Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi"

Transkrypt

1 1 z :21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Poddębice: Świadczenie usług prania oraz dzierżawy bielizny operacyjnej i pościelowej, ręczników, obrusów, narzut, kołder i poduszek dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: "Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o., ul. Mickiewicza 16, Poddębice, woj. łódzkie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług prania oraz dzierżawy bielizny operacyjnej i pościelowej, ręczników, obrusów, narzut, kołder i poduszek dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prania oraz dzierżawy bielizny operacyjnej i pościelowej, ręczników, obrusów, narzut, kołder i poduszek dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach. Kod CPV: ; ; ; ; Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności świadczenie: 1) usług prania wodnego oraz czyszczenia chemicznego asortymentu nie nadającego się do prania wodnego, stanowiącego własność Zamawiającego, 2) usług prania wodnego oraz czyszczenia chemicznego asortymentu nie nadającego się do prania wodnego dzierżawionej bielizny operacyjnej i pościelowej, ręczników, obrusów, narzut oraz pozostałego asortymentu dzierżawionego od Wykonawcy, 3) dzierżawy ręczników, obrusów, narzut, 4) dzierżawy i prania kołder i poduszek, 5) odbioru od Zamawiającego brudnej bielizny, 6) dezynfekcji chemiczno - termicznej, 7) czyszczenia chemicznego asortymentu nie nadającego się do prania wodnego przy zachowaniu odpowiednio dobranej technologii z zastosowaniem rozpuszczalników nie zawierających halogenów, 8) suszenia, 9) prasowania, 10) maglowania, 11) dokonywania drobnych napraw - przez dokonywanie drobnych napraw rozumie się: cerowanie, przyszywanie brakujących guzików, troczków i wymiany zamków błyskawicznych, naszywanie łat, obszywanie wstążką poszarpanych brzegów koca, przyszywanie naderwanych części bielizny. Materiał do tych czynności zabezpiecza Wykonawca w ramach realizacji umowy. 12) dostawy worków do pakowania bielizny brudnej i skażonej, 13) dowóz do Zamawiającego Usługi pralnicze obejmować będą: 1) bieliznę pościelową (poszwy, poszewki, podkłady, ręczniki itp.), 2) bieliznę operacyjną (prześcieradła, bluzy, spodnie, serwety, fartuchy itp.), 3) fartuchy, bluzy, spodnie, spódnice, sukienki, 4) firany i zasłony, obrusy, 5) materace, poduszki, kołdry, koce, pokrowce na materace, 6) bieliznę noworodkową, niemowlęcą, 7) odzież szpitalną (piżamy, szlafroki, koszule nocne itp.), 8) odzież roboczą, kurtki, ubrania robocze pracowników, w tym

2 2 z :21 transportu sanitarnego Szacunkowa ilość przedmiotu zamówienia na okres 36 m-cy to: 1) Usługa prania asortymentu stanowiącego własność Zamawiającego kg. 2) Usługa prania wraz z dzierżawą bielizny operacyjnej i pościelowej, ręczników, obrusów, narzut oraz usługa prania pozostałego asortymentu dzierżawionego od Wykonawcy kg. 3) Dzierżawa kołder szt. 4) Dzierżawa poduszek szt Faktyczna ilość przedmiotu zamówienia zależna będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 3 do SIWZ (stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy) ilości asortymentu są ilościami maksymalnymi i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich zakupienia u Wykonawcy i nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy Szczegółowy zakres wykonywanych usług zawiera Wzór umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ Usługi będące przedmiotem zamówienia będą wykonywane przy użyciu maszyn i środków piorących Wykonawcy Pralnia, w której wykonywane będą usługi, musi posiadać zezwolenie właściwego organu sanitarno-epidemiologicznego na pranie bielizny szpitalnej i spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach (Dz. U. z 2000, nr 40, poz. 469) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003r., nr 169, poz. 1650) ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U poz. 947), oraz posiadać pełną barierę higieniczną. Pranie bielizny skażonej powinno odbywać się w oddzieleniu od pozostałej bielizny Pralnia musi być wyposażona w pralnicę tunelową, celem zmniejszenia ryzyka zniszczenia bielizny w trakcie prania oraz wyładunku Pralnia wykonawcy musi posiadać zewnętrzny zintegrowany w strefie płukania system filtracji celem zwiększenia skuteczności eliminacji połamanych włókien z asortymentu szpitalnego poddawanego usłudze prania i dezynfekcji oraz docelowo zmniejszenia ryzyk zakażeń szpitalnych Ubrania i fartuchy operacyjne mają być poddawane procesowi obróbki za pomocą gorącego powietrza w pozycji wiszącej przez urządzenia umożliwiające ich odpylenie i automatyczne składanie (bezdotykowo) Środki piorące i dezynfekujące, stosowane w procesie odkażania, prania i wodnego wybielania, nie mogą niszczyć tkaniny, nie mogą zawierać w swoim składzie chemicznym chloru oraz muszą być przeznaczone do stosowania w podmiotach leczniczych, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz.U. z 2010 r. nr.107 poz. 679 z póź. zm.) Środki piorące i dezynfekujące jako środki o przydatności do prania bielizny szpitalnej muszą działać na wirusy, bakterie, prątki, grzyby i spory, w tym na clostridium difficile Pranie bielizny powinno się odbywać według procedur dostosowanych do stanu zabrudzenia i gwarantujących wysoką jakość wypranej bielizny (zarówno pod względem bakteriologicznym i higienicznym) Usługa prania musi być świadczona zgodnie z normą ISO 9001:2008 w zakresie co najmniej prania i dezynfekcji, dzierżawy bielizny, transportu dla jednostek ochrony zdrowia oraz czyszczenia chemicznego z zastosowaniem rozpuszczalników bezhalogenowych Wykonawca zobowiązany jest dysponować urządzeniami i technologią do czyszczenia chemicznego asortymentu nie nadającego się do prania wodnego z zastosowaniem rozpuszczalników bezhalogenowych Maszyny i urządzenia używane w procesie prania muszą być w dobrym stanie technicznym oraz muszą posiadać znaki CE (jeśli nie, to powinny być dostosowane do obowiązujących przepisów) Maglowanie i prasowanie bielizny należy prowadzić w sposób ograniczający jej kontakt z innymi powierzchniami i czynnikami, które mogłyby spowodować jej zakażenie lub zabrudzenie Odbieranie bielizny brudnej i dostarczanie bielizny czystej odbywać się będzie od poniedziałku do piątku. W przypadku zaistnienia konieczności świadczenia w/w usługi w soboty lub inne dni wolne od pracy, szczegółowy jej zakres zostanie uzgodniony z 3 dniowym wyprzedzeniem Kompleksowa usługa prania ma być realizowana w czasie do 24 godzin od chwili przekazania asortymentu pralniczego, za wyjątkiem odzieży fasonowej, która musi być zwrócona Zamawiającemu do 48 godzin od chwili przekazania oraz materacy, kocy i poduszek, które muszą być zwrócone Zamawiającemu do 72 godzin od chwili przekazania Bielizna czysta będzie dostarczana do godziny 900 środkiem transportu Wykonawcy. Magazyn bielizny znajduje się w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 16 w Poddębicach Bielizna brudna będzie odbierana w godzinach środkiem transportu Wykonawcy. Magazyn bielizny znajduje się w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z

3 3 z :21 o.o. przy ul. Mickiewicza 16 w Poddębicach Środki transportu brudnej i czystej bielizny powinny być oddzielne lub posiadać szczelną i podzieloną komorę załadunkową, tak aby bielizna czysta nie miała możliwości jakiegokolwiek kontaktu z bielizną brudną Osoba dostarczająca bieliznę zobowiązana jest posiadać prawidłowy ubiór - fartuch ochronny i rękawice ochronne Wykonawca gwarantuje, że bielizna szpitalna Zamawiającego nie będzie mieszana z bielizną z innych placówek Bielizna czysta przywożona z pralni musi być poskładana i szczelnie zapakowana asortymentowo w folię, zaś odzież ochronna ma być dostarczana na wieszakach w workach foliowych. W czasie transportu bielizna ma być szczelnie zapakowana w dodatkowy worek, tak aby zabezpieczyć bieliznę przed powtórnym zabrudzeniem. Dzierżawiona bielizna operacyjna powinna być pakowana w folię osobno od bielizny szpitalnej Zamawiającego Bielizna czysta ma być posegregowana asortymentowo w opakowaniach umożliwiających odbiór rodzajowo-asortymentowy bez konieczności otwierania opakowania oraz ma zawierać potwierdzenie, że jest to bielizna Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania worków do pakowania bielizny brudnej (o wymiarach 110x70cm (120l)) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania worków rozpuszczalnych w wodzie do izolowania, transportu, dezynfekcji, prania bielizny zainfekowanej i skażonej (o wymiarach 60x90cm (60l)) Transport bielizny czystej do Zamawiającego i brudnej do pralni ma się odbywać na wózkach jezdnych, dostarczonych na czas trwania umowy przez Wykonawcę w ilości wynikającej z wielkości dostaw. Pralnia Wykonawcy musi być wyposażona w automatyczne urządzenie do dezynfekcji wózków Wykonawca odpowiada za bieliznę Zamawiającego od momentu odebrania jej z magazynu bielizny brudnej, do czasu przekazania czystej bielizny do magazynu Zamawiającego Każdorazowe przekazanie bielizny brudnej i czystej musi być potwierdzone pisemnie przez upoważnionych przedstawicieli stron na dowodzie/druku przekazania zawierającym specyfikację asortymentowo - ilościową, oraz określającym wagę ogólną bielizny Bielizna Zamawiającego, oddana do prania, będzie posiadała oznakowanie np. logo Zamawiającego Wykonawca winien posiadać system do termicznego znakowania i odczytu kodem kreskowym w celu rejestrowania ilości cykli prań fartuchów operacyjnych W przypadku nieprawidłowego wykonania usługi, Zamawiającemu przysługuje prawo do reklamacji i żądania wykonania usługi ponownie bez dodatkowych opłat Oferowana usługa musi odpowiadać standardom sanitarno-epidemiologicznym dla bielizny szpitalnej, musi być wykonywana z zachowaniem obowiązującego porządku prawnego i przepisów obowiązujących w ochronie zdrowia Wykonawca, raz na kwartał, zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kopii aktualnych badań mikrobiologicznych wykonanych w pralni Wykonawcy, potwierdzonych przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, dokumentujących skuteczność prania i dezynfekcji. Zamawiający ponadto zastrzega sobie prawo wykonania własnych wymazów czystościowych w chwili dostarczenia bielizny do magazynu Zamawiającego w obecności pracownika Wykonawcy Wykonawca zapewni Zamawiającemu na czas trwania umowy dzierżawę bielizny operacyjnej, pościelowej oraz innego asortymentu: Lp. Asortyment, Rozmiar, Szacowana ilość do dzierżawy: Dzierżawiona bielizna operacyjna - kolor zielony: 1 Prześcieradła 200x150cm, 100 szt.; 2 Fartuchy operacyjne XL-XXXL, 100 szt.; 3 Bluzy + spodnie S-XXL, 250 szt.; 4 Sukienka S-XXL, 120 szt.; Dzierżawiona bielizna operacyjna OIT- kolor niebieski: 1 Bluzy + spodnie S-XXL, 50 szt.; Dzierżawiona bielizna pościelowa: 1 Poszwa 200x160cm, 100 szt.; 2 Poszewka 80x80cm, 100 szt.; 3 Prześcieradło 240x160cm, 100 szt.; 4 Prześcieradło bakteriostatyczne 240x160cm, 60 szt.; 5 Poszewka bakteriostatyczna 80x80cm, 60 szt.; 6 Poszwa bakteriostatyczna 200x160cm, 60 szt.; 7 Poszwa dla Oddziału Pediatrii 60x90cm, 20 szt.; 8 Poszewka dla Oddziału Pediatrii 40x60cm, 20 szt.; 9 Prześcieradło dla Oddziału Pediatrii 120x90cm, 20 szt.; 10 Prześcieradło 240x160cm, 120 szt.; 11 Poszwa 200x160cm, 120 szt.; 12 Poszewka 80x80cm, 120 szt.; Pozostały asortyment dzierżawiony: 1 Ręczniki 1 mały, 1 duży, 100 szt. - mały, 100 szt. - duży; 2 Obrusy 140x140cm, 50 szt.; 3 Narzuty 160x cm, 112 szt.; 4 Kołdry 160x200cm, 56 szt.; 5 Poduszki 70-80x80cm, 56 szt.; Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo do korygowania ilości zapotrzebowania na dzierżawę bielizny z miesięcznym wyprzedzeniem Pierwsza dostawa dzierżawionej bielizny operacyjnej i pościelowej, ręczników, obrusów, narzut, kołder i poduszek, stanowiących własność Wykonawcy, musi być nowa, nie używana Dzierżawiona bielizna operacyjna (bluza, spodnie, sukienka) musi być wykonana z tkaniny

4 4 z :21 antyelekrostatycznej, posiadać gramaturę min. 125g/m2. O składzie surowcowym zawartość: bawełny 54,6%, poliestru 44%, włókna węglowego 1,4% i spełniać wymagania normy PN-EN w zakresie pylenia oraz przenikania cząstek stałych. Tkanina musi posiadać Certyfikat Oeko -Tex Standard 100 kl. II lub inny równoważny we wszystkich zakresach. Dzierżawiona bielizna operacyjna powinna mieć trwałe oznakowanie logo Wykonawcy, naniesione termicznie, nadruk lub poprzez tkany napis żakardowy Odzież chirurgiczna (fartuchy operacyjne niejałowe) barierowa wielokrotnego użytku standardowego ryzyka musi być zgodna z normą PN-EN w polu krytycznym oraz wykonany na bazie dwóch tkanin, pole krytyczne - tkanina poliestrowa z dodatkiem włókna węglowego o gramaturze 135 g/m², w polu niekrytycznym tkanina bawełniano - poliestrowa o zawartości bawełny 54,6%, poliestru 44%, włókna węglowego 1,4% i spełniająca wymagania normy PN-EN w zakresie pylenia oraz przenikania cząstek stałych, ilość krotności prania, suszenia i sterylizacji min. 130 cykli. Odzież powinna posiadać wpis do rejestru wyrobów medycznych. Tkanina musi posiadać Certyfikat Oeko -Tex Standard 100 kl. II lub inny równoważny we wszystkich zakresach Płukanie odzieży fasonowej będzie odbywało się przy użyciu płynu antystatycznego Dzierżawiona bielizna pościelowa musi być wykonana z tkaniny poliestrowo - bawełnianej o składzie 50% PES i 50% COTON, posiadać gramaturę min. 145 g/m², posiadać działanie bakteriostatyczne zgodnie z normą PN-EN ISO oraz normą ENV 14237:2002, PN-P :1984. Tkanina musi posiadać Certyfikat Oeko -Tex Standard 100 kl. II lub inny równoważny we wszystkich zakresach Pościel dzierżawiona przeznaczona na Oddział Pediatryczny musi być wykonana z tkaniny bawełnianej, posiadać gramaturę minimum 120g/m2,, posiadać certyfikat Oeko Tex Standard 100 kl. I lub inny równoważny we wszystkich zakresach z certyfikatem Oeko Tex Standard 100 kl. I Poduszki i kołdry muszą być wykonane z tkaniny zewnętrznej, wymagania min: poliester 52% i bawełna 48%, gramatura poduszek min 1000g, kołder 1200g, wypełnione: włókna poliestrowe silikonowane termicznie skręcane, temp. prania 950C. Poduszki i kołdry muszą posiadać wpis do rejestru wyrobów medycznych i certyfikat CE lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu na terenie RP i UE jeżeli dotyczy Narzuty muszą być wykonane z bawełny 50%, 50% PES o gramaturze ± 7 g/m², kurczliwość: -2,5%, wątek: 354 +/-11. Tkanina musi posiadać Certyfikat Oeko -Tex Standard 100 kl. II lub inny równoważny we wszystkich zakresach W przypadku zużycia asortymentu dzierżawionego, Wykonawca wymieni na nowy. Natomiast bielizna, nie nadająca się do dalszego użytkowania, powinna być przez pracownika Zamawiającego zapakowana w oddzielnym worku z opisem KASACJA i przekazana pracownikowi Wykonawcy za potwierdzeniem odbioru Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykupu dzierżawy po zakończeniu umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli pralni oraz procesu wykonywania usługi w trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie OC w kwocie minimum ,00 zł z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej obejmującej usługi prania wodnego, czyszczenia chemicznego oraz ryzyko przenoszenia chorób zakaźnych bez wyłączeń a także dzierżawy - przez cały okres trwania umowy. Kopia polisy (wraz z dowodem opłaty składki) zostanie przekazana Zamawiającemu w dniu podpisania umowy Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawców należy załączyć wypełniony - Załącznik nr 7 do SIWZ z wykazem zakresu zadań zlecanych Podwykonawcom, a w przypadku gdy Wykonawca powołuje się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, na zasoby takiego podwykonawcy, zobowiązany jest podać nazwę (firmę) takiego podwykonawcy. W przypadku nie złożenia w/w załącznika Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza wykonać zadanie samodzielnie Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

5 5 z :21 II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 36. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium. 2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości ,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy zł) 3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. w terminie do dnia 4 maja 2015 r. do godz. 10:00. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 5. Wadium w formie pieniądza wykonawca wpłaci przelewem na niżej podane konto Zamawiającego, a na potwierdzeniu przelewu należy zamieścić tytuł: Wadium. PCZ/ZP/3330/6/ Bank Spółdzielczy w Wartkowicach filia w Poddębicach Wykonawca do składanej oferty dołączy oryginał lub kopię przelewu. 6. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany wyżej. 7. W przypadku wnoszenia wadium w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych, gwarancje muszą być nieodwołalne oraz zawierać zapis o bezwarunkowej wypłacie kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta gwarancji wadialnej, gdy wystąpią przesłanki art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. UWAGA: Wnosząc wadium w pozostałych formach, Wykonawca: - oryginał składa w osobnej kopercie w Sekretariacie Zarządu Zamawiającego: (ul. Mickiewicza 16, Poddębice, budynek administracji, I piętro), - kopię załącza do składanej oferty. 8. Zamawiający zgodnie z art. 46 ustawy prawo zamówień publicznych zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem: - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, - Wykonawcy, który w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w

6 6 z :21 sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił w/w warunek, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, które stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożony dokument metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi pralnicze z czyszczeniem chemicznym oraz dzierżawą bielizny operacyjnej barierowej i pościelowej bakteriostatycznej w podmiocie prowadzącym działalność medyczną związaną z 24 godzinną opieką nad pacjentami liczącym min. 250 łóżek, o wartości brutto nie mniejszej niż zł każda wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie w oparciu o dane wymienione w załączniku nr 8 do SIWZ. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożony przez Wykonawcę dokument metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku odnośnie potencjału technicznego Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił w/w warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje: - pralnicą tunelową, celem zmniejszenia ryzyka zniszczenia bielizny w trakcie prania oraz wyładunku, - środkami transportu przeznaczonymi do realizacji zamówienia tj. min. 2 samochodami przystosowanymi do przewozu bielizny szpitalnej. Dopuszcza się środki transportu do przewozu bielizny oddzielnie brudnej i oddzielnie czystej lub posiadające szczelną i podzieloną komorę załadunkową, tak aby bielizna czysta nie miała możliwości jakiegokolwiek kontaktu z bielizną brudną, - urządzeniem do obróbki ubrań i fartuchów operacyjnych za pomocą gorącego powietrza w pozycji wiszącej przez urządzenie umożliwiające ich odpylenie i automatyczne składanie (bezdotykowo), - wózkami jezdnymi w ilości niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia (min. 6 wózków), - automatycznym urządzeniem do mycia wózków, Na potwierdzenie powyższego Wykonawca winien do oferty załączyć zgodnie z wymogami j.w. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie w oparciu o dane wymienione w załączniku nr 9 do SIWZ. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku odnośnie osób zdolnych do wykonania zamówienia Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił w/w warunek, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, które stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu

7 7 z :21 dokonywana będzie w oparciu o złożony dokument metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił w/w warunek, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, które stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożony dokument metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wymienionych w pkt. 8 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

8 8 z :21 konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga złożenia wymienionego dokumentu: 8.6. Dowód potwierdzający wniesienie wadium (zgodnie z pkt. 10 SIWZ). Inne dokumenty wymagane SIWZ: 8.8. Oświadczenie dotyczące części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy - Załącznik nr 7 do SIWZ - jeżeli dotyczy Opis technologii prania, jakie Wykonawca będzie stosował do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym moduły prania i dezynfekcji bielizny Technologię do czyszczenia chemicznego z zastosowaniem rozpuszczalników bezhalogenowych oraz certyfikat dermatologiczny środka piorącego Wykaz środków piorąco-dezynfekujących, jakich Wykonawca zamierza używać do wykonywania usługi Aktualne dokumenty dotyczące środków dezynfekujących ujętych w wykazie o którym mowa w pkt SIWZ, czyli powiadomienie/zgłoszenie/wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych lub inny dokument potwierdzający jego dopuszczenie do obrotu na terenie RP lub Unii Europejskiej oraz deklarację zgodności CE Badania mikrobiologiczne potwierdzające skuteczność procesu dezynfekcji wózków do transportu bielizny - minimum dwa badania potwierdzone przez właściwą Stację Sanitarno - Epidemiologiczną lub akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium i wpisane na jego listę laboratoriów badawczych. Badania muszą być wystawione z IV kwartału 2014 r. oraz I kwartału 2015 r. - po dwa badania z każdego okresu Badania mikrobiologiczne wykonane w pralni Wykonawcy celem potwierdzenia skuteczności dezynfekcji zgodnie z wymogami SIWZ potwierdzone przez właściwą Stację Sanitarno - Epidemiologiczną lub akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium i wpisane na jego listę laboratoriów badawczych. Badania muszą być wystawione z IV kwartału 2014 r. oraz I kwartału 2015 r. - po dwa badania z każdego okresu Badania czystości mikrobiologicznej automatycznego urządzenia do prasowania i odpylania ubrań operacyjnych, automatycznej składarki do fartuchów operacyjnych potwierdzone przez właściwą Stację Sanitarno -Epidemiologiczną lub akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium i wpisane na jego listę laboratoriów badawczych. Badania muszą być wystawione z IV kwartału 2014 r. oraz I kwartału 2015 r. - po jednym badaniu z każdego okresu Wymazy czystościowe potwierdzające skuteczność dezynfekcji bielizny operacyjnej barierowej potwierdzone przez właściwą Stację Sanitarno - Epidemiologiczną lub akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium i wpisanego na jego listę laboratoriów badawczych. Badania muszą być wystawione z IV kwartału 2014 r. oraz I kwartału 2015 r. - po dwa badania z każdego okresu Wymazy czystościowe potwierdzające skuteczność dezynfekcji pościeli bakteriostatycznej potwierdzone przez właściwą Stację Sanitarno - Epidemiologiczną lub akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium i wpisanego na jego listę laboratoriów badawczych. Badania muszą być wystawione z IV kwartału 2014 r. oraz I kwartału 2015 r. - po jednym badaniu z każdego okresu Powiadomienie/zgłoszenie/wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, dotyczące fartucha barierowego chirurgicznego wielokrotnego użytku standardowego ryzyka Dokument potwierdzający że fartuch barierowy chirurgiczny wielokrotnego użytku standardowego ryzyka jest zgodny z normą PN-EN w polu krytycznym, posiada wykonany na bazie dwóch tkanin, pole krytyczne tkanina poliestrowa z dodatkiem włókna węglowego o gramaturze 135 g/m², w polu niekrytycznym tkanina bawełniano- poliestrowa o zawartości bawełny 54,6% poliestru 44% i włókna węglowego 1,4% i spełniająca wymagania normy PN-EN w zakresie pylenia oraz przenikania cząstek stałych, ilość krotności prania, suszenia i sterylizacji min. 130 cykli Certyfikat Oeko -Tex Standard 100 kl. II lub inny równoważny we wszystkich zakresach - dla tkaniny z której wykonano fartuch barierowy chirurgiczny wielokrotnego użytku standardowego ryzyka Dokument producenta potwierdzający, że odzież chirurgiczna (bluza, spodnie, sukienka) wykonana jest z tkaniny antyelektrostatycznej o gramaturze min.125 g/m² o składzie surowcowym zawartość bawełny 54,6%, poliestru 44%,

9 9 z :21 włókno węglowe 1,4%, spełniać wymagania normy PN-EN13795 w zakresie pylenia oraz przenikania cząstek stałych Certyfikat Oeko -Tex Standard 100 kl. II lub inny równoważny we wszystkich zakresach - dla tkaniny antyelektrostatycznej z której wykonano odzież chirurgiczną (bluza, spodnie, sukienka) Dokument potwierdzający, że tkanina z której wykonana jest pościel posiada działanie bakteriostatyczne, skład surowcowy 50% PES i 50% coton, gramaturę min. 145 g/m²,oraz Raport z badań wydany przez niezależne laboratorium potwierdzający zgodność z normą PN-EN ISO oraz normą ENV 14237:2002, PN-P : Certyfikat Oeko -Tex Standard 100 kl. II lub inny równoważny we wszystkich zakresach - dla tkaniny z której wykonano bieliznę pościelową Dokument potwierdzający, iż tkanina, z której wykonania jest pościel dzierżawiona przeznaczona na Oddział Pediatryczny jest wykonana z tkaniny bawełnianej, posiada gramaturę minimum 120g/m Certyfikat Oeko Tex Standard 100 kl. I lub inny równoważny we wszystkich zakresach z certyfikatem Oeko Tex Standard kl. I. - dla tkaniny z której wykonano pościel przeznaczoną na Oddział Pediatryczny Dokument potwierdzający, iż poduszki i kołdry wykonane są z tkaniny zewnętrznej min: poliester 52% i bawełna 48%, gramatura poduszek min 1000g, kołder 1200g, wypełnione: włókna poliestrowe silikonowane termicznie skręcane, temp. prania 95 C Powiadomienie/zgłoszenie/wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, dotyczący poduszek i kołder Certyfikat CE dotyczący poduszek i kołder lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu na terenie RP lub Unii Europejskiej jeżeli dotyczy Certyfikat Oeko -Tex Standard 100 kl. II lub inny równoważny we wszystkich zakresach - dla tkaniny z której wykonano narzuty Dokument potwierdzający spełnianie wymogów zgodnie z normą ISO 9001:2008 w zakresie co najmniej prania i dezynfekcji, dzierżawy bielizny, transportu dla jednostek ochrony zdrowia oraz czyszczenia chemicznego z zastosowaniem rozpuszczalników bezhalogenowych Dokument potwierdzający, iż pralnia wykonawcy posiada zewnętrzny zintegrowany w strefie płukania system filtracji celem zwiększenia skuteczności eliminacji połamanych włókien z asortymentu szpitalnego poddawanego usłudze prania i dezynfekcji oraz docelowo zmniejszenia ryzyk zakażeń szpitalnych Formularz cenowy - Załącznik Nr 3 do SIWZ. Zamawiający zwraca się z prośbą, aby na dokumentach dotyczących tkanin i certyfikatach dopisać jakiego asortymentu dotyczą. Informacja o zawartości oferty: Ofertę stanowi: Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. Dokumenty składane z ofertą: - Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt SIWZ. - Formularz cenowy - Załącznik Nr 3 do SIWZ. Zamawiający informuje: Jeżeli oferta zawiera informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, składający ofertę zobowiązany jest do oznakowania i oddzielenia od części jawnej złożonej oferty oraz poprzedzenia oświadczeniem o zakazie udostępniania odpowiednio oznaczonych stron oraz wykazaniem dlaczego stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli ofertę i załączniki podpisuje osoba inna niż wynika to ze złożonych dokumentów wówczas musi być wraz z ofertą złożony oryginał pełnomocnictwa lub jego kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza. Treść dokumentu stanowiącego pełnomocnictwo musi zawierać zapis do jakich czynności osoba ta ma uprawnienie. Dokumenty wymienione w rozdziale 8 SIWZ mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę do reprezentowania podmiotu - wykonawcę. W przypadku nieczytelnej kserokopii, lub gdy kopia budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do okazania oryginału dokumentu lub notarialnie poświadczonej kopii tego dokumentu. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę do reprezentowania podmiotu - wykonawcę. Wykonawcy, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza

10 10 z :21 terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.4 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2. dokumenty określone w pkt 1 lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów określonych powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach określonych w pkt 2. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda: 1. Dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Podmioty występujące wspólnie: W przypadku, gdy wykonawcą są podmioty występujące wspólnie muszą załączyć do oferty pełnomocnictwo rodzajowe na mocy którego wspólnicy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu przetargowym lub reprezentowania ich w postępowaniu przetargowym i zawarciu umowy. Ponadto dokument ten musi zawierać nazwę podmiotów wspólnych i wskazanie zakresu działania każdego z nich. Do dnia podpisania umowy z zamawiającym podmioty występujące wspólnie, których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, muszą podpisać umowę /dla spółek cywilnych może to być umowa spółki/. Nie może ona być zawarta na czas krótszy niż okres realizacji umowy z zamawiającym. Zamiast powyższego dokumentu zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą umowy o wspólnej działalności. Umowa ta będzie załącznikiem do umowy z zamawiającym. Każdy z podmiotów występujących wspólnie ma obowiązek złożyć dokumenty określone w SIWZ w pkt. 8.4, 8.5, 8.7. Pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 8 SIWZ wykonawcy składają wspólnie i muszą one wykazywać wspólne spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Podwykonawcy: 1. Zamawiający informuje, że nie dokonuje zastrzeżenia w zakresie obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 2. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający wymaga podania nazwy (firmy) podwykonawcy. Oświadczenie - jeżeli dotyczy - należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający informuje że : wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy,

11 11 z :21 a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena Termin płatności - 10 IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Dopuszcza się zmiany umowy polegające na obniżeniu ceny jednostkowej za realizację przedmiotu umowy. 2. Dopuszcza się zmianę stawki podatku VAT, która to obowiązuje z chwilą wprowadzenia jej stosowanymi przepisami, w tej sytuacji cena jednostkowa netto nie ulega zmianie. 3. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany o charakterze administracyjno - organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotycząca nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno - prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 4. Niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności wprowadzenie zmian i postanowień umowy innych niż opisane w 9 ust. 1, 2, 3 jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru. 5. Wszelkie zmiany (inne niż opisane w ust. 1, 2, 3, 4) umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Poddębice ul. Mickiewicza 16, Zamówienia Publiczne. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Poddębice, ul. Mickiewicza 16, Budynek Administracji, I piętro - Sekretariat Zarządu. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Sieroszewice: Usługa pralnicza dla Domu Pomocy Społecznej w Psarach. Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.wodzislaw.pl Wodzisław Śląski: Usługa pralnicza obejmująca pranie i dezynfekcję asortymentu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzsolesnica.pl Oleśnica: Wykonywanie usługi prania bielizny szpitalnej dla Powiatowego Zespołu

Bardziej szczegółowo

Radomsko: Kompleksowa usługa prania - II procedura Numer ogłoszenia: 79242-2014; data zamieszczenia: 10.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Radomsko: Kompleksowa usługa prania - II procedura Numer ogłoszenia: 79242-2014; data zamieszczenia: 10.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Radomsko: Kompleksowa usługa prania - II procedura Numer ogłoszenia: 79242-2014; data zamieszczenia: 10.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.wodzislaw.pl Wodzisław Śląski: Usługa pralnicza obejmująca pranie i dezynfekcję oraz czyszczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi prania bielizny szpitalnej dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi prania bielizny szpitalnej dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi prania bielizny szpitalnej dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Nr ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http:/bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html Lublin: Wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzpo.siemianowice.pl Siemianowice Śląskie: Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 8 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 44071-2012 z dnia 2012-02-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poddębice 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prania wodnego wraz z czyszczeniem chemicznym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatowy w Radomsku, ul. Jagiellońska 36, Radomsko, woj. łódzkie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatowy w Radomsku, ul. Jagiellońska 36, Radomsko, woj. łódzkie, tel , faks Radomsko: KOMPLEKSOWE USŁUGI PRALNICZE BIELIZNY SZPITALNEJ, BIELIZNY BARIEROWEJ WIELORAZOWEJ I ODZIEŻY OCHRONNEJ DLA PRACOWNIKÓW SZPITALA, KOŁDER, PODUSZEK Z TRANSPORTEM ORAZ CZYSZCZENIE CHEMICZNE ASORTYMENTU

Bardziej szczegółowo

Działdowo: Usługa: pranie bielizny szpitalnej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Działdowo: Usługa: pranie bielizny szpitalnej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2015-08-14 12:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzoz-dzialdowo.pl Działdowo: Usługa: pranie bielizny szpitalnej Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Psarach, Psary, ul. Kaliska 3, Sieroszewice,

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Psarach, Psary, ul. Kaliska 3, Sieroszewice, Strona 1 z 5 Sieroszewice: Usługa pralnicza dla Domu Pomocy Społecznej w Psarach Numer ogłoszenia: 107580-2011; data zamieszczenia: 10.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl Siedlec: Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spartanska.pl Warszawa: Dostawę wyposażenia Pracowni leków cytostatycznych i Kliniki Geriatrii

Bardziej szczegółowo

Gdańsk: postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej EURO na świadczenie usług w zakresie PRANIA ( WRAZ Z DEZYNFEKCJĄ)

Gdańsk: postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej EURO na świadczenie usług w zakresie PRANIA ( WRAZ Z DEZYNFEKCJĄ) Gdańsk: postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14.000 EURO na świadczenie usług w zakresie PRANIA ( WRAZ Z DEZYNFEKCJĄ) ORAZ NAPRAWY BIELIZNY I ODZIEŻY SZPITALNEJ) Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Sieroszewice: Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nzozpcz.pl Poddębice: Usługa wykonania projektu budowlanego, wykonawczego oraz nadzoru

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Poznań: Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia medycznego (tekstylia, wyposażenie, sprzęt

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Sieroszewice: Usługa pralnicza dla Domu Pomocy Społecznej w Psarach Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-12-18 14:27 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzoz.zgorzelec.pl/ Zgorzelec: Dostawa materiałów i urządzeń w ramach

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Rokiciny: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rokiciny Numer ogłoszenia: 81461 2015; data zamieszczenia: 03.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl Siedlec: Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Siedlcu ul. Wolsztyńska, kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2016-02-23 16:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Łódź: ZP/35/2016 Usługa prania bielizny szpitalnej dla Instytutu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2016-05-18 15:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.torun.pl Toruń: Dostawa tuszy, tonerów, taśm i bębnów do drukarek,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Czerwonak: Sadzenie drzew i krzewów, niwelacja terenu, na terenie zieleni

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Sieroszewice: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP- 271-59/15

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Organizacja międzynarodowej konferencji Zakopane Conference on Nuclear Physics

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Św. Jana 9, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, tel. 061 4264461,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Św. Jana 9, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, tel. 061 4264461, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.gniezno.pl Gniezno: USŁUGA PRANIA ODZIEŻY, BIELIZNY SZPITALNEJ, OPERACYJNEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Mińsk Mazowiecki: Dostawa artykułów administracyjno-biurowych - SPRAWA ZP.19.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Dostawa blankietów polskich zezwoleń zagranicznych przeznaczonych do wymiany

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2015-12-10 13:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa jednorazowej odzieży ochronnej, podkładów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-28 10:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalplock.pl Płock: Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Sieroszewice: SUKCESYWNA DOSTAWA BRYKIETU OPAŁOWEGO DRZEWNEGO

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Koło: SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Numer ogłoszenia: 41956-2015; data zamieszczenia: 25.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Remont klatki schodowej z montażem czujek ruchu w budynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec: DOSTAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Sosnowiec: DOSTAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2016-04-15 07:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl Sosnowiec: DOSTAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kopernik.org.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.kopernik.org. 1 z 7 28.06.2016 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawy worków foliowych na odpady komunalne i medyczne Numer

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Warszawa: Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.gorlice.pl Gorlice: Wykonywanie usług pralniczych wraz z użyczeniem pościeli

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1/ 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rckik.wroclaw.pl Wrocław: Dostawa ciekłego azotu w ilości 400 000 kg wraz z dzierżawą zbiornika

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego, gąsienicowego pojazdu amfibijnego z wyposażeniem, wykonanego i oznakowanego

Dostawa fabrycznie nowego, gąsienicowego pojazdu amfibijnego z wyposażeniem, wykonanego i oznakowanego Dostawa fabrycznie nowego, gąsienicowego pojazdu amfibijnego z wyposażeniem, wykonanego i oznakowanego Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej 42-200 Częstochowa ul. Sabinowska 62/64 Tel. (034) 378

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania 17/2013 Chełmno, dnia r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr postępowania 17/2013 Chełmno, dnia r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl Nr postępowania 17/2013 Chełmno, dnia 25.04.2013 r.

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS

Strona 2 z 6 II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=18421&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa regałów i krzeseł dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP-271-58/15

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Organizacja wydarzeń na rzecz Ministerstwa Środowiska, na terenie Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-chrzanow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-chrzanow.pl 1 z 5 02-07-2015 14:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-chrzanow.pl Chrzanów: Wykonanie projektu modernizacji wentylacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawy wędlin dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pczszpitalkluczbork.pl Kluczbork: Świadczenie usług pralniczych na rzecz Szpitala Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Pięcioletni przegląd dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 2014-10-17 15:35 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szafy

Bardziej szczegółowo

Rybnik: Dostawa worków foliowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rybnik: Dostawa worków foliowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa worków foliowych Numer ogłoszenia: 235288-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.1wszk.pl Lublin: Dostawa wykładziny PCV i środka do izolacji poziomej w ramach zadania nr 91361

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Białystok: Remont i aranżacja budynku położonego przy ul. Jeździeckiej 1 w Ignatkach, gm. Juchnowiec Kościelny, na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku - Dział: Regionalna Placówka

Bardziej szczegółowo

Włocławek: DIZ-47-2010 Dostawa odzieży medycznej Numer ogłoszenia: 211984-2010; data zamieszczenia: 16.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Włocławek: DIZ-47-2010 Dostawa odzieży medycznej Numer ogłoszenia: 211984-2010; data zamieszczenia: 16.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 6 Włocławek: DIZ-47-2010 Dostawa odzieży medycznej Numer ogłoszenia: 211984-2010; data zamieszczenia: 16.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego:   I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Oleśnica: Wykonywanie usługi prania bielizny szpitalnej dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy Numer ogłoszenia: 37320-2016; data zamieszczenia: 19.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zs1swarzedz.powiat.poznan.pl/ Swarzędz: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa,

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa, Zielona Góra: Dostawa żywności do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa przy ul. Lubuskiej 11 w Zielonej Górze z podziałem na zadania - liczba zadań 2 Numer ogłoszenia: 337180 2015; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html Warszawa: Zakup wsparcia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, ul. Sosnowa 5, Mikołów, woj. śląskie, tel

I. 1) NAZWA I ADRES: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, ul. Sosnowa 5, Mikołów, woj. śląskie, tel Mikołów: Dostawa zbiornika na pary azotu i zbiornika zasilającego urządzenie w ciekły azot na potrzeby projektu pn.: Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cmj.org.pl Kraków: druk i dostawa publikacji w ramach projektów Wsparcie podmiotów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Katowice: Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego w formacie A5,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. z 5 Prabuty: Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Prabuty oraz zapewnienia im opieki Numer ogłoszenia: 495266-2013; data zamieszczenia: 02.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpisz.pl Pisz: Usługa pralnicza dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.duw.pl Wrocław: Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dot. budowy gazociągu na odcinku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sppchoroszcz.med.pl Choroszcz: SZP 3820-25/16 USŁUGA PRANIA BIELIZNY SZPITALNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa sprzętu komputerowego dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa sprzętu komputerowego dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach. Suwałki: dostawa sprzętu komputerowego dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach Numer ogłoszenia: 201422-2013; data zamieszczenia: 23.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa tonerów do drukarki Canon I Sensys 7660 cdn Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 04-09-2014 14:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-chrzanow.pl Chrzanów: ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Rybnik: Dostawa sadzonek drzew i krzewów Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rybnik: Dostawa sadzonek drzew i krzewów Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa sadzonek drzew i krzewów Numer ogłoszenia: 91206-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital2.rzeszow.pl Rzeszów: Leasing operacyjny ambulansów drogowych typu A1-2 szt. i typu A2-1

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-04-14 12:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Lusławice 250, Zakliczyn, woj. małopolskie, tel

I. 1) NAZWA I ADRES: Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Lusławice 250, Zakliczyn, woj. małopolskie, tel Zakliczyn: Dostawa fortepianu dla Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego Numer ogłoszenia: 222149-2013; data zamieszczenia: 23.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.lodz.pl 1 z 6 2013-12-30 13:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.lodz.pl Łódź: Usługa zorganizowania wycieczek dla pracowników, emerytów,

Bardziej szczegółowo