnia 2018 r. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 10-082 Olsztyn, ul. Warszawska 30 tel. 89 524-53-50 fax. 89 541-30-93 Regon 280314632 NIP 739-369-67-39 Nr sprawy 52/2018 Olsztyn, dn. 18 grudnia 2018 r. WSZYSCY

Bardziej szczegółowo

WSzSL/FKZ/072/ 265 /13 Legnica, 17-05-2013

WSzSL/FKZ/072/ 265 /13 Legnica, 17-05-2013 WSzSL/FKZ/072/ 265 /13 Legnica, 17-05-2013 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy postępowania przetargowego: NA WYKONYWANIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI PRALNICZEJ ORAZ NAJEM BIELIZNY I ODZIEŻY ROBOCZEJ DLA WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA. UL. 30-go STYCZNIA 57/58, TCZEW. TEL , FAX ,

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA. UL. 30-go STYCZNIA 57/58, TCZEW. TEL , FAX , OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 04/PN/2019 Z dnia: 15-04-2019 Nazwa (firma) Zamawiającego SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA Adres Zamawiającego UL. 30-go STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW.

Bardziej szczegółowo

S Z C Z E G Ó Ł O W Y F O R M U L A R Z O F E R T Y ZNAK POSTĘPOWANIA DA-ZP /15

S Z C Z E G Ó Ł O W Y F O R M U L A R Z O F E R T Y ZNAK POSTĘPOWANIA DA-ZP /15 Załącznik nr 1 do siwz S Z C Z E G Ó Ł O W Y F O R M U L A R Z O F E R T Y ZNAK POSTĘPOWANIA DA-ZP-252-50/15 1 Pakiet nr 1 Lp. Opis wyrobu Numer katalogowy Wytwórca J. m. Ilość Cena jedn. brutto Wartość

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o. ul. Piotra Skargi 10, Grójec Tel

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o. ul. Piotra Skargi 10, Grójec Tel PCMG/P/22/2017 Grójec, dn. 23.11.2017r. Wykonawcy wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego PCMG/P/22/2017 Zamawiający na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, 72-44-519 fax: 74-67-155 e-mail: dzp@spsk4.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

OPERACYJNA BIELIZNA BARIEROWA EN13795

OPERACYJNA BIELIZNA BARIEROWA EN13795 OPERACYJNA BIELIZNA BARIEROWA EN13795 FARTUCHY OPERACYJNE STANDARDOWEGO RYZYKA FARTUCH CHIRURGICZNY JEDNOWARSTWOWY, zgodny z normą EN 13795 Odporność na przenikanie cieczy > 20 cm H 2 O Panel przedni (przód+rękawy)

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Numer ogłoszenia: 269590-2013; data zamieszczenia: 10.07.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 126161-2013 data 27.06.2013

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Częstochowa dnia 12.10.2011 r. MZS.ZP.3411/19/11 Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Zamawiający wymaga aby wytrzymałość tkaniny zgodna była z normą PN-EN

Zamawiający wymaga aby wytrzymałość tkaniny zgodna była z normą PN-EN DIZ-47-2010 Włocławek, dnia 27.07.2010r. Do wszystkich Wykonawców uczestników postępowania na dostawę odzieży medycznej znak DIZ-47 47-2010 (BZP 211984-2010 2010 z dnia 16.07.2010r. ) WYJAŚNIENIE treści

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczno cenowa przedmiotu zamówienia. Grupa 1 - Pościel i bielizna Szpitalna. Razem:

Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczno cenowa przedmiotu zamówienia. Grupa 1 - Pościel i bielizna Szpitalna. Razem: Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczno cenowa przedmiotu zamówienia Grupa 1 - Pościel i bielizna Szpitalna Poszwa - wymiar 160x210 cm - tkanina 100% bawełna, sanforyzowana - kolor biały, bez wiązań i guzików,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY PAKIET I BIELIZNA POŚCIELOWA I INNE Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w przedmiotowym pakiecie tj. na poszczególne pozycje 1. Podkład biały o wymiarach 160 x 80 cm szt. 90 2.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 8 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 44071-2012 z dnia 2012-02-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poddębice 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prania wodnego wraz z czyszczeniem chemicznym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY PAKIET I - BIELIZNA OPERACYJNA DO OBŁOŻEŃ OPERACYJNYCH WIELORAZOWEGO UŻYTKU Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w przedmiotowym pakiecie 1. Prześcieradło operacyjne zielone

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Załącznik A do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Kompleksowa usługa prania i dezynfekcji bielizny i odzieży szpitalnej wraz z dzierżawą bielizny. 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dla

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku DZp.DGt.LAp.651,693,692,706.ZO-19.2016 Rybnik, 21.11.2016 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i jednorazowych wyrobów włókninowych; znak sprawy: 148/ZA/14

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i jednorazowych wyrobów włókninowych; znak sprawy: 148/ZA/14 Świętochłowice, dn. 15.12.2014 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i jednorazowych wyrobów włókninowych; znak sprawy: 148/ZA/14 Działając na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Elbląg Znak sprawy 74/2016. Wszyscy Uczestnicy postępowania

Elbląg Znak sprawy 74/2016. Wszyscy Uczestnicy postępowania Elbląg. 2016-07-05 Znak sprawy 74/2016 Wszyscy Uczestnicy postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp z o.o. Świnoujście, 27/12/2016 r.

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp z o.o. Świnoujście, 27/12/2016 r. Znak sprawy: ZP/21/2016 Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. ul. Mieszka I 7 72 600 Świnoujście (zampub@szpital-swinoujscie.pl) Świnoujście, 27/12/2016 r. DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01 www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei SR/XV-270-30(6)-EFK/15 Poznań, dnia 16.07.2015 r. wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na pranie i maglowanie bielizny

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1. L. p. Nazwa asortymentu Bielizna operacyjna wielorazowego użytku zgodna z obowiązującą normą dla standadartowego ryzyka, kolor zielony.

Pakiet nr 1. L. p. Nazwa asortymentu Bielizna operacyjna wielorazowego użytku zgodna z obowiązującą normą dla standadartowego ryzyka, kolor zielony. Pakiet nr 1 Załącznik nr 1 Bielizna operacyjna wielorazowego użytku zgodna z obowiązującą normą dla standadartowego ryzyka, kolor zielony. 1 Serweta o wymiarach 150x240 cm.wykonana z tkaniny poliesterowobawełnianej

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Pakietowanie czystej bielizny szpitalnej Załącznik Nr 1 Pakietowanie bielizny szpitalnej Bielizna płaska

Tabela 1. Pakietowanie czystej bielizny szpitalnej Załącznik Nr 1 Pakietowanie bielizny szpitalnej Bielizna płaska Tabela 1. Pakietowanie czystej bielizny szpitalnej Załącznik Nr 1 Pakietowanie bielizny szpitalnej Bielizna płaska L.p. Nazwa asortymentu Jednostka Liczba w pakiecie Opakowanie 1 prześcieradła szt. 10

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wojewódzki Szpital Bródnowski zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wojewódzki Szpital Bródnowski zmienia treść SIWZ w następujący sposób: WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) U M O W A o świadczenie usług pralniczych ( ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

(PROJEKT) U M O W A o świadczenie usług pralniczych ( ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) (PROJEKT) U M O W A o świadczenie usług pralniczych ( ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) zawarta dnia 1 sierpnia 2016 roku w Piszu pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej-Szpitalem Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Fartuch operacyjny bawełniany: Przód w polu krytycznym z dwóch warstw, tył wiązany na troki, przy rękawie mankiet ściągaczowy

Fartuch operacyjny bawełniany: Przód w polu krytycznym z dwóch warstw, tył wiązany na troki, przy rękawie mankiet ściągaczowy Kraków, dnia 22.07.2015 r. DZP.271-190/2015 Do Uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z dostarczeniem okryć oraz bielizny dla pacjentów, numer sprawy:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 5 ENOTICES_SPZOZProszowice1 04/11/2011- ID:2011-153226 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 04/PN/2017. Pytanie 1

OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 04/PN/2017. Pytanie 1 1 OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 04/PN/2017 Z dnia: 13-04-2017 AKTUALIZACJA 1 Nazwa (firma) Zamawiającego SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA Adres Zamawiającego UL. 30 STYCZNIA 57/58,

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pranie i maglowanie bielizny i odzieży szpitalnej wraz z dzierżawą bielizny z wykorzystaniem technologii RFiD oraz

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów bieliźniarsko-pościelowych. do internatu sportowego Zakopane

Dostawa artykułów bieliźniarsko-pościelowych. do internatu sportowego Zakopane Załącznik nr 6 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dostawa artykułów bieliźniarsko-pościelowych Opis przedmiotu zamówienia do internatu sportowego Zakopane Dostawa artykułów bieliźniarskich i pościelowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o. ul. Piotra Skargi 10, Grójec

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o. ul. Piotra Skargi 10, Grójec PCMG/P-44/2018 Grójec, dnia 26.07.2018r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego PCMG/P-44/2018 na zakup i dostawę opatrunków dla potrzeb Powiatowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. pastelowy, jednobarwne (szary lub pomarańczowy, - jednakowy kolor dla całej dostawy

ZAPYTANIE OFERTOWE. pastelowy, jednobarwne (szary lub pomarańczowy, - jednakowy kolor dla całej dostawy ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE OSIEDLE STUDENCKIE Ul. Sikorskiego 31/32, 70-313 Szczecin ZAPYTANIE OFERTOWE Szczecin, dnia 30.05.2016r Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Bardziej szczegółowo

dot. postępowania przetargowego pn.: Dostawa bielizny operacyjnej Sprawa: SZP /16

dot. postępowania przetargowego pn.: Dostawa bielizny operacyjnej Sprawa: SZP /16 dot. postępowania przetargowego pn.: Dostawa bielizny operacyjnej Sprawa: SZP.215-36/16. jako uczestnik przetargu nieograniczonego zwraca się z następującymi zapytaniami: Pakiet Nr 7 pozycja 1 Czy zamawiający

Bardziej szczegółowo

Tel.: (0-22) 55-22-510 Fax. (0-22) 55-22-507 Do wszystkich zainteresowanych

Tel.: (0-22) 55-22-510 Fax. (0-22) 55-22-507 Do wszystkich zainteresowanych Warszawa, dnia 7 czerwca 2016 r. Tel.: (0-22) 55-22-510 Fax. (0-22) 55-22-507 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ASORTYMENTOWY, SZACUNKOWA ROCZNA ILOŚĆ ORAZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYKAZ ASORTYMENTOWY, SZACUNKOWA ROCZNA ILOŚĆ ORAZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ WYKAZ ASORTYMENTOWY, SZACUNKOWA ROCZNA ILOŚĆ ORAZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: 1a. Świadczenie kompleksowej usługi prania na mokro, czyszczenie chemiczne asortymentu

Bardziej szczegółowo

1. WSZ.XIII.2511/ 96/4/14 FORMULARZ OFERTOWY

1. WSZ.XIII.2511/ 96/4/14 FORMULARZ OFERTOWY Znak sprawy: Załącznik Nr 1. WSZ.XIII.2511/ 96/4/14 Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach ul. Rybickiego 1 96-100 Skierniewice FORMULARZ OFERTOWY Dostawca :......... Pakiet I 1 Poszwa

Bardziej szczegółowo

ZOZ/NZP/179/2017 Bolesławiec, dnia 24 maja 2017r.

ZOZ/NZP/179/2017 Bolesławiec, dnia 24 maja 2017r. Z e s p ó ł O p i e k i Z d r o w o t n e j w Bolesławcu Sekcja Zamówień Publicznych D z i e ń p o d n i u b l i ż e j p o t r z e b p a c j e n t a ZOZ/NZP/79/207 Bolesławiec, dnia 24 maja 207r. Wszyscy

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia r AG.Z Dotyczy : odpowiedzi na pytanie.

Zamość, dnia r AG.Z Dotyczy : odpowiedzi na pytanie. AG.Z.2150.10.2.2015 Zamość, dnia 16.03.2015 r Dotyczy : odpowiedzi na pytanie. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI Płock, dnia 23 października 2012 roku Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 11 2015-04-23 13:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nzozpcz.pl Poddębice: Świadczenie usług prania oraz dzierżawy bielizny

Bardziej szczegółowo

BZP/38/382-34/14 Jastrzębie - Zdrój, r. Do wszystkich Wykonawców

BZP/38/382-34/14 Jastrzębie - Zdrój, r. Do wszystkich Wykonawców BZP/38/382-34/14 Jastrzębie - Zdrój, 16.07.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę bielizny szpitalnej dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi Znak sprawy: DZP 380 46/2013 Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę obłożenia pola operacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę* osób wykonujących wskazane poniżej czynności w

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę* osób wykonujących wskazane poniżej czynności w Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Dział Zamówień Publicznych tel.: +618691651, +618691756, +618691759 tel./fax: 618691847 www.spsk2.pl

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika Proszowice

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika Proszowice Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 31.10.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzpo.siemianowice.pl Siemianowice Śląskie: Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia r. Do wszystkich zainteresowanych,

Łódź, dnia r. Do wszystkich zainteresowanych, Łódź, dnia 02.03.2016 r. Do wszystkich zainteresowanych, Dotyczy: Postępowania ZP/35/2016 usługa prania bielizny szpitalnej dla Instytutu CZMP w Łodzi. Szanowni Państwo, W związku z zapytaniami dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Usługi prania i czyszczenia na sucho 2014/S 065-110933

Polska-Poznań: Usługi prania i czyszczenia na sucho 2014/S 065-110933 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:110933-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Usługi prania i czyszczenia na sucho 2014/S 065-110933 Szpital Kliniczny im. Heliodora

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w obłożeniu do ciecia cesarskiego 2 serwetki do rąk o wymiarach 40x20cm?

Zadanie nr 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w obłożeniu do ciecia cesarskiego 2 serwetki do rąk o wymiarach 40x20cm? Zamość dn. 30.10.2012r AZ.2150-44/6/2012 Dotyczy: odpowiedź na pytanie. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PZOZ/DZP/382/28PN/12 Płock, dnia 03 lipca 2012 roku Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. min. gramatura materiału 145 g/m², wykurcz do 5%, 100% bawełna, na guziki, Kolor i wzory do ustalenia

ZAPYTANIE OFERTOWE. min. gramatura materiału 145 g/m², wykurcz do 5%, 100% bawełna, na guziki, Kolor i wzory do ustalenia ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE OSIEDLE STUDENCKIE Ul. Sikorskiego 31/32, 70-313 Szczecin ZAPYTANIE OFERTOWE Szczecin, dnia 22.05.2014r Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR 1- bielizna operacyjna. dostawa bielizny szpitalnej do SPSK Nr 1 PAM. PoniŜsze zamówienie przedstawia roczne szacunkowe ilości:

PAKIET NR 1- bielizna operacyjna. dostawa bielizny szpitalnej do SPSK Nr 1 PAM. PoniŜsze zamówienie przedstawia roczne szacunkowe ilości: OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Nazwa i adres Zamawiającego Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PAM ul.unii Lubelskiej 1 Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: Szczecin 71-252 zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Miejski Szpital Zespolony

Miejski Szpital Zespolony DZZ-383-21/18 OLSZTYN, DN. 28.02.2018 R. MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU I WYJAŚNIENIE TREŚCI POSTĘPOWANIE BEZPRZETARGOWE Na dostawę serwet jednorazowego użytku, myjek higienicznie podfoliowanych,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (zakres usługi)

Opis przedmiotu zamówienia (zakres usługi) Opis przedmiotu zamówienia (zakres usługi) Pranie odzieży i bielizny szpitalnej dzierżawa pościeli, fartuchów, ubrań chirurgicznych i prześcieradeł barierowych; dzierżawa wraz z usługą sterylizacji fartuchów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę bielizny (ZP-83/2013)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę bielizny (ZP-83/2013) Szpital Bielański w Warszawie http://bielanski.bip-e.pl/sbw/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-ar/3924,ogloszenie-o-przetargu-nieograniczonym-n a-dostawe-bielizny-zp-832013.html 2019-01-27, 07:01

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 21 czerwca 2012 r. SZP 26/ZP/2012

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Puszczykowo, dnia 4 października 2017 r. Szp.12/28/2/17 Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa serwet

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Kraków, dnia 28.11.2013 r. DZP.271-310/2013 Do Uczestników postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Do Wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Do Wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu ZP/06/Bielizna-P/2018/K Warszawa 23.01.2018r. Do Wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu Niniejszym, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa netto. Wartość netto

Cena jednostkowa netto. Wartość netto PAKIET I - BIELIZNA OPERACYJNA DO OBŁOŻEŃ OPERACYJNYCH WIELOKROTNEGO UŻYTKU SPEŁNIAJĄCA NORMY PN-EN 13795 1-3 UZYWANA W TECHNOLOGII STRYLIZACJI PAROWEJ Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZZ / /19

UMOWA NR DZZ / /19 UMOWA NR DZZ-383-15/ /19 (PROJEKT UMOWY- modyfikacja z dnia 26.03.19) zawarta w dniu r. w Olsztynie w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr zgodnie z przepisami ustawy

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania

DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Włocławek: DIZ-47-2010 Dostawa odzieży medycznej Numer ogłoszenia: 211984-2010; data zamieszczenia: 16.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Włocławek: DIZ-47-2010 Dostawa odzieży medycznej Numer ogłoszenia: 211984-2010; data zamieszczenia: 16.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 6 Włocławek: DIZ-47-2010 Dostawa odzieży medycznej Numer ogłoszenia: 211984-2010; data zamieszczenia: 16.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Sekcja Zamówień Publicznych SZP-271-66/2011

Sekcja Zamówień Publicznych SZP-271-66/2011 Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Kraków, dnia 31.05.2011 r. Sekcja Zamówień Publicznych SZP-271-66/2011 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE. OGŁOSZENIA O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 193.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE. OGŁOSZENIA O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 193.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa) Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-03/ /2011 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl;

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... na usługi pralnicze

Umowa nr... na usługi pralnicze Znak sprawy DKw 220/28/11 Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) Umowa nr... na usługi pralnicze W dniu... r. w Sieradzu pomiędzy Zakładem Karnym w Sieradzu, ul. Orzechowa 5 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katowice, dnia 27.04.2016 r. WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę produktów jednorazowego użytku: odzieży ochronnej, pościeli i podkładów.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę produktów jednorazowego użytku: odzieży ochronnej, pościeli i podkładów. EDZ.242-134/16 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, 72-44-520 fax: 74-67-155 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzsolesnica.pl Oleśnica: Wykonywanie usługi prania bielizny szpitalnej dla Powiatowego Zespołu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi w zakresie prania wraz z dzierżawą bielizny pościelowej i operacyjnej oznaczonej tagiem (chipem) umożliwiającym

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 - bielizna dziecięca

Pakiet nr 1 - bielizna dziecięca Załącznik nr 2 - Formularz cenowy Pakiet nr 1 - bielizna dziecięca 1. Lp. Nazwa asortymentu Cena netto za szt. netto stanowiaca VAT % Kwota VAT brutto sumę C + E=F A B C DD E F Pielucha z tetry 80 x 80,

Bardziej szczegółowo

Pytanie 4 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prześcieradła dla Oddziału AiIT o wymiarach 160 cm x 280 cm w miejsce wymaganego 175 cm x 300 cm?

Pytanie 4 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prześcieradła dla Oddziału AiIT o wymiarach 160 cm x 280 cm w miejsce wymaganego 175 cm x 300 cm? Poznań, dn. 14.02.2013 r EZ/ 350/9/2013/206 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne nr EZ/ 350/9/2013 Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, zamawiający udzielił odpowiedzi:

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei SR/XV-270-26(7)-EFK/15 Poznań, dnia 12.06.2015 r. 3. ZAŁĄCZNIK 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia pkt 16: Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił ciągłość świadczonej usługi. Wykonawca wskaże w ofercie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do siwz. UMOWA Nr...

Załącznik nr 4 do siwz. UMOWA Nr... UMOWA Nr... Załącznik nr 4 do siwz zawarta w dniu... w Bobrku pomiędzy: Powiatem Oświęcimskim, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, NIP 549-21-97-501, reprezentowanym przez Mariusza Sajaka Dyrektora

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY ... Pieczątka firmy Zał.nr 1. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Składając ofertę w niniejszym postępowaniu, oświadczam, że: 1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę odzieży operacyjnej wielokrotnego użytku kod CPV :

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę odzieży operacyjnej wielokrotnego użytku kod CPV : Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ul. ks. J. Bielawskiego 18 36-200 Brzozów tel. 13 4309547 fax. 13 4309587 email. zampub@szpital-brzozow.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY. Dostawę bielizny operacyjnej.... (nazwa wykonawcy/ów)... (nazwa lidera)

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY. Dostawę bielizny operacyjnej.... (nazwa wykonawcy/ów)... (nazwa lidera) Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia...2013r. (pieczęć Wykonawcy) Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: ofertę przetargową składa: FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY Dostawę bielizny

Bardziej szczegółowo

Łódź: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Łódź: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 500100228-N-2018 z dnia 08-05-2018 r. Łódź: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 547892-N-2018 Data: 19/04/2018

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia do umowy usługi Nr 35/2016 na zamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego

Istotne postanowienia do umowy usługi Nr 35/2016 na zamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego Istotne postanowienia do umowy usługi Nr 35/2016 na zamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego Zawarta w dniu...06.2016 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza

Bardziej szczegółowo

Świętochłowice, dn r.

Świętochłowice, dn r. Świętochłowice, dn. 26.01.2017 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania na dostawę materiałów opatrunkowych i jednorazowych wyrobów włókninowych, znak sprawy 4/ZA/17 Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetarg nieograniczony na Dostawę opatrunków, znak prawy SZP.215-8/16

Dotyczy: przetarg nieograniczony na Dostawę opatrunków, znak prawy SZP.215-8/16 Dotyczy: przetarg nieograniczony na Dostawę opatrunków, znak prawy SZP.215-8/16 zwraca się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do ww. postępowania i odpowiedź na następujące

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT OGRODNICTWA. Skierniewice, dnia r. ZP-12/1/2017. Uczestnicy postępowania

INSTYTUT OGRODNICTWA. Skierniewice, dnia r. ZP-12/1/2017. Uczestnicy postępowania Skierniewice, dnia 18.04.2017 r. ZP-12/1/2017 Uczestnicy postępowania Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

PL-Płock: Usługi prania i czyszczenia na sucho 2012/S 221-364424. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Płock: Usługi prania i czyszczenia na sucho 2012/S 221-364424. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:364424-2012:text:pl:html PL-Płock: Usługi prania i czyszczenia na sucho 2012/S 221-364424 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia PYTANIA I ODPOWIEDZI

Rzeszów, dnia PYTANIA I ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 10.10.2016 PYTANIA I ODPOWIEDZI W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zakresu świadczenia usług pralniczych dla PCM Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie

Szczegółowy opis zakresu świadczenia usług pralniczych dla PCM Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis zakresu świadczenia usług pralniczych dla PCM Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych polegających

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk2.pl/zp/pokaz2.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk2.pl/zp/pokaz2.php? 1 z 6 2014-04-15 13:41 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk2.pl/zp/pokaz2.php?n=149_2014 Poznań: Usługa prania odzieży i bielizny

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII NIP: 677-17-03-375 REGON: 351194736 KRS: 0000038598 KSIĘGA REJESTROWA 000000005614 Oznaczenie organu: W-12 tel. sekretariat: (12) 428 73 04 fax: (12) 425 12 28 tel. oddziały: Chirurgii Urazowej, Ortopedii

Bardziej szczegółowo

2.Pakiet 1 poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w rozmiarze uniwersalnym o gramaturze 21 g/m2?

2.Pakiet 1 poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w rozmiarze uniwersalnym o gramaturze 21 g/m2? Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /17 Data: 13.06.2017 r. Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów higienicznych,obłożeń, pól operacyjnych, serwet i odzieży medycznej j.uż na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Centralny nr postępowania: /2011 Znak sprawy: RSS / ZPFSiZ /P-42/.../ 2011 Radom, dnia

Centralny nr postępowania: /2011 Znak sprawy: RSS / ZPFSiZ /P-42/.../ 2011 Radom, dnia RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

KRS NIP

KRS NIP Szpital Powiatowy w Radomsku 97 500 Radomsko ul. Jagiellońska 36 tel. Centrala 044 685 47 00 tel. Sekretariat 044 685 47-16 fax. 044 685 47 01 e mail: admin@szpital.biz.pl KRS 0000000142 NIP 772-18 -77-458

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Dot. Pakietu 1 poz. 1 Czy zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic pakowanych w opakowania a 200 szt. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 1 Dot. Pakietu 1 poz. 1 Czy zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic pakowanych w opakowania a 200 szt. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Stargard Szczeciński, 22.12.2015 r. OFERENCI dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 20/n/2015r. na dostawy do SPWZOZ w Stargardzie Szczecińskim rękawic chirurgicznych oraz artykułów jednorazowego użytku

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Załącznik 1A do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Kompleksowa usługa prania i dezynfekcji bielizny i odzieży szpitalnej wraz z dzierżawą bielizny. 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

im. Edmunda Biernackiego w Mielcu S ZPITAL POWIATOWY im. Edmunda Biernackiego w Mielcu ul. Żeromskiego 22 39-300 Mielec KRS: 0000002538 NIP 817-17-50-893 centrala ( 017 ) 78 00 100 fax. ( 017 ) 78 00 273 http://www.szpital.mielec.pl email:

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 7 Pakiet 9 Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści probówki z podziałką? Tak, Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści probówki z podziałką.

Pytanie nr 7 Pakiet 9 Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści probówki z podziałką? Tak, Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści probówki z podziałką. Pytanie nr 6 Dotyczy Pakietu nr 3: Czy Zamawiający w pozycji nr 1 wymaga testu o granicy detekcji wynoszącej dla A H1N1 min. 100 ng/ml oraz dla A H3N2 wynosi 20ng/ml potwierdzonej załączoną do oferty metodyką?

Bardziej szczegółowo