Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania"

Transkrypt

1 Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Instrukcja obsługi

2 Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty i usługi firmy HP są ujęte w odpowiednich informacjach o gwarancji towarzyszących tym produktom i usługom. Żadne z podanych tu informacji nie powinny być uznawane za jakiekolwiek gwarancje dodatkowe. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub wydawnicze ani pominięcia, jakie mogą wystąpić w tekście. Wydanie pierwsze: Styczeń 2007 Numer katalogowy dokumentu:

3 Spis treści 1 Aktualizacje oprogramowania Aktualizowanie oprogramowania... 1 Pobieranie oprogramowania z witryny internetowej HP... 2 Uzyskiwanie dostępu do informacji o komputerze... 2 Pobieranie aktualizacji systemu BIOS... 3 Instalowanie aktualizacji systemu BIOS... 4 Pobieranie i instalowanie innego oprogramowania Tworzenie kopii zapasowych Ochrona danych... 6 Tworzenie kopii zapasowej systemu... 7 Tworzenie kopii zapasowej określonych plików lub folderów... 7 Tworzenie kopii zapasowej całego dysku twardego... 8 Tworzenie kopii zapasowej modyfikacji systemu... 9 Planowanie tworzenia kopii zapasowych Odzyskiwanie danych Tworzenie dysków do odzyskiwania (stanowczo zalecane) Wykonywanie odzyskiwania danych Wykonywanie odzyskiwania danych z dysków do odzyskiwania Wykonywanie odzyskiwania danych z dysku twardego Inicjowanie odzyskiwania danych w systemie Windows Inicjowanie odzyskiwania danych z partycji odzyskiwania na dysku twardym Indeks PLWW iii

4 iv PLWW

5 1 Aktualizacje oprogramowania Aktualizacje oprogramowania dostarczonego z komputerem są dostępne za pośrednictwem narzędzia Aktualizacja oprogramowania HP lub w witrynie internetowej firmy HP. OSTROŻNIE Jeśli komputer jest podłączony do sieci firmowej, przed zainstalowaniem jakichkolwiek aktualizacji oprogramowania (a zwłaszcza aktualizacji systemu BIOS) zalecane jest skonsultowanie się z administratorem sieci. Uwaga W systemie Windows jest dostępna funkcja Kontrola konta użytkownika, która podnosi poziom zabezpieczeń komputera. Wykonanie pewnych zadań, takich jak instalowanie aplikacji, uruchamianie narzędzi czy zmienianie ustawień systemu Windows, może wymagać posiadania specjalnego uprawnienia lub podania hasła. Więcej informacji na ten temat znajduje się w pomocy systemu Windows. Aktualizowanie oprogramowania Komputer jest wyposażony w narzędzie, które automatycznie sprawdza dostępność aktualizacji oprogramowania firmy HP. Narzędzie to uruchamia się co 30 dni i przedstawia listę alertów pomocy technicznej dotyczących np. rozszerzeń zabezpieczeń, oprogramowania opcjonalnego i aktualizacji sterowników. W dowolnej chwili można ręcznie sprawdzić dostępność aktualizacji, wybierając kolejno Start > Pomoc i obsługa techniczna > Update Software and Drivers (Aktualizacja oprogramowania i sterowników), a następnie wykonując instrukcje wyświetlane na ekranie. PLWW Aktualizowanie oprogramowania 1

6 Pobieranie oprogramowania z witryny internetowej HP Większość oprogramowania dostępnego w witrynie internetowej HP jest spakowana w skompresowanych plikach o nazwie SoftPaq. Niektóre aktualizacje systemu BIOS mogą być spakowane w skompresowanych plikach o nazwie ROMPaq. Uwaga System BIOS inicjuje system operacyjny, określa sposób współdziałania komputera z urządzeniami i zapewnia transfer informacji między urządzeniami, w tym daty i godziny. System BIOS komputera jest przechowywany w systemowej pamięci ROM. Niektóre pakiety do pobrania zawierają plik o nazwie Readme.txt, w którym znajdują się informacje dotyczące instalowania oprogramowania oraz rozwiązywania związanych z nim problemów. (Pliki Readme.txt dostarczane z pakietami ROMPaq są dostępne tylko w języku angielskim). Dostęp do aktualizacji oprogramowania można również uzyskać, nabywając dysk Support Software (sprzedawany osobno). Ten dysk zawiera sterowniki urządzeń, aktualizacje systemu BIOS oraz narzędzia. Aby nabyć aktualny dysk Support Software lub subskrypcję, która obejmuje zarówno wersję bieżącą, jak i przyszłe wersje tego dysku, należy odwiedzić witrynę internetową HP pod adresem Uzyskiwanie dostępu do informacji o komputerze Przed uzyskaniem dostępu do aktualizacji dla danego komputera należy zgromadzić następujące informacje: kategoria produktu (komputer przenośny); nazwa rodziny i numer serii produktu oraz numer seryjny (S/N), które znajdują się na etykiecie serwisowej. W celu ustalenia, czy dostępna aktualizacja systemu BIOS zawiera wersję systemu BIOS nowszą od obecnie zainstalowanej na komputerze, trzeba sprawdzić wersję zainstalowanego systemu BIOS. Informacje o wersji systemu BIOS (zwanego też datą pamięci ROM) można wyświetlić, naciskając klawisze fn+esc (jeśli system Windows jest już uruchomiony) lub uruchamiając program Computer Setup. Aby wyświetlić informacje dotyczące systemu BIOS za pomocą programu Computer Setup: 1. Otwórz program Computer Setup, włączając lub uruchamiając ponownie komputer, a następnie naciskając klawisz f10 w trakcie wyświetlania w lewym dolnym rogu ekranu komunikatu Press <F10> to enter Setup. 2. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz kolejno File (Plik) > System Information (Informacje o systemie), a następnie naciśnij klawisz enter. Zostaną wyświetlone informacje o dacie pamięci ROM. 3. Aby zamknąć program Computer Setup, za pomocą klawiszy strzałek wybierz kolejno File (Plik) > Ignore changes and exit (Zignoruj zmiany i zakończ). Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 2 Rozdział 1 Aktualizacje oprogramowania PLWW

7 Pobieranie aktualizacji systemu BIOS OSTROŻNIE Aby zapobiec uszkodzeniu komputera lub nieprawidłowemu zainstalowaniu aktualizacji systemu BIOS, należy ją pobierać i instalować tylko wtedy, gdy komputer jest podłączony do niezawodnego zewnętrznego źródła zasilania za pomocą zasilacza prądu przemiennego. Aktualizacji systemu BIOS nie należy pobierać ani instalować, jeśli komputer jest zasilany z baterii, zadokowany w opcjonalnym urządzeniu dokowania lub podłączony do opcjonalnego źródła zasilania. Podczas pobierania i instalowania: Nie wolno odłączać zasilania od komputera przez odłączenie kabla zasilającego od gniazda sieci elektrycznej. Nie wolno wyłączać komputera ani inicjować stanu wstrzymania lub hibernacji. Nie wolno wkładać, wyjmować, podłączać ani odłączać żadnych urządzeń, kabli czy przewodów. Aby pobrać aktualizację systemu BIOS: Uwaga Aktualizacje systemu BIOS są ogłaszane jako konieczne. Nowsza aktualizacja systemu BIOS może nie być dostępna dla danego komputera. Zaleca się regularne sprawdzanie dostępności aktualizacji systemu BIOS w witrynie internetowej HP. 1. Przejdź do strony w witrynie internetowej HP, na której znajduje się oprogramowanie dla komputera: Kliknij łącze aktualizacji oprogramowania w Podręczniku pomocy i obsługi technicznej. lub Odwiedź witrynę internetową HP pod adresem 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby określić swój komputer i uzyskać dostęp do aktualizacji systemu BIOS, którą chcesz pobrać. 3. W obszarze pobierania: a. Odszukaj aktualizację systemu BIOS nowszą od wersji systemu BIOS obecnie zainstalowanej na komputerze. b. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby pobrać wybrany plik na dysk twardy. Uwaga Należy zanotować ścieżkę lokalizacji na dysku twardym, do której zostanie pobrana aktualizacja systemu BIOS. Informacja ta będzie potrzebna w celu uzyskania dostępu do aktualizacji przed jej zainstalowaniem. PLWW Pobieranie oprogramowania z witryny internetowej HP 3

8 Instalowanie aktualizacji systemu BIOS Uwaga Jeśli komputer jest podłączony do sieci firmowej, przed zainstalowaniem jakichkolwiek aktualizacji oprogramowania (a zwłaszcza aktualizacji systemu BIOS) zalecane jest skonsultowanie się z administratorem sieci. Procedury instalacji systemu BIOS są różne. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie po ukończeniu pobierania. Jeżeli nie zostaną wyświetlone żadne instrukcje: 1. Otwórz Eksploratora Windows, wybierając kolejno Start > Komputer. 2. W oknie Eksploratora Windows: a. Kliknij dwukrotnie oznaczenie dysku twardego. Oznaczenie dysku twardego to zwykle Dysk lokalny C. b. Korzystając z zanotowanej wcześniej ścieżki dysku twardego, otwórz folder na dysku twardym zawierający pobraną aktualizację. 3. Kliknij dwukrotnie plik z rozszerzeniem exe (np. nazwapliku.exe). Rozpocznie się proces instalacji systemu BIOS. 4. W celu ukończenia instalacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Uwaga Po wyświetleniu na ekranie komunikatu o pomyślnym ukończeniu instalacji pobrany plik można usunąć z dysku twardego. 4 Rozdział 1 Aktualizacje oprogramowania PLWW

9 Pobieranie i instalowanie innego oprogramowania Aby pobrać i zainstalować oprogramowanie inne niż aktualizacja systemu BIOS: 1. Przejdź do strony w witrynie internetowej HP, na której znajduje się oprogramowanie dla komputera: Kliknij łącze aktualizacji oprogramowania w Podręczniku pomocy i obsługi technicznej. lub W witrynie firmy HP pod adresem kliknij łącze Pobieranie sterowników i oprogramowania w celu pobrania oprogramowania dla danego modelu komputera. 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby znaleźć oprogramowanie, które chcesz zaktualizować. 3. W obszarze pobierania wybierz odpowiednie oprogramowanie i wykonaj instrukcje pobierania. Uwaga Należy zanotować ścieżkę lokalizacji na dysku twardym, do której zostanie pobrane oprogramowanie. Informacja ta będzie potrzebna w celu uzyskania dostępu do oprogramowania przed jego zainstalowaniem. 4. Po ukończeniu pobierania otwórz Eksploratora Windows, wybierając kolejno Start > Komputer. 5. W oknie Eksploratora Windows: a. Kliknij dwukrotnie oznaczenie dysku twardego. Oznaczenie dysku twardego to zwykle Dysk lokalny C. b. Korzystając z zanotowanej wcześniej ścieżki dysku twardego, otwórz folder na dysku twardym zawierający pobraną aktualizację. 6. Kliknij dwukrotnie plik z rozszerzeniem exe (np. nazwapliku.exe). Rozpocznie się proces instalacji. 7. W celu ukończenia instalacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Uwaga Po wyświetleniu na ekranie komunikatu o pomyślnym ukończeniu instalacji pobrany pakiet można usunąć z dysku twardego. PLWW Pobieranie oprogramowania z witryny internetowej HP 5

10 2 Tworzenie kopii zapasowych Program HP Backup and Recovery Manager zapewnia kilka opcji tworzenia kopii zapasowych systemu i przywracania jego optymalnego działania. Uwaga Za pomocą programu HP Backup and Recovery Manager zainstalowane sterowniki, narzędzia i aplikacje HP można skopiować na dysk CD lub DVD. Uwaga Sformatowane dyski DVD±RW i dwuwarstwowe dyski DVD±RW nie są zgodne z programem HP Backup and Recovery Manager. Uwaga Przed wykonaniem procedur tworzenia kopii zapasowej i odzyskiwania należy podłączyć komputer do zewnętrznego źródła zasilania. Ochrona danych Aby uniknąć utraty plików osobistych, należy przechowywać je w folderze Moje dokumenty i regularnie wykonywać kopię zapasową tego folderu. 6 Rozdział 2 Tworzenie kopii zapasowych PLWW

11 Tworzenie kopii zapasowej systemu Korzystając z programu HP Backup and Recovery Manager, można: utworzyć kopię zapasową określonych plików i folderów, utworzyć kopię zapasową całego dysku twardego, utworzyć kopię zapasową modyfikacji wprowadzonych od czasu wykonania ostatniej kopii zapasowej (przy użyciu punktów odzyskiwania systemu HP), zaplanować wykonywanie kopii zapasowych. Tworzenie kopii zapasowej określonych plików lub folderów Kopię zapasową określonych plików lub folderów można utworzyć na partycji odzyskiwania na dysku twardym, na opcjonalnym zewnętrznym dysku twardym lub na dyskach. Uwaga Ten proces trwa kilka minut w zależności od rozmiaru plików i szybkości komputera. Aby utworzyć kopię zapasową określonych plików lub folderów: 1. Wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > HP Backup & Recovery > HP Backup and Recovery Manager. 2. Kliknij przycisk Dalej. 3. Kliknij opcję Utwórz kopię zapasową w celu ochrony ustawień systemowych i ważnych plików danych, a następnie kliknij przycisk Dalej. 4. Kliknij opcję Utwórz kopię zapasową pojedynczych plików i folderów, a następnie kliknij przycisk Dalej. Zostanie uruchomiony kreator kopii zapasowych. 5. Kliknij przycisk Dalej. 6. Kliknij opcję Utwórz kopię zapasową wybranych plików z najbardziej typowych lokalizacji (zalecane). lub Kliknij opcję Zaawansowana kopia zapasowa (dla doświadczonych użytkowników), aby uzyskać dostęp do zaawansowanych metod filtrowania. 7. Kliknij przycisk Dalej. 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. PLWW Tworzenie kopii zapasowej systemu 7

12 Tworzenie kopii zapasowej całego dysku twardego W przypadku tworzenia kopii zapasowej całego dysku twardego zapisywany jest jego pełny fabryczny obraz, w tym system operacyjny Windows i aplikacje, a także osobiste pliki i foldery. Uwaga Kopię całego obrazu dysku twardego można przechowywać na innym dysku twardym, na dysku sieciowym lub na utworzonych dyskach do odzyskiwania. Uwaga Ten proces może trwać ponad godzinę w zależności od szybkości komputera i rozmiaru przechowywanych danych. Aby utworzyć kopię zapasową całego dysku twardego: 1. Wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > HP Backup & Recovery > HP Backup and Recovery Manager. 2. Kliknij przycisk Dalej. 3. Kliknij opcję Utwórz kopię zapasową w celu ochrony ustawień systemowych i ważnych plików danych, a następnie kliknij przycisk Dalej. 4. Kliknij opcję Utwórz kopię zapasową całego dysku twardego, a następnie kliknij przycisk Dalej. Zostanie otwarta strona Tworzenie kopii zapasowej całego dysku twardego. 5. Kliknij przycisk Dalej. 6. Wybierz lokalizację dla plików kopii zapasowej, a następnie kliknij przycisk Dalej. 7. Zaznacz pole wyboru Chroń dostęp do danych za pomocą hasła, a następnie wpisz hasło w polach Hasło i Potwierdź. Uwaga Ten krok jest opcjonalny. Jeśli nie chcesz chronić dostępu do danych za pomocą hasła, wyczyść pole wyboru Chroń dostęp do danych za pomocą hasła. 8. Kliknij przycisk Dalej. 9. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 8 Rozdział 2 Tworzenie kopii zapasowych PLWW

13 Tworzenie kopii zapasowej modyfikacji systemu W przypadku tworzenia kopii zapasowej modyfikacji wprowadzonych od czasu wykonania ostatniej kopii zapasowej tworzone są punkty odzyskiwania systemu. Taki punkt umożliwia zapisanie migawki dysku twardego z określonego momentu. Aby cofnąć późniejsze zmiany wprowadzone w systemie, można przywrócić system do tego punktu. Uwaga Pierwszy punkt odzyskiwania systemu, migawka całego obrazu, jest tworzony automatycznie przy pierwszym wykonywaniu kopii zapasowej. W kolejnych punktach odzyskiwania systemu dołączana jest kopia zmian wprowadzonych od tego czasu. Firma HP zaleca tworzenie punktów odzyskiwania: przed dodaniem lub rozległą modyfikacją oprogramowania bądź sprzętu, okresowo gdy komputer działa optymalnie. Uwaga Przywrócenie systemu do wcześniejszego punktu odzyskiwania nie wpływa na pliki danych ani wiadomości utworzone po utworzeniu ostatniego punktu. Po utworzeniu punktu odzyskiwania pojawia się monit o zaplanowanie tworzenia kolejnych punktów odzyskiwania. Można zaplanować tworzenie punktów odzyskiwania w określonym czasie lub w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń w systemie. Aby utworzyć i zaplanować punkt odzyskiwania systemu: 1. Wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > HP Backup & Recovery > HP Backup and Recovery Manager. 2. Kliknij przycisk Dalej. 3. Kliknij opcję Utwórz kopię zapasową w celu ochrony ustawień systemowych i ważnych plików danych, a następnie kliknij przycisk Dalej. 4. Kliknij opcję Utwórz punkty odzyskiwania lub zarządzaj nimi, a następnie kliknij przycisk Dalej. Zostanie otwarta strona Recovery Point Manager (Menedżer punktów odzyskiwania). 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. PLWW Tworzenie kopii zapasowej systemu 9

14 Planowanie tworzenia kopii zapasowych Aby zaplanować utworzenie kopii zapasowych: 1. Wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > HP Backup & Recovery > HP Backup Scheduler. Zostanie otwarta strona Backup Scheduler (Planowanie kopii zapasowej). 2. Kliknij przycisk Dalej. 3. Zaplanuj punkty odzyskiwania systemu w określonym czasie (w danym momencie, codziennie, co tydzień lub co miesiąc) albo w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń, takich jak uruchomienie systemu czy zadokowanie w opcjonalnej stacji dokowania (tylko wybrane modele), klikając jedną z dostępnych opcji. Kliknij przycisk Dalej, aby określić dodatkowe ustawienia. Zostanie wyświetlone podsumowanie ustawień punktów odzyskiwania systemu. 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 10 Rozdział 2 Tworzenie kopii zapasowych PLWW

15 3 Odzyskiwanie danych Za pomocą programu HP Backup and Recovery Manager można zanalizować dysk twardy i utworzyć na nim specjalną partycję odzyskiwania dysku twardego, o ile dysk twardy jest na tyle duży, aby pomieścić kopię pełnego obrazu fabrycznego. Można określić, czy kopia ma być przechowywana na partycji odzyskiwania, na innym dysku czy na zewnętrznych dyskach do odzyskiwania. Uwaga Przed użyciem programu HP Backup and Recovery Manager należy podjąć próbę naprawy systemu przez uruchomienie narzędzia Przywracanie systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, wybierz kolejno Start > Pomoc i obsługa techniczna, a następnie wyszukaj frazę Przywracanie systemu. Program HP Backup and Recovery Manager umożliwia: Tworzenie dysków do odzyskiwania (stanowczo zalecane). Dyski do odzyskiwania służą do uruchomienia (rozruchu) komputera i odzyskania pełnego obrazu fabrycznego (systemu operacyjnego i oprogramowania) w przypadku awarii lub niestabilności systemu. Uwaga Jeśli komputer nie jest wyposażony w nagrywarkę CD ani DVD, kopię całego obrazu dysku twardego można przechowywać na innym dysku twardym lub na dysku sieciowym. Wykonywanie odzyskiwania danych. Można wykonać pełne odzyskiwanie systemu lub odzyskiwanie ważnych plików z partycji odzyskiwania na dysku twardym, z innego dysku lub z utworzonych dysków do odzyskiwania. PLWW 11

16 Tworzenie dysków do odzyskiwania (stanowczo zalecane) Po pierwszym skonfigurowaniu komputera można utworzyć zestaw dysków do odzyskiwania pełnego obrazu fabrycznego za pomocą narzędzia Recovery Media Creator w programie HP Backup and Recovery Manager. Dyski do odzyskiwania służą do uruchomienia (rozruchu) komputera i odzyskania ustawień fabrycznych systemu operacyjnego i oprogramowania w przypadku awarii lub niestabilności systemu. OSTROŻNIE Po utworzeniu dysków do odzyskiwania można zwiększyć ilość dostępnego miejsca na dysku twardym, usuwając partycję odzyskiwania. Wykonanie tej czynności nie jest jednak zalecane. Po usunięciu tej partycji wszystkie przechowywane na niej informacje zostaną utracone. Uwaga Dla danego komputera można utworzyć tylko jeden zestaw dysków do odzyskiwania. Przed utworzeniem dysków do odzyskiwania: Należy się zaopatrzyć w wysokiej jakości dyski CD-R, DVD-R lub DVD+R, sprzedawane osobno. Uwaga Sformatowane dyski DVD±RW i dwuwarstwowe dyski DVD±RW nie są zgodne z programem HP Backup and Recovery Manager. Należy ponumerować dyski przed włożeniem ich do napędu optycznego komputera. W razie potrzeby można zamknąć narzędzie Recovery Media Creator przed zakończeniem procesu tworzenia dysków do odzyskiwania. Przy kolejnym uruchomieniu programu Recovery Media Creator zostanie wyświetlony monit o kontynuowanie procesu tworzenia dysków od momentu, w którym zostało ono przerwane. Aby utworzyć zestaw dysków do odzyskiwania: 1. Wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > HP Backup & Recovery > HP Backup and Recovery Manager. 2. Kliknij przycisk Dalej. 3. Kliknij opcję Utwórz dyski CD lub DVD do odzyskiwania oprogramowania fabrycznego, służące do odzyskania systemu (stanowczo zalecane), a następnie kliknij przycisk Dalej. Zostanie otwarta strona Recovery Media Creator (Tworzenie nośników do odzyskiwania). 4. Kliknij przycisk Dalej. 5. Kliknij opcję Zapisz na dysku CD/DVD, a następnie kliknij przycisk Dalej. 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 12 Rozdział 3 Odzyskiwanie danych PLWW

17 Wykonywanie odzyskiwania danych Wykonywanie odzyskiwania danych z dysków do odzyskiwania Aby wykonać odzyskiwanie danych z dysków do odzyskiwania: 1. Wykonaj kopię zapasową wszystkich plików osobistych. 2. Włóż pierwszy dysk do napędu optycznego i uruchom ponownie komputer. 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Wykonywanie odzyskiwania danych z dysku twardego Istnieją dwa sposoby zainicjowania odzyskiwania danych z dysku twardego: z systemu Windows, z partycji odzyskiwania. Inicjowanie odzyskiwania danych w systemie Windows Aby zainicjować odzyskiwanie danych w systemie Windows: 1. Wykonaj kopię zapasową wszystkich plików osobistych. 2. Wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > HP Backup & Recovery > HP Backup and Recovery Manager. 3. Kliknij przycisk Dalej. 4. Kliknij opcję Odzyskaj ważne pliki lub cały system, a następnie kliknij przycisk Dalej. 5. Kliknij opcję odzyskiwania danych, a następnie kliknij przycisk Dalej. Uwaga W przypadku wybrania opcji odzyskania całego systemu komputer zostanie uruchomiony ponownie i rozpocznie się odzyskiwanie. 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Inicjowanie odzyskiwania danych z partycji odzyskiwania na dysku twardym Aby zainicjować odzyskiwanie danych z partycji odzyskiwania na dysku twardym: 1. Wykonaj kopię zapasową wszystkich plików osobistych. 2. Uruchom ponownie komputer, a następnie naciśnij klawisz f11, zanim zostanie załadowany system Windows. 3. Kliknij opcję odzyskiwania danych, a następnie kliknij przycisk Dalej. 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. PLWW Wykonywanie odzyskiwania danych 13

18 Indeks A aktualizacja systemu BIOS instalowanie 4 pobieranie 3 aktualizacje, oprogramowanie 1 D dane, ochrona 6 dyski do odzyskiwania korzystanie 13 tworzenie 12 dysk twardy, kopia zapasowa 8 P partycja odzyskiwania 11, 12, 13 planowanie tworzenia kopii zapasowych 10 punkty odzyskiwania 7, 9 S SoftPaq 2 system, odzyskiwanie 11 system, punkty odzyskiwania 7, 9 I informacje o komputerze 2 K kopia zapasowa dysk twardy 8 modyfikacje systemu 9 planowanie 10 plików i folderów 7 kopia zapasowa systemu 7 O odzyskiwanie, system 11 odzyskiwanie danych z dysku twardego 13 oprogramowanie aktualizacja systemu BIOS 3 aktualizacje 1 aktualizowanie 1 ochrona informacji 11 pobieranie/instalowanie innego oprogramowania 5 SoftPaq 2 witryna internetowa HP 2 14 Indeks PLWW

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Numer katalogowy dokumentu: 405533-241 Stycze 2006 r. Spis tre ci 1 Aktualizacje oprogramowania Odbieranie aktualizacji automatycznych

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Computer Setup Instrukcja obsługi

Computer Setup Instrukcja obsługi Computer Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

MultiBoot. Instrukcja obsługi

MultiBoot. Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

Urz dzenia zewn trzne

Urz dzenia zewn trzne Urz dzenia zewn trzne Numer katalogowy dokumentu: 405762-241 Maj 2006 r. W tym podręczniku opisano sposób obsługi urządzeń zewnętrznych. Spis tre ci 1 U ywanie urz dze USB Podłączanie urządzenia USB......................

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Computer Setup Instrukcja obsługi

Computer Setup Instrukcja obsługi Computer Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

Urz dzenia zewn trzne

Urz dzenia zewn trzne Urz dzenia zewn trzne Numer katalogowy dokumentu: 430221-241 Stycze 2007 r. W tym podręczniku opisano sposób obsługi urządzeń zewnętrznych. Spis tre ci 1 U ywanie urz dze USB Podłączanie urządzenia USB......................

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Początek Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Windows jest znakiem towarowym firm grupy Microsoft. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Początek Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych znakiem towarowym Microsoft Corporation. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

HP Workspace. Instrukcja obsługi

HP Workspace. Instrukcja obsługi HP Workspace Instrukcja obsługi Copyright 2016 HP Development Company, L.P. 2016 Google Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dysk Google jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Windows jest zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Rozwi zania Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions. Numer katalogowy dokumentu:

Rozwi zania Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions. Numer katalogowy dokumentu: Rozwi zania Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Numer katalogowy dokumentu: 410173-241 Stycze 2006 Spis tre ci 1 System Client Management Solutions Konfiguracja i rozmieszczanie.................

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Drogi Kliencie! Przed odzyskaniem/wycofaniem. Możliwość I:

Drogi Kliencie! Przed odzyskaniem/wycofaniem. Możliwość I: Drogi Kliencie! W mało prawdopodobnym przypadku, że po uaktualnieniu do systemu Windows 10 zechcesz wrócić do starszej wersji systemu Windows, masz do wyboru dwie niżej opisane możliwości działania. Możliwość

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Program Computer Setup

Program Computer Setup Program Computer Setup Numer katalogowy dokumentu: 383705-241 Maj 2005 r. Spis tre ci Program Computer Setup Indeks Uzyskiwanie dostępu do programu Computer Setup.... 2 Ustawienia domyślne programu Computer

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2.0 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Włóż płytę instalacyjną z systemem Windows Vista do napędu DVD ROM lub podłącz pamięć flash USB do portu USB.

Włóż płytę instalacyjną z systemem Windows Vista do napędu DVD ROM lub podłącz pamięć flash USB do portu USB. 5.0 5.2.1.6 Laboratorium - Instalacja systemu Windows Vista Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium będziesz instalował system Windows Vista Zalecany sprzęt Do tego ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2 podręcznik użytkownika

Content Manager 2 podręcznik użytkownika Content Manager 2 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja modemu LTE Speed 1000

Aktualizacja modemu LTE Speed 1000 Aktualizacja modemu LTE Speed 1000 1. Wstęp zasady działania Modem LTE Speed 1000 jest wyposażony w funkcję automatycznej aktualizacji oprogramowania zarówno urządzenia (firmware), jak i aplikacji manager

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 3 Co jest potrzebne? 4 Omówienie instalacji 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu

Przywracanie systemu Przywracanie systemu Przywracanie systemu Windows XP za pomocą narzędzia Przywracanie systemu Przywracanie systemu (ang. System restore) - komponent systemów operacyjnych Windows ME, Windows XP i Windows

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Instalacja systemu Windows 7

Laboratorium - Instalacja systemu Windows 7 5.0 5.2.1.5 Laboratorium - Instalacja systemu Windows 7 Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium będziesz instalował system operacyjny Windows 7. Zalecany sprzęt Do tego ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Multimedia. Instrukcja obsługi

Multimedia. Instrukcja obsługi Multimedia Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Informacje

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Systemy sprzedaży HP

Rozpoczęcie pracy. Systemy sprzedaży HP Rozpoczęcie pracy Systemy sprzedaży HP Copyright 2012, 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Microsoft i Windows

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika dla komputera Macintosh

Podręcznik użytkownika dla komputera Macintosh Podręcznik użytkownika dla komputera Macintosh Spis treści Wstęp... 1 Korzystanie z narzędzia do ponownego formatowania dla komputera Macintosh... 1 Instalowanie oprogramowania FreeAgent... 4 Bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 3 Co jest potrzebne? 4 Omówienie instalacji 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Zaawansowana instalacja Windows XP

Laboratorium - Zaawansowana instalacja Windows XP 5.0 5.2.2.5 Laboratorium - Zaawansowana instalacja Windows XP Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz instalować system operacyjny Windows XP przy użyciu pliku odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Moduły pamięci Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Jedyne warunki gwarancji na produkty i usługi firmy

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Komputery HP Business

Rozpoczęcie pracy. Komputery HP Business Rozpoczęcie pracy Komputery HP Business Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszej broszurze mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Windows jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Instrukcja obsługi

Bezpieczeństwo Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure

EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure 2 POLSKI EW7033 USB 3.0 2.5" SATA Hard Disk and SSD Enclosure Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Podłączenie dysku twardego... 3 3.0 Podłączenie obudowy EW7033

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Java jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia. Instrukcja obsługi

Zabezpieczenia. Instrukcja obsługi Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Informacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10

Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10 Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10 Drogi Kliencie! Niniejszy dokument zawiera informacje o tym, jak uaktualnić niektóre komputery lub tablety TOSHIBA z preinstalowanym

Bardziej szczegółowo

Multimedia. Instrukcja obsługi

Multimedia. Instrukcja obsługi Multimedia Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja WorldShip w pojedynczej stacji roboczej lub stacji roboczej grupy roboczej

Aktualizacja WorldShip w pojedynczej stacji roboczej lub stacji roboczej grupy roboczej INSTRUKCJE PRZYGOTOWANIA DO INSTALACJI: Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania WorldShip za pomocą płyty DVD z aplikacją WorldShip. Oprogramowanie WorldShip można również

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia Instrukcja obsługi

Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

10mm. 50mm. 10mm. 10mm. 10mm

10mm. 50mm. 10mm. 10mm. 10mm 10mm 50mm 10mm 10mm 10mm Szybka instalacja i rozpoczęcie pracy Modele rp5700 i rp3000 Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA EW1015 R3 Adapter USB 2.0 do IDE i SATA 2 POLSKI EW1015 R3 - Adapter USB 2.0 do IDE i SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy... 2 1.2 Zawartość Opakowanie... 3 1.3 Porty i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc. Informacje

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów Rozwiązywanie problemów Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Napędy Instrukcja obsługi

Napędy Instrukcja obsługi Napędy Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia. Instrukcja obsługi

Zabezpieczenia. Instrukcja obsługi Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo